AMC LIMITED

T

Olyan limfoid sejt, amelynek fejlődése a csecsemőmirigy jelenlététől függ; a sejtközvetített immunválaszért felelős.


T-CELL: A lymphoid cell whose development depends on the presence of the thymus; responsible for cell-mediated immunity.

Τ-ΚΥΤΤΑΡΟ: Λεμφοειδές κύτταρο, η ανάπτυξη του οποίου εξαρτάται από την παρουσία του θύμου αδένα. Υπεύθυνο για την ανοσία των κυττάρων.

LYMPHOCYTE T: Un lymphocyte dont la maturation est dépendante de la présence du thymus; responsable de la réponse immunitaire cellulaire.

LINFOCITO T: Linfocito cuya maduración es dependiente de la presencia del timo; responsable de la respuesta inmunitaria celular.

LINFOCITO T: Linfocito o desenvolvemento do cal depende da presenza do engano; responsable da resposta inmunitaria celular.

LYMFOCYTT T-CELLE: Thymus-transformert lymfocytt, som primært er ansvarlig for cellebundet (cellulær) immunitet.

KOMÓRKI T: Komórka limfoidalna, której rozwój zależy od obecności grasicy; odpowiedzialna za odporność komórkową.

T hücresi: Gelişimi thymusun var olmasına bağlı olna lenfoyid hücre olup, hücreye bağlı bağışıklıktan sorumludur.

Was this helpful?
Hullámok habos taraja. Akkor jelenik meg, amikor a part felé tartó hullám megtörik.


FOAM LINE: The front of a wave as it advances shoreward, after it has broken.

ΑΦΡΟΓΡΑΜΜΗ: Το μέτωπο ενός κύματος, καθώς προχωρεί προς την ακτή, αφού έχει σπάσει.

ECUME: Le front dune vague avançant vers lestran, après sêtre brisée.

RAYA DE ESPUMA: Frente de una ola que avanza hacia la orilla, después de haber sido rota.

LINEA DE ESCUMA: Fronte dunha onda que avanza cara á beira, despois de romper.

SKUMSTRIPE: Fronten av en bolge mens den avanserer mot land, etter at den har brukket.

LINIA PIANY: Krawędź przednia fali, gdy posuwający się jej grzbiet w kierunku brzegu zostaje załamany.

KÖPÜK ÇİZGİSİ: Kıyıya doğru dalgaların oluşturduğu durum

Was this helpful?
A hatékonyság, amellyel egy állomány növekedéssé alakítja a táplálékot; az etetett táp tömege és a halak tömegnövekedése közötti arány.


FOOD CONVERSION RATIO: Efficiency of the stock at converting food into growth; the ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain.

ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ: Η επάρκεια του ιχθυαποθέματος να μετατρέπει την τροφή σε αύξηση; ο λόγος του βάρους της τροφής που χρησιμοποιήθηκε και του σωματικού βάρους που κερδήθηκε.

TAUX DE CONVERSION ALIMENTAIRE: Rapport, entre le poids daliment et le gain de poids. Mesure (rapport) de lefficacité de conversion des aliments en biomasse. La somme totale daliments distribués en kilogramme pendant un nombre de jours (T) est divisée par laugmentation de poids frais du poisson (kg) pendant cette même période.

TASA DE CONVERSIÓN DEL ALIMENTO: Eficiencia del stock para transformar el alimento en crecimiento; ratio entre el peso de alimento suministrado y el peso del aumento de la producción.

TAXA DE CONVERSIÓN DO ALIMENTO: Eficiencia do stock para transformar o alimento en crecemento; ratio entre o peso de alimento subministrado e o peso do aumento da produción.

FÔRFAKTOR: Forhold mellom vekten på fôr som er utfôret og vektøkning i biomasse. Mål på effektiviteten på omdannelsen av fôr til kjøtt. Summen av alt fôret i kilo som er utfôret i løpet av et antall dager (T) delt på økning i våtvekt (kg) av fisk over samme tidsrommet (T). Høy fôrfaktor ved bruk av formulert fôr kan indikere overfôring (spillfôr).

WSPÓŁCZYNNIK POKARMOWY: Efektywność, z jaką obsada przekształca pokarm na wzrost; stosunek między ciężarem zadanego pokarmu a uzyskanym przyrostem masy ryb.

YEM DEĞERLENDİRME ORANI: Yemi büyümeye çevirmede stoğun verimliliği; tüketilen yem ağırlığı ile kazanılan ürün ağırlığı arasındaki oran.

Was this helpful?
Az a hatékonyság, amellyel egy táp eléri a (jelenlegi) célokat


FEED PERFORMANCE: The effectiveness of a feed in achieving its (present) targets.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η επάρκεια που έχει μια τροφή ώστε να πετυχαίνει κάθε φορά τους καθορισμένους στόχους της.

PERFORMANCE ALIMENTAIRE: Lefficacité dun aliment à atteindre ses objectfs

RENDIMIENTO DEL PIENSO: Efectividad de un pienso en la consecución de sus objetivos (actuales).

RENDEMENTO DO PENSO: Efectividade dun penso na consecución dos seus obxectivos (actuais).

FÔRYTELSE: Hvor effektivt en fôrtype er i forhold til målsetningen.

EFEKTYWNOŚĆ SKARMIANIA: Efektywność, z jaką stosowanie danej paszy zapewnia osiągnięcie zakładanego celu żywienia.

YEM PERFORMANSI: Bir yemin belirlenen hedeflerini sağlama başarısı.

Was this helpful?
A gerincesek előagyának egyik agyterülete, amelynek az érző működések összehangolásában van szerepe.A gerincvelőből, az agytörzsből és a kisagyból érkező információk a talamuszban átkapcsolódva jutnak el az agykérgbe.


THALAMUS: An area of the vertebrate forebrain. Its function is in sensory co-ordination; sensory information from the spinal cord, brainstem and cerebellum is relayed to the cerebral cortex via the thalamus.

ΘΑΛΑΜΟΣ: Τμήμα του προσθεγκεφάλου των σπονδυλωτών. Λειτουργία του είναι ο συντονισμός των αισθητηρίων. Πληροφορίες αισθητηρίων από τον νωτιαίο μυελό, το εγκεφαλικό στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα μεταδίδονται στον εγκεφαλικό φλοιό μέσω του θαλάμου.

THALAMUS: Partie du diencéphale du cerveau. Cest un centre de coordination sensorielle servant de relais pour les influx spinaux, médullaires et cerébelleux vers le cortex cérébral.

TÁLAMO: Parte del cerebro. Es un centro de coordinación sensorial que sirve como transmisor de informaciones espinales, medulares y cerebrales hacia el cerebro.

TÁLAMO: Parte do cerebro anterior de vertebrados. É un centro de coordinación sensorial; a información sensorial da medula espinal, do talo cerebral e do cerebelo é transmitida ao córtex cerebral a través do tálamo.

THALAMUS: Område i diencephalon (nest fremste hjernedelen). Senter for sensoriske impulser. Sensoriske impulser fra ryggmargen, hjernestammen og cerebellum bringes videre til hjernebarken via thalamus.

WZGÓRZE WZROKOWE: U kręgowców strefa przodomózgowia. Jego zadaniem jest koordynacja czuciowa; informacja czuciowa z rdzenia kręgowego, pnia mózgu i móżdżku jest przekazywana do kory mózgowej przez wzgórze wzrokowe.

Talamus: Omurgalılarda önbeynin bir kısmı olup işlevi duyusal olarak iş birliği yapmak, duyu bilgisi beyin sapı, omurilik ve beyincikten talamus vasıtası ile beyin korteksine, zarına ulaştırılır.

Was this helpful?
Gennyet (elpusztult szövetek és fehérvérsejtek keverékét) tartalmazó üreg, általában gyuladáskeltő mikroorganizmusok hatására alakul ki.


ABSCESS: A localized cavity containing pus (a collection of necrotic tissue and white blood cells), usually produced by pyrogenic micro-organisms.

ΑΠΟΣΤΗΜΑ: Κοιλότητα στην οποία συσσωρεύεται πύον (συνάθροιση νεκρών ιστών και λευκοκυττάρων), συνήθως παράγεται από πυογόνους μικροοργανισμούς.

ABCES: Un amas de pus dans une cavité de localisation discrète (un amas de tissu nécrotique et de lymphocytes), habituellement produit par des micro-organismes pyrogènes.

ABSCESO: Una masa de pus en una cavidad de localización concreta (una masa de tejido necrótico y de linfocitos), habitualmente producido por microorganismos pirógenos.

ABSCESO: Masa de pus nunha cavidade de localización concreta (unha masa de tecido necrótico e de linfocitos), habitualmente producida por microorganismos piróxenos.

ABSCESS: En avgrenset ansamling av puss (nekrotisk vev og hvite blodlegemer) i fast vev, vanligvis produsert av pyrogene mikroorganismer.

ROPIEŃ: Miejscowe zagłębienie zawierające ropę (nagromadzenie martwiczej tkanki i białych krwinek), zwykle wytwarzane przez gorączkotwórcze drobnoustroje.

APSE, İLTİHAP: İltihap içeren sınırlandırılmış boşluk (beyaz kan hücreleri ve ölü dokunun toplanması), yangı/ateşi oluşturan mikro orkanızmalar tarafından genellikle üretilir

Was this helpful?
A bőr- és textiliparban használt csersav (C76H52O46) népszerű elnevezése. A csersav gyakori vízszennyező anyag.


TANNIN: Popular name for tannic acid (C76H52O46) used in tanning and textiles industries: it can commonly be a water pollutant.

ΤΑΝΙΝΗ: Κοινό όνομα γιά το τανικό οξύ (C76H52O46) χρησιμοποιούμενο γιά την βαφή και στην κλωστουφαντουργία. Συχνά απαντάται ως ρύπος του νερού.

TANNIN: Nom populaire de lacide tannique (C76H52O46) utilisé dans le tannage par lindustrie des textiles: agent polluant de leau.

TANINO: Nombre común del ácido tánico(C76H52O46) utilizado para curtir en la industria textil: contaminante de agua.

TANINO: Nome común do ácido tánico (C76H52O46) utilizado para curtir e na industria téxtil: pode ser frecuentemente un contaminante da auga.

TANNIN: Annet navn på garvesyre (C76H52O46), brukes ved garving og i tekstilindustri. Ofte som forurensing i vann.

GARBNIK/TANINA: Popularna nazwa kwasu garbnikowego (C76H52O46), nazywanego też taniną; używany w przemysłach garbarskim i tekstylnym; używany do odklejania ikry ryb; często może stanowić czynnik zanieczyszczający wodę.

Tanen: Genel ismi tanik asittir. (C76H52O46). Dericilik ve tekstil endüstrisinde kullanılır. Çoğunlukla bir su kirleticisi olabilir.

Was this helpful?
Az eltömődést okozó szervezetek megtapadását lehetővé tevő lemezek, amelyeket havonta vagy időszakonkémt ellenőriznek. Az ellenőrzés magában foglalja a faj, növekedési sebesség és mintázat, valamint az azokat befolyásoló környezeti feltételek vizsgálatát.


FOULING PLATES: Plates submerged to allow attachment of the fouling organisms, which are analyzed on a monthly or seasonal schedule. Determination of species, growth rate, and growth pattern, as influenced by environmental conditions and time, are the aims of such programmes.

ΔIΣΚΟI ΜΑΛΟΥΠΑΣ: Ποντιζόμενοι μεταλλικοί δίσκοι οι οποίοι χρησιμεύουν για την προσκόλληση των οργανισμών μαλούπας, αναλύονται σε μηνιαία ή εποχιακή βάση. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των ειδών, καθώς και των επιδράσεων των περιβαλλοντικών συνθηκών και του χρόνου στον ρυθμό και τον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται.

PLAQUES DE FOULING: Des plaques, souvent métalliques, submergées et analysées sur une base mensuelle ou saisonière afin détudier la composition et le développement des communautés dorganismes du fouling sous les effets du temps et des conditions environnementales.

PLACAS DE CONTAMINACIÓN: Placas, a menudo metálicas, sumergidas y analizadas mensualmente o estacionalmente con el fin de estudiar la descomposición y el desarrollo de comunidades de organismos de fooling bajo los efectos del tiempo y del las condiciones ambientales.

PLACAS DE CONTAMINACIÓN: Placas, somerxidas para permitir a fixación de organismos do fouling, que son mostradas e analizadas mensual ou estacionalmente. Determínanse as especies, a taxa de crecemento, os patróns de crecemento e a influencia das condicións ambientais e o tempo, como obxectivo nestes estudios.

BEGROINGSPLATER: Plater som senkes ned i sjøen for at begroingsorganismer skal feste seg, analyseres hver måned. Bestemmelse av art, vekstrate og vekstmønster, som påvirkes av miljøforhold og tid, undersøkes i en slik studie.

PŁYTKA POROSTOWA: Zanurzanie płytek w celu przytwierdzenia się organizmów porostowych, których miesięczne i sezonowe zestawienia są przedmiotem analizy. Celem tych programów jest poznanie gatunków, zbadanie ich tempa i modelu wzrostu (w czasie) oraz oddziaływania warunków środowiskowych.

FOULİNG OLUŞUMLAR: Fouling organizmalar su altındaki tabakalara (oluşumlara) bağlanır mevsimsel ve aylık analiz edilirler. Bu programların amacı; zaman ve çevresel şartlardaki etkileri gelişme durumları örneklerle belirlenir.

Was this helpful?
Olyan vegyület, amely a táplálkozást biztosítja.; a fogalmat gyakran a tápok összetevőire alkalmazzák.


NUTRIENT: A substance which provides nourishment; the term is often used to refer to dietary components.

ΘΡΕΠΤIΚΗ ΟΥΣIΑ: Ουσία η οποία χρησιμεύει στην θρέψη. Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για τα συστατικά που περιλαμβάνονται στην τροφή.

ELEMENT NUTRITIF: Substance nutritive ou substance qui fournit une alimentation. Terme souvent employé pour décrire les eléments constitutifs dun régime alimentaire.

ELEMENTO NUTRITIVO: Sustancia nutritiva o sustancia que suministra una alimentación. Término utilizado para describir los alimentos que forman una dieta alimentaria.

ELEMENTO NUTRITIVO: Substancia nutritiva ou substancia con valor nutritivo. Termo utilizado para referirse aos compoñentes dunha dieta alimentaria.

NÆRINGSSTOFF: Substans som gir næring. Betegnelsen er ofte brukt om fôrkomponenter (mikro- og makronæringsstoffer).

SKŁADNIK ODŻYWCZY/POKARMOWY: Substancja, która dostarcza pożywienia; termin jest często używany w stosunku do składników pokarmowych.

NUTRİENT: Beslenmeyi sağlayan bir madde; terim çoğunlukla diyet bileşenlerini kastetmek için kullanılır.

Was this helpful?
Az az eljárás, amellyel növelik valamelyik alkotórész mennyiségét vagy javítanak valamilyen tulajdonságot, elsősorban bizonyos anyagok hozzáadásával. Az akvakultúrában két fontosabb felhasználási területe van: (a) vitaminok és ásványi anyagok hozzáadása a formulált haltápokhoz azért, hogy pótolják azokat a tápanyagokat, amelyek a halliszt feldolgozása során elvesznek; (b) a szervesanyag- vagy tápanyagdúsítás fogalma az akvakultúra termelőegységeiből a vízi környezetbe kerülő szennyvízre is utalh


NUTRIENT ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ ΜΕ ΘΡΕΠΤIΚΑ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

ENRICHISSEMENT NUTRITIONNEL: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

ENRIQUECIMIENTO NUTRICIONAL: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

ENRIQUECEMENTO NUTRICIONAL: Proceso de aumentar ou engadir algúns constituíntes ou propiedades, particularmente a través da adición de certos materiais. En acuicultura, hai dous usos principais: (a) adición de vitaminas e minerais necesarios para pensos formulados para peixes, co fin de substituír os nutrientes que se poden perder durante o procesado e moenda da fariña de peixe e (b) enriquecemento orgánico ou de nutrientes, en referencia á descarga de nutrientes orgánicos dende as instalacións de acuicultura.

NÆRINGSSTOFFSANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

WZBOGACANIE POKARMU/POŻYWIENIA: Proces zwiększania lub podnoszenia jakiegoś składnika lub jego właściwości, głównie przez dodawanie niektórych materiałów. W akwakulturze jest stosowana podwójna praktyka: (a) dodawanie niezbędnych witamin i minerałów do wytwarzanych pasz dla ryb celem uzupełnienia tych składników odżywczych, które być może zostały utracone w procesie produkcji mączki rybnej oraz przemiału zbóż (b) wzbogacanie składnikami organicznymi lub odżywczymi, odnoszące się do usuwania organicznych składników odżywczych z

BESİN ZENGİNLEŞTİRME: Özellikle doğrudan belirli maddeleri ekleyerek, bazı bileşen veya özelliklerini arttırma veya zenginleştirme süreci. Akuakültürde iki ana kullanımı vardır; (a) balık yemini öğütme ve işleme sırasında kaybolabilen nütrientlerin yerini doldurmak için, formüle edilmiş balık diyetlerine gerekli vitamin ve minerallerin eklenmesi ve (b) organik veya besin zenginleştirme, organik nütrientlerin akuakültürdeki su kolonundan boşalmasına istinaden.

Was this helpful?
Általában a tápanyagok (pl. a haltartó ketrecekből a kiválasztott anyagcseretermékek) természetes vizekbe kerülésével kialakuló állapot, amely nem vezet eutrofizációhoz. Több oka is lehet annak, hogy a megnövekedett tápanyagkoncentráció nem okoz eutrofizációt. Például (a) a retenciós idő túl rövid (a magas árapályszint miatt felhígul vagy kimosódik), emiatt a fitoplankton nem tudja kihasználni a tápanyagbőséget és nem tud elszaporodni, vagy (b) más tápanyagok vagy nyomelemek (pl. szilícium) mini


HYPER-NUTRIFICATION: Usually a condition resulting from the release of nutrients to an aquatic water body (e.g. through the release of excreted metabolites from fish cages) which does not lead, however, to eutrophication. There are several reasons why elevated nutrient concentrations may occur without causing eutrophication, e.g., (a) too short a retention time (high tidal flushing with subsequent dilution) so that phyto-plankton cannot profit from short-term exposure to the concentrations, or (b) other nutrients or

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΣΜΟΣ: Κατάσταση η οποία προέρχεται από τον εμπλουτισμό μιας υδάτινης μάζας με θρεπτικά (π.χ. έκκριση μεταβολιτών από κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας), η οποία όμως δεν οδηγεί σε ευτροφισμό (βλ.λ.). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών δεν οδηγούν σε ευτροφισμό: (α) πολύ μικρός χρόνος διατήρησης των υψηλών συγκεντρώσεων (μεγάλη παλιρροϊκή δράση με επακόλουθη διάλυση) με αποτέλεσμα το φυτοπλαγκτόν να μην προλαβαίνει να τις εκμεταλλευτεί, (β) άλλα θρεπτικά ή ιχνοστοιχεία (π.χ. πυρίτιο)

HYPER-NUTRIFICATION: Condition résultant de la décharge de sels nutritifs dans un corps d’eau ( par exemple la libération de métabolites d’excrétion à partir des cages piscicoles), mais en quantité insuffisante pour produire une eutrophication. Ils existent plusieurs raisons pourquoi une telle augmentation des taux de sels nutritifs ne mène pas à l’eutrophication, par exemple, (a) temps de rétention trop court (taux de renouvellement important par des marées) et une dilution conséquente, telle que le phytoplancton n

HIPER NUTRIFICACIÓN: Condición por la cual se liberan al agua nutrientes (Vg. excreciones metabólicas de jaulas marinas) que no llegan a producir eutrofización. Existen distintas razones por las que una elevada concentración de nutrientes puede no resultar en eutrofización, Vg., (a) poco tiempo de retención (movimiento mareal fuerte con la consiguiente dilución) o (b) otros nutrientes o elementos minerales (sílice) están en mínimos, no permitiendo que la comunidad de algas utilice los nutrientes liberados.

HIPERNUTRIFICACIÓN: Condición pola cal se liberan á auga nutrientes (ex. liberación de excrecións metabólicas de gaiolas mariñas de peixes) que non chegan, non obstante, a producir eutrofización. Existen distintas razóns polas que unha elevada concentración de nutrientes pode non resultar en eutrofización, por exemplo. (a) Pouco tempo de retención (movemento mareal forte coa conseguinte dilución) de tal maneira que o fitoplancon non pode sacar proveito de tan curto tempo de exposición a esas concentracións. Ou (b)

HYPEREUTROFIERING: Vanligvis en tilstand som oppstår ved utslipp av næringssalter til et akvatisk miljø (f.eks. gjennom ekskresjonsprodukter fra fiskemerder), men hvor tilførselen av næringsstoff ikke fører til eutrofiering. Det kan være flere grunner til at økte konsentrasjoner av næringsstoffer ikke fører til eutrofiering, f.eks. (a) for kort retensjonstid (vannbevegelser fører til fortynning) til at fytoplankton kan dra nytte av eksponeringen eller (b) andre næringsemner eller sporstoffer (f.eks. silisium) er

HIPERALIMENTACJA: Zwykle stan wynikający z odprowadzania składników odżywczych do zbiornika wodnego (np. bezpośrednie wprowadzanie wydalanych metabolitów przez ryby w sadzach), który jednak nie prowadzi do eutrofizacji. Istnieje kilka przyczyn, dlaczego mogą występować podwyższone koncentracje składników odżywczych bez powodowania eutrofizacji, np.: (a) zbyt krótki czas zalegania (wysokie pływy zmywające i późniejsze rozcieńczanie), stąd fitoplankton nie może korzystać z krótkotrwałej ekspozycji na ich koncentra

HİPERNÜTRİFİKASYON: Genellikle su kütlesine (Balık kafeslerinden metabolik atıkların salınımı yoluyla) nütrient bırakımı sonucu oluşan durumdur, ötrofikasyon sonucu olarak ortaya çıkar. Ötrofikasyon sebebi olmaksızın yüksek nütrient konsantrasyonlarının birçok sebebi olabilir, örn; (a) çok kısa zamanlı geliş zamanı (Yüksek gelgit kabarmaları ile sonrasındaki seyrelme) dolayısıyla fitoplankton konsantrasyona kısa süre maruz kalmaktan fayda sağlayamayaz ya da (b) diğer nütrientler ve iz elementler (Örn; Silis) minimu

Was this helpful?
A táplálékkal feletetett fehérjék első limitáló aminosavának számszerű értékben kifejezett hiánya.


NUTRITIONAL SCORE (CHEMICAL SCORE): The numerical deficiency of the first limiting amino acid in the protein being fed in a ration.

ΘΡΕΠΤIΚΗ ΑΞIΑ (ΧΗΜIΚΗ ΑΞIΑ): Καθορίζεται από το πιο ελλειματικό από τα απαραίτητα αμινοξέα που χορηγούνται σε ένα σιτηρίσκο.

COMPTE NUTRITIONELLE: Déficience numérique du premier acide aminé limitant de la protéine fournie dans un régime alimentaire.

CUENTA NUTRITIVA: Deficiencia numérica del primer amino-ácido limitante de una proteína suministrada en un régimen alimentario.

CONTA NUTRITIVA: Deficiencia numérica do primeiro aminoácido limitante dunha proteína subministrada nun réxime alimentario.

NÆRINGSVERDI: Den numeriske mangelen på den første begrensende aminosyren i fôrprotein.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA BIAŁKA (określana chemicznie) : Chemiczny miernik jakości białka (CS), lub wskaźnik aminokwasu ograniczającego (WAO), tj. pierwszego aminokwasu limitującego. Określa on stosunek zawartości egzogennego aminokwasu ograniczającego w testowanym białku do zawartości tego samego aminokwasu w białku wzorcowym.

