AMC LIMITED

J

Et essensielt næringsstoff, en komponent i hemoglobin.


IRON(Fe)): An essential micronutrient, a component of haemoglobin and several enzymes.

ΣΙΔΗΡΟ(Pb): Βασικό μικροθρεπτικό στοιχείο; στοιχείο της αιμογλοβίνης.

FER (Fe): Minéral, micro-nutriment essentiel dans lalimentation, entre dans la composition de lhémoglobine.

HIERRO (Fe): Un micronutriente esencial, un componente de la hemoglobina y numerosos enzimas.

FERRO (Fe): Un micronutriente esencial, un compoñente da hemoglobina e numerosos encimas

VAS (Fe): Esszenciális mikrotápanyag, a hemoglobin alkotóeleme.

ŻELAZO (Fe): Niezbędny mikroelement, składnik hemoglobiny.

DEMİR (Pb): Bir esansiyel mikronütrüent, hemoglobin bileşeni.

Was this helpful?
Utslipp av en væske i stor hastighet, gjennom en dyse, i mottakermediet (resipienten). Jetstrøm fremmer rask blanding og varmespredning.


JET DISCHARGE: The high speed release of an effluent through an opening into the receiving medium. A jet discharge promotes rapid mixing and heat dissipation.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΥΠΟ ΠIΕΣΗ: Η εκκένωση λυμάτων υπό πίεση μέσω ανοίγματος σε έναν αποδέκτη. Η εκκένωση υπό πίεση διευκολύνει την ταχεία ανάμειξη και την διάχυση της θερμότητας.

ECOULEMENT EN JET: Lécoulement à haute vitesse dun effluent, à travers une ouverture, vers le milieu récepteur destiné à promouvoir un brassage et une dissipation de chaleur rapides.

DESCARGA EN PROPULSIÓN: Flujo con alta velocidad de un efluente a través una apertura hacia el medio receptor destinado a promover la mezcla y la disipación de calor.

DESCARGA EN PROPULSIÓN: Fluxo con alta velocidade dun efluente a través unha apertura cara ao medio receptor. Unha descarga a presión promove a mestura rápida e o descenso de temperatura

KIFÚJÁS: Egy folyadék nagy sebességű kibocsátása egy nyíláson keresztül a befogadó közegbe. Gyorsítja a keveredést és a hőátadást.

WYPŁYW STRUMIENIOWY: Wysoka szybkość wypuszczania ścieku przez otwór do odbieralnika. Wypływ strumieniowy sprzyja szybkiemu mieszaniu i rozproszeniu ciepła.

HIZLI BOŞALTIM: Bir atık suyun ortamda bulunan bir açıklık boyunca hızlı bir şekilde tahliye edilmesi. Hızlı boşaltım hızlı karışımı ve ısı dağılımını teşvik eder.

Was this helpful?
En kompleks kjemisk forbindelse som frisetter jod dersom den tilsettes vann. Kan i passende konsentrasjoner brukes til å desinfisere egg og utstyr, men er svært giftig for fisk.


IODOPHOR: A complex chemical compound which, on exposure to water, releases iodine. Can be used in appropriate concentrations for disinfecting eggs or equipment, but is highly toxic to fish.

ΙΩΔΟΦΟΡΟΣ: Σύνθετη χημική ένωση η οποία, όταν εκτεθεί στο νερό, ελευθερώνει ιώδιο. Χρησιμοποιείται σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, γιά την απολύμανση αυγών ή εξοπλισμού, αλλά είναι εξαιρετικά τοξική γιά τα ψάρια.

IODOPHORE: Composé chimique complexe qui libère de liode au contact de leau. Utile, aux concentrations appropriées, pour la désinfection des oeufs de poissons ou des installation aquacoles, mais savère très toxique envers les poissons.

YODÓFORO: Compuesto químico muy complejo que en contacto con el agua libera yodo. Útil, a concentraciones apropiadas, para la desinfección de huevos de peces o de instalaciones acuícolas, pero es tóxico para los peces.

IODÓFORO: Composto químico complexo que en contacto coa auga libera iodo. Pode ser usado en concentracións apropiadas para desinfectar ovos ou equipos, pero é altamente tóxico para os peixes.

JODOFOR: Olyan összetett veyület, amely vízzel érintkezve jódot képes kibocsátani. Megfelelő koncentrációban az ikra és a berendezések fertőtlenítésére használható, de a halak számára súlyosan mérgező.

JODOFORM: Kompleksowy związek chemiczny, który w zetknięciu z wodą uwalnia jod. W odpowiednich koncentracjach może być stosowany do dezynfekcji ikry lub narzędzi, ale jest wysoce toksyczny dla ryb.

İYODOFOR: Suya maruz bırakıldığında iyotu bırakan kompleks bir kimyasal karışımdır. Yumurtaları veya ekipmanları dezenfekte etmek için uygun konsantrasyonlarda kullanılabilir fakat balık için yüksek oranda zehirlidir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES