AMC LIMITED

(A-Z)

Γένος κατά Gram αρνητικών βακτηρίων που προκαλούν σηψαιμίες στα ψάρια. Το Y. ruckeri προκαλεί την ασθένεια της εντερικής ερυθροστομίασης (βλ.λ.). Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι παρεμφερή με αυτά της νέκρωσης και της αιμορραγίας.


YERSINIA: A genus of Gram-negative bacteria that produce septicaemias in fish: Y. ruckeri is the causative agent of Enteric Redmouth Disease. The symptoms of the disease are similar to necrosis and haemorrhagy.

YERSINIA: Genre de bactéries gram-négatives à lorigine des septicémies des poissons. Y. ruckeri est lagent causal de la maladie de la "Bouche Rouge". Les symptômes ressemblent à des nécroses ou des hémorragies.

YERSINIA: Género de bacterias gram negativas que da origen a septicemias en peces. Y. Ruckeri es el agente causante de la enfermedad de la "boca roja". Los síntomas se parecen a necrosis o a hemorragias.

YERSINIA: Xénero de bacterias Gram negativas que dá orixe a septicemias en peixes. < i>Y. Ruckeri é o axente causante da enfermidade entérica da "boca vermella". Os síntomas parécense os da necrose ou as hemorraxias.

YERSINIA: Fekélyesedést (szeptikémiát) okozó Gram-negatív baktériumok nemzetsége. A Y. ruckeri a vörösszájúság kórokozója. A betegség a nekrózishoz és a hemorrhágiához hasonló tüneteket mutat.

YERSINIA: En slekt av gramnegative bakterier som forårsaker septikemi (blodforgiftning) hos fisk. Y. ruckeri forårsaker sykdommen Rødmunnsjuke (Yersinose), i engelsk litteratur kjent som ”Enteric Redmouth Disease”. Symptomer som blødninger og nekrose har sykdommen felles med mange andre tilstander og sikker diagnose stilles ved isolering og identifisering av bakterier.

YERSINIOZA: Rodzaj bakterii Gram-ujemnej, która wywołuje posocznicę u ryb; Yersinia ruckeri jest czynnikiem przyczynowym choroby "red mouth” (choroba "czerwonej gęby”). Objawy choroby wyrażają się nekrozą i krwotokiem.

YERSİNİA: Balıklarda septisemi oluşturan gram negatif bir bakteri türü. Yersinia ruckeri balıklarda kızıl ağız hastalığına sebep olan bir ajandır. Hastalığın belirtileri kanama ve nekrozlardır.

Was this helpful?
Γένος βακτηρίων, παθογόνων γιά τα θαλάσσια ζώα.


VIBRIO: Genus of bacterial pathogens of marine animals.

VIBRIO: Genre de bactéries pathogènes des animaux marins.

VIBRIO: Género de bacterias patógenas de los animales marinos.

VIBRIO: Xénero de bacterias patóxenas dos animais mariños.

VIBRIO: Tengeri állatok számára kórokozó baktériumok nemzetsége.

VIBRIO: Bakterieslekt som er sykdomsfremkallende for marine dyr.

PRZECINKOWIEC/WIBRION: Rodzaj bakteryjnych patogenów zwierząt morskich.

VİBRİO: Denizel organizmalarda hastalık yapan bakteriyel bir patojen türü.

Was this helpful?
Ctenolabrus spp. Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus spp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.


WRASSE: Ctenolabrus spp. Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture est Ctenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

LABRIDO: Ctenolabrus spp. Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

LÁBRIDO: Ctenolabrus spp. Peixe da familia Labridae que vive en simbiose quitándolle os ectoparasitos e limpando as lesións a un peixe hospedador. Exemplo desta simbiose en acuicultura é Ctenolabrus sp. que elimina os piollos mariños (ej. xénero Lepeophtheirus e Caligus) del salmón.

AJAKOSHAL: Ctenolabrus spp. A Labridae családba tartozó halfajok, amelyek más halfajokkal szimbiózist alakítanak ki. Eltávolítják a gazdahal külső élősködőit és kitisztítják a sebeit. Az akvakultúrában ilyen szimbiózis pl. a lazacok és az ajakoshalak együttélése, amelynél az utóbbiak a haltetveket (Lepeophtheirus és Caligus nemzetség) távolítják el.

LEPPEFISK: Ctenolabrus spp. Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved a fjerne ytre parasitter og holde sar rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).

WARGACZE (Ctenolabrus spp.) : Ryby z rodziny wargaczowatych (Labridae), które wykazują zależność symbiotyczną usuwając pasożyty zewnętrzne i zmiany chorobowe z ryb gospodarzy. Przykładem tej symbiozy w akwakulturze jest wargacz skalik (Ctenolabrus rupestris) usuwający wszy morskie (np. z rodzaju Lepeophtheirus i Caligus) z łososia.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Labridae familyasından simbiyotik ilişki sergiler konakçı balıkta ektoparaziti azaltır , lezyonları temizler. Akuakültürde bu simbiyoza örnek goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp)dır,salmonlardan deniz piresini (e.g. genera Lepeophtheirus ve Caligus) temizler.

Was this helpful?
ΕΛΚΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Ασθένεια αβέβαιης αιτιολογίας (πιθανόν ιογενής) που προσβάλλει σολομοειδή που επιστρέφουν από την θάλασσα στο γλυκό νερό. Αρχικά εμφανίζεται υπό μορφή κακώσεων στην κεφαλική περιοχή που εν συνεχεία μολύνονται από βακτήρια και μύκητες.


UDN: Ulcerative dermal necrosis: a disease of uncertain aetiology (possibly viral) which affects salmonids returning from sea to freshwater. Initially it appears as lesions in the head region which usually become infected by bacteria and fungi.

NUD: Necrose Ulcérative Dermique. Maladie détiologie inconnue (peut-être virale) affectant les salmonidés à leur retour dans les eaux douces à partir de la mer. Les premières symptômes sont des lésions de la région céphaliques qui ensuite sont infectées par des bactéries et des champignons.

NUD: Necrosis Ulcerativa Dérmica: Enfermedad de etiología desconocida (puede ser viral) que afecta los salmónidos en su retorno a las aguas dulces desde el mar. Los primeros síntomas son lesiones de la región cefálica que son después infectadas por bacterias y hongos.

NUD: Necrose Ulcerativa Dérmica: Enfermidade de etioloxía descoñecida (posiblemente viral) que afecta os salmónidos no seu retorno ás augas doces dende o mar. Os primeiros síntomas son lesións da rexión cefálica que son despois infectadas por bacterias e fungos.

UDN: Fekélyes bőrnekrózis (Ulcerative dermal necrosis): tisztázatlan eredetű (valószínűleg vírusos) betegség, amely a tengerből édesvízbe visszatérő lazacféléket támadja meg. Kezdetben fekélyek jelennek meg a halak feji részén, amelyeket azután baktériumok és gombák fertőznek meg.

UDN: Ulcerativ dermal nekrose: Sykdom med usikkert opphav (mulig viral), som bare er registrert på villaks og sjøørret under gytevandring. Oppstår som lesjoner i hoderegionen, som vanligvis blir infisert av bakterier og sopp. Finnes ingen behandling.

UDN (Ulcerative dermal necrosis): Wrzodziejąca martwica skóry; choroba o niewyjaśnionej etiologii (prawdopodobnie wirusowa), która zakaża ryby łososiowate powracające z morza do wody słodkiej. Początkowo objawia się ona w postaci zmian chorobowych w rejonie głowy, które zwykle są zakażone bakteriami i grzybami.

ÜLSERATİF DERİ NEKROZU: Ülseratif deri nekrozu: Salmonidlerin denizden tatlı suya döndükten sonra etkilendikleri (muhtemelen viral), etiyolojisi belirsiz bir hastalık. Genellikle mantar ve bakteri ile enfekte olmuş baş bölgesinde lezyonlarla ortaya çıkar.

Was this helpful?
Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ


TRIMETHOPRIM: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and

TRIMETHOPRIM: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIMETROPRIMA: Las sulfonamidas potenciadas bloquean una etapa diferente a otras sulfonamidas, del metabolismo de ácido fólico. La proporción de sulfonamida y potenciador debe estar basada idealmente en el comportamiento farmacocinético de las dos drogas. Tales datos, sin embargo, son escasos para peces. La sulfonamida potenciada de uso más común es co-trimazina TM Sulfadiazina: trimetoprim (5: 1). Otras sulfonamidas potenciadas incluyen sulfametoxazole / trimetoprim ( Tribrissen TM), sulfamerazina / trimeto

TRIMETROPRIMA: As sulfonamidas potenciadas bloquean unha etapa diferente a outras sulfonamidas, do metabolismo de ácido fólico. A proporción de sulfonamida e potenciador debe estar baseada idealmente no comportamento farmacocinético das dúas drogas. Tales datos, non obstante, son escasos para peixes. A sulfonamida potenciada de uso máis común é co-trimazina TM Sulfadiazina: trimetoprim (5: 1). Outras sulfonamidas potenciadas inclúen sulfametoxazole / trimetoprim (Tribrissen TM), sulfamerazina / trimetoprim e s

TRIMETOPRIM: A potenciált szulfonamidok a többi szulfonamidtól eltérő ponton blokkolják a folsav-anyagcserét. A szulfonamid és a potenciátor aránya ideális esetben a két gyógyszer farmakokinetikai tulajdonságain alapul. A halakkal kapcsolatban kevés ilyen adat ismert. A leggyakrabban használt potenciált szulfonamid a cotrimazine (TM) (szulfadiazin:trimetoprim 5:1). Ide tartozik még a szulfometoxazol/trimetoprim (Tribrissen TM), a szulfamerazin/trimetoprim és a szulfametazin/trimetoprim (ROMET

TRIMETOPRIM: Potensierte sulfonamider blokkerer et annet stadium av folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og potensiator bør ideelt sett baseres på farmakokinetisk oppførsel hos de to medikamentene. Slike data finnes imidlertid sjelden for fisk. Den vanligste potensierte sulfonamiden i bruk er co-trimaszinTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre potensierte sulfonamider inkluderer sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trime

TRIMETOPRIM : Zwiększanie aktywności sulfonamidów w skuteczności blokowania różnych stadiów metabolizmu kwasu foliowego do innych sulfonamidów. Stosunek sulfonamidu do potentiatora powinien być idealnie oparty na farmakokinetycznym zachowaniu dwóch leków. Jednakże takie dane są niewystarczające dla ryb. Najpowszechniej używanym skutecznym sulfonamidem jest co-trimazine TM [sulfadiazyna:trimetoprim (5:1)]. Innymi aktywnymi sulfonamidami zawierającymi sulfametazyna/trimetoprim (Tribrissen TM), sulfam

TRIMETHOPRIM: Folik asit metabolizmasının farklı bir evresinde diğer sülfanamidlere karşı etkili hale getirilen sülfonamidler bloku. Etkisini güçlendirmek için, sülfanamidin en ideal oranı, 2 ilacın farmokokinetik davranışı üzerine kurulmalı. Bununla beraber benzer data, balıklar için az bulunur. Kullanımda en etkili sülfanamid, co-trimazine TM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Diğer etkili sülfanamidler sulfamethoksazol/trimethoprim ( Tribrissen TM ), sulfamerazin/trimethoprim ve sulf

Was this helpful?
Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.


TRIBUTYLTIN: A chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TRIBUTYLETAIN: Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

TRIBUTILTINA: Compuesto químico utilizado en ciertas pinturas antifouling provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.

TRIBUTILTINA: Composto químico utilizado en certos axentes antifouling. Coñecido por causar imposex nos moluscos.

TRIBUTILTIN: Bizonyos eltömődést gátló szerekben alkalmazott vegyület. Puhatestűekben hermafroditizmust okozó hatása ismert.

TRIBUTYLTIN (TBT): Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

TRIBUTYLTIN (TBT) : Związek chemiczny występujący w niektórych środkach przeciwporostowych, powodując bezpłodność hodowanych mięczaków.

TRIBUTYLTIN: Belirli antifauling ajanların bulunduğu kimyasal bir bileşik. Yumuşakçaları etkilemeye neden olan olarak bilinir.

Was this helpful?
Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ


TRIBRISSEN: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and

TRIBRISSEN: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIBRISSEN: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

TRIBRISSEN: Referido a calquera axente microbiano que comprende un membro específico do grupo das sulfonamidas en combinación dun potenciador, normalmente trimetoprima. As sulfonamidas potenciadas bloquean unha etapa diferente do metabolismo do ácido fólico respecto a outras sulfonamidas. A relación entre o sulfonamida e o axente potenciador esta idealmente baseada sobre o comportamento farmacolóxico dos dous medicamentos. Tales datos, non obstante, son escasos para peixes. A sulfonamida potenciada máis com

TRIBRISSEN: Olyan antimikrobiális szerek, amelyek egy szulfonamid típusú vegyület és valamilyen potenciátor, általában trimetoprim kombinációjából állnak. A potenciált szulfonamidok a többi szulfonamidtól eltérő ponton blokkolják a folsav-anyagcserét. A szulfonamid és a potenciátor aránya ideális esetben a két gyógyszer farmakokinetikai tulajdonságain alapul. A halakkal kapcsolatban kevés ilyen adat ismert. A leggyakrabban használt potenciált szulfonamid a cotrimazine (TM) (szulfadiazin:trimetoprim 5:1). Id

TRIBRISSEN: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

TRIBRISSEN : Zwiększanie aktywności sulfonamidów w skuteczności blokowania różnych etapów metabolizmu kwasu foliowego do innych sulfonamidów. Stosunek sulfonamidu do potentiatora powinien być idealnie oparty na farmakokinetycznym zachowaniu dwóch leków. Jednakże takie dane są niewystarczające dla ryb. Najpowszechniej używanym skutecznym sulfonamidem jest co-trimazine TM [sulfadiazyna:trimetoprim (5:1)]. Innymi aktywnymi sulfonamidami zawierającymi sulfametoksazol/trimetoprim (Tribrissen TM), sulfa

Tribrissen: Potansiyel sülfonamidler diğer sülfonamidlerin folik asit metabolizmalarının farklı aşamalarını engeller. Artırıcının sülfonamid derecesi ideal olarak iki ilacın farmokinetik davranışına dayalı olmalıdır. Ancak bu bilgiler balıklar için yetersizdir. Kullanımdaki en yaygın potansiyel sülfonamid co-trimazin TM dir. (sülfadiazin : trimethoprim, 5:1). Diğer potansiyel sülfonamidler sulfamethoksazol / trimethoprim (Tribrissen TM) sülfamerazin / trimethoprim ve sulfametrazin / trimethoprim (ROMET TM)

Was this helpful?
Επίδραση ενός αλληλόμορφου ενός γονιδιακού τόπου στο αντίστοιχο αλληλόμορφο του ομόλογου χρωμοσώματος κατά τη σύναψη.


TRANSVECTION: The influence of one allele at a gene locus on the corresponding allele of the homologous chromosome during synapsis.

TRANSVECTION: Linfluence que peut avoir un allèle dun locus génique sur lallèle correspondant sur un chromosome homologue pendant la synapsis.

TRANSVECCIÓN: Influencia que puede tener un alelo de un locus genético sobre el alelo correspondiente en el cromosoma homólogo durante la sinapsis cromosómica.

TRANSVECCIÓN: Influencia que pode ter un alelo dun locus xenético sobre o alelo correspondente no cromosoma homólogo durante a sinapse cromosómica.

TRANSZVEKCIÓ: Egy génlókuszban található allél befolyása a homológ kromoszómán lévő, vele megegyező allélra szinapszison keresztül.

TRANSVEKSJON: Påvirkning fra et allel på det korresponderende allelet på det homologe kromosomet under synapsis.

PRZENOSZENIE : Wpływ jednego allelu przy locus genu na odpowiedni allel homologicznego chromosomu w czasie łączenia się homologicznych chromosomów.

TRANSVEKSİYON: Sinapsis boyunca homolog kromozomların benzer allelleri üzerindeki bir gendeki bir allelin etkisi.

Was this helpful?
ΤRI-BUTYLTIN. Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.


TBT: Tri-butylin: a chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TBE: TRI-BUTYL ETAIN.Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

TBE: Tributiltin: compuesto químico utilizado en ciertas pinturas "antifouling". provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.

TBE: Tributil-estaño: composto químico utilizado en certos axentes "antifouling". Coñecido por causar imposex en moluscos.

TBT: Bizonyos eltömődést gátló szerekben alkalmazott vegyület. Puhatestűekben hermafroditizmust okozó hatása ismert.

TBT: Tributlyn:Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

TBT: Tributylin: związek chemiczny występujący w niektórych środkach przeciwporostowych. U mięczaków powoduje bezpłodność.

Tributilin: Tributilin: Çürümeyi önleyici ajanlarda bulunan bir kimyasal bileşiktir. Yumuşakçalarda imposekse sebep olduğu bilinir.

Was this helpful?
Σύντομες διαδοχικές επαναλήψεις. Εναλλακτικός όρος για το μικροδορυφορικά (βλ.λ.).


STR: Short tandem repeats. An alternative term for microsatellite.

STR: Courtes séquences répétées en tandem. Nom alternatif pour Microsatellite

STR: Repeticiones de tándems cortos. Término alternativo de microsatélite.

STR: Repeticións de tándems curtos. Termo alternativo ao de microsatélite.

STR: Rövid tandem ismétlődések. A mikroszatelitek egyik elnevezése.

STR: Repeterende DNA-sekvenser på 1-6 basepar. Også kalt “short tandem repeats”(STR).

STR (short tandem repeats): (Krótkie tandemowe powtórzenia). Termin alternatywny dla mikrosatelitarnego STR, który stanowi kilkunukleotydowe, tandemowe powtórzenia o długości od 2 do 6 par zasad, powtarzających się określoną ilość razy w sekwencji.

STR: Mikrosatelete alternetif bir terim olarak kullınmaktadır ve genom üzerindeki kısa tekrar dizilerini ifade eder.

Was this helpful?
Οικογένεια με γατόψαρα, της υπόταξης Siluroides, η οποία αποτελείται από 15 γένη και περίπου 70 είδη των γλυκών υδάτων. Εμφανίζονται στην Ασία και την Ευρώπη, δεν φέρουν λέπια και διαθέτουν ένα νωτοκοιλιακό πεπλατυσμένο κεφάλι το μέγεθος του οποίου μπορεί να φτάσει από 10cm έως 3 m. Τα γατόψαρα είναι συνήθως νυκτόβια είδη και απαντώνται σε ποτάμια και στάσιμα νερά. Η ωοτοκία λαμβάνει χώρα στο τέλος του Μαίου/ αρχές Ιουνίου και τα αυγά αποτίθενται σε ρηχά νερά με βλάστηση, και φυλάσσονται από το


SILURIDAE: Catfish, family of the sub-order Siluroides, comprising 15 genera and about 70 freshwater species occurring in Asia and Europe with a scale-less body and a dorsoventrally flattened head, growing from 10cm to 3 m. Silurids, which are mostly nocturnal, occur both in rivers and in lentic waters. Spawning takes place in late May/early June in nests made in shallow, grass-vegetated sites, guarded by the male. It is reared in pond cultures together with carp, or, alternatively, in cages or tanks fed w

SILURIDES: Famille de poissons-chats du sous-ordre Siluroidés, comportant 15 genres et environ 70 espèces d’eau douce en Asie et Europe. Dépourvus d’écailles et avec une tête applatie dorso-ventralement. De 10 cm à 3 m de long, les siluridés sont pour la plupart nocturnes et habitent les cours d’eau et les eaux lentiques. La ponte a lieu à la fin mai-début juin dans des nids construits dans des zones peu profondes à herbier. Les nids sont surveillés par les mâles. L’espèce la plus abondante en Europe est

SILURIDOS: Gato de río, familia del suborden Siluroideos que comprende 15 géneros y cerca de 70 especies de agua dulce que se dan en Asia y Europa con un cuerpo poco escamoso y una cabeza plana dorsoventralmente y que crece desde 10 cm a 3 m. Los silúridos, que son sobre todo nocturnos, se dan tanto en ríos como en aguas estancadas. La eclosión tiene lugar a finales de mayo o principios de junio en "nidos" hechos en lugares con vegetación, aguas poco profundas, guardados por el macho. Crece en cultivod en

SILURIDAE / SILÚRIDOS: Silúridos ou peixes gato, familia da suborde Siluroideos que comprende 15 xéneros e preto de 70 especies de auga doce que se dan en Asia e Europa cun corpo sen escamas e unha cabeza plana dorsoventralmente e que crece dende 10 cm a 3 m. Os silúridos, que son sobre todo nocturnos, danse tanto en ríos coma en augas lénticas. A eclosión ten lugar a finais de maio ou principios de xuño en "niños" feitos en lugares con vexetación, augas pouco profundas, gardados polo macho. Crece en cultivos en estan

SILURIDAE: Harcsafélék; a Siluroides alrend egyik családja, amelybe 15 nemzetség körülbelül 70 édesvízi faja tartozik. Ázsiában és Európában őshonosak. Testük pikkelyek nélküli, fejük hát-hasi irányban lapított. Testhosszuk 10 cm és 3 m között változik. A legtöbbször éjszakai életmódú harcsafélék folyó- és állóvizekben is előfordulnak. Május végén vagy június elején ívnak, sekély vizű, fűvel benőtt területeken épített fészkekben, amelyeket a hím őriz. Halastavakban a ponttyal együtt nevelik, esetleg meleg

SILURIDAE: Mallefamilie tilhørende orden Siluriformes, består av 15 slekter og rundt 70 ferskvannsarter som lever i Asia og Europa. Har ingen skjell på kroppen og et dorsoventralt sammentrykt hode. Blir fra 10 cm til 3 m. Er oftest nattaktive, og lever både i elver og lentiske (stillestående) vannmasser. Gyter seint i mai eller tidlig i Juni i reder som er bygget på grunne gressbegrodde lokaliteter, redet beskyttes av hannen. Oppdrettes i dammer i lag med karper (polykultur), samt i merder eller i tanker f

SUMOWATE (Siluridae): Rodzina ryb sumowatych, podrząd Suloroidei obejmującym 15 rodzajów i około 70 gatunków słodkowodnych występujących w Azji i Europie, o ciele pozbawionym łusek i spłaszczonej grzbietobrzusznie głowie, osiągających długość ciała od 10 cm do 3 m. Sumowate, które w większości są rybami nocnymi, występują zarówno w rzekach, jak i w wodach lenitycznych. Tarło odbywają na przełomie maja i czerwca w gniazdach wykonanych w miejscach płytkich, porośniętych roślinnością, strzeżonych przez samca. Hodowane s

SILURIDAE: Yayın balığı, alt-ordosu Siluroides, 15 cinsi ve yaklaşık 70 tatlı su türü kapsar, Avrupa ve Asyada 10cmden 3m ye kadar yetişirken pulsuz vücut ve dorsal ventral doyunca devam eden düz başı vardır. Silurids, çoğu nokturnal, hem nehirde hemde lentik sistemlerde olur. Yumurtlama, mayıs ayının sonunda haziran başında sığ yerlerde yuva yaparak gerçekleşir , ot- çimenlik bölgelerde, erkekleri tarafından korunur. Sazanla birlikte havuz yetiştiriciliği yapılır yada alternatif , kafeslerde yada tanklar

Was this helpful?
SI: Διεθνές σύστημα μονάδων.


S.I. units: International System of Units.

UNITES S.I.: Système International des unités.

UNIDADES S.I.: Sistema internacional de unidades.

S.I. / Unidades S.I.: Sistema Internacional de Unidades. / Unidades do Sistema Internacional.

SI-egységek: A mértékegységek nemzetközi rendszere.

S.I. enheter: ”International System of Units”. Internasjonalt enhetssytem.

JEDNOSTKI SI: Międzynarodowy system jednostek.

ULUSLAR ARASI BİRİMLER SİSTEMİ: ULUSLAR ARASI BİRİMLER SİSTEMİ.

Was this helpful?
Οικογένεια ερμαφρόδιτων κυρίως ψαριών τα οποία ανήκουν στην τάξη Perciformes, και κατοικούν συνήθως στα θερμά νερά των ηπειρωτικών υφαλοκρηπίδων. Το κρέας τους είναι λευκό και σχετικά λιπώδες με κάποιο σχετικό εμπορικό ενδιαφέρων. Ορισμένα είδη καλλιεργούνται σε μονάδες εκτροφής.


SERRANIDAE: A fish family belonging to the order Perciformes, usually hermaphroditic, comprising species inhabiting warm shelf waters; of some commercial importance, with tasty, moderately fatty and white meat. Some species pursued as game fish, others cultured in fish farms.

SERRANIDES: Poisson appartenant à la famille des perciformes, appelé bar, normalement hermaphrodite. Poissons du plateau continental de valeur commerciale. Le chair est blanc, goutteux et modérément gras. Certaines espèces sont pêchées, d’autres élevées.

SERRANIDAE: Familia de peces perteneciente al orden de los Perciformes, normalmente hermafroditas, que comprende un grupo de especies de aguas cálidas no profundas ; con cierta importancia comercial y una carne blanca, apetitosa y moderadamente grasa. Algunas especies son apreciadas en la pesca deportiva y otras cultivadas en piscifatorías.

SERRANIDAE: Serránidos: familia de peixes pertencente á orde dos Perciformes, normalmente hermafroditas, que comprende un grupo de especies de augas cálidas pouco profundas; con certa importancia comercial e unha carne branca, apetitosa e moderadamente graxa. Algunhas especies son apreciadas na pesca deportiva e outras cultivadas en piscifatorías.

SERRANIDAE: A sügéralkatúak (Perciformes) rendjének egyik családja. Az ide tartozó fajok általában hermafroditák, meleg, partközeli vizekben élnek. Húsuk fehér, ízletes, mérsékelten zsíros, emiatt magas kereskedelmi értékű. Néhány fajuk népszerű horgászzsákmány, másokat pedig halgazdaságokban tenyésztenek.

SECCHI-SKIVE : Sirkulær plate (20 cm i diameter), der øvre overflate er delt opp i fire like deler. Annenhver del er malt svart, mens de resterende er hvite (to svarte og to hvite). Brukes til å måle siktedyp i vannmasser, ved at den senkes ned med et måletau. Enkel og billig metode for å måle turbiditet i en vannsøyle.

STRZĘPIELOWATE (Serranidae): Rodzina ryb należących do rzędu Perciformes, zwykle obojnacze, obejmująca gatunki zamieszkujące ciepłe wody szelfowe; niektóre o ważnym znaczeniu gospodarczym, smacznym, białym i umiarkowanie tłustym mięsie. Niektóre gatunki są traktowane jako ryby sportowe, inne natomiast są przedmiotem hodowli.

SERRANIDAE: Ordosu Perciformese ait balık familyasındandır, genellikle erseliktir, ılık şelf sularda hayatlarını sürdürürler; bazı ticari önemi olan,lezzetli, orta yağlı ve beyaz etlidir. Bazı türleri sportif balıkçılık amacıyla değerlendirilirken diğerleri ise çiftliklerde kültüre edilir.

Was this helpful?
Κυκλικός δίσκος (διαμέτρου 20 cm), η άνω επιφάνεια του οποίου χωρίζεται σε 4 ίσα μεταξύ τους τεταρτημόρια και βάφεται κατά τρόπο ώστε τα 2 ακριβώς απέναντι είναι μαύρα ενώ τα 2 ενδιάμεσα λευκά. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διείσδυσης του φωτός ή την διαύγεια του νερού. Καταδύεται πάνω σ ένα βαθμολογημένο σχοινί ώσπου να εξαφανιστεί. Αποτελεί ένα σχετικά φθηνό μέσον για την μέτρηση της θολότητας της υδάτινης στήλης, που είναι ενδεικτική γιά την ποιότητα του νερού.


SECCHI DISK: A circular plate (20 cm diameter), the upper surface of which is divided into four equal quadrants and so painted that two quadrants directly opposite each other are black and the intervening ones white. It is used to measure light penetration or transparency of water and lowered on a calibrated line until it disappears. A relatively inexpensive means of measuring turbidity in the water column.

DISQUE DE SECCHI: Disque circulaire (denviron 20 cm de diamètre) dont la surface supérieure est divisée en quatre secteurs égaux qui sont peints alternativement en noir et blanc; dispositif utilisé afin de mesurer la pénétration de la lumière dans leau; il est immergé au bout dun filin étalonné jusquà sa disparition. Un moyen peu cher de mesurer la turbidité de leau, un indicateur de la qualité de cette dernière.

DISCO DE SECCHI: Disco circular (20 cm de diámetro) cuya superficie esta dividida en cuatro sectores iguales pintados alternativamente en negro y blanco; dispositivo utilizado para medir la penetración de la luz o la transparencia del agua; sumergido en una línea calibrada hasta su desaparición. Representa un medio relativamente barato para medir la turbidez en columna de agua.

DISCO DE SECCHI: Disco circular (20 cm de diámetro) a superficie superior da cal esta dividida en catro sectores iguais pintados alternativamente en negro e branco; dispositivo utilizado para medir a penetración da luz ou a transparencia da auga, somerxínndoo nunha liña calibrada ata a súa desaparición. Representa un medio relativamente barato para medir a turbidez na columna de auga.

SECCHI-KORONG: 20 cm átmérőjű, kör alakú lemez, amelynek felső felszínét négy, egyenlő negyedre osztják és úgy festik ki, hogy két, egymással szemben lévő negyed fekete lesz, a másik kettő pedig fehér. A fény behatolási mélységének, illetve a víz átlátszóságának mérésére szolgál. A vízbe egy kalibrált zsinóron eresztik le addig, amíg a negyedek még megkülönböztethetők egymástól. A vízoszlop zavarosságának mérésére szolgáló, viszonylag olcsó módszer.

SECCHI-SKIVE : Sirkulær plate (20 cm i diameter), der øvre overflate er delt opp i fire like deler. Annenhver del er malt svart, mens de resterende er hvite (to svarte og to hvite). Brukes til å måle siktedyp i vannmasser, ved at den senkes ned med et måletau. Enkel og billig metode for å måle turbiditet i en vannsøyle.

KRĄŻEK SECCHIEGO: Okrągła płytka (średnica 20 cm), której górna powierzchnia jest podzielona na cztery ćwiartki, które są tak pomalowane, że dwie ćwiartki położone naprzeciw siebie są czarne a leżące między nimi są białe. Służy on do pomiaru przenikania światła lub przezroczystości wody; spuszczana jest na kalibrowanej lince do momentu, aż zniknie z pola widzenia. Stosunkowo tani sposób pomiaru mętności w słupie wody.

SEKİ DİSKİ: Üst kısmı dört eşit bölüme ayrılmış ve karşılıklı bölümler zıt renklere (siyah-beyaz) boyanmış çapı 20 cm olam yuvarlak bir daire şeklinde tasarlamış özel bir aparattır. Su içerisine daldırılarak kaybolduğu derinliğin ölçülmesiyle ışığın suda absorbe olduğu derinliği ölçmede kullanılır. Su kolonunun bulanıklığını beli,rlemede kolay ve ucuz bir metottur.

Was this helpful?
Εξέταση ενός πληθυσμού (ή αντιπροσωπευτικού του δείγματος) με σκοπό να ανιχνευθεί η παρουσία μιας κατάστασης ή ενός χαρακτηριστικού (π.χ. μιας ασθένειας).


SCREENING: The close examination of a population (or its representative sample) to determine the presence of a condition (e.g. disease or trait).

CRIBLAGE: Examen dune population (ou dun échantillon représentatif) afin de déceler la présence dune condition spécifique (une maladie ou un trait par exemple).

CRIBADO: Comprobación de una población (o de una muestra representativa) con el fin de detectar la presencia de una condición específica (una enfermedad o un rasgo por ejemplo).

CRIBADO: Exame minucioso dunha poboación (ou dunha mostra representativa) co fin de detectar a presenza dunha condición específica (unha enfermidade ou un trazo por exemplo).

SZŰRÉS: Egy populáció (vagy az azt jelképező minta) közeli vizsgálata, amelynek célja egy állapot (pl. betegség vagy tulajdonság) jelenlétének megállapítása.

KONTROLL: Kontrollering av et eksperiment eller en test ved å bruke en organisme som ikke utsettes for de eksperimentelle substansene eller forholdene (negativ kontroll). Å kontrollere et eksperiment eller en test ved å inkludere kjente positive substanser eller miljøforhold (positiv kontroll).

SORTOWANIE: Ścisły przegląd pogłowia (obsady) bądź jego próby reprezentatywnej, w celu określenia aktualnego stanu zdrowotnego (np. choroby) lub wyglądu.

TARAMA: Bir populasyonun veya o populasyonu temsil eden örneklerin bir durumun (hastalık veya özellik gibi) varlığının belirlenmesi için detaylı incelenmesi.

Was this helpful?
Γένος μυκήτων που απαντά στο έδαφος και στο γλυκό νερό.


SAPROLEGNIA: A genus of fungi found in fresh water and in soil.

SAPROLEGNIA: Genre de champignon rencontré dans les eaux douces et le sol.

SAPROLEGNIA: Género de hongo encontrado en las aguas dulces y en el suelo.

SAPROLEGNIA: Xénero de fungo atopado en augas doces e chan.

SAPROLEGNIA: Édesvízben és a talajban előforduló gombák nemzetsége.

SAPROLEGNIA: Soppslekt som lever i ferskvann og jord.

SAPROLEGNIA: Rodzaj grzyba występującego w wodzie słodkiej i glebie.

Saprolegnia: Toprakta ve tatlı sularda bulunan bir mantar cinsi.

Was this helpful?
Αρχέγονη οικογένεια τελεοστέων (Protocanthopterygii) ιχθύων με ασαφής σχέσεις με τις άλλες οικογένειες (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) της τάξης Salmoniformes. Τα περισσότερα είδη διαθέτουν ένα λιπώδες πτερύγιο. Τα περισσότερα είδη είναι φυσοστόμια (Ductus pneumaticus), με κυκλοειδή λέπια. Τα περισσότερα σολομοειδή είναι ανάδρομα ψάρια με ένα καλά αναπτυγμένο μηχανισμό παλιννόστησης. Ορισμένα είδη είναι σε θέση να δημιουργούνε πληθυσμούς απομονωμένους σε κλειστούς κόλπους (βλ.λ.)


SALMONIDAE: A relatively primitive teleost family (Protocanthopterygii) with unclear relations to other families (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) within the order Salmoniformes. Most of the species possess an adipose fin. They are physostomes (open Ductus pneumaticus) with cycloid scales. Most salmonids are anadromous fish with a well-developed homing instinct; some species are capable of forming landlocked populations.

SALMONIDAE: Famille de téléostéens relativement primitifs (protocanthopterygés) avec des affinités incertaines avec d’autres familles (coregonidés, thymallidés, plecoglossidés) parmi l’ordre salmoniformes. La plupart des espèces possèdent une nageoire adipeuse. Poissons physostomes (conduit pneumatique ouvert) avec des écailles cycloïdes. La plupart des salmonidés sont anadromes. Certaines espèces sont capables de former des populations en baies fermées à la mer.

SALMONIDAE: Familia de teleósteos primitivos (Protocantopterigios) sin una clara relación con otras familias (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) dentro del orden de los salmoniformes. Muchas de las especies tienen una escama adiposa. Son fisóstomos (con el Ductus pneumaticus abierto y con escamas cicloides. Muchos salmónidos son anádromos con un instinto de procedencia muy desarrollad. Muchas especies son capaces de formar poblaciones aisladas.

SALMONIDAE: Salmónidos: familia de teleósteos relativamente primitivos (Protocantopterigios) sen unha clara relación con outras familias (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) dentro da orde dos salmoniformes. Moitas das especies teñen unha aleta adiposa. Son fisóstomos (co conduto pneumático aberto) e con escamas cicloides. Moitos salmónidos son anadromos cun instinto de procedencia moi desenvolvido. Algunhas especies son capaces de formar poboacións illadas.

SALMONIDAE: Lacacfélék; viszonylag primitív csontoshalak (Protocanthopterygii) családja, amelynek rokonsága a lazacalkatúak (Salmoniformes) rendjének többi családjával (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) nem teljesen tisztázott. A legtöbb fajnak van zsírúszója. Légvezetékük (Ductus pneumaticus) nyitott, cikloid pikkelyeik vannak. A legtöbb lazacféle anadrom, hazatérési ösztönük jól fejlett. Néhány fajuk a tengertől elszakított populációk kialakítására is képes.

SALMONIDAE: Relativt primitiv teleostfamilie (overorden Protocanthopterygii) med uklart slektskap til andre familier (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) i ordenen Salmoniformes (laksefisk). De fleste artene har fettfinne. Alle har fysostom svømmeblære (åpen Ductus pneumaticus ) og sykloide skjell. De fleste artene i familien er anadrome fisk med en velutviklet evne til å finne tilbake til oppvekstområdene. Noen arter kan ha populasjoner med hele livssyklusen i ferskvann.

RODZINA RYB ŁOSOSIOWATYCH (Salmonidae): Stosunkowo prymitywna rodzina ryb kostnoszkieletowych (Protocanthopterygii) z niejasnym pokrewieństwem z innymi rodzinami (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) wewnątrz rzędu Salmoniformes. Większość gatunków posiada płetwę tłuszczową. Są to ryby otwartopęcherzowe z łuskami cykloidalnymi. Większość łososiowatych stanowią ryby anadromiczne z dobrze rozwiniętym instynktem umożliwiającym powrót do miejsca urodzenia; niektóre gatunki tworzą śródlądowe populacje (np. troć jeziorowa, S. trutta m.

SALMONIDAE: Nispeten ilkel bir teleost familyasından (Protocanthopterygii) diğer familyalarla ilişkisi net olmayan (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) ordosu Salmoniformesdir. Çoğu türlerinde adipoz yüzgeç vardır. Bunlar yuvarlak pullara sahip fizostomlardır (open Ductus pneumaticus). bunların çoğu anadromdur çok iyi gelişmiş doğduğu yere dönüş iç güdüsü vardır (open Ductus pneumaticus); bazı türlerde sınırlı bölgede yaşamaya uyum sağlayabilirler.

Was this helpful?
Ριβονουκλεϊκό όξύ. Πολυνουκλεοτίδιο που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό των ριβονουκλεοτιδίων τριφωσφορική αδενοσίνη, τριφωσφορική γουανοσίνη, τριφωσφορική κυτοσίνη και τριφωσφορική oυριδίνη. Το RNA συνήθως απαντά ως μονόκλωνο μόριο, αν και ο εκτεταμένος ενδομοριακός σχηματισμός δεσμών μεταξύ συμπληροματικών βάσεων δημιουργεί σύνθετες δευτεροταγείς δομές. Λειτουργεί ως γονιδίωμα σε ορισμένους ιούς αλλά στα άλλα είδη κυττάρων εκπληρώνει ενα σημαντικό αριθμό από ζωτικές δημιουργίες για την με


RNA: Ribonucleic acid; a polynucleotide formed by the polymerization of the ribonucleotides adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate and uracyl triphosphate. RNA usually occurs as single-stranded molecules, although extensive intramolecular base pairing causes it to assume complex secondary structures. It serves as genome in certain viruses but in other cells it accomplishes a number of vital roles in the passage of information from DNA (qv) to proteins. DNA-based genetic

ARN: Acide ribonucléique: chaîne polynucléotidique formée par la polymérisation des ribonucléotides adénosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate, et uracyle triphosphate. Normalement présent sous forme de chaînes simples; lexistence dappariement entre les bases dune seule chaîne confère une structure secondaire complexe. Sert de génome chez certains virus, mais dans dautres cellules, lARN a un nombre de rôles vitaux. Linformation génétique renfermée par lADN est transferée à

ARN: Ácido Ribonucleico; Cadena polinucleotídica formada por la polimerización de ribonucleótidos, trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, trifosfato de citosina y trifosfato de uracilo. Normalmente presente en forma de cadenas simples; la existencia de apareamiento entre las bases de una sola cadena le confiere una estructura secundaria compleja. Sirve como genoma en ciertos virus, pero en otras células el ARN tiene varios funciones vitales. La información genética del ADN es transferida

ARN: Ácido Ribonucleico; Cadea polinucleotídica formada pola polimerización de ribonucleótidos, trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, trifosfato de citosina e trifosfato de uracilo. Normalmente presente en forma de cadeas simple; a existencia de apareamento entre as bases dunha soa cadea confírelle unha estrutura secundaria complexa. Serve como xenoma en certos virus, pero noutras células o ARN ten varios funcións vitais. A información xenética do ADN é transferida ao ARN por un proceso c

RNS: Ribonukleinsav; az adenozin-, guanozin-, citozin- és uracil-trifoszfát nukleotidok polimerizációjával létrejövő polinukleotid. Az RNS általában egyszálú formában fordul elő, habár a molekulán belüli bázispárosodások összetett másodlagos szerkezeteket hozhatnak létre. Bizonyos vírusok genomját RNS alkotja, de más sejtekben a DNS-ben tárolt információ továbbításában van lényeges szerepe. A DNS-ben kódolt információ a transzkripció folyamata során RNS-re íródik át, amelynek eredményeként hírvivő (m

RNA: Ribonukleinsyre. Polynukleotid som dannes ved polymerisering av ribonukleotidene adenosin trifosfat, guanosin trifosfat, cytosin trifosfat og uracil trifosfat. RNA forekommer vanligvis som enkeltstrengede molekyler, selv om intramolekylær baseparing gir det en kompleks sekundærstruktur. Fungerer som genom i visse virus, men i andre celler har RNA en rekke essensielle funksjoner ved overforing av informasjon fra DNA til proteiner. Genetisk informasjon fra DNA overføres til RNA ved transkripsjon a

RNA: Kwas rybonukleinowy; polinukleotyd utworzony przez polimeryzację rybonukleotydów adenozynotrójfosforanowych, trójfosforanu guanozyny, cytozyny trójfosforanowej i uracylu trójfosforanowego. RNA występuje zwykle w postaci cząsteczek o pojedynczym łańcuchu, chociaż ekstensywna wewnątrzcząsteczkowa koniugacja zasadowa pobudza je do przyjęcia złożonych wtórnych struktur. W niektórych wirusach służy ona jako genom, ale w innych komórkach spełnia liczne żywotne role w przekazywaniu informacji od DNA (q

RNA: Ribonükleik asit; adenozin trifosfat, guanozin trifosfat, sitozin trifosfat ve urasil trifosfat ribonükleotidlerinin polimerizasyonuyla oluşan bir polinükleotiddir. Yoğun molekül içi baz çiftleri karmaşık ikincil yapılar oluşturmasına rağmen, RNA genellikle tek dizi bir molekül olarak oluşur. Bazı virüslerde genom olarak bulunur fakat diğer hücrelerde DNAdan proteinlere bilgi aktarımı gibi hayati bir çok rolü bulunmaktadır. DNAya bağlı genetik bilgi, mesajcı RNAda sentezlenmiş kalıp DNA olarak k

Was this helpful?
ROTOREADER


ROTOREADER: A circular device used to read micro haematocrit (MHC) values after centrifugation.

ROTOREADER: Appareil circulaire destiné à la lecture des micro valeurs des hématocrites après centrifugation.

ROTOLECTOR: Aparato circular utilizado para la lectura de los valores del micro hematocrito (MHC) después de la centrifugación.

ROTOLECTOR: Aparato circular utilizado para a lectura dos valores do micro hematocrito (MHC) despois da centrifugación.

ROTOREADER: A mikrohematokrit (MHC) érték centrifugálás utáni leolvasására szolgáló kör alakú készülék.

MÅLESKIVE: Et rundt redskap til å lese hematokrit-verdier (MHC) etter sentrifugering.

CZYTNIK MIKROWIRÓWKI: Urządzenie stosowane do odczytu wartości mikrohematokrytu (MHC) po odwirowaniu próbki krwi.

ROTOREADER: Santrifüjden sonra mikrohematokrit değerlerini okuyan dairesel bir alet.

Was this helpful?
Βλ. ΡΑΔΙΟ-ΑΝΟΣΟ-ΔΟΚΙΜΗ. Ραδιοανοσολογική μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού.


RIA: Radioimmunoassay: a number of different, sensitive immunological techniques based around the specificity of the antigen-antibody reaction. R.I.As are used to quantify low concentrations of antigenic or antibody titres, using radiolabelled reagents.

RIA: Voir Dosage radio-immunologique. Un nombre de techniques immunologiques de très grande sensibilité basées sur la spécificité de liaison entre un anticorps et un antigène. Lutilisation de composés radiomarqués permet la détection de très faibles quantités dantigènes ou le titrage des anticorps.

RIA: Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunológicas de gran sensibilidad basadas en la especificidad de las uniones entre anticuerpo y antígeno. La utilización de compuestos marcados radioactivamente permite la detección de cantidades muy bajas de antígenos o de dosificación de anticuerpos.

RIA: Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunolóxicas de gran sensibilidade baseadas na especificidade das unións entre anticorpo e antíxeno. A utilización de reactivos marcados radioactivamente permite a cuantificación de cantidades moi baixas de antíxenos ou de anticorpos.

RIA: Radioimmunoassay; az antigén-antitest reakció specificitására alapozott, érzékeny immunológiai vizsgálati módszer. A RIA-t alacsony koncentrációjú antigének vagy antitestek mennyiségének meghatározására használják, radioaktívan jelölt reagensekkel.

RIA: Radioimmunoassai: En rekke forskjellige immunkjemiske teknikker, som er basert på spesifiteten i antistoff-antigen bindinger. Brukes til å mengdebestemme lave konsentrasjoner av antistoff eller antigen, ved hjelp av radioaktivt merkede reagenser.

RIA : Test radioimmunologiczny: liczba różnych immunologicznych czułych technik, opartych na specyficzności reakcji antygen-przeciwciało. RIA-y są używane do ilościowego określenia niskich koncentracji miana antygenowego lub przeciwciałowego stosując znakowane radioaktywne odczynniki.

RIA: Radyoimmünoassay; Antijen, antikor reaksiyonun özgüllüğüne dayanan bir çok farklı, hassas immünolojik teknikler. R.I.A lar radyolojik olarak etiketlenmiş belirteçleri kullanarak antijen ya da antikor titrelerinin düşük konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır.

Was this helpful?
Συστηματικά βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Renibacterium salmoninus. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και οι επιδημίες εκδηλώνονται συνήθως όταν μειώνεται η θερμοκρασία του νερού. Η ασθένεια έχει και χρόνιο (βλ. λέξη) και οξύ τύπο (βλ. λέξη).


RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Causes a systematic bacterial disease of salmonids known as bacterial kidney disease. The disease is widespread and epidemics occur usually when water temperatures are declining. The disease has both chronic and acute forms.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM : Infection bactérienne rénale; infection bactérienne systématique chez les Salmonidés provoquée par Renibacterium salmoninus . La maladie est largement répandue et les manifestations épidémiques sont souvent associées au refroidissement de leau. La maladie comporte des formes chroniques et aigues.

RENIBACTERIUM SALMONARUM : Renibacterium salmoninus provocada infección bacteriana sistemática en los salmónidos. La enfermedad está muy extendida y las manifestaciones epidémicas van a menudo asociadas al enfriamiento de agua. La enfermedad incluye formas crónicas y agudas.

RENIBACTERIUM SALMONINARUM: A Renibacterium salmoninarum provoca a infección bacteriana sistemática nos salmónidos coñecida como a enfermidade bacteriana do ril. A enfermidade está moi estendida e as manifestacións epidémicas van a miúdo asociadas ao arrefriamento de auga. A enfermidade inclúe formas crónicas e agudas.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: A lazacfélék bakteriális vesebetegségének kórokozója. A betegség széles körben elterjedt. Járványok általában csökkenő vízhőmérséklet esetén alakulnak ki. Létezik heveny és idült formája is.

RENIBACTERIUM SALMONARUM: Systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Renibacterium salmoninus . Sykdommen er vidt utbredt, og utbrudd er vanligst ved synkende vanntemperaturer. Sykdommen har både kroniske og akutte former.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Przewlekła i ostra postać choroby systemicznej ryb łososiowatych, nazywana bakteryjną chorobą nerek. Choroba jest szeroko rozpowszechniona i epidemiczna; występuje zazwyczaj przy spadkach temperatury wody.

RENIBACTERIUM SALMONiINARUM: Salmonidlerin sistematik bakteriyel hastalık sebep olarak bilinir örnek bakteriyel böbrek hastalığı. Geniş alana yayılan ve salgın bir hastalıktır, genellikle su sıcaklığı düştüğünde oluşur. Hastalık hem kronik hemde akut formu mevcuttur.

Was this helpful?
ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με 18 ή περισσότερα άτομα άνθρακα και δύο τουλάχιστον διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.


PUFA: Poly unsaturated fatty acids: fatty acids with 18 or more carbon atoms and two or more double bonds. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.

AGPI: Acides gras polyinsatures: Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.

AGPI: Ver Ácidos grasos poli-insaturados, se conocen sobre todo por sus siglas en inglés (PUFA).

AGPI (PUFA): Ácidos graxos poliinsaturados: ácidos graxos con 18 ou máis átomos de carbono e dous ou máis dobres enlaces. Estes lípidos son coñecidos por ser extremadamente importantes no desenvolvemento temperán de moitos peixes mariños e larvas de moluscos.

PUFA: Többszörösen telítetlen zsírsav. Legalább 18 szénatomot és kettő vagy több kettős kötést tartalmazó zsírsavmolekulák. Ezek a lipidek nélkülözhetetlenek sok tengeri hal- és rákfaj lárvaalakjainak fejlődéséhez.

PUFA: Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr.

PUFA: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe: kwasy tłuszczowe o 18 lub większej liczbie atomów węgla i dwoma lub większą liczbą podwójnych wiązań. Lipidy te są niezwykle ważne we wczesnych stadiach rozwojowych wielu gatunków ryb morskich oraz larw skorupiaków i małży.

Çoklu doymamış yağ asitleri.: İki veya daha fazla çift bağı ve 18 veya daha fazla karbonlu yağ asitleri. Bu yağ asitlerinin, erken gelişim aşamasındaki bir çok balık ve kabuklu larvası için oldukça önemli oldukları bilinir.

Was this helpful?
ppt: Μέρη ανά χίλια.


Ppt: Parts per thousand.

Ppt: Partie pour mille.

Ppt: Parte por mil.

Ppt: Parte por mil.

Ppt: Ezredrész.

Ppt: Parts per thousand = promille. Se KONSENTRASJON.

Ppt: Jedna część na tysiąc.

Binde bir: Binde bir

Was this helpful?
Ενδημικό είδος αστακού της Β. Αμερικής όπου καλλιεργείται εντατικά σε ορυζώνες. Έχει μεταφερθεί στην Ευρώπη και την Κίνα (όπου καλλιεργείται επίσης εντατικά) και ευδοκιμεί συνήθως αντικαθιστώντας μερικά τους ντόπιους πληθυσμούς, Ζει συνήθως σε περιοχές με αυξημένη ροή υδάτων, απαντάται όμως και σε στάσιμα νερά με βλάστηση. Είναι ανθεκτικό σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου 3mn dm3 ενώ μπορεί να ανεχθεί μεγάλο εύρος διακύμανσης του pH. Μετά την εισαγωγή του σε κάποιο σύστημα, αντικαθιστ


PROCAMBRUS CLARKII: Crayfish, native of southern North America where it is cultured extensively in ricefields. The species has been transferred to Europe and China where it either thrives in natural water bodies, partly replacing native species, or is extensively cultured (in particular in China). It dwells mainly in lotic waters, but is also found in lentic, vegetated waters. It is resistant to oxygen content as low as 3mn dm 3 and tolerant of a wide pH range. Once introduced into a water body, it out-c

PROCAMBRUS CLARKII : Ecrevisse native des régions méridionales de l’Amérique du Nord. Cultivée de façon extensive dans les rizières. Cette espèce a été transférée à l’Europe et la Chine ou elle prospère dans les corps d’eau naturel, remplaçant partiellement les espèces indigènes. Également cultivée de façon extensive en Chine. Habite généralement les eaux lotiques, mais se rencontre également dans les eaux lentiques avec beaucoup de végétation. Résiste à des taux faibles d’oxygène (3mn.dm3), et tolère une

PROCAMBARUS CLARKII : Cangrejo, nativo del sur de norteamérica donde se cultiva extensivamente en campos de arroz. La especie ha sido transferida a Europa y China en donde aparece en cursos naturales de agua, en parte reemplazando especies nativas, o se cultiva extensivamente (en China en particular). Habita especialmente en aguas lóticas aunque también se encuentra en aguas vegetativas. Es resistente a niveles de oxígeno tan bajos como 3mn dm3 y tolerantes a un amplio rango de pH. Una vez introducidos en

PROCAMBARUS CLARKII: Cangrexo de auga doce, nativo do sur de Norteamérica onde se cultiva extensivamente en campos de arroz. A especie foi transferida a Europa e China onde properan en cursos naturais de auga, en parte substituíndo especies nativas ou cultívase extensivamente (en China en particular). Habita especialmente en augas lóticas aínda que tamén se atopa en augas lénticas con vexetación. É resistente a niveis de osíxeno tan baixos como 3 mn/dm3

PROCAMBRUS CLARKII: Észak-Amerikában őshonos édesvízi rákfaj, amelyet rizsföldeken, extenzív körülmények között tenyésztenek. A fajt betelepítették Európába és Kínába, ahol tenyésztik (elsősorban Kínában), de a természetes vizekben is megtelepedett, gyakran kiszorítva az őshonos fajokat. Főleg folyóvizekben él, de növényekkel benőtt állóvizekben is előfordul. Elviseli a 3mn dm 3 oxigénkoncentrációt és a szélsőséges pH-értékeket is. Természetes vizekbe betelepülve kiszorítja az őshonos rákfajokat, megvált

PROCAMBARUS CLARKII: Kreps som hører naturlig hjemme i det sørlig Nord Amerika der den oppdrettes ekstensivt i rismarker. Arten er blitt introdusert i Europa og Kina der den enten har utbredt seg i naturlige vannmasser, der den delvis har erstattet naturlige arter, eller oppdrettes ekstensivt (spesielt i Kina). Den lever hovedsakelig i lotisk vann, men finnes og i lentisk, begrodd vann. Tåler oksygennivåer så lave som 3 nm dm-, og er tolerant for et vidt pH-spekter. Når den settes ut i en naturlig vannmas

PROCAMBRUS CLARKII: Rak rodzimy w wodach południowych USA, gdzie hodowany jest ekstensywnie na polach ryżowych. Gatunek został przeniesiony do Europy i Chin, gdzie dobrze się rozwija w zbiornikach naturalnych, zastępując częściowo gatunki miejscowe, bądź jest hodowany ekstensywnie (w szczególności w Chinach). Zasiedla on głównie wody płynące, ale jest także spotykany w zarośniętych wodach stojących. Wytrzymuje znaczne spadki tlenu dochodzące nawet do 3 mg dm-3, a także szeroki zakres pH. Wprowadzony do

PROCAMBRUS CLARKII: Kerevitler, Kuzey Amerikanın güneyinde yerleşmiş, geniş olarak pirinç tarlalarında yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türleri Avrupadan Çine transfer edilmiş, ya doğal kaynakta yetiştiriciliği yapılmakta, kısmen doğal türlerle değiştirilir, yada kapsamlı olarak kültürü yapılır (özellikle Çinde). Lotik sistemde hayatlarına devam ederler hemde lentik sistemde,bataklık sularında, bulunur.3 nm dm ye kadar oksijen doygunluğuna dirençli ve geniş pH aralığına sahiptir. Bir defa adapte olduğunda bölgenin ye

Was this helpful?
ppb: Μέρη ανά δισεκατομμύριο.


Ppb: Parts per billion.

Ppb: Partie par billion.

Ppb: Parte por billón.

Ppb: Parte por billón.

Ppb: Milliárdod rész.

Ppb: Parts per billion. Se KONSENTRASJON.

Ppb: Jedna część na miliard.

Milyonda bir: Milyonda bir

Was this helpful?
Mέρη ανά εκατομμύριο, βλ. συγκεντρώσεις.


Ppm: Parts per million.

Ppm: Parts en million.

Ppm: Parte por millón.

Ppm: Partes por millón.

Ppm: Milliomod rész.

Ppm: Parts per million. Se KONSENTRASJON.

Ppm: Jedna część na milion.

Ppm: Milyonda bir parça.

Was this helpful?
Ορος που περιγράφει την συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου σε ένα διάλυμα. pH= -Log(H+). Για αραιά διαλύματα [Η+]=μοριακή συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου. Το pΗ του καθαρού ύδατος είναι 7 δηλαδή ουδέτερο. Διαλύματα με pH μικρότερο του 7, θεωρούναι όξινα και με μεγαλύτερο από 7 αλκαλικά. Η λογαριθμική φύση του pΗ δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του μέσου με τον αριθμητικό μέσο δύο τιμών.


pH: A term used to describe the hydrogen ion activity of a solution; pH= -Log (H+). For dilute solutions[H+] = molar hydrogen ion concentration. The pH of pure water is 7 and is referred to as neutral. A solution of pH less than 7 is said to be acid whereas a solution of pH above 7 is said to be alkaline. The logarithmic nature of pH means that average pH cannot be calculated from the arithmetic mean of two values.

pH: Coéfficient caractérisant lacidité ou la basicité dun milieu; le pH est défini comme le logarithme négatif de la concentration dions dhydrogène: pH = -Log [H+]. Le calcul du pH moyen à partir de la moyenne arithmétique de valeurs de pH estimées est un exemple de la mauvaise utilisation de ce coéfficient bien défini. La sommation de valeurs de pH, qui sont en réalité logarithmiques, est léquivalent de la multiplication des concentrations ioniques. Le pH moyen correct est obtenu par la conversion

pH: Coeficiente que caracteriza la acidez o la alcalinidad de un medio; el pH se define como el algoritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno: pH = -Log[H+]. El cálculo del pH medio a partir del promedio aritmético de valores de pH estimados es un ejemplo de la mala utilización de este coeficiente bien definido. La suma de valores de pH, que son en realidad logarítmicos, es el equivalente de la multiplicación de las concentraciones iónicas. El pH promedio correcto se obtiene por la conver

pH: Coeficiente que caracteriza a acidez ou a alcalinidade dun medio; o pH defínese como o algoritmo negativo da concentración do ión hidróxeno: pH = -Log[H+]. Para solucións diluídas [H+]= concentración molar de ión hidrógeno.El pH da auga pura é 7 e denomínase como neutro. Unha solución con pH inferior a 7 dise que é ácida mentres que unha superior a 7 se di que é alcalina. O cálculo do pH medio a partir da media aritmética de valores de pH estimados é un exemplo da mala utilización deste coeficie

pH: Egy oldatban lévő hidrogénionok aktivitásának leírására használt fogalom; pH= -Log (H+). Híg oldatokban [H+] = moláris hidrogénkoncentráció. A tiszta víz pH-ja 7, ezt semlegesnek nevezzük. A 7-esnél alacsonyabb pH-jú oldat savas, a 7-esnél magasabb pH-jú pedig lúgos. A pH logaritmikus volta miatt az átlagos pH nem számolható ki két érték számtani átlagaként.

PH: Betegnelse som beskriver mengden av hydrogenatomer i en løsning, pH = -log[H+]. [H+] = den molare konsentrasjonen (mol/liter) av hydrogen i løsningen. pH i rent vann er 7, og henvises til som nøytral. Løsninger med pH under 7 er sure, mens løsninger med pH over 7 er basiske. pH sin logaritmiske natur gjør at den ikke kan beregnes ut fra aritmetisk gjennomsnitt av to verdier.

pH: Termin stosowany do opisania aktywności jonu wodoru w roztworze; pH = - Log (H+). Dla roztworów rozcieńczonych (H+) = koncentracja molarna jonu wodorowego. pH czystej wody wynosi 7 i jest nazywane obojętnym. Roztwór o pH niższym od 7 jest nazywany kwaśnym, podczas gdy roztwór o pH wyższym od 7 jest nazywany zasadowym. Logarytmiczny charakter pH oznacza, że średnie pH nie może być obliczane ze średniej arytmetycznej dwóch wartości.

pH: Bir eriyiğin hidrojen iyon aktivitesini tanımlamak için kullanılan bir terim; pH= -Log (H+). Seyreltilmiş solusyonlar için [H+] = molar hidrojen iyon konsantrasyonu. Saf suyun pHsı 7dir ve nötr olarak tanımlanır. pHı 7in altında olan bir eriyik acid olarak olarak tanımlanırken pHsı 7nin üzerindekiler alkali olarak adlandırılır. pHnın doğal logaritmasının anlamı ortalama pH iki değerin aritmetik ortalamasından hesaplanamazdır.

Was this helpful?
Δινομαστιγωτό το οποίο είναι τοξικό για τα ψάρια και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας στον άνθρωπο. Έχει προκαλέσει στο παρελθόν μαζική θνησιμότητα στα ψάρια των ακτών της Β. Καρολίνας (ΗΠΑ). Η κατανομή του εκτείνεται από τα νότια της Φιλαδέλφειας έως τον κόλπο του Μεξικού. Εμφανίζεται συνήθως αμέσως μετά την άνθηση του φυτοπλαγκτού και ο μεταβολισμός του μπορεί να αλλάξει κάτω από ορισμένες συνθήκες από αυτότροφος σε ετερότροφο.


PFISTERIA .SP.: A dinoflagellate that is toxic to fish and gives rise to severe health problems in humans, P. piscicida .has caused mass mortalities in fish populations along the coast of North Carolina (USA). It is known to occur south of Philadelphia to the Gulf of Mexico. It seems to occur immediately after algal blooms, its metabolism switching, under certain environmental conditions, from autotrophic to heterotrophic.

PFISTERIA SP.: Dinoflagellé qui est toxique envers les poissons et provoque de sévères problèmes de santé humaine. P. picicida a provoqué des mortalités massives des populations de poissons le long du côte de Caroline du Nord (Etats-unis). Rencontré également du sud de Philadelphie jusqu’au Golfe de Mexique. Son apparition semble avoir lieu peu de temps après un bloom algal, son métabolisme changeant d’une mode autotrophie à une mode hétérotrophe.

PFISTERIA SPP: Dinoflagelado descubierto en los años 1980 que es tóxico para los peces y originando problemas sanitarios en humanos. P. piscicida originó mortalidades masivas en poblaciones de peces de la costa de Carolina del norte (USA). Se encuentra desde el sur de Filadelfia hasta el golfo de México. Aparece después de un bloom de algas y bajo ciertas condiciones ambientales su metabolismo cambia de autótrofo a heterótrofo. En esta segunda condición se aprovecha de los peces.

PFISTERIA SPP.: Dinoflaxelado descuberto nos anos 1980 que é tóxico para os peixes e orixina problemas sanitarios en humanos. P. piscicida orixinou mortalidades masivas en poboacións de peixes da costa de Carolina do norte (USA). Tense coñecemento disto dende o sur de Filadelfia ata o golfo de México. Aparece despois dun afloramento de algas e baixo certas condicións ambientais o seu metabolismo cambia de autótrofo a heterótrofo. Nesta segunda condición afecta os peixes.

PFISTERIA SP.: A halak számára mérgező és az emberekben komoly egészségügyi problémákat okozó kovamoszatok. A P. piscicida tömeges elhullásokat okozott Észak-Carolina (USA) tengerpartja mentén. Philadelphiától délre, egészen a Mexikói-öbölig előfordul. Algavirágzásokat követően azonnal megjelenik. Bizonyos környezeti feltételek között anyagcseréjét autotrófól heterotrófra képes változtatni.

PFISTERIA SP.: En dinoflagellat oppdaget tidlig i 1980-årene. Kjent for å være giftig for fisk og fører til alvorlige helseproblemer hos mennesker. P. piscicida har forårsaket massedød i fiskepopulasjoner langs kysten av North Carolina (USA). Forekommer sør for Philadelphia til Mexicogolfen. Den ser ut til å forekomme rett etter algeoppblomstringer. Under visse miljøforhold forandres metabolismen fra autotrof til heterotrof, og denne fysiologiske tilpasningen gjør arten i stand til å “fortære” fisk.

PFISTERIA sp.: Bruzdnica, która jest toksyczna dla ryb i powoduje poważne zagrożenie zdrowia ludności; P. piscicida powodowała masowe śnięcie populacji ryb wzdłuż wybrzeży Karoliny Północnej (USA). Wiadomo, że występuje od strony południowej Filadelfii do Zatoki Meksykańskiej. Wydaje się, że pojawia się bezpośrednio po zakwitach glonów; jej metabolizm zmienia się pod wpływem określonych warunków środowiskowych z autotroficznego na heterotroficzny.

PFISTERIA .SP.: Balıklar için zehirli ve ciddi sağlık problemlerine neden olan bir dinoflagellattır, P. piscicida Kuzey Carolina (USA)’ da kıyı boyunca balık popülasyonunda kitle ölümlere yol açmıştır. Güney Philadelphia ile Meksika Körfezi oluştuğu bilinmektedir. Alg patlamalarından hemen sonra, kendi metabolizma geçişinde, belli çevresel şartlar altında, ototroftan hetetrofa geçerken oluştuğu bilinmektedir.

Was this helpful?
ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ. Μέθοδος με την οποία πολλαπλασιάζονται εκθετικά συγκεκριμένες περιοχές DNA, χρησιμοποιώντας κατάλληλους πριμοδότες (βλ.λ.) μαζί με μια ανθεκτική στη θερμοκρασία DNA πολυμεράση. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την ανάστροφη μεταγραφή (βλ.λ) ενός συγκεκριμένου RNA (RT-PCR), παράγοντας ένα ενισχυμένο, δίκλωνο DNA, το οποίο είναι συμπληρωματικό στο RNA στόχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την τεχνική αυτή ακόμα και ένα μο


PCR: Polymerase chain reaction; method to exponentially amplify specific regions of DNA using primers and a heat-stable DNA polymerase. This technique may be coupled to the reverstranscription of a specific RNA (RT-PCR) producing an amplified double-stranded DNA that is complementary to the target RNA. In some cases it is possible to detect and identify a single target DNA molecule with this technique.

PCR: Réaction polymérasique en chaine: méthode utilisée pour amplifier de façon exponentielle une région spécifique d’ADN utilisant des amorces et une polymérase ADN thermostable. Cette technique peut être couplée à la transcription inverse d’un ARN spécifique (RT-PCR), produisant un ADN double brin qui est complémentaire à l’ARN cible. Dans certaines circonstances, il est possible de déceler une seule molécule d’ADN par cette technique.

PCR: Reacción en cadena de la Polimerasa.Método para amplificar exponencialmente regiones específicas de ADN usando iniciadores o « primers » y una polimerasa de ADN. Esta técnica puede acoplarse a la transcripción inversa de un ARN específico (RT-PCR) produciendo un ADN de doble hebra amplificado complementario al ARN diana. En algunos casos con esta técnica es posible detectar e identificar como diana un ADN simple.

PCR: Reacción en cadea da Polimerasa. Método para amplificar exponencialmente rexións específicas de ADN usando iniciadores ou «primers» e unha polimerasa de ADN termoestable. Esta técnica pode adaptarse á transcrición inversa dun ARN específico (RT-PCR) producindo un ADN de dobre febra amplificado complementario ao ARN diana. Nalgúns casos con esta técnica é posible detectar e identificar como diana unha única molécula de ADN.

PCR: Polimeráz láncreakció; olyan módszer, amellyel lehetséges egy specifikus DNS-szakasz exponenciális felsokszorozása primerek és hőstabil polimerázok használatával. Ez a technika egy specifikus RNS reverz-transzkripciójához kapcsolható (RT-PCR), amellyel egy megsokszorozott, az eredeti RNS-sel komplementer, kettős szálú DNS-szakasz állítható elő. Néhány esetben egyetlen DNS-molekula is kimutatható és azonosítható ezzel a módszerrel.

PCR: Metode for eksponentielt å amplifisere spesifikke regioner i DNA ved bruk av primere og varmebestandig DNA-polymerase. Denne teknikken kan kobles sammen med revers transkripsjon av et spesifikt RNA (RT-PCR) for å produsere et amplifisert dobbeltrådet DNA som er komplementært med mål RNA. I noen tilfeller er det mulig å detektere og identifisere et enkelt mål DNA-molekyl med denne teknikken.

PCR: Reakcja łańcuchowa polimerazy; metoda wykładniczego zwiększenia swoistych segmentów DNA, używając starterów i stabilnego termicznie DNA polimerazy. Technika ta może być połączona z odwróconą transkrypcją swoistego RNA (RT-PCR), wytwarzającego wzmocniony podwójny łańcuch DNA, który uzupełnia docelowe RNA. W niektórych przypadkach możliwe jest tą techniką wykrycie i zidentyfikowanie pojedynczej docelowej cząsteczki DNA. Metoda PCR umożliwia badania przesiewowe poszczególnych osobników na występow

PCR: Polimeriz zincir reaksiyonu; primer ve sabit sıcaklıkta DNA polimerazı kullanılarak DNA nın spesifik bölgesini katlanarak çoğaltan bir metottur. Bu teknik, çoğalmış çift-dizili DNA kullanarak spesifik RNA (RT-PCR) ters transkriptaz’ a bağlanır, buda hedef RNA için tamamlayıcı olur. Bazı durumlarda, bu teknikle tek hedef DNA molekülünü tanımlamak ve belirlemek mümkündür.

Was this helpful?
C7Η7Ο2Ν, μέρος του μορίου του φολλικού οξέος. Απαραίτητο γιά τον μεταβολισμό ορισμένων μικροοργανισμών.


PABA (PARA-AMINOBENZOIC ACID): (C7H7O2N), part of the folic acid molecule; essential in the metabolism of certain microorganisms.

APAB (ACIDE (PARA-AMINOBENZOIQUE): (C7H7O2N), faisant partie de la molécule dacide folique; essentiel dans le métabolisme de certains micro-organismes.

APAB (ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), parte de la molécula de ácido fólico; esencial en el metabolismo de ciertos microorganismos.

APAB (ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), parte da molécula de ácido fólico; esencial no metabolismo de certos microorganismos.

PABA (PARA-AMINO-BENZOESAV): (C7H7O2N), a folsav molekulájának egy része; bizonyos mikroorganizmusok anyagcseréjéhez nélülözhetetlen.

PABA (PARA-AMINOBENZOSYRE): (C7H7O2N), del av folinsyre-molekylet. Essensiell i metabolismen hos visse mikroorganismer.

KWAS PARAAMINOBENZOESOWY (KABA >PABA): (C7H7O2N). Część cząsteczki kwasu foliowego, niezbędnego w przemianie materii niektórych mikroorganizmów.

PABA (PARA-AMINOBENZOİK ASİT): (C7H7O2N), Mikroorganizma moleküllerinde gerekli olan folik asit molekülünün parçasıdır.

Was this helpful?
Χημικό σύμβολο για τον φωσφόρο.


P: Chemical symbol for phosphorus.

P: Symbole chimique du Phosphore.

P: Símbolo químico del fosfato.

P: Símbolo químico do fosforo.

P: A foszfor vegyjele.

P: Kjemisk symbol for fosfor.

P: Symbol chemiczny fosforu.

Fosfor: Fosforun kimyasal sembolü

Was this helpful?
Το όνομα του είδους του Ευρωπαϊκού επίπεδου στρειδιού (βλ.λ.).


OSTREA EDULIS: The species name of the European Flat Oyster, a member of the family Ostreidae of bivalve molluscs, having an irregular shell with single adductor muscle, a small foot, and no siphon, occurring in the lower intertidal and farmed in temperate waters of Western Europe. Stocks have been severely affected by the parasite Bonamia Ostrea.

OSTREA EDULIS : Huître plate Européenne. Mollusque bivalve de la famille Ostréidés. Cette huître possède une coquille de forme irrégulière, un seul muscle adducteur, un petit pied et est dépourvue de siphons. Se rencontre en bas de la zone découverte par les marées. Elle est élevée dans les eaux tempérées de l’Europe de l’Ouest. Les stocks ont été sévèrement touchés par le parasite Bonamia ostrea.

OSTREA EDULIS : Nombre específico de la ostra plana europea, miembro de la familia Ostreidae de moluscos bivalvos con una concha irregular y un músculo abductor simple y sin sifón. Se encuentra durante las bajas mareas en aguas templadas de Europa occidental. Los stocks son afectados severamente por el parásito Bonamia.

OSTREA EDULIS: Nome específico da ostra plana europea, membro da familia Ostreidae de moluscos bivalvos cunha cuncha irregular e un músculo abdutor simple e sen sifón. Atópase no intermareal baixo en augas mornas de Europa occidental. Os stocks foron afectados severamente polo parasito Bonamia.

OSTREA EDULIS: A kagylók Ostreidae családjába tartozó európai lapos osztriga tudományos neve. A faj jellegzetesége a szabálytalan alakú kagylóhéj, az egyetlen záróizom, a kisméretű láb. Szifonja nincs. Az árapályzóna alsó részén fordul elő. Nyugat-Európa mérsékelt övi tengerpartjain tenyésztik. Az állományok számára komoly veszélyt jelent a Bonamia ostrea nevű élősködő.

OSTREA EDULIS : Det latinske navnet på europeisk flatøsters (familie Ostreidae). Den har et uregelmessig skall med enkel lukkemuskel, en liten fot og ingen sifon. Forekommer i den lavere tidevannssonen og oppdrettes i temperert sjøvann i Vest-Europa. Stammer har blitt alvorlig rammet av parasitten Bonamia.

OSTREA EDULIS: Nazwa gatunkowa europejskiej ostrygi płaskiej, przedstawiciela rodziny Ostreidae z małży dwuskorupowych, mających nierówną muszlę z pojedynczym mięśniem przywodzącym, z małą nogą i bez syfonu, występującym w dolnej strefie pływów; jest hodowana w wodach umiarkowanych Europy Zachodniej. Hodowle bywały kilka razy atakowane przez pasożyta Bonamia ostrea.

OSTREA EDULIS: Spesifik adı Avrupa Düz İstiridye, çift kabuklu yumuşakçaların ailesinden bir üye, tek addüktör kasla düzensiz kabuğa sahip, bir küçük ayak ve sifonu yok, az gelgitlerde oluşur, Batı Avrupa’ nın sıcak sularda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Stoklar, Bonamia Ostrea.paraziti tarafından önemli şekilde etkilenir.

Was this helpful?
Νευροτοξίνη που χρησιμοποιείται γιά την εξάλειψη ενδοπαρασιτικών μολύνσεων των ψαριών (κυρίως "θαλάσσιες ψείρες" των σολομοειδών). Χορηγείται μόνο υπό μορφή διαλύματος και η χρήση του αναστέλλεται πριν την συγκομιδή ενώ σε μερικές χώρες (π.χ. Καναδάς) απαγορεύεται τελείως. Το ενεργό συστατικό του ονομάζεται dichlorvos.


NUVAN: Neurotoxin used to remove ectoparasitic infestations of fish (notably sea lice on salmonids). Nuvan can be administered only in the form of a solution; treatment of fish with nuvan must be suspended previous to harvesting. Nuvan use is not permitted in certain countries (e.g. Canada). The active ingredient is dichlorvos.

NUVAN: Substance neurotoxique utilisée dans le traitement des infestations dectoparasites de poissons (surtout les poux de mer sur les salmonidés). Administré sous forme de solution, le traitement est suspendu avant la récolte des poissons. Lutilisation de Nuvan est interdite dans certains pays (par exemple le Canada).

NUVANO: Sustancia neurotóxica utilizada en el tratamiento de infestaciones de ectoparásitos de peces (sobre todo los parásitos marinos de los salmónidos). Administrada en forma de solución, el tratamiento se suspende antes de la recogida de peces. Se prohíbe la utilización del Nuvano en ciertos países (por ejemplo en Canadá).

NUVAN: Neurotóxico usado para eliminar infestacIones de ectoparasitos de peixes (en particular piollo mariño en salmónidos). NUVAN pode ser unicamente administrado en forma de solución; o tratamento con NUVAN debe ser suspendido antres do obtido. O uso do NUVAN non está permitido nalgúns países (ex. Canadá). O ingrediente activo é o Dichlorvos.

NUVAN: A külső élősködők (pl. haltetű) eltávolítására használt idegméreg. A Nuvant csak oldat formájában lehet alkalmazni; a kezelést a lehalászás előtt fel kell függeszteni. Néhány országban (pl. Kanadában) tiltják a használatát. Aktív komponense a diklórfosz.

NUVAN: Neurotoksin som brukes til å fjerne ytre parasitter på fisk (hovedsakelig lakselus). Kan kun brukes i form av en løsning. Momenter som må tas i betraktning før en eventuell behandling er tid til levering/slakting (temperaturavhengig tilbakeholdelsestid) og strøm ved merdoppdrett (bør være strømstille). Er ulovlig i noen land, f.eks. Canada. Den aktive bestandelen er diklorvos.

NUVAN: Neurotoksyna stosowana do usuwania inwazyjnych pasożytów zewnętrznych ryb (w szczególności pasożytniczych widłonogów na rybach łososiowatych). Nuvan może być podawany tylko w postaci roztworu; przed planowanym terminem odłowu leczenie ryb Nuvanem musi być odpowiednio wcześniej wstrzymane. W niektórych krajach (np. Kanadzie) stosowanie Nuvanu jest niedozwolone. Aktywnym składnikiem jest dichlorfos.

NUVAN: Balıklarda ektoparasitik istilasını ortadan kaldırmak için kullanılan nörotoksindir. Nuvan sadece çözelti haline muhafaza edilebilir ; nuvanla balık tedavisine rekolte zamanından önce ara verilmelidir. Bazı ülkelerde nuvan kullanımı yasaktır( Ör: Kanada ). Temel madde dichlorvostur.

Was this helpful?
Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή.


NPU: Net Protein Utilisation.The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

UPN: Utilisation proteique nette.Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UPN: UTILIZACIÓN NETA PROTEICA. La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

UPN: Utilización de proteína neta: A proporción entre a cantidade de proteínas (nitróxeno) asimiladas por un animal sobre o total de proteínas (nitróxeno) consumidas. tamén chamado valor de proteína produtiva. A relación entre a cantidade de proteínas inxeridas para obtención de enerxía e crecemento.

NFH: Nettó fehérjehasznosítás; egy állati szervezet által visszatartott fehérje (nitrogén) aránya az összes elfogyasztott fehérjéhez (nitrogénhez) képest. Fehérjeprodukciós értéknek is nevezik. Az energiatermelésre és a növekedésre fordított fehérjemennyiség viszonyát adja meg.

NPU: NETTO PROTEINUTNYTTELSE. Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon (q.v.). Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

NPU: Stosunek zretencjonowanego białka (azotu) w ciele zwierzęcia do ogólnej ilości skonsumowanego białka (azotu). Nazywany również wartością produktywną białka. Stosunek skarmionego białka do zużytego na energię i wzrost.

Net protein kullanımı: Hayvanlar tarafından tüketilen toplam protein (azot) ürezinden alıkonulan protein (azot) miktarı. Üretimde kullanılan protein değeri olarakta isimlendirilebilir. Alınan protein ile enerji ve büyüme için kullanılan arasındaki ilişkidir.

Was this helpful?
ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΚΠΠ). Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυ


NPP: Net primary production: the production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosy

PPN: Production primaire nette. La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production pri

PPN: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRODUCIÓN PRIMARIA NETA (PPN): Produción primaria neta: a produción de nova materia orgánica por autrótofos, como son as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por individuo, poboación, unha área ou volume de auga, é denominada produción primaria bruta. Cando as perdas simultáneas de materia orgánica por catabolismo (ex. respiración) son restadas da produción primaria bruta, obtense a medida de produción primaria neta. Para a

NEP: Nettó elsődleges produkció; az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó é

NPP: NETTO PRIMÆRPRODUKSJON. Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske

PRODUKCJA PIERWOTNA NETTO (PPN): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy, jak np. fotosyntetyzujące glony. Jest to najczęściej pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowanej w jednostce czasu przez osobnika, populację, powierzchnię lub objętość wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Kiedy równocześnie odejmujemy od produkcji pierwotnej brutto ubytki materii organicznej zachodzące w wyniku katabolizmu (np. oddychania), uzyskujemy wielkość nazywaną produkcją pierwotną net

Net birincil üretim: Net birincil üretim; fotosentetik algler gibi ötotrof canlıların organik maddeleri üretmesidir. Besin zincirinin ilk adımıdır. Bireysel, populasyonsal, bir alanda veya su ortamındaki birim zaman başına üretilen toplam organik madde üretim miktarı bürüt birincil üretim olarak isimlendirilir. Aynı anda katabolizma tarafından oluşan organik madde kayıpları bürüt birincil üretimden düşülür ve net birincil üretim miktarı elde edilir. fotosentetik algler tarafından üretilen bürüt ve net birincil üre

Was this helpful?
Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.


NITROSOMONAS: Nitrobactersp. bacteria (and Nitrosomas) play an important role in the aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates). Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

NITROSOMONAS: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITROSOMONAS: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp.

NITROSOMONAS: As bacterias Nitrobacter sp. (e Nitrosomonas ) xogan un importante papel na conversión bacteriana aeroba (oxidación) do amoníaco e nitróxeno orgánico en sales estables (nitratos). O amoníaco é oxidado a nitrato nun proceso de dous pasos: primeiro o amoníaco é convertido en nitrito polas Nitrosomonas e a continuación o nitrito é convertido a nitrato polas bacterias Nitrobacter. Este segundo paso chámase nitración.

NITROSOMONAS: A Nitrobacter és Nitrosomas nemzetségekbe tartozó baktériumfajok fontos szerepet játszanak az ammónia és a szerves nitrogénformák stabil sókká (nitrátokká) alakításában. Az ammónia egy kétlépéses folyamatban alakul át nitráttá: először a Nitrosomonas fajok az ammóniát nitritté alakítják, majd a nitritet a Nitrobacter fajok alakítják tovább nitráttá. Ezt a második lépést nitrációnak nevezik.

NITROSOMONAS: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt a Nitrosomona, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITROSOMONAS: Bakterie Nitrosomonas (i Nitrobacter) odgrywając ważną rolę w bakteryjnej konwersji tlenowej (utlenienie) amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotanów). Amoniak jest utleniany do azotanów w dwuetapowym procesie: wpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas na azotyny, a następnie azotyn jest przekształcany przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

Nitrosomas: Nitrobacteriaceae ailesinden bir bakteri cinsi. Amonyağın oksidasyonunda ve organik azotun kararlı turzlara (azota) dönüştürülmesinde (oksidasyon) önemli rol oynarlar. Amonyak iki aşamada azota oksitlenir; birinci adım nitromanaslar tarafından nitrite dönüştürülür ardından nitrit nitrobakterler tarafından nitrata çevrilir. ikinci adım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.


NITROBACTER: Nitrobactersp. bacteria (and Nitrosomas) play an important role in the aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates). Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

NITROBACTER: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITROBACTER: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp.

NITROBACTER: As bacterias Nitrobacter sp. (e Nitrosomonas ) xogan un importante papel na conversión bacteriana aeróbica (oxidación) do amoníaco e nitróxeno orgánico en sales estables (nitratos). O amoníaco é oxidado a nitrato nun proceso de dous pasos: primeiro o amoníaco é convertido en nitrito polas Nitrosomonas e a continuación o nitrito é convertido a nitrato polas bacterias Nitrobacter. Este segundo paso chámase nitración.

NITROBACTER: A Nitrobacter és Nitrosomas nemzetségekbe tartozó baktériumfajok fontos szerepet játszanak az ammónia és a szerves nitrogénformák stabil sókká (nitrátokká) alakításában. Az ammónia egy kétlépéses folyamatban alakul át nitráttá: először a Nitrosomonas fajok az ammóniát nitritté alakítják, majd a nitritet a Nitrobacter fajok alakítják tovább nitráttá. Ezt a második lépést nitrációnak nevezik.

NITROBACTER: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt a Nitrosomona, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITROBACTER: Bakterie Nitrobacter sp. (i Nitrosomas) odgrywając ważną rolę w bakteryjnej konwersji tlenowej (utlenianie) amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotanów). Amoniak jest utleniany do azotanów w dwuetapowym procesie: najpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas na azotyn, a następnie azotyn przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

Nitrobacter sp, : Nitrobacteriaceae ailesinden bir bakteri cinsi. Amonyağın oksidasyonunda ve organik azotun kararlı turzlara (azota) dönüştürülmesinde (oksidasyon) önemli rol oynarlar. Amonyak iki aşamada azota oksitlenir; birinci adım nitromanaslar tarafından nitrite dönüştürülür ardından nitrit nitrobakterler tarafından nitrata çevrilir. ikinci adaım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
Γένος μυξοσποριδιακού παρασίτου κοινού στα ψάρια.


MYXOBOLUS: A genus of myxosporidean parasite common in fish.

MYXOBOLUS: Genre des myxospotidés, parasite commun des poissons.

MYXOBOLUS: Género de mixoesporidios, parásito común depeces.

MYXOBOLUS: Xénero de parasito mixosporidio / mixoesporidio común en peixes.

MYXOBOLUS: A Myxosporidea osztályba tartozó élősködő egysejtűek egyik nemzetsége.

MYXOBOLUS: Slekt av myxosporidier som er parasittiske på fisk.

MYXOBOLUS: Rodzaj pasożytniczych myksosporidiów (pierwotniaków) powszechnych u ryb.

MİKSOBOLUS: Balıklarda yaygın olarak bulunan, mikso spor oluşturan bir çeşit parazit

Was this helpful?
Ασθένεια που προσβάλλει ορισμένους ιστούς προκαλούμενη από το φύλλο Myxozoa. Κοινή στα ψάρια των γλυκών νερών και της θάλασσας, είναι παγκόσμιας οικονομικής σημασίας.


MYXOSOMA: Tissue-specific diseases of worldwide economic importance caused by members of the phylum Myxozoa, common in marine as well as in freshwater fish. Also known as Whirling Disease.

MYXOSOME: Maladie spécifique des tissus due à une espèce de myxozoaire. Commune chez les poissons marins et deau douce. De portée économique mondiale.

MIXOSOMA: Enfermedad específica de tejidos debidos a una especie de mixozoos. Común en peces marinos y de agua dulce. Económicamente alcanza a todas las partes del mundo.

MIXOSOMA: Enfermidades específicas de tecidos, de importancia económica mundial, debidas a membros do filo mixozoos. Común en peixes mariños e de auga doce. Tamén coñecida como enfermidade do torneo.

MYXOSOMA: A Myxozoa törzs fajai által okozott, világszerte komoly gazdasági jelentősséggel bíró szövetspecifikus halbetegség. Édesvízi és tengeri halakat egyaránt veszélyeztet. Örvénybetegség néven is ismert.

MYXOSPORIDIE: Vevsspesifikke sykdommer forårsaket av ulike myxosporidier (Myxozoa). Har økonomisk betydning over hele verden, og er vanlig både på fersk- og saltvannsfisk. Kjente sykdommer fra norske farvann er dreiesyke og proliferativ nyresyke (PKD).

MYXOSOMA: Powszechna, ważna ekonomicznie choroba swoista mięśni, powodowana przez pierwotniaki należące do typu Myxozoa, spotykana zarówno u ryb morskich, jak i słodkowodnych. Jest również nazywana kołowacizną pstrągów.

MYXOSOMA: Myxozoma filumu üyelerinden olan dünyada ekonomik öneme yol açan özel doku hastalığıdır. Tatlısu balıklarının yanısıra deniz balıklarında da yaygındır. Dönme hastalığı olarakta bilinir.

Was this helpful?
Παρασιτικό κωπήποδο των μυδιών που προσβάλλει το μικρό έντερο του ξενιστή και προκαλεί τοπικές εκδορές στο επιθήλιο. Η μόλυνση αδυνατίζει την ταχύτητα διήθησης και την ροή της τροφής δια του εντέρου. Τελικά είναι δυνατόν να επηρεαστεί η ανάπτυξη του μυδιού, αλλά γενικά η μολύνση από το παράσιτο αυτό έχει ελάχιστες επιπτώσεις αν τα μύδια διατηρούνται σε καλές συνθήκες καλλιέργειας (δηλ. άφθονη τροφή και χαμηλά επίπεδα αιωρούμενων στερεών)


MYTICOLA INTESTINALIS: Parasitic copepod of mussels which infects the small intestine of the host and causes local lesions in the epithelium. Infection impairs the filtration speed and the passage of food through the gut. The growth of the mussel can eventually be affected, but in general M. intestinalis has little effect if the mussels are held in optimal growth conditions (i.e abundant food and a low level of suspended solids).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépode parasite des moules qui infecte le petit intestin de lhôte et cause des lésions localisées de lépithélium. Linfection diminue la vitesse de filtration et le passage de la nourriture par lintestin. La croissance des moules peut être éventuellement affectée, mais leffet est en général réduit si les moules sont maintenues dans des conditions optimales de grossissement (cest-à-dire alimentation abondante et bas niveau de matières en suspension).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parásito de mejillones que infesta el intestino del huésped y causa lesiones localizadas del epitelio. La infección disminuye la velocidad de filtración y el paso de comida por el intestino. El crecimiento de mejillones puede ser eventualmente afectado, pero el efecto es generalmente reducido si los mejillones se mantienen en condiciones óptimas de engorde (es decir, alimentación abundante y bajo nivel de materias en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parasito de mexillóns que infesta o intestino delgado do hospedador e causa lesións localizadas do epitelio. A infección afecta á velocidade de filtración e ao paso do alimento polo intestino. O crecemento de mexillóns pode ser eventualmente afectado, pero en xeral o M. intestinalis ten pouco efecto nos mexillóns se se manteñen en condicións óptimas de engorde (é dicir, alimento abundante e baixo nivel de sólidos en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Étikagylókon élősködő evezőlábú rákfaj, amely a gazdaállat bélrendszerét fertőzi, és a hámrétegben helyi sérüléseket okoz. A fertőzés csökkenti a szűrés sebességét és akadályozza a táplálék áthaladását a bélcsatornán. A kagylók növekedését is befolyásolhatja, de erre legtöbbször csak jelentéktelen hatása van, ha az állatokat optimális körülmények között tartják (pl. megfelelő mennyiségű táplálék és kevés lebegő szilárd anyag).

MYTICOLA INTESTINALIS: Parasittisk hoppekreps på blåskjell, som infiserer tynntarmen og gir lokale skader i tarmepitelet. Infeksjon hemmer filtreringshastigheten og passasjen av mat gjennom fordøyelseskanalen. Veksten til blåskjell kan hemmes, men parasitten har liten effekt dersom skjellene holdes under optimale vekstforhold (dvs overflod av mat og lavt nivå av suspenderte stoffer).

MYTICOLA INTESTINALIS: Pasożytniczy widłonóg małży, który zakaża jelito cienkie gospodarza i powoduje miejscowe uszkodzenie nabłonka. Infekcja upośledza szybkość filtracji i przechodzenie pokarmu przez jelito. Wzrost małży może ostatecznie być ograniczony, ale na ogół M. intestinalis ma niewielki wpływ, jeśli małże są trzymane w optymalnych warunkach wzrostowych (tj. obfitość pokarmu i niski poziom zawiesiny stałej).

MYTICOLA INTESTINALIS: Midyelerin ince bağırsaklarına yerleşen ve epitel dokuda lokal lezyonlara sebep olan parazit bir copepoddur. Büyüme etkilense de, eğer midyeler en uygun büyüme şartlarında tutuluyorsa ( bol besin ve düşük askıda katı madde ) M. intestinalis midyelerin gelişmesini çok az etkileyecektir .

Was this helpful?
MYOSEPTA


MYOSEPTA: Collagenous sheets separating the myomers of muscle.

MYOSEPTES: Tissu connectif présent entre les myomères.

MIOSEPTO: Lámina de colágeno que separa los miómeros del músculo.

MIOSEPTO: Lámina de coláxeno que separa os miómeros do músculo.

MYOSEPTUM: Az izom miomereit elválasztó kollagéntartalmú lemez

MYOSEPTER (BINDEVEVSHINNER): Kollagenhinner mellom myomerene (muskelsegmentene).

MIOSEPTY: Kolagenowe przegrody rozdzielające miomery mięśnia.

MYOSEPTA: Kasların miyomerlerini ayıran kollajen tabaka.

Was this helpful?
Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.


MS 222: Methane sulfonate: a chemical used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

MS 222: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

MS 222: Metanosulfato de tricaína.

MS 222: Tricaíno-metano-sulfonato.: un composto químico usado para calmar e facilitar o manexo, cirurxía e procedementos de obtención de posta. Normalmente administrado por inmersión dos peixes nun baño de disolución.

MS 222: Metán-szulfonát; a halak lenyugtatására, a kezelési, sebészeti és szaporítási eljárások megkönnyítésére használt vegyszer. Általában fürdetés útján alkalmazzák.

MS 222: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

MS 222: Metanosulfonian trikainy, anestetyk: środek chemiczny używany do rozluźnienia, znieczulenia i ułatwienia manipulacji, zabiegów operacyjnych i przeprowadzaniem tarła. Zwykle stosowany przez zanurzenie ryby w roztworze anestetyku.

MS 222: Metan sülfanat; sağım, cerrahi müdahale, kolaylıkla elle tutma ve sakinleştirmek için kullanılan bir kimyasal. Genellikle balıkları banyo çözeltisine daldırma şeklinde uygulanır..

Was this helpful?
Ασκοσπόριο που προσβάλλει το στρείδι (Ostrea edulis) με αποτέλεσμα την ασθένεια των πεπτικών αδένων. Η θνησιμότητα από την ασθένεια αυτή παρουσιάζει έξαρση κατά το θέρος όταν τα στρείδια έχουν ηλικία ενός έτους. Το παράσιτο αυτό έχει παρατηρηθεί επίσης σε μικρό στο εισαχθέν στρείδι του Ειρηνικού (Crassostrea gigas) στις Γαλλικές ακτές.


MARTEILIA REFRINGENS: Ascetosporan that infects Ostrea edulis, producing digestive gland disease. Mortalities from this disease peak in summer when the oysters are one year old. The parasite has also been seen in low incidences of prevalence in the introduced pacific oyster (Crassostrea gigas) on the French coast.

MARTEILIA REFRINGENS: Actosporidé, parasite dOstrea edulis. Agent responsable de la maladie de la glande digestive. Un pic, dans le taux de mortalité dû à ce pathogène, est observé en été sur les huîtres dun an. Ce parasite infeste à faible prévalence lhuître pacifique (Crassostrea gigas) sur les côtes françaises.

MARTEILIA REFRINGENS: Actoespórido, parásito de Ostrea edulis. Agente responsable de la enfermedad de la glándula digestiva. En verano se observa un pico en la tasa de mortalidad de ostras de un año debido a este patógeno. Este parásito infesta con baja prevalencia la ostra pacífica (Crassostrea gigas) en la costas francesas.

MARTEILIA REFRINGENS: Ascetospora que infecta a Ostrea edulis producindo a enfermidade da glándula dixestiva. As mortalidades producidas por esta enfermidade teñen un pico en verán, cando as ostras teñen un ano de idade. O parasito tamén foi detectado aínda que cunha prevalencia baixa na ostra do Pacífico (Crassostrea gigas) introducida na costa francesa.

MARTEILIA REFRINGENS: Az európai osztriga (Ostrea edulis) egyik egysejtű élősködője, amely az emésztőmirigy megbetegedését okozza. A betegség által okozott elhullások leggyakrabban nyáron fordulnak elő, amikor az osztrigák egy évesek. Ezt az élősködőt néhányszor a betelepített csendes-óceáni osztrigákon (Crassostrea gigas) is megfigyelték a francia partok mentén.

MARTEILIA REFRINGENS: Sekksporesopp som infiserer flatøsters (Ostrea edulis), og gir sykdom i fordøyelseskjertelen. Dødligheten fra denne sykdommen er størst første sommeren når østersen er ett år gammel. Parasitten er også påvist i lite omfang på den introduserte stillehavsøstersen (iCrassostrea gigas) på franskekysten.

MARTEILIOSIS (Marteilia refringens): Ascetospory, które zakażają Ostrea edulis, wytwarzając chorobowy gruczoł trawienny. Śmiertelność spowodowana przez tę chorobę osiąga punkt szczytowy latem, kiedy ostrygi osiągają wiek jednego roku. Pasożyt ten był także spotykany w kilku przypadkach u introdukowanej ostrygi atlantyckiej (Crassostrea gigas) u wybrzeży Francji.

MARTEILIA REFRINGENS: Mideyle ilgili beze hastalığına neden olarak Ostrea edulis, e bulaşan bir Ascetosporandır. Yaz aylarında istiridyeler bir yaşına girdiklerinde bu hastalıktan kaynaklanan ölüm oranı en üst noktaya ulaşır. Bu parazit düşük oranlarda da olsa Fransa kıyılarındaki pasifik istiridyelerinde (Crassostrea gigas) de görülür.

Was this helpful?
Βλ. Ανάλογο εκλυτικού παράγοντα ωχρινοποιητικής ορμόνης.


LHRHA: Luteinising hormone releasing-hormone analogue: a synthetic form of LHRH.

LHRHA: Hormone libératrice de l’hormone lutéique analogue: forme synthétique du LHRH.

LHRHA: Hormona liberadora de la hormona luteinizante análoga: forma sintética del LHRH.

LHRHA: Análogo da Hormona liberadora de Hormona Luteinizante: Forma sintética do LHRH.

LHRHA: A luteinizáló hormon serkentőhormonjának analógja; az LHRH szintetikus változata.

LHRHA: Luteiniserende hormon-frisettende hormon analog. Syntetisk form for LHRH.

LHRHA: Hormon luteinizujący, analog hormonu podwzgórzowego uwalniającego; syntetyczna postać LHRH.

LHRHA: Luteinizan hormaonu serbast kalmış hormon analoğu: LHRHın sentetik bir formudur.

Was this helpful?
Μονάδα του συστήματος SI, η οποία μετρά την ένταση του φωτός. Γιά την ποσοτική εκτίμηση. Ο φωτισμός ορίζεται ως lux ανά μονάδα επιφανείας.


LUX: The SI unit of illumination: used as a quantitative assessment of light intensity. Illumination is defined as lux per unit area.

LUX: Unité déclairement utilisée pour définir la quantité et lintensité lumineuse. Léclairement se calcule en lux par unité de surface.

LUX: La Unidad de alumbrado utilizada para definir la cantidad y la intensidad luminosa. El alumbrado se calcula en lux por unidad de superficie.

LUX: A Unidade SI de iluminación: utilizada para definir cuantitativamente a intensidade luminosa. A iluminación calcúlase en lux por unidade de superficie.

LUX: A megvilágítás SI-egysége; a fényintenzitás mennyiségének leírására használják. A megvilágítottság meghatározása: lux területegységenként.

LUX: SI måleenhet for belysning. Brukt som en kvantitativ bedømmelse av lysintensitet. Belysning er definert som lux per arealenhet.

LUKS: Jednostka natężenia oświetlenia SI; używana jako ilościowa ocena natężenia światła. 1 luks = natężenia oświetlenia wytworzonego przez strumień świetlny 1 lumena padający na jednostkę powierzchni (1m2 ).

LÜKS: Aydınlatmanın SI birimi: ışık şiddetinin bir nicel değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Aydınlatma birim alandaki lüks olarak tanımlanır.

Was this helpful?
Βλ. Εκλυτικός παράγοντας ωχρινοποιητικής ορμόνης.


LHRH: Luteinising hormone releasing-hormone: decapeptide secreted by the hypothalamus which controls the release of gonadotropins from the hypophysis. Several analogues of this hormone have been used in aquaculture to induce spawning.

LHRH: Hormone libératrice de l’hormone lutéique; decapeptide hormone sécrétée par le hypothalamus, qui contrôle la libération des gonadotrophines par l’hypophyse. Plusieurs analogues de cette hormone sont utilisées en aquaculture pour stimuler la maturation finale des géniteurs.

LHRH: Hormona liberadora de la hormona luteinizante; hormona decapeptida secretada por el hipotálamo que controla, la liberación de gonadotrofines por el hipófisis. Varios análogos de esta hormona se usan en aquaculture para estimular la maduración final de los genitores.

LHRH: Hormona liberadora da hormona luteinizante; hormona decapéptida secretada polo hipotálamo que controla a liberación de gonadotrofinas pola hipófise. Varios análogos desta hormona úsanse en acuicultura para estimular a posta.

LHRH: A luteinizáló hormon serkentőhormonja; a hipotalamusz által termelt dekapeptid, amely a hipofízisben a gonadotropinok elválasztását szabályozza. Analógjait az akvakultúrában az ívás kiváltására használják.

LHRH: Luteiniserende hormon-frisettende hormon: Dekapeptid som utskilles fra hypotalamus, og kontrollerer frisettingen av gonadotropiner fra hypofysen. Flere analoger av dette hormonet er brukt i akvakultur for å indusere gyting.

LHRH: Hormon luteinizujący, hormon podwzgórzowy uwalniający: dekapeptyd wydzielany przez podwzgórze, który kontroluje uwalnianie gonadotropin z przysadki. Kilka analogów tego hormonu znalazło zastosowanie w akwakulturze do przyspieszenia procesu owulacji i tarła ryb.

Lütein Salıcı Hormon: Lütein hormonu salıcı hormon: Hipofizlerden gonadotropin serbest bırakılmasını kontrol eden hipotalamus tarafından salgılanan bir dekapeptittir. Bu hormonun çeşitli analogları akuakültürde yumurtlamayı uyarmak için kullanılır.

Was this helpful?
Γένος που περιλαμβάνει παράσιτα, η κωπήποδα που συνήθως προσβάλλουν το δέρμα ή τα αιμοφόρα αγγεία των ψαριών.


LERNAEA: Genus comprising anchor worms, or copepods, that usually invade the skin or blood vessels of fish.

LERNEE: Genre de copépodes parasites danimaux aquatiques qui saccroche à la peau ou aux vaisseaux sanguins des poissons.

LERNEA: Genero de copépodos parásitos de animales acuáticos que se cuelgan a la piel o a los vasos sanguíneos de peses.

LERNAEA: Xénero de copépodos parasitos de animais acuáticos que se colgan á pel ou aos vasos sanguíneos de peixes.

LERNAEA: Az evezőlábú rákok (Copepoda) egyik nemzetsége, amelynek élősködő fajai a halak bőrén vagy véredényein telepszenek meg.

LERNAEA: Slekt som inneholder ankermark (hoppekreps), angriper vanligvis hud eller blodårer hos fisk.

LERNAEA: Rodzaj obejmujący robaki kotwiczące lub widłonogi, które zwykle atakują skórę lub naczynia krwionośne ryb.

ÇAPA SOLUCANI/BALIK SÜLÜĞÜ: Genelllikle balıklarda deri veya kan damarlarını istila eden çapa solucanları veya kopepodlardan oluşan türlerdir.

Was this helpful?
Κωπήποδο της οικογένειας Caligidae, γνωστό και ως θαλάσσια ψείρα ή ψείρα του σολομού. Είναι εκτοπαράσιτο των θαλασσίων ψαριών και δείχνει μεγάλη εξειδίκευση ως προς το ξενιστή του. Εμφανίζεται συχνά στις καλλιέργειες του σολομού στην Ευρώπη και την Β. Αμερική δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα υγείας και θνησιμότητας στα ψάρια. Μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με καλή διαχείριση σε συνδυασμό με βιολογικές (ψάρια καθαριστές), ή χημικές μεθόδους. Η παθολογική κατάσταση προκαλείται εξαιτίας του ότι τα


LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Caligid copepod, ectoparasite of marine fish with high host specificity, often referred to as the sea louse or the salmon louse. The parasite is frequently found on European and North American salmon farms causing substantial fish health and mortality problems which can only be controlled by either biological (cleaner fish) or chemical treatment methods In combination with appropriate husbandry. Pathogenic effects are due to the mode of feeding by adults on fish. Tissue from the host fish is scr

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS : Copépode caligide qui est un ectoparasite des poissons marins, couramment appelé poux de mer ou poux de saumon. Le parasite est souvent rencontré dans les facilités de salmoniculture en Europe et Amérique du Nord et provoque des problèmes de santé et de mortalité importante. Le contrôle de ce poisson passe par l’utilisation de poissons nettoyeurs ou des traitements chimiques, tous deux associés avec une gestion d’élevage convenable. Les effets pathogènes sont provoqués par la mode d’alimentation

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS : Copépodo calígido, ectoparásito de peces marinos con una especificidad por el huésped. Se encuentra frecuentemente en salmonicultura de Europa y Norteamérica, causando problemas sanitarios y mortalidad que solo puede ser controlada por tratamientos biológicos (peces más sanos y limpios) o tratamiento químico. El ciclo vital incluye dos estadios larvarios libres (nauplio I,II), estadio de copépodo infeccioso libre, cuatro estadios juveniles (Chalimus I-IV), dos estadios pre-adultos y un estadio a

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Copépodo calíxido, ectoparasito de peixes mariños cunha alta especificidade polo hospedador, a miúdo como piollo mariño ou piollo do salmón. O parasito atópase frecuentemente en salmonicultura de Europa e Norteamérica, causando problemas sanitarios substanciais na saúde dos peixes e problemas de mortalidade que só poden ser controlados por tratamentos biolóxicos (peixes limpadores) ou químicos en combinación con métodos de cultivo apropiados. Os efectos patoxénicos son debidos ao modo de aliment

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: A Caligidae családba tartozó evezőlábú rákfaj. Tengeri halak erősen gazdafajlagos külső élősködője. Tengeri haltetűnek vagy lazactetűnek is nevezik. Gyakran fordul elő európai és észak-amerikai lazacnevelő gazdaságokban, ahol komoly halegészségügyi és mortalitási problémákat okoz, amelyeket csak biológiai (tisztább halak) vagy kémiai kezeléssel lehet megoldani, a megfeleő tartási előírások betartása mellett. A kórokozó hatás a kifejlett példányok táplálkozásának eredménye. Egy kifejlett élősködő

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS (LAKSELUS): Ektoparasittisk kopepod (familie Caligidae) med høy vertsspesifisitet på marine fisk. Parasitten påtreffes ofte i europeiske og nordamerikanske lakseoppdrett og fører til vesentlige fiskehelse- og dødelighetsproblemer. Kan kontrolleres biologisk (leppefisk) eller behandles kjemisk. Livssyklusen inkluderer to frittlevende larvestadier (nauplii I og II), ett infiserende kopepodittstadium (frittsvømmende), fire fastsittende juvenile stadier (chalimus I-IV), to preadulte stadier og det adulte stadie

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Widłonóg z rodziny Caligidae jest pasożytem zewnętrznym (ektopasożyt) ryb morskich o wysokiej specyficzności żywiciela, często nazywany jest wszą morską lub wszą łososia. Pasożyt jest często spotykany w europejskich i północnoamerykańskich hodowlach łososia powodując poważne problemy w zdrowotności i przeżywalności, które mogą być opanowane albo metodami biologicznymi (ryby czyściciele), albo chemicznymi, w połączeniu z odpowiednią technologią chowu. Skutki chorobowe są spowodowane sposobem odży

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Caligid copepod, yüksek yerli özğülüğüyle deniz balıklarıda dışparazit, sık sık deniz piresi yada salmon piresi olarak bahsedilir. Parazit genelikle Avrupa ve Kuzey Amerika da salmon çiftliklerinde önemli derecede balık sağlında ve ölümlerine sebep olur, diğer temiz balıklarla yada kimysalllarla tedavide kontrolu olabilir. uygun çiftliklerle kombine edilebilinir. Patojenik etkileri olgun balıklarda yem biçimden dolayı olamaktadır. Yerli balıkların dokularında ağzın bir bölümünde yaklaşık 100 tan

Was this helpful?
Αναφέρεται στην δόση μιάς ουσίας ή τον αριθμό των οργανισμών που μπορούν να θανατώσουν 50% του πειραματικού πληθυσμού (ή ξενιστών) σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.


LD 50: Refers to the dose or number of organisms that will kill 50% of an experimental group of hosts in a specified time period.

DL 50: Dose letale 50: se dit de la dose ou du nombre dorganismes qui tuent 50% dun groupe expérimental dans une période donnée.

DL 50: Dícese de la dosis o del número de organismos que matan el 50% de un grupo experimental durante un periodo dado.

DL 50: Dise da dose ou do número de organismos que matan o 50% dun grupo experimental de hospedadores durante un período específico de tempo.

LD 50: Fertőző szervezeteknek az a mennyisége, amely egy adott időtartam alatt a kísérleti gazdaszervezetek 50%-át képes elpusztítani.

LD 50: Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dødelighet i løpet av 96 timer.

LD 50: Odnosi się do dawki lub liczby organizmów, których 50% eksperymentalnej grupy żywicieli poniesie śmierć w ściśle określonym czasie.

LD 50: Belirli bir zaman peryodunda deneysel bir grup organizmada organizmaların %50 sinin öldüğü dozu ya da seviyeyi gösterir.

Was this helpful?
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΟΣΗ. Ποσοτικοποίηση του αριθμού των ιών σε ένα δείγμα. Οργανισμοί ή κυτταροκαλλιέργειες εμβολιάζονται με διαδοχικές αραιώσεις ενός αιωρήματος ιών και καταγράφεται το ποσοστό των κατεστραμμένων κυττάρων. Η αραίωση που προκαλεί θνησιμότητα 50% χρησιμοποιείται συνήθως ως σημείο αναφοράς. Βλ. LD50.


LD: Lethal dose: a quantification of the number of virus particles in a sample. Organisms or cell cultures are inoculated with serial dilutions of a viral suspension, the percentage of dead or damaged cells is recorded and the dilution that causes 50% mortality is usually used as a reference point.

DL (DOSE LETALE): Mesure du nombre de particules virales dans un échantillon. Les organismes ou les cultures sont inoculés dans des dilutions en série dune suspension virale; le pourcentage de cellules mortes ou endommagées est enregistré et la dilution qui cause 50% de mortalité est habituellement utilisée comme point de référence.

DL (DOSIS LETAL): Cuantificación del número de partículas virales de una muestra. Los organismos o cultivos de una especie viral en suspensión son inoculados en serie; se registra el porcentaje de células muertas o damnificadas y la dilución que provoca el 50% de mortalidad es habitualmente utilizada como punto de referencia.

DL: Dose letal. Cuantificación do número de partículas virales dunha mostra. Os organismos ou cultivos celulares son inoculados con dilucións seriadas dunha suspensión viral, rexístrase a porcentaxe de células mortas ou danadas e a dilución que provoca o 50% de mortalidade é habitualmente utilizada como punto de referencia.

LD: Halálos dózis; egy mintában megtalálható vírusok számszerű kifejezése. A tesztelésre használt szervezeteket vagy sejtkultúrákat a vírusszuszpenzió sorozatos hígításaival oltják be, majd feljegyzik az elpusztult vagy károsodott sejtek százalékos arányát. Az 50%-os mortalitást okozó hígítás lesz később a viszonyítási alap.

LD : Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dødelighet i løpet av 96 timer.

LD: Dawka letalna: określanie ilościowe liczby cząsteczek wirusa w próbie. Organizmy lub hodowane komórki są zaszczepiane seryjnymi rozcieńczeniami wirusowej zawiesiny, odsetek obumarłych lub uszkodzonych komórek jest zapisywany zaś rozcieńczenie, które spowodowało 50% śmiertelności jest zwykle używane jako punkt odniesienia.

LD: Letal doz: bir örnek içindeki virüs partiküllerinin sayısının miktarıdır. Organizmalar ya da hücre kültürleri bir viral süspansiyonun sıralı dilüsyonlarıyla aşılanır, ölü ya da zarar görmüş hücrelerin yüzdeleri kaydedilir ve %50 mortaliteye sebep olan dilüsyon genellikle referans nokta olarak kabul edilir.

Was this helpful?
Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.


LC 50: LC (lethal concentration) is expressed numerically, e.g. LC50, indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

LC 50: Concentration Letalé.Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

LC 50: Concentración letal: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

LC 50: Concentración letal: termo utilizado para expresar cuantitativamente o grao de toxicidade dunha substancia. Neste caso, é a morte do organismo a que proba a toxicidade. C.L. exprésase numericamente, por exemplo CL50, que indican a porcentaxe de organismos mortos a unha concentración dada. O tempo de exposición á toxina tamén se indica.

LC 50: Számszerű értékkel kifejezett halálos koncentráció (LC), pl. LC 50, amely egy koncentráció által elpusztított szervezetek százalékos arányát jelenti. Ezen kívül megadják a méregnek való kitettség idejét is.

LC 50: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

LC 50: LC (koncentracja letalna) jest wyrażana liczbowo, np. LC50, wskazując odsetek śmiertelności organizmów (ryb) w danej koncentracji. Podawany jest także czas ekspozycji na truciznę.

LC 50: LC (Letal konsantrasyon) sayısal olarak ifade edilir, örneğin LC50, verilen konsantrasyondaki ölen organizmaların yüzdesini belirtir. Ayrıca toksine maruz kalma süresi de verilir.

Was this helpful?
Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.


LC: Lethal concentration: term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

LC: Concentration Letalé.Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, CL70, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

LC: Concentración letal: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, CL70, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

LC: Concentración letal: Termo utilizado para expresar cuantitativamente o grao de toxicidade dunha substancia. Neste caso, é a morte do organismo que é testemuña do criterio de toxicidade. C.L. exprésase numericamente, por exemplo CL50, CL70, que indican a porcentaxe de organismos mortos a unha concentración dada. O tempo de exposición á toxina é tamén indicado.

LC: Halálos koncentráció; egy anyag toxicitásának számszerű kifejezése. Ebben az esetben egy szervezet pusztulása a toxicitás ismérve. A halálos koncentrációt (lethal concentration, LC) számszerű értékekkel (pl. LC50, LC70) fejezik ki, amely az adott koncentráció által megölt szervezetek százalékos arányát jelenti. Ezen kívül megadják a méregnek való kitettség idejét is.

LC: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

LC: Koncentracja letalna: termin stosowany do wyrażenia ilościowo stopnia toksyczności substancji. W tym przypadku stanowi je śnięcie (śmierć) testowanej ryby (organizmu), które stanowi kryterium toksyczności. LC jest wyrażane liczbowo, np. LC50, LC70 wskazujące odsetek śniętych ryb (padłych zwierząt) w danej koncentracji. Podawany jest także czas ekspozycji na truciznę.

LC: Letal konsantrasyon: bir maddenin toksisitesinin seviyesini miktarsal olarak ifade eden terimdir. Bu durumda test organizmasının ölümü toksisitenin ölçütüdür. LC sayısal olarak ifade edilir, örneğin LC50, LC70 verilen konsantrasyondaki ölen organizmaların yüzdesini belirtir. Ayrıca toksine maruz kalma süresi de verilir.

Was this helpful?
Μύκητας του νερού (Κλάση Oomycetes) ο οποίος σε αντίθεση με τους πραγματικούς μύκητες προέρχεται εξελικτικά από τα φύκη. Είναι από τους πιο γνωστούς παθογόνους παράγοντες στην καλλιέργεια των γαρίδων, προκαλώντας μεγάλη θνησιμότητα στα ανώριμα στάδια τους. Προσβάλλει όλες τις γνωστές γαρίδες, ανάμεσα τους και το είδος Penaeus monodon και μεταδίδεται με οριζόντια μεταφορά (βλ.λ.).


LAGENIDIUM CALLINECTES: This water mould fungus (Class Oomycetes) has algal ancestors (unlike true fungi) and is among the best known larval shrimp pathogens, causing serious mortality in the early life cycle stages. It is known to affect all penaeids and is horizontally transmitted. Larval rearing of Penaeus monodon is affected by this fungus in many countries.

LAGENIDIUM CALLINECTES : Moisissure de la classe oomycètes avec des ancêtres algales (au contraire des champignons). Mieux connu des pathogènes des larves de crevettes qui provoquent des mortalités importantes chez les stades précoces larvaires. Lagendium infecte tous les penaeidés et peut être transmis horizontalement. L’élevage des stades larvaires de Penaeus monodon est affecté par cette moisissure dans plusieurs pays.

LAGENIDIUM CALLINECTES : Hongo moldeado por el agua de la clase Oomicetos que tiene ancestros algales y es conocido como uno de los patógenos larvarios de gambas más habituales, causando mortalidades en estadios juveniles: Afecta a todos los peneidos y se transmite horizontalmente. El cultivo larvario de Penaeus monodon se encuentra actualmente afectado por este hongo en muchos países.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Este fungo ou mofo acuático da clase Oomicetos que ten antecesores algais (diferente de fondos verdadeiros) e é ben coñecida entre os patóxenos de larvas de lagostino, causando mortalidades en estadios temperáns do ciclo de vida. Afecta a todos os peneidos e transmítese horizontalmente. O cultivo larvario de Penaeus monodon atópase actualmente afectado por este fungo en moitos países.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Az Oomycetes osztályba tartozó vízi penészgombafaj, amely a valódi gombáktól eltérően algáktól származik. A garnélarákok lárváinak egyik legismertebb kórokozója. A korai életszakaszokban komoly elhullást képes okozni. Horizontálisan terjed, és valamennyi, Penaeidae családba tartozó rákfajt veszélyeztet. Sok országban jelent gondot a Penaeus monodon lárváit tenyésztőknek.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Denne akvatiske muggsoppen (klasse Oomycetes) har utviklet seg fra alger i motsetning til ekte sopper. Er blant de best kjente patogener hos rekelarver og fører til høy dødelighet i tidlige livsstadier. Den er kjent å affektere alle reker i familien Penaeidae og smittes horisontalt. I dag er larveoppdrett av Penaeus monodon rammet av muggsoppen i mange land.

LAGEINIDIUM CALLINECTES: Ta postać wodnego grzyba (klasa Oomycetes) miała glonowego przodka (w przeciwieństwie do prawdziwych grzybów) i jest najbardziej znanym grzybem spośród patogenów larw krewetek; powoduje wysoką śmiertelność wczesnych stadiów młodocianych. Jest znany z atakowania wszystkich krewetek z rodzaju Penaeus a przenoszony jest horyzontalnie. Hodowane w wielu krajach larwy Penaeus monodon są atakowane przez ten grzyb.

LAGENIDIUM CALLINECTES: bu su küfü alg atalı (gerçek mantara benzemez), ve hemen hemen larva karides patojenir, erken nyaşam döngüsünde ciddi ölümlere sebep olur. Bütün penaeidsleri etkilediği ve direk olarak taşındığı bilinir. Penaeus monodon sun larva büyümesinde bu küflerin bir çok ülkede etkilidir.

Was this helpful?
Ονομα που έχει δοθεί από τους κατοίκους των Φιλιππίνων σε ένα σύμπλεγμα υδρόβιων φυτών που περιλαμβάνουν φύκη, βακτήρια, πρωτόζωα και διάτομα. Αυτό το σύμπλεγμα σχηματίζει έναν πυκνό τάπητα στον βυθό δεξαμενών και τρώγεται από νεαρά γαλακτόψαρα και γαρίδες.


LAB-LAB: Name given in the Philippines to a complex of aquatic organisms which include algae, bacteria, protozoans, and diatoms. This complex may form a dense mat on the bottom of ponds and is eaten by young milkfish and shrimps.

LAB-LAB: Nom donné aux Philippines à un complexe dorganismes marins comprenant des algues, des bactéries, des protozoaires et des diatomées. Ce complexe forme un tapis épais sur les fonds des bassins qui est mangé par les jeunes milkfish et les crevettes.

LAB-LAB: Nombre dado en Filipinas a un complejo de organismos marinos que incluye las algas, bacterias, protozoos y diatomeas. Este complejo forma una alfombra espesa en los fondos de estanques que esta comido por los milkfish jóvenes y gambas.

LAB-LAB: Nome dado en Filipinas a un complexo de organismos acuáticos que inclúe algas, bacterias, protozoos e diatomeas. Este complexo pode formar unha capa densa no fondo dos estanques e pode ser comido por xuvenís de "milkfish" e lagostinos.

LAB-LAB: A Fülöp-szigetekről származó elnevezés, amely különböző vízi szervezetek, pl. algák, baktériumok, egysejtűek és kovamoszatok összességét jelenti. Ez a komplexum a tavak alján sűrű bevonatot alkot, és a fiatal tejhalak (Chanos chanos), illetve rákok tápláléka.

LAB-LAB: Navn som brukes i Filippinene om et kompleks av akvatiske organismer, som inkluderer alger, bakterier, encelledyr (protozoer) og kiselalger (diatoméer). Dette komplekset danner en tykk matte på bunnen av dammer, som spises av unge ”milkfish” og reker.

LAB-LAB: Nazwa pochodzi z Filipin i oznacza zespół organizmów wodnych, który zawiera glony, bakterie, pierwotniaki i okrzemki. Zespół ten może tworzyć zwartą matę na dnie stawu a zjadany jest przez młode ryby mleczne i krewetki.

LAB-LAB: Filipinlerde içerisinde algler, bakteriler, tekhücreli canlılar ve deniz alglerini içeren kompleks akuatik organizmalara verilen isimdir. Bunlar havuzların dip kısmında yoğun bir tabakadan oluşabilir ve genç sütbalığı ve karides yavruları tarfından yenir.

Was this helpful?
Πλήρως ανεπτυγμένος ώριμος ιός. Η μόλυνση αρχίζει σε ένα κύτταρο με την επαφή του με ένα ιόσωμα.


VIRION: A fully-formed mature virus. Infection is initiated in a cell by contact with a virion.

VIRION: Virus mature entièrement formé. Linfection dune cellule est initiée par le contact avec un virion.

VIRION: Virus maduro totalmente formado. La infección de una célula empieza con el contacto con un virión.

VIRIÓN: Virus maduro totalmente formado. A infección dunha célula empeza co contacto cun virión.

VIRION: Teljesen kifejlődött, "érett" vírus. A fertőzéshez a sejtnek egy virionnal kell kapcsolatba kerülnie.

VIRION: Et ferdigutviklet modent virus. Infeksjon av en celle starter med kontakt med et virion.

WIRION: Pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do zakażenia komórki. Zakażenie jest zapoczątkowane w komórce poprzez kontakt z wirionem.

VİRİON: Tamamen şekillenmiş olgun bir virüs. Bir hücrenin bir virionla temas etmesiyle enfeksiyon başlar.

Was this helpful?
Βλ. VΗS. IΟΓΕΝΗΣ ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΣΗΨΑIΜIΑ: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξ


EGTVED VIRUS: Virus which causes acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with te

VIRUS DEGTVED: Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent dans les étangs détuvage de préf

VIRUS DE EGTVED: Enfermedad viral aguda o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de preferen

VIRUS DE EGTVED: Virus que causa unha enfermidade vírica, aguda ou crónica, que afecta particularmente a salmónidos. Se encuenta en Europa e na rexión do Pacífico noroccidental de Estados Unidos (con diferentes cepas en cada continente). Os signos externos da enfermidade inclúen perda de apetito, perda de patróns de aprendizaxe, oscurecimiento, cegueira, branquias hialinas e exoftalmía. Os picos desta enfermidade aparecen en troitas arcoiris de estanques de piscifactorias normalmente a finais do inverno ou duran

EGTVED-VÍRUS: Elsősorban a lazacfélék heveny vagy idült betegségét okozó vírus. Európában és az USA északnyugati partvidékén fordul elő (a két földrészen előforduló törzsek különbözőek). A betegség külső jelei közé tartozik az étvágytalanság, a tanulási viselkedés megszűnése, sötét bőrszín, vérzés, átlátszó kopoltyú és a szem kidülledése (exophtalmia). A szivárványos pisztrángot tavi rendszerben nevelő gazdaságokban a betegség általában a tél végén vagy tavasszal fordul elő, amikor a vízhőmérséklet alacsonyab

EGTVEDVIRUS: En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80 C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Profylaktiske tiltak inkluderer å kun

WIRUS EGTVED: Wirus, który powoduje ostrą lub przewlekłą chorobę wirusową, głównie ryb łososiowatych. Stwierdzono ją w Europie i w rejonie Płn.-Zach. Pacyfiku USA (z różnymi szczepami w każdym kraju). Objawy zewnętrzne obejmują utratę apetytu, utratę instynktu utrzymania się w ławicy, pociemnienie ciała, krwawienie, szkliste skrzela oraz wytrzeszcz oczu. Wybuchy tej choroby występują w stawach gospodarstw pstrągowych, zwykle w okresie późnej zimy lub wiosną, kiedy temperatury wody są poniżej 80C, a

ECVED VİRÜSÜ: özellikle salmonidlerde akut yada kronik hastalıklara sepep olan virüsler. Avrupa ve ABD Pasifik kuzeybatı bölgesinde (her kıtada farklı türdeşleriyle)bulunur. Harici işaretler iştah kaybı, sürü halinde gezme davranışının kaybı, koyu renk, kanama, şeffaf katmerli çene ve pörtlekgözdür. Hastalığın ortaya çıkması genellikle su ısısının 80 C derecenin altına düştüğü kışın sonlarına doğru ya da ilkbaharda gökkuşağı alabalık çiftlikleri havuzlarında olur, ancak sık sık sıcaklık değişiklikl

Was this helpful?
Μικρό σωματίδιο αποτελούμενο από νουκλεϊκό οξύ (DNA ή RNA) περιβαλλόμενο από πρωτεϊνική θήκη. Η αναπαραγωγή του ιού γίνεται μόνο εις βάρος των μεταβολικών διεργασιών του κυττάρου του ξενιστή. Συχνά αυτό προκαλεί μιά ειδική παθογόνο αντίδραση.


VIRUS: Very small particle consisting of nucleic acid (either DNA or RNA) core surrounded by a proteinaceous coat. Viral replication can only occur at the expense of an infected host cells metabolic processes. This often provokes a specific pathogenic reaction.

VIRUS: Très petite particule comprenant de lacide nucléique (ADN ou ARN) entourée par une capsule protéique. La réplication virale a lieu au dépens de la machinerie métabolique dune cellule hôte infectée. Ceci provoque souvent une réponse pathogène spécifique.

VIRUS: Partícula muy pequeña que contiene ácido nucleico (ADN o ARN) envuelto en una cápsula proteica. La replicación viral tiene lugar dependiendo de la maquinaria metabólica de una célula huésped infectada. Eso provoca a menudo una respuesta patogénica específica.

VIRUS: Partícula moi pequena que contén ácido nucleico (ADN ou ARN) central envolvido nunha cápsula proteica. A replicación viral só pode ter lugar a expensas da maquinaria metabólica dunha célula hospedadora infectada. Iso provoca a miúdo unha resposta patoxénica específica.

VÍRUS: Nukleinsavból (DNS-ből vagy RNS-ből) és az azt körülvevő fehérjeburokból álló, nagyon kisméretű részecske. A vírusok csak egy megfertőzött gazdasejt anyagcsere-folyamatainak kihasználásával képesek magukat szaporítani. Ez gyakran az adott vírustól függő kóros reakciót vált ki.

VIRUS: Svært liten partikkel bestående av en nukleinsyre (RNA eller DNA) kjerne som er omgitt av en proteinkapsel. Formering av virus kan kun skje på bekostning av de metabolske prosessene i en vertscelle. Dette gir ofte en spesifikk sykdomsfremkallende reaksjon.

WIRUS: Bardzo mała cząstka zbudowana z białek i kwasów nukleinowych (albo DNA, albo RNA), nie posiadająca struktury komórkowej, otoczona powłoką białkopodobną. Wirusowa replikacja, tj. odtwarzanie się cząsteczki DNA, może występować tylko kosztem procesów metabolicznych w zakażonej komórce gospodarza (sposób namnażania się wirusów). Wywołuje to często specyficzną reakcję chorobotwórczą.

Virüs: Nükleyik asit içeren (DNA veya RNA) çekirdek ve onu çevreleyen protein zarından oluşan çok küçük parçacıktır. Çogalama ancak canlı bir konakcı hürcede mümkündür. Bu çoğalma genellikle belirli bir patojenik reaksiyonu oluşturur.

Was this helpful?
Διαδικασία με την οποία τα ψάρια διατηρούν και ελέγχουν την ιοντική τους ισορροπία, δηλ. ωσμωρρυθμίζονται. Τα ψάρια των γλυκών νερών το επιτυγχάνουν με την ενεργή πρόσληψη αλάτων και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αραιών ούρων. Αντίθετα τα θαλάσσια ψάρια αποβάλλουν άλατα νατρίου, πίνουν μεγάλες ποσότητες νερού και παράγουν μικρές ποσότητες πυκνών ούρων.


IONIC REGULATION: Process by which fish maintain and control their ionic balance, i.e. osmoregulate. Freshwater fish achieve this by actively taking up salt and producing large quantities of dilute urine. Conversely, saltwater fish excrete sodium salts, drink large quantities of water and produce small quantities of concentrated urine.

REGULATION IONIQUE: Processus par lequel les poissons maintiennent et contrôlent leur équilibre ionique, cest-à-dire losmorégule. Les poissons deau douce laccomplissent en prélevant le sel en léliminant en grande quantité dans leur urine. Les poissons deau salée, eux, excrétent les sels de sodium, boivent de grandes quantités deau et produisent de petites quantités durine concentrée.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso por el cual los peces mantienen y regulan el equilibrio iónico, es decir la osmoregulación. Los peces de agua dulce cumplen esta función extrayendo sal y eliminando agua en grandes cantidades en la orina. Los peces de agua salada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de agua y producen pequeñas cantidades de orina concentrada.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso polo cal os peixes manteñen e regulan o equilibrio iónico, é dicir a osmorregulación. Os peixes de auga doce logran esta función tomando sal e producindo grandes cantidades de ouriños diluídos. En cambio, os peixes de auga salgada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de auga e producen pequenas cantidades de ouriños concentrados.

IONREGULÁCIÓ: Az a folyamat, amellyel a halak fenntartják és szabályozzák az ionháztartásukat (ozmoreguláció néven is ismert). Az édesvízi halak sókat vesznek fel a környezetükből és nagy mennyiségű, híg vizeletet ürítenek. A tengeri halak viszont nátriumsókat választanak ki, sok vizet vesznek fel, és kis mennyiségű, tömény vizeletet ürítenek.

IONEREGULERING: Prosess der fisk kontrollerer og opprettholder ionebalansen, dvs osmoregulere. Ferskvannsfisk oppnår dette ved aktivt opptak av salt og produksjon av store mengder fortynnet urin. Saltvannsfisk skiller ut salt, drikker store mengder vann og produserer små mengder konsentrert urin.

REGULACJA JONOWA: Proces, w wyniku którego utrzymuje się i reguluje rybom równowagę jonową, tj. dokonuje się osmoregulacji. Ryby słodkowodne osiągają to przez aktywne pobieranie soli i wytwarzanie dużych ilości rozcieńczonego moczu. Na odwrót, ryby morskie wydalają sole sodu, piją duże ilości wody i wytwarzają małe ilości stężonego moczu.

İyonik Regülasyon: Balıkların iyonik dengesinin kontrol edilmesi ve sürdürülmesi sürecidir. Başka bir ifadeyle osmoregülasyon. Tatlı su balıkları aktif olarak tuzu tutar ve yüksek miktarda saf idrar üreterek bunu başarırlar. Tersine, tuzlu su balıkları sodyum tuzunu dışarı atarlar, fazla miktarda su içerler ve az miktarda yoğun idrar üretirler.

Was this helpful?
Η ολική συγκέντρωση ιόντων σε ένα διάλυμα οριζόμενη από τον τύπο I = 1/2 ∑ mi zi2; όπου mi είναι η μοριακή συγκέντρωση του ιόντος i και zi το φορτίο του. Στην περίπτωση διαλυμάτων ηλεκτρολυτών με συγκεντρώσεις 1:1 ανιόντων προς κατιόντα η ιοντική δύναμη ισούται προς την μοριακότητα. Γιά κάθε άλλη στοιχειομετρική σύσταση, η ιοντική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την μοριακότητα. Συνών. IΟΝΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.


IONIC STRENGTH: The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution. Syn. Ionic concentration.

FORCE IONIQUE: La concentration totale dions dans une solution définie par léquation I = 1/2 ∑ mi zi2. Où mi est la concentration de lion I et zi est sa charge. Dans le cas des solutions délectrolytes dans lesquelles les concentrations des anions et des cations sont égales, la concentration ionique est égale à la molarité. Pour dautres stoichiométries, la concentration ionique est supérieure à la molarité.La concentration totale en ions dune solution. Syn. concentration ionique.

FUERZA IÓNICA: La concentración total de iones en una solución definida por la ecuación I = 1/2 ∑ mi zi2. Donde mi es la concentración del ion I y zi es su carga. En el caso de soluciones de electrolitos en las cuales las concentraciones de los aniones y de los cationes son iguales, la concentración iónica es igual a la molaridad. Para otros stoichiometrias, la concentración iónica es superior a la molaridad. La concentración total en iones de una solución. Syn. Concentración iónica.

FORZA IÓNICA: A concentración total de ións nunha solución definida pola ecuación I =1/2 &sum(ci zi2). Onde ci é a concentración do ión I e zi é a súa carga. No caso de solucións de electrólitos con concentracións 1/1 de anións e catións a concentración iónica é equivalente á molaridad da solución. Para calquera outra mostra estoiquiométrica de ións a concentración iónica é mayor que a molaridad da solución. Sin. concentración iónica.

IONERŐSSÉG: Egy oldatban lévő ionok összes koncentrációja, amelyet az I = 1/2 ∑ mi zi2 formulával adnak meg, amelyben I: ionerősség, mi: az "i" ion moláris koncentrációja, zi: az "i" ion töltése. Olyan elektrolitoldatokban, amelyben az anionok és kationok aránya 1/1, az ionerősség az oldat molaritásával egyenlő. Másmilyen sztöchiometriai arány esetén az ionerősség az oldat molaritásánál nagyobb. Úm. ionkoncentráció.

IONESTYRKE: Den totale konsentrasjonen av ioner i en løsning, gitt ved formelen I = _ ∑ mi zi2. der I = inoestyrke, mi = molar konsentrasjon til i og zi = ladningen til i. For elektrolytter med en 1/1 konsentrasjon av anioner og kationer er ionestyrken lik molariteten. Ved alle andre tilfeller er ionestyrken større en molariteten. Syn. ionekonsentrasjon.

STĘŻENIE JONÓW: Ogólna koncentracja jonów w danym roztworze wyrażona wzorem: I = 1/2 ∑ mi zi2;, gdzie: I = moc jonowa, mi = koncentracja molarna i gatunku oraz zi = ładunek jonowy gatunku i. Dla roztworów elektrolitu o koncentracjach 1/1 anionów do kationów, moc jonowa jest ekwiwalentna molarności roztworu. Dla każdej innej stechiometrii gatunku jonowego moc jonowa jest większa od molarności roztworu. Syn. koncentracja jonowa.

İYONİK KUVVET: Bir çözeltidekii iyunun toplam konsantrasyonu; I = 1/2 ∑ mi zi2 formülüyle hesaplanır. Burada; I : iyonik kuvvet, mi : türlerin molar konsantarasyonu ve zi: iyonik türün yükü. Çünkü elektrolit çözeltiler iyonik kuvvetin anyon ve kadyonun 1 e 1 konsantrasyonu ile çözeltinin molaritesi eşittir. İyonik türün herhengi bir diğer stokiyometri kuvveti çözeltinin molaritesinden daha büyüktür. Eş anlam: İyonik konsantrasyon

Was this helpful?
Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξη όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη α


VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA (VHS): An acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with temperature change

SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE: Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent dans les étangs détuvage de préf

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL: Enfermedad viral aguda o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de preferen

SEPTICEMIA HEMORRÁXICA VIRAL (SHV): Enfermidade viral aguda ou crónica, sobre todo en salmónidos. Maniféstase en Europa así como na rexión noroeste do Pacífico de Estados Unidos (existen dúas cepas diferentes infectivas nos dous continentes). Os síntomas exteriores da enfermidade inclúen unha perda do apetito e do comportamento de agrupación en cardumen, coloración escura, hemorraxias, branquias transparentes e exoftalmía. Os brotes patolóxicos aparecen nos estanques de cría de troita arcoiris, normalmente durante o final do inver

VÍRUSOS HEMORRHÁGIKUS SZEPTIKÉMIA (VHS): Elsősorban a lazacfélék heveny vagy idült, vírusos eredetű betegsége. Európában és az Egyesült Államok északnyugati részén fordul elő. A betegség kívülről is látható tünetei az étvágytalanság, a társas viselkedés hiánya, sötét testszín, vérzés, hialinkopoltyúk és a szemek kidülledése. Pisztrángnevelő gazdaságokban a betegség általában tél végén jelenik meg, amikor a víz hőmérséklete még 80C-nál alacsonyabb, de gyakran a hőmérsékletváltozásokkal összefüggésben fordul elő. Megelőzhető

VIRAL HEMORAGISK SEPTIKEMI (VHS): En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Profylaktiske tiltak inkluderer å kun ta inn egg fr

WIRUSOWA POSOCZNICA ŁOSOSIOWATYCH (VHS): Ostra lub przewlekła choroba wirusowa, głównie ryb łososiowatych. Spotykana w Europie i w rejonie Płn.-Zach. Pacyfiku Stanów Zjednoczonych (z różnymi szczepami na każdym kontynencie). Zewnętrzne symptomy obejmują: utratę apetytu, zanik instynktu utrzymywania się w ławicy, pociemnienie ciała, krwawienie, szkliste skrzela oraz wytrzeszcz oczu. Wybuchy choroby występują zwykle w stawach gospodarstw pstrągowych późną zimą lub w okresie wiosennym, kiedy temperatury wody obniżają się poniżej 80

Viral Hemorojik Septisemi (VHS): Özellikle salmonlarda görülen akut veya kronik viral hastalık, Avrupada ve Amarikanın kuzey dogu pasifik bölgesinde bulunmuştur (farklı streninleri). Hastalığın dış belirtileri iştah kaybı, hareket bozukluğu, renkte kararma, kanama, solungaçlarda seffaflaşma ve gözlerde ekzoftalmus. Hstalık genellikle kışı sonunda veya baharda gökkuşağı alabalığı yetiştiren işletmelerde otaya çıkar. Ancak sık sıcaklık değişimleri ilede ilgilidir. Koruyucu önlemler olarak, yumurta girişini kısatlamak, hastalıksı

Was this helpful?
Η αντίσταση των υγρών, ημι-στερεών και αερίων στην κίνηση ή την ροή.


VISCOSITY: The resistance of liquids, semi-solids, and gases to movement or flow.

VISCOSITE: La résistance dun fluide ou semi-solide à lécoulement.

VISCOSIDAD: Resistencia de un líquido o semisólido al movimiento.

VISCOSIDADE: Resistencia dun líquido, semisólido ou gas ao movemento ou fluxo.

VISZKOZITÁS: Folyadékok, félig szilárd anyagok és gázok ellenállása a mozgással vagy folyással szemben.

VISKOSITET: En væskes seighet eller konsistens. Tykkhetsgrad.

LEPKOŚĆ/KLEISTOŚĆ: Opór płynom, substancjom półstałym i gazom w poruszaniu się lub przepływie.

Vizkozite: Sıvı, yarı katı ve gazların harekete veya akışa gösterdikleri dirençtir.

Was this helpful?
Παθολογικός σχηματισμός ινώδους ιστού που προκαλεί σκλήρυνση του ιστού.


FIBROSIS: Pathological formation of fibrous tissue, causing hardening of the tissue.

FIBROSE: Formation pathologique de tissu fibreux, provoquant une induration du tissu.

FIBROSIS: Formación patológica de tejido fibroso, induciendo un endurecimiento del tejido.

FIBROSE: Formación patolóxica de tecido fibroso, inducindo un endurecemento do tecido.

FIBRÓZIS: A rostos szövetek kóros elváltozása, amely a szövetek megkeményedését okozza.

FIBROSE: Patologisk dannelse av bindevev, fører til at vevet blir hardere.

ZWŁÓKNIENIE: Twór patologiczny z tkanki włóknistej powodujący twardnienie tkanki.

FİBROSİS: Fibrio dokulardaki patalojik formasyonlar, dokuların sertleşmesine sebep olur.

Was this helpful?
Καλοήθης όγκος που συνίσταται κυρίως από ινώδεις ιστούς.


FIBROMA: A benign tumour composed chiefly of fibrous tissue.

FIBROME: Tumeur bénigne constituée principalement de tissu fibreux.

FIBROMA: Tumor benigno constituido principalmente de tejido fibroso.

FIBROMA: Tumor benigno constituído principalmente de tecido fibroso.

FIBRÓMA: Főleg rostos szövetekből álló, jóindulatú daganat.

FIBROM: Begynnende svulst, hovedsakelig bestående av bindevev.

WŁÓKNIAK: Łagodny nowotwór składający się głównie z tkanki włóknistej.

FİBROMA: Fibrio dokularda oluşan iyi huylu timörler.

Was this helpful?
Ορος αναφερόμενος στα μέλη ομάδας γλυκοπρωτεϊνών που εκκρίνονται από κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς και προστατεύουν τα μη προσβεβλημένα κύτταρα από την αναπαραγωγή του ιού. Παρουσιάζουν επίσης ανοσορρυθμιστικές λειτουργίες και μπορούν να αναστέλλουν την αύξηση μη ιικών ενδοκυτταρικών παρασίτων.


INTERFERON: Any of a group of glycoproteins secreted by virus infected cells, which can protect non-infected cells from replication of the virus; they also have immunoregulatory functions and can inhibit the growth of nonviral intracellular parasites.

INTERFERON: Groupe de glycoprotéines secrétées par les cellules infectées par un virus, qui peut protéger les cellules non infectées de la reproduction de ce virus; elles ont aussi des fonctions dimmunorégulation et peuvent inhiber la croissance des parasites intracellulaires non viraux.

INTERFERÓN: Grupo de glucoproteínas secretadas por las células infectadas por un virus, que puede proteger las células no infectadas de la reproducción de este virus; tienen también funciones de inmunoregulación y pueden inhibir el crecimiento de parásitos intracelulares no virales.

INTERFERÓN: Grupo de glicoproteinas secretadas polas células infectadas por virus, que pode protexer as células non infectadas da replicación do virus; teñen tamén funcións de inmunorregulación e poden inhibir o crecemento doutros parasitos intracelulares non virais.

INTERFERON: Vírusfertőzött sejtek által termelt glikoproteinek, amelyek képesek megvédeni a nem fertőzött sejteket a vírus replikációjától; az immunválasz szabályozásában is fontos szerepük van, és képesek gátolni a sejtélősködők (nem vírusok) szaporodását.

INTERFERON: Ethvert av en gruppe glykoproteiner utskilt av virusinfiserte celler, kan verne uinfiserte celler mot virus. De har også immunregulatoriske funksjoner og kan hemme vekst hos intracellulære parasitter (ikke virus).

INTERFERONY: Każda grupa glikoprodeidów wydzielanych przez komórki zarażone wirusem, która może ochraniać niezakażone komórki przed replikacją wirusa; posiadają one także funkcje immunoregulacyjne i mogą hamować wzrost niewirusowych pasożytów wewnątrzkomórkowych.

İnterferon: Virüsle enfekte olmuş hücreler tarafından salgılanan bir çeşit glikoproteindir, enfekte olmamış hücreleri virüslerin replikasyonundan korur; ayrıca immun sistemi düzenleyici fonksiyonlara sahiptir ve viral olmayan hücre içi parazitlerin büyümesini engeller.

Was this helpful?
Ορμόνη που διεγείρει τα μελανοκύτταρα των αμφιβίων ερπετών και ψαριών. Εκκρίνεται από τον ενδιάμεσο λοβό της υπόφυσης.


INTERMEDIN: Hormone which stimulates melanocytes in amphibians, reptiles and fish. It is secreted from the intermediate lobe of the pituitary gland.

INTERMEDINE: Hormone qui stimule les mélanocytes chez les amphibiens, les reptiles et les poissons. Sécrétée par le lobe intermédiaire de lhypophyse.

INTERMEDINA: Hormona que estimula los melanocitos en los anfibios, reptiles y peces. Secretada por el lóbulo intermedio de la hipófisis.

INTERMEDINA: Hormona que estimula os melanocitos nos anfibios, réptiles e peixes. Secretada polo lóbulo intermedio da hipófise.

INTERMEDIN: Kétéltűekben, hüllőkben és halakban a melanocitákat stimuláló hormon. Az agyalapi mirigy középső lebenye termeli.

INTERMEDIN: Hormon som stimulerer melanocytter hos amfibier, krypdyr og fisker. Utskilles fra hypofysen.

HORMON MELANOTROPOWY: Hormon, który stymuluje melanocyty u płazów, gadów i ryb. Jest on wydzielany z płata pośredniego gruczołu przysadki mózgowej.

İntermedin: Hem suda hem karada yaşayan (amfibiler), sürüngenler ve balıklarda melanositi uyaran hormon. Hipofiliz bezinin orta lobunda saklıdır.

Was this helpful?
Πολυπεπτιδική ορμόνη, εκκρινόμενη από τα νησίδια του παγκρέατος, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.


INSULIN: A polypeptide hormone secreted by the pancreatic islets, which plays an important role in the regulation of blood glucose levels.

INSULINE: Hormone polypeptidique sécrétée par les îlots de Langerhans du pancréas et qui a une activité hypoglycémiante (diminution du taux de glucose dans le sang).

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada por las células de Langerhans del páncreas y que juega un papel importante en la regulación del nivel de la glucosa sanguínea.

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada polas células de Langerhans do páncreas e que xoga un papel importante na regulación dos niveis de glicosa sanguínea.

INZULIN: A hasnyálmirigy szigetei által termelt polipeptid hormon, amelynek fontos szerepe van a vércukorszint szabályozásában.

INSULIN: Polypeptid-hormon som produseres i den endokrine delen av pankreas, De Langerhanske celleøyer. Spiller en viktig rolle i reguleringen av glukosenivået i blodet.

INSULINA: Hormon polipeptydowy wydzielany przez wysepki trzustki, który odgrywa ważną rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi.

İNSÜLİN: Kandaki glikoz seviyesinin düzenlenmesinde görevli ve pankreas adacıklarından salgılanan polipeptid bir hormondur.

Was this helpful?
Υδατοδιαλυτή αλκοόλη η οποία ορισμένες φορές κατατάσσεται στις βιταμίνες (σύμπλεγμα Β) και η οποία δρα ως αυξητικός παράγοντας.


INOSITOL: A water soluble alcohol which is sometimes grouped with the vitamins (B complex): it functions as a growth factor.

INOSITOL: Alcool soluble dans leau, parfois considéré comme faisant partie du complexe des vitamines B; une fonction de facteur de croissance.

INOSITOL: Alcohol soluble en agua, a veces considerado como parte de del complejo de la vitamina B; función del factor de crecimiento.

INOSITOL: Alcohol soluble en auga, ás veces considerado como parte de do complexo da vitamina B; funciona como un factor de crecemento.

INOZITOL: Vízoldékony alkohol, amelyet néha a vitaminokhoz sorolnak (a B-vitaminkomplexhez). Növekedési faktorként funkcionál.

INOSITOL: Vannløselig alkohol, som noen ganger grupperes i lag med vitaminene (B kompleks). Virker som en vekstfaktor.

INOZYTOL: Rozpuszczalny w wodzie alkohol, który czasami jest łączony z witaminami (B kompleks): działa on jako czynnik wzrostu.

İNOSİTOL: Bazen vitaminlerle birlikte gruplandırılan alkolde çözülebilen bir su. (B Karışık) : Bir büyüme faktörü olarak fonksiyon görür.

Was this helpful?
Καλοήθης λιπώδης και ινώδης όγκος.


LIPOFIBROMA: A benign fatty and fibrous tumour.

LIPOFIBROME: Tumeur bénigne graisseuse et fibreuse.

LIPOFIBROMA: Tumor benigno engrasado y fibroso.

LIPOFIBROMA: Tumor benigno graxo e fibroso.

LIPOFIBRÓMA: Jóindulatú, zsírsejtekből és rostokból álló daganat.

LIPOFIBROM: Godartet fett- eller bindevevssvulst.

TŁUSZCZAKOWŁÓKNIAK: Łagodny, tłuszczowy i włóknisty guz.

LİPOFİBROM: İki taraflı yağ ve fibril içeren tümör

Was this helpful?
Στερεά σωματιδιακή ύλη, ανόργανη ή οργανική που καθιζάνει όταν οι υδρογραφικές συνθήκες το επιτρέπουν.


SEDIMENT: Solid particulate material, both mineral and organic, that has settled from suspension in the water column (sedimentation) when hydrographic conditions favour this phenomenon.

SEDIMENT: Matière particulaire solide, minérale et organique, qui sest déposée au fond de leau quand les conditions hydrologiques ne les maintiennent plus en suspension.

SEDIMENTO: Materia particular sólida, mineral y orgánica, que se deposita en el fondo del agua cuando las condiciones hidrológicas no les mantienen en suspensión.

SEDIMENTO: Materia particular sólida, mineral ou orgánica, que se depositou no fondo da auga (sedimentación) cando as condicións hidrolóxicas non os manteñen en suspensión.

ÜLEDÉK: Szilárd részecskékből álló szervetlen vagy szerves anyag, amely kiülepszik a vízoszlopból, ha a vízrajzi viszonyok ezt lehetővé teszik.

SEDIMENT: Fast partikulært materiale, både mineralt og organisk, som består av utfelt materiale fra vannsøylen (sedimentering). Slik sedimentering finner sted der/når de hydrografiske forholdene favoriserer fenomenet.

NAMUŁ (osad): Stałe cząstki materiału, tak mineralnego jak i organicznego, sedymentujące z zawiesiny wody w zbiorniku w warunkach hydrograficznych sprzyjających temu zjawisku.

SEDİMENT: Hidrografik şartlar olayı desteklediğinde su sütunu (sedimentasyon) içerisinden çökelen mineral ve organik maddelerin her ikisinden oluşan katı partikül maddeler.

Was this helpful?
Τύπος κυττάρων, κοινός σε αναπτυσσόμενους ή επουλωνόμενους ιστούς, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση πρωτεινών και κολλαγόνου.


FIBROBLAST: A type of cell which is common in developing or repairing tissues and involved in protein and collagen synthesis.

FIBROBLASTE: Genre de cellule conjonctive, commune dans les tissus en cours de réparation et impliquée dans la synthèse de protéine et collagène.

FIBROBLASTO: Tipo de célula conjuntiva, común en los tejidos en proceso de reparación y implicadas en la síntesis de proteínas colágeno.

FIBROBLASTO: Tipo de célula conxuntiva, común no desenvolvemento ou reparación de tecidos e implicadas na síntese de proteínas e coláxeno.

FIBROBLASZT: Fejlődő vagy gyógyuló szövetekben gyakori sejttípus, amely a fehérjék és a kollagén szintézisében játszik szerepet.

FIBROBLAST: Celletype som er vanlig i nydannende eller reparerende vev, og vanlig i protein- og kollagensyntese.

FIBROBLAST: Typ komórki, która jest zwykle w trakcie rozwoju lub naprawianiu tkanek oraz uczestniczy w syntezach białka i kolagenu.

FİBROBLAST: Protein içeriğinde ve dokularda tamir edilen yaygın hücre tipleri

Was this helpful?
χρησιμοποιείται αναφορικά με πειράματα ή δοκιμές που διεξάγονται επί ή εντός ζωντανών οργανισμών.


IN VIVO: Used in reference to tests or experiments conducted in or on, intact living organisms.

IN VIVO: Employé en référence aux essais ou expériences faits sur ou dans un organisme vivant.

IN VIVO: Usado en referencia a ensayos o experimentos llevados a cabo en un organismo vivo.

IN VIVO: Usado en referencia a ensaios ou experimentos levados a cabo en ou sobre organismos vivos

IN VIVO: Élő szervezeten vagy szervezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek jellemzésére használják.

IN VIVO: Brukt i forbindelse med tester og eksperimenter gjennomført i eller på intakte levende organismer.

IN VIVO: Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, które prowadzone są w/lub na żywych i nieuszkodzonych organizmach.

IN VIVO: Belirli bir refens izlenerek yaşayan canlı üzerinde testlerin veya denemelerin yapılması.

Was this helpful?
Αναφέρεται σε δοκιμές ή πειράματα, περιλαμβανομένων των κυτταροκαλλιεργειών και ιστοκαλλιεργειών, που διεξάγονται σε τεχνητό περιβάλλον.


IN VITRO: Used with reference to tests or experiments including cell or tissue cultures, conducted in an artificial environment.

IN VITRO: En référence aux essais ou expériences concernant des cultures de cellules ou de tissus, conduits dans un environnement artificiel.

IN VITRO: En referencia a ensayos o experimentos que conciernen el cultivo de células o de tejidos, mantenidos en medio artificial.

IN VITRO: Usado en relación a ensaios ou experimentos incluíndo cultivos de tecidos ou células, realizados nun medio artificial

IN VITRO: Mesterséges környezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek (beleértve a sejt- és szövettenyésztést is) jellemzésére használják.

IN VITRO: Bruk i forbindelse med tester eller eksperimenter, inkludert celle- eller vevskulturer, gjennomført i et kunstig miljø.

IN VITRO: Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, łącznie z hodowlami komórkowymi i tkankowymi, prowadzonych w sztucznym środowisku.

IN VITRO: Oluşturulan suni çevresel şartlarda, doku veya hücre kültürü üzerinde belirli bir referans izlenerek denemeler veya testler yapılması.

Was this helpful?
Οικογένεια ψαριών του γλυκού νερού με έξι συνολικά γένη. Τα ψάρια αυτά έχουν ένα λιπώδες πτερύγιο και είναι σημαντικά για τις υδατοκαλλιέργειες της νοτίου και κεντρικής Αμερικής (π.χ. I. punctatus). Ορισμένα είδη έχουν μεταφερθεί για καλλιέργεια στην Ευρώπη.


ICTALURIDAE: A family of six genera of freshwater fishes of North and Central America with an adipose fin, important in aquaculture (e.g., I. punctatus). Some species have been transferred to Europe for cultivation purposes.

ICTALURIDAE: Famille de poissons-chats comportant six genres. Poissons des eaux douces de l’Amérique Centrale et du Nord. Possèdent une nageoire adipeuse. Certaines espèces sont cultivées, par exempleI. punctatus . Introduite en Europe pour élevage.

ICTALURIDAE: Familia de peces de agua dulce compuesta de seis géneros de América del Norte y Central, con una aleta adiposa (Vg. I. Punctatus ) y que son importantes en acuicultura. Algunas especies han sido transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Familia de peixes de auga doce composta de seis xéneros de América do Norte e Central, cunha aleta adiposa (ex I. Punctatus) e que son importantes en acuicultura. Algunhas especies foron transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Az akvakultúra számára fontos halfajok családja. Hat nemzetség tartozik ide, amelyek fajai Észak- és Közép-Amerikában élnek. Valamennyi fajnak van zsírúszója. Néhány fajukat tenyésztési céllal Európába is betelepítették.

ICTALURIDAE: Familie med seks slekter ferskvannsfisk i Nord- og Mellom-Amerika. Har fettfinne. Viktige i akvakultur (f.eks. Ictalurus punctatus ), og noen arter har blitt innført til Europa for oppdrett.

ICTALURIDAE: Rodzina z sześcioma rodzajami ryb słodkowodnych Ameryki Północnej i Centralnej z płetwą tłuszczową, ważna w akwakulturze (np. I. punctatus). Niektóre gatunki zostały przesiedlone do Europy w celach hodowlanych. Patrz: SUM KANAŁOWY.

ICTALURIDAE: Kuzey ve orta Amerika tatlı su balıklarının 6 generasının bir yağ yüzgecine sahip ailesidir ve akuakültür için önem taşır (Örn: I.punctatus).Bazı türleri yetiştiricilik amacıyla Avrupaya gönderilmiştir.

Was this helpful?
Συνώνυμο του Costia.


ICHTHYOBODO: Synonym of Costia.

ICHTHYOBODO: Synonyme de Costia.

ICHTHYOBODO: Sinónimo de Costia.

ICTIOBODO: Sinónimo de "Costia".

ICHTHYOBODO: A Costia szinonimája.

ICHTHYOBODO NECATOR: Costia.

ICHTHYOBODO: Synonim: Costia.

Costia: Costianın sinonimi.

Was this helpful?
(=Ichthyosporidium) - Γένος μύκητα που προκαλεί εσωτερική μόλυνση στα ψάρια.


ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Genus of fungi which causes internal infection in fishes.

ICHTHYOPHONUS: Genre de champignon qui provoque une infection interne chez les poissons.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Género de hongos que provoca infección interna de peces.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Xénero do grupo dos fungos que provoca infeccións internas en peixes.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium). A gombák egyik nemzetsége, amelynek fajai a halakat belülről fertőzik.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Soppslekt som gir indre infeksjoner hos fisk.

ICHTIOFONOZA: (Ichthyosporidium). Rodzaj grzybów, które powodują wewnętrzne zakażenie u ryb.

ICHTHYOPHONUS: Balıklarda iç enfeksiyona sebep olan mantar genusu

Was this helpful?
Γένος βλεφαριδωτών πρωτοζώων που προσβάλλει τα επιδερμικά στρώματα των ψαριών του γλυκού νερού. Στην καθομιλουμένη η ασθένεια αναφέρεται ως "ασθένεια λευκών στιγμάτων" ή "ICH".


ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICHTHIOHTHIRIUS MULTIFILIIS: Especie de protozoo ciliado que infesta capas epidérmicas en peixes de auga doce. Coloquialmente chamada "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: A csillós egysejtűek egyik faja, amely az édesvízi halak hámrétegét fertőzi, ezzel a darakór nevű betegséget okozza.

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

ICHTIOFTIRIOZA: Gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS (BEYAZ BENEK HASTALIĞI ETKENİ): Tatlısularda bulunan balıkların epidermal tabakasına yerleşen, silli bir protozoan parazit türü. Beyaz benek benek veya iht olarak da bilinir.

Was this helpful?
Ichthyophthirius multifiliis.


ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Especie de protozoos ciliados que infestan a epiderme de peixes de auga doce. Chamada habitualmente "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

DARAKÓR: Az Ichtiophthirius multifiliis nevű csillós egysejtű által okozott halbetegség, amely az édesvízi halak bőrének hámrétegét támadja meg.

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

ICHTIOFTIRIOZA : Ichthiophthirius multifilis: gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich”.

BEYAZ BENEK: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Tatlısu balıklarında epidermal katmanlara zarar veren silli protozoan türüdür. Halk arasında beyaz benek olarak bilinir.

Was this helpful?
ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, μεταδοτική, συστημική ιογενής ασθένεια, που προσβάλλει συνήθως τον γόνο των σολομοειδών με αποτέλεσμα υψηλή θνησιμότητα των νεαρών ατόμων. Ο ιός IPN, που αρχικα εθεωρείτο ότι προσβάλλει μόνο τα σολομοειδή, έχει βρεθεί και σε άλλα είδη. Απαντάται σε διάφορα στελέχη που διαφέρουν σε μολυσματικότητα και ορολογικές αντιδράσεις και παρουσιάζει παγκόσμια εξάπλωση τόσο ώστε να θεωρείται ίσως ο πλέον διαδεδομένος ιός στο υδάτινο περιβάλλον.


I.P.N.: Infectious pancreatic necrosis: an acute, contagious, systemic Birnavirus disease, usually affecting fry and fingerling salmonids, and gives rise to a high juvenile mortality rate. The IPN virus, originally thought to affect salmonids only, has now been found in a range of non-salmonid fish. The IPN virus occurs as multiple strains that differ in virulence and serological response. It has a worldwide distribution and may be the most widespread of the aquatic viruses.

NECROSE INFECTIEUSE PANCREATIQUE: Maladie aigüe, contagieuse et systémique, touchant habituellement les alevins des salmonidés, provoquant un taux important de mortalité. Le virus IPN, originalement affectant seulement les salmonidés, a été maintenant détecté aux espèces non-salmonidés. Le virus IPN apparait en plusieurs souches qui diffèrent en virulence et en réponse serologique. Il a une distribution mondiale et est sans doute le plus répandu des virus aquatiques.

NECROSIS INFECCIOSA DEL PÁNCREAS: Enfermedad aguda, contagiosa y sistémica, normalmente afecta los alevines de salmónidos, provocando una tasa importante de mortalidad. El virus IPN, originalmente afectando sólo los salmónidos, ha sido detectado ahora en especies no- salmónidos. El virus IPN aparece en varias cepas que difieren en la virulencia y en la respuesta serológica. Tiene una distribución mundial y es sin duda el más abundante de los virus acuáticos.

I.P.N. / N.P.I.: Necrose pancreática infeciosa: unha enfermidade producida por un Birnavirus, aguda, contaxiosa e sistémica. Normalmente afecta a larvas e alevín de salmónidos, provocando unha taxa importante de mortalidade xuvenil. O virus IPN, orixinalmente afectaba só aos salmónidos, foi detectado agora noutras especies distintas de salmónidos. O virus IPN aparece como varias cepas que difiren na virulencia e na resposta serolóxica. Ten distribución mundial e sen dúbida é o máis estendido dos virus acuáticos.

I.P.N.: Fertőző hasnyálmirigy-nekrózis; elsősorban a lazacfélék lárváit és fiatal egyedeit veszélyeztető heveny, szisztémás fertőző betegség, amelyet a Birnavirus okoz. Az IPN vírusról eredetileg azt gondolták, hogy csak a lazacféléket fertőzi, de újabban más halfajokban is kimutatták. A vírusnak sokféle, virulenciáját és szerológiai tulajdonságait tekintve különböző törzse van. Az egész világon előfordul, valószínűleg a legelterjedtebb halvírus.

IPN: Infeksiøs pankreasnekrose: En akutt til svært akutt virussykdom på juvenil laksefisk. Den er vidt utbredt, og antas å være overførbar gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Tapene er vanligvis store på fisk under 5 cm. Anbefalte kontrollmetoder inkluderer kjemisk desinfeksjon av egg, fjerning av bærer-hunner ved testing av stamfisk og nedslakting av berørte beholdninger.

I.P.N.: Zakaźna martwica trzustki łososiowatych: ostra, zaraźliwa, ogólnoustrojowa choroba wirusowa, zwykle atakuje wylęg i narybek ryb łososiowatych i powoduje wśród młodzieży podwyższone do wysokich ubytki w obsadach. Uważano początkowo, że wirus IPN atakuje tylko ryby łososiowate, ale ostatnio został stwierdzony u wielu gatunków ryb niełososiowatych. Wirus IPN występuje w postaci różnych szczepów, które różnią się zjadliwością i reakcją serologiczną. Jest on rozpowszechniony w świecie i stanowi najb

I.P.N: Enfekte olmuş Pankreatik nekroz: Akut, bulaşıcı, sistemik Birnavirus hastalığıdır. Genellikle fry ve fingerlink aşamasındaki salmonidleri etkiler ve yüksek ergin ölüm oranına sebep olur. IPN virüsü farklı virulans ve serolojik cevaba sahip çoklu zincirler olarak meydana gelirler. Tüm dünyada yayılım gösterir ve akuatik virüslerin en yaygını olabilir.

Was this helpful?
ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΑIΜΑΤΟΠΟIΗΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, συστημική και συνήθως μολυσματική ασθένεια οφειλόμενη σε ραβδοϊούς. Προσβάλλει και άγριους πληθυσμούς, μολονότι συνήθως συναντάται σε επιζωοτικές αναλογίες σε καλλιεργούμενες πέστροφες και μερικά είδη σολομού.


I.H.N.: Infectious haematopoietic necrosis:an acute, systemic and usually virulent rhabdoviral disease occurring in the wild, though more typically seen in epizootic proportions among cultured trout and some salmon species.

N.I.H.: Necrose Infectieuse Hematopietique. Maladie rhabdovirale aigüe, systémique et habituellement virulente survenant en milieu sauvage, quoique rencontrée dans des proportions épizootiques dans les cultures de truites et dans quelques espèces de saumon.

N.H.I.: Necrosis hematopoietica infecciosa: Enfermedad rabdoviral aguda, sistémica y normalmente virulenta que tiene lugar en medios salvajes, aunque se encuentra en proporciones epizoóticas en cultivos de truchas y en algunas especies de salmón.

N.H.I.: Necrose hematopoética infecciosa: Enfermidade rabdoviral aguda, sistémica e normalmente virulenta que ten lugar en estado salvaxe, aínda que se atopa en proporcións epizoóticas en cultivos de troitas e nalgunhas especies de salmón.

I.H.N.: Fertőző hematopoietikus nekrózis; heveny, szisztémás és rendszerint gyorsan terjedő, rhabdovírus által okozott betegség. Vadon élő populációkban is előfordul, de leginkább tenyésztett pisztrángokban és bizonyos lazacfajokban okoz járványos mértékű megbetegedéseket.

IHN: INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE. En akutt systemisk og vanligvis ondartet sykdom forårsaket av rhabdovirus. Hovedsakelig på villfisk, men forekommer oftere på oppdrettet ørret og noen laksearter (Salmo).

I.H.N.: Zakaźna martwica układu krwiotwórczego łososiowatych: ostra, ogólnoustrojowa i zwykle zjadliwa choroba rhabdowirusowa występująca u ryb dzikich, chociaż o zaraźliwych właściwościach; zwykle jest częściej spotykana wśród hodowanych pstrągów i niektórych gatunków łososi.

I.H.N.: Haematopoietic enfeksiyon nekrozu; vahşi doğada meydana gelen akut, sistematik ve genellikle şiddetli rhabdoviral bir hastalıktır, daha çok kültür alabalık ve bazı salmon türleri arasında salgın olarak görülmesine rağmen.

Was this helpful?
Χρόνια εσωτερική παρασιτική μόλυνση των σολομοειδών. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα εμφανή συμπτώματα, εκτός από αυξημένη θνησιμότητα και μειωμένη όρεξη. Η θεραπεία γίνεται με φουραζολιδόνη.


HEXAMITA: Chronic internal parasitic infection of salmonids. It shows few distinctive signs other than an increase in mortality and reduced appetite. Treatment can be carried out by means of furazolidone.

HEXAMITA: Infection parasitaire interne chronique des salmonidés. Elle montre peu de symptômes distinctifs autres que la réduction de lappétit et la mortalité. Traité par la furazolidone.

HEXAMITA: Infección parasítica interna y crónica de los salmónidos. Muestra pocso síntomas distintivos a parte de la reducción del apetito y la mortalidad. Se puede tratar con furazona.

HEXAMITA: Infección parasítica interna e crónica dos salmónidos. Mostra poucos síntomas distintivos a parte da redución do apetito e a mortalidade. Pódese tratar con furazolidona.

HEXAMITA: Pórusbetegség (lyukacsosodás); a lazacfélék idült, belső parazitás fertőződése. A megnövekedett elhulláson és az étvágycsökkenésen kívül kevés külső tünete van. Furazolidonnal kezelhető.

HEXAMITA SALMONIS: Flagellat som gir kronisk indre infeksjon på laksefisk. Den viser få spesielle sykdomstegn utenom økt dødelighet og redusert appetitt. Fisken kan behandles med furazolidon.

HEKSAMITOZA: Przewlekłe pasożytnicze zakażenie wewnętrzne ryb łososiowatych. Wykazuje ono kilka wyróżniających objawów, różnych od wzrostu śmiertelności i spadku apetytu. Leczenie może być prowadzone za pomocą furazolidonu.

HEXAMİTA: Salmonidlerde kronik iç parazit enfeksiyonudur. Ölümlerdeki artış ve iştahsızlıktan farklı olarak birkaç belirti gösterir. Tedavi furazolidone yoluyla yapilabilir.

Was this helpful?
Μικρές περιφράξεις από δίχτυα σε ρηχές λιμνοδεξαμενές για την εκτροφή προνυμφών και ανηλίκων ψαριών, που πρόκειται να απελευθερωθούν στη λιμνοδεξαμενή όταν φθάσουν στο κατάλληλο μέγεθος. Ο όρος προέρχεται από την Iνδία, όπου τα "hapas" χρησιμοποιούνται αποδοτικά για την καλλιέργεια των προνυμφών των κυπρίνων.


HAPAS: Small net enclosures in shallow ponds to raise larval and juvenile fish which will be released into the pond after reaching stocking size. The term originates from India where "Hapas" are employed as an effective culture technique for rearing the larvae of Indian carps.

HAPAS: Petit enclos en grillage érigé dans un étang de faible profondeur dans lequel sont élevés les larves et juvéniles de poissons destinés à être libéré dans létang lorsque la taille de stockage est atteinte. Le terme est originaire de lInde où cette technique constitue un moyen efficace délevage des larves de Carpes Indiennes.

HAPAS: Pequeña separación limitada por red suspendida en un tanque de poca profundidad en la cual se cultivan larvas y juveniles de peces destinados a ser liberados en el tanque cuando alcanzan la talla de almacenamiento. El término es originario de la India donde la técnica constituye un medio eficaz de cultivo de larvas de las carpas índicas.

HAPAS: Pequenos cercados de rede en estanques superficiais para o cultivo larvario e de xuvenís de peixes que serán liberados no estanque despois de alcanza o tamaño de sementeira. O termo é orixinario da India onde as "Hapas" son empregadas como unha técnica efectiva de cultivo para a cría de larvas de carpas indias.

HAPA: Kisméretű, hálós ketrec, amelyet sekélyvizű halastavakba helyezve hallárvák és halivadékok nevelésére használnak. Az ivadékokat a telepítési méret elérése után a tóban szabadon engedik. A szó Indiából származik, ahol a "hapákat" elterjedten használják az indiai pontyfélék ivadékainak nevelésére.

HAPAS: Små notposer i grunne dammer der larver og småfisk oppdrettes fram til de når en viss størrelse, for så og settes ut i dammen. Betegnelsen stammer fra India der ”hapas” brukes til å oppdrette larver av Indiske karper.

HAPAS: Mała sieć ogrodzeniowa stosowana w niewielkich stawach do wychowu larw i młodzieży ryb, które będą wpuszczone do stawu po osiągnięciu wielkości obsadowej. Nazwa ta pochodzi z języka Indian, gdzie "hapas” używano jako skuteczną technikę hodowli przy podchowie larw karpi Indian.

HAPAS: Stoklama boyuna ulaşana kadar larva ve juvenil balıkların tutulduğu sığ havuzlardaki küçük ağ kapamalar. Terim, Hindistandan gelmektedir ki "Hapas" Hint sazanlarının larvalarının yetiştirmek için kullanılan etkili bir kültür yöntemidir.

Was this helpful?
Διαδικασία κατά την οποία παλαιότερες πρακτικές, όπως είναι ο έλεγχος του τελικού προϊόντος, αντικαθίστανται από ανάλυση και διαχείριση καθ’ όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Τα σημεία υψηλής επικινδυνότητας αναγνωρίζονται ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται και εφαρμόζονται μέθοδοι για τη μείωση του ρίσκου. Οι διαδικασίες HACCP χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσβολής της δημόσιας υγείας (π.χ. τροφική δηλητηρίαση, μόλυνση από τρηματώδεις) από προϊόντα υδατοκαλλιεργειών. Ένα πρόγ


HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT): Process whereby former practices such as end product testing are replaced by analysis and management throughout the entire food production system. Critical points in the process are identified and measures are developed and implemented to reduce potential risks. HACCP procedures are used to reduce or eliminate the risk to public health (e.g. food poisoning, trematode infection) from aquaculture products. The HACCP programme is based on the following principles: Hazard analysis, Critical Contr

ARPCC (Analyse des Risques et Point Critique de Contrôle) : Procédure qui remplace des techniques plus anciennes d’analyse de produit finale. Le système de production d’un aliment est analysé dans son ensemble. Des points critiques dans le procédé sont identifiés et des techniques d’analyse adaptées et implémentées afin de réduire les risques potentiels, surtout les risques envers la santé publique (par exemple lintoxication, linfection par trématodes) engendrés par des produits issus de l’aquaculture. Le programme ARPCC est basé sur les principes suivan

HACCP (ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS): Sistema de controles no solamente del producto final sino de todo el proceso de producción del alimento. Se definen los puntos críticos del proceso y se programan las medidas a implementar para reducir riesgos potenciales. Estos procedimientos son usados especialmente para eliminar riesgos para la salud pública en productos acuícolas. Las prácticas HACCP están basadas en los principios siguientes: Control de riesgo, control de puntos críticos, límites críticos, mantenimiento de límites, acciones

ARCPC (ANÁLISE DE RISCOS E CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS): Proceso a través do que se substitúen as prácticas como o control de produto final pola análise e xestión total de todo o proceso de produción do alimento. Defínense os puntos críticos do proceso e desenvólvense as medidas a implementar para reducir riscos potenciais. Os procedementos de ARCPC son usados especialmente para eliminar os riscos para a saúde pública (ex. intoxicacións alimentarias, infección por trermatodos) debidos a produtos de acuicultura. Os programas ARCPC están baseadas nos pr

HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT): Olyan eljárás, amelynél a korábbi gyakorlatokat, például a végtermék ellenőrzését az egész élelmiszergyártó rendszer elemzésével és irányításával helyettesítik. Az eljárásban kritikus pontokat azonosítanak, mértékeket állapítanak meg és alkalmaznak azért, hogy csökkentsék a lehetséges kockázatokat. A HACCP eljárásait használják az akvakultúra termékei által a közegészségre jelentett kockázatok (pl. ételmérgezés, féregfertőzés) csökkentésére vagy kiküszöbölésére. A HACCP program a következő elvek

HACCP : Engelsk forkortelse for “hazard analysis and critical control point” eller risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter på norsk. Prosess som erstatter sluttesting av matvarer med analyser og administrering gjennom hele produksjonslinjen. Kritiske punkter i prosessen blir identifisert og det blir utviklet mål og beregningsmetoder for å redusere risikoen. HACCP-prosedyrer brukes for å redusere eller eliminere risikoen for at folkehelsen skal trues gjennom akvakulturprodukter (f.eks. matforgiftning e

HACCP (ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNY PUNKT KONTROLI): Proces, w którym dawne praktyki, jak np. testowanie końcowego produktu, są zastąpione przez zarządzanie w ciągu całego systemu produkcji żywności. Punkty krytyczne w procesie są identyfikowane, rozpracowywane i wprowadzane praktyczne środki zaradcze w celu zmniejszenia potencjalnych zagrożeń. Stosowanie procedur HACCP ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego (np. zatrucia żywności, zakażenia przywrami) m.in. ze strony produktów akwakultury. Program HACCP jest o

HACCP(RİSK ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTASI): Tüm gıda üretim sistemi boyunca yönetim ve analizler tarafından model uygulamalar vasıtasıyla üretim sonu testi gibi yinelenen süreç. İşlemin tanımlanan ve ölçülen kritik noktaları için tedbirler geliştirilir. HACCP prosedürleri su ürünleri yetiştiriciliği ürünlerinden kaynaklanan ( Örn; besin zehirlenmesi, trematod enfeksiyonu gibi) kamusal sağlığı riskini elimine etmek ya da azaltmak için kullanılır. HACCP programı şu prensipleri temel alır; Tehlike analizi, Kritik kontrol noktası, Kritik Limi

Was this helpful?
Γένος δινομαστιγωτών που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός μόνου μαστιγίου. Μία από τις ομάδες που ευθύνονται για τις κόκκινες παλίρροιες.


GYMNODINIUM: A genus of Dinoflagellates characterized by the possession of a single flagellum; one of the groups responsible for red tides.

GYMNODINIUM: Genre de Dinoflagellé caractérisé par la possession dun simple flagelle. Un des groupes responsables des marées rouges.

GYMNODINIUM: Género De Dinoflagelados caracterizado por la posesión de un simple flagelo. Uno de los grupos responsables de las mareas rojas.

GYMNODINIUM: Xénero de dinoflaxelados caracterizado por posuír un só flaxelo. É un dos grupos responsables das mareas vermellas.

GYMNODINIUM: A kovamoszatok egyik nemzetsége, amelynek jellegzetessége a sejtenkénti egy ostor, egyik csoportjuk felelős a "vörös dagály" jelenség kialakulásáért.

GYMNODINIUM: En slekt av Dinoflagellater karakterisert ved at de har kun én flagell. En av artene som er ansvarlig for rødt tidevann.

GYMNODINIUM: Rodzaj bruzdnic (Dinoflagellatae) charakteryzujący się posiadaniem pojedynczej wici; jedna z grup odpowiedzialnych za czerwone pływy.

GYMNODINIUM: Tek flagellum ile karakterize edilen bir Dinoflagellate cinsidir. Red tideden sorumlu bir gruptur.

Was this helpful?
Γένος μονογονικών τρηματωδών. Τα είδη Gyrodactylus είναι μικρά ζωοτόκα εξωπαράσιτα των ψαριών, με έντονη εξειδίκευση ως προς τον ξενιστή. Υπό ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να αναπαράγονται πολύ γρήγορα και συνιστούν σημαντικό παθολογικό παράγοντα σε καλλιέργειες γλυκού και θαλασσινού νερού.


GYRODACTYLUS: Genus of monogenetic trematode. Gyrodactylus spp. are small viviparous forms, predominantly ectoparasitic on fishes, and tend to be highly host-specific. They can reproduce very rapidly in favourable conditions and can be a significant pathological feature in freshwater and sea water culture.

GYRODACTYLUS: Genre de trématode monogénétique de lespèce Gyrodactylus, de petites formes vivipares, particulièrement ectoparasite des poissons. Ils peuvent se reproduire très rapidement dans des conditions favorables et peuvent être caractéristiques de pathologies en cultures deau douce comme en cultures marines.

GYRODACTYLUS: Género de trematodo monogenético de la especie Gyrodactylus de pequeña forma vivíparo, particularmente ectoparásito de peces. Puede reproducirse rápidamente en las condiciones favorables y puede ser característico de patologías tanto en cultivos de agua dulce como en cultivos de agua marina.

GYRODACTYLUS: Xénero de trematodo monoxenético Gyrodactylus spp.. Teñen formas vivíparas de pequeno tamaño, particularmente ectoparasitas de peixes, tendendo a ser altamente específico co hospedador. Pode reproducirse rapidamente nas condicións favorables e pode ser característico de patoloxías tanto en cultivos de auga doce coma en cultivos de auga mariña.

GYRODACTYLUS: Az egynemzedékes mételyek egyik nemzetsége. A Gyrodactylus fajok kisméretűek, elevenszülők, elsősorban a halak külső élősködői és nagyfokú gazdafajlagosságot mutatnak. Kedvező körülmények között nagyon gyorsan tudnak szaporodni és mind az édesvízi, mind a tengeri haltenyésztés számára komoly veszteségeket képesek okozni.

GYRODACTYLUS: Slekt av monogenetiske trematoder (ikter). Gyrodactylus spp. er små vivipare former, hovedsakelig ektoparasitter på fisk, som er svært vertsspesifikke. De kan formere seg svært raskt ved gunstige miljøforhold, og kan være et signifikant patologisk moment i ferskvanns- og saltvannsoppdrett.

GYRODACTYLUS: Rodzaj monogenetycznych przywr. Gyrodactylus spp. są małymi żyworodnymi formami, przeważnie zewnętrznymi pasożytami (ektoparazyty) ryb, a także są w wysokim stopniu specyficznymi gospodarzami. W korzystnych warunkach mogą rozmnażać się bardzo szybko; u ryb hodowanych w wodach słodkich i morskich charakteryzują się znacznym pasożytnictwem.

GYRODACTYLUS: Monogenetik trematod cinsidir. Gyrodactylus türleri vivipar formlardır, ağırlıklı olarak balıklar üzarinde ektoparazittirler ve özel konakçı eğilimi gösterirler. Elverişli koşullarda çok hızlı üreyebilirler ve tatlı su ve deniz suyu kültürlerinde önemli bir patolojik özelliği olabilir.

Was this helpful?
Η μονάδα του SI για την απορροφώμενη δόση ακτινοβολίας: 1 Gy= 1 Joule απορροφώμενης ενέργειας ανά χιλιόγραμμο ιστού. 1 Gy= 100 rads.


Gy: The SI unit for an absorbed dose of radiation :1 Gy= 1 Joule of energy absorbed per kilogram of tissue. 1 Gy= 100 rads.

Gy: GRAY.Unité de mesure de dose absorbée; Un Gy = 1 Joule dénergie absorbée par 1 Kg de tissu. 1 Gy = 100 rads.

Gy: GRAY: Unidad de medida de la dosis absorbida; un Gy = 1 Joule de energía absorbida por 1 Kg de tejido. 1 Gy = 100 rads.

Gy: Unidade do Sistema Inernacional GRAY: Unidade de medida da dose absorbida de radiación; un Gy =1 Xullo de enerxía absorbida por 1 Kg de tecido. 1 Gy =100 rads.

Gy: Gray; az elnyelt sugárzási dózis SI-egysége. 1 Gy = 1 kilogramm szövetben elnyelt 1 Joule energia. 1 Gy = 100 rad.

Gy: GRAY: SI enheten for en absorbert dose av stråling: 1 Gy = 1 Joule av energi absorbert per kilo vev. 1 Gy = 100 rad.

GREJ (Gy): Jednostka SI zaabsorbowanej dawki promieniowania: 1 Gy = 1 J (dżul) zaabsorbowanej energii na kilogram tkanki. 1 Gy = 100 radów.

Gy: Radyasyonun abserbe dozu

Was this helpful?
Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.


GTH: Gonadotropin: hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor; cf. human chorionic gonadotropin. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period.

GTH: Gonadotropine. Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologue

GTH: Gonadotropina: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de as

GTH: Gonadotropina: Hormona que estimula, ou que sostén, a formación e o funcionamento das gónadas. Nos vertebrados, as gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas pola hipófise baixo o control dun factor liberador de gonadotropina. As gonadotropinas estimulan a secreción das hormonas esteroideas sexuais (testosterona ou estróxenos por exemplo). Os extractos pituitarios (a miúdo a partir doutras especies) son administrados aos peixes co fin de asegurar unha produción de alevín fóra do período n

GTH: Gonadotropin: a gonádok kifejlődését és működését serkentő és fenntartó hormon. Gerincesekben a gonadotropinok az agyalapi mirigyben termelődő peptidhormonok, amelyek termelését a gonadotropin serkentő hormon szabályozza; vö: humán magzatburok-gonadotropin. A szteroid szerkezetű nemi hormonok (pl. tesztoszteron, ösztrogének) elválasztását serkenti. A haltenyésztési gyakorlatban gyakran különböző halfajokból származó hipofízis-kivonatokat használnak a szezonon kívüli szaporításhoz.

GTH II: Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

GTH: Hormon, który stymuluje lub podtrzymuje przetwarzanie i funkcjonowanie gonad. U kręgowców hormony gonadotropowe są hormonami peptydowymi wytwarzanymi w przysadce pod kontrolą czynnika uwalnianego przez gonadotropinę; porównaj: gonadotropina kosmówkowa ludzka. Stymulują one wydzielanie steroidowych hormonów płciowych (np. testosteronu, estrogenów). Wyciągi z przysadki mózgowej (często od różnych gatunków) są podawane rybom, w celu doprowadzenia do dojrzałości gonad i produkcji wylęgu poza normaln

GTH: Gonadotropin gonadların fonksiyonlarını ve işleyişlerini uyaran veya muhafaza eden hormondur. Gonadotropinler omurgalıların hipofiz bezinde gonadotropin kontrolü altında salgılatıcı faktör olarak üretilmektedir. Onlar (testosteron, östrojen gibi) steroid cinsiyet hormonlarının salınımını uyarabilir. Hipofizler bunları (sıklıkla farklı türlerde) normal üreme dönemininin dışında fry üretmek için balıkları yönlendirir.

Was this helpful?
Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.


GRAM-POSITIVE: A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.

GRAM POSITIF: Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

GRAM POSITIVO: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

GRAM POSITIVO: Técnica de tinguidura utilizada na identificación e clasificación de bacterias. As bacterias que perden a coloración púrpura do pigmento violeta cristal, despois de lavado con alcohol, pero que gardan a coloración do contraste son chamados Gram negativas, mentres que as bacterias que conservan a coloración violeta, despois do lavado con alcohol, son chamadas Gram positivas.

GRAM-POZITÍV: Baktériumok azonosítására és osztályozására szolgáló festési eljárás. A baktériumok Gram-negatívak, ha elveszítik a kristályibolya festék által adott bíbor színt, és megtartják az ellenfestéket, illetve Gram-pozitívak, ha megtartják a kristályibolya által adott bíbor színt.

GRAMPOSITIV: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

GRAM-DODATNIE: Procedura barwienia, która jest wykorzystywana w identyfikacji bakterii oraz ich zaklasyfikowaniu do bakterii Gram-ujemnych lub Gram-dodatnich. Bakterie Gram-dodatnie tracą w procesie barwienia Grama barwę purpurową i uzyskują barwę ciemnofioletową, a Gram-ujemne ją zachowują.

GRAM POZİTİF: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktadır.

Was this helpful?
Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.


GRAM-NEGATIVE: A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.

GRAM NEGATIF: Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

GRAM NEGATIVO: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

GRAM NEGATIVO: Técnica de tinguidura utilizada na identificación e clasificación de bacterias. As bacterias que perden a coloración púrpura do pigmento violeta cristal, despois de lavado con alcohol, pero que gardan a coloración do contraste son chamados Gram negativas, mentres que as bacterias que conservan a coloración violeta, despois do lavado con alcohol, son chamadas Gram positivas.

GRAM-NEGATÍV: Baktériumok azonosítására és osztályozására szolgáló festési eljárás. A baktériumok Gram-negatívak, ha elveszítik a kristályibolya festék által adott bíbor színt, és megtartják az ellenfestéket, illetve Gram-pozitívak, ha megtartják a kristályibolya által adott bíbor színt.

GRAMNEGATIV: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

GRAM-UJEMNE: Procedura barwienia, która jest wykorzystywana w identyfikacji bakterii oraz ich zaklasyfikowaniu do bakterii Gram-ujemnych lub Gram-dodatnich. Bakterie Gram-dodatnie tracą w procesie barwienia Grama barwę purpurową i uzyskują barwę ciemnofioletową, a Gram-ujemne ją zachowują.

GRAM NEGATİF: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktadır.

Was this helpful?
Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.


GnRH: Gonadotropin releasing hormone: a peptide hormone synthesized in the hypothalamus inducing the release of gonadotropin from the pituitary.

GnRH: Hormone libératrice de la Gonadotropine. Hormone peptidique synthétisée dans lhypothalamus et qui induit la libération de la gonadotrophine par lhypophyse.

GnRH: Hormona liberadora de la gonadtropina: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración

GnRH: Hormona liberadora da gonadotropina: unha hormona peptídica sintetizada polo hipotálamo que induce a descarga de gonadotropina dende a hipófise.

GnRH: Gonadotropin-serkentő hormon: a hipotalamuszban termelődő peptidhormon, amely serkenti a gonadotropin felszabadulását az agyalapi mirigyből.

GnRH: Gonadotropin frisettende hormon: Peptidhormon syntetisert i hypotalamus, som induserer frisetting av gonadotropiner fra hypofysen.

GnRH: Hormon uwalniający gonadotropinę: peptydowy hormon syntetyzowany w podwzgórzu; powoduje uwalnianie gonadotropiny z przysadki mózgowej.

GnRH: Gonadotropin salınım hormonu: Hipotalmusta sentezlenen ve hipofizden gonadotropin salınımını tetikleyen bir peptid hormonudur.

Was this helpful?
Λευκό στερεό, διαλυτό στο νερό, τήκεται στους 2000C και διασπάται στους 2300C. Ευρέως χρησιμοποιούμενο ως ζιζανιοκτόνο. Χημικός τύπος C3Η8ΝΟ5Ρ.


GLYPHOSATE: White solid; soluble in water, melts at 2000<.sup>C and decomposes at 2300C. Widely used as a herbicide.Chemical formula: C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: (Sel dIsopropylamine) Solide blanc, soluble dans leau qui fond à 2000C et se décompose à 2300C. Largement utilisé comme herbicide. Formule chimique: C3H8NO5P.

GLUFOSATO: Sólido blanco, soluble en el agua que se funde a 2000C y se descompone a 2300C. Ampliamente utilizado como herbicida. Su formula química es:C3H8NO5P.

GLIFOSATO: Sólido branco, soluble na auga que se fonde a 200 ºC e se descompón a 230 ºC. Amplamente utilizado como herbicida. A súa formula química é: C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: Fehér színű szilárd anyag; vízben oldható, olvadáspontja 2000C, bomláspontja 2300C. Elterjedten használt gyomirtó. Kémiai képlete: C3H8NO5P.

GLYFOSFAT: Hvitt fast stoff. Ikke løselig i vann, smelter ved 2000 C og dekomponerer ved 2300 C. Mye bruk herbicid (ugressmiddel). Kjemisk formel:C3H8NO5P.

GLIFOSAT: Biała bryła; rozpuszczalny w wodzie, topi się przy 2000C, a rozkłada się przy 2300C. Jest powszechnie stosowany jako herbicyd. Wzór chemiczny:C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: Beyaz katı; suda çözünüri, erime sıcaklığı 2000 C ve ayrışması 2200 Cdir . Bir herbisit gibi yaygınca kullanılır. Kimyasal formülü : C3H8NO5P

Was this helpful?
ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.


GH: Growth hormone: a peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.

GH: Hormone de croissance; hormone peptidique sécrétée par lépiphyse et dont le rôle principal est la régulation de la croissance à travers lamélioration du taux dalimentation et du taux de conversion des aliments. Une stimulation de la croissance chez les poissons peut être obtenue par ladministration de GH exogène ou par lintégration de gènes codant GH dans le génome du poisson (poisson transgénique). De telles pratiques sont assujetties à un contrôle régulier dans plusieurs pays. Syn. Somatotropi

GH: Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.

GH: Hormona do crecemento: hormona peptídica secretada pola hipófise anterior e que a súa función principal é a regulación do crecemento a través da mellora da taxa de alimentación e da taxa de conversión dos alimentos. Pódese obter a estimulación do crecemento en peixes mediante a administración de GH exóxena ou a través da integración de xenes de GH no xenoma do peixe (peixe transxénico) Tales prácticas están sometidas a controis reguladores na maioría dos países. Sin. Somatotropina.

NH: Növekedési hormon; a hipofízis elülső lebenye által termelt peptidhormon, amelynek elsődleges funkciója a növekedés szabályozása a a tápanyagfelvétel és-feldolgozás javításán keresztül. A halak növekedése serkenthető exogén NH alkalmazásával vagy NH gének beépítésével a halak genomjába (transzgénikus halak). Az utóbbi gyakorlatot a legtöbb országban szigorúan szabályozzák. Úm. szomatotropin.

GH: Veksthormon: Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

GH: Hormon wzrostowy: hormon peptydowy, wydzielany przez przednią część przysadki mózgowej, którego zasadniczą funkcją jest regulowanie wzrostu poprzez zwiększanie pobierania i poprawę wykorzystania pokarmu. Stymulowanie wzrostu ryb może być uzyskane przez podawanie egzogennego GH lub włączenie genów GH do genomu ryb (ryba transgeniczna). Takie postępowanie w wielu krajach jest przedmiotem regulacji prawnych. Syn. somatotropina (hormon wzrostowy).

GH (BÜYÜME HORMONU): Büyüme hormonu hipofiz tarafından salgılanır. Önemli işlevleri yem alımını ve büyümeyi düzenler. Balığın büyümesinin sitümülasyonunda eksojen GH tarafından veya GH genleri entegrasyonu ile balık genomu (transgenik balık) oluşumuna neden olabilir. Bu tür uygulamalar düzenleyici kontrole tabi tutularak birçok ülkede bulunmaktadır. Benzeri somatotropin.

Was this helpful?
Γεύση-οσμή σχετιζόμενη με το περιβάλλον, όπως είναι η οσμή "λάσπης" ή "μούχλας" ή μουχλιασμένη που μπορεί να διαποτίσει τα ψάρια που καλλιεργούνται σε δεξαμενές (π.χ. Αμερικανικό γατόψαρο η κυπρίνος). Αυτό είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης κυανοφυκών που παράγουν την ένωση γεωσμίνη. Η κακοσμία εξαλείφεται με την διατήρηση των ψαριών σε ρέον νερό επί 7-14 ημέρες.


GEOSMIN: Environment-related flavours, like "muddy" or "musty", which can permeate pond-raised fish. (e.g American cat fish and common carp). This results from the fish eating blue green algae which produce the compound Geosmin. The off-flavour can be removed by holding the fish in flowing water for 7-14 days.

GEOSMINE: Goût dû aux facteurs environnementaux (par exemple vase, moisissure) parfois associés aux poissons élevés en étang (poissons chats et carpe commune Américaine). Ce phénomène provient de la consommation dalgues bleues-vertes qui produisent le composé "Geosmin". Cette mauvaise saveur peut être éliminée en faisant séjourner le poisson de 7 à 14 jours en eau courante.

GEOSMINA: Ver defecto de sabor.

XEOSMINA: Sabor relacionado co ambiente, como a "lama" ou "humidade", que pode impregnar os peixes cultivados é estanques (ex. peixe gato americano e carpa común). Isto sucede cando o peixe inxire algas verde-azuladas que producen o composto Xeosmina. O desagradable sabor pode ser eliminado ao manter os peixes en fluxo de auga durante 7-14 días.

GEOZMIN: A környezettel összefüggő ízek, pl. "iszapíz" vagy "penészíz", amely a halastóban nevelt halak (pl. ponty vagy harcsafélék) húsának jellemzője lehet. Kialakulásának oka az, hogy a halak a geozmin nevű vegyületet termelő kék-zöld algákkal is táplálkoznak. Az ízrontó anyagok eltávolíthatók, ha a halakat 7-14 napig átfolyó vízben tartjuk.

GEOSMIN: Miljørelaterte aromaer, f.eks. evje eller mudder, som kan sette smak på damoppdrettet fisk (f.eks. maller og karper). Skjer på grunn av at fisken spiser blågrønnalger, som produserer stoffet geosmin. Bismaken kan fjernes ved å holde fisk i strømmende vann i 7 – 14 dager. I Norge er bismak ikke noe problem i oppdrett, men er kjent fra villfisk som mudder-/evjesmak (hyse og flyndrer) eller myrsmak (f.eks. ørret).

GEOSMINA (posmak) : Zapachy odnoszące się do środowiska, jak na przykład "błotnisty” lub "zatęchły”, które mogą przenikać chowane w stawach ryby (np. sum amerykański i karp pospolity) nadając im nieprzyjemny posmak. Następuje to w wyniku zjadania przez ryby sinic, które produkują związek geosmina.

Geosmin, balık etindeki çamur kokusu: Çevre ile ilişkili tat lezzet. Gölette yetişmiş balıkların etine çamur veya küf gibi maddelerin nüfüz etmesidir. Geosmin bileşikleri üreten mavi-yeşil alglerle beslenen balıklarda meydana gelir. Balıkları 7-14 gün akan temiz sularda tutarak bu durumdan (tat,koku) kurtulunabilir.

Was this helpful?
Gram-αρνητικό βακτηριακό γένος ασαφούς ταξινομικής θέσης, υπεύθυνο για τη βακτηριακή ασθένεια των βραγχίων (βλ.λ.).


FLAVOBACTERIUM: Genus of Gram-negative bacteria of uncertain affiliation, implicated in Bacterial Gill Disease.

FLAVOBACTERIE: Genre de bactérie Gram-négative, daffiliation incertaine, responsable des flavobactérioses.

FLAVOBACTERIA: Clase de bacteria Gram-negativo, de afiliación incierta, responsable de las flavobacteriosis.

FLAVOBACTERIA: Xénero de bacterias Gram-negativas, de afiliación incerta, responsable das flavobacteriose ou enfermidade das branquias.

FLAVOBACTERIUM: Bizonytalan rendszertani besorolású Gram-negatív baktériumok nemzetsége. Ide tartoznak a bakteriális kopoltyúbetegség kórokozói is.

FLAVOBACTERIUM: Slekt av gramnegative bakterier av usikker tilhørighet, implisert i bakteriell gjellesykdom.

FLAVOBACTERIUM: Rodzaj bakterii Gram-ujemnych o niepewnej przynależności, uczestniczących w bakteryjnej chorobie skrzeli.

Flavobakter: Flavobacterium gram negatif bakteri cinsinden olup bakteriel solungaç hastalığına neden olur.

Was this helpful?
Ένας τύπος αιωρούμενης καλλιέργειας, κατά την οποία είναι δυνατόν να μεταβάλλεται η θέση των καλλιεργούμενων οργανισμών εντός της στήλης του νερού. Βλ. ΜΑΚΡΟ-ΣΕΙΡΑ.


ESPUNA: Variant of long-line technique for shellfish culture, whereby position in the water column can be adjusted.

ESPUNA: Type de conchyliculture en longue ligne, dans laquelle la profondeur des paniers d’élevage est réglable.

ESPUNA: Variante de la técnica de long-line para cultivo de mariscos en donde puede ser ajustada la posición de la columna de agua.

ESPUNA: Variante da técnica de long-line para cultivo de moluscos onde pode ser axustada a posición na columna de auga.

ESPUNA: A kagylótenyésztésben alkalmazott hosszúzsinóros technika egyik változata, amelynél a vízoszlopon belül elfoglalt helyzet változtatható.

ESPUNA: Variant av bøyestrekkteknikken i skjelloppdrett, hvor posisjonen i vannsøylen kan justeres. Jfr. bøyestrekksystem.

ESPUNA: Wersja linowej techniki chowu małży, dzięki której może być regulowane ustawienie lin na odpowiedniej głębokości wody.

ESPUNA: Kabuklu kültüründe, su kolonundaki pozisyonun ayarlanabilimesiyle uzun süreli tekniklerden biridir,

Was this helpful?
Υποξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που εμφανίζεται στα ηλικίας ενός έτους γατόψαρα (channel catfish) και που προκαλείται από την Edwardsiela tarda. Η ασθένεια εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 30 C και η θνησιμότητα σε λιμνοδεξαμενές σπάνια ξεπερνά το 5%. Υψηλότερες θνησιμότητες εμφανίζονται σε εντατικές (confined) καλλιέργειες. Συστημικά αντιβιοτικά καταπολεμούν αποτελεσματικά την ασθένεια.


EDWARDSIELLA: Emphysematous putrefactive disease of catfish:A subacute systemic bacterial disease of yearling channel catfish caused by Edwardsiella tarda. The disease occurs when water temperatures exceed 300C and mortalities in ponds seldom exceed 5%. Higher mortalities occur in fish cultured at high densities. Systemic antibacterials effectively prevent the disease.

EDWARDSIELLA: Edwardsiella tarda provoque une infection bactérienne subaiguë des poissons-chat dun an (Emphysème putrescent des poissons chat). La maladie se manifeste quand les températures sont supérieures à 300C et les mortalités en bassin dépassent rarement 5%. Les mortalités sont plus importantes lorsque les poissons sont stockés à forte densité. Les agents antibactériens systémiques préviennent efficacement cette maladie.

EDWARDSIELLA: Infección bacteriana subaguda de los barbos de un año, provocada por Edwardsiella tarda. La enfermedad se manifiesta cuando las temperaturas son superiores a 300 C y la mortalidad en los estanques de cría raramente superan el 5%. Las mortalidades son más importantes cuando los peces son mantenidos a alta densidad. Los agentes antibacterianos sistémicos previenen eficazmente esta enfermedad.

EDWARDSIELLA: Enfermidade putrefactiva enfisematosa do peixe gato: Unha enfermidade bacteriana sistémica subaguda no peixe gato de curso anual provocado por Edwardsiella tarda. A enfermidade maniféstase cando as temperaturas da auga son superiores a 30 ºC e a mortalidade nos estanques raramente supera o 5%. A mortalidad é moito maior cando os peixes son cultivados a alta densidade. Os antibacterianos sistémicos preveñen eficazmente a enfermidade.

EDWARDSIELLA: Harcsák rothadásos betegsége. Egyéves csatornaharcsák félig heveny szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet az Edwardsiella tarda okoz. A betegség akkor jelenik meg, ha a vízhőmérséklet meghaladja a 300C-ot. Az elhullás mértéke a halastavakban ritkán haladja meg az 5%-ot. Magas népesítési sűrűség esetén az elhullás mértéke is magasabb lehet. A szisztémás antibakteriális szerek jól használhatók a betegség megelőzésére.

EDWARDSIELLA: En subakutt systemisk bakteriell sykdom på årsgammel ”channel catfish” (nordamerikansk malle) forårsaket av Edwardsiella tarda. Sykdommen forekommer ved vanntemperaturer over 300 C, og dødeligheten i dammer overstiger sjelden 5%. Høyere dødeligheter forekommer når fisk holdes ved høyere tettheter. Systemiske antibakerieller hindre effektivt sykdommen.

EDWARDSIELLOZA: Choroba rozedmowa suma kanałowego powodująca gnicie. Podostra ogólnoustrojowa choroba bakteryjna narybku suma kanałowego powodowana przezEdwardsiella tarda, a od 1981 roku nazywanąE. ictaluri. Występowanie choroby ma miejsce, gdy temperatura wody przekracza 300C, a śnięcia w stawach rzadko przekraczają 5%. Duża śmiertelność występuje w obsadach ryb chowanych w większych zagęszczeniach. Chorobie zapobiegają skutecznie systemiczne środki przeciwbakteryjne.

EDWARDSIELLA: Yayın balıklarında ciğerlerde hava kalma ve çürüme hastalığı: kanal yayın balıklarında görülen Edwardsiella tardanın neden olduğu yıllık subakut sistematik bakteriyel bir hastalıktır. Su sıcaklığı 30 Cyi aştığı zaman ortaya çıkar ve mortalite nadiren %5i geçer. yüksek mortalite yüksek balık kültür yoğunluklarında oluşur. hastalık sistematik antibakteriyel etkin biçimde önlenmeli.

Was this helpful?
Οξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια της πέστροφας, που προκαλείται από τη Yersinia ruckeri. Ελέγχεται αποτελεσματικά από συστημικά αντιβακτηριακά.


E.R.M.: An acute to chronic systemic bacterial disease of fish, primarily salmonids, caused by Yersinia ruckeri: ERM can be responsible for significant economic losses. There is an effective commercial vaccine available; it can also be controlled by systemic antibacterials.

E.R.M.: Maladie enterique de la bouche rouge. Infection bactérienne systémique, chronique ou aiguë des poissons provoquée par ersinia ruckeri. Les antibactériens systémiques sont des agents prophylactiques efficaces dans le cas de cette maladie.

E.E.B.R: Enfermedad Entérica de la Boca Roja: Infección bacteriana sistémica, crónica o aguda de peces, provocada por Yersinia ruckeri. Los agentes antibacterianos sistémicos son agentes profilácticos eficaces en el caso de esta enfermedad.

E.E.B.R.: Enfermidade Entérica da Boca Vermella: Infección bacteriana sistémica crónica aguda de peixes, principalmente salmónidos, provocada por Yersinia ruckeri. A EEBR pode ser responsable de perdas económicas significativas. Hai unha vacina comercial efectiva dispoñible e tamén pode ser controlada por antibacterianos sistémicos.

E.R.M.: Vörösszájúság; A halak, elsősorban a lazacfélék heveny vagy idült, szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Yersinia ruckeri okoz. A betegség jelentős gazdasági károkat okoz. Létezik ellene a kereskedelmi forgalomban kapható oltóanyag, de szisztémás antibakteriális szerekkel is kezelhető.

YERSONOS(ENTERIC REDMOUTH DISEASE): Akutt til kronisk systemisk bakteriesykdom hos fisk, hovedsakelig laksefisk. Y. ruckeri forårsaker sykdommen Rødmunnsjuke (Yersinose), i engelsk litteratur kjent som ”Enteric Redmouth Disease”. Symptomer som blødninger og nekrose har sykdommen felles med mange andre tilstander og sikker diagnose stilles ved isolering og identifisering av bakterier.

CHOROBA CZERWONEGO PYSKA (ERM): Ostra do przewlekłej ogólnoustrojowa choroba bakteryjna u ryb, głównie ryb łososiowatych, powodowana przez Yersinia ruckeri; ERM jest odpowiedzialna za znaczne straty gospodarcze. Obecnie dostępne są na rynku skuteczne szczepionki; może ona także być zwalczana układowymi środkami przeciwbakteryjnymi.

E.R.M: Başlıca salmonidlerde Yersinia ruckerinin neden olduğu akut kronik sistematik bakteriyel bir balık hastalığıdır. ERM önemli eknomik kayıpların sorumlusu olabilir. Etkin ticari bir aşısı mevcuttur. Sistematik antibakteriyel ile kontrol de edilebilir.

Was this helpful?
Γένος δινομαστιγωτών (μονοκύτταρα φύκη) που καλλιεργείται σε στατικές (batch) καλλιέργειες ως τροφή για τους διηθηματοφάγους οργανισμούς, όπως οι προνύμφες των μαλακίων ή η Artemia salina. Οι τελευταίοι οργανισμοί χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις προνύμφες των ψαριών.


DUNALIELLA: A genus of dinoflagellate (unicellular alga), batch-cultured in hatcheries as a food source for fiilter-feeding organisms, such as bivalve mollusc larvae and spat, or brine shrimp ( Artemia salina). The latter are fed to fish larvae.

DUNALIELLA: Genre de dinoflagellé (algue unicellulaire), élevé en fournée dans les écloseries comme source dalimentation pour les organismes filtreurs, tels les larves et les naissains de mollusques bivalves ou les Artemies. Ces dernières sont consommées par les larves de poissons.

DUNALIELLA: Género de dinoflagelados (alga unicelular), cultivada en criadores como fuente de alimentación para los organismos filtradores, tales como larvas de moluscos bivalvos o artemias. Estas últimas sirven para alimentar las larvas de peces.

DUNALIELLA: Xénero de dinoflaxelados (alga unicelular), cultivada en criadeiros como fonte de alimentación para os organismos filtradores, tales como larvas e semente de moluscos bivalvos ou artemias ( Artemia salina). Estas últimas serven para alimentar as larvas de peixes.

DUNALIELLA: A páncélos ostorosok (egysejtű algák) egyik nemzetsége. A halkeltetőkben batch-kultúrában tenyésztik, mivel fontos táplálékforrást jelent a szűrve táplálkozó álatok, például a kagylólárvák, fiatal osztrigák és sórákok (Artemia salina) számára. Az utóbbi fajt halivadékok táplálékaként használják.

DUNALIELLA: Slekt av dinoflagelater (encellete alger), dyrket i lukkete kulturer ved klekkerier som fôr for filterspisende organismer, slik som toskjellete bløtdyr (mollusker) larver og østersyngel, eller saltkreps (Artemia salina). Sistnevnte brukes som fôr til fiskelarver.

DUNALIELLA: Rodzaj z bruzdnic (glon jednokomórkowy) hodowany w wylęgarniach w zbiornikach foliowych jako pokarm dla organizmów filtrujących, takich jak larwy mięczaków dwuskorupowych i ostryg, lub solowca (Artemia salina). Te ostatnie służą za pokarm larwom ryb.

Dunaliella: Dinoflagellatların (tek hücreli) bir genusu; midye gastropod larvalarının ve spatlarının veya Artemia salina gibi tuzlu su karideslerinin beslenmesinde gıda kaynağı olarak kuluçkahanelerde kullanılır. Daha sonraki doönemlerde ise balık larvalarının beslenmesinde kullanılır

Was this helpful?
Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg C -1. Βλ. επίσης και Διαλυμένο οργανικό υλικό.


DOC: Dissolved organic carbon: a measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C/l.

COD: Carbone Organique Dissoute: mesure de la quantité de carbone organique dissout dans un volume deau donné. Habituellement exprimée en mg C/l.

COD: Carbono orgánico disuelto: La medida del cantidad de carbono orgánico disuelto en un volumen de agua dado. Habitualmente se expresa en mg C/l.

COD: Carbono orgánico disolto: a medida da carga de carbono orgánico disolto nun volume de auga dado. Habitualmente exprésase en mg C/l.

OLDOTT SZERVES SZÉN: Adott víztérfogatban oldott szén mennyisége. Általában mg C/l egységben fejezik ki.

DOC: Lost organisk karbon: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l. .

RWO: Rozpuszczony węgiel organiczny: miara rozpuszczonego ładunku węgla w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg C/l.

ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK KARBON: Suda çözünmüş karbon yükünün bir ölçüsüdür ve genellikle mg C/l olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Δεοξυριβουνουκλεϊκό οξύ; το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου; ένα πολυμερές δεοξυριβονουκλεοτιδίων. Τυπικά οι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπάρχουν με τη μορφή της διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βάσεων στις αλυσίδες είναι η βάση του γενετικού κώδικα. Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά ενεργά βιολογικά μόρια.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell; a polymer of the deoxyribonucleotides. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code. DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

ADN: Acide désoxyribonucléique; matériel génétique primaire de la cellule. Un polymère, désoxyribonucléotide , Typiquement, deux chaînes polynucléotidiques sont appariées en double hélice. La séquence spécifique des nucléotides est lélément fondamental du code génétique. Les molécules dADN sont les plus grandes molécules biologiquement actives connues.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; es el principal material genético de una célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma general, la cadena de polinucleótidos aparece en forma de doble hélice. La secuencia de nucleótidos apareados en la cadena es la base del código genético. Las moléculas de ADN son las mayores moléculas biológicamente activas conocidas.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; é o principal material xenético dunha célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma xeral, a cadea de polinucleótidos aparece en forma de dobre hélice. A secuencia de nucleótidos apareados na cadea é a base do código xenético. As moléculas de ADN son as maiores moléculas bioloxicamente activas coñecidas.

DNS: Dezoxiribonucleinsav; a sejt fő genetikai információhordozó anyaga; dezoxiribonukleotidok polimerje. A polinukleotid láncok általában kettős spirál formájában fordulnak elő. A nukleotidpárok sorrendje a láncban a genetikai kód alapja. A DNS-molekula a legnagyobb ismert biológiailag aktív molekula.

DNA: Deoksyribonukleidsyre, det primære genetiske materialet i en celle. Polymer av deoksyribonukleotider; deoksyadenin trifosfat, deoksyguanin trifosfat, deoksycytosin trifosfat og deoksythymin trifosfat. Polynukleoid kjeden foreligger som en dobbel heliks. Sekvensen av nukleotider i kjeden gir grunnlaget for den genetiske koden (q.v.). DNA er de største biologisk aktive molekylet som er kjent.

DNA: Kwas dezoksyrybonukleinowy; podstawowy materiał genetyczny komórki; polimer dezoksyrybonukleotydów. Łańcuchy polinukleotydów występują zazwyczaj w postaci podwójnej helisy. Sekwencja par nukleotydów w łańcuchach jest podstawą kodu genetycznego. Cząsteczki DNA są największymi znanymi biologicznie aktywnymi cząsteczkami.

DNA: Deoksiribonükleik asit; bir hücrenin başlıca materyali; deoksiribonükleotidin bir polimeri. Tipik olarak polinükleotid zincirler ikili sarmal formunda meydana gelir. Nükleotid çiftlerinin zincirlerdeki sekansı genetik kodun temelidir. DNA molekülleri bilinen en geniş biyolojik olarak aktif moleküllerdir.

Was this helpful?
Γένος κεστωδών με πληροκερκοειδές στάδιο στα ψάρια.


DIPHYLLOBOTHRIUM: A genus of parasitic tapeworm with a plerocercoid stage in fishes. Known to be transferred to new habitats with stocked juveniles and other intermediate hosts.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Genre des cestodes avec un stade plerocercoïde parasite des poissons. Ce parasite est transféré par lintermédiaire des juvéniles stockés ou dhôtes intermédiaires.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Género de cestodos con un estado pleurocecoide parásito de peces. Este parásito es transferido a nuevos hábitats mediante stock de jóvenes y otros huéspedes intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Xénero de cestodos cun estado pleurocercoide parasito de peixes. Este parasito é transferido a novos hábitats a través de stocks de xuvenís e outros hospedadors intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Az élősködő laposférgek egyik nemzetsége, amelyek plerocerkoid fejlődési alakja él a halakban. Új élőhelyekre halivadék és más köztigazdák telepítésével kerül.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Slekt av parasittiske bendelormer med et plerocercoid stadium i fisk. Kjent for å spre seg til nye habitater gjennom utsatt yngel og andre mellomverter.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Rodzaj pasożytniczego tasiemca u ryb w stadium plerocerkoidalnym. Wiadomo, że jest przenoszony do nowych środowisk z materiałem zarybieniowym młodzieży ryb i innych pośrednich żywicieli.

DİFİLLOBOTRİYUM: Balıklarda bir tür parazitik şerit solucan. Yeni habitatlara küçükken bulaştıkları bilinir.

Was this helpful?
2,2 Διχλωροβινυλο -διμεθυλο -φωσφορικό (DDVΡ). Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σχετικά μικρό χρόνο διατήρησης. Χρησιμοποιείται συχνά για αποφθειρίωση των ψαριών, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες σολομού σε κλουβιά.


DICHLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP); an organophosphorus insecticide and acaricide of relatively short persistence; frequently used in delousing fish, particularly in salmon net cage farms.

DICHLORVOS: 2,2- dichlorovinyldiméthylphosphate (DDVP); insecticide et acaricide organophosphoré de persistance relativement courte; utilisé pour déparasiter les poissons, surtout en salmoniculture en cages.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida y acaricida organofosfatado de una persistencia relativamente corta; utilizado para desparasitar los peces, sobre todo en el cultivo de salmón en jaulas.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida e acaricida organofosfatado dunha persistencia relativamente curta; utilizado para desparasitar os peixes, sobre todo no cultivo de salmón en gaiolas.

DIKLÓRFOSZ: 2,2-diklór-vinil-dimetil-foszfát (DDVP); szerves foszfort tartalmazó rovar- és atkairtó. Viszonylag rövid ideig marad meg a környezetben; gyakran használják a haltetű elleni védekezésben, különösen a ketreces lazacnevelő gazdaságokban.

DIKLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimetyl phosphate (DDVP), et organofosfor insekt- og middmiddel med forholdsvis kort vedvarenhet. Ofte brukt til avlusing av fisk, særlig i merdoppdrett av laks.

DICHLORFOS : Dinitroortokrezol/Dinitro-o-cresol (DDVP); insektycyd fosforoorganiczny i środek kleszczobójczy o stosunkowo krótkiej trwałości; często używany do zwalczania splewek i widłonogów pasożytniczych u ryb morskich i słodkowodnych, głównie w farmach chowu sadzowego łososia w wodach morskich.

DİKLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimethyl fosfat (DDVP); bir organofosfor böcek öldürücü ve oldukça kısa persistans; ayıklanmış balıkta, özellikle salmon kafes çiftliklerinde sıklıkla kullanılır.

Was this helpful?
Γένος μονογονικών τρηματωδών κοσμοπολιτικής κατανομής. Πρόκειται για ωοτόκα σκουλήκια που παρασιτούν τα βράγχια των ψαριών, ιδιαίτερα του κυπρίνου.


DACTYLOGYRUS: Genus of monogenic trematode with a worldwide distribution. They are oviparous worms and are gill parasites of fish, especially carp.

DACTYLOGYRUS: Genre de trématode monogène cosmopolite. Vers ovipares parasites des branchies de poissons, spécialement des carpes.

DACTYLOGYRUS: Genero de trematodo monogeneo cosmopolita. Gusano ovíparo parásito de las branquias de peces, especialmente de las carpas.

DACTYLOGYRUS: Xénero de trematodo monoxeneo cosmopolita. Verme ovíparo parasito das branquias de peixes, especialmente das carpas.

DACTYLOGYRUS: Az egynemzedékes mételyek egyik világszerte elterjedt nemzetsége. Peterakó férgek, amelyek a halak, elsősorban a ponty kopoltyúélősködői.

DACTYLOGYRUS: Genus av monogen trematode (Monogena), med verdensomspennende distribusjon. De er ovipare haptormark som er gjelleparasitter på fisk, spesielt på karpe (se d.o.).

DACTYLOGYRUS: Rodzaj monogenicznej przywry o szerokim światowym rozpowszechnieniu. Stanowią je jajorodne robaki pasożytujące na skrzelach ryb, głównie karpia.

DACTYLOGYRUS: Dünya çapında dağılım gösteren monogenik trematod bir cinstir. Yumurtlayarak çoğalan kurtçuklardır ve balıklarda solungaç parazitidirler özellikle sazanlarda.

Was this helpful?
Διαλελυμένο οργανικό υλικό (Dissolved organic matter). Βλ. και DOC.


DOM: Dissolved organic matter: a measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.

MOD: Matièlre organique dissoute; Mesure de la quantité de matière organique dissoute dans un volume deau donnée. Habituellement exprimée en mg/l.

MOD: Materia orgánica disuelta: Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..

MOD: Materia orgánica disolta: Medida da cantidade de materia orgánica disolta nun volume de auga determinado. Normalmente expresada en mg/l.

OLDOTT SZERVESANYAG-TARTALOM: Egy adott víztérfogatban oldott szerves anyag mennyisége. Általában mg/l-ben fejezik ki.

DOM: Oppløst organisk stof: Mål for hvor mye organisk stoff som er løst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.

RMO: Rozpuszczona materia organiczna: miara rozpuszczonego ładunku organicznego w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg/l.

Çözünmüş Organk Madde: Çözünmüş organik madde belirli miktardaki suda çözünmüş organik madde yükünün ölçüsüdür. Genellikle mg/L olarak verilir.

Was this helpful?
Ενδημικό ψάρι της Κίνας και της Α. Σιβηρίας, γνωστό και με την ονομασία λευκή Amur. Το είδος αυτό έχει μεταφερθεί πια στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί σήμερα το πιο σημαντικό είδος στην καλλιέργεια των κυπρίνων στην Κίνα. Πολύ συχνά καλλιεργείται μαζί με άλλα είδη κυπρίνου. Απαντάται κυρίως σε λίμνες, και στέρνες με μικρή ή και καθόλου ροή νερών. Είναι φυτοφάγο είδος και έχει εισαχθεί σε πολλές περιοχές για τον έλεγχο των ζιζανίων, καθώς καταπίνει ολόκληρο το φυτό (μαζί με τις


CTENOPHARYNGODON IDELLA: A species native to China and Eastern Siberia, commonly called the white Amur, it has been introduced worldwide and is now the most important aquaculture species in China, often produced in polyculture with other carp species. It occurs in lakes, ponds, pools, backwaters, preferring slow-flowing or stagnant waters. It feeds on plants and submerged grasses and has often been introduced for weed control, as it ingests the entire plant (including roots). It is a carrier of the cestode Bothrioceph

CTENOPHARYNGODON IDELLA : Espèce de carpe native de la Chine et de la Sibérie de l’Est. Couramment appelée amure blanche. Ce poisson a été introduit mondialement et est devenu l’espece aquacole la plus importante en Chine. Souvent cultivée en polyculture avec d’autres espèces de carpes. Préfère l’eau à faible courante ou stagnante, et de ce fait se retrouve dans les mares et les lacs. Se nourrit de plantes et d’herbes sous-mergées. Souvent utilisée afin de contrôler les mauvaises herbes. En mangeant l’ensemble de la plan

CTENOPHARYNGODON IDELLA : Especie nativa de la zona de China hasta Siberia oriental, habitualmente denominada Amur blanca. Se ha introducido a nivel mundial y es la más importante en la acuicultura china, muy comúnmente cultivada en policultivo con otras especies de carpas. Se encuentra en lagos, estanques, pantanos o aguas estancadas y prefiere aguas con poca corriente o estancadas. Come plantas y hierbas sumergidas y ha sido introducida a menudo como controladora de vegetación ya que se come toda la planta, incluidas l

CTENOPHARYNGODON IDELLA: Especie nativa da zona de China ata Siberia oriental, habitualmente denominada Amur branco. Introduciuse a nivel mundial e é a máis importante na acuicultura chinesa, moi comunmente cultivada en policultivo con outras especies de carpas. Atópase en lagos, estanques, pantanos ou augas estancadas e prefire augas con pouca corrente ou estancadas. Come plantas e herbas mergulladas e foi introducida a miúdo como controladora de vexetación xa que se come toda a planta, incluídas as raíces. É portador

CTENOPHARYNGODON IDELLA: Kínában és Kelet-Szibériában őshonos halfaj. Általában amur vagy fehér amur néven ismert. Világszerte sok országba betelepítették, Kínában pedig a legfontosabb tenyésztett halfaj. Gyakran más pontyfélékkel együtt, polikultúrában tartják. Természetes és mesterséges tavakban, holtágakban él. Kedveli a lassan folyó és az állóvizeket. Növényekkel, víz alatt élő hínárokkal táplálkozik, sok vízterületre a hínárosodás megelőzése végett telepítették be, mivel az egész növényt képes elfogyasztani (a gyök

CTENOPHARYNGODON IDELLA , GRESSKARPE: Fiskeart som forekommer naturlig i Kina og Øst-Sibir. Er i dag en av de viktigste oppdrettsarten i Kina, og den holdes ofte i polykultur sammen med andre karpefisk. Foretrekker sakteflytende eller stillestående vann og finnes i innsjøer, dammer, kulper og bakevjer. Spiser hele planter og undervannsgress (også røtter), og arten har ofte blitt innført for å hindre gjengroing. Fisken er bærer av en bendelorm (Bothriocephalus sp.) og er ansvarlig for spredningen av denne parasitten til mange deler a

AMUR BIAŁY (Ctenopharyngodon idella): Gatunek pochodzący z Chin i Syberii Wschodniej, zwykle nazywany amurem białym; został rozpowszechniony na całym świecie i stanowi dzisiaj najważniejszy gatunek akwakultury w Chinach; często chowany w polikulturze z innymi gatunkami karpia. Występuje w jeziorach, stawach, sadzawkach, wodach stagnujących, preferując wody wolno płynące lub stojące. Odżywia się roślinami i zanurzonymi trawami; często bywa wykorzystywany do zwalczania roślinności wodnej, ponieważ zjada całe rośliny (łącznie z korzen

Ctenopharyngodon idella: Doğu Sibirya ve Çine özgü, yaygın olarak Beyaz Amur olarak bilinen bir türdür. Çinde çok önemli bir akuakültür türüdür, sıklıkla göl ve göletlerde diğer sazan türleriyle birlikte çoklu kültürü yapılır. Göllerde, göletlerde havuzlarda, su birikintilerinde, tercihen yavaş akışalı ya da durgun sularda bulunur. Bitkilerle ve sualtındaki çayırlarla beslenir ve sıklıkla yabani ot kontrolü için getirilir, bitkinin tamamını (kökleri dahil) tüketir. Sestod Bothriocephalus un bir taşıyıcısıdır ve dünyanı

Was this helpful?
Γένος τρηματωδών (digenea). Τα μετα-κερκάρια στάδια εγκαθίστανται στα ψάρια, συνήθως στα μάτια, και προκαλούν εξοφθαλμία, θολότητα των φακών και τύφλωση.


CRYPTOCOTYLE: Genus of digenea Trematodes. The metacercarial stages are found in fish, commonly occurring in the eye and giving rise to exophthalmia, opacity of the lens and blindness.

CRYPTOCOTYLE: Genre de trématodes digènes. Les stades métacercaires sont des parasites des poissons et se rencontrent surtout au niveau des yeux provoquant une exopthalmie, une opacité du cristallin et la cécité.

CRYPTOCOTYLE: Género de trematodo digeneo. Los estados metacercarios son parásitos de peces y se encuentran sobretodo a nivel de los ojos provocando exoftalmia opacidad del cristalino y la ceguera.

CRYPTOCOTYLE: Xénero de trematodos dixeneos. Os estados metacercarios atópanse en peixes, normalmente situados nos ollos e provocando aumento da exoftalmía, opacidade do cristalino e cegueira.

CRYPTOCOTYLE: A kétgenerációs mételyek egyik nemzetsége. A metacerkária állapotú lárváik halakban élnek, általában a szemükben, és szemkidülledést, hályogot vagy vakságot okozhatnak.

CRYPTOCOTYLE: Slekt av digene (underklasse Digenea) ikter (Trematoda). Metacerkarie-stadiet er i fisk, vanligvis funnet i øyet (kan føre til blindhet) og huden. Cryptocotyle lingua gir svartprikksyke.

CRYPTOCOTYLE: Rodzaj digenetycznych przywr (Trematoda). Stadia metacerkarii są znajdowane u ryb, zwykle występują w oku i dają początek wytrzeszczu oczu, zmętnieniu soczewki i ślepocie.

Kriptokotil: Digenia Trematodların sınıfıdır. Metakarsikal aşamaları balıkta bulunur, genel olarak gözde meydana gelir ve eksofalmiaya, lensin opaklığına ve körlüğe neden olur

Was this helpful?
Γένος στρειδιών με μεγάλη σημασία για τις παράκτιες υδατοκαλλιέργειες. Το είδος C. gigas, το οποίο προέρχεται από το Β. Ειρηνικό, έχει μεταφερθεί στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί πια το κυρίαρχο είδος στην καλλιέργεια των στρειδιών. Η κατανομή του αμερικανικού στρειδιού του Ατλαντικού (C. virginica), εκτείνεται από το Connecticut έως το Long Island Sound της Νέας Υόρκης. Το πορτογαλικό στρείδι (C. angulata), είναι ο αντιπρόσωπος του γένους στην Ευρώπη και η καλλιέργειά του εκτ


CRASSOSTREA: Genus of oysters important in coastal aquaculture, the cupped oyster (C. gigas) originates in the northern Pacific, has been widely transplanted and is now the dominant species in oyster aquaculture. The American Atlantic oyster (C. virginica) occurs naturally from Connecticut to Long Island Sound, New York. C. angulata, the Portuguese oyster, is the European species of the genus, commonly cultured along the Atlantic coast. C. commercialis, the rock oyster is native to Australia.

CRASSOSTREA : Genre d’huîtres important dans la conchyliculture côtière. L’huître creuse (C. gigas ), native du Pacifique Nord a été transplantée extensivement et domine l’élevage d’huîtres. D’autres espèces comptent l’huître américaine (C. virginica ), native de la cote est des Etats Unis du Connecticut jusqu’à la baie de Long Island, l’huître Portugaise (C. angulata ) élevée sur le côté Atlantique de l’Europe et l’huître des roches (C. commercialis ) Australienne.

CRASSOSTREA spp: Género de ostras importantes en acuicultura costera; la especie C. gigas , originaria del Pacífico Norte, se ha transplantado y es dominante en la acuicultura mundial de ostras. La ostra americana Atlántica (C. Virginica ) se encuentra de forma natural desde Connecticut hasta Long Island Sound, New York. La ostra portuguesa (C. Angulata )es la especie europea del género, cultivada ampliamente a lo largo de la costa Atlántica. La ostra de las rocas (C. Commercialis ) es nativa de Australia.

CRASSOSTREA SPP.: Xénero de ostras importantes en acuicultura costeira; a ostra rizada C. gigas, orixinaria do Pacífico Norte, transplantouse e agora é a dominante na acuicultura mundial de ostras. A ostra americana Atlántica (C. Virginica) atópase de forma natural dende Connecticut ata Long Island Sound, New York. A ostra portuguesa (C. Angulata)es a especie europea do xénero, cultivada amplamente ao longo da costa Atlántica. A ostra das rochas (C. Commercialis) é nativa de Australia.

CRASSOSTREA: A tengerparti akvakultúra számára fontos osztrigafajok nemzetsége. A csészés osztriga (C. gigas) a Csendes-óceán északi részén őshonos, de ma már világszerte tenyésztik, az osztrigatenyésztés domináns fajává vált. Az amerikai atlanti osztriga (C. virginica) Connecticut államtól a New York államban található Long Island öbölig fordul elő. A nemzetség Európában élő faját, a portugál osztrigát (C. angulata) az Atlanti-óceán európai partvidékén tenyésztik. A sziklaosztriga (C. commercialis) Ausztrá

CRASSOSTREA: Slekt av østers viktige i akvakultur. Rundøsters (Crassostrea gigas ) som stammer fra det nordlige Stillehavet har blitt spredt rundt om i verden og er i dag den vanligste arten i østersoppdrett. Den amerikanske atlantiske østersen (C. virginica ) forekommer naturlig fra Connecticut til Long Island Sound, New York. Den portugisiske østersen (C. angulata ) er den europeiske arten i slekten og er vanlig i oppdrett langs Atlanterhavskysten. C. commercialis hører naturlig hjemme i Australia.

CRASSOSTREA: Rodzaj ważnych w akwakulturze przybrzeżnej ostryg; ostryga wielka (Crassostrea gigas) pochodząca z Północnego Pacyfiku, została bardzo rozpowszechniona i obecnie stanowi dominujący gatunek w akwakulturze ostryg. Amerykańska ostryga wirginijska (C. virginica) występuje naturalnie od Kentucky do Cieśniny Long Island (na terenie Nowego Jorku). Ostryga portugalska (C. angulata), jest gatunkiem rodzaju europejskiego, zwykle hodowana wzdłuż wybrzeży atlantyckich. Ostryga skalna (C. commercialis), jest

CRASSOSTREA: Kıyısal akuakültür için öneml ibir istiridye cinsidir. Crassostrea gigas kuzey pasifik orijinlidir, istiridye kültürünün dünya üzerinde baskın türüdür. Amerikan atlantic istiridyesi (C. virginica)) Connecticuttan New York Long Island koyuna kadar doğal olarak bulunur. C. angulata, Portekiz istiridyesi, cinsin Avrupa türüdür, Atlantik kıyılarında yaygın olarak kültürü yapılır. C. commercialis,, Kaya istiridyesi Avustralyaya özgüdür.

Was this helpful?
Γένος ενός πολύ κοινού και ευρέως διαδεδομένου δίθυρου μαλακίου (Οικογένεια Pectinacea), η κατανομή του οποίου εκτείνεται από τις Δυτικές ακτές της Νορβηγίας έως τα Κανάρια Νησιά και τη Μεσόγειο.


CHLAMYS: A widely-distributed genus of bivalve molluscs (family Pectinacea), found in the Atlantic from west Norway to the Canary Islands and in the Mediterranean.

CHLAMYS : Genre de mollusque bivalve de la famille Pectinacées trouvé dans l’Atlantique de l’ouest de la Norvège jusqu’aux Canaries et également en Méditerranée.

CHLAMYS : Género de moluscos bivalvos (Pectinacea) ampliamente distribuidos que se encuentran en el Atlántico desde Noruega hasta las Islas canarias y en el Mediterráneo. Ocasionalmente puede nadar libremente. Actualmente existen cultivos.

CHLAMYS: Xénero de moluscos bivalvos (Pectinacea) amplamente distribuídos, que se atopan no Atlántico dende o oeste de Noruega ata as Illas Canarias e o Mediterráneo. Ocasionalmente pode nadar libremente. Actualmente existen cultivos.

CHLAMYS: Világszerte elterjedt kagylónemzetség (a Pectinacea családba tartozik), amely az Atlanti-óceánban Nyugat-Norvégiától a Kanári-szigetekig és a Földközi-tengerig fordul elő.

CHLAMYS : Vidt utbredt muslingslekt (familie Pectinacea) som finnes i Atlanterhavet fra Vest-Norge til Kanariøyene og i Middelhavet. Kan av og til svømme fritt i vannet. Oppdrettsforsøk er i gang. Jfr. kamskjell.

PRZEGRZEBEK (Chlamys spp.) : Szeroko rozpowszechniony rodzaj dwuskorupowego mięczaka (rodzina Pectinacea), znajdowanego w Atlantyku od Zachodniej Norwegii do Wysp Kanaryjskich oraz w Morzu Śródziemnym. Patrz: przegrzebek.

İSTİRİDYE: Bivalve molluskların geniş dağılım gösteren bir cinsidir ( Aile: Pectinacea). Atlantikte Norveçin batısından Kanarya adalarına kadar ve Akdenizde bulunur.

Was this helpful?
Παρασιτικό πρωτόζωο που μολύνει το επιθήλιο σε ψάρια όπως ο κυπρίνος και η πέστροφα, προκαλώντας την ασθένεια χιλοδονελλίαση. Η Chilodonella είναι ικανό να παράγει κύστεις σε αντίξοες συνθήκες και οι μολύνσεις συχνά εκδηλώνονται σε χώρους διαχείμασης.


CHILODONELLA: Protozoan parasite that infects the epithelium in fish such as carp and trout, causing the disease chilodonelliasis. Chilodonella are capable of producing cysts in adverse conditions and the infection often arises in wintering ponds.

CHILODONELLA: Protozoaire parasite de lépithélium de poissons tels la carpe et la truite provoquant la maladie chilodonelliose. Cette espèce forme des kystes quand elle est exposée à des conditions adverses. Linfestation a souvent lieu dans les bassins dhivernage.

CHILODONELLA: Protozoario parásito del epitelio de peces tales como la carpa y la trucha y que provoca la enfermedad llamada chilodonelliasis. Esta especie forma quistes cuando está expuesta a condiciones adversas. La infección ocurre a menudo en los invernáculos.

CHILODONELLA: Protozoario parasito do epitelio de peixes tales como a carpa e a troita e que provoca a enfermidade chamada chilodonelliase. A Chilodonella é capaz de producir quistes en condicións adversas e a infección acontece a miúdo nos estanques de invernada.

CHILODONELLA: A halak (pl. ponty vagy pisztráng) hámrétegét fertőző egysejtű élősködő, a chilodonelliasis nevű betegség kórokozója. Kedvezőtlen körülmények között képes cisztákat képezni. A fertőzés leggyakrabban a teleltetőtavakban következik be.

CHILODONELLA: Parasittisk protozo som infiserer epitelet hos fisk (f.eks. karpe og ørret), noe som medfører sykdommen chilodonellose. Chilodonella kan produsere cyster ved ugunstige forhold, og infeksjonen kommer ofte i dammer om vinteren.

CHILODONELLA: Pierwotniak pasożytniczy, który zakaża nabłonek ryb, takich jak karp i pstrąg, powodując chorobę chilodonellozę. W niekorzystnych warunkach Chilodonella wytwarzają cysty, stąd zakażenie ryb w zimochowach często wzrasta.

CHILODONELLA: Sazan ve alabalık gibi balık türlerindeki epitellere bulaşıp chilodonelliasis hastalığına neden olan tek hücreli parazittir.Chilodonella olumsuz şartlar altında kist üretebilmektedir ve bulaşma genelde kışlık havuzlarda gerçekleşir.

Was this helpful?
1-(5-Νιτρο-2-Φουρυλ)-2-(6-Αμινο-3-πυριδαζολ) αιθυλενο υδροχλωρίδιο. Αποτελεσματική γιά την καταπολέμηση βακτηρίων όπως το A. salmonicida.


CAROFUR: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) ethylene hydro-chloride. A nitrofuran effective against bacteria such as A. salmonicida.

CAROFURE: (Carofure) 1-(5-nitro-2furyl)-2-(6-amino-3-pyridazyle)ethylene hydrochlorure. Une nitrofuranne efficace contre A. salmonicida et dautres bactéries.

CAROFURE: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra la A. salmonicida y otras bacterias.

CAROFUR: (Carofur) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo) etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra a A. salmonicida e outras bacterias.

CAROFUR: 1-(5-nitro-2-furil)-2-(6-amino-3-piridazol)-etilén-hidroklorid. Baktériumok, pl. az A. salmonicida ellen hatékony nitrofurán.

CAROFUR: (Carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) etylen hydroklorid. Et nitrofuran som er effektivt mot bakterier som A. salmonicida.

NITROFURAN: 1-(-5-nitro-2-furyl)-2-(6-amino-3-pirydazol) chlorowodorek etylenu. Nitrofuran jest skuteczny przeciw takim bakteriom jak A. salmonicida.

n–(5–nitro–2–furfurylidene)–1–aminohidantoin, etillenhidroclorid, : A. salmonicida için kullanılan geniş spektrumlu gram (+) ve gram (-) antiseptik.

Was this helpful?
Παρασιτικό κωπήποδο το οποίο μέχρι πρόσφατα περιορίζονταν στην Ασία και το Β. Ειρηνικό ωκεανό. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει κάνει την εμφάνισή του στις ιχθυοκαλλιέργειες σολομού της Χιλής όπου προκαλεί τεράστιες καταστροφές. Πιστεύεται πως εισήχθη στο Ν. ημισφαίριο με το νερό το οποίο χρησιμοποιείται ως έρμα από τα φορτηγά πλοία. Για το βιολογικό του κύκλου βλέπε CALIGUS ELONGATUS.


CALIGUS FLEXISPINA: A caligid parasitic copepod originally occurring in Asia and historically restricted to the northern hemisphere in the Pacific, now occurring on salmon farms in Chile where it causes severe damage. May have been transmitted to the southern hemisphere by ballast water of bulk carriers. For life stages, see C. elongatus.

CALIGUS FLEXISPINA : Parasite copépode caligidé originaire d’Asie et restreint historiquement à l’hémisphère nord dans le Pacifique. Se rencontre aujourd’hui sur les fermes de salmoniculture Chiliennes, provoquant des dégâts considérables. Probablement transporté vers l’hémisphère sud dans l’eau de lestage des bateaux de cargaison. Les stades sont semblables aux stades décrits pour C. elongatus .

CALIGUS FLEXISPINA : Parásito calígido copépodo originario de Asia y restringido históricamente al hemisferio norte del Pacífico. Actualmente se encuentra también en piscifactorías de salmón en Chile en donde produce daños importantes. Puede haberse transmitido al hemisferio sur mediante aguas de lastre de barcos de transporte. Acerca de los estadios vitaleS.

CALIGUS FLEXISPINA: Parasito calíxido copépodo orixinario de Asia e restrinxido historicamente ao hemisferio norte do Pacífico. Actualmente atópase tamén en piscifactorías de salmón en Chile onde produce danos importantes. Puido transmitirse ao hemisferio sur mediante augas de lastre de barcos mercantes graneleiros. Para estados de vida libre ver C. elongatus.

CALIGUS FLEXISPINA: Élősködő evezőlábú rákfaj, amely eredetileg csak Ázsiában és a Csendes-Óceán északi féltekére eső részén fordult elő. Ma már a chilei lazacfarmokon is megjelent, ahol komoly károkat okoz. Valószínűleg a teherszállító hajók ballasztvizével került át a déli féltekére. Az életciklusokhoz ld. C. elongatus.

CALIGUS FLEXISPINA : Parasittisk kopepod med opprinnelig utbredelse i den asiatiske delen av Stillehavet og begrenset til den nordlige halvkule. Nå gjør den stor skade i lakseoppdrett i Chile. Kan ha blitt innført til den sørlige halvkule med ballastvann fra bulkskip. For livssyklus, jfr. C. elongatus .

CALIGULUS FLEXISPINA: Pasożytniczy widłonóg, występujący początkowo w Azji, a historycznie ograniczony do Pacyfiku na półkuli północnej; obecnie występuje w hodowlach łososia w Chile, gdzie powoduje poważne szkody. Może być przenoszony na półkulę południową w wodzie balastowej statków. Odnośnie stadiów życiowych − patrz C. elongatus.

Caligus flexispina: Orijini Asyaya dayanan, tarihi geçmişi Pasifiğin kuzey yarımküredeki kısmı ile sınırlı kaligit parazitik bir kopepod. Son zamanlarda Salmon yetiştiriciliğinin yapıldığı Şilide büyük zararlara sebep olmuştur. Yük taşıyıcıların balast suları ile güney yarımküreye transfer edilmiş olabilir. Hayat döngüsü için, C. elongatus.a bakınız.

Was this helpful?
Είδος κωπηπόδου το οποίο παρασιτεί πάνω σε θαλάσσια ψάρια. Ο βιολογικός του κύκλος περιλαμβάνει δύο ελεύθερες προνυμφικές μορφές (ναύπλιος Ι και ΙΙ), ένα στάδιο κωπηποδίτη το οποίο κολυμπά ελεύθερα μέχρις ότου μολύνει κάποιο ξενιστή τέσσερα στάδια ανώριμων ατόμων (Chalimus I-IV), τα οποία είναι προσκολλημένα, δύο στάδια πριν την ωρίμανση και το ώριμο ενήλικο άτομο. Πρόβλημα δημιουργείται στο ψάρι ξενιστή από το στάδιο της προσκόλλησης και μετά καθώς το παράσιτο τρέφεται μέσα από το δέρμα, προκαλ


CALIGUS ELONGATUS: A caligid parasitic copepod of marine fish with some host preferences. The life cycle of this species includes two free-living larval stages (nauplii I and II), an infective copepodid stage which is free-swimming, four attached juvenile stages (Chalimus I-IV), two pre-adult stages and the adult. Damage to fish is caused by attachment and feeding on the skin, leading to local irritation, greater sensitivity to UV-light, and secondary infections. Integument damage occurs progressively, ultimately

CALIGUS ELONGATUS : Copépode Caligidé qui est un parasite des poissons marins, avec une certaine préférence d’hôte. Le cycle de cette espèce comprend deux stades larvaires libres (nauplius I et II), un stade infectieuse libre, copépode, quatre stades parasites juvéniles (chalimus I à IV), deux stades pré-adultes et un stade adulte. Les stades parasitaires s’attachent à la peau des poissons et s’en nourrissent. Ceci mène à des irritations localisées, une augmentation de la sensitivité aux ultra violets et des infect

CALIGUS ELONGATUS : Copépodo parásito de peces marinos, con algunos más preferenciales. El ciclo vital incluye dos estadios larvarios libres (nauplio I,II) un estadio infectivo copépodo libre, cuatro estadios juveniles no-libres (Chalimius I-IV), dos estadios pre-adultos y un adulto. Los daños a los peces están causados por adhesión y alimentación en la piel comportando irritación local, sensibilidad elevada a los rayos UV e infecciones secundarias. Los daños se producen progresivamente resultando en erosión y ulce

CALIGUS ELONGATUS: Copépodo calíxido parasito orixinario de Asia e historicamente restrinxido ao hemisferio norte no Pacífico, agora presente nas granxas de salmón en Chile onde causa serios danos. Puido transmitirise ao hemisferio Sur por augas de lastre dos barcos mercantes graneleiros. Para estados de vida libre, ver C. elongatus. Copépodo parasito de peixes mariños, con algúns preferenciais. O ciclo vital inclúe dous estadios larvarios libres (nauplio I,II) un estadio infectivo copépodo libre, catro estadios x

CALIGUS ELONGATUS: Tengeri halakon élősködő evezőlábú rákfaj, amelynek bizonyos mértékű gazdafajlagossága van. A faj életciklusa két szabadon élő lárvaállapottal kezdődik (nauplius I és II), ezek után egy szabadon élő, fertőzőképes állapot (copepodid), négy élősködő lárvaállapot (Chalimus I-IV), két korai kifejlett állapot és végül a kifejlett állapot következik. Az élősködő a halak bőrén tapad meg és ott is táplálkozik, amely helyi irritációkhoz, megnövekedett UV-érzékenységhez és másodlagos fertőzésekhez vezethe

CALIGUS ELONGATUS: Parasittisk kopepod (orden av småkreps) i familien Caligidae. Har en viss vertspreferanse blant marine fisk. Livssyklusen til denne arten består av to frittlevende larvestadier (nauplii I og II), en copepoditt som fester seg til verten, fire juvenile stadier (chalimus I-IV), to preadulte stadier og adult stadium. Skade på fisken skjer ved at parasitten fester seg på og spiser av huden, noe som fører til lokal irritasjon, øket følsomhet for UV-stråling og sekundære infeksjoner. Skadene på skinnet

CALIGULUS ELONGATUS : Pasożytniczy widłonóg ryb morskich z pewną preferencją żywiciela. Cykl życiowy tego gatunku zawiera dwa wolno żyjące stadia larwalne (naupli I i II), zakaźne stadium kopepodit, który jest wolno pływający, cztery przytwierdzone stadia młodociane (halimus I - IV), dwa stadia przeddorosłe oraz stadium dorosłe. Szkodliwość dla ryb wynika z jego przytwierdzania i odżywiania się na skórze, powodujące miejscowe podrażnienie, większą wrażliwość na promieniowanie UV oraz wtórną infekcję. Uszkodzenie powł

Caligus elongatus: Deniz balıklarını ve bazı konakçıları tercih eden kaligit parazitik bir kopepod. Bu türün hayat döngüsü iki serbest-yaşamlı larval evre (nauplii I ve II), serbest yüzdüğü infektif kopepodid evresi ve dört sabit juvenil evresi (Chalimus I-IV), iki ön-erişkin evresi ve erişkin evresi içerir. Balıklara derilerine tutunma ve beslenme yoluyla zarar verirler, lokal irritasyona neden olurlar, UV-Işığına ve ikincil enfeksiyonlara karşı çok hassastırlar. Deri hasarı artan şekildedir, ve sonunda tutunma

Was this helpful?
Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.


C.O.D.: A term for chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

D.O.C.: Demande chimique en oxygène. Terme utilisé pour décrire la consommation doxygène. La DCO est une mesure de la quantité de matière organique oxydée par un oxydant chimique fort. Exprimé en quantité doxygène équivalent à loxydant utilisé. Equivalent en oxygène du dichromate consommé pendant loxydation dun échantillon brut deau. La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité de matière organique qui permet souvent une estimation de la demande biologique en oxygène (DBO). Les déte

D.Q.O: Demanda Química de Oxígeno.Termino utilizado para describir el consumo de oxígeno. La DQO es una medida de la cantidad de materia orgánica oxidada por un oxidante químico fuerte. Expresada en cantidad de oxígeno equivalente al oxidante utilizado. Equivalente al oxígeno de bicromato consumido durante la oxidación de la muestra bruta de agua. La demanda química de oxígeno (DQO) es la medida de la cantidad de la materia orgánica que permite a veces una estimación de la demanda biológica de oxígeno

D.Q.O: Demanda Química de Oxígeno.Termo utilizado para describir o consumo químico de osíxeno. A DQO é unha medida da cantidade de materia orgánica oxidada por un oxidante químico forte. Exprésase como a cantidade de osíxeno equivalente ao oxidante utilizado (dicromato) nunha mostra de auga en bruto. A demanda química de osíxeno (DQO) tamén permite a estimación da demanda biolóxica de osíxeno (DBO). As determinacións de DQO nas mostras de auga salobre e mariña son alteradas pola matriz salina polo que

KOI: Kémiai oxigénigény; a kémiai oxigénfogyasztás meghatározása. A KOI annak a szerves anyagnak a mennyisége, amely valamilyen erős oxidálószerrel oxidálható. Értéke az az oxigénmennyiség, amely egyenértékű a nyers vízminta oxidációjához szükséges oxidálószerrel (bikromáttal). A kémiai oxigénigény (KOI) ismeretében gyakran megbecsülhető a biokémiai oxigénigény (BOI). A KOI meghatározását a brakkvíz és a tengervíz sótartalma befolyásolhatja, emiatt azt mérés előtt el kell távolítani.

K.O.F.: Kjemisk oksygenforbruk: Betegnelse for det kjemiske oksygenforbruket. KOF er et mål for hvor mye organisk materiale som kan oksideres av en sterk kjemisk oksidant. Uttrykkes som mengden oksygen som er lik mengden oksidant (dikromat) som blir brukt i en råvannsprøve. KOF gir ofte et estimat på biokjemisk oksygenforbruk (BOF). Målinger av KOF i brakk- og saltvann blir forstyrret av saltet, som må fjernes.

ChZT - Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (COD): Określenie chemicznego zapotrzebowania tlenu. ChZT jest miarą ilości materii organicznej, która może być utleniona przez silny utleniacz chemiczny. Wyrażane jest ono w surowej próbce wody jako ilość tlenu, która jest równoważona ilością użytego utleniacza (dwuchromianu). Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) pozwala często na obliczenie BZT. Wartości ChZT oznaczane w wodach słonawych i morskich są zakłócane głównym składnikiem zasolenia, który musi być usunięty.

Kimyasal oksijen ihtiyacı: Kimyasal oksijen tüketimi için terim. Güçlü bir oksidant tarafından oksititlenebilir kimyasal madde miktarıdır. Herhangi bir işleme tutulmamış su numunesi içinde kullanılan oksidant miktarına eşdeğer oksijen miktarı olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Το χημικό σύμβολο του άνθρακα


C: Chemical symbol for carbon.

C: Symbole chimique du carbone.

C: Símbolo químico del carbón.

C: Símbolo químico do carbono.

C: A szén vegyjele.

C: Kjemisk symbol for karbon.

C: Symbol chemiczny węgla.

Karbon: Karbonun kimyasal sembolü.

Was this helpful?
Γένος τροχοζώων (μικρών υδρόβιων οργανισμών,). Ψευδοκοιλωματικά, τα οποία πολλαπλασιαζόμενα με φυλετική ή παρθενογεννετική αναπαραγωγή. Το είδος B. plicatilis καλλιεργείται ευρέως και χρησιμεύει ως τροφή για τις νύμφες των θαλασσίων ψαριών.


BRACHIONUS: A genus of the Phylum Rotifera (minute aquatic organisms), pseudocoelomates, which exhibit parthenogenetic and sexual reproduction. The species B.plicatilis is widely cultured for use as a feed source, as prey for larval marine fish.

BRACHIONUS: Genre de lembranchement des rotifères (organismes aquatiques minuscules), pseudocœlomates, se reproduisant sexuellement et par parthénogenèse. Lespèce B.plicatilis est couramment élevée pour servir de nourriture aux alevins de poissons.

BRACHIONUS: Género del Filum de los Rotíferos (organismos acuáticos minúsculos), pseudocelomados; se reproducen sexualmente y por partenogénesis. La especie B.plicatilis es extensamente cultivada para servir como alimento a los alevines de peces.

BRACHIONUS: Xénero do Filum dos Rotíferos (organismos acuáticos minúsculos), pseudocelomados; reprodúcense sexualmente e por partenoxénese. A especie B.plicatilis é extensamente cultivada para servir como fonte de alimento, como presa das larvas de peixes mariños.

BRACHIONUS: A kerekesférgek (Rotifera) törzsének egyik nemzetsége. Áltestüreges (pseudocoelomata) állatok, amelyek szűznemzéssel és ivarosan is szaporodnak. A B.plicatilis fajt elterjedten tenyésztik és a tengeri halivadék táplálására használják.

BRACHIONUS: Slekt tilhørende rekke (fylum) Rotifera (pseudocoelomater, hjuldyr), som viser både partenogenetisk og seksuell formering. Arten B. plicatilis blir oppdrettet som fôr for marine larver.

BRACHIONUS: Rodzaj należący do typu wrotków (bardzo drobne organizmy wodne), z pierwotną jamą ciała, które rozmnażają się partenogenetycznie i płciowo. B. plicatilis jest powszechnie hodowanym gatunkiem jako żywy pokarm, przeznaczony dla larw ryb morskich.

BrachionusV: Rotifera (çok küçük sucul organizmalar) şubesinin bir cinsi olup, yalancı sölom (vücut boşluğu)lu olup partenogenetik ve eşeysel olarak ürerler. B.plicatilis türü yaygın olarak kültürü yapılarak denizel balıkların larval beslenmesinde besin kaynağı olarak kullanılır.

Was this helpful?
Κεστώδεις πλατυέλμινθες οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια Bothriocephalidae. Ο βιολογικός τους κύκλος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αυγών με κάλυμμα καθώς και τη δημιουργία προνυμφικών σταδίων. Ορισμένα είδη (B. gowkongensis) τα οποία εισήχθησαν στην Ευρώπη και την Αμερική από την Ασία με τη μεταφορά του Ctenopharyngodon idella προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια των κυπρινοειδών. Ο αντιπρόσωπος των γλυκών υδάτων στην Ευρώπη είναι το είδος B. acheilognathi ενώ το είδος B.scorpii παρασιτ


BOTHRIOCEPHALUS: Cestodes of the family Bothriocephalidae are characterised by the presence of operculated and unembryonated eggs. Certain species of Asian origin (B. gowkongensis ) introduced into Europe and the USA with the transfer of grass carp (Ctenopharyngodon idella) can cause difficulties in the pond culture of cyprinid fish. B. acheilognathi is the European freshwater species of the genus while B.scorpii occurs in European marine flatfish (Platichthys flesus) and turbot (Scopthamus maxima).

BOTHRIOCEPHALUS : Les cestodes de la famille Bothriocephalidae sont caractérisés par la présence d’un opercule sur les œufs non embryonnaires. Certaines espèces d’origine asiatique (B. gowkongensis ) ont été introduites en Europe et aux Etats-unis avec le transfert du carpe (Ctenopharyngodon idella ) et provoquent des problèmes dans la cultivation en bassin de poissons cyprinidés. B. acheilognathi est l’espèce des eaux douces d’Europe alors que B. scorpii est trouvé chez les poissons plats marins Européens (Pla

BOTHRIOCEPHALUS : Cestodos de la familia Botriocefalidae caracterizados por la presencia de huevos operculados y no embrionados. Algunas especies de origen asiático (B. Gowkongensis ) introducidos a Europa y USA debido a la transferencia de la carpa Ctenopharyngodon idella puede originar dificultades en los cultivos de ciprínidos en estanques. B. Acheilognathi es la especie de agua dulce europea del género B.scorpii y se encuentra en la platija (Platichthys flesus ) y el rodaballo (Scophthalmus maximus ).

BOTHRIOCEPHALUS: Cestodos da familia Botriocefalidae caracterizados pola presenza de ovos operculados e non embrionados. Algunhas especies de orixe asiática (B. Gowkongensis) introducidos a Europa e USA debido á transferencia da carpa Ctenopharyngodon idella pode orixinar dificultades nos cultivos de ciprínidos en estanques. B. Acheilognathi é a especie europea de auga doce do xénero mentres que B.scorpii atópase en peixes mariños europeos, por exemplo na solla (Platichthys flesus) e o rodaballo (Scophthalmus ma

BOTHRIOCEPHALUS: A Bothriocephalidae családba tartozó mételyek, amelyek legfontosabb jellemzője a fedeles, nem embrionált petesejt. Bizonyos fajokat Ázsiából hurcoltak be Európába és az Egyesült Államokba az amur (Ctenopharyngodon idella)) betelepítésekor. Ezek a fajok komoly problémát jelentenek a halastavi pontytenyésztés számára. A B. acheilognathi a nemzetség európai édesvizekben élő faja, a B.scorpii pedig az érdes lepényhalban (Platichthys flesus) és a rombuszhalban (Scopthamus maxima) fordul elő.

BOTHRIOCEPHALUS: Bendelormer i familien Bothriocephalidae. Tilstedeværelse av tomme egg med lokk karakteristisk. Noen arter av asiatisk opprinnelse (B. gowkongensis ) er introdusert til Europa og USA med innføring av gresskarpe (Ctenopharyngodon idella ). Kan føre til problemer i oppdrett av karpefisk i dammer. B. acheilognathi er den europeiske representanten i ferskvann, mens B. scorpii forekommer hos marine europeiske flatfisk, f.eks. hos skrubbe (Platichthys flesus ) og piggvar (Scopthalmus maximus ).

BOTHRIOCEPHALUS: Tasiemce z rodziny Bothriocephalidae charakteryzują się obecnością jaj mających wieczko i niezawierających zarodka. Pewien gatunek pochodzący z Azji (B. gowkongensis) zawleczony do Europy i USA z introdukowanym amurem białym (Ctenopharyngodon idella) może powodować kłopoty w hodowli stawowej ryb karpiowatych. Z tego rodzaju pochodzi europejski gatunek słodkowodny B. acheilognathi, podczas gdy B. scorpii występuje w europejskich morskich gatunkach, tj. we flądrze (Platichthys flesus) i turbocie (

BOTHRIOCEPHALUS: Bothriocephalidae ailesine ait yassı kurtlardır. Operkulumlarının varlığıyla ve döllenmemiş yumurtalarıyla karakterize olurlar. Ot sazanının (Ctenopharyngodon idella) transferi ile giriş yapan Asya orijinli mevcut tür (B. gowkongensis ) sazan balığı havuz kültüründe zorluklara neden olabilir. B.scorpii Avrupa deniz Kalkan (Scopthamus maxima) ve Dil balığında ( Platichthys flesus) ) ortaya çıkarken, B. acheilognathi cinsin Avrupa tatlı su türüdür.

Was this helpful?
Παθογόνo πρωτόζωo των ευρωπαϊκών στρειδιών (Ostrea edulis) που προσβάλλει τα στρείδια προκαλώντας την ασθένεια Μποναμίαση. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από κίτρινο δυσχρωματισμό των στρειδιών . Το Bonamia παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1979 στην Βρετάνη και στη συνέχεια μεταδόθηκε στην Ολλανδία και την Iρλανδία, αποδεκατίζοντας τα ιθαγενή αποθέματα των στρειδιών. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της καλλιέργειας του εισαχθέντος είδους στρειδιού Crassostrea gigas που δεν προσβάλλεται από το Bonamia. Το παθογ


BONAMIA OSTREA: Protozoan pathogen of the European flat oyster (Ostrea edulis) affecting oysters and causing the disease bonamiasis. The disease is characterized by yellow discolouration of the oyster. Bonamia was first observed in Europe in Brittany in 1979, and has since spread to Holland and Ireland, decimating the native oyster stocks. This had led to a concomitant increase in the culturing of the introduced species Crassostrea gigas , the Pacific oyster, which is not susceptible to Bonamia. The pathogen af

BONAMIA OSTREA: Protozoaire pathogène de lhuître plate Européenne (Ostrea edulisLarval stage of some arthropods, such as shrimp and crabs.) qui est lagent de la maladie bonamiose. Cette maladie est caractérisée par la discoloration des huîtres. Elle a été signalée pour la première fois en Europe en Bretagne en 1979, et sest répandue depuis à la Hollande et à lIrlande où elle a décimé les stocks dhuîtres indigènes. Ces stocks ont été remplacés par des espèces introduites comme lhuître Pacifique, Crassostrea giga

BONAMIA OSTREA: Protozoo patógeno de la ostra plana europea (Ostrea edulis) que es el causante de la enfermedad bonamiasis. La enfermedad se caracteriza por la decoloración de la ostra Bonamia se observó primero en Europa en Bretaña en 1979, y se ha extendido subsecuentemente a Holanda e Irlanda dónde ha diezmando los stocks de las ostras nativas. Esto ha llevado a un aumento concomitante del cultivo de especies introducidas como la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas, que no es susceptible a Bonamia. El pató

BONAMIA OSTREA: Protozoo patóxeno da ostra plana europea (Ostrea edulis) que é o causante da enfermidade bonamiase. A enfermidade caracterízase pola descoloración amarela da ostra Bonamia observouse primeiro en Europa en Bretaña en 1979, e logo estendeuse a Holanda e Irlanda onde decimou os stocks das ostras nativas. Isto levou a un aumento concomitante do cultivo de especies introducidas como a ostra do Pacífico, Crassostrea gigas, que non é susceptible a Bonamia. O patóxeno afecta principalmente as ostras mái

BONAMIA OSTREA: Az európai osztriga (Ostrea edulis) egyik egysejtű kórokozója, amely a bonamiasis nevű betegséget okozza. A betegség legfontosabb jellemzője az osztriga sárga elszineződése. Európában a Bonamia először Nagy-Britanniában jelent meg 1979-ben, onnan terjedt tovább Hollandiába és Írországba, megtizedelve a természetes osztrigaállományokat, amely együtt járt a Bonamia-rezisztens csendes-óceáni osztriga, a Crassostrea gigas tenyésztésének felfutásával. A betegség főleg idősebb osztrigákat érint, emia

BONAMIA OSTREA: Patogen protozo på europeisk flatøsters (Ostrea edulis), som fører til sykdommen bonamiose. Sykdommen gjenkjennes ved gul misfarging av østersen. Bonamia blei for først gang i Europa observert i Bretagne i 1979, og har siden spredd seg til Holland og Irland hvor den har redusert ville østersbestander. Dette har ført til en økning i oppdrett av den innførte arten Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) som ikke er mottakelig for Bonamia. Patogenet påvirker i størst grad eldre østers og kan derfor ko

BONAMIA OSTREA: Patogenny pierwotniak europejskiej ostrygi jadalnej (Ostrea edulis) atakujący ostrygi i powodujący chorobę bonamiozę. Choroba ta charakteryzuje się zmianą zabarwienia ostryg na żółto. Po raz pierwszy zauważono tę chorobę w Europie w Bretanii w 1979 roku i od tego czasu rozszerzyła się na Holandię i Irlandię dziesiątkując rodzime linie ostryg. Doprowadziło to do zwiększenia udziału towarzyszącego mu już wcześniej w hodowli gatunku Crassostrea gigas, ostrygi pacyficznej, która nie jest wrażliwa na

BONAMIA OSTREA: Istiridyeleri etkileyen ve binomiazis hastalığına sebep olan protozoan, Avrupa istiridyesi (Ostrea edulis) patojeni. Hastalık istiridyenin sarı rengini bozmasıyla karakterize olmuştur. Bonamia ilk defa 1979 da İngilterede görülmüş Hollanda ve İrlandaya kadar yayılara doğal istiridye stoklarının büyük bir kısmını yok etmiştir. Bu yetiştiriciliği yapılan türlere bulaşmasını arttırmıştır. Pasifik istiridyesi Crassostrea gigas , Bonamiaya duyarlı değildir. Patojen esas olarak yaşlı istiridyeleri e

Was this helpful?
Πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να ακολουθείται με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων. Καλύπτει θέματα όπως μέγιστες συγκεντρώσεις αποβλήτων, μεθόδους τροφοδοσίας, διαχείριση θεραπευτικών, αγρανάπαυση με σκοπό την ανάκαμψη του βυθού κ.α. Είναι δυνατόν να καθορίζεται από εξουσιοδοτημένες αρχές και τη βιομηχανία. BEP έχουν αναπτυχθεί για τις περισσότερες μεθόδους καλλιέργειας και συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις των BAT (Βέλτιστη Διαθέσιμη Τ


BEP(BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE): A defined environmental target protocol that should be followed to minimise interactions between aquaculture and other activities, covering aspects such as discharge limits, feeding methods and efficiency, management of therapeutics, fallowing to allow sea bed recovery. Can be defined by regulatory authorities and the industry in Codes of Practice. BEPs are being developed for most aquaculture systems and are often linked to BAT (Best Available Technology) requirements. For example, some nationa

MEILLEUR PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE (MPE) : Protocole définie ciblant à minimiser les interactions entre l’aquaculture et d’autres activités. Les protocoles MPE couvrent des aspects comme la limitation des décharges, les moyens, ainsi que l’efficacité de l’alimentation, la gestion de la prophylaxie et la gestion des périodes de jachère qui permettent la réhabilitation des fonds. De tels protocoles peuvent êtres définis par les autorités régulatrices sur la base des codes de pratiques industrielles. MPE sont actuellement en cours de dével

BPA: Buenas Prácticas Ambientales (Best Environmental Practice): Protocolo ambiental a seguir para minimizar las influencias de la acuicultura en otras actividades, cubriendo aspectos como límites de descargas, métodos y eficiencia en la alimentación, gestión sanitaria o prácticas de barbecho para recuperar los fondos. Estas prácticas pueden definirse por las autoridades competentes y por la industria en Códigos de conducta. Las BPA se están desarrollando en muchas instalaciones acuícolas y a menudo

BPA: Boas Prácticas Ambientais ou Medioambientais (Best Environmental Practice). Un definido Protocolo co obxectivo ambiental de minimizar as interaccións da acuicultura con outras actividades, cubrindo aspectos como límites de descargas, métodos e eficiencia na alimentación, xestión de terapias ou substancias terapéuticas, prácticas de descanso para permitir recuperar o recubrimento dos fondos. Estas prácticas poden definirse polas autoridades competentes e pola industria en Códigos de Prácticas. As

LEGJOBB KÖRNYEZETVÉDELMI GYAKORLAT: Meghatározott környezetvédelmi protokoll, amelyet pontosan be kell tartani annak érdekében, hogy minimalizáljuk az akvakultúra és más tevékenységek közötti kölcsönhatást. Ide tartozik a szennyezőanyag-kibocsátás korlátozása, a takarmányozási módszerek és hatékonyságuk, a betegségek kezelésének módja vagy a tengeri aljzatok helyreállítása. A szabályozó hatóságok és az ipar együttesen határozza meg a Gyakorlati Szabályzatban. A legtöbb akvakultúra-rendszer számára kifejlesztették a legjobb környez

BEP: Engelsk forkortelse for “Best Environmental Practice”, eller “beste miljøpraksis” på norsk. En definert miljøprotokoll som bør følges for å minimalisere innvirkningene mellom akvakultur og andre aktiviteter. Dekker aspekter som utslippsgrenser, fôringsmetoder og -effektivitet, håndtering av legemidler, periodiske brakklegginger, osv. Kan defineres av tilsynsmyndighetene og industrien som retningslinjer. BEP blir utviklet for de fleste akvakultursystemer og stiller ofte krav til BAT. F.eks. forut

LEPSZA PRAKTYKA ŚRODOWISKOWA (LPŚ): Określony docelowy protokół środowiskowy, który powinien zmierzać do zmniejszenia interakcji pomiędzy akwakulturą i innymi działaniami, pokrywającymi takie aspekty jak dopuszczalne zrzuty, metody i efektywność żywienia, prowadzenie terapeutyki, co w następstwie pozwala przywrócić pierwotny stan strefie dna morskiego. Może być określone przez urząd kontrolujący i przemysł w Kodeksach Praktyki. LPŚ są opracowywane dla większości systemów akwakultury i często łączone z wymaganiami NDT (Najlepsza Do

BEP(EN İYİ ÇEVRE UYGULAMASI): Akuakültür ve deşarj limitleri, besleme metodu ve verimi, tedavi yönetimi gibi diğer aktiviteler arasındaki ilişkileri minimize etmek için takip edilmesi gereken çevresel hedef protokolünün tanımıdır. Otoriteler ve endüstri tarafından Uygulama yasaları olarak düzenlenebilir. En İyi Çevresel Uygulama birçok su ürünleri yetiştiricilik sistemleri için geliştirilmeye başlanmıştır ve sıklıkla En İyi Uygulanabilir Teknoloji koşulu ile bağlantılıdır. Örneğin, bazı ulusal su ürünleri yetiştiriciliği lis

Was this helpful?
Γένος βακτηρίων. Συμπεριλαμβάνει είδη τα οποία ανήκουν στην αρνητική κατά gram κλάση των Eubacteria καθώς και είδη τα οποία ανήκουν στα Cyanophyta (κυανοβακτήρια). Εμφανίζονται κυρίως στα θαλάσσια ανοξικά ιζήματα (ιζήματα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες H2S) όπου αναπτύσσονται σε μεγάλους αριθμούς δημιουργώντας ένα παχύ στρώμα επικάλυψης. Μπορεί να εμφανιστούν όμως και στη στήλη του νερού κυρίως στη διεπιφάνεια ανάμεσα σε καλά οξυγονωμένα νερά και σε νερά που περιέχουν μεγάλες ποσότη


BEGGATIATOA SPP.: Bacteria genus, some members of which belong to the gram-negative class of Eubacteria and some to the Cyanophyta (bluegreens). Pigment-free Beggiatoa mats are often found as covering layers of anoxic, H2S-containing organic sediments where they can move about slowly. They can also occur in open seawater at the boundary between H2S and oxygen-rich layers. They oxidize sulphide to sulphate whereby sulphur will temporarily be stored as an energy source in the cells. Beggiatoa

BEGGATIATOA SPP.: Genre de bactéries. Certains membres appartiennent aux Eubactéries Gram négative et d’autres aux Cyanophytes (bleu-vert). Des tapis mobiles de Beggiatoa sans pigments couvrent souvent les sédiments organiques riche en H2S. Se trouve également dans la mer à l’interface entre des couches riches en H2S et en oxygène. Ces bactéries sont capables d’oxyder le sulfite en sulfate qui est stocké de façon transitoire dans les cellules comme source énergétique. Se développe de façon

BEGGIATOA spp: Género de bacterias, algunas de las cuales son Eubacterias gram-negativas y algunas Cianófitas (verde azuladas). Las placas que están libres de pigmento a menudo cubren capas de sedimentos anóxicos ricos en H2S en donde se mueven lentamente. También se encuentran en aguas abiertas en la interfase entre zonas ricas en H2S y zonas ricas en oxígeno. Oxidan el sulfhídrico al sulfato aunque el azufre se almacena temporalmente como fuente energética en las células. Se encuentra

BEGGIATOA SPP.: Xénero de bacterias, das cales algúns membros son da Clase Gram negativa Eubacterias e algunhas das Cianófitas (verde azuladas). Os céspedes de Beggiatoa que están libres de pigmento, a miúdo cobren capas de sedimentos anóxicos orgánicos ricos en H2S onde se moven lentamente. Tamén se atopan en augas abertas na interfase entre zonas ricas en H2S e zonas ricas en osíxeno. Oxidan o sulfhídrico a sulfato, aínda que o xofre se almacena temporalmente como fonte enerxética nas cé

BEGGATIATOA SPP.: A baktériumok egyik nemzetsége, amelynek bizonyos tagjai a gram-negatív Eubactria osztályba, mások pedig a kék-zöld algák közé (Cyanophyta) tartoznak. Pigmentet nem tartalmazó Beggiatoa baktériumok rétegét gyakran meg lehet figyelni az oxigénmentes, kénhidrogén-tartalmú szerves üledéken, amelyen a baktériumok lassan képesek mozogni. A nyílt tengerekben is előfordulnak, a kénhidrogénben és oxigénben gazdag vízrétegek határán. A szulfidokat szulfátokká oxidálják, amely folyamat során a kén átmen

BEGGIATOA: Bakterieslekt med noen arter i gruppen gramnegative Eubacteria og noen i Cyanophyta (blågrønnalger, cyanobakterier). Beggiatoa danner ofte pigmentfrie matter over anoksiske, H2S-holdige organiske sedimenter hvor de kan forflytte seg sakte. Kan også forekomme i åpent sjøvann på grensen mellom H2S og oksygenrike lag. Bakteriene oksiderer sulfid til sulfat hvorved svovel blir lagret midlertidig som energikilde i cellen. Artene forekommer i vann med høy organisk forurensning

BEGGIATOA spp.: Rodzaj bakterii, których niektórzy przedstawiciele należą do gromady Gram-ujemnych bakterii właściwych, inne zaś do Cyanophyta (sinice). Często spotykane są bezbarwne Beggiatoa, pokrywające warstwami niedotlenione, zawierające H2S osady organiczne, gdzie mogą powoli się poruszać. Mogą one również występować w otwartych wodach morskich na granicy między warstwami z H2S a bogatymi w tlen. Utleniają one siarczki do siarczanów, dzięki czemu siarka przez jakiś czas będzie zmagazynowana w

Beggatiatoa spp.: Bakteri cinsi. Bazı Cyanophyta (mavi-yeşil alg) ve Öbakterinin gram-negatif sınıfına dahil olan bazı üyeler. Pigmentsiz Beggiatoa sıklıkla yavaşça hareket edebildikleri Hidrojen Sülfür içeren organik sedimentlerin bulunduğu anoksik tabakayı kaplar. Onlar aynı zamanda açık denizde oksijence zengin tabaka ve Hidrojen Sülfür tabakası arasındaki sınırda da bulunabilir.Onlar Sülfiti Sülfata okside eder, böylelikle Sülfürbir enerji kaynağı olarak hücrelerde geçici olarak depolanabilecektir. Beggiatoa

Was this helpful?
Γένος αεροβίων, κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων, τα οποία είναι θηρευτές άλλων βακτηρίων (πρβλ. Vampirovibrio). Η εξάπλωσή τους είναι παγκόσμια και συναντώνται στο χώμα και στις αποχετεύσεις, καθώς και σε ενδιαιτήματα γλυκών και θαλασσίων νερών. Κατά την αρχική απομόνωση, όλα τα στελέχη είναι υποχρεωτικώς παρασιτικά ορισμένων κατα Gram- αρνητικών βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και των Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp και Rhodospirillum rubrum. Το εύρος των θηρευομένων ειδ


BDELLOVIBRIO: A genus of aerobic Gram-negative bacteria which are characteristically predatory on other bacteria. They occur worldwide in soil and sewage, and in freshwater and marine habitats. On primary isolation, all strains are obligately parasitic on certain Gram-negative bacteria, including Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, and Rhodospirillum rubrum, the range of prey species varying with the strain of Bdellovibrio. Prey-independent, cultivable strains can develop from strictly p

BDELLOVIBRIO : Genre de bactéries aérobies gram-négatives, prédatrices dautres bactéries. Elles sont cosmopolites, et se trouvent dans la terre, les égouts ainsi que dans les habitats marins et deau douce. Après leur isolation primaire, elles sont des parasites obligés de certaines bactéries gram-négatives telles quAquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp. et Rhodospirillum rubrum ; la gamme despèces proies varie avec la souche de Bdellovibrio . Des souches cultivables en labsence de proies pe

BDELLOVIBRIO : Género de bacterias aerobias Gram-negativas, predatorias de otras bacterias. Son ubicuas y se encuentran en la tierra, alcantarillas así como en hábitat de agua dulce y marina. Después de su aislamiento primario, son obligatoriamente parásitos de ciertas bacterias Gram-negativas, tales como Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, y Rhodospirillum rubrum ; el rango de especies presa varía con la cepa de iBdellovibrio . Algunas cepas cultivadas en ausencia de presas pueden desar

BDELLOVIBRIO: Xénero de bacterias aerobas Gram-negativas, predadoras doutras bacterias. Son ubicuas e atópanse no chan, escouras así como en hábitats de auga doce e mariña. Tras un primeiro illamento todas as cepas son parasitos obrigados de certas bacterias Gram-negativas, tales como < i>Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, e < i>Rhodospirillum rubrum; o rango de especies presa varía coa cepa de iBdellovibrio. Algunhas cepas cultivadas en ausencia de presas poden desenvolv

BDELLOVIBRIO: A Gram- negatív baktériumok egyik nemzetsége, amelynek fajai jellemzően más baktériumokkal táplálkoznak. Világszerte előfordulnak a talajban és a szennyvizekben, illetve édesvízi és tengeri élőhelyeken. Valamennyi fajuk bizonyos Gram-negatív baktériumok, pl. I>Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, Rhodospirillum rubrum obligát parazitája, a gazdaspecificitás mindig az adott Bdellovibrio törzstől függ. A kizárólagos parazita életmódú törzsekből zsákmányfüggetlen, tenyészthető

BDELLOVIBRIO: Slekt av aerobe gramnegative bakterier som karakteriseres ved at de dreper andre bakterier. Finnes over hele verden i jord og avløpsvann, og i marine- og ferskvannshabitater. Ved første isolasjon er alle stammene obligate parasitter på visse gramnegative bakterier (Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp og Rhodospirillum rubrum ). Bredden av byttearter varierer mellom stammer av Bdellovibrio . Kultiverte bytte-uavhengige stammer kan utvikles fra mer predatoriske stammer, og no

PRZECINKOWIEC PIJAWEK : Rodzaj bakterii tlenowych Gram-ujemnych, które w sposób charakterystyczny są drapieżne w stosunku do innych bakterii. Występują one na całym świecie w glebie i ściekach, w wodach słodkich i morskim. Po pierwszym wyizolowaniu wszystkie szczepy są bezwzględnymi pasożytami występującymi na pewnych bakteriach Gram-ujemnych, obejmujących Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp. i Rhodospirillum rubrum, przy czym zakres gatunków ofiar zmienia się w zależności od szczepu przecinkowca p

BDELLOVIBRIO: Diğer bakterileri avlayarak beslenen Gram-negatif aerobik bakteri cinsidir. Dünyadaki tatlısu ve deniz habitatlarında toprak ve lağım sularında yaygındırlar. Birincil izalasyonu, tüm suşlarda zorunlu parazitik gram negatif bakteri Aquaspirillum serpens,Escherichia coli, Pseudomonas spp, ve Rhodospirillum rubrum içerir, Bdellovibrionun suşlarıyla av türlerinin aralığı çeşitlenir. Bağımsız av, eklebilir suşları sıkı avcı suşlarından gelişebilir ve bazı suşlar isteğe bağlı predatördür. Predatör s

Was this helpful?
Μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται από τη βιομηχανία με σκοπό τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας συγκεκριμένης δράσης χωρίς την υπερβολική αύξηση του κόστους της δράσης. Η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής νομοθεσία υποστηρίζουν την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου δύο επιπέδων, αυτών της βέλτιστης Περιβαλλοντικής Πρακτικής/Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας με σκοπό τον έλεγχο των επιπτώσεων με βάση τα διεθνή κριτήρια ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι αρχές ορισμένων κρατών, προκειμένου να ελαχιστοποι


BAT(BEST AVAILABLE TECHNOLOGY): BATs are used by the industry in conjunction with BATNEECs (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) as an acceptable method of controlling environmental impacts. European and international legislation supports the use of Best Environmental Practice/Best Available Techniques in a two-tier approach to environmental controls using Environmental Quality Standards. Some regulatory authorities incorporate in their aquaculture licence/permit/ consent procedures the requirement to use B

MEILLEUR TECHNIQUE DISPONIBLE : Constitue des standards industriels, en conjonction avec des Meilleurs Techniques Disponibles, N’Imposant pas un Coût Excessif, comme des méthodes de contrôle acceptable de l’impact sur l’environnement. La législation européenne et internationale imposent l’utilisation des Meilleurs Techniques Disponibles et Meilleurs Pratiques Environnementales dans un système de contrôle à deux niveaux, à travers des Standards de Qualité Environnementale. Certaines autorités incorporent l’utilisation de ces st

BAT: En inglés Best Available Technology (Mejor tecnología disponible). Se usa en conjunción con BATNEEC (BAT not entailing excessive cost) (mejor tecnología disponible sin coste excesivo). La legislación internacional y europea apoya el uso de las Buenas prácticas ambientales/BAT para una aproximación de control ambiental usando Estándares de Calidad Ambiental. Algunas autoridades reguladoras incorporan en sus permisos/licencias acuícolas los procedimientos del uso de los BAT para minimizar los impa

BAT: BAT significa en inglés Best Available Technology (Mellor tecnoloxía dispoñible). Úsase en conxunción con BATNEEC (BAT not entailing excessive cost) (mellor tecnoloxía dispoñible sen custo excesivo) é un aceptable método para controlar impactos ambientais. A lexislación internacional e europea apoia o uso das Boas prácticas ambientais/BAT para unha aproximación en dous niveis do control ambiental usando Estándares de Calidade Ambiental. Algunhas autoridades reguladoras incorporan nos seus permis

LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNOLÓGIA: Az iparban a "legjobb elérhető technológiákat" (Best Available Technologies, BAT) használják, együtt a "legjobb elérhető technológiákkal, amelyek nem járnak együtt túlzott költségekkel" (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost, BATNEEC) a környezetre gyakorolt hatás szabályozására. Az európai és nemzetközi törvényhozás támogatja a legjobb környezetvédelmi gyakorlat/legjobb elérhető technológia használatát a környezeti hatások szabályozására egy kétszintű megközelítésben, az Európa

BAT: Forkortelse for det engelske uttrykket “Best Available Technology”, eller “beste tilgjengelige teknologi” på norsk. BAT brukes av industrien i forbindelse med BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) som en akseptabel metode for å kontrollere miljøpåvirkning. Europeisk og internasjonal lovgivning støtter bruken av BAT og BEP i en todelt tilnærming til miljøvern gjennom miljøkvalitetsstandarder. Noen tilsynsmyndigheter innlemmer BAT i konsesjonsprosedyrene for å minimalise

NAJLEPSZA DOSTĘPNA TECHNOLOGIA (BAT) : Najlepsze Dostępne Technologie są używane przez przemysł w połączeniu z BATNEECs (Najlepsza Dostępna Technologia Bez Powodowania Nadmiernego Wzrostu Kosztów), jako zadowalająca metoda kontrolująca oddziaływanie na środowisko. Ustawodawstwo europejskie i międzynarodowe popiera stosowanie Najlepszej Praktyki Środowiskowej/Najlepszych Dostępnych Technik w dwustopniowym podejściu do kontroli warunków środowiskowych stosując Środowiskowe Standardy Jakości. Niektóre urzędy kontrolne włączają do proce

BAT( EN İYİ KULLANILABİLİR TEKNOLOJİ): BAT (En iyi kullanılabilir teknoloji) çevresel etki kontrolünün geçerli metotlarından BATNEEC (Aşırıya mal olmayan en iyi kullanılabilir teknoloji) ile ilgili endüstride kullanılır. Çevresel kalite standartlarının çevresel kontrollerde kullanılmasında uygulanan iki aşamalı En İyi Çevresel Uygulama/ En iyi Uygulanabilir Tekniğin kullanımı Avrupa ve Uluslararası yönetmelikler tarafından desteklenir. Bazı düzenleyici otoriteler, istenen şartlarda su ürünleri yetiştiricilik lisansı/ izin / onay pr

Was this helpful?
Γένος ραβδόμορφων βακτηρίων.


BACILLUS: A genus of rod-like bacteria.

BACILLUS: Bacille; bactérie en forme de bâtonnet.

BACILLUS: Bacilo; bacteria en forma de bastoncillo o filamento.

BACILLUS: Bacilo; bacteria en forma de bastonciño ou filamento.

BACILLUS: A pálca alakú baktériumok egyik nemzetsége.

BACILLIFORM: Stavformet, som i bakterier.

PRĄTEK/LASECZKA: Rodzaj bakterii podobnej do pałeczki.

BACİLLUS: Çubuk benzeri bakterilerin bir cinsi.

Was this helpful?
Μύκητας ο οποίος περιέχει μεγάλες ποσότητες aflatoxins (βλ. & λ.) οι οποίες αποτελούν ισχυρές καρκινογόνες ουσίες που μπορούν να καταστρέψουν το συκώτι. Ο μύκητας αυτός απαντάται σε ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται στα ιχθυοτροφία και οι οποίες περιέχουν μεγάλα ποσοστά υγρασίας.


ASPERGILLUS FLAVUS: A common fungus containing carcinogenic aflatoxins which can damage the liver, found in moist or damp fish feed.

ASPERGILLUS FLAVUS: Champignon qui se développe dans les aliments pour poissons stockés dans des endroits humides. Provoque des lésions du foie à cause des aflatoxines cancérogènes qu’il contient.

ASPERGILLUS FLAVUS: Hongo común que contiene aflatoxinas carcinogénicas que pueden atacar el hígado; se encuentran en pienso de pescado humedecido.

ASPERGILLUS FLAVUS: Fungo común que contén aflatoxinas carcinoxénico que poden atacar o fígado; atópanse en penso húmido para peixes.

ASPERGILLUS FLAVUS: Gyakori gombafaj, amely a májat károsító, rákkeltő aflatoxint tartalmaz. Nedves vagy dohos haltápokban fordul elő.

ASPERGILLUS FLAVUS: En vanlig sopp som inneholder karsinogene aflatoksiner som kan skade leveren. Kan forekomme i rått eller fuktig fiskefôr.

ASPERGILLUS FLAVUS: Pospolity grzyb zawierający rakotwórcze aflatoksyny, które mogą uszkodzić wątrobę; spotykany w wilgotnej lub zbutwiałej paszy dla ryb.

Aspergillus flavus : Nemli ya da rutubetli balık yemlerinde bulunan, karaciğere zarar veren kanserojen aflotoksin içeren yaygın bir mantardır.

Was this helpful?
Θαλάσσιο φύκος το οποίο εμφανίζεται στην παράκτια ζώνη των εύκρατων περιοχών και το οποίο περιέχει αλγινικά (βλ. & λ.). Καλλιεργείται σε ορισμένες χώρες της ΝΑ Ασίας και χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στη βιομηχανία κοσμημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία τροφίμων ως ζωοτροφή ενώ ορισμένα είδη τρώγονται ως λαχανικά (Kombu).


ASCOPHYLLUM: A brown alga(seaweed) occurring naturally on coastlines in temperate areas containing alginates, cultured in some South-east Asian countries and used as a binding agent by the food and cosmetic industries or as feed or as a vegetable (Kombu) in Asia.

ASCOPHYLLUM: Macro Algue brune qui se développe dans les régions côtières des zones tempérées. Cultivé au sud-est d’Asie comme source d’alginates, utilisé comme un liant dans les industries alimentaires et cosmétiques. Également consommé comme aliment (Kombu) en Asie.

ASCOPHYLLUM: Alga marrón que se encuentra en líneas costeras en áreas templadas y que contienen alginatos; cultivadas en algunos países del sureste asiático y usado como agente ligante en la industria alimentaria y cosmética o como verdura (Kombu) en Asia

ASCOPHYLLUM: Alga marrón (macroalga mariña) que se atopa nas costas de áreas mornas e que contén alxinato. Cultívanse nalgúns países do Sueste Asiático e é usado como axente ligante na industria alimentaria e cosmética ou como hortaliza (Kombu) en Asia.

ASCOPHYLLUM: Mérsékelt égövi tengerpartok mentén előforduló barnamoszat (hínár), amelyet néhány délkelet-ázsiai országban termesztenek is. Az élelmiszer- és kozmetikai iparban kötőanyagként használják. Ázsiában zöldségféleként (Kombu) fogyasztják.

ASCOPHYLLUM: Brunalge som forekommer naturlig langs kystlinjen i tempererte områder. Inneholder alginat. Blir dyrket i noen sørøst-asiatiske land og brukes som bindemiddel i industrien, som fôr eller som en grønnsak (Kobu).

ASCOPHYLLUM: Brunatnica (wodorost morski), występująca naturalnie w wodach przybrzeżnych w rejonach o umiarkowanym klimacie; zawiera alginiany; uprawiana w niektórych krajach Południowo-Wschodniej Azji, a używana jako czynnik wiążący w przemysłach spożywczym i kosmetycznym lub jako pokarm, zaś w Azji jako warzywo (kombu).

ASCOPHYLLUM: Sahillerin alginat içeren ılıman bölgelerinde doğal olarak bulunan bir kahverengi alg (yosun). Bazı güney-doğu Asya ülkelerinde kültürü yapılmakta ve Asyada (Kombu) sebze olarak, gıda ve kozmetik endüstrisinde ve yemlerde bağlayıcı ajan olarak kullanılır.

Was this helpful?
Το γαριδάκι της άλμης που είναι από τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες ζωντανές τροφές για τις νύμφες των ψαριών. Συνήθως χρησιμοποιούνται ναύπλιοι Artemia, που έχουν αναπτυχθεί από κύστεις. Αυτοί οι ναύπλιοι διατίθενται είτε κατεψυγμένοι, είτε αμέσως μετά την εκκόλαψή τους. Ξηρές κύστεις διατίθενται στο εμπόριο και συλλέγονται από σωρούς στις ακτές αλμυρών λιμνών και αλυκών.


ARTEMIA SALINA: A brine shrimp, one of the most commonly-used live animal foods for larval stages of fish. Usually Artemia are used as nauplii that have developed from the cyst form, presented either frozen or freshly hatched. Dry cysts gathered from accumulations along salt lake shores are commercially available.

ARTEMIA SALINA: Crustacé deau saumâtre fréquemment employé comme aliment vivant pour les stades larvaires des poissons. Habituellement, cest le stade nauplius qui est utilisé. Issu doeufs enkystés, les nauplii sont distribués vivants ou congelés. Les oeufs enkystés sont récoltés le long des lacs salés et commercialisés.

ARTEMIA SALINA: Crustáceo de aguas someras frecuentemente utilizado como alimento vivo durante las fases larvarias de peces. Normalmente se usa Artemia en estado nauplio que se ha desarrollado a partir huevos enquistados, vivos o congelados. Los huevos enquistados se recogen a lo largo de las orillas de los lagos salados y se comercializan.

ARTEMIA SALINA: Crustáceo de augas hipersalinas, un dos máis frecuentemente utilizados como alimento vivo durante as fases larvarias de peixes. Normalmente úsase Artemia en estado nauplio que se desenvolveu a partir ovos encistados, conxelados ou recén eclosionados. Pódense obter comercialmente os quistes secos recolectar dos acumulos formados ao longo das beiras dos lagos salgados.

ARTEMIA SALINA: Sórák; az egyik leggyakrabban használt élő táplálék a halivadékok számára. Általában az Artemia cisztából kifejlődő nauplius stádiumú lárváit használják fagyasztva vagy közvetlenül kikelésük után. A sóstavak partjairól begyűjtött száraz ciszták kereskedelmi forgalomban kaphatók.

ARTEMIA SALINA: En saltkreps og en av de mest brukte som levendefôr for fiskelarver i oppdrett. Artemia blir vanligvis benyttet som nauplii som har utviklet seg fra cystestadiet og blir gitt enten som frosset eller som nyklekket. Tørkede cyster er kommersielt tilgjengelig og blir samlet inn langs strendene rundt saltsjøer.

SOLOWIEC (Artemia salina): Skorupiak wód zasolonych, jeden z najpowszechniej używany jako żywy pokarm zwierzęcy dla ryb w stadium larwalnym. Zwykle Artemie są używane w postaci naupli, które rozwinęły się z cyst; podawane są albo w postaci mrożonej, albo świeżo wylęgniętych naupli. Suche cysty są zbierane ze skupień (wyrzucane na brzeg przez fale) znajdujących się wzdłuż brzegów słonych jezior; są dostępne w handlu.

Artemia salina: Tuzlu su karidesi, balıkların larval beslenme dönemlerinde yaygın olarak kullanılan canlı yemlerden biridir. Genellikle artemia ifadesi naupli olarak bilinir, bu terim kist formundan gelişmiş veya dondrulumuş yada tae olarak kuluçka edilmiş bireyler için kullanılır. Tuz göllerinden elde edilen kuru kistler ticari olarak bulunabilir.

Was this helpful?
Το αίτιο της ασθένειας πλάκας της καραβίδας (γλυκού νερού). Προσβάλλει τα είδη της Ευρώπης, Ασίας και Αυστραλίας αλλά όχι τα Βορειο-αμερικανικά είδη.


APHANOMYCES ASTACI: The causative agent of crayfish plaque which affects European, Asian and Australian species but not North American species.

APHANOMYCES ASTACI: Agent responsable de plaques chez les écrevisses européennes, asiatiques et australiennes; maladie absente chez les espèces nord américaines.

APHANOMYCES ASTACI: Agente causativo de placas que afecta el cangrejo europeo, asiático y australiano; esta enfermedad está ausente en las especies norteamericanas.

APHANOMYCES ASTACI: Axente causante de placas no cangrexo europeo, asiático e australiano; esta enfermidade está ausente nas especies norteamericanas.

APHANOMYCES ASTACI: A rákpestis kórokozója, amely az európai, ázsiai és ausztráliai populációkra van hatással, az amerikai populációkra viszont nem hat.

APHANOMYCES ASTACI (krepsepest): Alvorlig soppsykdom som har utryddet edelkrepsbestander i flere land i Europa. Europeisk, asiatisk og australsk kreps er mottakelig for sykdommen, men ikke den nordamerikanske.

APHANOMYCES ASTACI: Czynnik przyczynowy "dżumy" raków, która atakuje gatunki europejskie, azjatyckie i australijskie; gatunki z Ameryki Północnej są na ten czynnik odporne.

APHANOMYCES ASTACI: Kuzey Amerika hariç, Avustralya, Asya ve Avrupada kerevitlerin plaklarının etkilenmesine sebep olan ajan.

Was this helpful?
Γένος παρασιτικών βραχύουρων καρκινοειδών που συναντάται συχνά σε ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών νερών. Κοινώς αναφέρεται ως ψείρα των ψαριών.


ARGULUS: A genus of ectoparasitic branchiuran crustacean frequently observed in freshwater fish culture, commonly referred to as a fish louse.

ARGULUS: Genre de Crustacés Brachioures; parasite fréquemment rencontré dans les élevages aquacoles intensifs.

ARGULUS: Género de crustáceos branquiuros; ectoparásito frecuentemente encontrado en cultivo intensivo.

ARGULUS: Xénero de crustáceos branquiuros; ectoparasito frecuentemente atopado en cultivos intensivos de peixes de auga doce, comunmente chamado piollo do peixe.

ARGULUS: Kopoltyúélősködő rákok egy nemzetsége, amelynek fajai gyakran megfigyelhetők tenyésztett édesvízi halakon; pontytetű néven is ismert.

ARGULUS: Fiskelus. Et ektoparasittisk krepsdyr vanlig på en rekke ferskvannsfisk på Østlandet. Parasittens munn er formet som et sugerør som stikker hull på vertens hud. Den lever av vertens blod og vevsvæske og skiller ut et antikoagulerende stoff som virker sterkt irriterende.

ARGULUS: Rodzaj zewnętrznego pasożyta skorupiaków tarczenic (Branchiura), często występującego u słodkowodnych ryb hodowlanych, nazywanego zwykle wszą rybią lub splewką.

ARGULUS: Tatlısu balık kültüründe sıklıkla gözlenen, çoğunlukla balık biti olarak adlandırılan, krutaaselere dahil dış parazitik bir kopepod cinsi.

Was this helpful?
Νηματώδες παράσιτο της νηκτικής κύστης του χελιού που προέρχεται από την νοτιο-ανατολική Ασία και διαδόθηκε στην Ευρώπη. Ο κύκλος ζωής του απαιτεί έναν άγνωστο ενδιάμεσο ξενιστή.


ANGUILLICOLA CRASSA: A nematode parasite of eel swim bladders which originated in south east Asia and spread to Europe, its life cycle requires an unknown intermediate host.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nématode parasite des anguilles affectant les vessies natatoires. Cette espèce originaire du Sud Est de lAsie se propage en Europe; lhôte secondaire du cycle de ce parasite est encore inconnu.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nematodo parásito de las anguilas, afecta las vejigas natatorias. Estas especies originarias del sur este de Asia se extienden a Europa; el huésped secundario de su ciclo de vida es todavía desconocido.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nematodo parasito das anguías, afecta as vexigas natatorias. Estas especies orixinarias do sueste de Asia esténdense a Europa; o hospedador intermediario do seu ciclo de vida é aínda descoñecido.

ANGUILLICOLA CRASSA: Az angolnák úszóhólyagjában élősködő fonálféreg, amely eredetileg Délkelet-Ázsiában honos, de ma már Európában is elterjedt. Az életciklusához szükséges köztigazda ismeretlen.

ANGUILLICOLA CRASSA: SlektenAnguillicola er parasittiske store røde mark (nematoder) i svømmeblæren hos ål. A. crassa stammer opphavlig fra Sørøst-Asia men har spredd seg til Europa. Livssyklusen krever en ukjent mellomvert.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nicień pasożytujący w pęcherzu pławnym węgorzy, który pojawił się w południowo-wschodniej Azji i rozprzestrzenił w Europie; jego cykl życiowy wymaga nieznanego żywiciela pośredniego.

Anguillicola crassa (yuvarlak kurtlardan bir parazit türü): Yılan balıklarının yüzme kesesinde bulunan yuvarlak kurtlar ailesinden bir parazit türüdür. Güney Doğu Asya kökenli olup Avrupayada yayılmıştır. Hayat döngüsünde bilinmeyen bir ana konakçıya ihtiyaç duyar.

Was this helpful?
Γένος κατάδρομων χελιών (με μεγάλους λεπτοκέφαλους που το μέγεθος μειώνεται κατά την μεταμόρφωση σε "υαλώδη χέλια"), τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 20 είδη μεταξύ των οποίων το ευρωπαϊκό χέλι (A. anguilla ), το Αμερικανικό χέλι (A.rostrata ) και το Iαπωνικό χέλι (A. japonica ), είναι τα σημαντικότερα είδη του Βορείου ημισφαιρίου. Τα δύο πρώτα είναι ευρέως διαδεδομένα στις ανατολικές περιοχές του Ατλαντικού ενώ το τρίτο συναντάται στην Απω Ανατολή (Iαπωνία, Κίνα). Δεν αναπαράγωνται σε αιχμαλωσία


ANGUILLA: A genus of catadromous eels (with large Leptocephalus larvae that shrink in size during metamorphosis to "glass eels"), which includes about 20 species of which the European, or common eel (A. anguilla), the American eel (A.rostrata) and the Japanese eel (A. japonica) are the most important species in the northern hemisphere. The two former are widely distributed along eastern Atlantic regions, while the latter occurs in the Far East (Japan and China). Cannot be reproduced in captivity and cultu

ANGUILLA: Un genre danguille catadrome à larves leptocéphales de grande taille se métamorphosant en civelles. Ce genre renferme environ vingt espèces dont languille Européenne ou anguille commune A. anguilla; languille Américaine A. rostrata et languille Japonaise A. japonica qui sont les espèces les plus importantes de lhémisphère nord. Les deux premières espèces se situent le long des régions Est Atlantique, tandis que la troisième fréquente lExtrême-Orient (Japon et Chine). Elles ne se reproduisent pas

ANGUILLA: Un género de anguilas catadromas (con larva Leptocéfala de gran tamaño que se encoge durante la metamorfosis y angula transparente) que incluye aproximadamente 20 especies de las cuales la anguila europea o la anguila común (A.anguilla), la anguila americana (A.rostrata) y la anguila japonesa (A.japonica) son las especies más importantes del hemisferio norte. Los dos primeras están distribuidas a lo largo de las regiones Atlánticas orientales, mientras que la tercera frecuenta el oriente lejano

ANGUILLA: Un xénero de anguías catadromas (con larva Leptocéfala de grande tamaño que se reduce de tamaño durante a metamorfose a "angula" ) que inclúe aproximadamente 20 especies das cales a anguía europea ou a anguía común (A.anguilla), a anguía americana (A.rostrata) e a anguía xaponesa (A.japonica) son as especies máis importantes do hemisferio norte. As dúas primeiras están amplamente distribuídas ao longo das rexións Atlánticas orientais, mentres que a última frecuenta o Afastado Oriente (Xapón e Ch

ANGUILLA: Katadrom angolnafajok nemzetsége (nagyméretű Leptocephalus lárvájuk az "üvegangolnává" történő átalakulás során kisebb lesz), amelybe kb. 20 faj tartozik. Ezek közül az európai vagy közönséges angolna (A. anguilla), az amerikai angolna (A.rostrata) és a japán angolna (A. japonica) a legfontosabb fajok az északi féltekén. A két előbbi sokfelé elterjedt az Atlanti-óceán keleti partja mentén, míg az utóbbi a Távol-Keleten (Japánban és Kínában) fordul elő. Fogságban nem szaporítható, tenyésztése emi

ANGUILLA: En slekt av katadrome ål med store leptocephalus larver som under metamorfosen "krymper" i størrelse til glassål. Slekten omfatter ca 20 arter og den europeiske ålen (A. anguilla), den amerikanske ålen (A. rostrata) og den japanske ålen (A. japonica) er de viktigste artene på den nordlige hemisfæren. De to førstnevnte artene har vid utbredelse i den atlantiske regionen (kun A. anguilla i Norge) mens sistnevnte er utbredt i Det fjerne østen (Japan og Kina). Etter larvestadiet går A. anguilla gjen

ANGUILLA: Rodzaj katadromicznych węgorzy (z dużymi larwami leptocefali, których wielkość kurczy się w czasie metamorfozy do "węgorzyków szklistych") obejmujących około 20 gatunków, z których na półkuli północnej węgorz europejski lub w. pospolity (A. anguilla), węgorz amerykański ( A. rostrata) i węgorz japoński (A. japonica) stanowią najważniejsze gatunki. Dwa pierwsze są szeroko rozpowszechnione wzdłuż wschodnich rejonów atlantyckich, podczas gdy ostatni na Dalekim Wschodzie (Japonia i Chiny). Nie mogą

ANGUILLA: Avrupada yaklaşık 20 cins bulunan katadrom (metamorfoz sırasında ebatı küçülen Leptocephalus larva) yılan balıklarından birisidir, veya yaygın yılan balıkları (A. Anguilla), Amerikan yılan balığı ( A. rostrata) ve Japon yıulan balığı (A. Japonica) kuzey yarım kürede en önemli türlerdir. İki tür doğu Atlantik bölgeleri boyunca yaygın şekilde dağılmıştır diğerleri ise uzak doğuda (Japonya ve Çin) görülür. Çoğaltılamazlar, kültürü kıyı boyunca yakalanan yılan balıklarına bağlıdır. A. anguilla genel

Was this helpful?
Ειδη θαλάσσιων ψαριών που διακρίνονται στο κοινό (Anarrhichas lupas) και το στικτό (Anarrhichas minor). Ψάρια των βαθειών νερών, με συνήθως ευρύ στόμα και μεγάλα αμβλυμένα κωνικά δόντια. Το δέρμα του χρησιμοποιείται ως υλικό γιά την κατασκευή δερματίνων ειδών


WOLF FISH: Species of marine fin fish of which there are two species, viz. the common (Anarrhichas lupus) and the spotted wolf fish (Anarrhichas minor). They are deep water fish which typically have a wide mouth with large bluntly conical teeth. Wolf fish skin can be used as a material for making wallets, or hand bags.

LOUP DATLANTIQUE: Anarrhichas lupus, espèce de poisson marin des eaux profondes dont la grande bouche et les grandes dents coniques sont caractéristiques. En anglais, le terme wolf fish est également utilisé pour Anarrhichas minor, le loup tacheté ou poisson léopard. La peau de ces poissons est utilisée afin de confectionner des sacs à main et des porte-feuilles. A ne pas confondre avec Dicentrarchus, un autre poisson appellé loup ou bar.

LOBO DEL ATLÁNTICO: Anarrhichas lupus, especie de pez marino de las aguas profundas de que la grande boca y los grandes dientes cónicos son característicos. En inglés, el término pez lobo es también usado para Anarrhichas minor, el lobo manchado o pez leopardo. La piel de éstos peses se usa para confeccionar des bolsos a mano y porta-hojas.

PEIXE LOBO ATLÁNTICO: Especies de peixes mariños das cales hai dúas especies principais, o común (Anarrhichas lupus) e o peixe lobo manchado (Anarrhchas minor). Son peixes de augas profundas que teñen unha boca ancha con dentes cónicos grandes e rotundos. A pel destes peixes úsase para confeccionar maletas e carteiras.

FARKASHAL: Tengeri halak egyik nemzetsége, amelybe két faj tartozik, a pásztás (Anarrhichas lupus) és a pettyes (Anarrhichas minor) farkashal. Mélytengeri halak, szájuk széles, tompa, kúpos fogakkal. A farkashalak bőréből pénztárcákat és kézitáskákat készítenek.

STEINBIT: Det finnes tre steinbitarter i norske farvann, gråsteinbit (Anarhichas lupus), flekksteinbit (Anarhichas minor) og blåsteinbit (Anarhichas denticulatus). De to førstnevnte er høyt aktete matfisker, mens blåsteinbiten er uspiselig. Flekksteinbit er valgt som en lovende oppdrettsart siden den vokser mye hurtigere enn gråsteinbit, og har store egg med yngel som kan startfôres på formulert fôr (dette gjelder også gråsteinbit). Steinbitskinn brukes i tekstilindustri til bla vester og lommebøker.

ZĘBACZ SMUGOWY: Dwa gatunki morskich ryb hodowlanych z rodzajuAnarrhichas, a mianowicie zębacz smugowy (Anarrhichas lupus) i zębacz pstry (A. minor). Są to ryby głębokowodne, które mają charakterystyczny szeroki pysk z dużymi tępymi i stożkowymi zębami. Skóra zębaczy może być użyta jako materiał do wytwarzania portfeli lub torebek.

Kurt Balığı: İki türü olan denizsel bir kemikli balık türüdür. Yaygın olanı (Anarrhichas lupus)ve benekli kurt balığı (Anarrhichas minor). Bunlar türüne özgü olarak geniş ağızlı basit şekilli konikal dişe sahip derin deniz balığıdır. Kurt balığı derisi cüzdan ya da el çantası yapmak için kullanılabilir.

Was this helpful?
Γένος των κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων της οικογενείας Vibrionaceae. Το σχήμα των κυττάρων ποικίλλει: ευθύγραμμα, ραβδία με αποστρογγυλευμένα άκρα ή κοκκοβάκιλλοι (0.3-1.0 x 1.0 x 3.5 µm). Συναντώνται μονήρη, σε ζεύγη, ή σε κοντές αλυσίδες, ή σε κοντές ίνες. Το γένος διαιρείται σε δύο ομάδες: ακίνητα ψυχρότροφα (A. salmonicida) και κινητά μεσόφιλά (ομάδα του A. hydrophila). Τα κινητά κύτταρα έχουν συνήθως ένα μοναδικό, πολικό, χωρίς θήκη μαστίγιο (μήκος κύματος περίπου 1.7μm). Αeromonas s


AEROMONAS: A genus of Gram-negative bacteria of the Vibrionaceae. Cells variable: straight, round-ended rods or coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) - occurring singly, in pairs or in short chains - or short filaments. The genus is divided into two groups: non-motile psychrotrophs (A. salmonicida ) and motile mesophiles iA. hydrophila group). Motile cells usually have a single, polar, unsheathed flagellum (wavelength ca. 1.7 µm). Aeromonas spp are oxidase +ve. The taxonomy of the motile strains

AEROMONAS: Genre de bactéries Vibrionaceae gram-négatives. Les cellules sont de forme variable: droites, bâtonnets à bouts arrondis ou coccobacillies (0,3 - 1,0 x 1,0 - 3,5 µm). Se rencontrent isolées, en paires ou en courtes chaînes ou filaments. Le genre est divisé en deux groupes: les psychotrophes qui sont immobiles (A. salmonicida ) et les mésophiles qui sont mobiles (lensemble: A. hydrophila). Les cellules mobiles possèdent, normalement, un flagelle simple, polaire et dépourvu de gaine (longueu

AEROMONAS: Género de las bacterias Vibrionaceae gram-negativas. Las células tienen forma variable: rectos, bastones con extremo redondo o cocobacilos (0,3 – 1,0 x 1,0 – 3,5 µm). Se encuentran aislados, en pares o en cortas cadenas o filamentos. El género está dividido en dos grupos: los psicotrofos que son inmóviles (A. salmonicida) y mesófilos que son móviles (el grupo: A. hidrófila). Las células móviles disponen, normalmente, de un flagelo simple, polar y sin vaina (longitud ca 1,7 µm). Aero

AEROMONAS: Xénero das bacterias Vibrionaceae gram-negativas. As células teñen forma variable: rectos, bastóns con extremo redondo ou cocobacilos (0,3 -1,0 x 1,0 -3,5 µm). Atópanse illados, en pares ou en curtas cadeas ou filamentos. O xénero está dividido en dous grupos: os psicotrofos que son inmóbiles (A. salmonicida) e mesófilos que son móbiles (o grupo: A. hydrophila). As células móbiles dispoñen, normalmente, dun flaxelo simple, polar e sen vaíña (lonxitude ca 1,7 µm). Aeromonas spp son ox

AEROMONAS: A Vibrionaceae családhoz tartozó Gram-negatív baktériumok egyik nemzetsége. Sejtjeik változatos alakúak: egyenes, lekerekített végű pálcák, más néven coccobacillusok (0,3-1,0 x 1,0-3,5 μm). Egyesével, párokban, rövid láncokat vagy fonalakat alkotva fordulnak elő. A nemzetség két csoportra osztható: nem mozgó hidegtűrőkre (A. salmonicida) és mozgó melegkedvelőkre (A. hydrophila). A mozgó sejtek ostora általában szabad, egyedülálló, poláris (1,7 μm hullámhosszal). Az Aeromonas fajok oxidáz-pozitív

AEROMONAS: En slekt av gramnegative bakterier i familien Vibrionaceae. Cellene er variable, rette, avrundede staver eller kokker (0,3-1,0 x 1,0-3,5 µm) som opptrer enslig, i par eller korte kjeder, eller i korte filament. Slekten er delt inn i to grupper: ikke-bevegelige psykrotrofe (A. salmonicida) og bevegelige mesofile (A. hydrophila gruppen). Bevegelige celler har vanligvis en enkel, polar flagell uten skjede (bølgelengde ca 1,7 µm). Taksonomien til de bevegelige stammene er omstridt, til n

AEROMONAS : Rodzaj Gram-ujemnych bakterii Vibrionaceae. Komórki zmienne: pałeczki proste, na końcach zaokrąglone lub kuliste ((0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) − występują pojedynczo, parami, bądź w krótkich łańcuszkach i nitkach. Rodzaj ten dzieli się na dwie grupy: nieruchome psychrotrofy (A. salmonocida) i ruchliwe mezofile (grupa A. hydrofila). Komórki ruchliwe mają zwykle pojedynczą, biegunową, wysuwaną z pochwy rzęskę (długość fali ca. 1,7 µm). Aeromanas spp. stanowią oksydazę+ve (reakcja utleniając

AEROMONAS: Vibrionaceaenın gram-negatif bakterinin bir cinsi (genus). Değişebilen hücreler: düz, kuyruklara sahip dare biçiminde yada coccobacilli (1.3-3.5 mikron) tek, çift yada kısa zincirli veya kısa flamentli olurlar. Bu cins veya genus iki gruptan oluşur: soğuğa yatkın hareket yteneği olmayan (non-motile) (A. salmonicida ) ve ılımana yatkın hareket yeteneği olan (motile) ( iA. hydrophila group). Harketli hücreler tek, kutuplu ve kılıfından çıkmış kamçılara sahip (dalga boylar ca. 1.7 µm). Aer

Was this helpful?

.

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES