AMC LIMITED

Q

En los crustáceos, el apéndice que lleva la pinza; pereiopodo.


CHELIPED: In crustaceans, a claw-bearing appendage; cf. pereiopod.

ΧΗΛΗΠΟΔΙΟ: Τα λαβιδόμορφο εξάρτημα των καρκινοειδών. (βλ. ΘΩΡΑΚΟΠΟΔΙΑ)

CHELIPEDE: Chez les crustacés, lappendice portant la pince.

QUELÍPEDO: Nos crustáceos, o apéndice que leva a pinza; cf. pereiópodo.

OLLÓSLÁB: A rákok ollót hordozó végtagja, vö. járóláb.

CHELIPED: Bein med klo hos krepsdyr. Jfr. pereiopod.

CHELICER : U skorupiaków podstawa szczypiec (odnóża tułowiowe I pary); porównaj: pereiopod.

Çeliped: Kabuklularda kıskaç taşıyan ekstremite; pereipod.

Was this helpful?
Apéndice en forma de pinza en los crustáceos decápodos, utilizados por la defensa o para la agresión.


CHELA: The large claw or pincer of a decapod crustacean, which is an offensive and a defensive appendage.

ΧΗΛΗ: Η μεγάλη δαγκάνα ή λαβίδα ενός δεκαπόδου, η οποία είναι επιθετικό ή αμυντικό εξάρτημα.

CHELIPEDES: Appendices en forme de pince chez les crustacés décapodes, utilisées pour la défense ou lagression.

QUELÍPODOS: Apéndices en forma de pinzas dos crustáceos decápodos, utilizados como apéndice ofensivos ou defensivos.

CHELA: A tízlábú rákok ollóvá módosult elülső vétgatgja, amelynek támadó és védekező szerepe is van.

KLO: Stor klypeklo hos tifotede krepsdyr (f.eks. kreps, hummer og krabbe). Brukes både i kamp og ved fødeinntak.

KLESZCZE: Duże kleszcze lub szczypce dziesięcionogich skorupiaków, które są odnóżami ofensywnymi i obronnymi.

KISKAÇ: Dekapod krustaselerin büyük tırnak ya da tutacı, saldırı ya da korunma uzantısı.

Was this helpful?
Tratamiento de enfermedades por inhibición química sin efectos segundarios tóxicos o graves para el paciente.


CHEMOTHERAPY: Treatment of diseases by chemical inhibition without serious toxic effect on the patient.

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Θεραπεία των ασθενειών με χημική αναστολή, χωρίς σοβαρές τοξικές επιπτώσεις στον ασθενή.

CHIMIOTHERAPIE: Traitement des maladies par inhibition chimique sans effets secondaires toxiques ou graves pour le malade.

QUIMIOTERAPIA: Tratamento de enfermidades por inhibición química sen efectos secundarios tóxicos ou graves para o paciente.

KEMOTERÁPIA: Betegségek kezelése valamilyen gátló hatású vegyszerrel, amelynek a beteg számára nincs komoly toxikus hatása.

KJEMOTERAPI: Behandling av sykdom ved kjemisk inhibering uten alvorlige giftige virkninger på pasienten.

CHEMIOTERAPIA: Leczenie chorób poprzez ich hamowanie na drodze chemicznej, bez poważnego oddziaływania toksycznego na pacjenta (ryby).

KEMOTERAPİ: Hastada bir seri toksik etki olmaksızın kimyasal engelleme yoluyla hastalıkların tedavisi.

Was this helpful?
Estado inactivo del ciclo vital de numerosos organismos. Deshidratado, inmóvil, durmiente, resistente y juega un papel en la protección de la diseminación de la especie. El organismo está envuelto en una o varias membranas, a veces en capas quísticas secretadas (endoquiste, mesoquiste, exoquiste, etc.). La pared es a veces gruesa y esculpida. Un agujero de emergencia está presente en ciertos casos.


CYST: The non-mobile, dehydrated, resistant, inactive, dormant stage in the life cycle of many organisms, generally considered as playing an important role in either protection or dispersal of a species; the organism is typically rounded, surrounded by one or more layers of secreted cystic membranes (exocyst, mesocyst, endocyst, etc.) or envelopes or walls; in some cases the walls may be quite thick, sculptured on the outside and with or without an emergent pore.

ΚΥΣΤΗ: Το ακίνητο, αφυδατωμένο, ανθεκτικό, αδρανές, εν ναρκοβιώσει στάδιο τού κύκλου ζωής πολλών οργανισμών, το οποίο γενικά θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο είτε στην προστασία είτε στη διασπορά ενός είδους. Ο οργανισμός είναι κατά κανόνα αποστρογγυλευμένος, περιβάλλεται από ένα ή περισσότερα στρώματα εκκριμένων κυστικών μεμβρανών (εξωκύστη, μεσοκύστη, ενδοκύστη,κ.λ.π.) ή φακέλλων ή τοιχωμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις τα τοιχώματα έχουν αρκετό πάχος και φέρουν και διαθέτουν ή όχι εμφανή πόρο. ποι

KYSTE: Stade immobile du cycle vital de nombreux organismes. Il est déshydraté, inactif, dormant, résistant et joue un rôle dans la protection et la dissémination de lespèce. Lorganisme est enroulé et recouvert dune ou de plusieurs membranes, parois ou enveloppes kystiques sécrétées (endokyste, mésokyste, exokyste, etc.). La paroi est parfois très épaisse et souvent sculptée. Un pore démergence existe dans certains cas.

QUISTE: Estado inactivo do ciclo vital de numerosos organismos. Deshidratado, inmóbil, latente, de resistencia e que xoga un papel importante tanto na protección coma na diseminación da especie. O organismo está envolvido nunha ou varias membranas, ou capas quísticas secretadas (endoquiste, mesoquiste, exoquiste, etc.). A parede é grosa ás veces, cunha rugosa superficie externa e con presenza ou non de poro de eclosión.

CISZTA: Sok élő szervezet mozgásképtelen, dehidratált, ellenálló, inaktív, nyugvó életszakasza. Az általános vélemény szerint fontos szerepet játszik a faj védelmében és elterjedésében; a tipikus ciszta gömb alakú és egy vagy több rétegnyi kiválasztott cisztikus hártya veszi körül (exociszta, mezociszta, endociszta, stb.), esetleg burok vagy fal. Néhány esetben a fal igen vastag, külső oldala lehet faragásra emlékeztető, pórussal vagy anélkül.

CYSTE: Det ikke-mobile, dehydrerte, motstandsdyktige, inaktive dvalestadiet i livssyklusen til mange organismer. Spiller en viktig rolle i enten beskyttelse eller spredning for en organisme. Cyster er oftest avrundete, og omgitt av et eller flere lag med membraner (eksocyst, mesocyst, endocyst etc) eller vegger sekrert av cysten. I noen tilfeller kan veggene være ganske tykke, med eller uten porer.

TORBIEL/CYSTA: Nieruchliwe, odwodnione, odporne, nieczynne przetrwalnikowe stadium w cyklu życiowym wielu organizmów, uważane zwykle za odgrywające ważną rolę tak w ochronie, jak i w rozpowszechnianiu gatunku; cysta jest charakterystycznie zaokrąglona, otoczona przez jedną lub więcej warstw, wydzielonych błon torbielowatych (egzocysta, mezocysta, endocysta itp.), okryć bądź ścianek; w niektórych wypadkach ścianki mogą być bardzo grube, na zewnątrz rzeźbione i z/ lub bez powstałych por.

KİST: Pek çok organizmanın yaşam döngüsünde hareketli olmayan, dehidrate, dayanıklı, inaktif, etkisiz evre, genellikle bir türün korunmasında ya da yayılmasında önemli rol oynadığı düşünülür; organizma genellikle salgılanan kistik membranların (exocyst, mesocyst, endocyst, vb) veya dış kabuk ya da duvarkarın bir veya daha fazla katmanı tarafından çevrelenir; bazı durumlarda duvar oldukça ince, dışından oyulmuş ve gelişmekte olan bir gözenekle ya da gözeneksiz olabilir.

Was this helpful?
Polisacárido que constituye el principal componente del exoesqueleto de los artrópodos y de las estructuras/cuerpo.. de los hongos.


CHITIN: A polysaccharide that is the principal component of the exoskeleton of arthropods and of the bodies of fungi.

ΧΗΤΙΝΗ: Ένας πολυσακχαρίτης που αποτελεί το κύριο συστατικό του εξωσκελετού των αρθρόπωδων και του σώματος των μυκήτων.

CHITINE: Polysaccharide , principal composant de lexosquelette des arthropodes, et des champignons.

QUITINA: Polisacárido que constitúe o principal compoñente do exoesqueleto dos artrópodos e das estruturas/corpo.. dos fungos.

KITIN: Poliszacharid, amely az ízeltlábúak külső vázának és a gombák testének fő alkotórésze.

KITIN: Byggestein i det ytre skjelettet hos artropoder (leddyr), har stor mekanisk styrke. Kalsitt i det ytre skjelettet holdes sammen av et organisk bindemiddel laget av karbohydratet kitin og ulike proteiner.

CHITYNA: Wielocukier (polisacharyd), który jest głównym składnikiem pancerza (szkieletu zewnętrznego) stawonogów i ciała grzybów.

KİTİN: Artropodların eksoskeletonu ve mantar vücutlarının başlıca bileşeni olan bir polisakkarit.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES