AMC LIMITED

G

A Cestoda osztályba tartozó élősködő életmódú, szelvényezett laposférgek köznyelvi elnevezése.


TAPE WORM: Common non-specific term for various segmented parasitic flatworms of the Class Cestoda.

ΤΑΙΝΙΑ: Κοινός μή ειδικός όρος για διάφορους παρασιτικούς Κεστώδεις που φέρουν μεταμέρεια.

VER SOLITAIRE: Terme non-spécifique dusage courant décrivant un nombre de vers parasites de la classe des Cestodes.

GUSANO SOLITARIO: Término no específico pero común que describe el nombre gusanos parásitos de la clase de cestodos.

TENIA / SOLITARIA: Termo inespecífico empregado para varios vermes parasitos planos (platelmintos) da Clase Cestodos.

BENDELMARK: Vanlig uspesifikk betegnelse for ulike segmenterte parasittiske flatmarker tilhørende klasse Cestoda.

TASIEMIEC: Zwykle niespecyficzna nazwa różnych członowanych pasożytniczych tasiemców klasy Cestoda.

Tenya: Cestoda(Yassı kurtlar) sınıfının segmentli değişik parazitik yassı solucanları için kullanılan spesifik olmayan bir terimdir.

Was this helpful?
Az emésztőcsatornának közvetlenül a szájüreg mögött és a nyelőcső előtt elhelyezkedő része; néha a táplálékot feldolgozó speciális szervek (fogak, tüskék, lemezek) csatlakoznak hozzá. Halakban a garatot a kopoltyúívek veszik körül.


PHARYNX: That part of the digestive tract situated immediately posterior to the mouth and anterior to the oesophagus: sometimes bears specialized structures (teeth, spikes, plates) for processing food. In fish, the gill arches surround the pharynx.

ΦΑΡΥΓΓΑΣ: Τμήμα του πεπτικού σωλήνα ευρισκόμενο αμέσως μετά το στόμα και πριν τον οισοφάγο. Σε μερικές περιπτώσεις φέρει ειδικευμένα εξαρτήματα (δόντια κλπ. μασητικά μόρια) για τον τεμαχισμό ή την σύνθλιψη της τροφής. Στα ψάρια περιβάλλεται από τα βραγχιακά τόξα.

PHARYNX: Partie du tractus digestif immédiatement postérieure à la bouche et antérieure à lœsophage; portant quelquefois des structures spécialisées (dents, épines) à fonctions alimentaires. Les arcs branchiaux entourent le pharynx.

FARINGE: Parte del tubo digestivo inmediatamente posterior a la boca y anterior al esófago; a veces incorpora estructuras especializadas (dientes, espinas) con funciones alimentarias. Los arcos branquiales que rodean la faringe.

FARINXE: Parte do tubo dixestivo inmediatamente posterior á boca e anterior ao esófago; ás veces incorpora estruturas especializadas (dentes, espiñas, placas) con funcións alimentarias. Os arcos branquiais que rodean a farinxe dos peixes.

PHARYNX (SVELG): Delen av fordøyelseskanalen som sitter rett bak munnen fremfor spiserøret (oesophagus). Har av og til spesialiserte strukturer kalt svelgbeinstenner. Hos fisk omgir gjellebuene svelget.

GARDŁO: Część przewodu pokarmowego usytuowana bezpośrednio z tyłu za otworem gębowym i w przedniej części przełyku; czasami posiada wyspecjalizowane struktury (zęby, kolce, płytki) do przetwarzania pokarmu. U ryb gardło otaczają łuki skrzelowe.

FARİNKS: Ağızın hemen arka kısmından özefagusun önüne kadarki sindirim bölgesindeki kısım: besini sindirmek için ayılardaki özelleşmiş yapılar (dişler, çıkıntılar, damaklar). Balıklarda solungaç arkları farinksi çevirir.

Was this helpful?
A garattal kapcsolatos.


PHARYNGEAL: Pertaining to the pharynx.

ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος με τον φάρυγγα.

PHARYNGIEN: Qui se rapporte au pharynx.

FARÍNGEO: Que se refiere a la faringe.

FARÍNXEO: Pertencente á farinxe.

FARYNGAL: Vedrører svelget (pharynx).

GARDŁOWY: Odnosi się do gardła.

GIRTLAK (FARİNGEAL): Yutak ile ilgili.

Was this helpful?
A Natantia alrendbe tartozó tízlábú rákok, általában a Penaeus nemzetség fajai. A "garnélarák" és a "királyrák" megnevezéseket hagyományosan megkülönböztetés nélkül használják. A FAO meghatározása szerint a tengerben és kevert vízben élő fajokat garnélarákoknak, az édesvízi fajokat királyrákoknak nevezzük.


SHRIMP: Decapod crustaceans of the suborder Natantia, commonly the Penaeus spp. Traditionally the terms for shrimp and prawn are interchangeably used of different species in different parts of the world. The FAO convention is to call marine and brackish water forms shrimps, and fresh water forms prawns.

ΓΑΡIΔΑ: Δεκάποδο καρκινοειδές της υποτάξης Κολυμβητικά (Natantia), συνήθως του γένους Penaeus. Παραδοσιακά οι όροι γαρίδα και καραβίδα χρησιμοποιούνται εναλλάξ γιά διάφορα είδη σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με την σύμβαση του FAO οι μορφές που ζούν στην θάλασσα και τα υφάλμυρα νερά καλούνται γαρίδες (shrimps) ενώ εκείνες του γλυκού νερού καραβίδες (prawns).

CREVETTES: Crustacé décapode appartenant au sous-ordre des Natantia; souvent des espèces de Penaeus. Deux termes anglo-saxons sont utilisés afin de décrire les crevettes; "shrimp" et "prawn". Les deux termes sont couramment employés de façon interchangeable, mais la convention de la FAO est de réserver le terme "shrimp" pour les crevettes marines et deau douce et le terme "prawn" pour les espèces dulçaquicoles.

CAMARÓN: Crustáceo decápodo que pertenece al suborden de Natantia; a menudo especies de Penaeus. Dos términos anglosajonos son utilizados con el fin de describir los camarones; “shrimp” y “prawn”. Los dos términos son normalmente utilizados de manera intercambiable, pero la convención de la FAO se reserva el termino “shrimp” para los camarones marinos y de agua salobre y el término “prawn” para las especies de agua dulce.

LAGOSTINO OU GAMBA (GL) / CAMARÓN (SUDAMÉRICA): Crustáceo decápodo que pertence á suborde de Natantia; a miúdo especies de Penaeus. Tradicionalmente úsanse dous termos anglosaxons co fin de describir os lagostinos; "shrimp" e "prawn", "lagostino e "camarón". Os dous termos son normalmente utilizados de indistinta forma para diferentes especies en diferentes partes do mundo. A convención da FAO resérvase o termo "shrimp" para os lagostinos mariños e de auga salobre e o termo "prawn" para as especies de camaróns de auga doce.

SHRIMP(PENAEUS spp): Tifotet krepsdyr, vanligvis Penaeus spp. Tradisjonelt brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” (på engelsk) på forskjellig måte ulike plasser i verden. FAO definisjon: Marine og brakkvannsarter kalles ”shrimps”, og ferskvannsarter kalles ”prawns”.

KREWETKA: Skorupiaki dziesięcionogie z podrzędu Natantia, zazwyczaj z rodzaju Penaeus spp. Tradycyjnie terminu krewetka (shrimp) i krewetka (prawn) są używane zamiennie w stosunku do różnych gatunków w różnych częściach kuli ziemskiej. Konwencja FAO wymaga nazywania morskich i słonowodnych gatunków krewetek "shrimps” a słodkowodnych "prawns”.

Karides: Natantia subordosunun dekapod kabukluları, yaygın olarak Penaeus spp. dir. Geleneksel olarak karidesler ve deniz tekeleri için kullanılan terim dünyanın farklı bölgelerindeki farklı türler için değiştirilerek kullanılır. FAO sözleşmesi deniz ve tuzlu su türlerini karides ve tatlı su formlarını da deniz tekesi olarak isimlendirir.

Was this helpful?
A gyomorfal gyulladása.


GASTRITIS: Inflammation of the stomach wall.

ΓΑΣΤΡIΤIΔΑ: Μόλυνση του στομαχικού τοιχώματος.

GASTRITE: Inflammation de la muqueuse de lestomac.

GASTRITIS: Inflamación de la mucosa estomacal.

GASTRITE: Inflamación da parede estomacal.

GASTRITT (MAGEKATARR): Betennelse i mageveggen.

NIEŻYT ŻOŁĄDKA: Zapalenie ściany żołądka.

GASTRİT (MİDE YANMASI): Mide duvarının iltihaplanması

Was this helpful?
A gyomor és a belek nyálkahártyájának gyulladása.


GASTROENTERITIS: Inflammation of the mucosa of the stomach and intestines.

ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡIΤIΔΑ: Μόλυνση του βλεννογόνου του στομάχου και των εντέρων.

GASTRO-ENTERITE: Inflammation simultanée de la muqueuse de lestomac et de celle des intestins.

GASTROENTERITIS: Inflamación simultanea de la mucosa del estomago y de los intestinos.

GASTROENTERITE: Inflamación da mucosa estomacal e intestinos

GASTROENTERITT (MAGE- OG TARMKATARR): Betennelse av mucosa i tarm og mage.

ZAPALENIE ŹOŁĄDKA I JELIT: Zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit.

GASTROENTERİTİS (MİDE VE BARSAK YANGISI): Barsaklar ve midenin mukozasında oluşan itihaplar

Was this helpful?
A puhatestűek egyik osztálya. Az ide tartozó fajoknak lehet egy darabból álló házuk; valamennyi fajnak nagyméretű, izmos lába van, amellyel lassú mozgásra képesek; ebbe az osztályba tartozik a kaliforniai ehető kagyló, valamint a meztelen- és házas csigák.


GASTROPODS: Class of molluscs with a univalve shell or none; large musculcar foot, used in locomotion; includes abalone, whelks, winkles, slugs and snails.

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ: Κλάση μαλακίων με μονόθυρο κέλυφος ή χωρίς κέλυφος. Διαθέτουν μεγάλο μυïκό πόδα που χρησιμοποιείται στην κίνηση. Περιλαμβάνει τα σαλιγκάρια, τους γυμνοσάλιαγκες, τις λιττορίνες, κ.λ.π.

GASTEROPODES: Classe de mollusques comportant (ou non) une coquille univalve, avec muscle pédieux important servant à la locomotion. Il comprend les buccins, les bigorneaux, les limaces, les escargots et les ormeaux.

GASTERÓPODO: Clase ce moluscos que lleva (o no) una concha univalva, con un importante músculo pedio que sirve para la locomoción; incluye los abalones (oreja de mar) buccinos, bígaros y caracoles.

GASTERÓPODO: Clase de moluscos que leva (ou non) unha cuncha univalva, cun importante pé muscular que serve para a locomoción; inclúe os abalóns (orella de mar) buccinos, bígaros ou caramuxos, lesmas e caracois.

GASTROPODA (SNEGLER) : Klasse av bløtdyr (mollusker) med ett eller ingen skall. Har en stor muskuløs fot, som brukes til bevegelse. Inkluderer abalone, landsnegler og strandsnegler.

BRZUCHONOGI (Gastropoda): Klasa mięczaków bez lub z jedną muszlą; do poruszania się służy duża muskularna noga; obejmują: słuchotki kalifornijskie, trąbiki sfałdowane, pobrzeżki, nagie ślimaki i ślimaki.

Salyangozlar (Karındanbacaklılar): Karındanbacklılar Yumuşakçalar sınıfında olup kabuklu ve kabuksuz olabilirler , Hareket için büyü ve kaslı ayaklarını kullanırlar. Bu grup deniz kulağı, deniz salyangozu, sümüklü böcekleri içerir.

Was this helpful?
A halak különböző szerveiben és testüregeiben kialakuló levegőzárvány, amelyet elsősorban a légkörben előforduló közömbös gázok túltelítettsége okoz. A légbuborék-betegség gyakran fordul elő az erőművek hűtőcsatornáiban élő halakban télen, amikor a hideg víz gyorsan felmelegszik az erőmű hűtőrendszerén való áthaladás során. A halkeltetők számára is gondot jelent, különösen fúrt kutakból nyert víz használata esetén. A túltelített víz hatására a halak szeme kidülled, és olyan tüneteket is mutathat


GAS BUBBLE DISEASE: Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛIΔΩΝ: Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου

EMBOLIE GAZEUSE (2): Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs

EMBOLIA GASEOSA (2): Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de “narcolepsia” que sufren los buceadores que suben

EMBOLIA GASOSA (2): Formación de burbullas de gas en diversos órganos e cavidades do corpo dos peixes, provocada por sobresaturación de gas, principalemente dos gases inertes da atmosfera. A enfermidade da burbulla a miúdo pódese observar en peixes dentro das canles de evacuación das centrais eléctricas en inverno cando a auga se quenta rapidamente ao pasar polos condensadores da central. Os peixes expostos a auga sobresaturada poden presentar síntomas de exoftalmía e outros síntomas similares aos "bends" (mareos,

GASSBLÆRESYKE: Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart av dykkere med

CHOROBA GAZOWA : Zatory gazowe w różnych narządach i zagłębieniach u ryb, powodowane przez przesycenie wody głównie obojętnymi gazami atmosferycznymi. Choroba gazowa dotyka często ryby zimą w kanałach odprowadzających podgrzane wody z elektrowni, kiedy zimna woda jest szybko podgrzana w czasie przepływania przez kondensatory bloków energetycznych. Stanowi to również problem w wylęgarniach, szczególnie używających wodę z odwiertów. U ryb wystawionych na działanie przesyconej wody gazami może występować wytrzeszc

GAZ KABARCIĞI HASTALIĞI: Balıkların boşluklarında ve organlarında gaz embolizimi ile atmosferdeki gazlar süper doygunluğa sebep olur. Özellikle kış aylarında boşaltım kanallarında soğuk su borulardan geçerken hızlı ısınırsa balıklar gaz hastalığından etkilenir. Bu kuluçkahanelerde önemli problemdir. Özellikleartezyen suları kullanıldığında. Balık doymuş suya maruz bırakıldığında aynen dalgıçların çok hızlı bir tırmanış yaptıklarında uğradıkları "bükme veya gaz hastalığı" benzeri diğer hastalıklar ve exophthalmia görüleb

Was this helpful?
Annak mértéke, hogy egy kifejlett élősködő hányféle gazdaszervezetet képes megfertőzni.


HOST SPECIFICITY: The degree to which an adult parasite is restricted in its use of host species.

ΕIΔIΚΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΞΕΝIΣΤΗ: Ο βαθμός στον οποίο ένα ενήλικο παράσιτο περιορίζεται, όσον αφορά την ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιεί ως ξενιστές.

SPECIFICITE VIS A VIS DE LHOTE: Degré de limitation de la variété despèces hôtes strictement inféodées à une espèce de parasite à létat adulte.

ESPECIFICIDAD HACIA EL HUÉSPED: Grado de limitación de la variedad de especies huéspedes estrictamente enfeudados a una especie de parásito en estado adulto.

EMBOLIA GASOSA (2): Formación de burbullas de gas en diversos órganos e cavidades do corpo dos peixes, provocada por sobresaturación de gas, principalemente dos gases inertes da atmosfera. A enfermidade da burbulla a miúdo pódese observar en peixes dentro das canles de evacuación das centrais eléctricas en inverno cando a auga se quenta rapidamente ao pasar polos condensadores da central. Os peixes expostos a auga sobresaturada poden presentar síntomas de exoftalmía e outros síntomas similares aos "bends" (mareos,

VERTSSPESIFISITET: Til hvilken grad en voksen parasitt er avgrenset i sin bruk av vertsarter.

SPECYFICZNOŚĆ GOSPODARZA/ŻYWICIELA: Stopień, do którego dorosły pasożyt jest ograniczony w swoim wyborze gatunku gospodarza.

KONAKÇI ÖZELLİĞİ: Yetişkin parazitin kullandığı konakçı türleri sınırlama derecesi.

Was this helpful?
Az a szervezet, amelyen vagy amelyben az élősködő él, és amelytől a számára szükséges anyagcseretermékeket vagy egyéb biológiai szükségleteket, például a ragadozók elleni védelmet kapja.


HOST: Organism on or in which a parasite lives, and from which it receives required metabolic products and occasionally, other biological needs, such as protection from predators.

ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός, επί ή εντός του οποίου ζει ένα παράσιτο, και από τον οποίο το παράσιτο λαμβάνει τα απαιτούμενα μεταβολικά προïόντα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καλύπτει και άλλες ανάγκες, όπως π.χ. προστασία από τους θηρευτές.

HOTE: Organisme dans lequel vit le parasite, et duquel il reçoit les produits nécessaires à son métabolisme et parfois dautres avantages biologiques comme la protection envers ses prédateurs.

HUÉSPED: Organismo en el cual vive el parásito, y a partir del cual recibe los productos necesarios por su metabolismo y a veces otras ventajas biológicas como la protección de sus predadores.

HOSPEDADOR / ANFITRIÓN : Organismo en ou sobre o cal vive o parasito, e a partir do cal recibe os produtos necesarios para o seu metabolismo e ás veces outras vantaxes biolóxicas como a protección fronte aos seus predadores.

VERT: Organisme som en parasitt lever i eller på, og mottar nødvendige metabolske produkter fra. Og i noen tilfeller andre biologiske behov som vern mot predatorer.

GOSPODARZ/ŻYWICIEL: Organizm na/lub w którym pasożyt żyje i od którego otrzymuje potrzebne produkty metaboliczne a sporadycznie inne świadczenia biologiczne, jak np. ochronę przed drapieżnikami.

KONAKÇI: Metabolik ürünleri almak ve zaman zaman saldırganlardan korunmak gibi diğer biyolojik ihtiyaçlar yüzünden organizmanın üzerinde ve içinde parazit canlılardır.

Was this helpful?
A gázok, általában a nitrogén eltávolítása a haltenyésztésre használt vízből. Fontos eljárás, mivel a nitrogén túltelítettsége gázbuborék-betegséget okozhat. A gázmentesítés két legelterjedtebb módszere a vákuumos gázmentesítők és a kitöltött oszlopok használata.


DEGASS: Process by which gas, usually N2, is removed from culture water, an important process because supersaturation of the gas can lead to gas bubble disease. Commonly used methods of degassing are vacuum degassers and packed columns.

ΑΠΑΕΡΩΣΗ: Διαδικασία κατά την οποία αέριο, συνήθως Ν2, απομακρύνεται από το νερό της καλλιέργειας. Πρόκειται για σημαντική διαδικασία, διότι ο υπερκορεσμός του αερίου μπορεί να οδηγήσει στην ασθένεια των αεροφυσαλίδων. Συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι απαέρωσης είναι η απαρέωση σε κενό και η χρήση διαχωριστικών στηλών.

DEGAZER: Processus délimination de gaz (surtout azote,N2) de leau de culture. Ce processus est important parce que la sursaturation en gaz peut aboutir à des embolies gazeuses. Les méthodes usuelles comprennent le dégazage sous vide, et par passage sur colonne de dégazage.

DESGASIFICAR: Proceso de eliminación de gas (sobre todo nitrógenoN2) del agua de cultivo. Este proceso es importante dado que una sobresaturación de gas puede provocar embolias gaseosas. Los métodos más usados son el vacío, y las columnas de desgasificación.

DESGASIFICAR: Proceso de eliminación de gas (sobre todo nitróxeno N2) da auga de cultivo. Este proceso é importante dado que unha sobresaturación de gas pode provocar a enfermidade da burbulla. Os métodos máis usados son desgasificadores de baleiro, e as columnas compactas de desgasificación.

AVGASSING (LUFTING): Prosess der gass, vanligvis N2, fjernes fra oppdrettsvann. Viktig prosess siden gassovermetning kan føre til gassblæresyke. Mye brukte metoder for avgassing er vakuumluftere og kolonneluftere.

ODGAZOWANIE: Proces, w którym z wody w urządzeniach hodowlanych usuwany jest gaz, zwykle N2; ważny proces, ponieważ przesycenie gazem może prowadzić do choroby gazowej. Zwykle stosowanymi metodami odgazowującymi są: odgazowywacz próżniowy i kolumna z wypełnieniem.

GAZ BOŞALTIMI: Genellikle N2 gazının yetiştirme suyundan ayrıştırılması işlemidir. Bu işlem çok önemlidir çünkü aşırı gaz doygunluğu, gaz kabarcığı hastalığına sebebiyet verebilir. Genelde kullanılan yöntemler, vakumlu gaz çıkarıcılar ve paketlenmiş sütunlardır.

Was this helpful?
A bőr gyulladásakor termelődő sárga színű, sűrű folyadék. Folyadékból (I>liquor puris) és a benne lévő elhalt fehérvérsejtekből (leukocitákból) áll.


PUS: A viscous yellow fluid produced as a result of inflammation of the skin. It consists of a liquid (liquor puris) containing dead white blood cells (leucocytes).

ΠΥΟΝ: Πηκτό κίτρινο υγρό που παράγεται ως αποτέλεσμα φλεγμονής του δέρματος. Αποτελείται από ένα υγρό (liquor puris) που περιέχει νεκρά λευκά αιμοσφαίρια (λευκοκύτταρα)

PUS: Liquide jaune visqueux résultant de linflammation de la peau. Cest un liquide (liquor puris) contenant des globules blancs morts (leucocytes).

PUS: Líquido amarillo viscoso que resulta de la inflamación de la piel. Es un líquido (liquor puris) que contiene glóbulos blancos muertos (leucocitos).

PUS: Líquido amarelo viscoso que resulta da inflamación da pel. É un líquido (liquor puris) que contén glóbulos brancos mortos (leucocitos).

PUSS (MATERIE): Viskøs gul væske som produseres ved betennelse i huden.

ROPA (z rany): Lepki, żółty płyn, wytwarzany w wyniku zapalenia skóry. Zawiera on ciecz (składającą się z rzadkiego, bogatego w białko płynu) zawierającego obumarłe białe krwinki (leukocyty).

Apse: Deri iltahabı sonucu yapışkan sarı viskoz bir sıvı üretimi olur. İçinde ölü kan hücresi akyuvarlardan (lökosit) oluşan bir sıvı (liquor puris ) bulundurur.

Was this helpful?
Gennyet tartalmazó, vagy abból álló.


PURULENT: Containing or consisting of pus.

ΠΥΩΔΗΣ: Ο περιέχων ή ο αποτελούμενος από πύον.

PURULENT: Qui a laspect ou la nature du pus; qui produit ou qui contient du pus.

PURULENTO: Que tiene el aspecto o naturaleza de pus; que produce o contiene pus.

PURULENTO: Que ten o aspecto ou natureza de pus; que produce ou contén pus.

PURULENT: Inneholder eller består av materie.

ROPNY: Zawierający lub składający się z ropy (np. wrzód).

İLİTİHAPLI: İltihapdan oluşan veya içeren.

Was this helpful?
(1) Valamely egyed örökölt tulajdonságai vagy genetikai jellegei; a sejt összes genetikai anyaga, általában csak a maganyagra vonatkoztatva. (2) Azonos genetikai tulajdonságokat hordozó egyedek összessége; biotípus. (3) Az az egyed, amelyen egy nemzetségszintű taxon alapszik; a típusfaj holotípusa. (4) Egy adott egyedi szervezet kromoszómáiban található kifejeződő és látens gének összessége.


GENOTYPE: (1) The heredity or genetic constitution of an individual; all the genetic material of a cell, usually referring only to the nuclear material. (2) All the individuals sharing the same genetic constitution; biotype. (3) The specimen on which a genus-group taxon is based; the primary type of the type species. (4) The sum total of the genes contained in the chromosomes of an individual organism, both those that are expressed and those that are latent.

ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ: (1) Η κληρονομικότητα ή η γενετική σύνθεση ενός ατόμου. Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός κυττάρου, συνήθως μόνο του πυρηνικού υλικού. (2) Το σύνολο των ατόμων με την ίδια γενετική σύσταση; βιότυπος. (3) Το άτομο στο οποίο βασίστηκε ο προσδιορισμός μιας ταξινομικής μονάδας στο επίπεδο του γένους; ο αρχέτυπος ενός είδους. (4) Το σύνολο των γονιδίων που περιέχονται στα χρωμοσώματα ενός ατόμου, τόσο εκείνων που εκφράζονται, όσο και των αδρανών.

GENOTYPE: (1) La constitution génétique ou héréditaire dun individu; lensemble de toute la matière génétique dune cellule (se réfère normalement à la matière nucléaire uniquement). (2) Tous les individus partageant la même constitution génétique; biotype. (3) Le spécimen type sur lequel est basé un groupe taxonomique du rang de genre; le type primaire de ce spécimen type. (4) La somme totale de tous les gènes portés sur les chromosomes dun individu, quils soient exprimés ou latents.

GENOTIPO: (1) La herencia o constitución genética de un individuo; todo el material genético de la célula, normalmente referido sólo al material nuclear (2) Todos los individuos que comparten la misma constitución genética; biotipo.(3) El especimen en el cuál está basado el grupo taxonómico género; el tipo primario de las especies tipo (4) La suma total de genes contenidos en los cromosomas de un organismo individual, los que se expresan y los que están latentes

XENOTIPO: (1) A herdanza ou constitución xenética dun individuo; todo o material xenético da célula, normalmente referido só ao material nuclear (2) Todos os individuos que comparten a mesma constitución xenética; biotipo.(3) O espécime no cal está baseado o grupo taxonómico xénero; o tipo primario das especies tipo (4) A suma total de xenes contidos nos cromosomas dun organismo individual, os que se expresan e os que están latentes

GENOTYPE: (1) Genetisk sammensetning av et individ. Alt genetisk materiale i en celle, refererer vanligvis kun til kjernematerialet. (2) Alle individer som har samme genetiske sammensetning, biotype. (3) Prøveeksemplar som en slektgruppe-klassifikasjon er basert på. Det opprinnelige eksemplaret av arten. (4) Den totale summen av gener i kromosomer som finnes i en enkelt organisme, både de som er uttrykt og de som er latente.

GENOTYP: (1) Zestaw genów osobnika; cały materiał genetyczny komórki (zwykle w znaczeniu materialu genetycznego w jądrze komórkowym). (2) Wszystkie osobniki mające ten sam zestaw genów; biotyp. (3) Osobnik, na podstawie którego opisano takson o randze rodzaju; pierwotny okaz gatunku typowego. (4) Wszystkie geny, zarówno te podlegające ekspresji, jak i latentne, zawarte w chromosomach organizmu.

GENOTİP: (1) Bireyin katılım veya genetik yapısı; bir hücrenin tüm genetik materyali, çoğunlukla hücresel materyale atfedilir. (2) Aynı genetik yapıyı paylaşan tüm canlılar; biyotip. (3) bir cins-grup takson tabanlı birey; tip türün temel yapısı. (4) tek bir organizmanın kromozomunda bulunan genlerin toplamı, hem gözüken hemde gizli olanlar.

Was this helpful?
A föld belső hője által felmelegített kutakból nyert víz felhasználása kereskedelmi célú haltermelésre; lehetővé teszi a melegvízi fajok tenyésztését a hidegebb éghajlatú területeken.


GEOTHERMAL AQUACULTURE: The use of warm water from wells naturally heated by the earths interior to produce fish or shellfish commercially; permits the raising of warm-water species in colder climates.

ΓΕΩΘΕΡΜIΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Η χρησιμοποίηση του θερμού νερού που αντλείται από γεωτρήσεις σε θερμούς υπόγειους υδροφορείς για την εμπορική παραγωγή ψαριών και μαλακίων. Επιτρέπει τη διατροφή ειδών των θερμών νερών σε ψυχρότερα κλίματα.

AQUACULTURE GÉOTHERMIQUE: Utilisation deau chaude provenant de forages dans des nappes souterraines deau chaude pour la production de poissons ou de coquillages; elle permet délever des espèces tempérées en climat froid.

ACUICULTURA GEOTÉRMICA: Uso de aguas termales procedentes de pozos subterráneos de aguas calientes para producir peces o marisco; eso permite la producción de especies las especies de aguas calientes en climas más fríos.

ACUICULTURA XEOTÉRMICA: Uso de auga quente procedente de pozos subterráneos, quentada de modo natural polo interior da terra, para producir comercialmente peixes ou marisco; iso permite a produción de especies de augas quentes en climas máis fríos.

GEOTERMISK AKVAKULTUR: Bruk av vann fra varme kilder, som er naturlig oppvarmet av jordens indre, til kommersiell produksjon av fisk eller skalldyr. Muliggjør oppdrett av varmekjære arter i kaldt klima, f.eks. abalone på Island.

AKWAKULTURA W WODACH GEOTERMALNYCH: Używanie ciepłych, podgrzewanych przez wnętrze ziemi wód z naturalnym źródłem do przemysłowej produkcji ryb, skorupiaków i mięczaków; pozwala to na chów w chłodniejszym klimacie gatunków ciepłolubnych.

Jeotermal Akuakültür: Doğal olarak yeryüzünden çıkan sıcak suyun ticari balık veya kabuklu yetiştiriciliğnde kullanılması; soğuk iklimlerde sıcak su türlerinin artmasına imkan sağlar.

Was this helpful?
A környezettel összefüggő ízek, pl. "iszapíz" vagy "penészíz", amely a halastóban nevelt halak (pl. ponty vagy harcsafélék) húsának jellemzője lehet. Kialakulásának oka az, hogy a halak a geozmin nevű vegyületet termelő kék-zöld algákkal is táplálkoznak. Az ízrontó anyagok eltávolíthatók, ha a halakat 7-14 napig átfolyó vízben tartjuk.


GEOSMIN: Environment-related flavours, like "muddy" or "musty", which can permeate pond-raised fish. (e.g American cat fish and common carp). This results from the fish eating blue green algae which produce the compound Geosmin. The off-flavour can be removed by holding the fish in flowing water for 7-14 days.

GEOSMIN: Γεύση-οσμή σχετιζόμενη με το περιβάλλον, όπως είναι η οσμή "λάσπης" ή "μούχλας" ή μουχλιασμένη που μπορεί να διαποτίσει τα ψάρια που καλλιεργούνται σε δεξαμενές (π.χ. Αμερικανικό γατόψαρο η κυπρίνος). Αυτό είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης κυανοφυκών που παράγουν την ένωση γεωσμίνη. Η κακοσμία εξαλείφεται με την διατήρηση των ψαριών σε ρέον νερό επί 7-14 ημέρες.

GEOSMINE: Goût dû aux facteurs environnementaux (par exemple vase, moisissure) parfois associés aux poissons élevés en étang (poissons chats et carpe commune Américaine). Ce phénomène provient de la consommation dalgues bleues-vertes qui produisent le composé "Geosmin". Cette mauvaise saveur peut être éliminée en faisant séjourner le poisson de 7 à 14 jours en eau courante.

GEOSMINA: Ver defecto de sabor.

XEOSMINA: Sabor relacionado co ambiente, como a "lama" ou "humidade", que pode impregnar os peixes cultivados é estanques (ex. peixe gato americano e carpa común). Isto sucede cando o peixe inxire algas verde-azuladas que producen o composto Xeosmina. O desagradable sabor pode ser eliminado ao manter os peixes en fluxo de auga durante 7-14 días.

GEOSMIN: Miljørelaterte aromaer, f.eks. evje eller mudder, som kan sette smak på damoppdrettet fisk (f.eks. maller og karper). Skjer på grunn av at fisken spiser blågrønnalger, som produserer stoffet geosmin. Bismaken kan fjernes ved å holde fisk i strømmende vann i 7 – 14 dager. I Norge er bismak ikke noe problem i oppdrett, men er kjent fra villfisk som mudder-/evjesmak (hyse og flyndrer) eller myrsmak (f.eks. ørret).

GEOSMINA (posmak) : Zapachy odnoszące się do środowiska, jak na przykład "błotnisty” lub "zatęchły”, które mogą przenikać chowane w stawach ryby (np. sum amerykański i karp pospolity) nadając im nieprzyjemny posmak. Następuje to w wyniku zjadania przez ryby sinic, które produkują związek geosmina.

Geosmin, balık etindeki çamur kokusu: Çevre ile ilişkili tat lezzet. Gölette yetişmiş balıkların etine çamur veya küf gibi maddelerin nüfüz etmesidir. Geosmin bileşikleri üreten mavi-yeşil alglerle beslenen balıklarda meydana gelir. Balıkları 7-14 gün akan temiz sularda tutarak bu durumdan (tat,koku) kurtulunabilir.

Was this helpful?
Olyan állatok, amelyeknek gerincük (vertebra) van.


VERTEBRATES: Animals with backbones (vertebrae).

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ: Ζώα με σπονδυλική στήλη.

VERTÉBRÉS: Animaux pourvus de vertèbres.

VERTEBRADOS: Animales dotados de vértebras.

VERTEBRADOS: Animais dotados de columna vertebral (vértebras).

VIRVELDYR (VERTEBRATER): Dyr med ryggrad (virvelsøyle).

KRĘGOWCE: Zwierzęta z kręgosłupem (stosem pacierzowym).

OMURGALILAR: Omurgalı hayvanlar.

Was this helpful?
A petesejt továbbfejlődése a hímivarsejt behatolása után, de a gaméták egyesülése nélkül. A pete szűznemzéssel fejlődik, az összes utód az anyai tulajdonságokat örökli.


GYNOGENESIS: The development of an ovum following sperm penetration, but without fusion of the gametes. The egg develops parthenogenetically, with all offspring having only maternal inheritance.

ΓΥΝΟΓΕΝΕΣΗ: Η ανάπτυξη ενός ωαρίου μετά την διείσδυση του σπέρματος, αλλά χωρίς σύντηξη των πυρήνων των γαμετών. Το ωάριο αναπτύσσεται παρθενογενετικά. Ολα τα χρωμοσώματα και τα γονίδια προέρχονται από τη μητέρα.

GYNOGENESE: Le développement dun ovule suite à la pénétration dun spermatozoïde, mais sans que la fusion des gamètes ait lieu; loeuf se développe par parthénogenèse. La production dune progéniture de caractère héréditaire uniquement maternelle.

GINOGENESIS: El desarrollo de un óvulo después de la penetración del espermatozoide, pero sin que haya fusión de los gametos; el huevo se desarrolla por partenogénesis. La descendencia tiene únicamente los caracteres hereditarios maternos.

XINOXÉNESE: O desenvolvemento dun óvulo despois da penetración do espermatozoide, pero sen que haxa fusión dos gametos. O ovo desenvólvese por partenoxénese. A descendencia ten unicamente os carácteres xenéticos maternos.

GYNOGENESE: Utvikling av et egg etter at sperm har trengt inn i egget, men uten at gametene (kjønnscellene) smelter sammen. Eggene utvikler seg partenogenetisk, og gir kun avkom med moderlig arv.

GYNOGENEZA: Rozwój jaja następuje po przeniknięciu plemnika, ale bez połączenia się gamet. Jajo rozwija się partenogenetycznie a całe potomstwo dziedziczy tylko cechy mateczne.

GİNOGENESİS: Yumurtalar genetik özelliği yok edimiş spermler ile döllenir. Oluşan bireylerin hepsi dişidir.

Was this helpful?
A glicerin szerves észtere.


GLYCERIDE: An organic ester of glycerol.

ΓΛΥΚΕΡIΔIΟ: Οργανικός εστέρας της γλυκερόλης.

GLYCERIDE: Ester organique de la glycérine.

GLICÉRIDO: Éster orgánico de glicerina.

GLICÉRIDO: Éster orgánico do glicerol

GLYSERID: En organisk ester av glyserol.

GLICERYD (ester glicerolu): Organiczny ester glicerolu.

GLİSERİD: Gliserolun organik esteri

Was this helpful?
Három szénatomot tartalmazó cukoralkohol, amely sok lipid fontos prekurzora.


GLYCEROL: A three carbon sugar alcohol, which is an important precursor of many lipids.

ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ: Μια σακαχαρώδης αλκόλη με τρία άτομα άνθρακα που είναι σημαντικό πρόδρομο μόριο σε πολλά λιπίδια.

GLYCEROL: Le glycérol présente trois fonctions alcool. Cest un important précurseur de nombreux lipides.

GLICEROL: Es un compuesto orgánico formado por una cadena de tres carbonos y tres grupos alcohol, el cual es un importante precursor de muchos lípidos.

GLICEROL: É un composto orgánico formado por unha cadea de tres carbonos e tres grupos alcohol, o cal é un importante precursor de moitos lípidos

GLYSEROL: Treverdig sukkeralkohol; viktig forløper for mange lipider.

GLICEROL: Alkohol cukrowy o trzech atomach węgla, będący ważnym prekursorem wielu lipidów.

GLİSERİN: Bir çok yağın öenmli bir öncüsü olan üç karbon şeker alkol.

Was this helpful?
A májban és egyéb szövetekben raktározott szénhidrát, amely nagyobb energiaszükséglet esetén glükózzá bomlik le. Hosszúláncú poliszacharid.


GLYCOGEN: A carbohydrate storage material in liver and other tissues which is converted into glucose when required for energy. Glycogen is a long-chain polysaccharide.

ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ: Υδατάνθρακας ο οποίος χρησιμεύει για την αποθήκευση ενέργειας στο συκώτι και άλλους ιστούς. Οταν ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια, το γλυκογόνο μετατρέπεται σε γλυκόζη. Το γλυκογόνο είναι πολυσακχαρίτης με μακριά αλυσίδα.

GLYCOGENE: Glucide complexe constituant les réserves énergétiques du foie, des muscles et dautres tissus. Converti en glucose quand la demande en énergie est forte. Polysaccharide à chaîne longue.

GLUCÓGENO: Carbohidrato complejo en forma de reservas energéticas del hígado, músculo y otros tejidos. Se convierte en glucosa cuando la demanda en energía es fuerte. Polisacárido con cadena larga.

GLICÓXENO: Hidrato de carbono almacenado como reserva no fígado, músculo e outros tecidos. Convértese en glicosa cando se require enerxía. O glicóxeno é un polisacárido de cadea longa.

GLYKOGEN: Karbohydrat som lagres som opplagsnæring i leveren og andre vev, og omdannes til glukose når det trengs energi. Glykogen er et langkjedet polysakkarid.

GLIKOGEN: Materiał węglowodanowy magazynowany w wątrobie i innych tkankach, który w przypadku zapotrzebowania na energię jest przekształcany w glukozę. Glikogen jest długołańcuchowym wielocukrem.

GLİKOJEN: Enerji gerektiği zaman glikoza dönüşen dokularda ve özellikle karaciğerde depolanan karbonhidrattır. Glikojen uzun zincirli bir polisakkaritır.

Was this helpful?
A májban raktározott glikogén lebontása glükóz-6-foszfáttá, amely azután belép a glikolízisbe.


GLYCOGENOLYSIS: The breakdown of stored liver glycogen reserves to glucose-6-phosphate which then enters the glycolytic pathway.

ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΛΥΣΗ: Η διάσπαση του αποθηκευμένου γλυκογόνου προς 6-φωσφορική γλυκόζη, η οποία στη συνέχεια υφίσταται γλυκόλυση.

GLYCOGENOLYSE: La dégradation des réserves de glycogène en glucose - 6 - phosphate qui entre en glycolyse avec libération dénergie.

GLUCOGENÓLISIS: Degradación de las reservas del glucógeno en glucosa –6-fosfato que entra en la glucólisis con formación de energía.

GLUCOXENÓLISE: Degradación das reservas do glicóxeno hepático en glicosa -6-fosfato que entra na glicólise.

GLYKOGENOLYSE: Nedbrytning av glykogenreserver i leveren til glokose-6-fosfat, som går inn i glykolysen.

GLIKOGENOLIZA: Rozkład zmagazynowanych w mięśniach i wątrobie zapasów glikogenu na glukozo-6-fosforan, zachodzący w drodze glikolitycznych przemian.

Glikojenolizis: Karacigerde gilikoz 6 fosfat şeklinde depolanan ve daha sonra gilikolitik sürece katılan glikojen rezervlerinin yıkımıdır.

Was this helpful?
Minden sejt citoplazmájában lejátszódó biokémiai reakcióút. A glikolízis azoknak az enzimek és koenzimek által katalizált reakcióknak a sorozata, amelyek a glükózt ATP termelése mellett piruváttá alakítják. A glikolízis végterméke, a piroszőlősav szükséges a citromsavciklus beindításához.


GLYCOLYSIS: A universal cytoplasmic biochemical pathway. Glycolysis is a sequence of reactions (mediated by a complex of enzymes and co-enzymes ) that converts glucose into pyruvate with the concomitant production of ATP. The product of glycolysis is pyruvic acid which is required to initiate the Krebs cycle.

ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ: Σειρά βιομηχανικών αντιδράσεων οι οποίες παρατηρούνται στο κυτταρόπλασμα όλων των εμβίων οργανισμών. Οι αντιδράσεις αυτές, οι οποίες καταλύονται από συμπλέγματα ενζύμων και συνενζύμων, χρησιμεύουν για την μετατροπή της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό οξύ και ΑTP. Το τελικό προϊον της γλυκόσης είναι το πυροσταφυλικό οξύ, που απαιτείται για την έναρξη του κύκλου του Krebs.

GLYCOLYSE: Voie biochimique ubiquitaire cytoplasmique; la glycolyse est une séquence de réactions (dont les médiateurs sont des complexes enzymatiques et des coenzymes) qui convertit le glucose en pyruvate avec une production concomitante dATP. Le produit de la glycolyse est lacide pyruvique qui entre dans le cycle de Krebs.

GLUCÓLISIS: Vía bioquímica citoplásmica; la glucólisis es una secuencia de reacciones (cuyos mediadores son complejos enzimáticos y coenzimas) que convierte la glucosa en piruvato acompañado de una producción concomitante de ATP. El producto de la glucólisis es el ácido pirúvico que entra en el ciclo de Krebs.

GLICÓLISE: Vía bioquímica citoplásmico xeral; a glicólise é unha secuencia de reaccións (os mediadores das cales son complexos encimáticos e coencimas) que converte a glicosa en piruvato acompañado dunha produción concomitante de ATP. O produto da glicólise é o ácido pirúvico que entra no ciclo de Krebs.

GLYKOLYSE: En universell cytoplasmatisk biokjemisk stoffskiftevei. Inneholder en serie av reaksjoner (katalysert av et kompleks av enzymer og koenzymer) som omdanner glukose til pyruvat, med en medfølgende produksjon av ATP. Produktet fra glykolysen er pyrodruesyre, som går inn i Krebs’ syklus (sitronsyresyklusen).

GLIKOLIZA: Uniwersalna cytoplazmatyczna przemiana biochemiczna. Glikoliza stanowi kolejne reakcje (za pośrednictwem kompleksu enzymów i koenzymów), które zmieniają glukozę w pirogronian, z jednoczesnym wytworzeniem ATP. Produktem glikolizy jest kwas pirogronowy, który jest potrzebny do zainicjowania cyklu Krebsa.

Glikolizis: Genel stoplazmik biokimyasal süreçtir. Glikolizis glikozun ATP üretimine katılan pirüvatlara dönüşümünü saglayan bir dizi reaksiyondur (enzim ve ko enzimlerin kompleksine baglı olarak). Pürivik asit glikolizisin ürünüdür ve bu ürün krebs çeberinin başlaması için gereklidir.

Was this helpful?
Édesvízi kagylók egyik lárvaállapota, amely a lazacfélék kopoltyúin élősködik. Kibocsátásukat követően a lárvák megfertőzik a kopoltyúkat, majd behatolnak a mélyebben fekvő szövetekbe. A gloichidiák a kopoltyúlemezeken fehér foltokként látszanak.


GLOCHIDIA: The larval stage of freshwater mussels which are parasitic on the gills of salmonids. After being expelled by the mussel the larva infects the gills which it destroys as it enters the underlying tissue, forming cysts. Glochidia can be identified as white specks on the gill lamellae.

ΓΛΩΧIΔIΟ: Το προνυμφικό στάδιο μυδιών του γλυκού νερού, τα οποία δρούν ως παράσιτα στα βράγχια των σολομοειδών. Μετά την εξώθησή της από το μύδι η προνύμφη προσβάλλει τα βράγχια, τα οποία καταστρέφει καθώς εισέρχεται στους υποκείμενους ιστούς σχηματίζοντας κύστεις. Τα γλωχίδια αναγνωρίζονται ως άσπρα στίγματα πάνω στα βράγχια.

GLOCHIDIA: Stade larvaire de certaines moules deau douce qui sont des parasites des branchies des salmonidés. Expulsés par la moule, les glochidia infestent les branchies qui sont détruites quand les parasites pénètrent les tissus sousjacents et forment des kystes. Linfestation se reconnait par des taches blanchâtres sur les lamelles branchiales.

GLOCHIDIA: Estado larvario de ciertos mejillones de agua dulce que son parásitos de las branquias de los salmónidos. Expulsado por el mejillón, las glochidias infestan las branquias que son destruidas cuando los parásitos penetran en los tejidos y forman quistes. La infección se puede reconocer por unas marcas blancas sobre las laminas branquiales.

GLOCHIDIA: Estado larvario de certos mexillóns de auga doce que son parasitos das branquias dos salmónidos. Despois de seren expulsados polo mexillón, as larvas infestan as branquias, que son destruídas cando os parasitos penetran nos tecidos e forman quistes. A Glochidia pódese recoñecer como unhas manchas brancas sobre as láminas branquiais.

GLOCHIDIER: Larvestadium av ferskvannsmuslinger som er parasittiske på gjeller hos laksefisk. Etter at larvene er pumpet ut av muslingen infiserer larvene gjellene, som de ødelegger når de går inn i underliggende vev og former cyster. Glochidier kan sees som små hvite prikker på gjellelamellene.

GLOCHIDIUM: Stadium larwalne małży słodkowodnych, które pasożytują na skrzelach ryb łososiowatych.

MİDYE LARVASI: Salmonidlerin solungaçlarında paraziter olarak bulunan tatlı su midyelerinin yavru dönemidir.Larva midyeden ayrıldıktan sonra kist olrak şekillenip ve dokunun altına yerleştiği için parçaladığı solungaçları hastalığa uğratır. Midye larvası solungaç lamelinde beyaz benek olarak tanımlanabilir.

Was this helpful?
Hajszálerek kis, összefonódó csoportja a gerincesek veséjében, amelyek a vizeletképződés során a vért szűrik, visszanyerve a hasznos anyagokat és kiválasztva a salakanyagokat a véráramból és kiválasztószervekből.


GLOMMERULUS: A small intertwined group of capillaries in vertebrate kidneys which filter blood during urine formation, by reabsorbing useful materials and excreting waste materials from the bloodstream and excretory organs.

ΝΕΦΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ: Μια μικρή ομάδα τριχοειδών στα νεφρά των θηλαστικών τα οποία φιλτράρουν το αίμα κατά το σχηματισμό της ουρίας, απορροφώντας χρήσιμα υλικά και απεκκρίνοντας άχρηστα από τη ροή του αίματος και τα απεκκριτικά όργανα.

GLOMERULE: Chez les vertébrés, petit ensemble de capillaires rénaux entrelacés, qui filtrent le sang pendant la formation de lurine, en réabsorbant les substances utiles et en rejetant les déchets des vaisseaux sanguins et des organes excréteurs.

GLOMÉRULO: Pequeño grupo entrelazado de capilares en riñones de vertebrados, que filtran la sangre durante la formación de la orina, reabsorbiendo los materiales útiles y excretando los desechos del torrente sanguíneo y los órganos excretores.

GLOMÉRULO: Pequeno grupo entrelazado de capilares en riles de vertebrados, que filtran o sangue durante a formación dos ouriños, reabsorbendo os materiais útiles e excretando as escouras do torrente sanguíneo e os órganos excretores.

GLOMMERULUS: Liten, tvinnet gruppe kapillarer i vertebratnyrer som filtrerer blodet under urindannelse, ved å reabsorbere nyttige stoffer og utskille avfallsstoffer fra blodstrømmen og utsondringsorganer.

KŁĘBUSZEK NERKOWY: Mały kłębek splątanych kapilar w nerkach kręgowców, który podczas wytwarzania moczu filtruje krew przez absorbowanie substancji pożytecznych i usuwanie materiałów niepożądanych z krwiobiegu i narządów wydzielniczych.

GLOMERÜL: Omurgalı böbreklerinde idrar oluşumu esnasında kanı filtre eden, yararlı maddeleri emip atık maddeleri kan dolaşımı ve boşaltım organlarından atan küçük içiçe geçmiş kılcal damar grubu.

Was this helpful?
A természetben a fonalas- és élesztőgombákban előforduló, D-glükózból álló poliszacharid. Vízben oldható oligomerek, oldhatatlan makromolekulák és specifikus vegyületek formájában fordul elő. A növények védekezőrendszerében az antibiotikumok (fitoelaxinok) termelését serkenti. Gerinctelenekben a polifenol-oxidáz enzim működését stimulálja. Gerincesekben (halakban is) a nem-specifikus és a humorális immunválaszt, illetve a fagocitáló sejteket aktiválja, ezen kívül megemeli a vérplazmában a lizozi


GLUCAN: A polysaccharide composed of D-glucose, naturally occurring in yeasts and fungi as water-soluble oliomeres, non-water soluble macromolecules and specific compounds. It assists defence mechanisms by stimulating production of antibiotics (phytoelaxins) in plants, the enzyme polyphenyloxidase in invertebrates, and in vertebrates, including fish, it activates non-specific and humoral immune defence mechanisms and phagocytes and increases levels of lysozyme and interferon, thereby strengthening resis

ΓΛΥΚΑΝΗ: Πολυσακχαρίτης ο οποίος αποτελείται από D-γλυκόζη και εμφανίζεται στη ζύμη και τους μύκητες ως υδατοδιαλυτό ολιγομερές, αδιάλυτο μακρομόριο και τμήμα σύνθετων ενώσεων. Διεγείρει την παραγωγή αντιβιοτικών (φυτοελαξίνες) στα φυτά, του ενζύμου πολυφαινοξυδάση στα ασπόνδυλα και τα σπονδυλωτά, συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών, συμβάλλοντας έτσι στην άμυνα τους. Ενεργοποιεί επίσης μη εξειδικευμένους χουμικούς αμυντικούς μηχανισμούς καθώς και τη δημιουργία φαγοκυττάρων ενώ αυξάνει τα επίπεδα της λυσι

GLUCAN: Un polysaccharide composé de D-glucose présent chez les levures et champignons sous la forme d’oligomères solubles à l’eau ou des polymères insolubles. Activent les systèmes de défense de nombreux organismes ; stimule la production d’antibiotiques (phytoelaxins) chez les plantes, l’enzyme polyphényloxidase chez les invertébrés et chez les vertébrés, comme les poissons, stimule le système immune humorale (macrophages, taux de lysozyme et d’interféron). De cette façon la résistance contre des path

GLUCANO: Polisacárido compuesto por D-Glucosa, componente natural de hongos como oligomeros hidrosolubles, macromoléculas no solubles en agua y componentes específicos. Ayudan a la defensa inmune por estimulación de la producción de antibióticos (fitoelaxinas) en las plantas, el enzima polifeniloxidasa en invertebrados y vertebrados incluyendo los peces. Activan los mecanismos de defensa inespecíficos humorales y fagocitosis e incrementa los niveles de lisozima e interferón, fortaleciendo la resistencia

GLUCANO: Polisacarido composto por D-Glicosa, compoñente natural de lévedos e outros fungos como oligomeros hidrosolubles, macromoléculas non solubles en auga e compoñentes específicos. Axudan á defensa por estimulación da produción de antibióticos (fitoelaxinas) nas plantas, o encima polifeniloxidasa en invertebrados e vertebrados incluíndo os peixes. Activan os mecanismos de defensa inespecíficos humorais de defensa inmune e aos fagocitos, e incrementa os niveis de lisozima e interferón, fortalecendo a

GLUKAN: Polysakkarid bygget opp av D-glukose. Forekommer naturlig i gjær og sopp som vannløselige oligomerer, uløselige makromolekyler og spesifikke forbindelser. Hjelper forsvarsmekanismene ved å stimulere produksjonen av antibiotika (fytoelaxiner) i planter og enzymet polyfenyloksidase i evertebrater. I vertebrater (inkludert fisk) aktiverer glukan uspesifikke og humorale forsvarsmekanismer, stimulerer fagocytter og øker nivåene av lysozym og interferon. Glukan øker derved motstanden mot virus-, bakte

GLIKAN: Wielocukier, składający się z D-glukozy, występujący naturalnie w drożdżach i grzybach jako rozpuszczalne w wodzie oligomery, nierozpuszczalne w wodzie cząsteczki olbrzymie oraz związki specyficzne. Towarzyszy on mechanizmom obronnym przez stymulowanie wytwarzania w roślinach antybiotyków (fitoaleksyny), u bezkręgowców enzymu polifenylooksydazy a u kręgowców, w tym i u ryb, aktywizuje immunologiczne niespecyficzne i humoralne mechanizmy obronne i fagocyty oraz zwiększa poziom lizozymu i interfer

GLUKAN: D-glukozun bileşiği bir polisakkarittir. Doğal olarak mayada ve mantarda olmasının yanında suda çözünen oliomerler, suda çözünmeyen makromoleküller ve belirli bileşiklerde bulunur. Bitkilerde Antibiyotiklerin (fitoelaksin) üretimi uyarıcılar vasıtasıyla koruma mekanizmasını destekler, omurgasızlarda ve omurgalılarda, balıklarda dahil polifeniloksidaz enzimi, spesifik olmayan ve vücut sıvılarından ileri gelen bağışıklık savunma mekanizması ve fagosit ve yükselen lizozim seviyeleri ve interferon

Was this helpful?
Szőlőcukor (glükóz) előállítása nem-szénhidrát jellegű vegyületekből.


GLUCOGENESIS: Formation of glucose from non-carbohydrate substances.

ΓΛΥΚΟΓΕΝΕΣΗ: Σχηματισμός γλυκόζης από μη υδατανθρακικές ενώσεις.

GLUCOGENESE: La formation de glucose à partir de substances non-glucidiques.

GLUCOGÉNESIS: Formación de la glucosa a partir de sustancias que no son los carbohidratos.

GLUCOXÉNESE: Formación da glicosa a partir de substancias que non son hidratos de carbono.

GLUKOGENESE: Dannelse av glukose fra ikke-karbohydrat substanser.

GLUKOGENEZA: Powstawanie glukozy z substancji niewęglowodanowych.

GLUKOGENESİS: Karbonhidrat olmayan maddelerden oluşmuş glikoz.

Was this helpful?
A búza és más gabonafélék magjában előforduló fehérje.


GLUTEN: Protein from wheat and other cereals.

ΓΛΟΥΤΕΝΗ: Πρωτείνη από το σιτάρι και άλλα δημητριακά.

GLUTEN: Protéine contenue dans le blé et dautres céréales.

GLUTEN: Proteína encontrada en el trigo y otros cereales.

GLUTE: Proteína procedente do trigo e outros cereais.

GLUTEN: Protein fra hvete og andre kornslag.

GLUTEN: Białko pochodzące z pszenicy i innych roślin zbożowych.

GLUTEN: Buğday ve diğer baklagilerdeki protein

Was this helpful?
Fehér színű szilárd anyag; vízben oldható, olvadáspontja 2000C, bomláspontja 2300C. Elterjedten használt gyomirtó. Kémiai képlete: C3H8NO5P.


GLYPHOSATE: White solid; soluble in water, melts at 2000<.sup>C and decomposes at 2300C. Widely used as a herbicide.Chemical formula: C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: Λευκό στερεό, διαλυτό στο νερό, τήκεται στους 2000C και διασπάται στους 2300C. Ευρέως χρησιμοποιούμενο ως ζιζανιοκτόνο. Χημικός τύπος C3Η8ΝΟ5Ρ.

GLYPHOSATE: (Sel dIsopropylamine) Solide blanc, soluble dans leau qui fond à 2000C et se décompose à 2300C. Largement utilisé comme herbicide. Formule chimique: C3H8NO5P.

GLUFOSATO: Sólido blanco, soluble en el agua que se funde a 2000C y se descompone a 2300C. Ampliamente utilizado como herbicida. Su formula química es:C3H8NO5P.

GLIFOSATO: Sólido branco, soluble na auga que se fonde a 200 ºC e se descompón a 230 ºC. Amplamente utilizado como herbicida. A súa formula química é: C3H8NO5P.

GLYFOSFAT: Hvitt fast stoff. Ikke løselig i vann, smelter ved 2000 C og dekomponerer ved 2300 C. Mye bruk herbicid (ugressmiddel). Kjemisk formel:C3H8NO5P.

GLIFOSAT: Biała bryła; rozpuszczalny w wodzie, topi się przy 2000C, a rozkłada się przy 2300C. Jest powszechnie stosowany jako herbicyd. Wzór chemiczny:C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: Beyaz katı; suda çözünüri, erime sıcaklığı 2000 C ve ayrışması 2200 Cdir . Bir herbisit gibi yaygınca kullanılır. Kimyasal formülü : C3H8NO5P

Was this helpful?
Gonadotropin-serkentő hormon: a hipotalamuszban termelődő peptidhormon, amely serkenti a gonadotropin felszabadulását az agyalapi mirigyből.


GnRH: Gonadotropin releasing hormone: a peptide hormone synthesized in the hypothalamus inducing the release of gonadotropin from the pituitary.

GnRH: Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GnRH: Hormone libératrice de la Gonadotropine. Hormone peptidique synthétisée dans lhypothalamus et qui induit la libération de la gonadotrophine par lhypophyse.

GnRH: Hormona liberadora de la gonadtropina: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración

GnRH: Hormona liberadora da gonadotropina: unha hormona peptídica sintetizada polo hipotálamo que induce a descarga de gonadotropina dende a hipófise.

GnRH: Gonadotropin frisettende hormon: Peptidhormon syntetisert i hypotalamus, som induserer frisetting av gonadotropiner fra hypofysen.

GnRH: Hormon uwalniający gonadotropinę: peptydowy hormon syntetyzowany w podwzgórzu; powoduje uwalnianie gonadotropiny z przysadki mózgowej.

GnRH: Gonadotropin salınım hormonu: Hipotalmusta sentezlenen ve hipofizden gonadotropin salınımını tetikleyen bir peptid hormonudur.

Was this helpful?
Klorofillt nem tartalmazó, ivarosan és ivartalanul szaporodó, egyszerű eukarióta szervezetek csoportja (nagygombák, penészgombák, rozsdagombák, élesztők, stb.). A legtöbb gomba mikroszkopikus méretű.


FUNGUS: Group of simple eukaryotic organisms lacking chlorophyll (mushrooms, moulds, rusts, yeasts etc.) which reproduce sexually and asexually with formation of spores. Many fungi are microscopic.

ΜΥΚΗΤΕΣ: Ομάδα απλών ευκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν χλωροφύλλη (μανιτάρια, ερυσίβες των φυτών, μούχλες, ζύμες). Αναπαράγονται αμφιγονικά και μονογονικά με παραγωγή σπορίων. Πολλοί μύκητες είναι μικροσκοπικοί.

CHAMPIGNON: Groupe deucaryotes simples qui ne possèdent pas de chlorophylle (champignons, moisissures, levures). Reproduction sexuée ou asexuée avec formation de spores. Beaucoup de champignons sont microscopiques.

HONGO: Grupo de organismos eucarióticos simples que no poseen clorofila (champiñones, humus, levaduras). Reproducción sexual o asexual con la formación de esporas. Muchos hongos son microscópicos.

FUNGO: Grupo de organismos eucarióticos simples que non posúen clorofila (setas, mofos, lévedos), con reprodución sexual ou asexual e formación de esporas. Moitos fungos son microscópicos.

SOPP: Gruppe av enkle eukaryote organismer uten klorofyll (sjampinjong, mugg, rust, gjær etc.), som formerer seg kjønnet og ukjønnet med sporer. Mange sopp er mikroskopiske.

GRZYBY : Grupa prostych organizmów, zawierających jądro i niemających chlorofilu (grzyby kapeluszowe, pleśnie, rdze, drożdże itp.), które rozmnażają się płciowo i bezpłciowo z wytwarzaniem zarodników. Wiele grzybów jest mikroskopijnej wielkości.

FUNGUS (MANTAR): Klorofil bulunmayan basit eukaryotik organizmalardır. (küfler,mayalar)sporlarla ürerler. Çoğu mikroskopiktir.

Was this helpful?
Olyan vegyi anyagok (ideértve bizonyos antibiotikumokat is), amelyek képesek a gombákat elpusztítani vagy növekedésüket gátolni (fungicidikus, ill. fungisztatikus hatás). A gombaölő szereket a gombás fertőzések kezelésére, megelőzésére vagy különféle anyagok konzerválására használják.


ANTIFUNGAL AGENTS: Chemical agents (including certain antibiotics) which either kill or inhibit the growth of fungi (fungicidal and fungistatic action, respectively). Antifungal agents are used for the treatment or prevention of fungal diseases and as preservatives for a wide range of materials.

ΑΝΤIΜΥΚΗΤIΑΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Χημικοί παράγοντες (που περιλαμβάνουν ορισμένα αντιβιοτικά) οι οποίοι ή αναστέλλουν την ανάπτυξη των μυκήτων (μυκητοκτόνος και μυκητοστατική δράση αντίστοιχα). Οι αντιμυκητιακοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ή την πρόληψη μυκητιάσεων (ασθένειες μυκήτων), καθώς και ως συντηρητικά για ένα μεγάλο εύρος υλικών.

AGENTS ANTIFONGIQUES: Agents chimiques (parfois des antibiotiques) capables de tuer (action fongicide) ou dinhiber le développement (action fongistatique) de champignons ou de levures. Les agents antifongiques sont employés dans le traitement et la prévention des maladies dorigine fongique, ainsi quen qualité de conservateur dans divers matériaux.

AGENTE ANTIFÚNGICO: Agente químico a (veces antibiótico) capaz de matar (acción funguicida) o de inhibir el desarrollo (acción fungistática) de hongos o levaduras. Los agentes antifúngicos son empleados en el tratamiento y la prevención de enfermedades de origen fúngico, así como conservante de diversos materiales.

AXENTE ANTIFÚNXICO: Axente químico (incluído algún antibiótico) capaz de matar (acción funxicida) ou de inhibir o desenvolvemento (acción funxistática) de fungos ou fermentos. Os axentes antifúnxicos son empregados no tratamento e a prevención de enfermidades de orixe fúnxico, así como conservantes de diversos materiais.

SOPPMIDDEL: Kjemisk substans (inkl. visse antibiotika) som enten dreper sopp (fungicid) eller hemmer soppvekst (fungistatisk). Soppmiddel blir brukt til behandling eller forebygging av soppsykdommer og som konserveringsmiddel for et stort antall materialer.

ŚRODKI PRZECIWGRZYBICZE: Środki chemiczne (zawierające pewne antybiotyki), które niszczą albo powstrzymują wzrost grzybów (odpowiednio: działanie grzybobójcze i hamujące wzrost grzybów). Środki przeciwgrzybicze są stosowane do terapii lub zapobieganiu chorobom grzybiczym oraz powszechnie − jako środki do zabezpieczania różnych materiałów.

ANTİFUNGAL AJAN: Mantar büyümesini engelleyen ya da ortadan kaldıran (sırasıyla fungistatik ve fungisidal) kimyasal ajan (bazı antibiyotikler dahil). Antifungal ajanlar mantar hastalıklarının engellenmesinde ve tedavisinde kullanılırlar ve materyalin büyük aralığında koruma sağlarlar.

Was this helpful?
A gombák számára mérgező anyagok; az akvakultúrában sokféle ilyen szert (pl. malachitzöldet) használnak a fertőzött halak kezelésére.


FUNGICIDE: Substances toxic to fungi; in aquaculture, a variety of fungicidal agents (e.g. malachite green) are used for treating infected fish.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ: Ουσίες τοξικές για τους μύκητες. Στην υδατοκαλλιέργεια, χρησιμοποιείται μια σειρά μυκητοκτόνων (π.χ. πράσινο του μαλαχίτη), για τη θεραπεία των μολυσμένων ψαριών.

FONGICIDE: Substances toxiques pour les champignons. En aquaculture, une variété dagents fongicides (par exemple, le vert de malachite, est utilisée pour traiter les poissons infectés.

FUNGICIDA: Substancies tóxicas para los hongos. En acuicultura, una variedad de agentes fungicidas (por ejemplo, ele verde de malaquita, es utilizada para tratar los peces infectados.

FUNXICIDA: Substancias tóxicas para os fungos. En acuicultura, unha variedade de axentes funxicidas (por exemplo, o verde de malaquita) é utilizada para tratar os peixes infectados.

FUNGICID (SOPPDREPER/-MIDDEL): Stoff som er giftig for sopp. I akvakultur brukes en rekke ulike soppdrepende midler (f.eks. malakittgront) for å behandle infisert fisk og rogn.

FUNGICYDY, ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE : Substancje toksyczne dla grzybów; w akwakulturze: różnorodne środki grzybobójcze (np. zieleń malachitowa) są stosowane w zwalczaniu zakażenia ryb i ikry.

MANTAR İLACI: Mantar için zehirli madde: akuakültürde, çeşitli mantara karşı ajanlar (örneğin: malahit yeşili) enfekte olmuş balıklar için kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Elsődleges nemi szerv: here vagy petefészek.


GONAD: The primary sexual organ: testis or ovary.

ΓΟΝΑΔΑ: Το πρωταρχικό σεξουαλικό όργανο. όρχις ή ωοθήκη.

GONADE: Organe sexuel primaire; testicule ou ovaire.

GÓNADA: Órgano sexual primario; testículo o ovario.

GÓNADA: Órganos sexuais primarios; testículo ou ovario.

GONADE: Det primære kjønnsorgan: testikkel og ovarie.

GONADA: Główny narząd płciowy: jądro i jajnik.

GONAT: Cinsiyet organları; testis ve ovaryumlar

Was this helpful?
A gonádok tömegének aránya a teljes testtömeghez képest, vagy a teljes testtömeg aránya a gonádok tömegéhez képest, legtöbbször %-ban kifejezve.


GONADOSOMATIC INDEX: The relationship of gonad weight to total body weight, or total body weight to gonad weight, usually expressed in %.

ΓΟΝΑΔΟΣΩΜΑΤIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Η σχέση του βάρους της γονάδας προς το συνολικό βάρος του σώματος, εκφρασμένη συνήθως %.

INDICE GONADO-SOMATIQUE: Le rapport du poids de la gonade sur le poids total du corps, exprimé habituellement en %.

INDICE GONADOSOMÁTICO: Relación entre el peso de la gónada y el peso total del cuerpo, expresado normalmente en %.

INDICE GONADOSOMÁTICO: Relación entre o peso da gónada e o peso total do corpo, ou do peso total do corpo fronte ao da gónada expresado normalmente en %.

GONADOSOMATISK INDEKS: Forholdet mellom gonadevekt og total kroppsvekt, vanligvis uttrykt i prosent.

INDEKS GONADO-SOMATYCZNY: Stosunek masy gonady do całkowitej masy ciała, lub całkowita masa ciała do masy gonady, wyrażany zwykle w %.

GONADOSOMATİK İNDEKS: Yumurtlama mevsiminin tespitinde kullanılan gonat ağırlığının vücut ağırlığına olan oranıdır.

Was this helpful?
A gonádok kifejlődését és működését serkentő és fenntartó hormon. Gerincesekben a gonadotropinok az agyalapi mirigyben termelődő peptidhormonok, amelyek termelését a gonadotropin serkentő hormon szabályozza; vö: humán magzatburok-gonadotropin. A szteroid szerkezetű nemi hormonok (pl. tesztoszteron, ösztrogének) elválasztását serkenti. A haltenyésztési gyakorlatban gyakran különböző halfajokból származó hipofízis-kivonatokat használnak a szezonon kívüli szaporításhoz. Úm. gonadotróf hormon, gonad


GONADOTROPIC HORMONE: Hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor; cf. human chorionic gonadotropin. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period. Syn. Gonadotrophic hormone, gonad

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ: Ορμόνη που επάγει ή διατηρεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία των γονάδων. Στα σπονδυλωτά οι γοναδοτροπίνες είναι πεπτιδικές ορμόνες που παράγονται στην υπόφυση, υπό τον έλεγχο του παράγοντα παραγωγής της γοναδοτροπίνης (βλ. όμως ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη). Επάγουν την έκκριση στεροειδών φυλετικών ορμονών (π.χ. τεστοστερόνη, οιστρογόνα). Εκχυλίσματα υπόφυσης (συχνά από άλλα είδη) χορηγούνται στα ψάρια για την παραγωγή ιχθυδίων εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. (Συν. Γοναδοτροφική ορμόνη, γονα

HORMONE GONADOTROPHE: Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologues) sont adminis

HORMONA GONADOTRÓPICA: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de asegurar una prod

HORMONA GONADOTRÓPICA: Hormona que estimula, ou que sostén, a formación e o funcionamento das gónadas. Nos vertebrados, as gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas pola hipófise baixo o control dun factor liberador de gonadotropina. As gonadotropinas estimulan a secreción das hormonas esteroideas sexuais (testosterona ou estróxenos por exemplo). Os extractos pituitarios (a miúdo a partir doutras especies) son administrados a peixes co fin de asegurar unha produción de alevín fóra do período da reprodución nor

GONADOTROPIN (GTH) : Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

HORMON GONADOTROPOWY: Hormon, który stymuluje lub podtrzymuje przetwarzanie i funkcjonowanie gonad. U kręgowców hormony gonadotropowe są hormonami peptydowymi, wytwarzanymi w przysadce pod kontrolą czynnika uwalnianego przez gonadotropinę; porównaj: gonadotropina kosmówkowa ludzka. Stymulują one wydzielanie steroidowych hormonów płciowych (np. testosteronu, estrogenów). Wyciągi przysadkowe (często od różnych gatunków) są podawane rybom, w celu doprowadzenia tarlaków do dojrzałości i produkcji wylęgu poza normalnym o

GONADOTROPİK HORMON: Gonadotropin gonadların fonksiyonlarını ve işleyişlerini uyaran veya muhafaza eden hormondur. Gonadotropinler omurgalıların hipofiz bezinde gonadotropin kontrolü altında salgılatıcı faktör olarak üretilmektedir. Onlar (testosteron, östrojen gibi) steroid cinsiyet hormonlarının salınımını uyarabilir. Hipofizler bunları (sıklıkla farklı türlerde) normal üreme dönemininin dışında fry üretmek için balıkları yönlendirir. Benzerleri; Gonadotrophic hormone, gonadotropin.

Was this helpful?
A gonádok kifejlődését és működését serkentő és fenntartó hormon. Gerincesekben a gonadotropinok az agyalapi mirigyben termelődő peptidhormonok, amelyek termelését a gonadotropin serkentő hormon szabályozza; vö: humán magzatburok-gonadotropin. A szteroid szerkezetű nemi hormonok (pl. tesztoszteron, ösztrogének) elválasztását serkenti. A haltenyésztési gyakorlatban gyakran különböző halfajokból származó hipofízis-kivonatokat használnak a szezonon kívüli szaporításhoz. Úm. gonadotróf hormon, gonad


GONADOTROPIN: Hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor; cf. human chorionic gonadotropin. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period.

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠIΝΗ: Ορμόνη που επάγει ή διατηρεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία των γονάδων. Στα σπονδυλωτά οι γοναδοτροπίνες είναι πεπτιδικές ορμόνες που παράγονται στην υπόφυση, υπό τον έλεγχο του παράγοντα παραγωγής της γοναδοτροπίνης (βλ. όμως ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη). Επάγουν την έκκριση στεροειδών φυλετικών ορμονών (π.χ. τεστοστερόνη, οιστρογόνα). Εκχυλίσματα υπόφυσης (συχνά από άλλα είδη) χορηγούνται στα ψάρια για την παραγωγή ιχθυδίων εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. (Συν. Γοναδοτροφική ορμόνη, γονα

GONADOTROPINE: Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologues) sont adminis

GONADOTROPINA: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de asegurar una prod

GONADOTROPINA: Hormona que estimula, ou que sostén, a formación e o funcionamento das gónadas. Nos vertebrados, as gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas pola hipófise baixo o control dun factor de liberador de gonadotropina. As gonadotropinas estimulan a secreción das hormonas esteroideas sexuais (testosterona ou estróxenos por exemplo). Os extractos pituitarios (a miúdo a partir doutras especies) son administrados aos peixes co fin de asegurar a produción de alevíns fóra do período da reprodución

GTH I: Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

GONADOTROPINA: Hormon, który stymuluje lub podtrzymuje przetwarzanie i funkcjonowanie gonad. U kręgowców hormony gonadotropowe są hormonami peptydowymi, wytwarzanymi w przysadce pod kontrolą czynnika uwalnianego przez gonadotropinę; porównaj: gonadotropina kosmówkowa ludzka. Stymulują one wydzielanie steroidowych hormonów płciowych (np. testosteronu, estrogenów). Wyciągi przysadkowe (często od różnych gatunków) są podawane rybom, w celu doprowadzenia tarlaków do dojrzałości i produkcji wylęgu poza normalnym ok

GONADOTROPIN: Gonadotropin gonadların fonksiyonlarını ve işleyişlerini uyaran veya muhafaza eden hormondur. Gogonadotropinler omurgalıların hipofiz bezinde gonadotropin kontrolü altında salgılatıcı faktör olarak üretilmektedir. Onlar (testosteron, östrojen gibi) steroid cinsiyet hormonlarının salınımını uyarabilir. Hipofizler bunları (sıklıkla farklı türlerde) normal üreme dönemininin dışında fry üretmek için balıkları yönlendirir.

Was this helpful?
A gonadotropin elválasztását gátló hormonális faktor. A halakban valószínűleg dopamin.


GONADOTROPIN RELEASE INHIBITING FACTOR (GRIF): Hormonal factor that inhibits the secretion of gonadotropic hormone. In fish, probably dopamine.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (GRΙF): Gonadotropin Release Inhibiting Factor. Ορμονικός παράγοντας που παρεμποδίζει την έκκριση της γοναδοτρόπου ορμόνης. Στα ψάρια, πιθανώς η ντοπαμίνη.

FACTEUR INHIBITEUR DE LA LIBERATION DE GONADOTROPINE: Une hormone qui inhibe la sécrétion de lhormone gonatropode; en toute probabilité, la dopamine chez les poissons.

FACTOR INHIBIDOR DE LIBERACIÓN DE GONADOTROPINA: Hormona que inhibe la secreción de gonadotropina; probablemente dopamina en peces.

FACTOR INHIBIDOR DE LIBERACIÓN DE GONADOTROPINA: Factor hormonal que inhibe a secreción de gonadotropina; probablemente sexa a dopamina en peixes.

GONADOTROPINHEMMER (“GRIF”): Hormonell faktor som hemmer sekresjon av gonadotropin. I fisk, trolig dopamin.

CZYNNIK UWALNIAJĄCY HORMON GONADOTROPOWY (GRIF): Czynnik hormonalny, który wstrzymuje wydzielanie steroidowych hormonów płciowych. U ryb – prawdopodobnie dopamina.

GONADOTROPIN AZALTMA FAKTÖRÜ (GRIF): Gonadotropik hormonlarda oluşan hormonel faktörlerdir. Balıklarda az bulunan dopamine.

Was this helpful?
A hipotalamuszban szintetizálódó hormon, amely serkenti a gonadotropin elválasztását az agyalapi mirigyben.


GONADOTROPIN RELEASING HORMONE: A peptide hormone synthesized in the hypothalamus inducing the release of gonadotropin from the pituitary.

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠIΝΗΣ, ΕΚΛΥΤIΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (GnRH): Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GnRH (HORMONE DE LIBERATION DE LA GONADOTROPINE): Hormone peptidique synthétisée dans lhypothalamus et qui induit la libération de la gonadotrophine par lhypophyse.

GnRH (HORMONA LIBERADORA DE LA GONADOTROPINA): Hormona peptídica sintetizada en el hipotálamo y que induce la liberación de la gonadotropina por la hipófisis.

GnRH (HORMONA LIBERADORA DA GONADOTROPINA): Hormona peptídica sintetizada no hipotálamo e que induce a liberación da gonadotropina pola hipófise.

GONADOTROPIN FRISETTENDE HORMON (GnRH): Peptidhormon syntetisert i hypotalamus, som induserer frisetting av gonadotropiner fra hypofysen.

HORMON UWALNIAJĄCY GONADOTROPINĘ: Hormon peptydowy, syntetyzowany w podwzgórzu, wywołujący uwalnianie z przysadki gonadotropiny.

GONADOTROPIN HORMONU: Hipothalmus sentetik peptit hormonudur.

Was this helpful?
A tízlábú rákok elülső pár úszólába, amely szaporítószervvé módosult. Funkciója a sperma bejuttatása a nőstény testébe.


GONOPODS: The first two pairs of decapod crustacean pleopods which become cornified and whose function is to transfer sperm to the female.

ΓΟΝΟΠΟΔIΑ: Τα πρώτα δύο ζεύγη των πλεοποδίων των δεκαπόδων καρκινοειδών, τα οποία έχουν αποσκληρυνθεί και έχουν ως λειτουργία τη μεταφορά σπέρματος στο θηλυκό.

GONOPODES: Deux premières paires dappendices abdominaux (pléopodes) dun crustacé décapode mâle, fortement modifiées en forme de cornes et servant au transfert du sperme vers la femelle.

GONOPODOS: Dos primeras pares de apéndices abdominales (pleópodos) de un crustáceo decápodo macho, fuertemente modificado en forma de cuernos y sirve para el transporte de esperma hacia la hembra.

GONOPODOS: Os dous primeiros pares modificados de pleópodos presentes en crustáceos decápodos, a función dos cales é transferir o esperma ás femias.

GONOPODER: De to første parene av bakkroppsføtter (pleopoder) hos tifotreps (dekapoder), som hjelper til med å transportere sperm til hunnen.

GONOPODIA: Pierwsze dwie pary odnóży pływnych skorupiaków dziesięcionogich, które ulegają zrogowaceniu i których funkcją jest przenoszenie przez samca spermy na samicę.

GONOPODLAR: Kabuklularda eklem bacaklılarda yüzme ayakları kısmında bulunan erkek ve dişi gonatlarıdır.

Was this helpful?
A gyapotmag mérgező, sárga színű festékanyaga. A gyapotmagból készült liszt egy melléktermék, amely a szójaliszt mellett alkalmas lehet a halliszt részleges helyettesítésére a haltápokban. A szabad gossypol viszont mérgező. Hőkezeléssel a toxicitás csökkenthető, de ilyenkor a fehérjék minősége leromlik. A genetikai szelekciós kutatások mára lehetővé tették olyan gyapotmagvak termesztését, amelyekből hiányoznak a gossypolt termelő festékmirigyek.


GOSSYPOL: Toxic yellow phenolyic pigment component of cotton seed. Cotton seed meal is a waste product and potentially important alternative to soya meal as a partial substitute for fishmeal in aquaculture feeds. However, free gossypol is toxic; heat treatment reduces the toxicity but reduces protein quality. Genetic selection programmes are leading to the production of cotton seed without the pigment glands which produce gossypol.

ΓΟΣΣΥΠΟΛΗ: Τοξική φαινόλη κίτρινου χρώματος συστατικό των σπορίων του βαμβακιού. Τα σπόρια του βαμβακιού χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά της σόγιας, ως τροφικό συμπλήρωμα στις υδατοκαλλιέργειες. Ωστόσο η ελεύθερη γοσσυπόλη αποτελεί πρόβλημα διότι είναι τοξική. Η θερμική επεξεργασία μπορεί να μειώσει την τοξικότητα της αλλά καταστρέφει συγχρόνως και τις πρωτεΐνες. Σήμερα χρησιμοποιούνται προγράμματα γενετικής επιλογής τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή σπορίων βαμβακιού χωρίς την ύπαρξη γοσσυπόλης.

GOSSYPOL: Pigment jaune phénolique issu des graines du coton et qui est toxique. La farine des graines de coton, actuellement regardée comme déchet, est potentiellement un substitut pour la farine de soja utilisée dans le régime alimentaire de poisson. Cependant le gossypol est toxique. Cette toxicité est réduite quand la farine est chauffée, mais ce dernier traitement diminue la qualité des protéines. Des programmes de sélection génétique sont en cours afin de produire de graine de coton sans les glandes

GOSIPOL: Pigmento fenólico amarillo tóxico componente de la semilla de algodón. Esta semilla, siendo un producto de deshecho puede resultar una alternativa parcial a la soja en los piensos para peces. No obstante en su forma libre es tóxico. El tratamiento con calor reduce la toxicidad pero también la calidad proteica (en especial la Liseina). Los programas de selección genética se dirigen a producir gosipol sin los glándulas de pigmento que lo producen.

GOSIPOL: Pigmento fenólico tóxico amarelo compoñente da semente de algodón. A fariña de semente de algodón é un produto de desfeito e unha alternativa potencialmente importante á fariña de soia como substituto da fariña de peixe nos pensos para peixes. Non obstante o gosipol é tóxic, o tratamento con calor reduce a toxicidade, aínda que tamén a calidade proteica (en especial a Liseina). Os programas de selección xenética diríxense a producir sementes de algodón sen as glándulas que producen o pigmento.

GOSSYPOL: Giftig, gult fenolpigment som finnes i bomullfrø. Mel fra bommulfrø er et avfallsprodukt og et potensielt viktig alternativ til soyamel som substitutt for fiskemel i fôr. Fritt gossypol er imidlertid giftig, og varmebehandling som reduserer giftigheten, reduserer også proteinkvaliteten (særlig lysin). Seleksjonsprogrammer fører til produksjon av bomullfrø uten pigmentkjertlene som produserer gossypol.

GOSSYPOL: Żółty toksyczny barwnik fenolowy, składnik nasion bawełny. Mączka z nasion bawełny jest produktem odpadowym i potencjalnie ważną alternatywą dla mączki sojowej jako częściowego substytutu mączki rybnej w paszach dla akwakultury. Jednakże, wolny gossypol jest toksyczny; jego podgrzanie zmniejsza toksyczność, ale obniża jakość białka. Programy doboru genetycznego doprowadzają do produkcji nasion bawełny bez ciałek pigmentowych, wytwarzających gossypol.

GOSİPOL: Pamuk tohumunun içerdiği toksik, sarı, fenolik pigmenttir. Pamuk tohumu unu atık üründür ve su ürünleri yetiştiricilik beslemelerinde balık yeminde soya ununa alternatif olması nedeniyle önemlidir. Bununla beraber, serbest gosipol toksiktir; ısı uygulaması toksisiteyi düşürür ancak protein kaliteside düşer. Genetik seleksiyon programları gosipol üreten pigment bezsiz pamuk tohumunun üretimine öncülük yapmaktadır.

Was this helpful?
Baktériumok azonosítására és osztályozására szolgáló festési eljárás. A baktériumok Gram-negatívak, ha elveszítik a kristályibolya festék által adott bíbor színt, és megtartják az ellenfestéket, illetve Gram-pozitívak, ha megtartják a kristályibolya által adott bíbor színt.


GRAM STAIN: A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.

ΧΡΩΣΗ κατά GRΑΜ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

COLORANT DE GRAM: Technique de coloration utilisée dans lidentification des bactéries. Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

COLORACIÓN GRAM: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

COLORACIÓN GRAM: Técnica de tinguidura utilizada na identificación e clasificación de bacterias. As bacterias que perden a coloración púrpura do pigmento violeta cristal, despois de lavado con alcohol, pero que gardan a coloración do contraste son chamados Gram negativas, mentres que as bacterias que conservan a coloración violeta, despois do lavado con alcohol, son chamadas Gram positivas.

GRAM-FARGING: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

BARWIENIE wg GRAMA: Procedura barwienia, która jest wykorzystywana w identyfikacji bakterii oraz ich zaklasyfikowaniu do bakterii Gram-ujemnych lub Gram-dodatnich. Bakterie Gram-dodatnie tracą w procesie barwienia Grama barwę purpurową i uzyskują barwę ciemnofioletową, a Gram-ujemne ją zachowują.

GRAM BOYAMA: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktatır.

Was this helpful?
Baktériumok azonosítására és osztályozására szolgáló festési eljárás. A baktériumok Gram-negatívak, ha elveszítik a kristályibolya festék által adott bíbor színt, és megtartják az ellenfestéket, illetve Gram-pozitívak, ha megtartják a kristályibolya által adott bíbor színt.


GRAM-NEGATIVE: A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.

GRAM-ΑΡΝΗΤIΚΑ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

GRAM NEGATIF: Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

GRAM NEGATIVO: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

GRAM NEGATIVO: Técnica de tinguidura utilizada na identificación e clasificación de bacterias. As bacterias que perden a coloración púrpura do pigmento violeta cristal, despois de lavado con alcohol, pero que gardan a coloración do contraste son chamados Gram negativas, mentres que as bacterias que conservan a coloración violeta, despois do lavado con alcohol, son chamadas Gram positivas.

GRAMNEGATIV: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

GRAM-UJEMNE: Procedura barwienia, która jest wykorzystywana w identyfikacji bakterii oraz ich zaklasyfikowaniu do bakterii Gram-ujemnych lub Gram-dodatnich. Bakterie Gram-dodatnie tracą w procesie barwienia Grama barwę purpurową i uzyskują barwę ciemnofioletową, a Gram-ujemne ją zachowują.

GRAM NEGATİF: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktadır.

Was this helpful?
Baktériumok azonosítására és osztályozására szolgáló festési eljárás. A baktériumok Gram-negatívak, ha elveszítik a kristályibolya festék által adott bíbor színt, és megtartják az ellenfestéket, illetve Gram-pozitívak, ha megtartják a kristályibolya által adott bíbor színt.


GRAM-POSITIVE: A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.

GRAM-ΘΕΤIΚΑ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

GRAM POSITIF: Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

GRAM POSITIVO: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

GRAM POSITIVO: Técnica de tinguidura utilizada na identificación e clasificación de bacterias. As bacterias que perden a coloración púrpura do pigmento violeta cristal, despois de lavado con alcohol, pero que gardan a coloración do contraste son chamados Gram negativas, mentres que as bacterias que conservan a coloración violeta, despois do lavado con alcohol, son chamadas Gram positivas.

GRAMPOSITIV: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

GRAM-DODATNIE: Procedura barwienia, która jest wykorzystywana w identyfikacji bakterii oraz ich zaklasyfikowaniu do bakterii Gram-ujemnych lub Gram-dodatnich. Bakterie Gram-dodatnie tracą w procesie barwienia Grama barwę purpurową i uzyskują barwę ciemnofioletową, a Gram-ujemne ją zachowują.

GRAM POZİTİF: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktadır.

Was this helpful?
Az immunrendszer fehérvérsejtjei, amelyek a citoplazmájukban lévő, sötéten festődő szemcsék (granulumok) által különböztethetők meg a többi fehérvérsejttől. A halakban neutrofil, acidofil, eozinofil és bazofil granulociták fordulnak elő.


GRANULOCYTE: Leucocytes of the immune system which are distinguished by the presence of granular material in the cytoplasm which stain deeply. They are named neutrophils, acidophils, eosinophils, and basophils in fish.

ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ: Λευκοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία κοκκιωδών σχηματισμών στο κυτταρόπλασμα, οι οποίοι χρωματίζονται έντονα. Ονομάζονται ουδετερόφιλα, οξεόφιλα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα.

GRANULOCYTE: Leucocytes du système immunitaire caractérisés par la présence de granules avec une forte affinité pour les colorants. Chez les poissons ils sont appelés neutrophiles, acidophiles, basophiles ou éosinphiles.

GRANULOCITO: Leucocito del sistema inmunitario caracterizado por la presencia de gránulos con una fuerte afinidad por los colorantes. En los peces, son llamados neutrófilos, acidófilos, basófilos o eosinófilos.

GRANULOCITO: Leucocito do sistema inmunitario caracterizado pola presenza de material granular no citoplasma que teñen alta afinidade polos colorantes. En peixes son denominados neutrófilos, acidófilos, basófilos e eosinófilo.

GRANULOCYTTER: Leukocytter i immunsystemet som gjenkjennes ved tilstedeværelse av granula i cytoplasma, som farges sterkt. De kalles neutrofiler, acidofiler, eosinofiler og basofiler i fisk.

GRANULOCYT: Leukocyty systemu immunologicznego, które wyróżniają się obecnością w cytoplazmie materiału ziarnistego, który intensywnie się barwi. Nazywane są one neutrofilami (leukocyty obojętnochłonne).

GRANÜLOSİT: Bağışıklık sisteminin akyuvarlarında bulunur tanecikli olmalarıyla ayırt edilir. Balıklarda neutrophils, acidophils, eosinophils, ve basophils olarak adlandırılır.

Was this helpful?
(1) Makrofágok osztódása és egyesülése kisebb csomókká vagy szemcsékké. (2) Valamilyen szemcsés (granuláris) szövetből álló daganat.


GRANULOMA: (1) The aggregation and proliferation of macrophages to form small nodules or granules. (2) A tumour or neoplasm made up of granulation tissue.

ΚΟΚΚΙΩΜΑ: (1) Η συνάθροιση και πολλαπλασιασμός μακροφάγων κυττάρων, τα οποία σχηματίζουν μικρά φυμάτια ή κοκκία. (2) Ογκος ή νεόπλασμα που συνίσταται από κοκκιοποιημένο ιστό.

GRANULOME: (1) Petit nodule ou granule formé par lagrégation et la prolifération de macrophages. (2) Tumeur ou néoplasme formé de tissu de granulation.

GRANULOMA: (1) Pequeño nódulo o granulo formado por la agregación y la proliferación de macrófagos. (2) Tumor o neoplasma formado de tejido de granulación.

GRANULOMA: (1) Pequeno nódulo ou gránulo formado pola agregación e a proliferación de macrófagos. (2) Tumor ou neoplasma formado por tecido granular

GRANULOM: (1) Aggregasjon og forøkning av makrofager for å danne små knoller eller granula. (2) Svulst eller neoplasma dannet av granulasjonsvev.

ZIARNIAK: (1) Skupisko i rozrost makrofagów do postaci guzików lub ziarenek. (2) Guz lub nowotwór zbudowany z ziarniny.

GRANÜLOMA: 1-küçük nodül veya tane halinde makrophadelerin çoğalması.2-tımur ve neoplazmanın granula dokulardan oluşması

Was this helpful?
Olyan állapot, amely a szervekben előforduló granulómák hatására következik be.


GRANULOMATOSIS: A condition resulting from multiples of granuloma in organs.

ΚΟΚΚΙΟΜΑΤΩΣΗ: Κατάσταση που προκύπτει από πολλαπλά κοκκιώματα στα όργανα.

GRANULOMATOSE: Condition résultant de la multiplication de granulomes dans un organe.

GRANULOMATOSIS: Condición que resulta de multiplicación de granulomas en un órgano.

GRANULOMATOSE: Condición que resulta da multiplicación de granulomas os órganos.

GRANULOMATOS BETENNELSE: Tilstand som skyldes store mengder granulomer i organer.

ZIARNICA: Stan wynikający z licznych ziarniaków w narządach.

GRANÜLOMATOZİS: Organlarda taneciklerin toplanması

Was this helpful?
Tömeges szemcseképződés.


GRANULOSIS: Formation of a mass of granules.

ΚΟΚΚΙΩΣΗ: Σχηματισμός μάζας κοκκίων.

GRANULOSE: La formation dune masse de granules.

GRANULOSIS: Formación de una masa de gránulos.

GRANULOSE: Formación dunha masa de gránulos.

GRANULOSE: Dannelse av en klump av granuler.

ZIARNISTOŚĆ: Tworzenie się dużej masy ziarenek.

GRANÜLOZİS: Tanecikli yoğun formlar

Was this helpful?
Gonadotropin: a gonádok kifejlődését és működését serkentő és fenntartó hormon. Gerincesekben a gonadotropinok az agyalapi mirigyben termelődő peptidhormonok, amelyek termelését a gonadotropin serkentő hormon szabályozza; vö: humán magzatburok-gonadotropin. A szteroid szerkezetű nemi hormonok (pl. tesztoszteron, ösztrogének) elválasztását serkenti. A haltenyésztési gyakorlatban gyakran különböző halfajokból származó hipofízis-kivonatokat használnak a szezonon kívüli szaporításhoz.


GTH: Gonadotropin: hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor; cf. human chorionic gonadotropin. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period.

GtH: Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GTH: Gonadotropine. Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologue

GTH: Gonadotropina: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de as

GTH: Gonadotropina: Hormona que estimula, ou que sostén, a formación e o funcionamento das gónadas. Nos vertebrados, as gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas pola hipófise baixo o control dun factor liberador de gonadotropina. As gonadotropinas estimulan a secreción das hormonas esteroideas sexuais (testosterona ou estróxenos por exemplo). Os extractos pituitarios (a miúdo a partir doutras especies) son administrados aos peixes co fin de asegurar unha produción de alevín fóra do período n

GTH II: Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

GTH: Hormon, który stymuluje lub podtrzymuje przetwarzanie i funkcjonowanie gonad. U kręgowców hormony gonadotropowe są hormonami peptydowymi wytwarzanymi w przysadce pod kontrolą czynnika uwalnianego przez gonadotropinę; porównaj: gonadotropina kosmówkowa ludzka. Stymulują one wydzielanie steroidowych hormonów płciowych (np. testosteronu, estrogenów). Wyciągi z przysadki mózgowej (często od różnych gatunków) są podawane rybom, w celu doprowadzenia do dojrzałości gonad i produkcji wylęgu poza normaln

GTH: Gonadotropin gonadların fonksiyonlarını ve işleyişlerini uyaran veya muhafaza eden hormondur. Gonadotropinler omurgalıların hipofiz bezinde gonadotropin kontrolü altında salgılatıcı faktör olarak üretilmektedir. Onlar (testosteron, östrojen gibi) steroid cinsiyet hormonlarının salınımını uyarabilir. Hipofizler bunları (sıklıkla farklı türlerde) normal üreme dönemininin dışında fry üretmek için balıkları yönlendirir.

Was this helpful?
Természetes vagy kóros eredetű, kisméretű, általában gömbölyű kinövés (pl. nászkiütések a pontyféléknél vagy a gümőkór (tuberkulózis) által okozott kinövések).


TUBERCLE: Small, often rounded protrusion of natural or pathological origin (e.g. spawning tubercules of Cyprinids; the lesions of tuberculosis).

ΦΥΜΑΤΙΟ: Μικρό, συχνά στρογγυλευμένο, εξόγκωμα με φυσική ή παθολογική προέλευση (π.χ. φυμάτια γαμετοτοκίας στα κυπρινοειδή, αλλοιώσεις προκαλούμενες από φυματίωση)

TUBERCULE: Petite protrusion, souvent arrondie, dorigine naturelle ou pathologique (par exemple, les tubercules réproducteurs des cyprinidées; les lésions provoquées par la tuberculose).

TUBÉRCULO: Pequeña protuberancia, a menudo redonda, de origen natural o patológico (por ejemplo, tubérculos reproductivos de ciprínidos; lesiones provocadas por la tuberculosis).

TUBÉRCULO: Pequena protuberancia, a miúdo redonda, de orixe natural ou patolóxica (por exemplo, tubérculos reprodutivos de ciprínidos; lesións provocadas pola tuberculose).

TUBERKEL: Liten, ofte rund utstikkende del med naturlig eller sykelig opphav (f.eks. gytetuberkler hos karpefisk eller skade etter tuberkulose).

GUZEK: Małe, często wystające zaokrąglenie pochodzenia naturalnego lub chorobowego (np. wysypka tarłowa u ryb karpiowatych; zmiany chorobowe przy gruźlicy).

Tüberkül: Doğal veya patolojik orijinli olan küçük ve yuvarlak çıkıntı (örneğin Sazanlardaki yumurtlama tüberkülleri, Tuberculosis lezyonları).

Was this helpful?
A gümőkkel kapcsolatos.


TUBERCULAR: Resembling a tubercle; having tubercles.

ΦΥΜΑΤΩΔΗΣ: Αυτός που μοιάζει με φυμάτιο. Αυτός που φέρει φυμάτια.

TUBERCULEUX: Qui est de la nature du tubercule; atteint de tubercules.

TUBERCULOSO: Se parece a un tubérculo; tiene tubérculo.

TUBEROSO: Que parécese a un tubérculo; que ten tubérculos.

TUBERØS: Knutet, har tuberkler.

GUZKOWY/GRUZEŁKOWY: Przypominające guzek; mające guzki.

Tüberküllü: Tüberkül taşıyan, tüberküle benzeyen onu andıran

Was this helpful?
Gray; az elnyelt sugárzási dózis SI-egysége. 1 Gy = 1 kilogramm szövetben elnyelt 1 Joule energia. 1 Gy = 100 rad.


Gy: The SI unit for an absorbed dose of radiation :1 Gy= 1 Joule of energy absorbed per kilogram of tissue. 1 Gy= 100 rads.

GY: Η μονάδα του SI για την απορροφώμενη δόση ακτινοβολίας: 1 Gy= 1 Joule απορροφώμενης ενέργειας ανά χιλιόγραμμο ιστού. 1 Gy= 100 rads.

Gy: GRAY.Unité de mesure de dose absorbée; Un Gy = 1 Joule dénergie absorbée par 1 Kg de tissu. 1 Gy = 100 rads.

Gy: GRAY: Unidad de medida de la dosis absorbida; un Gy = 1 Joule de energía absorbida por 1 Kg de tejido. 1 Gy = 100 rads.

Gy: Unidade do Sistema Inernacional GRAY: Unidade de medida da dose absorbida de radiación; un Gy =1 Xullo de enerxía absorbida por 1 Kg de tecido. 1 Gy =100 rads.

Gy: GRAY: SI enheten for en absorbert dose av stråling: 1 Gy = 1 Joule av energi absorbert per kilo vev. 1 Gy = 100 rad.

GREJ (Gy): Jednostka SI zaabsorbowanej dawki promieniowania: 1 Gy = 1 J (dżul) zaabsorbowanej energii na kilogram tkanki. 1 Gy = 100 radów.

Gy: Radyasyonun abserbe dozu

Was this helpful?
Bizonyos környezetvédelmi és vezetési célok megvalósítása érdekében több iparág és hatóság is kidolgozta a meghatározott célokat szolgáló Legjobb Gyakorlat Szabályzatát vagy Vezetési Szabályzatot (néhány esetben Irányelveket). Például az ICES (International Council for the Exploaration of the Sea, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) kidolgozta a "Nem őshonos tengeri fajok betelepítésének" Gyakorlati Szabályzatát azzal a céllal, hogy útmutatást adjon a paraziták, betegségek és idegen fajok betelepí


CODE OF PRACTICE: To achieve certain environmental or management objectives, many industries and agencies have developed Codes of Best Practice or Codes of Conduct (in some cases Guidelines) for specific purposes. For example, ICES (International Council for the Exploration of the Sea) has developed a Code of Practice on "The Introduction of non-indigenous marine species" in order to provide guidance on the risks associated with the transfer of parasites, diseases and exotic species into habitats where they coul

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Πολλές βιομηχανίες ή εταιρίες, για να πετύχουν ορισμένους περιβαλλοντικούς ή διαχειριστικούς αντικειμενικούς σκοπούς, έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Κώδικες Εφαρμογής ή Κώδικες Συμπεριφοράς (αναφέρονται και ως Κατευθυντήριες Οδηγίες). Για παράδειγμα το ICES (Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας), έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Εφαρμογής για «Την εισαγωγή μη εγχώριων θαλάσσιων ειδών με σκοπό την αποτροπή μεταφοράς παράσιτων, ασθενειών και εξωτικών ειδών που θα μπορούσε να αποδειχθεί κατα

CODE DE BONNE PRATIQUE : Afin d’atteindre des objectives en gestion de l’environnement, l’industrie aquacole et les agences qui gèrent les activités aquacoles appliquent des codes de bonne pratique.De tels codes ont été également développés concernant la gestion de la pisciculture (par exemple la Norvège et le Chili, parmi d’autres pays, possèdent actuellement des codes appliqués à la salmoniculture, les écloseries, la smoltification et les aménagements de grossissement). D’autres secteurs vont suivre. De tels codes ne

CÓDIGO DE CONDUCTA: Para conseguir determinados objetivos ambientales o de gestión, muchas industrias y agencias han desarrollado Códigos de Buenas Prácticas o Códigos de Conducta (a veces guías) para fines específicos. Por ejemplo, ICES (Consejo Internacional para la exploración de los mares) ha desarrollado un código de buenas prácticas en su "Introducción a las especies marinas no-indígenas" a fin de promover una guía de riesgos asociados a la transferencia de parásitos, enfermedades y especies exóticas hacia há

CÓDIGO DE CONDUTA: Para conseguir determinados obxectivos ambientais ou de xestión, moitas industrias e axencias desenvolveron Códigos de Boas Prácticas ou Códigos de Conduta (ás veces guías) para fins específicos. Por exemplo, ICES (Consello Internacional para a exploración dos mares) desenvolveu un código de boas prácticas na súa "Introdución ás especies mariñas non-indíxenas" co fin de promover unha guía de riscos asociados á transferencia de parasitos, enfermidades e especies exóticas cara a hábitats onde pode

STANDARD FOR PRAKSIS: For å oppnå visse miljømessige eller forvaltnings mål har mange industrier og foretak utviklet ”Standard for Best Praksis” eller ”Standard for Opptreden” (i noen tilfeller ”Retningslinjer”) for spesifikke formål. Standard for styring av oppdrettsanlegg er under utvikling (for eksempel Norge, Chile og andre land har nå standarder for lakseoppdrett som omfatter klekkeri, smoltproduksjon og matfiskproduksjon) og andre sektorer er ventet å følge dette eksempelet. Selv om slike standarder ikke er lov

KODEKS POSTĘPOWANIA: Dla osiągnięcia określonych celów, bądź właściwego zarządzania środowiskiem, szereg branż przemysłowych i agencji opracowało Kodeksy Dobrej Praktyki (w niektórych wypadkach wytycznych). Np. Międzynarodowa Rada Badań Morza (MRBM) opracowała kodeks postępowania dotyczący "Wprowadzania zamiejscowych gatunków morskich", przekazujący informacje o ryzyku związanym z przenoszeniem obcych gatunków zwierząt wraz z posiadanymi przez nie pasożytami i chorobami do nowego środowiska, gdzie mogą one wyrządzić

UYGULAMA KODU: Belirli amaçlar için birçok sanayi ve acenteler, belirlenmiş çevresel ve yönetim hedeflerini başarmak için yönetim kodu (yönetmelik kodu) ya da uygulama kodu geliştirmiştir. Örneğin, ICES(Uluslar arası Araştırma Konseyi), zarar görebilecek habitatlar içinde egzotik türler, hastalıklar ve parazitlerin transferi ile ilgili risklere rehberlik etmek amacıyla "Yabancı deniz türlerinin girişi" için uygulama yönetmelikler geliştirmiştir. Yönetmelikler balık çiftliklerinin yönetimiyle ilgili olarak g

Was this helpful?
Olyan fertőzés, amelynek nincs nyilvánvaló jele.


ATTENUATED INFECTION: An infection giving no overt sign of its presence.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση χωρίς έκδηλα συμπτώματα.

INFECTION ATTENUEE: Une infection qui ne provoque aucun symptôme apparent.

INFECCIÓN ATENUADA: Infección que no provoca ningún síntoma aparente.

INFECCIÓN ATENUADA: Infección que non provoca ningún síntoma aparente.

ATTENUERT INFEkSJON: En infeksjon som ikke viser åpenlyse tegn på å være tilstede.

ZAKAŻENIE OSŁABIONE: Zakażenie nie dające widocznych objawów swojej obecności.

ZAYIFLATILMIŞ ENFEKSİYON: Enfeksiyon oluşturduğunda bile açık işaret vermeyen enfeksiyon durumu.

Was this helpful?
(1) Olyan élő patogéneket tartalmazó oltóanyag (vakcina), amelyek virulenciáját egy adott gazdaszervezettel szemben gyengítéssel (attenuációval) csökkentették vagy megszüntették. (2) Egy kórokozó virulenciájának csökkenése természetes körülmények között. (3) Olyan eljárás, amellyel egy adott (élő) kórokozónak egy adott gazdaszervezetel szembeni virulenciáját csökkentik vagy megszüntetik, az immunogén tulajdonság befolyásolása nélkül; a gyengítést egy szervezeten keresztüli sorozatos passzálással


ATTENUATED VACCINE: (1) A vaccine containing live pathogens whose virulence for a given host species has been reduced or abolished by attenuation. (2) A reduction in the virulence of a pathogen under natural conditions. (3) Any procedure in which the virulence of a given (live) pathogen for a particular host species is reduced or abolished without altering its immunogenicity; attenuation may be achieved by serial passage through an organism, and may be used to prepare vaccines.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛIΟ: Εμβόλιο το οποίο περιέχει ζώντα παθογόνα, των οποίων η μολυσματικότητα για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, έχει μειωθεί ή απαλειφθεί με εξασθένιση: (1) Η μείωση της μολυσματικότητας ενός παθογόνου υπο φυσικές συνθήκες. (2) Κάθε διεργασία στην οποία η μολυσματικότητα ενός δεδομένου (ζώντος) παθογόνου έχει μειωθεί ή απαλειφθεί για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων. Η εξασθένιση επιτυγχάνεται με σειρά διελεύσεων μέσω ενός οργανισμού και χρησιμεύει στ

VACCIN ATTENUE: (1) Un vaccin constitué de microbes pathogènes vivants dont la virulence vis-à-vis dune espèce hôte donnée, à été réduite ou abolie par atténuation. (2) Diminution de la virulence dun microbe pathogène dans des conditions naturelles.(3) Tous procédés utilisés afin de réduire ou dabolir la virulence dun microbe pathogène donné, vis-à-vis dune espèce hôte particulière, sans altérer son immunogénicité. Lattenuation, qui peut être accomplie au moyen de passages repetés à travers un organisme, peut ê

VACUNA ATENUADA: (1) Vacuna constituida de microbios patógenos cuya virulencia hacia una especie huésped dada ha sido reducida o abolida por atenuación. (2) Disminución de la virulencia de un microbio patógeno en condiciones naturales. (3) Todo procedimiento utilizado con el fin de reducir o de abolir la virulencia de un microbio patógeno dado hacia una especie huésped particular sin alertar su inmunogenicidad. La atenuación, que puede ser conseguida por medio de contacto repetido, puede ser útil en la preparaci

VACINA ATENUADA: (1) Vacina constituída de microbios patóxenos cunha virulencia que cara a unha especie hospedadora dada foi reducida ou abolida por atenuación. (2) Diminución da virulencia dun microbio patóxeno en condicións naturais. (3) Todo procedemento utilizado co fin de reducir ou de abolir a virulencia dun microbio patóxeno dado cara a unha especie hospedadora particular sen alertar a súa inmunoxenicidade. A atenuación, que pode ser conseguida por medio de contacto repetido, pode ser útil na preparación

ATTENUERT VAKSINE: En vaksine som inneholder levende patogener som ved attenuering (svekking) har redusert eller helt mistet sin virulens for en gitt vertsart. Attenuering: (1) Reduksjon i et patogens virulens under naturlige forhold. (2) Enhver prosess der virulensen til et gitt (levende) patogen gjøres avirulent (ikke sykdomsfremkallende) uten å endre de immuniserende egenskapene. Attenuering kan oppnås ved serielle passasjer gjennom en organisme og kan brukes til å lage vaksiner.

SZCZEPIONKA Z OSŁABIONYM ZARAZKIEM: (1) Szczepionka zawierająca żywe zarazki, których zjadliwość (wirulencja) dla danego gatunku żywiciela została zredukowana lub usunięta przez atenuację (osłabienie). (2) Redukcja zjadliwości zarazka w warunkach naturalnych. (3) Każda procedura, w której zjadliwość danego zarazka (żywego) na poszczególne gatunki żywicieli jest zmniejszona lub usunięta bez zmieniania jego immunogenności; osłabienie może być osiągnięte przez seryjne pasażowanie przez organizm i może być stosowane przy przygotowywa

SEYRELTİK AŞI: (1) Konakçı türe mikroorganizmaların etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla verilen enfeksiyon yapıcı canlı patojenler içeren bir aşı. (2) Doğal koşullar altında bir patojenin enfeksiyon yapma şiddetini azaltma. (3) Belirli bir konakçıya bağışıklığını değiştirmedenverilen patojenin (canlı) hastalık yapma şiddetini azaltma ya da ortadan kaldırmanın bir süreci; Bir mikroorganizmanın etkisini ortadan kaldırma işlemi bir organizma içinden seri geçişler yoluyla başarılı olabilir ve aşı ha

Was this helpful?
A kovamoszatok egyik nemzetsége, amelynek jellegzetessége a sejtenkénti egy ostor, egyik csoportjuk felelős a "vörös dagály" jelenség kialakulásáért.


GYMNODINIUM: A genus of Dinoflagellates characterized by the possession of a single flagellum; one of the groups responsible for red tides.

GYMNODINIUM: Γένος δινομαστιγωτών που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός μόνου μαστιγίου. Μία από τις ομάδες που ευθύνονται για τις κόκκινες παλίρροιες.

GYMNODINIUM: Genre de Dinoflagellé caractérisé par la possession dun simple flagelle. Un des groupes responsables des marées rouges.

GYMNODINIUM: Género De Dinoflagelados caracterizado por la posesión de un simple flagelo. Uno de los grupos responsables de las mareas rojas.

GYMNODINIUM: Xénero de dinoflaxelados caracterizado por posuír un só flaxelo. É un dos grupos responsables das mareas vermellas.

GYMNODINIUM: En slekt av Dinoflagellater karakterisert ved at de har kun én flagell. En av artene som er ansvarlig for rødt tidevann.

GYMNODINIUM: Rodzaj bruzdnic (Dinoflagellatae) charakteryzujący się posiadaniem pojedynczej wici; jedna z grup odpowiedzialnych za czerwone pływy.

GYMNODINIUM: Tek flagellum ile karakterize edilen bir Dinoflagellate cinsidir. Red tideden sorumlu bir gruptur.

Was this helpful?
Betegségek vagy kóros állapotok megelőzésére, kezelésére és gyógyítására használt anyagok gyűjtőneve.


DRUG: General term encompassing all substances used to prevent, treat or cure any disease or condition: more specifically, referring to narcotizing agents.

ΦΑΡΜΑΚΟ (ΔΡΟΓΗ): Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, αντιμετώπιση ή θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας ή κατάστασης. Με τη στενή έννοια (ιδίως ο αγγλικός όρος drug) αναφέρεται σε ναρκωτικές ουσίες.

PRODUIT PHARMACEUTIQUE: Terme général incluant toutes les substances utilisées pour prévenir, traiter ou soigner les maladies; utilisé plus spécifiquement pour les narcotiques.

PRODUCTO FARMACÉUTICO: Término general que incluye todas las sustancias utilizadas para prevenir, tratar o curar las enfermedades; utilizado más específicamente para drogas.

DROGA/MEDICAMENTO: Termo xeral que inclúe todas as substancias utilizadas para previr, tratar ou curar calquera enfermidade ou condición. Utilizado máis especificamente referido ás drogas.

MEDIKAMENT: Vanlig betegnelse som inneslutter alle substanser brukt til å forebygge, behandle eller kurere en sykdom eller tilstand.

LEKARSTWO: Ogólny termin obejmujący wszystkie substancje używane zapobiegawczo, leczniczo lub w celu wyleczenia jakiejś choroby lub stanu; bardziej specyficznie odnosi się do środków narkotyzujących.

İLAÇ: Herhangi bir hastalığı veya durumu önlemek için kullanılan tedavi veya kür maddelerinin hepsine verilen isimdir; özellikle narkoz ajanlarına atfen.

Was this helpful?
Gyógyszerekkel vagy gyógyhatású készítményekkel való kezelés.


MEDICATION: Treatment with drugs or remedies.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Αντιμετώπιση μια κατάστασης με φάρμακα.

MEDICATION: Traitement à base de drogues ou de remèdes

MEDICACIÓN: Tratamiento con drogas o remedios.

MEDICACIÓN: Tratamento con drogas ou remedios

MEDISINERING: Behandling med medisiner.

PODAWANIE LEKÓW: Leczenie za pomocą leków lub innych substancji leczniczych.

MEDİKASYON: İlaçlar veya başka çarelerle sağaltım.

Was this helpful?
Az akvakultúrában a szövetmintákban visszamaradó gyógyszerek mennyiségére utaló fogalom.


DRUG RESIDUE: In aquaculture, referring to the estimated quantities of specific drugs found in tissue samples.

ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ: Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται στην εκτιμώμενη ποσότητα ειδικών φαρμάκων που βρίσκεται σε δείγματα ιστών. Βλ. επίσης χρόνος απομάκρυνσης.

TRACES RESIDUELLES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES: En aquaculture, concernent les quantités estimées des produits pharmaceutiques trouvés dans les échantillons de tissus.

RESTOS RESIDUALES DE FÁRMACOS: En acuicultura, se refiere a las cantidades estimadas de productos farmacéuticos encontrados en muestras de tejidos.

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS / DROGAS: En acuicultura, refírese ás cantidades estimadas de medicamentos ou drogas atopados en mostras de tecidos.

MEDISINRESTER: Betegnelsen brukes i akvakultur for å gi et overslag over mengden av spesifikke medikamenter funnet i vevsprøver. Se også tilbakeholdelsestid.

POZOSTAŁOŚCI LEKU: W akwakulturze odnosi się do określonych ilości swoistych leków znajdowanych w próbkach tkanek.

İLAÇ KALINTILARI: Akuakültürde, doku örneklerinde bulunan belirli ilaç miktarlarının tahmin etmeye istinaden.

Was this helpful?
Olyan táp, amelyhez gyógyszereket vagy antibiotikumokat kevertek. A gyógytápot legtöbbször kezelési, és nem megelőzési céllal adják a halaknak. A beteg halaknak általában csökken az étvágya, emiatt a gyógytápnak valamilyan vonzóanyagot (attraktánst) kell tartalmaznia. Sok országban a gyógytápok használatát szigorúan szabályozzák.


MEDICATED FEED: Feed into which drugs or antibiotics have been added, usually on the farm site. Medicated feed is typically given to fish as a treatment, and not as a prophylactic. In general diseased fish have a depressed appetite, so that medicated diet may need to be contain attractants to encourage consumption by the fish. In many countries the application of medicated feeds is strictly regulated.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή στην οποία έχουν προστεθεί αντιβιοτικά ή άλλα φάρμακα, συνήθως στην περιοχή καλλιέργειας. Χορηγείται γενικά γιά θεραπεία και όχι γιά πρόληψη. Επειδή συνήθως τα άρρωστα ψάρια έχουν μειωμένη όρεξη η φαρμακευτική τροφή είναι ίσως αναγκαίο να περιέχει προσελκυστικές ουσίες ώστε να ενθαρρύνεται η κατανάλωσή της.

ALIMENT MEDICAMENTE: Aliment dans lequel sont incorporés des drogues ou des antibiotiques (habituellement sur le site de production). Les aliments médicamentés sont normalement utilisés comme traitement et ne sont pas distribués en prophylaxie. Généralement, les poissons malades ont lappétit réduit et il savère parfois nécessaire daugmenter leur ingestion par les poissons.

ALIMENTO FARMACOLÓGICO: Alimento en lo cual se han agregado drogas o antibióticos (normalmente durante su producción). Los alimentos tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamiento, y no como profiláctico. En general los peces enfermos tienen un apetito deprimido, así que a veces es necesario que la dieta contenga atrayentes para animar su consumo por el pez. En muchos países la aplicación de alimentos tratados con fármacos está estrictamente regulado.

ALIMENTO MEDICADO: Alimento no cal se agregaron drogas ou antibióticos (normalmente na piscifactoría). Os alimentos medicados tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamento e non como profiláctico. En xeral os peixes enfermos teñen un apetito deprimido, así que ás veces é necesario que a dieta conteña atraentes para animar o seu consumo polo peixe. En moitos países a aplicación de alimentos medicados está estritamente regulada.

MEDISINFÔR: Fôr som inneholder medikamenter eller antibiotika. Medisinfôr gis til fisk ved behandling av sykdom, ikke som profylaktisk tiltak. Syk fisk har ofte nedsatt appetitt, noe som kompenseres for ved å tilsette tiltrekningsstoffer i fôret. I mange land er bruk av medisinfôr strengt regulert. I Norge er bruken av medisinfôr (antibiotika) sterkt redusert etter at de ble utviklet gode vaksiner for laksefisk.

PASZA LECZNICZA: Pasze, do których zostały dodane leki lub antybiotyki, zwykle na miejscu w farmie, ale także produkowane przemysłowo. Pasza lecznicza jest zazwyczaj podawana rybom w formie zabiegu leczniczego a nie profilaktycznie. Na ogół chore ryby mają obniżony apetyt, tak więc diety lecznicze wymagają dodawania do nich atraktantów, aby zachęcić ryby do ich pobierania. W wielu krajach stosowanie pasz leczniczych jest ściśle regulowane.

İLAÇLI BESLEME: Yemlerin içine ilaç ya da antibiyotiklerin karıştırıldığı ve de genellikle çiftliklerde kullanılan besleme şeklidir. İlaçlı besleme genellikle bir önleyici olarak değil, bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Hastalıklı balık genelde iştahsız olur, bu nedenle ilaçlı yemin, tüketilebilmesi için, bazı iştah açıcı katkı maddeleri içermesi gerekir. Çoğu ülkede ilaçlı beslemenin uygulanması çok katı bir şekilde düzenlenmiştir.

Was this helpful?
Bármilyen szerves vagy szervetlen anyag, amelyet a nem kívánt növényzet elpusztítására használnak.


HERBICIDE: Any agent, either organic or inorganic, used to destroy unwanted vegetation.

ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ: Κάθε παράγοντας, οργανικός ή ανόργανος, που χρησιμοποιείται για την καταστροφή ανεπιθύμητης βλαστησης.

HERBICIDE: Tout agent organique ou non utilisé pour détruire une végétation indésirable.

HERBICIDA: Todo agente orgánico o inorgánico utilizado para destruir una vegetación indeseada.

HERBICIDA: Todo axente orgánico ou inorgánico utilizado para destruír unha vexetación indesexada.

PLANTEDREPENDE MIDDEL (HERBICID): Ethvert middel, enten organisk eller uorganisk, som brukes til å ødelegge uønsket vegetasjon.

HERBICYD: Każdy czynnik, tak organiczny jak i nieorganiczny, stosowany do niszczenia niepożądanej roślinności.

Yabancı ot öldürücü,herbisit: İstenmeyen bitkilerin öldürülmesi için kullanılan, organik veya inorganik her türlü ajan.

Was this helpful?
Az emésztőrendszer csőhöz vagy zsákhoz hasonló része a nyelőcső és a vékonybél között. Szerepe a táplálék rövid ideig tartó tárolása és a fehérjék részleges emésztése. Ragadozó halakban a gyomor határozottan elkülöníthető az emésztőrendszer többi részétől. Növényevő vagy mindenevő halakban a gyomor csőhöz hasonló alakú, folyamatos átmenettel a zsákos forma felé, amely befolyásolja a táplálkozás módját. A pontyféléknek nincs gyomruk vagy emésztőnedveket elválasztó mirigyük.


STOMACH: The tubular or sacular part of the digestive tract, between the oesophagus and the intestine. It functions in the short-term storage of food and partial digestion of proteins. In piscivorous fish, the stomach tends to be well defined; in herbivorous/ omnivorous fish, it is somewhat tubular in shape and there is a continuum from tubular to sac form which has an effect on the feeding regime. Cyprinids have neither stomachs nor digestive fluid-secreting glands.

ΣΤΟΜΑΧΟΣ: Το σωληνοειδές ή ασκοειδές τμήμα του πεπτικού συστήματος το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στον οισοφάγο και το έντερο. Χρησιμεύει στην προσωρινή αποθήκευση της τροφής και την απορρόφηση πρωτεϊνών. Στα ιχθυοφάγα ψάρια είναι συνήθως καλά αναπτυγμένος. Στα φυτοφάγα/ παμφάγα ψάρια έχει συνήθως σωληνοειδή μορφή, ενώ υπάρχει μια συνέχεια από τη σωληνοειδή στην ασκοειδή μορφή γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες παροχής της τροφής. Οι κυπρίνοι δεν διαθέτουν στόμαχο ούτε αδένες απορρόφησης υγρών.

ESTOMAC : Région, tubulaire ou en forme de sac, du tube digestif entre l’œsophage et l’intestin. Sa fonction réside dans le stockage à courte terme des aliments et la digestion partielle des protéines. Chez les poissons piscivores, l’estomac est généralement bien défini. Par contre, chez les poissons herbivores et omnivores l’estomac est plutot tubulaire avec une transition progressive entre une forme tubulaire et en sac suivant le régime alimentaire.

ESTÓMAGO: Parte tubular o sacular del tubo digestivo de vertebrados, entre el esófago y el intestino; normalmente es la parte más amplia, fusiforme y muscular. Funciona durante el almacenamiento transitorio de la comida y digiere parcialmente las proteínas. En peces piscívoros, el estómago tiende a ser muy definido. En cambio en herbívoros y omnívoros es un continuum tubular o sacular, lo cual tiene efectos en el régimen de alimentación. Los ciprínidos no tienen estómago ni glándulas secretoras de jugos g

ESTÓMAGO: Parte tubular ou sacular do tubo dixestivo de vertebrados, entre o esófago e o intestino; normalmente é a parte máis ampla, fusiforme e muscular. Funciona durante o almacenamento transitorio da comida e dixire parcialmente as proteínas. En peixes piscívoros, o estómago tende a ser moi definido. En cambio, en herbívoros e omnívoros é un continuum tubular ou sacular, o cal ten efectos no réxime de alimentación. Os ciprínidos non teñen estómago nin glándulas secretoras de zumes gástricos.

MAGE(SEKK): Den tubulære eller poseformete delen av fordøyelseskanalen mellom spiserøret og tarmen hos vertebrater. Ofte den videste delen av fordøyelsessystemet og ofte spindelformet og veldig muskulær. Har funksjon som korttidslager for føde og delvis fordøyelse av proteiner. Hos fiskeetende fisk pleier magesekken a være veldefinert, mens den hos herbi- og omnivorer er mer pose- til tubeformet og med uklar (makroskopisk) overgang til tarmen. Karpefisk mangler magesekk og tilhørende fordøyelseskjertler.

ŻOŁĄDEK: Rurkowata lub workowata część przewodu pokarmowego, pomiędzy przełykiem a jelitem. Jego funkcje polegają na zmagazynowaniu pokarmu na krótki okres i częściowym trawieniu białek. U ryb drapieżnych żołądek jest zwykle łatwo wyróżnić; u ryb roślinożernych i wszystkożernych ma on kształt rurkowaty i zmienia się od postaci rurkowatej do workowatej, która ma wpływ na sposób odżywiania się. Ryby karpiowate nie mają ani żołądków ani gruczołów wydzielających soki trawienne.

MİDE: özefagusla bağırsak arasında kalan tubuler ve sakuler sindirim kanalı kısmıdır. Mide, besinlerin kısa süre depolanması ve proteinlerin kısmi sindirimi işlevlerini yerine getirir. Pisivorus balıklarda midenin yapısı iyi bilinmektedir. Herbivor ve omnivor balıklarda ise beslenme rejimlerine bağlı olarak tubuler yapıdan saculer yapıya doğru bir tekamül vardır. Sazanlarda ne mideleri nede sindirim salgısı yapan bir bez bulunmaktadır.

Was this helpful?
Az egynemzedékes mételyek egyik nemzetsége. A Gyrodactylus fajok kisméretűek, elevenszülők, elsősorban a halak külső élősködői és nagyfokú gazdafajlagosságot mutatnak. Kedvező körülmények között nagyon gyorsan tudnak szaporodni és mind az édesvízi, mind a tengeri haltenyésztés számára komoly veszteségeket képesek okozni.


GYRODACTYLUS: Genus of monogenetic trematode. Gyrodactylus spp. are small viviparous forms, predominantly ectoparasitic on fishes, and tend to be highly host-specific. They can reproduce very rapidly in favourable conditions and can be a significant pathological feature in freshwater and sea water culture.

GYRODACTYLUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών. Τα είδη Gyrodactylus είναι μικρά ζωοτόκα εξωπαράσιτα των ψαριών, με έντονη εξειδίκευση ως προς τον ξενιστή. Υπό ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να αναπαράγονται πολύ γρήγορα και συνιστούν σημαντικό παθολογικό παράγοντα σε καλλιέργειες γλυκού και θαλασσινού νερού.

GYRODACTYLUS: Genre de trématode monogénétique de lespèce Gyrodactylus, de petites formes vivipares, particulièrement ectoparasite des poissons. Ils peuvent se reproduire très rapidement dans des conditions favorables et peuvent être caractéristiques de pathologies en cultures deau douce comme en cultures marines.

GYRODACTYLUS: Género de trematodo monogenético de la especie Gyrodactylus de pequeña forma vivíparo, particularmente ectoparásito de peces. Puede reproducirse rápidamente en las condiciones favorables y puede ser característico de patologías tanto en cultivos de agua dulce como en cultivos de agua marina.

GYRODACTYLUS: Xénero de trematodo monoxenético Gyrodactylus spp.. Teñen formas vivíparas de pequeno tamaño, particularmente ectoparasitas de peixes, tendendo a ser altamente específico co hospedador. Pode reproducirse rapidamente nas condicións favorables e pode ser característico de patoloxías tanto en cultivos de auga doce coma en cultivos de auga mariña.

GYRODACTYLUS: Slekt av monogenetiske trematoder (ikter). Gyrodactylus spp. er små vivipare former, hovedsakelig ektoparasitter på fisk, som er svært vertsspesifikke. De kan formere seg svært raskt ved gunstige miljøforhold, og kan være et signifikant patologisk moment i ferskvanns- og saltvannsoppdrett.

GYRODACTYLUS: Rodzaj monogenetycznych przywr. Gyrodactylus spp. są małymi żyworodnymi formami, przeważnie zewnętrznymi pasożytami (ektoparazyty) ryb, a także są w wysokim stopniu specyficznymi gospodarzami. W korzystnych warunkach mogą rozmnażać się bardzo szybko; u ryb hodowanych w wodach słodkich i morskich charakteryzują się znacznym pasożytnictwem.

GYRODACTYLUS: Monogenetik trematod cinsidir. Gyrodactylus türleri vivipar formlardır, ağırlıklı olarak balıklar üzarinde ektoparazittirler ve özel konakçı eğilimi gösterirler. Elverişli koşullarda çok hızlı üreyebilirler ve tatlı su ve deniz suyu kültürlerinde önemli bir patolojik özelliği olabilir.

Was this helpful?
A szövetek fertőzésre adott reakciója, amelynek klinikai jellemzői a melegség, duzzadtság, vörösség és fájdalom, patológiai jellemzői pedig az értágulat, hiperémia, a fehérvérsejtek felhalmozódása, folyadék-kiválasztás és a fibrin lerakódása. Ezt a reakciót gyulladásos válasznak nevezik.


INFLAMMATION: The reaction of the tissues to injury characterized clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin. This reaction is termed the inflammatory response.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ: Η αντίδραση των ιστών στον τραυματισμό χαρακτηριζόμενη κλινικά από πυρετό, οίδημα, ερύθημα και πόνο, και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσώρευση λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρού και απόθεση ινώδους. Η αντίδραση περιγράφεται με τον όρο φλεγμονώδης απόκριση.

INFLAMMATION: Réaction pathologique des tissus qui sétablit à la suite dune agression traumatique, chimique ou microbienne; se caractérise cliniquement par la chaleur, la rougeur, la tuméfaction et la douleur; se caractérise pathologiquement par une vasodilatation, de lhyperémie, une accumulation de leucocytes, lexudation de fluide et la formation de fibrine.

INFLAMACIÓN: Reacción patológica de tejidos que se establece después de agresión traumática, química o microbiana; clínicamente caracterizada por el calor, enrojecimiento, tumefacción y el dolor; patológicamente caracterizada por una vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación y formación de fibrina.

INFLAMACIÓN: Reacción dos tecidos ás feridas, caracterizada clinicamente por calor, arrubiamento, tumefacción e dor; patoloxicamente caracterizada por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluídos e depósitos de fibrina. Esta reacción está mediada pola resposta inflamatoria.

BETENNELSE: Vevsreaksjon mot skader. Karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved utvidelse av blodkarene, hyperemi (økt blodmengde), opphopning av leukocytter, utsondring av væske og avsetning av fibrin. Denne reaksjonen kalles en betennelsesreaksjon.

ZAPALENIE : Reakcja tkanek na uszkodzenie; klinicznie charakteryzuje się gorączką, puchnięciem, zaczerwienieniem i bólem, a patologicznie − rozszerzeniem naczyń krwionośnych, przekrwieniem, nagromadzeniem się leukocytów, wysiękiem płynu i odkładaniem się włóknika. Reakcja ta jest nazywana odpowiedzią zapalną.

YANGI: İncinen veya yaralanan bir dokuda oluşan ve klinik olarak ateş, şişme, kızarma, ağrı, patolojik olarak damar genişlemesi, kan birikmesi, lökosit birikimi, sıvı sızması ve fibrin oluşumu gibi olaylarla karakterize edilen reaksiyon durumu. Bu reaksiyon yangısal tepki olarak da ifade edilir.

Was this helpful?
Szövetek sérülésre vagy antigén jelenlétére adott válasza, amelyet klinikailag melegség, duzzanat, vöröses szín és fájdalom, patológiásan pedig az erek kitágulása, vérbőség, fehérvérsejtek felhalmozódása, nedvedzés és fibrin kiválása jellemez.


INFLAMMATORY RESPONSE: The reaction of the tissues to injury or presence of any antigen characterised clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin.

ΜΟΛΥΝΣΗ: Η αντίδραση των ιστών σε τραυματισμό ή παρουσία κάποιου αντιγόνου που χαρακτηρίζεται από καύσος, πρήξιμο, ερυθρότητα, πόνο και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσωματώματα λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρών και απόθεση φιβρίνης.

REPONSE INFLAMMATOIRE: Réaction des tissus à une blessure ou à la présence de tout antigène caractérisé cliniquement par la température, l’inflammation, la rougeur ou la douleur et pathologiquement par la vaso-dilatation, l’hyperémie, l’accumulation de leucocytes, l’écoulement de fluide et le dépôt de fibrine. Cette réaction est appelée réponse inflammatoire.

RESPUESTA INFLAMATORIA: Reacción de los tejidos a las heridas o a la presencia de cualquier antígeno, caracterizada clínicamente por calor, hinchazón, rojez y dolor, y patológicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluido y depósitos de fibrina.

RESPOSTA INFLAMATORIA: Reacción dos tecidos ás feridas ou á presenza de calquera antíxeno, caracterizada clinicamente por calor, inchazo, roibén e dor, e patoloxicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluído e depósitos de fibrina.

BETENNELSESREAKSJON: Reaksjonen vevet utfører etter skade fra eller nærvær av antigen. Dette blir karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved vasodilatering, hyperanemi, akkumulering av leukocytter, utskillelse av væske og deponering av firbrin.

ODCZYN ZAPALNY: Reakcja tkanki na uszkodzenie lub obecność antygenu, charakteryzująca się - w postaci klinicznej - wydzielanem ciepła, obrzękiem, zaczerwieniem i bólem a patologicznie - rozszerzeniem naczyń krwionośnych, przekrwieniem, nagromadzenem leukocytów, wysiękiem płynu i odkładaniem się fibryny.

İNFLAMATUVAR TEPKİ: Dokunun yaralanmaya karşı reaksiyonu veya klinik olarak ateş, şişme, kızarma ve ağrı ve patolojik olarak damar genişlemesi, hiperemi, lökosit birikimi, sıvı ve fibrin birikimi ile karakterize antijen varlığı.

Was this helpful?
A modellező agyag helyettesítésére használt mesterséges anyag.


PLASTICENE: Plastic substance used as substitute for modelling clay.

ΠΛΑΣΤΙΚΙΝΗ: Πλαστική ουσία που χρησιμοποίειται ως υποκατάστατο του πηλού για την κατασκευή των προπλασμάτων.

PLASTICINE: Substance plastique utilisée à la place de la terre à modeler

PLASTILINA: Sustancia plástica utilizada como substituto de la arcilla de modelado.

PLASTILINA: Substancia plástica utilizada como substituto da arxila de modelado

PLASTILIN: Plaststoff som erstatter modelleire.

PLASTELINA: Plastyczna substancja stosowana jako substytut gliny modelarskiej .

PLASTİSİN: Kil modelleme yerine kullanılan plastik materyal.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES