Τα γλωσσικά μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ στα Ελληνικά, των οποίων η μητρική/πρώτη γλώσσα είναι τα Γαλλικά, Ισπανικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλλικά, Σουηδικά, Ουγγρικά, Τούρκικα και Γαλικιακά.

Τα μαθήματα αυτά είναι διαδικτυακά εργαλεία εκμάθησης γλωσσών σχεδιασμένα να υποστηρίζουν σεμινάρια καθοδηγούμενα από καθηγητή ( VOLL ). Μπορούν να βοηθήσουν τους αρχάριους σε κάθε γλώσσα να μάθουν βασική γραμματική και κύριες λέξεις στα Ελληνικά. Τα μαθήματα δεν αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο αυτοδίδακτης μελέτης μέσω διαδικτύου για καμία από τις γλώσσες-στόχους. Παρέχουν όμως βασικά γραμματικά σημεία για έναν επαγγελματικό τομέα (υδατοκαλλιέργειες) με μια εύκολα προσβάσιμη διαδικτυακή μορφή, που δίνει τη δυνατότητα στους αρχάριους να κατανοήσουν και να χειριστούν απλές προτάσεις με λέξεις-κλειδιά.

Καθώς τα Αγγλικά εξακολουθούν να είναι η πιο δημοφιλής επιλογή ως δεύτερη γλώσσα, τα σημεία της Αγγλικής γραμματικής επεξήγονται τόσο στα Αγγλικά όσο και στη γλώσσα του χρήστη. Όταν που σχετίζονται με τη γλώσσα στόχο γίνονται στα Αγγλικά. Όπου υπάρχουν σημεία στα οποία η γλώσσα του χρήστη διαφέρει χαρακτηριστικά από τα Αγγλικά (π.χ. Γαλλικά αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά), τότε δίνονται επεξηγήσεις για τη διαφορετική γλωσσική δομή τόσο στα Αγγλικά όσο και στη γλώσσα του χρήστη.

Οι σελίδες των ΚΕΙΜΕΝΩΝ περιλαμβάνουν επίσης ακουστικό υλικό το οποίο μπορεί τε να χρησιμοποιήσετε αν τοποθετήσετε το ποντίκι πάνω στις λέξεις της σελίδας. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στα αντικείμενα με συνδέσμους, μπορείτε να ακούσετε τους όρους όπως ακριβώς προφέρονται (σιγουρευτείτε ότι για αυτή τη δραστηριότητα έχετε το κατάλληλο λογισμικό π.χ. Quicktime player ).

Το μάθημα 1 περιλαμβάνει

Χρήση των: Αριθμών (μάθημα 1); Οριστικών άρθρων (μάθημα 1); Αόριστων άρθρων (μάθημα 2); Δεικτικών αντωνυμιών (μάθημα 2); Ενικών και πληθυντικών αριθμών των ουσιαστικών (μάθημα 1,3); Ανώμαλων ουσιαστικών (μάθημα 3,4); Μετρήσιμα και μη μετρήσιμα ουσιαστικά(μάθημα 6); Ποσοτικών επιρρημάτων (μάθημα 6).

Χρήση των ρημάτων: Είναι, είμαστε (μάθημα 1); Έχω, έχουμε (μάθημα 2); Αυτό είναι, αυτά είναι (μάθημα 2,3) ; Παροντικοί χρόνοι (σύνταξη και χρήση) (μαθήματα 11,12,13); Συμφωνία σύνταξης (αντικείμενο/ρήμα) (μαθήματα 11-13).

Τρόπος σύνταξης προτάσεων (μάθημα 1) : Τρόπος σύνταξης των αρνητικών προτάσεων(μάθημα 2); Σύνταξη ερωτήσεων και κατάλληλων απαντήσεων (μάθημα 2); Αποκρίσεις σωστού/λάθους (μάθημα 4); Εκμάθηση της ώρας (μάθημα 6).

Πως να πραγματοποιηθούν απλές μετρήσεις : Θερμοκρασία (μάθημα 9); Μήκος, βάρος, ύψος, πλάτος (μάθημα 10); Όγκος (μάθημα 10).

Προθέσεις : Τοπικές Προθέσεις (μάθημα 8) ; Χρονικές Προθέσεις (μάθημα 9); Μέρες τις εβδομάδας (μάθημα 13); Μήνες του χρόνου(μάθημα 14).

LEVEL 2: συντακτικό , αντωνυμίες (μάθημα 4); επίθετα (μάθημα 2); συγκριτικές εκφράσεις (μάθημα 3); προστακτική (μάθημα 5); παρελθοντικοί χρόνοι (μάθημα 6); μελλοντικοί χρόνοι (μάθημα 7); υποθετικές προτάσεις (μάθημα 7); βοηθητική σύνταξη (μάθημα 8); παθητική φωνή (μάθημα 9).