BESİNSEL SIRALAMA (KİMYASAL SIRALAMA): Beslemede kullanılan bir rasyondaki proteinin içerisindeki ilk sınırlı aminoasitin sayıca yetersiz olması durumu.

Was this helpful?
Azoknak a folyamatoknak az összessége, amelyekkel egy állat (vagy növény) felveszi és hasznosítja a táplálékot.


NUTRITION: The sum of the processes in which an animal (or plant) takes in and utilizes food; the act or process of being nourished.

ΔIΑΤΡΟΦΗ: Το σύνολο των διεργασιών με τις οποίες ένα ζώο (ή φυτό) προσλαμβάνει και χρησιμοποιεί την τροφή.

NUTRITION: Ensemble des processus par lesquels un organisme absorbe et utilise la nourriture; lacte dêtre nourri.

NUTRICIÓN: Conjunto de procesos por los cuales un organismo absorbe y usa la comida; el hecho de ser alimentado.

NUTRICIÓN: Conxunto de procesos polos cales un organismo absorbe e usa a comida; o feito ou proceso de ser alimentado.

ERNÆRING: Summen av prosesser der et dyr (eller plante) tar opp og bruker næring. Handlingen eller prosessen å bli ernært.

ODŻYWIANIE : Suma procesów, w których zwierzę (lub roślina) przyjmuje i wykorzystuje pokarm; zachowanie lub reakcja żywionego.

BESLEME: Bir hayvanın (veya bitkinin) besini vücuduna alması ve kullanması işlemlerinin tümü; doyurulma işi veya işlemi.

Was this helpful?
A kopoltyú kóros túlnövekedése, amelyet a táplálék pantoténsav-hiánya okoz.


NUTRITIONAL GILL DISEASE: Gill hyperplasia caused by a deficiency of pantothenic acid in the diet.

ΔIΑΤΡΟΦIΚΗ ΒΡΑΓΧIΑΚΗ ΝΟΣΟΣ: Υπερπλασία των βραγχίων προκαλούμενη από την ανεπάρκεια σε παντοθενικό οξύ στην διατροφή.

MALADIE DES BRANCHIES: Hyperplasie des branchies provoquée par une carence en acide pantothénique dans le régime alimentaire.

ENFERMEDAD DE BRANQUIAS: Hiperplasia de branquias provocada por carencia en ácido pantoténico en la dieta alimentaria.

ENFERMIDADE NUTRICIONAL DAS BRANQUIAS: Hiperplasia de branquias provocada por carencia en ácido pantoténico na dieta alimentaria.

ERNÆRINGSRELATERTE GJELLESKADER: Mangel på B-vitaminene biotin og pantotensyre i fiskefôr fører til hypertrofi og hyperplasi i gjellevevet, med sammenvoksninger av sekundærlamellene (fortykning av gjellelamellene).

CHOROBA ŻYWIENIOWA SKRZELI: Wybujałość skrzeli, spowodowane niedoborem w diecie kwasu pantotenowego.

BESİNSEL SOLUNGAÇ HASTALIĞI: Solungaç hyperplazi diyet içerisindeki pantothenic asit eksikliğinden kaynaklanır.

Was this helpful?
Bakteriofágok fertőzésének eredményeként kialakuló átlátszó területek az agarlemezen tartott baktériumtenyészeteken. Hasonló hatása van az emlős sejttenyészeteket megfertőző vírusoknak is. A tarfoltok számából megbecsülhető az azokat okozó vírusok koncentrációja.


PLAQUE: When bacteria are cultured on nutrient agar, localised clear areas form where bacteriophage action occurs. A similar effect is produced by viruses causing lysis in animal tissue culture. Counting plaques provides a method of estimating concentrations of plaque-forming organisms.

ΠΛΑΚΑ: Κατά την καλλιέργεια βακτηρίων σε θρεπτικό υλικό, σχηματίζονται στα σημεία όπου έχουμε βακτηριοφάγο δράση, τοπικές καθαρές περιοχές. Το ίδιο συμβαίνει και από τη δράση ιών οι οποίοι προκαλούν λύση των κυττάρων σε καλλιέργειες ζωικών ιστών. Η καταμέτρηση των πλακών αποτελεί μια μέθοδο εκτίμησης της πυκνότητας οργανισμών που σχηματίζουν πλάκες.

PLAQUE: Région localisée de lyse de cellules ou de bactéries cultivées en tapis, provoquée par un virus. Le comptage du nombre de plaques peut etre utilisé afin d’estimer le titre virale.

CALVA: Área limpia de bacterias cultivadas e agar nutritivo debida a la acción de un bacteriófago. Los virus producen un efecto similar por lisis de cultivos tisulares. El recuento de calvas es un método para estimar las concentraciones de organismos formadores de calvas.

CALVA / HALO: Área limpa de bacterias cultivadas en ágar nutritivo debida á acción dun bacteriófago. Os virus producen un efecto similar por lise de cultivos tisulares animais. O reconto de calvas é un método para estimar as concentracións de organismos formadores de calvas.

PLAKK: Lokaliserte klare områder i en bakteriekultur på agarmedium, som skyldes aktivitet av bakteriofag(er). En lignende effekt oppstår når virus fører til lysis i animalske cellekulturer. Telling av plakk-områder er en metode for å estimere konsentrasjonen av plakk-dannenede organismer.

PŁYTKA : Kiedy hodujemy bakterie na pożywce agarowej, powstają zlokalizowane przezroczyste miejsca, gdzie występuje aktywność bakteriofagów. Podobny efekt jest wytwarzany przez wirusy powodujące lizę hodowanej tkanki zwierzęcej. Poprzez zliczanie rozwiniętych na płytach kolonii stwarzamy metodykę pozwalającą na ocenę koncentracji wyrosłych na płytce organizmów (kolonii).

PLAK: Bakteri nutriet agara kültürü yapıldığı zaman, bakterifajların hareketi yerleşmiş temiz alanda olmaktadır. Hayvan doku kültüründe liziz olurken virüsler tarafından benzer etki üretilmektedir. Sayım plakları plakta oluşan organizmaların konsantrasyonlarının hesaplanmasını sağlayan bir metottur.

Was this helpful?
Elsősorban a tízlábú rákok Brachiura nemzetségébe tartozó, főleg tengeri fajok elterjedt köznyelvi elnevezése. A tízlábú rákok sok faja fontos gazdasági szempontból, a kínai folyami rákból (Eriochei sinensis) pl. évente 100.000 tonnát termelnek.


CRAB: A common non-specific name used colloquially for Brachiura, crustaceans of the decapod (Decapoda) order, mostly marine. Many species of decapod crustaceans are commercially important, e.g., 100.000 t. of Chines river crab (Eriochei sinensis) cultivated annually.

ΚΑΒΟΥΡΙ: Η κοινή ονομασία για τα Brachiura καρκινοειδή που ανήκουν στην τάξη των δεκαπόδων (Decapoda). Τα περισσότερα είναι θαλάσσια είδη και πολλά από αυτά έχουν μεγάλη εμπορική αξία. Για παράδειγμα το είδος Eriochei sinensis καλλιεργείται συστηματικά στην Κίνα και η παραγωγή του φτάνει τους 100.000 t. Ετησίως.

CRABE: Nom familier donné aux brachyures (crustacés décapodes), dont la plupart sont marines. Certains crabes sont commercialement importants, par exemple 100 000 tonnes de la crabe fluviale chinoise (Eriochei sinensis ) sont cultivées chaque année.

CANGREJO: Nombre no-específico usado para designar los Brachiura, crustáceos del orden de los decápodos, mayormente marinos. Muchos crustáceos decápodos son comercialmente importantes.

CANGREXO: Nome común inespecífico usado coloquialmente para designar os Brachiuros, crustáceos da orde dos Decapoda, maioritariamente mariños. Moitos crustáceos decápodos son comercialmente salientables. Por exemplo: 100.000 toneladas de cangrexo de rio chinés (Eriochei sinensis, cultivadas anualmente).

KRABBE: Hverdagslig samlebegrep for krepsdyrene i underordenen Brachyura (orden tifotkreps, Decapoda). De fleste er marine. Mange tifotkreps er kommersielt viktige arter.

KRABY: Powszechna, niespecyficzna nazwa używana potocznie w stosunku do Brachyura, skorupiaków z rzędu dziesięcionogów (Decapoda), żyjących głównie w morzu. Wiele gatunków skorupiaków dziesięcionogich jest ważnych gospodarczo, np. roczna produkcja kraba wełnistorękiego (Eriochei sinensis) wynosi 100 000 t.

YENGEÇ: Çoğunlukla denizel Dekapod (Decapoda) krustaselerin (Brachiura) halk arasında kullanılan bir ismi. Dekapod krustaselerin bir çoğu ticari öneme sahiptirler, Örn:Çin nehir yengeci (Eriochei sinensis) 100.000 t.

Was this helpful?
Bizonyos eltömődést gátló szerekben alkalmazott vegyület. Puhatestűekben hermafroditizmust okozó hatása ismert.


TBT: Tri-butylin: a chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TBT: ΤRI-BUTYLTIN. Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.

TBE: TRI-BUTYL ETAIN.Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

TBE: Tributiltin: compuesto químico utilizado en ciertas pinturas "antifouling". provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.

TBE: Tributil-estaño: composto químico utilizado en certos axentes "antifouling". Coñecido por causar imposex en moluscos.

TBT: Tributlyn:Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

TBT: Tributylin: związek chemiczny występujący w niektórych środkach przeciwporostowych. U mięczaków powoduje bezpłodność.

Tributilin: Tributilin: Çürümeyi önleyici ajanlarda bulunan bir kimyasal bileşiktir. Yumuşakçalarda imposekse sebep olduğu bilinir.

Was this helpful?
A glükóz anaerob oxidációjakor létrejövő szerves sav. Az izmokban fizikai megterhelés során keletkezik.


LACTIC ACID: An organic acid formed by the anaerobic oxidation of glucose in muscle during exercise.

ΓΑΛΑΚΤIΚΟ ΟΞΥ: Ενα οργανικό οξύ που σχηματίζεται από την αναερόβια οξείδωση της γλυκόζης στους μυς ως αποτέλεσμα της μυϊκής δραστηριότητας.

ACIDE LACTIQUE: Acide organique formé par loxydation anaerobie de glucose pendant lactivité musculaire.

ÁCIDO LÁCTICO: Ácido orgánico formado por la oxidación de la glucosa durante la actividad muscular.

ÁCIDO LÁCTICO: Ácido orgánico formado pola oxidación anaeróbica da glicosa no músculo durante a actividade muscular.

MELKESYRE: Organisk syre som dannes ved anaerob nedbryting av glukose i muskel ved høyt aktivitetsnivå.

KWAS MLEKOWY: Kwas organiczny wytwarzany w mięśniach w czasie ruchu w wyniku beztlenowego utleniania glukozy.

LAKTİK ASİT: Egzersiz esnasında kas içerisinde anaerobik glikoliz ile oluşan organik bir asittir.

Was this helpful?
A bőr és a kopoltyúk kisebb vérereinek kitágulása.


TELANGIECTIASIS: The dilation of the small blood vessels of the skin and gills.

ΤΗΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΑ: Διαστολή των μικρών αιμοφόρων αγγείων του δέρματος και των βραγχίων.

TELANGIECTASIE: Dilatation des vaisseaux capillaires de la peau et des branchies.

TELANGIECTIASIS: Dilatación de capilares de la piel y de las branquias.

TELANXIECTIASE: Dilatación de capilares da pel e das branquias.

TELEANGIEKTASE: Utvidelser av små blodkar i hud og gjeller.

TELANGIEKTAZJA: Rozszerzenie drobnego naczynia krwionośnego w skórze lub w skrzelach.

Telanjiektazi: Deri veya solungaçlardaki ince kan damarlarının (kılcal damarlar) genişlemesi.

Was this helpful?
Kis területű, mély (1,8-2,5m) tavak viszonylag nagy vízátfolyással. Ez a tótípus akkor is képes a halak megfelelő oxigénellátását biztosítani, ha a felszíne befagy. Általában a pontytenyésztők használják, ha hosszabb hideg időszak várható.


WINTER POND: Earthen ponds with a small surface area, large depth (1.8-2.5m) and a relatively high flow rate. This type of pond gives good oxygen supply to fish even if surface ice is present and they are usually used by carp producers when spells of prolonged cold weather are likely to occur.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔIΑΧΕIΜΑΣΗΣ: Χερσαίες δεξαμενές-σκάμματα με μικρή επιφάνεια, μεγάλο βάθος (1.8-2.5m) και σχετικά υψηλό ρυθμό ροής. Επιτρέπουν καλή παροχή οξυγόνου στα ψάρια ακόμη και αν υπάρχει πάγος στην επιφάνειά τους και χρησιμοποιούνται από τους καλλιεργητές κυπρίνου όταν επίκειται παρατεταμένη περίοδος ψύχους.

ETANG DHIVER: Etang artificiel de petite surface, mais de grande profondeur (1,8 à 2,5 m) et dont le débit en eau est rélativement élevé. Ce type détang fournit un taux doxygène convenable pour lelévage des poissons, même quand sa surface est recouverte de glace. Souvent utilisé pour la culture des carpes quand des périodes froides de longue durée sont prévues.

ESTANQUE DE INVIERNO: Estanque artificial de pequeña superficie pero de gran profundidad (1,8 a 2,5 m) y cuyo flujo de agua es relativamente grande. Este tipo de estanque permite una tasa elevada de oxígeno, conveniente para la cría de peces, incluso cuando su superficie está cubierta de hielo. A menudo utilizada para el cultivo de carpas cuando se prevén largos periodos fríos.

ESTANQUE DE INVERNO: Estanque en terra de pequena área pero de grande profundidade (1,8 a 2,5 m) e relativamente alto fluxo de auga. Este tipo de estanque permite unha boa subministración de osíxeno aos peixes mesmo se se forma xeo na superficie e son frecuentemente usados polos produtores de carpas cando se prevén que é probable que acontezan longos períodos fríos.

OVERVINTRINGSDAM: Dype (1,8 – 2,5 meter) jorddammer med lite areal og høy vanngjennomstrømning. Denne typen dam gir fisken god oksygentilførsel selv om det ligger is på overflaten. Brukes av karpeoppdrettere når lange kuldeperioder er i vente.

ZIMOCHOWY: Stawy ziemne o niewielkiej powierzchni, dużej głębokości (1,8 - 2,5 m) i możliwości wymiany wody. Ten typ stawu pozwala na stworzenie dobrych warunków środowiskowych (np. tlenowych) nawet przy wystąpieniu pokrywy lodowej; są one używane w hodowli karpia do przetrzymywania przez okres zimowy ryb obsadowych (narybek, kroczek).

Kış Havuzu: küçük yüzey alanlı çanak havuz, geniş derin (1.8- 2.5 m) ve nispeten yüksek akış oranlıdır. Bu tip havuz yüzeyi buzlu olsa bile balıklar için yüksek oksijen kaynağı sağlar, ve genellikle sazan üreticileri tarafından kullanılır soğuk hava dönemi uzadığı zaman muhtemelen meydana gelir.

Was this helpful?
Kisméretű, általában legfeljebb 50 mm hosszúságú osztrigák, amelyek alkalmasak partközeli tengervízben, természetes körülmények között történő továbbnevelésre.


BEDDING OYSTERS: Small oysters, usually under 50 mm long, suitable for rearing to maturity on the sea bed.

ΣΤΡΕΙΔΩΝΑΣ: Μικρά στρείδια συνήθως κάτω από 50 mm μήκος, κατάλληλα να εκτραφούν ως την ωριμότητα στον πυθμένα της θάλασσας.

NAISSAIN(1): Petites huîtres, normalement de longueur inférieure à 50 mm, convenable pour le grossissement jusquà la maturité.

HUEVA (1): Pequeñas ostras, normalmente de longitud inferior a 50 mm, convenientes para engordar hasta la madurez.

SEMENTE (LARVA): Moluscos de pequeno tamaño (ex. ostras), normalmente de lonxitude inferior a 50 mm, utilizadas para o proceso de engorde ata a madureza ou o talle comercial no medio mariño.

SETTEØSTERS: Små østers, vanligvis mindre enn 50 mm lange, passende til å settes ut på havbunnen for oppdrett fram til markedsstørrelse.

OSADZANIE OSTRYG: Małe ostrygi, zazwyczaj o długości poniżej 50 mm, są odpowiednie do hodowli na dnie morskim do stadium dojrzałości.

İSTRİDYE YATAĞI: Genellikle 50 mm uzunluğun altındaki küçük ist,iridyelrin yetiştirciliği için uygun deniz dip yüzeyi.

Was this helpful?
Pikkelyhiányos foltokkal körülvett felszíni bőrfekélyek, amelyek egyesülhetnek egymással, növelve ezzel a fekélyes terület nagyságát. A Vibrio viscosus vagy a Vibrio wodanis okozza. Vakcinálással és a megfelelő tartási körülmények biztosításával megelőzhető. Kezelésére a táphoz kevert antibiotikumok alkalmazhatók.


WINTER ULCERS (SORES): Superficial skin ulcers, surrounded by a patch of scale loss. Ulcers may fuse together increasing the area covered. Caused by Vibrio viscosus or Vibrio wodanis. Prevention is through husbandry and vaccination. Treatment where appropriate uses antibiotics, administered in feed.

ΧΕΙΜΕΡΙΟ ΕΛΚΟΣ: Επιφανειακό έλκος του δέρματος, το οποίο περιβάλλεται από μια περιοχή στην οποία καταστρέφονται τα λέπια. Γειτονικές περιοχές με έλκος μπορεί να συνενώνονται αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια που καλύπτουν. Προκαλείται από το είδος Vibrio viscosus ή το Vibrio wodanis. Η καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται με καλή διαχείριση και εμβολιασμό. Όταν απαιτείται θεραπεία, χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά τα οποία παρέχονται με την τροφή.

VIBRIOSE EPIDERMALE : Ulcération superficielle de la peau accompagnée d’une perte d’écailles. Les ulcères peuvent fusionner dans des cas sévères. L’agent causatif est Vibrio viscosus ou Vibrio wodanis. La prévention passe par la bonne gestion de l’élevage et par vaccination. Le traitement est par antibiotiques administrés avec l’alimentation.

ULCERAS INVERNALES: Ulceras superficiales en la piel rodeadas por una mancha debida a pérdida de escamas. Están causadas por Vibrio viscosus y Vibrio wodanis. La prevención se hace a través de mejora del manejo y vacunación. En casos apropiados se usan antibióticos administrados con la comida.

ÚLCERAS INVERNAIS: Úlceras superficiais na pel rodeadas por unha mancha debida a perda de escamas. As úlceras pódense fusionar incrementando o área cuberta por elas. Están causadas por Vibrio viscosus e Vibrio wodanis. A prevención faise a través da mellora do manexo e da vacinación. En casos apropiados úsanse antibióticos administrados coa comida.

VINTERSÅR: Overflatiske åpne sår i huden, omkranset av flekker uten skjell. Slike sår kan vokse sammen. Forårsaket av Vibrio viscosus eller V. wodanis. Forebyggende tiltak er gode oppdrettsrutiner og vaksinasjon. Behandling, der det er passende, er antibiotika gitt via fôret.

WRZODY ZIMOWE : Powierzchniowe wrzody skórne, otoczone pierścieniem pozbawionym łusek. Wrzody mogą zlewać się i w ten sposób zwiększać zajętą powierzchnię. Powodowane są przez Vibrio viscosus lub Vibrio wodanis. Zapobieganie – przez odpowiednią technologię chowu oraz szczepienie. Leczenie – przez podawanie w paszy stosownych antybiotyków.

KIŞ ÜLSERİ (YARALAR): Pulsuz bir kısımla çevrelenmiş deri ülserleridir. Ülserlerin kapladığı alan arttıkça o bölge erimeye başlar. Vibrio viscosus yada Vibrio wodanis. tarafından ülserlere sebep olur. Koruyucu olarak çiftliklerde aşılama ve damızlık seçimi uygulanabilir, tedavide yemle beraber uygun antibiyotik kullanılabilir .

Was this helpful?
Egy tóban, halastóban vagy más vízben élő állatok elhullása a vastag jégtakaró miatt, amely gátolja a fotoszintézist és oxigénhiányhoz vezet. Azt az állapotot is jelenti, amikor az apálykor beálló hideg hatására az osztrigák megfagynak és elpusztulnak.


WINTERKILL: The loss of animals in a lake, pond, or other water body as a result of heavy ice cover, which restricts photosynthesis and leads to oxygen depletion. Can also refer to a condition in which oysters are frozen and die when exposed to cold temperatures at low tide in intertidal beds.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Απώλειες των οργανισμών σε μια λίμνη, υδατοσυλλογή ή άλλο υδατικό σύστημα οφειλόμενες στον σχηματισμό πάγου, ο οποίος εμποδίζει την φωτοσύνθεση και οδηγεί σε εξάντληση του οξυγόνου. Επίσης, απώλειες των στρειδιών που παγώνουν όταν εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά την ρηχία στην διαπαλιρροιακή ζώνη.

MORTALITE HIVERNALE: La perte danimaux dans un lac, un bassin ou autre masse deau est provoquée par une couverture épaisse de glace, qui diminue la photosynthèse et conduit à un épuisement de loxygène. Se dit également dun état dans lequel les huîtres, des bancs littoraux, gèlent et meurent pendant lexposition aux températures basses à marée basse.

MUERTE INVERNAL: Pérdida de animales en un lago, estanque o otra masa de agua provocada por una cobertura masiva de hielo que disminuye la fotosíntesis y conduce a un agotamiento de oxígeno. Dícese también del estado en el que las ostras se congelan y mueren cuando están expuestas a muy bajas temperaturas en los bancos litorales durante las mareas bajas.

MORTE INVERNAL: Perda de animais nun lago, estanque ou outra masa de auga provocada por unha cobertura masiva de xeo que diminúe a fotosíntese e conduce a un esgotamento de osíxeno. Dise tamén do estado no que as ostras se conxelan e morren cando están expostas a moi baixas temperaturas nos bancos intermareais durante as mareas baixas.

VINTERDØD: Tap av dyr i innsjø, dam eller andre vannmasser som et resultat av kraftig isdekking, som hemmer fotosyntese og fører til oksygensvikt. Kan også henvise til en tilstand der østers i litoralsonen ”fryser i hjel” ved lavvann.

ŚNIĘCIE ZIMOWE : Ubytki ryb w jeziorach, stawach lub innych zbiornikach wodnych na skutek grubej pokrywy lodowej, która ogranicza fotosyntezę i prowadzi do wyczerpania zapasów tlenu. Może także odnosić się do stanu, w którym ostrygi ulegają zamarznięciu i giną, gdy są hodowane w strefie przybrzeżnej i w czasie pływów (odsłonięcie hodowli) są wystawione na niskie temperatury.

Kış Ölümü: Göl, gölcük ve diger su kütlelerinin kışın yüzeyinin kalın bir buz tabakası ile kaplanması neticesinde ortamda fotosentezin engellenir ve bu dogrultuda oksijenin azalması nedeni ile canlıların ölmesidir. Ayrıca gel git oranının az olduğu kıyı bölgelerinde düşük sıcaklık nedeni ile istiridyelerin donarak ölmesi olarakta nitelendirilir.

Was this helpful?
Egy egyed által egy alkalommal elfogyasztott maximális táplálékmennyiség, amelyet általában a testtömeg százalékában fejeznek ki.


SATIATION RATION: Maximum amount of food an individual will consume in a single meal, usually expressed as a percentage body weight.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΚΟΡΕΣΜΟΥ: Η μέγιστη ποσότητα τροφής που μπορεί να καταναλώσει ένα άτομο ανά γεύμα συνήθως εκφραζόμενη ως ποσοστό επί του σωματικού βάρους.

RATION DE SATIÉTÉ: Quantité maximale daliments consommés par un individu; habituellement exprimée en pourcentage du poids corporel par jour.

RACIÓN DE MANTENIMIENTO: En energética, nivel de consumo que permite mantener todas las funciones fisiológicas, pero que no permite un aumento de la biomasa.

PORCIÓN A SACIEDADE: Cantidade máxima de comida que consume un animal nunha soa toma, normalmente expresada como porcentaxe do peso corporal.

MAKSIMALT FÔROPPTAK: Den maksimale mengden fôr et individ kan konsumere i løpet av en enkelt fôring, vanligvis uttrykt som prosent av kroppsvekt.

PROCENT NASYCENIA: Maksymalna ilość pokarmu, która może być skonsumowana przez osobnika w pojedynczym posiłku, wyrażana zwykle w procentach masy ciała.

DOYMA PAYI: Bir bireyin bir öğünde tüketebileceği maksimum besin miktarıdır ve genellikle vücut ağırlığının bir yüzdesi olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Egy karboxilcsoportot (COOH) és egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben nincs kettős kötés.


SATURATED FATTY ACID: Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with no double bond.

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα τα οποία περιέχουν μια καροξυλομάδα (COOH) και μια γραμμική ανθρακική ( C) αλυσίδα χωρίς διπλούς δεσμούς.

ACIDE GRAS SATURE: Acide gras sans aucune double liaison .

ÁCIDO GRASO SATURADO: Ácido graso que contiene un único grupo carboxilo (COOH) y una cadena carbonada (C) derecha, sin ramificaciones y sin doble enlace.

ÁCIDO GRAXO SATURADO: Ácido graxo que contén un único grupo carboxilo (COOH) e unha cadea carbonada (C) dereita, sen ramificacións e sen dobre enlace.

METTEDE FETTSYRER: Fettsyre som inneholder en enkelt karboksylgruppe (COOH) og en rett uforgrenet karbonkjede uten dobbeltbindinger.

NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY: Kwas tłuszczowy zawierający pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch atomów węgla (C) bez podwójnych wiązań.

DOYMUŞ YAĞ ASİDİ: Tek bir karboksil grubu (COOH) ve çift bağı olmayan düz bir dallanmamış karbon (C) zincir ihtiva eden yağ asidi.

Was this helpful?
A vízben oldott gázok teljes vagy részleges nyomását mérő műszer.


SATUROMETER: An instrument used for the measurement of the total partial gas pressure in water.

ΚΟΡΕΣΜΟΜΕΤΡΟ: Οργανο χρησιμοποιούμενο γιά την μέτρηση του συνόλου των μερικών πιέσεων των αερίων στο νερό.

SATUROMETRE: Instrument qui sert à mesurer la totalité des pressions partielles des gaz dans leau. Instrument qui sert à mesurer le degré de saturation des gaz dans leau.

SATURÓMETRO: Instrumento que sirve para medir la totalidad de presiones parciales de gases en agua. Instrumento que sirve para medir el grado de saturación de gas en agua.

SATURÓMETRO: Instrumento que serve para medir a totalidade de presións parciais de gases en auga. Instrumento que serve para medir o grao de saturación de gas en auga.

SATUROMETER : Instrument for å måling av det totale partialtrykket av gass i vann.

SATUROMETR: Przyrząd służący do pomiaru ogólnego ciśnienia parcjalnego gazów w wodzie.

SATUROMETRE: Sudaki toplam kısmi gaz basıncını ölçmek için kullanılan bir araçtır.

Was this helpful?
A rákok faroknyúlványa.


TELSON: The "tail" of the abdomen (in crustaceans).

ΤΕΛΣΟΝ: Η "ουρά" της κοιλίας (στα καρκινοειδή).

TELSON: Dernier segment abdominal des arthropodes (chez les crustacés par exemple).

TELSON: Último segmento abdominal de artrópodos (en los crustáceos por ejemplo).

TELSON: Extremo posterior abdominal ou "cola" dos crustáceos.

TELSON: Halen på bakkroppen (abdomen) hos krepsdyr.

TELSON: Końcowa część odwłoka u skorupiaków.

Telson: Kabuklularda abdomenin kuyruk kısmı, son kısım

Was this helpful?
A Sparus nemzetségbe tartozó tengeri halfajok, amelyek a Földközi-tenger, a Vizcayai-öböl parközeli vizeiben, illetve az ír és a spanyol partok mentén élnek. A S. auratus igen népszerű étkezési hal, a Földközi-tenger vidékén nagy mennyiségben termelik.


SEA BREAM (Sparus spp.): Coastal marine fishes of the genus Sparus found in the Mediterranean, the Bay of Biscay and the Irish and Spanish coasts. Gilthead Sea Bream (S. auratus) is a highly valued fish product and is produced on a large scale in the Mediterranean region.

ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Sparus spp.): Παράκτια θαλάσσια ψάρια του γένους Sparus που απαντούν στην Μεσόγειο, τον Βισκαϊκό κόλπο και στις ακτές της Ιρλανδίας και της Ισπανίας. Το είδος τσιπούρας S. auratus είναι προϊόν υψηλής αξίας και καλλιεργείται σε μαζική κλίμακα στην Μεσόγειο.

DAURADE (Sparus spp.): Poissons marins côtiers du genre Sparus distribués de la Méditerranée aux côtes Espagnoles et des côtes Irlandaises à la Baie de Biscaye. S. auratus est un poisson à grande valeur marchande et très prisé en pêche sportive. Actuellement élevé à grande échelle en Méditerranée.

DORADA (SPARUS SPP): Pez marino costero del género Sparus que se encuentra en todo el Mediterráneo y desde las costas Irlandesas hasta el Golfo de Vizcaya. S. Auratus es un pez de gran valor mercantil y muy bien valorado en la pesca deportiva. Actualmente su producción se ha incrementado a gran escala en el Mediterráneo.

DOURADA (SPARUS SPP.): Peixe mariño costeiro do xénero Sparus que se atopa en todo o Mediterráneo, o Golfo de Vizcaia, costa irlandesa e española. A dourada é un peixe de grande valor comercial e prodúcese a grande escala na área Mediterránea.

HAVKARUSSER (SEA BREAM): Saltvannsfisker tilhørende slekten Sparus, lever i Middelhavet og Biscayabukta, og langs spanskekysten og kysten av Irland. ”Gilthead Sea Bream” (Sparus auratus) er en høyt aktet matfisk, som produseres i stor skala i Middelhavet. Syn. pagell.

DORADY (Sparus spp.): Przybrzeżne ryby morskie rodzaju Sparus występują w Morzu Śródziemnym, w Zatoce Biskajskiej oraz w przybrzeżnych wodach Irlandii i Hiszpanii. Dorada (Sparus auratus) jest bardzo cenioną rybą konsumpcyjną i jest produkowana na dużą skalę w rejonie Morza Śródziemnego.

ÇİPURA(Sparus spp.): Akdeniz de, Biscay Körfezi nde, İrlanda ve İspanya kıyılarında bulunan Sparus cinsinin bir kıyı balığıdır. Yaldız kafalı deniz çipurası (S. auratus) çok değerli bir balık ürünüdür ve büyük ölçüde Akdeniz bölgesinde üretilmektedir.

Was this helpful?
A Salmo trutta (sebes pisztráng) anadrom változatának köznyelvi elnevezése. A tengervízben nevelt szivárványos/acélfejű pisztrángokra is használják.


SEA TROUT: Commonly used non-specific name for anadromous trout Salmo trutta but also used for rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) on-grown in sea water.

ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινό μη ειδικό όνομα το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάδρομη πέστροφα Salmo trutta αλλά και για την κοινή πέστροφα (O. Mykiss) η οποία μεγαλώνει σε θαλασσινό νερό.

TRUITE DE MER : Nom couramment attribué aux truites anadromes Salmo trutta , mais également la truite arc-en-ciel, grossie en mer.

TRUCHA MARINA: Nombre no específico usado comunmente para la trucha anádroma Salmo trutta pero también usada para la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss ) cultivada en agua salada.

TROITA MARIÑA: Nome inespecífico usado comunmente para a troita anadroma (Salmo trutta) pero tamén usada para a troita arco iris (Oncorhynchus mykiss) cultivada en auga salgada.

SJØØRRET: Den anadrome formen for ørret (Salmo trutta ). Den engelske betegnelsen ”sea trout” brukes også om regnbueørret (Oncorhynchus mykiss ).

TROĆ: Niespecyficzna nazwa używana zwykle w stosunku do anadromicznej troci Salmo trutta, ale także stalogłowego pstrąga tęczowego (O. mykiss) również spędzającego okres troficzny w wodzie morskiej.

DENİZ ALABALIĞI: Genellikle anadrom alabalıklara Salmo trutta için spesifik olmayan isim kullanılır fakat deniz suyuyla yetiştirilen rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) olarakta bahsedilir.

Was this helpful?
Több halfaj közös gyűjtőneve, de leginkább a Dicentrarchus labrax-ra használják. Mindenütt előforduló tengeri halfaj, halételként és horgászzsákmányként is igen népszerű. Elsősorban a Földközi-tenger vidékének halgazdaságai termelik nagy mennyiségben.


SEA BASS: Common name for several species but most often used of Dicentrarchus labrax. Ubiquitous sea fish, highly valued as a fish product as well as a sporting catch. It is currently produced in large quantities by fish farms, especially in the Mediterranean.

ΛΑΒΡΑΚΙ: Κοινό όνομα χρησιμοποιούμενο γιά διάφορα είδη αλλά κυρίως γιά τοDicentrarchus labrax. Ευρέως διαδεδομένο ψάρι, υψηλής αξίας τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ερασιτεχνική αλιεία. Παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από μονάδες ιχθυοακλλιέργειας στην Μεσόγειο.

BAR: Nom courant donné à un nombre despèces de poisson, surtoutDicentrarchus labrax. Poisson marin cosmopolite à grande valeur marchande et très prisé en pêche sportive. Actuellement élevé en grand nombre, surtout en Méditerranée. Appelé également Loup.

LUBINA: Nombre común para varias especies de peces, aunque en particular se aplica principalmente a Dicentrarchus labrax. Pez marino muy extendido y valorado tanto como producto mercantil como en la pesca deportiva. Se produce actualmente en acuicultura en grandes cantidades sobre todo en el Mediterráneo.

ROBALIZA: Nome común para varias especies de peixes, aínda que en particular se aplica principalmente a Dicentrarchus labrax. Peixe mariño moi estendido e valorado tanto como produto comercial como na pesca deportiva. Prodúcese normalmente en acuicultura en grandes cantidades en piscifactorías, sobre todo no Mediterráneo.

HAVABBOR (SEA BASS): Vanlig uspesifikt navn brukt for en rekke arter , men henviser oftest til Dicentrarchus labrax. Allestedsnærværende saltvannsfisk, høyt verdsatt av både fiskehandlere og sportsfiskere. Det drives mye oppdrett av denne arten, særlig i Middelhavet.

LABRAKS: Pospolita nazwa kilku gatunków, ale najczęściej stosowana w stosunku do labraksa, Dicentrarchus labrax. Wszędobylska ryba morska, bardzo ceniona jako artykuł spożywczy, a także w połowach sportowych. Aktualnie jest produkowana w dużych ilościach przez farmy rybne, w szczególności w rejonie Morza Śródziemnego.

DENİZ LEVREĞİ: Birkaç tür için kullanılan bir isim olmasına rağmen genelde Dicentrarchus labrax ı karşılayan bir isimdir. Heryerde bulunabilen bir deniz balığıdır. Bir balık ürünü olarak olduğu gibi bir av türü olarak da çok değerlidir. Günümüzde balık çiftliklerinde, özellikle de Akdeniz de, çok büyük miktarlarda üretilmektedir.

Was this helpful?
Az Echinoidea osztályba tartozó tüskésbőrűek köznyelvi elnevezése. Az ide tartozó fajok teste gömb alakú, és mozgatható tüskék borítják. Néhány fajukat tenyésztik.


SEA URCHIN: The common name for echinoderms in the Class Echinoidea with spherical bodies covered by movable spines. Certain members of this group are reared in culture conditions.

ΑΧIΝΟI: Κοινό όνομα των εχινοδέρμων της ομοταξίας Echinoidea με σφαιρικό σώμα καλυμμένο με κινούμενες ακάνθους. Ορισμένα μέλη της ομάδας αυτής καλλιεργούνται.

OURSIN: Echinodermes de lordre Echinodea de forme sphérique et recouvert dépines mobiles. Certains oursins sont cultivés.

ERIZO DE MAR: Equinodermo del orden de los Equinoideos de forma esférica y cubierto de espinas móviles. Algunos erizos de mar son cultivados.

OURIZO DE MAR: Nome común para equinodermos da Clase Equinoideos, con corpos esféricos cubertos de espiñas móbiles. Algúns membros deste grupo se cultivan.

KRÅKEBOLLE (SJØPINNSVIN): Kuleformede pigghuder (Echinodermata) tilhørende klasse Echinoidea, som er dekket av bevegelige pigger. Det drives oppdrett på visse arter. Rogn fra kråkeboller har svært høy verdi i Japan.

JEŻOWIEC: Powszechna nazwa szkarłupni z klasy Echinoidea o kulistych kształtach ciała, pokrytych ruchomymi kolcami. Niektóre gatunki z tej grupy są przedmiotem hodowli.

Deniz kestanesi: Küresel gövdeli ve üzeri hareketli dikenlerle çevrili Echinoidea sınıfı üyeleri için kullanılan genel isim. Bu grubun belirli üyeleri kültür ortamında yetiştirilir.

Was this helpful?
A Sparidae családba tartozó halfajok köznyelvi elnevezése. Az ide tartozó fajok teste ovális, két oldalról lapított, szájuk alsó állású, kicsi vagy közepes méretű. A fejet és a testet nagyméretű, különálló pikkelyek borítják.


SPARID: Colloquial collective name for members of the sea bream family (Sparidae). Sparids have oval, bilaterally flattened bodies with a moderate or small mouth set low in the head. Both the body and the head have large distinct scales.

ΣΠΑΡΟΕΙΔΕΣ: Συλλογικό όνομα στην καθομιλουμένη γιά τα μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει η τσιπούρα (Sparidae). Εχουν ελλειψοειδές, αμφίπλευρα πεπλατυσμένο σώμα με μικρό ή μεσαίου μεγέθους στόμα τοποθετημένο χαμηλά στο κεφάλι. Τόσο το σώμα όσο και το κεφάλι φέρουν διακριτά μεγάλα λέπια.

SPARIDE: Poisson, membre de la famille des Sparidae caractérisé par un corps oval et applati bilatéralement et une bouche de petite à moyenne taille localisée en bas de la tête; les daurades. Corps et tête portent des grandes écailles caractéristiques.

ESPÁRIDO: Pez, miembro de la familia de los espáridos caracterizado por un cuerpo oval y aplanado bilateralmente y una boca pequeña o mediana localizada en la parte baja de la cabeza; doradas. Cuerpo y cabeza con grandes escamas características.

ESPÁRIDO: Nome colectivo coloquial para membros da familia da dourada (Sparidae). Os espáridos teñen corpos ovais, bilateralmente comprimidos cunha boca moderada ou pequena de posición baixa na cabeza. Ambos os dous, o corpo e a cabeza teñen escamas grandes e distintas.

SPARIDAE: Familie bestående av havkarusser. Disse fiskene har en oval kropp som er sammentrykket fra sidene og en moderat eller liten munn som sitter langt nede. Både kroppen og hodet har tydelige skjell.

SPARID : Potoczna wspólna nazwa przedstawicieli rodziny ryb prażmowatych (Sparidae), w tym i dorady (Sparus sp.). Mają one ciało owalne, spłaszczone bocznie i mały, dolny otwór gębowy. Zarówno ciało, jak i głowa są pokryte dużymi, wyraźnymi łuskami.

Sparid: Karagöz (Sparidae) familyasına ait balıkların toplu ismidir. Sparidler oval, bilateral yassı vücut yapısına ve baş kısmının altında konumlanmış orta veya küçük boyutlarda ağıza sahiptirler. Baş ve gövde de büyük belirgin pullar mevcuttur.

Was this helpful?
Olyan természetes tengervíz, amelyhez kiegészító tápanyagokat adnak, hogy az algák növekedését serkentsék. A legtöbb esetben a tápoldatot mikroszűréssel sterilizálják, ezáltal megszabadulnak a nemkívánatos mikroorganizmusoktól.


SEAWATER, ENRICHED: Natural seawater to which nutrients have been added to promote the growth of algae. In most cases the media are sterilized by autoclaving or microfiltration to eliminate contaminant microorganisms.

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΕΝΟ: Φυσικό θαλασσινό νερό στο οποίο προστίθενται θρεπτικά ιόντα για να προάγουν την ανάπτυξη των φυκών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα θρεπτικά υλικά αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο ή με μικρο-διήθηση ώστε να απομακρύνονται οι μολυσματικοί μικροοργανισμοί.

EAU DE MER, ENRICHIE: Eau de mer naturelle additionnée de sels nutritifs afin de promouvoir le développement des algues. Dans la plupart des cas, les milieux sont stérilisés en autoclave ou par microfiltration afin déliminer les micro-organismes.

AGUA MARINA ENRIQUECIDA: Agua marina natural enriquecida con sales minerales con el fin de promover el desarrollo de algas. En la mayoría de los casos, los medios son esterilizados en autoclave o por microfiltración para eliminar los microorganismos.

AUGA MARIÑA ENRIQUECIDA: Auga mariña natural enriquecida con nutrientes co fin de promover o desenvolvemento de algas. Na maioría dos casos, os medios son esterilizados en autoclave ou por microfiltración para eliminar os microorganismos.

SJØVANN, ANRIKET (GJODSLET): Naturlig sjøvann som er tilsatt næringsstoffer for å øke produksjon av alger. I de fleste tilfeller steriliseres mediet ved autoklavering eller mikrofiltrering for å fjerne kontaminerende mikroorganismer.

WZBOGACONA WODA MORSKA: Naturalna woda morska, do której dodano preparaty odżywcze, celem stymulowania rozwoju glonów. W wielu przypadkach pożywki te są poddawane wyjałowieniu w autoklawie lub mikrofiltracji, aby wyeliminować zanieczyszczenia drobnoustrojowe.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DENİZ SUYU: Doğal deniz suyuna alg gelişimini desteklemek için besin eklenir. Çoğu durumda, ortam bulaşıcı mikroorganizmaları elemine etmek için mikrofiltrasyon veya otoklavlama ile mikroplarda arındırılır.

Was this helpful?
Előre összekevert sók vagy tengeri só feloldásával készített tengervíz. A jó mesterséges tengervíz négy alapvető jellemzője: (i) a lehető legegyszerűbb, de az állatok és növények számára szükséges elemeket a megfelelő koncentrációban tartalmazza; (ii) viszonylag könnyű összemérni és összekeverni; (iii) a főbb ionok olyan koncentrációban és arányban vannak jelen, amely megközelíti a természetes tengervíz értékeit, és (iv) olyan sókat tartalmaz, amelyek nehezen csapódnak ki az oldatból. Sok vállal


SEAWATER, ARTIFICIAL: Sea water prepared from premixed salts or sea salt. A good artificial seawater is characterized by four factors: (i) it is simple but still contains, in reasonable concentrations, elements known to be essential to animals and plants; (ii) it is relatively easy to measure and mix; (iii) major ions are present in concentrations and ratios that approximate to natural seawater and (iv) the components consist of salts that do not precipitate easily. Artificial seawater mixes can be purchased from man

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΤΕΧΝΗΤΟ: Θαλασσινό νερό που παρασκευάζεται από προαναμεμειγμένα άλατα ή θαλασσινό αλάτι. Ενα καλό, τεχνητό θαλασσινό νερό χαρακτηρίζεται από 4 παράγοντες: (α) είναι απλό αλλά εξακολουθεί να περιέχει, σε επαρκείς συγκεντρώσεις, στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τα ζώα και τα φυτά (β) είναι σχετικά εύκολο να μετρηθεί και να αναμειχθεί (γ) τα κυριότερα ιόντα βρίσκονται σε συγκεντρώσεις και αναλογίες που πλησιάζουν αυτές του φυσικού θαλασσινού νερού και (δ) τα συστατικά του είναι άλατα που δεν καθιζάνουν ε

EAU DE MER ARTIFICIELLE: Eau de mer préparée à partir dune prémélange de sels ou de sel de mer. Une bonne eau de mer artificielle est caractérisée par quatre facteurs: (i) elle est simple, mais contient toujours, et en concentrations raisonnables, des éléments essentiels aux animaux et aux plantes; (ii) elle est relativement facile à mesurer et à mélanger; (iii) les ions principaux sont présents à des concentrations semblables à celles rencontrées dans leau de mer naturelle; (iv) les composants comprennent des sels qui

AGUA MARINA ARTIFICIEL: Agua marina preparada a partir de una mezcla de sales marinas. Una buena agua marina artificial se caracteriza por cuatro factores; (i) es simple, pero contiene siempre, y en concentraciones razonables, elementos esenciales para los animales o para las plantas; (ii) es relativamente fácil de medir y de mezclar; (iii) los iones principales se encuentran en concentraciones similares a las encontradas en agua marina natural; (iv) sus componentes son sales que no precipitan fácilmente. Las aguas mar

AUGA MARIÑA ARTIFICIAL: Auga mariña preparada a partir dunha mestura de sales ou de sal mariño. Unha boa auga mariña artificial caracterízase por catro factores; (i) é simple, pero contén sempre, en concentracións razoables, elementos esenciais para os animais ou para as plantas; (ii) é relativamente doado de medir e de mesturar; (iii) os ións principais atopan en concentracións e proporcións similares ás atopadas en auga mariña natural; (iv) os seus compoñentes son sales que non precipitan doadamente. As augas mariñas

SJØVANN, KUNSTIG: Sjøvann laget på basis av saltblandinger eller havsalt. Godt kunstig sjøvann karakteriseres av fire faktorer: (i) Er enkelt, men inneholder tilstrekkelige mengder av ulike elementer som er essensielle for planter og dyr. (ii) Lett å måle opp og blande. (iii) De viktigste ionene er tilstede i konsentrasjoner og forhold som tilsvarer naturlig sjøvann. (iv) Bestanddelene består av salter som viser liten grad av utfelling. Kunstige sjøvanns blandinger kan kjøpes fra ulike selskaper, og mange ulike o

SZTUCZNA WODA MORSKA: Woda morska przygotowana z przedmieszki soli lub soli morskiej. Dobra sztuczna woda morska charakteryzuje się czterema wskaźnikami: (1) jest nieskomplikowana, ale nadal zawiera umiarkowane koncentracje pierwiastków, uważane za niezbędne dla zwierząt i roślin; (2) jest stosunkowo łatwa do odmierzenia i zmieszania; (3) główne jony występują w koncentracjach i proporcjach, które są zbliżone do naturalnej wody morskiej i (4) w skład soli wchodzą składniki, które nie ulegają łatwo wytrąceniu. Sztuczn

YAPAY DENİZ SUYU : Deniz suyu deniz tuzu önceden karıştırılmış tuzlardan hazırlanır. İyi bir yapay deniz suyu 4 unsur ile karakterize edilir: (1) basittir fakat hayvanlar ve bitkiler için gerekli olduğu bilinen elementleri makul konsantrasyonlarda hala içerir; (2) karıştırılması ve ölçümü nispeten kolaydır; (3) başlıca iyonlar, yaklaşık olarak doğal deniz suyundaki oran ve konsantrasyonlara bulunur ve (4) bileşenler kolayca çökelmeyen tuzlardan oluşur.Yapay deniz suyu karışımları birçok firmadan satın alınabilir v

Was this helpful?
Valószínűleg az öszzes ismert elem megtalálható a tengervízben feloldva. Emiatt a természetes tengervíz tartalmazza az összes elemet, amely a tengeri szervezetek számára szükséges, és sok olyat, amelynek nincs ismert biológiai szerepe. A szükséges koncentrációtól függően ezek az elemek két csoportba oszthatók: (a) főelemek és (b) nyomelemek.


SEAWATER, NATURAL: All the known elements are probably dissolved in the oceans. Thus natural seawater contains elements known to be essential to marine organisms in addition to many others that do not serve any known biological function. These elements can be classified into two groups according to concentration: (a) major and (b) trace.

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣIΚΟ: Ολα τα γνωστά στοιχεία είναι πιθανώς διαλυμένα στους ωκεανούς. Ετσι, το φυσικό θαλασσινό νερό περιέχει στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τους θαλάσσιους οργανισμούς και ακόμα, πολλά άλλα που δεν εξυπηρετούν κάποια γνωστή βιολογική λειτουργία. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται σε δύο ομάδες ανάλογα με την συγκέντρωσή τους: μείζονα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

EAU DE MER, NATURELLE: Tous les éléments connus existent probablement en solution dans la mer. Ainsi, leau de mer naturelle contient des éléments connus comme étant essentiels aux organismes marins et beaucoup dautres qui nont pas de fonction biologique connue. Ces éléments peuvent être classés en deux groupes, suivant leurs concentrations: (a) majeurs et (b) traces.

AGUA MARINA NATURAL: Todos los elementos conocidos existen en solución en el mar. Así, el agua marina natural contiene elementos conocidos como esenciales para los organismos marinos y muchos otros que no tienen funciones biológicas conocidas. Estos elementos pueden ser clasificados en dos grupos, según sus concentraciones: (a) mayores y (b) trazas.

AUGA MARIÑA NATURAL: Todos os elementos coñecidos existen en solución no mar. Así, a auga mariña natural contén elementos coñecidos como esenciais para os organismos mariños e moitos outros que non teñen funcións biolóxicas coñecidas. Estes elementos poden ser clasificados en dous grupos, segundo as súas concentracións: (a) maiores e (b) trazas.

SJOVANN, NATURLIG: Vann fra havet. Alle kjente elementer er trolig løst i havet. Mange av elementene er essensielle for marine organismer, mens andre ikke har noen kjent biologisk funksjon. Elementene klassifiseres i to grupper etter konsentrasjon: (a) Hoved- og (a) sporelementer.

NATURALNA WODA MORSKA: W wodach oceanów są prawdopodobnie rozpuszczone wszystkie znane pierwiastki. Stąd naturalna woda morska zawiera wszystkie pierwiastki, które są niezbędne dla organizmów morskich, w porównaniu do innych, których funkcje biologicznie są niewiadome. Według koncentracji pierwiastki te mogą być zaklasyfikowane do dwóch grup: (a) głównych i (b) śladowych.

DOĞAL DENİZ SUYU : Bilinen bütün elementler muhtemelen okyanusta çözünmüştür. Bu nedenle doğal deniz suları bilinen herhangi bir biyolojik fonksiyona hizmet vermeyenlere ek olarak denizel organizmalar için gerekli olduğu bilinen elementleri içerir. Bu elementler konsantrasyonlarına göre iki gruba ayrılabilir: (a) esas ve (b) iz.

Was this helpful?
Tengeri szervezetek tartására és tenyésztésére szolgáló rendszer; többféle típusa van, köztük nyílt és zárt rendszerek is.


SEAWATER SYSTEM: System intended for the culture or maintenance of marine organisms; there are several types, including both open and closed-cycle systems.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ: Σύστημα χρησιμοποιούμενο γιά την καλλιέργεια και διατήρηση θαλάσσιων οργανισμών. Υπάρχουν πολλοί τύποι τέτοιων συστημάτων τόσο ανοικτού (βλ.λ.) όσο και κλειστού κύκλου (βλ.λ.).

SYSTEME DE CIRCULATION DEAU DE MER: Système employé pour lélevage ou le maintien des organismes marins. Il en existe plusieurs types en circuit ouvert ou en circuit fermé.

SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE MAR: Sistema utilizado para el cultivo o el mantenimiento de organismos marinos. Existen muchos tipos en circuitos abiertos o en circuitos cerrados.

SISTEMA DE AUGA DE MAR: Sistema utilizado para o cultivo ou o mantemento de organismos mariños. Existen moitos tipos, incluídos tanto os sistemas abertos como os de circuíto pechado.

SJØVANNSSYSTEM: System som er tilsiktet oppdrett av marine organismer. Det finnes flere ulike typer, medregnet åpne og lukkede systemer.

SYSTEM WODY MORSKIEJ: System przeznaczony do hodowli lub przetrzymywania organizmów morskich; istnieje kilka typów obejmujących zarówno otwarte, jak i zamkniętoobiegowe systemy.

DENİZSUYU SİSTEMİ: Denizel organizmaların kültürünün ve yetiştiriciliğinin yapılabilmesine yönelik kurulmuş sistem. Hem açık hem de kapalı döngü olmak üzere birkaç çeşidi vardır.

Was this helpful?
Egy betegség kezelési módja, pl. vakcinaterápia.


THERAPY: Any type of treatment of a disease, e.g. vaccine therapy.

ΘΕΡΑΠΕIΑ: Οποιοσδήποτε τύπος θεραπείας μιας ασθένειας, π.χ. η θεραπεία με εμβόλιο.

THERAPIE: Se dit de toute traitement dune maladie, thérapie par vaccin par exemple.

TERAPIA: Dícese de todo tratamiento de una enfermedad; terapia por vacunación por ejemplo.

TERAPIA: Dise de todo tratamento dunha enfermidade, como a terapia por vacinación, por exemplo.

TERAPI: En type behandling av en sykdom, f.eks. vaksineterapi.

LECZENIE/TERAPIA: Każdy rodzaj leczenia choroby, np. leczenie szczepionkami.

Terapi: Herhangi bir organın anormal şekilde büyümesi.

Was this helpful?
Gyógytásra vagy kezelésre szolgáló.


THERAPEUTIC: Serving to heal or cure.

ΘΕΡΑΠΕΥΤIΚΟΣ: Αυτός που χρησιμεύει για να επουλώνει ή να θεραπεύει.

THERAPEUTIQUE: Qui sert à traiter ou guérir.

TERAPÉUTICO: Que sirve para tratar o curar.

TERAPÉUTICO: Que serve para sandar ou curar.

TERAPEUTISK: Skal lege eller helbrede.

TERAPEUTYCZNY/LECZNICZY: Służące do wyleczenia lub leczenia.

Terapötik: Tedavi veya iyileştirme sağlayan tedavi şekli.

Was this helpful?
Magvak, spórák és egyéb szaporítóképletek szétszóródása és elterjedése a fertőző szervezetekéhez hasonlóan.


DISSEMINATION: The scattering or spreading, as of infectious agents, seeds, spores or other propagules.

ΔIΑΣΠΟΡΑ (ΔIΑΔΟΣΗ): Η εξάπλωση ή διασκορπισμός μολυσματικών παραγόντων, σπόρων, σπορίων ή άλλων μονάδων εξάπλωσης (propagules).

DISSEMINATION: Dispersion ou distribution; se dit, par exemple, des agents infectieux, graines, spores ou autres propagules.

DISEMINACIÓN: Dispersión o distribución; dícese, por ejemplo, de los agentes infecciosos, granos, esporas o otros propágulos.

DISEMINACIÓN: Dispersión ou distribución de axentes infecciosos, sementes, esporas ou outras formas de propagación

DISSEMINASJON (SPREDNING): Spredning av infeksiose agens, fro, sporer og andre formerings- eller spredningsstadier.

ROZSIEWANIE: Rozrzucanie lub rozpowszechnianie zarówno czynników zakaźnych, nasion, zarodników bądź innych odrośli.

YAYILMA: Bulaşıcı etkenlerin, sporların veya diğer propagullerin dağılımı veya yayılımı.

Was this helpful?
Egy kórokozó átkerülése egyik egyedről egy másikra. Terjedés, horizontális: a betegség bármilyen jellegű terjedése az egyedek között, kivéve a szülőről az utódra való átterjedést a szaporodási folyamatokban; vö. vertikális terjedés.


TRANSMISSION: The transfer of a disease agent from one individual to another. Transmission, horizontal: any transfer of a disease agent between individuals except for the special case of parent-to-progeny transfer via reproductive processes; cf. vertical transmission.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Μεταφορά ενός νοσογόνου παράγοντα από ένα άτομο σένα άλλο. Μετάδοση, οριζόντια: Μεταφορά ενός νοσογόνου μεταξύ ατόμων, εκτός από την ειδική περίπτωση μεταφοράς από γονείς σε απογόνους μέσω των αναπαραγωγικών διεργασιών. Πρβλ. κάθετη μετάδοση.

TRANSMISSION: Le transfert dun agent pathogène dun individu à un autre. La transmission horizontale est la transmission entre deux individus à lexception de la transmission entre un père ou une mère et sa progéniture par lintermédiaire des processus de la reproduction.

TRANSMISIÓN: Traspaso de un agente patógeno de un individuo a otro. La transmisión horizontal es la transmisión entre dos individuos a excepción de la transmisión entre padre o madre y su descendencia (transmisión vertical) mediante los procesos de reproducción; cf. transmisión vertical.

TRANSMISIÓN: Traspaso dun axente patóxeno dun individuo a outro. A transmisión horizontal é a transferencia entre dous individuos dun axente infeccioso a excepción da transmisión entre pai ou nai e a súa descendencia (transmisión vertical) mediante os procesos de reprodución; cf. transmisión vertical.

OVERFØRING: Overføring av et sykdomsfremkallende agens fra et individ til et annet. Horisontal overføring: Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom individer, unntatt overføring fra foreldre til avkom via egg/sperm. Jfr. vertikal overføring.

PRZENOSZENIE: Przeniesienie czynnika chorobowego z jednego osobnika na drugiego. Przenoszenie horyzontalne (poziome): każde przeniesienie czynnika chorobowego pomiędzy osobnikami, za wyjątkiem przeniesienia między rodzicami a potomstwem w procesach reprodukcyjnych; porównaj: przenoszenie wertykalne (pionowe).

Transmisyon, taşınım: Bir hastalık ajanının bir bireyden diğer bireye taşınması. Transmisyon, yatay: bireyler arasında herhangi bir hastalık ajanının özel bir durumda aileden çocuklara üreme işlevi olmadan taşınımı.

Was this helpful?
Olyan autotróf szervezet, általában fotoszintetizáló zöld növény, amely egy ökoszisztémában szerves anyagot állít elő szervetlenből, és a tápláléklánc korai szakaszát képezi, vagyis elsődleges termelő.


PRODUCER: An autotrophic organism, usually a photosynthetic green plant in an ecosystem which synthesizes organic matter from inorganic materials and is an early stage in a food chain, i.e., primary producer.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Αυτότροφοι οργανισμοι, κυρίως φωτοσυνθετικά πράσινα φυτά σε ένα οικοσύστημα, οι οποίοι συνθέτουν οργανική ύλη από ανόργανα υλικά. Αποτελούν ένα πρώτο στάδιο στην τροφική αλυσίδα, π.χ. πρωτογενής παραγωγός.

PRODUCTEUR: Organisme auto-trophe, dhabitude une plante verte photosynthétique, dans un écosystème qui synthétise la matière organique à partir de la matière inorganique. Se trouve à la base dune chaîne alimentaire (producteur primaire)

PRODUCTOR: Un organismo autotrófico, normalmente una planta verde fotosintética en un ecosistema, el cual sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica y es un estadio temprano en la cadena alimentaria, ej., productor primario.

PRODUTOR: Un organismo autotrófico, normalmente unha planta verde fotosintética nun ecosistema, o cal sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica e é un estadio temperán na cadea alimentaria, ex., produtor primario.

PRODUSENT: En autotrof organisme, vanligvis en fotosyntetisk grønn plante som lager organisk materiale fra uorganisk material, og er på et lavt nivå i fødekjeden, primærprodusent.

PRODUCENT: Organizm autotroficzny, zwykle fotosyntetyzująca roślina zielona, która wytwarza materię organiczną z substancji nieorganicznych i stanowi najniższe ogniwo łańcucha pokarmowego (odpowiedzialne za produkcję pierwotną).

ÜRETİCİ: Bir ototrofik organizma, çoğunlukla bir ekosistemde inorganik maddelerden organik madde sentezleyen fotosentetik yeşil bitki ve besin zincirindeki ilk basamak, yani birincil üretici.

Was this helpful?
Az RNS-polimeráz számára a transzkripció végét jelző DNS-nukleotid szekvencia.


TERMINATOR: DNA nucleotiode sequence which indicates the end of the transcription by RNA polymerase.

ΑΠΟΛΗΚΤΗΣ: Αλληλουχία νουκλεοτιδίων DNA που επισημαίνει το τέλος της μεταγραφής από την RNA πολυμεράση.

TERMINATEUR: Courte séquence nucléotidique sur lADN en aval dun gène agissant comme signal de terminaison de la transcription par l ARN polymérase.

SECUENCIA STOP: Secuencia nucleica corta de ADN que indica el fin de transcripción mediante la RNA polimerasa.

SECUENCIA STOP: Secuencia nucleica curta de ADN que indica o fin de transcrición mediante a RNA polimerasa.

TERMINATOR: DNA-sekvens som indikerer slutt på transkripsjon med RNA-polymerase.

TERMINATOR DNA : Sekwencja nukleotydowa, która wskazuje koniec transkrypcji przez polimerazę RNA.

SONLANDIRICI: RNA polimerazın kopyalama işleminin sonlandığını bildiren DNA nükleotid sekansı.

Was this helpful?
A Streptomyces rimosus által termelt, tetraciklin típusú antibiotikum, amely sokféle, halbetegségeket okozó baktérium ellen hatékony.


TERRAMYCIN: One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

ΤΕΡΑΜΥΚΙΝΗ: Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.

TERRAMYCINE: Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

TERRAMICINA: Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.

TERRAMICINA: Antibiótico da familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz fronte a unha grande variedade de bacterias patóxenas de peixes.

TERRAMYCIN: Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

TERRAMYCYNA: Jeden z antybiotyków tetracykliny wytwarzany przez Streptomyces rimosus działający skutecznie na wiele różnorodnych bakterii patogennych dla ryb.

Teramisin: Streptomyces rimosus tarafından üretilen tetrasiklin antibiyotiklerinin biri ve balıklar için çok çeşitli bakteriyel potojenlere karşı etkili bir ajandır.

Was this helpful?
A test valamely egysejtű vagy kisméretű többsejtű struktúrája, főként a vörösvértestek vagy fehérvérsejtek.


CORPUSCLE: Any of various cellular or small multicellular structures in the body, especially a red or white blood cell.

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ: Οποιεσδήποτε κυτταρικές ή μικρές κυτταρικές δομές στο σώμα, κυρίως ερυθρά ή λευκά αιμοσφαίρια.

CORPUSCULE: Toute petite structure variée, cellulaire ou multicellulaire, particulièrement les globules sanguins blancs ou rouges.

CORPÚSCULO: Cualquiera de las diferentes estructuras celulares o pluricelulares de pequeño tamaño del cuerpo presentes en el cuerpo, especialmente glóbulos rojos o blancos.

CORPÚSCULO: Calquera das diferentes estruturas celulares ou pluricelulares de pequeno tamaño do corpo presentes no corpo, especialmente glóbulos vermellos ou brancos.

LEGEME: Diverse enkelt- eller multicellulære strukturer i kroppen, spesielt røde og hvite blodlegemer.

CIAŁKA: Wszelkie struktury jedno- lub wielokomórkowe w ciele, zwłaszcza krwinki czerwone lub białe.

KORPÜSKÜL: Vücuttaki çeşitli hücresel veya küçük çok hücreli yapıların herbiri, özellikle al veya ak kan hücresi.

Was this helpful?
Az ivarvonaltól különböző szövetek növekedése.


SOMATIC GROWTH: The growth of those tissues of an organism other than the germ line.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ: Η ανάπτυξη των ιστών ενός οργανισμού που δεν σχετίζονται με τις γονάδες.

CROISSANCE SOMATIQUE: Cette partie de la croissance tissulaire qui ninclut pas le développement des gonades.

CRECIMIENTO SOMÁTICO: Esta parte del crecimiento de tejido que no incluye el desarrollo de las gónadas.

CRECEMENTO SOMÁTICO: Esta parte do crecemento de tecido que non inclúe o desenvolvemento das gónadas.

SOMATISK VEKST: Vekst av somatisk vev, ikke av gonader.

WZROST SOMATYCZNY: Wzrost tych tkanek organizmu, które są odmienne od sfery zarodkowej.

GÖVDESEL BÜYÜME: Eşey hücre öncüllerinden ayrı olarak dokularda meydana gelen büyümedir.

Was this helpful?
Egy szervezet összes sejtje, az ivarsejtek kivételével. A testi sejtek általában diploidok.


SOMATIC CELLS: All cells of an organism except those of the germ line. Somatic cells are usually diploid cells.

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Ολα τα κύτταρα ενός οργανισμού εκτός από τα γεννητικά κύτταρα. Τα σωματικά είναι συνήθως διπλοειδή κύτταρα.

CELLULES SOMATIQUES: Toutes les cellules dun organisme à lexception des cellules sexuelles.

CÉLULAS SOMÁTICAS: Todas las células de un organismo excepto las células sexuales.

CÉLULAS SOMÁTICAS: Todas as células dun organismo agás as células sexuais. Normalmente, as células somáticas son células diploides

SOMATISKE CELLER: Alle cellene i en organisme unntatt kjonnscellene. Er vanligvis diploide.

KOMÓRKI SOMATYCZNE: Wszystkie komórki organizmu oprócz sfery zarodkowej. Komórki somatyczne są zwykle komórkami diploidalnymi.

VÜCUT HÜCRELERİ: Üreme hücreleri hariç bir organizmadaki bütün hücreler. Vücut hücreleri genellikle diploid hücrelerdir.

Was this helpful?
A legfontosabb hím nemi hormon, amely a herékben termelődik, és termelését az agyalapi mirigy gonadotróp hormonjai szabályozzák. Ez a szteroid szerkezetű hormon határozza meg az elsődleges és másodlagos nemi jellegeket és néhány esetben a szaporodási viselkedést is. A tesztoszteron előalakját, a keto-tesztoszteront (androszteront) a halak tápjához keverve alkalmazzák a növekedés és a nemi érés serkentésére (pl. a vörös árnyékhal ( Sciaenops ocellatus) esetében). A Tilapia aurea állományokat a


TESTOSTERONE: The major androgenic hormone that is produced in the vertebrate testis under the control of pituitary gonadotropic hormones. The steroid hormone controls primary and secondary sexual characters and in some cases reproductive behaviour. the testosterone precursor keto-testosterone (androsterone) is administered to fish, usually by means of diet, in order to affect growth and sexual maturation rates (e.g. in Red drum Sciaenops ocellatus). Stocks of Tilapia aurea are produced by treating newly-hatc

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ: Η κύρια ανδρογόνος ορμόνη που παράγεται στους όρχεις των σπονδυλωτών υπό τον έλεγχο της γοναδοτροπικών (βλ.λ) ορμονών της υπόφυσης. Η στεροειδής αυτή ορμόνη ελέγχει τα πρωτογενή και δευτερογενή φυλετικά χαρακτηριστικά και σε μερικές περιπτώσεις την αναπαραγωγική συμπεριφορά. Ο πρόδρομος της τεστοστερόνης, η κετο-τεστοστερόνη (ανδροστερόνη) χορηγείται στα ψάρια, συνήθως μέσω της τροφής, ώστε να επηρεάσει τους ρυθμούς της αύξησης και της φυλετικής ωρίμανσης (π.χ. στο Στικτομυλοκόπι Sciaenops oce

TESTOSTERONE: Principale hormone androgène, sécrétée par les testicules sous le contrôle des hormones gonadotropes pituitaires. Cette hormone stéroïde contrôle les caractères sexuelles primaires et sécondaires, et parfois le comportement reproductif. Le précurseur kétotestostérone (androstérone) est administré aux poissons, normalement par lintermédiaire de lalimentation, afin daméliorer la croissance et la vitesse de maturation sexuelle (chez Sciaenops ocellatus par exemple). Des stocks de Tilapia aurea mâle

TESTOSTERONA: Principal hormona andrógena, secretada por los testículos bajo el control de hormonas gonadotrópicas pituitarias. Esta hormona esteroide controla los caracteres sexuales primarios y secundarios, y a veces el comportamiento reproductor. El precursor ketotestosterona (androsterona) se administra a los peces, normalmente mediante la alimentación, con el fin de mejorar el crecimiento y la velocidad de maduración sexual (en el caso de Sciaenops ocellatus por ejemplo). Se pueden obtener por ejemplo, s

TESTOSTERONA: Principal hormona andrógena, secretada polos testículos de vertebrados baixo o control de hormonas gonadotrópicas hipofisarias. Esta hormona esteroide controla os carácteres sexuais primarios e secundarios, e ás veces o comportamento reprodutor. O precursor da testosterona chamado ketotestosterona (androsterona) adminístrase aos peixes, normalmente mediante a alimentación, co fin de mellorar o crecemento e a velocidade de maduración sexual (no caso de Sciaenops ocellatus por exemplo). Pódense ob

TESTOSTERON: Det viktigste androgenet, som hos virveldyr produseres i testiklene under kontroll av peptidhormoner som skilles ut fra hypofysen. Hormonet kontrollerer primære og sekundære kjønnskarakterer, og i noen tilfeller gyteatferd. Forløperen til testosteron, keto-testosteron (androsteron), gis (vanligvis via fôr) til fisk for å påvirke vekst og kjønnsmodningsrate (f.eks. rød havgjørs, Sciaenops ocellatus). Tilapia aurea produseres ved å behandle nyklekket yngel med testosteron analogen, metyl-testoste

TESTOSTERON (hormon) : Główny hormon maskulinizujący, który jest produkowany w jądrach kręgowców pod kontrolą hormonów gonadotropowych przysadki mózgowej. Hormony steroidowe kontrolują cechy płciowe pierwotne i wtórne, a w niektórych wypadkach zachowanie rozrodcze. Prekursor testosteronu − keto-testosteron (androsteron) jest podawany rybom zwykle wraz z dietą celem oddziaływania na wzrost i tempo dojrzewania płciowego (np. u kulbaka czerwonego Sciaenops ocellatus). Obsady tilapii (Tilapia aurea) hoduje się poddając św

Testosteron: Gonadotropik hormon hipofizlerinin kontrolü altında omugalıların testislerinde üretilen major androjenik hormon. Steroid hormonu birincil ve ikincil cinsiyet karakterlerini kontrol eder ve bazı durumlarda da üreme davranışını kontrol eder. Keto-testesteron (androsterone) hormonu balıklara (örneğin Red drum (işkine balığı) Sciaenops ocellatus) uygulanır ve genellikle büyüme ve cinsi olgunluk gelişimini etkilemek için ete uygulanır. Tilapia aurea stokları analog metil testesteron hormonu muamelesi

Was this helpful?
A Streptomyces sugárgomba által termelt antibiotikum, amely az rRNS bakteriális riboszómákhoz való kapcsolódását gátolja, és mind gram-negatív, mind gram-pozitív baktériumok által okozott fertőzések ellen alkalmazható.


TETRACYCLINE: Antibiotic produced by the actinomycete, streptomyces which inhibits the binding of rRNA to bacterial ribosomes which can be used against both gram-negative + gram-positive bacterial infections.

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ: Αντιβιοτικό που παράγεται από τους ακτινομύκητες, στρεπτομύκητες και αναστέλλουν την πρόσδεση του rRNA στα βακτηριακά ριβοσώματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια σε βακτηριακές μολύνσεις gram-αρνητικών και gram-θετικών βακτηρίων.

TETRACYCLINE: Antibiotique produit par les actinomycètes, une streptomycine qui inhibe la liaison de rRNA aux ribosomes bactériens, et qui peut être utilisé contre les infections bactériennes quelles soient à gram positif ou négatif.

TETRACICLINA: Antibiótico producido por las bacterias del género Streptomyces del grupo de las actinomicetes, el cuál inhibe la unión del rRNA a los ribosomas bacterianos, por lo que puede ser usada para infecciones bacterianas tanto por gram + como gram -

TETRACICLINA: Antibiótico producido polas bacterias do xénero Streptomyces do grupo das actinomycetes, o cal inhibe a unión do rRNA aos ribosomas bacterianos polo que pode ser usada para infeccións bacterianas tanto por gram + como gram -

TETRASYKLIN: Antibiotikum produsert av Streptomyces-slekten i Actinobacteria, som hindrer binding av rRNA til bakterieribosomer; kan brukes mot både gram-negative og gram-positive infeksjoner.

TETRACYKLINA: Antybiotyk wytwarzany przez bakterie Actinomycetes i Streptomyces, który hamuje wiązanie rRNA do rybosomów bakteryjnych i który może być stosowany do zwalczania infekcji wywołanych bakteriami gram-ujemnymi i gram-dodatnimi.

TETRASİKLİN: Aktinobakteri, streptobakteri tarafından üretilen hem gram negatif hem gram pozitif bakteriyel hastalıklar için kullanılabilen rRNA bağlarını bakteriyel ribozomlara inhibe eden antibiyotik.

Was this helpful?
Egy mozgásképes szervezet irányított válasza valamilyen szilárd felülettel való folyamatos kapcsolatra; sztereotaxis.


THIGMOTAXIS: A directed response of a motile organism to a continuous contact with a solid surface; stereotaxis.

ΘIΓΜΟΤΑΚΤIΣΜΟΣ: Κατευθυνόμενη απόκριση ενός κινητού οργανισμού προς συνεχή επαφή με μια στερεά επιφάνεια. Στερεόταξη.

THIGMOTAXIE: Une réponse directionnelle dun organisme mobile à un contact continu avec une surface solide; stéréotaxie.

TIGMOTAXIS: Respuesta dirigida de un organismo móvil hacia un contacto continuo con una superficie sólida; estereotaxis.

TIGMOTAXE: Resposta dirixida dun organismo móbil cara a un contacto continuo cunha superficie sólida; estereotaxe.

THIGMOTAKSIS: En direkte respons hos en bevegelig organisme mot en vedvarende kontakt med en fast overflate.

REAKCJA TKANKI NA DOTYK: Bezpośrednia reakcja na bodziec mobilnego organizmu na ciągły kontakt z powierzchnią ciała stałego; stereotaksja.

Tigmotaksi: Katı bir yüzeyle sürekli temas halinde olan hareketli bir organizmanın yönelme tepkisi, stereotaksis.

Was this helpful?
A Cichlidae családba tartozó halfajok, amelyek jellegzetessége a hosszú hátúszó, és világos színűek lehetnek. A tilápiák a pontyfélék után a második legnagyobb mennyiségben tenyésztett halak az egész világon. Afrikában és a Közel-Keleten őshonosak.


TILAPIA: Members of the family Cichlidae, they are characterized by long dorsal fins and may be brightly coloured. Tilapia are second only to carps as the most popular fish cultured in the world. Tilapia are native to Africa and the Middle East.

ΤΙΛΑΠΙΑ: Μέλη της οικογενείας Cichlidae που χαρακτηρίζονται από μακρά ραχιαία πτερύγια και συχνά από ζωηρά χρώματα. Μετά τον κυπρίνο είναι το πλέον δημοφιλές καλλιεργούμενο ψάρι στον κόσμο. Ιθαγενές ψάρι στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή.

TILAPIA: Poissons de la famille des Cichlidae; Indigène dAfrique et du Moyen-orient. Caractérisés par de longues nageoires dorsales et parfois de coloration vive. Après les carpes, les tilapias sont les poissons les plus élévés au monde.

TILAPIA: Pez de la familia de los cíclidos; indígena de África y del Oriente Medio. Caracterizado por largas aletas dorsales y a veces de coloración viva. Después de las carpas, las tilapias son los peces más numerosos del mundo.

TILAPIA: Membros da familia Ciclidae, caracterizados por longas aletas dorsais e ás veces de coloración viva. As tilapias son os peixes que ocupan o segundo lugar, despois das carpas, como os máis populares cultivados a nivel mundial. A tilapia é nativa de Africa e Oriente Medio.

TILAPIA: Medlemmer av familien Cichlidae, med karakteristiske lange ryggfinner og i noen tilfeller fine fargedrakter. Tilapia er etter karper den fiskegruppen det produseres mest av i verden. Hører naturlig hjemme i Afrika og Midtøsten.

TILAPIA: Przedstawiciel rodziny ryb pielęgnicowatych (Cichlidae), charakteryzujących się długimi płetwami grzbietowymi a czasami jaskrawym ubarwieniem. Tilapie należą do najbardziej popularnych ryb hodowlanych, zajmując za karpiem drugie miejsce na świecie. Tilapie są rodzimymi gatunkami w Afryce i Środkowym Wschodzie.

Tilapia: Cichlidae familyası üyesidir, uzun dorsal yüzgeç ve parlak renkleriyle karakterize edilir. Tilapia dünyadaki kültürü yapılan sazan balıklarının ikinci en popüleridir. Tilapia Afrika ve Ortadoğu kökenlidir.

Was this helpful?
A pajzsmirigy által termelt hormon. A megfelelő növekedéshez és fejlődéshez szükséges, elsősorban a csontváz és a központi idegrendszer szöveteinek megfelelő működéséhez.


THYROXINE: A hormone secreted by the thyroid gland. It is required for proper growth and development, especially for correct functioning of tissues such as those of the skeletal system and central nervous system.

ΘΥΡΟΞIΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από τον θυρεοειδή αδένα. Απαιτείται για την ορθή αύξηση και ανάπτυξη και κυρίως για την ορθή λειτουργία ιστών όπως το σκελετικό σύστημα και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

THYROXINE: Hormone sécrétée par la glande thyroide. Hormone essentielle pour une croissance et un développement normal et surtout pour le fonctionnement correct des tissus tels que le squelette et le système nerveux central.

TIROXINA: Hormona secretada por la glándula tiroidea. Hormona esencial para un crecimiento y desarrollo normal y sobre todo para el funcionamiento correcto de tejidos tales como el esqueleto y el sistema nervioso central.

TIROXINA: Hormona secretada pola glándula tiroidea. Hormona esencial para un crecemento e desenvolvemento normal e sobre todo para o funcionamento correcto de tecidos tales como o esqueleto e o sistema nervioso central.

THYROKSIN: Hormon som produseres i thyroidea (q.v.). Nødvendig for tilfredsstillende vekst og utvikling, spesielt for riktig funksjon av bein- og nervevev.

TYROKSYNA: Hormon wydzielany przez gruczoł tarczycy. Jest on niezbędny dla zapewnienia właściwego wzrostu i rozwoju, w szczególności do poprawnego funkcjonowania tkanek, takich jak układ kostny i ośrodkowy układ nerwowy.

Tiroksin: Tiroid hücrelerinden salınan bir hormondur. Özellikle iskelet sistemi ve merkezi sinir sistemi gibi hatasız fonksiyona sahip dokuların uygun büyüme ve gelişmeleri için gereklidir.

Was this helpful?
A halak, rákok és puhatestűek lárváinak nevelésére szolgáló módszer, amelynél a táplálékként szolgáló élő szervezeteket különálló edényekben nevelik és meghatározott időközönként adagolják a lárvanevelő tartályokba; vö. zöld víz.


CLEAR WATER METHOD: A method of raising larval fish crustaceans or molluscs where food organisms (e.g. microalgae, rotifers) are cultured in separate vessels and added to the larval-rearing tanks at regular intervals; cf. green water.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΥΓΟΥΣ ΝΕΡΟΥ: Μέθοδος εκτροφής νυμφών ψαριών καρκινοειδών ή μαλακίων, κατά την οποία οι οργανισμοί που χρησιμεύουνν ως τροφή (π.χ. μικροφύκη, τροχόζωα) καλλιεργούνται σε χωριστά δοχεία και προστίθενται στις δεξαμενές πού καλλιεργούνται οι νύμφες σε τακτά διαστήματα, πρβλ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ELEVAGE EN EAU CLAIRE: Méthode délevage de larves de poissons, mollusques ou crustacés dans laquelle les proies (par exemple les microalgues, rotifères) sont cultivées séparément dans des bacs à part et ajoutées aux bassins délévage à des intervalles réguliers.

CULTIVO EN AGUA CLARA: Método de cría de larvas de peces, moluscos o crustáceos en el cual las presas (por ejemplo microalgas, rotíferos) son cultivados por separado en tanques a parte y añadidos a los estanques de cultivo con intervalos de tiempo regulares.

CULTIVO EN AUGA CLARA: Método de cría de larvas de peixes, moluscos ou crustáceos no cal o alimento vivo (por exemplo microalgas, rotíferos) é cultivado por separado en tanques aparte e engadidos aos estanques de cultivo con intervalos de tempo regulares. Contraposta á auga verde, onde se crían xuntos o alimento vivo e a especie a cultivar.

KLARTVANNSMETODEN: Metode for å oppdrette larver av fisk, krepsdyr og mollusker (bløtdyr) der fôrorganismer (f.eks. hjuldyr, mikroalger) dyrkes i separate enheter og tilsettes larvetankene ved faste intervaller. Jfr. grønt vann.

METODA CZYSTEJ WODY: Metoda hodowli larw ryb, skorupiaków lub mięczaków, w której organizmy pokarmowe (np. mikroglony i wrotki) są hodowane w oddzielnych naczyniach i dodawane w regularnych odstępach czasu do zbiorników z larwami; porównaj: zielona woda.

Temiz Su Metodu: Balık larvalarının kabukluların ve yumuşakçaların yetiştirilmesi metodudur. Bu yöntemde besin organizmaları( mikroalg, rotifer…) farklı tanklarda kültüre alınır ve düzenli aralıklarla larva yetiştirme tanklarına eklenir. Cf (compare) yeşil su

Was this helpful?
Az az eljárás, amellyel a nemkívánatos anyagokat (homokot, iszapot), szennyeződéseket, élősködőket, vagy az ember számára veszélyt jeletnő szervezeteket tartalmazó állatokat bizonyos ideig tiszta vízben tartják, ezáltal megtisztítják őket; általában rákok és kagylók esetében alkalmazzák.


DEPURATION: Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.

ÉPURATION: Technique par laquelle les animaux qui peuvent contenir des substances indésirables (sable, vase), des polluants, des parasites ou des organismes pathogènes pour les êtres humains sont maintenus en eau claire afin de les purifier. Principalement appliquée aux coquillages.

DEPURACIÓN: Técnica por la cual los animales que pueden llevar sustancias inorgánicas no deseadas (arena, cieno), contaminantes, parásitos u organismos patógenos para los humanos son mantenidos en sistemas de circulación de agua limpia para purificarlos. Aplicada básicamente en los moluscos.

DEPURACIÓN: Técnica pola cal os animais que poden levar substancias inorgánicas non desexadas (area, lodo), contaminantes, parasitos ou organismos potencialmente daniños para os humanos son colocados e mantidos en sistemas de circulación de auga limpa para purificalos. Aplicada basicamente nos moluscos.

RENSING (LUTRING): Tenikk der dyr som kan inneholde uønskete substanser (sand, mudder), forurensning, parasitter eller organismer som kan være farlige for mennesker holdes i reint vann for rensing. Vanligvis brukt på skalldyr.

ODPIJANIE: Technika, dzięki której organizmy wodne zawierające niepożądane substancje (piasek, muł), czynniki zanieczyszczające, pasożyty lub organizmy mogące być szkodliwe dla ludzi, są umieszczane i trzymane w czystej wodzie celem oczyszczenia się; zwykle stosowane w odniesieniu do małży oraz ryb (odpijanie).

Temizleme: Hayvanların bünyesinde insanlara zararlı olabilecek yabancı maddeller (kum vb.), kirleticiler, parazitler veya diğer organizmaların temizlenmesi için temiz suda bekletilerek hayvanın kendi kendisini temizlemesini öngören tekniktir. Genellikle kabuklu canlılara uygulanmaktadır.

Was this helpful?
Specifikus eljárásokkal tisztított összetevőkből készített táp; csak takarmányozástani kutatásokra használják.


PURIFIED DIET: A feed made out of refined ingredients with specified analyses; used for nutritional research only.

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΙΤΑ: Τροφή παρασκευαζόμενη από καθαρισμένα υλικά που ελέγχονται με καθορισμένες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο στην διαιτολογική έρευνα.

ALIMENT PURIFIE: Un aliment constitué dingrédients raffinés dont les analyses sont bien définies; utilisé uniquement pour les récherches en nutrition.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados y del que se realizan análisis específicos; utilizado solamente para la investigación nutritiva.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados e do que se realizan análises específicas; utilizado soamente para a investigación nutritiva.

RENSET DIETT: Et fôr som er bygget opp av foredlede bestanddeler ved hjelp av spesifiserte metoder. Brukes kun i ernæringsstudier.

DIETY OCZYSZCZONE: Pasza sporządzona z oczyszczonych składników przy użyciu określonych analiz; stosowane tylko w badaniach żywieniowych.

SAFLAŞTIRILMIŞ DİYET: Sadece besinsel araştırmalar için kullanılan ve özelleşmiş analizler için arıtılmış içeriklerle yapılan beslenme

Was this helpful?
A Labridae családba tartozó, más halfajokkal szimbiózisban élő halak, amelyek eltávolítják a gazdahal külső élősködőit és kitisztítják a sérüléseiket. A Ctenolabrus fajok pl. a lazacféléken élősködő haltetveket ( Lepeophtheirus és Caligus fajokat) távolítják el.


CLEANER FISHES: Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ: Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus sp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.

POISSON NETTOYEUR: Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture est Ctenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

PEZ LIMPIADOR: Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

PEIXE LIMPADOR: Peixes da familia dos Lábridos que viven en simbiose con outro peixe quitándolle os ectoparasitos e limpando as súas lesións. Exemplo desta simbiose en acuicultura é Ctenolabrus sp. que limpa ao salmón dos seus ectoparasitos crustáceos (por exemplo, xéneros Lepeophtheirus e Caligus).

RENSEFISKER: Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved å fjerne ytre parasitter og holde sår rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).

RYBY CZYŚCICIELE: Ryby z rodziny Labridae, wykazujące związek symbiotyczny poprzez usuwanie pasożytów zewnętrznych i oczyszczaniu uszkodzeń z ryb gospodarzy. Przykładem takiej symbiozy w akwakulturze jest Ctenolabrus rupestris usuwający wszy morskie (np. rodzaje Lepeophtheirus i Caligus) z łososia.

Temizleyici balıklar (Simbioz balıklar): Labridae familyasına ait breyler konakçısı olduğu balık üzerindeki lezyonları ve dış parazitleri temizlemek sureti ile ortak yaşam (simbiyotik) tarzı gösterirler. Yetiştircilikte bu simbiyotik yaşama örnek olarak salmonların üzerindeki deniz bitini (örn. Lepeophteirus sp., Caligus sp. Ctenolabrus sp türü balıklar temizler.

Was this helpful?
Egy gyógyszeres kezelés vége és az állat feldolgozása közötti időtartam, amelynek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a gyógyszermaradékok ne jelentsenek semmilyen veszélyt a fogyasztó számára. Ez az időtartam az anyagcsere sebességétől függ. Állandó testhőmérsékletű állatokban a visszavonási idő emiatt napokban mérhető. Változó testhőmérsékletűeknél azonban (ide tartozik a legtöbb faj az akvakultúrában) a visszavonási időt a napfokok alapján kell meghatározni. Úm. visszatartási idő, visszavonási


CLEARANCE TIME: The time between end of drug treatment and slaughter which must be observed so that the residues of the drug may reach levels which present no hazard to the consumer. This period is related to the metabolic rate. For homoiothermic organisms withdrawal times are therefore set in terms of days. For poecilotherms (i.e., most aquaculture species) the best approach is to set withdrawal time in terms of degree-days. Syn. with-holding period.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από το πέρας μιας φαρμακευτικής θεραπείας ως την σφαγή των ζώων. Κατά το χρόνο αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι έτσι ώστε τα επίπεδα των καταλοίπων των φαρμάκων να μη συνιστούν κινδύνο για τους καταναλωτές. Η διάρκεια της περιόδου αυτής σχετίζεται με τον μεταβολικό ρυθμό. Για τους ομοιόθερμους οργανισμούς η περίοδος παρακράτησης δίδεται σε ημέρες, ενώ για ποικιλόθερμους (όπως τα περισσότερα είδη στις υδατοκαλλιέργειες) δίδεται κατά προτίμηση σε βαθμοημέ

TEMPS DEVACUATION: Temps réglementaire à respecter entre ladministration dun traitement prophylactique et la vente des organismes. Cette période est conçue de telle façon que les résidus du traitement ne présentent plus aucun danger pour le consommateur. La durée de cette période dépend du taux de métabolisme des organismes traités. Ainsi pour les animaux homéothermes, cette période est normalement exprimée en jours. Pour les organismes poecilothermes (la plupart des espèces cultivées en aquaculture), par contre,

TIEMPO DE EVACUACIÓN: Tiempo reglamentario a respetar entre la administración de tratamiento profiláctico y la venta del organismo. Este periodo está establecido de tal manara que los residuos del tratamiento no presentan ningún peligro para el consumidor. La duración de este período depende de la tasa metabólica de los organismos tratados. Así, para los animales homeotermos, este período se expresa en días. Mientras que para los organismos poiquilotermos (la mayoría de peces cultivados) la temperatura juega un papel

TEMPO DE ELIMINACIÓN: Tempo regulamentario a respectar entre a administración do medicamento e o sacrificio de tal maneira que os residuos do medicamento poidan alcanzar niveis que non representen perigo para o consumidor. A duración deste período depende da taxa metabólica. Para os animais homeotermos, este período exprésase en días. Mentres que para os organismos poiquilotermos (a maioría das especies de acuicultura) a mellor aproximación é establecer o tempo de eliminación en termo de graos-día. Sin. período de re

KLARERINGSTID: Tiden fra en medikament behandling er over til fisken kan slaktes, må være lang nok til at nivåer av medikamentet når verdier som ikke er skadelig for konsument. Perioden er avhengig av den metabolske nedbrytningen. For varmblodige dyr gis tilbakeholdstiden i dager, mens for vekselvarme dyr der den metabolske hastigheten er avhengig av omgivelsestemperaturen gis tilbakeholdstiden i døgngrader.

OKRES KARENCJI: Czas pomiędzy końcem leczenia farmakologicznego a ubojem, który musi być przestrzegany, ażeby pozostałości leków mogły osiągnąć poziomy, które nie przedstawiają ryzyka dla konsumentów. Okres ten jest związany z natężeniem przemiany materii. Dla organizmów stałocieplnych okresy karencyjne są ustalane w dniach. Dla zmiennocieplnych (należą tu prawie wszystkie gatunki z akwakultury) okresy karencji będą podawane w stopniodniach, uwzględniając zależność przemiany materii od temperatury. Syn. okres k

TEMİZLENME ZAMANI: İlaç alımı ile hasat arasındaki zaman. İlaç artıklarının yüksek seviyesi tüketici için tehlike yaratabileceğinden gözlenmesi gereklidir. Bu periyot metabolik hız ile ilişkilidir. Sıcak kanlı organizmalar için bırakma zamanı günlük olarak ayarlanmalıdır. Soğuk kanlılar için ( Örn; pek çok su ürünleri yetiştiricilik türü) en iyi yaklaşım tarzı ile tutma periyodu,bırakma zamanını günlerin derecesine göre ayarlamaktır.

Was this helpful?
Életciklusukhoz köztigazdákat igénylő, élősködő laposférgek.


DIGENETIC TREMATODES: Parasitic flatworms with suckers and hooks; their life cycles usually require several hosts.

ΔIΓΕΝΕΤIΚΟI ΤΡΗΜΑΤΩΔΕIΣ: Παρασιτικοί πλατυέλμινθες με μυζητήρες και άγκιστρα. Ο κύκλος ζωής τους απαιτεί συνήθως μια σειρά ξενιστών.

TREMATODE DIGENE: Ver plat parasite armé de ventouses et de crochets. Leur cycle vital requiert habituellement plusieurs hôtes.

TREMATODO DIGÉNEO: Gusano plano parásito armado de ventosas y de ganchos; su ciclo vital requiere normalmente varios huéspedes.

TREMATODO DIXENEO: Verme plano parasito armado de ventosas e de ganchos; o seu ciclo vital require normalmente varios hospedadores.

DIGENE TREMATODER (IKTER): Parasittiske flatormer med sugeskiver og kroker. Livssyklusen krever vanligvis flere verter.

PRZYWRY DIGENETYCZNE: Pasożytnicze płazińce z przyssawkami i hakami; ich cykl życiowy wymaga zwykle kilku żywicieli.

Digenetik yassı kurtlar: Digenetik Trematod, Parazitel kamçı ve kancaya sahip yassı kurtlardır. Hayat döngülerinde genellikle çeşitli konakçılara ihtiyaç duyarlar.

Was this helpful?
Az elfolyóvíz elvezetésére szolgáló, sok nyílással ellátott szerkezet, amely elősegíti a gyors keveredést.


MULTI-PORT DIFFUSER: An effluent discharge structure having more than one (usually many) openings. It promotes rapid mixing.

ΔIΑΧΥΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΟIΓΜΑΤΩΝ: Διάταξη η οποία χρησιμεύει γιά την διάθεση λυμάτων με περισσότερα από ένα (συνήθως πολλά) ανοίγματα. Διευκολύνει την ταχεία ανάμιξη.

DIFFUSEUR MULTIPLE: Dispositif de décharge deffluent pourvu de plusieurs orifices. Permet un mixage rapide.

DIFUSOR: Dispositivo poroso utilizado para mejorar el intercambio de gases entre el aire y el agua. Eso mejora el transporte del oxígeno hacia el agua y la eliminación del gas carbónico.

DIFUSOR: Dispositivo poroso utilizado para mellorar o intercambio de gases entre o aire e a auga. Iso mellora o transporte do osíxeno cara á auga e a eliminación do gas carbónico.

PERFORERT INNLOPSROR: Innløpsrør til fiskekar som er perforert med små hull i deler av eller hele sin lengde. Antall og størrelse på hull er avhengig av vannforbruket. Sikrer et godt strømbilde i karet.

WIELOKROTNY DYFUZOR: Układ wypływu ścieków mający więcej niż jeden wylotów. Sprzyja to szybszemu mieszaniu.

ÇOKLU BOŞALTIM AÇIKLIĞI: Birden fazla açıklığı olan boşaltım yapısı atığı

Was this helpful?
Hosszú láncú szénvegyületek, különösen zsírsavak, amelyek molekulájában kettő vagy több kettős kötés van.


POLYUNSATURATED: Relating to long-chain carbon compounds, especially fatty acids, having two or more double bonds per molecule.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ : Είναι μόρια που φέρουν μακρυές αλυσίδες άνθρακα, κυρίως λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν ένα ή περισσότερους διπλούς δεσμούς ανά μόριο.

POLYINSATURE: Se dit des composés carbonés, spécialement des acides gras, qui ont deux doubles liaisons , ou plus, par molécule.

POLIINSATURADO: Relativo a compuestos de cadena larga de carbono, especialmente ácidos grasos, que tienen dos o más dobles enlaces por molécula.

POLIINSATURADO: Relativo a compostos de cadea longa de carbono, especialmente ácidos graxos, que teñen dous ou máis dobres enlaces por molécula.

FLERUMETTET: Relatert til lange karbonkjedeforbindelser, spesielt fettsyrer, med mer enn to bindinger per molekyl.

WIELONIENASYCON/Y/A/E: Termin odnoszący się do długołańcuchowych związków węgla, zwłaszcza kwasów tłuszczowych, posiadających dwa lub więcej podwójnych wiązań w cząsteczce.

ÇOKLU DOYMAMIŞ: Molekül başına iki veya daha fazla çift bağları olan uzun zincirli karbon bileşikleri, özellikle yağ asitleri.

Was this helpful?
Egy karboxilcsoportot (COOH) és egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben több mint egy kettős kötés van. Ezekről a lipidekről ismert, hogy rendkívül fontos szerepet játszanak sok tengeri hal- és kagylólárva korai fejlődési szakaszaiban.


POLYUNSATURATED FATTY ACID)PUFA): Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with more than one double bond. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με μια καρβοξυλομάδα (CΟΟΗ) και μια γραμμική αλυσίδα άνθρακα (C ) με έναν ή περισσότερους διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.

ACIDES GRAS POLYINSATURES-PUFA (AGPI): Acides gras comprenant 18 atomes de carbone ou plus et deux doubles liaisons ou plus. Ces lipides sont connus comme extrêmement importants dans les stades précoces du développement de beaucoup de larves de poissons et de coquillages.

ÁCIDO GRASO POLIINSATURADO (PUFA): Ácido graso que contiene un único grupo carboxilo (COOH) y una cadena carbonada (C) derecha y sin ramificaciones con más de un doble enlace. Estos lípidos son conocidos por ser extremadamente importantes en los estadios de desarrollo iniciales de muchas larvas de peces e invertebrados marinos.

ÁCIDO GRAXO POLIINSATURADO (PUFA): Ácido graxo que contén un único grupo carboxilo (COOH) e unha cadea carbonada (C) dereita e sen ramificacións con máis dun dobre enlace. Estes lípidos son coñecidos por ser extremadamente importantes nos estadios de desenvolvemento iniciais de moitas larvas de peixes e invertebrados mariños.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (PUFA): Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr.

WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE : Kwasy tłuszczowe zawierające pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch atomów węgla (C) z więcej niż jednym wiązaniem podwójnym. Wiadomo, że lipidy te są niezwykle ważne dla wczesnych stadiów rozwojowych wielu gatunków ryb morskich oraz dla larw skorupiaków i mięczaków.

ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞ ASİDİ (PUFA): Tek bir karboksil grubu (COOH) ve birden fazla çift bağı olann düz bir dallanmamış karbon (C) zincir ihtiva eden yağ asidi. Bu yağlar bir çok denizel balık ve kabuklu larvalarının erken gelişme dönemlerinde son derece önemlidirler.

Was this helpful?
Olyan zsírsavmolekulák, amelyekben kettőnél több kettős (telítetlen) kötés fordul elő. A halak szöveteiben általában nagy mennyiségű többszörösen telítetlen zsírsav (pl. 20:5w3 és 22:6w3) található. Fontos energiaforrások, emiatt ajánlott összetevői a haltápoknak. A természetben leginkább a halakban és növényekben fordulnak elő.


HIGHLY UNSATURATED FATTY ACIDS (HUFA): Fatty acids with greater than two carbon double bonds (unsaturated). Fish usually have high amounts of HUFA (such as 20:5w3 and 22:6w3) in their tissues. Dietary lipids such as HUFA are important sources of energy, and should be included in fish diets. These are usually found in nature in fish and vegetable sources.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με περισσότερους από δύο διπλούς δεσμούς άνθρακα. Τα ψάρια συνήθως έχουν υψηλά επίπεδα πολυακόρεστων οξέων (όπως 20:5w3 και 20:6w3) στους ιστούς τους. Είναι σημαντική πηγή ενέργειας και πρέπει να περιέχονται στα σιτηρέσια των ψαριών. Στη φύση βρίσκονται συνήθως στα ψάρια και στα λαχανικά.

ACIDES GRAS POLYINSATURES-HUFA (AGPI): Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les tissus des poissons ont une teneur élevée dAGPI tels le 20:5w3 et le 22:6w3. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.

ÁCIDOS GRASOS ALTAMENTE POLIINSATURADOS (HUFA) : Ácidos grasos con más de dos dobles enlaces carbono-carbono. En tejidos de peces algunos ácidos grasos tales como el 20:5w3 y el 22:6w3 están presentes en grandes cantidades. Los lípidos alimentarios, tales como los HUFA, son fuentes energéticas importantes y deberían ser incluidas en la alimentación de los peces. Los peces y los vegetales son fuentes naturales de estos compuestos.

ÁCIDOS GRAXOS ALTAMENTE POLIINSATURADOS (PUFA / AGAP): Ácidos graxos con máis de dous dobres enlaces (insaturados) carbono-carbono. Os peixes normalmente teñen grandes cantidades de HUFA (como 20:5w3 e 22:6w·) nos seus tecidos. Os lípidios da dieta como HUFA son importantes recursos enerxéticos e deben ser incluídos nas axudas de custo de peixes. Estes atópanse de xeito natural en fontes de recursos de peixes e vexetais.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (HUFA): Fettsyrer med mer enn to karbon-dobbeltbindinger (umettede). Fisk inneholder vanligvis mye HUFA (som 20:5 n-3 og 22:6 n-3). Fett i fôret, slik som HUFA, er viktige kilder for energi og bør derfor være til stede i fiskefôr. Disse finnes vanligvis i naturen i fisk og i vegetabilske kilder.

WYSOCE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE (HUFA): Kwasy tłuszczowe z większą liczbą niż dwa podwójne wiązania węglowe (nienasycone). Ryby mają zwykle wysokie zawartości HUFA (np. 20:5w3 i 22:6w3) w swoich tkankach. Lipidy pokarmowe, jak np. HUFA, są ważnymi źródłami energii, stąd powinny być zawarte w dietach dla ryb. W przyrodzie są one zwykle spotykane w rybach i surowcach roślinnych.

YÜKSEK DERECEDE DOYMAMIŞ YAĞLI ASİTLER ( YDDYA ): İki adet çift karbon bağlı asitlerden daha büyük olan yağlı asitlerdir ( doymamış ). Balıkların dokularında genellikle yüksek oranlarda YDDYA ( 20:5w3 ve 22:6w3 gibi ) bulunur. YDDAYA gibi beslenme lipidleri önemli enerji kaynaklarıdır, ve bunlar balıkların beslenme düzenlerinde yer almalıdır. Bunlar genellikle doğal ortamlarında balıklarda ve sebzelerde bulunur.

Was this helpful?
Az Acipenseridae családba tartozó halfajok köznyelvi elnevezése. Legtöbb fajuk az északi félteke édesvízeiben él. Jellegzetességük az orsó alakú test, az elcsontosodott pikkelyek és a szájnyílás körüli négy bajusszál. Húsuk és ikrájuk (kaviár) miatt is kiemelkedő a gazdasági jelentőségük. A fontosabb tokhalfajok a következők: viza (Huso huso), atlanti vagy balti tok (Acipenser sturio), vágótok (A. guldenstaedti), lénai tok (A. baeri) és a kecsege (A. ruthenus). Hibrideket is gyakran tenyésztenek


STURGEON: Common term for members of the family Acipenseridae. Mostly found in fresh water in the northern hemisphere. They are characterised by a spindle-shaped body, bony scutes on the body and four barbels on the mouth. Economically important for their flesh and roe (caviar). Examples of sturgeon species include: the beluga (Husu huso), the Atlantic or Baltic (Acipenser sturio), the Siberian (A. baeri), the Russian (A. guldenstaedti), and the sterlet or European freshwater sturgeon (A. ruthenus). Hybri

ΣΤΟΥΡΓΙΟΝΙ: Κοινό όνομα για τα μέλη της οικογένειας των Αcipenseridae που βρίσκεται κυρίως στα γλυκά νερά του βορείου ημισφαιρίου. Χαρακτηρίζονται από ατρακτοειδές σώμα, οστέϊνα λέπια γύρω από το σώμα και τέσσερις μύστακες στο στόμα. Οικονομικής σημασίας γιά την σάρκα και τις γονάδες τους (χαβιάρι). Παραδείγματα ειδών είναι η μουρούνα ή μπελούγκα (Husu huso), το στουργιόνι του Ατλαντικού και της Βαλτικής ή ξυρήχι (Acipencer sturio), της Σιβηρίας(A. baeri), το ρωσικό (A. guldenstaedti), και το στέρλετ ή ευ

ESTURGEON: Terme populaire désignant les membres de la famille Acipenseridae, poissons rencontrés, pour la plupart dentre eux, dans les eaux douces de lhémisphère nord. Caractérisés par leur profil effilé, des scutes osseux et quatre barbes autour de la bouche. Dimportance économique compte tenu de leur chair et leur rogue (caviar). Comprend les espèces suivantes: béluga (Huso huso), lesturgéon baltique (Acipenser sturio), lesturgeon de Sibérie (A. baeri), lesturgeon Russe (A. guldenstaedti) et lesturgeon

ESTURIÓN: Término popular que designa los miembros de la familia de los Acipenseridae, peces que se encuentran en general en las aguas dulces del hemisferio norte. Se caracterizan por un perfil afilado, escamas óseas y cuatro barbillas alrededor de la boca. Se considera de gran importancia económica por su carne y por las huevas (caviar). El esturión incluye las siguientes especies: el beluga (Huso huso), el esturión atlántico o báltico (Acipenser sturio), El siberiano (A. baeri), el ruso (A. guldenstaedt

ESTURIÓN: Termo popular que designa os membros da familia dos Acipenseridae. Maioritariamente atópanse nas augas doce do hemisferio norte. Caracterízanse por un corpo afusado, escamas óseas no corpo e catro barbela na boca. Considérase de grande importancia económica pola súa carne e polas ovas (caviar). Los exemplos de especies de esturión inclúen: o beluga (Huso huso), o esturión atlántico ou báltico (Acipenser sturio), el siberiano (A. baeri), o ruso (A. guldenstaedti), e o "sterlet" ou esturión de aug

STØR: Vanlig betegnelse for medlemmer av familien Acipenseridae. Vanligst i ferskvann på nordlige halvkule. Karakterisert ved en spindelformet kropp, beinplater på kroppen og fire barber i munnviken. Økonomisk viktige arter på grunn av kjøttet og rognen (kaviar). Eksempler på arter er: Beluga (Huso huso), atlantisk eller østersjøs (Acipenser sturio), sibirsk (A. baeri), russisk (A. guldenstaedti) og europeisk ferskvannsstør (A. ruthenus). Hybrider brukes i oppdrett, f.eks. hybrid mellom H. Huso og A

JESIOTR: Powszechna nazwa przedstawicieli rodziny Acipenseridae. Występują przeważnie w wodzie słodkiej półkuli północnej. Charakteryzują się wrzecionowatym kształtem ciała, tarczami kostnymi na ciele i czterema wąsikami na dolnej stronie pyska. Ważne gospodarczo z uwagi na mięso i ikrę (kawior). Przykładowe gatunki obejmują jesiotry: bieługę (Huso huso), j. atlantyckiego lub bałtyckiego (Acipenser sturio), j. syberyjskiego (A. baeri), j. rosyjskiego (A. guldenstaedti) i sterleta lub europejskiego jesiot

Mersin balığı: Acipenseridae familyasının üyeleri için kullanılan yaygın bir terimdir. Çoğunlukla kuzey yarım küredeki tatlı sularda bulunurlar. İğne şekilli vücutları, vücut üzerindeki kemiksi ince pulları ve ağzının üstündeki 4 adet anten benzeri organlarıyla(barbel) karakterize edilirler. Eti ve yumurtası (havyar) ekonomik olarak önemlidir. Mersin balığı türlerine örnek olarak; mersin morinası (Huso huso), Atlantik ya da Baltık denizine özgü (Acipenser sturio), Sibirya ya özgü (A.baeri), Rusyaya ait (A. gul

Was this helpful?
Valamilyen gyógyszer magas vagy emelkedő dózisainak elviselése.


TOLERANCE: The power of enduring large or increasing doses of a drug.

ΑΝΟΧΗ: Η ικανότητα ενός οργανισμού τα αντέχει μεγάλες ή αυξανόμενες δόσεις ενός φαρμάκου.

TOLERANCE: Propriété que possède lorganisme de supporter des doses importantes ou des doses croissantes dune drogue.

TOLERANCIA: Propiedad que posee el organismo para aguantar altas dosis o dosis crecientes de una droga.

TOLERANCIA: Propiedade que posúe o organismo para aguantar altas doses ou doses crecentes dunha droga.

TOLERANSE: Evne til holde ut store eller økende doser av et medikament.

TOLERANCJA : Stopień wytrzymywania dużej lub zwiększającej się dawki leku.

Tölerans: Bir ilacın dozunun artması veya aşırı dayanım gücü.

Was this helpful?
Egy faj egyedeinek előállítása nagy tömegekben; gyakran a kerekesférgek és az Artemia termelésével összefüggésben használják, amely fajokból folyamatosan nagy mennyiséget kell biztosítani a halivadékok táplálásához.


MASS CULTURE: Production of a species on a large scale; often used with reference to rotifer and Artemia production, which are cultured on a continuous basis in large amounts for fish larvae rearing.

ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Παραγωγή ενός είδους σε μεγάλη κλίμακα, συνήθως χρησιμοποιώντας καλλιέργειες τροχοζώων και Αrtemia, τα οποία παράγονται σε συνεχή βάση και σε μεγάλες ποσότητες γιά την διατροφή των προνυμφών των ψαριών.

PRODUCTION DE MASSE: Production dune espèce donnée à grande échelle. Terme décrivant, par exemple, la production de rotifères ou dartémies en continu, et en grandes quantités, pour les besoins de lélevage des larves de poisson.

PRODUCCIÓN EN MASA: Producción de una especie a gran escala. Término que describe, por ejemplo, la producción de rotíferos o de artemias continuamente, y en grandes cantidades, para las necesidades de cultivo de larvas de peces.

CULTIVO A ALTAS DENSIDADES: Produción de especies a grande escala, a miúdo usado en referencia á produción de rotifero e artemia, que son cultivados en continuo en grandes cantidades para a cría larvaria de peixes.

MASSEKULTUR: Produksjon av arter i stor skala. Ofte brukt ved produksjon av Artemia (saltkreps) og hjuldyr som oppdrettes kontinuerlig i store mengder som levendefôr til fiskelarver.

HODOWLA MASOWA: Produkcja gatunku na dużą skalę; często stosowana w odniesieniu do produkcji wrotków i solowca (Artemia salina), produkowanych w dużych ilościach w systemie ciągłym, jako pokarm dla hodowanych larw ryb.

SÜRÜ KÜLTÜRÜ: Geniş ölçekli türlerin üretim şeklidir. Genellikle, sürekli bir şekilde büyük miktarlarda balık larvası üretiminde olduğu gibi, rotator ve Artemia üretimine göre yapılır.

Was this helpful?
Olyan tenyésztési program, amelyben egy adott tulajdonságot a legnagyobb mértékben kifejező egyedeket választanak ki a következő generáció tenyészállományának.


MASS SELECTION: A breeding programme where the individuals with the maximum expression of a given trait are selected as the broodstock for the next generation.

ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Πρόγραμμα αναπαραγωγής όπου τα άτομα με τη μέγιστη έκφραση ενός συγκεκριμένου επιθυμητού χαρακτηριστικού επιλέγονται ως γεννήτορες για την επόμενη γενιά.

SELECTION EN MASSE : Programme de reproduction dans lequel les individus avec une expression maximale d’un trait donné sont sélectionnés comme géniteurs de la génération suivante.

SELECCION MASIVA: Programa de selección en el que los individuos que expresan de forma máxima un rasgo, son seleccionados como reproductores de la siguiente generación.

SELECCION MASIVA: Programa de selección no que os individuos que expresan de forma máxima un trazo, son seleccionados como reprodutores da seguinte xeración.

MASSESELEKSJON: Avlsprogram hvor individene med maksimal uttrykkelse av en gitt egenskap blir valgt som foreldre for neste generasjon.

SELEKCJA MASOWA: Program hodowlany, w którym osobniki o najbardziej wyrazistych cechach użytkowych są poddawane selekcji jako stado macierzyste, w celu uzyskania bardziej wartościowych następnych pokoleń.

KÜTLE SELEKSİYONU: Üretme programları burada bireylerin belli bir özelliğini maksimum ifade eden balıkları seçmek ,gelecek jenerasyonlar için anaç seçimi gibi.

Was this helpful?
A vér sejtes elemeinek térfogati aránya a teljes vértérfogathoz képest.


PACKED CELL VOLUME: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ (PACKED CELL VOLUME): Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

VALEUR DHEMATOCRIT: Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.

VALOR DE HEMATOCRITO: Hemacrito: Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.

VALOR DE HEMATOCRITO: Hematocrito: Relación volumétrica entre o volume ocupado polos elementos celulares do sangue e o volume total de sangue; volume de sedimentación das células sanguíneas.

BLODPROSENT: Hematokrit: volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet.

OBJĘTOŚĆ KRWINEK W HEMATOKRYCIE: Objętościowy stosunek składników komórkowych krwi do ogólnej objętości krwi.

DOLU HÜCRE MİKTARI: Toplam kan miktarı ile kanın hücresel elementleri arasındaki volumeterik ilişki.

Was this helpful?
A növekedés gátoltságának állapota; a normálisnál sokkal kisebb; csökkent növekedésű; mikroszómia


DWARFISM: The condition of being stunted; much smaller than normal; having restricted growth; microsomia.

ΝΑΝΙΣΜΟΣ: Η κατάσταση ενός οργανισμού του οποίου η αύξηση παύει πριν αυτός αποκτήσει φυσιολογικό μέγεθος, Μικροσωμία.

NANISME: Etat dêtre nain ou rabougri, plus petit que la normale; ayant une croissance restreinte; microsomie.

ENANISMO: Estado de ser enano o encogido, más pequeño que lo normal; que tiene un crecimiento restringido; microsomía.

ANANISMO: Condición de baixo desenvolvemento; moito máis pequeno do normal; con crecemento restrinxido; microsomía.

DVERGVEKST: Tilstand der vekst er hemmet. Mye mindre enn normal. Ha redusert vekst, mikrosomi.

KARŁOWATOŚĆ: Stan będący zahamowanym w rozwoju; znacznie mniejszy niż normalny; mający ograniczony wzrost; karłowatość.

CÜCELİK: Yanık olma durumu; normalden çok daha küçük, sınırlı büyümeye sahiptir; vücudun uyumlu ancak yetersiz gelişmesidir.

Was this helpful?
Élő szervezetek olyan tenyészete vagy állománya, amely örökletes sajátosságai alapján megkülönböztethető más hasonló tenyészetektől vagy állományoktól.


STRAIN: (1) A specific breed or stock of organisms of the same species possessing distinctive hereditary characteristics that distinguish them from other such breeds or stocks. (2) In mechanics: a relative change in the dimensions of a body in response to an applied force, e.g. the deformation of a material under stress.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: (1) Ειδική ποικιλία ή απόθεμα οργανισμών του ιδίου είδους που διαθέτει διακριτά κληρονομικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από άλλα ανάλογα αποθέματα. (2) ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: στην μηχανική η σχετική μεταβολή των διαστάσεων ενός σώματος εξαιτίας της εφαρμογής μιάς δύναμης π.χ. η παραμόρφωση ενός υλικού που υποβάλλεται σε τάση.

SOUCHE: (1) Classe ou groupe dorganismes de la même espèce possédant des traits héréditaires caractéristiques qui les distinguent dautres classes ou groupes. (2) Mécanique: changement relatif dans les dimensions dun corps, résultant de lapplication dune force à ce corps ; par exemple la déformation sous stress.

CEPA: (1) Clase o grupo de organismos de la misma especie que posee rasgos hereditarios característicos que les distinguen de otras clases o grupos. (2) Mecánica: cambio relativo en las dimensiones de un cuerpo, y que resulta de la aplicación de una fuerza a este cuerpo; por ejemplo deformación bajo tensión

CEPA(1) DEFORMACIÓN (2): (1) Unha raza ou grupo específico de organismos da mesma especie que posúe trazos hereditarios característicos que os distinguen doutras razas ou grupos. (2) Mecánica: cambio relativo nas dimensións dun corpo, e que resulta da aplicación dunha forza a este corpo; por exemplo deformación dun material baixo tensión

RASE: En spesifikk bestand bestående av organismer av samme art, som viser distinkte arvelige karakterer som skiller dem fra andre bestander av samme art.

SZCZEP/LINIA: (1) Specyficzny wylęg lub linia organizmów tego samego gatunku, posiadający wyróżniające cechy dziedziczne, które odróżniają go od innego takiego wylęgu lub linii. (2) W mechanice: względna zmiana w wymiarach korpusu w reakcji na przyłożoną siłę, np. odkształcenie materiału pod obciążeniem.

IRK, SOY: (1) Ayırt edici kalıtsal özelliklere sahip aynı türlerden üreme bakımından benzer diğer türlerden ayrılan organizmalar, (2) mekanik; uygulanan bir güce karşı vücut boyutlarındaki değişim ile verilen tepki örneğin basınç altındaki metalde meydana gelen deformasyon.

Was this helpful?
Annak a relatív mértéke, hogy egy vegyszer mennyire mérgező, azaz mennyire képes elpusztítani egy szervezetet vagy annak valamilyen káros hatást okozni. A magas toxicitás azt jelenti, hogy már kis mennyiség is halált vagy súlyos betegséget okozhat.


TOXICITY: A relative measure of the ability of a chemical to be toxic, i.e. to kill or cause an adverse effect. High toxicity means that small amounts are capable of causing death or ill health.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Σχετικό μέτρο των τοξικών ιδιοτήτων μιας χημικής ουσίας (π.χ. να προκαλεί θάνατο ή βλάβες). Υψηλή τοξικότητα σημαίνει ότι μικρές ποσότητες είναι ικανές να προκαλέσουν θάνατο ή να βλάψουν την υγεία.

TOXICITE: Mesure relative de la capacité dune substance à être toxique, cest-à-dire de provoquer la mort ou des effets nocifs. Une forte toxicité indique quune faible quantité de substance est capable de provoquer la mort ou la maladie.

TOXICIDAD: Medida relativa de la capacidad de una sustancia para ser tóxica, es decir de provocar la muerte o efectos nocivos. Una fuerte toxicidad indica que una pequeña cantidad de sustancia es capaz de provocar la muerte o la enfermedad.

TOXICIDADE: Medida relativa da capacidade dunha substancia para ser tóxica, é dicir de provocar a morte ou efectos nocivos. Unha forte toxicidade significa que unha pequena cantidade de substancia é capaz de provocar a morte ou a enfermidade.

GIFTIGHET: Mål på hvor giftig (dvs drepe eller gi skadelige effekter) et kjemikalie kan være. Høy giftighet betyr at små mengder er i stand til å forårsake død eller dårlig helse.

TOKSYCZNOŚĆ: Względna miara zdolności substancji chemicznej oddziaływania toksycznego, tj. spowodowania śmierci lub szkodliwego działania. Wysoka toksyczność oznacza, że małe ilości są zdolne spowodować śmierć lub zaszkodzić zdrowiu.

Toksisite: Bir kimyasılın toksik olma etkisinin nisbi oranı, öldürmek veya ters bir etkiye neden olmak gibi. Yüksek toksisite küçük miktarların ölüme hastalığa neden olması şeklinde tanımlanır.

Was this helpful?
Bármilyen mérgező (toxikus) anyag.


TOXIN: Any poisonous (toxic) substance.

ΤΟΞΙΝΗ: Κάθε δηλητηριώδης (τοξική) ουσία.

TOXINE: Un poison, une substance toxique.

TOXINA: Veneno, sustancia tóxica.

TOXINA: Veleno, substancia tóxica.

TOKSIN (GIFT): Enhver giftig substans.

TOKSYNA: Każda substancja trująca (toksyczna).

TOKSİN: Herhangibir zehirli (toksik) madde.

Was this helpful?
Kémiai eljárással legyengített méreganyag.


TOXOID: A toxin rendered non-toxic by chemical treatment.

ΑΝΑΤΟΞIΝΗ: Τοξίνη η οποία μετατρέπεται σε μη τοξική με την επενέργεια μιας χημικής ουσίας.

TOXOIDE: Toxine rendue non-toxique par traitement chimique.

TOXICOIDE: Toxina convertida en no tóxica por tratamiento químico.

TOXICOIDE: Toxina convertida en non tóxica por tratamento químico.

TOKSOID: Et toksin som ufarliggjøres ved kjemisk behandling.

TOKSOID/ANATOKSYNA: Substancja trująca zamieniona na nietoksyczną w wyniku poddaniu jej obróbce chemicznej (toksyna osłabiona).

Toksid: Kimyasal bir muamele ile bir toksinin toksik etksinin ortadan kaldırılması.

Was this helpful?
DNS-hez kötött RNS-szintézis.


TRANSCRIPTION: RNA synthesis at a DNA matrix.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ: Σύνθεση RNA σε μία μήτρα DNA.

TRANSCRIPTION: Ce terme est habituellement réservé à la synthèse dARN à partir dune matrice dADN.

TRANSCRIPCIÓN: Síntesis de ARN a partir de una matriz de AND.

TRANSCRICIÓN: Síntese de ARN a partir dunha matriz de ADN.

TRANSKRIPSJON: RNA syntese fra DNA.

TRANSKRYPCJA: Synteza cząsteczek matrycowego RNA na jednej z dwóch nici DNA. W tym procesie informacja genetyczna zakodowana w sekwencji nukleotydów DNA jest przenoszona na RNA w formie uszeregowanych i komplementarnych sekwencji nukleotydów. Transkrypcja zachodzi pod działaniem transkryptazy (polimeraz) RNA, zależnej od DNA.

TRANSKRİPSİYON: Bir DNA matrisinde RNA sentezi.

Was this helpful?
mRNS-hez kötött fehérjeszintézis.


TRANSLATION: Synthesis of protein on a mRNA-matrix.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σύνθεση πρωτεΐνης σε μήτρα mRNA.

TRADUCTION: Synthèse dune protéine sur une matrice dARN messager.

TRADUCCIÓN: Síntesis de una proteína en una matriz de ARN mensajero.

TRADUCIÓN: Síntese dunha proteína nunha matriz de ARN mensaxeiro.

TRANSLASJON: Syntese av protein fra et mRNA.

TRANSLACJA: Synteza białka na matrycy mRNA; przeniesienie znaków kodu genetycznego mRNA.

TRANSLASYON: Bir mRNA matrisi üzerindeki protein sentezi.

Was this helpful?
Egy kromoszómaszakasz áthelyeződésével jellemezhető kromoszomális mutáció.


TRANSLOCATION: A chromosomal mutation characterized by a change in position of a chromosome segment.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ: Χρωμοσωμική μετάλλαξη χαρακτηριζόμενη από αλλαγή στην θέση ενός χρωμοσωμικού τμήματος.

TRANSLOCATION: Mutation génétique impliquant un changement de position dun segment chromosomial.

DESPLAZAMIENTO: Mutación genética que implica cambio de posición de un segmento cromosómico.

TRANSLOCACIÓN: Mutación xenética que implica cambio de posición dun segmento cromosómico.

TRANSLOKASJON: Kromosommutasjon karakterisert ved forandring i posisjon av et kromosomsegment.

TRANSLOKACJA/PRZEMIESZCZENIE: Mutacja chromosomowa charakteryzująca się zmianą pozycji segmentu chromosomu, tj. zmianą jego struktury.

TRANSLOKASYON: Bir kromozom parçasının pozisyon değiştirmesiyle karakterize olan kromozomal bir mutasyondur.

Was this helpful?
Egy vagy több gént tartalmazó, áthelyeződő DNS-szekvencia, amelyet mindkét végén egy-egy azonos beépülési szekvencia zár le. Ez teszi lehetővé az egyik pozícióból a másikba való áthelyeződést.


TRANSPOSON: A transposable DNA sequence carrying one or more genes bounded at each end by identical insertion sequences, which confer the ability to move from one location to another.

ΜΕΤΑΘΕΤΟΝΙΟ, ΜΕΤΑΘΕΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Μεταθετή αλληλουχία DNA φέρουσα ένα ή περισσότερα γονίδια οριζόμενη σε κάθε άκρο από ταυτόσημες αλληλουχίες παρεμβολής, οι οποίες την καθιστούν ικανή να μετακινείται από μια θέση σε μιά άλλη.

TRANSPOSON: Séquence d ADN transposable portant un ou plusieurs gènes, encadrée de séquence dinsertion identique permettant un changement de localisation.

TRANSPOSÓN: Secuencia de ADN que lleva un o varios genes, con una secuencia de inserción idéntica que permite un cambio de localización.

TRANSPOSÓN: Secuencia de ADN que leva un ou varios xenes, cunha secuencia de inserción idéntica que permite un cambio de localización.

TRANSPOSON: Transporterbar DNA-sekvens som kan bevege seg mellom plasmider, og mellom plasmid og bakterie kromosom. Er kjent for a transportere antibiotikaresistensgener mellom genetiske strukturer.

TRANSPOSON: Przenośna sekwencja DNA transponująca jeden lub więcej genów przytwierdzonych na każdym końcu identycznymi sekwencjami przyczepów, nadająca im zdolność poruszania się z jednego miejsca na inne.

TRANSPOZON: Bir yerden başka bir yere hareket etme özelliğine sahip, özdeş ek sekansları aracılığıyla transpoz olabilen ve herbir uçta bulunan bir DNA sekansı taşıyan bir veya daha fazla sınırlı genler.

Was this helpful?
Egy génlókuszban található allél befolyása a homológ kromoszómán lévő, vele megegyező allélra szinapszison keresztül.


TRANSVECTION: The influence of one allele at a gene locus on the corresponding allele of the homologous chromosome during synapsis.

TRANSVECTION: Επίδραση ενός αλληλόμορφου ενός γονιδιακού τόπου στο αντίστοιχο αλληλόμορφο του ομόλογου χρωμοσώματος κατά τη σύναψη.

TRANSVECTION: Linfluence que peut avoir un allèle dun locus génique sur lallèle correspondant sur un chromosome homologue pendant la synapsis.

TRANSVECCIÓN: Influencia que puede tener un alelo de un locus genético sobre el alelo correspondiente en el cromosoma homólogo durante la sinapsis cromosómica.

TRANSVECCIÓN: Influencia que pode ter un alelo dun locus xenético sobre o alelo correspondente no cromosoma homólogo durante a sinapse cromosómica.

TRANSVEKSJON: Påvirkning fra et allel på det korresponderende allelet på det homologe kromosomet under synapsis.

PRZENOSZENIE : Wpływ jednego allelu przy locus genu na odpowiedni allel homologicznego chromosomu w czasie łączenia się homologicznych chromosomów.

TRANSVEKSİYON: Sinapsis boyunca homolog kromozomların benzer allelleri üzerindeki bir gendeki bir allelin etkisi.

Was this helpful?
Egy bázispárt érintő mutáció, amely egy purinbázis pirimidinre cserélődésével (vagy fordítva) jön létre.


TRANSVERSION: A base-pair substitution mutation resulting in the replacement of a purine by a pyrimidine, or vice versa.

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ: Μετάλλαξη υποκατάστασης ζεύγους βάσεων που έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση μιάς πουρίνης από μιά πυριμιδίνη ή αντίστροφα.

TRANSVERSION: Mutation ponctuelle consécutive à la substitution, dans la molécule ADN, dune base purique par une base pyrimidique et vice versa.

TRANSVERSIÓN: Mutación puntual consecutiva a la sustitución en la molécula de ADN, de una base de purina por una base de pirimidina y viceversa.

TRANSVERSIÓN: Mutación de substitución dun par de bases resultado da relocalización dunha base púrica por unha pirimidínica ou viceversa.

TRANSVERSJON: Basepar substitusjonsmutasjon som resulterer i at purin erstattes med pyrimidin, eller omvendt.

TRANSWERSJA: Mutacja punktowa polegająca na zamianie w łańcuchu DNA pary zasad pirymidynowej na purynową lub purynowej na pirymidynową.

TRANSVERSİYON: Bir pirimidinle bir pürinin yer değiştirmesi veya bunun tersi şeklinde oluşan bir baz çiftinin yer değiştirme mutasyonu.

Was this helpful?
Külső tényező által okozott sérülés vagy stressz.


TRAUMA: Injury or stress caused by an extrinsic agent.

ΤΡΑΥΜΑ: Πληγή ή στρές προκαλούμενο από εξωτερικό παράγοντα.

TRAUMATISME: Lésion ou stress provoqué par un agent externe.

TRAUMATISMO: Lesión o estrés provocado por un agente externo.

TRAUMATISMO: Lesión ou estrés provocado por un axente externo.

TRAUME: Skade eller stress forårsaket av et ytre virkemiddel.

URAZ: Rana, uszkodzenie lub stres, spowodowane przez czynnik zewnętrzny.

Travma: Stress meydana getiren veya yaralanmaya neden olan bir dış etken.

Was this helpful?
Olyan antimikrobiális szerek, amelyek egy szulfonamid típusú vegyület és valamilyen potenciátor, általában trimetoprim kombinációjából állnak. A potenciált szulfonamidok a többi szulfonamidtól eltérő ponton blokkolják a folsav-anyagcserét. A szulfonamid és a potenciátor aránya ideális esetben a két gyógyszer farmakokinetikai tulajdonságain alapul. A halakkal kapcsolatban kevés ilyen adat ismert. A leggyakrabban használt potenciált szulfonamid a cotrimazine (TM) (szulfadiazin:trimetoprim 5:1). Id


TRIBRISSEN: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and

TRIBRISSEN: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRIBRISSEN: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIBRISSEN: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

TRIBRISSEN: Referido a calquera axente microbiano que comprende un membro específico do grupo das sulfonamidas en combinación dun potenciador, normalmente trimetoprima. As sulfonamidas potenciadas bloquean unha etapa diferente do metabolismo do ácido fólico respecto a outras sulfonamidas. A relación entre o sulfonamida e o axente potenciador esta idealmente baseada sobre o comportamento farmacolóxico dos dous medicamentos. Tales datos, non obstante, son escasos para peixes. A sulfonamida potenciada máis com

TRIBRISSEN: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

TRIBRISSEN : Zwiększanie aktywności sulfonamidów w skuteczności blokowania różnych etapów metabolizmu kwasu foliowego do innych sulfonamidów. Stosunek sulfonamidu do potentiatora powinien być idealnie oparty na farmakokinetycznym zachowaniu dwóch leków. Jednakże takie dane są niewystarczające dla ryb. Najpowszechniej używanym skutecznym sulfonamidem jest co-trimazine TM [sulfadiazyna:trimetoprim (5:1)]. Innymi aktywnymi sulfonamidami zawierającymi sulfametoksazol/trimetoprim (Tribrissen TM), sulfa

Tribrissen: Potansiyel sülfonamidler diğer sülfonamidlerin folik asit metabolizmalarının farklı aşamalarını engeller. Artırıcının sülfonamid derecesi ideal olarak iki ilacın farmokinetik davranışına dayalı olmalıdır. Ancak bu bilgiler balıklar için yetersizdir. Kullanımdaki en yaygın potansiyel sülfonamid co-trimazin TM dir. (sülfadiazin : trimethoprim, 5:1). Diğer potansiyel sülfonamidler sulfamethoksazol / trimethoprim (Tribrissen TM) sülfamerazin / trimethoprim ve sulfametrazin / trimethoprim (ROMET TM)

Was this helpful?
Bizonyos eltömődést gátló szerekben alkalmazott vegyület. Puhatestűekben hermafroditizmust okozó hatása ismert.


TRIBUTYLTIN: A chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TRIBUTYLTIN: Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.

TRIBUTYLETAIN: Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

TRIBUTILTINA: Compuesto químico utilizado en ciertas pinturas antifouling provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.

TRIBUTILTINA: Composto químico utilizado en certos axentes antifouling. Coñecido por causar imposex nos moluscos.

TRIBUTYLTIN (TBT): Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

TRIBUTYLTIN (TBT) : Związek chemiczny występujący w niektórych środkach przeciwporostowych, powodując bezpłodność hodowanych mięczaków.

TRIBUTYLTIN: Belirli antifauling ajanların bulunduğu kimyasal bir bileşik. Yumuşakçaları etkilemeye neden olan olarak bilinir.

Was this helpful?
Közönséges, külső élősködő csillós egysejtű, amely a vízi szervezetek számára kórokozó lehet.


TRICHODINA: Common ectoparasitic ciliate protozoan that can be pathogenic to aquatic organisms.

ΤΡΙΧΟΔΙΝΙΑ: Κοινά εξωπαρασιτικά βλεφαριδωτά παθογόνα για υδρόβιους οργανισμούς.

TRICHODYNES: Ciliés ectoparasites communs, pathogènes dorganismes aquatiques.

TRICIDINA: Ciliado ectoparásito común, patógeno de organismos acuáticos.

TRICODINA: Ciliado ectoparasito común, patóxeno de organismos acuáticos.

TRICHODINIDER: Vanlige ektoparasittiske ciliater (Ciliophora), som kan være sykdomsfremkallende for akvatiske organismer.

TRICHODYNA: Orzęsione pierwotniaki – powszechne pasożyty zewnętrzne, które dla organizmów wodnych mogą być chorobotwórcze.

TRICHODINA: Sucul organizmalarda patojen olabilen ve yaygın olarak görülen silli bir protozoan dış parazittir.

Was this helpful?
Egy glicerinmolekula három hasonló vagy különböző zsírsavval történő kapcsolódásával képződő észter.


TRIGLYCERIDE: An ester formed when one molecule of glycerol combines with three similar, or different, fatty acids.

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ: Εστέρας που δημιουργείται όταν ένα μόριο γλυκερόλης συνδέεται με τρία όμοια, ή διαφορετικά λιπαρά οξέα.

TRIGLYCERIDE: Ester formé par la réaction entre le glycérol trois acides gras différents ou non.

TRIGLICÉRIDO: Un éster formado cuando una molécula de glicerol se combina con tres ácidos grasos similares o diferentes

TRIGLICÉRIDO: Un éster formado cando unha molécula de glicerol se combina con tres ácidos graxos similares ou diferentes

TRIGLYSERIDER: Estere av glyserol og tre fettsyrer.

TRÓJGLICERYD: Ester powstały gdy jedna cząsteczka glicerolu łączy się z trzema jednakowymi, lub różnymi, kwasami tłuszczowymi.

TRİGLİSERİD: Bir molekül gliserolün üç benzer veya farklı yağ asidiyle birleştiğinde oluşan ester.

Was this helpful?
A potenciált szulfonamidok a többi szulfonamidtól eltérő ponton blokkolják a folsav-anyagcserét. A szulfonamid és a potenciátor aránya ideális esetben a két gyógyszer farmakokinetikai tulajdonságain alapul. A halakkal kapcsolatban kevés ilyen adat ismert. A leggyakrabban használt potenciált szulfonamid a cotrimazine (TM) (szulfadiazin:trimetoprim 5:1). Ide tartozik még a szulfometoxazol/trimetoprim (Tribrissen TM), a szulfamerazin/trimetoprim és a szulfametazin/trimetoprim (ROMET

TRIMETHOPRIM: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and

TRIMETHOPRIM: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRIMETHOPRIM: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIMETROPRIMA: Las sulfonamidas potenciadas bloquean una etapa diferente a otras sulfonamidas, del metabolismo de ácido fólico. La proporción de sulfonamida y potenciador debe estar basada idealmente en el comportamiento farmacocinético de las dos drogas. Tales datos, sin embargo, son escasos para peces. La sulfonamida potenciada de uso más común es co-trimazina TM Sulfadiazina: trimetoprim (5: 1). Otras sulfonamidas potenciadas incluyen sulfametoxazole / trimetoprim ( Tribrissen TM), sulfamerazina / trimeto

TRIMETROPRIMA: As sulfonamidas potenciadas bloquean unha etapa diferente a outras sulfonamidas, do metabolismo de ácido fólico. A proporción de sulfonamida e potenciador debe estar baseada idealmente no comportamento farmacocinético das dúas drogas. Tales datos, non obstante, son escasos para peixes. A sulfonamida potenciada de uso máis común é co-trimazina TM Sulfadiazina: trimetoprim (5: 1). Outras sulfonamidas potenciadas inclúen sulfametoxazole / trimetoprim (Tribrissen TM), sulfamerazina / trimetoprim e s

TRIMETOPRIM: Potensierte sulfonamider blokkerer et annet stadium av folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og potensiator bør ideelt sett baseres på farmakokinetisk oppførsel hos de to medikamentene. Slike data finnes imidlertid sjelden for fisk. Den vanligste potensierte sulfonamiden i bruk er co-trimaszinTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre potensierte sulfonamider inkluderer sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trime

TRIMETOPRIM : Zwiększanie aktywności sulfonamidów w skuteczności blokowania różnych stadiów metabolizmu kwasu foliowego do innych sulfonamidów. Stosunek sulfonamidu do potentiatora powinien być idealnie oparty na farmakokinetycznym zachowaniu dwóch leków. Jednakże takie dane są niewystarczające dla ryb. Najpowszechniej używanym skutecznym sulfonamidem jest co-trimazine TM [sulfadiazyna:trimetoprim (5:1)]. Innymi aktywnymi sulfonamidami zawierającymi sulfametazyna/trimetoprim (Tribrissen TM), sulfam

TRIMETHOPRIM: Folik asit metabolizmasının farklı bir evresinde diğer sülfanamidlere karşı etkili hale getirilen sülfonamidler bloku. Etkisini güçlendirmek için, sülfanamidin en ideal oranı, 2 ilacın farmokokinetik davranışı üzerine kurulmalı. Bununla beraber benzer data, balıklar için az bulunur. Kullanımda en etkili sülfanamid, co-trimazine TM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Diğer etkili sülfanamidler sulfamethoksazol/trimethoprim ( Tribrissen TM ), sulfamerazin/trimethoprim ve sulf

Was this helpful?
Az akriflavin európai neve.


TRYPAFLAVINE: European name for acriflavine.

ΤΡΥΠΑΦΛΑΒΙΝΗ: Ευρωπαϊκό όνομα για την ακριφλαβίνη.

TRYPAFLAVINE: Synonyme en Europe de lacriflavine.

TRIPAFLAVINA: Sinónimo en Europa de acriflavina.

TRIPAFLAVINA: Sinónimo en Europa de acriflavina.

TRYPAFLAVIN: Europeisk navn - acriflavin.

TRYPAFLAWINA: Europejska nazwa barwnika akrydynowego.

Tripaflavin: Acriflavinin Avrupada kullanılan adı.

Was this helpful?
Különböző módszerekkel sejtmagonként háromszoros kromoszómakészletet hordozóvá tett sejt vagy szervezet. A triploid szervezetek sterilek. Ez a fajta sterilizáció lehetővé teszi idegen halfajok (pl. amur) telepítését a természetes vizekbe a túlszaporodás és az ezzel járó ökológiai ártalom veszélye nélkül.


TRIPLOID: Organism or cell treated by techniques to produce three sets of chromosomes per nucleus and, thereby, sterile individuals. Such sterilization permits species like grass carp to be released in nature without the danger of over-reproduction and possible harm to the ecology of an area.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΗΣ: Οργανισμός ή κύτταρο που έχει υποστεί εργαστηριακή κατεργασία ώστε να παράγει τρία σύνολα χρωμοσωμάτων ανά πυρήνα και επομένως, στείρα άτομα. Η στειρότητα αυτή επιτρέπει να απελευθερώνονται στη φύση είδη όπως ο χορτοκυπρίνος χωρίς τον κίνδυνο υπερ-αναπαραγωγής που θα έβλαπτε την οικολογία μιάς περιοχής.

TRIPLOIDE: Organisme ou cellule qui par des techniques produisent trois paires de chromosomes par noyau et de ce fait deviennent des individus stériles. La stérilisation permet de relâcher certaines espèces de poissons dans le milieu naturel sans risque de sur-reproduction nuisible à lenvironnement.

TRIPLOIDEA: Estado en el cual cada célula contiene tres juegos de cromosomas homólogos. La triploidía puede ser inducida experimentalmente en los peces y moluscos bivalvos con el fin de mejorar la tasa de crecimiento.

TRIPLOIDE: Organismo ou célula que mediante técnicas específicas produce tres pares de cromosomas por núcleo e por este feito resultan estériles. A esterilización permite liberar certas especies de peixes no medio natural sen risco de sobreprodución prexudicial para o medio.

TRIPLOID: Organismer eller celler som er behandlet med teknikker (f.eks. sjokkbehandling) som gjør at de får tre sett med kromosomer per kjerne, og derfor blir sterile. Slike sterilisering gjør at arter som gresskarpe kan settes ut i naturen uten noen risiko for overbefolkning og skader på økosystemet.

TRIPLOID: Organizm lub komórka poddana działaniu zabiegom technicznym w celu wytworzenia w każdym jądrze trzech zestawów homologicznych chromosomów, a skutkiem tego uzyskania osobników sterylnych (porównaj: diploid, haploid). Triploidia mogą być eksperymentalnie produkowane wśród ryb i mięczaków dwuskorupowych, w celu poprawienia ich tempa wzrostu. Np. w przypadku amura białego, pozwala to na wpuszczanie tej ryby do wód naturalnych bez niebezpieczeństwa przerybienia, czy możliwości zakłócenia stosunków ek

TRİPLOİD: Herbir çekirdeğin kromozomlarının üç dizi olarak üretilmesi tekniği ile muamele edilmiş hücre veya organizma, bu işlem sonucunda kısır bireyler oluşur. Böyle bir uygulama, bir bölgenin ekolojisine verilebilecek zararlar ve aşırı üreme tehlikesi gibi durumlar olmaksızın çim sazanı gibi türlerin doğada serbest olarak dolaşmasına olanak sağlar.

Was this helpful?
Olyan állapot, amelyben minden sejt három teljes kromoszómakészletet hordoz (vö. diploid, haploid). A növekedési teljesítmény javítására a triploidia halakban és kagylókban mesterségesen is előidézhető.


TRIPLOIDY: A state in which each cell harbours three sets of homologous chromosomes (cf. diploid, haploid). Triploidy can be experimentally induced in fish and bivalve molluscs in order to improve growth rate.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση κατά την οποία κάθε κύτταρο φέρει τρεις ομάδες ομόλογων χρωμοσωμάτων (πρβλ. διπλοειδές, απλοειδές). Η τριπλοειδία επάγεται πειραματικά σε ψάρια και μαλάκια με σκοπό να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.

TRIPLOIDIE: Etat dans lequel chaque cellule renferme trois jeux de chromosomes homologues (cf. diploïd, haploïd). La triploïdie peut être induite expérimentalement chez les poissons et les mollusques bivalves afin daméliorer le taux de croissance.

TRIPLOIDE: Organismo o célula que mediante técnicas específicas produce tres pares de cromosomas por núcleo y por este hecho resultan estériles. La esterilización permite liberar ciertas especies de peces en el medio natural sin riesgo de sobreproducción perjudicial para el medio ambiente.

TRIPLOIDÍA: Estado no cal cada célula contén tres xogos de cromosomas homólogos por núcleo (dif. diploide, haploide). A triploidía pode ser inducida experimentalmente nos peixes e moluscos bivalvos co fin de mellorar a taxa de crecemento.

TRIPLOIDI: Tilstand der alle celler har tre sett med homologe kromosomer (jfr. diploidi og haploidi). Kan induseres hos fisk og muslinger for å øke veksten.

TRIPLOIDALNOŚĆ: Stan, w którym każda komórka jest miejscem występowania trzech zestawów homologicznych chromosomów (porównaj: diploid, haploid). Triploidia mogą być eksperymentalnie wyprodukowane u ryb i mięczaków dwuskorupowych w celu poprawienia ich tempa wzrostu.

TRİPLOİDİ: Herbiri içerisinde üç dizi homolog kromozom (örn. diploid, haploid) barındıran hücre için kullanılan bir terim. Triploidi yöntemi balıklarda ve çift kabuklu yumuşakçalarda büyüme oranını arttırmak amacıyla deneysel olarak uygulanabilir.

Was this helpful?
A hasnyálmirigy által kiválasztott és a bélbe kibocsátott fehérjebontó enzim.


TRYPSIN: A proteolytic enzyme secreted by the pancreas and released into the intestine.

ΤΡΥΨΙΝΗ: Πρωτεολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από το πάγκρεας και ελευθερώνεται στα έντερα.

TRYPSINE: Enzyme protéolytique sécrétée par le pancréas et libérée dans lestomac.

TRIPSINA: Enzima proteolítica (de separación proteínica) secretada por el páncreas y liberada en el estómago.

TRIPSINA: Encima proteolítica secretada polo páncreas e liberada no intestino.

TRYPSIN: Proteolytisk enzym som skilles ut fra pankreas.

TRYPSYNA: Enzym proteolityczny, wydzielany przez trzustkę, uwalniany do jelita.

Tripsin: Pankreas tarafından salgılanan ve bağırsak içerisine bırakılan proteolitik bir enzim.

Was this helpful?
A gerincesek vérében előforduló kisméretű, orsó alakú, magvas sejtek; a véralvadásban van szerepük.


THROMBOCYTE: Small spindle-shaped nucleated cells found in vertebrates; minute bodies involved in blood clotting.

ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΑIΜΟΠΕΤΑΛIΑ: Μικρά ατρακτοειδή εμπύρηνα κύτταρα στο αίμα των σπονδυλοζώων, τα οποία συμμετέχουν στην θρόμβωση του αίματος.

THROMBOCYTES: Petites cellules nuclées et fusiformes des vertébrés impliquées dans la coagulation du sang.

TROMBOCITOS: Pequeñas células nucleadas y fusiformes de vertebrados implicadas en la coagulación de la sangre.

TROMBOCITOS: Pequenas células nucleadas e fusiformes de vertebrados implicadas na coagulación do sangue.

THROMBOCYTT: Spoleformede blodceller med kjerne som bidrar i koaguleringsprosessen.

TROMBOCYT: Małe wrzecionowate komórki jądrzaste występujące u kręgowców; drobne ciałka biorące udział w krzepnięciu krwi.

TROMBOSİT: Omurgalı hayvanlarda bulunan iğ şeklinde çekirdekli hücreler; kanın pıhtılaşmasında görev alır.

Was this helpful?
A vérben található plazmaprotein, amely a protrombint trombinná alakítja.


THROMBOPLASTIN: A plasma protein in blood that converts prothrombin to thrombin.

ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗ: Μια πρωτεΐνη στο πλάσμα του αίματος που μετατρέπει την πρωτοθρομβίνη σε θρομβίνη.

THROMBOPLASTINE: Protéine plasmatique présente dans le sang, qui transforme la prothrombine en thrombine.

TROMBOPLASTINA: Proteína del plasma sanguíneo que transforma la protrombina en trombina.

TROMBOPLASTINA: Proteína do plasma sanguíneo que transforma a protrombina en trombina.

TROMBOPLASTIN: Et plasmaprotein i blodet som konverterer protrombrin til trombrin.

TROMBOPLASTYNA: Białko osocza krwi, które przekształca protrombinę w trombinę.

TROMBOPLASTİN: Protrombini trombine çeviren kandaki bir plazma protein.

Was this helpful?
Az ovuláció utáni, megtermékenyítetlen ikra öregedését jelentő fogalom. A túlérés során az ikrák egy sor alaktani és összetételbeli változáson mennek keresztül, amelyek a minőség és az életképesség erőteljes csökkenéséhez vezetnek.


OVER-RIPENING: Term used to describe the process of aging in ovulated unfertilized eggs. During over-ripening eggs undergo a series of morphological and compositional changes leading to a progressive loss in quality or viability.

ΥΠΕΡΩΡΙΜΑΝΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος γιά την περιγραφή της γήρανσης μη γονιμοποιημένων αυγών μετά την ωοτοκία. Κατά την υπερωρίμανση τα αυγά υφίστανται μια σειρά από αλλαγές στην μορφολογία και την σύστασή τους που οδηγούν στην προοδευτική απώλεια της ποιότητας ή της βιωσιμότητάς τους.

POST MATURATION: Terme utilisé pour décrire le processus de vieillissement dans les oeufs non fertilisés. Pendant la post-maturation, les oeufs subissent une série de changements morphologiques et dans leur composition, entrainant une perte progressive de qualité et de viabilité.

POST-MADURACIÓN: Término utilizado para describir el proceso de envejecimiento en los huevos no fertilizados. Durante la post-maduración, los huevos sufren una serie de cambios morfológicos y también en su composición, llevando a una pérdida progresiva de calidad y de viabilidad.

POST-MADURACIÓN: Termo utilizado para describir o proceso de envellecemento nos ovos non fertilizados. Durante a post maduración, os ovos sofren unha serie de cambios morfolóxicos e tamén na súa composición, levando a unha perda progresiva de calidade e de viabilidade.

OVERMODEN: Betegnelse som brukes for å beskrive aldring av ubefruktede ovulerte egg. Ved overmodning gjennomgår egg en rekke morfologiske og innholdsmessige forandringer, som fører til et kontinuerlig reduksjon i kvalitet og levedyktighet.

PRZEJRZEWANIE: Termin używany do opisu procesu dojrzewania owulujących, niezapłodnionych jaj. Podczas przejrzewania jaja przechodzą serie zmian morfologicznych i kompozycyjnych prowadzących do stopniowego obniżenia ich jakości i żywotności.

Olgunlaşma süreci: Yumurtaların gelişmeye başlamasından döllenmeden hemen önceki durumuna kadar geçen süreyi tanımlamak için kullanılan terimdir. Olgunlaşma süreci bounca yumurtalar git gide art kalite ve yaşanabilirlik kayıplarınınya neden olan bir seri metamorfik ve komposizyon değişimleri geçirirler.

Was this helpful?
Olyan állapot, amelyben egy közeg, például oldószer egy anyagnak magasabb koncentrációját tartalmazza, mint amire normális esetben képes lenne az adott nyomás- és hőmérsékleti viszonyok között. A víz nitrogénnel való túltelítettsége gázbuborékok képződéséhez vezethet a halak vagy gerinctelenek vérében, gyakran halált okozva. A túltelítettséget a víz és a gázbuborékok együttes, nyomás alatt történő fecskendezésével vagy a hőmérséklet fokozatos emelésével lehet megvalósítani.


SUPERSATURATION: A condition in which a medium, such as a solvent, contains concentrations of a substance higher than it normally holds at a given temperature and pressure. Nitrogen supersaturation in water can lead to gas bubble formation in the blood of fish or invertebrates, often causing death. Supersaturation may be caused by pumping water and air bubbles together under pressure or by raising water temperature.

ΥΠΕΡΚΟΡΕΣΜΟΣ: Κατάσταση στην οποία ένα μέσον, όπως ένα διαλυτικό, περιέχει συγκέντρωση μιας ουσίας μεγαλύτερη από την μέγιστη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας (συγκέντρωση κορεσμού) που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη θερμοκρασία και πίεση. Υπερκορεσμός του νερού σε άζωτο οδηγεί σε δημιουργία φυσαλίδων αερίου στο αίμα των ψαριών ή ασπονδύλων, που προκαλεί συχνά θάνατο. Υπερκορεσμός προκαλείται από άντληση νερού και φυσαλίδων αέρα μαζί υπό πίεση, ή ανυψώνοντας την θερμοκρασία του νερού.

SURSATURATION: Condition dans laquelle un milieu, un solvant par exemple, renferme une substance à une concentration qui dépasse celle qui est normalement tolérée à une température et une pression déterminées. La sursaturation de lazote dans leau peut mener à la formation dembolies gazeuses dans le sang des poissons et des Invertébrés, provoquant souvent leur mort. La sursaturation peut être provoquée par le pompage sous pression de leau avec des bulles dair ou en augmentant la température de leau.

SOBRESATURACIÓN: Condición en la cuál un medio, un solvente por ejemplo, contiene una sustancia con una concentración que sobrepasa la concentración normalmente tolerada a una temperatura y presión determinadas. La sobresaturación del nitrógeno en el agua puede llevar a la formación de embolias gaseosas en la sangre de peces y de invertebrados, provocando a menudo su muerte. La sobresaturación puede ser provocada por bombeo de agua bajo presión con burbujas de aire o aumentando la temperatura del agua.

SOBRESATURACIÓN: Condición na cál un medio, un solvente por exemplo, contén unha substancia cunha concentración que supera a concentración normalmente tolerada a unha temperatura e presión determinadas. A sobresaturación do nitróxeno na auga pode levar á formación de embolias gasosas no sangue de peixes e de invertebrados, provocando a miúdo a súa morte. A sobresaturación pode ser provocada por bombeo baixo presión de auga con burbullas de aire ou aumentando a temperatura da auga.

OVERMETNING: Tilstand der et medium inneholder konsentrasjoner av en substans, som er over det normalt ved en gitt temperatur. Nitrogenovermetning i vann kan føre til dannelse av gassbobler i blodet hos fisk eller virvelløse dyr, som ofte gir dødelighet. Overmetting kan skapes ved å pumpe vann og luftbobler ilag under trykk eller ved å heve vanntemperatur.

PRZESYCENIE (roztworu): Stan, w którym środowiska, jak np. woda i inne rozpuszczalniki, zawierają wyższe koncentracje substancji przy danej temperaturze i ciśnieniu niż normalnie. Przesycenie wody azotem może prowadzić do wytwarzania się we krwi ryb lub bezkręgowców pęcherzyków gazowych (choroba gazowa), powodujących często ich śnięcie (np. czopowanie naczyń włosowatych). Przesycenie może być też powodowane pompowaniem wody, połączone z podciśnieniem i tworzącymi się pęcherzykami powietrza oraz podnoszeniem temperatur

Aşırıdoygunluk: Bir çözücünün belirli bir sıcaklık ve basınç altında normal olarak taşıyabileceği konsantrasyondan daha fazla madde bulundurması. Sudaki aşırı azot doygunluğu balıkların veya omurgalıların kanında gaz kabarcığı formasyonlarına neden olur, sık olarak ölüme neden olur. Artan sıcaklıkla beraber veya basınç altında su pompalanması aşırıdoygunluğa sebep olabilir

Was this helpful?
Valamilyen betegség megjelenése, pl. szerkezeti, élettani vagy viselkedésbeli változás, amely a megfigyelő számára értelmezhető.


SIGN: Any manifestation of disease, such as an aberration in structure, physiology, or behaviour, as interpreted by an observer.

ΣΗΜΑΔΙ, ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Κάθε εκδήλωση ασθένειας, όπως διαταραχή της δομής, φυσιολογίας ή συμπεριφοράς όπως αυτά ερμηνεύονται από έναν παρατηρητή.

SIGNE: Manifestation élémentaire dune maladie, par exemple une anomalie de structure, de physiologie ou de comportement, qui est significative de la présence de cette maladie.

SIGNO: Síntoma: manifestación de una enfermedad, por ejemplo en anomalías de estructura, de fisiología o de comportamiento, que indican la presencia de esta enfermedad.

SÍNTOMA: Manifestación dunha enfermidade, como anomalías de estrutura, de fisioloxía ou de comportamento, tal como é interpretado por un observador.

TEGN: Et hvert sykdomstegn, f.eks. observerbart avvik i fysiologi, struktur eller atferd.

OBJAW: Każde ujawnianie się choroby, jak np. aberracja w strukturze, fizjologii lub zachowaniu się, jak odczytywane (odbierane) są przez obserwatora.

BELİRTİ-SEMPTOM: Hastalığa ait yapısal, fiziksel ya da davranış bakımından meydana gelen bozulmalardır.

Was this helpful?
Egy betegség megjelenési formája, például szerkezeti, élettani vagy viselkedésbeli változás, amelyet a megfigyelő értelmez.


SYMPTOM: Any manifestation of disease, such as an aberration in structure, physiology, or behaviour, as interpreted by an observer.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Κάθε εκδήλωση ασθένειας, όπως διαταραχή της δομής, φυσιολογίας ή συμπεριφοράς όπως αυτά ερμηνεύονται από έναν παρατηρητή.

SYMPTOME: Manifestation élémentaire dune maladie, par exemple une anomalie de structure, de physiologie ou de comportement, qui est significative de la présence de cette maladie.

SÍNTOMA: Manifestación de una enfermedad, por ejemplo en anomalías de estructura, de fisiología o de comportamiento, que indican la presencia de esta enfermedad.

SÍNTOMA: Manifestación dunha enfermidade, por exemplo en anomalías na estrutura, fisioloxía ou comportamento, que é interpretada por un observador.

SYMPTOM: Et hvert sykdomstegn, f.eks. observerbart avvik i fysiologi, struktur eller atferd.

OBJAW/SYMPTOM: Każde ujawnienie się choroby, jak np. odchylenie w budowie od normy, fizjologii lub zachowaniu się, które zostało zauważone przez obserwatora.

Semptom: Hastalık belirtilerinin ortaya çıkması, yapının, fizyolojinin ya da davranışların bozulması, gözlemin değerlendirilmesi

Was this helpful?
Egy betegség jeleinek vagy tüneteinek csoportja, amelyek az adott betegségre együttesen jellemzőek.


SYNDROME: A group of signs or symptoms which, when considered together, characterize a disease.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ: Σύνολο σημείων ή συμπτωμάτων τα οποία, χαρακτηρίζουν μία ασθένεια.

SYNDROME: Ensemble des signes ou des symptômes qui caractérisent une maladie.

SÍNDROME: Conjunto de signos o síntomas que caracterizan una enfermedad.

SÍNDROME: Conxunto de signos ou síntomas que, examinados conxuntamente, caracterizan unha enfermidade.

SYNDROM: En gruppe med tegn eller symptomer som når de betraktes ilag karakteriseres som en sykdom.

ZESPÓŁ/SYNDROM: Grupa objawów lub symptomów, które łącznie rozważane, charakteryzują daną chorobę.

Sendrom: Bir hastalığı tanımlayan birkaç işaret veya semptom.

Was this helpful?
Olyan állat, amely valamilyen fertőző mikroorganizmust hordoz, de nem mutatja a betegség jellemző tüneteit.


ASYMPTOMATIC CARRIER: An animal carrying an infectious agent, but showing no overt signs of the disease.

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤIΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Ζώο το οποίο έχει μολυνθεί, αλλά δεν παρουσιάζει έκδηλα συμπτώματα της ασθένειας.

PORTEUR SAIN: Animal porteur dun agent infectieux, mais ne présentant aucun symptôme de la maladie correspondante.

PORTADOR ASINTOMÁTICO: Animal portador de un agente infeccioso, pero que no presenta ningún síntoma de la enfermedad correspondiente.

PORTADOR ASINTOMÁTICO: Animal portador dun axente infeccioso, pero que non presenta ningún síntoma da enfermidade.

ASYMPTOMATISK BÆRER: Et infisert dyr som ikke viser tydelige symptomer på sykdom.

NOSICIEL BEZOBJAWOWY: Zwierzę będące nosicielem czynnika zakaźnego, ale nie objawia widocznych oznak choroby.

ASEMPTOMATİK TAŞIYICI: Bulaşıcı ajan taşıyan, ama hastalığın belirtisini açık olarak göstermeyen bir hayvan.

Was this helpful?
Az a szint, amelyen túl egy szervezet nem képes tovább elviselni valamit/valamely állapotot.


TOLERANCE LIMIT: The level beyond which an organism no longer has the capacity to endure something/ a state.

ΑΝΤΟΧΗ: Το επίπεδο πέρα από το οποίο ένας οργανισμός δεν έχει την ικανότητα να ενδυναμώσει κάτι /μια κατάσταση.

LIMITE DE TOLERANCE: Le niveau au-delà duquel un organisme na plus la capacité de supporter certaines conditions.

TOLERANCIA LÍMITE: El nivel más allá del cuál un organismo ya no tiene la capacidad de soportar algo o una condición.

TOLERANCIA LÍMITE: O nivel máis alá do cál un organismo xa non ten a capacidade de soportar algo ou unha condición

TOLERANSEGRENSE: Grensen for hvor mye en organisme kan tåle.

GRANICA TOLERANCJI: Poziom oddziaływania czynnika środowiskowego, powyżej i poniżej którego organizm traci możliwość tolerowania tego czynnika (przeżycia).

TOLERANS LİMİTİ: Bir organizmanın herhangi bir şeye daha fazla dayanma kapasitesinin olmadığı seviye / bir durum.

Was this helpful?
Kizárólag tengerben élő állati szervezetek által alkotott rendszertani törzs. Jellegzetességük a táplálkozásra, mozgásra, légzésre és érzékelésre szolgáló vízedényrendszer. Ebbe a törzsbe tartoznak a tengeri csillagok, tengeri sünök és tengeri uborkák, a két utóbbi csoport bizonyos fajait tenyésztik is.


ECHINODERM: A phylum of exclusively marine organisms characterized by a unique water vascular system used for nutrition, locomotion, respiration and perception. This Phylum includes starfish, holothurians and sea urchins; certain species of the two latter groups are cultured.

ΕΧIΝΟΔΕΡΜΑ: Φύλο αποκλειστικά θαλάσσιων οργανισμών που χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό αγγειακό σύστημα κυκλοφορίας του νερού, το οποίο χρησιμεύει στη διατροφή, κίνηση, αναπνοή και αντίληψη. Το φύλο αυτό περιλαμβάνει τους αστερίες, τα ολοθούρια και τους αχινούς. Ορισμένα είδη της τελευταίας ομάδας καλλιεργούνται.

ECHINODERME: Embranchement dorganismes exclusivement marins possédant un système vasculaire à eau servant à lalimentation, à la locomotion, à la respiration et à la perception. Cet embranchement inclut les étoiles de mer, les holothuries et les oursins. Certaines espèces de ces deux derniers groupes sont cultivées.

EQUINODERMOS: Filum de organismos exclusivamente marinos que poseen un sistema vascular de agua que sirve para la alimentación, la locomoción, la respiración y la percepción. Este filum incluye las estrellas de mar, holoturoideos erizos de mar. Algunas especies de estos dos últimos grupos se cultivan.

EQUINODERMOS: Filo de organismos exclusivamente mariños caracterizados por un sistema vascular acuoso único que serve para a alimentación, a locomoción, a respiración e a percepción. Este filo inclúe as estrelas de mar, holoturoideos e ourizos de mar, entres outros. Algunhas especies destes dous últimos grupos cultívanse.

PIGGHUD (ECHINODERMATA): Et fylum (rekke) kun bestående av marine organismer, karakterisert ved et unikt vaskularsystem brukt til ernæring, bevegelse, respirasjon og oppfatning. Dette fylumet inkluderer sjøstjerner, sjøpølser (q.v.) og sjøpinnsviner. Det drives oppdrett på visse arter av de to sistnevnte gruppene.

SZKARŁUPIEŃ (Echinoderma): Typ wyłącznie organizmów morskich charakteryzujących się unikalnym wodnym układem naczyniowym, używanym do odżywiania się, poruszania, oddychania i ogólnej orientacji. Typ ten obejmuje rozgwiazdy, strzykwy i jeżowce morskie; niektóre gatunki dwóch ostatnich grup są przedmiotem hodowli.

DERİSİ DİKENLİLER: Yalnızca deniz organizmalarında, beslenme, solunum, hareket ve algı için kullanılan benzersiz bir damar sistemiyle karakterize edilen bir filum.

Was this helpful?
A lebegő kultúráknak az a típusa, amelynél a nevelésre szolgáló szerkezeteket (pl. köteleket) egy tutajhoz rögzítik (pl. a bateas kagylók tenyésztése Dél-Spanyolországban vagy az osztrigatenyésztés Japánban).


RAFT CULTURE: Form of suspended culture in which the ongrowing structures (ropes etc.) are suspended from a raft (e.g. bateas mussel culture in S. Spain and oyster culture in Japan)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΕΣ: Μορφή αιρούμενης καλλιέργειας (βλ.λ) κατά την οποία τα σχοινιά πάχυνσης εξαρτώνται από επιπλέουσες σχεδίες (π.χ. καλλιέργειες μυδιών bateas στην Νότιο Ισπανία και στρειδοκαλλιέργειες στην Ιαπωνία).

CULTURE SOUS RADEAU: Forme de culture en suspension; les supports de grossissement (fils par exemple) étant suspendus sous un radeau (par exemple la culture de moules sous des batéas en Espagne ou la culture dhuîtres au Japon).

CULTIVO EN BALSA: Forma de cultivo en suspención; los suportes de engorde (hilos por ejemplo) están suspendidos bajo la balsa (por ejemplo el cultivo de mejillón bajo bateas en España o el cultivo de ostras en Japón).

CULTIVO EN BALSA: Forma de cultivo en suspención; os suportes de engorde (cordas, por exemplo) están suspendidos baixo a balsa (por exemplo o cultivo de mexillón baixo bateas en España ou o cultivo de ostras en Xapón).

FLÅTEKULTUR: Type hengekultur der påvekstssubstratet (tau etc.) henger fra en flåte (f.eks. blåskjelloppdrett i syd Spania og østersoppdrett i Japan).

HODOWLA TRATWOWA: Forma hodowli zawieszonej, w której na długich linach zwisających do wody z tratwy (często w ażurowych pojemnikach) są hodowane małże (np. hodowle małży w południowej Hiszpanii i ostryg w Japonii).

RAFT KÜLTÜR: Yapılar (örneğin halat) üzerinde büyüyen asılı kültür formu; bir bottan asılı halde bulunur ( Örneğin, ispanyadaki midye kültürleri ve Japonyada istiridye kültürleri)

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES