AMC LIMITED

S

”International System of Units”. Internasjonalt enhetssytem.


S.I. units: International System of Units.

SI: SI: Διεθνές σύστημα μονάδων.

UNITES S.I.: Système International des unités.

UNIDADES S.I.: Sistema internacional de unidades.

S.I. / Unidades S.I.: Sistema Internacional de Unidades. / Unidades do Sistema Internacional.

SI-egységek: A mértékegységek nemzetközi rendszere.

JEDNOSTKI SI: Międzynarodowy system jednostek.

ULUSLAR ARASI BİRİMLER SİSTEMİ: ULUSLAR ARASI BİRİMLER SİSTEMİ.

Was this helpful?
Degenerativ eller obligat parasittisk gramnegativ bakterie (Piscirickettsia salmonis ) først oppdaget i Chile i 1989, hvor sykdommen den medførte ble referert til som Coho salmon syndrome, Huito disease eller SRS. Kjent fra coho, chinook og atlantisk laks og regnbueørret. Dødeligheten kan være 3-7% hver uke og 90% totalt.


SALMONID RICKSETTSIA SEPTICAEMIA (RICKETTSIAL SALMON SYNDROME: Degenerative disease caused by the obligately parasitic gram negative bacteria (Piscirickettsia salmonis) first seen in Chile in 1989, where it was referred to as Coho salmon syndrome, Huito Disease or SRS. Known to affect coho, chinook and Atlantic salmon and rainbow trout. Stock losses can be 3 – 7% per week, rising to 90% overall.

ΣΗΨΑΙΜΙΚΗ ΡΙΚΕΤΣΙΑ ΤΩΝ ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΩΝ (ΡΙΚΕΤΣΙΑΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΩΝ): Εκφυλιστική ασθένεια που προκαλείται από κατά Gram αρνητικά βακτήρια (Piscirickettsia salmonis). Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Χιλή το 1989 όπου αναφέρθηκε ως η ασθένεια του σολομού coho, ασθένεια Huito, ή SRS. Προσβάλει τους σολομούς coho και Chinook, καθώς και το σολομό του Ατλαντικού και την πέστροφα. Οι απώλειες μπορεί να είναι 3-7% εβδομαδιαίως φτάνοντας συνολικά μέχρι και το 90% της συνολικής παραγωγής.

SEPTICÉMIE RICKETTSIOSE DE SALMONIDES : Maladie dégénérative par la bactérie gram négative parasite obligé, Piscirickettsia salmonidés. Constatée pour la première fois au Chili en 1989 et appelée à ce moment syndrome de saumon Coho ou maladie d’Huito. Affecte les saumons Coho, Chinook et Atlantiques ainsi que les truites arc-en-ciel. Les pertes sont de 3 à 7% des stocks par semaine et peuvent atteindre 90 % globalement.

SEPTICEMIA RICKETSIAL DE LOS SALMÓNIDOS(SÍNDROME DE LA RICKETSIA DEL SALMON): Bacteria parásita obligada Gram. negativa degenerativa del salmón (Piscirickettsia salmoni ) encontrada en Chile en 1989 por primera vez en donde fue definida como síndrome del salmón Coho, Enfermedad de Huito o SRS. Afecta a las variedades de salmón del Atlántico, Coho, chinook y también a truchas. Las pérdidas pueden llegar al 3-7% semanal llegando a un 90% en su conjunto.

SEPTICEMIA RICKETSIAL DOS SALMÓNIDOS (SÍNDROME DA RICKETSIA DO SALMON): Enfermidade dexenerativa causada por unha bacteria parasita obrigada Gram. negativa (Piscirickettsia salmoni) atopada en Chile en 1989 por primeira vez, onde foi definida como síndrome do salmón Coho, Enfermidade de Huito ou SRS. Afecta ás variedades de salmón do Atlántico, Coho, Chinook e tamén a troitas arcoiris. As perdas no stock poden chegar ao 3-7% semanal chegando a un 90% no seu conxunto.

LAZACOK RICKETTSIA SZEPTIKÉMIÁJA: A Piscirickettsia salmonis nevű, obligát parazita Gram-negatív baktérium által okozott degeneratív betegség, amelyet először Chilében észleltek 1989-ben. Coho lazac szindrómának, Huito-betegségnek vagy SRS-nek is nevezik. A coho, chinook és atlanti lazacot. illetve a szivárványos pisztrángot veszélyezteti. Az állomány fogyása elérheti a 3-7%-ot hetente, öszzesen pedig a 90%-ot.

RIKETSIALNA POSOCZNICA ŁOSOSIOWATYCH: Choroba zwyrodnieniowa, powodowana przez pasożytnicze obligatoryjne bakterie Gram-ujemne (Piscirickettsia salmonis); pierwszy raz stwierdzona w Chile w 1989 r., gdzie wywołała syndrom u łososia kiżuczy (Oncorhynchus kisutch), chorobę Huito lub SRS. Wiadomo, że atakuje łososie: kiżucz, czawycza (O. tschawytscha) i ł. atlantyckiego (Salmo salar) oraz pstrąga tęczowego (O. mykiss). Tygodniowe straty w obsadach mogą sięgać 3 - 7%, a ogółem dochodzą do 90%.

SALMONID RICKSETTSIA SEPTICAEMIA (RICKETTSIAL SALMON SYNDROME): Zorunlu parazitik gram negatif bakteri (Piscirickettsia salmonis)), dejeneratif hastalığa neden olmakta, ilk olarak Çinde 1989 yılında görülmüş, Coho salmon syndrome, Huito Disease ya da SRS oalrak bahsedilir. Coho, chinook ve Atlantic salmon ve gökkuşağı alabalığına etkilediği bilinmeketedir. Stok kayıpları haftada %3-7 olup toplamda % 90a ulaşabilmektedir

Was this helpful?
Relativt primitiv teleostfamilie (overorden Protocanthopterygii) med uklart slektskap til andre familier (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) i ordenen Salmoniformes (laksefisk). De fleste artene har fettfinne. Alle har fysostom svømmeblære (åpen Ductus pneumaticus ) og sykloide skjell. De fleste artene i familien er anadrome fisk med en velutviklet evne til å finne tilbake til oppvekstområdene. Noen arter kan ha populasjoner med hele livssyklusen i ferskvann.


SALMONIDAE: A relatively primitive teleost family (Protocanthopterygii) with unclear relations to other families (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) within the order Salmoniformes. Most of the species possess an adipose fin. They are physostomes (open Ductus pneumaticus) with cycloid scales. Most salmonids are anadromous fish with a well-developed homing instinct; some species are capable of forming landlocked populations.

SALMONIDAE: Αρχέγονη οικογένεια τελεοστέων (Protocanthopterygii) ιχθύων με ασαφής σχέσεις με τις άλλες οικογένειες (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) της τάξης Salmoniformes. Τα περισσότερα είδη διαθέτουν ένα λιπώδες πτερύγιο. Τα περισσότερα είδη είναι φυσοστόμια (Ductus pneumaticus), με κυκλοειδή λέπια. Τα περισσότερα σολομοειδή είναι ανάδρομα ψάρια με ένα καλά αναπτυγμένο μηχανισμό παλιννόστησης. Ορισμένα είδη είναι σε θέση να δημιουργούνε πληθυσμούς απομονωμένους σε κλειστούς κόλπους (βλ.λ.)

SALMONIDAE: Famille de téléostéens relativement primitifs (protocanthopterygés) avec des affinités incertaines avec d’autres familles (coregonidés, thymallidés, plecoglossidés) parmi l’ordre salmoniformes. La plupart des espèces possèdent une nageoire adipeuse. Poissons physostomes (conduit pneumatique ouvert) avec des écailles cycloïdes. La plupart des salmonidés sont anadromes. Certaines espèces sont capables de former des populations en baies fermées à la mer.

SALMONIDAE: Familia de teleósteos primitivos (Protocantopterigios) sin una clara relación con otras familias (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) dentro del orden de los salmoniformes. Muchas de las especies tienen una escama adiposa. Son fisóstomos (con el Ductus pneumaticus abierto y con escamas cicloides. Muchos salmónidos son anádromos con un instinto de procedencia muy desarrollad. Muchas especies son capaces de formar poblaciones aisladas.

SALMONIDAE: Salmónidos: familia de teleósteos relativamente primitivos (Protocantopterigios) sen unha clara relación con outras familias (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) dentro da orde dos salmoniformes. Moitas das especies teñen unha aleta adiposa. Son fisóstomos (co conduto pneumático aberto) e con escamas cicloides. Moitos salmónidos son anadromos cun instinto de procedencia moi desenvolvido. Algunhas especies son capaces de formar poboacións illadas.

SALMONIDAE: Lacacfélék; viszonylag primitív csontoshalak (Protocanthopterygii) családja, amelynek rokonsága a lazacalkatúak (Salmoniformes) rendjének többi családjával (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) nem teljesen tisztázott. A legtöbb fajnak van zsírúszója. Légvezetékük (Ductus pneumaticus) nyitott, cikloid pikkelyeik vannak. A legtöbb lazacféle anadrom, hazatérési ösztönük jól fejlett. Néhány fajuk a tengertől elszakított populációk kialakítására is képes.

RODZINA RYB ŁOSOSIOWATYCH (Salmonidae): Stosunkowo prymitywna rodzina ryb kostnoszkieletowych (Protocanthopterygii) z niejasnym pokrewieństwem z innymi rodzinami (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) wewnątrz rzędu Salmoniformes. Większość gatunków posiada płetwę tłuszczową. Są to ryby otwartopęcherzowe z łuskami cykloidalnymi. Większość łososiowatych stanowią ryby anadromiczne z dobrze rozwiniętym instynktem umożliwiającym powrót do miejsca urodzenia; niektóre gatunki tworzą śródlądowe populacje (np. troć jeziorowa, S. trutta m.

SALMONIDAE: Nispeten ilkel bir teleost familyasından (Protocanthopterygii) diğer familyalarla ilişkisi net olmayan (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) ordosu Salmoniformesdir. Çoğu türlerinde adipoz yüzgeç vardır. Bunlar yuvarlak pullara sahip fizostomlardır (open Ductus pneumaticus). bunların çoğu anadromdur çok iyi gelişmiş doğduğu yere dönüş iç güdüsü vardır (open Ductus pneumaticus); bazı türlerde sınırlı bölgede yaşamaya uyum sağlayabilirler.

Was this helpful?
Lite krepsdyr (Artemia lymfocytt, spp.) som lett kan dyrkes som fôr for tidlige stadier av fisk og skalldyr.


BRINE SHRIMP: Small crustaceans (Artemia spp.) that can be easily reared as food for early stages of fish and shellfish.

ΓΑΡIΔΑΚI ΤΗΣ ΑΛΜΗΣ: Μικρά καρκινοειδή (Artemia spp.) τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα και να δώσουν τροφή στα πρώϊμα σταδια ψαριών και οστράκων.

ARTEMIE: Crustacé (Artemia spp), deau saumâtre fréquemment employé comme aliment vivant pour les stades larvaires des poissons et crustacés.

ARTEMIA: Crustáceo (Artemia spp.) de aguas someras salinas empleado frecuentemente como alimento vivo para los estados larvarios de peces y crustáceos.

ARTEMIA: Pequenos crustáceos (Artemia spp.) doadamente cultivables para o seu uso como alimento vivo para os estados larvarios de peixes e crustáceos.

SÓRÁK: Kisméretű rákok (Artemia spp.), amelyek könnyen tenyészthetők, és a halak, kagylók és rákok korai fejlődési alakjainak táplálására használhatók.

SOLOWIEC (Artemia salina): Małe skorupiaki (Artemia spp.), które mogą być łatwo hodowane jako pokarm dla wczesnych stadiów rozwojowych ryb, skorupiaków i mięczaków.

Artemia larvası (tuzlu su karidesi): Artemia gibi küçük krustaseanlar, larval evrede balık ve kabuklular için besin olarak kolayca üretilebilirler,

Was this helpful?
Akutt ytre bakteriesykdom på juvenile anadrome laksefisk i saltvann. Forårsaket av medlemmer av slekten Sporocysthophaga, og forekommer sporadisk tidlig på sommeren. Kontrolleres effektivt med ytre antibakterieller.


SALTWATER MYXOBACTERIOSIS: An acute external bacterial disease of juvenile anadromous salmonids in saltwater, caused by members of the genus Sporocysthophaga, occurring sporadically during the early summer. It is effectively controlled by external antibacterials.

ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΥΞΟΒΑΚΤΗΡIΩΣΗ: Οξεία εξωτερική βακτηριακή νόσος των νεαρών ανάδρομων σολομοειδών στο θαλασσινό νερό. Προκαλείται από μέλη του γένους Sporocysthophaga. Εμφανίζεται σποραδικά στην αρχή του καλοκαιριού. Ελέγχεται αποτελεσματικά με εξωτερικά αντιβακτηριακά.

MYXOBACTERIOSE DE LEAU SALEE: Affection bactérienne externe aiguë des salmonidés juvéniles anadromes en eau salée, provoquée par les membres du genre Sporocysthophaga. Les manifestations sont sporadiques en début dété. Contrôlées efficacement par des agents antibactériens externes.

MIXOBACTERIOSIS DE AGUA SALADA: Infección bacteriana aguda de salmónidos juveniles anádromos en agua salada, provocada por miembros del género Sporocysthophaga. Las manifestaciones son esporádicas al principio de verano. Puede ser eficazmente controlada por agentes antibacterianos externos.

MIXOBACTERIOSE DE AUGA SALGADA: Infección bacteriana aguda de salmónidos xuvenís anádromos en auga salgada, provocada por membros do xénero Sporocysthophaga. As manifestacións son esporádicas ao principio de verán. Pode ser eficazmente controlada por axentes antibacterianos externos.

SÓSVÍZI MYXOBAKTERIÓZIS: Vándorló lazacfajok tengerben élő, fiatal egyedeinek heveny, külső, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Sporocysthophaga nemzetségbe tartozó baktériumok okoznak. A nyár korai időszakában alkalmilag jelenik meg. Külső antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

MYKSOBAKTERIOZA SŁONOWODNA: Ostra zewnętrzna choroba bakteryjna młodzieży anadromicznych ryb łososiowatych, powodowana przez przedstawiciela rodzajuSporocysthophaga, pojawiająca się sporadycznie w okresie wczesnego lata. Skutecznie zwalczana przy użyciu zewnętrznych środków bakteriobójczych.

TUZLU SU MİKSOBACTER ENFEKSİYONU: Sporocysthophaga cinsi üyelerinin neden olduğu tuzlu sulardaki genç anadrom salmonidlerin akut harici bakteriyel hastalığıdır. Yaz mevsiminin başlangıcında ceyran eder. Harici antibakterieller ile etkin biçimde kontrol edilir.

Was this helpful?
Slekt av laksefisk. Inneholder ulike røyer: Salvelinus alpinus (røye), S. malma (nordvest-amerikansk røye), S. fontinalis (bekkerøye), S. namaycush (kanadarøye) og S. leucomaensis (japansk røye).Er utbredt i holarktiske strøk på nordlige halvkule.


SALVELINID: Collective name for fish species belonging to the genus Salvelinus. These are distributed throughout the Holarctic regions of the Northern Hemisphere.

ΣΑΛΒΕΛΙΝΟΕΙΔΗ: Συλλογικό όνομα γιά τα είδη ψαριών του γένους Salvelinus. Απαντώνται σε όλες τις ολαρκτικές περιοχές του Βορείου ημισφαιρίου.

SALVELINIDES: Nom générique décrivant les poissons du genre Salvelinus, dont la distribution couvre les régions holarctique de lhémisphère nord.

SALVELÍNIDOS: Nombre genérico que describe peces del género Salvelinus, cuya distribución cubre zonas holárticas del hemisferio norte.

SALVELÍNIDOS: Nome xenérico que describe peixes do xénero Salvelinus, cunha distribución que cobre zonas holárticas do Hemisferio Norte.

SZAJBLING: A Salvelinus nemzetségbe tartozó lazacfélék gyűjtőneve. Ezek a fajok az északi félteke holarktikus területein őshonosak.

RYBY Z RODZAJY SALVELINUS: Zbiorowa nazwa gatunków ryb należących do rodzaju Salvelinus. Są one rozsiedlone w rejonach holarktycznych półkuli północnej.

Salvenilid: Salvenilus genusuna ait balık türleri için kullanılan yaygın bir isimdir. Bunlar Kuzey Yarımkürenin tüm Holarktik bölgelerinde bulunur.

Was this helpful?
I fysiologi: Henviser til ethvert organ som ved beroring/stimulering fremkaller folelser. Omformer visse former for energi til nerveimpulser, som oppfattes som spesielle folelser. Inkluderer synssansen, luktesansen, smakssansen, likevekt, sidelinjesystemet og elektroresepsjon.


SENSE ORGAN: In physiology: refers to any organ receiving stimuli that give rise to sensations; translating certain forms of energy into nerve impulses which are perceived as special sensations. They include the visual, olfactory , vestibulocular organs each characterized by highly specialized neuroreceptors.

ΑIΣΘΗΤΗΡIΟ ΟΡΓΑΝΟ: Όργανο που δέχεται ερεθίσματα τα οποία προκαλούν αισθήματα. Μετατρέπει ορισμένες μορφές ενέργειας σε νευρικούς παλμούς που γίνονται αντιληπτοί ως ειδικά αισθήματα. Στα αισθητήρια όργανα περιλαμβάνονται τα οπτικά, εμοσφρητικά, τα ακουστικά οργανα καθένα από τα οποία διαθέτει υψηλά εξειδικευμένους νευροϋποδοχείς.

ORGANE SENSORIEL: En physiologie, se dit de tout organe récepteur de stimulation sensorielle, le contenu énergétique de ses stimulations étant converti en influx nerveux. Par exemple les organes visuels, olfactifs et vestibulaires dont les neurorécepteurs sont hautement spécialisés.

ÓRGANO SENSORIAL: En fisiología, dícese de todo órgano receptor de estimulación sensorial; el resultado de su estimulación se convierte en impulsos nerviosos. Por ejemplo órganos visuales, olfativos y vestibulares cuyos neuroreceptores son altamente especializados.

ÓRGANO SENSORIAL: En fisioloxía, referido a calquera órgano receptor de estimulo sensorial; traducindo certas formas de enerxía en impulso nervioso que se perciben como sensacións especiais. Estes inclúen órganos visuais, olfactivos e vestibulares, cada un deles caracterizado por neurorreceptores altamente especializados.

ÉRZÉKSZERV: Élettanban: minden olyan szerv, amely a kapott ingereket képes érzetté alakítani; bizonyos energiaformákat alakítanak át idegi impulzusokká, amelyek az ingernek megfelelő érzetet keltenek. Léteznek látó, szagló és halló-egyensúlyozó szervek, amelyek jellegzetességei a nagymértékben specializált érzékelő idegsejtek.

NARZĄD ZMYSŁU: W fizjologii: odnosi się do każdego narządu odbierającego bodźce, które wywołują doznania; przenoszący pewne formy energii do impulsów nerwowych, które są percypowane jako specjalne doznania. Obejmują one narządy: wzrokowy, węchowy i przedsionkowo-oczny, z których każdy charakteryzuje się bardzo wyspecjalizowanymi neuroreceptorami.

Duyu organı: Fizyolojide uyarıyı alıp hissetmeyi sağlayan herhangi bir organı belirtir; enerji formlarını özel duyular olarak algılanan sinir iletilerine dönüştürür. Herbiri özel sinir reseptörleri ile karakterize edilmiş görme, tat alma, işitme organlarını içerir.

Was this helpful?
(1) Henviser vanligvis til forsuring av estere. Prosess som ofte brukes i ernæringsstudier, som ved økning av løselighet i vann ved E-vitamin analyse. (2) Hos fisk (bla ål) er bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (som klorobifenyler i fettvev) basert på såpedannels av prøvene før de analyseres ved væskekromatografi eller kapillær gasskromatografi. I vevsprøver fra bløtdyr (mollusker) har såpedannelse gitt høyere gjenvinning av hydrokarboner.


SAPONIFICATION: (1) Refers generally to the acidification of esters; a process often used in nutritional assays such as vitamin E analysis to increase water solubility. (2) In fish such as eels the determination of residue polycyclic aromatic hydrocarbons (such as chlorobiphenyls in fat tissues) is based on saponification of samples prior to liquid chromatography or capillary gas chromatography. In mollusc samples (Mytilus edulis) saponification has been shown to aid recovery of petroleum hydrocarbons from tiss

ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗ: (1) Ορος αναφερόμενος γενικώς στην οξίνιση των εστέρων. Διαδικασία συχνά χρησιμοποιούμενη στις αναλύσεις ουσιών όπως είναι η ανάλυση βιταμίνης Ε με σκοπό να αυξηθεί η διαλυτότητα των ουσιών αυτών στο νερό. (2) Σε ψάρια όπως τα χέλια ο προσδιορισμός των καταλοίπων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (πχ χλωροδιφαινύλια) στον λιπώδη ιστό βασίζεται στη σαπωνοποίηση του δείγματος που προηγείται της υγρής ή της τριχοειδούς χρωματογραφίας. Σε δείγματα μαλακίων (Mytillus edulis) έχει δειχθεί

SAPONIFICATION: (1) De manière générale, fait référence à lacidification des esters. Ceci peut augmenter la solubilité de certains composés, comme la vitamine A, et sert donc dans les analyses nutritionnelles. (2) Chez certains poissons, tels que les anguilles, le dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (chlorobiphényl par exemple) dans les tissus gras passe par la saponification des échantillons avant analyse par chromatographie liquide ou en phase gazeuse. Dans les tissus de mollusques (Mytilus edu

SAPONIFICACIÓN: (1) En general, hace referencia a la acidificación de ésteres. Eso puede aumentar la solubilidad de ciertos compuestos, como la vitamina A, y sirve entonces para los análisis nutricionales. (2) Para ciertos peces, tales como anguilas, la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (clorobifenilo por ejemplo) en los tejidos grasos pasa por la saponificación de muestras antes del análisis por cromatografía líquida o gaseosa. En los tejidos de moluscos (Mytilus edulis), la saponificació

SAPONIFICACIÓN: (1) En xeral, fai referencia á acidificación de ésteres. O proceso é usado con frecuencia en ensaios nutricionales como as análises de vitamina E para incrementar a solubilidade en agua.(2) Para certos peixes, tales como as anguías, a determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (clorobifenilo por exemplo) nos tecidos graxos pasa pola saponificación de mostras antes da análise por cromatografía líquida ou gasosa. Nos tecidos de moluscos (Mytilus edulis), a saponificación de mostras de

SZAPPANOSODÁS: (1) Általánosan az észterek savasítását (acidifikációját) jelenti, amelyet gyakran használnak a táplálkozástani vizsgálatokban, pl. az E-vitamin meghatározásánál a vízoldékonyság növelésére. (2) Halakban, például angolnákban a szappanosítás az alapja a policiklusos aromás szénhidrogén-maradékok (pl. a zsírszövetben a poliklórozott bifenilek) meghatározásának vagy a minták előkészítésének a folyadék-, vagy kapilláris gázkromatográfiai vizsgálatok előtt. Puhatestűekből (pl. Mytilus edulis) szárma

ZMYDLANIE: (1) Generalnie odnosi się do zakwaszania estrów; proces często używany w testach żywieniowych, jak np. analizie witaminy E celem zwiększenia rozpuszczalności w wodzie. (2) U ryb, takich jak węgorze, oznaczenie pozostałości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (takich jak polichlorowane bifenyle w tkankach tłuszczowych) jest oparte na zmydlaniu próbek przed ciekłą chromatografią lub kapilarną chromatografią gazową. W próbach mięczaków (Mytilus edulis) zmydlanie okazało się pomocne w od

SABUNLAŞMA: (1) Daha ziyade besinlerle ilgili tahlillerde su çözünürlüğünü artırmak için kullnılan bir işlem olan esterlerin asitleştirilmesi anlamına gelir. (2) Yılanbalığı gibi türlerde çok devirli aromatik atık hidrokarbonların belirlenmesi, sıvı kromatografiden veya kılcal gaz kromatografiden önce numunelerin sabunlaşmasına dayanır. Yumuşakça örneklerinde(Mytilus edulis) sabunlaşmanın, petrol hidrokarbonlarının doku örneklerinden dönüşümüne yardımcı olduğu görülmüştür.

Was this helpful?
(1) Betegnelsen er brukt for å beskrive store mengder glykosider fra planter, som danner skum på vannet. Brukes i vaskemidler og som emulgator i drikkevarer. (2) Saponiner er også del av den hemolytiske komponenten i ”tefrøkake” (f.eks. ”mahuaoljekake avledet fra Bassia latifolia), som brukes i flere asiatiske land for å drepe uønskete arter i fiske- og rekedammer. I rekeoppdrett fører overflødig bruk av saponin til at rekeskallet blir mykt. (3) Noen saponiner er giftige for en rekke schistosomi


SAPONIN: (1) Term used for a large group of plant glycosides that foam in water; they are used in detergent-based cleaning agents as an emulsifier and as a foaming agent in beverages. (2) Saponins are also part of the haemolytic components of the tea seed cakes (e.g. mahua oil cake derived from Bassia latifolia) used in several Asian countries to kill nuisance species in fish and shrimp ponds (so-called "pond cleaners"). In shrimps, excessive use of saponin causes shell-softening. (3) Some saponins have

ΣΑΠΩΝΙΝΗ: (1) Ορος χρησιμοποιούμενος γιά μιά μεγάλη ομάδα φυτικών γλυκοζιτών που αφρίζουν στο νερό. Χρησιμοποιούνται ως γαλακτωματοποιητές σε απορρυπαντικά και για την παραγωγή αφρού στην ποτοποιΐα. (2) Οι σαπωνίνες αποτελούν μέρος των αιμολυτικών παραγόντων της "τεϊόπιττας" (π.χ. mahua, που παράγεται από Bassia latifolia) που χρησιμοποιείται σε πολλές ασιατικές χώρες για την θανάτωση ανεπιθύμητων ειδών σε δεξαμενές εκτροφής ψαριών και γαρίδων. Υπερβολική χρήση σαπωνίνης προκαλεί αποσκλήρυνση του εξωσκ

SAPONINE: (1) Terme décrivant un groupe de glycosides végétales qui moussent dans leau; utilisé dans les agents nettoyants à base de détergent ainsi que comme agent émulsifiant et agent moussant dans les boissons. (2) Agent hémolytique des extraits de Bassia latifolia utilisé dans plusieurs pays asiatiques afin de tuer des espèces nuisibles dans les bassins à poissons ou à crevettes. Une utilisation excessive provoque un ramollissement de la carapace des crevettes. (3) Certaines saponines ont une action m

SAPONINA: (1) Término que describe un grupo de glucósidos vegetales que espumajean en el agua; utilizada en los agentes de limpieza como detergentes así como agentes de emulsión y agentes de espuma en las bebidas. (2) Agente hemolítico de extractos de Bassia latifolia utilizado en varios países asiáticos con el fin de matar especies molestas en los estanques de peces o gambas. Una utilización excesiva provoca un ablandamiento de la carcasa de camarones y gambas. (3) Ciertas saponinas tienen capacidad de m

SAPONINA: (1) Termo usado para un grande grupo de glucósidos vexetais que escuman en auga; utilizada nos produtos de limpeza como deterxentes así como axente de emulsión e axente espumante en bebidas. (2) As saponinas tamén son parte dos compostos hemolíticos das tortas de semente de té (ex. Bassia latifolia) utilizadas en varios países asiáticos co fin de matar especies molestas nos estanques de peixes e lagostinos (tamén chamados "limpiador de estanques"). Unha utilización excesiva de saponina no cultiv

SZAPONIN: (1) A vízben habot képező növényi glikozidokat jelentő fogalom;a detergensalapú tisztítószerekben emulgálóként, illetve az üdítőitalokban habosító anyagként használják őket. (2) A szaponinok a kaméliaolaj-készítmények (pl. a Bassia latifolia-ból készített olajpogácsa) hemolitikus alkotórészei is. Néhány ázsiai országban a hal- és ráktenyésztés számára gondot jelentő halfajok ellen használják őket (ún. "tótisztítók"). A szaponinok túlzott használata a rákok pácéljának lágyulását okozhatja. (3) N

SAPONINA: Termin używany w stosunku do dużej grupy glikozydów roślinnych, które pienią się w wodzie; są one używane w środkach czyszczących opartych na detergentach jako środek emulgujące i jako czynniki pieniące w napojach. (2) Saponiny są także częścią związków hemolitycznych makuchów z nasion herbaty (np. makuch uzyskiwany przy produkcji oleju mahua z nasion Bassia latifolia) używanych w kilku krajach Azji do zabijania niepożądanych gatunków ryb i krewetek w stawach (tzw. "oczyszczacze stawu”). U krew

Saponin: 1) Suda köpüren bitki glikozlarının geniş bir grubudur; bunlar deterjan bazlı temizleyici ajanlarda emülsifiyer ve meşrubatlarda köpürtücü ajan olarak kullanılır. 2) Saponin aynı zamanda çay tohumu küspesinin hemolitik bileşenlerinin parçasıdır. (örn. mahua yağı küspesi , Bassia latifolia danmeydana gelmiştir. Bir çok Asya ülkesinde balıklardaki ve karides göllerindeki (göl temizleyici olarak isimlendirilir) rahatsızlık veren türleri öldürmek için kullanılır. Karideslerde saponin aşırı kullanılm

Was this helpful?
Soppslekt som lever i ferskvann og jord.


SAPROLEGNIA: A genus of fungi found in fresh water and in soil.

SAPROLEGNIA: Γένος μυκήτων που απαντά στο έδαφος και στο γλυκό νερό.

SAPROLEGNIA: Genre de champignon rencontré dans les eaux douces et le sol.

SAPROLEGNIA: Género de hongo encontrado en las aguas dulces y en el suelo.

SAPROLEGNIA: Xénero de fungo atopado en augas doces e chan.

SAPROLEGNIA: Édesvízben és a talajban előforduló gombák nemzetsége.

SAPROLEGNIA: Rodzaj grzyba występującego w wodzie słodkiej i glebie.

Saprolegnia: Toprakta ve tatlı sularda bulunan bir mantar cinsi.

Was this helpful?
Infeksjon av sopp tilhørende klasse Oomycetes (oftest fra slektene Saprolegnia og Achlya) på ferskvannsfisk (inkludert laksefisk). Infeksjonen er oftest sekundær som følge av skader eller ødeleggelser på huden (f.eks. skjelltap ved håndtering). Henviser også til en infeksjon som gir økt dødelighet på egg i klekkerier. Bekjempes ved: (a) Fjerning av døde egg for å hindre at sopphyfer sprer seg på friske egg. (b) Behandling med soppdrepende midler i alvorlige tilfeller.


SAPROLEGNIASIS: An infection of freshwater fish (including salmonids) by fungi from the class Oomycetes (most commonly from the genera Saprolegnia or Achlya). This infection is usually secondary, following wounding or skin damage (e.g scale loss during handling). Also refers to an infection which causes mortalities of eggs in hatcheries; it is combated by (a) the removal of dead eggs to prevent fungal hyphae from spreading to healthy eggs and (b) fungicidal treatments in severe cases.

ΣΑΠΡΟΛΕΓΝΙΑΣΗ: Μόλυνση των ψαριών του γλυκού νερού, περιλαμβανομένων των σολομοειδών, από μύκητες της κλάσης των ωομυκήτων (κυρίως από τα γένη Saprolegnia ή Achlya). Συνήθως είναι δευτερογενής μόλυνση που ακολουθεί τραυματισμό ή άλλη δερματική βλάβη (π.χ. απώλεια λεπιών κατά τον χειρισμό). Επίσης μόλυνση που προκαλεί θνησιμότητα των αυγών σε εκκολαπτήρια και που αντιμετωπίζεται με απομάκρυνση των νεκρών αυγών, ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση των μυκητικών υφών στα υγιή αυγά και με χρήση μυκητοκτόνων σε σοβαρές

SAPROLAGENIOSE: Infection affectant les poissons deau douce, y compris les salmonidés, par des champignons de la classe des Oomycetes (surtout des genres Saprolegnia et Achyla). La saprolageniose est habituellement une infection secondaire suite à des lésions dermiques (perte décailles pendant la manipulation des poissons par exemple). Egalement une infection doeufs de poissons qui provoque des mortalités. La prophylaxie consiste en lélimination des oeufs morts afin dempêcher les hyphes fongiques de sétaler sur

SAPROLEGNIASIS: Infección que afecta peces de agua dulce, incluidos los salmónidos, por hongos de la clase de Oomicetos (sobre todo de los géneros Saprolegnia y Achlya). La saprolegniasis es normalmente una infección secundaria después de lesiones dérmicas (pérdida de escamas durante la manipulación de peces por ejemplo). También una infección de huevos de peces que provoca mortalidades. La profilaxis consiste en eliminar huevos muertos para impedir las hifas fúngicas de extenderse sobre los huevos sanos. En lo

SAPROLEGNIASE: Infección que afecta peixes de auga doce, incluídos os salmónidos, por fungos da clase de Oomicetos (sobre todo dos xéneros Saprolegnia e Achlya). A saprolegniase é normalmente unha infección secundaria despois de lesións dérmicas (perda de escamas durante a manipulación de peixes por exemplo). Tamén unha infección de ovos de peixes que provoca mortalidades. A profilaxe consiste en eliminar ovos mortos para impedir as hifas fúnxicas de estenderse sobre os ovos sans. Nos casos agudos, imponse un

SAPROLEGNIASIS: Édesvízi halak (ideértve a lazacféléket is) gombás fertőzése, amelyet az Oomycetes osztályba tartozó gonbafajok okoznak (általában a Saprolegnia vagy az Achlya nemzetség fajai). A fertőzés gyakran másodlagosan, valamilyen sebet vagy bőrsérülést követően alakul ki (pl. kezelés során bekövetkező pikkelyvesztés). Olyan fertőzést is jelent, amely az ikrák pusztulását okozza a keltetőkben; ilyen esteben a védekezés módja (a) az elpusztult ikrák eltávolítása, és ezzel a fertőzés terjedésének megakad

SAPROLEGNIOZA: Infekcja ryb słodkowodnych (łącznie z rybami łososiowatymi) grzybami z klasy Oomycetes (najbardziej powszechne z rodzaju Saprolegnia lub Achlya). Infekcja ta jest zwykle wtórna, następuje po zranieniu lub uszkodzeniu skóry (np. utrata łuski w czasie manipulacji). Również odnosi się do infekcji, która powoduje obumieranie jaj w wylęgarniach; jest zwalczana przez: (a) usuwanie obumarłych jaj, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się strzępkom grzybiczym na zdrowe jaja oraz (b) w ostrych przypadkach – p

SAPROLEGNAZ: Oomycetes sınıfından (en yaygın Saprolegnia ve Achlya da) mantarların neden olduğu alabalıklarında dahil olduğu bir tatlı su balık enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon, genellikle deri zararı (temas sonucu pul kaybı) veya takip eden lezyon oluşumudur. Üretme çiftliklerinde yumurta kaybına neden olan bir enfeksiyon olarak ta ifade edilir. Bu durumla, (a) mantar hiflerinin sağlıklı yumurtalara bulaşmasını önlemek için ölü yumurtaların atılması ve (b) ağır vakalarda mantara karşı tedaviler ile mücadele e

Was this helpful?
Soppsykdom forårsaket av Saprolegnia sp. På gjeller fra laksefisk, åpenbarer seg som tydelige hvite vekster.


COTTON WOOL DISEASE: Fungal disease caused by Saprolegnia sp.in the gills of salmonids manifesting itself as distinct white growths.

ΒΑΜΒΑΚIΑΣΗ: Μυκητιακή ασθένεια που προκαλείται από τη Saprolegnia στα βράγχια των σολομοειδών. Τα προσβεβλημένα ψάρια εμφανίζουν άσπρες τούφες.

MALADIE DU COTON: Maladie provoquée par une saprolegéniale (champignon) affectant les branchies des salmonidés et caractérisée par des excroissances blanches.

ENFERMEDAD DE ALGODÓN: Enfermedad causada por Saprolegnia que afecta las branquias de salmónidos y se caracteriza por excrecencias blancos.

ENFERMIDADE DO ALGODÓN: Enfermidade fúnxica causada por Saprolegnia sp. que afecta as branquias de salmónidos e se caracteriza por masas brancas marcadas.

SZÁJPENÉSZ: A Saprolegnia fajok által okozott gombás fertőzés, amely a lazacfélék kopoltyúit támadja meg, és jól elkülöníthető fehér kinövéseket okoz.

CHOROBA BAWEŁNIANA: Choroba grzybicza powodowana przez Saprolegnia sp. Atakuje skrzela ryb łososiowatych a manifestuje się wyraźnym białym porostem grzybni.

Saprolegniasis: Çoğunlukla salmonid türlerinin solungaçlarında görülen, Saprolegnianın sebep olduğu bir mantar hastalığıdır.

Was this helpful?
Ondartet svulst der parenkymet er bygd opp av anaplastiske celler (anaplasi), som ligner på cellene i kroppens støttevev.


SARCOMA: A malignant tumour whose parenchyma is composed of anaplastic cells (anaplasia) resembling those of the supportive tissues of the body.

ΣΑΡΚΩΜΑ: Κακοήθης όγκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά κύτταρα (πρβλ. αναπλασία) που μοιάζουν με τα κύτταρα του ερειστικού (στηρικτικού) ιστού του σώματος.

SARCOME: Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de cellules anaplastiques qui ressemblent à celles des tissus conjonctifs du corps.

SARCOMA: Tumor maligno cuyo parénquima se compone de células anaplásticas (cf. anaplastia) que se asemeja a células de tejidos conjuntivos del cuerpo.

SARCOMA: Tumor maligno cuxo parénquima componse de células anaplásticas (cf. anaplastia) que se asemella a células de tecidos conxuntivos do corpo.

SZARKÓMA: Rosszindulatú daganat, amelynek szövete anaplasztikus sejtekből áll. A sejtek a test támasztószöveteinek sejtjeihez hasonlóak.

MIĘSAK: Złośliwy guz, którego miąższ składa się z komórek anaplastycznych (anaplazja) przypominających te, które stanowią podporę tkanek ciała.

SARKOMA: Kanserli dokunun kötü huylu tümörü vücudun destek dokularına benzeyen bozuk hücrelerden oluşur.

Was this helpful?
Instrument for å måling av det totale partialtrykket av gass i vann.


SATUROMETER: An instrument used for the measurement of the total partial gas pressure in water.

ΚΟΡΕΣΜΟΜΕΤΡΟ: Οργανο χρησιμοποιούμενο γιά την μέτρηση του συνόλου των μερικών πιέσεων των αερίων στο νερό.

SATUROMETRE: Instrument qui sert à mesurer la totalité des pressions partielles des gaz dans leau. Instrument qui sert à mesurer le degré de saturation des gaz dans leau.

SATURÓMETRO: Instrumento que sirve para medir la totalidad de presiones parciales de gases en agua. Instrumento que sirve para medir el grado de saturación de gas en agua.

SATURÓMETRO: Instrumento que serve para medir a totalidade de presións parciais de gases en auga. Instrumento que serve para medir o grao de saturación de gas en auga.

TELÍTETTSÉGMÉRŐ: A vízben oldott gázok teljes vagy részleges nyomását mérő műszer.

SATUROMETR: Przyrząd służący do pomiaru ogólnego ciśnienia parcjalnego gazów w wodzie.

SATUROMETRE: Sudaki toplam kısmi gaz basıncını ölçmek için kullanılan bir araçtır.

Was this helpful?
Stadium i livssyklusen som gjennømgar schizogoni. Brukes vanligvis kun i forbindelse med sporozoer.


SCHIZONT: Stage or form in the life cycle that undergoes Schizogony (multiple fission): schizont is used mainly with reference to sporozoa only.

ΣΧΙΖΟΝΤΗΣ: Στάδιο ή μορφή του κύκλου ζωής που υφίσταται σχιζογονία (πολλαπλή διαίρεση). Ο όρος σχιζόντης χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για τα σπορόζωα.

SCHIZONTE: Un stade ou une forme dans le cycle de vie dune espèce chez laquelle la schizogonie (fission multiple) a lieu. Schizonte est un terme essentiellement réservé aux sporozoaires.

ESQUIZONTE : Estado o forma en el ciclo de vida de una especie en la cual la esquizogénesis (fisión múltiple) tiene lugar. Esquizonte es un término principalmente reservado a los esporozoarios.

ESQUIZONTE: Estado ou forma no ciclo de vida dunha especie na cal a esquizogénesis (fisión múltiple) ten lugar. Esquizonte é un termo principalmente reservado aos esporozoarios.

SCHIZONT: Az életciklusnak az a szakasza, amely schizogónián (többszörös hasadáson) megy keresztül: általában csak a spórás egysejtűekre használt fogalom.

SCHIZONT: Stadium lub faza cyklu rozwojowego, która przechodzi schizogonię, tj. rozmnażanie przez wielokrotny podział; określenie schizont jest używane głównie w odniesieniu do sporowców.

ŞİZONT: Şizogoniye (çoklu parçalanmaya) maruz kalan yaşam döngüsü formu yada evresi: Şizont temel de sadece sprozoa lar için kullanılır.

Was this helpful?
Sirkulær plate (20 cm i diameter), der øvre overflate er delt opp i fire like deler. Annenhver del er malt svart, mens de resterende er hvite (to svarte og to hvite). Brukes til å måle siktedyp i vannmasser, ved at den senkes ned med et måletau. Enkel og billig metode for å måle turbiditet i en vannsøyle.


SECCHI DISK: A circular plate (20 cm diameter), the upper surface of which is divided into four equal quadrants and so painted that two quadrants directly opposite each other are black and the intervening ones white. It is used to measure light penetration or transparency of water and lowered on a calibrated line until it disappears. A relatively inexpensive means of measuring turbidity in the water column.

SECCHI ΔΙΣΚΟΣ: Κυκλικός δίσκος (διαμέτρου 20 cm), η άνω επιφάνεια του οποίου χωρίζεται σε 4 ίσα μεταξύ τους τεταρτημόρια και βάφεται κατά τρόπο ώστε τα 2 ακριβώς απέναντι είναι μαύρα ενώ τα 2 ενδιάμεσα λευκά. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διείσδυσης του φωτός ή την διαύγεια του νερού. Καταδύεται πάνω σ ένα βαθμολογημένο σχοινί ώσπου να εξαφανιστεί. Αποτελεί ένα σχετικά φθηνό μέσον για την μέτρηση της θολότητας της υδάτινης στήλης, που είναι ενδεικτική γιά την ποιότητα του νερού.

DISQUE DE SECCHI: Disque circulaire (denviron 20 cm de diamètre) dont la surface supérieure est divisée en quatre secteurs égaux qui sont peints alternativement en noir et blanc; dispositif utilisé afin de mesurer la pénétration de la lumière dans leau; il est immergé au bout dun filin étalonné jusquà sa disparition. Un moyen peu cher de mesurer la turbidité de leau, un indicateur de la qualité de cette dernière.

DISCO DE SECCHI: Disco circular (20 cm de diámetro) cuya superficie esta dividida en cuatro sectores iguales pintados alternativamente en negro y blanco; dispositivo utilizado para medir la penetración de la luz o la transparencia del agua; sumergido en una línea calibrada hasta su desaparición. Representa un medio relativamente barato para medir la turbidez en columna de agua.

DISCO DE SECCHI: Disco circular (20 cm de diámetro) a superficie superior da cal esta dividida en catro sectores iguais pintados alternativamente en negro e branco; dispositivo utilizado para medir a penetración da luz ou a transparencia da auga, somerxínndoo nunha liña calibrada ata a súa desaparición. Representa un medio relativamente barato para medir a turbidez na columna de auga.

SECCHI-KORONG: 20 cm átmérőjű, kör alakú lemez, amelynek felső felszínét négy, egyenlő negyedre osztják és úgy festik ki, hogy két, egymással szemben lévő negyed fekete lesz, a másik kettő pedig fehér. A fény behatolási mélységének, illetve a víz átlátszóságának mérésére szolgál. A vízbe egy kalibrált zsinóron eresztik le addig, amíg a negyedek még megkülönböztethetők egymástól. A vízoszlop zavarosságának mérésére szolgáló, viszonylag olcsó módszer.

KRĄŻEK SECCHIEGO: Okrągła płytka (średnica 20 cm), której górna powierzchnia jest podzielona na cztery ćwiartki, które są tak pomalowane, że dwie ćwiartki położone naprzeciw siebie są czarne a leżące między nimi są białe. Służy on do pomiaru przenikania światła lub przezroczystości wody; spuszczana jest na kalibrowanej lince do momentu, aż zniknie z pola widzenia. Stosunkowo tani sposób pomiaru mętności w słupie wody.

SEKİ DİSKİ: Üst kısmı dört eşit bölüme ayrılmış ve karşılıklı bölümler zıt renklere (siyah-beyaz) boyanmış çapı 20 cm olam yuvarlak bir daire şeklinde tasarlamış özel bir aparattır. Su içerisine daldırılarak kaybolduğu derinliğin ölçülmesiyle ışığın suda absorbe olduğu derinliği ölçmede kullanılır. Su kolonunun bulanıklığını beli,rlemede kolay ve ucuz bir metottur.

Was this helpful?
Fast partikulært materiale, både mineralt og organisk, som består av utfelt materiale fra vannsøylen (sedimentering). Slik sedimentering finner sted der/når de hydrografiske forholdene favoriserer fenomenet.


SEDIMENT: Solid particulate material, both mineral and organic, that has settled from suspension in the water column (sedimentation) when hydrographic conditions favour this phenomenon.

IΖΗΜΑ: Στερεά σωματιδιακή ύλη, ανόργανη ή οργανική που καθιζάνει όταν οι υδρογραφικές συνθήκες το επιτρέπουν.

SEDIMENT: Matière particulaire solide, minérale et organique, qui sest déposée au fond de leau quand les conditions hydrologiques ne les maintiennent plus en suspension.

SEDIMENTO: Materia particular sólida, mineral y orgánica, que se deposita en el fondo del agua cuando las condiciones hidrológicas no les mantienen en suspensión.

SEDIMENTO: Materia particular sólida, mineral ou orgánica, que se depositou no fondo da auga (sedimentación) cando as condicións hidrolóxicas non os manteñen en suspensión.

ÜLEDÉK: Szilárd részecskékből álló szervetlen vagy szerves anyag, amely kiülepszik a vízoszlopból, ha a vízrajzi viszonyok ezt lehetővé teszik.

NAMUŁ (osad): Stałe cząstki materiału, tak mineralnego jak i organicznego, sedymentujące z zawiesiny wody w zbiorniku w warunkach hydrograficznych sprzyjających temu zjawisku.

SEDİMENT: Hidrografik şartlar olayı desteklediğinde su sütunu (sedimentasyon) içerisinden çökelen mineral ve organik maddelerin her ikisinden oluşan katı partikül maddeler.

Was this helpful?
Basseng i resirkuleringssystem for sedimentering av feces og annet partikulært materiale (partikkelfjerning). Er ofte plassert mellom biofilter og oppdrettskar.


SETTLING CHAMBER: One of a series of chambers included in the recirculating water systems located between the biofilter and the culture units. These facilitate the sedimentation of faeces and other particulate matter.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘIΖΗΣΗΣ: Ενας από την σειρά των θαλάμων στα ανακυκλούμενα συστήματα νερού, ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ του βιολογικού φίλτρου και του χώρου καλλιέργειας. Διευκολύνει την καθίζηση των περιττωμάτων και άλλων σωματιδιακών υλικών.

CHAMBRE DE SEDIMENTATION: Une dune série de chambres placéès entre le filtre biologique et les bassins de culture. Ces chambres facilitent la sédimentation de fécès et dautres particules en suspension dans leau.

CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN: Una de una serie de cámaras situadas entre el filtro biológico y las balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan la sedimentación de los excrementos y de otras partículas en suspensión en el agua.

CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN: Unha dunha serie de cámaras dos sistemas de recirculación de auga situada entre o filtro biolóxico e as balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan a sedimentación dos excrementos e doutras partículas en suspensión na auga.

ÜLEPÍTŐKAMRA: A recirkulációs rendszerekben a bioszűrő és a nevelőegységek között elhelyezett kamrasor egyik eleme. Ezek a kamrák gyorsítják az ürülék és más szemcsés anyagok leülepedését.

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY: Jeden z szeregu zbiorników występujących w systemach recyrkulacyjnych wody, usytuowany między biofiltrem a zbiornikami hodowlanymi. Ułatwia on sedymentację odchodów oraz innej drobnocząsteczkowej materii.

DURULTMA ÇEMBERİ: Kapalı devre sistemlerinde, kültür sistemi ve biyofilitre arasında yer alan bir dizi çember sistemidir. Dışkı ve diğer atık materyallerin temizlenmesinde rol alır.

Was this helpful?
Stoff som sedimenterer i et gradert konisk glass (Imhoff-glass) i løpet av 0,5 eller 2 timer, måles per liter vann (ml/l).


SEDIMENTABLE SOLIDS: The volume or weight (preferably dry) of solid material which will , during one hour, settle to the bottom of an Imhoff cone containing a measured volume of water.

ΚΑΘΙΖΗΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ: Ογκος ή βάρος (ξηρό, κατά προτίμηση) της στερεάς ύλης που καθιζάνει κατά τη διάρκεια μιάς ώρας στον πυθμένα ενός κώνου Ιmhoff που περιέχει έναν δεδομένο όγκο νερού.

VOLUME OU POIDS DE SEDIMENTATION: Le volume ou le poids (de préférence le poids sec) de matière solide qui se dépose en une heure au fond dun entonnoir dImhoff rempli dun volume déterminé deau.

SÓLIDOS SEDIMENTADOS: Volumen o peso (de preferencia peso seco) de materia sólida que se deposita en una hora en el fondo del cono de Imhoff lleno de un volumen determinado de agua.

SÓLIDOS SEDIMENTABLES: Volume ou peso (en concreto, o peso seco) de materia sólida que se deposita nunha hora no fondo do cono de Imhoff cheo dun volume determinado de auga.

ÜLEPÍTHETŐ SZILÁRD ANYAGOK: Azoknak a szilárd anyagoknak a tömege vagy térfogata, amelyek egy óra alatt kiülepednek egy adott víztérfogatot tartalmazó Imhoff-tölcsér aljára.

SEDYMENTUJĄCA ZAWIESINA: Objętość lub masa (wskazana sucha) stałych cząstek materiału, które osiądą w ciągu jednej godziny na dnie stożka Imhoffa zawierającego odmierzoną objętość wody.

ÇÖKEBİLEN KATI MADDE: Belirli bir miktarda su içeren Imhoff konisinin tabanında bir saatlik süre içersinde biriken katı maddelerin ağırlığı veya hacmi (tercihen kuru).

Was this helpful?
Oppdeling i segmenter, som hos leddmarkene (Annelida).


SEGMENTATION: Division into parts or segments, as in annelid worms.

ΜΕΤΑΜΕΡΕΙΑ: Διαίρεση σε τμήματα (μεταμερή), όπως στους δακτυλιοσκώληκες.

SEGMENTATION: Division en plusieurs parties ou segments, comme chez les annélides.

SEGMENTACIÓN: División en varias partes o segmentos, como es el caso de los anélidos.

SEGMENTACIÓN: División en varias partes ou segmentos, como é o caso dos anélidos.

SZELVÉNYEZETTSÉG: A test felosztása részekre vagy szelvényekre, pl. a gyűrűsférgeknél.

SEGMENTACJA: Podział na części lub segmenty (człony) jak u pierścienic (Annelida).

BÖLÜMLEME: Halkalı solucanlarda parçalara veya segmentlere ayrılma.

Was this helpful?
Produksjon og frisetting av en substans i en celle (ofte kjertel), som har en spesifikk funksjon i eller utenfor organismen.


SECRETION: The production and release of a substance by a cell (often in a gland), which performs a specific function inside or outside the organism.

ΕΚΚΡIΣΗ: Η παραγωγή και έκλυση μιας ουσίας από κύτταρα (συχνά αδένες), η οποία επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία εντός ή εκτός του οργανισμού.

SECRETION: Production et libération dune substance secrétée par une cellule (souvent par une glande) qui remplit une fonction spécifique à lintérieur ou à lextérieur dun organisme.

SECRECIÓN: Producción y liberación de una sustancia secretada por una célula (a menudo por una glándula) que cumple una función específica en el interior o exterior de un organismo.

SECRECIÓN: Produción e liberación dunha substancia por unha célula (a miúdo nunha glándula) que cumpre unha función específica no interior ou exterior dun organismo.

ELVÁLASZTÁS: Valamilyen sejt (általában mirigysejt) által termelt, a szervezeten kívül vagy belül specifikus feladatot ellátó vegyület kibocsátása.

WYDZIELANIE: Wytwarzanie i uwalnianie przez komórkę (często w gruczole) substancji, która wykonuje specyficzne funkcje wewnątrz lub na zewnątrz organizmu.

SALGI: Belirli spesifik görevleri yerine getirmek amacıyla genellikle salgı bezleri tarafından salgılanan canlı organizmaların iç yapısında ya da dış ortamda kullanılan ürünlerdir.

Was this helpful?
Infeksjon av et dyr som allerede er infisert av en annen sykdomsfremkallende organisme. F.eks. saprolegniose.


SECONDARY INFECTION: An infection in an animal which is already infected by a pathogenic organism of another kind, e.g. saprolegniasis.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση που προσβάλλει ένα ζώο που έχει ήδη μολυνθεί από έναν άλλου είδους παθογόνο οργανισμό. π.χ. σαπρολεγνίαση.

INFECTION SECONDAIRE: Infection dun organisme qui est déjà atteint dune infection différente. Par exemple saprolegnose.

INFECCIÓN SECUNDARIA: Infección de un organismo que ya esta infectado por un agente patógeno diferente. Por ejemplo saprolegniasis.

INFECCIÓN SECUNDARIA: Infección dun organismo previamente infectado por un axente patóxeno diferente. Por exemplo, a saprolegniase.

MÁSODLAGOS FERTŐZÉS: Olyan szervezetben bekövetkező fertőzés, amely már valamilyen más kórokozóval fertőzött. Pl. saprolegniasis.

WTÓRNE ZAKAŻENIE: Zakażenie zwierzęcia, które jest już zakażone przez organizm patogenny innego rodzaju, np. saprolegniozę.

SEKONDER ENFEKSİYON: Hastalık bulaşmış bir canlıya farklı bir tür hastalık etkeninin bulaşmasıyla oluşan ikinci enfeksiyon, Örneğin saprolegniazis.

Was this helpful?
Serier av plateformede utvekster på gjellebuenes primærlameller. Her skjer gassutvekslingen i gjellene. Gir gjellen stor overflate.


SECONDARY LAMELLA: Filamentous part of the primary lamellae in the gills of fish and shellfish. It serves as a way of greatly increasing the surface area of the gill for optimal gaseous exchange.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΕΛΑΣΜΑ: Νηματοειδές μέρος του Πρωτογενούς ελάσματος στα βράγχια των ψαριών και των ασπονδύλων. Χρησιμεύει γιά την αύξηση της επιφανείας του βραγχίου διευκολύνοντας την ανταλλαγή των αερίων.

LAMELLE SECONDAIRE: Partie filamenteuse des lamelles primaires des branchies de poissons et de mollusques bivalves servant à augmenter considérablement la surface des branchies afin de rendre optimaux les échanges gazeux.

LAMINILLA SECUNDARIA: Parte filamentosa de laminillas primarias de branquias de peses y moluscos bivalvos que sirven para aumentar considerablemente la superficie de las branquias para devolver óptimos los intercambios de gases.

LAMELA / LÁMINA SECUNDARIA: Parte filamentosa das láminas primarias de branquias de peixes e moluscos bivalvos. Serven para aumentar considerablemente a superficie das branquias para o óptimo intercambio gasoso.

MÁSODLAGOS LEMEZ: A halak, kagylók és rákok kopoltyúin az elsődleges kopoltyúlemezek fonalas részei. Nagy mértékben megnövelik a kopoltyú felületét, ezáltal optimális feltételeket teremtenek a gázcseréhez.

BLASZKA WTÓRNA : Nitkowata lub płytkowata część pierwotnej blaszki w skrzelach ryb, mięczaków i skorupiaków. Służy ona jako sposób znacznego zwiększenia powierzchni strefy skrzelowej, w celu wspomagania wymiany gazowej.

Solungaç flamenti: Kabuklu ve balıklarda solungaç lamellerinin falment kısımları. Optimum gaz alışverişi için solungacın yüzey alanını artmasını sağlar.

Was this helpful?
Seleksjon av par i et avlsprogram for å produsere avkom med visse definerte egenskaper.


SELECTIVE BREEDING: Selection of mates in a breeding programme to produce offspring possessing certain defined characteristics.

ΕΠIΛΕΚΤIΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Επιλογή των συντρόφων σένα πρόγραμμα αναπαραγωγής ώστε να παραχθούν απόγονοι με συγκεκριμένα και καθορισμένα χαρακτηριστικά.

CROISEMENT SELECTIF: Lacte de choisir les géniteurs dans un programme delévage afin de produire une progéniture possedant certains caractères définis.

CRUCE SELECTIVO: El hecho de escoger los genitores en un programa de cultivo con el fin de producir una progenitura que posee ciertos caracteres definidos.

CRUZAMENTO SELECTIVO: O feito de escoller os xenitores nun programa de reprodución co fin de producir unha descendencia que posúa certos carácteres definidos.

SZELEKTÍV TENYÉSZTÉS: Egy tenyésztési programban a keresztezések kiválasztása azért, hogy valamilyen tulajdonság megjelenését előidézzük.

HODOWLA SELEKCYJNA: Selekcja materiału w programie hodowlanym celem uzyskania stada rodzicielskiego (samic i samców), pozwalającego uzyskać potomstwo o określonych cechach.

SEÇİCİ ANAÇ YÖNETİMİ: Belirli özelliklerle tanımlanmış yeni bireylerin elde edilmesi amacıyla uygulanan bilinçli anaç yönetim programı.

Was this helpful?
Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.


SELF-FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΤΑΪΣΤΡΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Συσκευή που διανέμει σβώλους τροφής όταν ενεργοποιείται από το ψάρι. Πολλά είδη ψαριών εκπαιδεύονται στην χρήση των συσκευών αυτών.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DALIMENTS: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE ALIMENTOS: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ALIMENTADOR DE DEMANDA: Dispositivo que distribúe os gránulos alimentarios despois da súa activación polos peixes mesmos. Moitas especies de peixes poden ser adestrados no uso deste tipo de aparato. Chamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estes dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ÖNETETŐ: Olyan készülék, amely a hallal történő érintkezés hatására tápszemcséket bocsát ki. Több halfajt is be lehet tanítani az önetetők használatára. Gyakran ingás etetőnek is nevezik, mivel legtöbbször egy ingával lehet őket működésbe hozni.

KARMNIK/PODAJNIK SAMOCZYNNY: Urządzenie, które wydaje pasze granulowane, a uruchamiane jest poprzez kontakt z rybą. Wiele gatunków ryb może być przyuczona do wykorzystywaniu tych karmników. Dotyczy to również karmników "na żądanie" lub "wahadłowych", które są zwykle uruchamiane przez ryby za pomocą wahadła.

OTOMATİK BESLEYİCİ: Balığın temas etmesiyle hareket eden ve pelet yemleri dağıtan alet. Pek çok balık türü için bu besleyiciler kullanılabilir. Talep besleyici veya sarkaç besleyici olarak da adlandırılmaktadır. Bu besleyiciler genelde sarkaçlar tarafından hareket ettirilmektedir.

Was this helpful?
Forringelse av miljøet i eller rundt et kultiveringsanlegg forårsaket av avfallsprodukt fra organismene i anlegget.


AUTO-POLLUTION: Refers to the deterioration of the quality of the immediate rearing environment caused by wastes generated by the reared organisms.

ΑΥΤΟΡΥΠΑΝΣΗ: Αναφέρεται στην επιδείνωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στον χώρο εκτροφής, λόγω των απορριμμάτων που προέρχονται από τους εκτρεφόμενους οργανισμούς.

AUTO-POLLUTION: La détérioration du milieu environnant des organismes cultivés provoquée par les propres rejets de ces organismes.

AUTOPOLUCIÓN: Deterioro de la calidad del ambiente de los organismos de cultivo provocado por los desechos generados por los propios organismos.

AUTOPOLUCIÓN: Deterioración da calidade do ambiente inmediato do cultivo provocado polas escouras xeradas polo propio cultivo.

ÖNSZENNYEZÉS: A közvetlen nevelési környezet leromlása, amelyet a nevelt szervezetek által termelt szennyezőanyagok okoznak.

SAMOZANIECZYSZCZENIE: Odnosi się do bezpośredniego pogorszenia jakości środowiska hodowlanego, spowodowanego przez odpadki (np. resztki paszy) i metabolity wytwarzane przez hodowane organizmy.

OTOKİRLİLİK: Yetiştirilen organizmaların yetiştirme ortamının kalitesinde yol açtıkları ani bozulmalar anlamına gelir.

Was this helpful?
Betegnelse brukt om kar der vannstrømmen hjelper til med å føre fôrrester og avføring til utløpet, f.eks. sirkulære kar med sentralt utløp.


SELF-CLEANING TANK: Term applied to tanks in which the directional flow of water assists in the movement of faeces and discarded feed to the effluent out flow, e.g. circular tanks with a central stand pipe.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡIΖΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος γιά δεξαμενές στις οποίες η κατευθυνόμενη ροή του νερού υποβοηθά την μεταφορά των περιττωμάτων και της αχρησιμοποίητης τροφής προς την αποχέτευση, π.χ. κυκλικές δεξαμενές με κεντρικό σωλήνα υπερχείλισης.

BASSIN AUTO-NETTOYANT: Bassin dans lequel le flux deau est dirigé de telle façon que les fécès et dépôts alimentaires soient éliminés par leau effluent; par exemple les bassins circulaires à trop plein central.

TANQUE AUTOLIMPIADO: Tanque en el cual el flujo de agua está dirigido de tal manera que los desechos alimentarios estén eliminados por el agua efluente; por ejemplo los tanques redondos con una cañería en posición central.

TANQUE AUTOLIMPANTE: Termo aplicado a tanques nos cales o fluxo direccional da auga axuda no movemento das feces e o alimento desbotado, que son conducidos cara ao efluente de desaugadoiro; por exemplo os tanques circulares cun tubo de desaugadoiro colocado no centro.

ÖNTISZTULÓ TARTÁLY: Olyan tartály, amelyben az irányított vízáramlás segít az ürülék és a tápmaradványok eltávolításában. Pl. henger alakú tartály függőleges, középső lefolyócsővel.

ZBIORNIK SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ: Termin stosowany do zbiorników, w których ukierunkowany przepływ wody pomaga w usunięciu odchodów i niezjedzonego pokarmu do odpływu wody; np. zbiorniki o okrężnym przepływie wody z centralnie usytuowanym odpływem.

Kendini Temizleyen Tank: Tanklar için uygulanan kavramdır. Suyun yönlü akışı dışkıların hareketine ve atık yemlerin akışla atılmasına yardım eder. Örneğin, merkezi tribünlü bir boru ile dairesel tank

Was this helpful?
Brukt for å beskrive oppdrettsmetoder der bare deler av livssyklusen til oppdrettsorganismen styres intensivt. Vanligvis oppdrettes tidlige stadier, så settes organismene ut for påvekst. Betegnelsen er ikke klart definert, og må brukes ilag med en klar beskrivelse av hvor intensivt oppdrettet er (skala for tetthet, fôringsintensitet eller andre faktorer).


SEMI-INTENSIVE CULTURE: Generally used to describe a method of farming in which only part of the life cycle of the cultured organism is under managed control. Usually early rearing is controlled and subsequently the organism is released for ongrowing.The term, however, is not clearly defined. All intensity levels are subject to interpretation. The term must be used along with a clear description of the intensity level employed, preferably by providing numbers in terms of stocking density, feeding level or other factors

ΗΜI-ΕΝΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Ορος μη επαρκώς οριζόμενος. Κάθε ορισμός της εντατικότητας υπόκειται συνεπώς σε υποκειμενικύ ερμηνεία. Η χρήση του όρου πρέπει συνεπώς να συνοδεύεται από ακριβή ποσοτικά στοιχεία που να επιτρέπουν τον ασαφή προσδιορισμό του επιπέδου εντατικότητας, όπως είναι η πυκνότητα του εποθέματος, η ποσότητα της παρεχόμενης τροφής κ.λ.π. Συνεπώς ο όρος χρησνιμοποιείται για τις καλλιέργειες όπου οι οργανισμοί ππερνούν μέρος του κύκλου της ζωής τους υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Συνήθως αυτό συμβαίνει κατά τα α

CULTURE SEMI-INTENSIVE: Méthode délevage dans laquelle seule une partie du cycle vital de lorganisme élevé est contrôlée. Généralement les premiers stades sont contrôlés, les organismes étant ensuite libérés pendant la phase de grossissement. Cependant ce terme nest pas strictement défini, et tous les niveaux dintensité sont ouverts à linterprétation subjective. Quand ce terme est utilisé, il est indispensable de citer le degré dintensité (densité de stockage, taux dalimentation).

CULTIVO SEMI-INTENSIVO: Método de cultivo en el cual solo una parte del ciclo vital del organismo cultivado es controlada. Generalmente las primeras etapas están controladas, los organismos están después liberados durante la fase de crecimiento. Sin embargo este término no está estrictamente definido, y todos los niveles de intensidad abiertos a la interpretación subjetiva. Cuando se utiliza este término es necesario citar el grado de intensidad (densidad de almacenamiento, densidad de alimentación).

CULTIVO SEMI INTENSIVO: Método de cultivo no cal só unha parte do ciclo vital do organismo cultivado é controlada. Xeralmente as primeiras etapas están controladas, os organismos son despois liberados para o seu engorde. Non obstante, este termo non está estritamente definido, e todos os niveis de intensidade poden ser obxecto de interpretacións distintas. Cando se utiliza este termo é necesario describir con claridade o grao de intensidade, preferiblemente proporcionando cifras de densidade de cultivo, nivel de alimen

FÉLINTENZÍV KULTÚRA: Általában olyan tenyésztési módszert jelentő fogalom, amelynél a tenyésztett faj az életciklusának csak egy részét éli le ellenőrzött körülmények között. Legtöbbször az előnevelés történik ellenőrzőtt körülmények között, az állatokat ezután természetes környezetben nevelik tovább. A fogalom meghatározása nem egészen pontos. Az intenzitás mértéke mindig értelmezés kérdése. A fogalmat mindig az intenzitás szintjének pontos megjelölésével együtt kell használni. Célszerű a népesítési sűrűség, a taka

HODOWLA PÓŁINTENSYWNA: Określenie stosowane do metody gospodarowania, w której tylko część cyklu życiowego hodowanego organizmu jest prowadzona pod kontrolą. Najczęściej wczesne stadia są hodowane w warunkach kontrolowanych, później zaś organizmy są wypuszczane na odrost/odchów. Jednakże termin ten nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Wszystkie poziomy intensywności są przedmiotem interpretacji. Termin ten musi być stosowany wraz z jasnym opisem używanego poziomu intensywności, głównie w zakresie informacji co do licz

YARI ENTANSİF KÜLTÜR: Kontrollü şartlar altında yetiştiriciliği yapılan organizmaların hayat döngülerinin sadece bir bölümünde uygulanan yetiştiricilik metodunu ifade etmek için kullanılır. Genellikle erken hayat dönemlerinde kültüre alınan canlılar daha sonra büyümeleri için salıverilir. Bununla birlikte, bu ifade tam olarak tanımlayıcı değildir. Yoğunluk düzeylerinin tümü yoruma açıktır. Kullanılan yoğunluk düzeyinin açık bir ifadesiyle birlikte uzun süre ifadesi kullanılmalıdır. Stok yoğunluğu, besleme düzeyi vey

Was this helpful?
En spesiell type fôrautomat svært ofte brukt i storskala dam- eller merdoppdrett for å spre fôr over et stort område. Kan være stasjonære eller mobile. Førstnevnte er vanligvis betjent av en luftstrøm gjennom en slange som peker mot oppdrettsenheten og som kan justeres for å nå forskjellige områder. Sistnevnte beveger seg med selvgående fôrvogner. Blir ofte betjent fra en vogn trukket av et kjøretøy langs dammene. Sentralfôringsanlegg kan være automatiske eller bli tilført fôr fra en sentral kom


FEED CANNON: A specific type of automated feeder commonly used in large-scale culture to distribute feed over a wide area. They may be stationary or mobile: the former type is usually operated by air blown through a hose pointing towards the pond, the angle of which can be varied to reach different parts; the latter move on self-propelled feed trolleys. Often operated from a wagon pulled behind a truck while moving along dikes. Blowers may be automatic or fed by a central compressor controlling feed dose, si

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

SOUFFLEUR DALIMENTS: Distributeur d’aliments fréquemment employé pour disperser des aliments sur une surface importante. Peut être stationnaire ou mobile : dans le premier cas, les aliments sont distribués à travers un tuyau par un souffleur d’air. L’angle du tuyau est varié pour atteindre les différentes zones de culture. Les versions mobiles sont souvent montées sur des chariots autoporteurs. Souvent ce genre de distributeur est remorqué le long des digues. Les souffleurs peuvent être automatiques ou alimentés p

CAÑÓN ALIMENTADOR: Un tipo concreto de alimentador automático utilizado habitualmente en cultivos a gran escala para distribuír el alimento por grandes superficies. Pueden ser fijos o móviles: los del primer tipo funcionan normalmente con aire insuflado a través de una manguera dirigida hacia el estanque, pudiendose modificar el ángulo de aquella para alcanzar diferentes partes; los del segundo tipo se mueven mediante carros alimentadores autopropulsados. A menudo operados desde un carro tirado por un camión que

CANÓN ALIMENTADOR: Un tipo concreto de alimentador automático utilizado habitualmente en cultivos a grande escala para distribuír o alimento por grandes superficies. Poden ser fixos ou móbiles: os do primeiro tipo funcionan normalmente con aire insuflado a través dunha mangueira dirixida cara ao estanque, podéndose modificar o ángulo daquela para alcanzar diferentes partes; os do segundo tipo móvense mediante carros alimentadores autopropulsados. A miúdo operados dende un carro tirado por un camión que se despraza

ETETŐÁGYÚ: Speciális automata etetőtípus, amelyet nagyméretű haltenyésztő rendszerekben általánosan használnak a takarmány nagy területen történő eloszlatására. Lehet stabil vagy mozgó: az előbbi típust általában a tó felé irányuló csövön keresztülfújt levegő működteti, e cső szöge változtatható, hogy elérhesse a különböző részeket; az utóbbi önjáró etetőkocsikon mozog. Gyakran egy gáton haladó teherautó után rögzített utánfutóról működtetik. A fúvókák lehetnek automatikusak, vagy egy központi kompresszor

ARMATKA PASZOWA: Specyficzny typ automatycznego podajnika paszy stosowany w hodowlach wielkotowarowych do rozprowadzania paszy na dużym obszarze. Podajniki te mogą być stacjonarne lub ruchome. Stacjonarne najczęściej wykorzystują powierze wydmuchiwane przez wąż skierowany ku stawowi, przy czym kąt nachylenia węża można zmieniać, tak by pasza dotarła do różnych części stawu; podajniki ruchome poruszają się na samobieżnych platformach; często znajdują się w wózku ciągnionym przez ciężarówkę jadącą wzdłuż grobli. N

OTOMATİK YEMLİK: Genellikle büyük ölçekli kültür tesislerinde yemi geniş alana yaybilmek için kullanılan özel bir otomatik yemlik. Sabit veya hareketli olabilirler: sabit tip genellikle bir hortuma bağlı hava püskürtücüsünün havuza doğru tutulmasıyla çalışır, çeşitli açıl

Was this helpful?
Mekanisme som slynger et objekt rundt en fast akse, som gir g-kraft vinkelrett til aksen. En sentrifuge virker etter sedimenteringsprinsippet, hvor sentripetalakselerasjonen får tyngre partikler til å bevege seg ut fra sentralaksen (mot bunnen), og lettere partikler mot toppen.


CENTRIFUGE: A piece of equipment that puts an object in rotation around a fixed axis, applying a force perpendicular to the axis. The centrifuge works using the sedimentation principle, where the centripetal acceleration causes heavier particles to move out along the radial direction (the bottom) and lighter objects tend to move to the top.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ: Μηχάνημα στο εσωτερικό του οποίου τοποθετούνται αντικείμενα έχοντας ροπή ως προς ένα σταθερό άξονα στον οποίο εφαρμόζεται κατακόρυφη δύναμη. Η φυγόκεντρος λειτουργεί έχοντας ως βάση την ιζηματοποίηση, καθώς η κεντρομόλος επιτάχυνση που προκαλείται με τη λειτουργία της, αναγκάζει τα μεγαλύτερα κομμάτια να μετακινηθούν προς τα κάτω και τα πιο ελαφριά προς τα πάνω.

CENTRIFUGEUSE: Appareil destiné à mettre un objet en rotation autour dun axe fixe., en appliquant une force perpendiculaire à laxe. La centrifugeuse fonctionne selon le principe de sédimentation dans lequel laccélération centripète entraîne les particules les plus lourdes vers le bas, alors que les plus lègères vont vers le haut.

CENTRÍFUGA: Aparato que permite colocar un objeto en rotación alrededor de un eje fijo, aplicando una fuerza perpendicular el eje. La centrífuga funciona usando el principio de sedimentación, donde la aceleración centrípeta provoca que las partículas más pesadas se desplacen a lo largo de la dirección radial (al fondo), y las más ligeras tiendan a dirigirse a la superficie.

CENTRÍFUGA: Aparato que permite colocar un obxecto en rotación ao redor dun eixe fixo, aplicando unha forza perpendicular o eixe. A centrífuga funciona usando o principio de sedimentación, onde a aceleración centrípeta provoca que as partículas máis pesadas se despracen ao longo da dirección radial (ao fondo), e onde as máis lixeiras tendan a dirixirse á superficie.

CENTRIFUGA: Valamely tárgyat egy stabil tengely körül forgásba hozó, és a tengelyre merőleges erőhatást kifejtő eszköz. A centrifuga az ülepedés elvén alapszik, amelynél a centripetális gyorsulás miatt a nehezebb részecskék sugárirányban mozognak (a fenék felé), a könnyebbek pedig felfelé.

WIRÓWKA: Urządzenie, które wprowadza obiekt w ruch wirowy dokoła nieruchomej osi przez zastosowanie siły skierowanej prostopadle do tej osi. Wirówka powoduje sedymentację (osadzanie się) materiału, ponieważ przyspieszenie dośrodkowe sprawia, że cięższe cząstki przesuwają się na zewnątrz (na dno naczynia) a obiekty lekkie - do górnej części wirowanego materiału.

SANTRAFÜJ: Bir nesneyi sabit bir eksen etarfında rotasyonla koyan bir parça alet, eksene dik bir kuvvet uygular. Santrafüj sedimentasyon prensibine göre çalışır buna göre merkezcil ivme ağır parçacıkları radyal yönde (alta doğru) taşırken daha hafif nesneleri yukarı

Was this helpful?
Klinisk syndrom karakterisert ved bakterieinfeksjon i blodet.


SEPTICAEMIA: A clinical syndrome characterized by a bacterial infection of the blood stream.

ΣΗΨΑΙΜΙΑ: Κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από βακτηριακή μόλυνση, στο κυκλοφορικό σύστημα.

SEPTICEMIE: Syndrome clinique caractérisé par une infection bactérienne du système sanguin.

SEPTICEMIA: Síndrome clínico caracterizado por infección bacteriana del sistema sanguíneo.

SEPTICEMIA: Síndrome clínica caracterizada por infección bacteriana do sistema sanguíneo.

SZEPTIKÉMIA: A véráram bakteriális fertőzésével jellemezhető klinikai tünetegyüttes.

POSOCZNICA: Syndrom kliniczny charakteryzujący się zakażeniem bakteryjnym płynącej krwi.

SEPTİSEMİ: Bakteriyel enfeksiyonların kan akışında bulunmasıyla karakterize olan klinik bir sendromdur.

Was this helpful?
Akutt systemisk bakteriesykdom på varmtvannsarter grunnet Streptococcus sp. Bare noen fa tilfeller er registrert.


STREPTOCOCCAL SEPTICAEMIA: An acute systemic bacterial disease of warm water fishes caused by Streptococcus sp. Only a few outbreaks of this disease have been recorded.

ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ: Οξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια των ψαριών των θερμών νερών που οφείλεται στον Streptococcus sp. Μόνο λίγες επιδημίες από την ασθένεια αυτή έχουν αναφερθεί.

SEPTICEMIE STREPTOCOCCIQUE: Maladie bactérienne systémique aiguë des poissons des eaux tempérées provoquée par des espèces de bactéries du genre Streptococcus. Peu de manifestations de cette maladie sont rapportées.

SEPTICEMIA DEL ESTREPTOCOCO: Enfermedad bacteriana sistémica aguda de aguas templadas provocada por especies de bacterias del género Streptococcus. Se conocen pocas manifestaciones de esta enfermedad.

SEPTICEMIA DO ESTREPTOCOCO: Enfermidade bacteriana sistémica aguda de peixes de auga quente provocada por especies de bacterias do xénero < i>Streptococcus. Só foron rexistrados uns poucos brotes desta enfermidade.

STREPTOCOCCUS-SZEPTIKÉMIA: Melegvízi halak heveny, szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Streptococcus fajok okoznak. A betegség kitörését csak néhány esetben regisztrálták.

POSOCZNICA STREPTOKOKOZALNA: Ostra systemiczna choroba bakteryjna ryb ciepłolubnych powodowana przez Streptococcus sp. Zanotowano tylko kilka wybuchów tej choroby.

STREPTOKOK SEPTİSEMİ: Strepreptococcus sptarafından meydana getirilen ve sıcak su balıklarında görülen akut sistemik bir bakteriyel balık hastalığı. Bu hastalıkla ilgili sadece birkaç tane salgın/hastalık vakası rapor edilmiştir.

Was this helpful?
Betegnelse brukt om en tilstand i vev som er forårsaket av mikroorganismer som lever i dem, fører til slutt til forråtnelse.


SEPTIC: A term applied to a condition of the tissues caused by micro-organisms living on them, leading ultimately to putrefactions.

ΣΗΠΤΙΚΟΣ: Ορος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση των ιστών που προκαλείται από μικροοργανισμούς που ζουν πάνω σ αυτούς και που οδηγεί τελικά στην σήψη των ιστών αυτών.

SEPTIQUE: Se dit dune condition des tissus provoquée par les micro-organismes qui y vivent; putrescent.

SÉPTICO: Dícese de un estado de tejidos provocado por los microorganismos que viven en estos tejidos y que conducen a la putrefacción.

SÉPTICO: Dise dun estado de tecidos provocado polos microorganismos que viven nestes tecidos e que conducen á putrefacción.

SZEPTIKUS: A szöveteknek azt az állapotát jelentő fogalom, amelyet a szövetekben élő mikroorganizmusok idéznek elő, és amely végül rothadáshoz vezet.

SEPTYCZNY/ZAKAŹNY: Termin stosowany w odniesieniu do stanu tkanek, spowodowanego przez żyjące na nich mikroorganizmy, powodujące ostatecznie ich gnicie.

SEPTİK: Yaşayan organizmaların dokusunda, mikroorganizmaların faaliyetleri tarafından meydana gelen kokuşma ile sonuçlana bozulmalar.

Was this helpful?
Vedrører serum.


SEROUS: Pertaining to the serum.

ΟΡΟΓΟΝΟΣ: Αναφέρεται στον ορό του αίματος.

SERIQUE: Relatif au sérum sanguin.

SERICO: Relativo al suero sanguíneo.

SERICO: Relativo ao soro.

SAVÓS: A szérummal kapcsolatos

SUROWICZY: Odnoszący się do surowicy krwi.

SERÖZ: Serum ile ilgili bir terim.

Was this helpful?
Membranen som omgjor de indre organene.


SEROSA: Serous membrane.

ΟΡΟΓΟΝΟΣ ΥΜΕΝΑΣ: ΟΡΟΓΟΝΟΣ ΥΜΕΝΑΣ.

SEREUSE: Membrane qui recouvre certains organes.

SEROSA: Membrana que cubre ciertos órganos.

SEROSA: Membrana que cobre certos órganos.

SEROSA: Savós hártya.

BŁONA SUROWICZA: Błona surowicza; surowicówka.

SEROSA: Önemli bir zar.

Was this helpful?
Den flytende fibrinogenfri fraksjonen i blodet. Hos virvelløse dyr (evertebrater) skilles serum fra hemolymfen ved fjerning av sirkulatoriske celler ved sentrifugering. Hos virveldyr (vertebrater) koaguleres blodet først (dvs fibrinogen omdannes til uløselig fibrin), før det sentrifugeres for fjerning av blodceller og fibrin. Jfr. plasma.


SERUM: The fibrinogen-free fluid fraction of blood or haemolymph. In invertebrates serum is separated from haemolymph by the removal of circulatory cells by centrifugation. In vertebrates, the blood is first allowed to clot (i.e. fibrinogen is converted to insoluble fibrin) and then centrifuged to remove blood cells and fibrin.

ΟΡΟΣ: Τo ελεύθερο ινωδογόνου υγρό μέρος του αίματος ή της αιμολέμφου. Στα ασπόνδυλα ο ορός διαχωρίζεται από την αιμολέμφο με απομάκρυνση των κυττάρων με φυγοκέντρηση. Στα σπονδυλωτά το αίμα αφήνεται αρχικά να πήξει (με μετατροπή του ινωδογόνου σε ινώδες) και στη συνέχεια υπόκειται σε φυγοκέντρηση ώστε να απομακρυνθούν τα αιμοκύτταρα και το ινώδες. Πρβλ. Πλάσμα.

SERUM: La portion fluide, dépourvue de fibrinogène, du sang ou de lhémolymphe. Chez les Invertébrés, le sérum est obtenu par centrifugation de lhémolymphe afin denlever les cellules circulantes. Chez les vertébrés, le sang est dabord coagulé (le fibrinogène est converti en fibrine insoluble) avant centrifugation. Le caillot de sang et les cellules sanguines sont ainsi éliminés du sérum.

SUERO: Porción fluida, que carece de fibrinógeno, de sangre o de hemolinfa. En los vertebrados, el suero se obtiene por centrifugación de la sangre para extraer las células circulantes. En los vertebrados, la sangre se coagula previamente (el fibrinógeno se convierte en fibrina insoluble) antes de la centrifugación. El coágulo y las células sanguíneas son así eliminadas del suero.

SORO: Porción fluída, que carece de fibrinóxeno, de sangue ou de hemolinfa. Nos invertebrados, o soro sepárase da hemolinfa mediante a extracción das células circulantes por centrifugación. Nos vertebrados, o sangue coagúlase previamente (o fibrinóxeno convértese en fibrina insoluble) antes da centrifugación. O coágulo e as células sanguíneas son así eliminadas do soro.

SZÉRUM: Vérsavó; a vér vagy hemolimfa fibrinogénmentes, folyékony frakciója. Gerinctelenek hemolimfájából a szérum elválasztható centrifugálással, amely eltávolítja a sejtes elemeket. Gerincesek esetében a vért először hagyni kell megalvadni (a fibrinogén ilyenkor oldhatatlan fibrinné alakul), majd le kell centrifugálni, hogy eltávolítsuk a vérsejteket és a fibrint.

SUROWICA (krwi): Pozbawiona fibrynogenu płynna frakcja krwi lub hemolimfy. U bezkręgowców surowica jest oddzielana od hemolimfy przez usunięcie komórek z krwi obiegowej przez odwirowanie. U kręgowców, pozwala się wpierw skrzepnąć krwi (tj. fibrynogen jest przekształcany w nierozpuszczalną fibrynę) a następnie odwirowuje się ją, w celu usunięcia krwinek i włóknika.

SERUM: Fibrinojen içermeyen kan dokusu. Serum omurgasızlarda dolaşım dokusunun santrifüj edilmesiyle elde edilirken, omurgalılarda ise fibrinojen önce fibrine çevrilir ve daha sonra santrifüj edilerek, fibrin ve kan hücreleri uzaklaştırılarak elde edilir.

Was this helpful?
I, eller avhengig av, en spesiell sesong eller årstid.


SEASONALITY: Of, or dependent on, a particular season.

ΕΠΟΧΙΚΟΣ: Ό,τι εξαρτάται ή σχετίζεται από ή με μια συγκεκριμένη εποχή.

SAISONNIER: Qui dépend dune saison particulière

ESTACIONALIDAD: De, o dependiente de, una estación determinada.

ESTACIONALIDADE: De, ou dependente de, unha estación determinada.

SZEZONÁLIS: Egy bizonyos évszakhoz tartozó, vagy egy bizonyos évszaktól függő.

SEZONOWOŚĆ: Występowanie zmienności związanej z porami roku.

MEVSİMSELLİK: Dair veya bağımlı, belirli bir mevsim.

Was this helpful?
Små østers, vanligvis mindre enn 50 mm lange, passende til å settes ut på havbunnen for oppdrett fram til markedsstørrelse.


BEDDING OYSTERS: Small oysters, usually under 50 mm long, suitable for rearing to maturity on the sea bed.

ΣΤΡΕΙΔΩΝΑΣ: Μικρά στρείδια συνήθως κάτω από 50 mm μήκος, κατάλληλα να εκτραφούν ως την ωριμότητα στον πυθμένα της θάλασσας.

NAISSAIN(1): Petites huîtres, normalement de longueur inférieure à 50 mm, convenable pour le grossissement jusquà la maturité.

HUEVA (1): Pequeñas ostras, normalmente de longitud inferior a 50 mm, convenientes para engordar hasta la madurez.

SEMENTE (LARVA): Moluscos de pequeno tamaño (ex. ostras), normalmente de lonxitude inferior a 50 mm, utilizadas para o proceso de engorde ata a madureza ou o talle comercial no medio mariño.

TELEPES OSZTRIGÁK: Kisméretű, általában legfeljebb 50 mm hosszúságú osztrigák, amelyek alkalmasak partközeli tengervízben, természetes körülmények között történő továbbnevelésre.

OSADZANIE OSTRYG: Małe ostrygi, zazwyczaj o długości poniżej 50 mm, są odpowiednie do hodowli na dnie morskim do stadium dojrzałości.

İSTRİDYE YATAĞI: Genellikle 50 mm uzunluğun altındaki küçük ist,iridyelrin yetiştirciliği için uygun deniz dip yüzeyi.

Was this helpful?
Tifotet krepsdyr, vanligvis Penaeus spp. Tradisjonelt brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” (på engelsk) på forskjellig måte ulike plasser i verden. FAO definisjon: Marine og brakkvannsarter kalles ”shrimps”, og ferskvannsarter kalles ”prawns”.


SHRIMP: Decapod crustaceans of the suborder Natantia, commonly the Penaeus spp. Traditionally the terms for shrimp and prawn are interchangeably used of different species in different parts of the world. The FAO convention is to call marine and brackish water forms shrimps, and fresh water forms prawns.

ΓΑΡIΔΑ: Δεκάποδο καρκινοειδές της υποτάξης Κολυμβητικά (Natantia), συνήθως του γένους Penaeus. Παραδοσιακά οι όροι γαρίδα και καραβίδα χρησιμοποιούνται εναλλάξ γιά διάφορα είδη σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με την σύμβαση του FAO οι μορφές που ζούν στην θάλασσα και τα υφάλμυρα νερά καλούνται γαρίδες (shrimps) ενώ εκείνες του γλυκού νερού καραβίδες (prawns).

CREVETTES: Crustacé décapode appartenant au sous-ordre des Natantia; souvent des espèces de Penaeus. Deux termes anglo-saxons sont utilisés afin de décrire les crevettes; "shrimp" et "prawn". Les deux termes sont couramment employés de façon interchangeable, mais la convention de la FAO est de réserver le terme "shrimp" pour les crevettes marines et deau douce et le terme "prawn" pour les espèces dulçaquicoles.

CAMARÓN: Crustáceo decápodo que pertenece al suborden de Natantia; a menudo especies de Penaeus. Dos términos anglosajonos son utilizados con el fin de describir los camarones; “shrimp” y “prawn”. Los dos términos son normalmente utilizados de manera intercambiable, pero la convención de la FAO se reserva el termino “shrimp” para los camarones marinos y de agua salobre y el término “prawn” para las especies de agua dulce.

LAGOSTINO OU GAMBA (GL) / CAMARÓN (SUDAMÉRICA): Crustáceo decápodo que pertence á suborde de Natantia; a miúdo especies de Penaeus. Tradicionalmente úsanse dous termos anglosaxons co fin de describir os lagostinos; "shrimp" e "prawn", "lagostino e "camarón". Os dous termos son normalmente utilizados de indistinta forma para diferentes especies en diferentes partes do mundo. A convención da FAO resérvase o termo "shrimp" para os lagostinos mariños e de auga salobre e o termo "prawn" para as especies de camaróns de auga doce.

GARNÉLA: A Natantia alrendbe tartozó tízlábú rákok, általában a Penaeus nemzetség fajai. A "garnélarák" és a "királyrák" megnevezéseket hagyományosan megkülönböztetés nélkül használják. A FAO meghatározása szerint a tengerben és kevert vízben élő fajokat garnélarákoknak, az édesvízi fajokat királyrákoknak nevezzük.

KREWETKA: Skorupiaki dziesięcionogie z podrzędu Natantia, zazwyczaj z rodzaju Penaeus spp. Tradycyjnie terminu krewetka (shrimp) i krewetka (prawn) są używane zamiennie w stosunku do różnych gatunków w różnych częściach kuli ziemskiej. Konwencja FAO wymaga nazywania morskich i słonowodnych gatunków krewetek "shrimps” a słodkowodnych "prawns”.

Karides: Natantia subordosunun dekapod kabukluları, yaygın olarak Penaeus spp. dir. Geleneksel olarak karidesler ve deniz tekeleri için kullanılan terim dünyanın farklı bölgelerindeki farklı türler için değiştirilerek kullanılır. FAO sözleşmesi deniz ve tuzlu su türlerini karides ve tatlı su formlarını da deniz tekesi olarak isimlendirir.

Was this helpful?
Rørformet sanseorgan i fiskehodet, bestående av kanaler som ofte ligger i fordypninger i knokler. Hovedforgreiningen er lateralkanalen, som er en videre fortsettelse av sidelinjen. Lateralkanalen forgreiner seg ut til fire kanaler: (a) Supratemporalkanalen (forbinder systemene fra hver side av fisken dorsalt bak øyet), (b) supraorbitalkanalen (oversiden av øyet), (c) intraorbitalkanalen (undersiden av øyet) og (d) mandibularkanalen (underkjeven). Kanalene står i kontakt med omgivelsene gjennom k


HEAD CANALS: Tubular sensory organs that run beneath the surface of the head or in grooves in many fishes. The main branches are the lateral canal, which is a forward continuation of the lateral line on the body, and a temporal canal that extends from the lateral canal towards the dorsal midline across the occipital region of the head. A preopercular- mandibular canal runs in the cheek bone and continues out toward the tip of the lower jaw; supraorbital and suborbital canals are variable. These are useful fo

ΚΕΦΑΛΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ: Σωληνοειδή αισθητήρια όργανα που βρίσκονται πίσω από την επιφάνεια του κεφαλιού ή μέσα σε εγκοπές, σε πολλά ψάρια. Οι κύριοι κλάδοι είναι η πλευρική αύλακα, η οποία είναι η συνέχεια προς τα εμπρός της πλευρικής γραμμής, και η κροταφική αύλακα, η οποία εκτείνεται από την πλευρική γραμμή προς τη νωτιαία μέση γραμμή περνώντας από την ινιακή περιοχή του κεφαλιού. Μία προ-επικαλυμματική - γναθική αύλακα διατρέχει το ζυγωματικό οστό και συνεχίζει προς τα έξω προς την κορυφή της κάτω σιαγόνας. Οι υπερκ

CANAUX CRANIENS: Organes sensoriels tubulaires situés sur la surface de la tête ou dans des canaux chez certains poissons. Les branches principales comprennent le canal latéral, qui est le prolongement de la ligne latérale antérieure et le canal temporal qui sétend du canal latéral vers la ligne médiodorsale de la région occipitale de la tête. Le canal préoperculo- mandibulaire traverse le préopercule et continue vers la pointe de la mandibule; les canaux supraorbitaux et suborbitaux sont variables. Ils sont uti

CANALES CRANEALES: Órganos sensoriales tubulares situados en la superficie del cráneo o dentro de canales en ciertos peces. Las principales ramas se componen del canal lateral, que consiste en la prolongación de la línea lateral anterior y el canal temporal que se extiende desde el canal lateral hacia la línea mediodorsal de la región occipital de la cabeza. El canal preopérculo-mandibular traversa el preopérculo y continua hacia la punta de la mandíbula; los canales supraorbitales y suborbitales son variables. Se

CANLES CRANIAIS: Órganos sensoriais tubulares situados baixo a superficie cefálica ou dentro de sucos en moitos peixes. As principais ramas compóñense da canle lateral, que consiste na prolongación anterior da liña lateral e a canle temporal que se estende dende a canle lateral cara á liña mediodorsal ao longo da rexión occipital da cabeza. A canle preopércular-mandibular vai polo preopérculo e continua cara á punta da mandíbula inferior; as canles supraorbitais e suborbitais son variables. Utilízanse para a ide

FEJI CSATORNÁK: Sok halfajban a fej felszíne alatt vagy barázdákban elhelyezkedő csöves érzékszervek. Főbb ágai az oldalsó csatorna, amely az oldalvonal folytatása, és a halántéki csatorna, amely az oldalsóból ágazik ki a fej nyakszirti részének háti középvonala felé. A preoperkuláris-állkapcsi csatorna a járomcsonton belül fut és az alsó állkapocs csúcsa felé folytatódik; a szupraorbitális és szuborbitális csatornák változóak. Bizonyos fajok azonosításához használhatók.

KANAŁY GŁOWOWE: Tabularne narządy czuciowe, które biegną u wielu ryb pod powierzchnią głowy lub w kanałach. Główne rozgałęzienia stanowi kanał boczny, który jest przednią kontynuacją linii nabocznej na ciele, zaś kanał skroniowy rozciąga się od kanału bocznego w kierunku środkowej linii grzbietowej przez rejon potyliczny głowy. Kanał przedwieczkowo-żuchwowy biegnie w kości policzkowej i ciągnie się dalej do szczytu dolnej szczęki; kanały nadoczodołowy i podoczodołowy są zmienne. Są one wykorzystywane przy ident

Baş Kanalları : Bir çok balıkta başın yüzeyinde veya kanal sistemi ile çalışan tubular duyu oranlarıdır. Ana kanallar yanda olup vücut üzerinde yanal çizgi boyunca devam ederler. Geçici kanallar ise baş bölgesinin üst tarafının ortasına kadar dağılır. Ön solungaç-alt çene kanalı yanak kemiğine ve çenenin altına kadar devam eder, Supraorbital ve suborbial kanallar değişkenlik gösterirler ve bu yapılar belli türlerin tayininde kullanılırlar.

Was this helpful?
Et tubulært sanseorgan hos fisk og akvatiske livsstadier hos amfibier, som er lokalisert langs kroppen og på deler av hodet. Brukes for å registrere vannbevegelse (turbulens), forandring i stromretning, endringer i trykk etc. Strekker seg vanligvis fra skulderbuen til haleroten, mens det mangler eller er mindre hos enkelte arter. Forsetter til tuppen på halefinnen hos noen arter. Reseptorene (neuromaster) sitter inni kanaler, men er tilknyttet det omkringliggende vannet gjennom tynne porer. E


LATERAL LINE SYSTEM: A tubular sensory organ of fishes and aquatic life stages of amphibians that is located along the sides of the body and on parts of the head. It is used to perceive water movements (turbulences), current changes, differences in pressure, etc. Typically, it extends from the shoulder girdle to the base of the tail but in some species it is shorter or may not even be present, or it can continue on to the tip of the tail fin. The receptors which end initially free in the epidermis, are located in ch

ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σωληνοειδές αισθητήριο όργανο των ψαριών και των υδρόβιων σταδίων ζωής των αμφιβίων που ευρίσκεται κατά μήκος των πλευρών του σώματος και τμήματος της κεφαλής. Χρησιμοποιείται γιά να γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις του νερού (στροβιλισμός), οι αλλαγές των ρευμάτων, οι διαφορές στην πίεση κλπ. Κατά κανόνα εκτείνεται από την ωμική ζώνη έως την βάση της ουράς αλλά σε μερικά είδη είναι βραχύτερο, απουσιάζει, ή συνεχίζεται μέχρι το άκρο του ουραίου πτερυγίου. Οι αισθητήρες των οποίων τα άκρα είνα

LIGNE LATERALE: Organe sensoriel tubulaire chez les poissons et les stades aquatiques des amphibies. Il est situé le long des flancs et sur certaines parties de la tête. Utilisé dans la perception des mouvements de leau (turbulences), les changements de courants, les différences de pressions, etc. Typiquement, il sétend de la ceinture scapulaire à la base de la queue. Il est plus court ou parfois absent chez certaines espèces; chez dautres il court jusquà lextrémité de la nageoire caudale. Les récepteurs, primi

LÍNEA LATERAL: Órgano sensorial tubular en peses y en estados acuáticos de anfibios. Se sitúa a lo largo de costado y en ciertas partes de la cabeza. Usado en la percepción de movimientos de agua (turbulencias), cambios de corrientes, diferencias de presiones, etc. Típicamente, se extiende del cinturón escapular a la base de la cola. Es más corto o a veces ausente en ciertas especies; en otros corre hasta la extremidad de la aleta caudal. Receptores, primitivamente libres en el epidermis se localizan en los ca

LIÑA LATERAL: Órgano sensorial tubular dos peixes e de estados acuáticos de anfibios. Sitúase ao longo do costado e en certas partes da cabeza. Usado para a percepción de movementos de auga (turbulencias), cambios de correntes, diferenzas de presión, etc. Tipicamente, esténdese dende a cintura escapular ata a base da cola, pero nalgunhas especies é máis curto ou pode mesmo non estar presente, ou pode continuar ata o final da aleta caudal. Os receptores que inicialmente remataban libres na epiderme, están loca

OLDALVONAL-RENDSZER: A halakban és a kétéltűek vízi életszakaszaiban megtalálható csöves szerkezetű érzékszerv, amely a test két oldala mentén és a fej bizonyos részein helyezkedik el. A víz mozgásait, az áramlásokat és a nyomáskülönbségeket érzékeli. Általában a vállövtől a faroknyélig húzodik, de néhány fajban rövidebb, vagy teljesen hiányzik, esetleg a farokúszó csúcsáig tart. A hámrétegben szabadon végződő érzékelősejtek csatornákban helyezkednek el, amelyek pórusokon keresztül érintkeznek a vízzel. A csatornák

LINIA NABOCZNA: Tabularny narząd czuciowy u ryb i młodocianych stadiów płazów żyjących w wodzie, który jest umiejscowiony wzdłuż boków ciała a częściowo na głowie. Służy on do odbierania informacji o ruchu wody (turbulencji), zmianach prądów, różnic ciśnienia itp. Zazwyczaj ciągnie się od pasa barkowego do nasady ogona; u niektórych gatunków jest on krótszy lub może w ogóle nie występować, ale może ciągnąć się też do końca płetwy ogonowej. Receptory, których początkowy wolny koniec jest w naskórku, są usytuowan

YANAL ÇİZGİ SİSTEMİ: Balıkların ve anfibilerin akuatik yaşam safhalarında bir boru şeklinde duyusal organları mevcuttur ve baş bölümünde ve vücutun her iki yanına doğru uzanmış şekildedir. O su hareketlerini akıntı değişikliklerini, basınç farklılıklarını algılamakta kullanılır. Tipik olarak, kuyruğun kaidesinden sırt kısmından doğru uzanır fakat bazı türlerde daha kısadır hatta bazılarında olmayabilir veya hatta kuyruk yüzgecinin sonuna kadar devem edebilir. Epidermlerde başlangıçta serbest olan alıcılar, kupüle

Was this helpful?
(1) Rørformet organ hos akvatiske bløtdyr (mollusker), som vann dras inn og ut gjennom. (2) Den engelske betegnelsen ”siphon” betyr også hevert (gr. sifong), som brukes til å suge ut f.eks. slam og død rogn/larver fra oppdrettskar.


SIPHON: (1) Tunnel-shaped structure in aquatic molluscs through which water is drawn in and out. (2) A hose used to remove fluid (e.g. bottom sludge) from culture tanks, the end of which is either below the water surface of the tank (operated by gravity) or connected to a pump or airlift.

ΣΙΦΩΝ: (1) Σωληνοειδής δομή στα υδρόβια μαλάκια μέσω της οποίας αντλείται νερό. (2)(ή σιφώνι). Εξάρτημα που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των δεξαμενών (από το ίζημα στο δάπεδό τους) το άκρο εξόδου του οποίου βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το άκρο εισόδου (και λειτουργεί με την βαρύτητα) ή συνδέεται με αντλία.

SIPHON: (1) Structure tubulaire servant laspiration et lexpulsion de leau chez les mollusques aquatiques. (2) Tuyau servant lévacuation de fluides (débris du fond par exemple) des bassins de culture, soit par gravité, soit à laide dune pompe ou dun exhausteur.

SIFÓN: (1) Estructura tubular que sirve para la aspiración y expulsión de agua en los moluscos acuáticos. (2) Tubo que sirve para evacuar los fluidos (fango por ejemplo) de los estanques de cultivo, por gravedad, con una bomba o con aireador (air lift).

SIFÓN: (1) Estrutura tubular que serve para a aspiración e expulsión de auga nos moluscos acuáticos. (2) Tubo que serve para evacuar os fluídos (lama do fondo por exemplo) dos tanques de cultivo, o extremo do cal está, ou ben por debaixo do nivel da superficie da auga (funcionamento por gravidade), ou ben conectado a unha bomba ou aireador (air lift).

SZIFON: (1) A vízi puhatestűek alagútszerű szerve, amelyen keresztül a vizet beszívják és kieresztik. (2) A tenyésztőtartályokból folyadék (pl. a tartály alját borító iszap) eltávolítására használt tömlő, amelynek vége a tartály vízszintje alatt van (ekkor a gravitáció működteti), vagy egy szivattyúhoz csatlakozik.

SYFON: (1) Konstrukcja w kształcie tunelu u mięczaków wodnych, przez którą woda jest wciągana i wyciągana. (2) Wąż używany do usuwania płynu (np. muł denny) ze zbiorników hodowlanych, którego drugi koniec jest poniżej powierzchni dna zbiornika (działa na zasadzie grawitacji), albo połączony do pompy bądź wyciągu powietrznego.

SİFON: (1) Sucul yumuşakçalarda suyu içeri çeken ve dışarı boşaltan tünel şekilli yapı. (2) Uçları hem tankın su yüzeyinin altına hem de pompaya veya havalandırmaya bağlı olan, yetiştiricilik tanklarından pis suyun (örn. dip çamuru) uzaklaştırılması için kullanılan bir hortum.

Was this helpful?
Oppdrettssystem der oppdrettsenhetene (ofte sirkulære) bruker mer vertikal enn horisontal plass (høyden er ofte større enn diameteren). Brukes ved oppdrett av ål og kveiteyngel.


SILO CULTURE: Culture systems employing culture chambers (usually circular) that utilise more vertical than horizontal space (height usually larger than diameter), used in eel culture.

ΣΙΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Συστήματα καλλιέργειας που πραγματοποιούνται σε χώρους καλλιέργειας (συνήθως κυλινδρικούς) των οποίων η κατακόρυφη διάσταση είναι μεγαλύτερη από την οριζόντια (ύψος μεγαλύτερο από την διάμετρο). Χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια χελιών.

CULTURE EN SILO: Système de culture dans une chambre de culture qui emploie davantage despace vertical quhorizontal (cest à dire la hauteur est plus importante que le diamètre); utilisé dans la culture des anguilles.

CULTIVO EN SILO: Sistema de cultivo en una cámara de cultivo que utiliza bastante espacio vertical que horizontal (es decir la altura es más importante que el diámetro); utilizado en el cultivo de anguilas.

CULTIVO EN SILO: Sistema de cultivo nunha cámara de cultivo (normalmente circular) que utiliza mais o espazo vertical que o horizontal (é dicir a altura é máis importante que o diámetro); utilizado no cultivo de anguías.

SILÓKULTÚRA: Olyan tenyésztőrendszer, amely függőleges irányban nagyobb, vízszintes irányban kisebb, általában henger alakú nevelőtartályokból áll (a magasságuk nagyobb, mint az átmérőjük). Az angolnatenyésztésben használják.

HODOWLA SILOSOWA: System hodowli używający zbiorników silosowych (zwykle okrągłych), które zajmują więcej przestrzeni pionowej niż poziomej (zwykle wysokość większa od średnicy); używane w hodowli węgorza.

SİLO YETİŞTİRİCİLİĞİ: Yatay düzlemden daha fazla dikey düzlemde kullanılan (genellikle yükseklikleri çaplarından daha büyük) yetiştiricilik hücrelerinden oluşan (genellikle dairesel) yılan balığı kültüründe kullanılan yetiştiricilik sistemleri.

Was this helpful?
Stasjonært eller flyttbart filter for å holde tilbake partikulært materiale.


SCREEN: (1)(n.) A fixed or movable partition used to separate or retain particulate matter in water. (2) (v.) To examine specimens for the presence of a disease.

ΔIΑΦΡΑΓΜΑ: (1) Σταθερό ή κινητό πέτασμα χρησιμοποιούμενο για τον διαχωρισμό ή την κατακράτηση σωματιδιακού υλικού στο νερό. (2) ΕΞΕΤΑΣΗ: Η εξέταση ατόμων γιά την παρουσία μιάς ασθένειας.

GRILLE/CRIBLE: Cloison fixe ou amovible utilisée pour filtrer et retenir la matière particulaire suspendue dans leau. (2) Cribler: Examiner un nombre de spécimens afin de déceler la présence dune condition spécifique (maladie par exemple).

CRIBA: (1) Partición fija o movible utilizada para filtrar e retener la materia particular suspendida en el agua (2) Cribar: Examinar un número de especimenes con el fin de detectar la presencia de una enfermedad.

REIXA / FILTRO (1) / REVISIÓN (2): (1) Partición fixa ou móbil utilizada para separar ou reter a materia particulada en auga. (2) Examinar especimes co fin de detectar a presenza dunha enfermidade.

VÉDŐRÁCS; SZŰRÉS: (1) Védőrács: Rögzített vagy mozgatható szerkezet, amely a vízben lebegő anyagszemcsék kiszűrésére vagy visszatartására szolgál. (2) Szűrés: Valamilyen betegség vagy tulajdonság jelenlétének kimutatása az egyedek átvizsgálásával.

SORTOWAĆ: (1) Stała lub ruchoma przegroda (z pionowych prętów) używana do wyodrębnienia z materiału w wodzie jednorodnej grupy wielkościowej ryb; w przypadku użycia 2 - 3 przegród o różnych odstępach prętów, można posortować ryby na 2 - 3 grupy wielkościowe. (2) W celu zbadania osobników (ryb) na obecność choroby.

Elek, İzlemek: 1. Sudaki partükülleri bırakmak veya ayırmak için kullanılan sabit veya taşınabilir ayıraç. 2. Numunelerin hastalık açısından incelenmesi.

Was this helpful?
Mallefamilie tilhørende orden Siluriformes, består av 15 slekter og rundt 70 ferskvannsarter som lever i Asia og Europa. Har ingen skjell på kroppen og et dorsoventralt sammentrykt hode. Blir fra 10 cm til 3 m. Er oftest nattaktive, og lever både i elver og lentiske (stillestående) vannmasser. Gyter seint i mai eller tidlig i Juni i reder som er bygget på grunne gressbegrodde lokaliteter, redet beskyttes av hannen. Oppdrettes i dammer i lag med karper (polykultur), samt i merder eller i tanker f


SILURIDAE: Catfish, family of the sub-order Siluroides, comprising 15 genera and about 70 freshwater species occurring in Asia and Europe with a scale-less body and a dorsoventrally flattened head, growing from 10cm to 3 m. Silurids, which are mostly nocturnal, occur both in rivers and in lentic waters. Spawning takes place in late May/early June in nests made in shallow, grass-vegetated sites, guarded by the male. It is reared in pond cultures together with carp, or, alternatively, in cages or tanks fed w

SILURIDAE: Οικογένεια με γατόψαρα, της υπόταξης Siluroides, η οποία αποτελείται από 15 γένη και περίπου 70 είδη των γλυκών υδάτων. Εμφανίζονται στην Ασία και την Ευρώπη, δεν φέρουν λέπια και διαθέτουν ένα νωτοκοιλιακό πεπλατυσμένο κεφάλι το μέγεθος του οποίου μπορεί να φτάσει από 10cm έως 3 m. Τα γατόψαρα είναι συνήθως νυκτόβια είδη και απαντώνται σε ποτάμια και στάσιμα νερά. Η ωοτοκία λαμβάνει χώρα στο τέλος του Μαίου/ αρχές Ιουνίου και τα αυγά αποτίθενται σε ρηχά νερά με βλάστηση, και φυλάσσονται από το

SILURIDES: Famille de poissons-chats du sous-ordre Siluroidés, comportant 15 genres et environ 70 espèces d’eau douce en Asie et Europe. Dépourvus d’écailles et avec une tête applatie dorso-ventralement. De 10 cm à 3 m de long, les siluridés sont pour la plupart nocturnes et habitent les cours d’eau et les eaux lentiques. La ponte a lieu à la fin mai-début juin dans des nids construits dans des zones peu profondes à herbier. Les nids sont surveillés par les mâles. L’espèce la plus abondante en Europe est

SILURIDOS: Gato de río, familia del suborden Siluroideos que comprende 15 géneros y cerca de 70 especies de agua dulce que se dan en Asia y Europa con un cuerpo poco escamoso y una cabeza plana dorsoventralmente y que crece desde 10 cm a 3 m. Los silúridos, que son sobre todo nocturnos, se dan tanto en ríos como en aguas estancadas. La eclosión tiene lugar a finales de mayo o principios de junio en "nidos" hechos en lugares con vegetación, aguas poco profundas, guardados por el macho. Crece en cultivod en

SILURIDAE / SILÚRIDOS: Silúridos ou peixes gato, familia da suborde Siluroideos que comprende 15 xéneros e preto de 70 especies de auga doce que se dan en Asia e Europa cun corpo sen escamas e unha cabeza plana dorsoventralmente e que crece dende 10 cm a 3 m. Os silúridos, que son sobre todo nocturnos, danse tanto en ríos coma en augas lénticas. A eclosión ten lugar a finais de maio ou principios de xuño en "niños" feitos en lugares con vexetación, augas pouco profundas, gardados polo macho. Crece en cultivos en estan

SILURIDAE: Harcsafélék; a Siluroides alrend egyik családja, amelybe 15 nemzetség körülbelül 70 édesvízi faja tartozik. Ázsiában és Európában őshonosak. Testük pikkelyek nélküli, fejük hát-hasi irányban lapított. Testhosszuk 10 cm és 3 m között változik. A legtöbbször éjszakai életmódú harcsafélék folyó- és állóvizekben is előfordulnak. Május végén vagy június elején ívnak, sekély vizű, fűvel benőtt területeken épített fészkekben, amelyeket a hím őriz. Halastavakban a ponttyal együtt nevelik, esetleg meleg

SUMOWATE (Siluridae): Rodzina ryb sumowatych, podrząd Suloroidei obejmującym 15 rodzajów i około 70 gatunków słodkowodnych występujących w Azji i Europie, o ciele pozbawionym łusek i spłaszczonej grzbietobrzusznie głowie, osiągających długość ciała od 10 cm do 3 m. Sumowate, które w większości są rybami nocnymi, występują zarówno w rzekach, jak i w wodach lenitycznych. Tarło odbywają na przełomie maja i czerwca w gniazdach wykonanych w miejscach płytkich, porośniętych roślinnością, strzeżonych przez samca. Hodowane s

SILURIDAE: Yayın balığı, alt-ordosu Siluroides, 15 cinsi ve yaklaşık 70 tatlı su türü kapsar, Avrupa ve Asyada 10cmden 3m ye kadar yetişirken pulsuz vücut ve dorsal ventral doyunca devam eden düz başı vardır. Silurids, çoğu nokturnal, hem nehirde hemde lentik sistemlerde olur. Yumurtlama, mayıs ayının sonunda haziran başında sığ yerlerde yuva yaparak gerçekleşir , ot- çimenlik bölgelerde, erkekleri tarafından korunur. Sazanla birlikte havuz yetiştiriciliği yapılır yada alternatif , kafeslerde yada tanklar

Was this helpful?
Metallisk grunnstoff viktig for enzymaktivitet; nødvendig for celledeling og reparasjoner; medvirker til at immunsystemet fungerer rett. Atomnummer:30.


ZINC (Zn): Metallic chemical element important to the activity of enzymes needed for cell division and repair, aiding the proper functioning of the immune system. Atomic no.: 30.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn): Μεταλλικό χημικό στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό για τη δραστηριότητα των ενζύμων που χρειάζονται για την κυτταρική διαίρεση, βοηθώντας στην κανονική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ατομικός αριθμός: 30.

ZINC (Zn): Elément chimico-métallique important dans lactivité des enzymes nécessaires à la division et à la réparation cellulaires, et qui favorise le fonctionnement correct du système immunitaire. Nombre atomique : 30.

ZINC (Zn): Elemento químico metálico importante en la actividad de los enzimas necesarios para la división y reparación celular, ayudando al correcto funcionamiento del sistema inmune. Nº Atómico: 30.

CINC (Zn): Elemento químico metálico importante na actividade dos encimas necesarios para a división e reparación celular, axudando ao correcto funcionamento do sistema inmune. Nº Atómico: 30

CINK (Zn): Fémes kémiai elem, amely a sejtosztódáshoz és -javításhoz szükséges enzimekben játszik fontos szerepet, és az immunrendszer megfelelő működését segíti. Rendszáma: 30.

CYNK (Zn): Metalowy pierwiastek chemiczny ważny dla aktywności enzymów niezbędnych w podziale komórki i naprawie jej uszkodzeń, pomagający w odpowiednim funkcjonowaniu układu odpornościowego. Liczba atomowa: 30.

ÇİNKO (Zn): Hücre bölünmesi ve onarımı için gerekli enzimlerin aktivitesi için önemli metalik kimyasal element, immün sisteminin düzenli işleyişini destekler. Atomik no.: 30.

Was this helpful?
(1) I anatomi: Passasje, kanal eller hule. (2) I fisk: Henviser spesifikt til en rekke sinuser som transporterer venost blod til hjertet.


SINUS: (1) In anatomy: a passage, channel or cavity. (2) In fish: refers more specifically to a series of sinuses largely responsible for the return of venous blood to the heart.

ΚΟΛΠΟΣ (2): Στην ανατομία ένα πέρασμα, δίαυλος ή κοιλότητα. Ειδικότερα στα ψάρια μιά σειρά από κόλπους εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την επιστροφή του φλεβικού αίματος στην καρδιά.

SINUS: (1) En anatomie, une passage creux; canal ou cavité.(2) Chez les poissons par exemple, le retour du sang des tissus vers le coeur a lieu largement à travers une série de sinus veineux.

SENO: (1) En anatomía, pasaje hueco; canal o cavidad. (2) En peces por ejemplo, retorno de tejidos hacía el corazón que tiene lugar a través una serie de vasos venosos.

SEO: (1) En anatomía, pasaxe oca; canle ou cavidade. (2) En peixes, máis especificamente, serie de seos responsables en boa medida do retorno do sangue venoso cara o corazón.

SZINUSZ: (1) Anatómiában: átjáró, csatorna vagy üreg. (2) halakban: a vénás vért a szívbe visszavezető csatornák sorozatára utal.

ZATOKA: (1) W anatomii: pasażowanie kanału lub zagłębienia; (2) U ryb: dotyczy w szczególności szeregu zatok (rozszerzone narządy rurowe w obrębie układu krwionośnego) odpowiedzialnych w większości za zawracanie krwi żylnej do serca.

SİNÜS: (1) Anatomide: bir geçit, kanal veya boşluk. (2) Balıkta: daha özelde kalbe kan taşıyan toplar damarlarda geri dönüşten sorumlu bir seri genişçe boşluklara atfedilir.

Was this helpful?
Samlebetegnelse som beskriver ulike fysiske (varme/trykk) behandlinger eller prosedyrer (stråling) som brukes på fiskeegg for å: (a) Skille befruktede egg fra døde egg. (b) Skape triploider.


SHOCK TREATMENT: Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΘΕΡΑΠΕIΑ ΜΕ ΚΛΟΝIΣΜΟ (ΣΟΚ): Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

TRAITEMENT PAR CHOC: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

TRATAMIENTO POR CHOQUE: Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor, presión, irradiación por ejemplo) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma o (b) inducir triploide.

TRATAMENTO DE CHOQUE: Termo usado para describir calquera tratamento físico (calor/presión) ou procedemento (irradiación) aplicado sobre os ovos de peixes que son usados: (a) para separar os ovos de peixes mortos dos fertilizados; (b) para crear triploides.

SOKK-KEZELÉS: Az ikrákon alkalmazott olyan fizikai (hő- vagy nyomás-) kezelés vagy eljárás (pl. besugárzás), amelynek célja: (a) a megtermékenyített és a elpusztult ikrák szétválasztása vagy (b) triploidok előállítása.

ZABIEGI SZOKOWE/WSTRZĄSOWE: Ogólne pojęcie obejmujące szereg zabiegów fizycznych (ciepło/ciśnienie) lub innych procedur (np. napromieniowanie); w przypadku jaj ryb, używane są do: (a) oddzielenia zapłodnionych ziaren ikry od martwych (mechanicznie), (b) wyprodukowania potomstwa triploidalnego.

ŞOK TEDAVİSİ: Balık yumurtalarında (a) ölü yumurtalardan döllenmiş yumurtaları ayırmak için (b) mekanik olarak triploid oluşturmak için kullanılan herhangi bir dizi fiziksel (ısı/basınç) tedaviler veya prosedürler (ışın tedavisi)i tanımlamak için kullanılan terim.

Was this helpful?
Anvendelse av fysisk (f.eks. mekanisk risting, trykk eller temperatur) eller kjemisk sjokk på egg fra akvatiske organismer for å indusere triploidi (q.v.). I Norge brukes betegnelsen for sjokkbehandling av rogn fra laksefisk, for å sortere ut ubefruktet rogn (solegg).


SHOCKING: The application of a physical (e.g. mechanical agitation, pressure, temperature) or chemical shock to the eggs of aquatic organisms in order to induce triploidy.

ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ: Εφαρμογή ενός φυσικού (π.χ. μηχανικής ανάδευσης, πίεσης, θερμοκρασίας) ή χημικού σόκ στα αυγά υδρόβιων οργανισμών ώστε να προκληθεί τριπλοειδία.

CHOC: Application dune force physique (par exemple: agitation mécanique, pression élevée, température) ou chimique aux oeufs dorganismes aquatiques afin dinduire une triploidie.

CHOQUES: Aplicación de una fuerza (por ejemplo: agitación, presión elevada, temperatura) o química a los huevos de organismos acuáticos para inducir una triploide.

CHOQUES: Aplicación dun choque físico (por exemplo: axitación mecánica, presión, temperatura) ou químico aos ovos de organismos acuáticos para provocar a triploidia.

SOKKOLÁS: Fizikai (pl. mozgatás, nyomás, hőmérséklet) vagy kémiai sokkhatás alkalmazása triploidia előidézésére a vízi állatok ikráiban.

WSTRZĄS/SZOK: Zastosowanie wstrząsu fizycznego (np. mechaniczne wstrząsanie, ciśnienie, temperatura), lub chemicznego w stosunku do jaj organizmów wodnych w celu uzyskania osobników triploidalnych.

ŞOK UYGULAMA: Sucul organizmalarda triploid bireyler elde etmek amacıyla yumurtalara uygulanan fiziksel ya da kimyasal müdehaleler.

Was this helpful?
Vann fra havet. Alle kjente elementer er trolig løst i havet. Mange av elementene er essensielle for marine organismer, mens andre ikke har noen kjent biologisk funksjon. Elementene klassifiseres i to grupper etter konsentrasjon: (a) Hoved- og (a) sporelementer.


SEAWATER, NATURAL: All the known elements are probably dissolved in the oceans. Thus natural seawater contains elements known to be essential to marine organisms in addition to many others that do not serve any known biological function. These elements can be classified into two groups according to concentration: (a) major and (b) trace.

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣIΚΟ: Ολα τα γνωστά στοιχεία είναι πιθανώς διαλυμένα στους ωκεανούς. Ετσι, το φυσικό θαλασσινό νερό περιέχει στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τους θαλάσσιους οργανισμούς και ακόμα, πολλά άλλα που δεν εξυπηρετούν κάποια γνωστή βιολογική λειτουργία. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται σε δύο ομάδες ανάλογα με την συγκέντρωσή τους: μείζονα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

EAU DE MER, NATURELLE: Tous les éléments connus existent probablement en solution dans la mer. Ainsi, leau de mer naturelle contient des éléments connus comme étant essentiels aux organismes marins et beaucoup dautres qui nont pas de fonction biologique connue. Ces éléments peuvent être classés en deux groupes, suivant leurs concentrations: (a) majeurs et (b) traces.

AGUA MARINA NATURAL: Todos los elementos conocidos existen en solución en el mar. Así, el agua marina natural contiene elementos conocidos como esenciales para los organismos marinos y muchos otros que no tienen funciones biológicas conocidas. Estos elementos pueden ser clasificados en dos grupos, según sus concentraciones: (a) mayores y (b) trazas.

AUGA MARIÑA NATURAL: Todos os elementos coñecidos existen en solución no mar. Así, a auga mariña natural contén elementos coñecidos como esenciais para os organismos mariños e moitos outros que non teñen funcións biolóxicas coñecidas. Estes elementos poden ser clasificados en dous grupos, segundo as súas concentracións: (a) maiores e (b) trazas.

TENGERVÍZ, TERMÉSZETES: Valószínűleg az öszzes ismert elem megtalálható a tengervízben feloldva. Emiatt a természetes tengervíz tartalmazza az összes elemet, amely a tengeri szervezetek számára szükséges, és sok olyat, amelynek nincs ismert biológiai szerepe. A szükséges koncentrációtól függően ezek az elemek két csoportba oszthatók: (a) főelemek és (b) nyomelemek.

NATURALNA WODA MORSKA: W wodach oceanów są prawdopodobnie rozpuszczone wszystkie znane pierwiastki. Stąd naturalna woda morska zawiera wszystkie pierwiastki, które są niezbędne dla organizmów morskich, w porównaniu do innych, których funkcje biologicznie są niewiadome. Według koncentracji pierwiastki te mogą być zaklasyfikowane do dwóch grup: (a) głównych i (b) śladowych.

DOĞAL DENİZ SUYU : Bilinen bütün elementler muhtemelen okyanusta çözünmüştür. Bu nedenle doğal deniz suları bilinen herhangi bir biyolojik fonksiyona hizmet vermeyenlere ek olarak denizel organizmalar için gerekli olduğu bilinen elementleri içerir. Bu elementler konsantrasyonlarına göre iki gruba ayrılabilir: (a) esas ve (b) iz.

Was this helpful?
Uspesifikt navn som i dagligtalen brukes om en rekke parasittiske hoppekreps arter. Oftest brukt om Lepeophtheirus salmonis (lakselus) og Caligus elongatus (skottelus), som er parasittiske på oppdrettede laksefisk (og villfisk). Det anbefales at mer spesifikke taksonomiske navn brukes.


SEA LOUSE: A non-specific name used colloquially for a range of species of parasitic copepod crustaceans, most commonly used of Lepeophtheirus salmonis and Caligus elongatus, parasites of farmed salmonids.

ΘΑΛΑΣΣIΕΣ ΨΕIΡΕΣ: Μη ειδικό όνομα που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη γιά διάφορα παρασιτικά κωπήποδα, και συνηθέστερα για τα παράσιτα των καλλιεργούμενων σολομοειδών Lepeophtherius salmonis και Caligus elongatus. Συνιστάται η χρήση πιό ειδικών ταξινομικών ονομάτων.

POU DE MER: Terme regroupant un grand nombre de parasites copépodes (crustacés) de poisson. Le terme sapplique surtout aux deux parasites de salmonidés cultivés Lepeophtheirus salmonis et Caligus elongatus. Il est préférable dutiliser des termes plus spécifiques.

PIOJO DE MAR: Término que agrupa un gran número de parásitos copépodos (crustáceos) de peces. Término que se aplica sobre todo a dos parásitos de salmónidos cultivados Lepeopheirus salmonis y Caligus elongatus. Es preferible utilizar términos más específicos.

PIOLLO DE MAR: Termo inespecífico usado coloquialmente para un grupo de especies de crustáceos copépodos parasitos, a mayoria comunmente usado para Lepeopheirus salmonis e Caligus elongatus. Parasitos de salmónidos cultivados.

HALTETŰ: Élősködő rákok több fajának köznyelvi elnevezése. Leggyakrabban a tenyésztett lazacféléken élősködő Lepeophtheirus salmonis és Caligus elongatus fajokra használják.

WESZ MORSKA: Nieswoista nazwa używana umownie w stosunku do pasożytniczych gatunków widłonogów (skorupiaki) o szerokim zasięgu występowania, najczęściej dotycząca Lepeophtheirus salmonis i Caligus elongatus − pasożytów ryb łososiowatych w hodowli.

DENİZ BİTİ: Bir dizi parazitik copepod ve kabuklular için halk dilinde kullanılan özel olmayan isim, en yaygın kullanılan Lepeophtherius salmonis ve Caligus elongatus, salmon çiftlikleri parazitlerindendir.

Was this helpful?
Naturlig sjøvann som er tilsatt næringsstoffer for å øke produksjon av alger. I de fleste tilfeller steriliseres mediet ved autoklavering eller mikrofiltrering for å fjerne kontaminerende mikroorganismer.


SEAWATER, ENRICHED: Natural seawater to which nutrients have been added to promote the growth of algae. In most cases the media are sterilized by autoclaving or microfiltration to eliminate contaminant microorganisms.

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΕΝΟ: Φυσικό θαλασσινό νερό στο οποίο προστίθενται θρεπτικά ιόντα για να προάγουν την ανάπτυξη των φυκών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα θρεπτικά υλικά αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο ή με μικρο-διήθηση ώστε να απομακρύνονται οι μολυσματικοί μικροοργανισμοί.

EAU DE MER, ENRICHIE: Eau de mer naturelle additionnée de sels nutritifs afin de promouvoir le développement des algues. Dans la plupart des cas, les milieux sont stérilisés en autoclave ou par microfiltration afin déliminer les micro-organismes.

AGUA MARINA ENRIQUECIDA: Agua marina natural enriquecida con sales minerales con el fin de promover el desarrollo de algas. En la mayoría de los casos, los medios son esterilizados en autoclave o por microfiltración para eliminar los microorganismos.

AUGA MARIÑA ENRIQUECIDA: Auga mariña natural enriquecida con nutrientes co fin de promover o desenvolvemento de algas. Na maioría dos casos, os medios son esterilizados en autoclave ou por microfiltración para eliminar os microorganismos.

TENGERVÍZ, DÚSÍTOTT: Olyan természetes tengervíz, amelyhez kiegészító tápanyagokat adnak, hogy az algák növekedését serkentsék. A legtöbb esetben a tápoldatot mikroszűréssel sterilizálják, ezáltal megszabadulnak a nemkívánatos mikroorganizmusoktól.

WZBOGACONA WODA MORSKA: Naturalna woda morska, do której dodano preparaty odżywcze, celem stymulowania rozwoju glonów. W wielu przypadkach pożywki te są poddawane wyjałowieniu w autoklawie lub mikrofiltracji, aby wyeliminować zanieczyszczenia drobnoustrojowe.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DENİZ SUYU: Doğal deniz suyuna alg gelişimini desteklemek için besin eklenir. Çoğu durumda, ortam bulaşıcı mikroorganizmaları elemine etmek için mikrofiltrasyon veya otoklavlama ile mikroplarda arındırılır.

Was this helpful?
Sjøvann laget på basis av saltblandinger eller havsalt. Godt kunstig sjøvann karakteriseres av fire faktorer: (i) Er enkelt, men inneholder tilstrekkelige mengder av ulike elementer som er essensielle for planter og dyr. (ii) Lett å måle opp og blande. (iii) De viktigste ionene er tilstede i konsentrasjoner og forhold som tilsvarer naturlig sjøvann. (iv) Bestanddelene består av salter som viser liten grad av utfelling. Kunstige sjøvanns blandinger kan kjøpes fra ulike selskaper, og mange ulike o


SEAWATER, ARTIFICIAL: Sea water prepared from premixed salts or sea salt. A good artificial seawater is characterized by four factors: (i) it is simple but still contains, in reasonable concentrations, elements known to be essential to animals and plants; (ii) it is relatively easy to measure and mix; (iii) major ions are present in concentrations and ratios that approximate to natural seawater and (iv) the components consist of salts that do not precipitate easily. Artificial seawater mixes can be purchased from man

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΤΕΧΝΗΤΟ: Θαλασσινό νερό που παρασκευάζεται από προαναμεμειγμένα άλατα ή θαλασσινό αλάτι. Ενα καλό, τεχνητό θαλασσινό νερό χαρακτηρίζεται από 4 παράγοντες: (α) είναι απλό αλλά εξακολουθεί να περιέχει, σε επαρκείς συγκεντρώσεις, στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τα ζώα και τα φυτά (β) είναι σχετικά εύκολο να μετρηθεί και να αναμειχθεί (γ) τα κυριότερα ιόντα βρίσκονται σε συγκεντρώσεις και αναλογίες που πλησιάζουν αυτές του φυσικού θαλασσινού νερού και (δ) τα συστατικά του είναι άλατα που δεν καθιζάνουν ε

EAU DE MER ARTIFICIELLE: Eau de mer préparée à partir dune prémélange de sels ou de sel de mer. Une bonne eau de mer artificielle est caractérisée par quatre facteurs: (i) elle est simple, mais contient toujours, et en concentrations raisonnables, des éléments essentiels aux animaux et aux plantes; (ii) elle est relativement facile à mesurer et à mélanger; (iii) les ions principaux sont présents à des concentrations semblables à celles rencontrées dans leau de mer naturelle; (iv) les composants comprennent des sels qui

AGUA MARINA ARTIFICIEL: Agua marina preparada a partir de una mezcla de sales marinas. Una buena agua marina artificial se caracteriza por cuatro factores; (i) es simple, pero contiene siempre, y en concentraciones razonables, elementos esenciales para los animales o para las plantas; (ii) es relativamente fácil de medir y de mezclar; (iii) los iones principales se encuentran en concentraciones similares a las encontradas en agua marina natural; (iv) sus componentes son sales que no precipitan fácilmente. Las aguas mar

AUGA MARIÑA ARTIFICIAL: Auga mariña preparada a partir dunha mestura de sales ou de sal mariño. Unha boa auga mariña artificial caracterízase por catro factores; (i) é simple, pero contén sempre, en concentracións razoables, elementos esenciais para os animais ou para as plantas; (ii) é relativamente doado de medir e de mesturar; (iii) os ións principais atopan en concentracións e proporcións similares ás atopadas en auga mariña natural; (iv) os seus compoñentes son sales que non precipitan doadamente. As augas mariñas

TENGERVÍZ, MESTERSÉGES: Előre összekevert sók vagy tengeri só feloldásával készített tengervíz. A jó mesterséges tengervíz négy alapvető jellemzője: (i) a lehető legegyszerűbb, de az állatok és növények számára szükséges elemeket a megfelelő koncentrációban tartalmazza; (ii) viszonylag könnyű összemérni és összekeverni; (iii) a főbb ionok olyan koncentrációban és arányban vannak jelen, amely megközelíti a természetes tengervíz értékeit, és (iv) olyan sókat tartalmaz, amelyek nehezen csapódnak ki az oldatból. Sok vállal

SZTUCZNA WODA MORSKA: Woda morska przygotowana z przedmieszki soli lub soli morskiej. Dobra sztuczna woda morska charakteryzuje się czterema wskaźnikami: (1) jest nieskomplikowana, ale nadal zawiera umiarkowane koncentracje pierwiastków, uważane za niezbędne dla zwierząt i roślin; (2) jest stosunkowo łatwa do odmierzenia i zmieszania; (3) główne jony występują w koncentracjach i proporcjach, które są zbliżone do naturalnej wody morskiej i (4) w skład soli wchodzą składniki, które nie ulegają łatwo wytrąceniu. Sztuczn

YAPAY DENİZ SUYU : Deniz suyu deniz tuzu önceden karıştırılmış tuzlardan hazırlanır. İyi bir yapay deniz suyu 4 unsur ile karakterize edilir: (1) basittir fakat hayvanlar ve bitkiler için gerekli olduğu bilinen elementleri makul konsantrasyonlarda hala içerir; (2) karıştırılması ve ölçümü nispeten kolaydır; (3) başlıca iyonlar, yaklaşık olarak doğal deniz suyundaki oran ve konsantrasyonlara bulunur ve (4) bileşenler kolayca çökelmeyen tuzlardan oluşur.Yapay deniz suyu karışımları birçok firmadan satın alınabilir v

Was this helpful?
System som er tilsiktet oppdrett av marine organismer. Det finnes flere ulike typer, medregnet åpne og lukkede systemer.


SEAWATER SYSTEM: System intended for the culture or maintenance of marine organisms; there are several types, including both open and closed-cycle systems.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ: Σύστημα χρησιμοποιούμενο γιά την καλλιέργεια και διατήρηση θαλάσσιων οργανισμών. Υπάρχουν πολλοί τύποι τέτοιων συστημάτων τόσο ανοικτού (βλ.λ.) όσο και κλειστού κύκλου (βλ.λ.).

SYSTEME DE CIRCULATION DEAU DE MER: Système employé pour lélevage ou le maintien des organismes marins. Il en existe plusieurs types en circuit ouvert ou en circuit fermé.

SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE MAR: Sistema utilizado para el cultivo o el mantenimiento de organismos marinos. Existen muchos tipos en circuitos abiertos o en circuitos cerrados.

SISTEMA DE AUGA DE MAR: Sistema utilizado para o cultivo ou o mantemento de organismos mariños. Existen moitos tipos, incluídos tanto os sistemas abertos como os de circuíto pechado.

TENGERVIZES RENDSZER: Tengeri szervezetek tartására és tenyésztésére szolgáló rendszer; többféle típusa van, köztük nyílt és zárt rendszerek is.

SYSTEM WODY MORSKIEJ: System przeznaczony do hodowli lub przetrzymywania organizmów morskich; istnieje kilka typów obejmujących zarówno otwarte, jak i zamkniętoobiegowe systemy.

DENİZSUYU SİSTEMİ: Denizel organizmaların kültürünün ve yetiştiriciliğinin yapılabilmesine yönelik kurulmuş sistem. Hem açık hem de kapalı döngü olmak üzere birkaç çeşidi vardır.

Was this helpful?
Test for å evaluere evnen smolt (q.v.) fra laksefisk har til å osmoregulere, for på den måten å bestemme om smolten er klar for utsetning i sjø. Vanligvis utsettes en gruppe smolt (n = 30) for en standard saltløsning (35‰) over en tidsperiode (vanligvis 24 timer). Deretter bestemmes osmoreguleringsevne (klor eller natrium i blod) og overlevelse. Denne praksisen sikrere effektiv og sikker overføring av smolt til sjøvann, med minimale tap og god vekst. Samtidig analyse av NaK-ATPase aktivitet (sal


SALT TOLERANCE TEST: A test to evaluate the regulatory ability of salmonid smolts and thus to determine their fitness for transfer to salt water. Normally, a sample (n=30) of smolts is exposed to a standard salt solution (35 ppt) for a period of time (usually 24 hours) and their osmoregulatory ability (sodium or chloride ion concentration in blood plasma) and survival are monitored. This practice ensures the effective transfer of stocks with minimal losses and good sea performance.

ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΑΛΑΤΟΑΝΤΟΧΗΣ: Δοκιμασία χρησιμοποιούμενη για την εκτίμηση της ρυθμιστικής ικανότητας των νεαρών σολομοειδών (SMOLT) και επομένως της καταλληλότητάς τους γιά μεταφορά στο θαλασσινό νερό. Συνήθως ένα δείγμα 30 ατόμων εκτίθεται σε πρότυπο διάλυμα άλατος (35 ppt) επί ένα χρονικό διάστημα (συνήθως 24 ώρες) και παρακολουθείται ή ομοίως ωσμωρρυθμιστική τους ικανότητα (συγκέντρωση ιόντων νατρίου και χλωρίου στο αίμα) και η επιβίωση. Η πρακτική αυτή διασφαλίζει την αποτελεσματική μεταφορά των αποθεμάτων, με ελάχιστες

TEST DE TOLERANCE AU MILIEU SALIN: Test destiné à évaluer la capacité de régulation des saumoneaux afin de déterminer le moment propice pour leur transfert en eau de mer. Normalement, un échantillon de saumoneaux (n = 30) est exposé à une solution saline standard (35 _/__) pendant une période prédéterminée (normalement 24 h). La survie et la capacité dosmorégulation de ces poissons sont suivies. Cette procédure assure le transfert efficace des stocks de poissons avec un minimum de pertes et une bonne performance en eau de mer.

PRUEBA DE TOLERANCIA AL MEDIO SALINO: Prueba para evaluar la capacidad de regulación salina en peces como los salmónidos con el fin de determinar el momento propicio para trasladarlos al agua de mar. Normalmente, una muestra de salmónidos (n = 30) es expuesta a solución salina estándar (35 ppm) durante un periodo predeterminado (24 h). La supervivencia y la capacidad de osmoregulación de estos peces están sometidas a un seguimiento regular. Este procedimiento asegura la transferencia eficaz de los stocks de peces con pérdidas mínima

PROBA DE TOLERANCIA AO MEDIO SALINO: Proba para avaliar a capacidade de regulación salina de smolts de salmónidos co fin de determinar a súa saúde para trasladalos á auga de mar. Normalmente, unha mostra de salmónidos (n=30) é exposta a solución salina estándar (35 ppm) durante un período predeterminado (24 h), observándose a súa capacidade osmorregulatoria (concentración de ión sodio ou cloro en plasma) e a taxa de supervivencia. Esta práctica asegura a transferencia eficaz dos stocks de peixes con perdas mínimas e bo rendemento e

SÓTŰRÉSI TESZT: Fiatal lazacfélék sótűrésének kiértékelésére használt teszt, amelynek eredménye alapján döntik el, hogy a halak kihelyezhetőek-e a tengervízbe. Általában egy mintapopulációt (n=30) helyeznek standard sóoldatba (35 ppt), általában 24 órára. Vizsgálják az ozmoregulációs képességüket (a nátrium- vagy kloridionok koncentrációját a vérplazmában) és a megmaradásukat. Ez az eljárás lehetővé teszi az állományok minimális veszteséggel járó, hatékony kihelyezését és az optimális tengeri növekedést.

TEST TOLERANCJI ZASOLENIA: Test oceniający zdolność osmoregulacyjną smoltów łososiowatych, określający ich gotowość przeniesienia z wody słodkiej do zasolonej. Zazwyczaj próba (n=30) smoltów jest poddana działaniu standardowego roztworu soli (35 ppt) przez okres (zwykle 24 godz.) i kontrolowana jest ich zdolność osmoregulacyjna (koncentracja jonów sodu lub chlorku w osoczu krwi) i stopień przeżycia. Takie postępowanie gwarantuje efektywne przeniesienie smoltów z minimalnymi stratami i właściwe ich funkcjonowanie w morzu.

TUZLULUK TOLERANS TESTİ: Salmonid smoltlarının tuzlu suya transferi için kabiliyetlerini düzenlemek ve sağlık durumlarını tespit etmek için yapılan bir test. Normalde, bir grup smolt (n=30) genellikle 24 saaatlik periyotta standart tuz çözeltisine (35 ppt) maruz bırakılır ve onların osmoregasyon kabiliyetleri (kan plazmasında sodyum yada klor iyon konsantrasyonu) ve hayatta kalmaları izlenir. Bu uygulama, iyi deniz performansı ve minimum kayıp ile stokların etkili transferini sağlar.

Was this helpful?
Den anadrome formen for ørret (Salmo trutta ). Den engelske betegnelsen ”sea trout” brukes også om regnbueørret (Oncorhynchus mykiss ).


SEA TROUT: Commonly used non-specific name for anadromous trout Salmo trutta but also used for rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) on-grown in sea water.

ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινό μη ειδικό όνομα το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάδρομη πέστροφα Salmo trutta αλλά και για την κοινή πέστροφα (O. Mykiss) η οποία μεγαλώνει σε θαλασσινό νερό.

TRUITE DE MER : Nom couramment attribué aux truites anadromes Salmo trutta , mais également la truite arc-en-ciel, grossie en mer.

TRUCHA MARINA: Nombre no específico usado comunmente para la trucha anádroma Salmo trutta pero también usada para la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss ) cultivada en agua salada.

TROITA MARIÑA: Nome inespecífico usado comunmente para a troita anadroma (Salmo trutta) pero tamén usada para a troita arco iris (Oncorhynchus mykiss) cultivada en auga salgada.

TENGERI PISZTRÁNG: A Salmo trutta (sebes pisztráng) anadrom változatának köznyelvi elnevezése. A tengervízben nevelt szivárványos/acélfejű pisztrángokra is használják.

TROĆ: Niespecyficzna nazwa używana zwykle w stosunku do anadromicznej troci Salmo trutta, ale także stalogłowego pstrąga tęczowego (O. mykiss) również spędzającego okres troficzny w wodzie morskiej.

DENİZ ALABALIĞI: Genellikle anadrom alabalıklara Salmo trutta için spesifik olmayan isim kullanılır fakat deniz suyuyla yetiştirilen rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) olarakta bahsedilir.

Was this helpful?
Akvatiske virvelløse (evertebrate) organismer som har skall eller ytre skjellet, vanligvis bløtdyr (mollusker) og/eller krepsdyr.


SHELLFISH: Aquatic invertebrates possessing a shell or exoskeleton, usually molluscs and/or crustaceans.

ΘΑΛΑΣΣIΝΑ: Υδρόβια ασπόνδυλα που φέρουν όστρακο ή εξωσκελετό, συνήθως μαλάκια και/ή καρκινοειδή.

FRUITS DE MER: Se dit des Invertébrés aquatiques possedant une coquille ou un exosquelette; se dit surtout des mollusques et/ou crustacés.

FRUTOS DE MAR: Dícese de Invertebrados acuáticos que poseen concha o exoesqueleto; dícese sobretodo de moluscos y/o crustáceos.

MARISCO: Dise de Invertebrados acuáticos que posúen cuncha ou exoesqueleto; dise especialmente de moluscos e/ou crustáceos.

PÁNCÉLOS ÁLLATOK: Olyan vízi gerinctelenek, amelyeknek meszes héjuk vagy külső vázuk van, általában puhatestűek és/vagy rákok.

MIĘCZAKI I SKORUPIAKI : Bezkręgowce wodne posiadające muszlę lub szkielet zewnętrzny; są to zwykle mięczaki i/lub skorupiaki.

DENİZ KABUKLULARI: Sucul ortamda yaşayan molluska ve/veya krustasea türü organizmalar.

Was this helpful?
Betegnelse brukt for å beskrive forgiftninger som er et resultat av konsumpsjon av forurensede (kontaminerte) skalldyr. Kan ha ulikt opphav, f.eks. fra alger, virus, og tungmetaller.


SHELLFISH POISONING: Term used to describe poisoning as a result of eating contaminated shellfish. Shellfish poisoning can be due to a variety of causes: algal, viral bacterial and heavy metal pollutants.

ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΕIΔΗ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή δηλητηρίασης που οφείλεται στην κατανάλωση μολυσμένων ασπονδύλων. Οι δηλητηριάσεις από οστρακοειδή οφείλονται σε ποικιλία αιτίων όπως τοξίνες φυκών, μόλυνση από ιούς ή βακτήρια ή ρύπανση από βαρέα μέταλλα.

INTOXICATION ALIMENTAIRE PAR CONSOMMATION DE COQUILLAGES: Intoxication alimentaire provoquée par la consommation de coquillages contaminées. Les agents toxiques sont dorigines diverses: microalgues, bactéries, virus, métaux lourds.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MARISCO: Intoxicación provocada por el consumo de marisco contaminado. Los agentes tóxicos son de orígenes diversos: microalgas, virus y metales pesados.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MOLUSCOS: Termo empregado para describir a intoxicación provocada polo consumo de moluscos contaminados. Os axentes tóxicos son de orixes diversas: microalgas, virus e metais pesados.

KAGYLÓMÉRGEZÉS: Szennyezett kagylóhús elfogyasztása után kialakuló mérgezés. A kagylóhúsban lévő méreganyagok lehetnek algás, vírusos, bakteriális eredetűek vagy származhatnak nehézfémekkel történt szennyezésből.

ZATRUCIE MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI: Termin używany przy zatruciu na skutek zjedzenia zanieczyszczonych mięczaków i skorupiaków. Zatrucie mięczakami i skorupiakami może być spowodowane różnymi przyczynami, najczęściej zaś stanowią je: glony, bakterie, wirusy i zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Kabuklu Zehirlenmesi: Kabuklularla kontamine olmuş yiyeceklerin sonucundaki zehirlenmeyi tanımlamak için kullanılır. Kabuklu zehirlenmesi çeşitli sebeplerle olabilir; algal, viral, bakteriyal, ağir metal kirleticileri.

Was this helpful?
Toksiner i skalldyr som er et resultat av bioakkumulering av algetoksiner og/eller tungmetaller. Disse toksinene kan gi DSP (diaretisk skalldyrforgiftning) og PSP (paralytisk skalldyrforgiftning).


SHELLFISH TOXINS: Toxins found in shellfish as a result of bioaccumulation of algal toxins and heavy metals. These toxins can produce DSP (diarrhoetic shellfish poisoning ) and PSP (Paralytic shellfish poisoning)

ΤΟΞΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ: Τοξίνες που απαντούν στα θαλασσινά ως αποτέλεσμα της βιοσυσσώρευσης τοξινών από φύκη και βαρέα μέταλλα. Οι τοξίνες αυτές προκαλούν σε ορισμένες περιπτώσεις Διαρροιακή Δηλητηρίαση ή Παραλυτική Δηλητηρίαση.

TOXINES DE COQUILLAGES: Toxines accumulées chez les coquillages résultant de la bioaccumulation de toxines algales ou de métaux lourds. Ces toxines induisent divers troubles chez lhomme, tels la toxicose diarrhéique ou la toxicose paralytique.

TOXINAS DE CONCHAS: Toxinas acumuladas en las conchas como resultado de la bioacumulación de toxinas algales o de metales pesados. Estas toxinas inducen diversos trastornos en el hombre, tales como toxicosis diarreica o toxicosis paralítica.

TOXINAS DE MOLUSCOS: Toxinas acumuladas nos moluscos como resultado da bioacumulación de toxinas algais e metais pesados. Estas toxinas poden producir DSP (envelenamento por toxina diarreica) e PSP (envelenamento por toxina paralizante).

KAGYLÓTOXINOK: A kagylókban az algatoxinok és nehézfémek felhalmozódásának hatására kialakuló méreganyagok. Ezek a toxinok hasmenéses kagylómérgezést (DSP) vagy parailtikus kagylómérgezést (PSP) okozhatnak.

TOKSYNY MIĘCZAKÓW I SKORUPIAKÓW: Toksyny występujące w mięczakach i skorupiakach na skutek bioakumulacji toksyn glonów i metali ciężkich. Toksyny te mogą powodować DSP (zatrucie biegunkowe mięczakami) i PSP (paralityczne zatrucia mięczakami).

Kabuklu toksinleri: Alg toksinleri ve ağır metallerin biyokümülasyonu sonucunda kabuklu su ürünlerinde toksinler bulunur. Bu toksinler DSP (Diarrhoetic kabuklu zehiri) ve PSP (Paralytic kabuklu zehiri) zehirlerini üretebilir.

Was this helpful?
Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.


MOULTING: Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.

ΕΚΔΥΣΗ: Περιοδική εποβολή του εξωτερικού καλύμματος, όπως ο εξωσκελετός στα Αρθρόποδα (γαρίδες, καβούρια, αστακοί κλπ). Μετά την έκδυση τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην θήρευση. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτές οι φάσεις έκδυσης είναι ιδιαιτέρας σημασίας λόγω της αυξημένης τρωτότητας στον καννιβαλισμό.

MUE: Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.

PELECHAR: Despojo total y periódico del tegumento externo, como el exoesqueleto de artrópodos (gambas, cangrejos y langostas). Después de la muda los individuos son vulnerables a la predación. En acuicultura estas fases de muda tienen gran importancia aumentando la vulnerabilidad frente al canibalismo.

ECDISE / MUDA: Desprendemento periódico da cuberta externa, como acontece co exoesqueleto en Artrópodos (camaróns, cangrexos, lagostas). Despois da muda os espécimes son particularmente vulnerables á depredación. En acuicultura estas fases de muda son particularmente importantes porque incrementan a vulnerabilidade fronte ao canibalismo.

VEDLÉS: A kültakaró, például az ízeltlábúak (rákok) külső vázának időszakonkénti elveszítése. Vedlés után az egyedek könnyebben áldozatul esnek a ragadozóknak. Az akvakultúrában a vedlési életszakasznak különleges jelentősége van, mivel ilyenkor megnő a kannibalizmus veszélye.

ZRZUCANIE SKÓRY: Okresowe pozbywanie się zewnętrznego pokrycia, takiego jak szkielet skórny u stawonogów (krewetek, krabów, homarów). Po wylince osobniki są szczególnie podatne na drapieżnictwo. W akwakulturze fazy wylinki są szczególnie ważne, ze względu na zwiększoną podatność na kanibalizm.

KABUK DEĞİŞTİRME: Arkropoda ( karides, yengeç, istakoz) gibi kabuklu su ürünlerinin belli aralıklarla kabuk değiştirmesi, Kabuk değiştirdikten sonra genelde saldırganlara karşı zayıf olurlar. Yetiştiricilikte bu kabuk değiştirme safhası, kanibalizim olabileceği için, çok önemlidir.

Was this helpful?
Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.


MOULT: Common name for the exuvium, i.e., the shed exoskeleton of arthopods, or the process by which it is shed. Also used as a verb.

ΕΚΔΥΜΑ: Κοινό όνομα για το έκδυμα, δηλ. τον αποβαλλόμενο εξωσκελετό των αρθροπόδων.

MUE: Nom commun pour lexuvium, cest-à-dire la perte de lexosquelette chez les arthopodes.

MUDA: Nombre común que se da al exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

MUDA: Nome común que se dá a exuvia, ex. o exoesqueleto mudado dos artrópodos ou o proceso polo que é mudado. Tamén é usado como verbo.

KITINPÁNCÉL: Az ízeltlábúak külső váza, amely vedléskor leválik a testükről.

LINKA/WYLINKA: Powszechna nazwa wylinki, tj. pozbywania się zewnętrznego szkieletu skórnego u stawonogów lub proces, w którym następuje linienie.

Deri değiştirme: Deri değiştirenler için yaygınca kullanılan bir isimdir. Örneğin, eklembacaklıların dış kabuk sıyrılması ya da bunun oluşma süreci. Bir fiil olarak da kullanılır.

Was this helpful?
(1) I anatomi: Liten, flat og kompakt struktur som danner et beskyttende lag på den ytre kroppsoverflaten. Finnes i stort antall i epidermis hos fisk, reptiler (krypdyr), fugleføtter og på halen til enkelte pattedyr. Finnes mange ulike former hos fisk (f.eks. ganoid, cycloid, placoid og ctenoid), disse er ofte taksonomisk spesifikke. (2) Annet ord for muslinger. (3) Den engelske betegnelsen ”scale” betyr også vekt og skala.


SCALE: (1) In anatomy: small, compacted, flake-like structure forming part of the protective layer on the external body surface. They are deposited in large numbers in the epidermis of fishes, reptiles, legs of birds and tails of some mammals. In fish there is a variety of forms (e.g. ganoid, cycloid, placoid, ctenoid) and these are often taxonomically specific. (2) General term referring to any device or instrument for measuring weight. (3) In chartography: a guide showing the relationship between act

ΛΕΠΙ, ΖΥΓΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ: (1) στην ανατομία: Μικρό, φολιδωτό, σκληρό στοιχείο του προστατευτικού στρώματος της εξωτερικής σωματικής επιφάνειας. Απαντούν σε μεγάλους αριθμούς στην επιδερμίδα των ψαριών, των ερπετών, των ποδιών, των πτηνών και της ουράς ορισμένων θηλαστικών. Στα ψάρια εμφανίζονται υπό διάφορες μορφές (π.χ. γανοειδή, κυκλοειδή, πλακοειδή, κτενοειδή) που συχνά αποτελούν ταξινομικά γνωρίσματα. (2) ΖΥΓΟΣ: γενικός όρος γιά κάθε συσκευή που μετρά βάρος. (3)ΚΛΙΜΑΚΑ: στην χαρτογραφία, οδηγός που δείχνει την

ECAILLE: (1) En anatomie; structure plate de petite taille formant partie de la couche protectice externe. Habituellement présente en grand nombre sur la surface externe de corps des poissons, reptiles, et les pattes des oiseaux. Chez les poissons, on distingue plusieurs types (ganoïde, cycloïde, placoïde, ctenoïde par exemple) qui constituent des marqueurs taxonomiques importants. Le terme anglo-saxon "scale" a plusieurs autres définitions. (2) Dispositif de pesage; une balance. (3) Distance par exemple

ESCAMA: En anatomía; estructura plana de pequeña talla que forma parte de la capa protectora externa. Normalmente está presente en gran número en la superficie externa del cuerpo de peces, reptiles, y patas de pájaros. En los peces, se pueden distinguir varios tipos (por ejemplo ganoide, cicloide, placoide, ctenoide) que constituyen marcadores taxonómicos importantes.

ESCAMA (1) BALANZA (2) ESCALA (3)(4): En anatomía; estrutura en forma de folerpa, plana, de pequeno tamaño que forma parte da capa protectora externa do corpo. Normalmente está presente en grande número na epiderme de peixes, réptiles, parrulos de paxaros e colas dalgúns mamíferos. En peixes, pódense distinguir varios tipos (por exemplo ganoide, cicloide, placoide, ctenoide) e a miúdo teñen especificidade taxonónica (2) xeralmente referido a calquera dispositivo ou instrumento para medida de peso. (3) En cartografía: a referencia qu

PIKKELY; MÉRLEG; LÉPTÉK; SKÁLA: (1) Pikkely: Anatómiában: kisméretű, tömör, lemezszerű képletek, amelyek a külső testfelület védőrétegét alkotják. Nagy mennyiségben találhatók a halak és hüllők testét, a madarak lábát és néhány emlősfaj farkát borító hámrétegben. Halakban többféle változatuk létezik (pl. ganoid, cikloid, plakoid, ktenoid), és ezek gyakran egy adott rendszertani csoportra jellemzők. (2) Mérleg: Bármilyen tömegmérésre szolgáló készülék vagy műszer. (3) Lépték: Kartográfiában: a valós és a leképezett méretek közö

ŁUSKA : W anatomii: mała, zbita, w kształcie płatka struktura, tworząca na powierzchni ciała część zewnętrznej warstwy ochronnej. Są one osadzone w dużej ilości w naskórku ryb, gadów, nogach ptaków i ogonach niektórych ssaków. U ryb łuski są rozmaitego kształtu [np. ganoidalna, cykloidalna (okrągława), plakoidalna, ktenoidalna (zgrzebłowata)] i są one taksonomicznie specyficzne.

PUL: (1) Anatomide; vücut yüzeyinin dış kısmındaki koruyucu tabakayı oluşturan sık, küçük, ince tabaka benzeri bir yapıdır. Bazı memeli hayvanların kuyruklarında, kuşların bacaklarında, sürüngenlerde, balıkların üst derilerinde çok miktarlarda bulunurlar. Balıklarda farklı çeşitlerde bulunurlar ( parlak, sikloit, tabak ... ) ve genelde taksonomik açıdan kendilerine özgüdürler. (2) Ağırlık ölçmede kullanılan alet ya da cihaza verilen genel isimdir. (3) Kartografide gerçek ve temsili boyutlar arasındak

Was this helpful?
Vanlig begrep i dagligtalen på en lang rekke muslinger, for det meste klassifisert i underordenen Heterodonta (med unntak av Unionidae). Følgene familier blir ofte nevnt: Gardiidae (Clinocardium nuttalli ), Mactridae (Spisula solidissima ), Solenidae (Siliquis patula ), Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ), Myacidae (Mya arenaria ) og Hiatellidae (Panope generosa ). Forskjellige arter b


CLAM: A common non-specific name used colloquially for a wide range of bivalve molluscs which are generally classified under the subclass Heterodonta (with the notable exception of the Unionidae). Under the term "clam", members of the following families are commonly named: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, T

ΜΥΔΙ: Κοινή ονομασία που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη για να περιγράψει ένα μεγάλο αριθμό δίθυρων μαλακίων που ανήκουν στην υπόταξη Heterodonta (με την εξαίρεση των Unionidae). Με τον όρο «μύδι» αναφέρονται συνήθως άτομα των παρακάτω οικογενειών: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae

PALOURDE: Nom couramment utilisé pour décrire divers mollusques bivalves, dont la plupart sont classifiées dans la sous classe Herérodonta (avec l’exception notable de l’Unionidae). Les membres des familles suivantes sont appelés « clams » : Gardiidae (Clinocardium nuttalli ); Mactridae (Spisula solidissima ); Solenidae (Siliquis patula ); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ); Myacidae (Mya arena

ALMEJA: Nombre no-específico usado para designar un amplio grupo de moluscos bivalvos generalmente dentro del grupo de los Heterodonta (con excepción del grupo Unionidae). Entre otras familias se incluyen los Gardiidae (Clinocardium nuttalli ); Mactridae (Spisula solidissima ); Solenidae (Siliquis patula ); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ); Myacidae (Mya arenaria ); Hiatellidae (Panope gene

AMEIXA: Nome común inespecífico usado para designar un amplo grupo de moluscos bivalvos xeralmente clasificados dentro da Subclase Heterodonte (coa notable excepción do grupo Unionidae). Baixo o termo "ameixa" denomínanse comunmente as seguintes familias. os Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus xigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myac

EHETŐ KAGYLÓ: Azoknak a kagylóknak a köznyelvi elnevezése, amelyek legtöbb faja a Heterodonta alosztályba tartozik (at Unionidae család kivételével). Az "ehető kagyló" elnevezés a következő családokhoz tartozó fajokat jelöl: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae (Mya arenaria); Hiatellidae (Panope

MAŁŻ JADALNY: Pospolita, nieścisła nazwa, potocznie stosowana do małży dwuskorupowych (Lamelibranchiata) o szerokim obszarze występowania które generalnie są zaklasyfikowane do podklasy Heterodonta (z wyjątkiem Unionidae). Pod nazwą "małż", są zazwyczaj wymieniani przedstawiciele następujących rodzin: Gardidae (Clinocardium muttalli); Macridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tape

MİDYE: Genellikle Heterodonta altsınıfı altında sınıflandırılan (Unionidae ailesi hariç) bivalve molluskların dünya çapında halk arasında yaygın olan isimleri. "Midye" terimi altında giren ailelerin üyelerinin yaygın ismidir: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae (Mya arenaria); Hiatellidae

Was this helpful?
Å fjerne østers og andre spiselige muslinger fra skallet for videreforedling eller konsumpsjon.


SHUCK: To remove oysters, clams, or other bivalves from their shells for market in preparation for processing or consumption.

ΑΠΟΣΤΡΑΚΩΣΗ: Αφαίρεση των οστράκων από στρείδια, μύδια και άλλα δίθυρα πριν την διαθεσή τους στην αγορά.

ECAILLER: Enlever les coquilles des huîtres, palourdes etc. pour la vente prêt à consommer.

DESCASCARAR: Quitar la cáscara de las ostras, almejas etc. Para la venta al consumidor.

DESCASCAR: Quitar a cuncha das ostras, ameixas ou outros bivalvos. Para a venda ao consumidor ou preparación para o procesado.

LEHÁNTÁS: Osztrigák és más kagylófajok héjának eltávolítása feldolgozás vagy fogyasztás előtt.

ŁUSZCZENIE: Wydobywanie ostryg, małży lub innych dwuskorupowych mięczaków z ich muszli, które po wstępnej obróbce przekazywane są do zbytu, przetwórstwa lub konsumpcji.

ŞAK: İşleme ya da direk tüketim amacıyla istiridye gibi çift kabukluların iç kısmıyla kabuk kısmının ayrılması..

Was this helpful?
Gropdanning eller forvitring av det ytre skjelettet hos marine og ferskvanns levende krepsdyr. Trolig grunnet kitinolytiske bakterier og sopp. Kan fore til dod hos hardt angrepne individer.


SHELL DISEASE SYNDROME: Pitting and erosion of the exoskeleton of marine and freswater crustaceans, believed to be caused by chitin-destroying bacteria and fungi of several genera; may result in the death of stressed animals.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΥ: Διάβρωση και σχηματισμός ουλών στον εξωσκελετό των καρκινοειδών του γλυκού νερού και της θάλασσας που πιστεύεται ότι προκαλείται από διάφορα γένη μυκήτων και βακτηρίων που καταστρέφουν την χιτίνη. Σε περίπτωση εξασθενημένημένων ζώων έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

MALADIE DE LA CARAPACE: Taches et attaques de lexosquelette de crustacés marins et deau douce, on pense quelles seraient dûes à des bactéries et des champignons de divers genres destructeurs de la chitine; peut être fatal chez les animaux stressés.

ENFERMEDAD DE CONCHA: Manchas y ataques del exoesqueleto de crustáceos marinos y de agua dulce; se piensa que es debida a bacterias y hongos de diversos géneros que destruyen la quitina; puede ser mortal en animales estresados.

ENFERMIDADE DA CUNCHA: Perforacións e erosión do exoesqueleto de crustáceos mariños e de auga doce; pénsase que é debida a bacterias e fungos de diversos xéneros que destrúen a quitina; pode ser mortal en animais estresados.

KAGYLÓBETEGSÉG-SZINDRÓMA: Édesvízi és tenger rákok külső vázának kagylósodása és lekopása, amelyet a kitint pusztító baktériumok és néhány gombafaj okozhat; a stresszelt állatok elhullását eredményezheti.

SYNDROM CHOROBY PANCERZA : Korozyjne zagłębienia i erozja zewnętrznego szkieletu skorupiaków słodkowodnych i morskich, spowodowane przypuszczalnie przez kilka rodzajów bakterii i grzybów niszczących chitynowy pancerz; może spowodować śmierć dotkniętych chorobą zwierząt.

KABUK HASTALIĞI SENDROMU: Deniz ve tatlısu kabuklu organizmalarının dış kabuğunda oluşan oyuk ve erozyonlar. Bu duruma birkaç tür kitin yıkıcı mantar ve bakterinin sebep olduğuna inanılmaktadır. Bu sendrom hayvanların ölümüne neden olabilir.

Was this helpful?
Unge toskjellete (bivalve) bløtdyr (mollusker) som er forbi veligerstadiet og har bunnslått på et passende substrat.


SPAT: Young bivalve molluscs (e.g. oysters) just past the veliger stage, which have settled and become attached to some hard object.

ΓΟΝΟΣ (ΜΑΛΑΚIΩΝ): Νεαρά δίθυρα (πχ στρείδια) που μόλις πέρασαν το στάδιο της πεπλοφόρου, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο σκληρό αντικείμενο.

NAISSAIN(2): Larves de mollusques bivalves (huîtres par exemple), après le stade véligère, qui se fixent sur un substrat solide.

HUEVA (2): Larvas de moluscos bivalvos (ostras por ejemplo), después del estado velígera, que se fijan en un substrato sólido.

SEMENTE: Xuvenís de moluscos bivalvos (ostras por exemplo), despois da fase velíger, que se fixaron nun substrato sólido.

OSZTRIGALÁRVA: Fiatal puhatestűek (osztrigák), amelyek a veliger lárvastádium után megtelepednek és hozzátapadnak valamilyen szilárd felülethez.

MŁODA OSTRYGA: Młody dwuskorupowy mięczak (np. ostryga) zaraz po stadium weliger (mobilnym), który osiadł i przyczepił się do twardego przedmiotu.

SPAT: Bazı sert yüzeylere tutunan istiridye gibi çift kabuklu genç yumuşakça bireyleri

Was this helpful?
Stadium der det ikke er noen synlige biologiske tegn til infeksjon.


INAPPARENT INFECTION: A state where there are no clinical or biological signs of disease.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΑΦΑΝΗΣ: Στάδιο στο οποίο δεν εμφανίζονται τα κλινικά ή βιολογικά συμπτώματα μιας ασθένειας.

INFECTION INAPPARENTE: Etat dans lequel il n y a aucun symptôme clinique ou biologique dune maladie.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado en el cual no hay ningún síntoma clínico o biológico de una enfermedad.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado no cal non hai ningún síntoma clínico ou biolóxico dunha enfermidade.

NEM LÁTHATÓ FERTŐZÉS: Olyan állapot, amelyben a betegségnek nincsenek klinikai vagy biológiai jelei.

ZAKAŻENIE BEZOBJAWOWE: Stan, w którym nie są widoczne kliniczne lub biologiczne objawy choroby.

GİZLİ ENFEKSİYON: Hastalığın biyolojik veya klinik belirti göstermeme durumu.

Was this helpful?
Sidebøying av ryggsøylen (deformasjon), ofte som et resultat av feilernæring.


SCOLIOSIS: Lateral curvature of the spine, often a product of malnutrition.

ΣΚΟΛΙΩΣΗ: Πλευρική κύρτωση της σπονδυλικής στήλης, συχνά οφειλόμενη σε κακή διατροφή.

SCOLIOSE: Déviation latérale de la colonne vertébrale, souvent provoquée par la malnutrition.

ESCOLIOSIS: Desviación lateral de la columna vertebral, a menudo provocada por mala nutrición.

ESCOLIOSE: Desviación lateral da columna vertebral, a miúdo provocada por mala nutrición.

SCOLIOSIS: Gerincferdülés; a gerinc oldalirányú görbülete, amely gyakran alultápláltság eredménye.

SKOLIOZA: Skrzywienie boczne kręgosłupa, często na skutek złego odżywiania.

SKOLYOZ: Sıklıkla kötü veya yetersiz beslenmenin bir ürünü olan omurganın yana doğru eğriliği.

Was this helpful?
Skum er kolloidale (finfordelte) systemer, vanligvis gasser spredt i væsker. I klassifikasjon basert på graden av aggregasjon av de to fasene (gass og væske) tilhorer skum som regel forste gruppen. I klassifikasjon basert pa graden av aggregasjon av de to fasene (gass og væske) tilhører skum som regel første gruppen. (i) Gasser finfordelt i væsker (skum, gassemulsjon). (ii)  Væsker finfordelt i gasser (dis, tåke, væskeaerosoler). Andre kategorier er: (iii) Væsker finfordelt i væsker (fast skum).


FOAMS: Foams are colloidal systems usually belonging to the group gases dispersed in liquids. In the classification based on the state of aggregation of the two phases (gas and liquid), foams commonly belong to the first group. (i) gases dispersed in liquids (foams, gas emulsions); (ii) liquids dispersed in gases (mists, fogs, liquid aerosols). Other categories include: (iii) gases dispersed in solids (solid foams); (iv) solids dispersed in gases (fumes, smokes, solid aerosols); (v) liquids dispersed i

ΑΦΡΟI: Οι αφροί είναι κολλοειδή συστήματα που συνήθως ανήκουν στην ομάδα των αερίων διεσπαρμένων σε υγρά. Στο σύστημα κατάταξης που βασίζεται στην κατάσταση συσσωμάτωσης των δύο φάσεων (αέριας και υγρής), οι αφροί συνήθως ανήκουν στην πρώτη κατηγορία: (i) Αέρια διεσπαρμένα σε υγρά (αφροί, γαλακτώματα αερίων) (ii) Υγρά διεσπαρμένα σε αέρια (αχλύς, ομίχλη). Οι άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν: (iii) Αέρια διεσπαρμένα σε στερεά (αφρώδη υλικά) (iv) Στερεά διεσπαρμένα σε αέρια (αιθάλη, καπνοί, στερεά αερολύμα

ECUMES: Les écumes sont des systèmes colloïdaux appartenant au groupe des gaz dispersés dans des liquides. La classification est basée sur létat dagrégation de deux phases (gaz et liquide), les écumes appartiennent en général au premier groupe. La classification est basée sur létat dagrégation de deux phases (gaz et liquide), les écumes appartiennent en général au premier groupe: (i) gaz dispersés dans des liquides (écumes, émulsions gazeuses (ii) liquides dispersés dans des gaz (brume, brouillard,

ESPUMA: Las espumas son sistemas coloidales que pertenecen al grupo de gases dispersados en líquidos. La clasificación se basa en el estado de agregación de dos fases (gas y líquido), las espuma pertenecen generalmente al primer grupo. La clasificación se basa en el estado de agregación de dos fases (gas y líquido), las espuma pertenecen generalmente al primer grupo. (i) gases dispersados en líquidos (espumas, emulsiones de gas). (ii) líquidos dispersados en gases (lloviznas, niebla, aerosoles líquido

ESCUMAS: As escumas son sistemas coloidais que pertencen ao grupo de gases dispersados en líquidos. A clasificación baséase no estado de agregación de dúas fases (gas e líquido), pertencendo as escumas xeralmente ao primeiro grupo: (i) gases dispersados en líquidos (escumas, emulsións de gas). (ii) líquidos dispersados en gases (orballos, néboa, aerosois líquidos). Outras categorías inclúen: (iii) gases dispersados en sólidos (escumas sólidas). (iv) sólidos dispersados en gases (os fumes, afumados, os a

HAB: A hab olyan kolloid rendszer, amely gázok folyadékba keverésekor jön létre. A két fázis (gáz és folyadék) kapcsolatán alapuló ostályozás szerint a hab az első csoportba tartozik. (i) gázok folyadékhoz keverve (hab, gázemulziók);(ii) folyadékok gázokhoz keverve (ködök, folyékony aeroszolok). Egyéb kategóriák: (iii) gázok szilárd anyagokhoz keverve (szilárd habok); (iv) szilárd anyagok gázokhoz keverve (pára, füst, sziárd aeroszolok); (v) folyadékok folyadékokhoz keverve (emulziók); (vi) folyadéko

PIANY: Piany są układami koloidalnymi, należącymi zazwyczaj do grupy gazów rozproszonych w cieczach. W klasyfikacji opartej o stan skupienia dwóch faz (gazu i płynu), piany należą zwykle do pierwszej grupy. Dzielimy je na: (1) gazy rozproszone w płynach (piany, emulsje gazowe); (2) płyny rozproszone w gazach (mgły, mgiełka, ciekłe aerozole). Inne kategorie obejmują: (3) gazy rozproszone w suchych substancjach (piany stałe); (4) substancje stałe rozproszone w gazach (pary, dymy, aerozole suchych substan

KÖPÜKLER: Köpükler sıvılardaki bir grup gazların dağılmasından oluşan kolloidal sistemlerdir. İki safhada sınıflandırılır (gaz ve sıvı) birinci grup yaygındır. (i)- gazlar sıvılar içerisinde dağılır. (ii)- sıvılar gaz içerisinde dağılır (nem, sis,sıvı aeroller). Diğer kategoriler şunları içerir; (iii) katılarda dağınık gazlar (katı köpükler), (iv) gazlardaki dağınık katılar (duman, katı aerosol duman), (v) sıvılardaki dağınık sıvıları (emülsiyon) (vi) katılarda dağınık sıvılar (bazı jeller), (vii) sıvı

Was this helpful?
I akvakultur systemer brukes skumforfallstid ofte om tiden som skal til for at alle skumboblene skal brytes ned under uforstyrrede forhold (dvs stagnert vann).


FOAM COLLAPSE TIME: In aquaculture systems, the foam collapse time (foaminess) is frequently interpreted as the time required to allow the complete disintegration of foam bubbles under undisturbed conditions (i.e. stagnant water).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΦΡΟΥ: Στα συστήματα υδατοκαλλιέργειας, ο χρόνος κατάρρευσης του αφρού, συχνά ερμηνεύεται ως ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη διάλυση των φυσσαλίδων του αφρού, υπό αδιατάρακτες συνθήκες (δηλ. στάσιμο νερό). (Βλ. αφρότητα).

VITESSE DE DESINTEGRATION DE LECUME: En aquaculture, la vitesse de désintégration de lécume est fréquemment donnée par le temps requis pour la disparition totale de lécume dans des conditions non perturbées (eau stagnante).

VELOCIDAD DE DESINTEGRACIÓN DE LA ESPUMA: En acuicultura, la velocidad de desintegración de la espuma es frecuentemente dada por el tiempo requerido para la desaparición total de la espuma en condiciones no perturbadas (aguas estancadas).

VELOCIDADE DE DESINTEGRACIÓN DA ESCUMA: En acuicultura, a velocidade de desintegración da escuma é frecuentemente definida polo tempo requirido para a desaparición total da escuma en condicións non perturbadas (augas estancadas).

HABÖSSZEOMLÁSI IDŐ: Intenzív akvakultúra-rendszerekben a hab összeomlásáig eltelt időn (habosságon ) általában azt az időt értik, amely a habbuborékok teljes megszűnéséhez szükséges zavartalan körülmények között (pl. mozdulatlan víz esetén).

CZAS OPADANIA PIANY: W systemach akwakultury, czas opadania piany jest często tłumaczony jako czas potrzebny, który w spokojnych warunkach (np. w wodzie stojącej) pozwala na całkowity rozpad pęcherzyków piany.

Köpüğün çökme süresi: Yetişricilik sistemlerinde, köpüğün çökme süresi çoğunlukla uygun olmayan şartlar altında (örneğin durgun sular) köpük kabarcıklarının tamamen dağılmasını sağlamak için gereken zaman olarak tanımlanmaktadır.

Was this helpful?
Betegnelsen angår levetiden til skum. Blir ofte brukt, men da dårlig definert. Det er minst tre prosesser som skum går igjennom i løpet av sin levetid: (i) Skum nyorientering, der den lineære posisjonen til bobler forandres med tid. (ii) Væsker produsert mellom tynne skiver i skummet flyter kontinuerlig nedover på grunn av gravitasjon. (iii) Sammenbrudd av de tynne skivene, som medfører at skummet forsvinner. Fordamping er en fjerde faktor som påvirker skumming, men i større systemer er denne fa


FOAMINESS (MEASUREMENT OF): This term relates to the lifetime of foam. The term is often used but not well defined. There are at least three processes which occur during the life of a typical foam: (i) foam-reorientation, where the linear positioning of bubbles changes with time; (ii) fluids produced between the lamellae of foam which flow continuously downward because of gravity; (iii) collapse of the lamellae which ends the life of the foam. Evaporation is a fourth factor influencing foaminess, but in closed systems this

ΑΦΡΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο όρος αναφέρεται στην διάρκεια ζωής των αφρών και χρησιμοποιείται ευρέως, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής ορισμός. Κατά τη διάρκεια ζωής ενός τυπικού αφρού λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον τρεις διαδικασίες: (1) Αναδιάταξη του αφρού - η γραμμική διάταξη των φυσσαλίδων αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου. (2) Τα υγρά που παράγονται μεταξύ των αφροφυσσαλίδων ρέουν συνεχώς προς τα κάτω εξαιτίας της βαρύτητας. (3) Οι φυσσαλίδες σπάζουν, οπότε και τερματίζεται η ζωή του αφρού. Η εξάτμιση είναι μια τέταρτη δι

DEGRE DE PERSISTANCE DECUME: Le degré de persistance de lécume est un terme couramment employé mais qui est mal défini. Au moins trois processus ont lieu pendant la vie dune écume liquide typique: (i) réarrangement de lécume - le nombre, les positions et les dimensions linéaires des bulles changent dans le temps; (ii) les liquides présents dans les enveloppes des bulles sont sujets à la gravitation et sécoulent vers le bas; (iii) les enveloppes crèvent. Normalement il y a un quatrième processus, lévaporation, qui influence

GRADO DE PERSISTENCIA DE LA ESPUMA: Término relacionado con el tiempo de permanencia de la espuma. El término se usa a menudo pero no está bien definido. Hay por lo menos tres procesos que ocurren durante la vida de una espuma típica: (i) reorientación de la espuma, dónde el número, posicionamiento y las dimensiones lineales de las burbujas cambian con tiempo; (ii) los líquidos presentes dentro de las burbujas son sometidos a la gravedad y fluyen continuamente hacia abajo; (iii) las membranas se rompen y así acaba la vida de la es

GRAO DE PERSISTENCIA DA ESCUMA: Termo relacionado co tempo de permanencia da escuma. O termo úsase a miúdo pero non está ben definido. Hai polo menos tres procesos que acontecen durante a vida dunha escuma típica: (i) reorientación da escuma, onde a posición lineal das burbullas cambia co tempo; (ii) os líquidos presentes entre as burbullas son sometidos á gravidade e flúen continuamente cara a abaixo; (iii) as membranas rompen e así remata a vida da escuma. A evaporación é un cuarto factor que inflúe na espumosidade, pero nos

HABOSSÁG (MÉRÉSE): Ez a kifejezés a hab megmaradási idejét jelenti. Gyakran használják annak ellenére, hogy a meghatározása nem egyértelmű. Legalább háromféle folyamat játszódik le a hab kialakulása és fennmaradása során: (i) a hab átrendeződése, melynek során a buborékok lineáris elrendeződése idővel megváltozik;(ii) a habrétegek között folyadék keletkezik, amely a gravitáció miatt folyamatosan lefelé folyik; (iii) a rétegek összeomlása, amely a habzás végét jelenti. A párolgás a negyedik olyan tényező, amely bef

WŁAŚCIWOŚCI PIANY: Termin odnosi się do czasu utrzymywania się piany. Jest on wprawdzie często używany, ale dotychczas nie był dokładnie zdefiniowany. Notowane są co najmniej trzy procesy, które występują w okresie życia typowej piany: (1) reorientacja piany, gdzie linearne położenie baniek z czasem się zmienia; (2) płyny powstające między bańkami piany, na skutek grawitacji nieprzerwanie płyną ku dołowi; (3) rozpadanie się cienkich warstewek bąbli, które kończy życie piany. Parowanie stanowi czwarty czynnik wpł

KÖPÜK ÖLÇÜMÜ: Bu köpüğün ömrü ile ilgili bir terimdir. Terim sık kullanılır ama iyi bilinmez. Tipik köpük oluşumunda üç süreç vardır. 1-zamanla kabarcıkların değişme durumu, 2-yerçekimi yüzünden lameller arasındaki sıvı üretimi, 3-köpüğün oluşumu sonunda lamellerin çökmesi. Buharlaşma foamnesi etkileyen dördüncü faktördür. Fakat kapalı sistemlerde bu faktör genellikle ihmal edilir. Foamnesi belirleyen standartize metodlar henüz mevcut değildir. Entansif yetiştiricilik sistemlerinde, foamnes sıklıkla karışım o

Was this helpful?
Fronten av en bolge mens den avanserer mot land, etter at den har brukket.


FOAM LINE: The front of a wave as it advances shoreward, after it has broken.

ΑΦΡΟΓΡΑΜΜΗ: Το μέτωπο ενός κύματος, καθώς προχωρεί προς την ακτή, αφού έχει σπάσει.

ECUME: Le front dune vague avançant vers lestran, après sêtre brisée.

RAYA DE ESPUMA: Frente de una ola que avanza hacia la orilla, después de haber sido rota.

LINEA DE ESCUMA: Fronte dunha onda que avanza cara á beira, despois de romper.

TAJTÉK: Hullámok habos taraja. Akkor jelenik meg, amikor a part felé tartó hullám megtörik.

LINIA PIANY: Krawędź przednia fali, gdy posuwający się jej grzbiet w kierunku brzegu zostaje załamany.

KÖPÜK ÇİZGİSİ: Kıyıya doğru dalgaların oluşturduğu durum

Was this helpful?
Avlivning av dyr under foreskrevne og hygieniske forhold for å oppnå ønskede produkter. Før prosessering kan fisken avlives ved bruk av en rekke teknikker, inkludert nedsenking i isvann, CO2 og bedøvelse. Riktig bruk av disse teknikkene kan forbedre kvaliteten på det endelige produktet.


SLAUGHTER: Killing an animal under prescribed technological and sanitary conditions, to obtain desired products. Before processing, the fish may be killed using a range of techniques including percussive stunning, electrocution, immersion in a CO2 saturated solution and anaesthesia. Proper use of these techniques can help improve product quality

ΣΦΑΓΉ: Η θανάτωση των ζώων κάτω από τεχνολογικά και υγειονομικά προκαθορισμένες συνθήκες με σκοπό την αποκόμιση ενός τελικού προϊόντος με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ειδικά στα ψάρια πριν τη θανάτωση εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές όπως είναι το ζάλισμα με κρούση, ή ηλεκτροπληξία, ή βύθιση σε υγρό κορεσμένο με CO2 και ή αναισθησία. Η σωστή χρήση αυτών των τεχνικών βοηθάει συνήθως στην καλυτέρευση της ποιότητας του προϊόντος.

ABATTAGE : La mise à mort d’animaux d’élevage dans des conditions technologiques et sanitaires contrôlées. Les poissons sont abattus par une variété de techniques comme la frappe precussive, l’électrocution, l’immersion dans de l’eau saturée en gaz carbonique ou un excès d’anesthésiants. L’utilisation correcte de ces techniques améliore la qualité du produit.

SACRIFICIOPROCESAMIENTO: Matanza de los animales bajo condiciones sanitarias y tecnológicas reguladas, para obtener los productos deseados del animal. Antes del procesado el pez puede ser sacrificado usando un conjunto de técnicas que incluyen la inmersión en agua con hielo, CO2 o anestesia. El uso apropiado de estas técnicas ayuda a mejorar la calidad del producto.

SACRIFICIO / PROCESADO: Matanza dos animais baixo condicións sanitarias e tecnolóxicas reguladas, para obter os produtos desexados. Antes do procesado o peixe pode ser sacrificado usando un conxunto de técnicas que inclúen un golpe contundente, electrocución, inmersión en auga con xeo, inmersión en solución saturada de CO2 e anestesia. O uso apropiado destas técnicas axuda a mellorar a calidade do produto.

VÁGÁS: Egy állat elpusztítása előre meghatározott technológiai és higiéniai körülmények között. Feldolgozás előtt a halakat többféle módon el lehet pusztítani, például ütéssel, elektromos árammal, szén-dioxiddal telített oldatba merítéssel vagy altatással. Ezeknek a technikáknak a megfelelő alkalmazása javíthatja a termék minőségét.

UBÓJ: Zabijanie zwierząt według obowiązującej technologii i wymogów sanitarnych, celem uzyskania pożądanych produktów. Przed obróbką, ryby mogą być zabijane przy użyciu różnych technik, np.: uderzenia oszałamiającego, śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym, zanurzenie w roztworze nasyconym CO2. Odpowiednie użycie tych technik może wpłynąć na poprawę jakości produktu.

KESİM: İstenilen ürünü elde etmek için tuzluluk şartlarında ve verilen teknoloji altında balık ölümüdür. İşlemlerden önce, balığı sersemleştirici vuruş, elektrik, imersiyonla CO 2 doymuş çözelti ve anestezi teknikleri de dahil olmak üzere bir dizi teknoloji kullanarak öldürülebilinir. Bu teknolojileri uygun kullanımı ürün kalitesi artırılabilir.

Was this helpful?
Mangler fasthet og muskeldefinisjon.


FLACCID: Lacking firmness and muscle tone.

ΠΛΑΔΑΡΟΣ: Αυτός που δεν έχει μυϊκό τόνο και στερεότητα.

FLASQUE: Qui manque de fermeté, ou de tonicité musculaire

FLÁCCIDO: Falto de firmeza y de tono muscular.

FLÁCCIDO: Falto de firmeza e de ton muscular

PETYHÜDT: Feszesség és izomtónus nélküli.

ZWIOTCZAŁ/Y/A/E: Pozbawion/y/a/e jędrności i tonusa (mięśnia).

FİLASİD: Sertliği ve kas tonusu eksik.

Was this helpful?
Sleipt sekresjonsprodukt fra slimkjertler, inneholder mucin.


MUCUS: The slimy secretion of the mucous glands containing mucin.

ΒΛΕΝΝΑ: Το γλοιώδες έκκριμα των βλεννογόνων αδένων το οποίο περιέχει βλεννίνη.

MUCUS: Sécrétion visqueuse, contenant de la mucine, produite par les glandes à mucus.

MUCOSIDAD: Secreción viscosa que contiene mucina, producida por las glándulas de mucus.

MUCOSIDADE: Secreción viscosa que contén mucina, producida polas glándulas de mucus.

NYÁLKA: Mirigysejtek által termelt, mucint tartalmazó, síkos folyadék.

ŚLUZ: Śluzowata wydzielina gruczołów śluzowych zawierająca mucynę.

MUKUS: Mucos proteininden oluşan mukozanın yapışkan salgısı

Was this helpful?
Vertsorganisme der det kjønnsmodne eller siste stadiene i livssyklusen til en parasitt må utvikles.


DEFINITIVE HOST: A host organism in which the sexual or final stages in the life cycle of a parasite must develop.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός-ξενιστής, στον οποίο ένα παράσιτο διανύει το φυλετικό ή το τελικό στάδιο του κύκλου ζωής του.

HOTE DEFINITIF: Organisme hôte abritant les stades finaux ou sexués dun parasite.

HUÉSPED DEFINITIVO: Organismo huésped que alberga los estados finales o sexuales de un parásito.

HOSPEDADOR DEFINITIVO: Organismo hospedador no que poden desenvolverse os estados finais ou de madureza sexual dun parasito.

VÉGLEGES GAZDA: Az a gazdaszervezet, amelyben egy parazita szexuális vagy végső életszakasza játszódik le.

ŻYWICIEL OSTATECZNY: Organizm gospodarza, w którym musi się rozwijać stadium płciowe lub ostateczne cyklu życiowego pasożyta.

KONAK: Bir parazitin yaşam döngüsünün cinsel ya da son aşamasında geliştirmesi gerektiği ev sahibi bir organizma.

Was this helpful?
Gruppe spesielt trente og erfarne mennesker som vurderer egenskapene til tilberedt mat under kontrollerte og standardiserte forhold (lys og andre variabler).Organoleptiske egenskaper som farge, lukt, tilstedeværelse av bein blir alle gitt poeng for å gi en helhetlig objektivt bedømmelse. Evaluering av konsistens vil f.eks. involvere bedømming av hardhet, sammenheng, viskositet, elastisitet, klebrighet, brytbarhet, tyggbarhet og seighet.


TASTE PANEL: Group of specially trained and experienced people who assess the properties of prepared food under controlled conditions of light and other variables. Properties assessed (organoleptic properties) including colour, smell, presence of bones are all scored to give an overall objective measurement. Example – evaluation of mechanical textural characteristics involves scoring hardness, cohesiveness, viscosity, springiness, adhesiveness, fracturability, chewiness and gumminess.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΣ: Ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων ανθρώπων οι οποίοι αποτιμούν την ποιότητα της παρασκευασμένης τροφής κάτω από συγκεκριμένες και ελεγχόμενες συνθήκες. Οι παράγοντες που αποτιμούνται, όπως η οσμή, ο χρωματισμός και η παρουσία οστών, βαθμολογούνται με σκοπό την αντικειμενική εκτίμηση της συνολικής ποιότητας του προϊόντος. Για παράδειγμα, η αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών συμπεριλαμβάνει τη βαθμολόγηση της σκληρότητας, της συνεκτικότητας, του ιξώδους, της ελαστικότητας, της κολλώδους κατάστασης,

GROUPE DE DÉGUSTATION : Groupe de personnes convenablement formées et experimentées qui analysent les propriétés des produits alimentaires sous des conditions de lumière, et d’autres variables, strictement contrôlées. Les propriétés évaluées (les propriétés organoleptiques) comprennent la couleur, l’odeur, la présence d’arêtes etc. Une note est attribuée pour chaque propriété afin de fournir une mesure globale et objective. Par exemple, l’évaluation de la texture implique la notation de la dureté, la qualité cohésive,

PANEL DE DEGUSTACIÓN: Grupo de personas especializadas y entrenadas en valorar las propiedades de comida preparada en condiciones controladas de luz, temperatura y otras variables. Las propiedades que se juzgan (organolépticas) incluyendo color, olor, presencia de huesos, se valoran para dar una medida cuantificable. Ejemplo: La evaluación de características mecánicas y texturas implica valorar dureza, cohesión, viscosidad, elasticidad, adhesividad, fracturabilidad, masticabilidad.

PANEL DE CATA: Grupo de persoas especializadas e adestradas en valorar as propiedades de comida preparada en condicións controladas de luz e outras variables. As propiedades que se xulgan (organolépticas) incluíndo cor, olor, presenza de ósos, valóranse para dar unha medida cuantificable. Exemplo: a avaliación da mecánica da textura implica avaliar dureza, cohesión, viscosidade, elasticidade, adhesividade, fracturabilidade, masticabilidade e gomosidade.

KÓSTOLÓ PANEL: Különlegesen képzett és tapasztalt emberek csoportja, akik megállapítják valamilyen étel tulajdonságait szabályozott fényviszonyok és egyéb változó tényezők mellett. Ilyen (organoleptikus) tulajdonság a szín, az illat, a szálkák mennyisége, amelyeket pontoznak, és a pontszámok alapján értékelik a mintákat. Például a mechanikai jellemzők értékelése magában foglalja a keménység, tapadósság, viszkozitás, rugalmasság, ragadósság, törhetőség, rágósság és nyúlósság pontozását.

PANEL SENSORYCZNY: Grupa specjalnie przeszkolonych i doświadczonych osób, które oceniają właściwości przygotowanej żywności w kontrolowanych warunkach oświetleniowych i innych zmiennych. Oceniane właściwości (w. organoleptyczne) obejmujące barwę, zapach, obecność kości (ości), wszystkie są punktowane w celu uzyskania ogólnej obiektywnej oceny. Przykład: ocena cech tekstury mechanicznej obejmuje punktowanie − twardości, spójności, lepkości, sprężystości, zwięzłości, kruchości, ciągliwości i kleistości.

LEZZET PANELİ: Özel eğitim almış ve deneyimli bir grup insan, ışık ve diger değişkenlerin kontrol altında hazır yemeklerin özelliklerini belirlemektir. Bu özellikler( organnoleptik özellikler), renk, koku, kemik durumu bütün puanların verilmesinde kullanılır. Örneğin mekanik dokusal karakterlerin değerlendirilmesi, sertlik, bağlılık, viskosite, esneklik, yapışkanlık, kırılganlık, çiğnenebilirlik ve yumuşaklık içerir.

Was this helpful?
En organisme som sprer en smittsom sykdom (via feces eller andre kroppslige utskillinger).


SHEDDER: An individual which sheds infective agents (via faeces or other body discharges).

ΜΟΛΥΝΤΗΣ: Ατομο που αποβάλλει μολυσματικούς παράγοντες (μέσω κοπράνων ή άλλων σωματικών εκκριμάτων).

CONTAMINATEUR: Un individu qui répand des agents infectieux (par lintermédiare des fèces ou autre décharge corporelle par exemple).

CONTAMINANTE: Individuo que expande agentes infecciosos (mediante feces o otra descarga corporal por ejemplo).

PORTADOR: Individuo que expande axentes infecciosos (mediante feces ou outras emisións corporais).

ÜRÍTŐ: Olyan egyed, amely fertőző szervezeteket ürít (az ürülékkel vagy testváladékokkal).

ROZNOSICIEL : Osobnik, który wydala zakażające czynniki (w odchodach lub innych wydzielanych substancjach).

BOŞALTICI HAYVAN: Enfekte maddeleri (dışkı veya vücud atıkları) boşaltan birey veya canlı.

Was this helpful?
Sykdom som overfores naturlig mellom individer, direkte eller indirekte.


COMMUNICABLE DISEASE: A disease that is naturally transmitted directly or indirectly from one individual to another; cf. contagious disease.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταδίδεται άμεσα ή έμμεσα από το ένα άτομο στο άλλο. Βλ. επίσης Λοιμώδης ασθένεια.

MALADIE COMMUNICABLE: Se dit dune maladie naturellement transmise, par voie directe ou indirecte, entre individus.

ENFERMEDAD DECLARABLE: Dícese de una enfermedad transmitida de manera natural, por vias directas o indirectas, entre individuos.

ENFERMIDADE COMUNICABLE / INFECCIOSA / TRANSMISIBLE: Enfermidade que se transmite directa ou indirectamente dun individuo a outro; cf. Enfermidade contaxiosa

RAGÁLYOS BETEGSÉG: Olyan betegség, amely természetes úton, közvetlenül vagy közvetetten átterjedhet egyik egyedről egy másikra, vö. járványos betegség.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba, która w sposób naturalny jest bezpośrednio lub pośrednio przenoszona z jednego osobnika na innego; porównaj: choroba zaraźliwa.

BULAŞICI HASSTALIK: Bir hastalığın doğal yollarla direkt veya dolaylı yollarla bir bireyden diğer bir bireye bulaşması, deri hastalığı

Was this helpful?
Sykdom overført fra et dyr til et annet enten ved direkte eller indirekte kontakt. En sykdom overføres men er ikke smittsom kun dersom et patogent agens (sykdomsfremkallende organisme) bruker en vektor obligatorisk.


CONTAGIOUS DISEASE: Disease transmitted from one animal to another by either direct or indirect contact. A disease is transmitted but not contagious when the pathogenic agent only makes obligatory use of a vector.

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταφέρεται από το ένα ζώο στο άλλο είτε με άμεση, είτε με έμμεση επαφή. Μια ασθένεια είναι μεταδοτική αλλά όχι λοιμώδης όταν ο παθογόνος παράγοντας μεταδίδεται υποχρεωτικά μέσω ενός φορέα.

MALADIE CONTAGIEUSE: Maladie transmise dun organisme à un autre par contact direct ou indirect. Une maladie peut être transmise sans être contagieuse quand lagent pathogène se sert uniquement, et par obligation, dun organisme en tant que vecteur.

ENFERMEDAD CONTAGIOSA: Enfermedad transmitida de organismo a otro por contacto directo o indirecto. Una enfermedad puede ser transmitida sin ser contagiosa, cuando el agente patógeno utiliza únicamente, y por obligación, un organismo como vector.

ENFERMIDADE CONTAXIOSA: Enfermidade transmitida dun organismo a outro mediante contacto directo ou indirecto. Unha enfermidade pode ser transmitida sen ser contaxiosa, cando o axente patóxeno só fai un uso obrigado deste como vector.

JÁRVÁNYOS BETEGSÉG: Egyik állatról a másikra közvetlen vagy közvetett kapcsolat útján átterjedő betegség. A betegség átterjed, de nem járványos, ha a kórokozó csak valamilyen vektor közvetítésével képes terjedni.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba przenoszona z jednego zwierzęcia na drugie zarówno przez kontakt bezpośredni lub pośredni. Choroba jest przenoszona ale nie zaraźliwa, kiedy czynnik chorobowy wymaga tylko pośrednictwa bezwzględnego przenosiciela.

BULAŞICI HASTALIK: Bir hastalığın bir hayvandan herhangi birine direkt ve dolaylı yollardan iletilmesi, bulaşması. Taşınan hastalık hastalık etkeni zorunlu bir taşıyıcı kullanması gerektiği durumda bulaşıcı olmayabilir .

Was this helpful?
Sykdom som videreføres på grunn av mikrobiell formering (forøkelse) i smittede organismer.


INFECTIOUS DISEASE: Disease due to the microbial multiplication in the affected organism.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια οφειλόμενη στον μικροβιακό πολλαπλασιασμό εντός του ασθενούντος οργανισμού.

MALADIE INFECTIEUSE: Maladie provoquée par la multiplication de microbes dans lorganisme atteint.

ENFERMEDAD INFECCIOSA: Enfermedad provocada por la multiplicación de microbios en el organismo afectado.

ENFERMIDADE INFECCIOSA: Enfermidade provocada pola multiplicación de microorganismos no organismo afectado.

FERTŐZŐ BETEGSÉG: Az érintett szervezetben a mikroorganizmusok szaporodása miatt kialakuló betegség.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba spowodowana namnożeniem się bakterii w dotkniętym organizmie.

BULAŞICI HASTALIK: Mikrobik çoğalmalar nedeniyle etkilenen organizmalarda meydana gelen hastalık

Was this helpful?
Evnen til en infeksjons- eller parasittisk sykdom til å spre seg til en vert.


CONTAGIOUSNESS: The capacity for an infectious or parasitic disease to spread to a host.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα μιας μολυσματικής ή παρασιτικής ασθένειας να μεταδίδεται σε έναν νέο ξενιστή.

CONTAGIOSITE: La capacité dun agent pathogène, infectieux ou parasite, à se propager parmi lhôte.

CONTAGIOSIDAD: Capacidad de un agente patógeno, infeccioso o parásito, a propagarse en un huésped.

CAPACIDADE DE CONTAXIO: Capacidade dun axente patóxeno, infeccioso ou parasito, a propagarse nun hospedador.

JÁRVÁNYOSSÁG: Egy fertőző vagy parazita által okozott betegség képessége arra, hogy a gazdaszervezetek között elterjedjen.

ZAKAŹNOŚĆ: Zdolność zakaźna lub pasożytnicza choroby rozszerzania się na żywiciela (gospodarza).

BULAŞICI: İnfeksiyoz veya parazitik bir hastalığın konakçıya yayılma kapasitesi

Was this helpful?
En rekke fysiologiske, morfologiske og atferdsmessige endringer i anadrom laksefisk, som gjør at juvenil laksefisk kan vandre ut i havet (fra ferskvann). Dette involverer blant annet økt antall og aktivitet av kloridceller i gjellene (fysiologi), parrmerkene forsvinner, økt sølvfarging, minsking i K-faktor, sørgerander på finnene (morfologi), nedstrømssvømming og økt stiming (atferd). Prosessene styres av hormoner (bla veksthormon, prolaktin og kortisol), som igjen kontrolleres av det ytre miljø


SMOLTIFICATION: A series of physical and physiological changes mediated by hormones that occur in anadromous salmonids enabling them to move from marine to fresh water. Smoltification typically occurs when the fish is 1 - 2 years old. It involves the effective reversal of the function of the kidneys and the gills, i.e., in marine water chloride cells in the gills excrete salts and the kidneys avoid water loss by virtually stopping urine production, whereas in fresh water, salts are actively taken up by the gill

ΣΟΛΟΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ SMOLT): Σειρά φυσικών και φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν με την επίδραση ορμονών στα ανάδρομα σολομοειδή καθιστώντας τα ικανά να μετακινηθούν από το γλυκό νερό στη θάλασσα. Η σολομοποίηση πραγματοποιείται όταν το ψάρι βρίσκεται σε ηλικία 1-2 ετών. Περιλαμβάνει την δραστική αναστροφή της λειτουργίας των νεφρών και των βραγχίων δηλ. στο θαλασσινό νερό τα χλωριοκύτταρα των βραγχίων εκκρίνουν άλατα και οι νεφροί αποφεύγουν την απώλεια ύδατος αναστέλλοντας αντίστοιχα την παραγωγή ούρων, ενώ στο γλυκ

SMOLTIFICATION: Série de changements physiques et physiologiques dont les médiateurs sont des hormones permettant aux salmonidés anadromes de migrer de leau douce à leau de mer. A lieu habituellement quand le poisson est agé de 1 à 2 ans. La smoltification implique un renversement du fonctionnement du rein et des branchies. En effet, dans leau de mer, les chlorocytes des branchies excrètent des sels et la production durine par les reins est virtuellement arrêtée afin de minimiser les pertes deau, alors quen eau

ESMOLTIFICACIÓN: Serie de cambios físicos y fisiológicos cuyos mediadores son hormonas que permiten a los salmónidos anádromos migrar del agua dulce hacia agua de mar. Tiene lugar normalmente cuando el pez llega a la edad de 1 a 2 años. La esmoltificación implica un cambio del funcionamiento de riñones y de branquias. En efecto, en las aguas marinas, las células de cloruro de las branquias excretan sales y la producción de orina por los riñones es virtualmente bloqueada con el fin de minimizar las pérdidas de ag

ESMOLTIFICACIÓN: Serie de cambios físicos e fisiolóxicos as mediadoras dos cales son hormonas que permiten aos salmónidos anadromos migrar da auga doce cara a auga de mar. Ten lugar normalmente cando o peixe chega á idade de 1 a 2 anos. A esmoltificación implica un cambio completo do funcionamento de riles e de branquias. En efecto, nas augas mariñas, as células de cloruro das branquias excretan sales e a produción de ouriños polos riles é virtualmente bloqueada co fin de minimizar as perdas de auga, mentres que

SZMOLTIFIKÁCIÓ: Hormonok által közvetített fizikai és élettani változások sorozata, amely az anadrom lazacfélékben játszódik le, lehetővé téve azok vándorlását a tengerből az édesvízbe. Általában 1-2 éves korban történik. Magában foglalja a vesék és a kopoltyúk szerepének megfordulását. Tengervízben a kopoltyúk kloridsejtjei sót választanak ki, a vesék pedig a vizeletkiválasztás megszűntetésével akadályozzák meg a vízveszteséget. Ezzel szemben édesvízben a kopoltyúk sejtjei sókat vesznek fel, a vese pedig nagy

SMOLTYFIKACJA: Szereg fizycznych i fizjologicznych zmian za pośrednictwem hormonów, które występują u anadromicznych ryb łososiowatych, umożliwiających im przechodzenie z wody słodkiej do morskiej. Smoltyfikacja występuje zwykle, kiedy ryby osiągają wiek 1 - 2 lat. Pociąga to za sobą efektywne odwrócenie funkcji nerek i skrzeli, tj. w wodzie morskiej komórki chlorkowe w skrzelach wydalają sole a nerki ograniczają straty wody przez faktyczne zatrzymywanie produkcji moczu, podczas gdy w wodzie słodkiej sole są z

SMOLTİFİKASYON: Anadrom somon balıklarında görülen ve onların denizlerden tatlı sulara girebilmelerini sağlayan, hormonlar vasıtasıyla ortaya çıkan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler dizisidir. "Smoltifikasyon" genelde balıkların 1. veya 2. yaşına girdiğinde gerçeklerşir. Bu solungaçların ve böbreklerin fonksiyonlarının ani olarak değişmesini sağlar, örneğin tuzlu sularda solungaçlardaki klorid hücreleri tuzları ayrıştır ve böbrekler fiilen üre üretiminin durdurlumasıyla su kaybını engellerken tatlısularda

Was this helpful?
(1) Tynt utsnitt av et vev eller en organisme som undersøkes under mikroskop. (2) Ethvert tynt utsnitt.


SECTION: (1) (v.) To divide by cutting into thin slices for examination by microscopy. (2) (n.) Any such thin slice.

ΤΕΜΝΩ, ΤΟΜΗ: Διαιρώ με κόψιμο σε λεπτές φέτες γιά εξέταση σε μικροσκόπιο. ΤΟΜΗ: Κάθε τέτοια λεπτή φέτα.

SECTIONNER: (1) (v.) Diviser par sections. (2) Le terme anglais "section"signifie aussi, une section (s.).

SECCIONAR : Dividir cortando.

SECCIONAR: Dividir cortando.

METSZET: Mikroszkópos vizsgálatok céljára készített vékony szelet.

SKRAWEK HISTOLOGICZNY: (1) Podzielenie przez pocięcie na cienkie płatki/skrawki do badania pod mikroskopem. (2) Każdy cienki skrawek.

KESİT: (1) Mikroskobik incelemelerin yapılabilmesi amacıyla örneklerin ince dilimlere kesilerek ayrılması. (2) ince dilimlerden herhangi biri.

Was this helpful?
Ferskvannsfisker tilhørende familie Centrarchidae, klasseLepomis. Den engelsk betegnelsen ”sunfish” betyr og månefisk (Mola mola) og laksestørje (Lampris guttatus).


SUNFISH: The term includes many freshwater centrarchids of the genus Lepomis. In Britain, the name is used for the molid Mola mola.

ΦΕΓΓΑΡΟΨΑΡΟ: Ο όρος περιλαμβάνει πολλά centrarchids του γλυκού νερού του γένους Lepomis. Στην Βρετανία, το όνομα χρησιμοποιείται για το είδος Mola mola.

POISSON SOLEIL: Ce terme comprend les centrarchidés du genre Lepomis. En Grande Bretagne, ce nom sapplique au molidé Mola mola.

PEZ LUNA: Este término incluye peces de agua dulce de la familia de Centrárquidos del género Lepomis. En Gran Bretaña, este nombre se aplica a la molida Mola mola.

PEIXE LÚA: Este termo inclúe peixes de auga doce da familia de Centrárquidos do xénero Lepomis. En Gran Bretaña, este nome aplícase ao peixe lúa Mola mola.

NAPHAL: A Lepomis nemzetségbe tartozó édesvízi díszsügérfélék gyűjtőneve, Nagy-Britanniában viszont a holdhal (Mola mola) elnevezése.

RYBA SŁONECZNA: Nazwa obejmuje szereg słodkowodnych gatunków z rodziny Centrarchidae z rodzaju Lepomis. W Wielkiej Brytanii nazwa ta jest używana w stosunku do ryby morskiej moli Mola mola).

Güneş balığı: Centrarchid genusu tatlı su balıklarını içeren bir terim, Lepomis, İngilterede Mola mola için Molid ismi kullanılır

Was this helpful?
Inflammasjon i huden grunnet overeksponering med sol. Finner av og til sted i fiskeoppdrett.


SUN BURN: Inflammation of the skin caused by overexposure to the sun. Occasionally occurs in finfish culture.

ΗΛIΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ: Φλεγμονή του δέρματος προκαλούμενη από υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Περιστασιακά συμβαίνει σε αποθέματα καλλιεργούμενων ψαριών.

COUP DE SOLEIL: Inflammation de la peau provoquée par une exposition excessive au soleil, dont les stocks de poissons élevés sont parfois victimes.

INSOLACIÓN: Inflamación de la piel provocada por una exposición excesiva al sol, los stocks de peces de cultivo pueden ser víctimas.

INSOLACIÓN: Inflamación da pel provocada por unha exposición excesiva ao sol. Ocasionalmente acontece en cultivo de peixes.

LEÉGÉS: A bőr gyulladása, amelyet a túlzott mértékű napfény-besugárzás okoz. Időnként a tenyésztett halakon is előfordul.

OPARZENIE SŁONECZNE (rumień słoneczny): Zapalenie skóry spowodowane nadmierną ekspozycją na słońce (nadmiernym opalaniem się).

Güneş yanığı: Güneşe aşırı maruziyet yüzünden derinin kızarması. Genel olarak kemikli balık kültürlerinde olur.

Was this helpful?
Vekst av somatisk vev, ikke av gonader.


SOMATIC GROWTH: The growth of those tissues of an organism other than the germ line.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ: Η ανάπτυξη των ιστών ενός οργανισμού που δεν σχετίζονται με τις γονάδες.

CROISSANCE SOMATIQUE: Cette partie de la croissance tissulaire qui ninclut pas le développement des gonades.

CRECIMIENTO SOMÁTICO: Esta parte del crecimiento de tejido que no incluye el desarrollo de las gónadas.

CRECEMENTO SOMÁTICO: Esta parte do crecemento de tecido que non inclúe o desenvolvemento das gónadas.

TESTI NÖVEKEDÉS: Az ivarvonaltól különböző szövetek növekedése.

WZROST SOMATYCZNY: Wzrost tych tkanek organizmu, które są odmienne od sfery zarodkowej.

GÖVDESEL BÜYÜME: Eşey hücre öncüllerinden ayrı olarak dokularda meydana gelen büyümedir.

Was this helpful?
Alle cellene i en organisme unntatt kjonnscellene. Er vanligvis diploide.


SOMATIC CELLS: All cells of an organism except those of the germ line. Somatic cells are usually diploid cells.

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Ολα τα κύτταρα ενός οργανισμού εκτός από τα γεννητικά κύτταρα. Τα σωματικά είναι συνήθως διπλοειδή κύτταρα.

CELLULES SOMATIQUES: Toutes les cellules dun organisme à lexception des cellules sexuelles.

CÉLULAS SOMÁTICAS: Todas las células de un organismo excepto las células sexuales.

CÉLULAS SOMÁTICAS: Todas as células dun organismo agás as células sexuais. Normalmente, as células somáticas son células diploides

TESTI SEJTEK: Egy szervezet összes sejtje, az ivarsejtek kivételével. A testi sejtek általában diploidok.

KOMÓRKI SOMATYCZNE: Wszystkie komórki organizmu oprócz sfery zarodkowej. Komórki somatyczne są zwykle komórkami diploidalnymi.

VÜCUT HÜCRELERİ: Üreme hücreleri hariç bir organizmadaki bütün hücreler. Vücut hücreleri genellikle diploid hücrelerdir.

Was this helpful?
Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse.


SOMATOTROPIN: Hormone secreted by the anterior lobe of the pituitary; promotes growth by stimulating protein synthesis.

ΣΩΜΑΤΟΤΡΟΠΙΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Προάγει την αύξηση διεγείροντας την πρωτεϊνοσύνθεση.

SOMATOTROPINE: Hormone sécrétée par le lobe antérieur de lhypophyse; elle stimule la croissance en stimulant la synthèse protéique.

SOMATOTROPINA: Hormona secretada por el lóbulo anterior de la pituitaria; estimula el crecimiento mediante la síntesis de proteínas.

SOMATOTROPINA: Hormona secretada polo lóbulo anterior da hipófise; promove o crecemento estimulando a síntese de proteínas.

SZOMATOTROPIN: Az agyalapi mirigy elülső lebenye által elválasztott hormon; a fehérjeszintézis serkentésével elősegíti a szervezet növekedését.

SOMATOTROPINA: Hormon wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej, pobudzający wzrost przez stymulację syntezy białka.

SOMATOTROPİN: Potein sentezini uyararak büyümeyi sağlayan ve hipofizin ön lobundan salgılanan hormon.

Was this helpful?
Brå dødelighet av fisk om sommerne, oftest som et resultat av kvelning.


SUMMER KILL: The sudden mortality of fish which occurs in summer, usually as a direct result of suffocation.

ΘΕΡIΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ξαφνική θνησιμότητα που εμφανίζεται στα ψάρια το καλοκαίρι, συνήθως ως άμεσο αποτέλεσμα ασφυξίας.

MORTALITE ESTIVALE: La mortalité subite de poissons pendant lété, normalement à cause de la suffocation.

MORTALIDAD ESTIVAL: Mortalidad súbita de peces durante el verano, normalmente a causa de sofocación (hipoxia).

MORTALIDADE ESTIVAL: Mortalidade súbita de peixes durante o verán, normalmente por asfixia (hipoxia).

NYÁRI ELHULLÁS: Nyáron bekövetkező hirtelen halpusztulás, amelynek oka rendszerint az oxigénhiány miatti fulladás.

LETNIA PRZYDUCHA: Nagłe śnięcie ryb, które ma miejsce latem, zwykle jako bezpośredni rezultat przyduchy (uduszenie na skutek braku tlenu).

Yaz ölümleri: Yaz mevsimlerinde meydana gelen ani balık ölümleri, genellikle direkt olarak osijensizliğin bir sonucudur.

Was this helpful?
Gruppe av enkle eukaryote organismer uten klorofyll (sjampinjong, mugg, rust, gjær etc.), som formerer seg kjønnet og ukjønnet med sporer. Mange sopp er mikroskopiske.


FUNGUS: Group of simple eukaryotic organisms lacking chlorophyll (mushrooms, moulds, rusts, yeasts etc.) which reproduce sexually and asexually with formation of spores. Many fungi are microscopic.

ΜΥΚΗΤΕΣ: Ομάδα απλών ευκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν χλωροφύλλη (μανιτάρια, ερυσίβες των φυτών, μούχλες, ζύμες). Αναπαράγονται αμφιγονικά και μονογονικά με παραγωγή σπορίων. Πολλοί μύκητες είναι μικροσκοπικοί.

CHAMPIGNON: Groupe deucaryotes simples qui ne possèdent pas de chlorophylle (champignons, moisissures, levures). Reproduction sexuée ou asexuée avec formation de spores. Beaucoup de champignons sont microscopiques.

HONGO: Grupo de organismos eucarióticos simples que no poseen clorofila (champiñones, humus, levaduras). Reproducción sexual o asexual con la formación de esporas. Muchos hongos son microscópicos.

FUNGO: Grupo de organismos eucarióticos simples que non posúen clorofila (setas, mofos, lévedos), con reprodución sexual ou asexual e formación de esporas. Moitos fungos son microscópicos.

GOMBÁK: Klorofillt nem tartalmazó, ivarosan és ivartalanul szaporodó, egyszerű eukarióta szervezetek csoportja (nagygombák, penészgombák, rozsdagombák, élesztők, stb.). A legtöbb gomba mikroszkopikus méretű.

GRZYBY : Grupa prostych organizmów, zawierających jądro i niemających chlorofilu (grzyby kapeluszowe, pleśnie, rdze, drożdże itp.), które rozmnażają się płciowo i bezpłciowo z wytwarzaniem zarodników. Wiele grzybów jest mikroskopijnej wielkości.

FUNGUS (MANTAR): Klorofil bulunmayan basit eukaryotik organizmalardır. (küfler,mayalar)sporlarla ürerler. Çoğu mikroskopiktir.

Was this helpful?
Kjemisk substans (inkl. visse antibiotika) som enten dreper sopp (fungicid) eller hemmer soppvekst (fungistatisk). Soppmiddel blir brukt til behandling eller forebygging av soppsykdommer og som konserveringsmiddel for et stort antall materialer.


ANTIFUNGAL AGENTS: Chemical agents (including certain antibiotics) which either kill or inhibit the growth of fungi (fungicidal and fungistatic action, respectively). Antifungal agents are used for the treatment or prevention of fungal diseases and as preservatives for a wide range of materials.

ΑΝΤIΜΥΚΗΤIΑΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Χημικοί παράγοντες (που περιλαμβάνουν ορισμένα αντιβιοτικά) οι οποίοι ή αναστέλλουν την ανάπτυξη των μυκήτων (μυκητοκτόνος και μυκητοστατική δράση αντίστοιχα). Οι αντιμυκητιακοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ή την πρόληψη μυκητιάσεων (ασθένειες μυκήτων), καθώς και ως συντηρητικά για ένα μεγάλο εύρος υλικών.

AGENTS ANTIFONGIQUES: Agents chimiques (parfois des antibiotiques) capables de tuer (action fongicide) ou dinhiber le développement (action fongistatique) de champignons ou de levures. Les agents antifongiques sont employés dans le traitement et la prévention des maladies dorigine fongique, ainsi quen qualité de conservateur dans divers matériaux.

AGENTE ANTIFÚNGICO: Agente químico a (veces antibiótico) capaz de matar (acción funguicida) o de inhibir el desarrollo (acción fungistática) de hongos o levaduras. Los agentes antifúngicos son empleados en el tratamiento y la prevención de enfermedades de origen fúngico, así como conservante de diversos materiales.

AXENTE ANTIFÚNXICO: Axente químico (incluído algún antibiótico) capaz de matar (acción funxicida) ou de inhibir o desenvolvemento (acción funxistática) de fungos ou fermentos. Os axentes antifúnxicos son empregados no tratamento e a prevención de enfermidades de orixe fúnxico, así como conservantes de diversos materiais.

GOMBAÖLŐ SZEREK: Olyan vegyi anyagok (ideértve bizonyos antibiotikumokat is), amelyek képesek a gombákat elpusztítani vagy növekedésüket gátolni (fungicidikus, ill. fungisztatikus hatás). A gombaölő szereket a gombás fertőzések kezelésére, megelőzésére vagy különféle anyagok konzerválására használják.

ŚRODKI PRZECIWGRZYBICZE: Środki chemiczne (zawierające pewne antybiotyki), które niszczą albo powstrzymują wzrost grzybów (odpowiednio: działanie grzybobójcze i hamujące wzrost grzybów). Środki przeciwgrzybicze są stosowane do terapii lub zapobieganiu chorobom grzybiczym oraz powszechnie − jako środki do zabezpieczania różnych materiałów.

ANTİFUNGAL AJAN: Mantar büyümesini engelleyen ya da ortadan kaldıran (sırasıyla fungistatik ve fungisidal) kimyasal ajan (bazı antibiyotikler dahil). Antifungal ajanlar mantar hastalıklarının engellenmesinde ve tedavisinde kullanılırlar ve materyalin büyük aralığında koruma sağlarlar.

Was this helpful?
Uttrykk for å separere fisk i storrelsesgrupper ved la fisken passere en typen sil eller spesialkonstruert sorteringsmaskin.


GRADING: A means of separating larger fish from smaller ones by passing them through a type of sieve, net or a specially-designed grading machine, termed a grader.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ: Τρόπος διαχωρισμού των μεγαλύτερων ψαριών από τα μικρότερα, με το πέρασμά τους μέσα από ειδικό κόσκινο, δίχτυ, ή ειδικά σχεδιασμένη μηχανή.

TRIAGE: Technique de séparation des grands poissons des poissons de moindre taille par passage à travers un tamis, un filet ou un autre dispositif de calibrage.

CLASIFICACIÓN: Técnica de separación de grandes peces de otros de menor talla pasándolos por un tamiz, red o a través de otro dispositivo de separación.

CLASIFICACIÓN: Método para a separación de peixes de maior tamaño respecto aos de menor talle, pasándoos a través dalgún tipo de separador, malla ou máquina de peneirar.

OSZTÁLYOZÁS: A nagyobb halak szétválasztása a kisebbektől. A halakat szitán, hálón, vagy valamilyen speciális berendezésen (osztályozón) engedik át.

SORTOWANIE: Sposoby oddzielania większych ryb od mniejszych w wyniku przechodzenia ich przez kraty, rodzaj sita lub sieci oraz przy użyciu specjalnie zaprojektowanej maszyny sortującej, nazywanej sortownią.

SINIFLANDIRMA: Büyük balıklardan küçükleri ayırarak sınıflandırma yapılır. Bunun için sınıflandırma makineleri kullanılır

Was this helpful?
Metode utviklet av E.M. Southern, brukt i DNA-profilering. Gjør det mulig å sammenligne restriksjonsfragmenter av DNA-sekvenser og radioaktivt merkede DNA-prober. DNA restriksjonsfragmenter blir separert vha. elektroforese i agarosegel og denaturert til enkeltstrengede kjeder. Disse blir så overført til cellulosenitrat-filter som får reagere med proben. Hybridiserte fragmenter detekteres ved autoradiografi.


SOUTHERN BLOT: Technique in which DNA fragments, that have been separated by gel electrophoresis, are transferred to a membrane (usually nylon) and immobilised. The presence of specific sequences can then be detected using labelled probes.

ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ SOUTHERN: Τεχνική κατά την οποία θραύσματα DNA, τα οποία έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως νάιλον). Η παρουσία συγκεκριμένων αλληλουχιών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους ανιχνευτές (βλ.λ.).

TRANSFERT DE TYPE SOUTHERN : Technique dans laquelle des molécules d’ADN qui ont été séparées les unes des autres par électrophorèse en gel d’agarose sont transférées sur une membrane (normalement du nylon) et immobilisées. La présence de séquences spécifiques peut être ainsi décelée à l’aide de sondes marquées (normalement radioctivement).

SOUTHERN BLOT: (Del inglés original) Método diseñado por E.M.Southern usado para la identificación de ADN. Permite la comparación entre fragmentos de restricción de secuencias de ADN y sondas de ADN marcado radiactivamente. Los fragmentos de restricción se separan con un gel de agarosa, electroforesis y son desnaturalizados para formar hebras simples. Después son captadas en un filtro de nitrocelulosa en el cual se echa la sonda en suspensión. Los fragmentos hibridizados se detectan por autoradiografía.

SOUTHERN BLOT: Técnica mediante a que fragmentos de ADN que foron separados mediante xel de electroforese, son transferidos a unha membrana (normalmente nailon) e inmobilizados. A presenza de secuencias específicas pode ser entón detectada utilizando sondas marcadas. (Do inglés orixinal): Método deseñado por E.M.Southern usado para a identificación de ADN. Permite a comparación entre fragmentos de restrición de secuencias de ADN e sondas de ADN marcado radiactivamente. Os fragmentos de restrición sepáranse cun

SOUTHERN BLOT: Olyan kísérleti módszer, amellyel a gélelektroforézissel elválasztott DNS-fragmentumokat egy (általában nejlon-) membránra viszik át, és ott immobilizálják. A specifikus szekvenciák jelenléte jelölt próbákkal detektálható.

HYBRYDYZACJA SOUTHERNA: Technika, w której fragmenty DNA rozdzielone w elektroforezie żelowej są przenoszone na błonę (zwykle nylonową) i unieruchamiane. Wówczas, przy użyciu znakowanych przeciwciał, może być wykryta obecność niespecyficznych białek.

SOUTHERN BLOT: teknik, DNA parçalarını jel elektroforez yardımıyla ayrılır, bir membrana transfer edilir (genellikle nylon) ve hareketsiz hale getirilir. Hazır spesifik sekanslarla etiketli probları kullanarak tespit edilir.

Was this helpful?
Familie bestående av havkarusser. Disse fiskene har en oval kropp som er sammentrykket fra sidene og en moderat eller liten munn som sitter langt nede. Både kroppen og hodet har tydelige skjell.


SPARID: Colloquial collective name for members of the sea bream family (Sparidae). Sparids have oval, bilaterally flattened bodies with a moderate or small mouth set low in the head. Both the body and the head have large distinct scales.

ΣΠΑΡΟΕΙΔΕΣ: Συλλογικό όνομα στην καθομιλουμένη γιά τα μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει η τσιπούρα (Sparidae). Εχουν ελλειψοειδές, αμφίπλευρα πεπλατυσμένο σώμα με μικρό ή μεσαίου μεγέθους στόμα τοποθετημένο χαμηλά στο κεφάλι. Τόσο το σώμα όσο και το κεφάλι φέρουν διακριτά μεγάλα λέπια.

SPARIDE: Poisson, membre de la famille des Sparidae caractérisé par un corps oval et applati bilatéralement et une bouche de petite à moyenne taille localisée en bas de la tête; les daurades. Corps et tête portent des grandes écailles caractéristiques.

ESPÁRIDO: Pez, miembro de la familia de los espáridos caracterizado por un cuerpo oval y aplanado bilateralmente y una boca pequeña o mediana localizada en la parte baja de la cabeza; doradas. Cuerpo y cabeza con grandes escamas características.

ESPÁRIDO: Nome colectivo coloquial para membros da familia da dourada (Sparidae). Os espáridos teñen corpos ovais, bilateralmente comprimidos cunha boca moderada ou pequena de posición baixa na cabeza. Ambos os dous, o corpo e a cabeza teñen escamas grandes e distintas.

TENGERIKESZEG-FÉLÉK: A Sparidae családba tartozó halfajok köznyelvi elnevezése. Az ide tartozó fajok teste ovális, két oldalról lapított, szájuk alsó állású, kicsi vagy közepes méretű. A fejet és a testet nagyméretű, különálló pikkelyek borítják.

SPARID : Potoczna wspólna nazwa przedstawicieli rodziny ryb prażmowatych (Sparidae), w tym i dorady (Sparus sp.). Mają one ciało owalne, spłaszczone bocznie i mały, dolny otwór gębowy. Zarówno ciało, jak i głowa są pokryte dużymi, wyraźnymi łuskami.

Sparid: Karagöz (Sparidae) familyasına ait balıkların toplu ismidir. Sparidler oval, bilateral yassı vücut yapısına ve baş kısmının altında konumlanmış orta veya küçük boyutlarda ağıza sahiptirler. Baş ve gövde de büyük belirgin pullar mevcuttur.

Was this helpful?
Finnes ikke på norsk. Prosess der blotdyrlarver gar fra a være frittlevende til a være fastsittende


SPAT-FALL: The settling or attachment of young bivalve molluscs which have completed their larval stages.

ΒΡΟΧΗ ΓΟΝΟΥ: Η εγκατάσταση ή προσκόλληση των νεαρών στρειδιών που έχουν ολοκληρώσει τα νυμφικά τους στάδια.

CAPTAGE DE NAISSAIN: Fixation de jeunes huîtres, et autres mollusques bivalves, qui ont fini leur développement larvaire.

CAPTURA DE RECIEN NACIDOS: Fijación de los jóvenes mejillones o moluscos bivalvos que han completado sus fases larvales.

FIXACIÓN: Fixación dos xuvenís de moluscos bivalvos que completaron as súas fases larvarias.

LÁRVATELEPEDÉS: Az összes lárvaállapoton átment fiatal kagylók (pl. osztrigák) megtelepedése vagy megtapadása egy szilárd felületen.

OSIADANIE (opad) MŁODYCH OSTRYG: Osiadanie lub przyczepianie się młodych mięczaków dwuskorupowych, które zakończyły stadium larwalne.

SPAT DÖKÜMÜ: Larval gelişimleri tamamlanmış genç çift kabuklu yumuşakçaların yapışması veya yerleşmesi.

Was this helpful?
Instrument for å måle lysintensitet på forskjellige bølgelengder; måler refleksjon, transmisjon, eller emmisjon.


SPECTROPHOTOMETER: A device used to measure the intensity of light absorbed at different wavelengths by looking at the spectral reflectance, transmittance or emission.

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ: Μηχανήνμα που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ένταση του φωτός που απορροφάται σε διαφορετικά μήκη κύματος ελέγχοντας τη διαφορετική φασματική αποκρίση, εκπομπή και διάδοση του φωτός.

SPECTROPHOTOMETRE: Appareil permettant de mesurer lintensité de la lumière à différentes longueurs dondes en observant le facteur de réflection spectrale, sa transmission ou son émission.

ESPECTROFOTÓMETRO: Aparato empleado para medir la intensidad de la luz absorbida a diferentes longitudes de onda examinando la reflectancia espectral, la transmitancia o la emisión.

ESPECTROFOTÓMETRO: Aparato empregado para medir a intensidade da luz absorbida a diferentes lonxitudes de onda examinando a reflectancia espectral, a transmitancia ou a emisión.

SPEKTROFOTOMÉTER: A spektrális reflektancia, transzmittancia vagy emisszió vizsgálatának segítségével a különböző hullámhosszokon elnyelődő fény intenzitásának mérésére használt műszer.

SPEKTROFOTOMETR: Urządzenie stosowane do analizy spektralnej i pomiaru strumienia światła - do pomiaru absorpcji promieniowania w funkcji długości fali świetlnej.

SPEKTROFOTOMETRE: Işığın yoğunluğunu farklı dalga boylarında spektral yansıma olarak, geçirgenlik veya emisyonuna bakarak ölçmek için kullanılan bir cihaz.

Was this helpful?
Fiskespermatozoas bevegelse i vann; bestemt som hastighet og bevegelsens varighet; hvor verdiomfanget er artsavhengig; kan brukes til å vurdere status av den hannlige stamfisken; høy sperma motilitet er ikke alltid et kriterium på sperma kvalitet og høy befruktningsevne.


SPERM MOTILITY: The movements of fish spermatozoa in water; determined as velocity (>>>>>) and duration (s or min) of movement; the value range being species-dependent; can be used in the assessment of the status of male broodstock; high sperm motility is not always a criterion of sperm quality and fertilisation ability.

ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η κίνηση των σπερματοζωαρίων εκφρασμένη σε ταχύτητα ή διάρκεια (s ή min). Το εύρος τιμών εξαρτάται από το είδος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της κατάστασης των αρσενικών γεννητόρων. Μεγάλη σπερματική κινητικότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μεγαλύτερη ικανότητα γονιμοποίησης.

MOTILITÉ DES SPERMATOZOIDES : Quantification des mouvements de spermatozoïdes dans l’eau, évaluée en termes de vélocité et de duration de mouvement. La gamme de valeurs dépend de l’espèce. Cette valeur est utilisée dans l’évaluation de l’état des géniteurs mâles. Une valeur élevée n’est pas toujours un critère de qualité ou de capacité de fécondation.

MOTILIDAD DEL ESPERMA: Los movimientos de espermatozoides de peces en agua; determinados según la velocidad y duración del movimiento (segundos o minutos) ; los valores del margen de movimientos dependen de cada especie; pueden ser usados como test del estatus del estock de reproductores machos; la motilidad elevada del esperma no es siempre un criterio de calidad del esperma y de capacidad de fertilización.

MOTILIDADE DO ESPERMA: Movementos dos espermatozoides de peixes na auga; determinados segundo a velocidade e duración do movemento (segundos ou minutos). Os rangos de valores do movemento dependen de cada especie; poden ser usados como test do estatus do stock de reprodutores machos; a motilidade elevada do esperma non é sempre un criterio de calidade do esperma e de capacidade de fertilización.

SPERMAMOTILITÁS: A halak spermiumainak mozgékonysága a vízben; a sebesség és a másodpercekben vagy percekben mért idő határozza meg. Az értéktartomány a halfajtól függ. A hím tenyészállomány állapotának becslésére használható. A magas spermamotilitás nem feltétlenül jelent jobb spermaminőséget vagy termékenyítő képességet.

RUCHLIWOŚĆ PLEMNIKA: Ruchliwość plemników ryb w wodzie określają: prędkość i czas trwania ruchu (s lub min); wartości te bywają zależne od gatunku i mogą być użyte do oceny stanu jakościowego stada samców tarlaków; większa ruchliwość plemników nie zawsze stanowi kryterium jakości spermy i jej zdolności do zapłodnienia.

SPERM MOTILITY: Sudaki balık spermatozoa hareketleri; hızı ve hareket uzunluğu gibi yapılarla belirlenir: türe bağlı bir değerdir. Sperm mortalitesi erkek anaçların durum değerlendirmesinde kullanılır; yüksek sperm mortalitesi her zaman sperm kalite kriterlerine ve döllenme yeteneğine bağlı değildir.

Was this helpful?
Kapsel med spermier som overføres fra hannen til hunnen hos arter med indre befruktning.


SPERMATOPHORE: A packet or capsule enclosing spermatozoa extruded by the male and conveyed to the female in the insemination of certain aquatic animals (e.g. Penaeids, Cephalopods).

ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΟΡΟ: Θύλακας ή κάψουλα που περικλείει τα σπερματοζωάρια που εξάγονται από το αρσενικό και μεταφέρονται στο θηλυκό κατά την σύζευξη ορισμένων ασπονδύλων. (π.χ. Peneidae, Κεφαλόποδα).

SPERMATOPHORE: Capsule renfermant des spermatozoïdes, qui est expulsée par le mâle et transmise à la femelle pendant linsémination chez certains animaux aquatiques tels que les penaeidées et les céphalopodes.

ESPERMATOFORO: Cápsula que encierra espermatozoides, que es expulsada por el macho y transmitida a la hembra durante la inseminación en ciertos animales acuáticos tales como los peneidos y los cefalópodos.

ESPERMATÓFORO: Cápsula ou paquete que encerra os espermatozoides, que é expulsado polo macho e transmitido á femia durante a inseminación en certos animais acuáticos tales como os peneidos e os cefalópodos.

SPERMATOFÓRA: Hímivarsejtket körülvevő köteg vagy kapszula, amelyet a hím állat bocsát ki és ad át a nősténynek bizonyos vízi állatok (pl. Penaeidae, Cephalopoda) megtermékenyítésekor.

SPERMATOFOR: Kieszeń lub torebka (u raków spermatofor) zawierająca wyciskane przez samca plemniki a u niektórych zwierząt wodnych przenoszona w czasie zaplemnienia do/na samicę (np. ostrygi, głowonogi, raki).

SPERMATOFOR: Bazı sucul hayvanlarda döllenmede dişiye döl aktarılan ve erkek bireyler tarafından üretilen spermatozoaları içeren kapsül veya paket. (Mesela, Penaeidler, Kafadanbacaklılar)

Was this helpful?
Prosessen der spermatogonier gjennomgår meiose, fører til slutt til dannelse av spermier.


SPERMATOGENESIS: The process by which spermatogonia undergo meiosis, eventually resulting in the formation of spermatozoa.

ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ: Η διαδικασία με την οποία τα σπερματογόνια υφίστανται μείωση με αποτέλεσμα τον σχηματισμό των σπερματοζωαρίων.

SPERMATOGENESE: Processus de développement par meïose des spermatogonies jusquaux spermatozoïdes.

ESPERMATOGENÉSIS: Proceso de desarrollo por meiosis de espermatogonias hasta los espermatozoides.

ESPERMATOXENÉSE: Proceso polo que as espermatogonias sofren a meiose, dando lugar aos espermatozoides.

SPERMATOGENEZIS: Az a folyamat, amelynek során a spermatógóniumok meiózison mennek keresztül, és végül hímivarsejtekké válnak.

SPERMATOGENEZA: Proces, w którym spermatogonia przechodzą mejozę, a ostatecznie kończy się powstawaniem plemników. .

SPERMATOGENEZİS: Spermatozoanın oluşumunda mayoz bölünme sonunda gerçekleşen spermatogonya oluşum süreci.

Was this helpful?
Moden hannlig kjønnscelle som vanligvis består av en kjerne, en midtre del (inneholder mitokondriene) og en flagell (vanlig 2+9 arrangering av fibriller). Strukturen avhenger av systematisk kategori og av funksjon (bare noen få har acrosom og noen har mistet flagellen). Sædceller frigitt i vannet blir vanligvis kalt akvaspermier (melke) mens celler overført for indre befruktning kalles introspermier. Hos de fleste teleoster er spermiehodet rundt, men det kan også være avlangt. I flere grupper ha


SPERM: A mature male germ cell consisting usually of a nucleus, a central region (accommodating the mitochondria) and a flagellum. Sperm released into the water is commonly called aquasperm while sperm transmitted for internal fertilization is called introsperm. Most teleost sperm heads are round though some are elongated. In several groups, sperm have two flagella and curved heads.

ΣΠΕΡΜΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟ): Αρσενικό γεννητικό κύτταρο το οποίο αποτελείται από έναν πυρήνα, μια κεντρική περιοχή (στην οποία βρίσκονται τα μιτοχόνδρια) και ένα μαστίγιο. Σπερματοζωάρια τα οποία απελευθερώνονται στο νερό αποκαλούνται aquasperm ενώ αυτά με τα οποία γίνεται εσωτερική γονιμοποίηση ενδοσπερματοζωάρια.Το τμήμα της κεφαλής στα σπερματοζωάρια των περισσότερων τελεόστεων είναι στρόγγυλο αν και σε μερικά είναι επίμηκες. Σε ορισμένα είδη τα σπερματοζωάρια φέρουν δύο μαστίγια και κυρτωμένα κεφαλικά τμήματα.

SPERMATOZOIDE : Cellule germinale mâle mature, comprenant un noyau, une région centrale (contenant les mitochondries) et une flagelle. Les spermatozoïdes sont libérés dans un liquide séminal, et l’ensemble liquide séminale-spermatozoïdes est appelé sperme. Le sperme libéré dans l’eau est appelé aquasperme. Du sperme transmis pour la fécondation interne est appelé intro-sperme. La région apicale de la plupart des spermatozoïdes est ronde, mais chez certaines espèces, elle est allongée. Chez certains groupes de p

ESPERMA: Célula germinal madura masculina que se compone de un núcleo, una parte media (con mitocondrias) y un flagelo (normalmente de 2+9 miofibrillas). La estructura varía según la categoría sistemática y la función: Algunos tienen acrosoma otros no, algunos no tienen flagelo. El esperma liberado en el agua es denominado habitualmente "aquasperma" mientras que el que se transmite por fertilización interna se llama introsperma. Muchos de los espermas de teleósteos tienen una parte anterior (cabeza) redo

ESPERMATOZOIDE / ESPERMA: Célula xerminal madura masculina que se compón dun núcleo, unha parte central (con mitocondrias) e un flaxelo. O esperma liberado na auga é denominado habitualmente "aquasperma" mentres que o que se transmite por fertilización interna se chama introsperma. Moitos dos espermatozoides de teleósteos teñen a cabeza redonda aínda que algúns algo téñena alongada. En algúns grupos teñen dous flaxelos e cabezas curvadas. La estrutura varía segundo a categoría sistemática e a función: algúns teñen acroso

SPERMIUM: Érett hímivarsejt, amely általában sejtmagból, a mitokondriumokat tartalmazó központi részből és egy ostorból áll. A vízbe eresztett spermiumokat aquaspermának, a belső megtermékenyítés során átadott spermiumokat pedig introspermának is nevezik. A legtöbb csontoshal spermiuma kerek fejű, de néhány fajban hosszúkás is lehet. Néhány rendszertani csoportban a spermiumoknak két ostora és hajlított feje van.

NASIENIE, SPERMA (plemnik): Dojrzała męska komórka rozrodcza zawiera zwykle jądro, strefę środkową (mieszczącą mitochondria) i witkę. Plemnik uwolniony do wody jest nazywany zwykle plemnikiem wodnym (aquasperm), podczas gdy plemnik przesłany do zapłodnienia wewnętrznego jest nazywany wewnętrznym plemnikiem (introsperm). U większości ryb kostnoszkieletowych główki plemników są okrągłe, chociaż niektóre są wydłużone. U kilku grup plemniki mają dwie witki i łukowate główki.

SPERM: Bir olgun erkek üreme hücresi genellikle çekirdek, bir merkez bölgede oluşan (yerleşmiş mitokondri) ve flagellumu kapsar. Sperm,iç döllenmede gerçekleşiyorsa introsperm denilirken dışarıda su yayılmasına da genelikle akuasperm denilir. Çoğu teleost sperm başları yuvarlak olmasına rağmen bazılarıda uzun olmaktadır. Çoğu grupta spermçift flagella kavisli başlığa sahiptir.

Was this helpful?
Uttrykk for den daglige vektokningen, definert som: SGR = ((ln V2 – ln V1)/(T2-T1)) x 100 eventuelt SGR = g x 100, der V1 og V2 er vekten (g) ved tidspunkt T1 og T2, og g er den øyeblikkelige vekstraten. SGR er den mest brukte parameteren for å beskrive vekst i kommersielt oppdrett.


SPECIFIC GROWTH RATE: An expression of daily increase in weight defined as G=g x 100; where g= instantaneous growth rate. The specific growth rate is the most commonly used parameter used to describe fish growth in commercial farms.

ΕIΔIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Εκφραση της ημερήσιας αύξησης σε βάρος, οριζόμενη ως G=g x 100; όπου g είναι ο στιγμιαίος ρυθμός αύξησης. Ο ειδικός ρυθμός αύξησης είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη παράμετρος γιά την περιγραφή της αύξησης των ψαριών σε εμπορικές μονάδες καλλιέργειας.

TAUX DE CROISSANCE SPECIFIQUE: La croissance pondérale journalière définie par léquation G = g. x 100; où g = le taux de croissance instantané. Ce paramètre est celui le plus souvent rencontré dans la description de la croissance des poissons délevage.

RANGO ESPECÍFICO DE CRECIMIENTO (REC): Una expresión del incremento diario en peso definido como C=c x 100; donde c= rango instantáneo de crecimiento. El rango específico de crecimiento es parámetro más comúnmente usado para describir el crecimiento de los peces en las piscifactorías

RANGO ESPECÍFICO DE CRECEMENTO (REC): Unha expresión do incremento diario en peso definido como C=c x 100; onde c= rango instantáneo de crecemento. O rango específico de crecemento é parámetro máis comunmente usado para describir o crecemento dos peixes nas piscifactorías

FAJLAGOS NÖVEKEDÉSI SEBESSÉG (SGR): A napi tömegnövekedés kifejezése, amely a G=g x 100 képlettel írható le, ahol a g = pillanatnyi növekedési sebesség. A fajlagos növekedési sebesség a halak kereskedelmi célú halgazdaságokon történő növekedésének leírására legáltalánosabban használt paraméter.

SPECYFICZNE TEMPO WZROSTU (SGR): Określenie dziennego zwiększenia masy ciała zdefiniowane jako: SGR = (lnwt - lnwo)/t x100, gdzie: SGR = specyficzne (dobowe) tempo wzrostu ryb w stawie (g), wo = średnia początkowa masa jednostkowa ryb w stawie (g), wt = średnia końcowa masa jednostkowa ryb w stawie (g), t = liczba dni chowu. Specyficzne tempo wzrostu jest najczęściej używanym parametrem w gospodarstwach towarowych do przedstawienia szybkości wzrostu ryb.

SPESİFİK BÜYÜME ORANI (SBO): Ağırlıkca günlük artışın bir ifadesi G=g x 100 ; g= anlık büyüme hızı. Spesifik büyüme oranı ticari işletmelerde balık büyümesini ifade etmek için kullanılan en yaygın parametredir

Was this helpful?
Til hvilken grad en voksen parasitt er avgrenset i sin bruk av vertsarter.


SPECIFICITY: (1) Relating to the uniqueness or appropriateness of the relationship between two species or compounds. (2) HOST SPECIFICITY The degree to which an adult parasite is restricted in its use of host species.

ΕΞΕIΔIΚΕΥΣΗ: (1) Σχετιζόμενο με την μοναδικότητα ή την καταλληλότητα της σχέσης μεταξύ δύο ειδών ή συνθέσεων. (2) ΕIΔIΚΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΞΕΝIΣΤΗ Ο βαθμός στον οποίο ένα ενήλικο παράσιτο περιορίζεται, όσον αφορά την ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιεί ως ξενιστές.

SPECIFICITE: (1) Qui concerne le caractère unique ou ladéquation dune relation entre deux espèces ou deux composés. (2) SPECIFICITE DE LHÔTE : le niveau auquel un parasite adulte est limité dans son utilisation de lhôte.

ESPECIFICIDAD: (1) Relativo a la singularidad o la pertinencia de la relación entre dos especies o compuestos. (2) ESPECIFICIDAD HACIA EL HUÉSPED: Grado de limitación de la variedad de especies huéspedes estrictamente enfeudados a una especie de parásito en estado adulto.

ESPECIFICIDADE: (1) Relativo a la singularidad o la pertinencia de la relación entre dos especies o compuestos. (2) ESPECIFICIDADE HACIA EL HUÉSPED: O grao polo que un parasito adulto está restrinxido ás súas especies hospedadoras. (2)

SPECIFICITÁS: Fajlagosság; annak mértéke, hogy egy élősködő hányféle gazdaszevezetet képes megfertőzni.

SWOISTOŚĆ/SPECYFICZNOŚĆ: Stopień (pierwszy i ostatni), do którego dorosły pasożyt jest ograniczony, np. w wykorzystaniu gatunku gospodarza.

BELİRLİLİK / ÖZELLİK: Konakçı türleri sınırlı bir şekilde kullanabilen yetişkin bir parazitin derecesi.

Was this helpful?
En spiral med muskelfibre. Betegner alle celler som danner spiraler, f.eks. epitelceller.


WHORL: A spiral twist of muscular fibres. It can also mean any cell types formed in spirals, e.g. epithelial cells.

ΕΛIΚΑΣ: Σπειροειδής δέσμη μυικών ινών. Ο κάθε τύπος κυττάρων που διατάσσονται σε σπείρες, π.χ. επιθηλιακά κύτταρα.

VOLUTE, SPIRALE: Une torsade spirale des fibres musculaires. Relatif également aux types cellulaires en forme de spirale, par exemple des cellules épithéliales.

ESPIRAL: Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo también a los tipos de celulares en forma de espiral, por ejemplo células epiteliales.

ESPIRAL: Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo tamén aos tipos celulares en forma de espiral, por exemplo células epiteliais.

CSIGAFORDULAT: Az izomrostok spirál alakú tekeredése. Egyéb, spirálokat alkotó sejteket (pl. hámsejteket) is jelenthet.

ZWÓJ/SKRĘT: Spiralny skręt włókien mięśniowych. Może to także oznaczać każdy rodzaj komórki uformowanej w kształcie spirali, np. komórki nabłonkowe.

Halka: Halka şeklinde dizili,Sarmal kas lifleri , Sipiral şeklindeki herhangi bir hücre tipi örneğin epitel hücreleri.

Was this helpful?
Evnen til å spore og følge mat, fôr, matvareproduserende dyr, eller stoff ment for eller som forventes å bli inkorporert i mat eller fôr, gjennom alle stadier av produksjon, behandling og distribusjon. (EU-regulativ 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). NEW REGULATIONS/


TRACEABILITY: The ability to trace and follow a food, feed, food-producing animal or substance intended to be, or expected to be incorporated into a food or feed, through all stages of production, processing and distribution. (EU Regulation 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). New regulations have not modified this definition.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα να ιχνηλατείται και να παρακολουθείται η τροφή, τα τρόφιμα, τα ζώα που πρόκειται να αποτελέσουν διατροφικό προϊόν ή αναμενεται να ενσωματωθούν σε τροφές ή τρόφιμα, σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των στην αγορά. (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178/2002 "Γενικές αρχές και απαιτήσεις στη νομοθεσία των τροφίμων").

TRACABILITE: Possibilité de remonter la filière dun aliment, de nourriture animale, dun animal producteur de nourriture, ou de substance destinée à servir daliment ou à y être incorporée, en retrouvant la trace de chaque étape de production, transformation et distribution. Directive de l UE 178/2002 « Principes généraux et exigences concernant la loi sur la nourriture » NOUVEAUX REGLEMENTS

TRAZABILIDAD: Capacidad para rastrear y seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal o una sustancia destinada a ser consumida, o en previsión de que sea incorporada a un alimento, a través de todas las fases de producción, procesado y distribución. (Tal como se incluye en la Norma de la UE 178/2002 "Principios generales y exigencias de la ley alimentaria") Las normas más recientes no han modificado esta definición.

TRAZABILIDADE: Capacidade para rastrexar e seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal ou unha substancia destinada a ser consumida, ou en previsión de que sexa incorporada a un alimento, a través de todas as fases de produción, procesado e distribución. (Tal como se inclúe na Norma da UE 178/2002 "Principios xerais e esixencias da lei alimentaria") As normas máis recentes non modificaron esta definición.

NYOMONKÖVETHETŐSÉG: Képesség valamely - szándékoltan vagy várhatóan élelmiszer vagy takarmány részét képező - élelmiszer, takarmány, élelmiszert termelő állat vagy anyag nyomon követésére a termelés, feldolgozás és elosztás minden szakaszában. (Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002. sz. EU-rendelet). ÚJ JOGSZABÁLYOK/

MONITOROWANIE DROGI PRODUKTU: Możliwość prześledzenia drogi produktu żywnościowego, paszy, zwierzęcia przetwarzanego na produkt żywnościowy lub substancji, które przeznaczone są do włączenia w skład produktu żywnościowego lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwórstwa i dystrybucji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 178/2002 ‘Ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego’). NOWE PRZEPISY/

İZLENEBİLİRLİK: Üretimin tüm aşamalarında, işleme ve dağıtımda bir besin, yem, tüketilecek hayvan veya gıdaya veya yeme katılması tasarlanan maddenin beklenen takip ve izlenebilirliği. (AB Kanun 178/2002 ‘Gıda hukukunun genel ilkeleri ve gereklilikleri’). YENİ KANUNLAR

Was this helpful?
Formeringsenhet som er tilpasset spredning og kan overleve lange perioder under vanskelige forhold. Sporer er en del av livssyklusen hos planter, alger, sopp, bakterier og en del protozoer. Sporer har lite energireserver sammenlignet med frø. Produksjon av sporer kalles sporulering.


SPORE: Reproductive structure which is adapted for dispersal and can survive for extended periods of time in unfavorable conditions. Spores form part of the life cycles of many bacteria, plants, algae, fungi and some protozoans. Spores have very little stored food resources compared with seeds. The production of spores is known as sporulation.

ΣΠΟΡΟΣ: Αναπαραγωγική δομή που μπορεί να επιβιώσει για μεγάλες χρονικές περιόδους σε δυσμενής συνθήκες, συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση των οργανισμών. Τα σπόρια αποτελούν τμήμα του κύκλου ζωής σε πολλά βακτήρια, φυτά, φύκη, μύκητες και μερικά πρωτόζωα. Τα σπόρια έχουν μικρά διατροφικά αποθέματα. Η παραγωγή σπόριων είναι γνωστή ως σποριλίωση.

SPORE: Structure de reproduction adaptée à la dispersion, qui peut survivre pendant de longues périodes dans des conditions défavorables. Les spores forment une partie du cycle de vie de nombreuses bactéries, plantes, algues, champignons et certains protozoaires. Les spores ont très peu de réserves alimentaires comparées aux graines. La production de spores est connue sous le nom de sporulation.

ESPORA: Estructura reproductora que está adaptada para la dispersión, puede sobrevivir durante largos periodos de tiempo en condiciones desfavorables. Las esporas forman parte del ciclo de vida de muchas bacterias, plantas, hongos y algunos protozoos. Las esporas tienen muy pocas sustancias de reserva comparadas con las semillas. La producción de esporas se conoce como esporulación.

ESPORA: Estrutura reprodutora que está adaptada para a dispersión, pode sobrevivir durante longos períodos de tempo en condicións desfavorables. As esporas forman parte do ciclo de vida de moitas bacterias, plantas, fungos e algúns protozoos. As esporas teñen moi poucas substancias de reserva comparadas coas sementes. A produción de esporas coñécese como esporulación.

SPÓRA: Szétterjedéshez alkalmazkodott szaporítószerv, amely kedvezőtlen körülmények között hosszú ideig életben képes maradni. A spórák sok baktérium, növény, alga, gomba és néhány egysejtű életciklusának részét képezik. A magokhoz képest a spórák nagyon kevés tartalék tápanyagot raktároznak. A spórák termelésének folyamatát sporulációnak nevezzük.

SPORA (ZARODNIK): Struktura rozrodcza przystosowana do przenoszenia na różne odległości; może przetrwać długi okres czasu w warunkach niekorzystnych. Spory stanowią część cyklu życiowego wielu bakterii, roślin, glonów, grzybów i niektórych pierwotniaków. W porównaniu z nasionami spory zawierają bardzo niewiele materiałów zapasowych. Wytwarzanie spor określa się mianem sporulacji.

SPOR: Yayılma ve olumsuz koşullarda uzun süreler hayatta kalabilmek için geliştirilmiş üreme strüktürü. Spor birçok bakteri, bitki, alg, mantar ve bazı protozoanların hayat döngüsünün bir parçasıdır. Spor tohumla karşılaştırıldığında çok az besin deposuna sahip

Was this helpful?
(1) Trematoder (ikter): Sekkelignende larvestadium i 1. mellomvert (snegle). (2) Koksidier: Egglignende cyste som føres videre gjennom feces.


SPOROCYST: (1) (Of trematodes) A sack-like larval structure inside the snail host. (2) (Of coccidia) an egg-like cyst which is passed with the faeces.

ΣΠΟΡΟΚΥΣΤΗ: (1) Tων τρηματωδών, σακόμορφη προνυμφική διάπλαση στα σαλιγκάρια-ξενιστές. (2) Tων κοκκιδίων, ωοειδής κύστη που μεταφέρεται με τα κόπρανα.

SPOROCYSTE: (1) Chez les trématodes, stade larvaire en forme de sac, parasite de mollusque gastéropode. (2) Chez les coccidies, un kyste en forme doeuf qui est expulsé avec les fèces.

ESPOROCITO (SACO DE ESPORAS): (1) En los trematodos, estado larvario en forma de saco, parásito de moluscos gasterópodos. (2) En coccidios, quiste en forma de huevo que se expulsa con las heces.

ESPOROCITO (SACO DE ESPORAS): (1) Nos tTermodos, estado larvario en forma de saco, parasito de moluscos gasterópodos. (2) En coccidios, quiste en forma de ovo que se expulsa coas feces.

SPOROCISZTA: (1) (Mételyeknél) Zsákszerű lárvastruktúra a köztigazdaként szolgáló csigák testében. (2) (A Coccidia nembe tartozó élősködő egysejtűeknél) Tojás alakú ciszta, amely az ürülék közvetítésével terjed.

SPOROCYSTA: (1) Przywry: workowata budowa larwy wewnątrz gospodarza ślimaka. (2) Kokcydia – rząd pierwotniaków: jajopodobna cysta, która jest wydalana z odchodami.

SPOROSIST: (1) (Trematodlarda) Salyangoz konağının içinde kese gibi bir larval yapı. (2) (Coccidialarda) Dışkıyla geçen yumurta gibi bir kist.

Was this helpful?
Gruppe med intracellulære parasittiske protozoer (encelledyr), uten makronukleus. Modent stadium uten bevegelses organeller.


SPOROZOA: Group of intracellular parasitic protozoans; without macronucleus; mature stage without locomotor organelles.

ΣΠΟΡΟΖΩΑ: Ομάδα ενδοκυτταρικών παρασιτικών πρωτοζώων, χωρίς μακροπυρήνα. Το ώριμο στάδιό τους δεν διαθέτει κινητήρια οργανίδια.

SPOROZOAIRE: Groupe de protozoaires parasites intracellulaires, sans macronucleus; le stade mature na pas dorganites locomoteurs.

ESPOROZOO: Grupo de protozoos parásitos intracelulares, sin macronúcleos; el estado maduro no tiene orgánulos locomotores.

ESPOROZOO: Grupo de protozoos parasitos intracelulares, sen macronúcleos; o estado maduro non ten orgánulos locomotores.

SPOROZOA: Sejtélősködő egysejtűek csoportja;nincs nagyobb sejtmagjuk (macronucleus); kifejlett állapotban nincsenek mozgásszerveik.

SPOROWCE (Sporozoa): Grupa wewnątrzkomórkowych pasożytniczych sporowców bez jądra głównego; stadium dojrzałe bez narządów ruchowych komórki.

SPORLULAR: Hücre içi parazitik protozoanlar grubu; yetişkin bireylerde makronükleus ve hareket organelleri yoktur.

Was this helpful?
Et stoff som er essensielt for normal vekst og utvikling, men som trengs i kun små mengder.


TRACE ELEMENT: An element essential for normal growth and development of an organism, but required only in minute quantities.

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟ: Στοιχείο απαραίτητο για φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη ενός οργανισμού, αλλά απαιτούμενο σε ελάχιστες μόνο ποσότητες.

ELEMENT TRACE: Elément essentiel pour la croissance et le développement normal dun organisme, mais qui est en très faible quantité.

ELEMENTO TRAZA: Elemento esencial para el crecimiento normal de un organismo, pero que existe en cantidades infinitésimas.

ELEMENTO TRAZA: Elemento esencial para o crecemento e desenvolvemento normal dun organismo, pero necesario en cantidades infinitesimais.

NYOMELEM: Olyan elem, amely egy szervezet normális növekedéséhez és fejlődéséhez nélkülözhetetlen, de csak nagyon kis mennyiségben szükséges.

PIERWIASTEK ŚLADOWY: Pierwiastek niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu, ale wymagany jedynie w minimalnych ilościach.

Iz element: Bir organizmanın normal büyümesi ve gelişmesi için çok az miktarda gerekli olan element.

Was this helpful?
Sporedannelse. Produksjon av sporer.


SPORULATION: The production of spores.

ΣΠΟΡΙΩΣΗ: Παραγωγή σπόρων.

SPORULATION: La production de spores.

ESPORULACIÓN: Producción de esporas.

ESPORULACIÓN: Produción de esporas.

SPORULÁCIÓ: A sporák termelése.

SPORULACJA/ZARODNIKOWANIE: Produkowanie spor.

SPORULASYON: Spor oluşumu.

Was this helpful?
Enkel fasilitet for behandling av avløpsvann, der organiske stoffer blir oksidert og stabilisert (omdannet til uvirksomme rester).


STABILIZATION POND: A simple waste-water treatment facility in which organic loads are oxidized and stabilized (converted to inert residues).

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟIΗΣΗΣ: Απλή εγκατάσταση καθαρισμού αποβλήτων στην οποία τα οργανικά φορτία οξειδώνονται και σταθεροποιούνται (μετατρεπόμενα σε αδρανή υπολείμματα). Πρβλ. Δεξαμενή καθίζησης.

BASSIN DE STABILISATION: Dispositif simple de traitement des eaux usées dans lequel des charges organiques sont oxydées et stabilisées (transformées en résidus inertes).

ESTANQUE DE ESTABILIZACIÓN: Dispositivo simple de tratamiento de aguas usadas en el cual la carga orgánica es oxidada y estabilizada (transformada en residuos inertes); cf. Estanque de sedimentación.

ESTANQUE DE ESTABILIZACIÓN: Dispositivo simple de tratamento de augas residuais nas cal a carga orgánica é oxidada e estabilizada (transformada en residuos inertes); cf. Estanque de sedimentación.

STABILIZÁCIÓS MEDENCE: Egyszerű elfolyóvíz-kezelő berendezés, amelyben a víz szervesanyag-terhelése oxidálódik és stabilizálódik (semleges maradékokká alakul).

STAW STABILIZACYJNY: Proste urządzenie oczyszczające wodę poprodukcyjną, w którym ładunki organiczne są utleniane i stabilizowane (przekształcane w obojętną pozostałość).

ARITIM HAVUZLARI: Suda bulunan organik yüklerin oksşdasyonunun gerçekleştirildiği basit yapılı avuzlardır.

Was this helpful?
For å oppnå visse miljømessige eller forvaltnings mål har mange industrier og foretak utviklet ”Standard for Best Praksis” eller ”Standard for Opptreden” (i noen tilfeller ”Retningslinjer”) for spesifikke formål. Standard for styring av oppdrettsanlegg er under utvikling (for eksempel Norge, Chile og andre land har nå standarder for lakseoppdrett som omfatter klekkeri, smoltproduksjon og matfiskproduksjon) og andre sektorer er ventet å følge dette eksempelet. Selv om slike standarder ikke er lov


CODE OF PRACTICE: To achieve certain environmental or management objectives, many industries and agencies have developed Codes of Best Practice or Codes of Conduct (in some cases Guidelines) for specific purposes. For example, ICES (International Council for the Exploration of the Sea) has developed a Code of Practice on "The Introduction of non-indigenous marine species" in order to provide guidance on the risks associated with the transfer of parasites, diseases and exotic species into habitats where they coul

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Πολλές βιομηχανίες ή εταιρίες, για να πετύχουν ορισμένους περιβαλλοντικούς ή διαχειριστικούς αντικειμενικούς σκοπούς, έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Κώδικες Εφαρμογής ή Κώδικες Συμπεριφοράς (αναφέρονται και ως Κατευθυντήριες Οδηγίες). Για παράδειγμα το ICES (Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας), έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Εφαρμογής για «Την εισαγωγή μη εγχώριων θαλάσσιων ειδών με σκοπό την αποτροπή μεταφοράς παράσιτων, ασθενειών και εξωτικών ειδών που θα μπορούσε να αποδειχθεί κατα

CODE DE BONNE PRATIQUE : Afin d’atteindre des objectives en gestion de l’environnement, l’industrie aquacole et les agences qui gèrent les activités aquacoles appliquent des codes de bonne pratique.De tels codes ont été également développés concernant la gestion de la pisciculture (par exemple la Norvège et le Chili, parmi d’autres pays, possèdent actuellement des codes appliqués à la salmoniculture, les écloseries, la smoltification et les aménagements de grossissement). D’autres secteurs vont suivre. De tels codes ne

CÓDIGO DE CONDUCTA: Para conseguir determinados objetivos ambientales o de gestión, muchas industrias y agencias han desarrollado Códigos de Buenas Prácticas o Códigos de Conducta (a veces guías) para fines específicos. Por ejemplo, ICES (Consejo Internacional para la exploración de los mares) ha desarrollado un código de buenas prácticas en su "Introducción a las especies marinas no-indígenas" a fin de promover una guía de riesgos asociados a la transferencia de parásitos, enfermedades y especies exóticas hacia há

CÓDIGO DE CONDUTA: Para conseguir determinados obxectivos ambientais ou de xestión, moitas industrias e axencias desenvolveron Códigos de Boas Prácticas ou Códigos de Conduta (ás veces guías) para fins específicos. Por exemplo, ICES (Consello Internacional para a exploración dos mares) desenvolveu un código de boas prácticas na súa "Introdución ás especies mariñas non-indíxenas" co fin de promover unha guía de riscos asociados á transferencia de parasitos, enfermidades e especies exóticas cara a hábitats onde pode

GYAKORLATI SZABÁLYZAT: Bizonyos környezetvédelmi és vezetési célok megvalósítása érdekében több iparág és hatóság is kidolgozta a meghatározott célokat szolgáló Legjobb Gyakorlat Szabályzatát vagy Vezetési Szabályzatot (néhány esetben Irányelveket). Például az ICES (International Council for the Exploaration of the Sea, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) kidolgozta a "Nem őshonos tengeri fajok betelepítésének" Gyakorlati Szabályzatát azzal a céllal, hogy útmutatást adjon a paraziták, betegségek és idegen fajok betelepí

KODEKS POSTĘPOWANIA: Dla osiągnięcia określonych celów, bądź właściwego zarządzania środowiskiem, szereg branż przemysłowych i agencji opracowało Kodeksy Dobrej Praktyki (w niektórych wypadkach wytycznych). Np. Międzynarodowa Rada Badań Morza (MRBM) opracowała kodeks postępowania dotyczący "Wprowadzania zamiejscowych gatunków morskich", przekazujący informacje o ryzyku związanym z przenoszeniem obcych gatunków zwierząt wraz z posiadanymi przez nie pasożytami i chorobami do nowego środowiska, gdzie mogą one wyrządzić

UYGULAMA KODU: Belirli amaçlar için birçok sanayi ve acenteler, belirlenmiş çevresel ve yönetim hedeflerini başarmak için yönetim kodu (yönetmelik kodu) ya da uygulama kodu geliştirmiştir. Örneğin, ICES(Uluslar arası Araştırma Konseyi), zarar görebilecek habitatlar içinde egzotik türler, hastalıklar ve parazitlerin transferi ile ilgili risklere rehberlik etmek amacıyla "Yabancı deniz türlerinin girişi" için uygulama yönetmelikler geliştirmiştir. Yönetmelikler balık çiftliklerinin yönetimiyle ilgili olarak g

Was this helpful?
Den metabolske hastigheten hos et vekselvarmt dyr uttrykt som den minste mengden oksygen per tidsenhet, per kroppsvektsenhet, ved artens optimale omgivelsestemperaturen.


STANDARD METABOLIC RATE: That metabolic rate of poikilothermic animals expressed as the minimum amount of oxygen per unit time, per unit body weight, at the optimal environmental temperatures for the species concerned.

ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΤΑΧΟΣ: Το μεταβολικό τάχος των ποικιλόθερμων ζώων, όταν αυτά καταναλώνουν την ελάχιστη ποσότητα οξυγόνου ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους, στις άριστες περιβαλλοντικές θερμοκρασίες για το είδος αυτό.

TAUX DE METABOLISME STANDARD: Taux de métabolisme dun animal pœcilotherme exprimé sous forme de la consommation minimale doxygène par temps unitaire et par poids corporel unitaire, mesuré à la température environnementale optimale pour cette espèce.

TASA METABÓLICA ESTÁNDAR: Tasa de metabolismo de un animal poiquilotermo expresada en forma del consumo mínimo de oxígeno por unidad de tiempo y por unidad de peso corporal, medida a la temperatura óptima para esta especie.

TAXA METABÓLICA ESTÁNDAR: Taxa de metabolismo dun animal poiquilotermo expresada en forma do consumo mínimo de osíxeno por unidade de tempo e por unidade de peso corporal, medida á temperatura óptima para esta especie.

STANDARD ANYAGCSEREARÁNY: A változó testhőmérsékletű állatok anyagcseréjének mértéke, amelyet az adott faj számára optimális hőmérsékleten, időegység alatt elfogyasztott, egységnyi testtömegre vetített minimális oxigénmennyiséggel fejeznek ki

PODSTAWOWA PRZEMIANA MATERII: Jest to przemiana materii zwierząt zmiennocieplnych, wyrażona jako minimalna ilość tlenu zużywana w jednostce czasu na jednostkę masy ciała w optymalnych (dla danego gatunku) temperaturach środowiskowych.

STANDART METABOLİZMA: Standart metabolizma yada soğuk kanlı hayvanların metabolik oranı, ilgili canlı türünün kendisi için uygun olan optimum çevresel sıcaklık şartlarında birim vücud ağırlığına göre birim zamanda minimum miktarda tüketilen oksijen olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Små lyse celleklumper i midtre del av nyren. Produserer hormonet stanniocalcin (teleocalcin, hypocalcin) som bidrar i reguleringen av kalsiumnivået.


CORPUSCLES OF STANNIUS: Small white bodies situated in the mid-kidney, participating in the regulation of calcium levels by producing the hormone teleocalcin.

ΣΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ STANNIUS: Μικρά άσπρα σωμάτια τα οποία βρίσκονται στην κεντρική περιοχή του νεφρού, υπεύθυνα για την παραγωγή της ορμόνης τελεοκαλσίνη η οποία συμμετέχει στη ρύθμιση των ιόντων ασβεστίου.

CORPUSCULES DE STANNIUS : Corps blancs situés au niveau du rein moyen et qui participent à la régulation des taux de calcium en libérant l’hormone téléocalcine.

CORPÚSCULOS DE STANNIUS: Pequeñas formaciones blanquecinas situadas en la mitad del riñón y que participan en la regulación del calcio produciendo la hormona teleocalcina.

CORPÚSCULOS DE STANNIUS: Pequenas formacións esbrancuxadas situadas na metade do ril e que participan na regulación do calcio producindo a hormona teleocalcina.

STANNIUS-TESTEK: A vese középső részén található, kisméretű, fehér testek, amelyek a kalciumszint szabályozásában vesznek részt a teleokalcin nevű hormon termelésével.

CIAŁKA STANNIUSA: Małe białe ciałka położone w środkowej nerce, biorące udział w regulacji poziomów wapnia poprzez wytwarzanie hormonu hipokalcyny.

CORPUSCLES OF STANNIUS: Hormon teleokalkin üretimi tarafından kalsiyum seviyesinin düzenlenmesi amacıyla , böbrek ortasında bulunan küçük beyaz kütle.

Was this helpful?
Yngle (laksefisk) som har brukt opp mesteparten av plommesekken og er klar for å ta opp næring fra omgivelsene (startfôring).


SWIM-UP FRY: Term usually used in relation to salmonid culture referring to fish fry which have just absorbed almost all of their yolk, becoming buoyant and ready to consume food.

ΑΝΑΔΥΣΗ IΧΘΥΔIΩΝ: Ορος που χρησιμοποιείται συνήθως στην καλλιέργεια των σολομοειδών και αναφέρεται σε στα ιχθύδια που έχουν μόλις απορροφήσει τον λεκιθικό τους σάκο, επιπλέουν και είναι έτοιμα να καταναλώσουν τροφή.

SWIM-UP FRY: Terme anglo-saxon décrivant les alevins de salmonidés qui viennent dabsorber leurs réserves vittellines et sont prêts à consommer de la nourriture.

ALEVÍN DE SUPERFICIE: Término anglosajón que describe los alevines de salmónidos que acaban de absorber sus reservas vitelinas están preparados para empezar a comer.

ALEVÍN DE SUPERFICIE: Termo xeralmente empregado no cultivo de salmónidos que a describe os alevín que acaban de absorber as súas reservas vitelinas, empezan a flotar e están preparados para empezar a comer.

ELÚSZÓ LÁRVA: Elsősorban a lazacfélék tenyésztésében használt fogalom, amely azokra a lárvákra utal, amelyek csaknem az összes szikanyagot elfogyasztották, úszóképessé váltak és képesek az önálló táplálkozásra.

WYLĘG PŁYWAJĄCY: Termin używany w stosunku do hodowlanych ryb łososiowatych, a odnosi się do wylęgu, który właśnie zresorbował prawie w całości zawartość woreczka żółtkowego, napełnił pęcherz pławny powietrzem i staje się zdolny do pływania oraz gotowy do pobierania pokarmu (zewnętrznego).

CORPUSCLES OF STANNIUS: Hormon teleokalkin üretimi tarafından kalsiyum seviyesinin düzenlenmesi amacıyla , böbrek ortasında bulunan küçük beyaz kütle.

Was this helpful?
Balanseorgan bestående av en blære som inneholder små sandkorn (statolitter). Finnes hos noen virvelløse dyr (evertebrater), f.eks. krepsdyr og flatmarker.


STATOCYST: Organ of balance consisting of a vesicle containing granules (statoliths) of, for instance, lime or sand; present in some invertebrates, e.g. crustacea, flatworms.

ΣΤΑΤΟΚΥΣΤΗ: Οργανο ισορροπίας αποτελούμενο από ένα κυστίδιο που περιέχει κοκκία (στατόλιθους) άμμου ή ασβεστικά. Απαντάται σε μερικά ασπόνδυλα πχ. καρκινοειδή και πλατυέλμινθες.

STATOCYSTE: Organe déquilibration consistant en une vésicule ciliée contenant des granules, des grains de sable ou certains produits élaborés par lanimal; on les rencontre chez beaucoup dinvertébrés, par exemple crustacés, vers plats.

ESTATOCISTO : Órgano de equilibrio que consiste en una vesícula ciliada que contiene gránulos, granos de arena o ciertos productos elaborados por el animal; se encuentran en muchos invertebrados, por ejemplo crustáceos, gusanos planos.

ESTATOCISTO: Órgano de equilibrio que consiste nunha vesícula ciliada que contén gránulos, grans de area ou certos produtos elaborados polo animal; atópanse en moitos invertebrados, por exemplo crustáceos, vermes planos.

SZTATOCISZTA: Mészkő- vagy homokszemcséket (sztatolitokat) tartalmazó üregből álló egyensúlyozószerv a gerinctelen állatokban, például egyes rákokban vagy laposférgekben.

STATOCYSTA: Narząd zmysłu równowagi składający się z pęcherzyka zawierającego ziarenka (statolity); u niektórych bezkręgowców stanowią je sole wapnia lub piasek, np. u skorupiaków i płazińców.

DENGE ORGANI: Granüller (statolitler) içeren bir keseden oluşan denge organı. Örnek; kireç veya kum ; bazı omurgalılarda bulunur, örn. eklembacaklılar, at solucanı.

Was this helpful?
Unormal akkumulasjon av fett.


STEATOSIS: The abnormal accumulation of fat.

ΣΤΕΑΤΩΣΗ: Μη φυσιολογική συσσώρευση λίπους.

STEATOSE: Laccumulation anormale de graisse.

ESTEATOSIS: Acumulación anormal de grasa.

ESTEATOSE: Acumulación anormal de graxa.

ELZSÍROSODÁS: A zsír rendellenes mértékű felhalmozódása.

ZWYRODNIENIE TŁUSZCZOWE : Nienormalne nagromadzenie tłuszczu.

STEATOSİS: Normal olmayan yağ birikimi

Was this helpful?
Det finnes tre steinbitarter i norske farvann, gråsteinbit (Anarhichas lupus), flekksteinbit (Anarhichas minor) og blåsteinbit (Anarhichas denticulatus). De to førstnevnte er høyt aktete matfisker, mens blåsteinbiten er uspiselig. Flekksteinbit er valgt som en lovende oppdrettsart siden den vokser mye hurtigere enn gråsteinbit, og har store egg med yngel som kan startfôres på formulert fôr (dette gjelder også gråsteinbit). Steinbitskinn brukes i tekstilindustri til bla vester og lommebøker.


WOLF FISH: Species of marine fin fish of which there are two species, viz. the common (Anarrhichas lupus) and the spotted wolf fish (Anarrhichas minor). They are deep water fish which typically have a wide mouth with large bluntly conical teeth. Wolf fish skin can be used as a material for making wallets, or hand bags.

ANARRICΗAS: Ειδη θαλάσσιων ψαριών που διακρίνονται στο κοινό (Anarrhichas lupas) και το στικτό (Anarrhichas minor). Ψάρια των βαθειών νερών, με συνήθως ευρύ στόμα και μεγάλα αμβλυμένα κωνικά δόντια. Το δέρμα του χρησιμοποιείται ως υλικό γιά την κατασκευή δερματίνων ειδών

LOUP DATLANTIQUE: Anarrhichas lupus, espèce de poisson marin des eaux profondes dont la grande bouche et les grandes dents coniques sont caractéristiques. En anglais, le terme wolf fish est également utilisé pour Anarrhichas minor, le loup tacheté ou poisson léopard. La peau de ces poissons est utilisée afin de confectionner des sacs à main et des porte-feuilles. A ne pas confondre avec Dicentrarchus, un autre poisson appellé loup ou bar.

LOBO DEL ATLÁNTICO: Anarrhichas lupus, especie de pez marino de las aguas profundas de que la grande boca y los grandes dientes cónicos son característicos. En inglés, el término pez lobo es también usado para Anarrhichas minor, el lobo manchado o pez leopardo. La piel de éstos peses se usa para confeccionar des bolsos a mano y porta-hojas.

PEIXE LOBO ATLÁNTICO: Especies de peixes mariños das cales hai dúas especies principais, o común (Anarrhichas lupus) e o peixe lobo manchado (Anarrhchas minor). Son peixes de augas profundas que teñen unha boca ancha con dentes cónicos grandes e rotundos. A pel destes peixes úsase para confeccionar maletas e carteiras.

FARKASHAL: Tengeri halak egyik nemzetsége, amelybe két faj tartozik, a pásztás (Anarrhichas lupus) és a pettyes (Anarrhichas minor) farkashal. Mélytengeri halak, szájuk széles, tompa, kúpos fogakkal. A farkashalak bőréből pénztárcákat és kézitáskákat készítenek.

ZĘBACZ SMUGOWY: Dwa gatunki morskich ryb hodowlanych z rodzajuAnarrhichas, a mianowicie zębacz smugowy (Anarrhichas lupus) i zębacz pstry (A. minor). Są to ryby głębokowodne, które mają charakterystyczny szeroki pysk z dużymi tępymi i stożkowymi zębami. Skóra zębaczy może być użyta jako materiał do wytwarzania portfeli lub torebek.

Kurt Balığı: İki türü olan denizsel bir kemikli balık türüdür. Yaygın olanı (Anarrhichas lupus)ve benekli kurt balığı (Anarrhichas minor). Bunlar türüne özgü olarak geniş ağızlı basit şekilli konikal dişe sahip derin deniz balığıdır. Kurt balığı derisi cüzdan ya da el çantası yapmak için kullanılabilir.

Was this helpful?
Dyr som har vanskelig for å tåle sterke vekslinger i vannets saltholdighet.


STENOHALINE: Organisms that can exist only within a narrow range of salinity; cf. oligohaline, euryhaline.

ΣΤΕΝΟΑΛΟΣ: Οργανισμός ικανός να ζήσει μόνο μέσα σε μικρό εύρος αλατότητας. Πρβλ. Ολιγόαλος, Ευρύαλος.

STENOHALIN(E): Se dit des organismes qui ne peuvent vivre que dans les eaux ayant une gamme de salinité très étroite.

ESTENOHALINOS: Dícese de organismos sólo pueden vivir en aguas que tienen una gama de salinidad muy estrecha.

ESTENOHALINO: Dise de organismos que só poden vivir en augas que teñen unha oscilación da salinidade moi estreita.

SZTENOHALIN: Olyan szervezet, amely csak egy adott vagy attól kismértékben különböző sótartalmú vízben tud életben maradni.

STENOHALINOWY: Organizmy, które mogą tylko bytować w środowisku o wąskim zakresie zasolenia; porównaj: oligohalinowy, stenohalinowy.

STENOHALİN: Belirli tuzluluk oranlarında hayatlarının sürdürebilen canlılar.

Was this helpful?
Parasitt med et fylogenetisk trangt spekter av verter.


STENOHOSPITALIC: A parasite with a phylogenetically narrow range of hosts.

ΣΤΕΝΟΞΕΝΙΚΟ: Παράσιτο με φυλογενετικά περιορισμένο εύρος ξενιστών.

STENOHOSPITALIQUE: Se dit dun parasite ayant une gamme dhôtes très étroite.

ESTENOHOSPITÁLICO: Dícese de un parásito que posee una gama reducida de huéspedes.

ESTENOHOSPITÁLICO: Dise dun parasito que posúe unha gama reducida de hospedadores.

SZTENOHOSZPITALIKUS: Olyan parazita, amely csak kevés, törzsfejlődési szempontból egymáshoz közel álló gazdaszervezetet képes megfertőzni.

STENOKSENICZNY: Pasożyt o filogenetycznie wąskim zakresie gospodarzy (żywicieli).

STENOHOSPİTALİK: Belli konakçı hassasiyeti olan parazitler.

Was this helpful?
Har et trangt toleranseområde for en gitt faktor, f.eks. temperatur (stenoterm).


STENOTYPIC: Having a narrow tolerance range for a given factor such as temperature; i.e. stenothermal.

ΣΤΕΝΟΤΥΠΙΚΟΣ: Ο έχων στενό εύρος ανοχής για ένα συγκεκριμένο παράγοντα όπως η θερμοκρασία, τουτέστιν στενόθερμος.

STENOTYPIQUE: Ayant une gamme étroite de tolérance dun facteur déterminé, telle que la température; cest-à-dire sténothermique.

ESTENOTÍPICO: Que tiene una gama estrecha de tolerancia a un factor determinado, tal como la temperatura; es decir estenotérmico.

ESTENOTÍPICO: Que ten unha gama estreita de tolerancia a un factor determinado, tal como a temperatura; é dicir estenotérmico.

SZTENOTIPIKUS: Egy adott tényezővel (pl. hőmérséklettel) szemben szűk tűrőképességű; pl. sztenotermikus.

STENOTYPOWY: Mający wąski zakres tolerancji na dany czynnik, jak np. temperaturę (stenotermiczny).

STENOTİPİK: Verilen bri faktör için sıcaklık gibi dar bir tölerans aralığına sahip anlamımda kullanılır,sıcaklık için stenotermal gibi.

Was this helpful?
(1) Fri for mikroorganismer. (2) Ufruktbar.


STERILE: (1) Free from microorganisms. (2) Infertile.

ΣΤΕΙΡΟΣ: (1) Ελεύθερος μικρο-οργανισμών. (2) Αγονος.

STERILE: (1) Qui est exempt de tout micro-organisme. (2) Infertile.

ESTÉRIL: (1) Libre de microorganismos. (2) Infértil.

ESTÉRIL: (1) Libre de microorganismos. (2) infértil.

STERIL: (1) Mikroorganizmusoktól mentes. (2) Terméketlen.

STERYLNY/JAŁOWY : (1) Wolny od mikroorganizmów. (2) Nieurodzajny, niepłodny.

STERİL: (1) Mikroorganizma içermeyen, (2) kısır, verimsiz.

Was this helpful?
(1) Utrydding av alle former for mikrobielt liv på eller i en prøve. Det finnes flere metoder for sterilisasjon, f.eks. ved hjelp av kjemiske forbindelserer, UV-stråling, ioniserende tråling og varme (autoklavering). (2) Ufruktbargjøring.


STERILIZATION: (1) The destruction of all forms of microbial life on or in objects/samples: there are several methods of sterilization, e.g. chemical compounds, ultra-violet radiation, ionizing radiation and heat (autoclave). (2) Rendering infertile.

ΑΠΟΣΤΕIΡΩΣΗ, ΣΤΕIΡΩΣΗ: (1) Η καταστροφή όλων των μορφών μικροβιακής ζωής σε αντικείμενα ή δείγματα: Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποστείρωσης όπως: με χημικά μέσα, με υπεριώδη ακτινοβολία, ιονίζουσα ακτινοβολία και θερμότητα (αυτόκαυστο). (2) Στείρωση: Μετατροπή ενός οργανισμού σε μή γόνιμο.

STERILISATION: (1) Destruction de toutes formes de vie microbienne sur/ou dans un objet ou échantillon. Il existe plusieurs méthodes de stérilisation; chimique, thermique (autoclave), irradiation par des rayons ultraviolets, rayons ionisants. (2) Rendre infertile.

ESTERILIZACIÓN: (1) Destrucción de todas las formas de vida microbiana en objeto o una muestra. Existen muchos métodos de esterilización; química, térmica (autoclave), irradiación por rayos ultravioletas, rayos ionizantes. (2) Hacer infértil.

ESTERILIZACIÓN: (1) Destrución de todas as formas de vida microbiana en obxectos ou mostras. Existen moitos métodos de esterilización; compostos químicos, radiación ultravioleta, radiación ionizante e calor (autoclave). (2) Facer infértil.

STERILIZÁLÁS: (1) Valamennyi mikrobiális életforma elpusztítása valamilyen tárgyban vagy mintában; többféle sterilizálási módszer létezik, pl. a vegyszerekkel, ultraibolya sugárzással, ionizáló sugárzással vagy hővel (autoklávban) történő sterilizáció. (2) Terméketlenné tétel.

STERYLIZACJA/WYJAŁAWIANIE: (1) Zniszczenie wszystkich form życia drobnoustrojowego na/lub w obiektach/próbach: istnieje kilka metod sterylizacji, np. związkami chemicznymi, promieniowaniem ultrafioletowym, promieniowaniem jonizującym i ciepłem (autoklaw). (2) Dokonanie sterylizacji (wyjałowienia).

STERİLİZASYON: (1) Bir nesne veya örneğin içinde veya üzerinde bulunan her türlü mikrobiyal hayatın yok edilmesi. Birkaç sterilizasyon yöntemi vardır, kimyasal bileşikler, ultraviole radyasyon, iyonlaştırıcı radyasyon ve sıcaklık (otoklav). (2) Kısırlaştıma.

Was this helpful?
Vanlig betegnelse for anabole steroider. Er en gruppe biologisk aktive organiske komponenter som hos fisk skilles ut fra interrenallegeme, testikkel og ovarie. Alle steroidene er kolesterol derivater med en karakteristisk ringstruktur. Inkluderer androgener, østrogener og kortikosteroider.


STEROID: Common term for anabolic steroids. They are a group of biologically active organic compounds secreted by the adrenal cortex, testis, ovary and placenta and are characterized by the presence of a cyclopentanoperhydrophenanthrene ring. They include the oestrogens, androgens and mineralocorticoids.

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ: Συνήθως αναφερόμενα ως αναβολικά. Είναι μια ομάδα βιολογικά ενεργών οργανικών συστατικών τα οποία εκκρίνονται από το φλοιό των επινεφριδίων, τους όρχεις, τις ωοθήκες και τον πλακούντα. Χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός κυκλοπεντανοπεριδροφενανθρινικού δακτυλίου. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ανδρογόνα, τα οιστρογόνα και τα μεταλλοκορτικοειδή.

STEROIDE: Membre dun groupe de composés organiques caractérisés par la présence dun cycle cyclopentane-perhydro-phenanthrene. Hormones importantes sécrétées par le cortex adrénal et les gonades qui comprennent les estrogènes, les androgènes et les minéralo-corticoïdes.

ESTEROIDE: Miembro de un grupo de compuestos orgánicos caracterizados por la presencia de un grupo ciclopentano-peridro-fenantreno. Hormonas importantes secretadas por la corteza suprarrenal y las gónadas que incluye los estrógenos, andrógenos y mineralocorticoides.

ESTEROIDE: Termo común para os esteroides anabólicos. Son un grupode compostos orgánicos activos bioloxicamente secretados pola codia adrenal, testículos, ovario e placenta e están caracterizados pola presenza dun anel de perhidro-ciclopentano-fenantreno. Inclúen estróxenos, andrógenos e mineralocosticoides.

SZTEROID: Az anabolikus szteroidokra használt gyűjtőfogalom, amelyek a mellékvesekéreg, a here, a petefészek és a méhlepény által elválasztott biológiailag aktív vegyületek. Jellegzetességük a ciklopentano-perhidro-fenantrén gyűrű. Az ösztrogének, androgének és mineralokortikoidok tartoznak ebbe a csoportba.

STEROID: Powszechny termin steroidów anabolicznych. Stanowią one grupę aktywnych biologicznie związków organicznych wydzielanych przez korę nadnerczy, jądra, jajniki i łożysko, a charakteryzują się obecnością pierścienia cyklopentanoperhydrofenantrenu. Obejmują one estrogeny, androgeny i mineralokortykoidy.

Steroid: Anabolik steroidler için yaygınca kullanılan kavramdır. Adrenal korteks, testis, ovaryum ve plesenta tarafından uyarılan biyolojik olarak aktif olan organik bileşiklerdir ve siklopentanoperhidrofenantren halkasının bulunmasıyla karakterize edilir. Bunlar östrojen, androjen ve mineralkortikoidleri içerirler.

Was this helpful?
Smal del som en større del (eller hele kroppen) er festet til, f.eks. haleroten.


PEDUNCLE: Stem or stalk; a narrow part by which some larger part (or the whole body) is attached, for example, the caudal peduncle.

ΜΙΣΧΟΣ, ΠΟΔΙΣΚΟΣ: Στέλεχος ή στύπος. Ενα στενό τμήμα στο οποίο προσαρτάται ένα μεγαλύτερο τμήμα (ή όλο το σώμα).

PEDONCULE: Tige ou pédoncule; tige étroite reliant deux parties au corps ou le corps à un substrat.

PEDÚNCULO: Tallo o pedúnculo; tallo estrecho que une dos partes al cuerpo o el cuerpo a un substrato.

PEDÚNCULO: Talo ou pedúnculo; parte estreita pola que se une outra parte máis ancha (ou todo o corpo), por exemplo, o pedúnculo caudal.

KOCSÁNY: Nyél vagy szár; olyan keskeny testrész, amelyhez valamilyen nagyobb szerv (vagy az egész test) csatlakozik, pl. a halak faroknyele.

TRZON: Szypuła lub trzon; wąska część, z którą połączona jest mniejsza lub większa część (lub cała) ciała, np. trzon ogonowy.

PEDÜNKÜL: Gövde veya sap; geniş bir kısıma (veya bütün vücuda) dar bir kısmın bağlanması, örneğin kuyruk pedünkülü.

Was this helpful?
En forandring i en organismes miljø, som gir en forandring i organismens fysiologi eller atferd.


STIMULUS: Any change in the environment of an organism or part of it, which produces a change in its physiology or behaviour.

ΕΡΕΘIΣΜΑ: Κάθε αλλαγή στο περιβάλλον ενός οργανισμού ή μέρους του, που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην φυσιολογία ή στην συμπεριφορά του.

STIMULUS: Changement dans lenvironnement dun organisme ou dans une partie de celui-ci, induisant un changement de sa physiologie ou de son comportement.

ESTÍMULO: Cambio en el ambiente de un organismo o en una parte de este último, que induce un cambio de su fisiología o de su comportamiento.

ESTÍMULO: Cambio no ambiente dun organismo ou nunha parte deste último, que induce un cambio da súa fisioloxía ou do seu comportamento.

STIMULUS: Bármilyen változás egy szervezet környezetében, amely abban a szervezetben élettani vagy viselkedésbeli változást okoz.

BODZIEC: Każda zmiana w środowisku bytowania organizmu lub jego części, która wywołuje zmianę w jego fizjologii lub zachowaniu się.

UYARICI: Bir organizma veya onun bir bölümünün davranış veya fizyolojisinde değişiklik meydana getiren çevredeki herhangi bir değişiklik.

Was this helpful?
En gruppe polysakkarider som er lagringsenergi i planter, med generelle formelen (C6H10O5)n. Er en viktig bestanddel i ris, mais og hvete. Viktig ernæringskilde for plantespisende organismer.


STARCH: Any member of a group of polysaccharides that act as energy stores in plants. They have the general formula (C6H10O5)n. Starch, an important constituent of rice, corn and wheat, is an important source of nutrition for plant-eating organisms.

ΑΜΥΛΟ: Πολυσακχαρίτης που δρά σαν αποθήκη ενέργειας στα φυτά με γενικό χημικό τύπο (C6H10O5)n. . Το άμυλο αποτελεί σημαντικό συστατικό του ρυζιού και των δημητριακών και σημαντική πηγή διατροφής για τους φυτοφάγους οργανισμούς.

AMIDON: Polysaccharide de formule générale (C6H10O5)n). Importante réserve énérgétique des plantes. Abondant dans le riz, le maïs et le blé. Source alimentaire importante pour les organismes herbivores.

ALMIDÓN: Cualquier miembro del grupo de polisacáridos que actúan como energía almacenada en plantas. Tienen la fórmula general (C6H10O5)n. El almidón es abundante en arroz, maíz y trigo. Fuente importante de nutrición para los herbívoros.

AMIDÓN: Calquera membro do grupo de polisacaridos que actúan como enerxía almacenada en plantas. Teñen a fórmula xeral (C6H10O5)n. O amidón é abundante en arroz, millo e trigo. Fonte importante de nutrición para os herbívoros.

KEMÉNYÍTŐ: A poliszacharidok közé tartozó vegyület, amely a növények számára energia raktározására szolgál. Összegképlete (C6H10O5)n. A keményítő fontos alkotórésze a rizsnek, a kukoricának és a búzának, illetve a növényevő állatok számára nélkülözhetetlen energiaforrás.

SKROBIA: Każdy przedstawiciel grupy wielocukrowców, który spełnia w roślinach funkcję substancji zapasowej. Mają one ogólny wzór (C6H10O5)n)n. Skrobia, ważny składnik ryżu, kukurydzy i pszenicy, jest podstawowym źródłem pokarmu dla organizmów roślinożernych.

Nişasta: Bitkilerde enerji deposu olarak görev yapan polisakkarit grubunun herhangi bir üyesi. Genel formülü (C6H10O5)n)n dir. Nişasta ;pirinç, mısır ve buğdayın önemli bir bileşenidir ve bitki ile beslenen organizmalar için önemli bir besin kaynağıdır.

Was this helpful?
Molekylærbiologisk metode der en blanding av elektrostatisk ladete molekyler (vanligvis proteiner) separeres på en stivelsegel ut fra ladningen de får når de settes i et elektrisk felt. Kan brukes til å undersøke genetisk variasjon, og er billigere enn agarosegel.


STARCH GEL ELECTROPHORESIS: Molecular biological technique in which a mixture of electrostatically charged molecules (usually proteins) are separated on a supporting starch gell medium by the amount of charge they possess, under the influence of a small electric field. This technique can be used for the detection of genetic variation and is cheaper than using agar media.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΗΚΤΩΜΑΤΟΣ ΑΜΥΛΟΥ: Τεχνική της μοριακής βιολογίας κατά την οποία ένα μείγμα ηλεκτροστατικά φορτισμένων μορίων (συνήθως πρωτεΐνών) διαχωρίζεται εντός πηκτώματος αμύλου λόγω του διαφορετικού τους φορτίου, υπό την επίδραση ασθενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται γιά την ανίχνευση γενετικής ποικιλότητας και είναι φθηνότερη από την χρήση άγαρ.

ELECTROPHORESE SUR GEL DAMIDON: Technique de biologie moléculaire dans laquelle les molécules porteuses de charges électrostatiques (souvent des protéines) sont séparées dans un support de gel damidon sous linfluence dun champ électrique suivant limportance de leur charge. Cette technique est utilisée pour déceler des variations génétiques.

ELECTROFORESIS SOBRE GEL DE ALMIDÓN: Técnica de biología molecular en la cual las moléculas que llevan cargas electroestáticas (a menudo proteínas) son separadas en un suporte de gel de almidón, bajo la influencia de un campo eléctrico según la importancia de su carga. Esta técnica es utilizada para detectar variaciones genéticas y además es más barata que utilizar un medio de agar.

ELECTROFORESE SOBRE XEL DE AMIDÓN: Técnica de bioloxía molecular na cal as moléculas que levan cargas electroestáticas (a miúdo proteínas) son separadas nun soporte de xel de amidón, baixo a influencia dun campo eléctrico pequeno segundo a cantidade de carga que posúe. Esta técnica é utilizada para detectar variacións xenéticas e ademais é máis barata que utilizar un medio de ágar.

KEMÉNYÍTŐGÉL-ELEKTROFORÉZIS: Olyan molekuláris biológiai módszer, amelynél elektrosztatikusan feltöltött molekulák (általában fehérjék) keverékét az általuk hordozott töltés alapján egy keményítőgélen választják el, elektromos mező segítségével. Ez a módszer alkalmas a genetikai változatok detektálására és az agaróz elektroforézisnél jóval olcsóbb.

ELEKTROFOREZA NA ŻELU KROCHMALOWYM: Biologiczna technika molekularna, w której mieszanki cząsteczek o ładunkach elektrostatycznych (zwykle białka) są rozdzielane na nośniku żelu skrobiowego pod wpływem pola elektrycznego o niskim napięciu i natężeniu, przy posiadanych przez nie ładunkach. Technika ta może być używana do wykrywania zmienności genetycznej i jest tańsza niż przy użyciu nośnika agarowego.

NİŞASTA JEL ELEKTROFOREZİ: Birbirine girmiş statik enerji ile yüklü moneküllerin (genellikle proteinlerin) nişasta jeli yardımı ile sahip oldukları yükün değerine göre küçük elektirik alanlarının etkisi altında ayrıştırılması için kullanılan moneküler biyoloji tekniğidir. Bu teknik genetik varyasyonların tespiti için kullanılabilir ve agar aracına göre daha ucuzdur.

Was this helpful?
Betennelse i munnens slimhinne.


STOMATITIS: Inflammation of the soft tissues of the mouth.

ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ: Φλεγμονή των μαλακών ιστών του στόματος.

STOMATITE: Inflammation de la muqueuse buccale.

ESTOMATITIS: Inflamación de la mucosa bucal.

ESTOMATITE: Inflamación dos tecidos brandos bucais.

STOMATITIS: A száj lágy szöveteinek gyulladása.

ZAPALENIE JAMY GĘBOWEJ: Zapalenie miękkich tkanek jamy gębowej.

STOMATİT (AĞIZ İLTİHABI): Ağzın yumuşak dokularındaki yanma, iltihaplanma.

Was this helpful?
Repeterende DNA-sekvenser på 1-6 basepar. Også kalt “short tandem repeats”(STR).


STR: Short tandem repeats. An alternative term for microsatellite.

STR: Σύντομες διαδοχικές επαναλήψεις. Εναλλακτικός όρος για το μικροδορυφορικά (βλ.λ.).

STR: Courtes séquences répétées en tandem. Nom alternatif pour Microsatellite

STR: Repeticiones de tándems cortos. Término alternativo de microsatélite.

STR: Repeticións de tándems curtos. Termo alternativo ao de microsatélite.

STR: Rövid tandem ismétlődések. A mikroszatelitek egyik elnevezése.

STR (short tandem repeats): (Krótkie tandemowe powtórzenia). Termin alternatywny dla mikrosatelitarnego STR, który stanowi kilkunukleotydowe, tandemowe powtórzenia o długości od 2 do 6 par zasad, powtarzających się określoną ilość razy w sekwencji.

STR: Mikrosatelete alternetif bir terim olarak kullınmaktadır ve genom üzerindeki kısa tekrar dizilerini ifade eder.

Was this helpful?
Siste frittlevende larvestadium hos skalldyr før de bunnslår.


STRAIGHT-HINGE LARVAE: The last planktonic larval stage of shellfish prior to settlement .

ΩΡΙΜΕΣ ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ: Το τελευταίο στάδιο των πλαγκτονικών προνυμφών ασπονδύλων πριν την εγκατάσταση στον πυθμένα.

LARVE A CHARNIERE DROITE: Le dernier stade de développement des larves planctonique des mollusques bivalves avant leur fixation au susbstrat.

LARVA A CHARNELA RECTA: El último estado del desarrollo de larvas planctónicas de molusco bivalvos antes de su fijación al substrato.

LARVA D: A última fase planctónica do desenvolvemento larvario de molusco bivalvos antes da súa fixación ao substrato.

EGYENES ZÁRÓIZMÚ LÁRVA: A kagylók utolsó lebegő lárvaalakja a megtelepedés előtt.

WCZESNE STADIUM LARWY WENIGER : Wczesna postać rozwojowa ostatniego planktonowego stadium larwalnego małży przed osiedleniem się.

STR: Mikrosatelete alternetif bir terim olarak kullınmaktadır ve genom üzerindeki kısa tekrar dizilerini ifade eder.

Was this helpful?
Kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk og visse andre ferskvannsfisk grunnet infeksjon av bakterier tilhørende slekten Streptomyces. Har knapt vært diagnostisert. Ingen effektive behandlinger.


STREPTOMYCTES: A chronic systemic bacterial disease of salmonids and certain other freshwater fish caused by members of the genus Streptomyces. It has rarely been diagnosed; there is no known effective treatment.

ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΙΑΣΗ: Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών και ορισμένων άλλων ψαριών του γλυκού νερού που οφείλεται σε μέλη του γένους Streptomyces. Σπάνια έχει διαγνωσθεί και δεν είναι γνωστή καμία αποτελεσματική θεραπεία.

SEPTICEMIE STREPTOMYCTIQUE: Maladie bactérienne systémique chronique des saumonidés et certaines autres espèces de poisson deau douce provoquée par des bactéries du genre Streptomyces. Cette maladie a rarement été diagnostiquée et il ny a pas de traitement connu.

SEPTICEMIA DEL ESTREPOMYCES: Enfermedad bacteriana crónica de salmónidos y algunas otras especies de peces de agua dulce, provocada por bacterias del género Streptomyces. Esta enfermedad ha sido raramente diagnosticada y no se le conoce ningún tratamiento.

ESTREPTOMICITE: Enfermidade bacteriana crónica de salmónidos e algunhas outras especies de peixes de auga doce, provocada por bacterias do xénero Streptomyces. Esta enfermidade foi raramente diagnosticada e non se lle coñece ningún tratamento eficaz.

STREPTOMYCTES: A lazacfélék és néhány egyéb édesvízi halfaj idült, szisztémás betegsége, amelyet a Streptomyces nemzetségbe tartozó baktériumok okoznak. Ritkán diagnosztizálták, és nincs ismert kezelési módja.

STREPTOMYCES: Przewlekła systemiczna choroba bakteryjna ryb łososiowatych i niektórych innych gatunków słodkowodnych, spowodowana przez przedstawiciela rodzajuStreptomyces. Jest ona rzadko diagnozowana i nieznane są metody skutecznego jej leczenia.

STREPTOMİKTES: Streptomyctes genusuna ait üyelerin Salmonidler ve diğer tatlı su balıklarında neden olduğu sistemik kronik bir bakteriyel hastalık. Nadiren teşhis edilmekle birlikte etkili bir tedavi yöntemi bilinmemektedir.

Was this helpful?
Summen av alle fysiologiske responser et dyr bruker til å opprettholde eller gjenopprette en normal metabolisme etter fysiske eller kjemiske endringer i miljøet. Stress kan være akutt eller kronisk. Akutt stress har kort varighet (minutter eller timer). Kronisk miljøstress er kontinuerlige former for stress, som fisk i oppdrett ikke kan rømme fra (f.eks. høy tetthet, sosial dominans, variabel vannkvalitet og uvanlige miljøforhold). Som et resultat aktiveres HHI-aksen (hypotalamus hypofyse interr


STRESS: A state produced by any environmental factor which extends the normal adaptive response of an animal, or which disturbs the normal functioning to such an extent that the chances of survival are significantly reduced. Stress can be acute or chronic. An acute stress is one of short duration, minutes or hours, in which the time course of the response of the first outlasts that of the stress. Chronic environmental stresses are continuous forms of stress, from which, under aquaculture conditions, the

ΕΝΤΑΣΗ: Κατάσταση προκαλούμενη από έναν περιβαλλοντικό παράγοντα που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια προσαρμοστικής απόκρισης ενός οργανισμού, ή που διαταράσσει την κανονική λειτουργία σε τέτοιο βαθμό ώστε οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται σημαντικά. Η ένταση ενδέχεται να είναι οξεία ή χρονία. Η οξεία ένταση είναι μικρής διάρκειας, (από λεπτά έως ώρες) κατά την οποία ο χρόνος απόκρισης διαρκεί περισσότερο από την διάρκεια της έντασης. Η χρόνια περιβαλλοντική ένταση είναι συνεχής μορφή έντασης, από τη

STRESS: Etat produit chez un organisme par un facteur environnemental tel que la réponse adaptative et le fonctionnement normal soient suffisamment perturbés de sorte que les chances de survie de cet organisme soient réduites de façon significative. Un stress aigu est de courte durée (minutes ou heures) et la réponse physiologique dure plus longtemps que le stress. Les stress chroniques environnementaux sont continus et souvent impossibles à éviter dans les conditions normales délevage. Surpopulation, v

ESTRÉS: Estado provocado en un organismo por un factor ambiental de tal manera que la respuesta de adaptación y el funcionamiento normal se ven suficientemente perturbados y que las probabilidades de supervivencia de este organismo se reducen de manera significativa. Un estés agudo es de corta duración (minutos a horas) y la respuesta fisiológica dura más que el estrés. Los estreses crónicos ambientales son continuados y a menudo imposibles de evitar en las condiciones de cultivo. Hacinamiento, variacio

ESTRÉS: Estado provocado nun organismo por un factor ambiental de tal maneira que se prolonga a resposta normal de adaptación ou que perturba o funcionamento normal ata o punto de reducir de forma significativa as probabilidades de supervivencia. O estrés pode ser agudo ou crónico.Un estrés agudo é de curta duración (minutos a horas) e a resposta fisiolóxica dura máis que o estrés. Os estreses crónicos ambientais son continuados e a miúdo imposibles de evitar nas condicións de cultivo. Amoreamento, vari

STRESSZ: Olyan állapot, amelyet egy környezeti tényező olyan mértékű megváltozása okoz, amely meghaladja a szervezet normális alkalmazkodóképességét, vagy megzavarja a normális működését olyan mértékben, amely csökkenti az életben maradás esélyeit. A stressz lehet akut vagy krónikus. Az akut stressz rövid ideig, percekig vagy órákig tart, és a stresszre adott válasz időtartama meghaladja magáét a stresszét. A krónikus környezeti stressz a stressz folyamatos formája, amelytől az akvakultúra körülményei kö

STRES: Stan spowodowany przez jakiś czynnik środowiskowy, który przekracza normalną reakcję adaptacyjną zwierząt, lub który zakłóca normalne funkcjonowanie w takim stopniu, że możliwości przeżycia są wyraźnie zmniejszone. Stres może być ostry lub przewlekły. Ostry stres jest krótkotrwały, minuty lub godziny, w których przebiega czas pierwszych reakcji przeżywania tego stresu. Przewlekłe stresy środowiskowe są nieprzerwanymi formami stresu, od których w warunkach akwakultury może nie być ucieczki. Prze

STRES: Herhangi bir çevresel faktör tarafından canlının normal adaptif vücut fonksiyonlarında meydana getirilen tepki durumu. Stres akut veya kronik olabilir. Akut stres kısa süreli olup, dakikalar veya saatler sürebilir. Kronik çevresel stres stresin sürekli hali olup, akuakültür şartlarında bu durumdan kaçış mümkün değildir. Aşırı stok, değişken su kalitesi, sosyal baskı, yeni çevresel koşullara maruz kalma gibi durumlar balık hasadıyla birlikte kronik stres nedenleridir. Sonuç olarak HPI (Hipotalami

Was this helpful?
Det stimulus som fører til stress.


STRESSOR: Any adverse stimulus, causing stress, that tends to disrupt the normal stability of an animal.

ΚΑΤΑΠΟΝΗΤΗΣ: Κάθε δυσμενές ερέθισμα που οδηγεί σε καταπόνηση και που τείνει να διασπάσει την φυσιολογική σταθερότητα ενός ζώου.

AGENT STRESSANT: Stimulus nocif qui provoque un stress susceptible de déséquilibrer la stabilité normale dun animal.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar la estabilidad de un animal.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar a estabilidade dun animal.

STRESSZOR: Stresszt okozó inger, amelynek hatására megbomlik a szervezet normális stabilitása.

CZYNNIK STRESOTWÓRCZY: Każdy niekorzystny bodziec powodujący stres, który przyczynia się do zakłócenia normalnej stabilności zwierzęcia.

Stres nedeni: Hayvanın (canlının) normal stabilitesinde rahatsızlığa, strese neden olan herhangi bir ters durum

Was this helpful?
Forholdene ved DNA-DNA, DNA-RNA eller RNA-RNA hybridisering som bestemmer hvor stor grad av overensstemmelse som trengs for å danne hybrider (dobbeltstrenger). Påvirkes av temperatur og konsentrasjonen av kjemiske tilsetningsstoffer (f.eks. Na+ og formamid). Høyere stringens gir mer spesifikke hybrider.


STRINGENCY: Describes the physico-chemical conditions in which a labelled probe is hybridised to a target nucleic acid sequence. Decreased temperature and increased salt concentration favour hybridisation, allowing the probe to hybridise to partially complementary targets. Such conditions are referred to as low stringency. Under high stringency conditions (increased temperature and decreased salt concentration), only sequences with high complementarity to the probe will hybridise.

ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ: Περιγράφει τη φυσικοχημική κατάσταση κατά την οποία ένας σημασμένος ανιχνευτής (βλ.λ.) υβριδοποιείται με μια αλληλουχία νουκλεοτιδίων στόχο. Η χαμηλή θερμοκρασία και η αυξημένη περιεκτικότητα σε άλατα ευνοούν την υβριδοποίηση, επιτρέποντας τον ανιχνευτή να συνδεθεί σε στόχους με σχετικά μικρή συμπληρωματικότητα. Τέτοιες συνθήκες ονομάζονται συνθήκες μειωμένης αυστηρότητας. Κάτω από συνθήκες υψηλής αυστηρότητας (αυξημένη θερμοκρασία, χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα) μόνο οι αλληλουχίες με μεγάλη σ

STRINGENCE : Terme décrivant les conditions physico-chimiques dans lesquelles une sonde est hybridée à une séquence d’acide nucléique cible. L’hybridation est favorisée par une température faible et une forte concentration en sel. Ces conditions sont dites de basse stringence et permettent l’hybridation de la sonde à des séquences partiellement complémentaires. Dans des conditions de forte stringence, c’est-à-dire température élevée et faible concentration en sel, seules les séquences entièrement complément

ESTRINGENCIA: Condiciones de hibridización (ADN-ADN o ADN-ARN) como temperatura o concentración de aditivos químicos que determinan el grado de similitud que dará lugar a moléculas híbridas.

ESTRINXENCIA: Describe as condicións físico-químicas nas cales as sondas marcadoras hibridan coa secuencia de ácidos nucleicos obxectivo. Decrece coa temperatura e increméntase coa concentración de sales, que favorecen a hibridación, permitindo que a sonda hibride parcialmente coa diana complementaria. Tales condicións son referidas como de baixa estrinxencia. Baixo altas condicións de estrinxencia (incremento da temperatura e decrecemento da concentración de sal), só hibridarán as secuencias con alta complem

SZTRINGENCIA: Azoknak a fizikai-kémiai körülményeknek a leírása, amelyeknél egy jelölt próba hibridizál egy nukleinsav-célszekvenciához. Alacsony hőmérséklet és magas sókoncentráció kedvez a hibridizációnak, lehetővé teszi, hogy a próba részlegesen komplementer szekvenciákhoz hibridizáljon. Az ilyen körülményeket alacsony sztringenciának nevezzük. Magas sztringencia esetén (magasabb hőmérséklet, alacsonyabb sókoncentráció), csak a magas komplementaritású szekvenciák fognak a próbával hibridizálni.

OSTROŚĆ (selekcji) : Opisanie warunków fizykochemicznych, w których oznaczona próba jest krzyżowana z docelową sekwencją kwasu nukleinowego. Hybrydyzacji sprzyja obniżenie temperatury i zwiększenie koncentracji soli, pozwalające próbie skrzyżować się w celu docelowego częściowego uzupełnienia. Takie warunki nazywane są niską ostrością. Przy wysokich warunkach ostrości (wzrastająca temperatura i obniżona koncentracja soli), będą krzyżowały się jedynie sekwencje o wysokiej komplementarności do próby.

STRINGENCY: İşaretli bir probun nükleik asit dizilimiyle hibridize olduğu fiziko-kimyasal durumu ifade eder. Düşük sıcaklıkta ve yüksek tuz konsantrasyonun kısmi complementer hedefe probun hibrid olmasını sağlayarak hibridasyonu zayıflatır. Bu tür şartlar düşük stringency olarak ifade edlir. Güçlü stringency şartlarında (yüksek sıcalık düşük tuz konsantrasyonu), yalnızca yüksek sekans benzerliği bulunan complementer ile hibridize olabilir.

Was this helpful?
Fysisk fjerning av melke og rogn fra gytemoden fisk.


STRIPPING: (1) Physical removal of milt or ova from sexually mature fish. (2) Air stripping.

ΑΜΕΛΞΗ: (1) Εξαγωγή του σπέρματος ή των αυγών από φυλετικά ώριμα ψάρια. (2) Εξάστρωση : Εξαγωγή του αέρα.

STRIPPING: (1) Terme anglais décrivant la récolte des produits sexuels mûrs des poissons par pression physique sur les flancs des poissons. (2) Pour le terme anglais "air-stripping", DEGAZAGE.

MASAJE “STRIPPING”: Recogida de productos sexuales maduros de peces mediante presión física. (2) Para el término anglosajón “air-stripping”.

MASAXE "STRIPPING": (1) Recollida de produtos sexuais maduros (esperma ou ovos) de peixes mediante presión física. (2) Para o termo anglosaxón "air-stripping".

FEJÉS; LEVEGŐZTETÉS: (1) Fejés: A sperma vagy az ikrák fizikai eltávolítása az ivarérett halakból. (2) Levegőztetés: Folyadékok levegőztetése.

WYCIERANIE RYB: (1) Fizyczne usunięcie spermy lub ikry z dojrzałych płciowo ryb. (2) Sztuczne tarło z wykorzystaniem ciśnienia powietrza (wprowadzanego do jamy ciała).

BOŞALTMA: (1) Cinsiyet olgunluğuna erişmiş balıklardan fiziksel olarak sperm veya yumurta alınması. (2) Hava boşaltma.

Was this helpful?
Vanlig betegnelse for medlemmer av familien Acipenseridae. Vanligst i ferskvann på nordlige halvkule. Karakterisert ved en spindelformet kropp, beinplater på kroppen og fire barber i munnviken. Økonomisk viktige arter på grunn av kjøttet og rognen (kaviar). Eksempler på arter er: Beluga (Huso huso), atlantisk eller østersjøs (Acipenser sturio), sibirsk (A. baeri), russisk (A. guldenstaedti) og europeisk ferskvannsstør (A. ruthenus). Hybrider brukes i oppdrett, f.eks. hybrid mellom H. Huso og A


STURGEON: Common term for members of the family Acipenseridae. Mostly found in fresh water in the northern hemisphere. They are characterised by a spindle-shaped body, bony scutes on the body and four barbels on the mouth. Economically important for their flesh and roe (caviar). Examples of sturgeon species include: the beluga (Husu huso), the Atlantic or Baltic (Acipenser sturio), the Siberian (A. baeri), the Russian (A. guldenstaedti), and the sterlet or European freshwater sturgeon (A. ruthenus). Hybri

ΣΤΟΥΡΓΙΟΝΙ: Κοινό όνομα για τα μέλη της οικογένειας των Αcipenseridae που βρίσκεται κυρίως στα γλυκά νερά του βορείου ημισφαιρίου. Χαρακτηρίζονται από ατρακτοειδές σώμα, οστέϊνα λέπια γύρω από το σώμα και τέσσερις μύστακες στο στόμα. Οικονομικής σημασίας γιά την σάρκα και τις γονάδες τους (χαβιάρι). Παραδείγματα ειδών είναι η μουρούνα ή μπελούγκα (Husu huso), το στουργιόνι του Ατλαντικού και της Βαλτικής ή ξυρήχι (Acipencer sturio), της Σιβηρίας(A. baeri), το ρωσικό (A. guldenstaedti), και το στέρλετ ή ευ

ESTURGEON: Terme populaire désignant les membres de la famille Acipenseridae, poissons rencontrés, pour la plupart dentre eux, dans les eaux douces de lhémisphère nord. Caractérisés par leur profil effilé, des scutes osseux et quatre barbes autour de la bouche. Dimportance économique compte tenu de leur chair et leur rogue (caviar). Comprend les espèces suivantes: béluga (Huso huso), lesturgéon baltique (Acipenser sturio), lesturgeon de Sibérie (A. baeri), lesturgeon Russe (A. guldenstaedti) et lesturgeon

ESTURIÓN: Término popular que designa los miembros de la familia de los Acipenseridae, peces que se encuentran en general en las aguas dulces del hemisferio norte. Se caracterizan por un perfil afilado, escamas óseas y cuatro barbillas alrededor de la boca. Se considera de gran importancia económica por su carne y por las huevas (caviar). El esturión incluye las siguientes especies: el beluga (Huso huso), el esturión atlántico o báltico (Acipenser sturio), El siberiano (A. baeri), el ruso (A. guldenstaedt

ESTURIÓN: Termo popular que designa os membros da familia dos Acipenseridae. Maioritariamente atópanse nas augas doce do hemisferio norte. Caracterízanse por un corpo afusado, escamas óseas no corpo e catro barbela na boca. Considérase de grande importancia económica pola súa carne e polas ovas (caviar). Los exemplos de especies de esturión inclúen: o beluga (Huso huso), o esturión atlántico ou báltico (Acipenser sturio), el siberiano (A. baeri), o ruso (A. guldenstaedti), e o "sterlet" ou esturión de aug

TOK: Az Acipenseridae családba tartozó halfajok köznyelvi elnevezése. Legtöbb fajuk az északi félteke édesvízeiben él. Jellegzetességük az orsó alakú test, az elcsontosodott pikkelyek és a szájnyílás körüli négy bajusszál. Húsuk és ikrájuk (kaviár) miatt is kiemelkedő a gazdasági jelentőségük. A fontosabb tokhalfajok a következők: viza (Huso huso), atlanti vagy balti tok (Acipenser sturio), vágótok (A. guldenstaedti), lénai tok (A. baeri) és a kecsege (A. ruthenus). Hibrideket is gyakran tenyésztenek

JESIOTR: Powszechna nazwa przedstawicieli rodziny Acipenseridae. Występują przeważnie w wodzie słodkiej półkuli północnej. Charakteryzują się wrzecionowatym kształtem ciała, tarczami kostnymi na ciele i czterema wąsikami na dolnej stronie pyska. Ważne gospodarczo z uwagi na mięso i ikrę (kawior). Przykładowe gatunki obejmują jesiotry: bieługę (Huso huso), j. atlantyckiego lub bałtyckiego (Acipenser sturio), j. syberyjskiego (A. baeri), j. rosyjskiego (A. guldenstaedti) i sterleta lub europejskiego jesiot

Mersin balığı: Acipenseridae familyasının üyeleri için kullanılan yaygın bir terimdir. Çoğunlukla kuzey yarım küredeki tatlı sularda bulunurlar. İğne şekilli vücutları, vücut üzerindeki kemiksi ince pulları ve ağzının üstündeki 4 adet anten benzeri organlarıyla(barbel) karakterize edilirler. Eti ve yumurtası (havyar) ekonomik olarak önemlidir. Mersin balığı türlerine örnek olarak; mersin morinası (Huso huso), Atlantik ya da Baltık denizine özgü (Acipenser sturio), Sibirya ya özgü (A.baeri), Rusyaya ait (A. gul

Was this helpful?
En vaksine som kun er produsert fra en del av det smittsomme agens.


SUBUNIT VACCINE: A vaccine produced from a part only of an infectious agent.

ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟ: Εμβόλιο που παράγεται μόνο από ένα μέρος του μολυσματικού παράγοντα.

VACCIN SOUSUNITAIRE: Vaccin élaboré à partir dune partie dun agent infectieux.

VACUNA SUBUNITARIA: Vacuna elaborada a partir de una parte de un agente infeccioso.

VACINA SUBUNITARIA: Vacina elaborada a partir dunha parte dun axente infeccioso.

FELSZÍNI VAKCINA: Valamilyen fertőző szervezet egyik részéből készített vakcina.

SZCZEPIONKA PODJEDNOSTKOWA: Szczepionka produkowana tylko częściowo z czynnika zakaźnego.

Altbirim aşı: Enfekte bir organizmanın sadece bir kısmından üretilen aşı.

Was this helpful?
Ikke akutt. En eksponeringsperiode som er lengre enn en uke, men kortere enn vertens generasjonstid. Ofte brukt som et adjektiv for å beskrive effekter som oppstår under slike eksponeringer.


SUBACUTE: Not acute; an exposure period arbitrarily limited to a period longer than one week, but less than one generation of the hosts life. Often used as an adjective to describe effects occurring during such exposures.

ΥΠΟΞΥΣ: Οχι οξύς. Περίοδος έκθεσης που αυθαίρετα περιορίζεται σε διάστημα μεγαλύτερο από μια εβδομάδα, αλλά μικρότερο από μια γενιά της ζωής του ξενιστή. Χρησιμοποιείται συχνά ως επίθετο για να περιγράψει επιδράσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια τέοιου είδους εκθέσεων.

SUBAIGU, E: Non aigu; une période dexposition arbitrairement limité à une durée de plus dune semaine, mais moins quune génération de la vie de lhôte. Souvent employé comme adjectif pour décrire les effets occasionnés pendant une telle exposition.

SUBAGUDO: No agudo; periodo de exposición arbitrariamente limitado a una duración de más de una semana, pero menos que una generación de vida de un huésped. A menudo utilizado como adjetivo para describir los efectos ocasionados durante tal exposición.

SUBAGUDO: Non agudo; período de exposición arbitrariamente limitado a unha duración de máis dunha semana, pero menos que unha xeración da vida do hospedador. A miúdo utilizado como adxectivo para describir os efectos ocasionados durante tal exposición.

FÉLIG HEVENY: Nem heveny; a kitettség ideje egy hétnél hosszabb, de rövidebb, mint a gazdaszervezet generációs ideje. Gyakran melléknévként használják az ilyen kitettségi idő alatt létrejövő hatások leírására.

PODOSTRY: Mniej niż ostry; okres ekspozycji ograniczony arbitralnie do okresu nie dłuższego niż jeden tydzień, ale mniej niż jedno pokolenie życia gospodarza. Często używany jako przymiotnik do opisania występujących skutków w czasie takich ekspozycji.

Subakut: Akut olmayan: bir haftadan daha uzun olan herhangi bir sınırlı duruma maruz kalma, ancak bir konakçının yaşam süresinden daha az bir süre olup genellikle buna benzer durumların olduğu durumlar için kullanılan bir sıfattır.

Was this helpful?
(1) Injisering av en substans mellom huden og muskulaturen. (2) Befinner seg under huden.


SUBCUTANEOUS: (1) Administration of a substance below the skin but not into the muscle. (2) Located under the skin.

ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΟΣ: (1) Χορήγηση μιας ουσίας κάτω από το δέρμα, όχι όμως μέσα στον μυ. (2) Αυτός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα.

SOUS-CUTANE(E): (1) Ladministration dune substance sous la peau, mais pas dans la masse musculaire. (2) Situé sous la peau.

SUBCUTÁNEO, HIPODÉRMICO: (1) Administración de una sustancia debajo de la piel, pero no en la masa muscular. (2) Situado debajo de la piel.

SUBCUTÁNEO / HIPODÉRMICO: (1) Administración dunha substancia debaixo da pel, pero non na masa muscular. (2) Situado debaixo da pel.

SZUBKUTÁN: (1) Valamilyen anyag beadása a bőr alá, de nem az izomba. (2) A bőr alatt elhelyezkedő.

PODSKÓRNY: (1) Podawanie substancji pod skórę, ale nie do mięśni. (2) Umiejscowiony pod skórą.

Subkutan: (1) Bir maddenin kas içerisine değil de deri altına verilmesi işlemi. (2) Deri altında yerleşmek.

Was this helpful?
Beskriver dosen eller konsentrasjonen av en substans (f.eks. giftstoff) som gir skader, men som ikke er dødelig.


SUBLETHAL: A general term used to describe processes (e.g. effects of toxins) which cause damage but not fatalities.

ΥΠΟΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για πχ. επίδραση τοξινών ή διαδικασιών που μπορεί να προκαλέσουν φθορά αλλά όχι θάνατο.

SUBLETAL, E: Terme généralement employé pour décrire les processus (effets toxiques) courants des préjudices mais non la mort des organismes.

SUBLETAL: Término generalmente utilizado para describir procesos (efectos tóxicos) que causan daños pero no la muerte de organismos.

SUBLETAL: Termo xeralmente utilizado para describir procesos (efectos tóxicos) que causan danos pero non a morte de organismos.

SZUBLETÁLIS: Olyan folyamatokat (pl. hatásokat vagy mérgezéseket) jelentő fogalom, amelyek károsodást okoznak, de nem végzetesek.

SUBLETALNY: Ogólny termin używany do opisania procesów (np. wpływu toksyn), które powodują uszkodzenie, ale nie ofiary śmiertelne.

Subletal: Hasara neden olan ancak ölüm meydana getirmeyen prosesler için (örneğin toksinlerin etkisi) kullanılan genel bir terim.

Was this helpful?
Vevet som ligger under mucosa membranen.


SUBMUCOSA: The tissue lying beneath the mucosa membrane.

ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ: Ο ιστός που βρίσκεται κάτω από τον βλεννογόνο (βλ.λ).

SOUS-MUQUEUSE: Le tissu situé sous la membrane muqueuse.

SUBMUCOSA: Tejido situado debajo de la membrana mucosa.

SUBMUCOSA: Tecido situado debaixo da membrana mucosa.

SUBMUCOSA: A mucosa (nyálkahártya) alatt elhelyezkedő szövet.

WARSTWA PODŚLUZÓWKOWA: Tkanka leżąca pod błoną śluzową.

Submukoza: Mukus katmanının altında yer alan doku.

Was this helpful?
Nær slutten.


SUBTERMINAL: Near the end.

ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟΣ: Κοντά στο τέλος.

SUBTERMINAL: Près de lextrémité.

SUBTERMINAL : Cerca de la extremidad.

SUBTERMINAL: Preto do extremo.

SZUBTERMINÁLIS: Valaminek a végéhez közeli.

LEŻĄCY PONIŻEJ CZĘŚCI KRAŃCOWEJ: Blisko końca.

SONA YAKIN: Sona yakın olmak.

Was this helpful?
Parasittisk ciliat som angriper fiskens gjeller.


SUCTORIA: Parasitic ciliate that attacks the gills of fish.

ΜΥΖΗΤΙΚΑ: Παρασιτικά βλεφαριδωτά πρωτόζωα που προσβάλλουν τα βράγχια των ψαριών.

SUCTORIA: Cilié parasite qui sattaque aux branchies de poissons.

SUCTORIA: Parásito ciliado que ataca las branquias de peces.

SUCTORIA: Parasito ciliado que ataca as branquias de peixes.

SUCTORIA: Élősködő csillós egysejtűek, amelyek a halak kopoltyúit támadják meg.

SUCTORIA: Pasożytniczy wymoczek (Ciliata) atakujący skrzela ryb.

SUKTORIA: Balıkların solungaçlarında hasara neden olan parazitik bir siliat.

Was this helpful?
Sukkere er karbonforbindelser med mange alkoholgrupper (-OH). Sukkere forbrennes eller oksideres av dyreceller til karbondioksid og vann via en kompleks prosess kjent som glykolyse ("sukker-splitting"). Sukkere kan polymerisere til oligosakkarider; makrolider (store ringer); og forgrenede og lineære polymerer. Siden deres kjemiske formel er [C(H2O)]n, kalles sukkere og deres polymerer for karbohydrater.


SUGAR: Sugars are carbon compounds with many alcohol groups (-OH) attached. They are burned or oxidized by animal cells to carbon dioxide and water, via a complex process known as glycolysis ("sugar-splitting"). Sugars polymerize to form oligosaccharides, macrolides (large rings) and branched and linear polymers. Since their empirical formulas are [C(H2O)]n, sugars and their polymers are termed carbohydrates.

ΣΑΚΧΑΡΑ: Τα σάκχαρα είναι συστατικό τα οποία περιέχουν πολλές αλκολικές ομάδες (-ΟΗ). Μπορούν να υποστούν καύση ή οξείδωση από τα ζωϊκά κύτταρα δίνοντας διοξείδιο του άνθρακα και νερό μέσω μιας πολυσύνθετης διαδικασίας που καλείται γλυκόλυσης. Τα σάκχαρα πολυμερίζονται σχηματίζοντας ολιγοσακχαρίτες, μακρολίδες (μεγάλοι δακτύλιοι) και διακλαδιζόμενα ή γραμμικά πολυμερή. Επειδή ο εμπειρικός τους τύπος είναι [C(H2O)]n, τα σάκχαρα και τα πολυμερή τους ονομάζονται υδατάνθρακες.

SUCRE: Les sucres sont des composés carboniques liés à de nombreux groupes alcooliques (-OH) Ils sont brûlés ou oxydés par les cellules animales pour être transformés en gaz carbonique et eau, grâce à un procédé connu sous le nom de « glycolyse » (fission du sucre). Les polymères de sucre forment les oligosaccharides, les macrolides (grands anneaux), et les polymères ramifiés ou linéaires. Puisque leurs formules empiriques sont [C(H2O)]n, les sucres et leurs polymères sont appelés hydrate

AZÚCAR/GLÚCIDOS: Los azúcares son compuestos carbonados con varios grupos alcohol (-OH) unidos. Son quemados u oxidados por las células (animales y vegetales) a dióxido de carbono y agua, mediante un proceso complejo conocido como glucólisis (“división del azúcar”). Los azúcares polimerizan para formar oligosacáridos, macrólidos (grandes anillos) y polímeros lineales y ramificados. Debido que sus fórmulas empíricas son [CH2O]n, los azúcares y sus polímeros se denominan carbohidratos.

AZUCRE/GLÍCIDOS: Os azucres son compostos carbonados con varios grupos alcohol (-OH) unidos. Son queimados ou oxidados polas células (animais e vexetais) a dióxido de carbono e auga, mediante un proceso complexo coñecido como glicólise ("división do azucre"). Os azucres polimerizan para formar oligosacáridos, macrólidos (grandes aneis) e polímeros lineais e ramificados. Debido que as súas fórmulas empíricas son [CH2O]n, os azucres e os seus polímeros denomínanse carbohidratos.

CUKOR: A cukrok olyan szénvegyületek, amelyekhez több alkoholos hidroxilcsoport (-OH) csatlakozik. Ezek az állati sejtekben a glikolízisnek ("cukorhasítás") nevezett komplex folyamat során szén-dioxiddá és vízzé égnek el, vagy oxidálódnak. A cukrok oligoszacharidokká, makrolidekké (nagyméretű gyűrűkké), valamint elágazó és egyenes polimerekké polimerizálódnak. Mivel tapasztalati képletük [C(H2O)]n, a cukrokat és polimerjeiket szénhidrátoknak nevezzük.

CUKIER: Cukry są związkami organicznymi z wieloma resztami alkoholowymi (-OH). Są one spalane lub utleniane w komórkach zwierzęcych do dwutlenku węgla i wody poprzez złożony proces nazywany glikolizą. Cukry polimeryzują tworząc oligosacharydy, makrolidy oraz polimery rozgałęzione i liniowe. Ze względu na to, że empiryczny wzór cukru to [C(H2O)]n, cukry i ich polimery nazywane są węglowodanami.

ŞEKER: Şekerler bir çok alkol grubuyla ekli karbon bileşikleridir. Glikoliz (şeker-yakma) olarak bilinen karmaşık bir işlemle hayvan hücrelerince karbondioksit ve suya yakılır veya okside edilirler. Şekerler oligosakkaritformuna polimerize, makrolit (geniş halka

Was this helpful?
Sukker, et disakkarid fra sukkerrør, sukkerroe, etc.


SUCROSE: Sugar, a disaccharide obtained from sugar cane, sugar beet, etc.

ΣΟΥΚΡΟΖΗ: Σάκχαρο, ένας δισακχαρίτης που προέρχεται από το σαχαροκάλαμο, από τα ζαχαρότευτλα, κτλ.

SUCROSE: Un disaccharide extrait de la canne à sucre , de la betterave à sucre...

SACAROSA: Azúcar/Glúcido, un disacárido obtenido de la caña de azúcar, remolacha azucarera, etc.

SACAROSA: Azucre/Glícido, un disacárido obtido da cana de azucre, remolacha azucreira, etc.

SZACHARÓZ: Cukor, a cukornádból, cukorrépából, stb. kivont diszacharid.

SACHAROZA: Cukier, dwusacharyd uzyskiwany z trzciny cukrowej, buraka cukrowego itp.

SAKAROZ: Şeker kamışı, şeker kamışı vb. elde edilen şeker, bir disakkarit.

Was this helpful?
I farmakologi: Lett absorberbart sulfonamid som ofte brukes i lag med andre sulfonamider for å redusere renal giftighet.


SULFAMERIZENE: In pharmacology, a readily- absorbed sulfonamide usually used in combination with other sulfonamide drugs to reduce renal toxicity.

ΣΟΥΛΦΑΜΕΡΙΖΙΝΗ: Εύκολα απορροφούμενη σουλφαμίδη που χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με άλλες σουλφαμίδες γιά την μείωση της νεφρικής τοξικότητας.

SULFAMERIZENE: En pharmacologie; sulfamide facilement absorbée, utilisée en combinaison avec dautres sulfamides afin de réduire la toxicité rénale.

SULFAMERIZENO: En farmacología; sulfamida fácilmente absorbida, utilizada en combinación con otras sulfamidas con el fin de reducir la toxicidad renal.

SULFAMERAZINA: En farmacoloxía; sulfonamida doadamente asimilable, utilizada en combinación con outras sulfonamidas co fin de reducir a toxicidade renal.

SZULFAMERIZÉN: Közvetlenül felszívódó szulfonamid, amelyet általában más szulfonamid jellegű gyógyszerekkel együtt alkalmaznak a vesét ért mérgezések hatásának csökkentésére.

SULFAMERAZYNA: W farmakologii, łatwo wchłaniany sulfamid używany zwykle w kombinacji z innym lekiem sulfamidowym, aby zmniejszyć zatrucie nerek.

Sülfamerizen: İlaç sanayinde, kolayca absorbe edilen sülfonamid; genellikle böbrek toksisitesini düşürmek için diğer sülfamidlerle karıştırılarak kullanılır.

Was this helpful?
Antimikrobielt stoff med generell formel RNO2SH2; virker via konkurranse med p-aminobenzoicsyre i folinsyremetabolisme (dvs. sulfamerazine, sulfamethazine, sulfadimethoxine); jfr. potensiert sulphonamid.


SULPHONAMIDE: Antimicrobial compounds having the general formula RNO2SH2 and acting via competition with p-aminobenzoic acid in folic acid metabolism (i.e. sulfamerazine, sulfamethazine, sulfadimethoxine); cf. potentiated sulphonamides.

ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ: Αντιμικροβιακό συστατικό με τη γενική χημική δομή RNO2SH2 που δρά μέσω ανταγωνισμού με το ρ-αμινοβενζοϊκό οξύ στο μεταβολισμό του φολικού οξέος (π.χ. σουλφομεραζόνη, σουλφομεθαζόνη, σουλφοδιμεθοξίνη); αναφερόμενες ως πιθανές σουλφοναμίδες.

SULFAMIDE: Composé antimicrobien dont la formule est : RNO2SH2, qui entre en compétition avec lacide aminobenzoïque dans le métabolisme de lacide folique (ex: : sulfamérazine, sulfaméthazine, sulfadiméthoxine) voir : sulfamides potentialisés.

SULFONAMIDA: Compuestos antimicrobianos que tienen la fórmula general RNO2SH2 y actúan por competición con el ácido p-aminobenzóico en el metabolismo del ácido fólico (Ej. sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); ej. Sulfonamidas potenciadas.

SULFONAMIDA: Compostos antimicrobianos que teñen a fórmula xeral RNO2SH2 e actúan por competición co ácido p-aminobenzóico no metabolismo do ácido fólico (Ex. sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); ex. Sulfonamidas potenciadas.

SZULFONAMIDOK: Antimikrobiális vegyületek, amelyek általános képlete RNO2SH2, és amelyek a folsavanyagcserében szereplő p-aminobenzoesavval való versengés révén hatnak (pl. szulfamerazin, szulfametazin, szulfadimetoxin); vö. potenciált szulfonamidok.

SULFONAMIDY: Grupa związków o działaniu antybakteryjnym, o ogólnym wzorze RNO2SH2 i działających poprzez zastąpienie kwasu p-aminobenzoesowego w metabolizmie kwasu foliowego (sulfamerazyna, sulfametazyna, sulfadimetoksyna); por. sulfonamidy potencjonowane.

SÜLFONAMİD: RNO2SH2 genel formulüne sahip antimikrobiyal karışımlar ve folik asit metabolizmasında (örn. sülfamerazin, sülfamethazin, sülfadimethoksin) p-aminobenzoik asit ile rekabet yoluyla hareket eder; cf. potentiated sülfonamidler.

Was this helpful?
Antibakterielle sammensetninger med generell formel RNO2SH2, som virker via konkurranse med p-aminobenzosyre i folinsyremetabolismen. F.eks. sulfamerazin, sulfamethazin og sulfadimethoxin. Jfr. potenserte sulfonamider.


SULPHONAMIDES: Antimicrobial compounds having the general formula RNO2SH2 and acting via competition with p-aminobenzoic acid in folic acid metabolism (i.e. sulfamerazine, sulfamethazine, sulfadimethoxine).

ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ: Αντιμικροβιακές ενώσεις με γενικό τύπο RNO2SH2 που δρουν μέσω ανταγωνισμού με το p-αμινοβενζοϊκό οξύ στον μεταβολισμό του φολλικού οξέος (δηλ., σουλφαμεραζίνη, σουλφαμεθαζινη, σουλφαμεθοξίνη). Πρβλ. Δραστικές σουλφαμίδες.

SULFONAMIDES: Agents antimicrobiens à formule générale RNO2SH2 agissant par compétition avec lacide p-aminobenzoique dans le métabolisme de lacide folique (par exemple sulfamérazine, sulfaméthazine, sulfadimethoxine).

SULFONÁMIDOS: Agente antimicrobiano de fórmula general RNO2SH2 que actúa por competición con el ácido p-aminobenzoico en el metabolismo del ácido fólico (por ejemplo sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); cf. sulfonamidas potenciados.

SULFONAMIDAS: Axentes antimicrobianos de fórmula xeral RNO2SH2 que actúa por competición co ácido p-aminobenzoico no metabolismo do ácido fólico (por exemplo sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); cf. sulfonamidas potenciadas.

SZULFONAMIDOK: Antimikrobiális vegyületek, amelyek a következő általános képlettel írhatók le: RNO2SH2. Hatásukat a folsav-anyagcserén keresztül, a para-amino-benzoesavval versengve (kompetálva) fejtik ki (pl. szulfamerazin, szulfametazin, szulfadimetoxin).

SULFAMIDY: Przeciwbakteryjne substancje mające ogólny wzór RNO2SH2 a działające przez współzawodnictwo z kwasem p-aminobenzoesowym w metabolizmie kwasu foliowego (tj. sulfamerazyna, sulfametazyna, sulfadimetoksyna).

Sülfanamidler: Genel formülü RNO2SH2 olan ve folik asit metabolizmalarında p-aminobenzoic asit ile rekabete girerek hareket eden antimikrobiyal bileşikler

Was this helpful?
I akvakultur brukes begrepet om tidsrommet mellom opphør av fôring og håndtering eller slakting. Vanligvis uttrykt i dager eller døgngrader. Ved håndteringsprosedyrer som størrelsessortering og transport reduseres metabolismen og derfor også oksygenbehovet. Sultperioden før slakting er artsspesifikk og størrelsesavhengig, f.eks. er 7-21 dager typisk for laks.


STARVATION (FASTING TIME): In aquaculture, the period usually expressed in days or degree-days, between cessation of feeding and handling or slaughter. In the case of handling operations such as grading or transport this reduces metabolic rate and therefore oxygen demand. Before slaughter the starvation period is species specific and size dependent, e.g., typically 7-14days for salmon.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ (ΑΣΙΤΙΑΣ): Στις υδατοκαλλιέργειες εκφράζει το διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που σταματάει η παροχή τροφής έως τη σφαγή ή την εφαρμογή κάποιου χειρισμού. Στην περίπτωση που πρόκειται να ακολουθήσει κάποιος χειρισμός, όπως είναι για παράδειγμα ο διαχωρισμός ή η μεταφορά, η πρακτική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο μεταβολικός ρυθμός άρα και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο. Πριν τη σφαγή η περίοδος νηστείας που εφαρμόζεται εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του ψαριού, π.χ. για το σολομό είναι μεταξ

DURÉE DE JEUNE : En aquaculture, se dit de la période de temps entre la cessation de l’alimentation et l’abattage ou manutention des poissons. Dans le cas des opérations impliquant une manutention (triage et transport par exemple), le jeûne réduit le taux métabolique et donc la demande en oxygène. Avant abattage, la durée de jeûne dépend de l’espèce et de la taille, par exemple 7 à 14 jours pour les saumons.

TIEMPO DE AYUNO: En acuicultura este término es usado para designar el periodo (normalmente expresado en días o días-grado) entre que se terminó la alimentación y una manipulación o sacrificio. En el caso de operaciones de manejo (clasificación, transporte) esto reduce la tasa metabólica y la demanda de oxígeno. En el caso de sacrificio el periodo de ayuno a observar depende de la especie y del tamaño, Vg. normalmente 7-21 días para el salmón.

XAXÚN / PERÍODO DE XAXÚN: En acuicultura este termo é usado para designar o período (normalmente expresado en días ou días-grao) entre o cesamento da alimentación e a manipulación ou sacrificio. No caso de operacións de manexo (clasificación, transporte) isto reduce a taxa metabólica e a demanda de osíxeno. Antes do sacrificio o período de xaxún a observar depende da especie e do tamaño, ex. normalmente 7-21 días para o salmón.

ÉHEZTETÉS (KOPLALÁSI IDŐ): Az akvakultúrában az etetés leállítása és a kezelés vagy vágás közötti idő. Általában napokban fejezik ki. A kezelések, például osztályozás vagy szállítás előtt a koplalás csökkenti az anyagcsere intenzitását, ezáltal az oxigénigényt is. A vágás előtti éheztetési idő hossza a hal fajától és méretétől függ. Lazacoknál általában 7-14 nap.

GŁODZENIE : W akwakulturze: okres – wyrażany zwykle w dniach lub stopniodniach – pomiędzy zaprzestaniem żywienia i manipulacją lub ubojem. W przypadku czynności manipulacyjnych, jak np. sortowanie lub transport, obniża to przemianę materii a zatem i zapotrzebowanie tlenowe. Przed ubojem okres głodzenia jest gatunkowo swoisty i zależny od wielkości ryb; np. dla łososia wynosi zazwyczaj 7 - 14 dni.

AÇLIK SÜRESİ: su ürünlerinde, yemlemeyi kesme, elleme veya hasat zamanları arasındaki geçen zaman periyotunu ifade eder. Örneğin bir yerden bir yere taşıma veya boylama uygulaması metabolik hızı veya oksijen ihtiyacını azaltır. Hasat öncesi, türe ve boya bağlı bekletme süresi uygulanmaktadır örneğin salmonlarda genelde 7-14 gündür.

Was this helpful?
Et formulert fôr som skal fôres i tillegg til de naturlige fôrorganismene som dyrkes i en oppdrettsdam.


SUPPLEMENTAL DIET: A prepared diet formulated to provide additional nutrients to those obtained from natural food organisms grown in the culture environment (usually ponds).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΤΑ: Παρασκευασμένη δίαιτα σχεδιασμένη ώστε να παρέχει συμπληρωματικά θρεπτικά εκτός από αυτά που λαμβάνονται από φυσικούς τροφικούς οργανισμούς που έχουν αναπτυχθεί στο περιβάλλον της καλλιέργειας (συνήθως υδατοσυλλογές).

ALIMENT DE SUPPLEMENT: Aliment préparé dont la composition est destinée à fournir un supplément déléments nutritifs par rapport aux proies naturelles élevées dans lenvironnement de culture (normalement en bassins).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado y formulado para proporcionar nutrimentos adicionales a aquellos obtenidos a partir de organismos que crecen en el ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado e formulado para proporcionar nutrientes adicionais a aqueles obtidos a partir de organismos que crecen no ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY: Olyan takarmány, amelyet úgy állítanak össze, hogy kiegészítse a természetes tenyésztési környezetben (általában halastavakban) nevelt halak által a környezetből felvett tápanyagokat.

DIETA UZUPEŁNIAJĄCA: Przygotowana upostaciowiona dieta, w celu dostarczenia rybom dodatkowych składników odżywczych do tych, uzyskiwanych z naturalnych organizmów pokarmowych rozwijających się w środowisku hodowlanym (zwykle w stawach).

Tamamlayıcı diet: Kültür ortamlarında (genellikle havuzlar) yetişen doğal besin organizmalarından elde edilen ilave besin elementleri sağlayan gıdalardan formüle edilerek hazırlanmış diet.

Was this helpful?
Type T-celle som ”skrur av” antistoff produksjonen.


SUPPRESSOR T CELL: Considered to be a type of T- cell that turns off antibody production.

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ Τ ΚΥΤΤΑΡΟ: Ενας τύπος Τ-κυττάρου που θεωρείται ότι αναστέλλει την παραγωγή αντισωμάτων.

CELLULE T-SUPPRESSEUR: Un type de cellule T qui arrête la production danticorps.

CÉLULA T-SUPRESORA: Tipo de célula T que bloquea la producción de anticuerpos.

CÉLULA T-SUPRESORA: Tipo de célula T que bloquea a produción de anticorpos.

SZUPPRESSZOR T-SEJT: A T-sejteknek az a típusa, amely képes leállítani az antitestek termelését.

SUPRESYJNA KOMÓRKA T: Uważana bywa za typ komórki T, która wyłącza produkcję przeciwciał.

Baskılayıcı T hücresi: Vücutta antikor üretimini baskılayan T tipi hücre.

Was this helpful?
Hos fisk: Liten knokkel hos som ligger på oversiden av maxillare (tannbærende bein i overkjeven). Supramaxillare er skilt fra maxillare med en smal og grunn fure som er synlig fra utsiden.


SUPRAMAXILLARY: In fishes, a small bone lying along the upper edge of the rear part of the maxillary bone. The supramaxillary usually appears to be separated from the maxillary bone by a shallow, externally visible groove.

ΥΠΕΡΓΝΑΘΙΚΟ: Στο ψάρια μικρό οστούν ευρισκόμενο κατά μήκος του άνω άκρου του γναθικού οστού. Συνήθως το υπεργναθικό φαίνεται ότι χωρίζεται από το γναθικό από μιά ρηχή, εξωτερικά ορατή , αύλακα.

SUPRAMAXILLAIRE: Chez les poissons, petit os situé sur le bord supérieur de la partie postérieure du maxillaire. Habituellement séparé de ce dernier par un sillon peu profond visible de lextérieur.

SUPRAMAXILAR: En peces, pequeño hueso situado en el borde superior de la parte posterior de la maxilar. Normalmente separado de este último por un surco poco profundo y visible desde el exterior.

SUPRAMAXILAR: En peixes, pequeno óso situado no bordo superior da parte posterior do maxilar. Normalmente separado deste último por un suco pouco profundo e visible dende o exterior.

SZUPRAMAXILLÁRIS CSONT: Halakban a felső állkapocs (maxilla) hátulsó részének felső széle mentén elhelyezkedő kisméretű csont. A szupramaxilláris csontot általában egy kívülről is látható, sekély barázda választja el a maxillától.

KOŚĆ GÓRNOSZCZĘKOWA: U ryb, mała kość leżąca wzdłuż górnej krawędzi, częściowo z tyłu kości szczękowej. Kość górnoszczękowa bywa zwykle oddzielona od kości szczękowej przez widoczny z zewnątrz płytki rowek.

ÜST ÇENEYE KEMİĞİ: Balıklarda üst çene kemiğinin arka kısmının üst kenarı boyunca uzanan küçük bir kemik. Bu kemik genellikle üst çene kemiğinden yüzeysel ve dıştan görülebilir bir oluk şeklinde olmasıyla ayırt edilebilir.

Was this helpful?
Suspendert stoff defineres som vannets innhold av organiske og uorganiske partikler, og måles med 1 mm filterduk. Kan bestå av partikler fra vannkilden (td humus), men det største problemet er fôrspill og feces som skapes i oppdrettsenhetene. Konsentrasjonen av SS i oppdrettsvann bør ligger under 25 mg/l. Kan være skadelig ved inkubasjon av egg og oppdrett av yngel, samt gi nedsatt sikt og gjelleskader ved senere stadier.


SUSPENDED SOLIDS: Term used to describe the presence of sediment in culture water. This sediment may consist of silt, detritus, fish faeces or disintegrated feed. Suspended solids in culture water can have harmful effects on incubation and fry rearing. With fish at the on-growing stage, reduced visibility can affect feeding behaviour, and when associated with other factors such as pathogens they may cause gill damage.

ΑIΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή της παρουσίας στερεών στο νερό καλλιέργειας. Τα στερεά αυτά αποτελούνται από ιλύ, τριπτόν, απεκκρίματα ψαριών ή αποσυντιθέμενη τροφή, και παρεμποδίζουν την εκκόλαψη ή την εκτροφή των ψαριών. Στο στάδιο της πάχυνσης, η μειωμενη ορατότητα επηρεάζει την συμπεριφορά και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως παθογόνα, προκαλεί βλάβες στα βράγχια.

SOLIDES EN SUSPENSION: Terme décrivant la présence de sédiments en suspension dans leau. Ce sédiment peut être composé de vase, détritus, fécès danimaux cultivés ou daliments désintégrés. Les solides en suspension peuvent être délétère envers les alévins. Lors du grossissement des poissons, la diminution de la visibilité quils provoquent peuvent influencer le comportement dalimentation, et en association avec dautres facteurs tels que des agents pathogènes peuvent déteriorer les branchies.

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN: Término que describe la presencia de sedimentos en suspensión en el agua. Este sedimento puede ser compuesto de cieno, detritus, heces de animales cultivados o alimentos desintegrados. Los sólidos en suspensión pueden ser dañinos para los alevines. Durante el engorde de peces, la disminución de la visibilidad que provocan puede influir en el comportamiento de alimentación, y en asociación con otros factores tales como los agentes patógenos pueden deteriorar las branquias.

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN: Termo que describe a presenza de sedimentos na auga de cultivo. Este sedimento pode ser composto de limo, detrito, feces de peixes ou penso desintegrado. Os sólidos en suspensión na auga de cultivo poden ser daniños na incubación e cría de alevín. Durante a etapa de engorde de peixes, a diminución da visibilidade que provocan pode influír no comportamento de alimentación, e cando están asociados con outros factores como patóxenos poden deteriorar as branquias.

LEBEGŐ SZILÁRD ANYAGOK: Az üledék jelenléte a haltenyésztésre használt vízben. Ez az üledék állhat iszapból, ürülékből vagy széthullott tápszemcsékből. A vízben lebegő szilárd anyagoknak káros hatásuk lehet az ikra keltetésére és a lárvanevelésre. Idősebb korosztályú halaknál a víz zavarossága befolyásolhatja a táplálkozási viselkedést, és egyéb tényezőkkel, például kórokozókkal együtt kopoltyúkárosodáshoz vezethet.

ZAWIESINA STAŁA: Termin używany do opisywania obecności osadu w wodzie hodowlanej. Osad ten może zawierać drobne części gleby, detrytus, odchody ryb lub paszę, która uległa rozpadowi. Zawiesina stała w wodzie hodowlanej może oddziaływać szkodliwie w czasie inkubacji ikry i podchowu wylęgu. Dla ryb w okresie odrostowym, w wyniku zmniejszenia widzialności może utrudniać żerowanie, a gdy połączone jest to z innymi czynnikami, np. czynnikami chorobotwórczymi, może spowodować uszkodzenie skrzeli.

Askıda katı maddeler: Yetiştirme suyundaki sediman mevcudiyetini tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu sedimanlar mil, kum balık atıkları veya parçalanmayan yemlerden oluşur. Askıda katı maddeler kültür sularında inkübasyon ve fry gelişiminde zararlı etkilere sahip olabilir. Büyüme aşamasındaki balıkta düşük görünürlük beslenme davranışını etkileyebilir ve patojenler gibi diğer faktörlerle bağlantılı olarak solungaçlara zarar verebilir.

Was this helpful?
Dyr som beiter ved å filtrere små partikler fra vannet de lever i. Mange oppdrettede muslinger (blåskjell, østers etc) og visse larvestadier av oppdrettede krepsdyr er filterspisere.


SUSPENSION FEEDER: Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.

ΑIΩΡΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

SUSPENSION FEEDER: Filtreur. Animal qui se nourrit de minuscules particules retirées de leau par un courant deau interne créé par un organe filtreur. Répandu chez les animaux aquatiques comme les crustacés et les ascidies.

ALIMENTADOR SUSPENDIDO: Animal que se alimenta de minúsculas partículas extraídas de la agua por una corriente de agua interna provocada por un órgano filtrador. Extendido en los animales acuáticos como los crustáceos y los ascidies.

SUSPENSÍVORO: Animal que se alimenta de minúsculas partículas extraidas da auga por unha corrente de auga interna provocada por un órgano filtrador. Estendido nos animais acuáticos como os moluscos (mexillóns, ostras, etc), estadios larvarios de crustáceos e as ascidias.

SZŰRÖGETVE TÁPLÁLKOZÓK: A vízben lebegő táplálékszemcsék kiszűrésével táplálkozó állatok. Sok tenyésztett puhatestű faj (pl. kékkagylók, osztrigák) szűrögetve táplálkozik csakúgy, mint a tenyésztett rákfajok bizonyos lárvaalakjai.

DETRYTUSOFAGI: Zwierzęta, które odżywiają się przez filtrację drobnych cząsteczek z wody, w której żyją. Szereg hodowanych małży dwuskorupowych jest filtratorami (omułki, ostrygi itp.), podobnie jak pewne stadia larwalne hodowanych skorupiaków.

ASKI MALZEME YİYEN: İçerisinde yaşadığı sudaki küçük partikülleri süzerek beslenen hayvan. Larval aşamadaki bazı kabuklularda olduğu gibi, kültürü yapılan pekçok çift kabuklu yumuşakçalar da (midye, istiridye vb.) suyu süzerek beslenir

Was this helpful?
Sykdom som forekommer på Peneus vannamei , gir ofte unormale spermatozoer. Har stor betydning ved klekkerier i Sentral og Latin Amerika der arten oppdrettes i stor utstrekning. Sykdommen har ukjent opphav og viser seg som brunsvart misfarging av sædampullen, spermatoforen og vas deferens. Sekundære infeksjoner kan finne sted.


BLACK SPERMATOPHORE DISEASE: Disease occurring in Penaeus vannamei, often causing abnormal spermatozoa, of great concern to hatcheries in Central and Latin America where it is extensively cultured. The disease, the origin of which is still unknown, expresses itself in a brownish-black discoloration of the sperm ampule, the spermatophore, and the vas deferens. Secondary infections may occur.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: Ασθένεια της γαρίδας Penaeus vannamei, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ανώμαλων σπερματοζωαρίων. Πλήττει σοβαρά τις καλλιέργειες γαρίδας της κεντρικής και λατινικής Αμερικής όπου το είδος αυτό καλλιεργείται εντατικά και ή προέλευσή της προς το παρόν παραμένει άγνωστη. Η ασθένεια έχει σαν αποτέλεσμα το σκουρόχρωμο χρωματισμό (συνήθως μαύρο) της σπερματοθήκης, του σπερματαγωγού και του σπερματικού πόρου των όρχεων. Εξαιτίας της ασθένειας αυτής είναι δυνατόν να προκληθεί δευτερογενής μόλυν

MALADIE DES SPERMATOPHORES NOIRES: Pathologie affectant Penaeus vannamei , provoquant souvent des anomalies des spermatozoïdes. Cette pathologie, dont l’origine est encore inconnue, se manifeste par un noircissement de l’ampoule du spermatozoïde (le spermatophore), ainsi que du vas deferens. Des infections secondaires peuvent avoir lieu. Cette maladie est une source d’inquiétude en Amérique Centrale et Latine où cette crevette est cultivée de façon extensive.

ENFERMEDAD DEL ESPERMATÓFORO NEGRO: Enfermedad que se encuentra en Penaeus vannamei , a menudo originando espermatozoides anormales de gran incidencia en criaderos de América Central y del Sur donde se cultiva intensamente. La enfermedad, de origen aún desconocido, se presenta como una decoloración oscura de la ampolla espermática o espermatóforo y del vas deferens. Pueden aparecer infecciones secundarias.

ENFERMIDADE DO ESPERMATÓFORO NEGRO: Enfermidade que se atopa en Penaeus vannamei, a miúdo orixinando espermatozoides anormais, de grande incidencia en criadeiros de América Central e do Sur onde se emprega o cultivo extensivo. A enfermidade, de orixe aínda descoñecida, preséntase como unha descoloración marrón-moura da ampola espermática ou espermatóforo e do conduto deferente. Poden aparecer infeccións secundarias.

SPERMATOFÓRÁK FEKETEDÉS BETEGSÉGE: A Penaeus vannamei rákfajban előforduló betegség, amely a spermiumok abnormális fejlődését okozza. Közép- és Latin-Amerikában okoz jelentős károkat, ahol ezt a fajt sokfelé tenyésztik. A ma még ismeretlen eredetű betegség legfontosabb tünete a spermaampulla, a spermatofórák és az ondóvezeték barna-fekete elszíneződése. Másodlagos fertőzések is kialakulhatnak.

CHOROBA CZARNEGO SPERMATOFORU : Choroba występująca u krewetki Penaeus vannamei; powodująca często rozwój nieprawidłowy plemników, co wielce niepokoi wylęgarnie w Ameryce Środkowej i Łacińskiej, gdzie jest ona ekstensywnie hodowana. Choroba, której źródło jest nieznane, objawia się w brązowo-czarnym odbarwieniem główki plemnika, spermatoforu i nasieniowodu. Może występować zakażenie wtórne.

SİYAH SPERMATOFOR HASTALIĞI: Penaeus vannameide görülen ve sıklıkla anormal spermetazoonların sebep olduğu bir hastalık.Yoğun kültür yapılan orta ve latin Amerikada kuluçkahaneleri büyük ölçüde etkilemiştir. Bu hastalığın orjini henüz bilinmemektedir, sperm ampullerinin, spermatofor ve taşıyıcı damarın kahverengimsi-siyah renk değişimiyle kendini gösterir. İkincil enfeksiyon gelişebilir.

Was this helpful?
Område med nekrotisk vev som kommer til syne som svart pigmentering. Forårsakes av kontinuerlig replikasjon av nukleinsyrer og syntese av virale proteinkapper i vertens hudceller hvor viruset skaper betennelse. Brukes også om nekroser forårsaket av skader etter bakterie- eller virusangrep, spesielt chitinelskende bakterier i skallet på krabber.


BLACK PATCH NECROSIS: An area of necrotic tissue appearing as black pigmentation caused by continued replication of nucleic acid and the synthesis of protein envelopes of viruses in the host skin cell where the viruses have caused inflammation.

ΜΕΛΑΝΟΣΤΙΓΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΝΕΚΡΩΣΗ: Τμήμα νεκρού ιστού το οποίο εμφανίζεται σαν μαύρο μπάλωμα και το οποίο προκαλείται από τη συνεχή αναπαραγωγή νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνικών φακέλων ιών που έχουν μολύνει επιδερμικά κύτταρα του ξενιστή.

PLAGE NECROTIQUE : Zone de tissu nécrosé caractérisé par sa pigmentation noir ; provoqué par la réplication virale et la synthèse d’enveloppes virales dans les cellules dermiques qui est sujette à l’inflammation.

NECROSIS DE LAMANCHA NEGRA: Área de tejido necrótico que aparece como una pigmentación negra causada por la continua replicación de los ácidos nucleicos y la síntesis de cubiertas proteicas de los virus en la célula epitelial del huésped en donde el virus ha producido la inflamación.

NECROSE DA MANCHA NEGRA: Área de tecido necrótico que aparece como unha pigmentación negra causada pola continua replicación dos ácidos nucleicos e a síntese de cubertas proteicas dos virus na célula epitelial do hospedador onde o virus produciu a inflamación.

FEKETEFOLTOS NEKRÓZIS: Fekete pigmentációként megjelenő nekrotikus szövetrész, amelyet a gazdaszervezet hámsejtjeiben a gyulladást keltő vírusok nukleinsavainak folyamatos replikációja és a fehérjeburkok folyamatos szintézise okoz.

MARTWICA CZARNEJ PLAMKI: Miejsce martwicze tkanki, widoczne w postaci czarnego zabarwienia, spowodowane przez trwającą replikację kwasu nukleinowego i syntezę wirusowej otoczki białkowej w komórce skóry żywiciela, gdzie wirusy wywołały zapalenie.

SİYAH LEKE NEKROZU: Nekrotik dokuların bir bölgesinde siyah pigmentasyon görülmesi. Konakçı deri hücrelerindeki virüslerin protein sentezini ve nükleik asit replikasyonunu takiben sarması ve deride iltihaba sebep olması.

Was this helpful?
Brukes vanligvis om svarte cyster som er et mellomstadium av en flatorm (trematod) i fisk, ofte beliggende under epidermis.


BLACKSPOT: Usually refers to black cysts of intermediate stages of trematodes in fish, often situated just beneath the epidermis.

ΜΑΥΡΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: Συνήθως αναφέρεται στις μαύρες κύστεις του ενδιαμέσου σταδίου των τρηματωδών, στα ψάρια. Συχνά εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα.

TACHES NOIRES: Se dit souvent de kystes, de couleur noire, des stades intermédiaires de parasites trématodes de poissons, situés souvent en-dessous de lépiderme.

MANCHAS NEGRAS: Dícese de los quistes de color negro, originados por estados intermediarios de parásitos trematodos de peces, situados a menudo debajo de la epidermis.

MANCHA NEGRA: Dise dos quistes de cor negra, orixinados por estados intermediarios de parasitos tTermodos de peixes, situados a miúdo debaixo da epiderme.

FEKETEFOLTOSSÁG: Általában a galandférgek köztes alakjainak fekete cisztáira utal, amelyek gyakran a halak bőre alatt figyelhetők meg.

CZARNIACZKA: Zazwyczaj odnosi się do czarnych cyst (pośrednie stadia rozwojowe) przywr u ryb, występujących często tylko pod naskórkiem.

SİYAH BENEK: Balıklardaki trematodların çoğunlukla epidermis altına yerleşen ara dönem siyah kistlerini gösterir.

Was this helpful?
Bokstavelig betegner ordet enhver svulming, men i den vanlige sammenhengen inkluderer svulst ikke forbigående svulming grunnet akutt betennelse eller en granulom. Bør kun brukes om neoplasmer (to typer): (a) Godartet, som vokser sakte på en plass og presser nabovev til siden uten å trenge inn i dem. Gjør vanligvis ikke skade på dyret. (b) Vondartet, som er en unormal vevsmasse med hurtigere vekst enn andre vev. Disse fortsetter å vokse i samme tempo etter at stimulus som gav opphav til den ukont


TUMOUR: Literally means any swelling but, by common consent the term is not held to include passing swellings caused by acute inflammation or granuloma. It should be restricted to neoplasms, of which there are two categories: (a) benign or simple, which grows slowly at one spot, pressing neighbouring parts aside but not invading them, and normally not doing any harm to the animal, and (b) malignant or invasive, which is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with th

ΟΓΚΟΣ: Στην κυριολεξία σημαίνει διόγκωση, οίδημα, αλλά ο όρος δεν χρησιμοποιείται γιά παροδικά οιδήματα προκαλούμενα από οξεία φλεγμονή ή κοκκίωμα. Χρησιμοποιείται μόνο γιά νεοπλάσματα τα οποία είναι δύο κατηγοριών: (α) καλοήθη τα οποία αναπτύσσονται αργά σε ένα σημείο, πιέζοντας τα γειτονικά μέρη, αλλά χωρίς να εισβάλλουν σαυτά και τα οποία φυσιολογικά δεν βλάπτουν το ζώο και (β) κακοήθη, που ανώμαλη μάζα ιστού η οποία αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα υπερβαίνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης των άλλων ιστών και η

TUMEUR: Signifie littéralement une grosseur, mais, ne comprend pas les enflures passagères provoquées par linflammation aiguë ou des granulomes. Ce terme devrait être limité aux néoplasmes dont il existe deux catégories: (a) tumeurs bénignes à croissance lente qui sont bien circonscrites, repoussent les tissus voisins sans les envahir et qui ne nuit pas à lanimal; (b) tumeurs malignes ou envahissantes qui sont des masses anormales de tissu dont la croissance excède, et nest pas coordonnée avec celle des

TUMOR: Literalmente significa bulto, pero no incluye hinchazones pasajeras provocadas por inflamación aguda o granulomas. Este término debe limitarse a los neoplasmas que son dos categorías: (a) tumores benignos con crecimiento lento que están bien localizados, presionan los tejidos de alrededor sin invadirlos y que no molestan al animal; (b) tumores malignos o invasores que son masas anormales de tejido cuyo crecimiento supera el de los otros tejidos y que persisten de manera excesiva después cesar el

TUMOR: Literalmente significa calquera tipo de inchazo, pero por común acordo este termo non se aplica a inchazos pasaxeiros provocados por inflamación aguda ou granulomas. Este termo debe limitarse aos neoplasmas dos que hai dúas categorías: (a) tumores benignos con crecemento lento que están ben localizados, premen os tecidos de arredor sen invadilos e que non provocan danos ao animal; (b) tumores malignos ou invasivos que son masas anormais de tecido o crecemento do cal supera o dos outros tecidos e

DAGANAT: Szó szerinti jelentése bármilyen duzzanat, de közmegegyezés alapján nem tartoznak ide a heveny gyuladás vagy a granulóma által okozott átmeneti duzzanatok. Legtöbbször a rákos elváltozásokra használják, amelyeknek két típusa van: (a) jóindulatú (benignus), amely egy ponton, lassan növekszik, a szomszédos szöveteket szétválasztja, de nem hatol beléjük, és normális esetben nem károsítja a szervezetet, és (b) rosszindulatú (malignus), egy rendellenes szövetburjánzás, amelynek növekedését nem korlát

GUZ/NOWOTWÓR: Oznacza dosłownie każdą opuchliznę, ale przy jego wprowadzaniu termin ten nie uzyskał akceptacji, aby objąć nim przemijające opuchlizny spowodowane ostrym zapaleniem lub ziarniakiem. Należy go zawężyć do nowotworów, występujących w dwóch kategoriach: (a) nowotwór łagodny lub prosty, który rozwija się powoli w jednym miejscu, naciskając przylegające tkanki, ale je nie atakuje i zwykle nie wyrządza zwierzęciu żadnej szkody, (b) złośliwy lub inwazyjny, który stanowi nienormalną masę tkanki, której

Tümör: Literatür olarak anlamı akut inflamasyon veya granulomanın neden olduğu herhangi bir şişme, Bu neoplasmada sınırlı olmalıdır ve iki kategori altında toplanır: (a) bir noktada yavaş bir şekilde büyüyen, komşu bölgelere basınç yapan ancak yayılmayan iki taraflı veya basit olup normal olarak hayvan (canlı) üzerinde herhangi bir zararı yoktur, (b) Kötü huylu veya yayılmacı tip, anormal doku kütlesine sahip olup, aşırı derecede büyüme gösterir. Malignant tümörler hayvanın ölümüne neden olabilir.

Was this helpful?
Organ som inneholder gass, ligger i taket i kroppshulen hos beinfisk. Sikrer oppdrift hos fisk. To hovedtyper av svommebl?rer: Fysostom og fysoclist.


SWIMBLADDER: Organ (bladder) containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.

ΝΗΚΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ: Οργανο (κύστη) η οποία περιέχει αέριο. Βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας των Οστεϊχθύων. Επιτρέπει στο ειδικό βάρος του ψαριού να ποικίλλει, ανάλογα με το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Πρβλ. Φυσόκλειστος, Φυσόστομος

VESSIE NATATOIRE: Organe qui contient des gaz localisés sur la plancher de la cavité abdominale chez les téléostéens. Cet organe permet la modification de la densité du poisson afin déquilibrer celle-ci avec la densité de leau à la profondeur à laquelle il évolue.

VEJIGA NATATORIA: Órgano (vejiga) que contiene aire, localizada en el techo de la cavidad abdominal de los teleósteos. Este órgano permite la modificación de la densidad del pez con el fin de equilibrar esta última con la densidad del agua a la profundidad en la cual se encuentra el pez; cf. fisoclistos y fisóstomos.

VEXIGA NATATORIA: Órgano (vexiga) que contén gas, localizado no teito da cavidade abdominal dos teleósteos. Este órgano permite a modificación da gravidade específica do peixe co fin de variar durante o desprazamento a profundidade á cal o peixe nada ou repousa.

ÚSZÓHÓLYAG: Gázt tartalmazó szerv (hólyag), amely a csontos halak hasüregének felső részén helyezkedik el. Lehetővé teszi a hal fajsúlyának szabályozását, és ezáltal annak a mélységnek a kiválasztását, amelyen a hal úszik vagy pihen.

PĘCHERZ PŁAWNY: Narząd (pęcherz) u ryb kostnoszkieletowych zawierający gaz, występujący w górnej części jamy brzusznej. Pozwala on różnicować ciężar właściwy ryb tak, by dopasować go do głębokości, na której ryba pływa lub odpoczywa.

HAVA KESESİ: Kemikli balıklarda karın boşluğunun üst kısmında bulunan içinde hava bulunan organ. Hava kesesi balıklarda çeşitli derinliklerde yüzme veya dinlenmesinde belirli yerçekimi farklılaşması sağlar.

Was this helpful?
Et avvik fra fullstendig fysisk eller sosialt velvære hos en organisme. Omfatter et veldefinert sett av symptomer, som fører til svekkelse av normale funksjoner. Enhver tilstand som medfører gradvis degenerering av homeostase.


DISEASE: A deviation from the state of complete physical or social well-being of an organism involving a well-defined set of symptoms and aetiology and leading to an impairment of its normal function; any state which results in a gradual degeneration of homeostasis.

ΑΣΘΕΝΕIΑ: Απόκλιση από την κατάσταση της πλήρους φυσικής ή κοινωνικής ευεξίας ενός οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει μια καλά καθορισμένη ομάδα συμπτωμάτων και αιτιολογία και που οδηγεί σε διαταραχή της ομαλής του λειτουργίας. Κάθε κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την βαθμιαία κατάρρευση της ομοιόστασης (βλ.λ.).

MALADIE: Abandon de létat de bien-être complet (physique ou social) dun organisme qui implique une série de symptômes et une étiologie bien définies et qui mène à la détérioration de son fonctionnement normal. Etat résultant de la dégénérescence graduelle de lhoméostasie.

ENFERMEDAD: Abandono del estado de bienestar completo (físico y social) de un organismo que implica una serie de síntomas y una etiología bien definidas y que lleva al deterioro de su funcionamiento normal. Estado que resulta de la degeneración gradual de la homeostasis.

ENFERMIDADE: Desviación do estado de benestar físico ou social dun organismo que inclúa unha serie de síntomas e etioloxía ben definidos e que leven á deterioración do seu funcionamento normal. Estado que resulta da dexeneración gradual da homeostase.

BETEGSÉG: Egy szervezet teljes fizikai és szociális jólététől való eltérése, amely bizonyos tünetekkel és kóroktannal jellemezhető és a normális funkciók zavaraihoz vezet; minden olyan állapot, amely a homeosztázis fokozatos degenerációját eredményezi.

CHOROBA: Odchylenie od dobrego stanu fizycznego lub socjalnego funkcjonowania organizmu wyrażające się dokładnie określonym zestawem objawów i etiologii, prowadzące do upośledzenia jego prawidłowych funkcji; każdy stan, który wpływa na stopniową degenerację homeostazy (równowagi środowiska wewnętrznego organizmu).

HASTALIK: İyi durumdaki sosyal bir organizmadan ya da fiziksel durumdan sapma. İç dengenin dejenerasyona uğraması durumu.

Was this helpful?
Enhver organisme som forårsaker sykdom i en organisme (verten) ved å leve på eller inni den. Syn. patogent agens.


PATHOGEN: Any organism which in living on or within another organism (the host) causes disease in the host. Syn. pathogenic agent.

ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ: Οργανισμός που ζεί εντός ή επί ενός άλλου οργανισμού (ξενιστή) στον οποίο και προκαλεί ασθένεια. (συνώνυμο = παθογόνος παράγων).

ORGANISME PATHOGENE: Se dit dun organisme qui provoque des maladies chez un autre organisme (hôte) sur lequel, ou dans lequel, il vit. Syn. agent pathogène.

ORGANISMO PATÓGENO: Dícese del organismo que provoca enfermedades en otro organismo (huésped) sobre el cual, o en el cual vive. Sin. Agente patógeno.

ORGANISMO PATÓXENO: Dise do organismo que provoca enfermidades noutro organismo (hospedador) sobre o cal, ou no cal vive. Sin. Axente patóxeno.

KÓROKOZÓ: Olyan szervezet, amely egy másik szervezeten (a gazdán) vagy azon belül él, és annak megbetegedését okozza. Úm. patogén szervezet.

PATOGEN (czynnik chorobotwórczy): Każdy organizm, który żyje na/lub wewnątrz innego organizmu (gospodarza), wywołując jego chorobę. Syn. czynnik patogenny.

PATOJENİK: Üzerinde yaşayan veya birbaşka organizma ile beraber (konakçı) konakçıda hastalığa sebep olan bir organizma. Syn. Patojenik etken.

Was this helpful?
(1) Oppdrettsstrategi som har som mål å opprettholde god helse hos arter holdt i oppdrett, oppnådd ved regelmessig registrering av sykdomsfremkallende organismer slik at utbrudd av sykdommer blir oppdaget raskt og behandling iverksatt. Dette hjelper til med å holde fisken frisk, og god vekst oppnås. (2) Behandling av et sykdomsutbrudd på bestemt plass og tid. Metoder og prosedyrer som brukes til å begrense spredningen av sykdomsfremkallende organismer til områder der de ikke tidligere er kjent.


DISEASE CONTROL: (1) Husbandry strategy aiming to maintain health of cultured species, achieved by frequent monitoring for pathogens so that the presence of diseases is noticed and reacted to quickly. This helps to maintain the stock in a healthy condition for optimal growth. (2) The management of an outbreak of disease in a specific area and time; methods or procedures used to limit the spread of pathogens to areas where they are not known to exist.

ΑΣΘΕΝΕIΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ: (1) Στρατηγική που αποσκοπεί στη διατήρηση της υγείας των καλλιεργούμενων ειδών. Επιτυγχάνεται με τακτικό έλεγχο για την ανίχνευση παθογόνων, έτσι ώστε να διαγιγνώσκεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως η ύπαρξη ασθενειών. Αυτό βοηθά να διατηρείται το απόθεμα σε υγιή κατάσταση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται άριστη αύξηση. (2) Αντιμετώπιση μιας ασθένειας που εκδηλώθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή και χρόνο. Μέθοδοι ή διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης παθογόνων σε περ

STRATEGIE ANTI-INFECTIEUSE: (1) Stratégie de gestion destinée à assurer le bon état de santé des organismes délevage et ainsi doptimiser leur croissance. Cette stratégie consiste au dépistage régulier de la présence dagents pathogènes avec lapport dune réponse efficace et rapide si nécessaire. (2) Se dit également de la gestion dune épidémie infectieuse ponctuelle dans un lieu spécifique dans le but de limiter la progression de la maladie vers des zones non-contaminées.

ESTRATEGIA ANTI-INFECCIOSA: (1) Estrategia de gestión destinada a asegurar el buen estado de salud de organismos de cultivo y así optimizar su crecimiento. Esta estrategia consiste en eliminar regularmente la presencia de agentes patógenos aportando una respuesta eficaz y rápida si es necesario. (2) Dícese igualmente de la gestión de una epidemia infecciosa puntual en un lugar específico con el fin de limitar la progresión de la enfermedad hacia zonas no contaminadas.

CONTROL DE ENFERMIDADES: (1) Estratexia de cultivo destinada a manter o bo estado de saúde das especies cultivo, lográndoo mediante a frecuente monitorización dos patóxenos así como que a presenza das enfermidades sexa notificada e se reaccione rapidamente. Isto axuda a manter o stock saudable para un crecemento óptimo. (2) Dícese igualmente da xestión dun brote dunha enfermidade nunha área e tempo específico, métodos ou procedementos usados para limitar a expansión de patóxenos ás áreas onde non se coñece a súa existen

BETEGSÉGKEZELÉS: (1) Olyan tenyésztési stratégia, amelynek célja a tenyésztett fajok egészségének biztosítása rendszeres vizsgálatokkal, amelyekkel a kórokozók jelenléte kimutatható, és a megfelelő védekezési módszer gyorsan alkalmazható ellenük. Ez a módszer segít az optimális növekedéshez szükséges jó egészségi állapot fenntartásában. (2) Egy betegség kezelése annak kitörése után egy adott területen és időben, olyan módszerek és eljárások használatával amelyek megakadályozzák a kórokozók átterjedését olyan ter

ZWALCZANIE CHOROBY: (1) Strategia gospodarki hodowlanej zmierza do utrzymania zdrowotności hodowanych gatunków, osiągana poprzez częste sprawdzanie czynników chorobotwórczych, by obecność chorób była możliwie wcześnie zauważona i nastąpiła szybka reakcja. Pomaga to utrzymać obsady w dobrym stanie zdrowotnym i zapewnić im optymalny wzrost. (2) Umiejętne postępowanie w przypadku wybuchu choroby na/w określonym obszarze i czasie; metody lub procedury stosowane w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się czynników choro

Hastalık Kontrolü: 1) Kültür türlerinin sürdürülmesini amaçlayan tarım stratejisi, hastalığın oluşumunun farkedilmesi ve hızlı şekilde tepki verilmesi için patojenlerin sık sık gözlenmesi sayesinde başarılır. Bu optimum büyüme için stoktaki sağlıklı şartları sürdürmeye yardımcı olur. 2) Belirli bir zamanda ve alanda ortaya çıkan hastalığın yönetilmesi; metod ya da prosedürler patojenlerin mevcut olduğu bilinmeyen bölgelere yayılmasını sınırlandırmak için kullanılır.

Was this helpful?
Enhver prosess der sykdomsfremkallende agens overfores mellom organismer. To hovedkategorier, dvs vertikal og horisontal.


TRANSMISSION OF DISEASE: Any process by which pathogens are transported from organism to organism. There are two main categories, i.e. vertical and horizontal.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Διεργασία με την οποία παθογόνα μεταφέρονται από οργανισμό σε οργανισμό. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες μετάδοσης: η κάθετη (βλ.λ) και η οριζόντια.

TRANSMISSION DUNE MALADIE: Relatif à tout processus par lintermédiaire duquel un agent pathogène est transmis dun organisme à un autre. Il existe deux catégories principales; verticale et horizontale.

TRANSMISIÓN DE ENFERMEDAD: Relativo a los procesos mediante los cuales un agente patógeno es transmitido de un organismo a otro. Existen dos categorías principales; vertical y horizontal.

TRANSMISIÓN DE ENFERMIDADES: Calquera proceso polo que os patóxenos son transportados de organismo a organismo. Existen dúas categorías principais; vertical e horizontal.

BETEGSÉGÁTADÁS: Minden olyan folyamat, amelynek során a kórokozók egyik szervezetből a másikba kerülnek. Két fő típusa van: horizontális és vertikális.

PRZENOSZENIE CHOROBY: Każdy proces, w którym czynniki chorobotwórcze są przenoszone z jednego organizmu na drugi. Są dwa główne rodzaje przenoszenia, tj. pionowy i poziomy.

Hastalığın bulaşması: Patojenlerin organizmadan diğer organizmaya geçmesinin her hangi bir yolu. Dikey ve yatay olarak iki esas yolu vardır.

Was this helpful?
Samliv mellom organismer av forskjellig slag. Dersom forholdet er gjensidig fordelaktig kalles det mutualisme. Dersom forholdet er fordelaktig for ene organismen (kommensalet) og har liten effekt (fordelaktig eller skadelig) på den andre (verten) kalles samlivet for kommensalisme. Dersom forholdet er fordelaktig for den ene organismen (parasitten) og skadelig for verten kalles samlivet for parasittisme.


SYMBIOSIS: The more or less intimate and continuous association between individuals of two or more species. If the relationship is mutually beneficial, it is called mutualism. If it is beneficial to one of the individuals (symbiont) with little effect (beneficial or harmful) on the other (host), it is termed commensalism. If it is beneficial to the symbiont and harmful in various degrees, including fatal, to the host, it is termed parasitism.

ΣΥΜΒΙΩΣΗ: Η περισσότερο ή λιγότερο οικεία και συνεχής σχέση μεταξύ ατόμων ενός ή περισσοτέρων ειδών. Εάν η σχέση είναι αμοιβαίως ευργετική τότε καλείται αμοιβιαότητα. Εάν είναι ευεργετική μόνο για το ένα από τα άτομα (συμβιωτής) με λιγότερη επίδραση (είτε ευεργετική είτε επιβλαβή) στο άλλο (ξενιστής), τότε ονομάζεται μονόπλευρως επωφελής συμβίωση (ομοσιτισμός). Εάν είναι επωφελής για το συμβιωτή και επιβλαβής, σε ένα σημαντικό εύρος, συμπεριλαμβανομένης και της θανατηφόρου περίπτωσης, για τον ξενιστή, τότ

SYMBIOSE: Lassociation vitale, plus ou moins intime et continue, de deux types dorganismes, lhôte et le symbiote. Le mutualisme est une symbiose bénéfique aux deux partenaires. Si lassociation est bénéfique au symbiote mais affecte peu lhôte, le terme de commensalisme sapplique. Si lassociation est bénéfique au symbiote mais tourne au détriment ou à la mort de lhôte elle est considérée comme étant du parasitisme.

SIMBIOSIS: Asociación íntima y continua entre individuos de dos o más especies a partir de la cual ambos salen beneficiados. La dependencia de ambos organismos en este tipo de asociación es tan importante que la supervivencia depende del mantenimiento de su relación a lo largo del tiempo.

SIMBIOSE: Asociación íntima e continua entre individuos de dous ou máis especies a partir da cal ambos os dous saen beneficiados. A dependencia de ambos os dous organismos neste tipo de asociación é tan importante que a supervivencia depende do mantemento da súa relación ao longo do tempo.

SZIMBIÓZIS: Két vagy több faj egyedei között fennálló többé-kevésbé szoros és állandó kölcsönhatás. Ha a kapcsolat kölcsönösen előnyös, mutualizmusnak nevezzük. Ha az egyik egyed (szimbionta) számára előnyös, a másikra (a gazdára) nézve csekély (kedvező vagy kedvezőtlen) hatással bír, vagy pedig semleges, ezt kommenzalizmusnak hívjuk. Ha a szimbionta számára előnyös, a gazda számára pedig különböző mértékben káros, vagy akár halálos, ennek a neve parazitizmus.

SYMBIOZA: Mniej lub bardziej ścisły związek pomiędzy osobnikami dwóch lub więcej gatunków. Jeśli związek ten jest korzystny dla wszystkich jego członków, nazywany jest mutualizmem. Jeśli korzystny jest tylko dla jednego z nich (symbionta), a oddziaływanie (korzystne lub szkodliwe) na drugiego jest niewielkie, jest to komensalizm. Związek korzystny dla symbionta a szkodliwy, w różnym stopniu (włącznie ze śmiercią) dla drugiego organizmu określany jest mianem pasożytnictwa.

SİMBİOZİS: İki veya daha fazla türün bireyleri arasında az çok yakından ve sürekli birliktelik. Eğer ilişki karşılıklı yararlı olursa, mutualizm denir. Eğer fayda bir taraftaki bireye (simbiyant) ve diğerine (konakçı) az bir etki (yararlı veya zararlı) varsa , buna

Was this helpful?
Et hvert sykdomstegn, f.eks. observerbart avvik i fysiologi, struktur eller atferd.


SYMPTOM: Any manifestation of disease, such as an aberration in structure, physiology, or behaviour, as interpreted by an observer.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Κάθε εκδήλωση ασθένειας, όπως διαταραχή της δομής, φυσιολογίας ή συμπεριφοράς όπως αυτά ερμηνεύονται από έναν παρατηρητή.

SYMPTOME: Manifestation élémentaire dune maladie, par exemple une anomalie de structure, de physiologie ou de comportement, qui est significative de la présence de cette maladie.

SÍNTOMA: Manifestación de una enfermedad, por ejemplo en anomalías de estructura, de fisiología o de comportamiento, que indican la presencia de esta enfermedad.

SÍNTOMA: Manifestación dunha enfermidade, por exemplo en anomalías na estrutura, fisioloxía ou comportamento, que é interpretada por un observador.

TÜNET: Egy betegség megjelenési formája, például szerkezeti, élettani vagy viselkedésbeli változás, amelyet a megfigyelő értelmez.

OBJAW/SYMPTOM: Każde ujawnienie się choroby, jak np. odchylenie w budowie od normy, fizjologii lub zachowaniu się, które zostało zauważone przez obserwatora.

Semptom: Hastalık belirtilerinin ortaya çıkması, yapının, fizyolojinin ya da davranışların bozulması, gözlemin değerlendirilmesi

Was this helpful?
En gruppe med tegn eller symptomer som når de betraktes ilag karakteriseres som en sykdom.


SYNDROME: A group of signs or symptoms which, when considered together, characterize a disease.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ: Σύνολο σημείων ή συμπτωμάτων τα οποία, χαρακτηρίζουν μία ασθένεια.

SYNDROME: Ensemble des signes ou des symptômes qui caractérisent une maladie.

SÍNDROME: Conjunto de signos o síntomas que caracterizan una enfermedad.

SÍNDROME: Conxunto de signos ou síntomas que, examinados conxuntamente, caracterizan unha enfermidade.

TÜNETEGYÜTTES: Egy betegség jeleinek vagy tüneteinek csoportja, amelyek az adott betegségre együttesen jellemzőek.

ZESPÓŁ/SYNDROM: Grupa objawów lub symptomów, które łącznie rozważane, charakteryzują daną chorobę.

Sendrom: Bir hastalığı tanımlayan birkaç işaret veya semptom.

Was this helpful?
Prosessen, eller resultatet av, å sette sammen enkeltelementer til en sammensatt helhet. Adjektivet Syntetisk betyr kunstig, fra dets bruk i kjemi ved kunstig produksjon av materialer, f.eks. syntetisk gummi.


SYNTHESIS: The process or result of building up separate elements, into a connected whole.In English, the adjective synthetic means artificial, from its use in chemistry, as artificial production of compounds, e.g., synthetic rubber.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Η διαδικασία ή το αποτέλεσμα που προκύπτει από την ένωση ξεχωριστών στοιχείων ώστε να δημιουργεί μια ενιαιά ουσία. Στα αγγλικά το επίθετο "συνθετικός" σημαίνει κάτι το τεχνητό. Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στη Χημεία (π.χ. Συνθετική Χημεία), για να περιγράψει τη σύνθεση τεχνητών προϊόντων, π.χ. συνθετικό καουτσούκ.

SYNTHESE: Procédé ou résultat dune construction à partir déléments séparés, dans un ensemble logique. En Anglais, ladjectif synthétique signfie artificiel, tel quil est utilisé en chimie pour la production artificielle de substances, par exemple le caoutchouc synthétique.

SÍNTESIS: Proceso o resultado de la acumulación de elementos independientes en un todo interconectado. En español, el adjetivo sintético significa artificial, por su empleo en química, como la producción artificial de compuestos, p. ej., caucho sintético.

SÍNTESE: Proceso ou resultado da acumulación de elementos independentes nun todo interconectado. En español, o adxectivo sintético significa artificial, polo seu emprego en química, como a produción artificial de compostos, p. ex., caucho sintético.

SZINTÉZIS: Különböző anyagok egységes egésszé való egyesítésének folyamata. A magyar nyelvben a "szintetikus" melléknév mesterségest jelent, és a kémiai szóhasználatból ered, ahol vegyületek mesterséges előállítását jelenti, pl. szintetikus gumi.

SYNTEZA: Proces lub wynik łączenia odrębnych elementów w całość. W znaczeniu przymiotnikowym syntetyczn/y/a/e oznacza sztuczn/y/a/e - w sensie chemicznym, przy sztucznym wytwarzaniu pewnych substancji, np. guma syntetyczna.

SENTETİK: Ayrı elemanları bir bütün halinde birleştirme işleminin sonucu. İngilizcede sıfat sentezin anlamı yapaydır kimyadaki kullanımından gelir, örneğin bileşiklerin yapay üretimi, örn. sentetik kauçuk.

Was this helpful?
Spredd i hele organismen, f.eks. systemisk infeksjon.


SYSTEMIC: Distributed generally throughout an organism, e.g. systemic infection.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ: Διαδεδομένος γενικά σε όλο τον οργανισμό, π.χ. συστημική μόλυνση.

SYSTEMIQUE: Distribué généralement dans tout lorganisme, par exemple une infection systémique.

SISTÉMICO: Distribuido generalmente en todo el organismo, por ejemplo, infección sistémica.

SISTÉMICO: Distribuído xeralmente en todo o organismo, por exemplo, infección sistémica.

SZISZTÉMÁS: Az egész szervezetre kiterjedő, pl. szisztémás betegségek.

UKŁADOWY/OGÓLNOUSTROJOWY: Rozmieszczenie najczęściej w całym organizmie, np. zakażenie ogólnoustrojowe.

VÜCUDA AİT / SİSTEMİK: Genel olarak bir organizmanın hertarafına yayılmış, örn. sistemik enfeksiyon.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES