AMC LIMITED

X

Composé organique étranger (allochtone); se dit des polluants environnementaux, tel que les pesticides, dans les écoulements deau.


XENOBIOTIC: A foreign (allochthonous) organic chemical; used of environmental pollutants such as pesticides in runoff water.

ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΟΣ: Ξενική (αλλόχθων) οργανική χημική ουσία. Χρησιμοποιείται για περιβαλλοντικούς ρύπους, όπως τα φυτοφάρμακα σε νερά απορροής.

XENOBIÓTICO: Compuesto orgánico foráneo (aloctono); dícese de contaminantes ambientales, tales como pesticidas, en las corrientes de agua.

XENOBIÓTICO: Composto orgánico estraño (alóctono); dise de contaminantes ambientais, tales como pesticidas, nas augas de escorrentía.

XENOBIOTIKUM: Idegen (allochton) szerves vegyszer; környezetszennyező anyagokra, például az elfolyóvizekben lévő rovarirtó szerekre használják.

XENOBIOTISK: Et fremmed (alloktont) organisk kjemikal. Brukes om miljøforurensende stoffer som f.eks. pesticider i avløpsvann.

KSENOBIOTYCZNY: Obcy (allochtoniczny), organiczny związek chemiczny; termin używany w stosunku do środowiskowych czynników zanieczyszczających, jak np. pestycydy w wodach powierzchniowych.

Ksenobiyotik: Yabancı organik (allokton) kimyasal bir madde; akarsularda çevresel kirlilik meydana getirenböcek ilacı gibi kimyasallar.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES