AMC LIMITED

T

Gelişimi thymusun var olmasına bağlı olna lenfoyid hücre olup, hücreye bağlı bağışıklıktan sorumludur.


T-CELL: A lymphoid cell whose development depends on the presence of the thymus; responsible for cell-mediated immunity.

Τ-ΚΥΤΤΑΡΟ: Λεμφοειδές κύτταρο, η ανάπτυξη του οποίου εξαρτάται από την παρουσία του θύμου αδένα. Υπεύθυνο για την ανοσία των κυττάρων.

LYMPHOCYTE T: Un lymphocyte dont la maturation est dépendante de la présence du thymus; responsable de la réponse immunitaire cellulaire.

LINFOCITO T: Linfocito cuya maduración es dependiente de la presencia del timo; responsable de la respuesta inmunitaria celular.

LINFOCITO T: Linfocito o desenvolvemento do cal depende da presenza do engano; responsable da resposta inmunitaria celular.

T-SEJT: Olyan limfoid sejt, amelynek fejlődése a csecsemőmirigy jelenlététől függ; a sejtközvetített immunválaszért felelős.

LYMFOCYTT T-CELLE: Thymus-transformert lymfocytt, som primært er ansvarlig for cellebundet (cellulær) immunitet.

KOMÓRKI T: Komórka limfoidalna, której rozwój zależy od obecności grasicy; odpowiedzialna za odporność komórkową.

Was this helpful?
Bir hastalığın sonucunun tahmini.


PROGNOSIS: A forecast of the outcome of a disease.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ: Πρόβλεψη για την εξέλιξη μιας ασθένειας.

PROGNOSTIQUE: Jugement porté sur lévolution dune maladie.

PRONÓSTICO: Predicción del desarrollo de una enfermedad.

PROGNÓSTICO / PROGNOSE: Predición do resultado dunha enfermidade.

PROGNÓZIS: Egy betegség kitörésének előrejelzése.

PROGNOSE: Forutsigelse av hvorledes en sykdom vil forløpe.

ROKOWANIE : Przewidywanie rezultatu choroby.

Was this helpful?
Omurgalılarda önbeynin bir kısmı olup işlevi duyusal olarak iş birliği yapmak, duyu bilgisi beyin sapı, omurilik ve beyincikten talamus vasıtası ile beyin korteksine, zarına ulaştırılır.


THALAMUS: An area of the vertebrate forebrain. Its function is in sensory co-ordination; sensory information from the spinal cord, brainstem and cerebellum is relayed to the cerebral cortex via the thalamus.

ΘΑΛΑΜΟΣ: Τμήμα του προσθεγκεφάλου των σπονδυλωτών. Λειτουργία του είναι ο συντονισμός των αισθητηρίων. Πληροφορίες αισθητηρίων από τον νωτιαίο μυελό, το εγκεφαλικό στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα μεταδίδονται στον εγκεφαλικό φλοιό μέσω του θαλάμου.

THALAMUS: Partie du diencéphale du cerveau. Cest un centre de coordination sensorielle servant de relais pour les influx spinaux, médullaires et cerébelleux vers le cortex cérébral.

TÁLAMO: Parte del cerebro. Es un centro de coordinación sensorial que sirve como transmisor de informaciones espinales, medulares y cerebrales hacia el cerebro.

TÁLAMO: Parte do cerebro anterior de vertebrados. É un centro de coordinación sensorial; a información sensorial da medula espinal, do talo cerebral e do cerebelo é transmitida ao córtex cerebral a través do tálamo.

TALAMUSZ: A gerincesek előagyának egyik agyterülete, amelynek az érző működések összehangolásában van szerepe.A gerincvelőből, az agytörzsből és a kisagyból érkező információk a talamuszban átkapcsolódva jutnak el az agykérgbe.

THALAMUS: Område i diencephalon (nest fremste hjernedelen). Senter for sensoriske impulser. Sensoriske impulser fra ryggmargen, hjernestammen og cerebellum bringes videre til hjernebarken via thalamus.

WZGÓRZE WZROKOWE: U kręgowców strefa przodomózgowia. Jego zadaniem jest koordynacja czuciowa; informacja czuciowa z rdzenia kręgowego, pnia mózgu i móżdżku jest przekazywana do kory mózgowej przez wzgórze wzrokowe.

Was this helpful?
Kültür ortamlarında (genellikle havuzlar) yetişen doğal besin organizmalarından elde edilen ilave besin elementleri sağlayan gıdalardan formüle edilerek hazırlanmış diet.


SUPPLEMENTAL DIET: A prepared diet formulated to provide additional nutrients to those obtained from natural food organisms grown in the culture environment (usually ponds).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΤΑ: Παρασκευασμένη δίαιτα σχεδιασμένη ώστε να παρέχει συμπληρωματικά θρεπτικά εκτός από αυτά που λαμβάνονται από φυσικούς τροφικούς οργανισμούς που έχουν αναπτυχθεί στο περιβάλλον της καλλιέργειας (συνήθως υδατοσυλλογές).

ALIMENT DE SUPPLEMENT: Aliment préparé dont la composition est destinée à fournir un supplément déléments nutritifs par rapport aux proies naturelles élevées dans lenvironnement de culture (normalement en bassins).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado y formulado para proporcionar nutrimentos adicionales a aquellos obtenidos a partir de organismos que crecen en el ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado e formulado para proporcionar nutrientes adicionais a aqueles obtidos a partir de organismos que crecen no ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY: Olyan takarmány, amelyet úgy állítanak össze, hogy kiegészítse a természetes tenyésztési környezetben (általában halastavakban) nevelt halak által a környezetből felvett tápanyagokat.

SUPPLEMENTFOR: Et formulert fôr som skal fôres i tillegg til de naturlige fôrorganismene som dyrkes i en oppdrettsdam.

DIETA UZUPEŁNIAJĄCA: Przygotowana upostaciowiona dieta, w celu dostarczenia rybom dodatkowych składników odżywczych do tych, uzyskiwanych z naturalnych organizmów pokarmowych rozwijających się w środowisku hodowlanym (zwykle w stawach).

Was this helpful?
Belirli bir daralık içinde hidrojen iyonlarının salınması ya da tutulmasıyla pHın korunmasında kullanılan kimyasal.


BUFFER: A chemical used to maintain the pH within a given narrow range by taking up or releasing hydrogen ions.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ: Διάλυμα το οποίο χρησιμοποιείται για να διατηρεί το pΗ σχεδόν σταθερό (ώστε οι διακυμάνσεις του να περιορίζονται σε ένα στενό δεδομένο εύρος τιμών), ελευθερώνοντας ή δεσμεύοντας υδρογονοïόντα.

TAMPON: Substance chimique utilisée afin de maintenir le pH dans une gamme étroite autour du pH désiré en émettant ou absorbant des ions hydrogène.

TAMPÓN: Sustancia química utilizada para mantener el pH en un rango estrecho de pH deseado emitiendo o absorbiendo hidrógeno.

TAMPÓN: Substancia química utilizada para manter o pH nun rango estreito de pH desexado emitindo ou absorbendo hidróxeno.

PUFFER: Olyan vegyszer, amely hidrogénionok felvételével képes a pH-értéket egy adott, szűk tartományban tartani.

BUFFER: Kjemikalie brukt til å opprettholde pH innen et avgrenset område ved å ta opp eller sette fri hydrogenioner.

BUFOR (roztwór buforowy): Chemikalia stosowane do utrzymania pH w granicach ustalonego wąskiego zakresu przez absorbowanie lub uwalnianie jonów wodorowych.

Was this helpful?
Genel ismi tanik asittir. (C76H52O46). Dericilik ve tekstil endüstrisinde kullanılır. Çoğunlukla bir su kirleticisi olabilir.


TANNIN: Popular name for tannic acid (C76H52O46) used in tanning and textiles industries: it can commonly be a water pollutant.

ΤΑΝΙΝΗ: Κοινό όνομα γιά το τανικό οξύ (C76H52O46) χρησιμοποιούμενο γιά την βαφή και στην κλωστουφαντουργία. Συχνά απαντάται ως ρύπος του νερού.

TANNIN: Nom populaire de lacide tannique (C76H52O46) utilisé dans le tannage par lindustrie des textiles: agent polluant de leau.

TANINO: Nombre común del ácido tánico(C76H52O46) utilizado para curtir en la industria textil: contaminante de agua.

TANINO: Nome común do ácido tánico (C76H52O46) utilizado para curtir e na industria téxtil: pode ser frecuentemente un contaminante da auga.

TANNIN: A bőr- és textiliparban használt csersav (C76H52O46) népszerű elnevezése. A csersav gyakori vízszennyező anyag.

TANNIN: Annet navn på garvesyre (C76H52O46), brukes ved garving og i tekstilindustri. Ofte som forurensing i vann.

GARBNIK/TANINA: Popularna nazwa kwasu garbnikowego (C76H52O46), nazywanego też taniną; używany w przemysłach garbarskim i tekstylnym; używany do odklejania ikry ryb; często może stanowić czynnik zanieczyszczający wodę.

Was this helpful?
Verilen semptom(lar)ın nedeninin analizler vasıtası ile teşhisi, örneğin bir hastalığın teşhisi veya akuakültür içerisindeki zayıf noktaların teşhisi.


DIAGNOSIS: The identification through analysis of the cause of a given symptom(s), for example, the diagnosis of a disease or the diagnosis of weak points in an aquaculture system.

ΔIΑΓΝΩΣΗ: Ο αναλυτικός προσδιορισμός, της αιτίας ενός συμπτώματος ή συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, η διάγνωση μιας ασθένειας ή των τρωτών σημείων ενός συστήματος υδατοκαλλιέργειας.

DIAGNOSTIC: Identification par analyse de lagent causal de symptomes donnés, par exemple, une maladie ou les points faibles dun système aquacole.

DIAGNOSTICO: Análisis para identificar el agente causativo de un síntoma dado, por ejemplo, una enfermedad o los puntos débiles de un sistema acuícola.

DIAGNOSTICO: Identificación a partir da análise da causa dun síntoma determinado, por exemplo, o diagnóstico dunha enfermidade ou o diagnóstico dos puntos críticos nun sistema acuícola.

DIAGNÓZIS: Adott tünet vagy tünetek okának azonosítása elemzés útján, pl. egy betegség vagy egy akvakultúra-rendszer gyenge pontjának diagnózisa.

DIAGNOSE: Identifisering, gjennom analyse, av årsaken til et gitt symptom(er). F.eks. diagnose av en sykdom eller diagnose av svake punkt i et oppdrettssystem.

ROZPOZNANIE/DIAGNOZA: Identyfikacja przyczyny danego objawu (-ów) w wyniku przeprowadzonej analizy; np. diagnoza choroby lub rozpoznanie słabego punktu w systemie akwakultury.

Was this helpful?
Pekten cinsine ait bireylerin bulunduğu yumuşakçalardan çift kabuklular için yaygın olarak kullanılan özel olmayan isim, Pecten, Chlamys Pectinopecten. Avrupada yaygın olarak kültürü yapılan türler Pecten maximus (coquille St. Jacques) and Chlamys opercularis, ve Japonyada ise Pecten yessoensis. tir.


SCALLOP: Common non-specific name used colloquially for a range of bivalve mollusc species including members of the genera Pecten, Chlamys Pectinopecten. The common cultured species in Europe are Pecten maximus (coquille St. Jacques) and Chlamys opercularis, and in Japan Pecten yessoensis.

ΧΤΕΝΙ: Κοινό μη ειδικό όνομα χρησιμοποιούμενο γιά διάφορα είδη διθύρων περιλαμβανομένων πολλών μελών των γενών Pecten και Chlamys Pectinopecten. Το "Χτένι του Ατλαντικού" (Pecten maximus) και το Chlamys opercularis είναι τα συνηθέστερα καλλιεργούμενα είδη στην Ευρώπη. Συνιστάται η χρήση πιό ειδικών ταξινομικών ονομάτων.

COQUILLE ST. JACQUES: Nom courant décrivant un nombre de mollusques bivalves cosmopolites. La coquille St Jacques Européenne Pecten maximus) et la coquille St Jacques Japonaise (Pecten yessoensis) sont des espèces cultivées. Le terme anglo-saxon scallop peut décrire les pétoncles (Chlamys).

VIEIRA: Nombre que describe un número de moluscos bivalvos. Vieira Europea (Pecten maximus) y vieira Japonesa (Pecten yessoensis) son especies cultivadas. Se recomienda utilizar nombres taxonómicos específicos.

VIEIRA: Nome común non específico usado coloquialmente que describe un grupo de moluscos bivalvos incluíndo membros do xénero Pecten, Chlamys, Pectinipecten. As especies cultivadas máis comúns en Europa son Pecten maximus (vieira europea) e Chlamys opercularis, e en Xapón Pecten yessoensis.

FÉSŰKAGYLÓ: Közkeletű gyűjtőneve bizonyos kagylóféléknek, amelyek közé a Pecten, Chlamys és Pectinopecten nemzetségek fajai tartoznak. Európában a Pecten maximus és a Chlamys opercularis, Japánban pedig a Pecten yessoensis fajt tenyésztik leggyakrabban.

KAMSKJELL: Vanlig uspesifikt navn brukt for en rekke arter av toskjellete (bivalve) bløtdyr (mollusker), inkluderer medlemmer fra slektene Pecten, Chlamys og Pectinopecten. Arten det drives oppdrett på i Europa er Pecten maximus, mens det i Japan drives oppdrett på Chlamys opercularis og Pecten yessoensis. Anbefales at spesifikke taksonomiske navn brukes.

PRZEGRZEBEK (Pecton): Pospolita nieswoista nazwa, używana umownie na obszarze występowania gatunków małży dwuskorupowych, łącznie z przedstawicielami rodzajów Pecten, Chlamys i Pectinopecten. W Europie hodowane są zwykle gatunkiPecten maximus i Chlamys opercularis, a w Japonii Pecten yessoensis.

Was this helpful?
Bir populasyonun veya o populasyonu temsil eden örneklerin bir durumun (hastalık veya özellik gibi) varlığının belirlenmesi için detaylı incelenmesi.


SCREENING: The close examination of a population (or its representative sample) to determine the presence of a condition (e.g. disease or trait).

SCREENING: Εξέταση ενός πληθυσμού (ή αντιπροσωπευτικού του δείγματος) με σκοπό να ανιχνευθεί η παρουσία μιας κατάστασης ή ενός χαρακτηριστικού (π.χ. μιας ασθένειας).

CRIBLAGE: Examen dune population (ou dun échantillon représentatif) afin de déceler la présence dune condition spécifique (une maladie ou un trait par exemple).

CRIBADO: Comprobación de una población (o de una muestra representativa) con el fin de detectar la presencia de una condición específica (una enfermedad o un rasgo por ejemplo).

CRIBADO: Exame minucioso dunha poboación (ou dunha mostra representativa) co fin de detectar a presenza dunha condición específica (unha enfermidade ou un trazo por exemplo).

SZŰRÉS: Egy populáció (vagy az azt jelképező minta) közeli vizsgálata, amelynek célja egy állapot (pl. betegség vagy tulajdonság) jelenlétének megállapítása.

KONTROLL: Kontrollering av et eksperiment eller en test ved å bruke en organisme som ikke utsettes for de eksperimentelle substansene eller forholdene (negativ kontroll). Å kontrollere et eksperiment eller en test ved å inkludere kjente positive substanser eller miljøforhold (positiv kontroll).

SORTOWANIE: Ścisły przegląd pogłowia (obsady) bądź jego próby reprezentatywnej, w celu określenia aktualnego stanu zdrowotnego (np. choroby) lub wyglądu.

Was this helpful?
Bir patojenik ajana ev sahipliği yapan bir organizma. İlişkileri aktif(enfeksiyon) ya da pasif ( patojende herhangi bir çoğalma olmaksızın) olabilir. Kısa süreli ( pasif enfeksiyonda değil) ya da kronik olabilir. Patojen atılabilir ( devamlı ya da arasıra) ya da dokularda kalıcı olabilir.


CARRIER: An organism harbouring a pathogenic agent. The relationship can be active (infection) or passive (without any multiplication of the pathogen). It can be short-term (not in a passive infection), or chronic. The pathogen can be excreted (continuously or occasionally) or it can remain in the tissues permanently.

ΦΟΡΕΑΣ: Οργανισμός που φιλοξενεί παθογόνο παράγοντα. Η μετάδοση πραγματοποιείται κατά τρόπο ενεργό (μόλυνση) ή παθητικό (μηχανική, χωρίς πολλαπλασιασμό του παθογόνου) και είναι παροδική ή χρόνια. Ο παθογόνος παράγοντας απεκκρίνεται από τον οργανισμό (συνεχώς ή περιστασιακά) ή παραμένει στους ιστούς (μόνιμα).

PORTEUR: Organisme porteur dun agent infectieux. Lassociation peut être active (infection) ou passive (purement mécanique, sans la multiplication de lagent pathogène). Elle peut être à court terme ou chronique. Lorganisme pathogène peut être excrété ou non, ou maintenu dans les tissus (porteur permanent, porteur occasionnel).

PORTADOR: Organismo portador de un agente infeccioso. La asociación puede ser activa (infección) o pasiva (puramente mecánica, sin manipulación del agente patógeno). Puede ser aguda o crónica. El organismo patógeno puede ser excretado o no, o mantenido en los tejidos (portador permanente, portador ocasional).

PORTADOR: Organismo portador dun axente infeccioso. A asociación pode ser activa (infección) ou pasiva (sen multiplicación do patóxeno, puramente mecánica, sen manipulación do axente patóxeno). Pode ser aguda ou crónica. O organismo patóxeno pode ser excretado (continua ou ocasionalmente) ou pode permanecer nos tecidos de forma permanente ou non (portador permanente, portador ocasional).

HORDOZÓ: Valamilyen kórokozót hordozó szervezet. Viszonya a kórokozóval lehet aktív (fertőzés) és passzív (a kórokozó szaporodása nélkül). Lehet rövidtávú (passzív fertőződés esetén nem), vagy idült. A kórokozó kibocsátódhat (folyamatosan vagy alkalomszerűen) a környezetbe, vagy hosszabb ideig a szövetekben maradhat.

BÆRER: Organisme som huser et patogent (sykdomsfremkallende) agens. Forholdet kan være aktivt (infeksjon) eller passivt (uten formering av patogenet). Det kan være kortsiktig (ikke ved passiv infeksjon) eller kronisk. Patogenet kan bli utskilt (kontinuerlig eller i perioder) eller det kan forbli i vevet permanent.

NOSICIEL (chorób): Organizm będący siedliskiem czynnika chorobotwórczego. Związek może być aktywny (zarażanie) lub bierny (bez żadnego rozmnażania się patogenu). Może to być krótkotrwałe (nie w zarażaniu biernym) lub przewlekłe. Patogen może być wydalany (nieustannie lub okresowo) bądź może pozostawać w tkankach na stałe.

Was this helpful?
Genellikle bir parazitin belirli bir konakçıdan aynı türden başka bir konakçıya bulaşmasında rol oynayan taşıyıcı canlı. Parazitin, konakçı üzerinde iken daha ilerki bir hayat evresine geçtiği durumdaki konakçı metasiklik yada biyolojik vektör olarak bilinir. Eğer parazit, çoğalma da dahil olmak üzere herhangi bir değişim geçirmiyorsa bu durumdaki konaçı da mekanik vektör veya kontamiasyon vektörüdür(bunun bir örneği karasinektir). Metasiklik vektör zorunlu ara konakçı olarak da bilinir.


VECTOR(Disease vector): Living carrier or transporter of a symbiont (generally meaning a parasite) from a definitive host back to another individual of the same host species. If the parasite goes through a developmental stage in the carrier, the latter is known as a metacyclic or biological vector; if there is no change (including no multiplication) in or of the parasite, the carrier is called a mechanical or contamination vector (an outstanding example is the housefly); the metacyclic vector has also been considered a

ΦΟΡΕΑΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Ζωντανός φορέας ή μεταφορέας ενός συμβιώτη (γενικά, ενός παρασίτου) από ένα μόνιμο ξενιστή σένα άλλο άτομο του ίδιου είδους. Αν το παράσιτο αλλάζει αναπτυξιακό στάδιο μέσα στον φορέα, ο τελευταίος καλείται μετακυκλικός ή βιολογικός φορέας. Αν δεν υπάρχει αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής) του παρασίτου, ο φορέας καλείται μηχανικός φορέας ή μολυσματικός φορέας (εξέχον παράδειγμα είναι η οικιακή μύγα). Οι μετακυκλικοί φορείς θεωρούνται σημαντικοί "ενδιάμεσοι ξενιστές".

VECTEUR (Vecteur pathologique): Porteur vivant dun symbiont (généralement un parasite) dun hôte définitif envers un autre individu de la même espèce hôte. Si le parasite passe un stade de développement sur le porteur, ce dernier sappelle vecteur métacyclique ou vecteur biologique; sil ny a aucun changement (y compris labsence de prolifération) du parasite, le vecteur est appelé vecteur mécanique ou vecteur de contamination (un bon exemple étant la mouche bleue); le vecteur métacyclique est aussi considéré comme un hôte intermé

VECTOR (Vector patológico): Portador vivo de un simbionte (generalmente un parásito) de un huésped definitivo hacia otro individuo de la misma especie que el huésped. Si el parásito pasa a un estado de desarrollo en portador, en este caso este último se llama metacíclico o vector biológico; si no hay ningún cambio (incluyendo la ausencia de la proliferación) del parásito, el vector es llamado vector mecánico o vector de contaminación (un buen ejemplo es de la mosca azul); el vector metacíclico es también considerado como h

VECTOR (Vector patolóxico): Portador vivo dun simbionte (xeralmente un parasito) dun hospedador definitivo cara a outro individuo da mesma especie que o hospedador. Se o parasito completa unha fase de desenvolvemento no portador, este último chámase metacíclico ou vector biolóxico; se non hai ningún cambio (incluíndo a ausencia da proliferación) do parasito, o vector é chamado vector mecánico ou vector de contaminación (un bo exemplo é da mosca doméstica); o vector metacíclico é tamén considerado como hospedador intermedia

VEKTOR (Betegségvektor): Valamilyen együttélő szervezet (ez általában élősködőt jelent) élő hordozója vagy közvetítője két végleges gazdaegyed között, amelyek ugyanahoz a fajhoz tartoznak. Ha az élősködő a hordozón belül egy másik egyedfejlődési állapotba kerül, akkor az utóbbit metaciklikus vagy biológiai vektornak nevezzük; ha nincs ilyen jellegű változás (a sokszorozódást is beleértve), akkor a hordozót mechanikai vagy kontaminációs vektornak nevezzük (ennek kiváló példája a házilégy); a metaciklikus vektort nélkülöz

VEKTOR (SYKDOMS VEKTOR): En levende bærer eller overfører av en symbiont (oftest parasitt) fra en sluttvert til et annet individ av samme art. Dersom parasitten går gjennom et utviklingsstadium i bæreren, kalles vektoren for en metasyklisk eller biologisk vektor. Dersom parasitten ikke gjennomgår noen forandringer (inkludert formering), kalles verten for en mekanisk eller kontaminasjons vektor (f.eks. husflue). Metasykliske vektorer har vært betraktet som essensielle mellomverter.

PRZENOSICIEL (chorób): Żywy przenosiciel lub przenośnik symbiontu (zwykle oznacza pasożyta) z gospodarza ostatecznego na innego osobnika (gospodarza) tego samego gatunku. Jeśli pasożyt przechodzi stadium rozwojowe w nosicielu, ten ostatni nazywa się nosicielem biologicznym zarazka, jeśli nie występuje zmiana (łącznie z rozmnażaniem) w/lub na pasożycie, przenosiciel jest nazywany nosicielem mechanicznym lub kontaminacją (znakomity przykład stanowi mucha domowa); nosiciel biologiczny zarazka był także uważany za niezbęd

Was this helpful?
Konakçının direnç gösterdiği enfeksiyonun durumu ile patojenin hastalık yapıcılığı dengelenir, hastalığın klinik belirtileri olmaz. Patojenin hastalık yapıcılığının konakçı direnci değişirse belki klinik hastalıkla sonuçlanabilir.


CARRIER STATE: A state of infection in which the hosts defences are balanced with the pathogens virulence resulting in no clinical signs of disease. A change in host resistance of pathogen virulence may result in clinical disease.

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤIΚΟ ΣΤΑΔIΟ: Στάδιο προσβολής κατά το οποίο η άμυνα του ξενιστή βρίσκεται σε ισορροπία με την τοξικότητα του παθογόνου με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα ή ασθένεια. Αλλαγή της αντίστασης του ξενιστή στην δράση του παθογόνου μπορεί να προκαλέσει κλινικά συμπτώματα.

ETAT PORTEUR: Etat dinfection dans lequel les défenses de lhôte sont en équilibre avec la virulence de lagent pathogène avec comme résultat un manque de symptômes cliniques. Un changement dans la résistance de lhôte envers lagent pathogène peut favoriser lapparition de symptômes cliniques.

ESTADO PORTADOR: Estado de infección en el cual las defensas del huésped están en equilibrio con la virulencia del agente patógeno y por la tanto tienen como resultado una ausencia de síntomas clínicos. Un cambio en la resistencia del huésped hacia el agente patógeno puede favorecer la aparición de síntomas clínicos.

ESTADO PORTADOR: Estado de infección no cal as defensas do hospedador están en equilibrio coa virulencia do axente patóxeno e por a tanto teñen como resultado unha ausencia de síntomas clínicos. Un cambio na resistencia do hospedador cara ao axente patóxeno pode favorecer a aparición de síntomas clínicos.

HORDOZÓÁLLAPOT: Olyan fertőzési állapot, amelyben a gazdaszervezet védekezése és a kórokozó virulenciája kiegyenlíti egymást, emiatt a betegség klinikai jellemzői nem jelennek meg. A gazdaszervezet ellenálló-képességének megváltozása klinikai értelemben vett betegséghez vezethet.

BÆRERSTADIET: Stadie i en infeksjon der vertens immunforsvar holder patogenet i sjakk, ingen kliniske tegn til sykdom. Forandring i vertens resistens mot patogenet kan resultere i klinisk sykdom.

NOSICIELSTWO: Stan zakażenia, w którym wysiłki obronne żywicieli są równoważone zjadliwością patogenów niedających w rezultacie objawów klinicznych choroby. Zmiana w oporności żywiciela na zjadliwość patogenu może wpływać na objawy kliniczne choroby.

Was this helpful?
Kuşlar, krokodiller ve bazı balıklarda midenin ön kısmındaki kalın duvarlı kaslı sindirim kesesi. Bu iki büyük kasın düz ve dar alanda sağlam, bağırsağa girmeden önce yiyeceğin yumuşamasını sağlayan zara ilişmesiyle oluşur.


GIZZARD: An anatomical structure, a thick-walled, muscular digestive pouch in the anterior portion of the stomachs of birds and crocodiles and some fish. It consists of two large masses of muscle enclosing a flat and narrow space of tough membrane, which together grind and soften food before it enters the intestine.

ΠΡΟΛΟΒΟΣ: Μυικός πεπτικός σάκκος με παχιά τοιχώματα στο εμπρόσθιο μέρος των στομαχιών των πτηνών, των κροκοδείλων και μερικών ψαριών. αποτελείται από δύο μεγάλες μυϊκές μάζες που εμπερικλείουν ένα πεπλατυσμένο και στενό χώρο από σκληρή μεμβράνη, η οποία συγχρόνως αλέθει και μαλακώνει την τροφή, πριν αυτή εισέλθει στα έντερα.

GESIER: Structure anatomique se présentant sous la forme dun muscle semblable à un sac de parois épaisses, situé sur la partie antérieure de lestomac des oiseaux, des crocodiles et de certains poissons. Il est constitué de deux grosses masses musculaires entourant un espace plat et rétréci de membrane dure qui moulent ensemble et ramollissent les aliments avant leur introduction dans lintestin.

MOLLEJA: Estructura anatómica que se presenta en forma de un músculo como un saco con paredes gruesas, situado en la parte anterior del estómago de las aves, de los cocodrilos y de algunos peces. Esta formado por dos grandes masas musculares que rodean un especio restringido con membranas robustas y que sirve para triturar y ablandar los alimentos antes de entrar en el intestino.

MOEGA: Estrutura anatómica, con forma saco dixestivo muscular con paredes grosas, situado na parte anterior do estómago das aves, dos crocodilos e dalgúns peixes. Esta formado por dúas grandes masas musculares que rodean un espacio restrinxido con membranas robustas e que serve para triturar e abrandar os alimentos antes de entrar no intestino.

ZÚZÓGYOMOR: Vastag, izmos falú üreg a madarak, krokodilok és bizonyos halak gyomrának elülső részén. Két nagyobb izomkötegből áll, amelyek egy sík felületű, kemény membránnal határolt üreget vesznek körül. A két izomköteg együtt végzi a táplálék összezúzását és megpuhítását, mielőtt az a gyomorba kerül.

KRÅS: En anatomisk struktur, en tykkvegget tyggemage i fremre del av magen hos fugler, krokodiller og noen fisk. Den består av to store muskelmasser som omgir en flat innsnevring med sterke membraner. Knuser og bløtgjør maten før den går inn i tynntarmen.

MIELEC, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY: Budowa anatomiczna grubościennego mięśniowego worka trawiennego w przedniej części żołądków ptaków, krokodyli i niektórych ryb. Składa się on z płaskiej i wąskiej przestrzeni otoczonej dwoma dużymi masywnymi mięśniami i twardą błoną , które równocześnie mielą i zmiękczają pokarm przed jego przejściem do jelita.

Was this helpful?
(1) Bir hastalığın tıbbi yönetimi, (2) çevresel bir dengesizliğin düzeltilmesi (örneğin, atıksuların arıtılması).


TREATMENT: (1) The medical management of a disease or disorder as a whole. (2) Correcting an environmental imbalance (e.g pond liming, wastewater purification).

ΘΕΡΑΠΕIΑ: (1) Iατρική αγωγή για την θεραπεία μιας ασθένειας ή μιας διαταραχής. (2)ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ: Διόρθωση μιας περιβαλλοντικής ανισορροπίας (με π.χ. ασβέστωση υδατοδεξαμενών, καθαρισμό αποβλήτων)

TRAITEMENT: (1) Lensemble de la gestion médicale dune maladie ou affection. (2) La correction dune déséquilibre de lenvironnement (par exemple lajout de chaux aux étangs piscicoles, le traitement des eaux usées).

TRATAMIENTO: (1) Gestión sanitaria de una enfermedad o infección. (2) Corrección de desequilibrio ambiental (por ejemplo añadir caliza a estanques de cultivo, tratamientos de aguas usadas).

TRATAMENTO: (1) Xestión sanitaria completa dunha enfermidade ou trastorno. (2) Corrección de desequilibrio ambiental (por exemplo engadir calcaria a estanques de cultivo, tratamentos de augas usadas).

KEZELÉS: (1) Valamilyen betegség vagy rendellenesség egészének orvosi ellátása. (2) Valamilyen környezeti kiegyensúlyozatlanság helyreállítása (pl. halastavak meszezése, szennyvíztisztítás).

BEHANDLING: (1) Den helhetlige medisinske behandlingen av en sykdom. (2) Rette på miljømessig ubalanse (f.eks. kalking av oppdrettsdammer og rensing av spillvann).

LECZENIE/ZABIEG: (1) Medyczne całościowe postępowanie w przypadku choroby lub zaburzenia. (2) Skorygowanie braku równowagi środowiskowej (np. wapnowanie stawu, oczyszczanie wody poprodukcyjnej).

Was this helpful?
Yüksek oranlarda ya da kontrolsüz üretimden kaçınarak tek tür elde etemek içn oranlama ve seçme. Özellikle salmon ve tilapya gibi türlerde iki cinsiyetten bir tanesini aktif hale getirmek. Tek cinsiyetli üretim.


MONOSEX CULTURE: The selection or rearing of a single sex of a given species in an aquaculture unit in order to avoid uncontrolled reproduction or to obtain higher yields. Commonly used with salmonids and tilapias in which there is a dichotomy between the growth of the two sexes that is activated after the onset of sexual maturity. Syn: single sex culture.

ΜΟΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η επιλογή ή καλλιέργεια ενός μόνο φύλου από ένα είδος σε μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή ή γιά να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Συχνά χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των σολομοειδών και της τιλάπια τα οποία, από την στιγμή που φθάνουν στο στάδιο της ωριμότητας, παρουσιάζουν διαφορετική αύξηση ανάλογα με το φύλο τους. (Συν. Καλλιέργεια ενός φύλου)

CULTURE MONOSEXE: Lélevage dorganismes de sexe unique dune espèce donnée dans une installation aquacole dans le but déviter la reproduction incontrôlée ou afin daugmenter la production. Cette technique est souvent appliquée aux salmonidés et Tilapia, poissons démontrant une dichotomie entre le taux de croissance des deux sexes qui apparait au début de la maturation sexuelle.

CULTIVO UNISEXO: Cultivo de organismos de sexo único de una especie determinada en una instalación acuícola con el fin de evitar la reproducción incontrolada o para aumentar la producción. Esta técnica es a menudo aplicada a los salmónidos i Tilapia.

CULTIVO UNISEXO: Cultivo seleccionado de organismos dun só sexo dunha especie determinada nunha instalación acuícola co fin de evitar a reprodución incontrolada ou para aumentar a produción. Esta técnica é a miúdo aplicada a salmónidos e tilapias nos cales hai unha dicotomía entre o crecemento dos dous sexos que é activada tras o inicio da madureza sexual. Sin. cultivo dun só sexo.

MONOSZEX KULTÚRA: Egy adott faj egyik nemhez tartozó egyedeinek kiválogatása és nevelése valamilyen akvakultúra-rendszerben azzal a céllal, hogy elkerüljük a nem kívánt szaporodást vagy nagyobb hozamot érjünk el. Általában lazacfélék és tilápiák esetében alkalmazzák, ahol a két nem növekedési sebessége között jelentős eltérés van, amely csak a nemi érés befejeződése után jelenik meg. Úm. egyivarú kultúra.

ETTKJØNNSKULTUR: Oppdrett av kun ett kjønn av en art, for å forhindre ukontrollert forplantning eller for å oppnå høyere utbytte. Ofte brukt i oppdrett av tilapia, der det er en kjønnsdimorfisme i vekst etter kjønnsmodning. Har potensiale i piggvaroppdrett, der veksten hos hannene stagnerer etter første gyting, mens hunnene fortsetter å vokser mellom gytesesongene.

HODOWLA JEDNOPŁCIOWA: Selekcja lub chów osobników jednej płci danego gatunku w urządzeniach akwakultury, celem uniknięcia niekontrolowanego rozmnażania się lub uzyskania większej wydajności. Zwykle stosuje się w chowie ryb łososiowatych i tilapii, u których występują różnice we wzroście obu płci, zwiększające się od początku dojrzewania płciowego. Syn. hodowla pojedynczej płci.

Was this helpful?
Kontrolsüz üremeyi önlemek veya yüksek verimliliği elde etmek için bir akuakültür biriminde bir türün seleksiyonu veya tek bir cinsiyetini yetiştirme. Genelde salmonlarda ve tilapialarda kullanılır. Cinsel olgunluğun başlangıcından sonra iki cinsiyete ayırılarak etkinleştirilir.


SINGLE SEX CULTURE: The selection or rearing of a single sex of a given species in an aquaculture unit in order to avoid uncontrolled reproduction or to obtain higher yields. Commonly used with salmonids and tilapias in which there is a dichotomy between the growth of the two sexes that is activated after the onset of sexual maturity.

ΜΟΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η επιλογή ή καλλιέργεια ενός μόνο φύλου από ένα είδος σε μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή ή γιά να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Συχνά χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των σολομοειδών και της τιλάπια τα οποία, από την στιγμή που φθάνουν στο στάδιο της ωριμότητας, παρουσιάζουν διαφορετική αύξηση ανάλογα με το φύλο τους. (Συν. Καλλιέργεια ενός φύλου)

CULTURE MONOSEXE: Lélevage dorganismes de sexe unique dune espèce donnée dans une installation aquacole dans le but déviter la reproduction incontrôlée ou afin daugmenter la production. Cette technique est souvent appliquée aux salmonidés et Tilapia, poissons démontrant une dichotomie entre le taux de croissance des deux sexes qui apparait au début de la maturation sexuelle.

CULTIVO MONOSEXO: Cultivo de organismos de sexo único de una especie determinada en una instalación acuícola con el fin de evitar la reproducción incontrolada o para aumentar la producción. Esta técnica es a menudo aplicada a los salmónidos i Tilapia.

CULTIVO MONOSEXO: Selección ou cultivo de organismos de sexo único dunha especie determinada nunha instalación acuícola co fin de evitar a reprodución incontrolada ou para aumentar a produción. Esta técnica é a miúdo aplicada aos salmónidos e tilapias nos cales hai unha dicotomia entre crecemento dos dous sexos que é activada despois de alcanzar a madureza sexual.

EGYIVARÚ KULTÚRA: Egy adott faj egyik nemhez tartozó egyedeinek kiválogatása és nevelése valamilyen akvakultúra-rendszerben azzal a céllal, hogy elkerüljük a nem kívánt szaporodást vagy nagyobb hozamot érjünk el. Általában lazacfélék és tilápiák esetében alkalmazzák, ahol a két nem növekedési sebessége között jelentős eltérés van, amely csak a nemi érés befejeződése után jelenik meg. Úm. monoszex kultúra.

ETTKJØNNSOPPDRETT: Oppdrett av kun ett kjønn av en art, for å forhindre ukontrollert forplantning eller for å oppnå høyere utbytte. Ofte brukt i oppdrett av tilapia, der det er en kjønnsdimorfisme i vekst etter kjønnsmodning. Har potensiale i piggvaroppdrett, der veksten hos hannene stagnerer etter første gyting, mens hunnene fortsetter å vokser mellom gytesesongene.

HODOWLA JEDNOPŁCIOWA: Selekcja lub chów jednej płci danego gatunku w urządzeniach akwakultury, w celu uniknięcia niekontrolowanego rozmnażania się, lub uzyskania wyższej wydajności. Najczęściej stosowana w chowie ryb łososiowatych i tilapii, u których występuje zróżnicowanie wzrostu między obu płciami, a które ujawnia się głównie w okresie dojrzewania.

Was this helpful?
Belli bir proteinden büyük miktarlarda üretmek için bir dizi DNA eklenerek genetik olarak üzerinde oynanmış bakterilerden ortaya çıkarılan proteindir. Ucuz protein elde etmek için kullanılır.


SINGLE CELL PROTEIN (Recombinant protein/ fusion protein): Protein derived from bacteria that have been genetically manipulated by the addition of a DNA sequence to produce large amounts of a specific protein. This is used to produce a cheap source of low grade protein.

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ: Πρωτεΐνη προερχόμενη από βακτήρια που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση με την προσθήκη μιάς αλληλουχίας DΝΑ ώστε να παράγουν μεγάλες ποσότητες μιάς ειδικής πρωτεΐνης. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ως φθηνή πηγή απλών πρωτεϊνών.

PROTEINE RECOMBINANTE: Protéine issue de bactéries recombinées génétiquement avec lincorporation dune séquence dADN exogène codant pour une protéine donnée qui est ainsi produite en grande quantité.

PROTEÍNA RECOMBINANTE: Proteína derivada de bacterias recombinadas genéticamente con la incorporación de una secuencia de ADN exógeno que codifica una proteína determinada que se produce en grandes cantidades.

PROTEÍNA UNICELULAR (proteina recombinante/proteina de fusión): Proteína derivada de bacterias manipuladas xeneticamente coa incorporación dunha secuencia de ADN que produce unha grande cantidade dunha proteína específica. Úsase como unha fonte barata de proteína de baixa calidade.

EGYSEJTES FEHÉRJE (REKOMBINÁNS FEHÉRJE, FÚZIÓS FEHÉRJE): Olyan baktériumok által termelt fehérje, amelyeket genetikai úton, egy DNS-szakasz beépítésével egy adott fehérje nagy mennyiségben történő termelésére módosítottak. Olcsó, de gyenge minőségű fehérjék állíthatók elő ezzel a módszerrel.

ENCELLEPROTEIN: Protein avledet fra en bakterie, som er genmanipulert til å produsere store mengder av proteinet ved innsetting av en DNA sekvens. Brukes til å produsere en billig proteinkilde bestående av kortkjedete proteiner. Det drives i Norge produksjon av encelleprotein basert på metangass.

BIAŁKO ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH : (Białko rekombinacyjne/białko fuzyjne). Białko pochodzące z bakterii, które poddane zostało genetycznej manipulacji przez dodanie sekwencji DNA celem produkowania dużej ilości swoistego białka. Używane jest ono do produkcji taniego źródła białka o niskiej jakości.

Was this helpful?
Tek hücreli organizmaların gelişimini durduran veya öldüren kimyasal madde, Tek hücreli organizmaların neden olduğu hastalıklardan korunmak veya tedavi etmek için kullanılan madde


ANTIPROTOZOAL AGENT: Chemical agents that kill or inhibit protozoal growth, used to prevent or treat diseases caused by protozoans.

ΑΝΤIΠΡΩΤΟΖΩIΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Χημική δραστική ουσία που σκοτώνει ή αναστέλλει την αύξηση πρωτοζώων. Χρησιμοποιείται για να προλαμβάνει ή να θεραπεύει ασθένειες που οφείλονται σε πρωτόζωα.

AGENTS ANTIPROTOZOAIRES: Agents chimiques qui tuent les protozoaires ou inhibent leur développement. Employés afin de prévenir ou de traiter les maladies provoquées par les protozoaires.

AGENTE ANTIPROTOZOARIO: Agentes químicos que matan los protozoos o inhiben su desarrollo. Empleados con el fin de tratar o prevenir las enfermedades provocadas por los protozoos.

AXENTE ANTIPROTOZOARIO: Axentes químicos que matan os protozoos ou inhiben o desenvolvemento de protozoos. Empregados co fin de tratar ou previr as enfermidades provocadas polos protozoos.

EGYSEJTŰIRTÓ SZER: Az egysejtűeket elpusztító vagy növekedésüket gátló vegyszer, amelyet az egysejtűek által okozott betegségek megelőzésére vagy kezelésére használnak.

MIDLER MOT PROTOZOER: Kjemiske substanser som hemmer veksten av- eller dreper protozoer og som benyttes for å bekjempe eller forhindre sykdommer forårsaket av protozoer.

ŚRODEK PRZECIWPIERWOTNIACZY: Środki chemiczne, które niszczą lub powstrzymują rozwój i wzrost pierwotniaków; stosowane do zapobiegania lub leczenia chorób spowodowanych przez pierwotniaki.

Was this helpful?
Tek hücreli ökaryotik organizmaların yaygın grubudur


PROTOZOA: Ubiquitous group of unicellular eukaryotic organisms.

ΠΡΩΤΟΖΩΑ: Πανταχού παρούσα ομάδα μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών.

PROTOZOAIRES: Groupe cosmopolite comprenant des organismes unicellulaires eucaryotiques.

PROTOZOOS: Grupo ubicuo que incluye organismos unicelulares eucarióticos.

PROTOZOOS: Grupo ubicuo dos organismos unicelulares eucarióticos.

EGYSEJTŰEK: Egy sejtből álló eukarióta szervezetek.

PROTOZOA (ENCELLEDYR): Allestedsnærværende gruppe bestående av encellede eukaryote organismer.

PIERWOTNIAKI (Protozoa): Grupa wszędobylska jednokomórkowych organizmów eukariotycznych.

Was this helpful?
Tek bir karboksil grubu (COOH) ve çift bağlı düz dallanmamış bir karbon ihtiva eden yağ asidi.


MONOUNSATURATED FATTY ACID: Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with one double bond.

ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΟ ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ: Λιπαρά οξεά τα οποία περιέχουν μια καρβοξυλομάδα (COOH) και μια ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα ( C) με ένα διπλό δεσμό.

ACIDE GRAS MONOINSATURE: Acide gras contenant un groupe carboxyle simple (COOH), avec une seule double liaison entre deux carbones

ÁCIDO GRASO MONOINSATURADO: Acido graso que contiene un grupo simple carboxilo (COOH) y una cadena de carbonos (C) recta y no ramificada con un doble enlace.

ÁCIDO GRAXO MONOINSATURADO: Acido graxo que contén un grupo simple carboxilo (COOH) e unha cadea de carbonos (C) recta e non ramificada cun dobre enlace

EGYSZERESEN TELÍTETLEN ZSÍRSAV: Egy karboxilcsoportot (COOH) és egy egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben egy kettős kötés található.

ENUMETTET FETTSYRE: Fettsyre som inneholder en enkelt karboksylgruppe (COOH) og en rett uforgrenet karbonkjede med en dobbeltbinding.

JEDNONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE: Kwasy tłuszczowe zawierający pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch węglowy z jednym wiązaniem podwójnym.

Was this helpful?
Deri veya solungaçlardaki ince kan damarlarının (kılcal damarlar) genişlemesi.


TELANGIECTIASIS: The dilation of the small blood vessels of the skin and gills.

ΤΗΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΑ: Διαστολή των μικρών αιμοφόρων αγγείων του δέρματος και των βραγχίων.

TELANGIECTASIE: Dilatation des vaisseaux capillaires de la peau et des branchies.

TELANGIECTIASIS: Dilatación de capilares de la piel y de las branquias.

TELANXIECTIASE: Dilatación de capilares da pel e das branquias.

TELEANGIEKTÁZIA: A bőr és a kopoltyúk kisebb vérereinek kitágulása.

TELEANGIEKTASE: Utvidelser av små blodkar i hud og gjeller.

TELANGIEKTAZJA: Rozszerzenie drobnego naczynia krwionośnego w skórze lub w skrzelach.

Was this helpful?
Kemikli balıklar sınıfının actinopterygii alt sınıfının bir alt bölümüdür, 28000 den fazla tür ihtiva eder, 4 alt alt sınıfı bulunmaktadır; iskeleti kemik dokusu ihtiva eden, operkilumu ikinci hyoid köprü üzerine kurulu olan, dorsal ve anal yüzgecin ışınları kemik ışınlarıyla örtüşür; kültürü yapılan çoğu balık bu dizine aittir.


TELEOST: A sub-division of the sub-class actinopterygii, Class Osteichthyes(bony fish) (with more than 28000 species); consists of 4 sub-classes; internal skeleton contains bony tissue; operculum based on the second hyoid arch; rays of the dorsal and anal fins based on bony basal rays; the most commonly cultured fish species belong to this order.

ΤΕΛΕΟΣΤΕΟΙ: Υποδιαίρεση της υπόταξης Actinopterygii, κλάση Osteichthyes με πάνω από 28000 είδη. Αποτελείται από 4 υποκλάσεις. Ο εσωτερικός σκελετός αποτελείται από οστίτη ιστό, το βραγχιακό επικάλυμμα ξεκινάει από το υοειδές τόξο, το ραχιαίο και το εδραίο πτερυγίου υποβαστάζονται από οστέινες ακτίνες. Στην τάξη των οστεϊχθύων ανήκουν τα πιο κοινά καλλιεργούμενα είδη ψαριών.

TELEOSTÉEN: Sous-division de la sous-classe des actinopterygés. La classe des Ostéichthyéens (poissons osseux) comportent plus de 28000 espèces et se divise en 4 sous-classes. Le squelette interne est osseux. L’opercule est monté sur la deuxième arche hyoïde. Les raies des nageoires dorsales et anales sont montées sur des raies basales osseuses. Les poissons les plus couramment cultivés appartiennent à ce groupe.

TELEÓSTO: Una subdivisión de la subclase actinopterigios, clase Osteíctios (peces óseos) con más de 28000 especies; consiste de 4 subclases; el esqueleto interno es óseo; el opérculo está asentado en el segundo arco hioideo; los radios de las aletas dorsales y anales están basadas en radios basales óseos; las especies comunmente usadas en acuicultura pertenecen a este orden.

TELEÓSTEO: Unha subdivisión da subclase actinopterigios, clase Osteíctios (peixes óseos) con máis de 28000 especies; consta de 4 subclases; o esqueleto interno contendo tecido óseo; o opérculo está baseado no segundo arco hioideo; os radios das aletas dorsais e anais están baseadas en radios basais óseos; as especies comunmente usadas en acuicultura pertencen a esta orde.

VALÓDI CSONTOSHALAK: A csontos halak (Osteichtthyes) főosztályába, azon belül a sugarasúszójú halak (Actinopterygii) osztályába tartozó alosztályág. Négy alosztályból áll. Belső vázuk csontszövetből épül fel; a kopoltyúfedő a második kopoltyúívhez csatlakozik; a hátúszó és a farok alatti úszó sugarai csontos belső sugarakból erednek. A legtöbb tenyésztett halfaj ide tartozik.

TELEOST: En undergruppe av underklassen Actinopterygii, Klasse Osteichytes (beinfisk) (med mer en 28000 arter); består av 4 underklasser; internt skjelett inneholder forbeinet vev; operculum støttes av hyoidbuen (2. visceralbue); finnestråler (lepidotrich og actinotrich) i dorsal- og analfinnene har basis på beinståler kalt pterygiophorer; de vanligste oppdrettsartene finnes i denne klassen.

RYBY KOŚCISTE : Poddział podgromady promieniopłetwe (Actinopterygii), klasa ryby kostne (Osteichthyes) (ponad 28 000 gatunków), obejmuje 4 podklasy; szkielet wewnętrzny zawiera tkankę kostną; operculum jest oparte na drugim łuku gnykowym; promienie płetw grzbietowej i odbytowej opierają się o promienie podstawowe płetwy; do tego rzędu należy większość hodowanych gatunków ryb.

Was this helpful?
Kabuklularda abdomenin kuyruk kısmı, son kısım


TELSON: The "tail" of the abdomen (in crustaceans).

ΤΕΛΣΟΝ: Η "ουρά" της κοιλίας (στα καρκινοειδή).

TELSON: Dernier segment abdominal des arthropodes (chez les crustacés par exemple).

TELSON: Último segmento abdominal de artrópodos (en los crustáceos por ejemplo).

TELSON: Extremo posterior abdominal ou "cola" dos crustáceos.

TELSON: A rákok faroknyúlványa.

TELSON: Halen på bakkroppen (abdomen) hos krepsdyr.

TELSON: Końcowa część odwłoka u skorupiaków.

Was this helpful?
Balık larvalarının kabukluların ve yumuşakçaların yetiştirilmesi metodudur. Bu yöntemde besin organizmaları( mikroalg, rotifer…) farklı tanklarda kültüre alınır ve düzenli aralıklarla larva yetiştirme tanklarına eklenir. Cf (compare) yeşil su


CLEAR WATER METHOD: A method of raising larval fish crustaceans or molluscs where food organisms (e.g. microalgae, rotifers) are cultured in separate vessels and added to the larval-rearing tanks at regular intervals; cf. green water.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΥΓΟΥΣ ΝΕΡΟΥ: Μέθοδος εκτροφής νυμφών ψαριών καρκινοειδών ή μαλακίων, κατά την οποία οι οργανισμοί που χρησιμεύουνν ως τροφή (π.χ. μικροφύκη, τροχόζωα) καλλιεργούνται σε χωριστά δοχεία και προστίθενται στις δεξαμενές πού καλλιεργούνται οι νύμφες σε τακτά διαστήματα, πρβλ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ELEVAGE EN EAU CLAIRE: Méthode délevage de larves de poissons, mollusques ou crustacés dans laquelle les proies (par exemple les microalgues, rotifères) sont cultivées séparément dans des bacs à part et ajoutées aux bassins délévage à des intervalles réguliers.

CULTIVO EN AGUA CLARA: Método de cría de larvas de peces, moluscos o crustáceos en el cual las presas (por ejemplo microalgas, rotíferos) son cultivados por separado en tanques a parte y añadidos a los estanques de cultivo con intervalos de tiempo regulares.

CULTIVO EN AUGA CLARA: Método de cría de larvas de peixes, moluscos ou crustáceos no cal o alimento vivo (por exemplo microalgas, rotíferos) é cultivado por separado en tanques aparte e engadidos aos estanques de cultivo con intervalos de tempo regulares. Contraposta á auga verde, onde se crían xuntos o alimento vivo e a especie a cultivar.

TISZTAVÍZ-MÓDSZER: A halak, rákok és puhatestűek lárváinak nevelésére szolgáló módszer, amelynél a táplálékként szolgáló élő szervezeteket különálló edényekben nevelik és meghatározott időközönként adagolják a lárvanevelő tartályokba; vö. zöld víz.

KLARTVANNSMETODEN: Metode for å oppdrette larver av fisk, krepsdyr og mollusker (bløtdyr) der fôrorganismer (f.eks. hjuldyr, mikroalger) dyrkes i separate enheter og tilsettes larvetankene ved faste intervaller. Jfr. grønt vann.

METODA CZYSTEJ WODY: Metoda hodowli larw ryb, skorupiaków lub mięczaków, w której organizmy pokarmowe (np. mikroglony i wrotki) są hodowane w oddzielnych naczyniach i dodawane w regularnych odstępach czasu do zbiorników z larwami; porównaj: zielona woda.

Was this helpful?
Hayvanların bünyesinde insanlara zararlı olabilecek yabancı maddeller (kum vb.), kirleticiler, parazitler veya diğer organizmaların temizlenmesi için temiz suda bekletilerek hayvanın kendi kendisini temizlemesini öngören tekniktir. Genellikle kabuklu canlılara uygulanmaktadır.


DEPURATION: Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.

ÉPURATION: Technique par laquelle les animaux qui peuvent contenir des substances indésirables (sable, vase), des polluants, des parasites ou des organismes pathogènes pour les êtres humains sont maintenus en eau claire afin de les purifier. Principalement appliquée aux coquillages.

DEPURACIÓN: Técnica por la cual los animales que pueden llevar sustancias inorgánicas no deseadas (arena, cieno), contaminantes, parásitos u organismos patógenos para los humanos son mantenidos en sistemas de circulación de agua limpia para purificarlos. Aplicada básicamente en los moluscos.

DEPURACIÓN: Técnica pola cal os animais que poden levar substancias inorgánicas non desexadas (area, lodo), contaminantes, parasitos ou organismos potencialmente daniños para os humanos son colocados e mantidos en sistemas de circulación de auga limpa para purificalos. Aplicada basicamente nos moluscos.

TISZTÍTÓ FÜRDETÉS: Az az eljárás, amellyel a nemkívánatos anyagokat (homokot, iszapot), szennyeződéseket, élősködőket, vagy az ember számára veszélyt jeletnő szervezeteket tartalmazó állatokat bizonyos ideig tiszta vízben tartják, ezáltal megtisztítják őket; általában rákok és kagylók esetében alkalmazzák.

RENSING (LUTRING): Tenikk der dyr som kan inneholde uønskete substanser (sand, mudder), forurensning, parasitter eller organismer som kan være farlige for mennesker holdes i reint vann for rensing. Vanligvis brukt på skalldyr.

ODPIJANIE: Technika, dzięki której organizmy wodne zawierające niepożądane substancje (piasek, muł), czynniki zanieczyszczające, pasożyty lub organizmy mogące być szkodliwe dla ludzi, są umieszczane i trzymane w czystej wodzie celem oczyszczenia się; zwykle stosowane w odniesieniu do małży oraz ryb (odpijanie).

Was this helpful?
İlaç alımı ile hasat arasındaki zaman. İlaç artıklarının yüksek seviyesi tüketici için tehlike yaratabileceğinden gözlenmesi gereklidir. Bu periyot metabolik hız ile ilişkilidir. Sıcak kanlı organizmalar için bırakma zamanı günlük olarak ayarlanmalıdır. Soğuk kanlılar için ( Örn; pek çok su ürünleri yetiştiricilik türü) en iyi yaklaşım tarzı ile tutma periyodu,bırakma zamanını günlerin derecesine göre ayarlamaktır.


CLEARANCE TIME: The time between end of drug treatment and slaughter which must be observed so that the residues of the drug may reach levels which present no hazard to the consumer. This period is related to the metabolic rate. For homoiothermic organisms withdrawal times are therefore set in terms of days. For poecilotherms (i.e., most aquaculture species) the best approach is to set withdrawal time in terms of degree-days. Syn. with-holding period.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από το πέρας μιας φαρμακευτικής θεραπείας ως την σφαγή των ζώων. Κατά το χρόνο αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι έτσι ώστε τα επίπεδα των καταλοίπων των φαρμάκων να μη συνιστούν κινδύνο για τους καταναλωτές. Η διάρκεια της περιόδου αυτής σχετίζεται με τον μεταβολικό ρυθμό. Για τους ομοιόθερμους οργανισμούς η περίοδος παρακράτησης δίδεται σε ημέρες, ενώ για ποικιλόθερμους (όπως τα περισσότερα είδη στις υδατοκαλλιέργειες) δίδεται κατά προτίμηση σε βαθμοημέ

TEMPS DEVACUATION: Temps réglementaire à respecter entre ladministration dun traitement prophylactique et la vente des organismes. Cette période est conçue de telle façon que les résidus du traitement ne présentent plus aucun danger pour le consommateur. La durée de cette période dépend du taux de métabolisme des organismes traités. Ainsi pour les animaux homéothermes, cette période est normalement exprimée en jours. Pour les organismes poecilothermes (la plupart des espèces cultivées en aquaculture), par contre,

TIEMPO DE EVACUACIÓN: Tiempo reglamentario a respetar entre la administración de tratamiento profiláctico y la venta del organismo. Este periodo está establecido de tal manara que los residuos del tratamiento no presentan ningún peligro para el consumidor. La duración de este período depende de la tasa metabólica de los organismos tratados. Así, para los animales homeotermos, este período se expresa en días. Mientras que para los organismos poiquilotermos (la mayoría de peces cultivados) la temperatura juega un papel

TEMPO DE ELIMINACIÓN: Tempo regulamentario a respectar entre a administración do medicamento e o sacrificio de tal maneira que os residuos do medicamento poidan alcanzar niveis que non representen perigo para o consumidor. A duración deste período depende da taxa metabólica. Para os animais homeotermos, este período exprésase en días. Mentres que para os organismos poiquilotermos (a maioría das especies de acuicultura) a mellor aproximación é establecer o tempo de eliminación en termo de graos-día. Sin. período de re

TISZTULÁSI IDŐ: Egy gyógyszeres kezelés vége és az állat feldolgozása közötti időtartam, amelynek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a gyógyszermaradékok ne jelentsenek semmilyen veszélyt a fogyasztó számára. Ez az időtartam az anyagcsere sebességétől függ. Állandó testhőmérsékletű állatokban a visszavonási idő emiatt napokban mérhető. Változó testhőmérsékletűeknél azonban (ide tartozik a legtöbb faj az akvakultúrában) a visszavonási időt a napfokok alapján kell meghatározni. Úm. visszatartási idő, visszavonási

KLARERINGSTID: Tiden fra en medikament behandling er over til fisken kan slaktes, må være lang nok til at nivåer av medikamentet når verdier som ikke er skadelig for konsument. Perioden er avhengig av den metabolske nedbrytningen. For varmblodige dyr gis tilbakeholdstiden i dager, mens for vekselvarme dyr der den metabolske hastigheten er avhengig av omgivelsestemperaturen gis tilbakeholdstiden i døgngrader.

OKRES KARENCJI: Czas pomiędzy końcem leczenia farmakologicznego a ubojem, który musi być przestrzegany, ażeby pozostałości leków mogły osiągnąć poziomy, które nie przedstawiają ryzyka dla konsumentów. Okres ten jest związany z natężeniem przemiany materii. Dla organizmów stałocieplnych okresy karencyjne są ustalane w dniach. Dla zmiennocieplnych (należą tu prawie wszystkie gatunki z akwakultury) okresy karencji będą podawane w stopniodniach, uwzględniając zależność przemiany materii od temperatury. Syn. okres k

Was this helpful?
Labridae familyasına ait breyler konakçısı olduğu balık üzerindeki lezyonları ve dış parazitleri temizlemek sureti ile ortak yaşam (simbiyotik) tarzı gösterirler. Yetiştircilikte bu simbiyotik yaşama örnek olarak salmonların üzerindeki deniz bitini (örn. Lepeophteirus sp., Caligus sp. Ctenolabrus sp türü balıklar temizler.


CLEANER FISHES: Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ: Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus sp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.

POISSON NETTOYEUR: Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture est Ctenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

PEZ LIMPIADOR: Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

PEIXE LIMPADOR: Peixes da familia dos Lábridos que viven en simbiose con outro peixe quitándolle os ectoparasitos e limpando as súas lesións. Exemplo desta simbiose en acuicultura é Ctenolabrus sp. que limpa ao salmón dos seus ectoparasitos crustáceos (por exemplo, xéneros Lepeophtheirus e Caligus).

TISZTOGATÓHALAK: A Labridae családba tartozó, más halfajokkal szimbiózisban élő halak, amelyek eltávolítják a gazdahal külső élősködőit és kitisztítják a sérüléseiket. A Ctenolabrus fajok pl. a lazacféléken élősködő haltetveket ( Lepeophtheirus és Caligus fajokat) távolítják el.

RENSEFISKER: Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved å fjerne ytre parasitter og holde sår rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).

RYBY CZYŚCICIELE: Ryby z rodziny Labridae, wykazujące związek symbiotyczny poprzez usuwanie pasożytów zewnętrznych i oczyszczaniu uszkodzeń z ryb gospodarzy. Przykładem takiej symbiozy w akwakulturze jest Ctenolabrus rupestris usuwający wszy morskie (np. rodzaje Lepeophtheirus i Caligus) z łososia.

Was this helpful?
Cestoda(Yassı kurtlar) sınıfının segmentli değişik parazitik yassı solucanları için kullanılan spesifik olmayan bir terimdir.


TAPE WORM: Common non-specific term for various segmented parasitic flatworms of the Class Cestoda.

ΤΑΙΝΙΑ: Κοινός μή ειδικός όρος για διάφορους παρασιτικούς Κεστώδεις που φέρουν μεταμέρεια.

VER SOLITAIRE: Terme non-spécifique dusage courant décrivant un nombre de vers parasites de la classe des Cestodes.

GUSANO SOLITARIO: Término no específico pero común que describe el nombre gusanos parásitos de la clase de cestodos.

TENIA / SOLITARIA: Termo inespecífico empregado para varios vermes parasitos planos (platelmintos) da Clase Cestodos.

GALANDFÉREG: A Cestoda osztályba tartozó élősködő életmódú, szelvényezett laposférgek köznyelvi elnevezése.

BENDELMARK: Vanlig uspesifikk betegnelse for ulike segmenterte parasittiske flatmarker tilhørende klasse Cestoda.

TASIEMIEC: Zwykle niespecyficzna nazwa różnych członowanych pasożytniczych tasiemców klasy Cestoda.

Was this helpful?
Streptomyces rimosus tarafından üretilen tetrasiklin antibiyotiklerinin biri ve balıklar için çok çeşitli bakteriyel potojenlere karşı etkili bir ajandır.


TERRAMYCIN: One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

ΤΕΡΑΜΥΚΙΝΗ: Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.

TERRAMYCINE: Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

TERRAMICINA: Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.

TERRAMICINA: Antibiótico da familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz fronte a unha grande variedade de bacterias patóxenas de peixes.

TERRAMICIN: A Streptomyces rimosus által termelt, tetraciklin típusú antibiotikum, amely sokféle, halbetegségeket okozó baktérium ellen hatékony.

TERRAMYCIN: Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

TERRAMYCYNA: Jeden z antybiotyków tetracykliny wytwarzany przez Streptomyces rimosus działający skutecznie na wiele różnorodnych bakterii patogennych dla ryb.

Was this helpful?
Herhangi bir organın anormal şekilde büyümesi.


THERAPY: Any type of treatment of a disease, e.g. vaccine therapy.

ΘΕΡΑΠΕIΑ: Οποιοσδήποτε τύπος θεραπείας μιας ασθένειας, π.χ. η θεραπεία με εμβόλιο.

THERAPIE: Se dit de toute traitement dune maladie, thérapie par vaccin par exemple.

TERAPIA: Dícese de todo tratamiento de una enfermedad; terapia por vacunación por ejemplo.

TERAPIA: Dise de todo tratamento dunha enfermidade, como a terapia por vacinación, por exemplo.

TERÁPIA: Egy betegség kezelési módja, pl. vakcinaterápia.

TERAPI: En type behandling av en sykdom, f.eks. vaksineterapi.

LECZENIE/TERAPIA: Każdy rodzaj leczenia choroby, np. leczenie szczepionkami.

Was this helpful?
Tedavi veya iyileştirme sağlayan tedavi şekli.


THERAPEUTIC: Serving to heal or cure.

ΘΕΡΑΠΕΥΤIΚΟΣ: Αυτός που χρησιμεύει για να επουλώνει ή να θεραπεύει.

THERAPEUTIQUE: Qui sert à traiter ou guérir.

TERAPÉUTICO: Que sirve para tratar o curar.

TERAPÉUTICO: Que serve para sandar ou curar.

TERÁPIÁS: Gyógytásra vagy kezelésre szolgáló.

TERAPEUTISK: Skal lege eller helbrede.

TERAPEUTYCZNY/LECZNICZY: Służące do wyleczenia lub leczenia.

Was this helpful?
Termoklin tabakası oluşumu nedeniyle bir su kütlesinin farklı yoğunluk ve sıcaklık tabakalarına ayrılması. Geçişken tabaka çok sığ olabilir, genellikle sadece sakin yaz günlerinde termal tabakalaşmanın sabit kaldığı yerler özellikle küçük tatlı su gölleri ve derin yetiştiricilik havuzlarıdır. Ayrıca bu tabakalar okyanus sistemlerinde sık sık olduğu gibi nispeten genişleyebilir.


THERMAL STRATIFICATION: The division of a water body into layers of different temperature and density, owing to the development of a thermocline. The transitional layer can be very narrow, especially in small freshwater lakes and deep aquacultural ponds where thermal stratification often remains stable only during summer stagnation. Alternatively, the layers can be relatively extended, as is often the case in oceanic systems.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ: Ο σχηματισμός σε ένα υδατικό σύστημα επάλληλων στρώματων διαφορετικής θερμοκρασίας και πυκνότητας (ανάπτυξη θερμοκλινικής βλ.λ.). Το μεταβατικό στρώμα ενδέχεται να είναι πολύ λεπτό όπως σε μικρές λίμνες ή βαθειές δεξαμενές υδατοκαλλιέργειας, όπου η θερμοκρασιακή στρωμάτωση συχνά παραμένει σταθερή μόνο κατά την διάρκεια της θερινής στασιμότητας ή πολύ εκτεταμένο όπως συχνά παρατηρείται σε ωκεάνεια συστήματα.

STRATIFICATION THERMIQUE: La division dun plan deau en couches horizontales de température et de densité différentes, suite au développement dune thermocline. La zone de transition entre couches peut être très étroite, surtout dans les petits lacs deau douce et les étangs aquacoles profonds dans lesquels la stratification reste stable uniquement pendant la période de stagnation estivale. Au contraire, cette zone est parfois très étendue; ceci est souvent le cas dans les systèmes océaniques.

ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA: División de una masa de agua en capas horizontales de temperatura y de densidad diferentes, después del desarrollo de una termoclina. La zona de transición entre capas puede ser muy estrecha, sobre todo en los pequeños lagos de agua dulce y estanques acuícolas profundos en los cuales la estratificación queda estable únicamente durante el periodo de estancamiento estival. Al contrario, esta zona es a veces muy extendida; eso es a menudo el caso de sistemas oceánicos.

ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA: División dunha masa de auga en capas horizontais de temperatura e de densidade diferentes, despois do desenvolvemento dunha termoclina. A zona de transición entre capas pode ser moi estreita, sobre todo nos pequenos lagos de auga doce e estanques acuícolas profundos nos cales a estratificación queda estable unicamente durante o período de estancamento estival. Ao contrario, esta zona é ás veces moi extensa; é a miúdo o caso de sistemas oceánicos.

HŐMÉRSÉKLETI RÉTEGZŐDÉS: Egy víztérfogat feloszlása különböző hőmérsékletű és sűrűségű rétegekre a hőmérsékleti határvonalak mentén. Az átmeneti rétegek nagyon vékonyak lehetnek, különösen kisméretű édesvizű tavakban és mély halastavakban, ahol a hőmérsékleti rétegződés gyakran a nyári pangás idején is stabil marad. Más esetekben a rétegek kiterjedtebbek lehetnek, ahogy az az óceánokon gyakran megfigyelhető.

TEMPERATURSTRATIFIKASJON: Oppdeling av en vannmasse i sjikt med ulik temperatur og tetthet, skyldig i dannelse av termoklin. De ulike vannlagene kan være svært smale, spesielt i små innsjøer og dype oppdrettsdammer der stratifikasjonen kun er stabil under sommerstagnasjonen. I havet er ofte lagen mer utstrakte.

STRATYFIKACJA TERMICZNA: Podział słupa wody na warstwy o różnej temperaturze i gęstości, dzięki utworzeniu się termokliny. Warstwa przejściowa może być stabilna jedynie w okresie stagnacji letniej. Alternatywnie, warstwy te mogą odpowiednio rozszerzać się, tak jak obserwuje się to często w układach oceanicznych.

Was this helpful?
Erkek üreme organları.


TESTES: Male reproductive organs.

ΟΡΧΕΙΣ: Αναπαραγωγικοί αδένες των αρσενικών.

TESTICULE: Glande génitale mâle.

TESTÍCULO: Órgano reproductor masculino.

TESTÍCULOS: Órganos reprodutores masculinos.

HERÉK: A hímivarú állatok szaporítószervei.

TESTIKLER (TESTIS): Hanlige forplantningsorgan.

JĄDRA: Narządy rozrodcze samców.

Was this helpful?
Gonadotropik hormon hipofizlerinin kontrolü altında omugalıların testislerinde üretilen major androjenik hormon. Steroid hormonu birincil ve ikincil cinsiyet karakterlerini kontrol eder ve bazı durumlarda da üreme davranışını kontrol eder. Keto-testesteron (androsterone) hormonu balıklara (örneğin Red drum (işkine balığı) Sciaenops ocellatus) uygulanır ve genellikle büyüme ve cinsi olgunluk gelişimini etkilemek için ete uygulanır. Tilapia aurea stokları analog metil testesteron hormonu muamelesi


TESTOSTERONE: The major androgenic hormone that is produced in the vertebrate testis under the control of pituitary gonadotropic hormones. The steroid hormone controls primary and secondary sexual characters and in some cases reproductive behaviour. the testosterone precursor keto-testosterone (androsterone) is administered to fish, usually by means of diet, in order to affect growth and sexual maturation rates (e.g. in Red drum Sciaenops ocellatus). Stocks of Tilapia aurea are produced by treating newly-hatc

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ: Η κύρια ανδρογόνος ορμόνη που παράγεται στους όρχεις των σπονδυλωτών υπό τον έλεγχο της γοναδοτροπικών (βλ.λ) ορμονών της υπόφυσης. Η στεροειδής αυτή ορμόνη ελέγχει τα πρωτογενή και δευτερογενή φυλετικά χαρακτηριστικά και σε μερικές περιπτώσεις την αναπαραγωγική συμπεριφορά. Ο πρόδρομος της τεστοστερόνης, η κετο-τεστοστερόνη (ανδροστερόνη) χορηγείται στα ψάρια, συνήθως μέσω της τροφής, ώστε να επηρεάσει τους ρυθμούς της αύξησης και της φυλετικής ωρίμανσης (π.χ. στο Στικτομυλοκόπι Sciaenops oce

TESTOSTERONE: Principale hormone androgène, sécrétée par les testicules sous le contrôle des hormones gonadotropes pituitaires. Cette hormone stéroïde contrôle les caractères sexuelles primaires et sécondaires, et parfois le comportement reproductif. Le précurseur kétotestostérone (androstérone) est administré aux poissons, normalement par lintermédiaire de lalimentation, afin daméliorer la croissance et la vitesse de maturation sexuelle (chez Sciaenops ocellatus par exemple). Des stocks de Tilapia aurea mâle

TESTOSTERONA: Principal hormona andrógena, secretada por los testículos bajo el control de hormonas gonadotrópicas pituitarias. Esta hormona esteroide controla los caracteres sexuales primarios y secundarios, y a veces el comportamiento reproductor. El precursor ketotestosterona (androsterona) se administra a los peces, normalmente mediante la alimentación, con el fin de mejorar el crecimiento y la velocidad de maduración sexual (en el caso de Sciaenops ocellatus por ejemplo). Se pueden obtener por ejemplo, s

TESTOSTERONA: Principal hormona andrógena, secretada polos testículos de vertebrados baixo o control de hormonas gonadotrópicas hipofisarias. Esta hormona esteroide controla os carácteres sexuais primarios e secundarios, e ás veces o comportamento reprodutor. O precursor da testosterona chamado ketotestosterona (androsterona) adminístrase aos peixes, normalmente mediante a alimentación, co fin de mellorar o crecemento e a velocidade de maduración sexual (no caso de Sciaenops ocellatus por exemplo). Pódense ob

TESZTOSZTERON: A legfontosabb hím nemi hormon, amely a herékben termelődik, és termelését az agyalapi mirigy gonadotróp hormonjai szabályozzák. Ez a szteroid szerkezetű hormon határozza meg az elsődleges és másodlagos nemi jellegeket és néhány esetben a szaporodási viselkedést is. A tesztoszteron előalakját, a keto-tesztoszteront (androszteront) a halak tápjához keverve alkalmazzák a növekedés és a nemi érés serkentésére (pl. a vörös árnyékhal ( Sciaenops ocellatus) esetében). A Tilapia aurea állományokat a

TESTOSTERON: Det viktigste androgenet, som hos virveldyr produseres i testiklene under kontroll av peptidhormoner som skilles ut fra hypofysen. Hormonet kontrollerer primære og sekundære kjønnskarakterer, og i noen tilfeller gyteatferd. Forløperen til testosteron, keto-testosteron (androsteron), gis (vanligvis via fôr) til fisk for å påvirke vekst og kjønnsmodningsrate (f.eks. rød havgjørs, Sciaenops ocellatus). Tilapia aurea produseres ved å behandle nyklekket yngel med testosteron analogen, metyl-testoste

TESTOSTERON (hormon) : Główny hormon maskulinizujący, który jest produkowany w jądrach kręgowców pod kontrolą hormonów gonadotropowych przysadki mózgowej. Hormony steroidowe kontrolują cechy płciowe pierwotne i wtórne, a w niektórych wypadkach zachowanie rozrodcze. Prekursor testosteronu − keto-testosteron (androsteron) jest podawany rybom zwykle wraz z dietą celem oddziaływania na wzrost i tempo dojrzewania płciowego (np. u kulbaka czerwonego Sciaenops ocellatus). Obsady tilapii (Tilapia aurea) hoduje się poddając św

Was this helpful?
Aktinobakteri, streptobakteri tarafından üretilen hem gram negatif hem gram pozitif bakteriyel hastalıklar için kullanılabilen rRNA bağlarını bakteriyel ribozomlara inhibe eden antibiyotik.


TETRACYCLINE: Antibiotic produced by the actinomycete, streptomyces which inhibits the binding of rRNA to bacterial ribosomes which can be used against both gram-negative + gram-positive bacterial infections.

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ: Αντιβιοτικό που παράγεται από τους ακτινομύκητες, στρεπτομύκητες και αναστέλλουν την πρόσδεση του rRNA στα βακτηριακά ριβοσώματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια σε βακτηριακές μολύνσεις gram-αρνητικών και gram-θετικών βακτηρίων.

TETRACYCLINE: Antibiotique produit par les actinomycètes, une streptomycine qui inhibe la liaison de rRNA aux ribosomes bactériens, et qui peut être utilisé contre les infections bactériennes quelles soient à gram positif ou négatif.

TETRACICLINA: Antibiótico producido por las bacterias del género Streptomyces del grupo de las actinomicetes, el cuál inhibe la unión del rRNA a los ribosomas bacterianos, por lo que puede ser usada para infecciones bacterianas tanto por gram + como gram -

TETRACICLINA: Antibiótico producido polas bacterias do xénero Streptomyces do grupo das actinomycetes, o cal inhibe a unión do rRNA aos ribosomas bacterianos polo que pode ser usada para infeccións bacterianas tanto por gram + como gram -

TETRACIKLIN: A Streptomyces sugárgomba által termelt antibiotikum, amely az rRNS bakteriális riboszómákhoz való kapcsolódását gátolja, és mind gram-negatív, mind gram-pozitív baktériumok által okozott fertőzések ellen alkalmazható.

TETRASYKLIN: Antibiotikum produsert av Streptomyces-slekten i Actinobacteria, som hindrer binding av rRNA til bakterieribosomer; kan brukes mot både gram-negative og gram-positive infeksjoner.

TETRACYKLINA: Antybiotyk wytwarzany przez bakterie Actinomycetes i Streptomyces, który hamuje wiązanie rRNA do rybosomów bakteryjnych i który może być stosowany do zwalczania infekcji wywołanych bakteriami gram-ujemnymi i gram-dodatnimi.

Was this helpful?
Katı bir yüzeyle sürekli temas halinde olan hareketli bir organizmanın yönelme tepkisi, stereotaksis.


THIGMOTAXIS: A directed response of a motile organism to a continuous contact with a solid surface; stereotaxis.

ΘIΓΜΟΤΑΚΤIΣΜΟΣ: Κατευθυνόμενη απόκριση ενός κινητού οργανισμού προς συνεχή επαφή με μια στερεά επιφάνεια. Στερεόταξη.

THIGMOTAXIE: Une réponse directionnelle dun organisme mobile à un contact continu avec une surface solide; stéréotaxie.

TIGMOTAXIS: Respuesta dirigida de un organismo móvil hacia un contacto continuo con una superficie sólida; estereotaxis.

TIGMOTAXE: Resposta dirixida dun organismo móbil cara a un contacto continuo cunha superficie sólida; estereotaxe.

TIGMOTAXIS: Egy mozgásképes szervezet irányított válasza valamilyen szilárd felülettel való folyamatos kapcsolatra; sztereotaxis.

THIGMOTAKSIS: En direkte respons hos en bevegelig organisme mot en vedvarende kontakt med en fast overflate.

REAKCJA TKANKI NA DOTYK: Bezpośrednia reakcja na bodziec mobilnego organizmu na ciągły kontakt z powierzchnią ciała stałego; stereotaksja.

Was this helpful?
Cichlidae familyası üyesidir, uzun dorsal yüzgeç ve parlak renkleriyle karakterize edilir. Tilapia dünyadaki kültürü yapılan sazan balıklarının ikinci en popüleridir. Tilapia Afrika ve Ortadoğu kökenlidir.


TILAPIA: Members of the family Cichlidae, they are characterized by long dorsal fins and may be brightly coloured. Tilapia are second only to carps as the most popular fish cultured in the world. Tilapia are native to Africa and the Middle East.

ΤΙΛΑΠΙΑ: Μέλη της οικογενείας Cichlidae που χαρακτηρίζονται από μακρά ραχιαία πτερύγια και συχνά από ζωηρά χρώματα. Μετά τον κυπρίνο είναι το πλέον δημοφιλές καλλιεργούμενο ψάρι στον κόσμο. Ιθαγενές ψάρι στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή.

TILAPIA: Poissons de la famille des Cichlidae; Indigène dAfrique et du Moyen-orient. Caractérisés par de longues nageoires dorsales et parfois de coloration vive. Après les carpes, les tilapias sont les poissons les plus élévés au monde.

TILAPIA: Pez de la familia de los cíclidos; indígena de África y del Oriente Medio. Caracterizado por largas aletas dorsales y a veces de coloración viva. Después de las carpas, las tilapias son los peces más numerosos del mundo.

TILAPIA: Membros da familia Ciclidae, caracterizados por longas aletas dorsais e ás veces de coloración viva. As tilapias son os peixes que ocupan o segundo lugar, despois das carpas, como os máis populares cultivados a nivel mundial. A tilapia é nativa de Africa e Oriente Medio.

TILÁPIA: A Cichlidae családba tartozó halfajok, amelyek jellegzetessége a hosszú hátúszó, és világos színűek lehetnek. A tilápiák a pontyfélék után a második legnagyobb mennyiségben tenyésztett halak az egész világon. Afrikában és a Közel-Keleten őshonosak.

TILAPIA: Medlemmer av familien Cichlidae, med karakteristiske lange ryggfinner og i noen tilfeller fine fargedrakter. Tilapia er etter karper den fiskegruppen det produseres mest av i verden. Hører naturlig hjemme i Afrika og Midtøsten.

TILAPIA: Przedstawiciel rodziny ryb pielęgnicowatych (Cichlidae), charakteryzujących się długimi płetwami grzbietowymi a czasami jaskrawym ubarwieniem. Tilapie należą do najbardziej popularnych ryb hodowlanych, zajmując za karpiem drugie miejsce na świecie. Tilapie są rodzimymi gatunkami w Afryce i Środkowym Wschodzie.

Was this helpful?
Kalbin üstündeki mediastinal boşlukta yerleşmiş bulunan iki piramidal lobdan oluşan lenfoid bezidir, timik epitelyal hücreler tarafından üretilen hormonlar vasıtasıyla düzenlenen T- lenfositlerin üretim bölgesidir


THYMUS: A lymphoid gland consisting of two pyramidal lobes situated in the mediastinal cavity above the heart, the site of t-lymphocyte production, which is regulated by hormones produced by thymic epithelial cells.

ΘΥΜΟΣ: Λεμφαδένας αποτελούμενος από δύο πυραμιδοειδείς λοβούς ευρισκόμενος στην μεσοθωρακική κοιλότητα επάνω από την καρδιά. Παράγει τα - t λεμφοκύτταρα κατόπιν ρύθμισης από ορμόνες που εκκρίνονται από τα θυμικά επιθηλιακά κύτταρα.

THYMUS: Glande lymphatique composée de deux lobes de forme pyramidale située dans la cavité médiastinale au dessus du coeur. Le site de production de lymphocytes T sous le contrôle dhormones produites par les cellules épithéliales du thymus.

TIMO: Glándula linfática compuesta de dos lóbulos de forma piramidal situada en la cavidad mediastinal por debajo del corazón. Es el lugar de producción de linfocitos T bajo el control de hormonas producidas por células epiteliales del timo.

TIMO: Glándula linfática composta de dous lóbulos de forma piramidal situada na cavidade mediastinal por debaixo do corazón. É o lugar da produción dos linfocitos T, que se regula por hormonas producidas por células epiteliais do timo.

CSECSEMŐMIRIGY: Két piramis alakú lebenyből álló limfoid szerv, amely a szív fölötti mediasztinális üregben helyezkedik el. Itt történik a T-limfociták érése, amelyet a csecsemőmirigy hámsejtjei által termelt hormonok szabályoznak.

THYMUS: Bloddannende organ som produserer lymfocytter (lymfoid organ), lokalisert dorsalt for gjellebuene.

GRASICA: Gruczoł limfoidalny zawierający dwa piramidowe płaty, usytuowane w jamie śródpiersiowej nad sercem, będący miejscem produkcji limfocytów T; jest on regulowany przez hormony wytwarzane w grasicznych komórkach nabłonkowych.

Was this helpful?
Omurgalı endokrin bezidir. Balıklarda ayrık foliküler hücreler tarafından oluşur. Farinksin yüzeyinde yerleşmiştir, iodinle muamele edilmiş 3,5,3-tri-iodotironin (T3) ve 3,5,3,5-tetra-iodotironin (thyroxine T4) tiroid hormonlarını sentez eder. Balıklarda bu hormonların kesin rolü belirsizdir, fakat osmotik stres ve basınç gibi çevresel değişikliklere uyum sağlamada ayrıca büyüme ve cinsi olgunluk esnasında hızlı içsel değişikliklerde önemi ortaya çıkmaktadır.


THYROID GLAND: Vertebrate endocrine gland. In fishes it consists of a group of discrete follicular cells, located on the floor of the pharynx, that synthesize the iodinated thyroid hormones 3,5,3-tri-iodothyronine (T3) and 3,5,3,5-tetra-iodothyronine (thyroxine T4). The exact role of these hormones in fishes is unclear, but they appear to be important in adaption to environmental changes such as temperature and osmotic stress and to the rapid internal changes during growth and sexual maturation.

ΘΥΡΕΟΕIΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ: Ενδοκρινής αδένας των σπονδυλοζώων. Στα ψάρια αποτελείται από μια ομάδα διακριτών κυττάρων, στη βάση του φάρυγγα, που συνθέτουν τις ιωδιωμένες ορμόμες 3,5,3-τρι-ιωδιοθυρονίνη (Τ3) and 3,5,3,5-τετρα- ιωδιοθυρονίνη (θυροξίνη Τ4). Δεν είναι σαφής ο ρόλος των ορμονών αυτών στα ψάρια αλλά φαίνεται να είναι σημαντικός γιά την προσαρμογή σε περιβαλλοντικές αλλαγές όπως στις αλλαγές θερμοκρασίας και ώσμωσης καθώς και στις ταχείες εσωτερικές αλλαγές κατά την αύξηση και την φυλετική ωρίμανση.

GLANDE THYROIDIENNE: Glande endocrine des vertébrés. Composée, chez les poissons, de cellules folliculaires discrètes situées sur le plancher du palais. Cette glande produit les hormones thyroïdiennes iodées, 3,5,3-tri-iodothyronine (T3) et 3,5,3,5-tetra-iodothyronine (T4, thyroxine). Le rôle exacte de ces hormones nest pas clair, mais elles paraissent importantes dans ladaptation aux changements environnementaux tels que les stress thermiques et osmotiques ainsi que dans les changements internes pendant la croissan

GLÁNDULA TIROIDEA: Glándula endocrina de los vertebrados. Compuesta, en los peces, de células foliculares discretas y situadas en la pared de la faringe. Esta glándula produce hormonas tiroideas con yodo, 3,5,3’-tri-yodotironina (T3) y 3,5,3’,5’-tetra-yodotironina (T4, tiroxina). El papel exacto de estas hormonas todavía no esta claro. Pero parecen importantes en la adaptación a los cambios ambientales tales como el estrés térmico y osmótico así como en los cambios internos durante en crecimiento y la maduración s

GLÁNDULA TIROIDEA: Glándula endócrina dos vertebrados. En peixes consiste nun grupo de células foliculares diferenciadas, situadas na parede da farinxe, que sintetiza hormonas tiroideas iodadas 3,5,3-tri-iodotironina (T3) e 3,5,3,5-tetra-iodotironina (T4, tiroxina). O papel exacto destas hormonas en peixes aínda non está claro, pero parecen importantes na adaptación a cambiosambientais como son a temperatura e o estrés osmótico, e para os rápidos cambios internos durante o crecemento e a maduración sexual.

PAJZSMIRIGY: A gerincesek egyik belső elválasztású mirigye. Halakban különálló tüszősejtekből áll, és a garat alatt helyezkedik el. A jódtartalmú tiroid-hormonokat, a 3,5,3-trijód-tironint és a 3,5,3,5-tetrajód-tironint (tiroxint) termeli. A hormonok pontos szerepe a halakban nem ismert, de valószínűleg a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásban van szerepük, például hőmérsékleti vagy az ozmotikus stressz elviselésében vagy a növekedést és a nemi érést kisérő gyors belső változások kiegyenlítésében.

THYROIDEA: Thyroksin produserende cellegrupper som ligger langs ventralaorta. Denne kjertelen kalles også skjoldbruskkjertel hos høyere virveldyr. To typer thyroksin produseres i kjertelen: (a) T3, med tre jodatomer, og (b) T4, med fire jodatomer. Disse hormonen har viktige funksjoner i prosesser som metamorfose og smoltifisering.

TARCZYCA (gruczoł): Gruczoł wydzielania wewnętrznego kręgowców. U ryb składa się z grupy mało widocznych komórek pęcherzyka gruczołowego (tarczycy) zlokalizowanych w dolnej części gardła, które syntetyzują hormony tarczycy zawierające jod: 3,5,3-trój-jodotyroninę (T3) i 3,5,3,5-cztero-jodotyroninę (tyroksyna T4). Dokładna rola tych hormonów u ryb nie jest jasna, ale okazują się ważne w czasie adaptacji przy zmianach warunków środowiskowych, jak np. temperatura, czy stres osmotyczny oraz przy szybkich zmianach wewnę

Was this helpful?
Tiroid hücrelerinden salınan bir hormondur. Özellikle iskelet sistemi ve merkezi sinir sistemi gibi hatasız fonksiyona sahip dokuların uygun büyüme ve gelişmeleri için gereklidir.


THYROXINE: A hormone secreted by the thyroid gland. It is required for proper growth and development, especially for correct functioning of tissues such as those of the skeletal system and central nervous system.

ΘΥΡΟΞIΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από τον θυρεοειδή αδένα. Απαιτείται για την ορθή αύξηση και ανάπτυξη και κυρίως για την ορθή λειτουργία ιστών όπως το σκελετικό σύστημα και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

THYROXINE: Hormone sécrétée par la glande thyroide. Hormone essentielle pour une croissance et un développement normal et surtout pour le fonctionnement correct des tissus tels que le squelette et le système nerveux central.

TIROXINA: Hormona secretada por la glándula tiroidea. Hormona esencial para un crecimiento y desarrollo normal y sobre todo para el funcionamiento correcto de tejidos tales como el esqueleto y el sistema nervioso central.

TIROXINA: Hormona secretada pola glándula tiroidea. Hormona esencial para un crecemento e desenvolvemento normal e sobre todo para o funcionamento correcto de tecidos tales como o esqueleto e o sistema nervioso central.

TIROXIN: A pajzsmirigy által termelt hormon. A megfelelő növekedéshez és fejlődéshez szükséges, elsősorban a csontváz és a központi idegrendszer szöveteinek megfelelő működéséhez.

THYROKSIN: Hormon som produseres i thyroidea (q.v.). Nødvendig for tilfredsstillende vekst og utvikling, spesielt for riktig funksjon av bein- og nervevev.

TYROKSYNA: Hormon wydzielany przez gruczoł tarczycy. Jest on niezbędny dla zapewnienia właściwego wzrostu i rozwoju, w szczególności do poprawnego funkcjonowania tkanek, takich jak układ kostny i ośrodkowy układ nerwowy.

Was this helpful?
Kimyasal bir muamele ile bir toksinin toksik etksinin ortadan kaldırılması.


TOXOID: A toxin rendered non-toxic by chemical treatment.

ΑΝΑΤΟΞIΝΗ: Τοξίνη η οποία μετατρέπεται σε μη τοξική με την επενέργεια μιας χημικής ουσίας.

TOXOIDE: Toxine rendue non-toxique par traitement chimique.

TOXICOIDE: Toxina convertida en no tóxica por tratamiento químico.

TOXICOIDE: Toxina convertida en non tóxica por tratamento químico.

TOXOID: Kémiai eljárással legyengített méreganyag.

TOKSOID: Et toksin som ufarliggjøres ved kjemisk behandling.

TOKSOID/ANATOKSYNA: Substancja trująca zamieniona na nietoksyczną w wyniku poddaniu jej obróbce chemicznej (toksyna osłabiona).

Was this helpful?
Zehirbilim terimi; Yeme, nefes alma veya temas ile yaşayan bir canlı üzerine zararlı etkiye neden olan her hangi bir madde.


POISON: In toxicology: refers to any substance that causes a harmful effect on a living organism as a result of ingestion, inhalation or contact.

ΔΗΛΗΤΗΡIΟ: Ουσία, της οποίας η σχέση με έναν ζωντανό οργανισμό (κατάποση, εισπνοή, επαφή) έχει επιβλαβείς επιπτώσεις.

POISON: En toxicologie, se rapporte à toute substance qui cause des effets nocifs sur un organisme vivant par ingestion, inhalation ou contact.

VENENO: En toxicología, se refiere a toda sustancia que causa efectos nocivos en un organismo vivo por ingestión, inhalación o contacto.

VELENO: En toxicoloxía, refírese a toda substancia que causa efectos nocivos nun organismo vivo por inxestión, inhalación ou contacto.

MÉREG: Toxikológiában: minden olyan anyag, amely elfogyasztás, belélegzés vagy érintkezés útján valamilyen káros hatást képes okozni egy élő szervezet számára.

GIFT: I toksikologi (giftlære): Et stoff som gir en skadelig effekt hos en levende organisme ved svelging, inhalering eller kontakt.

TRUCIZNA/JAD: W toksykologii: odnosi się do każdej substancji, która wywiera szkodliwy skutek na organizm żywy w wyniku: przyjmowania pokarmu, oddychania lub kontaktowania się z nim.

Was this helpful?
Herhangibir zehirli (toksik) madde.


TOXIN: Any poisonous (toxic) substance.

ΤΟΞΙΝΗ: Κάθε δηλητηριώδης (τοξική) ουσία.

TOXINE: Un poison, une substance toxique.

TOXINA: Veneno, sustancia tóxica.

TOXINA: Veleno, substancia tóxica.

TOXIN: Bármilyen mérgező (toxikus) anyag.

TOKSIN (GIFT): Enhver giftig substans.

TOKSYNA: Każda substancja trująca (toksyczna).

Was this helpful?
Bir kimyasılın toksik olma etkisinin nisbi oranı, öldürmek veya ters bir etkiye neden olmak gibi. Yüksek toksisite küçük miktarların ölüme hastalığa neden olması şeklinde tanımlanır.


TOXICITY: A relative measure of the ability of a chemical to be toxic, i.e. to kill or cause an adverse effect. High toxicity means that small amounts are capable of causing death or ill health.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Σχετικό μέτρο των τοξικών ιδιοτήτων μιας χημικής ουσίας (π.χ. να προκαλεί θάνατο ή βλάβες). Υψηλή τοξικότητα σημαίνει ότι μικρές ποσότητες είναι ικανές να προκαλέσουν θάνατο ή να βλάψουν την υγεία.

TOXICITE: Mesure relative de la capacité dune substance à être toxique, cest-à-dire de provoquer la mort ou des effets nocifs. Une forte toxicité indique quune faible quantité de substance est capable de provoquer la mort ou la maladie.

TOXICIDAD: Medida relativa de la capacidad de una sustancia para ser tóxica, es decir de provocar la muerte o efectos nocivos. Una fuerte toxicidad indica que una pequeña cantidad de sustancia es capaz de provocar la muerte o la enfermedad.

TOXICIDADE: Medida relativa da capacidade dunha substancia para ser tóxica, é dicir de provocar a morte ou efectos nocivos. Unha forte toxicidade significa que unha pequena cantidade de substancia é capaz de provocar a morte ou a enfermidade.

TOXICITÁS: Annak a relatív mértéke, hogy egy vegyszer mennyire mérgező, azaz mennyire képes elpusztítani egy szervezetet vagy annak valamilyen káros hatást okozni. A magas toxicitás azt jelenti, hogy már kis mennyiség is halált vagy súlyos betegséget okozhat.

GIFTIGHET: Mål på hvor giftig (dvs drepe eller gi skadelige effekter) et kjemikalie kan være. Høy giftighet betyr at små mengder er i stand til å forårsake død eller dårlig helse.

TOKSYCZNOŚĆ: Względna miara zdolności substancji chemicznej oddziaływania toksycznego, tj. spowodowania śmierci lub szkodliwego działania. Wysoka toksyczność oznacza, że małe ilości są zdolne spowodować śmierć lub zaszkodzić zdrowiu.

Was this helpful?
Bir ilacın dozunun artması veya aşırı dayanım gücü.


TOLERANCE: The power of enduring large or increasing doses of a drug.

ΑΝΟΧΗ: Η ικανότητα ενός οργανισμού τα αντέχει μεγάλες ή αυξανόμενες δόσεις ενός φαρμάκου.

TOLERANCE: Propriété que possède lorganisme de supporter des doses importantes ou des doses croissantes dune drogue.

TOLERANCIA: Propiedad que posee el organismo para aguantar altas dosis o dosis crecientes de una droga.

TOLERANCIA: Propiedade que posúe o organismo para aguantar altas doses ou doses crecentes dunha droga.

TOLERANCIA: Valamilyen gyógyszer magas vagy emelkedő dózisainak elviselése.

TOLERANSE: Evne til holde ut store eller økende doser av et medikament.

TOLERANCJA : Stopień wytrzymywania dużej lub zwiększającej się dawki leku.

Was this helpful?
Bir organizmanın herhangi bir şeye daha fazla dayanma kapasitesinin olmadığı seviye / bir durum.


TOLERANCE LIMIT: The level beyond which an organism no longer has the capacity to endure something/ a state.

ΑΝΤΟΧΗ: Το επίπεδο πέρα από το οποίο ένας οργανισμός δεν έχει την ικανότητα να ενδυναμώσει κάτι /μια κατάσταση.

LIMITE DE TOLERANCE: Le niveau au-delà duquel un organisme na plus la capacité de supporter certaines conditions.

TOLERANCIA LÍMITE: El nivel más allá del cuál un organismo ya no tiene la capacidad de soportar algo o una condición.

TOLERANCIA LÍMITE: O nivel máis alá do cál un organismo xa non ten a capacidade de soportar algo ou unha condición

TŰRŐKÉPESSÉG: Az a szint, amelyen túl egy szervezet nem képes tovább elviselni valamit/valamely állapotot.

TOLERANSEGRENSE: Grensen for hvor mye en organisme kan tåle.

GRANICA TOLERANCJI: Poziom oddziaływania czynnika środowiskowego, powyżej i poniżej którego organizm traci możliwość tolerowania tego czynnika (przeżycia).

Was this helpful?
Su örneğinin süzülmesinden sonra filtre üzerinde kalan 1,0 mm den büyük olan toplam partikül madde.


TOTAL DISSOLVED SOLIDS: The total residue remaining after evaporation of a water sample filtered to remove suspended matter larger than 1.0 mm; cf. particulate matter.

ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: Το ολικό κατάλοιπο το οποίο λαμβάνεται μετά την εξάτμιση του δείγματος νερού που έχει υποστεί διήθηση προκειμένου να απομακρυνθούν τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο αιωρούμενη ύλη, μεγαλύτερη από 1.0 mm.(Βλ. σωματιδιακή ύλη)

SOLIDES DISSOUS TOTAUX: Le résidu total restant après lévaporation dun échantillon deau filtrée afin déliminer la matière en suspension de diamètre supérieur à 1,0 mm.

SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES: Residuo total que queda después de la evaporación de una muestra de agua filtrada con el fin de eliminar la materia suspendida de diámetro superior a 1,0 mm.

SÓLIDOS DISOLTOS TOTAIS: Residuo total que queda despois da evaporación dunha mostra de auga filtrada co fin de eliminar a materia suspendida de diámetro superior a 1,0 mm; cf. Materia particulada.

ÖSSZES OLDOTT SZILÁRD ANYAG: Egy vízminta teljes elpárologtatása után megmaradó összes anyag mennyisége. A vízmintát először le kell szűrni, hogy az 1,0 mm-nél nagyobb szemcséket eltávolítsuk belőle; vö. anyagszemcsék.

TOTALMENGDE AV LØSTE STOFFER: Mengden som er igjen etter fordamping av en vannprøve som er filtrert for partikler større enn 1 mm. Jfr. partikulært materiale.

SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE: Cały osad pozostały po odparowaniu odfiltrowanej próbki wody w celu usunięcia zawiesiny większej niż 1,0 mm; porównaj: cząstkowa materia.

Was this helpful?
Toplam katı madde tayininde 5500Cde kurutulan örnekteki ağırlık kaybının miktar olarak ifadesi. Ancak araştırmacıların çoğu (Amerika dışındaki) 4500Cdeki kül miktarını kullanmaktadırlar. Toplam uçucu katılar çözünmüş ve partikül organik madde miktarının ölçüsüdür.


TOTAL VOLATILE SOLIDS: The quantity is the weight loss upon ignition at 5500C of the residue from the total solids analysis. However, the majority of investigators (outside the USA) use ashing at 4500C. Total volatile solids are a measure of the dissolved and particulate organic matter.

ΟΛΙΚΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ: Η ποσότητα είναι η απώλεια βάρους, με πυράκτωση στους 550 0C, του υπολείμματος από την ανάλυση των ολικών στερεών. Ομως, η πλειονότητα των ερευνητών (εκτός ΗΠΑ) χρησιμοποιούν αποτέφρωση στους 450 0C. Τα ολικά πτητικά στερεά αποτελούν μια μέτρηση της διαλυμένης και σωματιδιακής οργανικής ύλης.

SOLIDES TOTAUX VOLATILES: Cette quantité est la perte de poids du résidu issu de lanalyse des solides totaux après chauffage à 5500C. Cependant, la plupart des chercheurs (en dehors des Etats Unis) ne chauffe quà 4500C. Les solides totaux sont une mesure de la matière organique dissoute ou en particulaire.

SÓLIDOS TOTALES VOLÁTILES: Esta cantidad es la pérdida de peso de residuo que deriva del análisis de sólidos totales después de calentamiento a 5500 C. Sin embargo, la mayoría de investigadores (fuera de los Estados Unidos) calienta a 4500 C. Los sólidos totales son una medida de la materia orgánica disuelta o particulada.

SÓLIDOS VOLÁTILES TOTAIS: Esta cantidade é a perda de peso de residuo que deriva da análise de sólidos totais despois de quentamento a 550 0C. Non obstante, a maioría de investigadores (fóra dos Estados Unidos) empregan a incineración a 450 0C. Os sólidos volátiles totais son unha medida da materia orgánica disolta ou particulada.

ÖSSZES ILLÉKONY SZILÁRD ANYAG: Az összes oldott szilárd anyag mennyiségének megállapítása után a maradék anyag 550 0C-on való elégetésekor bekövetkező tömegveszteség. A mérést végzők többsége (az Egyesült Államokon kívül) 450 0C-os hőmérsékletet használ a hamvasztáshoz. Az összes illékony anyag az oldott és szemcsés anyagok mennyiségét jelenti.

TOTALMENGDEN AV FLYKTIGE STOFFER: Vekttapet som registreres etter patenning av totalmengden av stoff ved 5500 C. Likevel er askedannelse ved 4500 C mest brukt (utenfor USA). Mal pa mengden av lost og partikulært organisk materiale.

SUBSTANCJE LOTNE : Wielkość stanowiąca ubytek masy po spaleniu w temperaturze 5500C reszty po analizie suchej pozostałości. Jednakże większość badaczy (spoza USA) używa określenia popiół uzyskiwany przy spalaniu w temperaturze 4500C. Substancje lotne stanowią sumę ilości materii organicznej tak rozpuszczonej, jak i nierozpuszczonej.

Was this helpful?
Deniz kabuklularının üretiminde belli bir zaman aralığında başarılı genç bireylerin yerleştirilmesi.


RECRUITMENT: Term used in shellfish farming referring to the degree that successful juvenile settlement has occurred over a given time period.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ: Ο όρος χρησιμοποιείται (μεταξύ άλλων) στην καλλιέργεια των ασπονδύλων και αναφέρεται στον βαθμό επιτυχίας στην εγκατάσταση νεαρών ατόμων σε ένα δεδομένο υπόστρωμα εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος.

RECRUTEMENT: Terme décrivant le dégré de repeuplement par des juvéniles pendant une période donnée; le captage de mollusques bivalves par exemple.

RECLUTAMIENTO: Término que describe el grado de repoblación por juveniles durante un periodo dado.

RECRUTAMENTO: Termo usado en cultivo de moluscos referido ao grao de éxito no asentamento de xuvenís que acontece nun período de tempo dado.

FELVÉTEL: A kagylótenyésztésben használt fogalom, amely az egy adott időtartam alatt bekövetkező sikeres megtelepedések mértékét jelenti.

REKRUTTERING: Henviser til gråden av bunnslaing over en gitt tidsperiode i skjelloppdrett.

UZUPEŁNIENIE/REKRUTACJA: Termin używany w hodowli mięczaków i skorupiaków, a odnosi się do stopnia, w jakim nastąpiło uzupełnienie (np. osiedlanie się larw małży) populacji młodzieżą w ciągu danego okresu; uzupełnienie eksploatowanego stada gatunku ryb przez nowe pokolenie.

Was this helpful?
Balık yetiştiriciliğinde, balıkların içinde tutulduğu çerçeve destekli kafese bağlı ağ. Düzenli olarak fauling oluşumu ve tamir için değiştirilir.


BAG NET: In finfish aquaculture, it is the fish holding net attached to the cage support frame. It is regularly changed for repairs and to remove fouling.

ΔIΧΤΥ ΣΑΚΚΟΥ: Στην ιχθυοκαλλιέργεια των ακανθοπτερυγίων ψαριών είναι το δίχτυ που περιορίζει τα ψάρια και που βρίσκεται στερεωμένο στον σκελετό του κλωβού. Αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επισκευαστεί και να καθαριστεί. Βλέπε ΔIΧΤΥ.

FILET DE CULTURE: En aquaculture de poisson en cage, le filet fixé au cadre support. Est régulièrement changé pour réparations et traitement du fouling.

RED DE CULTURA: En la acuicultura de peces en jaulas, la red fijada al cuadro del soporte. Es regularmente cambiada para las reparaciones y tratamientos del fouling.

GAIOLA DE REDE: Na acuicultura de peixes, é a rede que mantén os peixes, fixada á gaiola por un marco de soporte. É regularmente cambiada para reparacións e eliminar o fouling.

ZSÁKOS HÁLÓ: A haltenyésztésben használt háló, amelyet a ketrecek tartókeretéhez erősítenek. Javítás vagy a szennyezőanyagok eltávolítása végett rendszeresen cserélik.

NOTPOSE: Notposen som er festet til flyteelementet i et merdanlegget (sjøbasert fiskeoppdrett). Skiftes regelmessig for reparasjoner eller for å fjerne groing.

SIATKA SADZOWA: W chowie ryb jest to siatka utrzymująca ryby w sadzu, przytwierdzona do ramy podtrzymującej sadz. Jest ona regularnie zmieniana celem naprawy i usunięcia zamulenia oraz porostu osiadłych organizmów.

Was this helpful?
Kabukluların (örnek istiridye) gelgit seviyesi arasında deniz zemini üzerine çakılı yapılardan ağ torbalar içerisine doldurup asılarak büyütülmesi metodudur.


BAG CULTURE: Method of shellfish culture (for example, oysters) in which ongrowing takes place in mesh bags held on intertidal trestles as opposed to bottom culture which takes place on the sea bed.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΚΚΟΥ: Μέθοδος οστρακοκαλλιέργειας (π.χ. στρείδια) κατά την οποία η αύξηση πραγματοποιείται σε σάκκο με τρύπες, ο οποίος τοποθετείται σε στύλους τοποθετημένους στην παλιρροιακή ζώνη. Σε αντιδιαστολή με την καλλιέργεια στον πυθμένα.

CULTURE EN POCHE: Méthode de culture de coquillages (par exemple les huîtres) dans laquelle le grossissement seffectue dans des poches en filets plastiques maintenues sur des tables dans les zones destran, par opposition à la culture de fond.

CULTIVO EN BOLSA: Método de cultivo de marisco (por ejemplo ostras) en el cual el engorde se efectúa en bolsas de plástico mantenidas encima de mesas en las zonas de la orilla, opuesto al cultivo de fondo.

CULTIVO EN BOLSA: Método de cultivo de moluscos (por exemplo ostras) no cal o engorde se efectuase en bolsas de malla mantidas enriba de cabaletes na zona intermarial, ao contrario do cultivo de fondo que ten lugar no leito mariño.

ZSÁKKULTÚRA: Rák- és kagylófélék (pl. osztrigák) tenyésztési módja, amelynél az állatokat az árapályzónában lévő állványokhoz rögzített, hálóból készült zsákokban nevelik, ellentétben az aljzatkultúrával, amelynél a nevelés a tengerfenéken történik.

POSEKULTUR: Metode brukt i skjelloppdrett (f.eks. østers) der matskjell produksjonen skjer i garnposer på bukker i litoralsona. I motsetning til i bunnkultur som finner sted på havbunnen.

HODOWLA WORKOWA MAŁŻY: Metoda hodowli małży (np. ostryg), w której ich wzrost następuje w workach siatkowych rozmieszczonych na stojakach w strefie pływów, w przeciwieństwie do hodowli na podłożu, prowadzonej na dnie morskim.

Was this helpful?
Sedimentasyon süreciyle atık ve pis sudan katı maddenin süspanse edildiği tanktır.


SEDIMENTARY POND: A tank (pond) in which suspended solids are removed from sewage and wastes by the process of sedimentation.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ: Τμήμα των εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού στο οποίο απομακρύνονται τα καθιζήσιμα στερεά. Βρίσκεται στην είσοδο ή στην έξοδο του νερού από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

BASSIN DE SEDIMENTATION/SETTLING POND: Dispositif de traitement des eaux, dans lequel les solides sont éliminés par sédimentation. Un tel dispositif peut être placé en amont ou en aval des installations aquacoles.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN/SETTLING POND: Dispositivo para el tratamiento de agua, en el cual los elementos sólidos son eliminados por sedimentación. Tal dispositivo puede estar en la entrada o en la salida de una instalación acuícola.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN: O tanque (ou estanque) no que os sólidos en suspensión son eliminados das augas residuais por sedimentación. Este tanque pode estar á entrada ou á saída da instalación.

ÜLEPÍTŐMEDENCE: Olyan tartály vagy medence, amelyben a lebegő szilárd anyagok kiülepedés útján távoznak a szennyvízből.

HVIRVELSEPARATOR: Beholder der partikulært materiale fjernes fra f.eks. utløpsvann fra oppdrettsanlegg ved hjelp av et hvirveloverløp.

STAW OSADNIKOWY : Zbiornik (staw), w którym w procesie sedymentacji usuwana jest z ścieku zawiesina stała i inne zanieczyszczenia.

Was this helpful?
Bir DNA matrisinde RNA sentezi.


TRANSCRIPTION: RNA synthesis at a DNA matrix.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ: Σύνθεση RNA σε μία μήτρα DNA.

TRANSCRIPTION: Ce terme est habituellement réservé à la synthèse dARN à partir dune matrice dADN.

TRANSCRIPCIÓN: Síntesis de ARN a partir de una matriz de AND.

TRANSCRICIÓN: Síntese de ARN a partir dunha matriz de ADN.

TRANSZKRIPCIÓ: DNS-hez kötött RNS-szintézis.

TRANSKRIPSJON: RNA syntese fra DNA.

TRANSKRYPCJA: Synteza cząsteczek matrycowego RNA na jednej z dwóch nici DNA. W tym procesie informacja genetyczna zakodowana w sekwencji nukleotydów DNA jest przenoszona na RNA w formie uszeregowanych i komplementarnych sekwencji nukleotydów. Transkrypcja zachodzi pod działaniem transkryptazy (polimeraz) RNA, zależnej od DNA.

Was this helpful?
Bir mRNA matrisi üzerindeki protein sentezi.


TRANSLATION: Synthesis of protein on a mRNA-matrix.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σύνθεση πρωτεΐνης σε μήτρα mRNA.

TRADUCTION: Synthèse dune protéine sur une matrice dARN messager.

TRADUCCIÓN: Síntesis de una proteína en una matriz de ARN mensajero.

TRADUCIÓN: Síntese dunha proteína nunha matriz de ARN mensaxeiro.

TRANSZLÁCIÓ: mRNS-hez kötött fehérjeszintézis.

TRANSLASJON: Syntese av protein fra et mRNA.

TRANSLACJA: Synteza białka na matrycy mRNA; przeniesienie znaków kodu genetycznego mRNA.

Was this helpful?
Bir kromozom parçasının pozisyon değiştirmesiyle karakterize olan kromozomal bir mutasyondur.


TRANSLOCATION: A chromosomal mutation characterized by a change in position of a chromosome segment.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ: Χρωμοσωμική μετάλλαξη χαρακτηριζόμενη από αλλαγή στην θέση ενός χρωμοσωμικού τμήματος.

TRANSLOCATION: Mutation génétique impliquant un changement de position dun segment chromosomial.

DESPLAZAMIENTO: Mutación genética que implica cambio de posición de un segmento cromosómico.

TRANSLOCACIÓN: Mutación xenética que implica cambio de posición dun segmento cromosómico.

TRANSZLOKÁCIÓ: Egy kromoszómaszakasz áthelyeződésével jellemezhető kromoszomális mutáció.

TRANSLOKASJON: Kromosommutasjon karakterisert ved forandring i posisjon av et kromosomsegment.

TRANSLOKACJA/PRZEMIESZCZENIE: Mutacja chromosomowa charakteryzująca się zmianą pozycji segmentu chromosomu, tj. zmianą jego struktury.

Was this helpful?
Bir hastalık ajanının bir bireyden diğer bireye taşınması. Transmisyon, yatay: bireyler arasında herhangi bir hastalık ajanının özel bir durumda aileden çocuklara üreme işlevi olmadan taşınımı.


TRANSMISSION: The transfer of a disease agent from one individual to another. Transmission, horizontal: any transfer of a disease agent between individuals except for the special case of parent-to-progeny transfer via reproductive processes; cf. vertical transmission.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Μεταφορά ενός νοσογόνου παράγοντα από ένα άτομο σένα άλλο. Μετάδοση, οριζόντια: Μεταφορά ενός νοσογόνου μεταξύ ατόμων, εκτός από την ειδική περίπτωση μεταφοράς από γονείς σε απογόνους μέσω των αναπαραγωγικών διεργασιών. Πρβλ. κάθετη μετάδοση.

TRANSMISSION: Le transfert dun agent pathogène dun individu à un autre. La transmission horizontale est la transmission entre deux individus à lexception de la transmission entre un père ou une mère et sa progéniture par lintermédiaire des processus de la reproduction.

TRANSMISIÓN: Traspaso de un agente patógeno de un individuo a otro. La transmisión horizontal es la transmisión entre dos individuos a excepción de la transmisión entre padre o madre y su descendencia (transmisión vertical) mediante los procesos de reproducción; cf. transmisión vertical.

TRANSMISIÓN: Traspaso dun axente patóxeno dun individuo a outro. A transmisión horizontal é a transferencia entre dous individuos dun axente infeccioso a excepción da transmisión entre pai ou nai e a súa descendencia (transmisión vertical) mediante os procesos de reprodución; cf. transmisión vertical.

TERJEDÉS: Egy kórokozó átkerülése egyik egyedről egy másikra. Terjedés, horizontális: a betegség bármilyen jellegű terjedése az egyedek között, kivéve a szülőről az utódra való átterjedést a szaporodási folyamatokban; vö. vertikális terjedés.

OVERFØRING: Overføring av et sykdomsfremkallende agens fra et individ til et annet. Horisontal overføring: Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom individer, unntatt overføring fra foreldre til avkom via egg/sperm. Jfr. vertikal overføring.

PRZENOSZENIE: Przeniesienie czynnika chorobowego z jednego osobnika na drugiego. Przenoszenie horyzontalne (poziome): każde przeniesienie czynnika chorobowego pomiędzy osobnikami, za wyjątkiem przeniesienia między rodzicami a potomstwem w procesach reprodukcyjnych; porównaj: przenoszenie wertykalne (pionowe).

Was this helpful?
Bir yerden başka bir yere hareket etme özelliğine sahip, özdeş ek sekansları aracılığıyla transpoz olabilen ve herbir uçta bulunan bir DNA sekansı taşıyan bir veya daha fazla sınırlı genler.


TRANSPOSON: A transposable DNA sequence carrying one or more genes bounded at each end by identical insertion sequences, which confer the ability to move from one location to another.

ΜΕΤΑΘΕΤΟΝΙΟ, ΜΕΤΑΘΕΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Μεταθετή αλληλουχία DNA φέρουσα ένα ή περισσότερα γονίδια οριζόμενη σε κάθε άκρο από ταυτόσημες αλληλουχίες παρεμβολής, οι οποίες την καθιστούν ικανή να μετακινείται από μια θέση σε μιά άλλη.

TRANSPOSON: Séquence d ADN transposable portant un ou plusieurs gènes, encadrée de séquence dinsertion identique permettant un changement de localisation.

TRANSPOSÓN: Secuencia de ADN que lleva un o varios genes, con una secuencia de inserción idéntica que permite un cambio de localización.

TRANSPOSÓN: Secuencia de ADN que leva un ou varios xenes, cunha secuencia de inserción idéntica que permite un cambio de localización.

TRANSZPOZON: Egy vagy több gént tartalmazó, áthelyeződő DNS-szekvencia, amelyet mindkét végén egy-egy azonos beépülési szekvencia zár le. Ez teszi lehetővé az egyik pozícióból a másikba való áthelyeződést.

TRANSPOSON: Transporterbar DNA-sekvens som kan bevege seg mellom plasmider, og mellom plasmid og bakterie kromosom. Er kjent for a transportere antibiotikaresistensgener mellom genetiske strukturer.

TRANSPOSON: Przenośna sekwencja DNA transponująca jeden lub więcej genów przytwierdzonych na każdym końcu identycznymi sekwencjami przyczepów, nadająca im zdolność poruszania się z jednego miejsca na inne.

Was this helpful?
Sinapsis boyunca homolog kromozomların benzer allelleri üzerindeki bir gendeki bir allelin etkisi.


TRANSVECTION: The influence of one allele at a gene locus on the corresponding allele of the homologous chromosome during synapsis.

TRANSVECTION: Επίδραση ενός αλληλόμορφου ενός γονιδιακού τόπου στο αντίστοιχο αλληλόμορφο του ομόλογου χρωμοσώματος κατά τη σύναψη.

TRANSVECTION: Linfluence que peut avoir un allèle dun locus génique sur lallèle correspondant sur un chromosome homologue pendant la synapsis.

TRANSVECCIÓN: Influencia que puede tener un alelo de un locus genético sobre el alelo correspondiente en el cromosoma homólogo durante la sinapsis cromosómica.

TRANSVECCIÓN: Influencia que pode ter un alelo dun locus xenético sobre o alelo correspondente no cromosoma homólogo durante a sinapse cromosómica.

TRANSZVEKCIÓ: Egy génlókuszban található allél befolyása a homológ kromoszómán lévő, vele megegyező allélra szinapszison keresztül.

TRANSVEKSJON: Påvirkning fra et allel på det korresponderende allelet på det homologe kromosomet under synapsis.

PRZENOSZENIE : Wpływ jednego allelu przy locus genu na odpowiedni allel homologicznego chromosomu w czasie łączenia się homologicznych chromosomów.

Was this helpful?
Bir pirimidinle bir pürinin yer değiştirmesi veya bunun tersi şeklinde oluşan bir baz çiftinin yer değiştirme mutasyonu.


TRANSVERSION: A base-pair substitution mutation resulting in the replacement of a purine by a pyrimidine, or vice versa.

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ: Μετάλλαξη υποκατάστασης ζεύγους βάσεων που έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση μιάς πουρίνης από μιά πυριμιδίνη ή αντίστροφα.

TRANSVERSION: Mutation ponctuelle consécutive à la substitution, dans la molécule ADN, dune base purique par une base pyrimidique et vice versa.

TRANSVERSIÓN: Mutación puntual consecutiva a la sustitución en la molécula de ADN, de una base de purina por una base de pirimidina y viceversa.

TRANSVERSIÓN: Mutación de substitución dun par de bases resultado da relocalización dunha base púrica por unha pirimidínica ou viceversa.

TRANSZVERZIÓ: Egy bázispárt érintő mutáció, amely egy purinbázis pirimidinre cserélődésével (vagy fordítva) jön létre.

TRANSVERSJON: Basepar substitusjonsmutasjon som resulterer i at purin erstattes med pyrimidin, eller omvendt.

TRANSWERSJA: Mutacja punktowa polegająca na zamianie w łańcuchu DNA pary zasad pirymidynowej na purynową lub purynowej na pirymidynową.

Was this helpful?
Stress meydana getiren veya yaralanmaya neden olan bir dış etken.


TRAUMA: Injury or stress caused by an extrinsic agent.

ΤΡΑΥΜΑ: Πληγή ή στρές προκαλούμενο από εξωτερικό παράγοντα.

TRAUMATISME: Lésion ou stress provoqué par un agent externe.

TRAUMATISMO: Lesión o estrés provocado por un agente externo.

TRAUMATISMO: Lesión ou estrés provocado por un axente externo.

TRAUMA: Külső tényező által okozott sérülés vagy stressz.

TRAUME: Skade eller stress forårsaket av et ytre virkemiddel.

URAZ: Rana, uszkodzenie lub stres, spowodowane przez czynnik zewnętrzny.

Was this helpful?
Bütün türleri parazitik olan yassı kurtların bir sınıfı. Üç alt sınıfı mevcut olup bunlardan Monogenea temelde balıklarda dış parazit olarak bulunur sadece birkaç iç parazit formu mevcuttur bu iç parazitler ise ampfibiler ve sürüngenlerde görülür. Aspidogastrea ise yumuşakça, balık ve kaplumbağalarda iç parazit olarak bulunur, Digenea sınıfı omurgalıların bütün gruplarında iç parazit olarak bulunurlar.


TREMATODA: The Trematoda (Trematodes) represent a class of flatworms in which all known species are parasitic. There are three subclasses: Monogenea, chiefly ectoparasites of fishes, with only a few endoparasitic species in amphibians and reptiles; Aspidogastrea, which are endoparasites of molluscs, fishes and turtles; and Digenea, endoparasites of all groups of vertebrates.

ΤΡΗΜΑΤΩΔΗΣ: Οι Τρηματώδεις αντιπροσωπεύουν μια κλάση πλατυελμίνθων, όλα τα γνωστά είδη της οποίας είναι παρασιτικά. Υπάρχουν 3 υποκλάσεις: Τα Μονογενή, κυρίως εξωπαράσιτα των ψαριών, με μόνο λίγα ενδοπαρασιτικά είδη των αμφιβίων και ερπετών. Τα Ασπιδογάστρεα, τα οποία είναι ενδοπαράσιτα των μαλακίων, ψαριών και χελωνών και τα Διγενή ενδοπαράσιτα όλων των ομάδων σπονδυλωτών.

TREMATODES: Les trématodes représentent une classe des vers plats dont toutes les espèces connues sont des parasites. Les trématodes comprennent trois sous-classes: les monogènes qui sont pour la plupart des ectoparasites des poissons avec quelques espèces qui sont des endoparasites des amphibies et reptiles; les aspidogastrés qui sont des endoparasites des mollusques, poissons et tourtues marines; et les digènes, des endoparasites de tous les groupes des Vertébrés.

TREMATODOS: Los trematodos representan una clase de gusanos planos en la que todas la especies conocidas son parásitos. Los trematodos incluyen tres subespecies: monogéneos que son en su mayoria ectoparásitos de peces con algunas especies endoparásitos de anfibios y reptiles; aspidogastros que son endoparásitos de moluscos, peces y de tortugas marinas; y los digéneos, endoparásitos de todos los grupos de vertebrados.

TREMATODOS: Os tTermodos representan unha clase de vermes planos na que todas a especies coñecidas son parasitos. Os Trematodos inclúen tres subclases: monoxeneos que son no seu mayoria ectoparásitos de peixes con algunhas especies endoparasitos de anfibios e réptiles; aspidogastros que son endoparasitos de moluscos, peixes e de tartarugas mariñas; e os dixeneos, endoparasitos de todos os grupos de vertebrados.

MÉTELYEK: A mételyek (Trematodes) a laposférgek egyik osztálya, amelynek valamennyi ismert faja élősködő. Három alosztálya van: Monogenea, amelybe főleg a halak külső élősködői tartoznak, illetve néhány belső élősködő kétéltűekben és hüllőkben; Apsidogastrea, amelyek puhatestűek, halak és teknősök belső élősködői; és Digenea, amelyek valamennyi gerinces belső élősködői.

TREMATODA (IKTER): Klasse av flatmarker (Platyhelminthes) der alle er parasittiske. Deles inn i tre underklasser, Aspidogastrea, Didymozoidea og Digenea. Den sistnevnte er den største og viktigste, og kalles i dagligtalen for ikter. Aspidogastrea er endoparasitter på fisk, bløtdyr (mollusker) og skilpadder, mens Digenea er endoparasitter på alle virveldyrgrupper (vertebrater).

PRZYWRA (Trematoda): Przywry stanowią gromadę płazińców (Plathelminthes), w której wszystkie znane gatunki są pasożytnicze. Wśród nich są trzy podgromady: Monogenea, głównie pasożyty zewnętrzne ryb, jedynie z kilkoma gatunkami pasożytów wewnętrznych u płazów i gadów; Aspidogastrea, które są pasożytami wewnętrznymi u mięczaków, ryb i żółwi; Digenea, pasożyty wewnętrzne u wszystkich grup kręgowców.

Was this helpful?
Potansiyel sülfonamidler diğer sülfonamidlerin folik asit metabolizmalarının farklı aşamalarını engeller. Artırıcının sülfonamid derecesi ideal olarak iki ilacın farmokinetik davranışına dayalı olmalıdır. Ancak bu bilgiler balıklar için yetersizdir. Kullanımdaki en yaygın potansiyel sülfonamid co-trimazin TM dir. (sülfadiazin : trimethoprim, 5:1). Diğer potansiyel sülfonamidler sulfamethoksazol / trimethoprim (Tribrissen TM) sülfamerazin / trimethoprim ve sulfametrazin / trimethoprim (ROMET TM)


TRIBRISSEN: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and

TRIBRISSEN: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRIBRISSEN: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIBRISSEN: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

TRIBRISSEN: Referido a calquera axente microbiano que comprende un membro específico do grupo das sulfonamidas en combinación dun potenciador, normalmente trimetoprima. As sulfonamidas potenciadas bloquean unha etapa diferente do metabolismo do ácido fólico respecto a outras sulfonamidas. A relación entre o sulfonamida e o axente potenciador esta idealmente baseada sobre o comportamento farmacolóxico dos dous medicamentos. Tales datos, non obstante, son escasos para peixes. A sulfonamida potenciada máis com

TRIBRISSEN: Olyan antimikrobiális szerek, amelyek egy szulfonamid típusú vegyület és valamilyen potenciátor, általában trimetoprim kombinációjából állnak. A potenciált szulfonamidok a többi szulfonamidtól eltérő ponton blokkolják a folsav-anyagcserét. A szulfonamid és a potenciátor aránya ideális esetben a két gyógyszer farmakokinetikai tulajdonságain alapul. A halakkal kapcsolatban kevés ilyen adat ismert. A leggyakrabban használt potenciált szulfonamid a cotrimazine (TM) (szulfadiazin:trimetoprim 5:1). Id

TRIBRISSEN: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

TRIBRISSEN : Zwiększanie aktywności sulfonamidów w skuteczności blokowania różnych etapów metabolizmu kwasu foliowego do innych sulfonamidów. Stosunek sulfonamidu do potentiatora powinien być idealnie oparty na farmakokinetycznym zachowaniu dwóch leków. Jednakże takie dane są niewystarczające dla ryb. Najpowszechniej używanym skutecznym sulfonamidem jest co-trimazine TM [sulfadiazyna:trimetoprim (5:1)]. Innymi aktywnymi sulfonamidami zawierającymi sulfametoksazol/trimetoprim (Tribrissen TM), sulfa

Was this helpful?
Tributilin: Çürümeyi önleyici ajanlarda bulunan bir kimyasal bileşiktir. Yumuşakçalarda imposekse sebep olduğu bilinir.


TBT: Tri-butylin: a chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TBT: ΤRI-BUTYLTIN. Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.

TBE: TRI-BUTYL ETAIN.Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

TBE: Tributiltin: compuesto químico utilizado en ciertas pinturas "antifouling". provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.

TBE: Tributil-estaño: composto químico utilizado en certos axentes "antifouling". Coñecido por causar imposex en moluscos.

TBT: Bizonyos eltömődést gátló szerekben alkalmazott vegyület. Puhatestűekben hermafroditizmust okozó hatása ismert.

TBT: Tributlyn:Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

TBT: Tributylin: związek chemiczny występujący w niektórych środkach przeciwporostowych. U mięczaków powoduje bezpłodność.

Was this helpful?
Belirli antifauling ajanların bulunduğu kimyasal bir bileşik. Yumuşakçaları etkilemeye neden olan olarak bilinir.


TRIBUTYLTIN: A chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TRIBUTYLTIN: Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.

TRIBUTYLETAIN: Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

TRIBUTILTINA: Compuesto químico utilizado en ciertas pinturas antifouling provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.

TRIBUTILTINA: Composto químico utilizado en certos axentes antifouling. Coñecido por causar imposex nos moluscos.

TRIBUTILTIN: Bizonyos eltömődést gátló szerekben alkalmazott vegyület. Puhatestűekben hermafroditizmust okozó hatása ismert.

TRIBUTYLTIN (TBT): Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

TRIBUTYLTIN (TBT) : Związek chemiczny występujący w niektórych środkach przeciwporostowych, powodując bezpłodność hodowanych mięczaków.

Was this helpful?
Sucul organizmalarda patojen olabilen ve yaygın olarak görülen silli bir protozoan dış parazittir.


TRICHODINA: Common ectoparasitic ciliate protozoan that can be pathogenic to aquatic organisms.

ΤΡΙΧΟΔΙΝΙΑ: Κοινά εξωπαρασιτικά βλεφαριδωτά παθογόνα για υδρόβιους οργανισμούς.

TRICHODYNES: Ciliés ectoparasites communs, pathogènes dorganismes aquatiques.

TRICIDINA: Ciliado ectoparásito común, patógeno de organismos acuáticos.

TRICODINA: Ciliado ectoparasito común, patóxeno de organismos acuáticos.

TRICHODINA: Közönséges, külső élősködő csillós egysejtű, amely a vízi szervezetek számára kórokozó lehet.

TRICHODINIDER: Vanlige ektoparasittiske ciliater (Ciliophora), som kan være sykdomsfremkallende for akvatiske organismer.

TRICHODYNA: Orzęsione pierwotniaki – powszechne pasożyty zewnętrzne, które dla organizmów wodnych mogą być chorobotwórcze.

Was this helpful?
Bir molekül gliserolün üç benzer veya farklı yağ asidiyle birleştiğinde oluşan ester.


TRIGLYCERIDE: An ester formed when one molecule of glycerol combines with three similar, or different, fatty acids.

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ: Εστέρας που δημιουργείται όταν ένα μόριο γλυκερόλης συνδέεται με τρία όμοια, ή διαφορετικά λιπαρά οξέα.

TRIGLYCERIDE: Ester formé par la réaction entre le glycérol trois acides gras différents ou non.

TRIGLICÉRIDO: Un éster formado cuando una molécula de glicerol se combina con tres ácidos grasos similares o diferentes

TRIGLICÉRIDO: Un éster formado cando unha molécula de glicerol se combina con tres ácidos graxos similares ou diferentes

TRIGLICERID: Egy glicerinmolekula három hasonló vagy különböző zsírsavval történő kapcsolódásával képződő észter.

TRIGLYSERIDER: Estere av glyserol og tre fettsyrer.

TRÓJGLICERYD: Ester powstały gdy jedna cząsteczka glicerolu łączy się z trzema jednakowymi, lub różnymi, kwasami tłuszczowymi.

Was this helpful?
Folik asit metabolizmasının farklı bir evresinde diğer sülfanamidlere karşı etkili hale getirilen sülfonamidler bloku. Etkisini güçlendirmek için, sülfanamidin en ideal oranı, 2 ilacın farmokokinetik davranışı üzerine kurulmalı. Bununla beraber benzer data, balıklar için az bulunur. Kullanımda en etkili sülfanamid, co-trimazine TM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Diğer etkili sülfanamidler sulfamethoksazol/trimethoprim ( Tribrissen TM ), sulfamerazin/trimethoprim ve sulf


TRIMETHOPRIM: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and

TRIMETHOPRIM: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRIMETHOPRIM: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIMETROPRIMA: Las sulfonamidas potenciadas bloquean una etapa diferente a otras sulfonamidas, del metabolismo de ácido fólico. La proporción de sulfonamida y potenciador debe estar basada idealmente en el comportamiento farmacocinético de las dos drogas. Tales datos, sin embargo, son escasos para peces. La sulfonamida potenciada de uso más común es co-trimazina TM Sulfadiazina: trimetoprim (5: 1). Otras sulfonamidas potenciadas incluyen sulfametoxazole / trimetoprim ( Tribrissen TM), sulfamerazina / trimeto

TRIMETROPRIMA: As sulfonamidas potenciadas bloquean unha etapa diferente a outras sulfonamidas, do metabolismo de ácido fólico. A proporción de sulfonamida e potenciador debe estar baseada idealmente no comportamento farmacocinético das dúas drogas. Tales datos, non obstante, son escasos para peixes. A sulfonamida potenciada de uso máis común é co-trimazina TM Sulfadiazina: trimetoprim (5: 1). Outras sulfonamidas potenciadas inclúen sulfametoxazole / trimetoprim (Tribrissen TM), sulfamerazina / trimetoprim e s

TRIMETOPRIM: A potenciált szulfonamidok a többi szulfonamidtól eltérő ponton blokkolják a folsav-anyagcserét. A szulfonamid és a potenciátor aránya ideális esetben a két gyógyszer farmakokinetikai tulajdonságain alapul. A halakkal kapcsolatban kevés ilyen adat ismert. A leggyakrabban használt potenciált szulfonamid a cotrimazine (TM) (szulfadiazin:trimetoprim 5:1). Ide tartozik még a szulfometoxazol/trimetoprim (Tribrissen TM), a szulfamerazin/trimetoprim és a szulfametazin/trimetoprim (ROMET

TRIMETOPRIM: Potensierte sulfonamider blokkerer et annet stadium av folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og potensiator bør ideelt sett baseres på farmakokinetisk oppførsel hos de to medikamentene. Slike data finnes imidlertid sjelden for fisk. Den vanligste potensierte sulfonamiden i bruk er co-trimaszinTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre potensierte sulfonamider inkluderer sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trime

TRIMETOPRIM : Zwiększanie aktywności sulfonamidów w skuteczności blokowania różnych stadiów metabolizmu kwasu foliowego do innych sulfonamidów. Stosunek sulfonamidu do potentiatora powinien być idealnie oparty na farmakokinetycznym zachowaniu dwóch leków. Jednakże takie dane są niewystarczające dla ryb. Najpowszechniej używanym skutecznym sulfonamidem jest co-trimazine TM [sulfadiazyna:trimetoprim (5:1)]. Innymi aktywnymi sulfonamidami zawierającymi sulfametazyna/trimetoprim (Tribrissen TM), sulfam

Was this helpful?
Acriflavinin Avrupada kullanılan adı.


TRYPAFLAVINE: European name for acriflavine.

ΤΡΥΠΑΦΛΑΒΙΝΗ: Ευρωπαϊκό όνομα για την ακριφλαβίνη.

TRYPAFLAVINE: Synonyme en Europe de lacriflavine.

TRIPAFLAVINA: Sinónimo en Europa de acriflavina.

TRIPAFLAVINA: Sinónimo en Europa de acriflavina.

TRIPAFLAVIN: Az akriflavin európai neve.

TRYPAFLAVIN: Europeisk navn - acriflavin.

TRYPAFLAWINA: Europejska nazwa barwnika akrydynowego.

Was this helpful?
Herbir çekirdeğin kromozomlarının üç dizi olarak üretilmesi tekniği ile muamele edilmiş hücre veya organizma, bu işlem sonucunda kısır bireyler oluşur. Böyle bir uygulama, bir bölgenin ekolojisine verilebilecek zararlar ve aşırı üreme tehlikesi gibi durumlar olmaksızın çim sazanı gibi türlerin doğada serbest olarak dolaşmasına olanak sağlar.


TRIPLOID: Organism or cell treated by techniques to produce three sets of chromosomes per nucleus and, thereby, sterile individuals. Such sterilization permits species like grass carp to be released in nature without the danger of over-reproduction and possible harm to the ecology of an area.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΗΣ: Οργανισμός ή κύτταρο που έχει υποστεί εργαστηριακή κατεργασία ώστε να παράγει τρία σύνολα χρωμοσωμάτων ανά πυρήνα και επομένως, στείρα άτομα. Η στειρότητα αυτή επιτρέπει να απελευθερώνονται στη φύση είδη όπως ο χορτοκυπρίνος χωρίς τον κίνδυνο υπερ-αναπαραγωγής που θα έβλαπτε την οικολογία μιάς περιοχής.

TRIPLOIDE: Organisme ou cellule qui par des techniques produisent trois paires de chromosomes par noyau et de ce fait deviennent des individus stériles. La stérilisation permet de relâcher certaines espèces de poissons dans le milieu naturel sans risque de sur-reproduction nuisible à lenvironnement.

TRIPLOIDEA: Estado en el cual cada célula contiene tres juegos de cromosomas homólogos. La triploidía puede ser inducida experimentalmente en los peces y moluscos bivalvos con el fin de mejorar la tasa de crecimiento.

TRIPLOIDE: Organismo ou célula que mediante técnicas específicas produce tres pares de cromosomas por núcleo e por este feito resultan estériles. A esterilización permite liberar certas especies de peixes no medio natural sen risco de sobreprodución prexudicial para o medio.

TRIPLOID: Különböző módszerekkel sejtmagonként háromszoros kromoszómakészletet hordozóvá tett sejt vagy szervezet. A triploid szervezetek sterilek. Ez a fajta sterilizáció lehetővé teszi idegen halfajok (pl. amur) telepítését a természetes vizekbe a túlszaporodás és az ezzel járó ökológiai ártalom veszélye nélkül.

TRIPLOID: Organismer eller celler som er behandlet med teknikker (f.eks. sjokkbehandling) som gjør at de får tre sett med kromosomer per kjerne, og derfor blir sterile. Slike sterilisering gjør at arter som gresskarpe kan settes ut i naturen uten noen risiko for overbefolkning og skader på økosystemet.

TRIPLOID: Organizm lub komórka poddana działaniu zabiegom technicznym w celu wytworzenia w każdym jądrze trzech zestawów homologicznych chromosomów, a skutkiem tego uzyskania osobników sterylnych (porównaj: diploid, haploid). Triploidia mogą być eksperymentalnie produkowane wśród ryb i mięczaków dwuskorupowych, w celu poprawienia ich tempa wzrostu. Np. w przypadku amura białego, pozwala to na wpuszczanie tej ryby do wód naturalnych bez niebezpieczeństwa przerybienia, czy możliwości zakłócenia stosunków ek

Was this helpful?
Herbiri içerisinde üç dizi homolog kromozom (örn. diploid, haploid) barındıran hücre için kullanılan bir terim. Triploidi yöntemi balıklarda ve çift kabuklu yumuşakçalarda büyüme oranını arttırmak amacıyla deneysel olarak uygulanabilir.


TRIPLOIDY: A state in which each cell harbours three sets of homologous chromosomes (cf. diploid, haploid). Triploidy can be experimentally induced in fish and bivalve molluscs in order to improve growth rate.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση κατά την οποία κάθε κύτταρο φέρει τρεις ομάδες ομόλογων χρωμοσωμάτων (πρβλ. διπλοειδές, απλοειδές). Η τριπλοειδία επάγεται πειραματικά σε ψάρια και μαλάκια με σκοπό να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.

TRIPLOIDIE: Etat dans lequel chaque cellule renferme trois jeux de chromosomes homologues (cf. diploïd, haploïd). La triploïdie peut être induite expérimentalement chez les poissons et les mollusques bivalves afin daméliorer le taux de croissance.

TRIPLOIDE: Organismo o célula que mediante técnicas específicas produce tres pares de cromosomas por núcleo y por este hecho resultan estériles. La esterilización permite liberar ciertas especies de peces en el medio natural sin riesgo de sobreproducción perjudicial para el medio ambiente.

TRIPLOIDÍA: Estado no cal cada célula contén tres xogos de cromosomas homólogos por núcleo (dif. diploide, haploide). A triploidía pode ser inducida experimentalmente nos peixes e moluscos bivalvos co fin de mellorar a taxa de crecemento.

TRIPLOIDIA: Olyan állapot, amelyben minden sejt három teljes kromoszómakészletet hordoz (vö. diploid, haploid). A növekedési teljesítmény javítására a triploidia halakban és kagylókban mesterségesen is előidézhető.

TRIPLOIDI: Tilstand der alle celler har tre sett med homologe kromosomer (jfr. diploidi og haploidi). Kan induseres hos fisk og muslinger for å øke veksten.

TRIPLOIDALNOŚĆ: Stan, w którym każda komórka jest miejscem występowania trzech zestawów homologicznych chromosomów (porównaj: diploid, haploid). Triploidia mogą być eksperymentalnie wyprodukowane u ryb i mięczaków dwuskorupowych w celu poprawienia ich tempa wzrostu.

Was this helpful?
Pankreas tarafından salgılanan ve bağırsak içerisine bırakılan proteolitik bir enzim.


TRYPSIN: A proteolytic enzyme secreted by the pancreas and released into the intestine.

ΤΡΥΨΙΝΗ: Πρωτεολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από το πάγκρεας και ελευθερώνεται στα έντερα.

TRYPSINE: Enzyme protéolytique sécrétée par le pancréas et libérée dans lestomac.

TRIPSINA: Enzima proteolítica (de separación proteínica) secretada por el páncreas y liberada en el estómago.

TRIPSINA: Encima proteolítica secretada polo páncreas e liberada no intestino.

TRIPSZIN: A hasnyálmirigy által kiválasztott és a bélbe kibocsátott fehérjebontó enzim.

TRYPSIN: Proteolytisk enzym som skilles ut fra pankreas.

TRYPSYNA: Enzym proteolityczny, wydzielany przez trzustkę, uwalniany do jelita.

Was this helpful?
Protrombini trombine çeviren kandaki bir plazma protein.


THROMBOPLASTIN: A plasma protein in blood that converts prothrombin to thrombin.

ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗ: Μια πρωτεΐνη στο πλάσμα του αίματος που μετατρέπει την πρωτοθρομβίνη σε θρομβίνη.

THROMBOPLASTINE: Protéine plasmatique présente dans le sang, qui transforme la prothrombine en thrombine.

TROMBOPLASTINA: Proteína del plasma sanguíneo que transforma la protrombina en trombina.

TROMBOPLASTINA: Proteína do plasma sanguíneo que transforma a protrombina en trombina.

TROMBOPLASZTIN: A vérben található plazmaprotein, amely a protrombint trombinná alakítja.

TROMBOPLASTIN: Et plasmaprotein i blodet som konverterer protrombrin til trombrin.

TROMBOPLASTYNA: Białko osocza krwi, które przekształca protrombinę w trombinę.

Was this helpful?
Omurgalı hayvanlarda bulunan iğ şeklinde çekirdekli hücreler; kanın pıhtılaşmasında görev alır.


THROMBOCYTE: Small spindle-shaped nucleated cells found in vertebrates; minute bodies involved in blood clotting.

ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΑIΜΟΠΕΤΑΛIΑ: Μικρά ατρακτοειδή εμπύρηνα κύτταρα στο αίμα των σπονδυλοζώων, τα οποία συμμετέχουν στην θρόμβωση του αίματος.

THROMBOCYTES: Petites cellules nuclées et fusiformes des vertébrés impliquées dans la coagulation du sang.

TROMBOCITOS: Pequeñas células nucleadas y fusiformes de vertebrados implicadas en la coagulación de la sangre.

TROMBOCITOS: Pequenas células nucleadas e fusiformes de vertebrados implicadas na coagulación do sangue.

TROMBOCITA: A gerincesek vérében előforduló kisméretű, orsó alakú, magvas sejtek; a véralvadásban van szerepük.

THROMBOCYTT: Spoleformede blodceller med kjerne som bidrar i koaguleringsprosessen.

TROMBOCYT: Małe wrzecionowate komórki jądrzaste występujące u kręgowców; drobne ciałka biorące udział w krzepnięciu krwi.

Was this helpful?
Doğal veya patolojik orijinli olan küçük ve yuvarlak çıkıntı (örneğin Sazanlardaki yumurtlama tüberkülleri, Tuberculosis lezyonları).


TUBERCLE: Small, often rounded protrusion of natural or pathological origin (e.g. spawning tubercules of Cyprinids; the lesions of tuberculosis).

ΦΥΜΑΤΙΟ: Μικρό, συχνά στρογγυλευμένο, εξόγκωμα με φυσική ή παθολογική προέλευση (π.χ. φυμάτια γαμετοτοκίας στα κυπρινοειδή, αλλοιώσεις προκαλούμενες από φυματίωση)

TUBERCULE: Petite protrusion, souvent arrondie, dorigine naturelle ou pathologique (par exemple, les tubercules réproducteurs des cyprinidées; les lésions provoquées par la tuberculose).

TUBÉRCULO: Pequeña protuberancia, a menudo redonda, de origen natural o patológico (por ejemplo, tubérculos reproductivos de ciprínidos; lesiones provocadas por la tuberculosis).

TUBÉRCULO: Pequena protuberancia, a miúdo redonda, de orixe natural ou patolóxica (por exemplo, tubérculos reprodutivos de ciprínidos; lesións provocadas pola tuberculose).

GÜMŐ: Természetes vagy kóros eredetű, kisméretű, általában gömbölyű kinövés (pl. nászkiütések a pontyféléknél vagy a gümőkór (tuberkulózis) által okozott kinövések).

TUBERKEL: Liten, ofte rund utstikkende del med naturlig eller sykelig opphav (f.eks. gytetuberkler hos karpefisk eller skade etter tuberkulose).

GUZEK: Małe, często wystające zaokrąglenie pochodzenia naturalnego lub chorobowego (np. wysypka tarłowa u ryb karpiowatych; zmiany chorobowe przy gruźlicy).

Was this helpful?
Tüberkül taşıyan, tüberküle benzeyen onu andıran


TUBERCULAR: Resembling a tubercle; having tubercles.

ΦΥΜΑΤΩΔΗΣ: Αυτός που μοιάζει με φυμάτιο. Αυτός που φέρει φυμάτια.

TUBERCULEUX: Qui est de la nature du tubercule; atteint de tubercules.

TUBERCULOSO: Se parece a un tubérculo; tiene tubérculo.

TUBEROSO: Que parécese a un tubérculo; que ten tubérculos.

GÜMŐS: A gümőkkel kapcsolatos.

TUBERØS: Knutet, har tuberkler.

GUZKOWY/GRUZEŁKOWY: Przypominające guzek; mające guzki.

Was this helpful?
(1) Bir organizmanın başka organızmayı veya ortamda var olan organik maddeleri tüketmesi, hebivor, kanivor, parazit, saprofit ve heterotrof organizmaları içerir, (2) Akuakültür ürünlerinin son kullanıcısı veya alıcs.


CONSUMER: (1) An organism that feeds on another organism or existing organic matter, including herbivores, carnivores, parasites, saprophytic and heterotrophic organisms. (2) Final user/purchaser of aquaculture products.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: Οργανισμός που τρέφεται με άλλους οργανισμούς ή υπάρχον οργανικό υλικό. Περιλαμβάνει, φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παράσιτα, σαπρόφυτα και ετερότροφους οργανισμούς.

CONSOMMATEUR: (1) Un organisme qui se nourrit dun autre organisme ou de la matière organique existante; se dit des herbivores, carnivores, parasites, saprophytes et tout organisme hétérotrophe. (2) Le dernier utilisateur/acquéreur des produits aquacoles.

CONSUMIDOR: (1) Organismo que se alimenta de otro organismo o de la materia orgánica existente; dícese de herbívoros, carnívoros, parásitos, saprofitos y todo organismo heterotrófico. (2) El último usuario/adquiridor de productos acuícolas.

CONSUMIDOR: (1) Organismo que se alimenta doutro organismo ou da materia orgánica existente; dise de herbívoros, carnívoros, parasitos, saprófitos e todo organismo heterotrófico. (2) O usuario final de produtos acuícolas.

FOGYASZTÓ: (1) Olyan élő szervezet, amely más élő szervezetekkel vagy már jelenlevő szerves anyagokkal táplálkozik. Ide tartoznak a növényevők, ragadozók, élősködők, lebontó és heterotróf szervezetek. (2) Az akvakultúra által előállított termékek végfelhasználója/vásárlója.

KONSUMENT: (1) En organisme som beiter på en annen organisme eller eksisterende organisk materiale, medregnet herbivore, carnivore, parasittiske, saprofyttiske og heterotrofe organismer. (2) Siste bruker/kjøper av akvakulturprodukter.

KONSUMENT: (1) Organizm, który żywi się innym organizmem lub istniejącą materią organiczną; obejmuje organizmy: roślinożerne, drapieżne, pasożyty, saprofity i cudzożywne. (2) Końcowy użytkownik/nabywca produktów akwakultury.

Was this helpful?
Literatür olarak anlamı akut inflamasyon veya granulomanın neden olduğu herhangi bir şişme, Bu neoplasmada sınırlı olmalıdır ve iki kategori altında toplanır: (a) bir noktada yavaş bir şekilde büyüyen, komşu bölgelere basınç yapan ancak yayılmayan iki taraflı veya basit olup normal olarak hayvan (canlı) üzerinde herhangi bir zararı yoktur, (b) Kötü huylu veya yayılmacı tip, anormal doku kütlesine sahip olup, aşırı derecede büyüme gösterir. Malignant tümörler hayvanın ölümüne neden olabilir.


TUMOUR: Literally means any swelling but, by common consent the term is not held to include passing swellings caused by acute inflammation or granuloma. It should be restricted to neoplasms, of which there are two categories: (a) benign or simple, which grows slowly at one spot, pressing neighbouring parts aside but not invading them, and normally not doing any harm to the animal, and (b) malignant or invasive, which is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with th

ΟΓΚΟΣ: Στην κυριολεξία σημαίνει διόγκωση, οίδημα, αλλά ο όρος δεν χρησιμοποιείται γιά παροδικά οιδήματα προκαλούμενα από οξεία φλεγμονή ή κοκκίωμα. Χρησιμοποιείται μόνο γιά νεοπλάσματα τα οποία είναι δύο κατηγοριών: (α) καλοήθη τα οποία αναπτύσσονται αργά σε ένα σημείο, πιέζοντας τα γειτονικά μέρη, αλλά χωρίς να εισβάλλουν σαυτά και τα οποία φυσιολογικά δεν βλάπτουν το ζώο και (β) κακοήθη, που ανώμαλη μάζα ιστού η οποία αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα υπερβαίνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης των άλλων ιστών και η

TUMEUR: Signifie littéralement une grosseur, mais, ne comprend pas les enflures passagères provoquées par linflammation aiguë ou des granulomes. Ce terme devrait être limité aux néoplasmes dont il existe deux catégories: (a) tumeurs bénignes à croissance lente qui sont bien circonscrites, repoussent les tissus voisins sans les envahir et qui ne nuit pas à lanimal; (b) tumeurs malignes ou envahissantes qui sont des masses anormales de tissu dont la croissance excède, et nest pas coordonnée avec celle des

TUMOR: Literalmente significa bulto, pero no incluye hinchazones pasajeras provocadas por inflamación aguda o granulomas. Este término debe limitarse a los neoplasmas que son dos categorías: (a) tumores benignos con crecimiento lento que están bien localizados, presionan los tejidos de alrededor sin invadirlos y que no molestan al animal; (b) tumores malignos o invasores que son masas anormales de tejido cuyo crecimiento supera el de los otros tejidos y que persisten de manera excesiva después cesar el

TUMOR: Literalmente significa calquera tipo de inchazo, pero por común acordo este termo non se aplica a inchazos pasaxeiros provocados por inflamación aguda ou granulomas. Este termo debe limitarse aos neoplasmas dos que hai dúas categorías: (a) tumores benignos con crecemento lento que están ben localizados, premen os tecidos de arredor sen invadilos e que non provocan danos ao animal; (b) tumores malignos ou invasivos que son masas anormais de tecido o crecemento do cal supera o dos outros tecidos e

DAGANAT: Szó szerinti jelentése bármilyen duzzanat, de közmegegyezés alapján nem tartoznak ide a heveny gyuladás vagy a granulóma által okozott átmeneti duzzanatok. Legtöbbször a rákos elváltozásokra használják, amelyeknek két típusa van: (a) jóindulatú (benignus), amely egy ponton, lassan növekszik, a szomszédos szöveteket szétválasztja, de nem hatol beléjük, és normális esetben nem károsítja a szervezetet, és (b) rosszindulatú (malignus), egy rendellenes szövetburjánzás, amelynek növekedését nem korlát

SVULST : Bokstavelig betegner ordet enhver svulming, men i den vanlige sammenhengen inkluderer svulst ikke forbigående svulming grunnet akutt betennelse eller en granulom. Bør kun brukes om neoplasmer (to typer): (a) Godartet, som vokser sakte på en plass og presser nabovev til siden uten å trenge inn i dem. Gjør vanligvis ikke skade på dyret. (b) Vondartet, som er en unormal vevsmasse med hurtigere vekst enn andre vev. Disse fortsetter å vokse i samme tempo etter at stimulus som gav opphav til den ukont

GUZ/NOWOTWÓR: Oznacza dosłownie każdą opuchliznę, ale przy jego wprowadzaniu termin ten nie uzyskał akceptacji, aby objąć nim przemijające opuchlizny spowodowane ostrym zapaleniem lub ziarniakiem. Należy go zawężyć do nowotworów, występujących w dwóch kategoriach: (a) nowotwór łagodny lub prosty, który rozwija się powoli w jednym miejscu, naciskając przylegające tkanki, ale je nie atakuje i zwykle nie wyrządza zwierzęciu żadnej szkody, (b) złośliwy lub inwazyjny, który stanowi nienormalną masę tkanki, której

Was this helpful?
Hücrenin kontrolsüz büyümesi; tümör.


NEOPLASM: Uncontrolled cell growth; tumour.

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ: Ανεξέλεγκτη αύξηση των κυττάρων, όγκος.

NÉOPLASME: Croissance cellulaire incontrôlée; tumeur.

NEOPLASMA: Crecimiento celular no controlado; tumor.

NEOPLASMA: Crecemento celular non controlado; tumor.

NEOPLAZMA: Szabályozatlan sejtnövekedés; daganat.

NEOPLASMA: Ukontrollert cellevekst, svulst.

NOWOTWÓR: Niekontrolowany wzrost komórki; guz.

Was this helpful?
Sporocysthophaga cinsi üyelerinin neden olduğu tuzlu sulardaki genç anadrom salmonidlerin akut harici bakteriyel hastalığıdır. Yaz mevsiminin başlangıcında ceyran eder. Harici antibakterieller ile etkin biçimde kontrol edilir.


SALTWATER MYXOBACTERIOSIS: An acute external bacterial disease of juvenile anadromous salmonids in saltwater, caused by members of the genus Sporocysthophaga, occurring sporadically during the early summer. It is effectively controlled by external antibacterials.

ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΥΞΟΒΑΚΤΗΡIΩΣΗ: Οξεία εξωτερική βακτηριακή νόσος των νεαρών ανάδρομων σολομοειδών στο θαλασσινό νερό. Προκαλείται από μέλη του γένους Sporocysthophaga. Εμφανίζεται σποραδικά στην αρχή του καλοκαιριού. Ελέγχεται αποτελεσματικά με εξωτερικά αντιβακτηριακά.

MYXOBACTERIOSE DE LEAU SALEE: Affection bactérienne externe aiguë des salmonidés juvéniles anadromes en eau salée, provoquée par les membres du genre Sporocysthophaga. Les manifestations sont sporadiques en début dété. Contrôlées efficacement par des agents antibactériens externes.

MIXOBACTERIOSIS DE AGUA SALADA: Infección bacteriana aguda de salmónidos juveniles anádromos en agua salada, provocada por miembros del género Sporocysthophaga. Las manifestaciones son esporádicas al principio de verano. Puede ser eficazmente controlada por agentes antibacterianos externos.

MIXOBACTERIOSE DE AUGA SALGADA: Infección bacteriana aguda de salmónidos xuvenís anádromos en auga salgada, provocada por membros do xénero Sporocysthophaga. As manifestacións son esporádicas ao principio de verán. Pode ser eficazmente controlada por axentes antibacterianos externos.

SÓSVÍZI MYXOBAKTERIÓZIS: Vándorló lazacfajok tengerben élő, fiatal egyedeinek heveny, külső, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Sporocysthophaga nemzetségbe tartozó baktériumok okoznak. A nyár korai időszakában alkalmilag jelenik meg. Külső antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

SALTVANNS MYKOBAKTERIOSE: Akutt ytre bakteriesykdom på juvenile anadrome laksefisk i saltvann. Forårsaket av medlemmer av slekten Sporocysthophaga, og forekommer sporadisk tidlig på sommeren. Kontrolleres effektivt med ytre antibakterieller.

MYKSOBAKTERIOZA SŁONOWODNA: Ostra zewnętrzna choroba bakteryjna młodzieży anadromicznych ryb łososiowatych, powodowana przez przedstawiciela rodzajuSporocysthophaga, pojawiająca się sporadycznie w okresie wczesnego lata. Skutecznie zwalczana przy użyciu zewnętrznych środków bakteriobójczych.

Was this helpful?
Salmonid smoltlarının tuzlu suya transferi için kabiliyetlerini düzenlemek ve sağlık durumlarını tespit etmek için yapılan bir test. Normalde, bir grup smolt (n=30) genellikle 24 saaatlik periyotta standart tuz çözeltisine (35 ppt) maruz bırakılır ve onların osmoregasyon kabiliyetleri (kan plazmasında sodyum yada klor iyon konsantrasyonu) ve hayatta kalmaları izlenir. Bu uygulama, iyi deniz performansı ve minimum kayıp ile stokların etkili transferini sağlar.


SALT TOLERANCE TEST: A test to evaluate the regulatory ability of salmonid smolts and thus to determine their fitness for transfer to salt water. Normally, a sample (n=30) of smolts is exposed to a standard salt solution (35 ppt) for a period of time (usually 24 hours) and their osmoregulatory ability (sodium or chloride ion concentration in blood plasma) and survival are monitored. This practice ensures the effective transfer of stocks with minimal losses and good sea performance.

ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΑΛΑΤΟΑΝΤΟΧΗΣ: Δοκιμασία χρησιμοποιούμενη για την εκτίμηση της ρυθμιστικής ικανότητας των νεαρών σολομοειδών (SMOLT) και επομένως της καταλληλότητάς τους γιά μεταφορά στο θαλασσινό νερό. Συνήθως ένα δείγμα 30 ατόμων εκτίθεται σε πρότυπο διάλυμα άλατος (35 ppt) επί ένα χρονικό διάστημα (συνήθως 24 ώρες) και παρακολουθείται ή ομοίως ωσμωρρυθμιστική τους ικανότητα (συγκέντρωση ιόντων νατρίου και χλωρίου στο αίμα) και η επιβίωση. Η πρακτική αυτή διασφαλίζει την αποτελεσματική μεταφορά των αποθεμάτων, με ελάχιστες

TEST DE TOLERANCE AU MILIEU SALIN: Test destiné à évaluer la capacité de régulation des saumoneaux afin de déterminer le moment propice pour leur transfert en eau de mer. Normalement, un échantillon de saumoneaux (n = 30) est exposé à une solution saline standard (35 _/__) pendant une période prédéterminée (normalement 24 h). La survie et la capacité dosmorégulation de ces poissons sont suivies. Cette procédure assure le transfert efficace des stocks de poissons avec un minimum de pertes et une bonne performance en eau de mer.

PRUEBA DE TOLERANCIA AL MEDIO SALINO: Prueba para evaluar la capacidad de regulación salina en peces como los salmónidos con el fin de determinar el momento propicio para trasladarlos al agua de mar. Normalmente, una muestra de salmónidos (n = 30) es expuesta a solución salina estándar (35 ppm) durante un periodo predeterminado (24 h). La supervivencia y la capacidad de osmoregulación de estos peces están sometidas a un seguimiento regular. Este procedimiento asegura la transferencia eficaz de los stocks de peces con pérdidas mínima

PROBA DE TOLERANCIA AO MEDIO SALINO: Proba para avaliar a capacidade de regulación salina de smolts de salmónidos co fin de determinar a súa saúde para trasladalos á auga de mar. Normalmente, unha mostra de salmónidos (n=30) é exposta a solución salina estándar (35 ppm) durante un período predeterminado (24 h), observándose a súa capacidade osmorregulatoria (concentración de ión sodio ou cloro en plasma) e a taxa de supervivencia. Esta práctica asegura a transferencia eficaz dos stocks de peixes con perdas mínimas e bo rendemento e

SÓTŰRÉSI TESZT: Fiatal lazacfélék sótűrésének kiértékelésére használt teszt, amelynek eredménye alapján döntik el, hogy a halak kihelyezhetőek-e a tengervízbe. Általában egy mintapopulációt (n=30) helyeznek standard sóoldatba (35 ppt), általában 24 órára. Vizsgálják az ozmoregulációs képességüket (a nátrium- vagy kloridionok koncentrációját a vérplazmában) és a megmaradásukat. Ez az eljárás lehetővé teszi az állományok minimális veszteséggel járó, hatékony kihelyezését és az optimális tengeri növekedést.

SJØVANNSTEST: Test for å evaluere evnen smolt (q.v.) fra laksefisk har til å osmoregulere, for på den måten å bestemme om smolten er klar for utsetning i sjø. Vanligvis utsettes en gruppe smolt (n = 30) for en standard saltløsning (35‰) over en tidsperiode (vanligvis 24 timer). Deretter bestemmes osmoreguleringsevne (klor eller natrium i blod) og overlevelse. Denne praksisen sikrere effektiv og sikker overføring av smolt til sjøvann, med minimale tap og god vekst. Samtidig analyse av NaK-ATPase aktivitet (sal

TEST TOLERANCJI ZASOLENIA: Test oceniający zdolność osmoregulacyjną smoltów łososiowatych, określający ich gotowość przeniesienia z wody słodkiej do zasolonej. Zazwyczaj próba (n=30) smoltów jest poddana działaniu standardowego roztworu soli (35 ppt) przez okres (zwykle 24 godz.) i kontrolowana jest ich zdolność osmoregulacyjna (koncentracja jonów sodu lub chlorku w osoczu krwi) i stopień przeżycia. Takie postępowanie gwarantuje efektywne przeniesienie smoltów z minimalnymi stratami i właściwe ich funkcjonowanie w morzu.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES