AMC LIMITED

C

Símbolo químico del carbón.


C: Chemical symbol for carbon.

C: Το χημικό σύμβολο του άνθρακα

C: Symbole chimique du carbone.

C: Símbolo químico do carbono.

C: A szén vegyjele.

C: Kjemisk symbol for karbon.

C: Symbol chemiczny węgla.

Karbon: Karbonun kimyasal sembolü.

Was this helpful?
Elemento metálico maleable de color blanco-azulado, que aparece asociado a minerales de zinc. Empleado en galvanoplastia y aleaciones. Símbolo: Cd. Nº atómico: 48.


CADMIUM: A malleable bluish-white metallic element that occurs in association with zinc ores. Used in electroplating and alloys. Symbol: Cd. Atomic number: 48.

ΚΑΔΜΙΟ: Ελάσιμο γαλαζωπο-λευκό μεταλλικό στοιχείο το οποίο δρα σε συνδυασμό με μεταλλεύματα ψευδαργύρου. Χρησιμοποιείται στα κράματα και στις επιμεταλλώσεις. Σύμβολο: Cd; Ατομικός αριθμός: 48.

CADMIUM: Métal blanc bleuté malléable trouvé en association avec le minerai de zinc. Utilisé dans le procédé de galvanoplastie et dans des alliages. Symbole : Cd, nombre atomique : 48 .

CADMIO: Elemento metálico maleable de cor branco-azulado, que aparece asociado a minerais de cinc. Empregado en galvanoplastia e aliaxes. Símbolo: Cd. Nº atómico: 48

KADMIUM: Cinkércekkel együtt előforduló kovácsolható, kékesfehér színű, fémes elem. A galvanizálásban és ötvözetekbenhasználják. Vegyjele: Cd. Rendszáma: 48.

KADMIUM: Smibart, blåhvitt metallisk grunnstoff som forekommer i tilknytning til sinkmalm. Brukes i elektroplettering og legeringer. Symbol: Cd. Atomnummer: 48.

KADM: Plastyczny błękitnawo-biały pierwiastek metaliczny występujący w rudach cynku. Stosowany do platerowania i wytwarzania stopów. Symbol: Cd. Liczba atomowa: 48.

KADMİYUM: Çinko cevheri ile oluşan biçimlenebilir mavimsi-beyaz metalik element. Elektroliz ve alaşımlarda kullanılır. Sembol: Cd. Atomik numarası: 48.

Was this helpful?
Elemento metálico maleable de color blanco-plateado, del grupo de los alcalinotérreos. Componente esencial de huesos y dientes. Nº atómico: 20; peso atómico: 40,08.


CALCIUM: A malleable silvery-white netallic element of the alkaline earth group. An essential constituent of bones and teeth. Atomic No.: 20; Atomic weight.: 40.08.

ΑΣΒΕΣΤΙΟ: Ελάσιμο ασημο-λευκό μεταλλικό στοιχείο από την ομάδα των αλκαλικών γαιών. Σημαντικό στοιχείο στα οστά και τα δόντια. Ατομικός αριθμό: 20; Ατομικό βάρος: 40.08.

CALCIUM: Métal blanc argenté malléable, du groupe des alcalino-terreux. Constituant essentiel des os et des dents. Classification des éléments : 20, poids atomique : 40.08 .

CALCIO: Elemento metálico maleable de cor branco-prateado, do grupo dos alcalinotérreos. Compoñente esencial de ósos e dentes. Nº atómico: 20; peso atómico: 40,08

KALCIUM: Az alkáliföldfémek csoportjába tartozó kovácsolható, ezüstfehér színű fémes elem. A csontok és a fogak létfontosságú alkotóeleme. Rendszáma: 20; Atomsúlya: 40,08.

KALSIUM: Smibart, sølvhvitt metallisk grunnstoff i jordalkaliegruppen. En viktig bestanddel i bein og tenner. Atomnummer: 20; atomvekt: 40.08.

WAPŃ: Plastyczny srebrzystono-biały pierwiastek metaliczny z grupy metali ziem alkalicznych. Podstawowy składnik kości i zębów. Symbol: Ca. Liczba atomowa: 20; ciężar atomowy: 40,08.

KALSİYUM: Toprak alkali grubda yumuşak gümüşi-beyaz metalik element. Kemik ve dişlerin temel bileşeni. Atomik No.: 20; Atomik ağırlık: 40.08.

Was this helpful?
Carbonato de calcio (CaCO3); mayor constituyente del exoesqueleto de los crustáceos.


CALCITE: The crayfish shell or exoskeleton is made up primarily of inorganic calcium carbonate (CaCO3) in the form of calcite.

ΑΣΒΕΣΤIΤΗΣ: Το κέλυφος των δεκαπόδων ή ο εξωσκελετός, είναι συνήθως φτιαγμένος από ανόργανο ανθρακικό ασβέστιο (CaCΟ3

CALCITE: Carbonate de calcium (CaCO3); constituant majeur de lexosquelette des Crustacés.

CALCITA: Carbonato de calcio (CaCO3); principal compoñente de cuncha ou exoesqueleto dos crustáceos.

KALCIT: A rákok páncélja, azaz külső váza elsősorban kalcit formájában raktározott, szervetlen kalcium-karbonátból (CaCO3) áll.

KALSITT: Skallet hos kreps er i hovedsak oppbygd av uorganisk kalsiumkarbonat (CaCO3) i form av kalsitt.

WĘGLAN WAPNIA: Muszle mięczaków lub zewnętrzne szkielety skorupiaków składają się głównie z nieorganicznego węglanu wapniowego (CaO3) w postaci węglanu wapnia.

KALSİT: Kerevit kabuk ya da dış kabuğu birincil olarak kalsit formundaki inorganik kalsiyum karbonattan (CaCO3) oluşur.

Was this helpful?
Concreción anormal (cálculo) que se forma en el sistema urinario. Sin. Urolitiasis.


URINARY CALCINOSIS: The formation of calcareous granules in the urinary tract. Syn.urolithiasis.

ΟΥΡΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ: Σχηματισμός πέτρας στην ουροδόχο οδό. Συνώνυμο: ουρολιθίαση.

CALCUL URINAIRE: Formation de concrétions pierreuse (calculs) dans le système urinaire. Syn. urolithiase.

CÁLCULO URINARIO: Concreción anormal (cálculo) que se forma no tracto urinario. Sin. Urolitiase.

VESEKŐ: Mésztartalmú szemcsék felhalmozódása a kiválasztórendszerben. Úm. urolithiasis.

UROLITIASIS: Avleiring av kalkholdig materiale i urinledere (ureter).

WAPNICA MOCZOWA: Tworzenie granul wapiennych w przewodzie moczowym. Syn. kamica moczowa.

Üriner kalkinoris (kireçlenme): Üriner sistemde kalkerli granüllerin meydana gelmesi, Benzeri ürolityaz olarak bilinir.

Was this helpful?
Proceso de estandarización de un aparato de medida por lo cual las irregularidades están evaluadas y eliminadas, permitiendo así una mejor precisión de lectura.


CALIBRATION: Process of correlating an instrument to a standard, in which irregularities are calculated and removed, thus allowing accurate readings to be taken.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ: Η διαδικασία της συσχέτισης ενός οργάνου με ένα πρότυπο μέτρο, κατά την οποία προσδιορίζονται και απαλείφονται τα σφάλματα προκειμένου να βελτιωθεί σε ακρίβεια των μετρήσεων.

CALIBRAGE: Processus de standardisation dun appareil à mesure par lintermédiaire duquel les irrégularités sont évaluées et éliminées, permettant ainsi une meilleure justesse des mesures.

CALIBRACIÓN (CALIBRADO): Proceso de correlación dun instrumento respecto a un estándar (patrón) polo cal as irregularidades son avaliadas e eliminadas, permitindo así unhas lecturas máis precisas.

KALIBRÁCIÓ: Egy készülék beállítása bizonyos előre meghatározott (standard) értékekhez, amelynek során kiszámítják és kiküszöbölik a rendellenességeket, ezáltal lehetővé teszik a pontos működést.

KALIBRERING: Prosess der en korrelerer et instrument i forhold til en standard, der uregelmessigheter blir beregnet og fjernet, slik at instrumentet blir nøyaktig og gir riktige verdier.

KALIBRACJA : Proces korelacji (cechowania) przyrządu do standardu, w czasie którego obliczone nieregularności są usuwane; w ten sposób pozwala to na uzyskanie dokładnych odczytów.

KALİBRASYON: Cihazların, düzensizlikleri ölçen ve ortadan kaldıran bir standarda bağlanması ve böylece doğru okumaların sağlanması sürecidir.

Was this helpful?
(1) Característica o rasgo (I2 Grado de excelencia. En acuicultura el término adquiere sentido referido a productos o a procesos de producción. Calidad/La mejora de la calidad tendría que ser capaz de ser determinada a través de criterios objetivos, cf "la totalidad de características y rasgos de servicio que llevan a satisfacer una necesidad" (Sociedad americana para la calidad).


QUALITY: Aspects of quality include fitness for use, “the totality of features and characteristics of service that bear on its ability to satisfy a given need” (American Society for Quality). Quality and improvements in quality should be capable of assessment through objective criteria.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: (1) Χαρακτηριστικό ή γνώρισμα. (Ι) Βαθμός ποιότητας. Στις υδατοκαλλιέργειες ο όρος αυτός έχει αποκτήσει διάφορες σημασίες οι οποίες σχετίζονται είτε με την παραγωγή είτε με το προϊόν. Η βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να είναι δυνατή μέσα από την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων, συγκρ. «το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας και η ικανότητά της να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες» ( Αμερικάνικος Σύλλογος για την Ποιότητα). Εγγύηση ποιότητας (QA): Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών δρ

QUALITÉ: (1) Caractéristique ou trait. (2) Degré d’excellence. En aquaculture, le terme s’applique aussi bien aux produits qu’aux procédées de production. La qualité (et son amélioration) devrait être assujettie à l’évaluation par des critères objectifs, cf. « la totalité de critères et de caractéristiques du service qui influencent la capacité de ce service à satisfaire un besoin » (Société Américaine de Qualité).

CALIDADE(1): Os aspectos de calidade inclúen a aptitude para o uso, "a totalidade de características e trazos de servizo que levan a satisfacer unha necesidade" (Sociedade Americana para a Calidad). Grado de excelencia. A calidade e a mellora da calidade teríanse que poder determinar a través de criterios obxectivos. En acuicultura o termo adquire sentido referido a produtos ou a procesos de produción.

MINŐSÉG: A minőség a használatra való alkalmasságot jelenti ("olyan használati jellemzők és tulajdonságok összessége, amelyek egy adott igény teljesítésére való képességen alapulnak" (Amerikai Minőségügyi Szervezet)). A minőségnek és a minőség fejlődésének objektív kritériumok alapján jellemezhetőnek kell lennie.

KVALITATIVE KARAKTERTREKK: Begrepet kvalitativt kan være subjektivt, men har i senere tid fått flere betydninger (noen er tilknyttet produkter og produksjons prosessene). Aspekter med kvalitet inkluderer skikkethet for bruk, ”den totale mengden gangbare egenskaper og karakteristika som er avgjørende for evnen til å tilfredsstille et gitt behov” (American Society for Quality). Kvalitet og forbedringer i kvalitet bør være mulig å bestemme ved hjelp av objektive kriterier.

JAKOŚĆ: Aspekty jakości obejmują przydatność do użycia, "całość cech i właściwości usługi, które mają znaczenie dla możliwości zaspokojenia określonych potrzeb” (Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Jakości). Jakość i doskonalenie jakości powinny być możliwe do oceny przy użyciu obiektywnych kryteriów.

KALİTE: Kalite tabiri kullanımı uygunluğu ( beklentileri karşılayabilme yeteneği) ifade eder. Kalite ve kalitenin iyileştirilmesi objektif kriterler bakımından değerlendirilebilir olmalıdır.

Was this helpful?
Copépodo parásito de peces marinos, con algunos más preferenciales. El ciclo vital incluye dos estadios larvarios libres (nauplio I,II) un estadio infectivo copépodo libre, cuatro estadios juveniles no-libres (Chalimius I-IV), dos estadios pre-adultos y un adulto. Los daños a los peces están causados por adhesión y alimentación en la piel comportando irritación local, sensibilidad elevada a los rayos UV e infecciones secundarias. Los daños se producen progresivamente resultando en erosión y ulce


CALIGUS ELONGATUS: A caligid parasitic copepod of marine fish with some host preferences. The life cycle of this species includes two free-living larval stages (nauplii I and II), an infective copepodid stage which is free-swimming, four attached juvenile stages (Chalimus I-IV), two pre-adult stages and the adult. Damage to fish is caused by attachment and feeding on the skin, leading to local irritation, greater sensitivity to UV-light, and secondary infections. Integument damage occurs progressively, ultimately

CALIGULUS ELONGATUS: Είδος κωπηπόδου το οποίο παρασιτεί πάνω σε θαλάσσια ψάρια. Ο βιολογικός του κύκλος περιλαμβάνει δύο ελεύθερες προνυμφικές μορφές (ναύπλιος Ι και ΙΙ), ένα στάδιο κωπηποδίτη το οποίο κολυμπά ελεύθερα μέχρις ότου μολύνει κάποιο ξενιστή τέσσερα στάδια ανώριμων ατόμων (Chalimus I-IV), τα οποία είναι προσκολλημένα, δύο στάδια πριν την ωρίμανση και το ώριμο ενήλικο άτομο. Πρόβλημα δημιουργείται στο ψάρι ξενιστή από το στάδιο της προσκόλλησης και μετά καθώς το παράσιτο τρέφεται μέσα από το δέρμα, προκαλ

CALIGUS ELONGATUS : Copépode Caligidé qui est un parasite des poissons marins, avec une certaine préférence d’hôte. Le cycle de cette espèce comprend deux stades larvaires libres (nauplius I et II), un stade infectieuse libre, copépode, quatre stades parasites juvéniles (chalimus I à IV), deux stades pré-adultes et un stade adulte. Les stades parasitaires s’attachent à la peau des poissons et s’en nourrissent. Ceci mène à des irritations localisées, une augmentation de la sensitivité aux ultra violets et des infect

CALIGUS ELONGATUS: Copépodo calíxido parasito orixinario de Asia e historicamente restrinxido ao hemisferio norte no Pacífico, agora presente nas granxas de salmón en Chile onde causa serios danos. Puido transmitirise ao hemisferio Sur por augas de lastre dos barcos mercantes graneleiros. Para estados de vida libre, ver C. elongatus. Copépodo parasito de peixes mariños, con algúns preferenciais. O ciclo vital inclúe dous estadios larvarios libres (nauplio I,II) un estadio infectivo copépodo libre, catro estadios x

CALIGUS ELONGATUS: Tengeri halakon élősködő evezőlábú rákfaj, amelynek bizonyos mértékű gazdafajlagossága van. A faj életciklusa két szabadon élő lárvaállapottal kezdődik (nauplius I és II), ezek után egy szabadon élő, fertőzőképes állapot (copepodid), négy élősködő lárvaállapot (Chalimus I-IV), két korai kifejlett állapot és végül a kifejlett állapot következik. Az élősködő a halak bőrén tapad meg és ott is táplálkozik, amely helyi irritációkhoz, megnövekedett UV-érzékenységhez és másodlagos fertőzésekhez vezethe

CALIGUS ELONGATUS: Parasittisk kopepod (orden av småkreps) i familien Caligidae. Har en viss vertspreferanse blant marine fisk. Livssyklusen til denne arten består av to frittlevende larvestadier (nauplii I og II), en copepoditt som fester seg til verten, fire juvenile stadier (chalimus I-IV), to preadulte stadier og adult stadium. Skade på fisken skjer ved at parasitten fester seg på og spiser av huden, noe som fører til lokal irritasjon, øket følsomhet for UV-stråling og sekundære infeksjoner. Skadene på skinnet

CALIGULUS ELONGATUS : Pasożytniczy widłonóg ryb morskich z pewną preferencją żywiciela. Cykl życiowy tego gatunku zawiera dwa wolno żyjące stadia larwalne (naupli I i II), zakaźne stadium kopepodit, który jest wolno pływający, cztery przytwierdzone stadia młodociane (halimus I - IV), dwa stadia przeddorosłe oraz stadium dorosłe. Szkodliwość dla ryb wynika z jego przytwierdzania i odżywiania się na skórze, powodujące miejscowe podrażnienie, większą wrażliwość na promieniowanie UV oraz wtórną infekcję. Uszkodzenie powł

Caligus elongatus: Deniz balıklarını ve bazı konakçıları tercih eden kaligit parazitik bir kopepod. Bu türün hayat döngüsü iki serbest-yaşamlı larval evre (nauplii I ve II), serbest yüzdüğü infektif kopepodid evresi ve dört sabit juvenil evresi (Chalimus I-IV), iki ön-erişkin evresi ve erişkin evresi içerir. Balıklara derilerine tutunma ve beslenme yoluyla zarar verirler, lokal irritasyona neden olurlar, UV-Işığına ve ikincil enfeksiyonlara karşı çok hassastırlar. Deri hasarı artan şekildedir, ve sonunda tutunma

Was this helpful?
Parásito calígido copépodo originario de Asia y restringido históricamente al hemisferio norte del Pacífico. Actualmente se encuentra también en piscifactorías de salmón en Chile en donde produce daños importantes. Puede haberse transmitido al hemisferio sur mediante aguas de lastre de barcos de transporte. Acerca de los estadios vitaleS.


CALIGUS FLEXISPINA: A caligid parasitic copepod originally occurring in Asia and historically restricted to the northern hemisphere in the Pacific, now occurring on salmon farms in Chile where it causes severe damage. May have been transmitted to the southern hemisphere by ballast water of bulk carriers. For life stages, see C. elongatus.

CALIGULUS FLEXISPINA: Παρασιτικό κωπήποδο το οποίο μέχρι πρόσφατα περιορίζονταν στην Ασία και το Β. Ειρηνικό ωκεανό. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει κάνει την εμφάνισή του στις ιχθυοκαλλιέργειες σολομού της Χιλής όπου προκαλεί τεράστιες καταστροφές. Πιστεύεται πως εισήχθη στο Ν. ημισφαίριο με το νερό το οποίο χρησιμοποιείται ως έρμα από τα φορτηγά πλοία. Για το βιολογικό του κύκλου βλέπε CALIGUS ELONGATUS.

CALIGUS FLEXISPINA : Parasite copépode caligidé originaire d’Asie et restreint historiquement à l’hémisphère nord dans le Pacifique. Se rencontre aujourd’hui sur les fermes de salmoniculture Chiliennes, provoquant des dégâts considérables. Probablement transporté vers l’hémisphère sud dans l’eau de lestage des bateaux de cargaison. Les stades sont semblables aux stades décrits pour C. elongatus .

CALIGUS FLEXISPINA: Parasito calíxido copépodo orixinario de Asia e restrinxido historicamente ao hemisferio norte do Pacífico. Actualmente atópase tamén en piscifactorías de salmón en Chile onde produce danos importantes. Puido transmitirse ao hemisferio sur mediante augas de lastre de barcos mercantes graneleiros. Para estados de vida libre ver C. elongatus.

CALIGUS FLEXISPINA: Élősködő evezőlábú rákfaj, amely eredetileg csak Ázsiában és a Csendes-Óceán északi féltekére eső részén fordult elő. Ma már a chilei lazacfarmokon is megjelent, ahol komoly károkat okoz. Valószínűleg a teherszállító hajók ballasztvizével került át a déli féltekére. Az életciklusokhoz ld. C. elongatus.

CALIGUS FLEXISPINA : Parasittisk kopepod med opprinnelig utbredelse i den asiatiske delen av Stillehavet og begrenset til den nordlige halvkule. Nå gjør den stor skade i lakseoppdrett i Chile. Kan ha blitt innført til den sørlige halvkule med ballastvann fra bulkskip. For livssyklus, jfr. C. elongatus .

CALIGULUS FLEXISPINA: Pasożytniczy widłonóg, występujący początkowo w Azji, a historycznie ograniczony do Pacyfiku na półkuli północnej; obecnie występuje w hodowlach łososia w Chile, gdzie powoduje poważne szkody. Może być przenoszony na półkulę południową w wodzie balastowej statków. Odnośnie stadiów życiowych − patrz C. elongatus.

Caligus flexispina: Orijini Asyaya dayanan, tarihi geçmişi Pasifiğin kuzey yarımküredeki kısmı ile sınırlı kaligit parazitik bir kopepod. Son zamanlarda Salmon yetiştiriciliğinin yapıldığı Şilide büyük zararlara sebep olmuştur. Yük taşıyıcıların balast suları ile güney yarımküreye transfer edilmiş olabilir. Hayat döngüsü için, C. elongatus.a bakınız.

Was this helpful?
Área limpia de bacterias cultivadas e agar nutritivo debida a la acción de un bacteriófago. Los virus producen un efecto similar por lisis de cultivos tisulares. El recuento de calvas es un método para estimar las concentraciones de organismos formadores de calvas.


PLAQUE: When bacteria are cultured on nutrient agar, localised clear areas form where bacteriophage action occurs. A similar effect is produced by viruses causing lysis in animal tissue culture. Counting plaques provides a method of estimating concentrations of plaque-forming organisms.

ΠΛΑΚΑ: Κατά την καλλιέργεια βακτηρίων σε θρεπτικό υλικό, σχηματίζονται στα σημεία όπου έχουμε βακτηριοφάγο δράση, τοπικές καθαρές περιοχές. Το ίδιο συμβαίνει και από τη δράση ιών οι οποίοι προκαλούν λύση των κυττάρων σε καλλιέργειες ζωικών ιστών. Η καταμέτρηση των πλακών αποτελεί μια μέθοδο εκτίμησης της πυκνότητας οργανισμών που σχηματίζουν πλάκες.

PLAQUE: Région localisée de lyse de cellules ou de bactéries cultivées en tapis, provoquée par un virus. Le comptage du nombre de plaques peut etre utilisé afin d’estimer le titre virale.

CALVA / HALO: Área limpa de bacterias cultivadas en ágar nutritivo debida á acción dun bacteriófago. Os virus producen un efecto similar por lise de cultivos tisulares animais. O reconto de calvas é un método para estimar as concentracións de organismos formadores de calvas.

TARFOLT: Bakteriofágok fertőzésének eredményeként kialakuló átlátszó területek az agarlemezen tartott baktériumtenyészeteken. Hasonló hatása van az emlős sejttenyészeteket megfertőző vírusoknak is. A tarfoltok számából megbecsülhető az azokat okozó vírusok koncentrációja.

PLAKK: Lokaliserte klare områder i en bakteriekultur på agarmedium, som skyldes aktivitet av bakteriofag(er). En lignende effekt oppstår når virus fører til lysis i animalske cellekulturer. Telling av plakk-områder er en metode for å estimere konsentrasjonen av plakk-dannenede organismer.

PŁYTKA : Kiedy hodujemy bakterie na pożywce agarowej, powstają zlokalizowane przezroczyste miejsca, gdzie występuje aktywność bakteriofagów. Podobny efekt jest wytwarzany przez wirusy powodujące lizę hodowanej tkanki zwierzęcej. Poprzez zliczanie rozwiniętych na płytach kolonii stwarzamy metodykę pozwalającą na ocenę koncentracji wyrosłych na płytce organizmów (kolonii).

PLAK: Bakteri nutriet agara kültürü yapıldığı zaman, bakterifajların hareketi yerleşmiş temiz alanda olmaktadır. Hayvan doku kültüründe liziz olurken virüsler tarafından benzer etki üretilmektedir. Sayım plakları plakta oluşan organizmaların konsantrasyonlarının hesaplanmasını sağlayan bir metottur.

Was this helpful?
Una de una serie de cámaras situadas entre el filtro biológico y las balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan la sedimentación de los excrementos y de otras partículas en suspensión en el agua.


SETTLING CHAMBER: One of a series of chambers included in the recirculating water systems located between the biofilter and the culture units. These facilitate the sedimentation of faeces and other particulate matter.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘIΖΗΣΗΣ: Ενας από την σειρά των θαλάμων στα ανακυκλούμενα συστήματα νερού, ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ του βιολογικού φίλτρου και του χώρου καλλιέργειας. Διευκολύνει την καθίζηση των περιττωμάτων και άλλων σωματιδιακών υλικών.

CHAMBRE DE SEDIMENTATION: Une dune série de chambres placéès entre le filtre biologique et les bassins de culture. Ces chambres facilitent la sédimentation de fécès et dautres particules en suspension dans leau.

CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN: Unha dunha serie de cámaras dos sistemas de recirculación de auga situada entre o filtro biolóxico e as balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan a sedimentación dos excrementos e doutras partículas en suspensión na auga.

ÜLEPÍTŐKAMRA: A recirkulációs rendszerekben a bioszűrő és a nevelőegységek között elhelyezett kamrasor egyik eleme. Ezek a kamrák gyorsítják az ürülék és más szemcsés anyagok leülepedését.

SEDIMENTASJONSBASSENG: Basseng i resirkuleringssystem for sedimentering av feces og annet partikulært materiale (partikkelfjerning). Er ofte plassert mellom biofilter og oppdrettskar.

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY: Jeden z szeregu zbiorników występujących w systemach recyrkulacyjnych wody, usytuowany między biofiltrem a zbiornikami hodowlanymi. Ułatwia on sedymentację odchodów oraz innej drobnocząsteczkowej materii.

DURULTMA ÇEMBERİ: Kapalı devre sistemlerinde, kültür sistemi ve biyofilitre arasında yer alan bir dizi çember sistemidir. Dışkı ve diğer atık materyallerin temizlenmesinde rol alır.

Was this helpful?
Crustáceo decápodo que pertenece al suborden de Natantia; a menudo especies de Penaeus. Dos términos anglosajonos son utilizados con el fin de describir los camarones; “shrimp” y “prawn”. Los dos términos son normalmente utilizados de manera intercambiable, pero la convención de la FAO se reserva el termino “shrimp” para los camarones marinos y de agua salobre y el término “prawn” para las especies de agua dulce.


SHRIMP: Decapod crustaceans of the suborder Natantia, commonly the Penaeus spp. Traditionally the terms for shrimp and prawn are interchangeably used of different species in different parts of the world. The FAO convention is to call marine and brackish water forms shrimps, and fresh water forms prawns.

ΓΑΡIΔΑ: Δεκάποδο καρκινοειδές της υποτάξης Κολυμβητικά (Natantia), συνήθως του γένους Penaeus. Παραδοσιακά οι όροι γαρίδα και καραβίδα χρησιμοποιούνται εναλλάξ γιά διάφορα είδη σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με την σύμβαση του FAO οι μορφές που ζούν στην θάλασσα και τα υφάλμυρα νερά καλούνται γαρίδες (shrimps) ενώ εκείνες του γλυκού νερού καραβίδες (prawns).

CREVETTES: Crustacé décapode appartenant au sous-ordre des Natantia; souvent des espèces de Penaeus. Deux termes anglo-saxons sont utilisés afin de décrire les crevettes; "shrimp" et "prawn". Les deux termes sont couramment employés de façon interchangeable, mais la convention de la FAO est de réserver le terme "shrimp" pour les crevettes marines et deau douce et le terme "prawn" pour les espèces dulçaquicoles.

LAGOSTINO OU GAMBA (GL) / CAMARÓN (SUDAMÉRICA): Crustáceo decápodo que pertence á suborde de Natantia; a miúdo especies de Penaeus. Tradicionalmente úsanse dous termos anglosaxons co fin de describir os lagostinos; "shrimp" e "prawn", "lagostino e "camarón". Os dous termos son normalmente utilizados de indistinta forma para diferentes especies en diferentes partes do mundo. A convención da FAO resérvase o termo "shrimp" para os lagostinos mariños e de auga salobre e o termo "prawn" para as especies de camaróns de auga doce.

GARNÉLA: A Natantia alrendbe tartozó tízlábú rákok, általában a Penaeus nemzetség fajai. A "garnélarák" és a "királyrák" megnevezéseket hagyományosan megkülönböztetés nélkül használják. A FAO meghatározása szerint a tengerben és kevert vízben élő fajokat garnélarákoknak, az édesvízi fajokat királyrákoknak nevezzük.

SHRIMP(PENAEUS spp): Tifotet krepsdyr, vanligvis Penaeus spp. Tradisjonelt brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” (på engelsk) på forskjellig måte ulike plasser i verden. FAO definisjon: Marine og brakkvannsarter kalles ”shrimps”, og ferskvannsarter kalles ”prawns”.

KREWETKA: Skorupiaki dziesięcionogie z podrzędu Natantia, zazwyczaj z rodzaju Penaeus spp. Tradycyjnie terminu krewetka (shrimp) i krewetka (prawn) są używane zamiennie w stosunku do różnych gatunków w różnych częściach kuli ziemskiej. Konwencja FAO wymaga nazywania morskich i słonowodnych gatunków krewetek "shrimps” a słodkowodnych "prawns”.

Karides: Natantia subordosunun dekapod kabukluları, yaygın olarak Penaeus spp. dir. Geleneksel olarak karidesler ve deniz tekeleri için kullanılan terim dünyanın farklı bölgelerindeki farklı türler için değiştirilerek kullanılır. FAO sözleşmesi deniz ve tuzlu su türlerini karides ve tatlı su formlarını da deniz tekesi olarak isimlendirir.

Was this helpful?
Nombre común y poco específico que describe cierto número de crustáceos. “gamba” es a menudo utilizado como referencia a un gran número de especies o individuales como “prawn” y “shrimp”, pero comercialmente “prawn” se refiere a las especies o individuos más grandes, particularmente las Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae y Palaeminidae. Por ejmplo: Pandalus borealis (Pandalidae); P. monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crang


PRAWN: The term "prawn" and "shrimp" are used indiscriminately, but commercially, "prawn" is often used in reference to the larger species or individuals (though the term "shrimp" is used as frequently). Species identified by these common names include members of the families Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae and Palaemonidae. Examples are Pandalus borealis (called deep water prawn or pink shrimp) from Pandalidae; Penaeus monodon (giant tiger prawn), Penaeus japonicus (Kuruma prawn), (crystal shrimp)

ΚΑΡΑΒΙΔΑ: Ο όρος καραβίδα και γαρίδα συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση. Στην αγορά η καραβίδα αναφέρεται σε μεγαλύτερα είδη ή άτομα μολονότι η ονομασία γαρίδα χρησιμοποιείται επίσης. Στις καραβίδες συγκαταλέγονται τα είδη των οικογενειών Pandalidae, Penaeidae και Palaemonidae. Ως παραδείγματα αναφέρονται τα είδη Pandalus borealis (γαρίδα της αρκτικής) από τα Pandalidae, Penaeus monodon (γάμπαρη τίγρης), Penaeus japonicus (γαρίδα της Ιαπωνίας), Penaeus brevirostris (κρυσταλλογαρίδα) από τα Penaeida

CREVETTE: Nom commun et peu spécifique décrivant un certain nombre de crustacés. Crevette traduit deux termes anglo-saxones "prawn" et "shrimp" qui sont souvent utilisés lun pour lautre, mais commercialement "prawn" désigne les espèces ou individus plus grands, particulièrement les Pandalidae, Penaeidae,Crangonidae et Palaemonidae. Exemples: Pandalus borealis (Pandalidae); Penaeus monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaeidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crangonidae).

CAMARÓN (LAGOSTINO): Tanto "prawn" como "shrimp" son nomes comúns e pouco específicos que describen certo número de crustáceos, pero comercialmente, "prawn" refírese ás especies ou individuos máis grandes (aínda que tamén adoita empregarse frecuentemente o termo "shrimp"). As especies identificadas con estes nomes comúns están nas familias Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae e Palaemonidae. Por exemplo: Pandalus borealis (camarón boreal) (Pandalidae); Penaeus monodon (lagostino jumbo ou lagostino tigre xigante), Mars

KIRÁLYRÁK: A "királyrák" és "garnélarák" megnevezést általában megkülönböztetés nélkül használják, a kereskedelemben viszont a "királyrák" gyakran nagyobb méretű fajokra vagy egyedekre utal (habár a "garnélarák" megnevezést is gyakran használják). Az így nevezett fajok a Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae és Palaemonidae családokba tartoznak, például a Pandalus borealis (mélyvízi királyrák vagy rózsaszín garnéla) a Pandalidae családból, a Penaeus monodon (óriás tigrisrák), a Penaeus japonicus (Kuruma

REKE: På engelsk brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” om reker. ”Prawn” brukes om de største artene eller individene. Ulike rekefamilier er Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae og Palaemonidae. Eksempler på arter er Pandalus borealis (dypvannsreke, fam. Pandalidae), P. monodon (svart tigerreke, fam. Penaeidae), P. japonicus (kurumareke, fam. Penaeidae), P. brevirostris (krystallreke, fam. Penaeidae), Macrobrachium rosenbergii (stor ferskvannsreke, fam. Palaemonidae) og Crangon crangon (vanlig reke, f

KREWETKA: Określenia "prawn” (krewetka) i "shrimp” (krewetka) są używane bez zastanowienia, ale handlowo "prawn” jest często używana w odniesieniu do gatunków lub osobników większych (chociaż określenie "shrimp” jest używane tak samo często). Gatunki utożsamiane z tym powszechnym określeniem (tzn. "prawn") obejmują ją przedstawicieli rodzin: Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae i Palaemonidae. Przykładami są: Pandalus borealis (nazywana krewetką głębokowodną lub krewetką różową) z Pandalidae; Penaeus monodo

KARİDES: İri karides (prawn) ve karides (shrimp) terimleri birbirinden ayırt edilmeksizin kullanılır, fakat ticari olarak İri karides (prawn) daha büyük bireyler için kullanılır. Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae ve Palaemonidae ailelerinin bireylerinin tanımlanmasında ortak isimleri olarak kullanılır. Örneğin Pandalidae ailesinden Pandalus borealis (derinsu karidesi veya pembe karides) , Penaeidae ailesinden Penaeus monodon (dev kaplan karidesi), Penaeus japonicus (Kuruma karidesi), Palaemonidae a

Was this helpful?
Crustáceo decápodo que vive en agua dulce. Existen más de 500 especies en el mundo que viven en los lagos, corrientes de agua y mares. Normalmente omnívoros. El término “cangrejo” es utilizado extensamente en Estados Unidos para describir el Procambarus clarkii.


CRAYFISH: Freshwater decapods. There are more than 500 crayfish species worldwide, living in lakes, streams and ponds, usually omnivorous. Common crayfish genera include Astacus, though the term crawfish is used widely and colloquially in the United States with reference to freshwater decapods (Procambarus clarkii).

ΠΟΤΑΜΙΟΙ ΑΣΤΑΚΟΙ (Astacus ): Δεκάποδα του γλυκού νερού. Υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη σε όλο τον κόσμο που ζουν σε ποτάμια, λίμνες και λιμνοδεξαμενές. Συνήθως είναι παμφάγα. Στις ΗΠΑ ο αγγλικός όρος crayfish χρησιμοποιείται ευρέως στην καθομιλουμένη για το είδος Procambarus clarkii .

ECREVISSE: Crustacé décapode vivant en eau douce. Il existe plus de 500 espèces au monde, habitant les lacs les cours deau et les mares. Habituellement omnivores. Le terme "écrevisse" est largement utilisé localement aux Etats-Unis pour décrire le Procambarus clarkii.

CANGREXO DE RIO: Crustáceo decápodo que vive en auga doce. Existen máis de 500 especies no mundo de cangrexos de rio que viven nos lagos, correntes de auga e estanques. O xénero común dos cangrexos de rio inclúe Astacus, inclusive o término "cangrexo de rio" é utilizado extensamente en Estados Unidos para describir os decápodos de auga doce (ex. Procambarus clarkii).

FOLYAMI RÁKOK: Édesvízben élő tízlábú rákok. Világszerte több mint 500 fajuk létezik. Nemcsak folyókban élnek, hanem természetes és mesterséges tavakban is. Általában mindenevők. Leggyakoribb nemzetségük az Astacus. A folyami rák helyett a mászórák elnevezést is gyakran használják, elsősorban az Egyesült Államokban, ahol édesvízi tízlábú rákokat (Procambarus clarkii) jelölnek vele.

FERSKVANNSKREPS: Tifotet krepsdyr som lever i ferskvann. Det finnes globalt mer en 500 arter av ferskvannskreps, lever i innsjøer, elver og dammer. De vanligste slektene tilhører Astacus. Betegnelsen kreps brukes i dagligtalen i USA om tifotede ferskvannskreps (Procambarus clarkii).

RAKI: Słodkowodne dziesięcionogi. Na całym świecie jest ponad 500 gatunków raków żyjących w jeziorach, ciekach i stawach, zwykle wszystkożerne. Pospolite raki obejmują rodzaj Astacus, chociaż nazwa "rak" jest potocznie szeroko stosowana w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do dziesięcionoga słodkowodnego (Procambarus clarkii).

KEREVİT: Dünya üzerinde; göllerde, derelerde, ve havuzlarda yaşayan 500 üm üzerinde kerevit türü vardır. Genel olarak hem otçul hem etçildirler.Kerevit kavramı genellikle Astacus u kapsar. Fakat Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın bir biçimde ve özellikle de günlük konuşmalarda kerevit kelimesi onayaklılar (Procambarus clarkii) anlamında kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Situación encontrada en ciertos grupos de moluscos, particularmente los buccinos (Buccinum sp) en los cuales un estado ínter-sexuado surge como resultado del efecto de ciertos contaminantes inorgánicos, por ejemplo, TBT.


IMPOSEX: A condition found in certain groups of molluscs, particularly whelks (Buccinum sp) where an intersex state arises as a result of the effects of certain inorganic pollutants, for example, TBT.

ΔΥΣΦΥΛΕΤIΣΜΟΣ: Διαφυλετική κατάσταση εμφανιζόμενη σε ορισμένες ομάδες μαλακίων (κυρίως Βuccinum sp) υπό την επίδραση ορισμένων ανόργανων ρύπων, π.χ. ΤΒΤ.

CHANGEMENTS DE SEXE: Situation rencontrée dans certains groupes de mollusques, particulièrement les buccins (Buccinum sp) chez lesquels un état intersexe survient comme résultat des effets de certains polluants inorganiques, par exemple TBT.

IMPOSEX: Situación atopada en certos grupos de moluscos, particularmente os buccinos (Buccinum sp.) nos cales un estado intersexual xorde como resultado do efecto de certos contaminantes inorgánicos, por exemplo, TBT.

IMPOSEX: Puhatestűek, elsősorban kürtcsigák (Buccinum sp) bizonyos csoportjaiban előforduló állapot, amelyben a kétivarúság bizonyos szervetlen szennyezőanyagok, pl. TBT hatására következik be.

TVEKJØNNET: Tilstand funnet i visse grupper av bløtdyr (mollusker), spesielt snegler (Buccinum sp), der eksponering for uorganiske miljøgifter (f.eks. TBT) gir tvekjønnethet.

IMPOSEX: Stan stwierdzany u pewnych grup mięczaków, szczególnie u trąbika sfałdowanego (Buccinum sp.), u których pojawiały się stany interseksualne jako rezultat oddziaływania niektórych zanieczyszczeń nieorganicznych, np. TBT (tributylocyna).

İmposeks: Bu durum belli grup yumuşakçalarda özellikle deniz salyangozunda (Buccinum sp.) bulunur. Belli organik kirleticilerin etkileri sonucunda ortaya çıkan interseks (her iki cins özelliklerini de taşıyan) durumudur. Örneğin, TBT

Was this helpful?
Canal estrecho que conecta la vejiga al esófago en los peces cartilaginosos y los peces óseos primitivos. Este órgano es funcional durante las primeras fases de vida de todos los teleósteos.


PNEUMATIC DUCT: The narrow duct connecting the oesophagus with the air bladder and occurring in soft rayed fishes and primitive teleosts, e.g. salmonids: functional in early life stages of all teleosts; also referred to as ductus pneumaticus; cf. physostomous and physoclistous.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ: Ο στενός αγωγός που συνδέει τον οισοφάγο με την νηκτική κύστη και που υπάρχει στα μαλακοπτερύγια ψάρια και τους πρωτόγονους τελεόστεους, π.χ. σολομοειδή: είναι λειτουργικός στα νεαρά στάδια ζωής όλων των τελεοστέων. Βλ. επίσης φυσόστομοι και φυσόκλειστοι.

CANAL PNEUMATIQUE: Un canal étroit qui relie la vessie gazeuse à loesophage chez les poissons cartilagineux et les poissons osseux primitifs. Cet organe est fonctionnel dans les premiers stades de tous les téléostéens.

CANLE PNEUMÁTICA: Canle estreita que conecta a vexiga natatoria ao esófago nos peixes cartilaxinosos e os peixes óseos primitivos, p. ex. salmónidos. Este órgano é funcional durante as primeiras fases de vida de todos os teleósteos; tamén chamado < i>ductus pneumaticus; cf. fisóstomos e fisoclistos.

LÉGVEZETÉK: A nyelőcsövet az úszóhólyaggal összekötő vékony cső. A lágy úszósugarú halakban és primitív csontoshalakban (pl. lazacfélékben) fordul elő, habár az összes csontoshal korai életszakaszaiban működik.

DUCTUS PNEUMATICUS: Kanal mellom spiserøret og svømmeblæren hos fysostome fisk, dvs primitive (med bl.a. myke finner) teleoster som laksefisk og karper. Er funksjonell hos alle teleoster ved tidlige utviklingsstadier. Jfr. fysoclist og fysostom.

PRZEWÓD POWIETRZNY: Wąski przewód łączący przełyk z pęcherzem pławnym a występuje u ryb z miękkimi promieniami i u prymitywnych ryb kościstych, np. ryby łososiowate; u wszystkich ryb kościstych czynny we wczesnych stadiach rozwojowych; odnosi się to również do przewodu powietrznego; porównaj: ryby otwartopęcherzowe i zamkniętopęcherzowe.

HAVA BOŞLUĞU KANALI: Hava kanalı ile özafagus bağlantılı dar kanaldır ve yumuşak ışınlı balıklarda ve ilkel kemikli balıklarda meydana gelir. Örneğin salmonidler. Tüm kemikli balıkların ilk aşamalarında fonksiyoneldir. Ayrıca ductus pmeumaticus oalrak da isimlendirebilir.( physostomous ve phsoclistous ile karşılaştır.)

Was this helpful?
Órganos sensoriales tubulares situados en la superficie del cráneo o dentro de canales en ciertos peces. Las principales ramas se componen del canal lateral, que consiste en la prolongación de la línea lateral anterior y el canal temporal que se extiende desde el canal lateral hacia la línea mediodorsal de la región occipital de la cabeza. El canal preopérculo-mandibular traversa el preopérculo y continua hacia la punta de la mandíbula; los canales supraorbitales y suborbitales son variables. Se


HEAD CANALS: Tubular sensory organs that run beneath the surface of the head or in grooves in many fishes. The main branches are the lateral canal, which is a forward continuation of the lateral line on the body, and a temporal canal that extends from the lateral canal towards the dorsal midline across the occipital region of the head. A preopercular- mandibular canal runs in the cheek bone and continues out toward the tip of the lower jaw; supraorbital and suborbital canals are variable. These are useful fo

ΚΕΦΑΛΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ: Σωληνοειδή αισθητήρια όργανα που βρίσκονται πίσω από την επιφάνεια του κεφαλιού ή μέσα σε εγκοπές, σε πολλά ψάρια. Οι κύριοι κλάδοι είναι η πλευρική αύλακα, η οποία είναι η συνέχεια προς τα εμπρός της πλευρικής γραμμής, και η κροταφική αύλακα, η οποία εκτείνεται από την πλευρική γραμμή προς τη νωτιαία μέση γραμμή περνώντας από την ινιακή περιοχή του κεφαλιού. Μία προ-επικαλυμματική - γναθική αύλακα διατρέχει το ζυγωματικό οστό και συνεχίζει προς τα έξω προς την κορυφή της κάτω σιαγόνας. Οι υπερκ

CANAUX CRANIENS: Organes sensoriels tubulaires situés sur la surface de la tête ou dans des canaux chez certains poissons. Les branches principales comprennent le canal latéral, qui est le prolongement de la ligne latérale antérieure et le canal temporal qui sétend du canal latéral vers la ligne médiodorsale de la région occipitale de la tête. Le canal préoperculo- mandibulaire traverse le préopercule et continue vers la pointe de la mandibule; les canaux supraorbitaux et suborbitaux sont variables. Ils sont uti

CANLES CRANIAIS: Órganos sensoriais tubulares situados baixo a superficie cefálica ou dentro de sucos en moitos peixes. As principais ramas compóñense da canle lateral, que consiste na prolongación anterior da liña lateral e a canle temporal que se estende dende a canle lateral cara á liña mediodorsal ao longo da rexión occipital da cabeza. A canle preopércular-mandibular vai polo preopérculo e continua cara á punta da mandíbula inferior; as canles supraorbitais e suborbitais son variables. Utilízanse para a ide

FEJI CSATORNÁK: Sok halfajban a fej felszíne alatt vagy barázdákban elhelyezkedő csöves érzékszervek. Főbb ágai az oldalsó csatorna, amely az oldalvonal folytatása, és a halántéki csatorna, amely az oldalsóból ágazik ki a fej nyakszirti részének háti középvonala felé. A preoperkuláris-állkapcsi csatorna a járomcsonton belül fut és az alsó állkapocs csúcsa felé folytatódik; a szupraorbitális és szuborbitális csatornák változóak. Bizonyos fajok azonosításához használhatók.

SIDELINJEKANALER PÅ HODET: Rørformet sanseorgan i fiskehodet, bestående av kanaler som ofte ligger i fordypninger i knokler. Hovedforgreiningen er lateralkanalen, som er en videre fortsettelse av sidelinjen. Lateralkanalen forgreiner seg ut til fire kanaler: (a) Supratemporalkanalen (forbinder systemene fra hver side av fisken dorsalt bak øyet), (b) supraorbitalkanalen (oversiden av øyet), (c) intraorbitalkanalen (undersiden av øyet) og (d) mandibularkanalen (underkjeven). Kanalene står i kontakt med omgivelsene gjennom k

KANAŁY GŁOWOWE: Tabularne narządy czuciowe, które biegną u wielu ryb pod powierzchnią głowy lub w kanałach. Główne rozgałęzienia stanowi kanał boczny, który jest przednią kontynuacją linii nabocznej na ciele, zaś kanał skroniowy rozciąga się od kanału bocznego w kierunku środkowej linii grzbietowej przez rejon potyliczny głowy. Kanał przedwieczkowo-żuchwowy biegnie w kości policzkowej i ciągnie się dalej do szczytu dolnej szczęki; kanały nadoczodołowy i podoczodołowy są zmienne. Są one wykorzystywane przy ident

Baş Kanalları : Bir çok balıkta başın yüzeyinde veya kanal sistemi ile çalışan tubular duyu oranlarıdır. Ana kanallar yanda olup vücut üzerinde yanal çizgi boyunca devam ederler. Geçici kanallar ise baş bölgesinin üst tarafının ortasına kadar dağılır. Ön solungaç-alt çene kanalı yanak kemiğine ve çenenin altına kadar devam eder, Supraorbital ve suborbial kanallar değişkenlik gösterirler ve bu yapılar belli türlerin tayininde kullanılırlar.

Was this helpful?
(1) En patología, neoplasma maligno; lesiones ocasionales enzoóticas o epizoóticas. Los canceres más frecuentes afectan los órganos objetivo (por ejemplo: piel, hígado, tejidos hematopoeticos) y pueden tener una evolución metastática. Estos neoplasmas corresponden a alteraciones genómicas, a veces asociadas a viruses o a agentes químicos. (2) CÁNCER ; género de crustáceos decápodos.


CANCER: (1) In pathology, a malignant neoplasm; occasional, enzootic or epizootic lesions. The most common cancers are found in target organs (e.g. skin, liver and haematopoietic tissues) and can have a metastatic evolution. They generally correspond to cellular genomic alterations, sometimes associated with viruses or chemicals. (2) CANCER; a genus of decapod crustaceans .

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: (1) Στην παθολογία. Κακοήθες νεόπλασμα. Περιστασιακή ενδοζωïκή ή επιζωïκή αλλοίωση. Οι συνηθέστεροι καρκίνοι βρίσκονται σε καίρια όργανα (δέρμα, συκώτι, αιμοποιητικά όργανα) και ενδέχεται να έχουν μεταστατική εξέλιξη. Γενικά συνδέονται αλλοίωση του κυτταρικού γονιδιώματος, που ορισμένες φορές οφείλεται σε ιούς ή χημικές ουσίες. (2) Γένος δεκαπόδων καρκινοειδών

CANCER: (1) En pathologie, néoplasme malin; lésions occasionnelles enzootiques ou epizootiques. Les cancers les plus fréquents affectent des organes cibles (par exemple: peau, foie, tissus hématopoïétiques) et peuvent avoir une évolution métastatique. Ces néoplasmes correspondent à des altérations génomiques, parfois associées aux virus ou aux agents chimiques. (2) CANCER ; genre de crustacés décapodes.

CANCRO: (1) En patoloxía, neoplasma maligno; lesións ocasionais enzoóticas ou epizoóticas. Os cancros máis frecuentes afectan a órganos diana (por exemplo: pel, fígado, tecidos hematopoéticos) e poden ter unha evolución metastática. Estes neoplasmas corresponden a alteracións xenómicas, ás veces asociadas a virus ou a axentes químicos. (2) CÁNCER; xénero de crustáceos decápodos.

RÁK: (1) Betegség: rosszindulatú daganat; esetenkénti belső vagy külső elváltozás. A daganatok legtöbbször célszervekben fordulnak elő (pl. bőrben, májban vagy a vérképző szövetekben), és áttéteket képezhetnek. A sejtek génállományának megváltozásával alakulnak ki, gyakran különböző vírusok és vegyszerek hatására. (2) Rákok: az ízeltlábúak törzsének egyik osztálya.

KREFT: (1) I patologi (sykdomslære), en ondartet svulst. De fleste typer kreft er funnet i målorganer (f.eks. hud, lever og bloddannende vev) og kan ha en metastatisk utvikling. De korresponderer som regel med forandringer i det cellulære genomet, noen ganger forbundet med virus eller kjemikalier. (2) CANCER (betyr kreft på engelsk), slekt av decapode (ti-fotede) krepsdyr.

RAK (choroba): (1) W patologii: nowotwór złośliwy; sporadyczne zmiany patologiczne choroby odzwierzęcej lub epizootycznej. Najczęściej schorzenie to jest stwierdzane w narządach docelowych (np. skórze, wątrobie i tkankach krwiotwórczych) i może mieć charakter (rozwój) przerzutowy. Ogólnie odpowiadają one genomowym zmianom komórkowym, czasami związane z wirusami lub substancjami chemicznymi. (2) Rak; rodzaj skorupiaków dziesięcionogich.

KANSER: (1) Patolojide, kötü huylu bir tümör(doku büyümesi) ; Bazen belirli bir bölge de ya da yaygın görülen lezyonlar. En yaygın kanserler hedef organlarda bulunur ( Örn: Deri, karaciğer ve hematopoetik dokular) ve metastatik gelişime sahip olabilirler. Genellikle hücresel genomik değişimlere benzerler, bazen virüsler ya da kimyasallarla ilşkili olabilirler. (2) Cancer; dekapod krustaselerin bir cinsi.

Was this helpful?
Nombre no-específico usado para designar los Brachiura, crustáceos del orden de los decápodos, mayormente marinos. Muchos crustáceos decápodos son comercialmente importantes.


CRAB: A common non-specific name used colloquially for Brachiura, crustaceans of the decapod (Decapoda) order, mostly marine. Many species of decapod crustaceans are commercially important, e.g., 100.000 t. of Chines river crab (Eriochei sinensis) cultivated annually.

ΚΑΒΟΥΡΙ: Η κοινή ονομασία για τα Brachiura καρκινοειδή που ανήκουν στην τάξη των δεκαπόδων (Decapoda). Τα περισσότερα είναι θαλάσσια είδη και πολλά από αυτά έχουν μεγάλη εμπορική αξία. Για παράδειγμα το είδος Eriochei sinensis καλλιεργείται συστηματικά στην Κίνα και η παραγωγή του φτάνει τους 100.000 t. Ετησίως.

CRABE: Nom familier donné aux brachyures (crustacés décapodes), dont la plupart sont marines. Certains crabes sont commercialement importants, par exemple 100 000 tonnes de la crabe fluviale chinoise (Eriochei sinensis ) sont cultivées chaque année.

CANGREXO: Nome común inespecífico usado coloquialmente para designar os Brachiuros, crustáceos da orde dos Decapoda, maioritariamente mariños. Moitos crustáceos decápodos son comercialmente salientables. Por exemplo: 100.000 toneladas de cangrexo de rio chinés (Eriochei sinensis, cultivadas anualmente).

TARISZNYARÁK: Elsősorban a tízlábú rákok Brachiura nemzetségébe tartozó, főleg tengeri fajok elterjedt köznyelvi elnevezése. A tízlábú rákok sok faja fontos gazdasági szempontból, a kínai folyami rákból (Eriochei sinensis) pl. évente 100.000 tonnát termelnek.

KRABBE: Hverdagslig samlebegrep for krepsdyrene i underordenen Brachyura (orden tifotkreps, Decapoda). De fleste er marine. Mange tifotkreps er kommersielt viktige arter.

KRABY: Powszechna, niespecyficzna nazwa używana potocznie w stosunku do Brachyura, skorupiaków z rzędu dziesięcionogów (Decapoda), żyjących głównie w morzu. Wiele gatunków skorupiaków dziesięcionogich jest ważnych gospodarczo, np. roczna produkcja kraba wełnistorękiego (Eriochei sinensis) wynosi 100 000 t.

YENGEÇ: Çoğunlukla denizel Dekapod (Decapoda) krustaselerin (Brachiura) halk arasında kullanılan bir ismi. Dekapod krustaselerin bir çoğu ticari öneme sahiptirler, Örn:Çin nehir yengeci (Eriochei sinensis) 100.000 t.

Was this helpful?
Predación intra específica.


CANNIBALISM: Intraspecific predation.

ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική θήρευση.

CANNIBALISME: Prédation intraspécifique.

CANIBALISMO: Predación intraespecífica.

KANNIBALIZMUS: Fajon belüli zsákmányszerzés.

KANNIBALISME: Nar individer fra samme art spiser hverandre.

KANIBALIZM: Wewnątrzgatunkowe drapieżnictwo.

KANİBALİZİM: Tür içindeki predasyon.

Was this helpful?
Un tipo concreto de alimentador automático utilizado habitualmente en cultivos a gran escala para distribuír el alimento por grandes superficies. Pueden ser fijos o móviles: los del primer tipo funcionan normalmente con aire insuflado a través de una manguera dirigida hacia el estanque, pudiendose modificar el ángulo de aquella para alcanzar diferentes partes; los del segundo tipo se mueven mediante carros alimentadores autopropulsados. A menudo operados desde un carro tirado por un camión que


FEED CANNON: A specific type of automated feeder commonly used in large-scale culture to distribute feed over a wide area. They may be stationary or mobile: the former type is usually operated by air blown through a hose pointing towards the pond, the angle of which can be varied to reach different parts; the latter move on self-propelled feed trolleys. Often operated from a wagon pulled behind a truck while moving along dikes. Blowers may be automatic or fed by a central compressor controlling feed dose, si

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

SOUFFLEUR DALIMENTS: Distributeur d’aliments fréquemment employé pour disperser des aliments sur une surface importante. Peut être stationnaire ou mobile : dans le premier cas, les aliments sont distribués à travers un tuyau par un souffleur d’air. L’angle du tuyau est varié pour atteindre les différentes zones de culture. Les versions mobiles sont souvent montées sur des chariots autoporteurs. Souvent ce genre de distributeur est remorqué le long des digues. Les souffleurs peuvent être automatiques ou alimentés p

CANÓN ALIMENTADOR: Un tipo concreto de alimentador automático utilizado habitualmente en cultivos a grande escala para distribuír o alimento por grandes superficies. Poden ser fixos ou móbiles: os do primeiro tipo funcionan normalmente con aire insuflado a través dunha mangueira dirixida cara ao estanque, podéndose modificar o ángulo daquela para alcanzar diferentes partes; os do segundo tipo móvense mediante carros alimentadores autopropulsados. A miúdo operados dende un carro tirado por un camión que se despraza

ETETŐÁGYÚ: Speciális automata etetőtípus, amelyet nagyméretű haltenyésztő rendszerekben általánosan használnak a takarmány nagy területen történő eloszlatására. Lehet stabil vagy mozgó: az előbbi típust általában a tó felé irányuló csövön keresztülfújt levegő működteti, e cső szöge változtatható, hogy elérhesse a különböző részeket; az utóbbi önjáró etetőkocsikon mozog. Gyakran egy gáton haladó teherautó után rögzített utánfutóról működtetik. A fúvókák lehetnek automatikusak, vagy egy központi kompresszor

SENTRALFÔRINGSANLEGG: En spesiell type fôrautomat svært ofte brukt i storskala dam- eller merdoppdrett for å spre fôr over et stort område. Kan være stasjonære eller mobile. Førstnevnte er vanligvis betjent av en luftstrøm gjennom en slange som peker mot oppdrettsenheten og som kan justeres for å nå forskjellige områder. Sistnevnte beveger seg med selvgående fôrvogner. Blir ofte betjent fra en vogn trukket av et kjøretøy langs dammene. Sentralfôringsanlegg kan være automatiske eller bli tilført fôr fra en sentral kom

ARMATKA PASZOWA: Specyficzny typ automatycznego podajnika paszy stosowany w hodowlach wielkotowarowych do rozprowadzania paszy na dużym obszarze. Podajniki te mogą być stacjonarne lub ruchome. Stacjonarne najczęściej wykorzystują powierze wydmuchiwane przez wąż skierowany ku stawowi, przy czym kąt nachylenia węża można zmieniać, tak by pasza dotarła do różnych części stawu; podajniki ruchome poruszają się na samobieżnych platformach; często znajdują się w wózku ciągnionym przez ciężarówkę jadącą wzdłuż grobli. N

OTOMATİK YEMLİK: Genellikle büyük ölçekli kültür tesislerinde yemi geniş alana yaybilmek için kullanılan özel bir otomatik yemlik. Sabit veya hareketli olabilirler: sabit tip genellikle bir hortuma bağlı hava püskürtücüsünün havuza doğru tutulmasıyla çalışır, çeşitli açıl

Was this helpful?
Instrumento en forma de pipeta utilizado para penetrar al interior de una cavidad del cuerpo con el fin de coger una muestra de tejido (biopsia); tejido ovario para evaluar el estado de madurez de los ovocitos.


CANNULA: Pipette-shaped instrument used to penetrate a body cavity (cannulation) in order to remove a tissue sample (biopsy), for example, an ovarian sample for the determination of the state of maturity; cf. catheter.

ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ: Σωληνοειδές όργανο χρησιμοποιούμενο για τον καθετηριασμό μιάς σωματικής κοιλότητας ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού (βιοψία) όπως π.χ. δείγμα ωοθήκης για προσδιορισμό του σταδίου ωριμότητας (πρβλ. καθετήρας)

CANULE: Instrument en forme de pipette utilisé pour pénétrer lintérieur dune cavité du corps dans le but de retirer un échantillon de tissu (biopsie); tissu ovarien pour lévaluation de létat de la maturation des ovocytes.

CÁNULA: Instrumento en forma de pipeta utilizado para penetrar no interior de una cavidad del cuerpo (encanular) co fin de recoller unha mostra de tecido (biopsia); por exemplo, unha mostra de ovario para evaluar el estado de madureza de los ovocitos. Sin. catéter.

KANÜL: Pipettához hasonló készülék, amelyet arra használnak, hogy behatoljanak valamilyen testüregbe (kanülözés) és onnan szövetmintát vegyenek (biopszia). Ilyen eljárás pl. a petefészekminta vétele a nemi érettség meghatározásához; vö. katéter.

KANYLE: Hul nål brukt til å penetrere kroppshulen for å ta ut en vevsprøve (biopsi), f.eks. en ovarieprøve for å bestemme kjønnsmodningsstatus. Jfr. kateter.

KANIULA: Przyrząd w kształcie pipety używany do przenikania do jamy ciała (kaniulacja), aby usunąć próbkę tkanki (biopsja), np. próbkę jajnika w celu określenia stanu dojrzałości; porównaj: kateter (cewnik).

KANNULA: Bir vücut boşluğundan içeri girmek için, başka bir deyişle bir vücut dokusu almak için (biyopsi) kullanılan (Kannulasyon) pipet şeklinde bir alettir. Örneğin; yumurtlama evresinin tahmini için ovaryumdan örnek almak için; Kateter.

Was this helpful?
Coger una muestra de tejido (biopsia).


CANNULATION: Penetration of a body cavity in order to remove a tissue sample (biopsy), for example, an ovarian sample for the determination of the state of maturity.

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ(1): Σωληνοειδές όργανο χρησιμοποιούμενο για τον καθετηριασμό μιάς σωματικής κοιλότητας ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού (βιοψία) όπως π.χ. δείγμα ωοθήκης για προσδιορισμό του σταδίου ωριμότητας.

CANNULATION: Pénétration de lintérieur dune cavité du corps dans le but de retirer un échantillon de tissu (biopsie)

CANULACIÓN: Penetración dunha cavidade corporal para realizar a toma dunha mostra de tecido (biopsia),un exemplo sería a toma de mostra de tecido ovárico para a determinación do estado de madureza.

KANÜLÖZÉS: Sebészeti úton történő behatolás valamilyen testüregbe, amelynek célja egy szövetdarab eltávolítása, pl. petefészek-mintáké a peteérés stádiumának megállapításához.

KANYLERING: Hul nål brukt til å penetrere kroppshulen for å ta ut en vevsprøve (biopsi), f.eks. en ovarieprøve for å bestemme kjønnsmodningsstatus.

KANIULACJA: Penetracja jamy ciała, celem pobrania próbki tkanki (biopsja), np. próbki jajnika w celu określenia stadium dojrzałości samicy.

KANULASYON: Doku örneği almak (biyopsi) amacıyla bir vücut boşluğundan içeri girmek, örneğin olgunlaşma evresinin belirlenmesi için bir ovaryum örneği.

Was this helpful?
Término usado en inglés para designar la capa de color blanquecino situada por encima de los eritrocitos después de centrifugar la sangre y que corresponde a los leucocitos.


BUFFY COAT: Term used for the layer of white blood cells that occurs above the erythrocytes after blood has been centrifuged. Corresponds to the white blood cell fraction of whole blood.

ΑΔΡΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ (ΑΙΜΑΤΟΣ): Tο υπερκείμενο στρώμα που προκύπτει μετά από φυγοκέντριση του αίματος και αντιστοιχεί στο κλάσμα των λευκών αιμοσφαιρίων.

BUFFY COAT: Couche de leucocytes qui se forme au-dessus des cellules rouges quand le sang est fractionné par centrifugation.

BUFFY COAT / CAPA MARRÓN CLARO: Termo usado en inglés para designar a capa de leococitos situada por enriba dos eritrocitos despois de centrifugar o sangue e que corresponde á fracción de leucocitos do total de sangue.

BUFFY COAT: A fehérvérsejtek által alkotott réteg, amely a vér centrifugálása után a vörösvérsejtek rétege fölött látható. A fogalom a vér összes fehérvérsejtjére is utal.

LEUKOCYTTFRAKSJON: Betegnelse brukt på laget av hvite blodceller ovenpå de røde blodcellene etter at en blodprøve har blitt sentrifugert. Tilsvarer fraksjonen av hvite blodceller i blodet.

KOŻUSZEK: Określenie stosowane w odniesieniu do warstwy białych krwinek, która występuje nad warstwą erytrocytów po odwirowaniu krwi. Odpowiada ona frakcji białych krwinek w całej krwi.

BUFFY COAT: Santirfüjden sonra eritrositlerin üzerinde bulunan beyaz kan hücrelerinin tabakaları için kullanılan terim.

Was this helpful?
La energía en forma de calor que es absorbido cuando una sustancia cambia de fase de sólido a líquido (fusión), o de líquido a gas (vaporización, evaporación).


LATENT HEAT CAPACITY: The energy as heat that is absorbed when a substance changes phase from solid to liquid (melting), or liquid to gas (vaporisation, evaporation).

ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΑ: Η ενέργεια που απορροφάται με τη μορφή θερμότητας όταν το υπόστρωμα αλλάζει κατάσταση από υγρό σε στερεό (τήξη) ή υγρό σε αέριο (εξάμτιση).

CAPACITE DE CHALEUR LATENTE: Lénergie en chaleur absorbée lorsquune substance passe de létat solide à létat liquide (fonte) ou liqude à gazeux (vaporisation, évaporation)

CAPACIDADE DE CALOR LATENTE: A enerxía en forma de calor que é absorbida cando unha substancia cambia de fase de sólido a líquido (fusión), ou de líquido a gas (vaporización, evaporación).

LÁTENS HŐKAPACITÁS: Az a hő formájában megnyilvánuló energia, amely elnyelődik, amikor egy anyag szilárd fázisból folyékonyba (olvadás), vagy folyékonyból gázhalmazállapotúba (párolgás) megy át.

LATENT VARME: Energimengden i form av varme som må til for at et stoff skal gjennomgå en faseovergang fra fast form til væske (smelting), eller fra væske til gass (fordamping).

UKRYTA POJEMNOŚĆ CIEPLNA: Energia w postaci ciepła, która jest pochłaniana, gdy substancja zmienia stan ze stałego na ciekły (topnienie) lub z ciekłego na gazowy (parowanie).

SPESİFİK ISI KAPASİTESİ: Madde değişimleri esnasında katıdan sıvıya (erime) veya sıvıdan gaza (buharlaşma) enerji olarak ısı emilmesi.

Was this helpful?
En anatomía: cualquiera de los vasos extremadamente finos que relacionan las arterias y las venas.


CAPILLARY: In anatomy:one of the very fine blood vessels linking the arteries and the veins.

ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ: Στην ανατομία: ένα ή περισσότερα λεπτά αιμοφόρα αγγεία τα οποία συνδέουν τις αρτηρίες και τις φλέβες.

CAPILLAIRE: En anatomie : un très fin vaisseau sanguin reliant les artères aux veines

CAPILAR: En anatomía: calquera dos vasos extremadamente finos que relacionan as arterias e as veas.

HAJSZÁLEREK: Az anatómiában: az artériákat és vénákat összekötő nagyon vékony vérerek.

KAPILLAR: De minste blodkar som knytter sammen vener og arterier.

KAPILARA, NACZYNIE KAPILARNE: W anatomii: jedno z bardzo cienkich naczyń krwionośnych łącączych aorty i żyły.

KAPİLLER: Anatomide arter ve venleri bağlayan çok ince kan damarları.

Was this helpful?
Fenómeno causado por la tensión superficial que aparece en la superficie de un líquido circulante en contacto con un sólido.


CAPILLARY ACTION: A phenomenon caused by surface tension that results in the surface of a liquid rising or falling in contact with a solid.

ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: Φαινόμενο το οποίο προκαλείται από την επιφανειακή πίεση που προκύπτει στην επιφάνεια ενός υγρού που αυξανεται ή ελαττώνεται σε επαφή με ένα στερεό.

CAPILLARITE: Phénomène provoqué par la tension dune surface entrainant une aspiration ou une absoption dun corps liquide en présence dun corps solide

CAPILARIDADE / ABSORCIÓN CAPILAR: Fenómeno causado pola tensión superficial que aparece na superficie dun líquido circulante en contacto cun sólido.

HAJSZÁLCSÖVESSÉG: A felületi feszültség által okozott jelenség, amelynek eredményeként egy folyadék felszíne szilárd anyaggal érintkezve emelkedik vagy süllyed.

KAPILLAREFFEKT: Fenomen forårsaket av overflatespenning som gjør at overflaten til en væske stiger eller synker ved kontakt med en fast overflate.

EFEKT KAPILARNY: Zjawisko powodowane przez napięcie powierzchniowe, wywołujące podnoszenie się lub opadanie powierzchni płynu w kontakcie z ciałem stałym.

KAPİLLER ETKİ: Yüzey gerilimi sonucu oluşan sıvının yüzeyinin bir katı ile temasında yükselme veya düşme ile sonuçlanan bir fenomen.

Was this helpful?
Fijación de los jóvenes mejillones o moluscos bivalvos que han completado sus fases larvales.


SPAT-FALL: The settling or attachment of young bivalve molluscs which have completed their larval stages.

ΒΡΟΧΗ ΓΟΝΟΥ: Η εγκατάσταση ή προσκόλληση των νεαρών στρειδιών που έχουν ολοκληρώσει τα νυμφικά τους στάδια.

CAPTAGE DE NAISSAIN: Fixation de jeunes huîtres, et autres mollusques bivalves, qui ont fini leur développement larvaire.

FIXACIÓN: Fixación dos xuvenís de moluscos bivalvos que completaron as súas fases larvarias.

LÁRVATELEPEDÉS: Az összes lárvaállapoton átment fiatal kagylók (pl. osztrigák) megtelepedése vagy megtapadása egy szilárd felületen.

SPAT-FALL(.BUNNSLAING): Finnes ikke på norsk. Prosess der blotdyrlarver gar fra a være frittlevende til a være fastsittende

OSIADANIE (opad) MŁODYCH OSTRYG: Osiadanie lub przyczepianie się młodych mięczaków dwuskorupowych, które zakończyły stadium larwalne.

SPAT DÖKÜMÜ: Larval gelişimleri tamamlanmış genç çift kabuklu yumuşakçaların yapışması veya yerleşmesi.

Was this helpful?
Compuesto que contiene el radical carbonato (CO3=), una sal o éster del ácido carbónico.


CARBONATE: A compound containing the carbonate (CO3=) radical, a salt or ester of carbonic acid.

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΛΑΣ: Ενωση που περιέχει ανθρακική ρίζα (CΟ2), άλας ή εστέρας του καρβονικού οξέος.

CARBONATE: Composé contenant le radical carbonate (CO3), un sel ou un esther dacide carbonique.

CARBONATO: Composto que contén o radical carbonato (CO3=), un sal ou éster do ácido carbónico.

KARBONÁT: Karbonátgyököt (CO3=)tartalmazó vegyület, a szénsav sója vagy észtere.

KARBONAT: Estere av glyserol og tre fettsyrer.

WĘGLAN: Związek zawierający rodnik węglanowy (CO3=); sól lub ester kwasu węgłowego.

KARBONAT: Karbonat (CO3=) içeren bir bileşik, radikal, bir tuz veya karbonik asit esteri.

Was this helpful?
La medida del cantidad de carbono orgánico disuelto en un volumen de agua dado. Habitualmente se expresa en mg C/l.


DISSOLVED ORGANIC CARBON (DOC): A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C/l.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝIΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (DOC.): Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg C -1. Βλ. επίσης και Διαλυμένο οργανικό υλικό.

CARBONE ORGANIQUE DISSOUTE (COD): Mesure de la quantité de carbone organique dissout dans un volume deau donné. Habituellement exprimée en mg C/l.

CARBONO ORGÁNICO DISOLTO (COD): Medida da cantidade de carbono orgánico disolto nun determinado volume de auga. Habitualmente exprésase en mg C/l.

OLDOTT SZERVES SZÉN: Adott víztérfogatban oldott szén mennyisége. Általában mg C/l egységben fejezik ki.

LØST ORGANISK KARBON (DOC): Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l.

ROZPUSZCZONY WĘGIEL ORGANICZNY (RWO): Miara rozpuszczonego ładunku węgla w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg C/l. Patrz także ROZPUSZCZONA MATERIA ORGANICZNA (RMO).

ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK KARBON (DOC): Su sesine verilen karbonun seviyesi. Genellikle mg C/1 olarak ifade edililr.

Was this helpful?
Agente capaz de provocar la aparición de un cáncer.


CARCINOGENIC: Capable of producing cancer.

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΣ: Ικανός να προκαλέσει καρκίνο.

CANCERIGENE (ou CANCEROGENE): Agent capable de provoquer lapparition dun cancer.

CARCINÓXENO (ou CANCERÍXENO): Axente capaz de provocar a aparición dun cancro. Sin. Carcinoxénico.

KARCINOGÉN: Rákkeltő.

KARCINOGEN: Kan gi kreft (kreftfremkallende).

RAKOTWÓRCZY: Zdolny do wytworzenia raka.

KANSEROJEN: Kanser yapabilme kapasitesine sahip olan

Was this helpful?
Tumor maligno derivado de las células epiteliales.


CARCINOMA: A malignant tumour derived from epithelial cells.

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: Κακοήθης όγκος προερχόμενος από επιθηλιακά κύτταρα.

CARCINOME: Tumeur maligne dérivée de cellules epithéliales.

CARCINOMA: Tumor maligno derivado das células epiteliais.

KARCINÓMA: Az epiteliális (kültakaró-) sejtekből eredő rosszindulatú daganat.

KARCINOM: Ondartet svulst avledet fra epitelceller.

RAK (choroba): Guz złośliwy pochodzący z komórek nabłonkowych.

KARSİNOMA (KANSER): Epitelial hücrelerden türeyen kötü huylu tümör.

Was this helpful?
Deficiencia en la vitamina B. Estas deficiencias raramente ocurren dado que el ácido pantoténico es presente en cuantidades suficientes en la mayoría de los alimentos.


PANTOTHENIC ACID DEFICIENCY: Deficiency of vitamin B complexes. Cases of deficiency rarely occur because pantothenic acid is present in sufficient quanties in most nutrient sources.

ΑΝΕΠΑΡΚΕIΑ ΠΑΝΤΟΘΕΝIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ: Ανεπάρκεια σε σύμπλεγμα βιταμίνης Β. Περιπτώσεις αναπάρκειας σπανίως παρατηρούνται διότι το παντοθενικό οξύ βρίσκεται σε επαρκείς ποσότητες στις περισσότερες πηγές θρεπτικών συστατικών.

CARENCE EN ACIDE PANTOTHENIQUE: Déficience en vitamine B. Ces cas de déficience surviennent rarement parce que lacide pantothénique est présent en quantité suffisante dans la plupart des sources daliments.

CARENCIA EN ÁCIDO PANTOTÉNICO: Deficiencia do complexo vitamina B. Estas deficiencias raramente acontecen posto que o ácido pantoténico está presente en cantidades abondas na maioría das fontes de nutrientes.

PANTOTÉNSAV-HIÁNY: A B-vitaminkomplex hiánya. Ritkán fordul elő, mivel a legtöbb táplálékforrás elegendő mennyiségű pantoténsavat tartalmaz.

PANTOTENSYREMANGEL: Mangel på B-vitaminet pantotensyre (q.v.). Forekommer sjelden siden de fleste råstoff inneholder tilfredsstillende nivåer. Gir fortykning av gjellelameller, grunnet sammenvoksing av sekundærlameller.

NIEDOBÓR KWASU PANTOTENOWEGO: Niedobór witaminy B kompleks. Przypadki niedoboru rzadko występują, ponieważ kwas pantotenowy występuje w dostatecznej ilości w wielu surowcach paszowych.

B vitamini eksikliği: B vitamini komplekslerinin eksiliği. Bu durum çok nadir görülür çünkü pantotenik asit çoğu besin kaynağında gerekli miktarda mevcuttur

Was this helpful?
(1) Producción entendida como biomasa de peces (kg/ha) obtenida por masa de agua o producida en un cultivo durante un periodo de tiempo o una fase de crecimiento; la magnitud de la carga depende de la fertilidad del agua, calidad y métodos de intensificación de los cultivos (fertilización y alimentación) y de las especies, densidad, sanidad y edad. (2) Diferencia económica entre el stock inicial de biomasa y la ganancia de biomasa.


YIELD: (1) A production value understood as a fish biomass (kg ha) harvested from a water body or produced in a culture unit during a period of time or a growth season; the magnitude of yield depends on water fertility, quality, and culture intensification methods (fertilisation and feeding) used and on fish species, density, health and age. (2) Economic: the difference between initial stock biomass and biomass gain.

ΑΠΟΔΟΣΗ: (1) Μονάδα μέτρησης της παραγωγής. Συνήθως αναφέρεται στη βιομάζα των ψαριών (kg ανά ha) που παράγονται ανά μονάδα παραγωγής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια μιας αναπαραγωγικής περιόδου. Η βαθμός απόδοσης εξαρτάται από την ευφορία των νερών, την ποιότητα και την ένταση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων (παροχή τροφής, γονιμοποίηση), καθώς και από το είδος, την πυκνότητα, την κατάσταση υγείας και την ηλικία των καλλιεργούμενων ψαριών. (2) Οικονομικά: η διαφορά της βιομάζας που προ

RENDEMENT : (1) Valeur de production exprimée en biomasse (kg/ha) récoltée d’un corps d’eau ou d’une unité d’élevage pendant une période de temps donnée (saison de croissance par exemple) ; le rendement dépend de la fécondité et de la qualité de l’eau, des méthodes de culture et d’intensification (fumage, alimentation) et de la densité, de l’état de santé et de l’age des poissons. (2) Économie : la différence entre la biomasse du stock d’origine et la gaine de biomasse.

CARGA: (1) Produción entendida como biomasa de peixes (kg/ha) cultivada partir dunha masa de auga ou producida nunha unidade de cultivo durante un período de tempo ou unha estación de crecemento; a magnitude da carga depende da fertilidade da auga, calidade e métodos de intensificación dos cultivos (fertilización e alimentación) e das especies de peixes, densidade, saúde e idade. (2) En economía é a diferenza entre o stock inicial de biomasa e a ganancia de biomasa.

HOZAM: (1) Egy adott időtartam alatt vagy tenyésztési időszak során egy vízterületről lehalászott vagy egy tenyésztési egységben nevelt hal-biomassza tömegével kifejezett termelési érték (kg/ha). A hozam nagysága a víz termelőképességétől és minőségétől, a tenyésztés intenzívvé tételének módszereitől (termékenyítés és takarmányozás), a népesítési sűrűségtől, a halak egészségi állapotától és korától függ. (2) Gazdasági: a kezdeti állomány biomasszája és a biomassza gyarapodása közötti különbség.

AVKASTNING: (1) En produksjonsverdi forstått som biomasse (kg/ha) høstet fra naturlige vannmasser eller produsert i oppdrettsenheter i løpet av en periode eller vekstsesong. Størrelsesordenen på avkastningen er avhengig av næringsinnholdet i vannet, vannkvalitet, oppdrettsintensiverende metoder tatt i bruk (gjødsling og fôring) og av fiskeart(er), tetthet, helse og alder på fisk. (2) Økonomisk: Gevinst på forøkelsen av den opprinnelige biomassen.

WYDAJNOŚĆ: (1) Wielkość produkcji rozumiana jako biomasa ryb (kg/ha) odłowiona ze zbiornika wodnego lub wyprodukowana w urządzeniu hodowlanym w sprecyzowanym okresie lub sezonie wzrostowym; uzyskiwane wydajności zależą od: żyzności gruntów pod wodą i w jej otoczeniu, jakości wody i stosowanych metod intensyfikujących chów (nawożenie i żywienie), a także od gatunku, gęstości obsady, zdrowotności i wieku hodowanych ryb. (2) Ekonomiczna: różnica między początkową a zwiększoną biomasą obsady ryb (biomasą końco

VERİM: 1) bir büyütme sezonu yada belli bir periyotta bir akuakültür ünitesinden hasat edilen toplambalık ağırlığını (kg ha) ifade eden üretim değeri anlaşılır; verim suyun fertilitesine, kalitesine, üretim metoduna (döle verimi ve yemleme)ve kullanılan balık türüne, yoğunluk sağlık ve yaşa bağlıdır.2) Ekonomik: ilk stok ağırlığı ile son stok ağırlığı arasındaki farkttır.

Was this helpful?
La caracterización de cromosomas (número, tallas, formas) de una célula somática típica de una especie, individuo o cepa celular.


KARYOTYPE: The characteristics of a set of chromosomes (number, size, shape) of a typical somatic cell of a given species, individual or cell strain.

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ: Τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου χρωμοσωμάτων (αριθμός, μέγεθος σχήμα) σε ένα σύνηθες σωματικό κύτταρο ενός δεδομένου είδους, ατόμου ή στελέχους κυττάρων.

CARYOTYPE: La caractérisation des chromosomes (nombre, tailles, formes) dune cellule somatique typique dune espèce, individu ou souche cellulaire.

CARIOTIPO: As características dunha serie de cromomas (número, talles, formas) dunha célula somática típica dunha especie dada, individuo ou cepa celular.

KARIOTÍPUS: Egy adott faj, egyed vagy sejtvonal tipikus testi sejtjeiben megtalálaható kromoszómakészlet jellemzői (szám, méret, alak).

KARYOTYPE: Egenskapene til en samling kromosomer (antall, størrelse, form) i en typisk somatisk celle fra en gitt art, individ eller cellelinje.

KARIOTYP: Cechy gametycznego zespołu chromosomów (liczba, wielkość, kształt) typowej komórki somatycznej danego gatunku, osobnika lub szczepu komórki.

KARYOTİP: Belirli bir türün tipik gövde hücresindeki ( sayı, büyüklük, yapı ) kromozom topluluklarının nitelikleridir.

Was this helpful?
Que se alimenta de tejidos animales


CARNIVOROUS: Feeding on animal tissues.

ΣΑΡΚΟΒΟΡΟ: Τρεφόμενος με ζωïκούς ιστούς.

CARNIVORE: Qui se nourrit de chair animale.

CARNÍVORO: Que se alimenta de tecidos animais

RAGADOZÓ: Állati szövetekkel táplálkozó.

KARNIVOR (KJØTTETENDE): Spiser animalsk vev.

MIĘSOŻERN/Y/A/E: Żywiąc/y/a/e się tkankami zwierzęcymi.

KARNİVOR: Hayvan dokularıyla beslenen.

Was this helpful?
(Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra la A. salmonicida y otras bacterias.


CAROFUR: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) ethylene hydro-chloride. A nitrofuran effective against bacteria such as A. salmonicida.

CAROFUR: 1-(5-Νιτρο-2-Φουρυλ)-2-(6-Αμινο-3-πυριδαζολ) αιθυλενο υδροχλωρίδιο. Αποτελεσματική γιά την καταπολέμηση βακτηρίων όπως το A. salmonicida.

CAROFURE: (Carofure) 1-(5-nitro-2furyl)-2-(6-amino-3-pyridazyle)ethylene hydrochlorure. Une nitrofuranne efficace contre A. salmonicida et dautres bactéries.

CAROFUR: (Carofur) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo) etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra a A. salmonicida e outras bacterias.

CAROFUR: 1-(5-nitro-2-furil)-2-(6-amino-3-piridazol)-etilén-hidroklorid. Baktériumok, pl. az A. salmonicida ellen hatékony nitrofurán.

CAROFUR: (Carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) etylen hydroklorid. Et nitrofuran som er effektivt mot bakterier som A. salmonicida.

NITROFURAN: 1-(-5-nitro-2-furyl)-2-(6-amino-3-pirydazol) chlorowodorek etylenu. Nitrofuran jest skuteczny przeciw takim bakteriom jak A. salmonicida.

n–(5–nitro–2–furfurylidene)–1–aminohidantoin, etillenhidroclorid, : A. salmonicida için kullanılan geniş spektrumlu gram (+) ve gram (-) antiseptik.

Was this helpful?
Pigmentos de color rojo o amarillo, que por ejemplo se en encuentra en el endocuticule de los cangrejos de agua dulce.


CAROTENOIDS: These pigment molecules are deposited in the endocuticle of many crustaceans and are passed on to their predators.

ΚΑΡΟΤΙΝΟΕΙΔΗ: Χρωστικά μόρια που εναποτίθενται στην κερατοειδή στιβάδα πολλών καρκινοειδών, βλ. ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ, ΚΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ

CAROTENOIDES: Pigments de couleur rouge ou jaune, que lon trouve par exemple dans lendocuticule des écrevisses deau douce.

CAROTENOIDES: Estas moléculas pigmentarias deposítanse na endocutícula da maioría dos crustáceos e transfírense aos seus depredadores.

KAROTINOIDOK: Ezek a pigmentmolekulák sok rákfaj belső kutikulájában halmozódnak fel, és átkerülnek a velük táplálkozó halak szervezetébe.

KAROTENOIDER: Pigmentmolekyler som finnes i skallet til mange krepsdyr. Blir overført videre til dyr som beiter på krepsdyr.

KAROTENOIDY: Cząsteczki tych barwników są odkładane w nabłonku wewnętrznym wielu skorupiaków i przekazywane ich drapieżcom; porównaj: astaksantyna, kantaksantyna.

KARETENOİDLER: Bu pigmentler birçok krustasenin endokutikilinde birikir ve diğer diğer predatörlere geçer.

Was this helpful?
Ctenopharyngodon idella.


GRASS CARP: ICTENOPHARYNGODON IDELLA . A common non-specific name used colloquially.

ΚΥΠΡΙΝΟΣ: Ενδημικό ψάρι της Κίνας και της Α. Σιβηρίας, γνωστό και με την ονομασία λευκή Amur. Το είδος αυτό έχει μεταφερθεί πια στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί σήμερα το πιο σημαντικό είδος στην καλλιέργεια των κυπρίνων στην Κίνα. Πολύ συχνά καλλιεργείται μαζί με άλλα είδη κυπρίνου. Απαντάται κυρίως σε λίμνες, και στέρνες με μικρή ή και καθόλου ροή νερών. Είναι φυτοφάγο είδος και έχει εισαχθεί σε πολλές περιοχές για τον έλεγχο των ζιζανίων, καθώς καταπίνει ολόκληρο το φυτό (μαζί με τις

CARPE HERBIVORE: Ctenopharyngodon idella.

CARPA HERBÍVORA: Ctenopharyngodon idella. Un nome común inespecífico usado coloquialmente.

AMUR: A pontyfélék közé tartozó Ctenopharyngodon idella faj leggyakoribb köznyelvi elnevezése.

GRESSKARPE: CTENOPHARYNGODON IDELLA .

AMUR BIAŁY (Ctenopharyngodon idella): Pospolita, umownie używana, nieswoista nazwa gatunku z grupy ryb roślinożernych.

GRASS CARP(OT SAZANI): Ctenopharyngodon idellanın halk arasında kullanılan ismidir.

Was this helpful?
Extracto de algas que se utiliza en calidad de alianza (ligante) y como agente de suspensión en los alimentos, los productos farmacéuticos, los cosméticos y los líquidos industriales; utilizado generalmente como agente clarificador de las bebidas con el fin de controlar la cristalización de los productos congelados.


CARRAGEENIN: An extract from red seaweeds used chiefly as a suspending agent or binder in foods, pharmaceuticals, cosmetics and industrial liquids; as a clarifying agent for beverages and as an agent to control crystal growth in frozen confections.

ΚΑΡΑΓΗΝΟΝ: Εκχύλισμα φύκους που χρησιμοποιείται κυρίως ως συνδετικός παράγων ή δέτης τροφών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και βιομηχανικών υγρών. Χρησιμοποιείται ως διαυγαστικός παράγων που ελέγχει την κρυσταλλική αύξηση κατεψυγμένων γλυκισμάτων.

CARRAGEENIN: Extrait dalgues utilisé en qualité de liant et dagent de suspension dans les aliments, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les liquides industriels; utilisé également comme un agent clarifiant dans les boissons et afin de contrôler la cristallisation dans les produits congelés.

CARRAXENINA: Extracto obtido a partir de algas vermellas (rodofíceas) que se utiliza como espesante e en calidade de ligante nos alimentos, produtos farmacéuticos, cosméticos e en líquidos industriais; utilízase tamén como axente clarificador de bebidas e co fin de controlar a aparición de cristais en produtos conxelados.

CARRAGEENIN: Vörösmoszatokból készített kivonat, amelye főleg kötőanyagként használnak élelmiszerekben, gyógyszerekben, kozmetikumokban és ipari folyadékokban; derítőanyagként italokban és a kristálynövekedés szabályozására a fagyasztott édességekben.

KARRAGENAN: Ekstrakt fra rødalger hovedsakelig brukt som bindemiddel i mat, legemidler, kosmetikk og væsker brukt i industri (klarningsmiddel i drikkevarer og for å hindre krystalldannelse i frossent syltetøy, frysepulver).

KARRAGENINA: Ekstrakt z krasnorostów używany głównie jako środek do sporządzania zawiesin lub substancja wiążąca w żywności, farmaceutykach, kosmetykach i cieczach przemysłowych; jako środek klarujący w napojach i kontrolujący wzrost kryształków w preparatach mrożonych.

KARRAGENİN: Kırmızı yosunlardan elde edilen bir öz, başlıca gıdalarda, ilaçlarda, kozmatikte ve endüstriyel sıvılarda erteleyici ajan ya da bağlayıcı, içeceklerde berraklaştırma ajanı ve dondurulmuş ürünlerde kristal gelişim kontrol ajanı olarak kullanılır.

Was this helpful?
Tejido esquelético de vertebrados compuesto de células redondas repartidas en una matrice resistente compuesta de polisacáridos con numerosas fibras colágenas. Carece de irrigación sanguínea en los adultos.


CARTILAGE: Skeletal tissue of vertebrates consisting of rounded cells scattered in a resilient polysaccharide containing matrix with numerous collagen fibres. Devoid of blood vessels in the adult.

ΧΟΝΔΡΟΣ: Σκελετικός ιστός των σπονδυλωτών που αποτελείται από αποστρογγυλευμένα κύτταρα, διασκορπισμένα σε μια ελαστική μεσοκυττάρια ουσία, που περιέχει πολυσακχαρίτες, με πολυάριθμες ίνες κολλαγόνου. Χωρίς αιμοφόρα αγγεία στα ενήλικα άτομα.

CARTILAGE: Tissu squelettique des Vertébrés composé de cellules arrondies réparties dans une matrice résistante composée de polysaccharides avec de nombreuses fibres collagènes. Dépourvu dirrigation sanguine chez ladulte.

CARTILAXE: Tecido esquelético de vertebrados composto de células redondas repartidas nunha matriz resistente composta de polisacáridos con numerosas fibras coláxenas. Carece de vasos sanguíneos nos adultos.

PORC: A gerincesek vázát alkotó egyik szövettípus, amely rugalmas, poliszacharidokat és kollagén rostokat tartalmazó állományban elszórtan elhelyezkedő, kerek sejtekből áll. Kifejlett állatokban nem tartalmaz vérereket.

BRUSK: Skjellet vev i vertebrater bestående av avrundete celler spredt i en elastisk polysakkarid holdig matriks med tallrike kollagene (bindevevs-) fibre. Fri for blodårer hos voksne.

CHRZĄSTKA: Tkanka szkieletowa kręgowców, składająca się z okrągłych komórek rozproszonych w elastycznym polisacharydzie zawierającym substancję międzykomórkową z licznymi włóknami kolagenowymi.

Kıkırdak: Omurgalılarda sayısız kollajen fibrillerinin oluşturduğu matriks içeren esnek polisakkaritler içerisinde yayılmış yuvarlak hücrelerden oluşan iskelet dokusu. Yetişkin bireylerin kıkırdak dokularında kan damarları bulunmaz.

Was this helpful?
Sucesión de caídas de agua, que sirven para la aeración o al (desgasear) el agua distribuida a las balsas de acuicultura.


CASCADE: A tiered waterfall: often used in aeration and degassing of water to be supplied to aquaculture units.

ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗ: Κλιμακωτή υδατόπτωση, συχνά χρησιμοποιούμενη για αερισμό του νερού που παρέχεται σε υδατοκαλλιεργητικές μονάδες.

CASCADE: Succession de chutes deau; servant à laération ou au dégazage de leau distribuée aux bassins daquaculture.

FERVENZA: Caída de auga en forma de fervenza: a miúdo utilizada para a aireación e a desgasificación da auga en instalacións de acuicultura.

KASZKÁD: Lépcsős vízesés: általában az akvakultúra-rendszerek vizének levegőztetésére vagy gázmentesítésére használják.

KASKADELUFTER (DRYPPELUFTER): Lufter bestående av flere perforerte plater hvor vann sildrer igjennom fra topp til bunn. Brukes for avgassing og lufting av vann som skal føres inn i oppdrettsenheter.

KASKADA: Stopniowany wodospad: często używany w napowietrzaniu i odgazowywaniu wody; bywa stosowany w urządzeniach w akwakulturze.

KASKAT: Katmanlı bir şelale: sıklıkla havalandırmada ve akuatik ünitelere zehirli gazdan arınmış su sağlamada kullanılır.

Was this helpful?
Proceso por el cual las sustancias químicas se descomponen en moléculas de menor tamaño proporcionando energía disponible para el crecimiento, para la actividad de los organismos o es liberada en forma de calor...


CATABOLISM: The process by which chemicals are broken down to produce smaller molecules yielding energy for growth, activity or heat.

ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Διαδικασία με την οποία οι χημικές ενώσεις διασπώνται και παράγουν μικρότερα μόρια που δίνουν ενέργεια για την αύξηση, τη θερμότητα, ή τη δραστηριότητα.

CATABOLISME: Processus par lequel les substances chimiques complexes sont transformées en molécules plus simples, libérant de lénergie utilisée pour la croissance, lactivité ou la chaleur.

CATABOLISMO: Proceso polo cal as substancias químicas se descompoñen en moléculas de menor tamaño proporcionando enerxía dispoñible para o crecemento, para a actividade dos organismos ou é liberada en forma de calor.

LEBONTÓ ANYAGCSERE: Folyamat, amelynek során a vegyületek kisebb molekulákká bomlanak le, miközben a növekedéshez vagy tevékenységhez felhasználható, vagy hő formájában távozó energia szabadul fel.

KATABOLISME: Prosessen der næringsstoff brytes ned til mindre molekyler for å gi energi til vekst, bevegelse eller varme. Jfr. anabolisme, metabolisme.

KATABOLIZM: Proces, w którym złożone związki chemiczne rozkładane są na mniejsze cząsteczki, wyzwalający energię wykorzystywaną na wzrost, aktywność życiową lub wytworzenie ciepła.

KATABOLİZMA: Kimyasalların büyüme, aktivite veya sıcaklık için enerji üretmek için küçük moleküllere bölünmesi işlemi.

Was this helpful?
Substancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin que ella misma sufra ningún cambio químico.


CATALYST: A substance that increases the rate of a chemical reaction without itself undergoing any chemical change.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ: Ενωση, η οποία επιταχύνει μία χημική αντίδραση χωρίς να λαμβάνει η ίδια μέρος σε αυτήν.

CATALYSEUR: Corps qui augmente la vitesse dune réaction chimique et qui se retrouve inchangé à la fin du processus.

CATALIZADOR: Substancia que aumenta a velocidade dunha reacción química sen que ela mesma sufra ningún cambio químico.

KATALIZÁTOR: Olyan anyag, amely fokozza egy kémiai reakció sebességét, miközben maga kémiailag nem változik.

KATALYSATOR: Forbindelse som øker hastigheten av en kjemisk reaksjon, men som selv ikke tar del i reaksjonen.

KATALIZATOR: Substancja, która przyspiesza prędkość reakcji chemicznej, lecz sama nie ulega zmianie.

KATALİST: Kendisi kimyasal değişim geçirmeden kimyasal reaksiyon hızını arttıran madde.

Was this helpful?
Opacidad total o parcial del cristalino o de sus membranas.


CATARACT: Partial or complete opacity of the crystalline lens or its capsule.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ: Μερική ή πλήρης αδιαφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού ή της κάψας του.

CATARACTE: Opacité totale ou partielle du cristallin ou de ses membranes.

CATARATA: Opacidade total ou parcial da lente do cristalino ou das súas membranas.

HÁLYOG: A szemlencse vagy a szaruhártya részleges vagy teljes átlátszatlansága.

KATARAKT: Delvis eller fullstendig blakking av linsen.

ZAĆMA/KATARAKTA: Częściowe lub całkowite zmętnienie białka soczewki bądź jej torebki.

KATARAKT: Kristal lens veya kapsülün kısmen veya tamamen opaklaşması

Was this helpful?
Pigmento carotinoide que se encuentra en la carne de peces, notablemente de salmónidos, que no lo pueden sintetizar. Estos pigmentos son suministrados por la comida. La utilización de estos pigmentos en la comida de peces está prohibida en Japón y en USA.


CANTHAXANTHIN: Carotenoid pigment found in fish flesh, notably in salmonids. As salmonids cannot synthesize carotenoids, these pigments are provided in the diet. Canthaxantin is prohibited as a pigment in fish feed in Japan and the U.S.

ΚΑΝΘΑΞΑΝΘΙΝΗ: Καροτινοειδείς χρωστικές που βρίσκονται στην σάρκα των ψαριών, ιδίως των σολομοειδών. Οταν τα σολομοειδή δεν μπορούν να συνθέσουν καροτινοειδή, οι χρωστικές παρέχονται με την τροφή. Η κανθαξανθίνη απαγορεύεται ως χρωστική της τροφής των ψαριών στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

CANTHAXANTHINE: Pigment carotenoïde rencontré dans la chair des poissons, notamment des salmonidés, qui ne peuvent les synthétiser. Ces pigments sont apportés par la nourriture. Lutilisation de ces pigments dans les aliments pour poissons est interdite au Japon et aux USA.

CANTAXANTINA: Pigmento carotenoide que se atopa na carne de peixes, notablemente de salmónidos, que non o poden sintetizar. Estes pigmentos son subministrados pola comida. A utilización destes pigmentos na comida de peixes está prohibida en Xapón e en USA.

CANTHAXANTHIN: A halak, elsősorban a lazacfélék húsában előforduló karotinoid festékanyag. A lazacfélék képtelenek a pigment szintézisére, emiatt a táplálékkal kell azt felvenniük. A canthaxanthin haltenyésztésbeni alkalmazását Japánban és az Egyesült Államokban betiltották.

KANTAXANTIN: Karotenoid pigment funnet i fiskekjøtt, særlig i laksefisk. Siden laksefisk ikke kan syntetisere karotenoider tilsettes disse i fôret. Kantaxantin er forbudt som pigment i fiskefôr i Japan og USA.

KANTAKSANTYNA: Barwny karotenoid występujący w mięsie ryb, szczególnie u łososiowatych. Ponieważ ryby łososiowate nie mogą syntetyzować karotenoidów, barwniki te są dostarczane z pokarmem. W Japonii i USA stosowanie kantaksantyny jako barwnika w żywieniu ryb jest zabronione.

Kantakasntin: Balık etinde özellikle salmonidlerde bulunan karotenoid pigmenti, salmonidlerde olduğu gibi balık tarafından sentezlenemeyip diyetle beraber alınır. Bu pigment maddesi Amerika ve Japonya da balık beslemede pigmnet maddesi ilavesi olarak yasaklanmıştır.

Was this helpful?
Moléculas liberadas por el tejido cromafín de los peces al sistema circulatorio como respuesta inmediata al estrés (como la hipoxia). Los efectos incluyen la liberación de glóbulos rojos desde el bazo para incrementar el transporte de oxígeno. Tienen efectos hiperglicémicos y lipolíticos.


CATECHOLAMINE: Hormone released into the general circulatory system of fish from the chromaffin tissue as an immediate response to stress such as hypoxia. Its effects include the release of additional red blood cells from the spleen to enhance oxygen transport. It has both a hyperglaecaemic and lypolytic function; cf. adrenaline, noradrelanine and dopamine.

ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΗ: Ορμόνη η οποία απελευθερώνεται στο κυκλοφορικό σύστημα του ψαριού από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.) ως άμεση αντίδραση σε κατάσταση στρες όπως είναι για παράδειγμα η υποξία. Αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής είναι η άμεση παραγωγή και απελευθέρωση ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μια προσπάθεια αύξησης της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου. Έχει επίσης υπεργλυκαιμική καθώς και λιπολυτική δράση (συγκρ. αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, ντοπαμίνη).

CATECHOLAMINE: Hormone secrétée dans la circulation des poissons, à partir du tissu chromaffin, en réponse immédiate à un stress comme l’hypoxie. Ces effets incluent la libération d’hématies à partir de la rate afin d’augmenter le transport d’oxygène. Cette hormone a des effets hyperglycémiants et lypolytique.

CATECOLAMINA: Moléculas liberadas polo tecido cromafín dos peixes ao sistema circulatorio como resposta inmediata ao estrés (como a hipoxia). Os efectos inclúen a liberación de glóbulos vermellos dende o bazo para incrementar o transporte de osíxeno. Teñen efectos hiperglicémicos e lipolíticos. Ex. adrenalina, noradrenalina e dopamina.

KATEKOLAMIN: Valamilyen stresszhatásra, pl. hipoxiára adott azonnali válaszként a kromaffin szövetből a halak vérkeringésébe kerülő hormon. Hatására a lépből újabb fehérvérsejtek kerülnek a vérkeringésbe, ezáltal növekszik a vér oxigénszállító képessége. Hiperglikémikus (a vércukorszintet növelő) és lipolitikus (zsírokat bontó) szerepe van; vö. adrenalin, noradrenalin és dopamin.

KATEKOLAMIN: Frigitt fra kromaffint vev til fiskens sirkulasjonssystem som en umiddelbar stressrespons (f.eks. oksygenmangel). Effektene inkluderer utskillelse av røde blodceller fra milten for å øke oksygentransporten. Har både en hyperglykemisk (øker blodsukkeret) og lipolytisk (bryter ned fett) funksjon.

KATECHOLAMINA: Hormon uwalniany z tkanki chromafinowej do ogólnego systemu krążenia ryb jako natychmiastowa reakcja na stres, np. niedotlenienie narządów i tkanek. Powoduje on uruchomienie uwalniania dodatkowych czerwonych krwinek ze śledziony i polepsza przenoszenie tlenu. Spełnia on zarówno funkcję hiperglikemiczną, jak i lipolityczną; porównaj: adrenalina, noradrenalina i dopamina.

KATEKOLAMİN: Hipoksiya gibi ani stres etkilerinde, balığın kromafin dokularından genel dolaşım sistemine salgılanan hormon. Taşınan oksijen seviyesini artırmak için dalaktan ilave kırmızı kan hücrelerinin salınımını etkiler. Hiperglisemic ve lipolitik fonksiyonununa ; adrenalin, noradrenalin ve dopamine sahiptir

Was this helpful?
Sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).


CATHETER: A flexible tube which can be inserted into a body cavity to drain endogenous liquid (sometimes for biopsy) or to instil exogenous liquids (treatments).

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ: Εύκαμπτος σωλήνας που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.

CATHETER: Tige creuse et flexible insérée dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).

CATÉTER: Sonda flexible que se introduce nunha cavidade ou un conduto do corpo (cateterismo) co fin de evacuar os líquidos endóxenos (ás veces para biopsia) ou para introducir líquidos exóxenos (tratamentos).

KATÉTER: Flexibilis cső, amely egy belső folyadék leszívása (pl. biopszia) vagy egy külső folyadék bejuttatása (pl. kezelés) céljából valamilyen testüregbe illeszthető.

KATETER: En fleksible tube som kan føres inn en kroppsåpning for å drenere væske (f.eks. i biopsi), eller for å levere væske (f.eks. behandling).

CEWNIK: Giętka rurka wprowadzana zwykle do jamy ciała, celem drenowania endogennego płynu (czasami do biopsji) lub zakropienia egzogennych płynów (leczenie).

KATETER: Vücut boşluğundan içeri esnek bir tüp ile girerek içsel (endojen) sıvıların drenajı (bazen biopsi için) ya da dış (ekzojen) aşılama (tedavi).

Was this helpful?
La inserción de una sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).


CATHETERIZATION: Insertion of a flexible into a body cavity(catheterization) to drain endogenous liquid (sometimes for biopsy) or to deliver an exogenous liquid (treatments.)

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ(2): Η εισαγωγή ενός εύκαμπτου σωλήνα που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.

CATHETIRISME: Pénétration dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).

CATETERISMO: Inserción dun tubo flexible (sonda) nunha cavidade para drenar (cateterismo) líquidos endóxenos (ás veces para biopsia) ou para introducir líquidos exóxenos (tratamentos).

KATÉTEREZÉS: Egy hajlékony cső bevezetése valamilyen testüregbe és azon keresztül a testüregfolyadék kiszívása (gyakran biopsziához) vagy külső folyadék bejuttatása (kezeléseknél).

KATETERISERING: Innsetting av et fleksibelt rør som stikkes inn i kroppshulen for å drenere vekk endogene væsker (av og til biopsi) eller for å tilføre eksogene væsker ved dryppbehandling.

CEWNIKOWANIE: Wprowadzenie elastycznej rurki do jamy ciała (cewnikowanie) celem sączkowania endogennego płynu (czasami do biopsji) lub zakropienia egzogennych płynów (leczenie).

KATETERİZASYON: Vücut boşluğundan içeri esnek bir tüp ile girerek içsel (endojen) sıvıların drenajı (bazen biopsi için) ya da dış (ekzojen) aşılama (tedavi).

Was this helpful?
Un caudal es considerado estable cuando no varía en el tiempo; es decir que el flujo másico queda constante, mientras que las otras variables (temperatura, presión, velocidad) son independientes del tiempo.


STEADY FLOW RATE: A flow is said to be steady if it is invariant with time, i.e., the mass flow rate is constant, and all other quantities (temperature, pressure, velocity) are independent of time.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ: Μια ροή θεωρείται σταθερή όταν δεν αλλάζει στη διάρκεια του χρόνου, τουτέστιν, όταν η ταχύτητα ροής μάζας είναι σταθερή και όταν όλα τα άλλα μεγέθη (θερμοκρασία, πίεση, ταχύτητα) είναι ανεξάρτητα του χρόνου.

DEBIT DECOULEMENT REGULIER: Un écoulement est considéré régulier sil ne varie pas dans le temps, cest-à-dire que le débit massique reste constant, ainsi que toutes les autres quantités (température, pression, vitesse) sont indépendant du temps.

CAUDAL CONSTANTE: Un caudal é considerado estable cando non varía no tempo; é dicir que o fluxo másico queda constante, mentres que as outras variables (temperatura, presión, velocidade) son independentes do tempo.

ÁLLANDÓ ÁRAMLÁS: Egy áramlás akkor tekinthető állandónak, ha időben nem változik, azaz az áramlás mértéke azonos, a többi mennyiség (hőmérséklet, nyomás, sebesség) pedig független az időtől.

KONSTANT STRØMHASTIGHET: En strøm er konstant dersom den ikke varierer over tid, dvs at massens strømhastighet er konstant og alle andre kvantiteter (temperatur, trykk, fart) er uavhengige av tid.

USTALONY PRZEPŁYW (p. stacjonarny): Mówi się, że przepływ jest ustalony, jeśli jest on niezmienny w czasie, tj. szybkość przepływu wody jest stała i wszystkie inne wielkości (temperatura, ciśnienie, prędkość) są w czasie niezmienne.

SABİT AKIŞ ORANI: Zamanla değişmiyorsa akış sabit olarak adlandırılır, mesela, kütle akış oranı sabittir ve diğer tüm nicelikler (sıcaklık, basınç, hız) zamandan bağımsızdır.

Was this helpful?
Parte interna de la boca (cavidad de la boca).


BUCCAL CAVITY: Internal part of mouth (mouth cavity).

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ: Το εσωτερικό τμήμα του στόματος.

CAVITE BUCCALE: Partie interne de la bouche

CAVIDADE BUCAL: Parte interna da boca (cavidade da boca).

SZÁJÜREG: A száj belső része.

BUCCAL-HULROM: Hulrom i munnen.

JAMA GĘBOWA: Wewnętrzna część otworu gębowego.

BUKAL ÇUKUR: Ağızın iç kısmı (ağız boşluğu).

Was this helpful?
Cavidad abdominal (celoma) delimitada por las membranas del peritoneo.


PERITONEAL CAVITY: The space (coelom) in the abdominal region enclosed by the membranes of the peritoneum.

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ: Ο χώρος (κοίλωμα) στην κοιλιακή χώρα που περικλείεται από τις μεμβράνες του περιτόναιου.

CAVITÉ PÉRITONÉAL: Cavité abdominale (coelome) délimité par les membranes du péritoine.

CAVIDADE PERITONEAL: Cavidade abdominal (celoma) delimitada polas membranas do peritoneo.

HASÜREG: A hashártya által körülvett üreg a test hasi részén.

BUKHULE: Kroppshulen som er omsluttet av bukhinnen (peritoneum), og som inneholder innvollene.

JAMA OTRZEWNEJ : Przestrzeń (jama ciała) w okolicy brzusznej, otoczona przez błony otrzewnej.

PERİTONAL BOŞLUK: Karın zarı tarafından kapanmış karın bölgesi alanı (vücut boşluğu).

Was this helpful?
Célula que contiene mas de dos copias del genoma haploide.


POLYPLOID CELL: Cells with three or more sets of the haploid genome.

ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρα με τρία ή περισσότερα αντίγραφα του απλοειδούς γονιδιώματος.

CELLULE POLYPLOIDE: Cellules comportant plus de deux copies du génome haploïde.

CÉLULA POLIPLOIDE: Célula que contén mais de dúas copias do xenoma haploide.

POLIPLOID SEJT: Három vagy több haploid kromoszómakészletet tartalmazó sejt.

POLYPLOID CELLE: Celle med tre eller flere sett av det haploide genomet.

KOMÓRKA POLIPLOIDALNA: Komórki z trzema lub większą liczbą zestawów genomu haploidalnego.

POLİPLOİD HÜCRE: Üç veya daha fazla haploit genom setli hücreler.

Was this helpful?
Tipo de célula T que bloquea la producción de anticuerpos.


SUPPRESSOR T CELL: Considered to be a type of T- cell that turns off antibody production.

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ Τ ΚΥΤΤΑΡΟ: Ενας τύπος Τ-κυττάρου που θεωρείται ότι αναστέλλει την παραγωγή αντισωμάτων.

CELLULE T-SUPPRESSEUR: Un type de cellule T qui arrête la production danticorps.

CÉLULA T-SUPRESORA: Tipo de célula T que bloquea a produción de anticorpos.

SZUPPRESSZOR T-SEJT: A T-sejteknek az a típusa, amely képes leállítani az antitestek termelését.

SUPPRESSOR-T-CELLE: Type T-celle som ”skrur av” antistoff produksjonen.

SUPRESYJNA KOMÓRKA T: Uważana bywa za typ komórki T, która wyłącza produkcję przeciwciał.

Baskılayıcı T hücresi: Vücutta antikor üretimini baskılayan T tipi hücre.

Was this helpful?
Preparación de glóbulos rojos transfundidos para corregir bajos niveles celulares.


PACKED CELLS: A preparation of red blood cells that are transfused to correct low blood levels.

ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Διαδιακασία που υφίστανται τα ερυθροκύτταρα που πρόκειται να μεταγγιστούν προκειμένου να διορθωθούν τα χαμηλά επίπεδα αίματος.

POCHE DE SANG: Préparation de globules rouges destinés à être transfusés afin de corriger un volume de sang insuffisant.

CÉLULAS EMPAQUETADAS/ CONCENTRADOS CELULARES: Preparación de glóbulos vermellos transfundidos para corrixir baixos niveis celulares.

VÖRÖSVÉRTEST-KONCENTRÁTUM: Vörösvértestekből álló preparátum, amelyet vérátömlesztéshez használnak a vérhiány pótlására.

PAKKEDE CELLER: Et konsentrat av røde blodlegemer som overføres for å bedre lave blodverdier.

KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH: Preparat z czerwonych krwinek używany w transfuzji krwi do podwyższenia niskiej zawartości erytrocytów.

PAKETLENMİŞ HÜCRELER: Transfüze ederek düşük kan seviyelerini düzeltmek için kırmızı kan hücrrelerinin hazırlanması.

Was this helpful?
Células plurinucleadas que se observan en las uniones inflamatorias. Las células gigantes son formadas a partir de macrófagos, normalmente por fusión celular. Frecuentemente observadas, en los peces, en asociación con las infecciones fúngicas o micobacterianas.


GIANT CELLS: Multinucleated cells seen in inflammatory lesions. The cells are formed from macrophages, usually by fusion of many cells. Commonly seen in association with fungal or mycobacterial infections in fish.

ΓIΓΑΝΤIΑIΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Πολυπύρηνα κύτταρα που συναντώνται σε φλεγμονώδεις προσβολές. Σχηματίζονται από μακροφάγα, συνήθως με σύντηξη πολλών κυττάρων. Συνήθως συνδέονται με μυκητικές ή μυκοβακτηριακές μολύνσεις στα ψάρια.

CELLULES GEANTES: Cellules plurinuclées observées dans les lésions inflammatoires. Les cellules géantes sont formées à partir de macrophages, habituellement par fusion cellulaire. Fréquemment observées, chez les poissons, en association avec des infections fongiques ou mycobactériennes.

CÉLULAS XIGANTES: Células plurinucleadas que se observan en lesións inflamatorias. As células xigantes están formadas a partir de macrófagos, normalmente por fusión celular de varias células. Frecuentemente atópanse asociadas a infeccións fúnxicas ou de micobacterias en peixes.

ÓRIÁSSEJTEK: Gyulladásos sebekben előforduló többmagvú sejtek. Makrofágokból alakulnak ki, általában sok sejt egyesülésével. Halakban legtöbbször gombás vagy bakteriális fertőzésekkel együtt fordulnak elő.

KJEMPECELLE: Flerkjernede celler som sees i betennelseslesjoner. Disse cellene dannes av makrofager, vanligvis ved sammensmelting av flere celler. Svært ofte sett i tilknytning til infeksjon av sopp eller mykobakterier på fisk.

KOMÓRKI OLBRZYMIE: Wielojądrowe komórki widoczne w zapalnych organicznych zmianach chorobowych. Komórki te są utworzone z makrofagów, najczęściej poprzez zlewanie się wielu komórek. U ryb najczęściej widoczne w połączeniu z grzybiczym lub mikrobakteryjnym zakażeniem.

BÜYÜK HÜCRELER: İnflamator lezyonlarda görülürler ve makrofajlardan oluşurlar. Balıklarda mantar veya miksobakteriyel enfeksiyolarda bir arada bulunurlar.

Was this helpful?
Todas las células de un organismo excepto las células sexuales.


SOMATIC CELLS: All cells of an organism except those of the germ line. Somatic cells are usually diploid cells.

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Ολα τα κύτταρα ενός οργανισμού εκτός από τα γεννητικά κύτταρα. Τα σωματικά είναι συνήθως διπλοειδή κύτταρα.

CELLULES SOMATIQUES: Toutes les cellules dun organisme à lexception des cellules sexuelles.

CÉLULAS SOMÁTICAS: Todas as células dun organismo agás as células sexuais. Normalmente, as células somáticas son células diploides

TESTI SEJTEK: Egy szervezet összes sejtje, az ivarsejtek kivételével. A testi sejtek általában diploidok.

SOMATISKE CELLER: Alle cellene i en organisme unntatt kjonnscellene. Er vanligvis diploide.

KOMÓRKI SOMATYCZNE: Wszystkie komórki organizmu oprócz sfery zarodkowej. Komórki somatyczne są zwykle komórkami diploidalnymi.

VÜCUT HÜCRELERİ: Üreme hücreleri hariç bir organizmadaki bütün hücreler. Vücut hücreleri genellikle diploid hücrelerdir.

Was this helpful?
Linfocitos transformados por el timo y representan el factor principal de la inmunidad celular; el reconocimiento de un antígeno induce la proliferación de estas células.


HELPER T-CELLS: Thymus-transformed lymphocytes primarily responsible for cell-mediated immunity: antigen recognition induces the rapid clonal profileration of T-cells.

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Ολα τα κύτταρα ενός οργανισμού εκτός από τα γεννητικά κύτταρα. Τα σωματικά είναι συνήθως διπλοειδή κύτταρα.

CELLULES T AUXILIAIRES: Lymphocytes transformés par le thymus et acteur principal de limmunité cellulaire; la reconnaissance dun antigène induit la prolifération clonale de ces cellules.

CÉLULAS T AUXILIARES: Linfocitos T transformados polo timo que representan o factor principal da inmunidade celular; o recoñecemento dun antíxeno induce a rápida proliferación clónica das células T.

SEGÍTŐ T-SEJTEK: A csecsemőmirigyben (tímuszban) fejlődő limfociták, amelyek a sejtközvetített immunválaszért felelősek; az antigén felismerése indítja be a T-sejtek gyors, klonális osztódását.

T-HJELPERCELLER: Thymus-omdannede lymfocytter primært ansvarlige for cellemediert immunitet. Gjenkjenning av antigen induserer den raske klonale forøkningen av T-celler ved celledeling.

POMOCNICZE KOMÓRKI T (limfocyty T): Przekształcone w grasicy limfocyty są przede wszystkim odpowiedzialne za odporność komórkową, przy czym po rozpoznaniu jakichś antygenów szybko się dzielą i w ten sposób mogą utworzyć liczne klony komórek T.

YARDIMCI T HÜCRELERİ: Öncelikle hücresel bağışıklıktan sorumlu olan ve timus tarafından üretilen lenfositler: Antijeni tanıma aktif T hücrelerinin hızlı klonal profilerasyonu ile olmaktadır.

Was this helpful?
Aparato que permite colocar un objeto en rotación alrededor de un eje fijo, aplicando una fuerza perpendicular el eje. La centrífuga funciona usando el principio de sedimentación, donde la aceleración centrípeta provoca que las partículas más pesadas se desplacen a lo largo de la dirección radial (al fondo), y las más ligeras tiendan a dirigirse a la superficie.


CENTRIFUGE: A piece of equipment that puts an object in rotation around a fixed axis, applying a force perpendicular to the axis. The centrifuge works using the sedimentation principle, where the centripetal acceleration causes heavier particles to move out along the radial direction (the bottom) and lighter objects tend to move to the top.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ: Μηχάνημα στο εσωτερικό του οποίου τοποθετούνται αντικείμενα έχοντας ροπή ως προς ένα σταθερό άξονα στον οποίο εφαρμόζεται κατακόρυφη δύναμη. Η φυγόκεντρος λειτουργεί έχοντας ως βάση την ιζηματοποίηση, καθώς η κεντρομόλος επιτάχυνση που προκαλείται με τη λειτουργία της, αναγκάζει τα μεγαλύτερα κομμάτια να μετακινηθούν προς τα κάτω και τα πιο ελαφριά προς τα πάνω.

CENTRIFUGEUSE: Appareil destiné à mettre un objet en rotation autour dun axe fixe., en appliquant une force perpendiculaire à laxe. La centrifugeuse fonctionne selon le principe de sédimentation dans lequel laccélération centripète entraîne les particules les plus lourdes vers le bas, alors que les plus lègères vont vers le haut.

CENTRÍFUGA: Aparato que permite colocar un obxecto en rotación ao redor dun eixe fixo, aplicando unha forza perpendicular o eixe. A centrífuga funciona usando o principio de sedimentación, onde a aceleración centrípeta provoca que as partículas máis pesadas se despracen ao longo da dirección radial (ao fondo), e onde as máis lixeiras tendan a dirixirse á superficie.

CENTRIFUGA: Valamely tárgyat egy stabil tengely körül forgásba hozó, és a tengelyre merőleges erőhatást kifejtő eszköz. A centrifuga az ülepedés elvén alapszik, amelynél a centripetális gyorsulás miatt a nehezebb részecskék sugárirányban mozognak (a fenék felé), a könnyebbek pedig felfelé.

SENTRIFUGE: Mekanisme som slynger et objekt rundt en fast akse, som gir g-kraft vinkelrett til aksen. En sentrifuge virker etter sedimenteringsprinsippet, hvor sentripetalakselerasjonen får tyngre partikler til å bevege seg ut fra sentralaksen (mot bunnen), og lettere partikler mot toppen.

WIRÓWKA: Urządzenie, które wprowadza obiekt w ruch wirowy dokoła nieruchomej osi przez zastosowanie siły skierowanej prostopadle do tej osi. Wirówka powoduje sedymentację (osadzanie się) materiału, ponieważ przyspieszenie dośrodkowe sprawia, że cięższe cząstki przesuwają się na zewnątrz (na dno naczynia) a obiekty lekkie - do górnej części wirowanego materiału.

SANTRAFÜJ: Bir nesneyi sabit bir eksen etarfında rotasyonla koyan bir parça alet, eksene dik bir kuvvet uygular. Santrafüj sedimentasyon prensibine göre çalışır buna göre merkezcil ivme ağır parçacıkları radyal yönde (alta doğru) taşırken daha hafif nesneleri yukarı

Was this helpful?
(1) Clase o grupo de organismos de la misma especie que posee rasgos hereditarios característicos que les distinguen de otras clases o grupos. (2) Mecánica: cambio relativo en las dimensiones de un cuerpo, y que resulta de la aplicación de una fuerza a este cuerpo; por ejemplo deformación bajo tensión


STRAIN: (1) A specific breed or stock of organisms of the same species possessing distinctive hereditary characteristics that distinguish them from other such breeds or stocks. (2) In mechanics: a relative change in the dimensions of a body in response to an applied force, e.g. the deformation of a material under stress.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: (1) Ειδική ποικιλία ή απόθεμα οργανισμών του ιδίου είδους που διαθέτει διακριτά κληρονομικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από άλλα ανάλογα αποθέματα. (2) ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: στην μηχανική η σχετική μεταβολή των διαστάσεων ενός σώματος εξαιτίας της εφαρμογής μιάς δύναμης π.χ. η παραμόρφωση ενός υλικού που υποβάλλεται σε τάση.

SOUCHE: (1) Classe ou groupe dorganismes de la même espèce possédant des traits héréditaires caractéristiques qui les distinguent dautres classes ou groupes. (2) Mécanique: changement relatif dans les dimensions dun corps, résultant de lapplication dune force à ce corps ; par exemple la déformation sous stress.

CEPA(1) DEFORMACIÓN (2): (1) Unha raza ou grupo específico de organismos da mesma especie que posúe trazos hereditarios característicos que os distinguen doutras razas ou grupos. (2) Mecánica: cambio relativo nas dimensións dun corpo, e que resulta da aplicación dunha forza a este corpo; por exemplo deformación dun material baixo tensión

TÖRZS: Élő szervezetek olyan tenyészete vagy állománya, amely örökletes sajátosságai alapján megkülönböztethető más hasonló tenyészetektől vagy állományoktól.

RASE: En spesifikk bestand bestående av organismer av samme art, som viser distinkte arvelige karakterer som skiller dem fra andre bestander av samme art.

SZCZEP/LINIA: (1) Specyficzny wylęg lub linia organizmów tego samego gatunku, posiadający wyróżniające cechy dziedziczne, które odróżniają go od innego takiego wylęgu lub linii. (2) W mechanice: względna zmiana w wymiarach korpusu w reakcji na przyłożoną siłę, np. odkształcenie materiału pod obciążeniem.

IRK, SOY: (1) Ayırt edici kalıtsal özelliklere sahip aynı türlerden üreme bakımından benzer diğer türlerden ayrılan organizmalar, (2) mekanik; uygulanan bir güce karşı vücut boyutlarındaki değişim ile verilen tepki örneğin basınç altındaki metalde meydana gelen deformasyon.

Was this helpful?
Estado larvario de trematodos parásitos que producen (rediae) o soporcitos en los gasterópodos infectados. Producida de manera asexual por las larvas de rediae Que viven como parásitos en los gasterópodos. Las cercarías pueden infectar otros animales diferentes.


CERCARIUM: Larval stage of trematodes which produce rediae or sporocysts in infected intermediate hosts. Produced asexually by rediae larvae which are parasitic in snails. Cercariae are infective to a different host.

ΚΕΡΚΑΡΙΟ: Νύμφη των τρηματωδών από την οποία παράγονται ρεδίες ή σποροκύστεις σε μολυσμένα σαλιγκάρια. Πολλαπλασιάζονται αγενώς από νύμφες ρέδιες οι οποίες παρασιτούν σε σαλιγκάρια. Τα κερκάρια μολύνουν διάφορους ξενιστές.

CERCAIRE: Stade larvaire de trématodes parasites produisant des redies ou des sporocystes chez les gastéropodes infectés. Produite de façon asexuelle par les larves de rédies qui vivent en parasites chez les gastéropodes. Les cercaires peuvent aussi infester dautres hôtes.

CERCARIA: Estado larvario de tTermodos parasitos que producen rediae ou esporocistos nos hospedadores intermedios infectados. Producidos de xeito asexual polas larvas de rediae que viven como parasitos nos gasterópodos. As cercarias poden infectar diferentes hospedadores.

CERKÁRIA: A mételyek (Trematodes) egyik lárvaalakja, amely aszexuális úton a redia stádiumú lárvákból alakul ki a köztigazdában (általában vízicsigákban). A cerkáriák a második köztigazdát fertőzik.

CERKARIE: Larvestadium hos trematoder (ikter) som produserer redier og sporocyster i infiserte mellomverter. Produseres ukjønnet fra redielarver som er parasittiske på snegler. Cerkarie er smittsomt for en annen vert.

CERKARIA: Stadium larwalne przywr, które wytwarza redie lub sporocysty w zakażonym żywicielu pośrednim. Wytwarzane bezpłciowo przez redie larwy prowadzą w ślimakach tryb pasożytniczy. Cerkaria zarażają różnych żywicieli, w tym i ryby.

CERCARIUM: Ara konakçılarda enfekte olan sporosit ya da redia üreten trematodların larval evresi. Salyangozlarda parazitik olan redia larvaları aseksüel olarak ürerler .Cercariae farklı konakçılar için enfektiftir.

Was this helpful?
Pigmento amarillo-marrón resistente al ácido, producido por la peroxidación de los ácidos grasos insaturados frecuentemente encontrados en un número de tejidos. Se encuentra bastante a menudo en los tejidos de peces, particularmente en los macrófagos del hígado y el bazo.


CEROID: Yellow-brown acid-fast pigments representing the end products of peroxidation of unsaturated fatty acids and occurring in many tissues. Found quite often in fish tissues, particularly in the liver and spleen, within macrophages.

ΚΗΡΟΕΙΔΗΣ: Καφε-κίτρινες οξεο-στερεούμενες χρωστικές, ανθεκτικές στα τελικά προïόντα της υπεροξείδωσης ακόρεστων λιπαρών οξέων , οι οποίες βρίσκονται σε πολλούς ιστούς. Συναντώνται αρκετά συχνά στους ιστούς των ψαριών, ιδιαίτερα στο συκώτι και τον σπλήνα, μέσα στα μακροφάγα.

CEROIDE: Pigment jaune-marron résistant à lacide produit par la péroxydation dacides gras insaturés fréquemment trouvés dans un nombre de tissus. Souvent rencontré dans les tissus des poissons, surtout dans les macrophages du foie et de la rate.

CEROIDE: Pigmento amarelo-marrón resistente ao ácido, que representa un produto final da peroxidación dos ácidos graxos insaturados e aparece en diversos tecidos. Atópase bastante a miúdo nos tecidos de peixes, particularmente no o fígado e o bazo, dentro dos macrófagos.

CEROID: Sokféle szövetben előforduló sárgásbarna, savas festékanyag, amely a telítetlen zsírsavak peroxidációjának végterméke. Igen gyakori a halak szöveteiben, főleg a májban és a lépben, illetve a makrofágokban.

CEROID: Oransjebrunt syremotstandig pigment som er sluttprodukt fra peroksidering av umettede fettsyrer, finnes i mange ulike vev. Ofte funnet i fiskevev, spesielt i lever og milt, og inni makrofager.

CEROID : Żółto-brązowe kwasoodporne barwniki stanowiące końcowe produkty wytwarzania grup nadtlenkowych w nienasyconych kwasach tłuszczowych; występują w wielu tkankach. Stwierdzano je dość często w tkankach, szczególnie w wątrobie (barwnik w marskiej wątrobie) i śledzionie oraz wewnątrz makrofagów.

SEROİD: Sarı- kahverengi asit- sabit pigmentleri doymamış yağ asitlerinin preoksidasyonunun son ürünleri olarak ifade edilirler ve birçok dokuda bulunurlar. Makrofajlar içinde balık dokularında biraz sık bulunurlar, özellikle karaciğer ve dalakta.

Was this helpful?
Documento oficial que refleja el estado sanitario de un grupo de organismos (por ejemplo, stock de acuicultura). Tal documento de significa necesariamente que un grupo no está infectado, pero que la enfermedades por la cuales las muestras han sido examinadas no fueron detectadas. Estas enfermedades pueden estar presentes por debajo del limite de detección y que el riesgo residual de la enfermedad existe y su detección depende entonces del número de muestras, de expediciones y de la sensibilidad


HEALTH CERTIFICATION: An official statement declaring the health/disease status of a group of organisms (e.g. aquaculture stock). Such a statement does not necessarily mean that a shipment is disease-free, but that the target diseases for which the samples have been analyed have not been detected; they might be present below detection level, and therefore a residual risk of disease transfer exists, depending on sample size, size of the consignment and sensitivity of the method used.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ: Επίσημη δήλωση που αναφέρει την κατάσταση υγείας ή ασθένειας μιας ομάδας οργανισμών, π.χ. ενός καλλιεργούμενου αποθέματος. Μία τέτοια δήλωση δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι μια αποστολή είναι απηλλαγμένη ασθενειών αλλά ότι δεν βρέθηκαν οι ασθένειες, για τις οποίες εξετάστηκε το δείγμα. Οι ασθένειες ενδέχεται να είναι παρούσες, αλλά κάτω από το επίπεδο ανίχνευσης, και επομένως υπάρχει μη παραμένων κίνδυνος μεταφοράς ασθενειών, οι οποίες είναι ανάλογες προς το μέγεθος του δείγματος, το μέγεθος τ

CERTIFICATION SANITAIRE: Document officiel déclarant létat sanitaire dun groupe dorganisme (par exemple, stock vivant en aquaculture). Un tel document ne signifie pas nécessairement quun chargement nest pas contaminé, mais que les maladies répertoriées pour lesquelles des échantillons ont été examinés nont pas été détectées. Elles peuvent être présentes en dessous du seuil de détection et un risque résiduel de maladie existe alors dépendant de la taille des échantillons, de la taille de lexpédition et de la sensibilité

CERTIFICACIÓN SANITARIA: Documento oficial que reflicte o estado sanitario dun grupo de organismos (por exemplo, un stock de acuicultura). Tal documento non significa necesariamente que un grupo non estea infectado, pero sí quere dicir que as enfermidades polas que se examinaron as mostras non foron detectadas. Estas enfermidades poden estar presentes por debaixo do limite de detección e que o risco residual da enfermidade aínda exista, a súa detección depende entón do número de mostras, do tamaño da remesa e da sensibi

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS: Élő szervezetek egy csoportjának (pl. halállománynak) egészséges voltát igazoló hivatalos nyilatkozat. Egy ilyen nyilatkozat nem feltétlenül azt jelenti, hogy a szállítmány betegségmentes, hanem azt, hogy nem mutattak ki benne olyan betegségeket, amelyekre a mintákat vizsgálták; lehet, hogy a betegségek nem érik el a kimutathatósági szintet, emiatt mindig van bizonyos mértékű kockázat, amely a mintamérettől, a szállítmány méretétől és a kimutatási módszer érzékenységétől függ.

HELSEATTEST: En offisiell erklæring som angir helse- eller sykdomsstatus til en gruppe organismer (f.eks. akvakulturbeholdning). En slik attest betyr ikke nødvendigvis at forsendelse er sykdomsfri, men at sykdommen som det er analysert for ikke er funnet. Sykdommen kan være tilstede under deteksjonsnivå, så risikoen for sykdomsspredning er tilstede avhengig av prøvestørrelse, størrelse på forsendelsen og metode brukt.

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA: Oficjalne stwierdzenie określające stan zdrowotny/chorobowy grupy organizmów (np. obsady ryb w akwakulturze). Takie stwierdzenie nie koniecznie oznacza, że dany transport ryb jest wolny od chorób, ale że wybrane choroby, które zostały przebadane, nie zostały wykryte; mogą one występować poniżej poziomu wykrycia i dlatego istnieje stan ryzyka przeniesienia choroby, zależnie od wielkości próby, wielkości wysłanego ładunku i czułości zastosowanych metod badawczych.

SAĞLIK SERTİFİKASYONU: Organizma guruplarının(akuakültür stoğu) hastalık/sağlık durumlarını gösteren resmi bildiri. Bu tür bir bildiri, yalnızca hastalıksız hayvanların ortaya konması anlamına gelmemekle birlikte analiz edilip de belirlenemeyen örneklerdeki hedef hastalıklar anlamına da gelmez. Bu hastalıklar belirlenme seviyesinin altında bir özellik gösterebilir ve bu yüzden, hastalık birikim riski sonucu, örnek miktarına, hayvan sayısına, kullanılan metodun hassaslığına bağlı olarak bu hastalıkların hayvanlar arası

Was this helpful?
Gusano de cuerpo largo y aplanado dorso-ventral (platelmintos), parásitos obligatorios. La mayoría de los estados adultos son parásitos del tubo digestivo de vertebrados, mientras que los estados larvarios se desarrollan en el huésped intermediario (vertebrados o invertebrados).


CESTODA: Tapeworms: bilaterally symmetrical, elongate, dorsoventrally flattened worms that are obligate parasites. Most of the adults parasitize the intestine of vertebrates; larval stages develop within a vertebrate or invertebrate intermediate host.

ΚΕΣΤΩΔΕΙΣ: Σκώληκες ταινιόμορφοι, με δίπλευρη συμμετρία, επιμηκυσμένοι, νωτοκοιλιακά πεπλατυσμένοι. Είναι υποχρεωτικά παράσιτα.Τα περισσότερα ενήλικα παρασιτούν στον πεπτικό σωλήνα των σπονδυλωτών. Τα νυμφικά στάδια αναπτύσσονται εντος σπονδυλωτού ή ασπόνδυλου ενδιάμεσου ξενιστή.

CESTODE: Ver allongé et applati dorso-ventralement; parasites obligés. La plupart des stades adultes sont des parasites du tube digestif des Vertébrés, tandis que les stades larvaires se développent chez un hôte intermédiaire (Vertébré ou Invertébré).

CESTODO: Verme de corpo longo e aplanado dorso-ventralmente (platelmintos), parasitos obrigados. A maioría dos estados adultos son parasitos do tubo dixestivo de vertebrados, mentres que os estados larvarios se desenvolven no hospedadores intermediarios (vertebrados ou invertebrados).

CESTODA: Kétoldalasan szimmetrikus, hosszúkás, hát-hasi irányban lapított férgek, amelyek kizárólagos paraziták. A legtöbb kifejlett egyed a gerincesek bélrendszerében élősködik; a különböző lárvaalakok gerinces vagy gerinctelen köztigazdákban fejlődnek.

CESTODA (BENDELORM): Bilateralt symmetriske, langstrakte, dorsoventralt flattrykte marker som er obligate parasitter. De fleste voksne er parasitter i tarmen hos vertebrater (virveldyr), larvestadier utvikler seg inni mellomverter som kan være vertebrater eller evertebrater (virvelløse dyr).

TASIEMCE (Cestoda): Robaki dwubocznie symetryczne, wydłużone i spłaszczone grzbietobrzusznie, są bezwzględnymi pasożytami. Większość dorosłych pasożytuje w jelitach kręgowców; stadia larwalne rozwijają się wewnątrz kręgowców lub bezkręgowców − jako żywicielach pośrednich.

SESTOT: Tenya: Bilateral simetrili , uzun, dorsal- ventral yönde basık kurtlardır, zorunlu parazitlerdir.Birçok yetişkin omurgalıların barsaklarındaki parazittir; larval evrelerini bir omurgalı ya da omurgasız ara konakçılarda geliştirirler.

Was this helpful?
(11-ceto-testosterona) Hormona esteroide masculina que juega un papel el control y el desarrollo de los caracteres sexuales segundarios y que influye la tasa metabólica. En el pasado esta hormona ha sido utilizada en los experimentos de masculinización.


KETO-TESTOSTERONE: (11-Keto-testosterone) A naturally-occurring male steroid which controls the development of secondary sexual characteristics and influences metabolic rates. In the past it has been used in masculinization experiments.

ΚΕΤΟ-ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ: (11-κετο-τεστοστερόνη) Φυσιολογικά αρσενική στεροειδής ορμόνη που ελέγχει την ανάπτυξη των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστικών και επιδρά στους μεταβολικούς ρυθμούς. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για πειράματα αρρενοποίησης.

CETO-TESTERONE: (11-Céto-testérone) Hormone stéroïde mâle naturelle qui joue un rôle dans le contrôle du développement des caractères sexuels secondaires et qui influence le taux de métabolisme. Auparavant, cette hormone a été utilisée dans des expériences de masculisation.

CETO-TESTOSTERONA: (11-ceto-testosterona) Hormona esteroide masculina natural que controla o desenvolvemento dos carácteres sexuais secundarios e as influencias na taxa metabólica. No pasado esta hormona foi utilizada nos experimentos de masculinización.

KETO-TESZTOSZTERON: (11-keto-tesztoszteron) A természetben előforduló, szteroid szerkezetű hím nemi hormon, amely a másodlagos nemi jellegek kifejlődését szabályozza és befolyásolja az anyagcsere sebességét. Régebben maszkulinizációs (hímivarúvá alakító) kísérletekben alkalmazták őket.

KETOTESTOSTERON: (11-keto-testosteron) Et naturlig forekommende hannlig steroidhormon som kontrollerer utviklingen av sekundære kjønnskarakterer og påvirker den metabolske aktiviteten. Er tidligere brukt i maskuliniseringseksperimenter. Jfr. testosteron.

KETOTESTOSTERON: (11-keto-testosteron). Męski steroid występujący naturalnie, który kontroluje rozwój drugorzędnych cech płciowych i wpływa na tempo przemiany materii. W przeszłości był używany w doświadczeniach maskulinizacyjnych (kobiet).

Keto- Testesteron: (11-Keto-testesteron) İkincil seküel karakterlerin gelişimini kontrol eden erkek steroidlerlerinde doğal olarak meydana gelir ve metabolik oranı etkiler. Geçmişte erkekleştirme deneylerinde kullanılırdı.

Was this helpful?
La formación de cetonas a partir de ácidos grasos y ciertos aminoácidos.


KETOGENESIS: Formation of ketones from fatty acids and certain amino acids.

ΚΕΤΟΝΟΓΕΝΕΣΗ: Σχηματισμός κετονών από λιπαρά οξέα και ορισμένα αμινοξέα.

CETOGENESE: La formation de cétones à partir dacides gras et certains acides aminés.

CETOXÉNESE: A formación de cetonas a partir de ácidos graxos e certos aminoácidos.

KETOGENEZIS: Ketontestek keletkezése zsírsavakból és bizonyos aminosavakból.

KETOGENESE: Dannelse av ketoner fra fettsyrer og visse aminosyrer.

KETOGENEZA: Tworzenie się ciał ketonowych z kwasów tłuszczowych i niektórych aminokwasów.

KETOJENEZ: Belirli amino asitler ve yağ asitlerinden ketonların oluşması

Was this helpful?
Gran grupo de derivados de hidrocarburo que contiene uno o muchos grupos =C=O. Compuesto orgánico que contiene grupos carbonilos ligados por dos carbonos.


KETONES: A large group of hydrocarbon derivates containing one or more =C=O-groups (keto-groups). An organic compound that contains a carbonyl group attached to two carbons.

ΚΕΤΟΝΕΣ: Μεγάλη ομάδα οργανικών ενώσεων που περιέχουν μία ή περισσότερες κετονομάδες (=C=Ο). Οργανική ένωση που περιέχει καρβοξυλομάδα ενωμένη με δύο άνθρακες.

CÉTONES: Grand groupe de dérivés dhydrocarbure contenant un ou plusieurs groupes =C=O. Composé organique qui contient des groupes carbonyl attachés par deux carbones.

CETONAS: Grande grupo de derivados de hidrocarburo que contén un ou moitos grupos =C=O. Composto orgánico que contén grupos carbonilos ligados a dous carbonos.

KETONOK: Egy vagy több =C=O csoportot (karbonil- vagy ketocsoportot) tartalmazó szénhidrogén-származékok. Olyan szerves vegyületek, amelyeknél a karbonilcsoport két szénatomhoz kapcsolódik.

KETONER: En stor gruppe med hydrokarbonderivater, består av forbindelser med en eller flere =C=O grupper (ketogrupper). En organisk forbindelse som inneholder en karbonylgruppe som er festet til to karbonatomer

KETONY: Duża grupa pochodnych węglowodorowych zawierających jedną lub więcej grup =C=O − (grupy ketonowe). Związek organiczny, który zawiera grupę karbonylową, przyłączoną do dwóch węgli.

KETONLAR: Bir veya daha fazla =C=O- grupları (keto-gruplar) içeren büyük hidrokarbon gruplardır. İki karbonlu karbonil grup içeren organik bileşiktir.

Was this helpful?
Acumulación excesiva de cetona en el cuerpo, como resultado de la oxidación incompleta de los ácidos grasos.


KETOSIS: Excessive amounts of ketones in the body, resulting from incomplete oxidation of fatty acids.

ΟΞΟΝΑΙΜΙΑ: Κατάσταση προκαλούμενη από ατελή οξείδωση των λιπαρών οξέων στο σώμα.

CETOSE: Accumulation excessive de cétones dans le corps, résultant de loxydation incomplète des acides gras.

CETOSE: Acumulación excesiva de cetona no corpo, como resultado da oxidación incompleta dos ácidos graxos.

KETÓZIS: A ketontestek túl nagy mennyisége, amely a zsírsavak hiányos oxidációjának eredménye.

KETOSE: Forhøyede nivåer av ketoner i kroppen, dannes ved ufullstendig oksidering av fettsyrer.

KWASICA KETONOWA: Nadmierna ilość ketonów w ciele, spowodowana niepełnym utlenianiem kwasów tłuszczowych.

KETOZ: Vücuttaki ketonosin miktarının aşırılığı yağ asitlerinin eksik oksidasyonunun sunucudur.

Was this helpful?
Protozoario parásito del epitelio de peces tales como la carpa y la trucha y que provoca la enfermedad llamada chilodonelliasis. Esta especie forma quistes cuando está expuesta a condiciones adversas. La infección ocurre a menudo en los invernáculos.


CHILODONELLA: Protozoan parasite that infects the epithelium in fish such as carp and trout, causing the disease chilodonelliasis. Chilodonella are capable of producing cysts in adverse conditions and the infection often arises in wintering ponds.

CHILODONELLA: Παρασιτικό πρωτόζωο που μολύνει το επιθήλιο σε ψάρια όπως ο κυπρίνος και η πέστροφα, προκαλώντας την ασθένεια χιλοδονελλίαση. Η Chilodonella είναι ικανό να παράγει κύστεις σε αντίξοες συνθήκες και οι μολύνσεις συχνά εκδηλώνονται σε χώρους διαχείμασης.

CHILODONELLA: Protozoaire parasite de lépithélium de poissons tels la carpe et la truite provoquant la maladie chilodonelliose. Cette espèce forme des kystes quand elle est exposée à des conditions adverses. Linfestation a souvent lieu dans les bassins dhivernage.

CHILODONELLA: Protozoario parasito do epitelio de peixes tales como a carpa e a troita e que provoca a enfermidade chamada chilodonelliase. A Chilodonella é capaz de producir quistes en condicións adversas e a infección acontece a miúdo nos estanques de invernada.

CHILODONELLA: A halak (pl. ponty vagy pisztráng) hámrétegét fertőző egysejtű élősködő, a chilodonelliasis nevű betegség kórokozója. Kedvezőtlen körülmények között képes cisztákat képezni. A fertőzés leggyakrabban a teleltetőtavakban következik be.

CHILODONELLA: Parasittisk protozo som infiserer epitelet hos fisk (f.eks. karpe og ørret), noe som medfører sykdommen chilodonellose. Chilodonella kan produsere cyster ved ugunstige forhold, og infeksjonen kommer ofte i dammer om vinteren.

CHILODONELLA: Pierwotniak pasożytniczy, który zakaża nabłonek ryb, takich jak karp i pstrąg, powodując chorobę chilodonellozę. W niekorzystnych warunkach Chilodonella wytwarzają cysty, stąd zakażenie ryb w zimochowach często wzrasta.

CHILODONELLA: Sazan ve alabalık gibi balık türlerindeki epitellere bulaşıp chilodonelliasis hastalığına neden olan tek hücreli parazittir.Chilodonella olumsuz şartlar altında kist üretebilmektedir ve bulaşma genelde kışlık havuzlarda gerçekleşir.

Was this helpful?
Género de moluscos bivalvos (Pectinacea) ampliamente distribuidos que se encuentran en el Atlántico desde Noruega hasta las Islas canarias y en el Mediterráneo. Ocasionalmente puede nadar libremente. Actualmente existen cultivos.


CHLAMYS: A widely-distributed genus of bivalve molluscs (family Pectinacea), found in the Atlantic from west Norway to the Canary Islands and in the Mediterranean.

CHLAMYS: Γένος ενός πολύ κοινού και ευρέως διαδεδομένου δίθυρου μαλακίου (Οικογένεια Pectinacea), η κατανομή του οποίου εκτείνεται από τις Δυτικές ακτές της Νορβηγίας έως τα Κανάρια Νησιά και τη Μεσόγειο.

CHLAMYS : Genre de mollusque bivalve de la famille Pectinacées trouvé dans l’Atlantique de l’ouest de la Norvège jusqu’aux Canaries et également en Méditerranée.

CHLAMYS: Xénero de moluscos bivalvos (Pectinacea) amplamente distribuídos, que se atopan no Atlántico dende o oeste de Noruega ata as Illas Canarias e o Mediterráneo. Ocasionalmente pode nadar libremente. Actualmente existen cultivos.

CHLAMYS: Világszerte elterjedt kagylónemzetség (a Pectinacea családba tartozik), amely az Atlanti-óceánban Nyugat-Norvégiától a Kanári-szigetekig és a Földközi-tengerig fordul elő.

CHLAMYS : Vidt utbredt muslingslekt (familie Pectinacea) som finnes i Atlanterhavet fra Vest-Norge til Kanariøyene og i Middelhavet. Kan av og til svømme fritt i vannet. Oppdrettsforsøk er i gang. Jfr. kamskjell.

PRZEGRZEBEK (Chlamys spp.) : Szeroko rozpowszechniony rodzaj dwuskorupowego mięczaka (rodzina Pectinacea), znajdowanego w Atlantyku od Zachodniej Norwegii do Wysp Kanaryjskich oraz w Morzu Śródziemnym. Patrz: przegrzebek.

İSTİRİDYE: Bivalve molluskların geniş dağılım gösteren bir cinsidir ( Aile: Pectinacea). Atlantikte Norveçin batısından Kanarya adalarına kadar ve Akdenizde bulunur.

Was this helpful?
Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma.


HEAT SHOCK: Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΘΕΡΜΟ ΣΟΚ: Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

CHOCS: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

CHOQUE DE CALOR / SHOCK TÉRMICO: Termo usado para describir calquera tratamento físico (calor/presión) ou procedemento (irradiación) aplicado sobre os ovos de peixes que son usados: (a) para separar os ovos de peixes mortos dos fertilizados; (b) para crear triploides.

HŐSOKK: Az ikrákon alkalmazott olyan fizikai (hő- vagy nyomás-) kezelés vagy eljárás (pl. besugárzás), amelynek célja: (a) a megtermékenyített és a elpusztult ikrák szétválasztása vagy (b) triploidok előállítása.

VARMESJOKK: Samlebetegnelse som beskriver ulike fysiske (varme/trykk) behandlinger eller prosedyrer (stråling) som brukes på fiskeegg for å: (a) Skille befruktede egg fra døde egg. (b) Skape triploider.

WSTRZĄS/SZOK CIEPLNY: Termin używany do opisania wielu fizycznych (cieplnych/ciśnieniowych) zabiegów lub procedur (naświetlanie) stosowanych w odniesieniu do ikry ryb, a używanych do: (a) oddzielenia zapłodnionych jaj od martwych, mechaniczny; (b) uzyskania triploidów.

SICAKLIK ŞOKU: (a) Döllenmiş balık yumurtalarını ölü yumurtalardan ayırmak için uygulanan herhangi bir fiziksel (ısı/basınç) tedavi veya prosedürleri (ışın tedavisi) tanımlamak için kullanılan terim. (b) mekanik olarak triploit yapmak.

Was this helpful?
Estrés fisiológico inducido por un aumento repentino o rápido de temperatura definido por algunos como un cambio de temperatura que supera 3 0C por hora.


TEMPERATURE SHOCK: Physiological stress induced by sudden or rapid changes in temperature, defined by some as any change greater than 30C per hour.

ΘΕΡΜIΚΟ ΣΟΚ: Φυσιολογική ένταση που προέρχεται από ξαφνικές ή γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας και που ορίζεται από ορισμένους ως αλλαγή μεγαλύτερη από 30C ανά ώρα.

CHOC THERMIQUE: Stress physiologique induit par un changement subit ou rapide de température, défini par certains comme un changement de température dont le taux excède 30C par heure.

CHOQUE TÉRMICO: Estrés fisiolóxico inducido por un aumento repentino ou rápido de temperatura definido por algúns como un cambio de temperatura que supera 3 0C por hora.

HŐSOKK: Hirtelen bekövetkező vagy gyors hőmérséklet-változás által okozott élettani stressz, amelynél a hőmérséklet-változás mértéke óránként 30C-nál nagyobb.

TEMPERATURSJOKK: Fysisk stress indusert ved bra endringer i temperatur. Noen plasser definert som endringer som er større enn 30 C i timen.

TEMPERATURA SZOKOWA: Stres fizjologiczny spowodowany nagłymi lub szybkimi zmianami temperatury, za które przyjmowane są zmiany większe niż 3ºC na godzinę.

Sıcaklık şoku: Sıcaklıktak meydana gelen ani ve hızlı değişmeler sonucu oluşan biyolojik baskı, stres. Genellikle saat başı30C den fazla olan herhangi değişim için kullanılır.

Was this helpful?
Aplicación de una fuerza (por ejemplo: agitación, presión elevada, temperatura) o química a los huevos de organismos acuáticos para inducir una triploide.


SHOCKING: The application of a physical (e.g. mechanical agitation, pressure, temperature) or chemical shock to the eggs of aquatic organisms in order to induce triploidy.

ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ: Εφαρμογή ενός φυσικού (π.χ. μηχανικής ανάδευσης, πίεσης, θερμοκρασίας) ή χημικού σόκ στα αυγά υδρόβιων οργανισμών ώστε να προκληθεί τριπλοειδία.

CHOC: Application dune force physique (par exemple: agitation mécanique, pression élevée, température) ou chimique aux oeufs dorganismes aquatiques afin dinduire une triploidie.

CHOQUES: Aplicación dun choque físico (por exemplo: axitación mecánica, presión, temperatura) ou químico aos ovos de organismos acuáticos para provocar a triploidia.

SOKKOLÁS: Fizikai (pl. mozgatás, nyomás, hőmérséklet) vagy kémiai sokkhatás alkalmazása triploidia előidézésére a vízi állatok ikráiban.

SJOKKING: Anvendelse av fysisk (f.eks. mekanisk risting, trykk eller temperatur) eller kjemisk sjokk på egg fra akvatiske organismer for å indusere triploidi (q.v.). I Norge brukes betegnelsen for sjokkbehandling av rogn fra laksefisk, for å sortere ut ubefruktet rogn (solegg).

WSTRZĄS/SZOK: Zastosowanie wstrząsu fizycznego (np. mechaniczne wstrząsanie, ciśnienie, temperatura), lub chemicznego w stosunku do jaj organizmów wodnych w celu uzyskania osobników triploidalnych.

ŞOK UYGULAMA: Sucul organizmalarda triploid bireyler elde etmek amacıyla yumurtalara uygulanan fiziksel ya da kimyasal müdehaleler.

Was this helpful?
Algas verde azuladas similares a las bacterias que son también procariotas (Peocariotae) , i.e. les falta el núcleo y el nucleolo es su equivalente funcional. En contraste con las algas eucariotas, el nucleolo no tiene membrana. No tienen plastos ni mitocondrias y sus lípidos de membrana incluyen los esteroides. Los pigmentos fotosintéticos incluyen la clorofila A, B, caroteno y ficobilina. Como los procariotas autótrofos presentan agregados de pigmento fotosintético en forma de platos curvos es


CYANOBACTERIA: Microscopic organisms formerly known as blue-green algae which, similar to bacteria, are prokaryotic (Procaryotae), i.e., they lack the nucleus, the nucleoid being its functional equivalent. In contrast to eukaryotic algae, the cyanobacterial nucleoid has no membrane.. The blue-greens occur both in aquatic and terrestrial habitats and some live in symbiosis with fungi or ferns. Cyanobacteria contribute to primary production, serving as food for various aquatic organisms and some planktivorous fi

ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΑ: Μονοκύτταροι οργανισμοί, γνωστοί και με την ονομασία κυανοπράσινα φύκη (βλ.λ), οι οποίοι, όπως και τα βακτήρια, ανήκουν στους προκαρυωτικούς οργανισμούς (Procaryotae). Οι οργανισμοί αυτοί αντί για πυρήνα έχουν ένα πυρηνοειδές το οποίο σε αντίθεση με τα ευκαριωτικά φύκη δεν φέρει μεμβράνη. Τα κυανοβακτήρια απαντώνται σε χερσαία και σε θαλάσσια περιβάλλοντα ενώ μερικά ζουν συμβιωτικά με μύκητες ή φτέρες (βλ. azolla). Συμμετέχουν στην πρωτογενή παραγωγικότητα και αποτελούν τροφή για πολλούς θαλάσσι

CYANOBACTERIES : Micro-organismes connus auparavant sous le nom d’algues bleu-vert. Comme les bactéries, ces organismes sont procaryotes, c’est-à-dire sans noyau. Le noyau est remplacé par un nucléoide sans membrane. Se rencontrent dans les habitats aquatiques et terrestres et certains vivent en symbiose avec des champignons ou fougères. Les cyanobactéries contribuent à la production primaire, et servent d’aliments pour divers organismes aquatiques, y compris certains poissons planctonivores. Leur capacité de pr

CIANOBACTERIAS: Organismos microscópicos coñecidos como algas verde-azuladas. Similares ás bacterias en que son tamén procariotas (Procariotae), lles falta o núcleo e o nucléolo é o seu equivalente funcional. En contraste coas algas eucarióticas, o nucléolo non ten membrana. Non teñen plastos nin mitocondrias e os seus lípidos de membrana inclúen os esteroides. Os pigmentos fotosintéticos inclúen a clorofila A, B, caroteno e ficobilina. Como os procariotas autótrofos presentan agregados de pigmento fotosintétic

CYANOBACTERIA: Korábban kék-zöld algák néven ismert mikroszkopikus szervezetek, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan prokarióták, azaz nincs sejtmagjuk. A sejtmag szerepét a nukleoid tölti be. Az eukarióta algák sejtmagjától eltérően a cyanobaktériumok nukleoidját nem veszi körül membrán. A kék-zöld algák vízi és szárazföldi élőhelyeken is előfordulnak, több fajuk él szimbiózisban gombákkal vagy páfrányokkal. A cyanobaktériumok hozzájárulnak az elsődleges produkcióhoz és sok vízi szervezet, például néhány plankt

CYANOBAKTERIER: Prokaryoter (mangler cellekjerne, har DNA samlet i et nukleoid) ofte kalt blågrønnalger. I motsetning til hos eukaryote alger mangler nukleoidet hos cyanobakterier membran. De mangler plastider og mitokondrier, og det finnes ikke steroider blant cellens lipider. De fotosyntetiske pigmentene inkluderer klorofyll a, betakaroten og fykobilin. Typisk for prokaryote autotrofer er fotosyntetiske pigmentaggregater formet som buete plater spredt i cytoplasmaet. Fykocyanin gir den karakteristiske blågrøn

SINICE (Cyanopayceae): Organizmy mikroskopowe, dawniej znane jako sinice; podobne do bakterii, są prokariotyczne (Procaryotae), tj. brak u nich jądra, a jego równoważną funkcję pełni jądro prokariotyczne. W przeciwieństwie do glonów eukariotycznych, jądro prokariotyczne nie ma błony. Sinice występują zarówno w środowiskach wodnych, jak i lądowych, a niektóre żyją w symbiozie z grzybami lub paprociami (patrz paproć wodna Azolla). Sinice wraz z innymi organizmami fitoplanktonu biorą udział w produkcji pierwotnej, służąc

CYANOBAKTERİ: Önceleri mavi-yeşil alg olarak bilinen, bakteri benzeri, prokaryotik (Procaryotae) mikroskobik organizmalardır. Ökaryotik alglerin tersine nükleusları yoktur, işlevsel bakımdan benzer nükleoide sahiptirler. Ökaryotik alglerin tersine, Cyanobakteriyel çekirdek zara sahip değildir. Mavi-yeşiller sucul ve karasal ortamlarda, bazıları ise mantar ve eğreltiotu ile simbiyotik bir yaşam sürer. Cyanabakteri primer prodaktiviteye katkıda bulunur, birçok sucul organizmaya ve bazı planktivor balıklara besi

Was this helpful?
(1) Derivado de la hemoglobina en la que el átomo de hierro (Fe), está rodeado por seis iones de azufre. (2) Método para la determinación colorimétrica (método de Stadies), o espectrofotométrico (método de Drabkin) de la cianohemoglobina.


CYANOHAEMOGLOBIN: (1) A derivative of haemoglobulin in which the iron (Fe) atom is surrounded by six cyanide ions. (2) A method for colorimetric (Stadies method) or spectrophotometric (Drabkins method) determination of cyanohaemoglobulin.

ΚΥΑΝΟΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗ: ΚΥΑΝΟΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗ

CYANOHEMOGLOBINE: CYANOHEMOGLOBINE

CIANOHEMOGLOBINA: (1) Derivado da hemoglobina na que o átomo de ferro (Fe), está rodeado por seis ións de xofre. (2) Método para a determinación colorimétrica (método de Stadies), ou espectrofotométrico (método de Drabkin) da cianohemoglobina.

CIANO-HEMOGLOBIN: (1) Olyan hemoglobin-származék, amelyben a vasatomot (Fe) hat cianidion veszi körül. (2) A cianohemoglobin. meghatározásának kolorimetriás (Stadie-féle) vagy spektrofotometriás (Drabkin-féle) módszere.

CYANOHEMOGLOBIN: (1) Derivat av hemoglobulin der jernatomet (Fe) er omkranset av seks cyanidioner. (2) En metode for kolorimetrisk (Stadies metode) eller spektrofotometrisk (Drabkins metode) bestemmelse av cyanohemoglobulin.

CYJANOHEMOGLOBINA : (1) Pochodna hemoglobuliny, w której atom żelaza (Fe) otoczony jest sześcioma jonami cyjankowymi. (2) Metoda kolorymetrycznego (metoda Stadie) lub spektrofotometrycznego (metoda Drabkina) oznaczania cyjanohemoglobulin.

SİYANHEMOGLOBİN: (1) Bir hemoglobin derivatividir ki bunlarda demir (Fe) atomu altıncı sianid iyonlarıyla çevrilmiştir. (2) Siyanohemoglobinin, kolorimetrik (Stadienin metodu) ya da spektrofotometrik (Drabkinin metodu) olarak belirlenmesinde kullanılan bir metottur.

Was this helpful?
Ciclo biogeoquímico que incluye la producción de compuestos orgánicos mediante la fijación del gas carbónico durante la fotosíntesis y el retorno de carbón al atmósfera después de los procesos de respiración y la descomposición.


CARBON CYCLE: The biogeochemical cycle of carbon, involving the production of organic compounds by fixation of carbon dioxide through photosynthesis, to its return in the atmosphere by respiration and decomposition.

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ: Ο βιογεωχημικός κύκλος του άνθρακα, από την παραγωγή οργανικών ενώσεων με δέσμευση του CΟ2 κατά την φωτοσυνθεση ως την επιστροφή του στον ατμοσφαιρικό αέρα με την αναπνοή και την αποσύνθεση.

CYCLE DU CARBONE: Cycle biogéochimique comprenant la production de composés organiques par intermédiaire de la fixation du gaz carbonique pendant la photosynthèse et le retour du carbone dans latmosphère suite aux processus de respiration et de décomposition.

CICLO DO CARBÓNO: O ciclo bioxeoquímico do carbono, incluíndo a produción de compostos orgánicos por fixación do dióxido de carbono a través da fotosíntese, o cál regresa á atmosfera pola respiración e descomposición.

SZÉNCIKLUS: A szén biogeográfiai körforgása, amely magában foglalja a szerves anyagok termelését a szén-dioxid megkötésével a fotoszintézis során, és a szén-dioxid visszatérését a légkörbe a légzés és a lebomlás folyamatain keresztül.

KARBONSYKLUSEN (KARBONKRETSLOPET): Det biogeokjemiske kretsløpet av karbon, innbefatter produksjonen av organiske sammensetninger gjennom fiksering av karbondioksid i fotosyntesen, til det returnerer i atmosfæren gjennom respirasjon og dekomposisjon (forråtnelse).

CYKL WĘGLOWY: Biochemiczny obieg węgla, związany z produkcją związków organicznych poprzez wiązanie dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy, aż do jego powrotu do atmosfery w procesie oddychania i rozkładu.

KARBON DÖNGÜSÜ: Karbonun, fotosentez yoluyla karbondioksiti sabitleştirip organik bileşenlerin üretimine de yol açarak, solunum ve çözülme yoluyla atmosfere döndüğü biyokimyasal döngüdür.

Was this helpful?
Una parte del ciclo de vida de un organismo que tiene lugar en el interior de un huésped (estados esporozoos de parásitos por ejemplo).


ENDOGENOUS CYCLE: That part of the life cycle of an organism (e.g., in parasitic sporozoa) taking place within the host.

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΣ: Το μέρος του κύκλου ζωής ενός οργανισμού (π.χ. ενός παρασιτικού σποροζώου) που εκτυλίσσεται εντός ενός ξενιστή.

CYCLE ENDOGENE: Une partie du cycle de vie dun organisme ayant lieu à lintérieur de lhôte (les stades sporozoaires des parasites par exemple).

CICLO ENDÓXENO: Parte do ciclo de vida dun organismo que ten lugar no interior do hospedador (por exemplo esporozoos parasitos).

ENDOGÉN CIKLUS: Egy szervezet (pl. egy parazita spórás egysejtű) életciklusának az a része, amely a gazdaszervezeten belül játszódik le.

ENDOGEN SYKLUS: Delen av livssyklusen til en organisme (f.eks. for parasittiske sporedyr) som finner sted inni en vert.

CYKL ROZWOJOWY PASOŻYTA W USTROJU KRĘGOWCA: Ta część cyklu rozwojowego organizmu (np. u pasożytniczych sporowców), która ma miejsce wewnątrz żywiciela (tj. któregoś z kręgowców).

ENDOJEN HAYAT DÖNGÜSÜ: Konakla birlikte yer alan bir organizmanın yaşam döngüsünün bir parçası (örneğin:parazit sporlularda)

Was this helpful?
Fenómeno dónde un bacteriófago moderado infecta una bacteria incluyendo su ADN a la célula huésped reproduciendose con esta última.


LYSOGENY: The phenomenon in which a temperate bacteriophage infects a bacterium, integrating its DNA with that of the host cell and replicating along with the host cell.

ΛΥΣΙΓΟΝΙΑ: Φαινόμενο κατα το οποίο ένας ήπιος βακτηριοφάγος προσβάλλει ένα βακτήριο, ενσωματώνοντας το DΝΑ του σε εκείνο του ξενιστή και αναπαραγόμενος εντός του κυττάρου του ξενιστή μαζί.

CYCLE LYSOGENIQUE: Le phénomène où un bactériophage modéré infecte une bactérie incluant son ADN à celui de la cellule hôte et se reproduisant avec.

LISOXENIA / CICLO LISOXÉNICO: Fenómeno onde un bacteriófago moderado infecta unha bacteria incluíndo o seu ADN na célula hospedadora e replicándose con esta última.

LIZOGÉNIA: Az a folyamat, amelynek során egy temperált bakteriofág megfertőz egy baktériumot, DNS-ét beépíti a gazdasejt genomjába és a gazdasejttel együtt replikálódik.

LYSOGENI: Fenomenet der en bakteriofag infiserer en bakterie, for å integrerer sitt DNA med vertscellen sitt og dele seg i lag med vertscellens DNA. Under denne delingen produseres det ikke viruspartikler.

LIZOGENIA: Zjawisko, w którym umiarkowany bakteriofag zakaża bakterię integrując swoje DNA z tym z komórki żywiciela a następnie zastępuje jego komórkę.

Lizojeni: Ilıman bakteriyofajın bir bakteriyi enfekte etme durumu, kendi DNA sını konak hücreye entegre eder ve bunun yanısıra kendini replike eder.

Was this helpful?
Método de reproducción de bacteriófago en el cual una bacteriófago virulante se reproduce en una bacteria huésped que sufre una lisis para liberar las partículas de nuevo virus.


LYTIC PATHWAY: Method of reproduction of bacteriophages in which a virulent bacteriophage replicates in a host bacteria cell which then undergoes lysis to release the new virus particles.

ΛΥΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: Μεθοδος αναπαραγωγής βακτηριοφάγων κατά την οποία ένας μολυσματικός βακτηριοφάγος αναπαράγεται σε ένα βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή το οποίο στην συνέχεια υφίσταται λύση απελευθερώνοντας νέα άτομα του ιού.

CYCLES LYTIQUES: Méthode de reproduction de bactériophage dans laquelle une bactériophage virulente se reproduit dans une bactérie hôte qui, alors, subit une lyse pour libérer les particules du nouveau virus.

CICLO LÍTICO: Método de reprodución de bacteriófagos no cal un bacteriófago virulento se replica nunha bacteria hospedadora que sofre unha lise para liberar as partículas de novo virus.

LÍTIKUS ÚT: A bakteriofágok reprodukciójának egyik módja, amelynél a virulens bakteriofág a baktériumsejten belül replikálódik, amely azután lízisen megy keresztül, és az új víruspartikulumok kiszabadulnak belőle.

LYTISK SYKLUS: Metode for formering av bakteriofager, der en virulent bakteriofag deler seg inni en vertscelle som gjennomgår lyse og slipper fri nye viruspartikler.

CYKL LITYCZNY: Metoda rozmnażania się bakteriofagów, w której w komórkach bakterii gospodarza replikują (odtwarzają się) zjadliwe makrofagi, które powodują ich lizę uwalniając nowe cząsteczki wirusa.

Litik yol: Bakteriyofajların yeniden üretilme metodudur. Zehirli bir bakteriyofaj konak bakteri hücresinde replike olur sonra yeni virüs partikülleri ortaya çıkarmak için yıkıma uğrar.

Was this helpful?
Secuencia de estados de desarrollo de un individuo, a partir de un cigoto hasta la muerte.


LIFE CYCLE; LIFE HISTORY: The sequence of stages from the zygote to the death of an individual. Life history: those significant features (such as strategies of survival and reproduction) present in an organisms life cycle.

ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Η αλληλουχία των σταδίων της ζωής ενός ατόμου, από την γονιμοποίηση του ωαρίου ως τον θάνατό του.

CYCLE VITAL, CYCLE DE VIE: La séquence des stades du développement dun individu, à partir du zygote jusquà la mort.

CICLO VITAL, CICLO DE VIDA: Secuencia de estadios de desenvolvemento dende o cigoto á morte do individuo. Historia vital: aqueles feitos significativos (como as estratexias de supervivencia e reprodución) presentes no ciclo de vida dun organismo.

ÉLETCIKLUS, ÉLETTÖRTÉNET: A megtermékenyített petesejttől az egyed haláláig tartó állapotok sorozata. Élettörténet: egy szervezet életciklusa során bekövetkező fontosabb események (mint a túlélési és szaporodási stratégiák).

LIVSSYKLUS (LIVSHISTORIE): Serien av stadier et individ går gjennom fra zygote til død. Livshistorie: De mest karakteristiske trekkene (som strategier for overlevelse og reproduksjon) som er tilstede i en organismes livssyklus.

CYKL ŻYCIOWY/ROZWOJOWY : Cykl rozwojowy: kolejność stadiów od zygoty do śmierci osobnika. Cykl życiowy: wszystkie ważniejsze zdarzenia (jak np. strategia przeżycia i rozmnażania) występujące w cyklu życiowym organizmu.

YAŞAM ÇEVRİMİ ; YAŞAM GELİŞİM AŞAMALARI: Bir canlının yaşamında zigottan ölüme kadar görülen evrelerin sırasıdır. Yaşam evresi : Bu önemli özellikler (hayatta kalma yöntemleri ve üreme gibi) organizmanın hayat döngüsünde bulunur.

Was this helpful?
Familia de teleósteos de agua dulce. Hay unas 1600 especies, normalmente omnívoras o herbívoras. Han sido tradicionalmente cultivados en Asia


CYPRINIDS: A family of fresh water teleosts. There are about 1600 species, usually omnivorous or herbivorous. They have been traditionally cultivated in Asia.

ΚΥΠΡΙΝΟΕΙΔΗ (ΚΥΠΡΙΝΟΙ): Οικογένεια τελεόστεων του γλυκού νερού. Υπάρχουν περίπου 1600 είδη, παμφάγα ή φυτοφάγα. Καλλιεργούνται παραδοσιακά εδώ και πολλούς αιώνες στην Ασία.

CYPRINIDES(CARPES): Famille de poissons téléostéens deau douce constituée de plus de 1600 espèces dont la plupart est omnivore ou herbivore. Traditionnellement élevés en Asie.

CIPRÍNIDOS: Familia de teleósteos de auga doce. Hai unhas 1600 especies, normalmente omnívoras ou herbívoras. Foron tradicionalmente cultivados en Asia

PONTYFÉLÉK: Édesvízi csontoshalcsalád. Mintegy 1600 faj tartozik ide, amelyek általában mindenevők vagy növényevők. Hagyományosan Ázsiában tenyésztik őket.

KARPER: Familie med ferskvannsteleoster (egentlige beinfisk). Omtrent 1600 arter finnes, vanligvis altetere eller planteetere. Tradisjonelt oppdrettet i Asia.

KARPIOWATE: Rodzina słodkowodnych ryb kostnoszkieletowych, grupująca ok. 1600 gatunków. Karpiowate są przeważnie wszystkożerne lub roślinożerne. Tradycyjnie hodowane w Azji.

CYPRİNİD: Tatlısu teleost ailesidir. Yaklaşık 1600 türü bulunur, çoğunlukla omnivor veya herbivordur. Asyada geleneksel metodlarla üretilmişlerdir.

Was this helpful?
Inflamación crónica intersticial de un órgano dado seguido de un incremento de tejido conjuntivo.


CIRRHOSIS: Chronic interstitial inflammation of any organ followed by increased connective tissue.

ΚΙΡΡΩΣΗ: Χρόνια μολυσματική φλεγμονή ενός οργάνου, ακολουθούμενη από αύξηση του συνδετικού ιστού.

CIRRHOSE: Inflammation chronique interstitielle dun organe donné suivie dune augmentation de la quantité de tissu conjonctif.

CIRROSE: Inflamación crónica intersticial dalgún órgano seguido dun incremento de tecido conxuntivo.

CIRRÓZIS: Valamilyen zsigeri szerv idült gyulladása, amelyet a kötőszövet megnagyobbodása követ.

CIRRHOSE: Kronisk betennelse i hvilket som helst organ etterfulgt av en økning i bindevev.

MARSKOŚĆ WĄTROBY: Przewlekłe zapalenie śródmiąższowe wątroby poprzedzone powiększeniem tkanki łącznej.

SİROZ: Herhangi bir organın doku içersindeki kronik yangısının bağ dokudaki artışıyla devam etmesi

Was this helpful?
Destrucción de células.


CYTOPATHIC: Destructive of cells.

ΚΥΤΟΚΤΟΝΟΣ: Καταστρεπτικός για τα κύτταρα.

CYTOPATHIE: Destruction des cellules.

CITOPÁTICO: Que destrúe as células.

CITOPATIKUS: A sejteket elpusztító.

CYTOPATISK: Skadelig for celler.

CYTOPATYCZNY: Niszczący komórki.

SİTOPATİK: Hücrelere zararlı.

Was this helpful?
Estudio de cambios patológicos de células.


CYTOPATHOLOGY: The study of pathological changes in cells.

ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των παθολογικών αλλαγών των κυττάρων.

CYTOPATHOLOGIE: Etude des changements pathologiques des cellules.

CITOPATOLOXÍA: Estudio de cambios patolóxicos de células.

CIZOPATOLÓGIA: A sejtek kóros elváltozásainak tudománya.

CYTOPATOLOGI (CELLEPATOLOGI): Studiet av patologiske forandringer i celler.

CYTOPATOLOGIA: Badanie zmian patologicznych w komórkach.

SİTOPATOLOJİ: Hücredeki patolojik değişikliklerin incelenmesi.

Was this helpful?
Es la parte de la célula que se encuentra contenida por la membrana plasmática. En células eucariotas, el citoplasma contiene orgánulos, tales como las mitocondrias, las cuales están llenas de líquido que se mantiene separado del resto del citoplasma a través de membranas biológicas. La masa granular interior se denomina endoplasma y la exterior, clara y vítrea se denomina cubierta o córtex celular o ectoplasma.


CYTOPLASM: The cytoplasm is the part of a cell that is enclosed within the plasma membrane. In eukaryotic cells, the cytoplasm contains organelles, such as mitochondria, which are filled with liquid that is kept separate from the rest of the cytoplasm by biological membranes. The inner, granular mass is called the endoplasm and the outer, clear and glassy layer, is called the cell cortex or the ectoplasm.

ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ: Το κυτταρόπλασμα είναι το μέρος του κυττάρου που περικλείεται από την πλασματική μεμβράνη. Στα ευκαριωτικά κύτταρα, το κυτταρόπλασμα περιέχει οργανίδια όπως είναι τα μιτοχόνδρια, τα οποία είναι πληρωμένα με υγρό που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κυτταρόπλασμα μέσω βιολογικών μεμβράνών. Η εσωτερική αδρή μορφή του κυτταροπλάσματος καλείται ενδόπλασμα και η εξωτερική, λεία και επίπεδη, καλείται εξώπλασμα.

CYTOPLASME: Le cytoplasme est une partie de la cellule à lintérieur de la membrane plasmique. Dans les cellules eucaryotes, le cytoplasme contient des organites telles que les mitochondries, remplies dun liquide séparé du reste du cytoplasme par des membranes biologiques. A l(intérieur, la masse granuleuse porte le nom dendoplasme, et à lextérieur, la couche claire et transparente sappelle le cortex cellulaire ou ectoplasme.

CITOPLASMA: É a parte da célula que se atopa contida pola membrana plasmática. En células eucarióticas, o citoplasma contén orgánulos, tales como as mitocondrias, as cales están cheas de líquido que se mantén separado do resto do citoplasma a través de membranas biolóxicas. A masa granular interior denomínase endoplasma e a exterior, clara e vítrea denomínase cuberta ou córtex celular ou ectoplasma.

CITOPLAZMA: A citoplazma a sejtnek a sejthártya által körülvett része. Eukarióta sejtekben a citoplazma organellumokat (sejtszervecskéket), pl. mitokondriumokat tartalmaz, ezekben folyadék található, amelyet a citoplazma többi részétől biológiai membránok választanak el. A belső, szemcsézett masszát endoplazmának nevezzük, a külső, tiszta és üvegszerű réteget ektoplazmának.

CYTOPLASMA: Cytoplasma er den delen av cellen som er innenfor plasmamembranen. I eukaryoter inneholder cytoplasmaen organeller som mitokondria, som er fylt med væske som er adskilt fra resten av cytoplasmaen med membraner. Den indre, granulære massen kalles endoplasma, og det ytre, klare og glassaktige laget kalles cellebark eller ektoplasma.

CYTOPLAZMA: Cytoplazma jest częścią komórki otoczoną błoną plazmatyczną. Cytoplazma komórek eukariontów zawiera organelle wypełnione płynem, takie jak mitochondria, które są oddzielone błonami biologicznymi od pozostałej części cytoplazmy. Wewnętrzna, ziarnista część cytoplazmy nazywana jest endoplazmą, natomiast warstwa zewnętrzna, przezroczysta i szklista, nosi nazwę ektoplazmy.

SİTOPLAZMA: Sitoplazma plazma membranının içerisine yerleştirilmiş hücre parçasıdır. Ökaryot hücrelerde sitoplazma mitokondri gibi biyolojik membranlarla sitoplazmanın kalanından ayrılan sıvı dolu organeller içerir. İç taraftaki taneli kitle endoplazma, dış taraftaki

Was this helpful?
Técnica de separación de grandes peces de otros de menor talla pasándolos por un tamiz, red o a través de otro dispositivo de separación.


GRADING: A means of separating larger fish from smaller ones by passing them through a type of sieve, net or a specially-designed grading machine, termed a grader.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ: Τρόπος διαχωρισμού των μεγαλύτερων ψαριών από τα μικρότερα, με το πέρασμά τους μέσα από ειδικό κόσκινο, δίχτυ, ή ειδικά σχεδιασμένη μηχανή.

TRIAGE: Technique de séparation des grands poissons des poissons de moindre taille par passage à travers un tamis, un filet ou un autre dispositif de calibrage.

CLASIFICACIÓN: Método para a separación de peixes de maior tamaño respecto aos de menor talle, pasándoos a través dalgún tipo de separador, malla ou máquina de peneirar.

OSZTÁLYOZÁS: A nagyobb halak szétválasztása a kisebbektől. A halakat szitán, hálón, vagy valamilyen speciális berendezésen (osztályozón) engedik át.

SORTERING: Uttrykk for å separere fisk i storrelsesgrupper ved la fisken passere en typen sil eller spesialkonstruert sorteringsmaskin.

SORTOWANIE: Sposoby oddzielania większych ryb od mniejszych w wyniku przechodzenia ich przez kraty, rodzaj sita lub sieci oraz przy użyciu specjalnie zaprojektowanej maszyny sortującej, nazywanej sortownią.

SINIFLANDIRMA: Büyük balıklardan küçükleri ayırarak sınıflandırma yapılır. Bunun için sınıflandırma makineleri kullanılır

Was this helpful?
Síntomas aparentes de una enfermedad en un organismo vivo.


CLINICAL: The outward observable symptoms of a disease in a living organism.

ΚΛΙΝΙΚΟΣ: Αφορά στα εμφανή συμπτώματα ασθένειας ενός ζώντος οργανισμού.

CLINIQUE: Symptômes apparents dune maladie chez un organisme vivant.

CLÍNICO: Síntomas aparentes dunha enfermidade nun organismo vivo.

KLINIKAI: Egy élő szervezet betegségének kívülről is látható tünetei.

KLINISK: Utvendige merkbare symptomer av en sykdom på en levende organisme.

KLINICZNY: Zewnętrznie dostrzegalne objawy choroby w żywym organizmie.

KLINİK: Canlı bir organizmadaki herhnagi bir hastalık semptomunun dıştan gözlenebilemesi.

Was this helpful?
(1) En acuicultura, esterilización con el cloro de las aguas marinas sobretodo cuando contienen efluentes. (2) En química, reacción que sirve para introducir el cloro en un compuesto.


CHLORINATION: (1) In aquaculture, the sterilization of water (particularly containing effluents) or equipment using chlorine gas. (2) In chemistry, any reaction involving the introduction of chlorine into a compound.

ΧΛΩΡΙΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια, η αποστείρωση του νερού (ιδίως όταν περιέχει απόβλητα) ή του εξοπλισμού γίνεται χρησιμοποιώντας αέριο χλώριο. (2) Στην χημεία κάθε αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση του χλωρίου σε μία ένωση.

CHLORATION: (1) En aquaculture, stérilisation par le chlore de leau de mer surtout lorsquelle contient des effluents. (2) En chimie, réaction servant à introduire du chlore dans des composés.

CLORACIÓN: (1) En acuicultura, esterilización da auga (particularmente a que contén efluentes) ou equipamento usando cloro. (2) En química, reacción que implica introducir o cloro nun composto.

KLÓROZÁS: (1) Akvakultúrában: a víz (gyakran az elfolyóvíz) vagy a felszerelés sterilizálása klórgázzal. (2) Kémiában: bármilyen reakció, amelynek során egy vegyületbe klór épül be.

KLORERING: (1) I akvakultur. Sterilisering av vann (spesielt utstrømmende vann) eller utstyr ved bruk av klorgass. (2) I kjemi. Alle reaksjoner der klor blir tatt opp i en forbindelse.

CHLOROWANIE: (1) W akwakulturze: stosowanie chloru gazowego do wyjaławiania wody (szczególnie zawierającej ścieki) lub sprzętu i urządzeń . (2) W chemii: każda reakcja wymagająca wprowadzenie chloru do związku.

KLORLAMA: (1)Akuakültürde, su (özellikle akıntılar içeren) veya ekipmanları klor gazı kullanarak steril etme. (2) Kimyada, bileşik içerisine klor girişine yol açan herhangi bir reaksiyon.

Was this helpful?
Compuesto químico producido por la acción del cloro sobre el amoniaco o sobre los compuestos aminos neutros. Algunas formas son utilizadas como desinfectantes en acuicultura.


CHLORAMINES: The class of compounds formed by reaction between chlorine and ammonia or natural amino components. Some forms are used as disinfectants in aquaculture.

ΧΛΩΡΑΜΙΝΕΣ: Κατηγορία ενώσεων που σχηματίζονται από την αντίδραση χλωρίνης και αμμωνίας ή φυσικών αμινο-συστατικών. Μερικά είδη χρησιμοποιούνται ως απολυμαντικά στην υδατοκαλλιέργεια.

CHLORAMINE: Composé chimique produit par laction du chlore sur lammoniaque ou les composés aminés neutres. Certaines formes sont utilisées comme désinfectants en aquaculture.

CLORAMINA: Composto químico producido pola acción do cloro sobre o amoníaco ou sobre os compostos aminos naturais. Algunhas formas son utilizadas como desinfectantes en acuicultura.

KLÓRAMINOK: A klór és az ammónia vagy egyéb természetes aminovegyületek reakciójával előállítható vegyületek. Némelyiket fertőtlenítőszerként használják az akvakultúrában.

KLORAMINER: Klasse av forbindelser dannet ved reaksjon mellom klor og ammoniakk eller naturlige aminokomponenter. Noen former blir brukt til desinfeksjon i akvakultur.

CHLORAMINY: Grupa związków chemicznych powstałych w wyniku reakcji między chlorem a amoniakiem lub naturalnymi związkami aminowymi. Niektóre ich postacie są stosowane w akwakulturze jako środki dezynfekcyjne.

KLORAMİN: Klor ve amonyak ya da doğal amino bileşenler arasındaki reaksiyon tarafından oluşan bileşiklerin bir sınıfı. Bazı formları akuakültürde dezanfektan olarak kullanılır.

Was this helpful?
Antibiótico con espectro amplio, producido por Streptomyces venezuelae o por síntesis a partir de p-nitrobenzaldehide. Activo contra Aeromonas, Pseudomonas y Hemophilus. Utilizado para prevenir la infección por aeromonas. (Cloromicina, levomecina, cloronitrina, leucomicina).


CHLORAMPHENICOL: A broad-spectrum bacteriostatic antibiotic produced by Streptomyces venezuelae or manufactured from p-nitrobenzaldehyde. Effective against Aeromonas, Pseudomonas and Hemophilus. Used to prevent motile aeromonad disease. (Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).

ΧΛΩΡΑΜΦΕΝΙΚΟΛΗ: Ευρύ φάσμα βακτηριοστατικών αντιβιοτικών που παράγονται από το Streptomyces venezuelae ή παρασκευάζονται από p-νιτροβενζαλδεϋδη. Αποτελεσματική στην καταπολέμησή των Aeromonas, Pseudomonas. Ο Hemophilus είναι συνήθως ευαίσθητος. Χρησιμοποιείται για πρόληψη της προσβολής από αερομονάδες. (Χλωρομυκίνη, Λεβομυκίνη, Χλωρονιτρίνη, Λευκομυκίνη).

CHLORAMPHENICOL: Antibiotique bactériostatique à gamme large produit par Streptomyces venezuelaeV ou par synthèse à partir de la p-nitrobenzaldéhyde. Actif contre Aeromonas, Pseudomonas et Hemophilus. Utilisé pour le traitement préventif des infections daeromonas. (Chloromycétine, levomycine, chloronitrine, leukomycine).

CLORANFENICOL: Antibiótico de amplo espectro, producido por Streptomyces venezuelae ou por síntese a partir de p-nitrobenzaldehide. Activo contra Aeromonas, Pseudomonas e Hemophilus. Utilizado para previr a infección por aeromonas. (Cloromicina, levomecina, cloronitrina, leucomicina).

KLORAMFENIKOL: A Streptomyces venezuelae által termelt vagy p-nitro-benzaldehidből előállított széles spektrumú, bakteriosztatikus antibiotikum. Az Aeromonas, Pseudomonas és Hemophilus fajokkal szemben hatékony. Elsősorban a mozgó Aeromonas-fajok által okozott betegségek kezelésére használják (Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).

KLORAMFENIKOL: Bredt spekter av bakteriostatiske antibiotika produsert av Streptomyses venezuela eller produsert fra p-nitrobenzaldehyd. Effektiv mot Areomonas, Pseudomonas og Hemophilus. Brukt for å hindre ”motile aeromonad disease”. (Kloromycetin, levomycin, kloronitrin, leukomycin).

CHLORAMFENIKOL : Antybiotyk o szerokim spektrum bakteriostatycznym produkowany przez Streptomyces venezuelae lub wytwarzany z aldehydu p-nitrobenzoesowego. Skuteczny przeciw bakteriom Aeromonas, Pseudomonas i Hemophilus. Stosowany w zapobieganiu chorobie MAD (Motile Aeromonad Disease) powodowanej przez Aeromonas hydrophila (Chloromycetyna, Lewomycetyna i Leukomycyna).

KLORAMFENİKOL: Streptomyces venezuelae ya da p-nitrobenzaldehydeden üretilen geniş spektrumlu bir bakteriyostatik antibiyotik. Aeromonas, Pseudomonas ve Hemophilusa karşı etkilidir.Hareketli aeromonad hastalığını önlemede kullanılır ( Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).

Was this helpful?
Sustancia química a menudo utilizada como biocida en el agua de enfriamiento de las centrales eléctricas (sobretodo cuando se trata de agua de mar o de agua salobre), y como desinfectante en acuicultura (sobretodo en los estanques de cuarentena y los criaderos).


CHLORINE: The chemical element often used as a biocide in the cooling waters of power plants (mainly those using brackish and marine waters as coolant), and as disinfectant in aquaculture (especially in quarantine stations and hatcheries).

ΧΛΩΡΙΟ: Χημικό στοιχείο που χρησιμοποιείται συχνά ως βιοκτόνο. Χρησιμοποιείται στο νερό του συστήματος ψύξεως σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (κυρίως εκείνων που χρησιμοποιούν υφάλμυρο ή θαλάσσιο νερό ως ψυκτικό μέσο) και ως απολυμαντικό στις υδατοκαλλιέργειες ιδιαίτερα σε σταθμούς καραντίνας (λοιμοκαθαρτήρια).

CHLORE: Substance chimique souvent employée comme biocide dans leau de refroidissement des centrales électriques (surtout quand il sagit de leau de mer ou leau saumâtre), et comme désinfectant en aquaculture (surtout dans les bassins de quarantaine et dans les écloséries).

CLORO: Substancia química a miúdo utilizada como biocida na auga de refrixeración das centrais eléctricas (sobre todo cando se trata de auga de mar ou de auga salobre), e como desinfectante en acuicultura (especialmente o nos estanques de corentena e os criadeiros).

KLÓR: Erőművek (főleg brakkvízzel vagy tengervízzel működő) hűtőrendszerében irtószerként, illetve az akvakultúrában (főleg karanténban vagy keltetőkben) fertőtlenítőként használt, gáz halmazállapotú kémiai elem.

KLOR: Kjemisk grunnstoff som ofte brukes som et biocid i kjølevann fra atomkraftverk (hovedsakelig der det brukes brakk- og saltvann til kjøling), og som desinfeksjonsmiddel i akvakultur (spesielt i karantenestasjoner eller klekkerier).

CHLOR: Pierwiastek chemiczny używany często jako biocyd w wodach chłodzących elektrowni (głównie używających jako czynnika chłodzącego wód słonawych i morskich), a w akwakulturze jako środek dezynfekcyjny (szczególnie w stacjach kwarantannowych i wylęgarniach).

KLOR: Genellikle santrallerin soğutma sularında bir biyosit olarak ( başlıca acısu ve deniz suyunda soğutucu olarak) ve akuakültürde(özellikle karantina istasyonlarında ve kuluçkahanelerde) dezenfektan olarak kullanılan kimyasal element.

Was this helpful?
Pigmento verde hallado en la mayor parte de las algas y las plantas superiores. Es responsable de la transformación de la energía luminosa en energía química a través de la fotosíntesis.


CHLOROPHYLL: Green pigment found in most algae and higher plants. It is responsible for the transformation of light energy to chemical energy, i.e., photosynthesis.

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ: Πράσινη χρωστική που βρίσκεται στα περισσότερα φύκη και ανώτερα φυτά. Είναι υπέυθυνη για το μετασχηματισμό της ηλιακής ενέργειας σε χημική, π.χ. φωτοσύνθεση.

CHLOROPHYLLE: Pigment vert présent chez les algues et les plantes supérieures. Responsable de la transformation de lénergie lumineuse en énergie chimique par le processus de photosynthèse.

CLOROFILA: Pigmento verde achado na maior parte das algas e as plantas superiores. É responsable da transformación da enerxía luminosa en enerxía química a través da fotosíntese.

KLOROFILL: A legtöbb algában és magasabbrendű növényben található zöld színanyag. A fényenergia kémiai energiává történő alakításáért, vagyis a fotoszintézisért felelős.

KLOROFYLL: Grønt pigment som finnes i de fleste alger og høyere planter. Pigmentet omformer lysenergi til kjemisk energi i fotosyntesen.

CHLOROFIL: Zielony barwnik zawarty w komórkach większości glonów i roślin wyższych. Odpowiedzialny za przekształcanie energii świetlnej w energię chemiczną, tzn. za fotosyntezę.

KLOROFİL: Çoğu algde ve yüksek yapılı bitkilerde bulunan yeşil pigment. Işık enerjisinin kimyasal enerjiye çevriminde işlevi vardır, örn. fotosentez.

Was this helpful?
Antibiótico con espectro amplio producido por Streptomyces aureofaciens y que es eficaz contra las bactrias gram-negativas y gram-positivas. Este antibiótico es ineficaz en el tratamiento sistémico en los peces a causa de su rápida asimilación por el hígado.


CHLORTETRACYCLINE: A broad spectrum antibiotic produced by Streptomyces aureofaciens effective against gram-negative and -positive bacteria. Ineffective in the control of systemic fish diseases because of rapid uptake by the liver.

ΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ: Ευρύ φάσμα αντιβιοτικών που παράγεται από το Streptomyces aureofaciens. Είναι αποτελεσματική στην καταπολέμηση των κατά Gram-αρνητικών και θετικών βακτηρίων. Είναι αναποτελεσματική για τον έλεγχο συστημικών ασθενειών των ψαριών λόγω της γρήγορης πρόσληψής τους από το συκώτι

CHLORTETRACYCLINE: Antibiotique à gamme large produit par Streptomyces auréofaciens qui est efficace contre les bactéries gram-négatives et gram-positives. Cet antibiotique est inefficace dans les traitements systémiques chez les poissons à cause de son assimilation rapide par le foie.

CLOROTETRACICLINA: Antibiótico de amplo espectro producido por Streptomyces aureofaciens e que é eficaz contra as bacterias gram-negativas e gram-positiva. Este antibiótico é ineficaz no tratamento sistémico nos peixes a causa da súa rápida asimilación polo fígado.

KLÓRTETRACIKLIN: A Streptomyces aureofaciens által termelt, széles spektrumú antibiotikum, amely a Gram-negatív és Gram-pozitív baktériumok ellen hatásos. A szisztémás halbetegségek kezelésére nem alkalmas, mivel gyorsan felszívódik a májban.

KLORTETRACYKLIN: Vidt spekter av antibiotika produsert av Streptomyces aureofaciens, som er effektive mot gramnegative og -positive bakterier. Virkningsløs ved systemiske sykdommer på fisk, grunnet raskt opptak av leveren.

CHLOROTETRACYKLINA: Antybiotyk o szerokim spektrum, produkowany przez Streptomyces aureofaciens; skuteczny przeciw bakteriom Gram-ujemnym i Gram-dodatnim. Nieskuteczny w zwalczaniu chorób ogólnoustrojowych ryb, z uwagi na szybkie pochłanianie go przez wątrobę.

CHLORTETRACYCLINE: Streptomyces aureofaciensden üretilen gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotik. Sistemik balık hastalıklarının kontrolünde etkisizdir, çünkü karaciğer tarafından hızla alınır.

Was this helpful?
Fenómeno por lo cual un líquido orgánico se convierte en una masa sólida, por ejemplo coagulación de la sangre.


COAGULATION: The process of changing into a clot, by which an organic liquid solidifies, i.e. the clotting of blood.

ΠΗΞΗ: Η διαδικασία της μετατροπής σε θρόμβο, με την οποία ένα οργανικό υγρό στερεοποιέιται π.χ. θρόμβωση του αίματος.

COAGULATION: Phénomène par lequel un liquide organique se prend en une masse solide, par exemple coagulation du sang.

COAGULACIÓN: Fenómeno polo cal un líquido orgánico se solidifica, por exemplo a coagulación do sangue.

ALVADÁS: Az alvadék kialakulásának folyamata valamilyen szerves folyadék megszilárdulásával, pl. véralvadás. Úm. koaguláció.

KOAGULERING: Forandringsprosess der det dannes en klump, der organiske væsker stivner. F.eks. levring av blod.

KOAGULACJA: Proces zamiany w skrzep, w którym płyn organiczny zestala się, np. krzepnięcie krwi.

KOAGÜLASYON: Kanın pıhtılaşması gibi herhnagi bir organik sıvı çökelticiler tarafından meydana getirilen pıhtılaşmadaki değişim süreci, pıhtılaşma.

Was this helpful?
Elemento duro y quebradizo de color blanco-plateado, metal ferromagnético utilizado en aleaciones. Nº atómico: 27; peso atómico: 58,933.


COBALT: A brittle hard silvery-white element that is a ferromagnetic metal: used in alloys. Atomic No.: 27; atomic weight.: 58.933.

ΚΟΒΑΛΤΙΟ: Ένα ψαθυρό ασημο-λευκό στοιχείο το οποίο είναι σιδηρομαγητικό μέταλλο: χρησιμοποιείται στα κράματα. Ατομικός αριθμός 27; Ατομικό βάρος: 58.933.

COBALT: Métal blanc argenté dur et cassant, ferromagnétique.Utilisé dans des alliages, nombre atomique : 27, poids atomique : 58.933

COBALTO: Elemento duro e quebradizo de cor branco-prateado, metal ferromagnético utilizado en aliaxes. Nº atómico: 27; peso atómico: 58,933

KOBALT: Törékeny, kemény, ezüstfehér színű elem, ferromágneses fém: ötvözetekben használják. Rendszáma: 27; atomsúlya: 58,933.

KOBOLT: Sprøtt, hardt, sølvhvitt, ferromagnetisk grunnstoff; brukes i legeringer. Atomnummer: 27; atomvekt: 58.933.

COBALT: Kruchy, twardy, srebrzysto-biały pierwiastek będący metalem ferromagnetycznym; stosowany w stopach. Symbol: Co. Liczba atomowa: 27; ciężar atomowy: 58,933.

KOBALT: Kırılgan, sert gümüşi- beyaz ferromanyetik metal element, alaşımlarda kullanılır. Atomik No.: 27; atomik ağırlık: 58.933.

Was this helpful?
Elemento metálico, maleable, de color rojizo y que se presenta en forma de cobre metálico libre y en piritas de cobre: utilizado en aleaciones como latón y bronce. Símbolo: Cu, nº atómico: 29.


COPPER (Cu): A malleable reddish metallic element occurring as the free metal copper glance, and copper pyrites: used in alloys as brass and bronze. Symbol: Cu, Atomic number: 29.

ΧΑΛΚΟΣ: Ελάσιμο ερυθρίζον μεταλλικό στοιχείο το οποίο υπάρχει ως ελεύθερο μέταλλο και ως χαλκοπυρίτη: χρησιμοποιείται στα κράματα ως ορύχαλκος. Σύμβολο: Cu, Ατομικός αριθμός: 29.

CUIVRE: Métal rougeâtre et malléable, présent dans le sulfate de cuivre et dans la pyrite de cuivre. Utilisé dans des alliages tels que le laiton et le bronze. Symbole : Cu, nombre atomique : 29

COBRE (Cu): Elemento metálico, maleable, de cor avermellada e que se presenta en forma de cobre metálico libre e en piritas de cobre: utilizado en aliaxes como latón e bronce. Símbolo: Cu, nº atómico: 29

RÉZ: Kovácsolható, vöröses színű, fémes elem, amely termésréz, kalkozin (réz-szulfid) és kalkopirit formájában fordul elő: ötvözetekben használják, mint pl. a sárgaréz és a bronz. Vegyjele: Cu, Rendszáma: 29.

KOBBER: Smibart, rødaktig metallisk grunnstoff, forekommer som kobberglans og som kobber-pyritt; brukes i legeringer som messing og bronse. Symbol: Cu; atommnummer: 29.

MIEDŹ: Plastyczny czerwonawy metal występujący jako miedź rodzima i piryty miedziowe; stosowany w stopach (mosiądz i brąz). Symbol: Cu; liczba atomowa: 29.

BAKIR: Yumuşak kırmızımsı metalik element serbest metal bakır minerali piriti olarak ortaya çıkar: pirinç ve bronz alaşım olarak kullanılır. Sembol: Cu, Atomik numarası: 29.

Was this helpful?
Protozoarios esporozoarios teloespróridios considerados por algunos como un orden a parte y entero, y por otros como un suborden de coccidiomorfos. Se distingue de los hemoesporidios por la presencia de esporas inmóviles que producen zigotos y encierran esporozoitos.


COCCIDIA: A group of telosporidian sporozoans variously regarded as a separate order or as a suborder of Coccidiomorpha. They are distinguished from the Haemosporidia by the immobile zygote-producing spores containing sporozoites.

ΚΟΚΚΙΔΙΑ: Ομάδα τελοσποριδίων σποροζώων διαφόρων τύπων που θεωρείται ως ξεχωριστή τάξη ή ως υπόταξη των Coccidiomorpha (βλ. λ.). Διαφέρουν από τα Haemosporidia ως προς τα ακίνητα σπόρια τα οποία περιέχουν σποροζωïτες και τα οποία παράγουν ζυγώτες.

COCCIDIES: Protozoaires sporozoaires télosporidés considérés par certains comme un ordre à part entier, et par dautres comme un sous-ordre des coccidiomorphes. Se distingue des haemosporidies par la présence de spores immobiles produisant des zygotes et renfermant des sporozoites.

COCCIDIOS: Protozoarios esporozoarios teloesporidios considerados por algúns como unha orde separada, e por outros como unha suborde de Coccidiomorfos. Distínguese dos Hemoesporidios pola presenza de esporas inmóbiles que producen cigotos e encerran esporozoitos.

COCCIDIA: A spórázó egysejtűek egyik csoportja. Külön rendbe vagy a Coccidiomorpha rend egyik alrendjébe sorolják őket. A Haemosporidia csoporttól a sporozoitokat tartalmazó mozgásképtelen, zigótaképző spóráik alapján különböztethetők meg.

KOKSIDIER: Gruppe av telosporiske sporozoer, noen ganger klassifisert som en egen orden eller som en underorden av Coccidiomorpha. De skiller seg fra Haemosporider ved at de har ubevegelige zygote-produserende sporer som inneholder sporozoitter.

KOKCYDIA (Coccidia): Grupa telosporidialnych (rozmnażających się płciowo i bezpłciowo) sporowców (Sporozoa) uważanych niekiedy za oddzielny rząd lub podrząd Coccidiomorpha. Odróżniają się one od Haemosporidia wytwarzaniem nieruchomej zygoty produkującej spory i zawierające sporozoity.

KOKSİDA: Telosporidian sporozoanların bir grubu olup ayrı bir takım olarak değelenrilirler Coccidiomorpha nın alt takımı olarak da değerlendirilirler. Bunlar Haemosporidia dan hareketsiz zigot oluşturan sporları içeren sporozoitlerin olmasıyla ayırt edilirler.

Was this helpful?
Termino corriente utilizado para designar la enfermedad que resulta de una infección por Coccidios.


COCCIDOSIS: Common term for disease conditions resulting from infections of Coccidia.

ΚΟΚΚΙΔΩΣΗ: Κοινός όρος για τις ασθένειες που οφείλονται σε μόλυνση από Coccidia.

COCCIDIOSE: Terme courant désignant la maladie résultant des infections par Coccidia.

COCCIDOSE: Termo corrente utilizado para designar a enfermidade que resulta dunha infección por Coccidios.

COCCIDOSIS: A Coccidia-fertőzés által okozott betegség megnevezése.

KOKSIDOSE: Sykdomstilstand grunnet infeksjon av koksidier.

KOKCYDIOZA: Powszechne określenie stanu chorobowego będącego wynikiem zakażenia kokcydiami.

COCCIDOSIS: Coccidia enfeksyonlarından kaynaklanan hastalık durumları için genel bir terim.

Was this helpful?
Relación entre la cantidad de gas carbónico expirado y la cantidad de oxígeno absorbida durante el mismo tiempo.


RESPIRATORY QUOTIENT: Ratio of the amount of carbon dioxide expired and the amount of oxygen consumed during the same time period.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Λόγος της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέεται προς την ποσότητα οξυγόνου που καταναλώνεται στον ίδιο χρόνο.

QUOTIENT RESPIRATOIRE: Rapport entre la quantité de gaz carbonique expiré et la quantité doxygène absorbée pendant le même temps.

COCIENTE RESPIRATORIO: Relación entre a cantidade de gas carbónico expirado e a cantidade de osíxeno consumido durante o mesmo período tempo.

LÉGZÉSI HÁNYADOS: Egy adott időtartam alatt kilélegzett szén-dioxid és a belélegzett oxigén mennyiségének aránya.

RESPIRASJONSKVOTIENT: Forholdet mellom mengden karbondioksid som utåndes og mengden oksygen som innåndes i løpet av samme tidsperiode.

ILORAZ ODDECHOWY: Stosunek ilości wydychanego dwutlenku węgla, do ilości zużytego w tym samym czasie tlenu.

SOLUNUM KATSAYISI: Aynı zaman peryodunda verilen karbondioksit miktarının tüketilen oksijen miktarına oranı.

Was this helpful?
Carbono orgánico disuelto: La medida del cantidad de carbono orgánico disuelto en un volumen de agua dado. Habitualmente se expresa en mg C/l.


DOC: Dissolved organic carbon: a measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C/l.

DOC: Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg C -1. Βλ. επίσης και Διαλυμένο οργανικό υλικό.

COD: Carbone Organique Dissoute: mesure de la quantité de carbone organique dissout dans un volume deau donné. Habituellement exprimée en mg C/l.

COD: Carbono orgánico disolto: a medida da carga de carbono orgánico disolto nun volume de auga dado. Habitualmente exprésase en mg C/l.

OLDOTT SZERVES SZÉN: Adott víztérfogatban oldott szén mennyisége. Általában mg C/l egységben fejezik ki.

DOC: Lost organisk karbon: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l. .

RWO: Rozpuszczony węgiel organiczny: miara rozpuszczonego ładunku węgla w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg C/l.

ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK KARBON: Suda çözünmüş karbon yükünün bir ölçüsüdür ve genellikle mg C/l olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Para conseguir determinados objetivos ambientales o de gestión, muchas industrias y agencias han desarrollado Códigos de Buenas Prácticas o Códigos de Conducta (a veces guías) para fines específicos. Por ejemplo, ICES (Consejo Internacional para la exploración de los mares) ha desarrollado un código de buenas prácticas en su "Introducción a las especies marinas no-indígenas" a fin de promover una guía de riesgos asociados a la transferencia de parásitos, enfermedades y especies exóticas hacia há


CODE OF PRACTICE: To achieve certain environmental or management objectives, many industries and agencies have developed Codes of Best Practice or Codes of Conduct (in some cases Guidelines) for specific purposes. For example, ICES (International Council for the Exploration of the Sea) has developed a Code of Practice on "The Introduction of non-indigenous marine species" in order to provide guidance on the risks associated with the transfer of parasites, diseases and exotic species into habitats where they coul

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Πολλές βιομηχανίες ή εταιρίες, για να πετύχουν ορισμένους περιβαλλοντικούς ή διαχειριστικούς αντικειμενικούς σκοπούς, έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Κώδικες Εφαρμογής ή Κώδικες Συμπεριφοράς (αναφέρονται και ως Κατευθυντήριες Οδηγίες). Για παράδειγμα το ICES (Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας), έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Εφαρμογής για «Την εισαγωγή μη εγχώριων θαλάσσιων ειδών με σκοπό την αποτροπή μεταφοράς παράσιτων, ασθενειών και εξωτικών ειδών που θα μπορούσε να αποδειχθεί κατα

CODE DE BONNE PRATIQUE : Afin d’atteindre des objectives en gestion de l’environnement, l’industrie aquacole et les agences qui gèrent les activités aquacoles appliquent des codes de bonne pratique.De tels codes ont été également développés concernant la gestion de la pisciculture (par exemple la Norvège et le Chili, parmi d’autres pays, possèdent actuellement des codes appliqués à la salmoniculture, les écloseries, la smoltification et les aménagements de grossissement). D’autres secteurs vont suivre. De tels codes ne

CÓDIGO DE CONDUTA: Para conseguir determinados obxectivos ambientais ou de xestión, moitas industrias e axencias desenvolveron Códigos de Boas Prácticas ou Códigos de Conduta (ás veces guías) para fins específicos. Por exemplo, ICES (Consello Internacional para a exploración dos mares) desenvolveu un código de boas prácticas na súa "Introdución ás especies mariñas non-indíxenas" co fin de promover unha guía de riscos asociados á transferencia de parasitos, enfermidades e especies exóticas cara a hábitats onde pode

GYAKORLATI SZABÁLYZAT: Bizonyos környezetvédelmi és vezetési célok megvalósítása érdekében több iparág és hatóság is kidolgozta a meghatározott célokat szolgáló Legjobb Gyakorlat Szabályzatát vagy Vezetési Szabályzatot (néhány esetben Irányelveket). Például az ICES (International Council for the Exploaration of the Sea, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) kidolgozta a "Nem őshonos tengeri fajok betelepítésének" Gyakorlati Szabályzatát azzal a céllal, hogy útmutatást adjon a paraziták, betegségek és idegen fajok betelepí

STANDARD FOR PRAKSIS: For å oppnå visse miljømessige eller forvaltnings mål har mange industrier og foretak utviklet ”Standard for Best Praksis” eller ”Standard for Opptreden” (i noen tilfeller ”Retningslinjer”) for spesifikke formål. Standard for styring av oppdrettsanlegg er under utvikling (for eksempel Norge, Chile og andre land har nå standarder for lakseoppdrett som omfatter klekkeri, smoltproduksjon og matfiskproduksjon) og andre sektorer er ventet å følge dette eksempelet. Selv om slike standarder ikke er lov

KODEKS POSTĘPOWANIA: Dla osiągnięcia określonych celów, bądź właściwego zarządzania środowiskiem, szereg branż przemysłowych i agencji opracowało Kodeksy Dobrej Praktyki (w niektórych wypadkach wytycznych). Np. Międzynarodowa Rada Badań Morza (MRBM) opracowała kodeks postępowania dotyczący "Wprowadzania zamiejscowych gatunków morskich", przekazujący informacje o ryzyku związanym z przenoszeniem obcych gatunków zwierząt wraz z posiadanymi przez nie pasożytami i chorobami do nowego środowiska, gdzie mogą one wyrządzić

UYGULAMA KODU: Belirli amaçlar için birçok sanayi ve acenteler, belirlenmiş çevresel ve yönetim hedeflerini başarmak için yönetim kodu (yönetmelik kodu) ya da uygulama kodu geliştirmiştir. Örneğin, ICES(Uluslar arası Araştırma Konseyi), zarar görebilecek habitatlar içinde egzotik türler, hastalıklar ve parazitlerin transferi ile ilgili risklere rehberlik etmek amacıyla "Yabancı deniz türlerinin girişi" için uygulama yönetmelikler geliştirmiştir. Yönetmelikler balık çiftliklerinin yönetimiyle ilgili olarak g

Was this helpful?
Q10. El cambio cuantitativo de la tasa metabólica provocado por un cambio de temperatura corporal (ambiental) de 100C.


TEMPERATURE COEFFICIENT: Q10. The quantitative increase or decrease in metabolic rate for each 100C increase or decrease in body (environmental) temperature.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Q10. Ποσοτική αύξηση ή μείωση του μεταβολικού ρυθμού όταν η αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας του σώματος (ή του περιβάλλοντος) είναι 100C.

COEFFICIENT DE TEMPERATURE: Q10. Le changement quantitatif du taux de métabolisme provoqué par un changement de température corporelle (environnementale) de 100C.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA: Q10. O cambio cuantitativo da taxa metabólica provocado por un cambio de temperatura corporal (ambiental) de 10 0C.

HŐMÉRSÉKLETI EGYÜTTHATÓ: Q10. Az anyagcsere mértékében bekövetkező mennyiségi növekedés vagy csökkenés minden 100C-os testhőmérséklet-növekedés vagy -csökkenés hatására.

VAN`T HOFF Q10 FAKTOR: Den kvantitative økningen eller minkingen i metabolsk rate for hver 100 C økning eller minking i kropps (omgivelse) temperatur.

WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY: Q10. Ilościowe podwyższenie lub obniżenie temperatury w ciele lub w środowisku o każde 100C podwyższa lub obniża tempo metabolizmu.

Sıcaklık katsayısı: Q10. her 100C için metabolik hızdaki kantitif artış veya azalış. Vücut ısısındaki (çeversel) artış veya düşüş.

Was this helpful?
Coeficiente de influencia sobre el fenotipo de un organismo de los factores hereditarios opuesto a los factores ambientales (epigénicos). Este coeficiente se estima mediando las variaciones observadas en el fenotipo de una sola población isogénica y expuesta a variaciones ambientales limitados durante el estudio.


HERITABILITY COEFFICIENT: A coefficient estimating the influence of hereditary factors as opposed to the influence of environmental factors, on an organisms phenotype. This is taken from measuring the observed variation in phenotype of a single isogenic population under limited environmental variation during the study.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Συντελεστής που εκφράζει την επίδραση στον φαινότυπο των κληρονομικών παραγόντων σε σύγκριση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εκτιμάται από την παρατηρούμενη ποικιλότητα του φαινοτύπου σε έναν ισογονικό πληθυσμό, κάτω από περιορισμένη περιβαλλοντική ποικιλότητα.

COEFFICIENT DE HERITABILITE: Coefficient de linfluence sur le phénotype dun organisme de facteurs héréditaires à lopposé de facteurs environnementaux (épigéniques). Ce coefficient est estimé en mesurant les variations observées de phénotype dune seule population isogénique exposée à des variations environnementales limitées lors de létude.

COEFICIENTE HEREDITARIO: O coeficiente que estima a influencia dos factores hereditarios en oposición á influencia dos factores ambientais, ou nun fenotipo dun organismo. Este coeficiente estímase medindo as variacións observadas no fenotipo dunha soa poboación isoxénica e exposta a variacións ambientais limitados durante o estudio.

ÖRÖKLŐDHETŐSÉGI EGYÜTTHATÓ: A környezeti tényezőkkel szemben az öröklött tényezőknek az egyed fenotípusára gyakorolt hatásának becslésére szolgáló együttható. Egy izogenikus populáció korlátozott környezeti változatosság mellett megfigyelt fenotipikus válatozatosságát jelenti.

ARVBARHETSKOEFFISIENT: Koeffisient som anslar pavirkningen av arvelige faktorer kontra pavirkningen av miljofaktorer pa organismens fenotype. Bestemmes ved å male den observerte fenotypiske variasjonen i en enkel isogenetisk populasjon, med begrensede forandringer i miljoforhold under forsoksperioden.

WSPÓŁCZYNNIK ODZIEDZICZALNOŚCI: Współczynnik oceniający wpływ czynników dziedzicznych, w przeciwieństwie do wpływu czynników środowiskowych na fenotyp organizmu. Pochodzi to z pomiarów obserwowanych w okresie badań zmian w fenotypie pojedynczej izogenicznej populacji, przy ograniczonej zmienności środowiskowej.

KALITSALLIK KATSAYISI: Bir organizmanın fenotipinde çevresel faktörlerin etkisine karşılık olarak kalıtsal faktörlerin etkisini belirleyen bir katsayıdır. Bu çalışma esnasında sınırlı çevresel farklar altında tek bir izogenik populasyonun fenotipinde gözlemlenen farkın ölçülmesiyle belirlenir.

Was this helpful?
Nombre común para describir ciertos peces cuyas aletas caudales son amarillas; por ejemplo la Seriola lalandei y Ocyurus chrysurus cultivadas en Japón.


YELLOW TAIL: General non-specific term for a variety of fishes with distinctive yellow tails, e.g. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Farmed in Japan.

ΚΙΤΡΙΝΟΚΕΡΚΟ: Γενικός μη ειδικός όρος για μια ποικιλία ψαριών με κίτρινη ουρά συγγενή με το Μαγιάτικο και τον Λουτιάνο πχ. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Καλλιεργούνται στην Ιαπωνία

QUEUES JAUNES: Nom commun décrivant certains poissons dont les nageoires caudales sont jaunes; par exemple la sériole Seriola lalandei et le vivaneau Ocyurus chrysurus, tout deux sujets de la pisciculture japonaise.

COLA AMARELA: Nome común inespecifico para unha variedade de peixes con distintivas aletas caudais amarelas; por exemplo Seriola lalandei e Ocyurus chrysurus. Cultivadas en Xapón.

ÉRDESFARKÚ HALAK: Több halfaj közös gyűjtőneve. A fajok jellegzetessége a sárga farokrész. Ilyen pl. a Seriola lalandei és az Ocyurus chrysurus. Japánban tenyésztik őket.

YELLOW TAIL: Generell benevnelse på flere fiskearter med karakteristisk gul halefinne, f.eks. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. ArteniSeriola quinqueradiata/i er en vanlig oppdrettsart i Japan.

SERIOLA: Ogólna niespecyficzna nazwa ryb z rodzaju Seriola, wyróżniających się żółtymi ogonami; np. hodowane w Japonii seriola lalanda (Seriola lalandei) i seriola olbrzymia (Seriola quinqueradiata).

Sarı kuyruk: Ayırt edici sarı kuyruklu balıkların topluluğu için kullanılan spesifik olmayan bir kavramdır. Örneğin, (Seriola lalandei), (Ocyurus chrysurus). Japonya da üretilir.

Was this helpful?
Inflamación de los canales biliares a menudo después de una obstrucción por un calculo biliar.


CHOLANGITIS: Inflammation of the bile-ducts, usually secondary to obstruction by calculus.

ΧΟΛΑΓΓΕΙΤΙΣ: Φλεγμονή του πόρου της χολής, συνήθως δευτερογενώς μετά από απόφραξή της από λίθους.

CHOLANGITE: Inflammation des canaux biliaires souvent secondaire à une obstruction par un calcul biliaire.

COLANXITE: Inflamación das canles biliares a miúdo despois dunha obstrución por un cálculo biliar.

CHOLANGITIS: Az epevezeték gyulladása. Általában másodlagosan alakul ki, az epevezeték elzáródása miatt.

KOLANGITT: Betennelse i gallegangen, vanligvis er gallestein årsaken.

ZAPALENIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH: Zapalenie dróg żółciowych, zazwyczaj wtórne po zaczopowaniu ich przez kamień.

KOLANGİTİS: Safra kanallarının iltihaplanması, genellikle safra kesesi taşı tarafından tıkanmasıyla ikincil olarak gelişir.

Was this helpful?
El más común del grupo de los esteroles. Los artrópodos (incluido los crustáceos) son incapaces de sintetizar loe esteroles de novo. Una fuente de esteroles, tal como el colesterol, es por lo tanto necesaria para la mayoría de los artrópodos.


CHOLESTEROL: The most common member of the sterol group. None of the arthropods (including crustaceans) can synthesize sterols de novo. A dietary source of sterol such as cholesterol is essential to most arthropods.

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ: Το πιό κοινό μέλος της ομάδας των στερολών. Κανένα αρθρόποδο (συμπεραλαμβανομένων των δεκαπόδων) δεν είναι ικανό να συνθέσει de novo στερόλες. Μια τροφική πηγή στερολών, όπως η χοληστερόλη, είναι απαραίτητη για τα περισσότερα αρθρόποδα.

CHOLESTEROL: Le stérol le plus souvent rencontré. Les arthropodes (y compris les crustacés) sont incapables de synthétiser les stérols de novo. Une source alimentaire de stérols, telle que le cholestérol, est donc essentielle pour la plupart des arthropodes.

COLESTEROL: O máis común do grupo dos esteroles. Os artrópodos (incluídos os crustáceos) son incapaces de sintetizar os esteroles de novo. Unha fonte de esteroles, tal como o colesterol, é polo tanto necesaria para a maioría dos artrópodos.

KOLESZTERIN: A legismertebb szterol-vegyület. Egyetlen ízeltlábú sem képes a szterolok de novo szintézisére (a rákokat is beleértve). A legtöbb ízeltlábú számára a táplálékban található koleszterin nélkülözhetelen.

KOLESTEROL: Det vanligste steroidet. Ingen artropoder (medregnet krepsdyr) kan syntetisere steroider de novo. En steroidkilde som kolesterol er essensiell i dietten til de fleste artropoder (leddyr).

CHOLESTEROL: Najpowszechniejszy przedstawiciel grupy steroli. Żaden ze stawonogów (w tym i skorupiaki) nie może de novo syntetyzować steroli. Dla większości stawonogów obecność w diecie steroli jest niezbędna (m.in. cholesterolu).

KOLESTEROL: Streol grubunun en yaygın üyesidir. Eklambacaklılardan hiçbiri ( Krustaseleri içeren) de novo steroleri sentezleyemez. Bir beslenme kaynağı olarak sterol örneğin koleterol birçok eklembacaklı (arthropod) için esansiyeldir.

Was this helpful?
Enfermedad viral de anguilas; las lesiones se encuentran a menudo en las mandíbulas, pero aparecen también en la piel y las aletas.


CAULIFLOWER DISEASE: A viral disease of eel; the lesion usually appears on the mandible or maxilla but may also be found on fins and skin.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΒΡΑΣΗΣ ή ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠIΔIΟΥ: Ασθένεια του χελιού που προκαλείται από ιό. Η μόλυνση εμφανίζεται στην άνω και κάτω σιαγώνα, αλλά μπορεί να εμφανιστεί επίσης στα πτερύγια ή στο δέρμα.

CHOUX FLEUR (MALADIE DU): Maladie virale des anguilles; les lésions se situent souvent sur les machoires, mais apparaissent également sur la peau et les nageoires.

ENFERMIDADE DA COLIFLOR: Enfermidade viral de anguías; as lesións atópanse a miúdo nas mandíbulas, pero tamén pode aparecer na pel e as aletas.

KARFIOLBETEGSÉG: Angolnák vírusos megbetegedése; a sebek általában az állkapcson jelennek meg, de megfigyelhetők a bőrön vagy az úszókon is.

BLOMKÅLSYKE (VORTESYKE): Virussykdom på laksefisk og ål. Hos ål opptrer blomkålsyke helst i munn- og kjeveparti, men kan og forekomme på finner og huden.

CHOROBA KALAFIOROWA: Choroba wirusowa węgorza; zmiany chorobowe pojawiają się na żuchwie lub szczęce, ale mogą także występować na płetwach i skórze.

KARNABAHAR HASTALIĞI: Yılan balıklarının bir viral hastalığı; genellikle lezyon alt çene ya da üst çenede görülür ama ayrıca yüzgeçlerde ve deride de bulunabilir.

Was this helpful?
(Hidroxietilo, trimetilo hidroxido de amonio). Agrupado con las vitaminas de grupo B a causa de sus propiedades bioquímicas. Compuesto estructural de los tejidos adiposos y nerviosos. Una carencia en colina puede retrasar el crecimiento de los salmónidos.


CHOLINE: (Hydroxyethyl trimethyl ammonium hydroxide). Choline, grouped along with the B vitamins because of its biochemical properties, is a structural component of adipose and nerve tissue. A deficiency of choline may cause poor growth in salmon and trout.

ΧΟΛΙΝΗ: (Υδρόξυ-αιθύλ-τριμέθυλ-υδροξείδιο του αμμωνίου). Η χολίνη κατατάσσεται με τις βιταμίνες Β, λόγω των βιοχημικών της ιδιοτήτων. Είναι δομικό συστατικό των λιπωδών και νευρικών ιστών. Ανεπάρκεια χολίνης περιορίζει την αύξηση στους σολομούς και τις πέστροφες.

CHOLINE: (Hydroxyétyl, triméthyl hydroyde dammonium). Regroupée avec les vitamines du groupe B à cause de ses propriétés biochimiques. Composé structural des tissus adipeux et nerveux. Une carence en choline peut retarder la croissance des salmonidés.

COLINA: (Hidroxietil-trimetilamonio ou hidróxido de hidroxietil-trimetilamonio). Incluída no grupo das vitaminas do grupo B a causa das súas propiedades bioquímicas. Composto estrutural dos tecidos adiposos e nerviosos. A carencia da colina pode atrasar o crecemento dos salmónidos.

KOLIN: (Hidroximetil-trimetil-ammónium-hidroxid). A biokémiai tulajdonságai miatt a B-vitamincsoportba sorolt kolin zsír- és idegszövet szerkezeti alkotórésze. A kolin hiánya a növekedési teljesítmény gyengülését okozza lazacokban és pisztrángokban.

CHOLIN: (Hydroksyetyl trimetyl ammonium hydroksid). Grunnet sine biokjemiske egenskaper er cholin gruppert i lag med B-vitaminene. Vitaminet er en strukturkomponent i nerve- og fettvev. Cholinmangel gir dårlig vekst hos ørret og laks.

CHOLINA: Cholina (wodorotlenek trójmetylo-2-hydroksyetyloamoniowy), z uwagi na jej biochemiczne właściwości zaliczana do witamin grupy B; stanowi strukturalny składnik tłuszczu zwierzęcego i tkanki nerwowej. Niedobór choliny u łososia i pstrąga może powodować słaby ich wzrost.

KOLİN: (Hidroksi trimetil amonyum hidroksit). Kolin, biyokimyasal özellikleri nedeniyle B vitaminleri ile birlikte gruplandırılmış, yağ ve sinir dokusunun yapısal bir bileşenidir. Kolin eksikliği somon ve alabalıkta yavaş büyümeye neden olabilir.

Was this helpful?
Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.


GRAM STAIN: A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.

ΧΡΩΣΗ κατά GRΑΜ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

COLORANT DE GRAM: Technique de coloration utilisée dans lidentification des bactéries. Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

COLORACIÓN GRAM: Técnica de tinguidura utilizada na identificación e clasificación de bacterias. As bacterias que perden a coloración púrpura do pigmento violeta cristal, despois de lavado con alcohol, pero que gardan a coloración do contraste son chamados Gram negativas, mentres que as bacterias que conservan a coloración violeta, despois do lavado con alcohol, son chamadas Gram positivas.

GRAM-FESTÉS: Baktériumok azonosítására és osztályozására szolgáló festési eljárás. A baktériumok Gram-negatívak, ha elveszítik a kristályibolya festék által adott bíbor színt, és megtartják az ellenfestéket, illetve Gram-pozitívak, ha megtartják a kristályibolya által adott bíbor színt.

GRAM-FARGING: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

BARWIENIE wg GRAMA: Procedura barwienia, która jest wykorzystywana w identyfikacji bakterii oraz ich zaklasyfikowaniu do bakterii Gram-ujemnych lub Gram-dodatnich. Bakterie Gram-dodatnie tracą w procesie barwienia Grama barwę purpurową i uzyskują barwę ciemnofioletową, a Gram-ujemne ją zachowują.

GRAM BOYAMA: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktatır.

Was this helpful?
Colorante aplicado a un corte histológico con el fin de acentuar el efecto de un colorante primario ya aplicado.


COUNTERSTAIN: A stain applied to a histological section in order to enhance the effect of an existing or primary stain.

ΕΠIΧΡΩΣΤIΚΗ: Χρωστική που προστίθεται σε μια ιστολογική τομή με σκοπό να ενισχύσει το αποτέλεσμα μιας υπάρχουσας ή πρωτογενούς χρωστικής.

COLORANT SECONDAIRE: Colorant appliqué à une coupe histologique afin de rehausser leffet dun colorant primaire existant.

COLORANTE SECUNDARIO / COLORANTE DE CONTRASTE: Colorante aplicado a un corte histolóxico co fin de acentuar o efecto dun colorante primario xa aplicado.

ELLENFESTÉS: Szövettani metszeteken alkalmazott festés egy már létező vagy elsődeges festés hatásának javítására.

MOTFARGE: Farge som tilsettes et histologisk preparat for a forsterke effekten til en eksisterende eller opprinnelig farge.

BARWIENIE KONTRASTOWE: Stosowane barwienie do skrawków histologicznych, w celu podniesienia wyrazistości istniejącej lub pierwotnej barwy.

GRAM BOYAMA: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktatır.

Was this helpful?
Las columnas condensadas son a menudo utilizadas en los filtros biológicos con el fin de mejorar el contacto gas-líquido. Se usan extensivamente en las operaciones de absorción. Normalmente, las columnas están llenas de una matriz orientada de una manera aleatoria, pero en muchos casos la matriz se pone con precisión. La columna condensada es característicamente utilizada como contra-corriente de las dos fases por el contacto gas-líquido y el flujo ascendente o descendente dentro de los filtros


PACKED COLUMNS: Packed columns are often employed for improved gas-fluid contact and in biofilters. They are used extensively for absorption operations. Usually the columns are filled with randomly oriented packing material, but in many cases the packing may be carefully positioned. The packed column is characteristically operated with counterflow of the phases in gas-fluid contacting and in upflow or downflow mode in biofilters. A typical packed column consists of a cylindrical shell containing a support plate

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ: (Πληρωμένες) στήλες. Οι ( ) βελτιώνουν την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση και χρησιμοποιούνται συχνά στους βιοηθμούς για την απορρόφηση ορισμένων ουσιών. Συνήθως για την πλήρωση των στηλών χρησιμοποιείται υλικό με τυχαίο προσανατολισμό του πλέγματο, αλλά πολλές φορές η πλήρωση πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε το πλέγμα του υλικού να έχει σαφή προσανατολισμό. Για την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση, οι φάσεις διοχετεύονται στην στήλη με αντίστροφη ροή, ενώ όταν η στήλη χρ

COLONNES DE DEGAZAGE: Les colonnes de dégazage sont souvent employées dans les filtres biologiques ou afin daméliorer le contact gaz-liquide. Elles sont couramment employées dans des opérations dabsorption. Habituellement, les colonnes sont remplies avec une matrice orientée de façon aléatoire, mais dans beaucoup de cas la matrice est positionnée avec précision. La colonne de dégazage est caractéristiquement utilisée comme un contre courant des deux phases par le contact gaz-liquide et à flux montant ou descendant da

COLUMNAS RECHEAS: As columnas recheas son a miúdo utilizadas para mellorar o contacto gas-líquido e nos filtros biolóxicos. Úsanse comunmente nas operacións de absorción. Normalmente, as columnas están cheas con material de recheo orientado dun xeito aleatorio, pero en moitos casos o material colócase con precisión. O modo de operación da columna rechea caracterízase polo uso dunha contracorrente de dúas fases en reactores de contacto gas-fluído e por fluxo ascendente ou descendente en filtros biolóxicos. Unha co

KITÖLTÖTT OSZLOP: A kitöltött oszlopokat gyakran alkalmazzák a gáz-folyadék határfelületek növelésére, illetve bioszűrőkben. Elterjedten használják őket abszorbciós célokra. Az oszlopokat általában véletlenszerűen elhelyezkedő kitöltőanyaggal töltik meg, sok esetben viszont gondosan megtervezik a töltés helyzetét. A kitöltött oszlop működése az érintkező gázok és folyadékok ellentétes irányú áramlásán alapul, és a bioszűrőkben felfelé és lefelé folyó módban lehet használni. Egy tipikus kitöltött oszlop áll egy he

FYLTE KOLONNER: Fylte kolonner benyttes for å øke kontakten mellom gass og væske (lufting av vann) og i biofiltre. De brukes i stor utstrekning ved absorpsjonsoperasjoner. Vanligvis er kolonnene fylt med tilfeldig orientert kolonnemateriale, men materialet kan og være nøye plassert i enkelte tilfeller. Drives ved hjelp av motstrøm mellom gass og væske ved gass-væskekontakt, og oppstrøms- eller nedstrømsmetoder i biofiltre. En typisk fylt kolonne består av et sylindrisk skall med støtteplater for kolonnematerial

KOLUMNY Z WYPEŁNIENIEM: Kolumny z wypełnieniem są często używane dla poprawienia kontaktu gaz-ciecz oraz w biofiltrach. Są one szeroko stosowane do procesów absorpcyjnych. Kolumny są zazwyczaj wypełnione losowo zorientowanym materiałem wypełniającym, ale w wielu przypadkach wypełnienie może być starannie ułożone. Cechą charakterystyczną kolumny z wypełnieniem jest sterowanie przepływem przeciwprądowym stykających się faz gaz-ciecz i w biofiltrach o odpływie górnym i dolnym. Typowa kolumna z wypełnieniem składa się z cy

DOLDURULMUŞ KOLONLAR: Doldurulmuş kolonlar genellikle gelişmiş gaz-sıvı temasında ve biofiltrelerde kullanılır. Yaygın olarak vakum operasyonlarında kullanılırlar. Genellikle kolonlar rasgele seçilen dolum malzemeleri ile doldurulurlar fakat çoğu zaman dolum malzemesi dikkatlice yerleştirilir. Doldurulmuş kolonlar karakteristik olarak gaz-sıvı temasının fazlarında ters akımlı ve biyofiltrelerde yukarı veya aşağı akışlı olarak çalışır. Tipik bir doldurulmuş kolon dolum malzemesine destek olan bir kaplamayı içeren sili

Was this helpful?
Reacciones químicas entre materiales con contenido energético (combustibles) y el oxígeno, que producen calor; un componente para la determinación de la ceniza bruta.


COMBUSTION: Heat-producing chemical reactions between energy-containing materials (fuels) and oxygen; a component in crude ash determination.

ΚΑΥΣΗ: Είναι η χημική αντίδραση που παράγει θερμότητα και πραγματοποιείται μεταξύ των υλικών που περιέχουν ενέργεια (π.χ. καύσιμα) και του οξυγόνου; στοιχείο που προσδιορίζεται ως κατέργαστη τέφρα.

COMBUSTION: Réaction chimique productrice de chaleur entre des substances porteuses dénergie (combustibles) et loxygéne.

COMBUSTIÓN: Reaccións químicas entre materiais con contido enerxético (combustibles) e o osíxeno, que producen calor; un compoñente para a determinación da cinza bruta

ÉGÉS: Energia-tartalmú anyagok (tüzelőanyagok) és oxigén közötti hőtermelő kémiai reakciók; a nyershamutartalom meghatározásának eleme.

FORBRENNING: Varmedannende kjemisk reaksjon mellom energibærende stoff (drivstoff) og oksygen; inngår i bestemmelse av innhold av råaske.

SPALANIE: Reakcje chemiczne, przebiegające z wydzielaniem ciepła, pomiędzy materiałami będącymi nośnikami energii (paliwa) i tlenem; element oznaczania zawartości popiołu ogólnego.

YANMA: Enerji içeren maddeler (yakıt) ile oksijen arasındaki ısı üreten kimyasal reaksiyon; ham kül tayininin bir bileşeni.

Was this helpful?
Demanda simultánea por dos o más organismos o especies de un recurso esencial común que es, real o potencialmente, escaso (competición de explotación), o interacción perjudicial entre dos o más organismos o especies que buscan un recurso común no limitado (competición de interferencia)


COMPETITION: The simultaneous demand by two or more organisms or species for an essential common resource that is actually or potentially in limited supply (exploitation competition), or the detrimental interaction between two or more organisms or species seeking a common resource that is not limited (interference competition).

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Η ταυτόχρονη διεκδίκηση από δύο ή περισσότερα άτομα ή είδη, ενός κοινού βασικού πόρου, ο οποίος είναι πράγματι ή εν δυνάμει περιορισμένος (Ανταγωνιστική νομή), ή η επιβλαβής αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισμών ή ειδών που αναζητούν ένα κοινό πόρο ο οποίος δεν είναι περιορισμένος (Ανταγωνιστική παρενόχληση).

CONCURRENCE: Demande simultanée par au moins deux organismes ou espèces pour une ressource commune essentielle qui est actuellement, ou potentiellement, disponible en quantité limitée (concurrence par exploitation), ou linteraction préjudiciable entre au moins deux organismes ou espèces à la recherche dune ressource commune qui nest pas limitée (concurrence par ingérence).

COMPETICIÓN: Demanda simultánea por dous ou máis organismos ou especies dun recurso esencial común que é, real ou potencialmente, escaso (competición de explotación), ou interacción prexudicial entre dous ou máis organismos ou especies que buscan un recurso común non limitado (competición de interferencia)

KOMPETÍCIÓ: Két vagy több élőlény vagy faj egyidejű szükséglete egy létfontosságú közös erőforrás iránt, amelynek ellátása ténylegesen vagy potenciálisan korlátozott (exploitatív kompetíció), vagy pedig két vagy több élőlény vagy faj közötti hátrányos kölcsönhatás, amelyek egy nem limitált közös erőforrás megszerzésére törekednek (interferencia-kompetíció).

KONKURRANSE: Samtidig behov fra to eller flere organismer eller arter for en felles avgjørende resurs, som er eller kan bli begrensende. Eller den gjensidige skadelige påvirkningen mellom to eller flere organismer eller arter som søker etter en felles resurs som ikke er begrensende.

KONKURENCJA: Jednoczesne zapotrzebowanie dwóch lub większej liczby organizmów lub gatunków na jakiś podstawowy zasób, którego ilość jest rzeczywiście lub potencjalnie ograniczona (konkurencja eksploatacyjna) lub antagonistyczna interakcja pomiędzy dwoma lub większą liczbą organizmów lub gatunków potrzebujących jakiegoś zasobu, który nie jest ograniczony (konkurencja interferencyjna).

KOMPETİSYON: İki veya daha fazla organizma veya türün gerçekte veya potansiyel olarak sınırlı miktarda zaruri ortak bir kaynağı eşzamanlı isteği (sömürü rekabeti), veya sınırlı olmayan bir kaynağı isteyen iki veya daha fazla organizma veya türün birbirine zarar verici ilişkisi (parazit rekabet).

Was this helpful?
Componente del sistema inmune específico de peces y vertebrados. El MHC es un conjunto de genes que codifican moléculas de superficie celular como las glucoproteínas de Clase I y clase II MHC. El complejo en peces es similar al de mamíferos y por lo tanto puede unirse y presentar péptidos antigénicos. En un futuro próximo será posible la selección genética de genotipos MHC que puedan mejorar la resistencia a las enfermedades.


MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC): A component of the specific immune system of fish and other vertebrates. The MHC is a cluster of genes encoding cell surface molecules including MHC Class I and MHC Class II glycoproteins. Fish MHC seems to be similar to mammalian MHC; it is therefore likely that it can bind and present antigenic peptides. It is probable that, in future, selective breeding for certain MHC genotypes will increase disease resistance.

ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (MHC): Παράγοντας του ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών και άλλον σπονδυλωτών. Αποτελεί ένα σύμπλεγμα γονιδίων το οποίο κωδικοποιεί μεμβρανικά μόρια των κυττάρων, συμπεριλαμβανόμενων και των MHC Κλάση I και MHC Κλάση II γλυκοπρωτεϊνών. Η MHC των ψαριών φαίνεται πως έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή των θηλαστικών και για αυτό πιστεύεται πως πιθανόν να προσδένει και να διατηρεί πεπτίδια των αντιγόνων. Πιθανότατα στο μέλλον να γίνεται επιλεκτική γονιμοποίηση ώστε να επιλέγονται συγκεκριμένοι MHC

COMPLEXE D’HISTOCOMPATIBILITÉ MAJEURE (CHM) : Groupe de gènes qui codent pour des protéines du système immunitaire adaptatif des vertébrés. Ces glycoprotéines comprennent les CMH classe I et classe II qui sont importantes dans la présentation de peptides antigéniques aux cellules T chez les vertébrés supérieurs. Les similarités entre les CMH de vertébrés supérieurs et de poissons suggèrent un fonctionnement semblable chez ces derniers. Les programmes de sélection génétiques de certains génotypes de CHM pouraient augmenter la résistance aux

COMPLEXO MAIOR DE HISTOCOMPATIBILIDADE (CMH-MHC): Compoñente do sistema inmune específico de peixes e outros vertebrados. O MHC é un conxunto de xenes que codifican moléculas de superficie celular como as glicoproteínas de Clase I e clase II MHC. O complexo MHC en peixes é similar ao de mamíferos e polo tanto pode unirse e presentar péptidos antixénicos. Nun futuro próximo será posible a selección xenética de xenotipos MHC que poidan mellorar a resistencia ás enfermidades.

FŐ HISZTOKOMPATIBILITÁSI KOMPLEX (MHC): A halak és más gerincesek specifikus immunrendszerének alkotórésze. Az MHC olyan géncsoport, amely az MHC I és MHC II osztályba tartozó sejtfelszíni glikoproteineket kódolja. A halakban lévő MHC az emlős MHC-hez hasonló, emiatt valószínű, hogy képes megkötni és kifejezni az antigének peptidjeit. Valószínű, hogy a jövőben bizonyos MHC-genotípusok szelektív tenyésztésével sikerül a betegséggel szemben ellenállóbb fajtákat kitenyészteni.

VEVSTYPE-ANTIGENER (MHC): Den engelske forkortelsen MHC brukes oftest på norsk. Komponent i det spesifikke immunforsvaret hos fisk og andre vertebrater. MHC er en gruppe gener som koder for molekyler på celleoverflaten, inkludert MHC-klasse I og MHC-klasse II-glykoproteiner. MHC-antigener hos fisk ligner MHC-antigener hos pattedyr, og det er derfor sannsynlig at de kan binde og presentere (for immunforsvaret) antigene peptider. Det er sannsynlig at framtidig seleksjon for visse MHC genotyper vil forbedre sykdomsresistens

GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ (GUZT): Składnik specyficznego systemu immunologicznego ryb i innych kręgowców. GUZT jest zgrupowaniem genów kodujących powierzchniowe cząsteczki komórki włączając GUZT Klasy I i GUZT Klasy II glikoproteidów. GUZT ryb wydaje się być podobny do GUZT ssaków, dlatego prawdopodobnym jest, że może on wiązać obecne peptydy antygenowe. Możliwe jest, że w przyszłości selektywne rozmnażanie w pewnych genotypach GUZT może zwiększyć odporność na choroby.

MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC): Balıkları ve diğer omurgalıların spesifik immun sistemin bir bileşenidir. MHC, MHC Sınıf I ve Sınıf II MHC glycoproteins dahil hücre yüzey moleküllerinde kodlanmış bir grup gendir.Balık MHC memeli MHC benzer gibi görünüyor. MHC balık, MHC memeliye benzer gibi görünüyor bu yüzden bağlanabilir ve mevcut antigenic peptidler olabilir. Gelecekte, belirli MHC genotipler için seçici yetiştirmede hastalık direnci artıracağı muhtemeldir.

Was this helpful?
Proceso comportamental o sicológico manifestado por un organismo macho o hembra durante la reproducción.


SPAWNING BEHAVIOUR: Any physiological or behavioural processes that arise in either sex during the process of spawning.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΑΜΕΤΟΤΟΚΙΑΣ: Διαδικασίες της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς που εμφανίζονται σε ένα τουλάχιστον από τα δύο φύλα κατά την διαδικασία της ωοτοκίας.

COMPORTEMENT NUPTIAL: Processus comportemental ou physiologique manifesté pour un organisme mâle ou femelle lors du frai.

COMPORTAMENTO NUPCIAL: Proceso etolóxico ou fisiológico que xorde en cada sexo durante o proceso de desova.

ÍVÁSI VISELKEDÉS: Minden olyan élettani vagy viselkedésbeli folyamat, amely az ívás során játszódik le, mindkét ivarhoz tartozó halakban.

GYTEATFERD: Enhver fysiologisk eller atferdsmessig prosess som oppstår i begge kjønn under gyteprosessen.

ZACHOWANIE TARŁOWE: Każdy proces fizjologiczny lub behawioralny, który pojawia się zarówno u dojrzałych płciowo osobników, jak i w czasie aktu tarła.

Üreme davranışı: Yumurtlama esnasında her iki cinste ortaya çıkan fizyolojik veya davranışsal değişiklikler.

Was this helpful?
Las concentraciones de sustancias en el agua son a menudo expresadas en mg.l-1. Las unidades: partes por millón (ppm) y partes por billón (ppb) son a menudo utilizadas de manera intercambiable con mg.l-1. Sin embargo es no es aconsejable utilizar la unidad ppb, dado que un billón no significa la misma cosa en Europa (1012) que en América del Norte (109). Hay que anotar que las unidades mg/l y ppm no son estrictamente equivalentes dado que la primera es una medida de poso/vo


CONCENTRATION: The quality of a specified substance in a given amount of the medium throughout which it is distributed. Several units are currently used to describe the concentrations of substances in water. Frequently, the weight of the substance contained within 1 litre is used in a weight/volume ratio (e.g. mg/l). Such units are often used interchangeably with ratios such as parts per million (ppm; e.g. 1mg of a substance in 1 litre, i.e. 1000g, of pure water = 1 ppm). Care should be taken, however, as thes

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η ποσότητα μιας ορισμένης ουσίας σε δεδομένη ποσότητα ενός μέσου στο οποίο είναι κατανεμημένη. Η περιγραφή των συγκεντρώσεων αυτών γίνεται με διάφορες μονάδες. Συχνά χρησιμοποιείται το βάρος της ουσίας που περιέχεται σε 1 λίτρο διαλύτη (π.χ. mg l-1). Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με λόγους όπως μέρη ανά εκατομμύριο (ppm, πχ. 1mg ουσίας σε 1 λίτρο δηλ. 1000g καθαρού νερού = 1 ppm). Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή καθώς οι μονάδες αυτές είναι όγκος/όγκος ή βάρος/βάρος.

CONCENTRATION: Les concentrations de substances dans leau sont souvent exprimées en mg.l-1. Les unités : parts par million (ppm) et parts par billion (ppb) sont souvent employées de façon interchangeable avec mg.l-1. Cependant il est déconseillé dutiliser lunité ppb, puisque un billion nest pas interpreté de la même façon en Europe (1012) quen Amérique du Nord (109). Il faut noter que les unités mg/l et ppm ne sont pas strictement équivalentes puisque la première est une mesure poids/volu

CONCENTRACIÓN: Cantidade dunha substancia específica no medio no que se distribúe. As concentracións de substancias na auga son a miúdo expresadas en mg/l. As unidades: partes por millón (ppm) e partes por billón (ppb) son a miúdo utilizadas de xeito intercambiable con mg/l. Non obstante non é aconsellable utilizar a unidade ppb, dado que un billón non significa a mesma cousa en Europa (10 12) que en América do Norte (10 9). Hai que anotar que as unidades mg/l e ppm non son estritamente e

KONCENTRÁCIÓ: Valamilyen anyag mennyisége egy adott mennyiségű közegben, amelyben eloszlik. Többféle mértékegységet használnak a vízben oldott anyagok koncentrációjának leírására. Legtöbbször az egy liter vízben feloldott anyag tömegét használják tömeg/térfogat arányban (pl. mg/l). Ez az egység gyakran felcserélhető más arányokkal, mint pl. rész/millió (parts per million (ppm), pl. 1 mg anyag 1 liter, vagyis 1000g tiszta vízben = 1 ppm). Az utóbbi egységeket óvatosan kell használni, mivel ezek térfogat/térfog

KONSENTRASJON: Mengden av en spesifisert substans i et gitt mengde av mediet den er fordelt i. Ulike enheter er brukt for å beskrive konsentrasjonen av substanser i vann. Ofte brukes vekt av substansen i en liter vann i et vekt/volum forhold (f.eks. mg/l). Slike enheter blir ofte brukt vekselvis med forhold som ”parts per million” (ppm; f.eks. 1 mg av en substans i en liter, dvs 1000g reint vann = 1 ppm). En skal likevel være forsiktig siden de sistnevnte enhetene er volum/volum eller vekt/vekt forhold. En kan

KONCENTRACJA : Rodzaj konkretnej substancji w danej ilości medium, w którym jest rozprowadzana. Powszechnie stosowane jest kilka jednostek dla opisania koncentracji substancji w wodzie. Często używana jest masa substancji zawarta w 1 litrze w stosunku: masa/objętości (np. mg/l). Takie jednostki są często używane zamiennie z stosunkiem jak:1 część na milion (ppm, np. 1 mg substancji w 1 litrze, tj. w 1000 g czystej wody = 1 ppm). Należy dołożyć jednak starań, gdy te (ostatnie) jednostki są wyrażane jako stosune

KONSANTRASYON: Belirli bir ortama dağıtılan belirli maddenin kalitesinin bir ifadesidir. Su ortamındaki maddelerin konsantrasyonlarını tanımlamak için yaygın olarak yaygın olarak birkaç birim kullanılır. Yaygın olarak; bir ilitre içerisindeki maddenin ağırlığı için ağırlık/hacim oranı (mg/l) kullanılır. Benzer birimler genellikle değişebilen oranlar örneğin miliyonda bir (ppm; bir litredeki 1 mg madde, 1000 g saf su 1ppm e eşittir.) bu birimler çevrilirken dikkatli olunmalıdır. Aynı zamanda milyarda bir (ppb)

Was this helpful?
Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, CL70, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.


LETHAL CONCENTRATION: Term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (LC): Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

CONCENTRATION LETALE: Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, CL70, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

CONCENTRACIÓN LETAL: Termo utilizado para expresar cuantitativamente o grao de toxicidade dunha substancia. Neste caso, é a morte do organismo que é testemuña do criterio de toxicidade. C.L. exprésase numericamente, por exemplo CL50, CL70, que indican a porcentaxe de organismos mortos a unha concentración dada. O tempo de exposición á toxina é tamén indicado.

HALÁLOS KONCENTRÁCIÓ: Egy anyag toxicitásának számszerű kifejezése. Ebben az esetben egy szervezet pusztulása a toxicitás ismérve. A halálos koncentrációt (lethal concentration, LC) számszerű értékekkel (pl. LC50, LC70) fejezik ki, amely az adott koncentráció által megölt szervezetek százalékos arányát jelenti. Ezen kívül megadják a méregnek való kitettség idejét is.

DØDELIG KONSENTRASJON: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

KONCENTRACJA LETALNA (LC): Termin stosowany do ilościowego wyrażenia stopnia toksyczności substancji. W tym przypadku stanowi je śnięcie (śmierć) testowanej ryby (organizmu), które jest kryterium toksyczności. LC jest wyrażana liczbowo, np. LC50, LC70 wskazujące odsetek śniętych ryb (padłych zwierząt) w danej koncentracji. Podawany jest także dokładny czas ekspozycji na koncentrację danej trucizny.

ÖLDÜRÜCÜ KONSANTRASYON: Bir maddenin toksik düzey niceliğini açıklamak için kullanılan terimdir. Bu durumda, öldürücü konsantrasyon toksik kriter test organizmalarının ölümüdür. Öldürücü konsantrasyon numerik olarak açıklanır, örneğin LC50, LC70 konsantrasyonun verildiği organizmaların yüzde olarak ölümünü belirtir. Toksine maruz kalan zaman da verilebilir.

Was this helpful?
Concentración de un agente tóxico que provoca las primeras mortalidades.


INCIPIENT LETHAL CONCENTRATION: The concentration of a toxicant at which lethal effects are first observed.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η συγκέντρωση μιάς τοξικής ουσίας στην οποία αρχίζει να παρατηρείται θνησιμότητα.

CONCENTRATION LETALE: La concentration dun agent toxique qui entraine les premières mortalités.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración dun axente tóxico á que se poden observar os pimeros efectos letais.

KEZDETI HALÁLOS KONCENTRÁCIÓ: Egy mérgező anyagnak az a koncentrációja, amelynél a halálos hatás először megfigyelhető.

BEGYNNENDE DODELIG (LETAL) KONSENTRASJON: Konsentrasjonen av en gift som gir de første tegn til dødelige effekter.

LETALNA KONCENTRACJA/DAWKA (DL50): Koncentracja trucizny, przy której są obserwowane pierwsze objawy letalne.

İLK LETAL KONSANTRASYON: Öldürücü etkilerin ilk görüldüğü toksik madde konsantrasyonu.

Was this helpful?
Desviación de la condición normal, de origen conocido o no.


PATHOLOGICAL CONDITION: A deviation from the normal condition, of known or unknown cause.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Απόκλιση από το φυσιολογικό, προκαλούμενη από γνωστά ή άγνωστα αίτια.

CONDITION PATHOLOGIQUE: Une déviation de la condition normale, dorigine connue ou non.

CONDICIÓN PATOLÓXICA: Desviación da condición normal, de orixe coñecida ou non.

KÓROS ÁLLAPOT: A normális állapottól való eltérés, amelynek oka ismert vagy ismeretlen.

PATOLOGISK TILSTAND: Avvik fra normal tilstand, av kjent eller ukjent grunn.

STAN CHOROBOWY: Odchylenie od normalnego stanu zdrowotnego z wiadomej lub niewiadomej przyczyny.

PATOLOJİK DURUM: Normal durumdan bilinen veya bilinmeyen sebeple sapma.

Was this helpful?
Condiciones en medio natural o de cultivo en las cuales una población puede alcanzar una tasa de supervivencia y de crecimiento somático óptimas.


OPTIMAL GROWTH CONDITIONS: The environmental or/and cultivation conditions under which a population can achieve the maximum survival and somatic growth rate.

ΒΕΛΤIΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Οι συνθήκες περιβάλλοντος ή/και καλλιέργειας υπό τις οποίες ένας πληθυσμός επιτυγχάνει τον μέγιστο ρυθμό επιβίωσης και σωματικής αύξησης.

CONDITIONS OPTIMALES DE CROISSANCE: Les conditions en milieu naturel ou de culture dans lesquelles une population peut atteindre un taux de survie et une croissance somatique maximales.

CONDICIÓNS ÓPTIMAS DE CRECEMENTO: Condicións do medio natural e/ou de cultivo nas cales unha poboación pode alcanzar a máxima taxa de supervivencia e de crecemento somático.

OPTIMÁLIS NÖVEKEDÉSI FELTÉTELEK: Azok a környezeti és/vagy tenyésztési feltételek, amelyek között egy populáció képes elérni a maximális megmaradási arányt és növekedési teljesítményt.

OPTIMALE VEKSTBETINGELSER: Miljø- og/eller oppdrettsbetingelsene som gir maksimal vekst- og overlevelsesrate for en populasjon.

OPTYMALNE WARUNKI WZROSTU: Warunki środowiskowe lub/i hodowlane, w których populacja może osiągnąć maksymalną przeżywalność i somatyczne tempo wzrostu.

OPTİMUM BÜYÜME DURUMU: Bir populasyonun çevresel ve/veya kültür koşulları altında maksimum hayatta kalma ve somatik (bedensel) büyüme oranına erişebilmesi.

Was this helpful?
Que es presente al nacer; geneogen; estado que deriva de una anomalía embrionaria (malformación congénita).


CONGENITAL: Present at time of birth; geneogenous; used of a condition that has resulted from an embryonic aberration.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΝΟΣΟΣ: Παρούσα την στιγμή της γέννησης, κληρονομική. Ο όρος χρησιμοποιείται για καταστάσεις που είναι αποτέλεσμα εμβρυολογικής ανωμαλίας.

CONGENITAL, E: Qui est présent à la naissance; généogène; un état résultant dune anomalie embryonnaire (malformation congénitale).

CONXÉNITO/A: Que está presente no nacemento; neoxénico; estado que deriva dunha anomalía embrionaria (malformación conxénita).

KONGENITÁLIS: Születéskor jelen levő; olyan állapot leírására használják, amely valamilyen embrionális rendellenesség eredménye.

MEDFØDT (KONGENITAL): Tilstede ved fødsel, genetisk bestemt. Brukt om en tilstand som er et resultat av en embryonisk feil.

WRODZONY: Obecny w czasie urodzenia; wrodzony; termin dotyczący stanu będącego rezultatem zaburzenia rozwoju zarodkowego.

DOĞUŞTAN OLAN: Doğuştan veri var olan, genellikle embriyonik olarak kromozomlardaki anmormalliklerden meydana gelen durumlar için kullanılır.

Was this helpful?
Aumento del volumen, y cambio de la consistencia de un órgano, a causa de la acumulación de la sangre.


ENGORGEMENT: Increase of the volume and change in the consistency of an organ by accumulation of blood.

ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ: Αύξηση του όγκου και αλλοίωση ενός οργάνου προκαλούμενη από συσσώρευση αίματος.

ENGORGEMENT: Augmentation du volume, et changement de consistance dun organe, à cause dune accumulation de sang.

CONXESTIÓN: Aumento do volume, e cambio da consistencia dun órgano, por acumulación de sangue

VÉRTOLULÁS: A vér felgyülemlése egy szervben, amelynek eredményeként annak térfogata megnövekedik, alakja pedig megváltozik.

TILSTOPPING: Volumøkning og forandring i konsistens for et organ grunnet opphoping av blod.

PRZEKRWIENIE: Wzrost objętości i zmiana w konsystencji narządu w wyniku nagromadzenia się krwi.

ENKORCMENT: Kanın birikmesiyle bir organın tutarlılığındaki hacmin ve değişimin artması.

Was this helpful?
(1) Acumulación excesiva o anormal de sangre en una parte de un órgano o tejido de tal manera que sus funciones normales se ven afectadas. Puede se activa (hiperemia) o pasiva. La congestión pasiva resulta de un retorno venoso anormal y se caracteriza por el color oscuro y cianosis de sangre. (2) Congestión de branquias: acumulación excesiva de moco en las branquias, lo que impide las funciones respiratorias del pez.


CONGESTION: (1) Excessive or abnormal accumulation of blood in a part of a tissue or an organ so that the natural functions are hindered. It may be active (often called hyperaemia) or passive. Passive congestion is the result of abnormal venous return and is characterized by dark cyanotic blood. (2): Gill congestion: accumulation of excessive amounts of mucus in the gill area, impeding the respiratory function in fish.

ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ: Υπερβολική ή ανώμαλη συγκέντρωση του αίματος στους ιστούς ή στα όργανα η οποία εμποδίζει τις φυσιολογικές λειτουργίες. Η υπεραιμία είναι ενεργός ή παθητική. Η παθητική υπεραιμία είναι αποτέλεσμα ανώμαλης κολπικής επιστροφής και χαρακτηρίζεται από σκούρο κυανοειδές αίμα.

CONGESTION: (1)Accumulation excessive ou anormale de sang dans une partie dun organe ou tissu de telle sorte que ses fonctions normales sont gênées. Elle peut être active (hyperémie) ou passive. Une congestion passive résulte dun retour veineux anormal et se caractérise par la couleur foncée et cyanosée du sang. (2) Congestion des branchies: accumulation excessive de mucus des branchies, empêchant les fonctions respiratoires du poisson.

CONXESTIÓN(1): (1) Acumulación excesiva ou anormal de sangue nunha parte dun órgano ou tecido de tal maneira que as súas funcións normais vense afectadas. Pode ser activa (frecuentemente denominada hiperemia) ou pasiva. A conxestión pasiva resulta dun retorno venoso anormal e caracterízase pola cor escura e cianótica do sangue. (2) Conxestión de branquias: acumulación excesiva de moco nas branquias, o que impide as funcións respiratorias do peixe.

PANGÁS: (1) A vér túlzott mértékű vagy abnormális felhalmozódása egy szövetben vagy szervben, amely emiatt nem tudja a természetes funkcióját ellátni. Lehet aktív (ezt gyakran hiperémiának nevezik) és passzív. A passzív vértolulás a vénás vér visszatérésének zavara miatt alakul ki, és elkékült, cianotikus vér jellemzi. (2) Kopoltyúpangás: túlzott mennyiségű nyálka felhalmozódása a kopoltyúk körül, amely gátolja a halak légzését.

KONGESTION (BLODTILSRØMNING): (1) Overdreven eller unormal akkumulering av blod i en del av et vev eller organ slik at naturlige funksjoner hemmes. Den kan være aktiv (ofte kalt hyperemi) eller passiv. Passiv kongestion skyldes unormal venøs retur, og karakteriseres ved mørkt cyanotisk (blålig) blod. (2) Gjellekongestion. Opphopning av overdrevne mengder slim på gjelleoverflaten, hemmer respiratorisk funksjon hos fisk.

PRZEKRWIENIE: (1) Nadmierne lub nienormalne nagromadzanie się krwi w części tkanki lub narządu, których naturalne funkcje zostają wstrzymane. Może być ono czynne (często nazywane przekrwieniem) lub bierne. Bierne przekrwienie jest powodowane nieprawidłowym powracaniem krwi do serca (z krążenia wielkiego) i charakteryzuje się ciemnosinym kolorem krwi. (2) Przekrwienie skrzeli: nagromadzenie się nadmiernej ilości śluzu na powierzchni skrzeli, utrudniające czynności oddechowe ryb.

KONJESYON: (1) Herhangi bir organın veya dokunun normal fonksiyonlarını engelleyecek şekilde yoğun ve anormal bir şekilde kan birikmesi olayı. Bu aktif (hiperemi) veya pasif olabilir. Pasif konjesyon kirli kanın geri dönmesinden kaynaklanır ve koyu siyanotik olması ile karakterize edilir. (2) Solungaç konjesyonu: solungaçlarda aşırı ve anormal bir şekilde mukusunun birikmesi ile meydana gelir ve balığın solunun sistemini engeller.

Was this helpful?
(1) Organismo que se alimenta de otro organismo o de la materia orgánica existente; dícese de herbívoros, carnívoros, parásitos, saprofitos y todo organismo heterotrófico. (2) El último usuario/adquiridor de productos acuícolas.


CONSUMER: (1) An organism that feeds on another organism or existing organic matter, including herbivores, carnivores, parasites, saprophytic and heterotrophic organisms. (2) Final user/purchaser of aquaculture products.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: Οργανισμός που τρέφεται με άλλους οργανισμούς ή υπάρχον οργανικό υλικό. Περιλαμβάνει, φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παράσιτα, σαπρόφυτα και ετερότροφους οργανισμούς.

CONSOMMATEUR: (1) Un organisme qui se nourrit dun autre organisme ou de la matière organique existante; se dit des herbivores, carnivores, parasites, saprophytes et tout organisme hétérotrophe. (2) Le dernier utilisateur/acquéreur des produits aquacoles.

CONSUMIDOR: (1) Organismo que se alimenta doutro organismo ou da materia orgánica existente; dise de herbívoros, carnívoros, parasitos, saprófitos e todo organismo heterotrófico. (2) O usuario final de produtos acuícolas.

FOGYASZTÓ: (1) Olyan élő szervezet, amely más élő szervezetekkel vagy már jelenlevő szerves anyagokkal táplálkozik. Ide tartoznak a növényevők, ragadozók, élősködők, lebontó és heterotróf szervezetek. (2) Az akvakultúra által előállított termékek végfelhasználója/vásárlója.

KONSUMENT: (1) En organisme som beiter på en annen organisme eller eksisterende organisk materiale, medregnet herbivore, carnivore, parasittiske, saprofyttiske og heterotrofe organismer. (2) Siste bruker/kjøper av akvakulturprodukter.

KONSUMENT: (1) Organizm, który żywi się innym organizmem lub istniejącą materią organiczną; obejmuje organizmy: roślinożerne, drapieżne, pasożyty, saprofity i cudzożywne. (2) Końcowy użytkownik/nabywca produktów akwakultury.

TÜKETİCİ: (1) Bir organizmanın başka organızmayı veya ortamda var olan organik maddeleri tüketmesi, hebivor, kanivor, parazit, saprofit ve heterotrof organizmaları içerir, (2) Akuakültür ürünlerinin son kullanıcısı veya alıcs.

Was this helpful?
Tasa de utilización de oxígeno (O2 mg/Kg/hr) de organismos cultivados en un sistema de cultivo. La tasa de consumo varia según la especie cultivada, su talla y la temperatura del agua. Aumenta en función de las actividades alimentarias así como la calidad del agua (fuerte tasa de amoniaco por ejemplo).


OXYGEN CONSUMPTION: The rate of use of oxygen (O2 mg/kg/hr) by the culture organisms in a holding unit. The oxygen consumption is essentially determined by the fish species, size and water temperature. Oxygen consumption increases with feeding/swimming activity and poor water quality conditions (for example, high ammonia levels).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ: Ο ρυθμός με τον οποίο προσλαμβάνεται το οξυγόνο (Ο2 mg/κg/hr) από τους καλλιεργούμενους οργανισμούς σε μία μονάδα. Η κατανάλωση οξυγόνου καθορίζεται βασικά από το είδος των ψαριών, το μέγεθος και την θερμοκρασία του νερού. Η κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται με την διατροφική/κολυμβητική δραστηριότητα και την χειροτέρευση της ποιότητας του νερού (π.χ. υψηλά επίπεδα αμμωνίας).

CONSOMMATION DOXYGENE: Le taux dutilisation doxygène (O2 mg/Kg/hr) des organismes cultivés dans un système délevage. Le taux de consommation est fonction de lespèce cultivée, sa taiile et la température de leau. Il augmente en fonction des activités alimentaires et natatoires ainsi quavec la mauvaise qualité de leau (fort taux dammoniaque par exemple).

CONSUMO DE OSÍXENO: Taxa de utilización de osíxeno (O2 mg/kg/h)por organismos cultivados nun sistema de cultivo. A taxa de consumo varía segundo a especie cultivada, o seu talle e a temperatura da auga. O consumo de osíxeno aumenta coa alimentación/natacion e con pobre calidade de auga (forte taxa de amoníaco por exemplo).

OXIGÉNFOGYASZTÁS: Egy tartóegységben lévő tenyésztett szervezetek oxigénfelhasználásának mértéke (O2 mg/kg/hr). Az oxigénfogyasztás függ a hal fajától, méretétől és a vízhőmérséklettől. A táplálkozási vagy mozgási aktivitás, illetve a gyenge vízminőség (pl. magas ammóniaszint) növeli az oxigénfogyasztást.

OKSYGENFORBRUK: Forbruk av oksygen (O2 mg/kg/time) hos en organisme, målt i et respirasjonskammer. Oksygenforbruk hos fisk er avhengig av art, størrelse og vanntemperatur. Øker ved fôring/svømming og dårlig vannkvalitet (f.eks., mye ammoniakk).

KONSUMPCJA TLENU: Tempo zużycia tlenu (O2 mg/kg/h) przez hodowane organizmy w urządzeniu akwakultury. Konsumpcja tlenu z zasady jest określana przez gatunek, wielkość ryb i temperaturę wody. Konsumpcja tlenu wzrasta z intensywnością żywienia i aktywnością pływania ryb oraz niskim stanem jakości wody, np. przy wysokich poziomach amoniaku.

Oksijen tüketimi: Kültür canlılarının bulundukları ortamdaki kullandıkları oksijen oranı. Oksijen tüketimi esas olarak balık türleri, boyutları ve su sıcaklığına bağlıdır. Beslenme yüzme aktiviteleri ve düşük su kalitesine bağlı olarak artar (örneğin yüksek amonyum seviyesi).

Was this helpful?
Capacidad de un agente patógeno, infeccioso o parásito, a propagarse en un huésped.


CONTAGIOUSNESS: The capacity for an infectious or parasitic disease to spread to a host.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα μιας μολυσματικής ή παρασιτικής ασθένειας να μεταδίδεται σε έναν νέο ξενιστή.

CONTAGIOSITE: La capacité dun agent pathogène, infectieux ou parasite, à se propager parmi lhôte.

CAPACIDADE DE CONTAXIO: Capacidade dun axente patóxeno, infeccioso ou parasito, a propagarse nun hospedador.

JÁRVÁNYOSSÁG: Egy fertőző vagy parazita által okozott betegség képessége arra, hogy a gazdaszervezetek között elterjedjen.

SMITTSOMHET: Evnen til en infeksjons- eller parasittisk sykdom til å spre seg til en vert.

ZAKAŹNOŚĆ: Zdolność zakaźna lub pasożytnicza choroby rozszerzania się na żywiciela (gospodarza).

BULAŞICI: İnfeksiyoz veya parazitik bir hastalığın konakçıya yayılma kapasitesi

Was this helpful?
Desorden gastrointestinal que normalmente dura hasta 3 días causada por laingestión de marisco producido en aguas que contienen altas concentraciones de dinoflagelados Dinophysis fortii y D. Acuminata y toxinas asociadas. Se descubrió inicialmente en Japón en 1976 y existen ahora episodios en todo el mundo en donde se cultiva marisco. Las toxinas específicas son el ácido akodoico, dinofisistoxinas y pectetoxinas.


DIARRHOETIC SHELLFISH POISONING: DSP: Gastro- intestinal disorder usually lasting up to three days caused by ingestion of shellfish produced in waters containing high concentrations of the armoured dinoflagellates Dinophysis fortii and D.acuminata. First recognised in Japan in 1976, now occurring worldwide in shellfish farming areas. The specific toxins are okadoic acid, dinophysistoxines and pecteotoxins.

ΔΙΑΡΡΟΪΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Γαστρεντερική διαταραχή η οποία προκαλείται μετά από βρώση θαλασσινών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε νερά με υψηλή συγκέντρωση των δυνομαστιγοφόρων Dinophysis fortii και D. acuminata και της σχετικές τοξίνες. Τα είδη αυτά παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1976, και αποτελούν σοβαρό πρόβλημα των υδατοκαλλιεργειών, σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας των τοξινών (ακοδοϊκό οξύ, δυνοφυσιοτοξίνες και πηκτοτοξίνες) που παράγουν.

INTOXICATION DIARRHEIQUE : Maladie gastro-intestinale qui dure jusqu’à trois jours, provoquée par l’ingestion de coquillages élevés dans des eaux contenant des fortes concentrations des dinoflagellés Dinophysis fortii et D. acuminata . Les toxines responsables sont l’acide akodoïke, les dinophysistoxines et les pecteotoxines.

ENVELENAMENTO POR TOXINA DIARRÉICA: DSP: Desorde gastrointestinal que normalmente dura ata 3 días causada pola inxestión de moluscos producidos en augas que conteñen altas concentracións de dinoflaxelados tóxicos Dinophysis fortii e D. Acuminata. Descubriuse inicialmente en Xapón en 1976 e agora existen episodios en calquera zona do mundo onde se cultiven moluscos. As toxinas específicas son o ácido okadaico, dinofisistoxinas e pectetoxinas.

HASMENÉSES KAGYLÓMÉRGEZÉS: Legfeljebb három napig tartó gyomor-bélrendszeri megbetegedés. Olyan vízben nevelt kagylók fogyasztásának hatására alakul ki, amely magas koncentrációban tartalmazza a Dinophysis fortii és D.acuminata kovamoszatokat. Először Japánban írták le 1976-ban, de ma már világszerte előfordul. A mérgezést okozó anyagok a dinofízistoxinok és a pekteotoxinok.

DIARETISK SKALLDYRFORGIFTNING (DSP): Mage/tarm syke som varer opp til tre dager, grunnet konsum av skalldyr som er produsert i vannmasser med høyt innhold av de armerte dinoflagellatene Dinophysis fortii og D. acuminata . Ble først oppdaget i Japan i 1976, men forekommer nå i områder det drives skalldyroppdrett over hele verden. De spesifikke DSP-giftene er ”akodoic acid”, dinophysistoksiner og pecteotoksiner.

BIEGUNKOWE ZATRUCIE MAŁŻY (DSP) : Zaburzenie żołądkowo-jelitowe małży trwające zwykle trzy dni, a powodowane hodowlą w wodach o wysokich koncentracjach bruzdnicDinophysis fortii i D. acuminata pokrytych pancerzykami. Pierwszy raz rozpoznane w 1976 roku w Japonii, a obecnie występuje w hodowlach małży na całym świecie. Wydzielają toksyny z grupy: chemotoksyny (np. mikrocystyny, noduloryna), neurotoksyny (np. anatotoksyna-a i saxitoksyna), endoksyny lipopolisacharydy (LPS).

DİYARETİK KABUKLU ZEHİRLENMESİ(İshal yapıcı kabuklu zehirlenmesi): Yüksek konsantrasyonda zırhlı dinoflagellat Dinophysis fortii ve D.acuminata içeren suların mahsülü kabukluların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan ve genellikle 3 gün içinde sonlanan mide-barsak bozuklukları. İlkkez 1976da Japonyada tanımlandı, şimdilerde dünya çapında kabuklu yetiştiricilik alanlarında bulunmaktadır. Özel toksinleri akadoik asit, dinofiysistoksinler ve pekteotoksinlerdir.

Was this helpful?
Introducción directa o indirecta, a causa de las actividades del hombre, de sustancias o de energía en el ambiente y que tiene efectos nefastos para los organismos vivos. La acuicultura sufre deterioro de la calidad de agua por las aguas residuales, pesticidas y desagües industriales. La acuicultura también puede ser contaminante si está mal gestionada.


POLLUTION: The introduction by human activities, directly or indirectly, of substances or energy into the environment resulting in deleterious effects on living organisms. While aquaculture often suffers from specific impairments of water quality by sewage, pesticides, and industrial wastes, it can, as an industry, also negatively affect the environment if not properly managed.

ΡΥΠΑΝΣΗ: Η εισαγωγή μέσω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στο περιβάλλον με επιβλαβείς επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Μολονότι η υδατοκαλλιέργεια συχνά υποφέρει από την κακή ποιότητα νερού λόγω των αστικών λυμάτων, των φυτοφαρμάκων και των βιομηχανικών αποβλήτων, προκαλεί και η ίδια, όταν η διαχείρισή της δεν είναι η ορθή προβλήματα στο περιβάλλον.

POLLUTION: Introduction directe ou indirecte, à cause des activités de lhomme, de substances ou dénergie dans lenvironnement ayant des effets nuisibles pour les organismes vivants. Alors que laquaculture souffre par la déterioration de la qualité deau par le rejet des eaux usées, pesticides et rejets industrielles, laquaculture industrielle peut également polluer lenvironnement si elle est mal gérée.

CONTAMINACIÓN, POLUCIÓN: Introdución directa ou indirecta, a causa das actividades do home, de substancias ou de enerxía no ambiente e que ten efectos nocivos para os organismos vivos. A acuicultura sofre deterioración da calidade de auga polas augas residuais, pesticidas e escouras industriais. A acuicultura, como industria que é, tamén pode ser contaminante se está mal xestionada.

SZENNYEZÉS: Az élő szervezetek számára káros anyagok vagy energia környetetbe kerülése emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként. Habár az akvakultúra számára is káros a szennyvíz, növényvédőszerek és ipari hulladék által okozott szennyezés, iparágként maga is negatív hatással lehet a környezetre.

FORURENSNING: Innføring av substanser eller energi i miljøet ved menneskelig aktivitet, direkte eller indirekte, som gir skadelige effekter på levende organismer. Dårlig vannkvalitet grunnet kloakk, pesticider eller utslipp fra industri er ofte et problem for oppdrettsvirksomhet, som selv kan selv ha negative effekter på miljøet.

ZANIECZYSZCZENIE: Wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności ludzkiej substancji lub energii do środowiska powodującej szkodliwe oddziaływanie na żywe organizmy. Podczas gdy akwakultura często cierpi na skutek szczególnego pogorszenia jakości wody przez ścieki, pestycydy i ścieki przemysłowe, może ona, podobnie jak przemysł, wpływać także negatywnie na środowisko, o ile właściciel nie rozwiąże problemu zanieczyszczeń.

KİRLİLİK: İnsansal aktiviteler tarafından, maddelerin veya enerjinin direkt yada endirekt olarak çevreye girişinden kaynaklanan yaşayan organizmalar üzerindeki sağlığa zararlı etkiler. Su ürünleri yetiştiriciliği çoğunlukla kanalizasyon, pestisitler ve endüstriyel atıklar tarafından su kalitesinin spesifik bozulmasından muzdarip iken, endüstri de olduğu gibi su yetiştiriciliği de uygun bir şekilde yönetilmediği takdirde çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açar.

Was this helpful?
Individuo que expande agentes infecciosos (mediante feces o otra descarga corporal por ejemplo).


SHEDDER: An individual which sheds infective agents (via faeces or other body discharges).

ΜΟΛΥΝΤΗΣ: Ατομο που αποβάλλει μολυσματικούς παράγοντες (μέσω κοπράνων ή άλλων σωματικών εκκριμάτων).

CONTAMINATEUR: Un individu qui répand des agents infectieux (par lintermédiare des fèces ou autre décharge corporelle par exemple).

PORTADOR: Individuo que expande axentes infecciosos (mediante feces ou outras emisións corporais).

ÜRÍTŐ: Olyan egyed, amely fertőző szervezeteket ürít (az ürülékkel vagy testváladékokkal).

SMITTEBÆRER : En organisme som sprer en smittsom sykdom (via feces eller andre kroppslige utskillinger).

ROZNOSICIEL : Osobnik, który wydala zakażające czynniki (w odchodach lub innych wydzielanych substancjach).

BOŞALTICI HAYVAN: Enfekte maddeleri (dışkı veya vücud atıkları) boşaltan birey veya canlı.

Was this helpful?
Medida de la acidez o de la basicidad (alcalinidad) de una solución. Ver pH.


HYDROGEN ION CONCENTRATION: A measure of the acidity or basicity of solutions. See pH.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ: Μέτρο της οξύτητας ή βασικότητας των διαλυμάτων. Βλ. pH.

TENEUR EN IONS DHYDROGENE: Mesure de lacidité ou de la basicité dune solution. Voir pH.

CONTIDO EN HIDROXENIÓNS: Medida da acidez ou da basicidade (alcalinidade) dunha solución. Ver pH.

HIDROGÉNION-KONCENTRÁCIÓ: Oldatok savaságának vagy lúgosságának mértéke. Ld. pH.

HYDROGENIONKONSENTRASJON: Et mål på surhet eller basisitet i løsninger. Se pH.

STĘŻENIE JONU WODOROWEGO: Miara kwasowości lub zasadowości roztworów. Patrz pH.

HİDROJEN İYONU KONSANTRASYONU: Çözeltin asitlk veya bazlığının ölçümü. Bakınız pH.

Was this helpful?
Verificación de la validez de una experiencia sobre un organismo, sea por omisión de una sustancia o condición experimental (control negativo), o sea por adición de una sustancia o condición experimental (control positivo).


CONTROL: To check an experiment or test by using an organism with the experimental substance or condition omitted (negative control). To check an experiment or test with a known positive substance or condition included (positive control).

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ελεγχος της ορθότητας ενός πειράματος ή εφ ενός οργανισμού, είτε απουσία μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (αρνητικός μάρτυρας) είτε με προσθήκη μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (θετικός μάρτυρας).

CONTROLE: Vérification de la validité dune expérience sur un organisme, soit par lomission dune substance ou condition expérimentale (contrôle négatif), soit par laddition dune substance ou condition expérimentale (contrôle positif).

CONTROL: Verificación da validez dunha experiencia ou ensaio sobre un organismo, sexa por omisión dunha substancia ou condición experimental (control negativo), ou sexa por adición dunha substancia ou condición experimental (control positivo).

KONTROLL: Egy kísérlet vagy teszt ellenőrzésére használt szervezet, amelynél a kísérleti anyagot vagy feltételt nem alkalmazzuk (negatív kontroll). Egy kísérlet vagy teszt ellenőrzésére használt szervezet, amelynél egy ismert, pozitív anyagot vagy feltételt alkalmazunk (pozitív kontroll).

KONTROLL: Kontrollering av et eksperiment eller en test ved a bruke en organisme som ikke utsettes for de eksperimentelle substansene eller forholdene (negativ kontroll). A kontrollere et eksperiment eller en test ved a inkludere kjente positive substanser eller miljoforhold (positiv kontroll).

KONTROLOWANIE/SPRAWDZANIE: Sprawdzanie eksperymentu lub testu używając organizmu i badanej substancji, względnie pominiętych czynników (warunków) środowiskowych (sprawdzanie negatywne). Sprawdzanie eksperymentu lub testu o pozytywnym wyniku ze znaną substancją, albo stosowanymi warunkami (sprawdzanie pozytywne).

KONTROL: Bir deneyi ya da testi deneysel maddeyle organizmayı kullanarak ya da koşul belirtmeden kontrol etmek (negatif kontrol). Bir deneyi ya da testi bilinen bir pozitif maddeyle ya da koşul belirterek kontrol etmek (pozitif kontrol).

Was this helpful?
El sistema general de las actividades técnicas que miden los atributos y rendimiento de un proceso, tema o servicio sobre los standards definidos, para verificar que están de acuerdo con los requerimientos establecidos por el cliente. Standar de calidad: Standar definido y programado por las autoridades respectivas para asegurar que un producto o la calidad de su producción se mantiene y mejora.


QUALITY CONTROL: The overall system of technical activities that measures the attributes and performance of a process, item or service against defined standards to verify that they meet the stated requirements established by the customer.

Ποιοτικός έλεγχος: Σύστημα τεχνικών δραστηριοτήτων με τις οποίες μετρώνται τα χαρακτηριστικά και η απόδοση μιας διαδικασίας, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα με σκοπό την εξασφάλιση των προδιαγραφών που έχουν θέσει οι πελάτες.

CONTROLE DE QUALITÉ: Totalité du système d’activités techniques permettant d’évaluer les attributs et les performances d’un procédé, entité ou service par rapport à des standards définis afin de vérifier leur compatibilité avec les besoins affichés établis par le client.

CONTROL DE CALIDADE: O sistema xeral no que se inclúen as actividades técnicas que miden os atributos e resultados dun proceso, tema ou servizo sobre os estándares definidos, para verificar que están de acordo cos requirimentos establecidos polo cliente.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS: Olyan technikai tevékenységek összessége, amelyek egy folyamat tulajdonságait és teljesítményét értékelik bizonyos meghatározott szabványok alapján, ezzel biztosítva azt, hogy az megfeleljen a vevő által felállított követelményeknek.

KVALITETSKONTROLL: Det samlete systemes av tekniske virksomheter som måler egenskapene og prestasjonene til en prosess, artikkel eller tjeneste mot definerte standarder for å kontrollere om de møter de fastsatte betingelsene bestemt av kunden.

KONTROLA JAKOŚCI: Ogólny system czynności technicznych, który ocenia właściwości i wykonywane czynności, artykuły lub usługi, wbrew zdefiniowanym standardom, celem sprawdzenia, czy spełniają one ustalone przez klientów wymagania.

KALİTE KONTOL: Bir üretim sürecinin teknik aktivitelerini ölçen genel bir sistemdir, tüketicinin beklentileri ile ürün veya servisin belirlenen standartlarda olup olmadığını doğrular.

Was this helpful?
Proceso por lo cual las características sexuales de un organismo cambian. Este cambio es normalmente inducido por la inyección de hormonas sexuales con el fin de producir peces con el fenotipo de un sexo, pero que son genéticamente del otro sexo.


SEX REVERSAL: Process by which the sexual characteristics of fish are changed, usually through sex hormones. This produces fish which are phenotypically of one sex yet genetically of the other.

ΑΝΤIΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΟΥ: Διεργασία με την οποία τα φυλετικά χαρακτηριστικά του ψαριού αλλάζουν. Συνήθως η αλλαγή αυτή προκαλείται με την βοήθεια ορμονών. Τα παραγόμενα ψάρια που είναι φαινοτυπικά ενός φύλου αλλά γενετικά του αντιθέτου φύλου.

RENVERSEMENT DE SEXE: Processus par lequel les caractéristiques sexuelles dun organisme sont changées. Ce changement est habituellement induit par ladministration dhormones sexuelles dans le but de produire des poissons au phénotype dun sexe, mais qui reste génétiquement de lautre.

REVERSIÓN SEXUAL: Proceso polo que cambian as características sexuais dun peixe, normalmente mediante hormonas sexuais. Isto produce peixes que son fenotipicamente dun sexo aínda que xenotipicamente son doutro.

IVARÁTFORDÍTÁS: Olyan eljárás, amellyel meg lehet változtatni a halak nemi jellegeit, általában nemi hormonok alkalmazásával. Olyan halakat lehet így előállítani, amelyek fenotípusosan az egyik ivarhoz tartoznak, genetikai szempontból viszont a másikhoz.

KJØNNSSKIFTE: Prosess der kjønnskarakterene hos fisk forandres, vanligvis ved hormonbehandling. Dette fører til produksjon av fisk som er fenotypisk et kjønn, mens de er genotypisk motsatt kjønn.

PRZEOBRAŻENIE PŁCI: Proces, w którym cechy płciowe ryb są zmieniane, zwykle przez hormony płciowe. Otrzymuje się ryby, które fenotypowo są podobne do jednej płci, jednak genetycznie do drugiej.

Cins değiştirme: Genellikle cinsel hormonlarının etkisiyle balıkların seksüel karakterinin değişmesi işlemidir. Bu işlem balıkların fenotip olarak bir cinsiyet, genetik olarak diğer cinsiyet olmasını sağlar.

Was this helpful?
Subclase de crustáceos de pequeñas tallas (algunos milímetros de longitud), sin ojos compuestos ni carcasa, normalmente seis pares de apéndices natatorios torácicos, sín apéndices abdominales. Algunas especies son parásitas de peces de cultivo, mientras que otras sirven de comida para las larvas de peces.


COPEPODS: Subclass of Crustacea. Mostly small (a few mm long) no compound eyes or carapace. Usually six pairs of swimming limbs on thorax, no appendages on abdomen. Some copedod species are known to be parasitic to cultivated fish, e.g., sea lice, while others are used as food for fish larvae.

ΚΩΠΗΠΟΔΑ: Υποκλάση των Καρκινοειδών. Μικρά ζώα (λίγα mm μήκους) χωρίς σύνθετα μάτια ή κεφαλοθώρακα. Εχουν 6 ζεύγη θωρακικών κολυμβητικών ποδιών και κανένα κοιλιακό εξάρτημα. Μερικά κωπήποδα είναι γνωστά ως παράσιτα των καλλιεργούμενων ψαριών (π.χ. θαλάσσια ψείρα), ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις νύμφες των ψαριών.

COPEPODE: Sous classe de crustacés de petites tailles (quelques millimètres de longueur), sans yeux composés ni carapace, habituellement six paires dappendices natatoires thoraciques, pas dappendices abdominaux. Quelques espèces sont parasites des poissons délevage, tandis que dautres servent de nourriture aux larves de poissons.

COPÉPODO: Subclase de crustáceos de pequeno tamaño (algúns milímetros de lonxitude), sen ollos compostos nin exoesqueleto endurecido, normalmente con seis pares de apéndices natatorios torácicos, sen apéndices abdominais. Algunhas especies son parasitas de peixes de cultivo, mentres que outras serven de comida para as larvas de peixes.

COPEPODA: A rákok (Crustacea) egyik alosztálya. Általában kisméretűek (néhány mm hosszúak), nincs összetett szemük vagy páncéljuk. A toron rendszerint hat pár úszóvégtagjuk van., a potrohon nincsenek függelékeik. Néhány Copepoda faj a tenyésztett halfajok ismert élősködője, pl. a haltetű, mások viszont a halivadékok táplálására használhatók.

HOPPEKREPS (COPEPODA): Underklasse av krepsdyr. Stort sett små (et par mm lange), uten sammensatte øyne eller ryggskjold. Vanligvis seks par svømmeføtter på brystet (thorax), ingen bein på haleleddene (abdomen). Noen arter av hoppekreps er parasitter på fisk, og da spesielt oppdrettsfisk (f.eks. lakselus), mens andre er fôrorganismer for fiskelarver.

WIDŁONOGI (Copepoda): Podklasa skorupiaków. Przeważnie małe (o długości kilku mm) o niezłożonych oczach i pancerzu. Na tułowiu zwykle sześć par kończyn pływnych, brak odnóży na odwłoku. Niektóre gatunki widłonogów są znane jako pasożyty hodowanych ryb, np. Lernaea elegans, podczas gdy inne są używane jako pokarm dla larw ryb.

KOPEPODS: Eklembacaklı kabukluların alt sınıfı. Genellikle küçük (birkaç mm uzunluğunda), petek gözleri ya da kabuğu yoktur. Genellikle toraksda altı çift yüzme bacakları vardır ve karın bölgesine vücut uzantısı yoktur. Deniz bitleri gibi bazı copedod türleri kültür balıkları için parazit olarak bilinmekte, diğerleri ise balık larvası için yiyecek olarak kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Membrana transparente exterior del globo ocular de Vertebrados o de ojos compuestos de un crustáceo.


CORNEA: The transparent epithelium and connective tissue at the surface of the eye of vertebrates and the outer part of the compound eye of a crustacean.

ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝ: Το διαφανές επιθήλιο του συνδετικού ιστού της επιφάνειας του ματιού των σπονδυλωτών και το εξωτερικό τμήμα του σύνθετου ματιού των καρκινοειδών.

CORNEE: Membrane transparente extérieure du globe oculaire des Vertébrés ou de loeil composé dun crustacé.

CÓRNEA: Membrana transparente exterior do globo ocular nos Vertebrados ou do ollo composto dos crustáceos.

SZARUHÁRTYA: Átlátszó hám- és kötőszövet a gerincesek szemének felszínén, illetve a rákok összetett szemének külső része.

HORNHINNE (CORNEA): Gjennomsiktig epitel og bindevev på øyets overflate hos virveldyr (vertebrater), og ytre delen av det sammensatte øyet hos krepsdyr.

ROGÓWKA: Przezroczysty nabłonek i tkanka łączna na powierzchni oka kręgowców oraz zewnętrzna część oka złożonego skorupiaków.

KORNEA: Omurgalıların gözlerinin yüzeyindeki şeffaf epitel ve bağ dokusu ve kabuklu deniz canlılarının petek gözlerinin dış kısmı.

Was this helpful?
Cualquiera de las diferentes estructuras celulares o pluricelulares de pequeño tamaño del cuerpo presentes en el cuerpo, especialmente glóbulos rojos o blancos.


CORPUSCLE: Any of various cellular or small multicellular structures in the body, especially a red or white blood cell.

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ: Οποιεσδήποτε κυτταρικές ή μικρές κυτταρικές δομές στο σώμα, κυρίως ερυθρά ή λευκά αιμοσφαίρια.

CORPUSCULE: Toute petite structure variée, cellulaire ou multicellulaire, particulièrement les globules sanguins blancs ou rouges.

CORPÚSCULO: Calquera das diferentes estruturas celulares ou pluricelulares de pequeno tamaño do corpo presentes no corpo, especialmente glóbulos vermellos ou brancos.

TESTECSKE: A test valamely egysejtű vagy kisméretű többsejtű struktúrája, főként a vörösvértestek vagy fehérvérsejtek.

LEGEME: Diverse enkelt- eller multicellulære strukturer i kroppen, spesielt røde og hvite blodlegemer.

CIAŁKA: Wszelkie struktury jedno- lub wielokomórkowe w ciele, zwłaszcza krwinki czerwone lub białe.

KORPÜSKÜL: Vücuttaki çeşitli hücresel veya küçük çok hücreli yapıların herbiri, özellikle al veya ak kan hücresi.

Was this helpful?
Pequeñas formaciones blanquecinas situadas en la mitad del riñón y que participan en la regulación del calcio produciendo la hormona teleocalcina.


CORPUSCLES OF STANNIUS: Small white bodies situated in the mid-kidney, participating in the regulation of calcium levels by producing the hormone teleocalcin.

ΣΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ STANNIUS: Μικρά άσπρα σωμάτια τα οποία βρίσκονται στην κεντρική περιοχή του νεφρού, υπεύθυνα για την παραγωγή της ορμόνης τελεοκαλσίνη η οποία συμμετέχει στη ρύθμιση των ιόντων ασβεστίου.

CORPUSCULES DE STANNIUS : Corps blancs situés au niveau du rein moyen et qui participent à la régulation des taux de calcium en libérant l’hormone téléocalcine.

CORPÚSCULOS DE STANNIUS: Pequenas formacións esbrancuxadas situadas na metade do ril e que participan na regulación do calcio producindo a hormona teleocalcina.

STANNIUS-TESTEK: A vese középső részén található, kisméretű, fehér testek, amelyek a kalciumszint szabályozásában vesznek részt a teleokalcin nevű hormon termelésével.

STANNIUSLEGEMER: Små lyse celleklumper i midtre del av nyren. Produserer hormonet stanniocalcin (teleocalcin, hypocalcin) som bidrar i reguleringen av kalsiumnivået.

CIAŁKA STANNIUSA: Małe białe ciałka położone w środkowej nerce, biorące udział w regulacji poziomów wapnia poprzez wytwarzanie hormonu hipokalcyny.

CORPUSCLES OF STANNIUS: Hormon teleokalkin üretimi tarafından kalsiyum seviyesinin düzenlenmesi amacıyla , böbrek ortasında bulunan küçük beyaz kütle.

Was this helpful?
Tasa de deterioro de un alimento desde alta calidad hasta una calidad muy baja al punto de rendirlo inapropiado para el consumo.


PERISHABILITY: The rate at which food deteriorates from a high quality to a low quality condition, eventually rendering it unfit for consumption.

ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ: Ο ρυθμός με τον οποίο υποβαθμίζεται η υψηλή ποιότητα μιας τροφής ως το σημείο που η τροφή γίνεται ακατάλληλη προς βύωση.

PUTRESCIBILITE: Le taux de détérioration dun aliment depuis la haute qualité jusquà une qualité basse au point de le rendre impropre à la consommation.

CORRUPTIBILIDADE: Taxa de deterioración dun alimento dende alta calidade ata unha calidade moi baixa, finalmente faise inapropiado para o consumo.

ROMLÉKONYSÁG: Annak mértéke, hogy egy élelmiszer milyen gyorsan válik jó állapotúból rosszá, végül pedig fogyasztásra alkalmatlanná.

FÔRRINGELSE: Prosessen der fôr går over fra å være av høy kvalitet til å være av lav kvalitet, fører til slutt til at fôret blir uspiselig.

PSUCIE SIĘ (towaru): Tempo, w którym żywność ulega psuciu od stanu wysokiej do niskiej jakości, a ostatecznie przekazuje się ją do konsumpcji, jako już nienadającą się do jedzenia.

DAYANIKSIZLIK, KOLAY BOZULABİLİRLİK: Yiyeceğin yüksek kaliteden düşük kaliteli duruma geçiş oranı, sonuç olarak tüketim için uygunsuz hale dönüşmesi

Was this helpful?
Burbujas de aire emitidas a través de agujeros más o menos distanciados de un tubo situado en el fondo del agua al que llega aire comprimido.


AIR BUBBLE CURTAIN: A continuous stream of air bubbles emitted from a sunken hose perforated at intervals through which compressed air is released.

ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ: Συνεχές ρεύμα φυσαλίδων αέρα που αναδύεται από ένα βυθισμένο διάτρητο ανά διαστήματα σωλήνα, δια μέσω του οποίου διοχετεύεται πεπιεσμένος αέρας.

RIDEAU DAIR: Bulles dair émises en continu par des perforations plus ou moins espacées sur un tuyau dair comprimé placé au fond de leau.

CORTINA DE AIRE: Burbullas de aire emitidas a través de buratos máis ou menos distanciados ao longo dun tubo situado no fondo da auga ao que chega aire comprimido.

LÉGBUBORÉK-FÜGGÖNY: Egy víz alá merített, perforált tömlőből kibocsátott, állandó intenzitású légbuborék-áramlat.

LUFTBOBLEGJERDE: Kontinuerlig strøm av luftbobler avgitt fra en nedsenket perforert slange som er koblet til en kompressor.

PRZEGRODA POWIETRZNA (p. pęcherzykowa): Ciągły strumień pęcherzyków powietrza emitowany w pewnych odstępach z zanurzonego perforowanego węża, przez który uwalniane jest sprężone powietrze.

HAVA KABARCIKLI PERDE: Su altında Batık bir hortum içinden (çorap) sürekli hava basılarak serbest brakılması.

Was this helpful?
Burbujas de aire emitidas continuamente por los agujeros de una manguera situado en el fondo del agua dónde pasa aire comprimido; actúa como barrera restringiendo o guiando el movimiento de ciertos peces.


BUBBLE FENCE (SCREEN): A continuous stream of air bubbles emitted from a sunken hose or pipe, perforated at intervals, through which compressed air is released; acts as a fence by restricting or guiding movement of some fish species.

ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ: Συνεχής ροή φυσαλίδων που αναδύονται από κατά διαστήματα διάτρητους ποντισμένους σωλήνες, μέσω των οποίων διοχετεύεται πεπιεσμένος αέρας. Δρα ως παραπέτασμα το οποίο περιορίζει ή καθοδηγεί την κίνηση ορισμένων ειδών ψαριών.

BUBBLE FENCE/RIDEAU DAIR: Bulles dair émises en continu par des perforations éspacées sur un tuyau placé au fond de leau dans lequel passe de lair comprimé; agit comme une barrière en restreignant ou guidant les mouvements de certains poissons.

CORTINA DE BURBULLAS: Burbullas de aire emitidas continuamente polos buratos dunha mangueira situado no fondo da auga por onde pasa aire comprimido; actúa como barreira restrinxindo ou guiando o movemento de certos peixes.

BUBORÉKFAL: Egy víz alá merített, perforált tömlőből kibocsátott, állandó intenzitású légbuborék-áramlat; felhasználható bizonyos halfajok mozgásának korlátozására vagy irányítására.

BOBLEGJERDE: Kontinuerlig strøm av luftbobler avgitt fra en nedsunket ledning med hull i faste intervall. Drives av komprimert luft. Virker som et gjerde ved å hindre eller lede bevegelse av fisk.

PRZEGRODA/KURTYNA POWIETRZNA: Ciągły strumień emitowanych pęcherzyków powietrza z zanurzonych i w odstępach perforowanych węży lub rur, przez które uwalniane jest sprężone powietrze, działające jak kurtyna odgradzająca lub kierująca ruchem niektórych gatunków ryb.

HAVA KABARCIĞI ÇİTİ (EKRAN): Batık hortum ya da borudan delikli aralıklarla devamlı hava kabarcığı akımı çıkarmak suretiyle basınçlı hava salımı; bazı balık türlerinin hareketlerini sınırlayıcı ya da yol gösterici bir çit gibi davranır.

Was this helpful?
Glucocorticoide conocido también como hidrocortisona, una de las hormonas esteroides producidas por las glándulas adrenales de los vertebrados (interrenales en los peces). Participa en la transformación de proteínas hasta azúcares, lo que induce un incremento de la glucosa en sangre y también afecta al metabolismo lipídico y proteínico. Estimula la fosforilación en el músculo, mejorando su rendimiento. Se secreta en grandes cantidades en situaciones de estrés, manifestándose en incremento de glu


CORTISOL: A glucocorticosteroid, also known as hydrocortisone, one of the steroid hormones produced by the adrenal cortex. The hormone participates in, i.a., protein to sugar transformations, which induce a blood glucose level increase and also affects protein and lipid metabolism. It stimulates phosphorylation in muscles, thereby improving their performance. It is secreted in large amounts under stressful conditions, resulting in increased blood glucose. In addition, it enhances the aorta smooth muscle

ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ: Μια γλυκοκορτικοειδή ορμόνη γνωστή και ως υδροκορτιζόνη που παράγεται από το φλοιό των επινεφριδίων και προάγει τη σύνθεση της γλυκόζης. Είναι υπεύθυνη για την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, επηρεάζοντας ταυτόχρονα το μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. Βελτιώνει την απόδοση των μυών καθώς ενεργοποιεί το μηχανισμό της φωσρφορυλίωση. Εκκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες σε συνθήκες στρες με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Αυξάνει επίσης την ευαισθησ

CORTISOL: Hormone glucocorticosteroid produite par le cortex de la glande adrénale ; appelé également hydrocortisone. Cette hormone stimule les transformations de protéine en sucres, augmentant le taux de glycémie et affectant le métabolisme protéique et lipidique. Augmente la performance musculaire en stimulant la phosphorylation. Secrétées en grande quantité dans des conditions de stress, augmentant la glycémie et sensibilisant les muscles lisse de l’aorte envers l’adrénaline. Connue également pour ces

CORTISOL: Glucocorticoide coñecido tamén como hidrocortisona, unha das hormonas esteroides producidas polas glándulas adrenais (en concreto, o córtex adrenal) dos vertebrados (interrenais nos peixes). Participa na transformación das proteínas en azucres, o que induce un incremento da glicosa en sangue e do metabolismo lipídico e proteico. Estimula a fosforilación no músculo, mellorando o seu rendemento. Se secreta en grandes cantidades en situacións de estrés, manifestándose en incremento de glicosa en sa

KORTIZOL: Hidrokortizon néven is ismert glükokortikoid, a mellékvesekéreg által kiválasztott szteroidhormon. Fontos szerepe van a fehérjék cukrokká alakításában, amely növeli a vércukorszintet és befolyásolja a fehérje- és lipidanyagcserét. Serkenti a foszforilációt az izmokban, ezzel növeli azok teljesítőképességét. Stresszelt körülmények között nagy mennyiségben termelődik, amely a vércukorszint emelkedéséhez vezet. Ezen kívül növeli az aorta simaizomzatának az adrenalin-érzékenységét. Gyulladásgátló, a

KORTISOL: Et glukokortikosteroid, også kjent som hydrokortison. Et av steroidhormonene produsert av binyrebarken (interrenallegemene hos fisk). Hormonet påvirker bl.a. protein og lipid metabolismen og øker glukosenivået i blodet ved å omdanne protein til sukker. Stimulerer fosforylering i muskler og øker derved deres ytelse. Kortisol skilles ut i store mengder under stressende betingelser, og resulterer i økt blodsukker. I tillegg øker aortas følsomhet for adrenalin. Hormonet er også kjent for dets antiin

KORTYZOL: Glukokortykosteroid, znany także jako hydrocortyzon (i jako kortyzol), jeden z hormonów steroidowych produkowanych przez korę nadnerczy. Bierze on zwykle udział w przemianie białka w cukier, który powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi, a także wpływa na metabolizm białka i lipidów. Stymuluje on fosforylację w mięśniach, przez co poprawia ich sprawność. Wydzielany jest w dużych ilościach w warunkach stresu, dając w wyniku wzrost glukozy we krwi. Ponadto, podnosi on wrażliwość mięśni gładkich ao

KORTİZOL: Bir glukokortikosteroit, hidrokortizon olarak bilinen, böbreküstü bezi tarafından üretilen steroid hormonlarından biridir. Kanda glukoz seviyesinin yükselten ve aynı zamanda protein ve lipid metabolizmasına etki eden, proteinin şekere dönüştürülmesine katılan hormondur. Kaslarda fosforilasyon uyarımı performanslarının gelişimi yoluyla olur. Stressli durumlarda büyük miktarda salgılamaları, kan şekerinin yükselmesi sonucu olur. İlave olarak, aort yumuşak dokusunun adrenaline hassasiyetini gelişt

Was this helpful?
Infección de la piel, de las aletas, de las branquias por el protozoo flagelado, Costia sp.


COSTIASIS: An infection of the skin, fins and gills by the flagellated protozoan, Costia sp.

ΚΟΣΤΙΑΣΗ: Μόλυνση του δέρματος, των πτερυγίων και των βραγχίων από το μαστιγοφόρο πρωτόζωο Costia sp.

BLANC DE LA TRUITE: Infection de la peau, des nageoires et des branchies par le protozoaire flagellé, Costia sp.

COSTIASE: Infección da pel, das aletas, das branquias causada polo protozoo flaxelado, Costia sp.

FÁTYOLBETEGSÉG: A bőrön, az úszókon és a kopoltyúkon megjelenő fertőző betegség, amelyet a Costia nembe tartozó ostoros egysejtűek okoznak.

ICHTHYOBODOSE: Infeksjon av hud, finner og gjeller av flagellaten Costia (protozo).

KOSTIOZA: Zarażenie skóry, płetw i skrzeli przez wiciowcowca Ichthyobodo sp. (poprzednia nazwaCostia sp.).

KOSTİASİS: Flegelat protozoa tarafından deri, palet ve solungaçda yapılan bir enfeksiyon.Costia sp.

Was this helpful?
Trozo de piel muerta (necrosis) que se separa de una herida o de una superficie inflamada.


SLOUGH: A piece of dead (necrosed) tissue which has been separated from a wound or inflamed surface.

ΕΦΕΛΚIΔΑ: Τμήμα νεκρού (ή νεκρωμένου) ιστού που έχει χωριστεί από την επιφάνεια μιας πληγής ή φλεγμονής.

ESCARRE: Morceau de peau morte (nécrosée) qui se sépare dune plaie ou dune surface enflammée.

BOSTELA: Anaco de tecido morto (necrótico) que se separa dunha ferida ou dunha superficie inflamada.

PÖRK: A sebtől vagy gyulladt felszíntől elhatárolt, halott (nekrotikus) szövetdarab.

DAUKJØTT: Et stykke dødt vev som har falt av et sår eller en betent overflate.

MARTWICOWA CZĘŚĆ TKANKI: Część martwej tkanki oddzielonej od rany lub powierzchni objętej stanem zapalnym.

SLAÇ: Yaralanmış veya iltihaplanmış deri yüzeyinden kopmuş ölü doku (çürümüş doku) parçası

Was this helpful?
Género de ostras importantes en acuicultura costera; la especie C. gigas , originaria del Pacífico Norte, se ha transplantado y es dominante en la acuicultura mundial de ostras. La ostra americana Atlántica (C. Virginica ) se encuentra de forma natural desde Connecticut hasta Long Island Sound, New York. La ostra portuguesa (C. Angulata )es la especie europea del género, cultivada ampliamente a lo largo de la costa Atlántica. La ostra de las rocas (C. Commercialis ) es nativa de Australia.


CRASSOSTREA: Genus of oysters important in coastal aquaculture, the cupped oyster (C. gigas) originates in the northern Pacific, has been widely transplanted and is now the dominant species in oyster aquaculture. The American Atlantic oyster (C. virginica) occurs naturally from Connecticut to Long Island Sound, New York. C. angulata, the Portuguese oyster, is the European species of the genus, commonly cultured along the Atlantic coast. C. commercialis, the rock oyster is native to Australia.

CRASSOSTREA: Γένος στρειδιών με μεγάλη σημασία για τις παράκτιες υδατοκαλλιέργειες. Το είδος C. gigas, το οποίο προέρχεται από το Β. Ειρηνικό, έχει μεταφερθεί στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί πια το κυρίαρχο είδος στην καλλιέργεια των στρειδιών. Η κατανομή του αμερικανικού στρειδιού του Ατλαντικού (C. virginica), εκτείνεται από το Connecticut έως το Long Island Sound της Νέας Υόρκης. Το πορτογαλικό στρείδι (C. angulata), είναι ο αντιπρόσωπος του γένους στην Ευρώπη και η καλλιέργειά του εκτ

CRASSOSTREA : Genre d’huîtres important dans la conchyliculture côtière. L’huître creuse (C. gigas ), native du Pacifique Nord a été transplantée extensivement et domine l’élevage d’huîtres. D’autres espèces comptent l’huître américaine (C. virginica ), native de la cote est des Etats Unis du Connecticut jusqu’à la baie de Long Island, l’huître Portugaise (C. angulata ) élevée sur le côté Atlantique de l’Europe et l’huître des roches (C. commercialis ) Australienne.

CRASSOSTREA SPP.: Xénero de ostras importantes en acuicultura costeira; a ostra rizada C. gigas, orixinaria do Pacífico Norte, transplantouse e agora é a dominante na acuicultura mundial de ostras. A ostra americana Atlántica (C. Virginica) atópase de forma natural dende Connecticut ata Long Island Sound, New York. A ostra portuguesa (C. Angulata)es a especie europea do xénero, cultivada amplamente ao longo da costa Atlántica. A ostra das rochas (C. Commercialis) é nativa de Australia.

CRASSOSTREA: A tengerparti akvakultúra számára fontos osztrigafajok nemzetsége. A csészés osztriga (C. gigas) a Csendes-óceán északi részén őshonos, de ma már világszerte tenyésztik, az osztrigatenyésztés domináns fajává vált. Az amerikai atlanti osztriga (C. virginica) Connecticut államtól a New York államban található Long Island öbölig fordul elő. A nemzetség Európában élő faját, a portugál osztrigát (C. angulata) az Atlanti-óceán európai partvidékén tenyésztik. A sziklaosztriga (C. commercialis) Ausztrá

CRASSOSTREA: Slekt av østers viktige i akvakultur. Rundøsters (Crassostrea gigas ) som stammer fra det nordlige Stillehavet har blitt spredt rundt om i verden og er i dag den vanligste arten i østersoppdrett. Den amerikanske atlantiske østersen (C. virginica ) forekommer naturlig fra Connecticut til Long Island Sound, New York. Den portugisiske østersen (C. angulata ) er den europeiske arten i slekten og er vanlig i oppdrett langs Atlanterhavskysten. C. commercialis hører naturlig hjemme i Australia.

CRASSOSTREA: Rodzaj ważnych w akwakulturze przybrzeżnej ostryg; ostryga wielka (Crassostrea gigas) pochodząca z Północnego Pacyfiku, została bardzo rozpowszechniona i obecnie stanowi dominujący gatunek w akwakulturze ostryg. Amerykańska ostryga wirginijska (C. virginica) występuje naturalnie od Kentucky do Cieśniny Long Island (na terenie Nowego Jorku). Ostryga portugalska (C. angulata), jest gatunkiem rodzaju europejskiego, zwykle hodowana wzdłuż wybrzeży atlantyckich. Ostryga skalna (C. commercialis), jest

CRASSOSTREA: Kıyısal akuakültür için öneml ibir istiridye cinsidir. Crassostrea gigas kuzey pasifik orijinlidir, istiridye kültürünün dünya üzerinde baskın türüdür. Amerikan atlantic istiridyesi (C. virginica)) Connecticuttan New York Long Island koyuna kadar doğal olarak bulunur. C. angulata, Portekiz istiridyesi, cinsin Avrupa türüdür, Atlantik kıyılarında yaygın olarak kültürü yapılır. C. commercialis,, Kaya istiridyesi Avustralyaya özgüdür.

Was this helpful?
Término general designado a los proceso de crecimiento de los organismos de la fase inicial (larva/Juvenil) hasta la fase de cosecha.


ONGROWING: Colloquial term for the process of raising of organisms after the initial larval/juvenile stages to a marketable size.

ΠΑΧΥΝΣΗ: Η καλλιέργεια οργανισμών μετά το αρχικό (προνυμφικό ή νεαρό) στάδιο ως το εμπορεύσιμο μέγεθος.

GROSSISSEMENT(2): Terme général désignant le processus de croissance des organismes de la phase initiale (larve/juvénile) à la taille marchande.

ENGORDE: Termo xeral para designar aos procesos de cría dos organismos dende a fase inicial (larva/xuvenil) ata o talle comercial.

NEVELÉS: A kezdeti/fiatalkori állapottól a piaci méretig történő tenyésztést jelentő köznyelvi kifejezés.

TILVEKST: Vanlig betegnelse brukt om oppdrett av en organisme etter de tidlige stadiene (larve, juvenil) frem til markedsstørrelse.

TUCZ: Potoczny termin procesu chowu organizmów od początkowych stadiów larwalno/narybkowych do wielkości handlowej.

Yetişme süreci: Organizmaların, ilk larval safhadan pazarlanabilir boyutlara ulaşıncaya kadar geçen büyüme süreci için konuşma dilinde kullanılan terim.

Was this helpful?
Esta parte del crecimiento de tejido que no incluye el desarrollo de las gónadas.


SOMATIC GROWTH: The growth of those tissues of an organism other than the germ line.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ: Η ανάπτυξη των ιστών ενός οργανισμού που δεν σχετίζονται με τις γονάδες.

CROISSANCE SOMATIQUE: Cette partie de la croissance tissulaire qui ninclut pas le développement des gonades.

CRECEMENTO SOMÁTICO: Esta parte do crecemento de tecido que non inclúe o desenvolvemento das gónadas.

TESTI NÖVEKEDÉS: Az ivarvonaltól különböző szövetek növekedése.

SOMATISK VEKST: Vekst av somatisk vev, ikke av gonader.

WZROST SOMATYCZNY: Wzrost tych tkanek organizmu, które są odmienne od sfery zarodkowej.

GÖVDESEL BÜYÜME: Eşey hücre öncüllerinden ayrı olarak dokularda meydana gelen büyümedir.

Was this helpful?
(1) Partición fija o movible utilizada para filtrar e retener la materia particular suspendida en el agua (2) Cribar: Examinar un número de especimenes con el fin de detectar la presencia de una enfermedad.


SCREEN: (1)(n.) A fixed or movable partition used to separate or retain particulate matter in water. (2) (v.) To examine specimens for the presence of a disease.

ΔIΑΦΡΑΓΜΑ: (1) Σταθερό ή κινητό πέτασμα χρησιμοποιούμενο για τον διαχωρισμό ή την κατακράτηση σωματιδιακού υλικού στο νερό. (2) ΕΞΕΤΑΣΗ: Η εξέταση ατόμων γιά την παρουσία μιάς ασθένειας.

GRILLE/CRIBLE: Cloison fixe ou amovible utilisée pour filtrer et retenir la matière particulaire suspendue dans leau. (2) Cribler: Examiner un nombre de spécimens afin de déceler la présence dune condition spécifique (maladie par exemple).

REIXA / FILTRO (1) / REVISIÓN (2): (1) Partición fixa ou móbil utilizada para separar ou reter a materia particulada en auga. (2) Examinar especimes co fin de detectar a presenza dunha enfermidade.

VÉDŐRÁCS; SZŰRÉS: (1) Védőrács: Rögzített vagy mozgatható szerkezet, amely a vízben lebegő anyagszemcsék kiszűrésére vagy visszatartására szolgál. (2) Szűrés: Valamilyen betegség vagy tulajdonság jelenlétének kimutatása az egyedek átvizsgálásával.

SILPLATE: Stasjonært eller flyttbart filter for å holde tilbake partikulært materiale.

SORTOWAĆ: (1) Stała lub ruchoma przegroda (z pionowych prętów) używana do wyodrębnienia z materiału w wodzie jednorodnej grupy wielkościowej ryb; w przypadku użycia 2 - 3 przegród o różnych odstępach prętów, można posortować ryby na 2 - 3 grupy wielkościowe. (2) W celu zbadania osobników (ryb) na obecność choroby.

Elek, İzlemek: 1. Sudaki partükülleri bırakmak veya ayırmak için kullanılan sabit veya taşınabilir ayıraç. 2. Numunelerin hastalık açısından incelenmesi.

Was this helpful?
Comprobación de una población (o de una muestra representativa) con el fin de detectar la presencia de una condición específica (una enfermedad o un rasgo por ejemplo).


SCREENING: The close examination of a population (or its representative sample) to determine the presence of a condition (e.g. disease or trait).

SCREENING: Εξέταση ενός πληθυσμού (ή αντιπροσωπευτικού του δείγματος) με σκοπό να ανιχνευθεί η παρουσία μιας κατάστασης ή ενός χαρακτηριστικού (π.χ. μιας ασθένειας).

CRIBLAGE: Examen dune population (ou dun échantillon représentatif) afin de déceler la présence dune condition spécifique (une maladie ou un trait par exemple).

CRIBADO: Exame minucioso dunha poboación (ou dunha mostra representativa) co fin de detectar a presenza dunha condición específica (unha enfermidade ou un trazo por exemplo).

SZŰRÉS: Egy populáció (vagy az azt jelképező minta) közeli vizsgálata, amelynek célja egy állapot (pl. betegség vagy tulajdonság) jelenlétének megállapítása.

KONTROLL: Kontrollering av et eksperiment eller en test ved å bruke en organisme som ikke utsettes for de eksperimentelle substansene eller forholdene (negativ kontroll). Å kontrollere et eksperiment eller en test ved å inkludere kjente positive substanser eller miljøforhold (positiv kontroll).

SORTOWANIE: Ścisły przegląd pogłowia (obsady) bądź jego próby reprezentatywnej, w celu określenia aktualnego stanu zdrowotnego (np. choroby) lub wyglądu.

TARAMA: Bir populasyonun veya o populasyonu temsil eden örneklerin bir durumun (hastalık veya özellik gibi) varlığının belirlenmesi için detaylı incelenmesi.

Was this helpful?
Grupo de células que contienen partículas citoplásmicas (gránulos pigmentarios) responsables de la coloración de los tegumentos de los animales (peces, crustáceos). En peces, las cromatoforas en el dermis, por debajo y alrededor de las escamas.


CHROMATOPHORES: One of the group of cells which give colour to fish via cytoplasmic inclusions called pigment granules. Chromatophores are located for the most part in the dermis of the skin either outside or beneath the scales.

ΧΡΩΜΑΤΟΦΟΡΑ: Ομάδα κυττάρων, τα οποία προσδίδουν χρώμα στα ψάρια, μέσω κυτταροπλασματικών εγκλεισμάτων που ονομάζονται χρωματικά κοκκία. Τα χρωματοφόρα είναι κατά κύριο λόγο τοποθετημένα στο χόριο του δέρματος έξω ή κατω από τα λέπια.

CHROMATOPHORES: Groupe de cellules contenant des inclusions cytoplasmiques (granules pigmentaires) responsables de la coloration du tégument des animaux (poissons, crustacés). Chez les poissons les chromatophores sont localisés dans le derme, en dessous ou autour des écailles.

CROMATÓFOROS: Un dos grupos de células que proporcionan cor aos peixes a través de inclusións citoplasmático denominadas gránulos pigmentarios. Os cromatóforos están localizados na maior parte dos casos na derme da pel e mesmo por fóra ou arredor das escamas.

KROMATOFÓRÁK: Az a sejttípus, amely a citoplazmájában lévő festékszemcsék által a halak színének kialakításáért felelős. A kromatoforák nagyrészt a bőr irharétegében fordulnak elő, a pikelyek alatt vagy azokon kívül.

KROMATOFORER: En av celletypene som gir farge til fisk gjennom cytoplasmatisk korn kalt pigmentgranula. Kromatoforene er lokalisert i dermis i huden, enten på utsiden av eller under skjellene.

KOMÓRKI BARWNIKONOŚNE: Jedna z grup komórek, które nadają rybie kolor poprzez cytoplazmatyczny wtręt nazwany ziarnistościami barwnikowymi. Komórki barwnikowe w większości są zlokalizowane w skórze właściwej, nad albo pod łuskami.

KROMATOFOR: Sitoplazmik içerik yoluyla balığa renk veren, pigment granülleri olarak adlandırılan hücre gruplarından biri. Kromotoforlar hem derinin alt tabakasının çoğu yerine hem de pulların altına ve dışına yerleşir.

Was this helpful?
Pigmentación anormal, llamada también discromía.


CHROMATOSIS: Abnormal pigmentation , also termed dyschromia.

ΧΡΩΜΑΤΩΣΗ: Ανώμαλη εναπόθεση χρωστικής (=δυσχρωμία).

CHROMATOSE: Défaut de la pigmentation , appelé aussi Dyschromie.

CROMATOSE: Pigmentación anormal, chamada tamén discromía.

KROMATÓZIS: A normálistól eltérő pigmentáció, dyschromiaként is ismert.

KROMATOSE: Unormal pigmentering.

CHOROBA PRZEBIEGAJĄCA Z HIPERPIGMENTACJĄ: Nienormalne zabarwienie, nazywane również zaburzeniem pigmentacji skóry.

KROMATOSİS: Diskromiya olarak da adlandırılan anormal pigmentasyon.

Was this helpful?
(1) Prolongado; proceso que puede durar semanas, meses o años. (2) Una exposición prolongada a un agente estresante (convencionalmente considarado superior al 10% de la media vida de una especie) o los efectos que resultan de esta exposición.


CHRONIC: (1) Prolonged; referring to a process occurring over a period of weeks, months or years. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.

ΧΡΟΝΙΟΣ: (1) Παρατεταμένος. Διεργασία που διαρκεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. (2) Κάθε εκτεταμένη έκθεση σε ένα παράγοντα καταπόνησης ( κατά συμβατική παραδοχή, τουλάχιστον επί το δέκατο του χρόνου ζωής του είδους) ή τα αποτελέσματα από μια τέτοια έκθεση.

CHRONIQUE: (1) Prolongé; processus qui peut durer des semaines, des mois ou des années. (2) Qualifie lexposition prolongée à un agent stressant (considéré par convention comme supérieure à 10% de la durée moyenne de vie de lespèce) ou les effets qui résultent de cette exposition.

CRÓNICO: (1) Prolongado; proceso que pode durar semanas, meses ou anos. (2) Unha exposición prolongada a un axente estresante (convencionalmente considerado superior ao 10% da vida media dunha especie) ou os efectos resultantes desta exposición.

IDÜLT (KRÓNIKUS): (1) Hosszan tartó; olyan folyamatot jelent, amely hetekig, hónapokig vagy évekig tart. (2) Hosszú idejű kitettség valamilyen stresszhatásnak (hagyományosan legalább a fajra jellemző élettartam egytizedéig), vagy egy ilyen kitettség hatásai.

KRONISK: (1) Langvarig. Henviser til en prosess som har pågått i uker, måneder eller år. (2) Utstrakt eksponering for en stressor (minst en tiendedel av dyrets livslengde), eller virkningene av en slik eksponering.

CHRONICZNY/PRZEWLEKŁY: (1) Przedłużający się; odnoszący się do procesu występującego powyżej okresów: tygodniowego, miesięcznego czy rocznego. (2) Przedłużona ekspozycja na stres (standardowo przyjmuje się, aby obejmowała przynajmniej dziesiątą część długości życia gatunku), lub rezultaty wynikające z takiej ekspozycji.

KRONİK: (1) Sürekli; yıllık, aylık veya haftalık peryotlar süresince devam eden süreç, (2) Herhangi bir stres etkenine uzun süre maruz kalma (en azından türlerin yaşam sürelerinin onda birini içerecek bir süreç) veya benzer bir maruz kalma durumundan kaynaklanan sonuçların etkisi.

Was this helpful?
El hecho de escoger los genitores en un programa de cultivo con el fin de producir una progenitura que posee ciertos caracteres definidos.


SELECTIVE BREEDING: Selection of mates in a breeding programme to produce offspring possessing certain defined characteristics.

ΕΠIΛΕΚΤIΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Επιλογή των συντρόφων σένα πρόγραμμα αναπαραγωγής ώστε να παραχθούν απόγονοι με συγκεκριμένα και καθορισμένα χαρακτηριστικά.

CROISEMENT SELECTIF: Lacte de choisir les géniteurs dans un programme delévage afin de produire une progéniture possedant certains caractères définis.

CRUZAMENTO SELECTIVO: O feito de escoller os xenitores nun programa de reprodución co fin de producir unha descendencia que posúa certos carácteres definidos.

SZELEKTÍV TENYÉSZTÉS: Egy tenyésztési programban a keresztezések kiválasztása azért, hogy valamilyen tulajdonság megjelenését előidézzük.

SELEKSJONSAVL: Seleksjon av par i et avlsprogram for å produsere avkom med visse definerte egenskaper.

HODOWLA SELEKCYJNA: Selekcja materiału w programie hodowlanym celem uzyskania stada rodzicielskiego (samic i samców), pozwalającego uzyskać potomstwo o określonych cechach.

SEÇİCİ ANAÇ YÖNETİMİ: Belirli özelliklerle tanımlanmış yeni bireylerin elde edilmesi amacıyla uygulanan bilinçli anaç yönetim programı.

Was this helpful?
Principalmente artrópodos acuáticos caracterizados por un exoesqueleto de quitina dividido en cabeza, tórax y abdomen (camarón, langosta, copepodos). Algunos son también parásitos importantes, por ejemplo las pulgas de mar.


CRUSTACEANS: Mainly aquatic arthropods characterized by an exoskeleton of chitin divided into head, thorax and abdomen (e.g., shrimps, lobsters, copepods). Also important as parasites, for example, sea lice, gill lice.

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ: Υδρόβια κυρίως αρθρόποδα που χαρακτηρίζονται από έναν εξωσκελετό χιτίνης, ο οποίος διαιρείται σε κεφάλι, θώρακα και κοιλία (π.χ. γαρίδες, αστακοί, κωπήποδα). Είναι επίσης σημαντικά ως παράσιτα, π.χ. θαλασσόψειρες, ψείρες των βραγχίων).

CRUSTACÉS: Principalement arthropodes aquatiques caractérisés par un exosquelette de chitine divisé en tête, thorax et abdomen (crevettes, homards, copepodes). Certains sont aussi des parasites importants, par exemple les poux de mer.

CRUSTÁCEOS: Principalmente artrópodos acuáticos caracterizados por un exoesqueleto de quitina dividido na cabeza, tórax e abdome (p. ex. camaróns, lagostas, copépodos). Algúns son tamén parasitos importantes, por exemplo as pulgas de mar, piollos dos peixes.

RÁKOK: Elsősorban vízben élő ízeltlábúak, amelyek jellegzetessége a fejtorra és potrohra osztható, kitinből álló külső váz (pl. garnélák, tarisznyarákok, vízibolhák). Sok fajuk élősködő, pl. a haltetű.

KREPSDYR: Hovedsakelig akvatiske artropoder (leddyr) karakterisert ved et ytre skjelett av kitin, delt inn i hode (cephalon), bryst (thorax) og bakkropp eller hale (abdomen), f.eks. reker, hummere og hoppekreps. Mange er parasitter, f.eks. lakselus og gjelleorm.

SKORUPIAKI: Głównie wodne stawonogi (Arthropoda) charakteryzujące się zewnętrznym szkieletem chitynowym, podzielonym na głowę, tułów i odwłok (np. krewetki, raki, homary, widłonogi). Ważne są także jako pasożyty, np. wesz morska (Lepeophtheirus salmonis), ergasiloza (Ergasilus sieboldi).

Kabuklular: Kabuklular, Başlıca sucul eklembacaklıların baş, toraks ve karın bölümlerinin dış kabuğunun kitinden oluşması ile karakterizedirler. Örneğin karides, istakoz ve kopepodlar Ayrıca önemli parazitlerden deniz ve solungaç bitide bu gruba dahildir.

Was this helpful?
Género de trematodo digeneo. Los estados metacercarios son parásitos de peces y se encuentran sobretodo a nivel de los ojos provocando exoftalmia opacidad del cristalino y la ceguera.


CRYPTOCOTYLE: Genus of digenea Trematodes. The metacercarial stages are found in fish, commonly occurring in the eye and giving rise to exophthalmia, opacity of the lens and blindness.

CRYPTOCOTYLE: Γένος τρηματωδών (digenea). Τα μετα-κερκάρια στάδια εγκαθίστανται στα ψάρια, συνήθως στα μάτια, και προκαλούν εξοφθαλμία, θολότητα των φακών και τύφλωση.

CRYPTOCOTYLE: Genre de trématodes digènes. Les stades métacercaires sont des parasites des poissons et se rencontrent surtout au niveau des yeux provoquant une exopthalmie, une opacité du cristallin et la cécité.

CRYPTOCOTYLE: Xénero de trematodos dixeneos. Os estados metacercarios atópanse en peixes, normalmente situados nos ollos e provocando aumento da exoftalmía, opacidade do cristalino e cegueira.

CRYPTOCOTYLE: A kétgenerációs mételyek egyik nemzetsége. A metacerkária állapotú lárváik halakban élnek, általában a szemükben, és szemkidülledést, hályogot vagy vakságot okozhatnak.

CRYPTOCOTYLE: Slekt av digene (underklasse Digenea) ikter (Trematoda). Metacerkarie-stadiet er i fisk, vanligvis funnet i øyet (kan føre til blindhet) og huden. Cryptocotyle lingua gir svartprikksyke.

CRYPTOCOTYLE: Rodzaj digenetycznych przywr (Trematoda). Stadia metacerkarii są znajdowane u ryb, zwykle występują w oku i dają początek wytrzeszczu oczu, zmętnieniu soczewki i ślepocie.

Kriptokotil: Digenia Trematodların sınıfıdır. Metakarsikal aşamaları balıkta bulunur, genel olarak gözde meydana gelir ve eksofalmiaya, lensin opaklığına ve körlüğe neden olur

Was this helpful?
Especie nativa de la zona de China hasta Siberia oriental, habitualmente denominada Amur blanca. Se ha introducido a nivel mundial y es la más importante en la acuicultura china, muy comúnmente cultivada en policultivo con otras especies de carpas. Se encuentra en lagos, estanques, pantanos o aguas estancadas y prefiere aguas con poca corriente o estancadas. Come plantas y hierbas sumergidas y ha sido introducida a menudo como controladora de vegetación ya que se come toda la planta, incluidas l


CTENOPHARYNGODON IDELLA: A species native to China and Eastern Siberia, commonly called the white Amur, it has been introduced worldwide and is now the most important aquaculture species in China, often produced in polyculture with other carp species. It occurs in lakes, ponds, pools, backwaters, preferring slow-flowing or stagnant waters. It feeds on plants and submerged grasses and has often been introduced for weed control, as it ingests the entire plant (including roots). It is a carrier of the cestode Bothrioceph

CTENOPHARYNGODON IDELLA: Ενδημικό ψάρι της Κίνας και της Α. Σιβηρίας, γνωστό και με την ονομασία λευκή Amur. Το είδος αυτό έχει μεταφερθεί πια στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί σήμερα το πιο σημαντικό είδος στην καλλιέργεια των κυπρίνων στην Κίνα. Πολύ συχνά καλλιεργείται μαζί με άλλα είδη κυπρίνου. Απαντάται κυρίως σε λίμνες, και στέρνες με μικρή ή και καθόλου ροή νερών. Είναι φυτοφάγο είδος και έχει εισαχθεί σε πολλές περιοχές για τον έλεγχο των ζιζανίων, καθώς καταπίνει ολόκληρο το φυτό (μαζί με τις

CTENOPHARYNGODON IDELLA : Espèce de carpe native de la Chine et de la Sibérie de l’Est. Couramment appelée amure blanche. Ce poisson a été introduit mondialement et est devenu l’espece aquacole la plus importante en Chine. Souvent cultivée en polyculture avec d’autres espèces de carpes. Préfère l’eau à faible courante ou stagnante, et de ce fait se retrouve dans les mares et les lacs. Se nourrit de plantes et d’herbes sous-mergées. Souvent utilisée afin de contrôler les mauvaises herbes. En mangeant l’ensemble de la plan

CTENOPHARYNGODON IDELLA: Especie nativa da zona de China ata Siberia oriental, habitualmente denominada Amur branco. Introduciuse a nivel mundial e é a máis importante na acuicultura chinesa, moi comunmente cultivada en policultivo con outras especies de carpas. Atópase en lagos, estanques, pantanos ou augas estancadas e prefire augas con pouca corrente ou estancadas. Come plantas e herbas mergulladas e foi introducida a miúdo como controladora de vexetación xa que se come toda a planta, incluídas as raíces. É portador

CTENOPHARYNGODON IDELLA: Kínában és Kelet-Szibériában őshonos halfaj. Általában amur vagy fehér amur néven ismert. Világszerte sok országba betelepítették, Kínában pedig a legfontosabb tenyésztett halfaj. Gyakran más pontyfélékkel együtt, polikultúrában tartják. Természetes és mesterséges tavakban, holtágakban él. Kedveli a lassan folyó és az állóvizeket. Növényekkel, víz alatt élő hínárokkal táplálkozik, sok vízterületre a hínárosodás megelőzése végett telepítették be, mivel az egész növényt képes elfogyasztani (a gyök

CTENOPHARYNGODON IDELLA , GRESSKARPE: Fiskeart som forekommer naturlig i Kina og Øst-Sibir. Er i dag en av de viktigste oppdrettsarten i Kina, og den holdes ofte i polykultur sammen med andre karpefisk. Foretrekker sakteflytende eller stillestående vann og finnes i innsjøer, dammer, kulper og bakevjer. Spiser hele planter og undervannsgress (også røtter), og arten har ofte blitt innført for å hindre gjengroing. Fisken er bærer av en bendelorm (Bothriocephalus sp.) og er ansvarlig for spredningen av denne parasitten til mange deler a

AMUR BIAŁY (Ctenopharyngodon idella): Gatunek pochodzący z Chin i Syberii Wschodniej, zwykle nazywany amurem białym; został rozpowszechniony na całym świecie i stanowi dzisiaj najważniejszy gatunek akwakultury w Chinach; często chowany w polikulturze z innymi gatunkami karpia. Występuje w jeziorach, stawach, sadzawkach, wodach stagnujących, preferując wody wolno płynące lub stojące. Odżywia się roślinami i zanurzonymi trawami; często bywa wykorzystywany do zwalczania roślinności wodnej, ponieważ zjada całe rośliny (łącznie z korzen

Ctenopharyngodon idella: Doğu Sibirya ve Çine özgü, yaygın olarak Beyaz Amur olarak bilinen bir türdür. Çinde çok önemli bir akuakültür türüdür, sıklıkla göl ve göletlerde diğer sazan türleriyle birlikte çoklu kültürü yapılır. Göllerde, göletlerde havuzlarda, su birikintilerinde, tercihen yavaş akışalı ya da durgun sularda bulunur. Bitkilerle ve sualtındaki çayırlarla beslenir ve sıklıkla yabani ot kontrolü için getirilir, bitkinin tamamını (kökleri dahil) tüketir. Sestod Bothriocephalus un bir taşıyıcısıdır ve dünyanı

Was this helpful?
Aislamiento impuesto a organismos infectados, o potencialmente infectados, con el fin de prevenir la transmisión de las enfermedades a otros organismos o al ambiente.


QUARANTINE: Enforced isolation of organisms which are or may have been infected, to prevent transmission of diseases.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ: Αναγκαστική απομόνωση οργανισμών οι οποίοι έχουν (ή πιθανόν έχουν) μολυνθεί, ώστε να προληφθεί η μετάδοση ασθενειών.

QUARANTAINE: Lisolement imposé aux organismes qui sont infectés, ou potentiellement infectés, afin de prévenir la transmission de maladies à dautres organismes ou à lenvironnement.

CORENTENA: Illamento imposto a organismos infectados, ou potencialmente infectados, co fin de previr a transmisión das enfermidades a outros organismos ou ao ambiente.

KARANTÉN: Fertőzött vagy fertőzésgyanús szervezetek szándékos elszigetelése a betegség átadásának megakadályozására.

KARANTENE: Patvunget isolering av organismer som er eller kan være infiserte, for å hindre sykdomsspredning.

KWARANTANNA: Wymuszona izolacja organizmów, które są/lub mogą być zakażone, w celu zapobieżenia przeniesieniu chorób.

KARANTİNA: Hastalıkların yayılmasını önlemek için enfekte olan veya olabilen organizmaların zorunlu ayrımı.

Was this helpful?
Deficiencia numérica del primer amino-ácido limitante de una proteína suministrada en un régimen alimentario.


NUTRITIONAL SCORE (CHEMICAL SCORE): The numerical deficiency of the first limiting amino acid in the protein being fed in a ration.

ΘΡΕΠΤIΚΗ ΑΞIΑ (ΧΗΜIΚΗ ΑΞIΑ): Καθορίζεται από το πιο ελλειματικό από τα απαραίτητα αμινοξέα που χορηγούνται σε ένα σιτηρίσκο.

COMPTE NUTRITIONELLE: Déficience numérique du premier acide aminé limitant de la protéine fournie dans un régime alimentaire.

CONTA NUTRITIVA: Deficiencia numérica do primeiro aminoácido limitante dunha proteína subministrada nun réxime alimentario.

TÁPLÁLÉKADÓSSÁG (KÉMIAI ADÓSSÁG): A táplálékkal feletetett fehérjék első limitáló aminosavának számszerű értékben kifejezett hiánya.

NÆRINGSVERDI: Den numeriske mangelen på den første begrensende aminosyren i fôrprotein.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA BIAŁKA (określana chemicznie) : Chemiczny miernik jakości białka (CS), lub wskaźnik aminokwasu ograniczającego (WAO), tj. pierwszego aminokwasu limitującego. Określa on stosunek zawartości egzogennego aminokwasu ograniczającego w testowanym białku do zawartości tego samego aminokwasu w białku wzorcowym.

BESİNSEL SIRALAMA (KİMYASAL SIRALAMA): Beslemede kullanılan bir rasyondaki proteinin içerisindeki ilk sınırlı aminoasitin sayıca yetersiz olması durumu.

Was this helpful?
Cuerpos intracelulares que se forman en respuesta a la materia exógena, partículas virales por ejemplo.


INCLUSION BODIES: Intracellular bodies formed in response to exogenous material, e.g. viral particles.

ΕΓΚΛΕIΣΤΑ ΣΩΜΑΤIΑ: Ενδοκυτταρικά σωμάτια που σχηματίζονται κατά την απόκριση σε εξωγενές υλικό π.χ. ιικά σωματίδια.

CORPS DINCLUSION: Corps intracellulaires qui se forment en réponse à linclusion de la matière exogène, les particules virales par exemple.

CORPO DE INCLUSIÓN: Corpos intracelulares que se forman en resposta á materia exóxena, partículas virais por exemplo.

ZÁRVÁNYOK: Valamilyen külső anyagra (pl. vírusrészecskékre) adott válaszként kialakuló sejten belüli szemcsék.

INKLUSJONSLEGEME: Intracellulære legemer dannet som respons til eksogene materialer, f.eks. viruspartikler.

CIAŁKA WTRĘTOWE: Ciałka wewnątrzkomórkowe utworzone w odpowiedzi na egzogenny materiał, np. cząsteczki wirusowe.

İÇERME ORGANLARI: Virüs parçacıkları gibi dış kaynaklı maddelere karşılık olarak oluşan hücrelerarası cisimledir.

Was this helpful?
Término que describe el cultivo de conchas sobre el fondo del mar, en la orilla o de mejillones y ostras por ejemplo.


FLAT CULTURE: Colloquial term used to describe the culture of shellfish on the sea bed or shore line, e.g. oysters and mussels.

ΕΠIΠΕΔΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Κοινός όρος που χρησιμοποιείται για τις καλλιέργειες διθύρων μαλακίων, π.χ. στρειδιών και μυδιών, στον πυθμένα της θάλασσας ή στην ακτογραμμή.

CULTURE DE FOND: Terme commun décrivant la culture de coquillages sur le fond de la mer, sur lestran ou des tables, moules et huîtres par exemple.

CULTIVO DE FONDO: Termo coloquial usado para describir o cultivo de moluscos bivalvos sobre o fondo do mar ou na beiramar, mexillóns e ostras por exemplo.

SÍKKULTÚRA: Tengeri puhatestűek (pl. osztrigák és étikagylók) tenyésztése a tengeri aljzaton vagy a part mentén.

FLATKULTUR: Dagligdags betegnelse brukt for å beskrive kulturer av skalldyr på havbunnen, f.eks. østers og blåskjell.

HODOWLA DENNA: Potocznie termin stosowany przy opisywaniu hodowli małży na dnie morskim lub w strefie brzegowej, np. ostrygi i omułki.

SABİT KÜLTÜR: Deniz yatağında veya kıyı hattında kabukluların ytiştiriciliğini tanımlamak için kullanılan halk dilindeki terim.örneğin istiridye ve midyeler

Was this helpful?
Método de cría de larvas de peces, moluscos o crustáceos en el cual las presas (por ejemplo microalgas, rotíferos) son cultivados por separado en tanques a parte y añadidos a los estanques de cultivo con intervalos de tiempo regulares.


CLEAR WATER METHOD: A method of raising larval fish crustaceans or molluscs where food organisms (e.g. microalgae, rotifers) are cultured in separate vessels and added to the larval-rearing tanks at regular intervals; cf. green water.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΥΓΟΥΣ ΝΕΡΟΥ: Μέθοδος εκτροφής νυμφών ψαριών καρκινοειδών ή μαλακίων, κατά την οποία οι οργανισμοί που χρησιμεύουνν ως τροφή (π.χ. μικροφύκη, τροχόζωα) καλλιεργούνται σε χωριστά δοχεία και προστίθενται στις δεξαμενές πού καλλιεργούνται οι νύμφες σε τακτά διαστήματα, πρβλ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ELEVAGE EN EAU CLAIRE: Méthode délevage de larves de poissons, mollusques ou crustacés dans laquelle les proies (par exemple les microalgues, rotifères) sont cultivées séparément dans des bacs à part et ajoutées aux bassins délévage à des intervalles réguliers.

CULTIVO EN AUGA CLARA: Método de cría de larvas de peixes, moluscos ou crustáceos no cal o alimento vivo (por exemplo microalgas, rotíferos) é cultivado por separado en tanques aparte e engadidos aos estanques de cultivo con intervalos de tempo regulares. Contraposta á auga verde, onde se crían xuntos o alimento vivo e a especie a cultivar.

TISZTAVÍZ-MÓDSZER: A halak, rákok és puhatestűek lárváinak nevelésére szolgáló módszer, amelynél a táplálékként szolgáló élő szervezeteket különálló edényekben nevelik és meghatározott időközönként adagolják a lárvanevelő tartályokba; vö. zöld víz.

KLARTVANNSMETODEN: Metode for å oppdrette larver av fisk, krepsdyr og mollusker (bløtdyr) der fôrorganismer (f.eks. hjuldyr, mikroalger) dyrkes i separate enheter og tilsettes larvetankene ved faste intervaller. Jfr. grønt vann.

METODA CZYSTEJ WODY: Metoda hodowli larw ryb, skorupiaków lub mięczaków, w której organizmy pokarmowe (np. mikroglony i wrotki) są hodowane w oddzielnych naczyniach i dodawane w regularnych odstępach czasu do zbiorników z larwami; porównaj: zielona woda.

Temiz Su Metodu: Balık larvalarının kabukluların ve yumuşakçaların yetiştirilmesi metodudur. Bu yöntemde besin organizmaları( mikroalg, rotifer…) farklı tanklarda kültüre alınır ve düzenli aralıklarla larva yetiştirme tanklarına eklenir. Cf (compare) yeşil su

Was this helpful?
Forma de cultivo en suspención; los suportes de engorde (hilos por ejemplo) están suspendidos bajo la balsa (por ejemplo el cultivo de mejillón bajo bateas en España o el cultivo de ostras en Japón).


RAFT CULTURE: Form of suspended culture in which the ongrowing structures (ropes etc.) are suspended from a raft (e.g. bateas mussel culture in S. Spain and oyster culture in Japan)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΕΣ: Μορφή αιρούμενης καλλιέργειας (βλ.λ) κατά την οποία τα σχοινιά πάχυνσης εξαρτώνται από επιπλέουσες σχεδίες (π.χ. καλλιέργειες μυδιών bateas στην Νότιο Ισπανία και στρειδοκαλλιέργειες στην Ιαπωνία).

CULTURE SOUS RADEAU: Forme de culture en suspension; les supports de grossissement (fils par exemple) étant suspendus sous un radeau (par exemple la culture de moules sous des batéas en Espagne ou la culture dhuîtres au Japon).

CULTIVO EN BALSA: Forma de cultivo en suspención; os suportes de engorde (cordas, por exemplo) están suspendidos baixo a balsa (por exemplo o cultivo de mexillón baixo bateas en España ou o cultivo de ostras en Xapón).

TUTAJKULTÚRA: A lebegő kultúráknak az a típusa, amelynél a nevelésre szolgáló szerkezeteket (pl. köteleket) egy tutajhoz rögzítik (pl. a bateas kagylók tenyésztése Dél-Spanyolországban vagy az osztrigatenyésztés Japánban).

FLÅTEKULTUR: Type hengekultur der påvekstssubstratet (tau etc.) henger fra en flåte (f.eks. blåskjelloppdrett i syd Spania og østersoppdrett i Japan).

HODOWLA TRATWOWA: Forma hodowli zawieszonej, w której na długich linach zwisających do wody z tratwy (często w ażurowych pojemnikach) są hodowane małże (np. hodowle małży w południowej Hiszpanii i ostryg w Japonii).

RAFT KÜLTÜR: Yapılar (örneğin halat) üzerinde büyüyen asılı kültür formu; bir bottan asılı halde bulunur ( Örneğin, ispanyadaki midye kültürleri ve Japonyada istiridye kültürleri)

Was this helpful?
Método de cultivo de marisco (por ejemplo ostras) en el cual el engorde se efectúa en bolsas de plástico mantenidas encima de mesas en las zonas de la orilla, opuesto al cultivo de fondo.


BAG CULTURE: Method of shellfish culture (for example, oysters) in which ongrowing takes place in mesh bags held on intertidal trestles as opposed to bottom culture which takes place on the sea bed.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΚΚΟΥ: Μέθοδος οστρακοκαλλιέργειας (π.χ. στρείδια) κατά την οποία η αύξηση πραγματοποιείται σε σάκκο με τρύπες, ο οποίος τοποθετείται σε στύλους τοποθετημένους στην παλιρροιακή ζώνη. Σε αντιδιαστολή με την καλλιέργεια στον πυθμένα.

CULTURE EN POCHE: Méthode de culture de coquillages (par exemple les huîtres) dans laquelle le grossissement seffectue dans des poches en filets plastiques maintenues sur des tables dans les zones destran, par opposition à la culture de fond.

CULTIVO EN BOLSA: Método de cultivo de moluscos (por exemplo ostras) no cal o engorde se efectuase en bolsas de malla mantidas enriba de cabaletes na zona intermarial, ao contrario do cultivo de fondo que ten lugar no leito mariño.

ZSÁKKULTÚRA: Rák- és kagylófélék (pl. osztrigák) tenyésztési módja, amelynél az állatokat az árapályzónában lévő állványokhoz rögzített, hálóból készült zsákokban nevelik, ellentétben az aljzatkultúrával, amelynél a nevelés a tengerfenéken történik.

POSEKULTUR: Metode brukt i skjelloppdrett (f.eks. østers) der matskjell produksjonen skjer i garnposer på bukker i litoralsona. I motsetning til i bunnkultur som finner sted på havbunnen.

HODOWLA WORKOWA MAŁŻY: Metoda hodowli małży (np. ostryg), w której ich wzrost następuje w workach siatkowych rozmieszczonych na stojakach w strefie pływów, w przeciwieństwie do hodowli na podłożu, prowadzonej na dnie morskim.

TORBA KÜLTÜRÜ: Kabukluların (örnek istiridye) gelgit seviyesi arasında deniz zemini üzerine çakılı yapılardan ağ torbalar içerisine doldurup asılarak büyütülmesi metodudur.

Was this helpful?
Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.


HANGING CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. suspended culture; cf. raft-culture, long-line culture.

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (2): Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια. Βλ. και Καλλιέργεια σε σχεδίες.

CULTURE SUR CORDES: Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN CORDAS: Tipo de cultivo onde as especies de cultivo están a engordar en cordas suspendidas (tamén chamado cultivo en corda), ou outras estruturas, suspendidas de instalacións fixas ou flotantes (boias, marcos, plataformas flotantes, long lines). Sin. cultivo suspendido, cultivo en batea, cultivo en long-line.

FÜGGŐ KULTÚRA: Olyan tenyésztési módszer, amelynél a tenyésztett fajokat rögzített, vagy a vízen lebegő tárgyakról (bójákról, keretekről, stb.) lelógatott köteleken vagy más szerkezeteken nevelik. Úm. függesztett kultúra; vö. tutajkultúra, hosszúzsinóros kultúra.

HENGENDE KULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym linekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem

HODOWLA ZAWIESZONA: Metoda hodowli, w czasie której hodowane gatunki są odchowywane na zawieszonych linach (również nazywana hodowlą sznurową), lub innych strukturach zwisających z przytwierdzonych lub pływających urządzeń (pławy, ramy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowle linowa (porównaj: hodowla tratwowa, h. sznurowa).

SARKITMA KÜLTÜRÜ: Sabit veya sabit olmayan tesisatlardan halatlara veya diğer yapılara asılması (halat kültürü de denir) vasıtasıyla kültür türlerinin büyütüldüğü kültür metodu. Syn. asılı kültür; cf. sal kültürü, uzun halat kültürü.

Was this helpful?
Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.


STRING CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. hanging culture; cf. raft-culture, long-line culture.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙΑ: Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια.

CULTURE SUR CORDES(STRING): Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN CORDAS (STRING): Tipo de cultivo polo que as especies cultivadas se engordan sobre cordas colgantes ou outras estruturas, suspendidas de instalacións fixas ou flotantes (boias, emparillados, plataformas flotantes, palangres). Sin. cultivos suspendidos; cf. cultivo en bateas, cultivo en long-line ou palangres.

KÖTÉLKULTÚRA: Olyan tenyésztési módszer, amelynél a tenyésztett fajokat rögzített, vagy a vízen lebegő tárgyakról (bójákról, keretekről, stb.) lelógatott köteleken vagy más szerkezeteken nevelik. Úm. függesztett kultúra; vö. tutajkultúra, hosszúzsinóros kultúra.

LINEKULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym hengekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem

HODOWLA SZNUROWA : Metoda hodowli, w której hodowane gatunki małży wyrastają na zawieszonych linach (także nazywana hodowlą sznurową) lub innych konstrukcjach zawieszonych na stałych lub pływających instalacjach (pławy, tratwy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowla tratwowa, hodowla długolinowa.

Halat kültürü: Asılı halde bulunan halatlar veya diğer yapılar, sabit bir yapıya asılmış yada yüzer sistemler (yüzdürücü, çerçeve, yüzer platformlar, uzun halatlar) üzerinde türlerin büyütülerek yapıldığı kültür.Benz. Uzun halat kültürü, asma kültürü vb.

Was this helpful?
Forma de cultivo extensivo de moluscos en el cual el engorde tiene lugar en el fondo del mar. Después de un periodo de engorde apropiado, los mejillones y mariscos son recogidos dragando. Los mejillones cultivados tienen así una tasa de crecimiento inferior, y contienen más sedimentos que los mejillones cultivados por técnicas recientes.


BOTTOM CULTURE: Type of extensive culture of mussels, oysters, scallops and clams in which ongrowing occurs on the sea bed. After an appropriate growth period, the shellfish are harvested by dredging. Stocks produced in this way grow more slowly and contain higher levels of silt than those produced from more modern techniques.

ΒΥΘΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Τύπος εκτατικής καλλιέργειας μυδιών και στρειδιών, κατά τον οποίο η πάχυνση συντελείται στον βυθό της θάλασσας. Μετά την απαιτούμενη χρονική διάρκεια τα μύδια συλλέγονται με δράγα (στρειδολόγο). Τα μύδια που καλλιεργούνται με αυτό τον τρόπο μεγαλώνουν αργά και περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις ιλύος από τα μύδια που προέρχονται από πιο σύγχρονες καλλιέργειες.

CULTURE A PLAT: Forme délevage extensif de moules dans lequel le grossissement a lieu sur le fond de la mer. Suite à une période de grossissement appropriée, les moules sont récoltées par dragage. Les moules cultivées ainsi ont un taux de croissance inférieur, et contiennent davantage de sédiments que les moules cultivées par des techniques plus récentes.

CULTIVO DE NO FONDO: Forma de cultivo extensivo de mexillóns, ostras, vieiras e ameixas no cal o engorde ten lugar no fondo do mar. Despois dun período de engorde apropiado, los moluscos son recollidos con dragas. Os stocks producidos mexillóns cultivados teñen así unha taxa de crecemento inferior e conteñen máis sedimentos que os moluscos cultivados con técnicas modernas.

ALJZATKULTÚRA: Kékkagylók, osztrigák és fésűkagylók tenyésztésére szolgáló extenzív rendszer, amelynél az állatokat a tengeri aljzaton nevelik. A nevelési időszak végén a kagylókat fenékkotró hálóval gyűjtik be. Az így nevelt állományok lassabban nőnek és több üledéket tartalmaznak, mint a modernebb technikákkal tenyésztett kagylók.

BUNNKULTUR: Utstrakt type oppdrett av blåskjell, østers, kamskjell og muslinger der tilvekstfasen skjer på sjøbunnen. Etter en passende vekstperiode høstes skjellene ved skraping/pløying (østersskrape, skjellplog).

HODOWLA DENNA: Rodzaj ekstensywnej hodowli omułków, ostryg, przegrzebków i małży, których wzrost przebiega na dnie morskim. Po odpowiednim okresie wzrostowym, mięczaki odławiane są dragą. Produkowane w ten sposób mięczaki rosną znacznie wolniej i są bardziej zamulone niż pochodzące z bardziej nowoczesnych hodowli.

DİP KÜLTÜRÜ: Deniz yatağında olanlarda gelişme gözlenebilen midye, istiridye ve tarak gibi türlerin kültürüdür.Ortalama bir büyüme döneminin ardından, sözkonusu kabuklu deniz ürünleri tarak makinasıyla toplanır.Bu yöntemle üretilen damızlıklar daha yavaş gelişir ve daha modern yöntemlerle üretilmiş olanlardan daha fazla alüvyon içerirler.

Was this helpful?
Forma de cultivo en la cual un volumen de medio nutritivo líquido adecuado es inoculado de células (bacterianas o algas unicelulares), y incubado durante un periodo apropiado. Las células que se desarrollan son sometidas a una evolución constante de características del medio, debido a agotamiento de las sustancias nutritivas y la acumulación de los deshechos metabólicos entre otros factores. La curva de crecimiento de tal cultivo es esencialmente compuesta de cuatro fases principales. En la prim


BATCH CULTURE: A form of culture in which a given volume of liquid medium is inoculated with cells (e.g. bacteria,unicellular algae) capable of growth in that medium, and the inoculated medium is incubated for an appropriate period of time. Cells growing under these conditions are exposed to a continually changing environment caused by the gradual consumption of nutrients and the accumulation of metabolic wastes, among other factors. The growth curve obtained by monitoring a batch culture commonly exhibits a s

ΕΜΒΟΛIΑΣΜΟΥ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Τύπος καλλιέργειας κατά την οποία ένας δεδομένος όγκος υγρού θρεπτικού μέσου εμβολιάζεται με κύτταρα (π.χ. βακτήρια ή μονοκύτταρα φύκη) ικανά να αναπτυχθούν σε αυτό. Το εμβολιαζόμενο μέσο επηρεάζεται επί ένα επαρκές χρονικό διάστημα. Τα κύτταρα που αυξάνονται υπό τις συνθήκες αυτές εκτίθενται σε συνεχείς μεταβολές του περιβάλλοντος, οφειλόμενες μεταξύ άλλων, στην σταδιακή κατανάλωση των θρεπτικών και την συσσώρευση αποβλήτων του μεταβολισσμού. Στις καλλιέργειες του τύπου αυτού, η αυξητική καμπύλ

CULTURE EN MILIEU CLOS: (Culture fermée) Forme de culture dans laquelle un volume de milieu nutritif liquide adéquat est inoculé de cellules (bactériennes ou algues unicellulaires), et incubé pendant une période appropriée. Les cellules qui se développent ainsi sont soumises à une évolution constante des caractéristiques du milieu, due à lépuisement des substances nutritives et à laccumulation de déchets métaboliques, parmi dautres facteurs. La courbe de croissance dune telle culture est essentiellement composée de qua

CULTIVO NO MEDIO PECHADO: Forma de cultivo na cal un volume determinado de medio nutritivo líquido axeitado é inoculado con células (bacterianas ou algas unicelulares), e incubado durante un período apropiado. As células que se desenvolven son sometidas a unha evolución constante das características do medio, debido ao esgotamento das substancias nutritivas e á acumulación das escouras metabólicas entre outros factores. A curva de crecemento de tal cultivo está esencialmente composta por catro fases principalmente. Na pr

BATCH-KULTÚRA: A sejttenyésztésnek az a típusa, amelynél egy adott mennyiségű folyékony táptalajt beoltanak olan sejtekkel, amelyek képesek benne növekedni (pl. baktériumokkal, egysejtű algákkal), majd a beoltott táptalajt megfelelő ideig inkubálják. Az ilyen körülmények között növesztett sejetek a környezet folyamatos változásának vannak kitéve, mivel (más tényezőkön kívül) fokozatosan elfogynak a tápanyagok és felszaporodnak a mérgező anyagcseretermékek. A batch-kultúra folyamatos megfigyelésével kapott növe

LUKKET KULTUR: En form for kultur hvor et gitt volum av en væske er inokulert med celler (f.eks. bakterier eller encellede alger) som er i stand til å vokse i mediet. Det inokulerte mediet inkuberes i passende tid. Celler som vokser i en lukket kultur er utsatt for ett kontinuerlig skiftende miljø forårsaket av gradvis forbruk av næringsstoffer og opphopning av avfallsstoffer. Vekstkurven til en lukket kultur består vanligvis av fire steg. I første fase er vekstraten (raten for økning i celle antall eller biom

METODA HODOWLI ZAMKNIĘTEJ (m. BATCH CULTURE): Metoda hodowli (m. Batch Culture), w której daną objętość płynnej pożywki zaszczepia się komórkami (np. bakterii, jednokomórkowymi glonami) zdolnymi do wzrostu w tym środowisku, a zaszczepiona pożywka jest inkubowana przez odpowiedni okres. Rozwijające się w tych warunkach komórki są narażone na nieustannie zmieniające się środowisko, na skutek z jednej strony stopniowego zużywania się środków odżywczych, z drugiej zaś nagromadzania się metabolicznych produktów odpadowych. Uzyskana krzywa wzrost

PARTİ KÜLTÜR : İcerisine canlı hücre ekilmiş (Örneğin bakteri veya tek hücreli alg) istenilen hacimde, ekilen hücrenin çoğalması yeterli süre bekletilen sıvı besiyerinden oluşan kültür şeklidir. Hücerlerin gelişimi tüketilen besin madelerinin miktarı, metabolik artıklar gibi çevresel faktörlerin etkisiyle ve diğer faktörlerle sürekli değişmektedir. Parti kültürde gelişim eğrisinde genellikle dört temel faz gösterir. Duraklama( Başlangıç) fazı, bu fazda gelişim başlangıçta minumum düzeydedir sonrdan ise geli

Was this helpful?
Cultivo de moluscos bivalvos (ostras, mejillones) encima de mesas o otras estructuras en la orilla.


RAISED CULTURE: Colloquial term used to describe the culture of shellfish on trestles or similar holding structures, off or above the sea bed or shoreline, e.g. oysters and clams.

ΑΝΥΨΩΜΕΝΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Στα Αγγλικά ο όρος της καθομιλουμένης χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή καλλιεργειών ασπονδύλων σε τρίποδες ή συναφή υποστηρίγματα επάνω από τον βυθό ή την ακτογραμμή, όπως γίνεται π.χ. στα στρείδια, κυδώνια.

CULTURE SUR TABLE: La culture de mollusques bivalves (huîtres, moules) sur des tables ou autres structures sur lestran.

CULTIVO EN SOBREELEVADO: Termo coloquial usado para describir o cultivo de moluscos bivalvos enriba de cabaletes ou outras estruturas de mantemento, de ou sobre o leito mariño ou na beiramar, ex. ostras e ameixas.

EMELT KULTÚRA: Tengeri puhatestűek (pl. osztrigák és étikagylók) tenyésztése az aljzaton vagy tengerparton, illetve azok felett álló állványokon vagy egyéb tartószerkezeteken.

HEVET KULTUR: Betegnelse som benyttes i dagligtalen for å beskrive oppdrett av skalldyr på bukker eller lignende strukturer, slik at skjellene heves over bunnen (f.eks. østers).

HODOWLA NASTAWCZA : Potoczny termin używany do opisania hodowli małży na stojakach lub podobnych podtrzymujących podporach przy/lub powyżej dna morskiego i niedaleko linii brzegowej; np. ostrygi i małże (Lamellibranchiata).

KALKIK KÜLTÜR: Deniz yatağının veya kıyı hattından yükseltilmiş ayaklıklı veya benzer havada tutan yapılarda yapılan kabukluların yetiştiriciliğini tanımlamak için kullanılan halk dilindeki terim. örneğin istiridye ve midyeler

Was this helpful?
Sistema de cultivo en una cámara de cultivo que utiliza bastante espacio vertical que horizontal (es decir la altura es más importante que el diámetro); utilizado en el cultivo de anguilas.


SILO CULTURE: Culture systems employing culture chambers (usually circular) that utilise more vertical than horizontal space (height usually larger than diameter), used in eel culture.

ΣΙΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Συστήματα καλλιέργειας που πραγματοποιούνται σε χώρους καλλιέργειας (συνήθως κυλινδρικούς) των οποίων η κατακόρυφη διάσταση είναι μεγαλύτερη από την οριζόντια (ύψος μεγαλύτερο από την διάμετρο). Χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια χελιών.

CULTURE EN SILO: Système de culture dans une chambre de culture qui emploie davantage despace vertical quhorizontal (cest à dire la hauteur est plus importante que le diamètre); utilisé dans la culture des anguilles.

CULTIVO EN SILO: Sistema de cultivo nunha cámara de cultivo (normalmente circular) que utiliza mais o espazo vertical que o horizontal (é dicir a altura é máis importante que o diámetro); utilizado no cultivo de anguías.

SILÓKULTÚRA: Olyan tenyésztőrendszer, amely függőleges irányban nagyobb, vízszintes irányban kisebb, általában henger alakú nevelőtartályokból áll (a magasságuk nagyobb, mint az átmérőjük). Az angolnatenyésztésben használják.

SILOOPPDRETT: Oppdrettssystem der oppdrettsenhetene (ofte sirkulære) bruker mer vertikal enn horisontal plass (høyden er ofte større enn diameteren). Brukes ved oppdrett av ål og kveiteyngel.

HODOWLA SILOSOWA: System hodowli używający zbiorników silosowych (zwykle okrągłych), które zajmują więcej przestrzeni pionowej niż poziomej (zwykle wysokość większa od średnicy); używane w hodowli węgorza.

SİLO YETİŞTİRİCİLİĞİ: Yatay düzlemden daha fazla dikey düzlemde kullanılan (genellikle yükseklikleri çaplarından daha büyük) yetiştiricilik hücrelerinden oluşan (genellikle dairesel) yılan balığı kültüründe kullanılan yetiştiricilik sistemleri.

Was this helpful?
Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.


SUSPENDED CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. hanging culture; cf. raft-culture, long-line culture.

ΑIΩΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια. Βλ. και Καλλιέργεια σε σχεδίες.

CULTURE EN SUSPENSION: Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO SUSPENDIDO: Tipo de cultivo onde as especies de cultivo están a engordar en cordas suspendidas (tambien chamado cultivo en corda), ou outras estruturas, suspendidas de instalacións fixas ou flotantes (boias, marcos, plataformas flotantes, long lines). Sin. cultivo suspendido, cultivo en batea, cultivo en long-line.

FÜGGESZTETT KULTÚRA: Olyan tenyésztési módszer, amelynél a tenyésztett fajokat rögzített, vagy a vízen lebegő tárgyakról (bójákról, keretekről, stb.) lelógatott köteleken vagy más szerkezeteken nevelik. Úm. kötélkultúra; vö. tutajkultúra, hosszúzsinóros kultúra.

HENGEKULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym linekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem.

HODOWLA ZAWIESZONA: Metoda hodowli, w której hodowane gatunki wyrastają na zawieszonych linach (także nazywane hodowlą sznurową) lub innych konstrukcjach zawieszonych na stałych lub pływających instalacjach (pławy, tratwy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowla tratwowa, hodowla długolinowa.

ASILI KÜLTÜR: Sabit veya sabit olmayan tesisatlardan (şamandıra, çerçeve, yüzer platform, uzun halat), halatlara veya diğer yapılara asılmasıyla (halat kültürü de denir) kültür türlerinin büyütüldüğü kültür metodu. Syn. asılı kültür; cf. sal kültürü, uzun halat kültürü.

Was this helpful?
Cultivo (en hueveros, ríos y estanque) en un medio controlado (temperatura, predadores, parásitos) necesita un gran gasto de energía para optimizar el crecimiento y la supervivencia, por ejemplo con salmónidos y mariscos exóticos.


INTENSIVE CULTURE: Cultivation (in hatchery, nursery, ongrowing stages) in a largely controlled environment (covering for example temperature, predators, pests), involving a high input of energy to optimize growth and survival, in for example, salmonids, shellfish.

ΕΝΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Εκτροφή (εκκόλαψη, ανάπτυξη, πάχυνση) υπό σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενες συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, θήρευση, ασθένειες), και υψηλή προσθήκη ενέργειας ώστε να βελτιστοποιηθούν η ανάπτυξη και η επιβίωση. Π.χ. σολομοειδή, ασπόνδυλα.

CULTURE INTENSIVE: Elevage (en écloserie, en vivier, en bassin) dans un vaste environnement contrôlé (température, prédateurs, parasites) nécessitant une grande dépense dénergie pour optimiser croissance et survie, par exemple avec les salmonidés et les coquillages exotiques.

CULTIVO INTENSIVO: Cultivo (en criadeiros, viveiros, instalacións de engorde) en condicións ambientais moi controladas (temperatura, predadores, parasitos) para o que se necesita un grande gasto de enerxía dirixida a optimizar o crecemento e a supervivencia, por exemplo con salmónidos e moluscos.

INTENZÍV TENYÉSZTÉS: Nagyrészt ellenőrzött körülmények (hőmérséklet, ragadozók, kártevők) között történő tenyésztés (keltetés, elő- és utónevelés), amely sok energia befektetését igényli az optimális növekedés és megmaradás biztosításához. Pl. lazacfélék, rákok.

INTENSIVT OPPDRETT: Oppdrett (klekkeri, settefisk, matfisk) under kontrollerte miljøforhold (lys, temperatur, predatorer, skadedyr etc.), med stor tilførsel av energi (produsert levendefôr eller formulert fôr) for å optimalisere vekst og overlevelse.

HODOWLA (CHÓW) INTENSYWNA: Hodowanie (w wylęgarni, w okresach odchowu oraz tuczu), głównie w środowisku kontrolowanym (obejmującym m.in. temperaturę, drapieżniki, szkodniki), wymagająca wysokiego nakładu energii w celu optymalizacji wzrostu i przeżywalności, np. hodowanie ryb łososiowatych, małży i skorupiaków.

ENTANSİF KÜLTÜR: Kuluçka, yavru büyütme ve ön büyütme yapılan ve çevre şartlarının geniş ölçüde kontrol edildiği, yoğun üretim faaliyetlerinin yapıldığı kültür sistemidir. Örnek olarak alabalık ve kabuklu yetiştiriciliği verilebilir.

Was this helpful?
Cultivo de peces de tallas diferentes, de edades diferentes o de especies diferentes en el mismo volumen de agua.


MIXED CULTURE: The rearing of fish of different age and size, or species, in the same water body.

ΜΙΚΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η εκτροφή ψαριών διαφορετικής ηλικίας και μεγέθους ή διαφορετικών ειδών στο ίδιο υδατικό σύστημα.

CULTURE MIXTE: Lélevage de poissons de tailles différentes, dâges différents ou despèces différentes dans le même volume deau.

CULTIVO MIXTO: Cultivo de peixes de diferente idade, tamaño ou especie, nun mesmo volume de auga ou recipiente de cultivo.

KEVERT KULTÚRA: Különböző korú, méretű vagy fajú halak tartása ugyanabban a víztérben.

BLANDINGSKULTUR: Oppdrett av fisk av forskjellige aldre og storrelser, eller forskjellige arter, i samme vannmasse.

CHÓW MIESZANY: Chów ryb różnego wieku i wielkości, bądź gatunków w tym samym zbiorniku wodnym.

KARMA YETİŞTİRİCİLİK: Aynı su ortamında yaşayan farklı boy, yaş ya da türde olan balıkların oranı

Was this helpful?
Cultivo de organismos de sexo único de una especie determinada en una instalación acuícola con el fin de evitar la reproducción incontrolada o para aumentar la producción. Esta técnica es a menudo aplicada a los salmónidos i Tilapia.


SINGLE SEX CULTURE: The selection or rearing of a single sex of a given species in an aquaculture unit in order to avoid uncontrolled reproduction or to obtain higher yields. Commonly used with salmonids and tilapias in which there is a dichotomy between the growth of the two sexes that is activated after the onset of sexual maturity.

ΜΟΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η επιλογή ή καλλιέργεια ενός μόνο φύλου από ένα είδος σε μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή ή γιά να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Συχνά χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των σολομοειδών και της τιλάπια τα οποία, από την στιγμή που φθάνουν στο στάδιο της ωριμότητας, παρουσιάζουν διαφορετική αύξηση ανάλογα με το φύλο τους. (Συν. Καλλιέργεια ενός φύλου)

CULTURE MONOSEXE: Lélevage dorganismes de sexe unique dune espèce donnée dans une installation aquacole dans le but déviter la reproduction incontrôlée ou afin daugmenter la production. Cette technique est souvent appliquée aux salmonidés et Tilapia, poissons démontrant une dichotomie entre le taux de croissance des deux sexes qui apparait au début de la maturation sexuelle.

CULTIVO MONOSEXO: Selección ou cultivo de organismos de sexo único dunha especie determinada nunha instalación acuícola co fin de evitar a reprodución incontrolada ou para aumentar a produción. Esta técnica é a miúdo aplicada aos salmónidos e tilapias nos cales hai unha dicotomia entre crecemento dos dous sexos que é activada despois de alcanzar a madureza sexual.

EGYIVARÚ KULTÚRA: Egy adott faj egyik nemhez tartozó egyedeinek kiválogatása és nevelése valamilyen akvakultúra-rendszerben azzal a céllal, hogy elkerüljük a nem kívánt szaporodást vagy nagyobb hozamot érjünk el. Általában lazacfélék és tilápiák esetében alkalmazzák, ahol a két nem növekedési sebessége között jelentős eltérés van, amely csak a nemi érés befejeződése után jelenik meg. Úm. monoszex kultúra.

ETTKJØNNSOPPDRETT: Oppdrett av kun ett kjønn av en art, for å forhindre ukontrollert forplantning eller for å oppnå høyere utbytte. Ofte brukt i oppdrett av tilapia, der det er en kjønnsdimorfisme i vekst etter kjønnsmodning. Har potensiale i piggvaroppdrett, der veksten hos hannene stagnerer etter første gyting, mens hunnene fortsetter å vokser mellom gytesesongene.

HODOWLA JEDNOPŁCIOWA: Selekcja lub chów jednej płci danego gatunku w urządzeniach akwakultury, w celu uniknięcia niekontrolowanego rozmnażania się, lub uzyskania wyższej wydajności. Najczęściej stosowana w chowie ryb łososiowatych i tilapii, u których występuje zróżnicowanie wzrostu między obu płciami, a które ujawnia się głównie w okresie dojrzewania.

TEK CİNSİYET KÜLTÜRÜ: Kontrolsüz üremeyi önlemek veya yüksek verimliliği elde etmek için bir akuakültür biriminde bir türün seleksiyonu veya tek bir cinsiyetini yetiştirme. Genelde salmonlarda ve tilapialarda kullanılır. Cinsel olgunluğun başlangıcından sonra iki cinsiyete ayırılarak etkinleştirilir.

Was this helpful?
Método de cultivo en el cual solo una parte del ciclo vital del organismo cultivado es controlada. Generalmente las primeras etapas están controladas, los organismos están después liberados durante la fase de crecimiento. Sin embargo este término no está estrictamente definido, y todos los niveles de intensidad abiertos a la interpretación subjetiva. Cuando se utiliza este término es necesario citar el grado de intensidad (densidad de almacenamiento, densidad de alimentación).


SEMI-INTENSIVE CULTURE: Generally used to describe a method of farming in which only part of the life cycle of the cultured organism is under managed control. Usually early rearing is controlled and subsequently the organism is released for ongrowing.The term, however, is not clearly defined. All intensity levels are subject to interpretation. The term must be used along with a clear description of the intensity level employed, preferably by providing numbers in terms of stocking density, feeding level or other factors

ΗΜI-ΕΝΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Ορος μη επαρκώς οριζόμενος. Κάθε ορισμός της εντατικότητας υπόκειται συνεπώς σε υποκειμενικύ ερμηνεία. Η χρήση του όρου πρέπει συνεπώς να συνοδεύεται από ακριβή ποσοτικά στοιχεία που να επιτρέπουν τον ασαφή προσδιορισμό του επιπέδου εντατικότητας, όπως είναι η πυκνότητα του εποθέματος, η ποσότητα της παρεχόμενης τροφής κ.λ.π. Συνεπώς ο όρος χρησνιμοποιείται για τις καλλιέργειες όπου οι οργανισμοί ππερνούν μέρος του κύκλου της ζωής τους υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Συνήθως αυτό συμβαίνει κατά τα α

CULTURE SEMI-INTENSIVE: Méthode délevage dans laquelle seule une partie du cycle vital de lorganisme élevé est contrôlée. Généralement les premiers stades sont contrôlés, les organismes étant ensuite libérés pendant la phase de grossissement. Cependant ce terme nest pas strictement défini, et tous les niveaux dintensité sont ouverts à linterprétation subjective. Quand ce terme est utilisé, il est indispensable de citer le degré dintensité (densité de stockage, taux dalimentation).

CULTIVO SEMI INTENSIVO: Método de cultivo no cal só unha parte do ciclo vital do organismo cultivado é controlada. Xeralmente as primeiras etapas están controladas, os organismos son despois liberados para o seu engorde. Non obstante, este termo non está estritamente definido, e todos os niveis de intensidade poden ser obxecto de interpretacións distintas. Cando se utiliza este termo é necesario describir con claridade o grao de intensidade, preferiblemente proporcionando cifras de densidade de cultivo, nivel de alimen

FÉLINTENZÍV KULTÚRA: Általában olyan tenyésztési módszert jelentő fogalom, amelynél a tenyésztett faj az életciklusának csak egy részét éli le ellenőrzött körülmények között. Legtöbbször az előnevelés történik ellenőrzőtt körülmények között, az állatokat ezután természetes környezetben nevelik tovább. A fogalom meghatározása nem egészen pontos. Az intenzitás mértéke mindig értelmezés kérdése. A fogalmat mindig az intenzitás szintjének pontos megjelölésével együtt kell használni. Célszerű a népesítési sűrűség, a taka

SEMI-INTENSIVT OPPDRETT: Brukt for å beskrive oppdrettsmetoder der bare deler av livssyklusen til oppdrettsorganismen styres intensivt. Vanligvis oppdrettes tidlige stadier, så settes organismene ut for påvekst. Betegnelsen er ikke klart definert, og må brukes ilag med en klar beskrivelse av hvor intensivt oppdrettet er (skala for tetthet, fôringsintensitet eller andre faktorer).

HODOWLA PÓŁINTENSYWNA: Określenie stosowane do metody gospodarowania, w której tylko część cyklu życiowego hodowanego organizmu jest prowadzona pod kontrolą. Najczęściej wczesne stadia są hodowane w warunkach kontrolowanych, później zaś organizmy są wypuszczane na odrost/odchów. Jednakże termin ten nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Wszystkie poziomy intensywności są przedmiotem interpretacji. Termin ten musi być stosowany wraz z jasnym opisem używanego poziomu intensywności, głównie w zakresie informacji co do licz

YARI ENTANSİF KÜLTÜR: Kontrollü şartlar altında yetiştiriciliği yapılan organizmaların hayat döngülerinin sadece bir bölümünde uygulanan yetiştiricilik metodunu ifade etmek için kullanılır. Genellikle erken hayat dönemlerinde kültüre alınan canlılar daha sonra büyümeleri için salıverilir. Bununla birlikte, bu ifade tam olarak tanımlayıcı değildir. Yoğunluk düzeylerinin tümü yoruma açıktır. Kullanılan yoğunluk düzeyinin açık bir ifadesiyle birlikte uzun süre ifadesi kullanılmalıdır. Stok yoğunluğu, besleme düzeyi vey

Was this helpful?
Cultivo de organismos de sexo único de una especie determinada en una instalación acuícola con el fin de evitar la reproducción incontrolada o para aumentar la producción. Esta técnica es a menudo aplicada a los salmónidos i Tilapia.


MONOSEX CULTURE: The selection or rearing of a single sex of a given species in an aquaculture unit in order to avoid uncontrolled reproduction or to obtain higher yields. Commonly used with salmonids and tilapias in which there is a dichotomy between the growth of the two sexes that is activated after the onset of sexual maturity. Syn: single sex culture.

ΜΟΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η επιλογή ή καλλιέργεια ενός μόνο φύλου από ένα είδος σε μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή ή γιά να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Συχνά χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των σολομοειδών και της τιλάπια τα οποία, από την στιγμή που φθάνουν στο στάδιο της ωριμότητας, παρουσιάζουν διαφορετική αύξηση ανάλογα με το φύλο τους. (Συν. Καλλιέργεια ενός φύλου)

CULTURE MONOSEXE: Lélevage dorganismes de sexe unique dune espèce donnée dans une installation aquacole dans le but déviter la reproduction incontrôlée ou afin daugmenter la production. Cette technique est souvent appliquée aux salmonidés et Tilapia, poissons démontrant une dichotomie entre le taux de croissance des deux sexes qui apparait au début de la maturation sexuelle.

CULTIVO UNISEXO: Cultivo seleccionado de organismos dun só sexo dunha especie determinada nunha instalación acuícola co fin de evitar a reprodución incontrolada ou para aumentar a produción. Esta técnica é a miúdo aplicada a salmónidos e tilapias nos cales hai unha dicotomía entre o crecemento dos dous sexos que é activada tras o inicio da madureza sexual. Sin. cultivo dun só sexo.

MONOSZEX KULTÚRA: Egy adott faj egyik nemhez tartozó egyedeinek kiválogatása és nevelése valamilyen akvakultúra-rendszerben azzal a céllal, hogy elkerüljük a nem kívánt szaporodást vagy nagyobb hozamot érjünk el. Általában lazacfélék és tilápiák esetében alkalmazzák, ahol a két nem növekedési sebessége között jelentős eltérés van, amely csak a nemi érés befejeződése után jelenik meg. Úm. egyivarú kultúra.

ETTKJØNNSKULTUR: Oppdrett av kun ett kjønn av en art, for å forhindre ukontrollert forplantning eller for å oppnå høyere utbytte. Ofte brukt i oppdrett av tilapia, der det er en kjønnsdimorfisme i vekst etter kjønnsmodning. Har potensiale i piggvaroppdrett, der veksten hos hannene stagnerer etter første gyting, mens hunnene fortsetter å vokser mellom gytesesongene.

HODOWLA JEDNOPŁCIOWA: Selekcja lub chów osobników jednej płci danego gatunku w urządzeniach akwakultury, celem uniknięcia niekontrolowanego rozmnażania się lub uzyskania większej wydajności. Zwykle stosuje się w chowie ryb łososiowatych i tilapii, u których występują różnice we wzroście obu płci, zwiększające się od początku dojrzewania płciowego. Syn. hodowla pojedynczej płci.

TEK CİNSİYET KÜLTÜRÜ: Yüksek oranlarda ya da kontrolsüz üretimden kaçınarak tek tür elde etemek içn oranlama ve seçme. Özellikle salmon ve tilapya gibi türlerde iki cinsiyetten bir tanesini aktif hale getirmek. Tek cinsiyetli üretim.

Was this helpful?
Método de cultivar mejillones que se encuentran principalmente a lo largo de la costa Atlántica francesa, pero es aplicable a otras regiones con un alto flujo de la mareas. Los mejillones recién nacidos son colocados encima de sogas suspendidas en el mar. Las sogas con los mejillones jóvenes pegados se transportan al área de crecimiento y envueltos alrededor de los polos (i.e. bouchot) incrustados en la zona intermareal.


BOUCHOT CULTURE: Method of culturing mussels that is primarily used along the French Atlantic coast but is applicable to other areas with a high tidal flux. Spat are collected by larval settlement on ropes suspended in the sea. Ropes with young mussels are transported to the on-growing area and wrapped around poles (i.e. bouchots) embedded in the intertidal zone.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ BOUCHOT: Μέθοδος καλλιέργειας μυδιών που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στις Γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, αλλά μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλες περιοχές με υψηλή παλιρροιακή ροή. Ο γόνος συλλέγεται καθώς εγκαθίσταται σε σχοινιά που αιωρούνται στη θάλασσα. Τα σχοινιά με τα νεαρά μύδια μεταφέρονται στις περιοχές πάχυνσης και τυλίγονται γύρω από στύλους (bouchot) που βρίσκονται στην διαπαλιρροιακή ζώνη.

BOUCHOT (CULTURE SUR BOUCHOT): Méthode de culture des moules très répandue sur les Côtes Atlantiques de la France, mais également applicable à dautres régions à fort coefficient de marée. Le naissain de moules est capté sur des cordes suspendues dans la mer. Les cordes sont ensuite transférées sur des pieux, appelés bouchots, enfoncés dans le sédiment de lestran dans des parcs de grossissement.

CULTIVO EN "BOUCHOT": Método de cultivar mexillóns que se atopan principalmente ao longo da costa Atlántica francesa, pero é aplicable a outras rexións cun alto fluxo de mareas. A sementeira realízase mediante a fixación das larvas en cordas suspendidas no mar. Os mexillóns acabados de nacer colócanse enriba de sogas suspendidas no mar. As sogas coa semente de mexillón pegada transpórtanse á área de crecemento e enrólanse arredor dos postes (i.e. bouchot) incrustados na zona intermareal.

PÓZNAKULTÚRA: Az ehető kagylók tenyésztésének egyik módszere, amelyet eredetileg Franciaország Atlanti-óceáni partvidékén használtak, de bárhol alkalmazható, ahol az árapály szintje magas. Az ikrákat a tengerbe lógatott kötelekhez rögzítik. Az előnevelés után a fiatal kagylókat tartalmazó köteleket az árapályzónába ágyazott póznákhoz kötik, és az állatokat ilyen telepeken nevelik tovább.

BOUCHOT KULTUR (PÅLEKULTUR): Metode for å dyrke blåskjell som er mest brukt på den atlantiske franskekysten, men kan også brukes i andre områder med stor forskjell på flo og fjære. Yngel samles ved at larver bunnslår på tau som er hengt ut i sjøen. Tau med små blåskjell transporteres til tilvekstområdene og snurres rundt påler satt ned i tidevannssonen.

HODOWLA PALOWA: Metoda hodowli omułków, która głównie jest stosowana wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Francji, ale jest także spotykana w innych rejonach o wysokich pływach. Młode ostrygi są zbierane z osiedlających się larw na linach zawieszonych w morzu. Liny z młodymi ostrygami są przenoszone na tereny odrostowe i owijane wokół żerdzi (np. pali) wbitych w paśmie pływów strefy przybrzeżnej.

BOUCHOT KÜLTÜRÜ: Daha ziyade Fransa nın Atlantik kıyısı boyunca kullanılan bir midye yetiştirme yöntemidir.Yüksek bir gelgit ortalaması yakalandığında diğer bölgelerde de uygulanabilir.İstiridye yumurtaları denize sarkıtılmış halatlardan elde edilir. Etrafı küçük midyelerle kaplanmış halatlar, gelgit bölgesine yerleştirilmiş direklerin etrafını kaplayan yetiştirme alanlarına taşınır.

Was this helpful?
Representación gráfica de cambios absolutos de peso o de otro parámetro indicativo de crecimiento, de un organismo en el tiempo.


GROWTH CURVE: A graphical representation which shows the absolute increase in weight, or other growth indicating parameters, of an organism against a corresponding time period.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΥΞΗΣΗΣ: Γραφική παράσταση που δείχνει την απόλυτη αύξηση του βάρους ή άλλης παραμέτρου ενδεικτικής της αύξησης, έναντι της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

COURBE DE CROISSANCE: Représentation graphique des changements absolus de poids ou dun autre paramètre indicatif de croiisance, dun organisme dans le temps.

CURVA DE CRECEMENTO: Representación gráfica de cambios absolutos de incremento en peso ou doutro parámetro indicativo de crecemento, dun organismo fronte ao correspondente período de tempo.

NÖVEKEDÉSI GÖRBE: Egy szervezet testtömegének vagy egyéb növekedési jellemzőjének abszolút növekedését az idő függvényében ábrázoló grafikon.

VEKSTKURVE: Grafisk framstilling som viser den absolutte økningen i vekt, eller andre vekstindikerende parametre, for en organisme over en gitt tid.

KRZYWA WZROSTU: Graficzny obraz, który pokazuje absolutny wzrost masy lub wzrost innego parametru wskaźnikowego organizmu w stosunku do określonego czasu.

BÜYÜME EĞRİSİ: Belli bir süre içersinde bir canlının ağırlığındaki ya da başka özelliklerindeki tam artışın grafiksel temsilidir.

Was this helpful?
Curva gráfica que describe la tasa de supervivencia (normalmente de 50% de una población) de organismos expuestos a diferentes combinaciones de temperatura y de duración de exposición.


THERMAL RESISTANCE CURVE: A graph delineating the conditions for survival (usually at the 50 % level) for organisms exposed to different temperature-time combinations.

ΘΕΡΜIΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗ: Διάγραμμα που περιγράφει τις συνθήκες που επιτρέπουν την επιβίωση του 50% ενός συνόλου οργανισμών που εκτίθενται σε διαφορετικές θερμοκρασίες επί διαφορετικούς χρόνους.

COURBE DE RESISTANCE THERMIQUE: Courbe graphique décrivant le taux de survie (normalement de 50 % dune population) dorganismes exposés à différentes combinaisons de température et de durée dexposition.

CURVA DE RESISTENCIA TÉRMICA: Curva gráfica que describe a taxa de supervivencia (normalmente de 50% dunha poboación) de organismos expostos a diferentes combinacións de temperatura e de duración de exposición.

HŐTŰRÉSI GÖRBE: Különböző hőmérséklet-idő kombinációknak kitett szervezetek túlélési viszonyait (általában az 50%-os szinten) ábrázoló grafikon.

VARMERESISTANSKURVE: Graf som skildrer overlevelsesevnen (vanligvis 50%) til organismer som utsettes for forskjellige temperatur-tid kombinasjoner.

KRZYWA ODPORNOŚCI CIEPLNEJ: Graficzne opisanie warunków dających możliwość przeżycia (zwykle na poziomie 50%) organizmów poddanych działaniu różnym kombinacjom temperaturowo-czasowym.

Sıcaklık dayanım eğrisi: Farklı sıcaklık-zaman kombinasyonlarına maruz kalan organizmaların hayatta kalma (genellikle % 50 seviyesinde) durumlarını tanımlayan bir grafik.

Was this helpful?
Representación gráfica de la respuesta de un organismo a concentraciones variables de un realizador (Tóxico o benéfico) en el medio ambiente; la curva de efecto dosis.


CONCENTRATION RESPONSE CURVE: Graphical representation of the response of an organism to varying concentrations of an effector molecule (toxic or beneficial) in the surrounding medium.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Γραφική αναπαράσταση της απόκρισης ενός οργανισμού σε διάφορες συγκεντρώσεις μιας δραστικής ένωσης (τοξικής ή ωφέλιμης) στο περιβάλλον μέσο (πρβλ. καμπύλη απόκρισης - δόσης).

COURBE DE REPONSE DE CONCENTRATION: Représentation graphique de la réponse dun organisme à des concentrations variables dun effecteur (toxique ou bénéfique) dans le milieu ambiant.

CURVA DE RESPOSTA DE CONCENTRACIÓN: Representación gráfica da resposta dun organismo a concentracións variables dunha molécula efector (tóxica ou benéfica) no medio; a curva de efecto dose.

KONCENTRÁCIÓS VÁLASZGÖRBE: Egy szervezet különböző koncentrációjú effektor (mérgező vagy kedvező hatású) molekulákra adott válaszreakciójának grafikus megjelenítése.

KONSENTRASJON- RESPONSKURVE : Grafisk framstilling av responsen til en organisme til ulike konsentrasjoner av et effektormolekyl (giftig eller gunstig) i det omgivende mediet. Jfr. dose-respons kurve.

KRZYWA REAKCJI NA KONCENTRACJE: Graficzne przedstawienie reakcji organizmu (toksycznej lub korzystnej) na zmieniające się koncentracje cząsteczki efektora w otaczającym środowisku.

Konsantrasyon tepki eğrisi: Ortamda bulunan etkin bir moekülün (toksi yada faydalı) organizmanın gösterdiği tepkiye göre değişen konsantrasyonlarının grafiksel gösterimidir.

Was this helpful?
Similar a una curva efecto-concentración, a la excepción que la concentración ambiente es reemplazada por la dosis de una sustancia actualmente recibida por el organismo.


DOSE-RESPONSE CURVE: Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.

ΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΚΡIΣΗΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ: Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.

COURBE EFFET-DOSE: Similaire à une courbe effet-concentration, à lexception que la concentration ambiante est remplacée par la dose dune substance actuellement reçue par lorganisme.

CURVA EFECTO-DOSE: Equivalente á curva concentración-resposta salvo en que a dose (cantidade) da substancia recibida polo organismo é coñecida e se sitúa en lugar da concentración no eixe de datos.

DÓZISHATÁSGÖRBE: A koncentráció-hatásgörbéhez hasonló, azzal az eltérésel, hogy a koncentráció helyett a dózist (a beadott mennyiséget) ismerjük és ábrázoljuk.

DOSE-RESPONS KURVE: Lik konsentrasjon-respons kurve bortsett fra at dosen (mengden) av substansen mottatt av organismen er kjent og gis som konsentrasjon ved plotting av data.

KRZYWA REAKCJI NA DAWKĘ: Podobnie, jak w przypadku krzywej reakcji na koncentrację, z wyjątkiem, że dawka (ilość) substancji otrzymana przez organizm jest znana i przy nanoszeniu danych na wykres zajmuje miejsce koncentracji.

DOZ-TEPKİ KIVRIMI: Organizma tarafından maddeye ulaşan dozun haricinde yoğunlaşma-tepki kıvrımı ile benzer olup, veri tertibinde yoğunlaşmanın yerini alır.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES