AMC LIMITED

J

Doğal olarak yeryüzünden çıkan sıcak suyun ticari balık veya kabuklu yetiştiriciliğnde kullanılması; soğuk iklimlerde sıcak su türlerinin artmasına imkan sağlar.


GEOTHERMAL AQUACULTURE: The use of warm water from wells naturally heated by the earths interior to produce fish or shellfish commercially; permits the raising of warm-water species in colder climates.

ΓΕΩΘΕΡΜIΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Η χρησιμοποίηση του θερμού νερού που αντλείται από γεωτρήσεις σε θερμούς υπόγειους υδροφορείς για την εμπορική παραγωγή ψαριών και μαλακίων. Επιτρέπει τη διατροφή ειδών των θερμών νερών σε ψυχρότερα κλίματα.

AQUACULTURE GÉOTHERMIQUE: Utilisation deau chaude provenant de forages dans des nappes souterraines deau chaude pour la production de poissons ou de coquillages; elle permet délever des espèces tempérées en climat froid.

ACUICULTURA GEOTÉRMICA: Uso de aguas termales procedentes de pozos subterráneos de aguas calientes para producir peces o marisco; eso permite la producción de especies las especies de aguas calientes en climas más fríos.

ACUICULTURA XEOTÉRMICA: Uso de auga quente procedente de pozos subterráneos, quentada de modo natural polo interior da terra, para producir comercialmente peixes ou marisco; iso permite a produción de especies de augas quentes en climas máis fríos.

GEOTERMIKUS AKVAKULTÚRA: A föld belső hője által felmelegített kutakból nyert víz felhasználása kereskedelmi célú haltermelésre; lehetővé teszi a melegvízi fajok tenyésztését a hidegebb éghajlatú területeken.

GEOTERMISK AKVAKULTUR: Bruk av vann fra varme kilder, som er naturlig oppvarmet av jordens indre, til kommersiell produksjon av fisk eller skalldyr. Muliggjør oppdrett av varmekjære arter i kaldt klima, f.eks. abalone på Island.

AKWAKULTURA W WODACH GEOTERMALNYCH: Używanie ciepłych, podgrzewanych przez wnętrze ziemi wód z naturalnym źródłem do przemysłowej produkcji ryb, skorupiaków i mięczaków; pozwala to na chów w chłodniejszym klimacie gatunków ciepłolubnych.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES