AMC LIMITED

Ú

Ugyanazzal a kórokozóval való fertőződés, mint amelyik egy folyamatban lévő vagy nemrég lezajlott fertőzést is okozott.


RE-INFECTION: Refers to acquiring more of the same infectious agent that is present in a current or recent infection.

ΕΠΑΝΑΜΟΛΥΝΣΗ: Αναφέρεται σε περιπτώσεις προσβολής από τον ίδιο μολυσματικό παράγοντα που ήδη προκαλεί ή έχει πρόσφατα προκαλέσει μόλυνση.

REINFECTION: Se dit de lacquisition à nouveau du même agent infectieux que celui présent dans une infection actuelle ou récente.

REINFECCIÓN: Dícese de la adquisición de nuevo del mismo agente infeccioso presente en una infección anterior o reciente.

REINFECCIÓN: Dise da adquisición de novo do mesmo axente infeccioso presente nunha infección actual ou recente.

REINFEKSJON: Henviser til fornyet smitte med smittestoff fra en tidligere infeksjon.

PONOWNE ZAKAŻENIE (p. infekcja): Odnosi się do ponownego nabywania tego samego czynnika zakażającego, który jest stale obecny bądź utrzymuje się w środowisku od niedawnego zakażenia.

RE- ENFEKSİYON: Son veya mevcut enfeksiyona sebep olan aynı enfeksiyon etkenine daha fazla maruz kalmayı ifade eder.

Was this helpful?
Olyan eljárás, amelynek során valamilyen anyagot (általában hulladékot) egy előző állapotába alakítanak vissza, ezáltal újra felhasználhatóvá teszik.


RECYCLING: Process of converting material (especially waste) to a previous state so that it is a reusable material.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Διαδικασία επαναφοράς ενός υλικού (κυρίως αποβλήτων) σε προγενέστερη κατάσταση ώστε να είναι δυνατό να χρησιμοποιθεί εκ νέου.

RECYCLAGE: Processus de conversion des matériaux (normalement usés) sous un état où ils peuvent être réutilisés.

RECICLAJE: Proceso de conversión de materiales (normalmente usados) en otras formas que pueden ser reutilizadas.

RECICLAXE: Proceso de conversión de materiais (normalmente usados) ao estado inicial de forma que se poidan reutilizar.

GJENBRUK: Prosess der materialer (spesielt avfall) omformes til et tidligere stadium slik at de kan brukes på nytt.

RECYKLING : Proces przywracania materiału (w szczególności odpadowego) do pierwotnego stanu, tak aby nadawał się on do powtórnego użycia; wykorzystywania przez przemysł odpadów produkcyjnych i surowców wtórnych.

Geridönüşüm: Malzemelerin (özellikle atıkları) yeniden kullanılabilmeleri için önceki haline dönüştürmek.

Was this helpful?
Gázt tartalmazó szerv (hólyag), amely a csontos halak hasüregének felső részén helyezkedik el. Lehetővé teszi a hal fajsúlyának szabályozását, és ezáltal annak a mélységnek a kiválasztását, amelyen a hal úszik vagy pihen.


SWIMBLADDER: Organ (bladder) containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.

ΝΗΚΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ: Οργανο (κύστη) η οποία περιέχει αέριο. Βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας των Οστεϊχθύων. Επιτρέπει στο ειδικό βάρος του ψαριού να ποικίλλει, ανάλογα με το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Πρβλ. Φυσόκλειστος, Φυσόστομος

VESSIE NATATOIRE: Organe qui contient des gaz localisés sur la plancher de la cavité abdominale chez les téléostéens. Cet organe permet la modification de la densité du poisson afin déquilibrer celle-ci avec la densité de leau à la profondeur à laquelle il évolue.

VEJIGA NATATORIA: Órgano (vejiga) que contiene aire, localizada en el techo de la cavidad abdominal de los teleósteos. Este órgano permite la modificación de la densidad del pez con el fin de equilibrar esta última con la densidad del agua a la profundidad en la cual se encuentra el pez; cf. fisoclistos y fisóstomos.

VEXIGA NATATORIA: Órgano (vexiga) que contén gas, localizado no teito da cavidade abdominal dos teleósteos. Este órgano permite a modificación da gravidade específica do peixe co fin de variar durante o desprazamento a profundidade á cal o peixe nada ou repousa.

SVØMMEBLÆRE: Organ som inneholder gass, ligger i taket i kroppshulen hos beinfisk. Sikrer oppdrift hos fisk. To hovedtyper av svommebl?rer: Fysostom og fysoclist.

PĘCHERZ PŁAWNY: Narząd (pęcherz) u ryb kostnoszkieletowych zawierający gaz, występujący w górnej części jamy brzusznej. Pozwala on różnicować ciężar właściwy ryb tak, by dopasować go do głębokości, na której ryba pływa lub odpoczywa.

HAVA KESESİ: Kemikli balıklarda karın boşluğunun üst kısmında bulunan içinde hava bulunan organ. Hava kesesi balıklarda çeşitli derinliklerde yüzme veya dinlenmesinde belirli yerçekimi farklılaşması sağlar.

Was this helpful?
A rákok páros potrohfüggelékei, amelyek közül a hímekben az első két pár szaporítószervvé módosult.


SWIMMERETS: Paired abdominal appendages of crustaceans often referred to as swimmerets.The two first pairs in the male are modified to transfer sperm to females.

ΠΛΕΟΠΟΔΙΑ: Ζεύγη κοιλιακών εξαρτημάτων των καρκινοειδών αναφερόμενα συχνά ως κολυμβητικά εξαρτήματα. Στο αρσενικό τα δύο πρώτα ζεύγη έχουν τροποποιηθεί γιά να μεταφέρουν το σπέρμα στα θηλυκά.

PLEOPODES: Swimmerets est un nom commun anglo-saxon qui signifie pléopodes; Appendice abdominal natatoire des crustacés jouant souvent le rôle de nageoires. Chez le mâle, les deux premières paires sont modifiées pour le transfert du sperme dans la femelle.

PLEÓPODOS: Apéndice abdominal natatorio de crustáceos que juega a menudo un papel de aleta. En el macho, los dos primeros pares son modificados para transferir esperma en la hembra.

PLEÓPODOS: Apéndices abdominais natatorios pares de crustáceos (en inglés tamén chamados "swimmerets", ou sexa "remos" ou "pas, paletas"). No macho, os dous primeiros pares están modificados para transferir esperma á femia.

BAKKROPPSFOT: Parede føtter på bakkroppen hos krepsdyr. Brukes til svømming og/eller feste for befruktet rogn. De første par pleopoder ofte omdannet til paringsorgan.

ODNÓŻA PŁYWNE: Parzyste odnóża odwłokowe skorupiaków, często nazywane odnóżami pływnymi. Pierwsze dwie pary u samców są zmodyfikowane i służą do przenoszenia spermy na samice.

Yüzgeç ayak, pereipod: Kabuklularda karın kısmında bulunan yüzücü ayak olarak tanımlanan vücut ekstremiteleri, bunlardan ilk iki çifti erkeklerde dişilere sperm iletilmesinde kullanıldığından değişik yapı kazanmıştır.

Was this helpful?
A halak úszóinak előrehaladott kopása és szétesése. Azonosítottak néhány baktériumfajt, amely a betegséget okozhatja, de a haltenyésztésben a túlnépesítést és a tápanyagok, elsősorban a vitaminok hiányát tartják a fő kiváltó oknak. A betegség megelőzhető és kezelhető külső antibakteriális szerekkel, illetve a higiéniai és tartási előírások betartásával. Vadon élő halakban ez az állapot a kedvezőtlen környezeti tényezők által okozott legyengülés miatt bekövetkező bakteriális fertőzések eredménye.


FIN ROT (FIN EROSION): A progressive erosion and disintegration of fish fins. Several species of bacteria have been isolated from outbreaks, but the main contributory causes in aquaculture are thought to be crowding and nutritional imbalances, especially in the vitamins. Treatment and control are effected by external antibacterials, sanitation and management. Also, a condition in feral fish considered to be the result of bacterial infection following debilitation caused by adverse environmental conditions.

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ (ΣΗΨΗ) ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓIΩΝ: Προοδευτική αποσάθρωση και αποσύνθεση των πτερυγίων των ψαριών. Αρκετά είδη βακτηρίων έχουν απομονωθεί σε περιόδους προσβολής, πιστεύεται όμως ότι οι κύριες αιτίες που συμβάλλουν στη εμφάνιση του φαινομένου στις υδατοκαλλιέργειες σχετίζονται με τον συνωστισμό (υπερπληθυσμό) και ανισορροπίες στη διατροφή, (κυρίως βιταμινών). Η αντιμετώπιση της ασθένειας επιχειρείται με εξωτερικά αντιβιοτικά, κατάλληλη διαχείριση και συνθήκες υγιεινής. Η βακτηριακή μόλυνση, αυτή εμφανίζεται και στα άγρια ψάρια.

EROSION DES NAGEOIRES: Erosion et désintégration progressives des nageoires de poissons. Quoique plusieurs souches bactériennes aient été isolées à partir de ces manifestations, les facteurs principaux provoquant cette maladie sont considérés de façon rigoureuse comme provenant de lentassement et du déséquilibre nutritionel, surtout en ce qui concerne les vitamines. La prophylaxie et le traitement consistent dans lapplication dagents antibactériens externes, lamélioration de lhygiène et de la gestion. Cette maladie ap

EROSIÓN DE ALETAS: Erosión y desintegración progresiva de las aletas de peces. Aunque se han aislado varias cepas bacterianas a partir de estas áreas, el origen principal de los factores que provocan esta enfermedad está, considerado rigurosamente, en el hacinamiento y en el desequilibrio nutricional, sobre todo en lo que concierne a las vitaminas. La profilaxis y el tratamiento consisten en la aplicación de agentes antibacterianos externos y la mejora de la higiene y de la gestión. Esta enfermedad aparece tambié

EROSIÓN DE ALETAS: Erosión progresiva e desintegración das aletas de peixes. Illáronse varias cepas bacterianas a partir destas áreas, aínda que os principais factores que a ocasionan en acuicultura parecen ser as altas densidades e os desequilibirios nutricionales especialmente de vitaminas. O seu tratamento e control realízase con axentes antibacterianos externos, e coa mellora do manexo e da hixiene. Esta enfermidade aparece tamén nos peixes salvaxes; probablemente debida a unha debilidade provocada por condic

FINNERÅTE: En progressiv nedbrytning og desintegrasjon av finner på fisk. Atskillige arter av bakterier er isolert fra ulike utbrudd, men hovedårsaken i akvakultur er for høye tettheter og ubalansert ernæring (spesielt vitaminer). Behandling og kontroll kan være ytre antibakterieller, helsestell og gode oppdrettsrutiner. Også en tilstand hos villfisk som trolig skyldes en bakterieinfeksjon, som igjen skyldes en svekkelse som har oppstått på grunn av skadelige miljøforhold.

FIN ROT (erozja płetw): Postępująca erozja i rozpad płetw u ryb. Z wybuchów choroby zostało wyizolowanych kilka gatunków bakterii, ale w akwakulturze głównymi przyczynami usposabiającymi − wg niektórych opinii − są: przegęszczenie i brak równowagi żywieniowej, w szczególności w zawartości witamin. W leczeniu i zwalczaniu skuteczne są zewnętrzne środki antybakteryjne, zabiegi sanitarne i umiejętne postępowanie. Podobnie, stan dzikich ryb uważany jest jako rezultat zakażenia bakteryjnego, zachodzącego po osłabieniu w w

YÜZGEÇ ÇÜRÜMESİ (YÜZGEÇ EROZYONU): Balık yüzgeçlerinde ilerleyici erezyon ve bozulma. Su ürünleri yetiştiriciliğinde yoğun stoklama dengesiz besleme olumsuz ortam şartları vitamin eksikliği birkaç bakteri türünü ortaya çıkarır. Kontrol ve tedavi uygulandığında dış anti bakteriler etkilenirler. Hatta çevresel koşullarda yan etki yaparak bakteri enfeksiyonlarına neden olur.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES