AMC LIMITED

I

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego łososiowatych: ostra, ogólnoustrojowa i zwykle zjadliwa choroba rhabdowirusowa występująca u ryb dzikich, chociaż o zaraźliwych właściwościach; zwykle jest częściej spotykana wśród hodowanych pstrągów i niektórych gatunków łososi.


I.H.N.: Infectious haematopoietic necrosis:an acute, systemic and usually virulent rhabdoviral disease occurring in the wild, though more typically seen in epizootic proportions among cultured trout and some salmon species.

I.H.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΑIΜΑΤΟΠΟIΗΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, συστημική και συνήθως μολυσματική ασθένεια οφειλόμενη σε ραβδοϊούς. Προσβάλλει και άγριους πληθυσμούς, μολονότι συνήθως συναντάται σε επιζωοτικές αναλογίες σε καλλιεργούμενες πέστροφες και μερικά είδη σολομού.

N.I.H.: Necrose Infectieuse Hematopietique. Maladie rhabdovirale aigüe, systémique et habituellement virulente survenant en milieu sauvage, quoique rencontrée dans des proportions épizootiques dans les cultures de truites et dans quelques espèces de saumon.

N.H.I.: Necrosis hematopoietica infecciosa: Enfermedad rabdoviral aguda, sistémica y normalmente virulenta que tiene lugar en medios salvajes, aunque se encuentra en proporciones epizoóticas en cultivos de truchas y en algunas especies de salmón.

N.H.I.: Necrose hematopoética infecciosa: Enfermidade rabdoviral aguda, sistémica e normalmente virulenta que ten lugar en estado salvaxe, aínda que se atopa en proporcións epizoóticas en cultivos de troitas e nalgunhas especies de salmón.

I.H.N.: Fertőző hematopoietikus nekrózis; heveny, szisztémás és rendszerint gyorsan terjedő, rhabdovírus által okozott betegség. Vadon élő populációkban is előfordul, de leginkább tenyésztett pisztrángokban és bizonyos lazacfajokban okoz járványos mértékű megbetegedéseket.

IHN: INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE. En akutt systemisk og vanligvis ondartet sykdom forårsaket av rhabdovirus. Hovedsakelig på villfisk, men forekommer oftere på oppdrettet ørret og noen laksearter (Salmo).

I.H.N.: Haematopoietic enfeksiyon nekrozu; vahşi doğada meydana gelen akut, sistematik ve genellikle şiddetli rhabdoviral bir hastalıktır, daha çok kültür alabalık ve bazı salmon türleri arasında salgın olarak görülmesine rağmen.

Was this helpful?
Zakaźna martwica trzustki łososiowatych: ostra, zaraźliwa, ogólnoustrojowa choroba wirusowa, zwykle atakuje wylęg i narybek ryb łososiowatych i powoduje wśród młodzieży podwyższone do wysokich ubytki w obsadach. Uważano początkowo, że wirus IPN atakuje tylko ryby łososiowate, ale ostatnio został stwierdzony u wielu gatunków ryb niełososiowatych. Wirus IPN występuje w postaci różnych szczepów, które różnią się zjadliwością i reakcją serologiczną. Jest on rozpowszechniony w świecie i stanowi najb


I.P.N.: Infectious pancreatic necrosis: an acute, contagious, systemic Birnavirus disease, usually affecting fry and fingerling salmonids, and gives rise to a high juvenile mortality rate. The IPN virus, originally thought to affect salmonids only, has now been found in a range of non-salmonid fish. The IPN virus occurs as multiple strains that differ in virulence and serological response. It has a worldwide distribution and may be the most widespread of the aquatic viruses.

I.P.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, μεταδοτική, συστημική ιογενής ασθένεια, που προσβάλλει συνήθως τον γόνο των σολομοειδών με αποτέλεσμα υψηλή θνησιμότητα των νεαρών ατόμων. Ο ιός IPN, που αρχικα εθεωρείτο ότι προσβάλλει μόνο τα σολομοειδή, έχει βρεθεί και σε άλλα είδη. Απαντάται σε διάφορα στελέχη που διαφέρουν σε μολυσματικότητα και ορολογικές αντιδράσεις και παρουσιάζει παγκόσμια εξάπλωση τόσο ώστε να θεωρείται ίσως ο πλέον διαδεδομένος ιός στο υδάτινο περιβάλλον.

NECROSE INFECTIEUSE PANCREATIQUE: Maladie aigüe, contagieuse et systémique, touchant habituellement les alevins des salmonidés, provoquant un taux important de mortalité. Le virus IPN, originalement affectant seulement les salmonidés, a été maintenant détecté aux espèces non-salmonidés. Le virus IPN apparait en plusieurs souches qui diffèrent en virulence et en réponse serologique. Il a une distribution mondiale et est sans doute le plus répandu des virus aquatiques.

NECROSIS INFECCIOSA DEL PÁNCREAS: Enfermedad aguda, contagiosa y sistémica, normalmente afecta los alevines de salmónidos, provocando una tasa importante de mortalidad. El virus IPN, originalmente afectando sólo los salmónidos, ha sido detectado ahora en especies no- salmónidos. El virus IPN aparece en varias cepas que difieren en la virulencia y en la respuesta serológica. Tiene una distribución mundial y es sin duda el más abundante de los virus acuáticos.

I.P.N. / N.P.I.: Necrose pancreática infeciosa: unha enfermidade producida por un Birnavirus, aguda, contaxiosa e sistémica. Normalmente afecta a larvas e alevín de salmónidos, provocando unha taxa importante de mortalidade xuvenil. O virus IPN, orixinalmente afectaba só aos salmónidos, foi detectado agora noutras especies distintas de salmónidos. O virus IPN aparece como varias cepas que difiren na virulencia e na resposta serolóxica. Ten distribución mundial e sen dúbida é o máis estendido dos virus acuáticos.

I.P.N.: Fertőző hasnyálmirigy-nekrózis; elsősorban a lazacfélék lárváit és fiatal egyedeit veszélyeztető heveny, szisztémás fertőző betegség, amelyet a Birnavirus okoz. Az IPN vírusról eredetileg azt gondolták, hogy csak a lazacféléket fertőzi, de újabban más halfajokban is kimutatták. A vírusnak sokféle, virulenciáját és szerológiai tulajdonságait tekintve különböző törzse van. Az egész világon előfordul, valószínűleg a legelterjedtebb halvírus.

IPN: Infeksiøs pankreasnekrose: En akutt til svært akutt virussykdom på juvenil laksefisk. Den er vidt utbredt, og antas å være overførbar gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Tapene er vanligvis store på fisk under 5 cm. Anbefalte kontrollmetoder inkluderer kjemisk desinfeksjon av egg, fjerning av bærer-hunner ved testing av stamfisk og nedslakting av berørte beholdninger.

I.P.N: Enfekte olmuş Pankreatik nekroz: Akut, bulaşıcı, sistemik Birnavirus hastalığıdır. Genellikle fry ve fingerlink aşamasındaki salmonidleri etkiler ve yüksek ergin ölüm oranına sebep olur. IPN virüsü farklı virulans ve serolojik cevaba sahip çoklu zincirler olarak meydana gelirler. Tüm dünyada yayılım gösterir ve akuatik virüslerin en yaygını olabilir.

Was this helpful?
Synonim: Costia.


ICHTHYOBODO: Synonym of Costia.

ICHTHYOBODO: Συνώνυμο του Costia.

ICHTHYOBODO: Synonyme de Costia.

ICHTHYOBODO: Sinónimo de Costia.

ICTIOBODO: Sinónimo de "Costia".

ICHTHYOBODO: A Costia szinonimája.

ICHTHYOBODO NECATOR: Costia.

Costia: Costianın sinonimi.

Was this helpful?
(Ichthyosporidium). Rodzaj grzybów, które powodują wewnętrzne zakażenie u ryb.


ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Genus of fungi which causes internal infection in fishes.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) - Γένος μύκητα που προκαλεί εσωτερική μόλυνση στα ψάρια.

ICHTHYOPHONUS: Genre de champignon qui provoque une infection interne chez les poissons.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Género de hongos que provoca infección interna de peces.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Xénero do grupo dos fungos que provoca infeccións internas en peixes.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium). A gombák egyik nemzetsége, amelynek fajai a halakat belülről fertőzik.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Soppslekt som gir indre infeksjoner hos fisk.

ICHTHYOPHONUS: Balıklarda iç enfeksiyona sebep olan mantar genusu

Was this helpful?
Gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich".


ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Γένος βλεφαριδωτών πρωτοζώων που προσβάλλει τα επιδερμικά στρώματα των ψαριών του γλυκού νερού. Στην καθομιλουμένη η ασθένεια αναφέρεται ως "ασθένεια λευκών στιγμάτων" ή "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICHTHIOHTHIRIUS MULTIFILIIS: Especie de protozoo ciliado que infesta capas epidérmicas en peixes de auga doce. Coloquialmente chamada "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: A csillós egysejtűek egyik faja, amely az édesvízi halak hámrétegét fertőzi, ezzel a darakór nevű betegséget okozza.

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS (BEYAZ BENEK HASTALIĞI ETKENİ): Tatlısularda bulunan balıkların epidermal tabakasına yerleşen, silli bir protozoan parazit türü. Beyaz benek benek veya iht olarak da bilinir.

Was this helpful?
Ichthiophthirius multifilis: gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich”.


ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICH: Ichthyophthirius multifiliis.

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Especie de protozoos ciliados que infestan a epiderme de peixes de auga doce. Chamada habitualmente "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

DARAKÓR: Az Ichtiophthirius multifiliis nevű csillós egysejtű által okozott halbetegség, amely az édesvízi halak bőrének hámrétegét támadja meg.

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

BEYAZ BENEK: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Tatlısu balıklarında epidermal katmanlara zarar veren silli protozoan türüdür. Halk arasında beyaz benek olarak bilinir.

Was this helpful?
Rodzina z sześcioma rodzajami ryb słodkowodnych Ameryki Północnej i Centralnej z płetwą tłuszczową, ważna w akwakulturze (np. I. punctatus). Niektóre gatunki zostały przesiedlone do Europy w celach hodowlanych. Patrz: SUM KANAŁOWY.


ICTALURIDAE: A family of six genera of freshwater fishes of North and Central America with an adipose fin, important in aquaculture (e.g., I. punctatus). Some species have been transferred to Europe for cultivation purposes.

ICTALURIDAE: Οικογένεια ψαριών του γλυκού νερού με έξι συνολικά γένη. Τα ψάρια αυτά έχουν ένα λιπώδες πτερύγιο και είναι σημαντικά για τις υδατοκαλλιέργειες της νοτίου και κεντρικής Αμερικής (π.χ. I. punctatus). Ορισμένα είδη έχουν μεταφερθεί για καλλιέργεια στην Ευρώπη.

ICTALURIDAE: Famille de poissons-chats comportant six genres. Poissons des eaux douces de l’Amérique Centrale et du Nord. Possèdent une nageoire adipeuse. Certaines espèces sont cultivées, par exempleI. punctatus . Introduite en Europe pour élevage.

ICTALURIDAE: Familia de peces de agua dulce compuesta de seis géneros de América del Norte y Central, con una aleta adiposa (Vg. I. Punctatus ) y que son importantes en acuicultura. Algunas especies han sido transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Familia de peixes de auga doce composta de seis xéneros de América do Norte e Central, cunha aleta adiposa (ex I. Punctatus) e que son importantes en acuicultura. Algunhas especies foron transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Az akvakultúra számára fontos halfajok családja. Hat nemzetség tartozik ide, amelyek fajai Észak- és Közép-Amerikában élnek. Valamennyi fajnak van zsírúszója. Néhány fajukat tenyésztési céllal Európába is betelepítették.

ICTALURIDAE: Familie med seks slekter ferskvannsfisk i Nord- og Mellom-Amerika. Har fettfinne. Viktige i akvakultur (f.eks. Ictalurus punctatus ), og noen arter har blitt innført til Europa for oppdrett.

ICTALURIDAE: Kuzey ve orta Amerika tatlı su balıklarının 6 generasının bir yağ yüzgecine sahip ailesidir ve akuakültür için önem taşır (Örn: I.punctatus).Bazı türleri yetiştiricilik amacıyla Avrupaya gönderilmiştir.

Was this helpful?
Stosunek ilości wydychanego dwutlenku węgla, do ilości zużytego w tym samym czasie tlenu.


RESPIRATORY QUOTIENT: Ratio of the amount of carbon dioxide expired and the amount of oxygen consumed during the same time period.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Λόγος της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέεται προς την ποσότητα οξυγόνου που καταναλώνεται στον ίδιο χρόνο.

QUOTIENT RESPIRATOIRE: Rapport entre la quantité de gaz carbonique expiré et la quantité doxygène absorbée pendant le même temps.

COCIENTE RESPIRATORIO: Relación entre la cantidad de gas carbónico expirado y la cantidad de oxígeno absorbida durante el mismo tiempo.

COCIENTE RESPIRATORIO: Relación entre a cantidade de gas carbónico expirado e a cantidade de osíxeno consumido durante o mesmo período tempo.

LÉGZÉSI HÁNYADOS: Egy adott időtartam alatt kilélegzett szén-dioxid és a belélegzett oxigén mennyiségének aránya.

RESPIRASJONSKVOTIENT: Forholdet mellom mengden karbondioksid som utåndes og mengden oksygen som innåndes i løpet av samme tidsperiode.

SOLUNUM KATSAYISI: Aynı zaman peryodunda verilen karbondioksit miktarının tüketilen oksijen miktarına oranı.

Was this helpful?
Cecha zmieniająca się pomiędzy osobnikami, które mogą być grupowane na podstawie zmierzonych wartości tej cechy.


QUANTITATIVE TRAIT LOCI: A trait that varies among individuals which can be grouped on the basis of measured values of the trait.

ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ: Γνώρισμα το οποίο διαφέρει ανάμεσα στα άτομα τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση την ποσοτικοποίηση του συγκεκριμένου γνωρίσματος.

LOCUS DE TRAIT QUANTITATIF: Trait, variant d’individu en individu, qui peut être évalué par des critères mesurables.

RASGO CUANTITATIVO: Rasgo que varía entre individuos que puede ser agrupado en base a valores medibles de ese rasgo.

TRAZO CUANTITATIVO: Trazo que varía entre individuos que pode ser agrupado baseándose en valores medibles dese trazo.

MENNYISÉGI TULAJDONSÁG LÓKUSZ: Olyan tulajdonság, amely az egyes egyedekben különböző, és amelynek mért értékei alapján az egyedek csoportokba sorolhatók.

KVANTITATIVE KARAKTERTREKK: Karaktertrekk eller egenskaper som varierer blant individer. Individene kan grupperes med hensyn til målte verdier av karakteren.

QUANTITATIVE TRAIT LOCI: Bireyler arasında çeşitliliği gösteren bir özelliktir ki bu özelliktir ölçülebilen değerler üzerinden gruplandırılabilir.

Was this helpful?
Zdolność osobnika do nabycia odporności immunologicznej.


IMMUNOCOMPETENCE: The ability of an individual to acquire an immune resistance.

ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕIΑ: Η δυνατότητα ενός ατόμου να αποκτά ανοσία.

IMMUNOCOMPETENCE: La capacité dun individu daquérir une résistance immunitaire.

INMUNOCOMPETENCIA: Capacidad de un individuo de adquirir resistencia inmunitaria.

INMUNOCOMPETENCIA: Capacidade dun individuo de adquirir resistencia inmunitaria.

IMMUNKOMPETENCIA: Egy egyed képessége az immunitás megszerzésére.

IMMUNKOMPETENT: Evnen til å oppnå immunologisk resistens.

BAĞIŞIKLIK YETENEĞİ: Bireylerin bağışıklık direnci kazanma yeteneği.

Was this helpful?
Diagnoza choroby przy użyciu technik immunologicznych.


IMMUNODIAGNOSIS: The diagnosis of disease, using immunological techniques.

ΑΝΟΣΟΔIΑΓΝΩΣΗ: Η διάγνωση ασθένειας με χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

IMMUNODIAGNOSTIC: Identification dune maladie par des techniques immunologiques.

INMUNODIAGNOSIS: Identificación de una enfermedad por técnicas inmunológicas.

INMUNODIAGNOSE: Diagnóstico dunha enfermidade, utilizando técnicas inmunolóxicas.

IMMUNDIAGNÓZIS: Valamilyen betegség diagnosztizálása immunológiai módszerekkel.

IMMUNDIAGNOSE: Diagnose av en sykdom ved hjelp av immunkjemiske metoder.

İMMÜNOLOJİK TANI: Hastalığın teşhisinin immunolojik yöntmlerle yapılması

Was this helpful?
Test immunologiczny, który monitoruje odczyn przeciwciała i antygenu, gdy zbliżają się do siebie w żelu agarowym; utworzony kompleks jest podawany jako oznaczenie/linia precypityny; drugi etap immunoelektoforezy polegający na dyfuzji przeciwciał w kierunku antygenu (białka) i ich połączeniu, czego efektem jest wytrącenie (precypitacja) kompleksu antygen-przeciwciało.


IMMUNODIFFUSION: An immunological assay that monitors reaction of antibody and antigen as they move towards each other in agar gels; the complex formed is revealed as a preciptin mark/line.

ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ: Ανοσολογική μέθοδος με την οποία ελέγχεται η αντίδραση των αντισωμάτων καθώς αυτά μετακινούνται προς τα αντιγόνα σε πήγμα άγαρ. Στο σημείο συνάντησης εμφανίζεται μια χαρακτηριστική γραμμή.

IMMUNODIFFUSION: Test immunologique utilisé pour analyser la réaction entre un anticorps et un antigène. Les deux se rencontrent lors de leur diffusion dans un gel d’agar et les complexes formés par leur interaction forment une précipité visible (appelé couramment un test d’Ouchterlony) .

INMUNODIFUSION: Análisis inmunológico por el que se monitoriza una reacción antígeno-anticuerpo por la migración de uno hacia el otro en un gel de agar; el complejo formado se revela con precipitina.

INMUNODIFUSIÓN: Experimento inmunolóxico polo que se comproba unha reacción antíxeno-anticorpo pola migración dun cara ao outro nun xel de ágar. O complexo formado revélase como unha marca de precipitina.

IMMUNDIFFÚZIÓ: Olyan immunológiai vizsgálati módszer, amely az antigén és az antitest reakcióját követi nyomon, amint azok egymás felé mozognak egy agaróz gélben; a kialakuló komplexet precipitációs jelnek vagy -vonalnak nevezik.

IMMUNDIFFUSJON: Immunologisk analyse som overvåker reaksjonen mellom antistoff og antigen når de beveger seg mot hverandre i en agar. Komplekset som dannes blir synliggjort som en utfelt linje.

İMMÜNODİFFÜZYON: Bir immünolojik tahlilidir, antijen ve antikorların agar jelinde birbirlerine doğru hareket ederken reaksiyonlarını izler. Preciptin mark/linenın ortaya konulan komplex formudur.

Was this helpful?
Technika łącząca początkowy elektroforetyczny rozdział białek, po którym następuje immunodyfuzja połączona z wytrąceniem (precypitacją) kompleksu antygen-przeciwciało.


IMMUNOELECTROPHORESIS: A technique combining an initial electrophoretic separation of proteins followed by immunodiffusion with resultant precipitation arcs.

ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ: Τεχνική προσδιορισμού πρωτεϊνών οι οποίες διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρηση και στην συνέχεια καθιζάνει με ανοσιοδιάχυση.

IMMUNOELECTROPHOR_SE: Technique combinant la séparation électrophorétique des protéines suivie de leur analyse par immunodiffusion, se traduisant par la formation darcs de précipitation.

INMUNOELECTROFORESIS: Técnica que combina separación electroforética de proteínas seguida de su análisis por inmunodiffusión, que se traduce por la formación de arcos de precipitación.

INMUNOELECTROFORESE: Técnica que combina separación electroforética inicial de proteínas seguida da súa análise por inmunodifusión, que se traduce na formación de arcos de precipitación.

IMMUNELEKTROFORÉZIS: Fehérjék elektroforetikus elválasztását és immunológiai azonosítását egyesítő laboratóriumi módszer.

IMMUNELEKTROFORESE: Metode som kombinerer en innledende elektroforetisk separering av proteiner etterfulgt av immunodiffusjon med resulterende presipiteringsbuer.

İMMÜNOELEKTROFOREZ: İmmunodifüzyon yoluyla proteinlerin ilk elektroforetik ayırımı ile arkların çöktürülmesi bileşkesini biraraya getiren bir teknik.

Was this helpful?
Technika histo- lub cytochemiczna do wykrywania i lokalizacji antygenów, w której swoiste przeciwciało jest złączone z substancją fluoryzującą dając w wyniku czuły identyfikator, który może być zlokalizowany poprzez pomiary fluorymetryczne.


IMMUNOFLUORESCENCE: A histo- or cytochemical technique for the detection and localization of antigens in which a specific antibody is conjugated with fluorescent compounds , resulting in a sensitive tracer that can be detected by fluorometric measurements.

ΑΝΟΣΟΦΘΟΡIΣΜΟΣ: Iστο- ή κυτταροχημική τεχνική γιά την ανίχνευση και τον εντοπισμό αντιγόνων των οποίων τα αντισώματα έχουν συνδεθεί με φθορίζουσα ένωση που χρησιμεύει ως ιχνηθέτης ανιχνευόμενος με φθοριομετρικές μεθόδους.

IMMUNOFLUORESCENCE: Technique histo-cytochimique permettant la détection et la localisation intracellulaire dantigènes par lintermédiaire danticorps spécifiques, conjugués à des composés fluorescents visualisés par mesure fluorimétrique.

IMMUNOFLUORESCENCIA: Técnica histoquímica que permite la detección y la localización intracelular de antígenos mediante anticuerpos específicos, combinados con compuestos fluorescentes visualizados por fluorimetría.

IMMUNOFLUORESCENCIA: Técnica histoquímica que permite a detección e a localización intracelular de antíxenos mediante anticorpos específicos, combinados con compostos fluorescentes visualizados por fluorimetría.

IMMUNFLUORESZCENCIA: Antigének detektálására és lokalizálására szolgáló hiszto- vagy citokémiai módszer, amelynél egy specifikus antitestet egyesítenek valamilyen fluoreszcens vegyülettel, létrehozva egy érzékeny nyomkövetőt, amely fluorimetriás módszerekkel detektálható.

IMMUNFLUORESCENS: Histokjemisk eller cytokjemisk metode der spesifikke antigener påvises ved hjelp av spesifikke antistoffer konjugert med fluorescerende komponenter. Komponentene kan detekteres ved måling av fluorescens.

İMMUNOFLORESANS: Floresan bileşenleri ile birleşen belirli antikordaki antijenlerin yerleşmesi ve tanımlanması için bir histo ya da sitokimyasal teknik, Florometrik ölçümlerle tespit edilebilen hassas izleyiceler ile sonuçlanır.

Was this helpful?
Technika, w której obecność określonych przeciwciał w materiale tkankowym jest potwierdzona mikroskopowo w badaniach immunohistochemicznych wykorzystując fluorochromy, którymi znakuje się antygen lub przeciwciało; wynik reakcji w postaci świecących kompleksów odczytuje się w świetle ultrafioletowym w mikroskopie lub za pomocą cytometru przepływowego. Takie techniki są nazywane często jako IFAT.


IMMUNOFLUORESCENCE: A technique where the presence of particular antigens in tissue materials is confirmed microscopically through binding to a fluorescent antibody conjugate. Such techniques are often referred to as IFAT.

ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική όπου η ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων επιβεβαιώνεται μικροσκοπικά μέσα από τη σύνδεση των αντισωμάτων τους με κάποια φθορίζουσα ένωση. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται και ως IFAT.

IMMUNOFLUORESCENCE: Se dit des techniques dans lesquelles la présence d’un antigène spécifique est décelée par l’intermédiaire d’un anticorps couplé à un fluorochrome. Souvent appelé IFAT.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica en la que la presencia de antígenos específicos es confirmada microscópicamente en tejidos mediante unión con un anticuerpo conjugado fluorescente.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica na que a presenza de antíxenos específicos é confirmada microscopicamente en tecidos mediante unión cun anticorpo conxugado fluorescente. Tal técnica é a miúdo citada como IFAT.

IMMUNFLUORESZCENCIA: Olyan mikroszkópos vizsgálati módszer, amellyel egy bizonyos antigén jelenlétét lehet kimutatni egy szövetmintában, az antigénhez specifikusan kötődő, fluoreszensen jelölt antitest-konjugátumok használatával. Az ilyen módszereket gyakran az IFAT rövidítéssel jelölik.

IMMUNFLUORESCENS: Teknikk hvor tilstedeværelsen av spesielle antigener i vevsprøver blir stadfestet i mikroskop gjennom kompleksdannelse med et fluorescerende antistoffkonjugat.

İMMÜNOFLORASAN: Bir doku ya da hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalarla ile bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan mikroskobu ile inceleme tekniği. Bu teknik sıklıkla IFAT olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Glikoproteiny mające zdolność wiązania innych cząsteczek o dużym stopniu specyficzności.


IMMUNOGLOBULINS: Glycoproteins having the ability to bind other molecules with a high degree of specificity.

ΑΝΟΣΟΣΦΑIΡIΝΕΣ: Γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες δρούν ως αντισώματα.

IMMUNOGLOBULINE: Protéine du plasma sanguin, de la fraction globuline, douée de propriétés danticorps.

INMUNOGLOBULINA: Proteína de plasma sanguíneo, de la fracción globulina, con propiedades de anticuerpo.

INMUNOGLOBULINA: Glicoproteinas capaces de unir outras moléculas cun alto grao de especificidade.

IMMUNOGLOBULINOK: Más molekulákat nagyfokú fajlagossággal megkötni képes glikoproteinek.

IMMUNGLOBULINER: Glykoproteiner med evne til å binde seg spesifikt til andre molekyler.

İMMUNOGLOBULİN: Yüksek bir derecede özellikleri ile diğer moleküllerle bağ kurma yeteneğine sahip glikoproteinler.

Was this helpful?
Nauka zajmująca się badaniami systemów odpornościowych organizmu i jego reakcji (odczynów) na bakterie, wirusy, toksyny, grzyby itp.


IMMUNOLOGY: The study and science of immune systems and reactions.

ΑΝΟΣΟΛΟΓIΑ: Η επιστήμη που εξετάζει το ανοσοποιητικό σύστημα και τις αντιδράσεις του.

IMMUNOLOGIE: Science qui étudie limmunité et les réactions immunologiques.

INMUNOLOGÍA: Ciencia que estudia la inmunidad y las reacciones inmunológicas.

INMUNOLOXÍA: Ciencia que estuda os sistemas inmunolóxicos e as reaccións inmunolóxicas.

IMMUNOLÓGIA: Az immunrendszerrel és immunreakciókkal foglalkozó tudományág.

IMMUNOLOGI: Læren og vitenskapen om immunsystemer og -reaksjoner.

BAĞIŞIKLIK BİLİMİ: Bağışıklık sistemi ve tepkilerin çalışma ve bilim alanı.

Was this helpful?
Wszelka odpowiedź układu immunologicznego wyzwalana za pośrednictwem komórkowych składników tego układu.


CELLULAR IMMUNE RESPONSE: Any immune response mediated by the cellular components of the immune system.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΡΙΣΗ: Κάθε κυτταρική απόκριση που προκαλείται από κυτταρικά στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος.

REPONSE CELLULAIRE IMMUNITAIRE: Réponse immunitaire induite par les composants cellulaires du système immunitaire.

RESPUESTA INMUNITARIA CELULAR: Cualquier respuesta inmune, del sistema inmunitario, mediada por componentes celulares.

RESPOSTA INMUNITARIA CELULAR: Calquera resposta inmune, do sistema inmunitario, mediada por compoñentes celulares

CELLULÁRIS IMMUNVÁLASZ: Az immunrendszer sejtes komponensei által közvetített immunválasz.

CELLEMEDIERT IMMUNITET: Immunresponser mediert av de cellulære komponenter i immunsystemet

HÜCRESEL İMMÜN TEPKİ: Bağışıklık sisteminin hücresel bileşenleri aracılığıyla oluşan immün tepki.

Was this helpful?
Związek chemiczny (np. glukan) zawarty w diecie, mający zdolność zwiększenia odpowiedzi immunologicznej.


IMMUNOSTIMULANT: Compound (e.g., glucan) included in the diet in order to enhance the immune response.

ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟ: Ένωση (π.χ. γλυκάνη) η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό την ενίσχυση της ανοσοποιητικής αντίδρασης.

IMMUNOSTIMULANT: Composé (glucan par exemple) incorporé dans le régime alimentaire afin de stimuler la réponse immunitaire.

INMUNOESTIMULANTE: Compuestos específicos añadidos a la dieta (Vg. glucanos) que potencian la respuesta inmune.

INMUNOESTIMULANTE: Compostos específicos engadidos á dieta (ex. glucanos) para potenciar a resposta inmune.

IMMUNSTIMULÁTOR: Olyan vegyület (pl. glukán), amely a táphoz keverve javítja az állatok immunválaszát.

IMMUNSTIMULANT: Spesielle komponenter (f.eks. glukaner) som tilsatt i fôret har en positiv effekt på immunforsvaret.

İMMÜNOSTİMULANT: Bağışıklığı geliştirmek için diyete eklenen bileşikler.

Was this helpful?
Mechanizm wytwarzania specyficznego stanu niereagującego immunologicznie przez wzbudzenie czynnika tłumiącego (supresor) komórki-T. Ten niereagujący czynnik jest biernie przenoszony przez supresor komórek-T lub ich rozpuszczalne produkty.


IMMUNOSUPPRESSION: A mechanism for producing a specific state of immunological unresponsiveness by the induction of suppressor T-cells. This type of unresponsiveness is passively transferrable by suppressor T-cells or their soluble products.

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: Μηχανισμός γιά την πρόκληση ενός ειδικού τύπου ανοσολογικής απάθειας με την εισαγωγή κατασταλτικών κυττάρων-Τ. Αυτός ο τύπος απάθειας μεταδίδεται παθητικά από τα κατασταλτικά κύτταρα-Τ ή τα διαλυτά τους προϊόντα.

IMMUNO SUPPRESSION: Mécanisme produisant un état spécifique de non-réponse immunologique par induction de cellule-T suppresseur. Ce type de non-réponse est tranféré passivement par les cellules-T suppresseurs ou leur produit soluble.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de no-respuesta inmunológica por inducción de células-T supresoras. Este tipo de no respuesta es inducido pasivamente por células-T supresoras o por sus productos solubles.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de non-resposta inmunolóxica por indución de células-T supresoras. Este tipo de non resposta é inducido pasivamente por células-T supresoras ou polos seus produtos solubles.

IMMUNSZUPPRESSZIÓ: Az immunológiai válaszképtelenség előidézése a szuppresszor T-sejtek indukciójával. Ez a fajta válaszképtelenség a szuppresszor T-sejtekkel vagy oldható fehérjetermékeikkel passzívan átvihető.

IMMUNSUPPRESJON: Mekanisme som gir en immunologisk passiv tilstand, ved induksjon av suppresor T-celler. Denne typen passivitet kan transporteres passivt ved hjelp av suppresor T-celler eller deres løselige produkter.

İMMUNSUPRESYON: T-hücrelerinin baskılamasının neden olmasıyla imunolojik tepkisizliğin belirli bir evresinin üretilmesi için bir mekanizma. Tepkisizliğin bu tipi T-hücreleri ya da onları çözen ürenler tarafında pasif taşınabilirdir.

Was this helpful?
Stan stwierdzany u pewnych grup mięczaków, szczególnie u trąbika sfałdowanego (Buccinum sp.), u których pojawiały się stany interseksualne jako rezultat oddziaływania niektórych zanieczyszczeń nieorganicznych, np. TBT (tributylocyna).


IMPOSEX: A condition found in certain groups of molluscs, particularly whelks (Buccinum sp) where an intersex state arises as a result of the effects of certain inorganic pollutants, for example, TBT.

ΔΥΣΦΥΛΕΤIΣΜΟΣ: Διαφυλετική κατάσταση εμφανιζόμενη σε ορισμένες ομάδες μαλακίων (κυρίως Βuccinum sp) υπό την επίδραση ορισμένων ανόργανων ρύπων, π.χ. ΤΒΤ.

CHANGEMENTS DE SEXE: Situation rencontrée dans certains groupes de mollusques, particulièrement les buccins (Buccinum sp) chez lesquels un état intersexe survient comme résultat des effets de certains polluants inorganiques, par exemple TBT.

CAMBIO DE SEXO: Situación encontrada en ciertos grupos de moluscos, particularmente los buccinos (Buccinum sp) en los cuales un estado ínter-sexuado surge como resultado del efecto de ciertos contaminantes inorgánicos, por ejemplo, TBT.

IMPOSEX: Situación atopada en certos grupos de moluscos, particularmente os buccinos (Buccinum sp.) nos cales un estado intersexual xorde como resultado do efecto de certos contaminantes inorgánicos, por exemplo, TBT.

IMPOSEX: Puhatestűek, elsősorban kürtcsigák (Buccinum sp) bizonyos csoportjaiban előforduló állapot, amelyben a kétivarúság bizonyos szervetlen szennyezőanyagok, pl. TBT hatására következik be.

TVEKJØNNET: Tilstand funnet i visse grupper av bløtdyr (mollusker), spesielt snegler (Buccinum sp), der eksponering for uorganiske miljøgifter (f.eks. TBT) gir tvekjønnethet.

İmposeks: Bu durum belli grup yumuşakçalarda özellikle deniz salyangozunda (Buccinum sp.) bulunur. Belli organik kirleticilerin etkileri sonucunda ortaya çıkan interseks (her iki cins özelliklerini de taşıyan) durumudur. Örneğin, TBT

Was this helpful?
W pierwotnym miejscu (w miejscu/na miejscu).


IN SITU: In the original location.

ΕΠI ΤΟΠΟΥ(IN SITU): Στον φυσικό τόπο όπου παρατηρείται ένα φαινόμενο.

IN SITU: Dans son lieu dorigine.

IN SITU: En su medio de origen.

IN SITU: No seu medio orixinal.

IN SITU: Az eredeti helyen.

IN SITU: I den opprinnelige (originale) lokaliseringen.

IN SITU: Bir şeyin orijinal yerinde incelendiğini ifade eder.

Was this helpful?
Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, łącznie z hodowlami komórkowymi i tkankowymi, prowadzonych w sztucznym środowisku.


IN VITRO: Used with reference to tests or experiments including cell or tissue cultures, conducted in an artificial environment.

IN VITRO: Αναφέρεται σε δοκιμές ή πειράματα, περιλαμβανομένων των κυτταροκαλλιεργειών και ιστοκαλλιεργειών, που διεξάγονται σε τεχνητό περιβάλλον.

IN VITRO: En référence aux essais ou expériences concernant des cultures de cellules ou de tissus, conduits dans un environnement artificiel.

IN VITRO: En referencia a ensayos o experimentos que conciernen el cultivo de células o de tejidos, mantenidos en medio artificial.

IN VITRO: Usado en relación a ensaios ou experimentos incluíndo cultivos de tecidos ou células, realizados nun medio artificial

IN VITRO: Mesterséges környezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek (beleértve a sejt- és szövettenyésztést is) jellemzésére használják.

IN VITRO: Bruk i forbindelse med tester eller eksperimenter, inkludert celle- eller vevskulturer, gjennomført i et kunstig miljø.

IN VITRO: Oluşturulan suni çevresel şartlarda, doku veya hücre kültürü üzerinde belirli bir referans izlenerek denemeler veya testler yapılması.

Was this helpful?
Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, które prowadzone są w/lub na żywych i nieuszkodzonych organizmach.


IN VIVO: Used in reference to tests or experiments conducted in or on, intact living organisms.

IN VIVO: χρησιμοποιείται αναφορικά με πειράματα ή δοκιμές που διεξάγονται επί ή εντός ζωντανών οργανισμών.

IN VIVO: Employé en référence aux essais ou expériences faits sur ou dans un organisme vivant.

IN VIVO: Usado en referencia a ensayos o experimentos llevados a cabo en un organismo vivo.

IN VIVO: Usado en referencia a ensaios ou experimentos levados a cabo en ou sobre organismos vivos

IN VIVO: Élő szervezeten vagy szervezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek jellemzésére használják.

IN VIVO: Brukt i forbindelse med tester og eksperimenter gjennomført i eller på intakte levende organismer.

IN VIVO: Belirli bir refens izlenerek yaşayan canlı üzerinde testlerin veya denemelerin yapılması.

Was this helpful?
Stosunek masy gonady do całkowitej masy ciała, lub całkowita masa ciała do masy gonady, wyrażany zwykle w %.


GONADOSOMATIC INDEX: The relationship of gonad weight to total body weight, or total body weight to gonad weight, usually expressed in %.

ΓΟΝΑΔΟΣΩΜΑΤIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Η σχέση του βάρους της γονάδας προς το συνολικό βάρος του σώματος, εκφρασμένη συνήθως %.

INDICE GONADO-SOMATIQUE: Le rapport du poids de la gonade sur le poids total du corps, exprimé habituellement en %.

INDICE GONADOSOMÁTICO: Relación entre el peso de la gónada y el peso total del cuerpo, expresado normalmente en %.

INDICE GONADOSOMÁTICO: Relación entre o peso da gónada e o peso total do corpo, ou do peso total do corpo fronte ao da gónada expresado normalmente en %.

GONADOSZOMATIKUS INDEX: A gonádok tömegének aránya a teljes testtömeghez képest, vagy a teljes testtömeg aránya a gonádok tömegéhez képest, legtöbbször %-ban kifejezve.

GONADOSOMATISK INDEKS: Forholdet mellom gonadevekt og total kroppsvekt, vanligvis uttrykt i prosent.

GONADOSOMATİK İNDEKS: Yumurtlama mevsiminin tespitinde kullanılan gonat ağırlığının vücut ağırlığına olan oranıdır.

Was this helpful?
Inwazja patogennych bakterii do ciała.


BACTERIAL INFECTION: Invasion of the body by pathogenic bacteria.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Εισβολή παθογόνων βακτηρίων στο σώμα.

INFECTION BACTERIENNE: Invasion du corps par une bactérie pathogène.

INFECCIÓN BACTERIANA: Invasión del cuerpo por bacterias patógenas.

INFECCIÓN BACTERIANA: Invasión do corpo por bacterias patóxenas.

BACTÉRIUM-FERTŐZÉS: A szervezet kórokozó baktériumok általi inváziója.

BAKTERIEINFEKSJON: Når kroppen invaderes av sykdomsfremkallende bakterier.

BAKTERİYAL ENFEKSİYON: Patojenik bakteriler tarafından vücudun istila edilmesi.

Was this helpful?
(1) Przetrzymywanie jaj od zapłodnienia do wyklucia. (2) W patologii: okres pomiędzy czasem wniknięcia czynnika zakażającego a początkiem objawów choroby. (3) W mikrobiologii: hodowla bakterii na specyficznej pożywce w warunkach kontrolowanych.


INCUBATION: (1) The holding of eggs from fertilization to hatching. (2) In pathology: the period between the time of entry of an infecting agent and the onset of symptoms of the disease. (3) In microbiology: culture of bacteria on specific media under controlled conditions.

ΕΠΩΑΣΗ: (1) γενικά: η διατήρηση των αυγών από την γονιμοποίηση έως την εκκόλαψη. (2) στην παθολογία: η περίοδος από τον χρόνο εισόδου ενός μολυσματικού παράγοντα ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. (3) στην μικροβιολογία: καλλιέργεια μικροβίων σε ειδικά μέσα υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

INCUBATION: (1) En aquaculture: la conservation des oeufs de la fécondation jusquà léclosion. (2) En pathologie: la période de temps qui sécoule entre la pénétration dun agent pathogène dans le corps et lapparition des premiers symptômes de la maladie provoquée. (3) En microbiologie: la culture de bactéries sur un milieu spécifique et dans des conditions déterminées.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: conservación de huevos fecundados hasta la incubación. (2) En patología: periodo que pasa entre la penetración de un agente patógeno en el cuerpo y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad que provoca. (3) en microbiología: cultivo ce bacterias en un medio específico en condiciones determinadas.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: proceso ao que se somete aos ovos dende a fecundación ata a eclosión. (2) En patoloxía: período que transcorre entre a penetración dun axente patóxeno no corpo e a aparición dos primeiros síntomas da enfermidade que provoca. (3) en microbioloxía: cultivo de bacterias nun medio específico en condicións determinadas.

INKUBÁCIÓ: (1) Az ikra tartása a megtermékenyítéstől a kikelésig. (2) Patológiában: egy fertőző organizmus szervezetbe kerülésének idejétől a betegség tüneteinek megjelenéséig eltelt idő. (3) Mikrobiológiában: baktériumok tenyésztése specifikus táptalajon, ellenőrzött körülmények között.

INKUBASJON: (1) Å holde egg fra befruktning til klekking. (2) I patologi (sykdomslære): Perioden fra et sykdomsfremkallende agens kommer inn i kroppen til sykdommen bryter ut. (3) I mikrobiologi: Dyrking av bakterier på spesielle vekstmedier under kontrollerte forhold.

KULUÇKALAMA: (1) Yumurtaların döllenmesinden açılmasına kadar kontrol altında tutulması. (2) Patolojide; enfeksiyon etkeni ajanın girmesinden ilk hastalık belirtilerini gösterinceye kadar geçen süre. (3) Mikrobiyolojide; özel besi ortamında ve kontrollü şartlarda bakterinin kültür edlmesi.

Was this helpful?
Rozpuszczalny w wodzie alkohol, który czasami jest łączony z witaminami (B kompleks): działa on jako czynnik wzrostu.


INOSITOL: A water soluble alcohol which is sometimes grouped with the vitamins (B complex): it functions as a growth factor.

IΝΟΣIΤΟΛΗ: Υδατοδιαλυτή αλκοόλη η οποία ορισμένες φορές κατατάσσεται στις βιταμίνες (σύμπλεγμα Β) και η οποία δρα ως αυξητικός παράγοντας.

INOSITOL: Alcool soluble dans leau, parfois considéré comme faisant partie du complexe des vitamines B; une fonction de facteur de croissance.

INOSITOL: Alcohol soluble en agua, a veces considerado como parte de del complejo de la vitamina B; función del factor de crecimiento.

INOSITOL: Alcohol soluble en auga, ás veces considerado como parte de do complexo da vitamina B; funciona como un factor de crecemento.

INOZITOL: Vízoldékony alkohol, amelyet néha a vitaminokhoz sorolnak (a B-vitaminkomplexhez). Növekedési faktorként funkcionál.

INOSITOL: Vannløselig alkohol, som noen ganger grupperes i lag med vitaminene (B kompleks). Virker som en vekstfaktor.

İNOSİTOL: Bazen vitaminlerle birlikte gruplandırılan alkolde çözülebilen bir su. (B Karışık) : Bir büyüme faktörü olarak fonksiyon görür.

Was this helpful?
Gama związków (zazwyczaj neurotoksyn), które są trujące dla owadów; stosowane do ochrony i zwalczania szkodników w uprawach.


INSECTICIDE: A range of compounds (usually neurotoxins) which are toxic to insects; used to protect crops.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ: Φάσμα ενώσεων (συνήθως νευροτοξίνες) που είναι τοξικές γιά τα έντομα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία της σοδειάς.

INSECTICIDE: Gamme de composés (généralement des neurotoxines) qui sont toxiques pour les insectes; utilisé pour protéger des récoltes.

INSECTICIDA: Abanico de compuestos (generalmente neurotoxinas) que son tóxicas para los insectos; utilizado para proteger las cosechas.

INSECTICIDA: Abano de compostos (xeralmente neurotoxinas) que son tóxicas para os insectos; utilizado para protexer os cultivos.

ROVARIRTÓK: A rovarok számára mérgező vegyületek (elsősorban idegmérgek) csoportja; a növényvédelemben használják őket.

INSEKTMIDDEL: En rekke sammensetninger (vanligvis neurotoksiner) som er giftige for insekter.

İnsektisit: Ürünleri korumak için kullanılan böcekleri öldürücü ve genellikle nörotoksin içeren bileşikler.

Was this helpful?
Hormon polipeptydowy wydzielany przez wysepki trzustki, który odgrywa ważną rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi.


INSULIN: A polypeptide hormone secreted by the pancreatic islets, which plays an important role in the regulation of blood glucose levels.

IΝΣΟΥΛIΝΗ: Πολυπεπτιδική ορμόνη, εκκρινόμενη από τα νησίδια του παγκρέατος, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.

INSULINE: Hormone polypeptidique sécrétée par les îlots de Langerhans du pancréas et qui a une activité hypoglycémiante (diminution du taux de glucose dans le sang).

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada por las células de Langerhans del páncreas y que juega un papel importante en la regulación del nivel de la glucosa sanguínea.

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada polas células de Langerhans do páncreas e que xoga un papel importante na regulación dos niveis de glicosa sanguínea.

INZULIN: A hasnyálmirigy szigetei által termelt polipeptid hormon, amelynek fontos szerepe van a vércukorszint szabályozásában.

INSULIN: Polypeptid-hormon som produseres i den endokrine delen av pankreas, De Langerhanske celleøyer. Spiller en viktig rolle i reguleringen av glukosenivået i blodet.

İNSÜLİN: Kandaki glikoz seviyesinin düzenlenmesinde görevli ve pankreas adacıklarından salgılanan polipeptid bir hormondur.

Was this helpful?
Ogólna strategia handlowa, w której farma hodowlana bywa kontrolowana przez jej właścicieli obiektów wspierających, np. wylęgarni, obiektów narybkowych, stada tarlaków, firm zaopatrujących w paszę, przetwórczych i prowadzących sprzedaż.


VERTICAL INTEGRATION: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: Συνολική εμπορική στρατηγική κατά την οποία μια επιχείρηση υδατοκαλλιεργειών έχει δικές της ιδιόκτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές, γεννητόρων, παραγωγής τροφής, εκκολαπτήριο, μονάδες κατεργασίας και εμπορίας.

INTEGRATION VERTICALE: Stratégie commerciale globale dan laquelle une ferme aquacole possède ses propres facilités, géniteurs, source daliments, écloserie, gestion, transformation des produits et commercialisation.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estrategia comercial global en la cual una granja acuícola posee sus propias instalaciones, progenitores, fuentes de alimentación, criaderos, gestión, transformación de productos y comercialización.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estratexia comercial global na cal unha granxa acuícola posúe as súas propias instalacións, proxenitores, provedores de alimento, criadeiros, xestión, transformación de produtos e comercialización.

FÜGGŐLEGES INTEGRÁCIÓ: Olyan kereskedelmi stratégia, amelynél ugyanahhoz a gazdasághoz tartoznak a kiszolgáló létesítmények, a törzsállomány, a takarmányellátás, a nevelés, a feldolgozás és a marketing.

VERTIKAL INTEGRASJON: En generell kommersiell strategi der et oppdrettsanlegg har kontroll over alle produksjonsledene (oppdrettsfasiliteter, stamfisk, fôr tilførsel, klekkeri, drift, videreforedling og markedsføring).

Dikey Bütünleşme: Tam bir ticaret stratejisidir. Bir çiftlik kendi kaynak imkanlarını, damızlığı, besin kaynaklarını, üremeyi çiftliğini, idareciliği, işlemeyi ve pazarlamayı kontrol eder.

Was this helpful?
(1) W parazytologii: (w zarażeniu pasożytami) liczba pasożytów przypadająca na (jednego) gospodarza w populacji. (2) W ekologii: (w obfitości) liczba osobników przypadających na miejsce w biocenozie nadające się do zasiedlenia. (3) W fizyce: moc przenoszona przez fale świetlne lub dźwiękowe przez prostopadłą powierzchnię do kierunku rozchodzenia się fali.


INTENSITY: (1) In parasitology: (of infestation) the number of parasites per host in a population. (2) In ecology: (of abundance) the number of individuals per habitable site in a community. (3) In physics: the power transmitted by a light or sound wave across a unit area perpendicular to the wave.

ΕΝΤΑΣΗ: (1) Στην Παρασιτολογία (~ μόλυνσης): ο αριθμός των παρασίτων ανά ξενιστή σε έναν πληθυσμό. (2) Στην Οικολογία (~ αφθονίας) ο αριθμός ατόμων ανά κατοικήσιμη θέση σε μιά κοινότητα. (3) Στην Φυσική: η ενέργεια που μεταδίδεται από ένα κύμα φωτός ή ήχου ανά μονάδα επιφανείας κάθετη προς την διεύθυνση προς την οποία αποδίδεται.

INTENSITÉ: (1) En parasitologie (de linfection): nombre de parasites par hôte dans une population. (2) En écologie (dabondance) : nombre dindividus par site habitable dans une communauté. (3) En physique: puissance transmise par la lumière ou les ondes sonores à travers une unité de surface perpendiculaire aux ondes.

INTENSIDAD: (1) En parasitología (de la infección): número de parásitos por huésped en una población. (2) En ecología (de abundancia): número de individuos por sitios habitables en una comunidad. (3) En física: potencia transmitida por la luz o por ondas sonoras a través de unidad de superficie perpendicular a las ondas.

INTENSIDADE: (1) En parasitoloxía (da infección): número de parasitos por hospedador nunha poboación. (2) En ecoloxía (de abundancia): número de individuos por sitios habitables nunha comunidade. (3) En física: potencia transmitida pola luz ou por ondas sonoras a través de unidade de superficie perpendicular ás ondas.

INTENZITÁS: (1) Parazitológiában: egy gazdaszervezeten előforduló élősködők száma egy populációban. (2) Ökológiában: egy élőhelyen élő egyedek száma egy közösségen belül. (3) Fizikában: fény- vagy hanghullám által a hullám terjedési irányára merőleges egységnyi felületen átvitt energia.

INTENSITET: (1) I parasittologi: Antall parasitter per vert. (2) I økologi: Antall individer per beboelige område i et samfunn. (3) I fysikk: Kraften som blir overført av en lys- eller lydbølge over en lengdeenhet normalt på bølgen.

YOĞUNLUK: (1) Parazitoloji: (İstila) Bir populasyonda konakçı üzerindeki parazit sayısı. (2) Ekoloji: (Bolluk, çokluk) Yaşanabilir bir yer üzerindeki topluluktaki bireyler sayısı. (3) Fizik: Dalganın tek dik bölgesine karşı ses ve ışık dalgası tarafından güç dönüşümü.

Was this helpful?
Każda grupa glikoprodeidów wydzielanych przez komórki zarażone wirusem, która może ochraniać niezakażone komórki przed replikacją wirusa; posiadają one także funkcje immunoregulacyjne i mogą hamować wzrost niewirusowych pasożytów wewnątrzkomórkowych.


INTERFERON: Any of a group of glycoproteins secreted by virus infected cells, which can protect non-infected cells from replication of the virus; they also have immunoregulatory functions and can inhibit the growth of nonviral intracellular parasites.

IΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ: Ορος αναφερόμενος στα μέλη ομάδας γλυκοπρωτεϊνών που εκκρίνονται από κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς και προστατεύουν τα μη προσβεβλημένα κύτταρα από την αναπαραγωγή του ιού. Παρουσιάζουν επίσης ανοσορρυθμιστικές λειτουργίες και μπορούν να αναστέλλουν την αύξηση μη ιικών ενδοκυτταρικών παρασίτων.

INTERFERON: Groupe de glycoprotéines secrétées par les cellules infectées par un virus, qui peut protéger les cellules non infectées de la reproduction de ce virus; elles ont aussi des fonctions dimmunorégulation et peuvent inhiber la croissance des parasites intracellulaires non viraux.

INTERFERÓN: Grupo de glucoproteínas secretadas por las células infectadas por un virus, que puede proteger las células no infectadas de la reproducción de este virus; tienen también funciones de inmunoregulación y pueden inhibir el crecimiento de parásitos intracelulares no virales.

INTERFERÓN: Grupo de glicoproteinas secretadas polas células infectadas por virus, que pode protexer as células non infectadas da replicación do virus; teñen tamén funcións de inmunorregulación e poden inhibir o crecemento doutros parasitos intracelulares non virais.

INTERFERON: Vírusfertőzött sejtek által termelt glikoproteinek, amelyek képesek megvédeni a nem fertőzött sejteket a vírus replikációjától; az immunválasz szabályozásában is fontos szerepük van, és képesek gátolni a sejtélősködők (nem vírusok) szaporodását.

INTERFERON: Ethvert av en gruppe glykoproteiner utskilt av virusinfiserte celler, kan verne uinfiserte celler mot virus. De har også immunregulatoriske funksjoner og kan hemme vekst hos intracellulære parasitter (ikke virus).

İnterferon: Virüsle enfekte olmuş hücreler tarafından salgılanan bir çeşit glikoproteindir, enfekte olmamış hücreleri virüslerin replikasyonundan korur; ayrıca immun sistemi düzenleyici fonksiyonlara sahiptir ve viral olmayan hücre içi parazitlerin büyümesini engeller.

Was this helpful?
Glikoproteidy wydzielane przez rozmaite leukocyty, które mają wpływ na inne leukocyty, tj. stymulują wzrost i wspierają ich różnicowanie się. Szereg interleukin została zidentyfikowana u ryb. Ich działalność łączy się z zaangażowaniem w rozpoznawaniu obcych antygenów przez komórki T, zwiększając proliferację przez uaktywnione komórek T, przyciągają makrofagi i zwiększają skuteczność fagocytarną połykania mikroorganizmów przez polepszenie działalności makrofagów częstością wybuchów tlenowych oraz


INTERLEUKIN: Glycoproteins secreted by a variety of leucocytes that have effects on other leucocytes, i.e., stimulating growth and promoting differentiation. A range of interleukins has been identified in fish. Their activities include involvement in the recognition of foreign antigens by T cells, amplifying the proliferation of activated T cells, attracting macrophages and increasing the effectiveness of phagocytic ingestion of microorganisms by enhancing the macrophage’s respiratory burst activity, promo

ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ: Γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται από τα λευκά αιμοσφαίρια και επιδρά επάνω σε άλλα λευκά αιμοσφαίρια, π.χ. προκαλώντας αύξηση και συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση. Στα ψάρια έχουν αναγνωριστεί διάφορες ιντερλευκίνες. Ανάμεσα στις δραστηριότητές τους συμπεριλαμβάνεται η αναγνώριση ξένων αντιγόνων από τα Τ κύτταρα, η εξάπλωση των ενεργοποιημένων Τ κυττάρων, η προσέλκυση φαγοκυττάρων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φαγοκυττάρων για φαγοκύτωση ενισχύοντας την αναπνευστική έκρηξη, η παρακίνη

INTERLEUKINE: Glycoprotéines secrétées par divers leucocytes qui stimulent la croissance et la différentiation d’autres leucocytes. Plusieurs interleukins ont été identifiés chez les poissons. Ils jouent un rôle dans la récognition d’antigènes par les cellules T. Ils promeuvent la prolifération de cellules T activées, l’hématopoïèse et l’attraction de macrophages et l’augmentation de leur efficacité de phagocytose par induction d’un choc oxidatif.

INTERLEUCINA: Glucoproteína secretada por linfocitos que tienen efectos sobre otros leucocitos, i.e., estimulando su crecimiento, promoviendo su diferenciación. Se han identificado algunas interleucinas en peces y sus actividades incluyen la participación en el reconocimiento de antígenos foráneos por las células T, la amplificación de la proliferación de las células T activadas, la atracción de macrófagos y el incremento de eficacia fagocítica en la ingestión de microorganismos potenciando la explosión respi

INTERLEUCINA: Glicoproteína secretada por linfocitos que teñen efectos sobre outros leucocitos, ex, estimulando o seu crecemento ou promovendo a súa diferenciación. Identificáronse alguns tipos de interleucina en peixes. Actúan no recoñecemento de antíxenos foráneos polas células T, na amplificación da proliferación das células T activadas, na atracción de macrófagos e no incremento de eficacia fagocíticoa na inxestión de microorganismos potenciando o estoupido respiratorio do macrófago, promovendo o crecemen

INTERLEUKIN: Bizonyos fehérvérsejtek által termelt glikoproteinek, amelyek más fehérvérsejtekre hatnak, pl. serkentik az osztódásukat és a differenciálódásukat. Halakban is többféle interleukint azonosítottak. Szerepük van az idegen antigének T-sejtek általi azonosításában, serkentik az aktivált T-sejtek osztódását, irányítják a makrofágok mozgását, javítják a bekebelezett mikroorganizmusok elpusztítását a makrofágok respirációs aktivitásának növelésével, elősegítik a hematopoietikus sejtek osztódását.

INTERLEUKIN: Glykoproteiner som skilles ut av ulike leukocytter og som påvirker andre leukocytter, f.eks. ved å stimulere vekst og differensiering. En rekke interleukiner har blitt identifisert hos fisk. Deres aktivitetsområder inkluderer T-cellers deteksjon av fremmede antigener, forsterkning av celledeling hos aktiverte T-celler, stimulering av vekst hos blodceller og tiltrekning av makrofager og effektivisering av deres evne til å ta opp mikroorganismer.

İNTERLÖYKİN: Glycoproteinler bir çeşit akyuvarda sağlar bunlar diğer akyuvarları etkiler mesela, uyarıcı büyüme ve artırıcı farklılaşma. İnterleukinin bir dizisi balıkta tanımlanmıştır. İnterleukinin aktivitelerinin arasında, T hücreleriyle yabancı antijenleri tanıyıp bağlanmalrını, aktive edilmiş T hücrelerin üremelerini, makrofajların respirator burst aktivitelrini kullanarak fagositoz aktivitelerinin artırılmasını ve etkinleştirilmasini, haemopoetic hücrelerin büyümesini içerir.

Was this helpful?
Gatunek wprowadzony. Gatunek przeniesiony: (= gatunek transplantowany/przesiedlony) każdy gatunek przeniesiony umyślnie lub przypadkowo i wypuszczony poza dotychczasowe jego granice. Gatunek poddany kwarantannie: każdy gatunek trzymany w systemie zamkniętym lub ogrodzeniowym, w celu zapobieżenia ewentualnemu jego uwolnieniu do środowiska bądź towarzyszącego jemu organizmu. Kraj eksportujący: kraj, z którego został przyjęty określony gatunek w przesyłce (niezależnie od rejonu pochodzenia). Kraj p


INTRODUCTIONS: Introduced species:Transferred species: (=transplanted species) any species intentionally or accidentally transported and released within its present range.

ΕIΣΑΓΩΓΕΣ (ΕIΔΩΝ): Ξενικό είδος (μεταφυτευμένο είδος). Είδος που μεταφέρθηκε τυχαία ή από πρόθεση και απελευθερώθηκε στην σημερινή περιοχή εξάπλωσής του.Είδος σε καραντίνα: Είδος που κρατείται σε ένα κλειστό ή περιφραγμένο σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να εμποδίζεται κάθε πιθανότητα διαφυγής στο περιβάλλον τόσο του είδους όσο και κάθε σχετιζόμενου με αυτό οργανισμού.Εξάγωγική Χώρα: Η χώρα από την οποία παραλαμβάνεται μία συγκεκριμένη αποστολή ενός είδους (ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσεώς του)

INTRODUCTIONS: Espèce transférée: (= espèce transplantée) espèce transportée et libérée intentionnellement ou accidentellement dans son aire de répartition actuelle.

INTRODUCCIONES: Ver también especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) especie transportada intencionadamente o accidentalmente y liberada en su medio actual.

INTRODUCIÓNS: Ver tamén especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) calquera especie transportada intencionada ou accidentalmente e liberada no seu medio actual.

BETELEPÍTÉS: Betelepített faj: Olyan faj, amely szándékos vagy véletlen emberi beavatkozás miatt került eredeti elterjedési területén kívülre.

INTRODUKSJONER (INNFØRSLER) : Forflyttede arter: Enhver art som er transportert, med eller uten vilje, og satt fri innen sitt utbredelsesområde.

ZİYARETÇİ: Yabancı türler: Transfer edilen türler: (Taşınan türler) Herhangi bi r tür kasıtlı veya kazara taşınmış ve onun mevcut yerine bırakılmıştır.

Was this helpful?
(1) Wejście lub wprowadzenie genu z jednego zespołu genów (puli) do drugiego. (2) Przenikanie plazmy zarodkowej jednego gatunku do innego.


INTROGRESSION: The entry or introduction of a gene from one gene complex (pool) into another.

ΔIΕIΣΔΥΣΗ: Η είσοδος ή εισαγωγή ενός γονιδίου από ένα σύμπλεγμα (δεξαμενή) γονιδίων σε ένα άλλο.

INTROGRESSION: Lentrée ou lintroduction dun gène dans un complexe génique (pool génique) à partir dun autre complexe génique.

INTROGRESIÓN: Entrada o introducción de un gen en un complejo genético (pool genético) a partir de otro complejo genético.

INTROGRESIÓN: Entrada ou introdución dun xene nun complexo xenético (pool xenético) a partir doutro complexo xenético.

INTROGRESSZIÓ: Egy gén átkerülése egy génkomplexből (génkészletből) egy másikba.

INTROGRESJON: Innkomst eller introduksjon av et gen fra et kompleks (pol) til et annet.

İNTROGRESYON: Bir genin başka bir gen kompleksine (havuzuna) girmesi yada sokulması

Was this helpful?
Masowy ruch lub wtargnięcie organizmów lub komórek z jednej strefy do innej.


INVASION: The mass movement or encroachment of organisms or cells from one area into another.

ΕIΣΒΟΛΗ: Η μαζική μετακίνηση ή επέκταση οργανισμών ή κυττάρων από μιά περιοχή σε μία άλλη.

INVASION: Déplacement massif ou empiétement dorganismes dune région vers une autre.

INVASIÓN: Desplazamiento masivo de organismos o de células de un área a otra.

INVASIÓN: Desprazamento masivo de organismos ou de células dunha área a outra.

INVÁZIÓ: Élő szervezetek vagy sejtek tömeges mozgása egyik területről a másikra.

INVASJON: Masseforflytning eller inntrenging av organismer eller celler fra et område til et annet.

İSTİLA: Organizmalar veya hücrelerin bir alandan başka bir alana hareket etmeleri vaya saldırmaları

Was this helpful?
Antybiotyk makrolidowy (awermektyna) produkowany przez grzyby, okazuje się skuteczny przeciw pasożytom ssaków, tj. wewnętrznym i zewnętrznym stawonogom (Arthropoda) oraz nicieniom (Nematoda). Jako agonistyczny (współdziałający) działa w przekaźniku nerwowym kwasu gamma-amino-masłowego (GABA), stwierdzanego w systemie nerwu obwodowego u bezkręgowców, w przeciwieństwie do CNS (ośrodkowy układ nerwowy) ssaków. Został wypróbowany w leczeniu ryb łososiowatych porażonych wszą morską, którym podawano g


IVERMECTIN: A macrolide antibiotic (avermectin) produced from a fungus, shown to be effective against internal and external arthropod and nematode parasites of mammals. Acts as an agonist for the neurotransmitter gamma amino butyric acid (GABA) found in the peripheral nervous system in invertebrates in contrast to the CNS of mammals. Has been trialled as an in-feed treatment for salmonids infested with sea lice but not recommended for use in water because of its long half-life.

ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗ: Αντιβιοτικό το οποίο ανήκει στην ομάδα των μακρολιδίων, παράγεται από μύκητες και είναι αποτελεσματικό ενάντια σε αρθρόποδα και νηματώδεις που παρασιτούν επάνω σε θηλαστικά. Δρα ανταγωνιστικά για το νευροδιαβιβαστικό γάμα αμινοβουτιρικό οξύ (GABA), το οποίο βρίσκεται στο περιφερειακό νευρικό σύστημα των ασπόνδυλων, ενώ το αντίστοιχο των θηλαστικών είναι το CNS. Έχει δοκιμαστεί ως πρόσθετο στην τροφή των σολομών για την καταπολέμηση των παρασίτων, δεν συνίσταται όμως για χρήση στο νερό εξαιτίας

IVERMECTIN: Macrolide antibiotique (avermectin) produite par un champignon, efficace dans le traitement de mammifères contre les crustacées et nématodes parasites externes et internes. Agit en agoniste du neurotransmetteur du système nerveux périphérique des invertébrés, le g-a-acide butyrique (GABA). Ce neurotransmetteur est absent dans le système nerveux central des mammifères. L’Ivermectin a été évalué en tant que traitement alimentaire pour les salmonidés infestés de poux de mer, mais n’est pas recomman

IVERMECTINA: Antibiótico macrolídico (avermectina) producido a partir de un hongo que es efectivo contra artrópodos externos y nematodos parásitos de mamíferos. Actúa como antagonista del neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) del sistema nervioso periférico de los invertebrados, en contraste con su localización en el SNC de los mamíferos. Se ha probado añadido a la comida para el tratamiento contra el piojo marino (sea lice) pero no se recomienda su uso en el agua debido a su larga permanencia.

IVERMECTINA: Antibiótico macrólido (avermectina) producido a partir dun fungo que é efectivo contra artrópodos externos e internos e nematodos parasitos de mamíferos. Actúa como antagonista do neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) do sistema nervioso periférico dos invertebrados, en contraste coa súa localización no SNC (Sistema Nervioso Central) dos mamíferos. Probouse engadido á comida para o tratamento contra o piollo mariño (sea lice) pero non se recomenda o seu uso na auga debido á súa longa

IVERMECTIN: Gombák által termelt antibiotikum, amely hatékony az emlősökben vagy emlősökön élősködő ízeltlábúak és férgek ellen. A gamma-amino-vajsav (GABA) nevű neurotranszmitter antagonistája, amely a gerinctelenek környéki idegrendszerében fordul elő, ellentétben a gerincesekkel, ahol a központi idegrendszerben található meg. Lazacféléken tápkiegészítőként alkalmazva hatékonynak bizonyult, de hosszú féléletideje miatt a vízben való használata nem javasolt .

IVERMECTIN: Antibiotikum produsert av en sopp. Har vist seg å være effektivt mot endo- og ektoparasittiske artropoder og nematoder hos pattedyr. Virker som en antagonist for neurotransmitteren gammaamino-smørsyre (GABA) som finnes i det perifere nervesystemet hos evertebrater og i sentralnervesystemet hos vertebrater. Har blitt brukt i forsøk med oral behandling mot lakselus, men anbefales ikke for bruk i vann pga. den lange halveringstiden.

İVERMEKTİN: Bir makrolit antibiyotik (avermectin) mantardan oluşur, eklembacaklılar ve nemotot memelililerin iç ve dış parasitlerine karşı etki gösterirler. Etkileri mesela neurotransmitter GABA için bir agnosit, prefirik sinir sisteminde, omurgasızlarda, memelilerin CNSlere karşı bulundu. Denemelerde, salmonidler için yemleme tedavisinde su pireleri istila etti ve suda uzun yarı ömüründen dolayı kullanımı tavsiye edilmez.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES