AMC LIMITED

M

Classe des protozoaires dont plusieurs espèces sont des parasites des poissons, par exemple Myxosoma cerebralis.


MYXOSPORIDEA: A class of protozoa in which many fish parasites are found, e.g. Myxosoma cerebralis.

ΜΥΞΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Ομοταξία πρωτοζώων στην οποία βρίσκονται πολλά παράσιτα των ψαριών, π.χ.Myxobolus cerebralis.

MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies de esta clase son parásitos de peces, por ejemplo, Myxosoma cerebralis.

MIXOSPORIDIOS / MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies desta clase son parasitos de peixes, por exemplo, Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Az egysejtűek egyik osztálya, amelybe sok halélősködő tartozik, pl. a Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDER (MYXOZOA): Klasse av protozoer (encelledyr), som inneholder mange fiskeparasitter. F.eks. Myxobolus cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Klasa pierwotniaków, w której występuje wiele pasożytów ryb, np. Myxosoma cerebralis.

MİXOSPORIDEA: Pek çok balık türünde parazit olarak yaşayan bir çeşit protozoa sınıfı

Was this helpful?
Maladie spécifique des tissus due à une espèce de myxozoaire. Commune chez les poissons marins et deau douce. De portée économique mondiale.


MYXOSOMA: Tissue-specific diseases of worldwide economic importance caused by members of the phylum Myxozoa, common in marine as well as in freshwater fish. Also known as Whirling Disease.

MYXOSOMA: Ασθένεια που προσβάλλει ορισμένους ιστούς προκαλούμενη από το φύλλο Myxozoa. Κοινή στα ψάρια των γλυκών νερών και της θάλασσας, είναι παγκόσμιας οικονομικής σημασίας.

MIXOSOMA: Enfermedad específica de tejidos debidos a una especie de mixozoos. Común en peces marinos y de agua dulce. Económicamente alcanza a todas las partes del mundo.

MIXOSOMA: Enfermidades específicas de tecidos, de importancia económica mundial, debidas a membros do filo mixozoos. Común en peixes mariños e de auga doce. Tamén coñecida como enfermidade do torneo.

MYXOSOMA: A Myxozoa törzs fajai által okozott, világszerte komoly gazdasági jelentősséggel bíró szövetspecifikus halbetegség. Édesvízi és tengeri halakat egyaránt veszélyeztet. Örvénybetegség néven is ismert.

MYXOSPORIDIE: Vevsspesifikke sykdommer forårsaket av ulike myxosporidier (Myxozoa). Har økonomisk betydning over hele verden, og er vanlig både på fersk- og saltvannsfisk. Kjente sykdommer fra norske farvann er dreiesyke og proliferativ nyresyke (PKD).

MYXOSOMA: Powszechna, ważna ekonomicznie choroba swoista mięśni, powodowana przez pierwotniaki należące do typu Myxozoa, spotykana zarówno u ryb morskich, jak i słodkowodnych. Jest również nazywana kołowacizną pstrągów.

MYXOSOMA: Myxozoma filumu üyelerinden olan dünyada ekonomik öneme yol açan özel doku hastalığıdır. Tatlısu balıklarının yanısıra deniz balıklarında da yaygındır. Dönme hastalığı olarakta bilinir.

Was this helpful?
Terme utilisé auparavent pour les infections des salmonidés provoquées par Myxosoma (maintenant Myxobolus) cerebralis; mais puisquil existe plusieurs espèces de Myxosoma, le terme porte à confusion.


MYXOSOMIASIS: This term has been used for whirling disease in salmonids caused by Myxosoma cerebralis, but since there are many species of Myxosoma it has become a rather confusing term.

ΜΥΞΟΣΩΜΙΑΣΗ: Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί γιά την ασθένεια ιλίγγου των σολομοειδών που προκαλείται από το Myxosoma (τώρα Myxobolus) cerebralis, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά είδη του γένους αυτού, ο όρος δημιουργεί σύγχυση.

MIXOSOMIASIS: Término utilizado antiguamente para las infecciones de salmónidos provocadas por Myxosoma (ahora, Myxobolus cerebralis), pero, dado la existencia de varias especies de Myxosoma este término lleva a la confusión.

MIXOSOMIASE: Termo utilizado antigamente para as infeccións de salmónidos provocadas por Myxosoma (agora, Myxobolus cerebralis), pero, dado a existencia de varias especies de Myxosoma este termo leva á confusión.

MYXOSOMIASIS: Eredetileg a lazacfélék Myxosoma cerebralis okozta örvénybetegségét jelenti, de mivel több Myxosoma faj is okoz hasonló betegséget, a fogalom jelentése nem teljesen tisztázott.

DREIESYKDOM: Dreiesyke hos laksefisk forårsakes av myxosporidien Myxobolus cerebralis. Rammer først og fremst regnbueørret som holdes i jorddammer, mens smittet laks og ørret sjelden blir klinisk syk.

MYXOSOMIASIS (kołowacizna): Nazwa tej choroby została przyjęta dla kołowacizny ryb łososiowatych, powodowanej przez Myxosoma cerebralis, ale ponieważ jest dużo gatunków z rodzaju Myxosoma, stała się ona nazwą mylącą.

MIKSOSOMIYASIZ: Genelde salmonidlerde görülen wirling hastalığı için kullanılan bir terim, Myxosoma cerebralis, fakat bir çok tür için de şaşırtıcı bir şekilde kullanılmaya başlandı

Was this helpful?
Genre des myxospotidés, parasite commun des poissons.


MYXOBOLUS: A genus of myxosporidean parasite common in fish.

MYXOBOLUS: Γένος μυξοσποριδιακού παρασίτου κοινού στα ψάρια.

MYXOBOLUS: Género de mixoesporidios, parásito común depeces.

MYXOBOLUS: Xénero de parasito mixosporidio / mixoesporidio común en peixes.

MYXOBOLUS: A Myxosporidea osztályba tartozó élősködő egysejtűek egyik nemzetsége.

MYXOBOLUS: Slekt av myxosporidier som er parasittiske på fisk.

MYXOBOLUS: Rodzaj pasożytniczych myksosporidiów (pierwotniaków) powszechnych u ryb.

MİKSOBOLUS: Balıklarda yaygın olarak bulunan, mikso spor oluşturan bir çeşit parazit

Was this helpful?
Tumeur du tissu conjonctif lâche contenant du mucus.


MYXOMA: A tumour of connective tissue, containing mucous products.

ΜΥΞΩΜΑ (ΒΛΕΝΝΩΜΑ): Όγκος ατελούς συνδετικού ιστού, που περιέχει βλεννώδη προϊόντα.

MUCOSIDAD TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tejido conjuntivo que tiene mucosidad.

MUCOSIDADE TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tecido conxuntivo que ten mucosidade.

MYXOMA: Nyálkás állományú kötőszöveti daganat.

MYXOM (SLIMSVULST): Bindevevssvulst som inneholder slimprodukter.

ŚLUZAK: Guz (nowotwór) tkanki łącznej, zawierający produkty śluzowe.

MİKSOMA: Mukos ürünler içeren ve bağ dokusunda bulunan bir tümör

Was this helpful?
Affection bactérienne externe aiguë des salmonidés juvéniles anadromes en eau salée, provoquée par les membres du genre Sporocysthophaga. Les manifestations sont sporadiques en début dété. Contrôlées efficacement par des agents antibactériens externes.


SALTWATER MYXOBACTERIOSIS: An acute external bacterial disease of juvenile anadromous salmonids in saltwater, caused by members of the genus Sporocysthophaga, occurring sporadically during the early summer. It is effectively controlled by external antibacterials.

ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΥΞΟΒΑΚΤΗΡIΩΣΗ: Οξεία εξωτερική βακτηριακή νόσος των νεαρών ανάδρομων σολομοειδών στο θαλασσινό νερό. Προκαλείται από μέλη του γένους Sporocysthophaga. Εμφανίζεται σποραδικά στην αρχή του καλοκαιριού. Ελέγχεται αποτελεσματικά με εξωτερικά αντιβακτηριακά.

MIXOBACTERIOSIS DE AGUA SALADA: Infección bacteriana aguda de salmónidos juveniles anádromos en agua salada, provocada por miembros del género Sporocysthophaga. Las manifestaciones son esporádicas al principio de verano. Puede ser eficazmente controlada por agentes antibacterianos externos.

MIXOBACTERIOSE DE AUGA SALGADA: Infección bacteriana aguda de salmónidos xuvenís anádromos en auga salgada, provocada por membros do xénero Sporocysthophaga. As manifestacións son esporádicas ao principio de verán. Pode ser eficazmente controlada por axentes antibacterianos externos.

SÓSVÍZI MYXOBAKTERIÓZIS: Vándorló lazacfajok tengerben élő, fiatal egyedeinek heveny, külső, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Sporocysthophaga nemzetségbe tartozó baktériumok okoznak. A nyár korai időszakában alkalmilag jelenik meg. Külső antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

SALTVANNS MYKOBAKTERIOSE: Akutt ytre bakteriesykdom på juvenile anadrome laksefisk i saltvann. Forårsaket av medlemmer av slekten Sporocysthophaga, og forekommer sporadisk tidlig på sommeren. Kontrolleres effektivt med ytre antibakterieller.

MYKSOBAKTERIOZA SŁONOWODNA: Ostra zewnętrzna choroba bakteryjna młodzieży anadromicznych ryb łososiowatych, powodowana przez przedstawiciela rodzajuSporocysthophaga, pojawiająca się sporadycznie w okresie wczesnego lata. Skutecznie zwalczana przy użyciu zewnętrznych środków bakteriobójczych.

TUZLU SU MİKSOBACTER ENFEKSİYONU: Sporocysthophaga cinsi üyelerinin neden olduğu tuzlu sulardaki genç anadrom salmonidlerin akut harici bakteriyel hastalığıdır. Yaz mevsiminin başlangıcında ceyran eder. Harici antibakterieller ile etkin biçimde kontrol edilir.

Was this helpful?
Copépode parasite des moules qui infecte le petit intestin de lhôte et cause des lésions localisées de lépithélium. Linfection diminue la vitesse de filtration et le passage de la nourriture par lintestin. La croissance des moules peut être éventuellement affectée, mais leffet est en général réduit si les moules sont maintenues dans des conditions optimales de grossissement (cest-à-dire alimentation abondante et bas niveau de matières en suspension).


MYTICOLA INTESTINALIS: Parasitic copepod of mussels which infects the small intestine of the host and causes local lesions in the epithelium. Infection impairs the filtration speed and the passage of food through the gut. The growth of the mussel can eventually be affected, but in general M. intestinalis has little effect if the mussels are held in optimal growth conditions (i.e abundant food and a low level of suspended solids).

MYTILICOLA INTESTINALIS: Παρασιτικό κωπήποδο των μυδιών που προσβάλλει το μικρό έντερο του ξενιστή και προκαλεί τοπικές εκδορές στο επιθήλιο. Η μόλυνση αδυνατίζει την ταχύτητα διήθησης και την ροή της τροφής δια του εντέρου. Τελικά είναι δυνατόν να επηρεαστεί η ανάπτυξη του μυδιού, αλλά γενικά η μολύνση από το παράσιτο αυτό έχει ελάχιστες επιπτώσεις αν τα μύδια διατηρούνται σε καλές συνθήκες καλλιέργειας (δηλ. άφθονη τροφή και χαμηλά επίπεδα αιωρούμενων στερεών)

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parásito de mejillones que infesta el intestino del huésped y causa lesiones localizadas del epitelio. La infección disminuye la velocidad de filtración y el paso de comida por el intestino. El crecimiento de mejillones puede ser eventualmente afectado, pero el efecto es generalmente reducido si los mejillones se mantienen en condiciones óptimas de engorde (es decir, alimentación abundante y bajo nivel de materias en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parasito de mexillóns que infesta o intestino delgado do hospedador e causa lesións localizadas do epitelio. A infección afecta á velocidade de filtración e ao paso do alimento polo intestino. O crecemento de mexillóns pode ser eventualmente afectado, pero en xeral o M. intestinalis ten pouco efecto nos mexillóns se se manteñen en condicións óptimas de engorde (é dicir, alimento abundante e baixo nivel de sólidos en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Étikagylókon élősködő evezőlábú rákfaj, amely a gazdaállat bélrendszerét fertőzi, és a hámrétegben helyi sérüléseket okoz. A fertőzés csökkenti a szűrés sebességét és akadályozza a táplálék áthaladását a bélcsatornán. A kagylók növekedését is befolyásolhatja, de erre legtöbbször csak jelentéktelen hatása van, ha az állatokat optimális körülmények között tartják (pl. megfelelő mennyiségű táplálék és kevés lebegő szilárd anyag).

MYTICOLA INTESTINALIS: Parasittisk hoppekreps på blåskjell, som infiserer tynntarmen og gir lokale skader i tarmepitelet. Infeksjon hemmer filtreringshastigheten og passasjen av mat gjennom fordøyelseskanalen. Veksten til blåskjell kan hemmes, men parasitten har liten effekt dersom skjellene holdes under optimale vekstforhold (dvs overflod av mat og lavt nivå av suspenderte stoffer).

MYTICOLA INTESTINALIS: Pasożytniczy widłonóg małży, który zakaża jelito cienkie gospodarza i powoduje miejscowe uszkodzenie nabłonka. Infekcja upośledza szybkość filtracji i przechodzenie pokarmu przez jelito. Wzrost małży może ostatecznie być ograniczony, ale na ogół M. intestinalis ma niewielki wpływ, jeśli małże są trzymane w optymalnych warunkach wzrostowych (tj. obfitość pokarmu i niski poziom zawiesiny stałej).

MYTICOLA INTESTINALIS: Midyelerin ince bağırsaklarına yerleşen ve epitel dokuda lokal lezyonlara sebep olan parazit bir copepoddur. Büyüme etkilense de, eğer midyeler en uygun büyüme şartlarında tutuluyorsa ( bol besin ve düşük askıda katı madde ) M. intestinalis midyelerin gelişmesini çok az etkileyecektir .

Was this helpful?
Atrophie progressive de certains muscles; dystrophie musculaire.


MYOPATHY: (= muscular dystrophy) A condition in which wasting takes place in certain muscles.

ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ: Προΐόντα ατροφίας ορισμένων μυών. Μυϊκή δυστροφία.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de ciertos músculos; distrofia muscular.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de certos músculos; distrofia muscular.

MIOPÁTIA: (= izomdisztrófia) Bizonyos izmok elsorvadásával jellemezhető állapot.

MUSKELSVINN (DYSTROFI): Tilstand der muskler brytes ned grunnet sykdom.

MIOPATIA : (= dystrofia mięśniowa). Stan, w którym ma miejsce wyniszczenie (zanik) pewnych mięśni.

MİYOPATİ: (= kas distrofi), belirli kaslarda harcamaya yol açan bir durum

Was this helpful?
Tissu connectif présent entre les myomères.


MYOSEPTA: Collagenous sheets separating the myomers of muscle.

MYOSEPTA: MYOSEPTA

MIOSEPTO: Lámina de colágeno que separa los miómeros del músculo.

MIOSEPTO: Lámina de coláxeno que separa os miómeros do músculo.

MYOSEPTUM: Az izom miomereit elválasztó kollagéntartalmú lemez

MYOSEPTER (BINDEVEVSHINNER): Kollagenhinner mellom myomerene (muskelsegmentene).

MIOSEPTY: Kolagenowe przegrody rozdzielające miomery mięśnia.

MYOSEPTA: Kasların miyomerlerini ayıran kollajen tabaka.

Was this helpful?
Inflammation du tissu musculaire.


MYOSITIS: Inflammation of the muscle tissue.

ΜΥΙΤΙΣ: Φλεγμονή του μυϊκού ιστού.

MIOSITIS: Inflamación de tejido muscular.

MIOSITE: Inflamación de tecido muscular.

MYOSITIS: Az izomszövet gyulladása.

MYOSITT: Betennelse i muskelvev. Muskelbetennelse.

ZAPALENIE MIĘŚNI: Zapalenie tkanki mięśniowej.

MİYOSITIS: kas dokularının iltahaplanması

Was this helpful?
Un des segments, délimité verticalement, constituant les masses musculaires latérales.


MYOMERE: A vertically-delineated segment of the lateral muscle mass.

ΜΥΟΜΕΡΕΣ: Εγκάρσια οριοθετημένο τμήμα της πλευρικής μυϊκής μάζας.

MIOMERO: Uno de los segmentos, delimitados verticalmente, que forman la masa muscular lateral.

MIÓMERO: Un dos segmentos, delimitados verticalmente, que forman a masa muscular lateral.

MYOMER: A testfal harántcsíkolt izomzatának függőlegesen csíkozott szelvényei.

MYOTOM: Vertikalt muskelsegment i den laterale muskelmassen hos fisk. Det er vanligvis like mange myotomer som ryggvirvler.

MIOMER (część mięśniowa metameru): Pionowo, metamerycznie ułożony segment mięśnia bocznego, występujący u niektórych dorosłych kręgowców (np. u ryb).

MİYOMER: Yatay kas ktlesinin dikey olarak belirtilen bölümü

Was this helpful?
Affection provoquée par un champignon infectieux.


MYCOSIS: A disease caused by fungal infection.

ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ: Μία ασθένεια προκαλούμενη από μόλυνση με μύκητα.

MICOSIS: Enfermedad provocada por hongos infecciosos.

MICOSE: Enfermidade provocada por fungos infecciosos.

MIKÓZIS: Gombás fertőzés által okozott betegség.

MYKOSE: Sykdom forårsaket av soppinfeksjon.

GRZYBICA: Choroba powodowana przez zakażenie grzybami.

MIKOSIS: Mantar enfeksiyonların yol açtığı bir hastalık

Was this helpful?
Inflammation du myocarde, le muscle du coeur.


MYOCARDITIS: Inflammation of the muscle of the heart.

ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΣ: Φλεγμονή του καρδιακού μυός.

MIOCARDITIS: Inflamación del miocardio, músculo del corazón.

MIOCARDITE: Inflamación do miocardio, músculo do corazón.

MYOCARDITIS: A szívizom gyulladása.

MYOKARDITT : (Hjertemuskelbetennelse). Betennelse i hjertemuskelen.

ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO: Zapalenie mięśnia sercowego.

MİYOKARDITIS: Kalp kası iltihaplanması

Was this helpful?
Micro-organismes appartenant à la sous-classe des plus petites et plus simples de bactéries. Au contraire des autres bactéries, ne possèdent pas de paroi cellulaire. Ceci les permet d’envahir les tissus et de pénétrer l’intérieure des cellules. La croissance est très lente. Associés à de nombreux pathologies. Isolés à partir de Penaeus monodon moribonde en Australie et Chine. Ils peuvent êtres décelés par des techniques de coloration d’ADN et par PCR.


MYCOPLASMA SPP.: Micro-organisms belonging to the smallest and simplest subclass of bacteria.  Unlike typical bacteria, they have no cell walls, allowing them to invade tissue and penetrate inside cells.  Mycoplasmas are slow-growing and have been associated with a number of diseases. They have been isolated from moribund Penaeus monodon in Australia and China. They can be detected using DNA staining or PCR techniques.

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ: Μικροοργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη μικρότερη και απλούστερη υποκλάση των βακτηρίων. Αντίθετα με τα κανονικά βακτήρια, δεν διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα με αποτέλεσμα να εισβάλουν εύκολα μέσα στους ιστούς και τα κύτταρα. Οι οργανισμοί αυτοί αυξάνονται αργά και είναι υπεύθυνοι για μια σειρά ασθενειών. Έχουν απομονωθεί από ετοιμοθάνατα άτομα Penaeus monodon στην Αυστραλία και την Κίνα. Ανιχνεύονται με χρώση του DNA η με τη χρήση τεχνικών PCR (βλ.λ.).

MYCOPLASMA SPP.: Bacteria sin pared celular que fue aislada a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia y China, causando mortalidad gradual pero sin signos evidentes de patología aguda.

MYCOPLASMA SPP.: Xénero de microorganismos pertencentes á máis pequena e simple clase das bacterias. Diferente á bacteria típica, non posúen parede celular, o que lles permite invadir os tecidos e penetrar dentro das células. Os Micoplasmas teñen crecemento lento e foron asociados a numerosas enfermidades. Foron illados a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia e China. Poden detectarse usando tinguiduras de DNA ou técnicas de PCR.

MYCOPLASMA SPP.: A legkisebb méretű és legegyszerűbb felépítésű baktériumok. A legtöbb baktériumtól eltérően nincs sejtfaluk, amely lehetővé teszi, hogy behatoljanak a szövetekbe és a sejteken belülre. A Mycoplasma-félék lassan osztódnak és több betegséggel is kapcsolatosak. Moribund Penaeus monodon egyedekből izolálták Ausztráliában és Kínában. DNS-festéssel vagy PCR- technikákkal mutathatók ki.

MYCOPLASMA SPP.: Bakterie uten cellevegg som har blitt isolert fra døende voksen reke (Penaeus monodon) i Australia og Kina, den forårsaker gradvis død uten noen akutte patologiske tegn.

MYCOPLASMA spp. : Mikroorganizmy należące do najmniejszej i najprostszej podklasy bakterii. W przeciwieństwie do typowych bakterii nie mają ścianek komórkowych, co pozwala dokonywać im inwazji tkanki i przenikać do wnętrza komórek. Mikoplazmy powoli wzrastają i są łączone z licznymi chorobami. Zostały one wyizolowane z chorych krewetek Panaeus monodon w Australii i Chinach. Mogą być one wykrywane przy użyciu metody barwienia DNA lub technik PCR.

MYCOPLASMA SPP.: bakterilerin en küçük ve en basit alt sınıfına ait mikroorganizmalardır. Tipik bakterilerin tersine, onların hücre duvarları yoktur, dokuya işgal etmelerine izin verirler ve iç hücreye nüfuz ederler. Mycoplasmas yavaş büyüyen ve bir takım hastalıklara ilişkili olmuştur. Onlar ölmek üzere olan Penaeus monodon den Avustralya ve Çin de izole edilmiştir. Bunlar DNA veya PCR boyama teknikleri kullanılarak algılanabilir.

Was this helpful?
Maladie bactérienne systémique chronique de tous les poissons provoquée par Mycobacterium fortuitum. Si, dans le passé, cette maladie se manifestait fréquemment chez les saumons du Pacifique, les infections sont rares aujourdhui parce que les poissons congelés non-traités, porteurs de lagent pathogène, ne sont plus utilisés dans lalimentation de jeunes salmonidés. La maladie se manifeste sporadiquement dans la nature et chez les poissons daquarium. Aucun traitement efficace nest connu.


MYCOBACTERIOSIS: A chronic systemic bacterial disease of all fishes caused by Mycobacterium fortuitum. Although it used to be frequently diagnosed in Pacific salmon, the disease is now rarely seen because untreated frozen fish carrying the pathogen are no longer used in the diet of young salmonids. The disease occurs sporadically in nature and in aquarium fish. There is no known effective treatment.

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ: Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από τοMycobacterium fortuitum. Μολονότι έχει συχνά διαγνωσθεί στο παρελθόν στον σολομό του Ειρηνικού, η ασθένεια σήμερα σπανίζει διότι δεν χρησιμοποιουνται πλέον στην δίαιτα των σολομοειδών ακατέργαστα κατεψυγμένα ψάρια-φορείς του παθογόνου. Η ασθένεια παρατηρείται σποραδικά στην φύση και σε ψάρια ενυδρείων. Δεν υπάρχει γνωστή αποτελεσματική θεραπεία.

MIOBACTERIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica crónica de todos los peces, provocada porMycobacterium fortuitum. Si, en el pasado, esta enfermedad se manifestaba frecuentemente en los salmones del Pacífico, las infecciones son raras hoy en día, dado que los peces congelados no tratados, portadores del agente patógeno, ya no son utilizados en la alimentación de jóvenes salmónidos. La enfermedad se manifiesta esporádicamente en la natura y en los peces de acuario. No se conoce ningún tratamiento eficaz.

MIOBACTERIOSE: Enfermidade bacteriana sistémica crónica de todos os peixes, provocada porMycobacterium fortuitum. Se no pasado esta enfermidade se manifestaba frecuentemente nos salmóns do Pacífico, as infeccións son raras hoxe en día, dado que os peixes conxelados non tratados, portadores do axente patóxeno, xa non son utilizados na alimentación de novos salmónidos. A enfermidade maniféstase esporadicamente na natureza e nos peixes de acuario. Non se coñece ningún tratamento eficaz.

MYCOBACTERIOSIS: Valamennyi halfajt érintő idült, szisztémás, bakteriális eredetű betegség, amelyet a Mycobacterium fortuitum okoz. Habár egykor a Csendes-óceáni lazacfélék jellemző betegsége volt, ma már csak ritkán mutatható ki, mivel már nem használnak kezeletlen, fagyasztott halakat a fiatal lazacok etetésére. A betegség véletlenszerűen jelenik meg a természetesvízi és akváriumi halakban. Nincs ismert kezelési módja.

MYKOBAKTERIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk forårsaket av Mycobacterium fortuitum. Var tidligere vanlig på stillehavslaks, men er nå sjeldnere siden en har gått bort i fra å bruke infisert ubehandlet frossenfisk i yngelfôret. Sykdommen forekommer sporadisk i naturen og på akvariefisk. Finnes ingen effektive behandlinger.

MYKOBAKTERIOZA: Przewlekła systemiczna choroba bakteryjna wszystkich ryb powodowana przez Mycobacterium fortuitum. Często była ona diagnozowana u łososia pacyficznego, jednak obecnie jest rzadko notowana, ponieważ nie są już używane w diecie dla młodych ryb łososiowatych nieleczone mrożone ryby będące nosicielami patogena. Sporadycznie choroba ta występuje w warunkach naturalnych i u ryb akwariowych. Nieznana jest skuteczna metoda jej leczenie.

MİKOBAKTERIOSİS: Tüm balıklarda görülrn bir kronik sistemik bakteriyel hastalık Mycobacterium fortuitum . Her ne kadar besin olarak kullanılan Pazsifik salmonlarda nadir olarak görülen bir hastalık olsa da donmuş balıklar pathogen taşıma özelliğine sahip oldukları için artık genç salmonlarda, hastalık nadiren görülür. Hastalık spor olarak doğada ve akvaryumlarda bulunur. Bilinen etkili bir tedavisi yoktur.

Was this helpful?
Bactérie affiliée aux actinomycètes; dune longueur allant jusquà 10 µm, forme souvent des filaments; immobile, acidorésistante et aerobie; vivant dans les sols ou parasite des hommes et des animaux.


MYCOBACTERIUM: Bacteria belonging to the actinomycetes; up to 10µm long, occasionally showing filamentous growth; non-motile, acid-resistant, aerobic bacteria. Living in the bottom or parasitic on humans and animals.

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ: Μη κινητό, οξυ-ανθεκτικό αερόβιο βακτήριο που ανήκει στους ακτινομύκητες. Μήκους μέχρι 10μm συχνά με νηματοειδή ανάπτυξη. Ζουν στο βυθό ή παρασιτικά στον άνθρωπο και σε άλλα ζώα.

MICOBACTERIA: Bacteria afiliada a las actinomicetos; su longitud puede llegar hasta 10 µm, a menudo presenta filamentos; inmóvil, resistente al ácido y aeróbica; vive en los suelos o como parásito de humanos y animales.

MICOBACTERIUM: Bacteria pertencente aos actinomicetos; a súa lonxitude pode chegar ata 10 µ ás veces presenta crecemento en filamentos; inmóbil, resistente ao ácido e aeróbica; vive nos chans ou como parasito de humanos e animais.

MYCOBACTERIUM: Az Actinomycetes csoportba tartozó baktériumok; legfeljebb 10 mikrométer hosszúak, néha fonalakat alkotnak; nem mozgásképes, savakkal szemben ellenálló, aerob baktériumok. Az aljzaton élnek, vagy emberi és állati élősködők.

MYKOBAKTERIER: Bakterie tilhørende Actinomycetales, som blir opp til 10µm lang. Viser iblant trådformet vekst. Ubevegelige, syrebestandige, aerobe bakterier. Lever i bunnsedimenter, eller er parasittiske på mennesker og dyr.

MYCOBACTERIUM: Bakterie należące do promieniowców (Actinomyces); dochodzi do długości 10 - 6 m, z rzadka wykazują nitkowaty wzrost; bakterie nieruchliwe, odporne na zakwaszenie środowiska, tlenowe. Żyją na dnie bądź pasożytują u ludzi i zwierząt.

MİKOBAKTERİUM: Aktinomisetlere ait olan bakterilerdir, 10µ m boyunda, bazen flament büyümesi görülen, hareket edemeyen, asitlere karşı dayanıklı, aerobik bakterilerdir. Dipte veya hayvanlar ve insanlar üzerinde parazir yaşarlar.

Was this helpful?
Appareil végétatif des champignons, formé de filaments ramifiés.


MYCELIUM: The vegetative filaments of a fungus forming an interwoven mass.

ΜΥΚΗΛΙΟ: Τα βλαστικά νήματα ενός μύκητα που σχηματίζουν μία περιπεπλεγμένη μάζα

MICELIO: Aparato vegetativo de hongos, formado de filamentos ramificados.

MICELIO: Filamentos vexetativos dos fungos que forman unha masa entretecida.

MICÉLIUM: A gombák vegetatív fonalainak szövedéke.

MYCEL: Den vegetative delen hos sopp, som danner et komplekst ”rotsystem”.

GRZYBNIA: Wegetatywne nitki grzyba tworzące przeplatającą się masę.

MİSELYUM: örgülü kütle formundaki bir mantarın bitkisel lifleri

Was this helpful?
Mutations qui n’affectent pas le dégré d’adaptation de l’individu. La plupart de microsatellites sont considérées d’être des mutations neutres.


NEURAL MUTATIONS: Mutations that do not affect the "fitness" of the individual. Most microsatellites are regarded as neutral mutations.

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ: Μεταλλαγές οι οποίες δεν την αρμοστικότητα του οργανισμού. Τα περισσότερα μικροδορυφορικά θεωρούνται ουδέτερες μεταλλαγές.

MUTACIONES NEUTRALES: Mutaciones que no afectan el éxito individual. Muchos microsatélites son considerados mutaciones neutrales.

MUTACIÓNS NEUTRAIS: Mutacións que non afectan a "aptidud" do individuo. A maioría dos microsatélites son consideradas mutacións neutrais.

SEMLEGES MUTÁCIÓK: Az egyed "életképességét" nem érintő mutációk. A legtöbb mikroszatelit-mutáció semlegesnek minősül.

NØYTRAL MUTASJON: En mutasjon som ikke påvirker et individs evne til å bidra genetisk til neste generasjon. De fleste mikrosatellitter blir regnet som nøytrale mutasjoner.

MUTACJE NERWOWE : Mutacje, które nie wpływają na "przydatność” osobnika. Większość mikrosatelitów (powtórzenia sekwencji) są uznawane za mutacje neutralne.

ETKİSİZ MUTASYON: Mutasyon, bireysel formu etkilemez. Çoğu mikrosatalitler, etkisiz mutasyon olarak değerlendirilir.

Was this helpful?
Altération de la séquence des bases dans un acide nucléique. Souvent ceci implique le changement d’une base pour une autre (mutation ponctuelle) ou l’addition ou délétion d’un ou de plusieurs nucléotides. Dans le deuxième cas, l’effet est souvent une mauvaise lecture de la séquence de codons par le ribosome pendant la synthèse protéique (avec comme résultat l’absence de la protéine en question ou d’une protéine défectueuse). Ce type de mutations est appelé mutation à glissement de cadre de lectu


MUTATION (GENETIC): An alteration of the base sequence of a DNA or RNA molecule. Mutations usually involve the changing of one base for another (point mutation) or to the addition or deletion of one or more nucleotides. This will often lead to the mis-reading of codon sequences by the ribosome during protein synthesis (leading to a defective or absent protein). Such mutations are then termed frameshift mutations. Point mutations may be silent (as each amino acid may be coded by several codons) or lead to the subst

ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ (ΓΕΝΕΤΙΚΗ): Αλλαγή στην ακολουθία βάσεων ενός μορίου DNA ή RNA. Η μετάλλαξη συνήθως περιλαμβάνει την αλλαγή ενός ζεύγους βάσεων από κάποιο άλλο (σημειακή μεταλλαγή), ή την προσθήκη ή τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων νουκλεοτιδίων. Συνήθως οδηγεί στη λανθασμένη ανάγνωση των κωδικονίων από τα ριβοσώματα κατά τη διαδικασία σύνθεσης των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την παραγωγή ελαττωματικών ή την απουσία πρωτεϊνών. Οι μεταλλαγές αυτές ονομάζονται μεταλλαγές μετατόπισης σημείου. Οι σημειακές μεταλλαγές μπορεί να είν

MUTACIÓN (GENÉTICA): Alteración de la secuencia de bases de la molécula de ADN o ARN. Las mutaciones implican habitualmente el cambio de una base por otra (mutación puntual) o por la adición o delección de uno o más mucleótidos. Esto puede llevar a menudo a una lectura errónea de secuencias de codón en el ribosoma durante la síntesis proteica (implicando una proteína defectuosa o ausente). Estas mutaciones son llamadas mutaciones de cambio de bandas. Las mutaciones puntuales pueden ser silentes (dado que cada aminoá

MUTACIÓN (XENÉTICA): Alteración da secuencia de bases da molécula de ADN ou ARN. As mutacións normalmente implican habitualmente o cambio dunha base por outra (mutación puntual) ou pola adición ou delección dun ou máis mucleótidos. Isto pode levar a miúdo a unha lectura errónea de secuencias de codón no ribosoma durante a síntese proteica (implicando unha proteína defectuosa ou ausente). Estas mutacións son chamadas mutación con cambio, desprazamento ou desfase do marco de lectura. As mutacións puntuais poden ser si

MUTÁCIÓ (GENETIKAI): Egy DNS- vagy RNS-molekula bázissorrendjének megváltozása. A mutáció lehet egy bázis kicserélődése egy másikra (pontmutáció), illetve egy vagy több nukleotid beépülése vagy törlődése. Ez gyakran a kodonszekvenciák téves leolvasásához vezet a fehérjeszintézis során (működésképtelen vagy hiányos fehérjék). Az ilyen mutációkat keretelmozdulásos (frameshift) mutációknak nevezzük. A pontmutációk lehetnek "csendesek" (mivel minden aminosavat több kodon kódol) vagy a fehérjeszintézis során egy aminosav

MUTASJON GENETISK: En forandring i basesekvensen i et DNA- eller RNA-molekyl. Mutasjoner innebærer ofte at en base byttes med en annen (punktmutasjon), eller addisjon eller fjerning av et eller flere nukleotider. Dette vil ofte føre til ”feillesing” av kodonsekvenser i ribosomene under proteinsyntesen (fører til et defekte eller fraværende protein). Slike mutasjoner kalles da ”frameshift” mutasjoner. Punktmutasjoner kan være ”stille” (siden flere kodoner kan kode for samme aminosyren) eller føre til utbytting av e

MUTACJA (genetyczna): Zamiana podstawowej sekwencji w cząsteczce DNA lub RNA. Mutacje zwykle pociągają za sobą zamianę jednej zasady na inną (mutacja punktowa), dodawanie do/lub delecje jednego lub więcej nukleotydów. Prowadzić to często będzie do błędnego odczytu sekwencji kodonu (grupy nukleotydów kodujących aminokwasy) przez rybosom w czasie syntetyzowania białka (prowadząc do wadliwego lub braku białka). Mutacje takie są wówczas nazywane mutacjami ramkowymi. Mutacje punktowe mogą być bezobjawowe (ponieważ każdy

MUTASYON (GENETİK): Bir DNA yada RNA molekülünde baz sekansının değişimidir. Mutasyon genellikle ilk baz diğer baz (nokta mutasyonu) için değişir yada tek yada çok çekirdeklerin eklenip yada çıkarmasını içerir. Buda sık sık protein sentezi sırasında ribozomlar tarafından kodon sekansların hatalı okunmasına sebep olur (bir proteinin yok ya da eksikliğine sebep olur). Bazı mutasyonlar çerçeve kayması mutasyonu olarak söylenir. Nokta mutasyonu suskun olabilir (mesela birçok amino asit bazı kodonlar tafından kodlanabil

Was this helpful?
Changement spontané et transmissible de la matière génétique, très souvent affectant un seul gène par lintermédiaire dune duplication, dune délétion ou dun remplacement de paires de nucléotides. Un individu ayant subi un changement mutationnel sappelle un mutant.


MUTATION: A sudden heritable change in the genetic material, most often an alteration of a single gene by duplication, replacement or deletion of a number of DNA base pairs. An individual that has undergone such a mutational change is called a mutant.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ: (1) Αιφνίδια και κληρονομήσιμη μεταβολή του γενετικού υλικού, συχνότατα μεταβολή ενός μόνο γονιδίου μέσω διπλασιασμού, αντικατάστασης ή διαγραφής ενός αριθμού ζευγών βάσεων του DNA. (2) Οι οργανισμοί που έχουν υποστεί μεταλλαγή ονομάζονται μεταλλαγμένοι.

MUTACIÓN: Cambio espontáneo y transmisible de material genético, a menudo afecta un solo gen mediante duplicación, supresión o reemplazo de pares de nucleótidos. Individuo que sufre cambio mutacional llamado mutante.

MUTACIÓN: Cambio repentino e herdable no material xenético, a miúdo alteración dun só xene mediante duplicación, supresión ou reemplazo de pares de nucleótidos. Ao individuo que sufriu un cambio mutacional deste tipo chámaselle mutante.

MUTÁCIÓ: A genetikai anyag hirtelen bekövetkező, öröklődő változása, leggyakrabban egy gén megváltozása bizonyos számú DNS-bázispár duplikációjával, kicserélődésével vagy deléciójával. A mutációs változáson átesett egyedet mutánsnak nevezzük.

MUTASJON: Bra arvelig forandring i det genetiske materialet. Oftest ved forandring av et enkelt gen ved duplikasjon, utskiftning eller fjerning av basepar. Et individ som har gjennomgatt en mutasjon kalles en mutant.

MUTACJA: Nagła dziedziczna zmiana w materiale genetycznym, w większości zmiana pojedynczego genu przez duplikację, zamianę lub delecję (skasowanie) wielu par zasad tworzących DNA. Osobnik, który przechodzi taką mutacyjną zmianę jest nazywany mutantem.

MUTASYON: Genetk metaryalde ani kalıtsal değişimler, Bir grup DNAnın çoğalması, yerini alması ya da silinmesi gibi etkilerle tek bir gende meydana gelen değişiklik. Mutasyosla bir bireyde meydana gelen değişim.

Was this helpful?
Terme global appliqué à lensemble des muscles dun organisme.


MUSCULATURE: Collective term relating to all the muscles of an organism.

ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Συλλογικός όρος σχετιζόμενος με όλους τους μύες ενός οργανισμού.

MUSCULATURA: Término global aplicado al conjunto de músculos de un organismo.

MUSCULATURA: Termo global aplicado ao conxunto de músculos dun organismo.

IZOMZAT: Egy szervezetben található összes izmot jelentő fogalom.

MUSKLATUR: Samlebetegnelse for alle musklene i en organisme.

UMIĘŚNIENIE (muskulatura): Wspólny termin odnoszący się do wszystkich mięśni organizmu.

Kas sistemi: Bir organizmanın tüm kaslarıyla ilişkili olarak kullanılan ortak bir kavramdır.

Was this helpful?
Terme général décrivant la paroi épithéliale qui tapisse les cavités internes du corps. Syn. membrane muqueuse.


MUCOSA: A generalized collective term for the epithelial lining of the internal body cavities. Syn. mucous membrane.

ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ: Γενικό όνομα γιά το επιθηλιακό κάλυμμα των εσωτερικών σωματικών κοιλοτήτων.(Συνων: βλεννογόνος μεμβράνη).

MUCOSA: Término general que describe la pared epitelial que cubre las cavidades internas del cuerpo. Sin. membrana mucosa.

MUCOSA: Termo xeral que describe a parede epitelial que cobre as cavidades internas do corpo. Sin. membrana mucosa.

MUCOSA: A testüregeket burkoló epiteliális hártyákat jelölő gyűjtőfogalom. Úm. nyálkahártya.

MUCOSA: Generell betegnelse for epitel som kler indre kroppshuler. Syn. slimhinne.

BŁONA ŚLUZOWA: Uogólniona wspólna nazwa wyściółki nabłonkowej wnętrza jamy ciała. Syn. śluzówka.

MUKOZA: Çoğunlukla sıcaklığı sabit tutabilmek için vücut dışını örten epitel hat.

Was this helpful?
Organe composé de tissu musculaire. Le tissu musculaire est caractérisé par sa capacité à se contracter pour produire du mouvement. Les muscles sont divisés en deux groupes principaux: les muscles striés et les muscles lisses. Un muscle strié est capable de contractions volontaires; tous les muscles à contraction non-volontaire, excepté le coeur, sont des muscles lisses.


MUSCLE: An organ composed of muscle tissue. Muscle tissue is characterized by its ability to contract hence producing movement. Muscle is divided into two main groups: striated and smooth. Striated muscle is capable of voluntary contraction; all involuntary muscles except the heart are termed smooth muscle.

ΜΥΣ: Οργανο αποτελούμενο από μυϊκό ιστό. Ο μυϊκός ιστός χαρακτηρίζεται από την δυνατότητά του να συστέλλεται και να διαστέλλεται. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες μυών : οι γραμμωτοί και οι λείοι. Οι γραμμωτοί συστέλλονται εκουσίως, ενώ οι λείοι ακουσίως. Εξαίρεση αποτελούν οι γραμμωτοι μύες της καρδιάς.

MÚSCULO: Organo compuesto de tejidos musculares. El tejido muscular se caracteriza por su capacidad de contraerse para producir movimiento. Los músculos se dividen en dos grupos principales: Músculos estriados y músculos lisos. El músculo estriado es capaz de contraerse voluntariamente; todos los músculos con contarción involuntaria, excepto el corazón, son músculos lisos.

MÚSCULO: Órgano composto de tecidos musculares. O tecido muscular caracterízase pola súa capacidade de contraerse para producir movemento. Os músculos divídense en dous grupos principais: músculos estriados e músculos lisos. O músculo estriado é capaz de contraerse voluntariamente; todos os músculos con contracción involuntaria, agás o corazón, son músculos lisos.

IZOM: Izomszövetből álló szerv. Az izomszövet jellegzetessége, hogy össze tud húzódni, ezáltal mozgást tud előidézni. Az izmok két nagy csoportba sorolhatók: harántcsíkolt ill. simaizmok. A harántcsíkolt izmok akaratlagos összehúzódásra képesek. Az összes akarattól független működésű izom (a szívizom kivételével) simaizom.

MUSKEL: Organ som består av muskelvev. Muskelvev har som kjennetegn at det kan trekke seg sammen, for på den måten å gi bevegelse. Muskler deles inn i to hovedgrupper, glatte og stripete muskler. Stripete muskler er viljestyrte, mens glatte muskler ikke er viljestyrte. Hos fisk deles muskelmassen inn i rød (aerob, normal svømming) og hvit (anaerob, flukt) muskulatur, der hvit utgjør den største delen.

MIĘSIEŃ: Narząd składający się z tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa charakteryzująca się zdolnością kurczenia, skutkiem czego następuje ruch. Mięśnie dzielą się na dwie zasadnicze grupy: prążkowane i gładkie. Mięsień prążkowany jest zdolny do skurczów zależnych od woli; wszystkie niezależne od woli, oprócz serca, są nazywane mięśniami gładkimi.

Kas: Kas dokusundan oluşan bir organdır. Kas dokusu kasılma yeteneği sayesinde karakterize edilir böylece hareket üretilir. Kas iki ana gruba ayrılır: çizgili ve düz. Çizgili kas isteğe bağlı kasılma yeteneğine sahiptir; Kalp haricindeki tüm istemsiz kaslar düz kastır.

Was this helpful?
Nom commun pour lexuvium, cest-à-dire la perte de lexosquelette chez les arthopodes.


MOULT: Common name for the exuvium, i.e., the shed exoskeleton of arthopods, or the process by which it is shed. Also used as a verb.

ΕΚΔΥΜΑ: Κοινό όνομα για το έκδυμα, δηλ. τον αποβαλλόμενο εξωσκελετό των αρθροπόδων.

MUDA: Nombre común que se da al exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

MUDA: Nome común que se dá a exuvia, ex. o exoesqueleto mudado dos artrópodos ou o proceso polo que é mudado. Tamén é usado como verbo.

KITINPÁNCÉL: Az ízeltlábúak külső váza, amely vedléskor leválik a testükről.

SKIFTE SKALL: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

LINKA/WYLINKA: Powszechna nazwa wylinki, tj. pozbywania się zewnętrznego szkieletu skórnego u stawonogów lub proces, w którym następuje linienie.

Deri değiştirme: Deri değiştirenler için yaygınca kullanılan bir isimdir. Örneğin, eklembacaklıların dış kabuk sıyrılması ya da bunun oluşma süreci. Bir fiil olarak da kullanılır.

Was this helpful?
Formé de plusieurs cellules.


MULTICELLULAR: Having many cells.

ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ: Εχων πολλά κύτταρα.

MULTICELULAR: Formado de muchas células.

MULTICELULAR: Formado por moitas células.

MULTICELLULÁRIS: Sok sejtből álló.

FLERCELLET: Har mange celler.

WIELOKOMÓRKOWY: Mający wiele komórek.

ÇOK HÜCRELİ: Çok hücreye sahip

Was this helpful?
Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.


MOULTING: Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.

ΕΚΔΥΣΗ: Περιοδική εποβολή του εξωτερικού καλύμματος, όπως ο εξωσκελετός στα Αρθρόποδα (γαρίδες, καβούρια, αστακοί κλπ). Μετά την έκδυση τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην θήρευση. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτές οι φάσεις έκδυσης είναι ιδιαιτέρας σημασίας λόγω της αυξημένης τρωτότητας στον καννιβαλισμό.

PELECHAR: Despojo total y periódico del tegumento externo, como el exoesqueleto de artrópodos (gambas, cangrejos y langostas). Después de la muda los individuos son vulnerables a la predación. En acuicultura estas fases de muda tienen gran importancia aumentando la vulnerabilidad frente al canibalismo.

ECDISE / MUDA: Desprendemento periódico da cuberta externa, como acontece co exoesqueleto en Artrópodos (camaróns, cangrexos, lagostas). Despois da muda os espécimes son particularmente vulnerables á depredación. En acuicultura estas fases de muda son particularmente importantes porque incrementan a vulnerabilidade fronte ao canibalismo.

VEDLÉS: A kültakaró, például az ízeltlábúak (rákok) külső vázának időszakonkénti elveszítése. Vedlés után az egyedek könnyebben áldozatul esnek a ragadozóknak. Az akvakultúrában a vedlési életszakasznak különleges jelentősége van, mivel ilyenkor megnő a kannibalizmus veszélye.

SKALSKIFTE: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

ZRZUCANIE SKÓRY: Okresowe pozbywanie się zewnętrznego pokrycia, takiego jak szkielet skórny u stawonogów (krewetek, krabów, homarów). Po wylince osobniki są szczególnie podatne na drapieżnictwo. W akwakulturze fazy wylinki są szczególnie ważne, ze względu na zwiększoną podatność na kanibalizm.

KABUK DEĞİŞTİRME: Arkropoda ( karides, yengeç, istakoz) gibi kabuklu su ürünlerinin belli aralıklarla kabuk değiştirmesi, Kabuk değiştirdikten sonra genelde saldırganlara karşı zayıf olurlar. Yetiştiricilikte bu kabuk değiştirme safhası, kanibalizim olabileceği için, çok önemlidir.

Was this helpful?
Sécrétion visqueuse, contenant de la mucine, produite par les glandes à mucus.


MUCUS: The slimy secretion of the mucous glands containing mucin.

ΒΛΕΝΝΑ: Το γλοιώδες έκκριμα των βλεννογόνων αδένων το οποίο περιέχει βλεννίνη.

MUCOSIDAD: Secreción viscosa que contiene mucina, producida por las glándulas de mucus.

MUCOSIDADE: Secreción viscosa que contén mucina, producida polas glándulas de mucus.

NYÁLKA: Mirigysejtek által termelt, mucint tartalmazó, síkos folyadék.

SLIM: Sleipt sekresjonsprodukt fra slimkjertler, inneholder mucin.

ŚLUZ: Śluzowata wydzielina gruczołów śluzowych zawierająca mucynę.

MUKUS: Mucos proteininden oluşan mukozanın yapışkan salgısı

Was this helpful?
Constituant protéique du mucus.


MUCIN: A protein found in mucus.

ΒΛΕΝΝIΝΗ: Πρωτεϊνη ευρισκόμενη στην βλέννα.

MUCINA: Proteína encontrada en la mucosidad.

MUCINA: Proteína presente no mucus.

MUCIN: A nyálkában megtalálható fehérje

MUCIN: Protein som finnes i slim.

MUCYNA: Białko znajdujące się w śluzie.

MUSIN: Mukusta bulunan bir protein

Was this helpful?
En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.


MS 222: Methane sulfonate: a chemical used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

MS 222: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

MS 222: Metanosulfato de tricaína.

MS 222: Tricaíno-metano-sulfonato.: un composto químico usado para calmar e facilitar o manexo, cirurxía e procedementos de obtención de posta. Normalmente administrado por inmersión dos peixes nun baño de disolución.

MS 222: Metán-szulfonát; a halak lenyugtatására, a kezelési, sebészeti és szaporítási eljárások megkönnyítésére használt vegyszer. Általában fürdetés útján alkalmazzák.

MS 222: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

MS 222: Metanosulfonian trikainy, anestetyk: środek chemiczny używany do rozluźnienia, znieczulenia i ułatwienia manipulacji, zabiegów operacyjnych i przeprowadzaniem tarła. Zwykle stosowany przez zanurzenie ryby w roztworze anestetyku.

MS 222: Metan sülfanat; sağım, cerrahi müdahale, kolaylıkla elle tutma ve sakinleştirmek için kullanılan bir kimyasal. Genellikle balıkları banyo çözeltisine daldırma şeklinde uygulanır..

Was this helpful?
Constriction annulaire qui se propage rythmiquement de haut en bas le long du tube digestif, poussant la nourriture à travers le tube.


PERISTALSIS: The rhythmic movement of muscles of the alimentary tract which moves food through the tract.

ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ): Η ρυθμική κίνηση των μυών του τροφικού σωλήνα, η οποία μετακινεί την τροφή στο εσωτερικό του.

PERISTÁLTICO: Movimientos rítmicos de músculos del tubo digestivo que ayudan a hacer progresar la comida a través del tracto digestivo.

PERISTÁLTICO: Movementos rítmicos de músculos do tubo dixestivo que axudan a facer progresar a comida a través do tracto dixestivo.

PERISZTALTIKA: Az emésztőrendszer ritmusos mozgása, amely a táplálékot mozgatja a bélcsatornán keresztül.

PERISTALTIKK: Rytmiske bevegelser i fordøyelseskanalen, som fører maten gjennom kanalen.

RUCH ROBACZKOWY: Rytmiczny ruch mięśni przewodu pokarmowego, który przesuwa pokarm przez przewód.

PERİSTALTİK: Besini hareket ettiren beslenme bölgesindeki kasların ritmik hareketi.

Was this helpful?
Nom courant donné aux mytilidés (Bivalvia). Les adultes sont sédentaires, vivant fixés au substrat par le byssus. Caractérisées par la structure de leurs branchies.


MUSSEL: Order of bivalvia typically marine or estuarine. Sedentary in the adult stage, attached by a byssus to a substratum. Characterized by their gill structure.

ΜΥΔΙ: Κατηγορία διθύρων που ζούν κυρίως στην θάλασσα ή τις εκβολές ποταμών. Εδραία κατά την ενήλικη φάση τους, προσκολλώνται στο υπόστρωμα με τον βύσσο. Χαρακτηρίζονται από την δομή των βραγχίων τους.

MEJILLÓN: Nombre común que designa un tipo de bivalvos. Los adultos son sedentarios, viven fijados a un substrato por el biso. Caracterizados por la estructura de sus branquias.

MEXILLÓN: Orde de bivalvos tipicamente mariños ou estuarinos. Os adultos son sedentarios, viven fixados a un substrato polo biso. Caracterizados pola estrutura das súas branquias.

ÉTIKAGYLÓ: A kagylók egyik rendje, amelynek fajai általában tengerekben vagy folyótorkolatokban élnek. Kifejlett állapotban helytülők, kagylóselyemmel kapcsolódnak az aljzathoz. A kopoltyúik felépítése alapján jellemezhetők.

BLÅSKJELL: Svært vanlig musling langs hele norskekysten. Er fastsittende som adulte, festet til et substrat (båt, not, berg, kai etc.) ved hjelp av byssustråder. En lovende kandidat for akvakultur, siden oppdrett av denne arten krever små investeringer.

MAŁŻE: Rząd małży (Bivalvia) typowo morskich lub estuariowych. W stadium dorosłym osiadłe, przytwierdzające się nicią bisiorową do podłoża (substratu). Oznaczane na podstawie budowy ich skrzeli.

MİDYE : Genel olarak deniz veya tatlı su kabuklularının takımıdır. Yetişkin safhadaki yerleşik midyeler bisus iplikçikleriyle zemine tutunurlar, özdeşleşmiş alt kısım yapısıdır.

Was this helpful?
Quantification des mouvements de spermatozoïdes dans l’eau, évaluée en termes de vélocité et de duration de mouvement. La gamme de valeurs dépend de l’espèce. Cette valeur est utilisée dans l’évaluation de l’état des géniteurs mâles. Une valeur élevée n’est pas toujours un critère de qualité ou de capacité de fécondation.


SPERM MOTILITY: The movements of fish spermatozoa in water; determined as velocity (>>>>>) and duration (s or min) of movement; the value range being species-dependent; can be used in the assessment of the status of male broodstock; high sperm motility is not always a criterion of sperm quality and fertilisation ability.

ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η κίνηση των σπερματοζωαρίων εκφρασμένη σε ταχύτητα ή διάρκεια (s ή min). Το εύρος τιμών εξαρτάται από το είδος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της κατάστασης των αρσενικών γεννητόρων. Μεγάλη σπερματική κινητικότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μεγαλύτερη ικανότητα γονιμοποίησης.

MOTILIDAD DEL ESPERMA: Los movimientos de espermatozoides de peces en agua; determinados según la velocidad y duración del movimiento (segundos o minutos) ; los valores del margen de movimientos dependen de cada especie; pueden ser usados como test del estatus del estock de reproductores machos; la motilidad elevada del esperma no es siempre un criterio de calidad del esperma y de capacidad de fertilización.

MOTILIDADE DO ESPERMA: Movementos dos espermatozoides de peixes na auga; determinados segundo a velocidade e duración do movemento (segundos ou minutos). Os rangos de valores do movemento dependen de cada especie; poden ser usados como test do estatus do stock de reprodutores machos; a motilidade elevada do esperma non é sempre un criterio de calidade do esperma e de capacidade de fertilización.

SPERMAMOTILITÁS: A halak spermiumainak mozgékonysága a vízben; a sebesség és a másodpercekben vagy percekben mért idő határozza meg. Az értéktartomány a halfajtól függ. A hím tenyészállomány állapotának becslésére használható. A magas spermamotilitás nem feltétlenül jelent jobb spermaminőséget vagy termékenyítő képességet.

SPERMA MOTILITET: Fiskespermatozoas bevegelse i vann; bestemt som hastighet og bevegelsens varighet; hvor verdiomfanget er artsavhengig; kan brukes til å vurdere status av den hannlige stamfisken; høy sperma motilitet er ikke alltid et kriterium på sperma kvalitet og høy befruktningsevne.

RUCHLIWOŚĆ PLEMNIKA: Ruchliwość plemników ryb w wodzie określają: prędkość i czas trwania ruchu (s lub min); wartości te bywają zależne od gatunku i mogą być użyte do oceny stanu jakościowego stada samców tarlaków; większa ruchliwość plemników nie zawsze stanowi kryterium jakości spermy i jej zdolności do zapłodnienia.

SPERM MOTILITY: Sudaki balık spermatozoa hareketleri; hızı ve hareket uzunluğu gibi yapılarla belirlenir: türe bağlı bir değerdir. Sperm mortalitesi erkek anaçların durum değerlendirmesinde kullanılır; yüksek sperm mortalitesi her zaman sperm kalite kriterlerine ve döllenme yeteneğine bağlı değildir.

Was this helpful?
Mortalité massive et subite de poissons provoquée par une ou plusieurs causes, telles un déficit en oxygène, lafflux de substances toxiques.


FISH-KILL: A sudden, large-scale fish mortality caused by factors such as oxygen deficit, inflow of toxicant, etc.

ΜΑΖΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ: Μαζικός, ταχύς θάνατος των ψαριών, εξαιτίας διαφόρων λόγων, όπως έλλειψη οξυγόνου, είσοδος τοξικών ουσιών,

MORTALIDAD MASIVA DE PECES: Mortalidad masiva y súbita de peces provocada por uno o varios factores, tales como déficit en oxígeno o afluencia de sustancias tóxicas.

MORTALIDADE MASIVA DE PEIXES: Mortalidade a grande escala e súbita de peixes provocada por factores tales como o déficit de de osíxeno, a entrada de substancias tóxicas, etc.

HALPUSZTULÁS: Hirtelen, nagymértékű halelhullás, amelyet olyan tényezők okoznak, mint pl. oxigénhiány vagy valamilyen méreg bekerülése a vízbe.

FISKEDØD: En bra, omfattende dødelighet av fisk, som skylles oksygensvikt, giftutslepp etc.

POMÓR RYB: Nagłe masowe śnięcie ryb spowodowane takimi czynnikami jak deficyt tlenu, oddziaływanie środka toksycznego itp.

BALIK ÖLÜMLERİ: Toksit girişi oksijen eksikliği gibi faktörler sonucunda aniden yoğun balık ölümlerine sebep olur.

Was this helpful?
La perte danimaux dans un lac, un bassin ou autre masse deau est provoquée par une couverture épaisse de glace, qui diminue la photosynthèse et conduit à un épuisement de loxygène. Se dit également dun état dans lequel les huîtres, des bancs littoraux, gèlent et meurent pendant lexposition aux températures basses à marée basse.


WINTERKILL: The loss of animals in a lake, pond, or other water body as a result of heavy ice cover, which restricts photosynthesis and leads to oxygen depletion. Can also refer to a condition in which oysters are frozen and die when exposed to cold temperatures at low tide in intertidal beds.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Απώλειες των οργανισμών σε μια λίμνη, υδατοσυλλογή ή άλλο υδατικό σύστημα οφειλόμενες στον σχηματισμό πάγου, ο οποίος εμποδίζει την φωτοσύνθεση και οδηγεί σε εξάντληση του οξυγόνου. Επίσης, απώλειες των στρειδιών που παγώνουν όταν εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά την ρηχία στην διαπαλιρροιακή ζώνη.

MUERTE INVERNAL: Pérdida de animales en un lago, estanque o otra masa de agua provocada por una cobertura masiva de hielo que disminuye la fotosíntesis y conduce a un agotamiento de oxígeno. Dícese también del estado en el que las ostras se congelan y mueren cuando están expuestas a muy bajas temperaturas en los bancos litorales durante las mareas bajas.

MORTE INVERNAL: Perda de animais nun lago, estanque ou outra masa de auga provocada por unha cobertura masiva de xeo que diminúe a fotosíntese e conduce a un esgotamento de osíxeno. Dise tamén do estado no que as ostras se conxelan e morren cando están expostas a moi baixas temperaturas nos bancos intermareais durante as mareas baixas.

TÉLI HALPUSZTULÁS: Egy tóban, halastóban vagy más vízben élő állatok elhullása a vastag jégtakaró miatt, amely gátolja a fotoszintézist és oxigénhiányhoz vezet. Azt az állapotot is jelenti, amikor az apálykor beálló hideg hatására az osztrigák megfagynak és elpusztulnak.

VINTERDØD: Tap av dyr i innsjø, dam eller andre vannmasser som et resultat av kraftig isdekking, som hemmer fotosyntese og fører til oksygensvikt. Kan også henvise til en tilstand der østers i litoralsonen ”fryser i hjel” ved lavvann.

ŚNIĘCIE ZIMOWE : Ubytki ryb w jeziorach, stawach lub innych zbiornikach wodnych na skutek grubej pokrywy lodowej, która ogranicza fotosyntezę i prowadzi do wyczerpania zapasów tlenu. Może także odnosić się do stanu, w którym ostrygi ulegają zamarznięciu i giną, gdy są hodowane w strefie przybrzeżnej i w czasie pływów (odsłonięcie hodowli) są wystawione na niskie temperatury.

Kış Ölümü: Göl, gölcük ve diger su kütlelerinin kışın yüzeyinin kalın bir buz tabakası ile kaplanması neticesinde ortamda fotosentezin engellenir ve bu dogrultuda oksijenin azalması nedeni ile canlıların ölmesidir. Ayrıca gel git oranının az olduğu kıyı bölgelerinde düşük sıcaklık nedeni ile istiridyelerin donarak ölmesi olarakta nitelendirilir.

Was this helpful?
La mortalité subite de poissons pendant lété, normalement à cause de la suffocation.


SUMMER KILL: The sudden mortality of fish which occurs in summer, usually as a direct result of suffocation.

ΘΕΡIΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ξαφνική θνησιμότητα που εμφανίζεται στα ψάρια το καλοκαίρι, συνήθως ως άμεσο αποτέλεσμα ασφυξίας.

MORTALIDAD ESTIVAL: Mortalidad súbita de peces durante el verano, normalmente a causa de sofocación (hipoxia).

MORTALIDADE ESTIVAL: Mortalidade súbita de peixes durante o verán, normalmente por asfixia (hipoxia).

NYÁRI ELHULLÁS: Nyáron bekövetkező hirtelen halpusztulás, amelynek oka rendszerint az oxigénhiány miatti fulladás.

SOMMERDØD: Brå dødelighet av fisk om sommerne, oftest som et resultat av kvelning.

LETNIA PRZYDUCHA: Nagłe śnięcie ryb, które ma miejsce latem, zwykle jako bezpośredni rezultat przyduchy (uduszenie na skutek braku tlenu).

Yaz ölümleri: Yaz mevsimlerinde meydana gelen ani balık ölümleri, genellikle direkt olarak osijensizliğin bir sonucudur.

Was this helpful?
La cessation totale et irréversible de tout processus vital.


DEATH: The total and irreversible cessation of all life processes.

ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ολική και μη αναστρέψιμη παύση όλων των διεργασιών της ζωής.

MUERTE: Cesación total irreversible de todo proceso vital.

MORTE: Cesamento total e irreversible de todos os procesos vitais.

HALÁL: Mindennemű életfolyamat teljes és visszafordíthatatlan megszűnése.

DØD: Fullstendig og irreversibel opphør av alle livsprosesser.

ŚMIERĆ /ŚNIĘCIE: Całkowite i nieodwracalne ustanie wszystkich procesów życiowych.

ÖLÜM: Tüm yaşam süreçlerinin toplam ve tersine çevrilemez sona erişi.

Was this helpful?
Proportion des décès survenus dans une portion spécifiée dune population. La proportion des décès survenus dans un groupe dindividus.


MORTALITY: The proportion of deaths in a specified portion of a population or the proportion of deaths in a group of individuals.

ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ: Η ποσοστό θανάτων σε μιά ορισμένη μερίδα του πληθυσμού ή η αναλογία θανάτων σε μία ομάδα ατόμων.

MORTALIDAD: Proporción de fallecimientos en una porción específica de una población. Proporción de fallecimientos en un grupo de individuos.

MORTALIDADE: Proporción de mortes nunha porción específica dunha poboación. Proporción de mortos nun grupo de individuos.

MORTALITÁS: Az elhullások aránya a populáció egy meghatározott részében vagy egyedek egy csoportjában.

DØDELIGHET: Andelen av dødsfall i en spesifisert del av populasjonen eller andelen dødsfall i en gruppe individer. Jfr. død.

ŚMIERTELNOŚĆ: Stosunek (%) śniętych ryb w określonym czasie do stanu wyjściowego. Patrz: współczynnik śmiertelności.

MORTALITE (ÖLÜM): Bireylerden oluşan gruplar içerisinde nüfusu oluşturan bireylerden ölenlerin yaşayanlara oranı

Was this helpful?
Le taux de maladie dans une population, habituellement défini en termes de prévalence ou dincidence ou du nombre de poissons malades dans une population.


MORBIDITY: The level of disease in a population commonly defined in terms of incidence, or prevalence, or the number of diseased fish in a population.

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ: Το επίπεδο της ασθένειας σε έναν πληθυσμό συχνά οριζόμενο με βάση την ένταση, την διάδοση ή το αριθμό των νοσούντων επί του συνόλου ενός πληθυσμού ψαριών .

MORBOSIDAD: Tasa de enfermedad en una población, normalmente definida en términos de prevalencia o de incidencia o del número de peces enfermos en una población.

MORBILIDADE: Nivel de enfermidade nunha poboación, normalmente definida en termos de prevalencia ou de incidencia ou do número de peixes enfermos nunha poboación.

MORBIDITÁS: A betegség előfordulásának mértéke egy populációban. A megbetegedési vagy elterjedtségi aránnyal, illetve a beteg halak számával fejezik ki.

MORBIDITET: Graden av en sykdom i en populasjon, ofte uttrykt som hyppighet, forekomst eller antall syke fisk i en populasjon.

CHOROBOWOŚĆ: Poziom choroby w populacji zwykle definiowany w kategorii częstości jej występowania lub rozpowszechnienia, bądź liczby chorych ryb w populacji.

MORBİDİTE: Bir populasyonda yaygın olarak ortaya çıkan hastalık seviyesi, ya da bir balık popülasyonunda hastalık sayısı

Was this helpful?
Qui est près de mourir, mourant.


MORIBUND: Obviously progressing towards death, nearly dead.

ΕΤΟIΜΟΘΑΝΑΤΟΣ: Εμφανώς βαδίζων προς τον θάνατο, σχεδόν νεκρός.

AGONIZANTE: Que esta a punto de morir, muriendo

AGONIZANTE: Con evidencia de que está próxima a súa morte

MORIBUND: Halálhoz közeli állapotú.

DØENDE : Nærmer seg tydelig døden, nesten død.

UMIERAJĄCY: Najwyraźniej zbliżanie się do śmierci; blisko śmierci.

MORIBUND: Ölmek üzere olan, neredeyse ölmüş

Was this helpful?
Monophage.


MONOTROPHIC: Monophagous.

ΜΟΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: Μονοφάγος.

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTRÓF: Egyféle táplálékot fogyasztó.

MONOTROF: Monofag.

MONOTROFICZNY: Odżywiający się jednym rodzajem pokarmu.

MONOTROFİK: Sadece bir çeşit besinle beslenen.

Was this helpful?
Progéniture génétiquement identique issue dun seul ovocyte fécondé.


MONOZYGOTIC: Genetically identical offspring derived from a single fertilized egg.

ΜΟΝΟΖΥΓΩΤΙΚΟΙ: Γενετικά πανομοιότυποι απόγονοι προερχόμενοι από ένα μόνο γονιμοποιημένο αυγό.

MONOZIGÓTICO: Descendencia genéticamente idéntica que deriva de un solo óvulo fecundado.

MONOCIGÓTICO: Descendencia xeneticamente idéntica que deriva dun só óvulo fecundado.

MONOZIGOTIKUS: Egypetéjű; egyetlen megtermékenyített petesejtből kifejlődő, genetikailag azonos utódok.

MONOZYGOT: Genetisk like avkom, som stammer fra ett enkelt befruktet egg.

MONOZYGOTYCZNY: Potomstwo identyczne genetycznie, uzyskane z jednego zapłodnionego jaja.

MONOZİGOT: Döllenen bir tek yumurtadan genetik olarak aynı yavruların çoğalması.

Was this helpful?
Salimentant dun unique genre de nourriture; se nourissant dune seule espèce de proie ou de plante; (monotrophe, univore).


MONOPHAGOUS: Utilising only one kind of food; feeding upon a single species or food resource. Syn. monotrophic; univorous.

ΜΟΝΟΦΑΓΟΣ: Χρησιμοποιών ένα μόνο είδος τροφής, τρεφόμενος με ένα μόνο είδος ή μια μόνο πηγή τροφής (συνων. μονοτροφικός, μονοβόρος). Πρβλ. πολυφάγος.

MONÓFAGO: El que se alimenta de un único genero de comida; se alimenta de un solo género de presa o de planta; (monótrofo, unívoro).

MONÓFAGO: O que se alimenta dun único tipo de alimento; aliméntase dunha soa especie ou fonte de alimentación; (monotrófico, unívoro).

MONOFÁG: Csak egyféle táplálékot hasznosító, illetve egyféle fajjal vagy táplálékforrással táplálkozó szervezet. Úm. monotróf.

MONOFAG: Utnytter kun én type næring. Beiter på kun én art eller næringskilde. Syn. monotrof, univor. Jfr. polyfag.

MONOFAGICZNY: Wykorzystujący tylko jeden rodzaj pokarmu; odżywiający się pojedynczym gatunkiem lub źródłem pokarmu. Syn. monotroficzny, jednopokarmowy.

MONOFAGUS: Sadece bir çeşit besin kullanan, tek tür yada kaynak gıda ile beslenen. Sin. Monotrofik, univoryus

Was this helpful?
(1) Se dit des traits ou caractères sous le contrôle dun seul gène; monofactoriel, unifactoriel; cf. digénique. (2) Produisant une progéniture de sexe unique (mâle ou femelle). (3) Se dit dorganismes à reproduction asexuée ou de la reproduction asexuée. (4) Courammment employé afin de décrire certains parasites qui complètent lensemble de leur cycle vital au sein dun seul espèce hôte.


MONOGENETIC: (1) Used of characteristics or traits controlled by a single gene; monofactorial, unifactorial; cf. digenic. (2) Producing only male or only female offspring. (3) Used of asexually reproducing organisms, or asexual reproduction; monogenous.(4) Commonly used to describe parasites that complete their entire life cycle within a single host species.

ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: (1) χρησιμοποιείται γιά χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα που ελέγχονται από ένα μόνο γονίδιο, μονοπαραγοντικός πρβ. διγονιδιακός (2) ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει μόνο αρσενικούς ή μόνο θηλυκούς απογόνους (3) χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που αναπαράγονται αγενώς, ή γιά την αγενή αναπαραγωγή , 4) συχνά χρησιμοποιείται γιά παράσιτα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους σε ένα μόνο είδος-ξενιστή.

MONOGENÉTICO: (1) Dícese de rasgos o caracteres bajo el control de un solo gen; monofactorial, unifactorial; cf. digénetico. (2) Produce descendencia de un solo sexo (macho o hembra). (3) Dícese de organismos con reproducción asexual. (4) Normalmente utilizado para describir ciertos parásitos que completan el conjunto de su ciclo vital en el seno de una sola especie huésped.

MONOXENÉTICO: (1) Dícese de trazos ou carácteres baixo o control dun só xene; monofactorial, unifactorial; cf. dixénetico. (2) Produce descendencia dun só sexo (macho ou femia). (3) Dícese de organismos con reprodución asexual. (4) Normalmente utilizado para describir certos parasitos que completan o seu ciclo vital completo no seo dunha soa especie hospedadora.

MONOGENETIKUS: (1) Egy gén által meghatározott tulajdonságok vagy jellemzők leírására használt fogalom; monofaktoriális, unifaktoriális; vö. digenikus. (2) Csak hím vagy csak nőstény utódokat létrehozó. (3) Ivartalanul szaporodó szervezetekre vagy ivartalan szaporodásra is utalhat; monogén. (4) Általában olyan élősködőket jelöl, amelyek egész életciklusukat egyetlen gazdafajban élik le.

MONOGENETISK: (1) Brukt om kjennetegn eller trekk som kontrolleres av ett enkelt gen. Jfr. digenetisk. (2) Produserer kun hunnlig eller hannlig avkom. (3) Brukes om organismer som formerer seg ukjønnet, eller ukjønnet formering. Monogen. (4) Ofte brukt for å beskrive parasitter som gjennomfører hele livssyklusen inni én vert.

MONOGENICZNY: (1) Stosowane do właściwości lub cech kontrolowanych przez pojedynczy gen; jednoczynnikowy; porównaj: dwugenowy (cecha uwarunkowana przez dwa geny). (2) Produkujący tylko pokolenie samców lub samic. (3) Wykorzystywany w rozmnażających się bezpłciowo organizmach lub bezpłciowej reprodukcji; monogenizm. (4) Zazwyczaj używany do opisania pasożytów, których pełny cykl życiowy odbywa się całkowicie w obrębie żywiciela jednego gatunku.

MONOGENETIK: 1. Yalnız bir karakter ya da özellik tarafından kontrol edilen tak gen, 2. Sadece erkek ya da dişi tarafından üretilen yavrular, 3. Tekrar üretin eşeysiz organizmaların kullanımı ya da eşeysiz üretim, monogenesisi, 4. Yygın olarak hayatını basit bir konakçı üzerinde tamamlayan parazit için kullanılır.

Was this helpful?
Classe de parasites de vers plats, il suit principalement les ectoparasites des poissons.


MONOGENEA: Class of parasitic flatworms or flukes that are principally ectoparasites of fish.

ΜΟΝΟΓΕΝΕΑ: Κατηγορία από παρασιτικούς πλατυέλμινθες που ζουν κυρίως εξωπαρασιτικά των ψαριών.

MONOGENEA: Clase de parásito de gusanos planos, es principalmente ectoparásito de peces.

MONOXENEOS: Clase de vermes planos parasitos que son principalmente ectoparasitos de peixes.

MONOGENEA: Az élősködő laposférgek (mételyek) egyik osztálya, amelynek fajai elsősorban halak külső élősködői.

MONOGENEA (HAPTORMARK): Klasse av parasittiske flatmark, som hovedsakelig er ytre parasitter på fisk.

PRZYWRY MONOGENETYCZNE (Monogenea): Klasa płazińców lub przywr, które z reguły są pasożytami zewnętrznymi ryb.

YASSI SOLUCANLAR: Genelde balıkların dış yüzeyinde parazit olarak yaşayan yaprak şeklinde veya yassı şekilde parazitik kurtlar sınıfıdır.

Was this helpful?
Leucocyte mononucléaire de grande taille avec un noyau plus ou moins creusé sur un côté, un cytoplasme de couleur gris-ardoise et des granulations azurophiles. Cette cellule se transforme en macrophage quand elle migre dans les tissus.


MONOCYTE: A large mononuclear leucocyte with a more or less deeply indented nucleus, slate gray cytoplasm and azurophilic granulation. This cell is formed into a macrophage once it migrates into the tissue.

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Μεγάλο μονοπύρηνο λευκοκύτταρο με έναν λίγο έως πολύ βαθειά οδοντωτό πυρήνα, τεφροκυανούν κυτταρόπλασμα και κυανόφιλη κοκκίωση. Το κύτταρο αυτό μετασχηματίζεται σε μακροφάγο από την στιγμή που επέρχεται σε έναν ιστό.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de gran talla con un núcleo más o menos dentado en los lados, citoplasma de color gris-pizarra y granulaciones azulófilas. Esta célula se transforma en macrófago cuando emigra a los tejidos.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de talle grande cun núcleo máis ou menos profundamente dentado, citoplasma de cor gris-lousa e granulacións azulófilas. Esta célula transfórmase en macrófago cando migra aos tecidos.

MONOCITA: Nagy, egymagvú fehérvérsejt többé-kevésbé bevágott sejtmaggal, palaszürke citoplazmával és azurofil szemcsékkel. A monociták a szövetekbe vándorolva makrofágokká alakulnak.

MONOCYTT: Stor énkjernet leukocytt med en mer eller mindre dypt tagget kjerne, skifergrått cytoplasma og asurofil granulasjon. Cellene omdannes til makrofager når de vandrer inn i vev.

MONOCYT: Duży jednojądrowy leukocyt z większym lub mniejszym głęboko wgniecionym jądrem, ciemnoszarą cytoplazmą i azurochłonną ziarnistością. Komórka ta wytwarzana jest w makrofagu i migruje zaraz do tkanki.

MONOSİT: Az yada çok girintisi olan çekirdek, yaygın gri stoplazma ve taneli özurofilik geniş bir mononükleer lökosit. Bu hücre dokularda büyük moleküllerin taşınmasında kullanılır.

Was this helpful?
Processus dinvestigations régulières avec enregistrement des observations.


MONITORING: A process consisting of regular investigations and the recording of findings.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Διαδικασία η οποία συνίσταται στην συνεχή μέτρηση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

MONITORIZACIÓN: El proceso que consiste en el control investigación regular y la compilación de datos e incidencias.

VIXILANCIA (MONITORING): Proceso que consiste en realizar análises periódicas e no rexistro deses datos.

MONITOROZÁS: Rendszeres vizsgálatokból és a megfigyelések rögzítéséből álló eljárás.

OVERVAKING: Prosess som bestar av regelmessige undersokelser og nedskriving av funn.

KONTROLA/MONITORING: Proces polegający na regularnych badaniach oraz rejestrowaniu uzyskanych danych.

GÖZLEM VE İZLEME: Düzenli soruşturmalardan oluşan ve bilgilerin kaydedildiği bir yöntem

Was this helpful?
Culture ou élevage dune seule espèce ou type de récolte à lexclusion dautres espèces.


MONOCULTURE: The cultivation or culture of a single crop or species to the exclusion of others.

ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η καλλιέργεια ή εκτροφή ενός και μόνον είδους.

MONOCULTIVO: Cultivo de cría de una sola especie o de un tipo de cosecha con exclusión de otras.

MONOCULTIVO: Cultivo dunha soa especie ou dun tipo de organismos con exclusión doutros.

MONOKULTÚRA: Egy adott növény- vagy állatfaj termesztése vagy tenyésztése a többi faj kizárásával.

MONOKULTUR: Oppdrett av kun en art (i samme vannmasse).

MONOKULTURA: Uprawa lub hodowla jednego zboża lub gatunku (np. ryby) z wyłączeniem innych.

MONOKÜLTÜR: Diğerlerini uzak tutarak, tek tür ya da tohum ile yapılan yetiştiricilik veya kültür

Was this helpful?
Embranchement des Invertébrés parfois métamérisés; plusieurs espèces sécrètent une coquille calcaire (par exemple bivalves, céphalopodes, gastéropodes).


MOLLUSCS: Animals with soft body coverings and limy shells of 1-18 parts or sections; in some species the shell is lacking or reduced in size, e.g., bivalvia, cephalopods and gastropods.

ΜΑΛΑΚΙΑ: Ζώα με μαλακά σωματικά καλύμματα και ασβεστικά όστρακα με 1-18 τμήματα. Σε μερικά είδη το όστρακο είναι υποπλασμένο ή απουσιάζει. Παραδείγματα: Δίθυρα, Κεφαλόποδα, Γαστερόποδα.

MOLUSCOS: Invertebrados con cuerpo blando cubierto, en el caso de varias especies, de concha cálcica (por ejemplo, bivalvos, cefalópodos y gasterópodos).

MOLUSCOS: Invertebrados con envoltura corporal branda e de cuncha cálcica composta de 1-18 partes ou seccións; nalgunhas especies a cuncha falta ou é de reducido tamaño (por exemplo, bivalvos, cefalópodos e gasterópodos).

PUHATESTŰEK: Lágy kültakarójú, 1-18 részből vagy szakaszból álló meszes vázat hordozó állatok; néhány fajban a héj hiányzik vagy csökevényes. Kagylók, lábasfejűek és csigák tartoznak közéjük.

MOLLUSKER (BLØTDYR): Dyr med en myk kropp og et kalkholdig skall med 1-18 deler eller seksjoner. Hos noen arter mangler skallet, eller er det er redusert i størrelse. F.eks. muslinger (Bivalvia), blekkspruter (cephalopoder) eller snegler (gastropoder).

MIĘCZAKI (Mollusca): Zwierzęta o miękkim pokryciu ciała (składające się z: głowy, nogi i worka trzewiowego otoczonego płaszczem) i wapiennych muszlach; u niektórych gatunków muszli brak lub są wielkościowo zredukowane, np. Bivalvia (małże blaszkoskrzelne), głowonogi (Cephalopoda) i brzuchonogi (Gastropoda); występują w morzach, w wodach słodkich i na lądzie; mięczaki wodne oddychają skrzelami a lądowe powietrzem atmosferycznym przy pomocy jamy płucnej; układ krwionośny jest otwarty.

YUMUŞAKÇALAR: Yumuşak gövdelerini kaplayan ve 1-18 parçaları veya bölümleri kalkerli kabuk olan hayvanlar; kabukları eksik veya boyutları az olan türler, örneğin; bivalvia, kafadan bacaklılar, karından bacaklılar.

Was this helpful?
Nom commun utilisé pour les levures.


MOULD: Common colloquial name for yeasts.

ΜΑΓΙΑ: Κοινός όρος της καθομιλουμένης γιά είδη ζύμης.

HUMUS: Nombre común utilizado para las levaduras.

MOFO: Nome común utilizado para os lévedos.

PENÉSZGOMBÁK: Az élesztőgombák köznyelvi elnevezése.

MOULD: På engelsk, et dagligdags ord for gjær.

PLEŚŃ: Powszechna potoczna nazwa drożdży.

Maya: Mayalar için kullanılan genel ad.

Was this helpful?
Matièlre organique dissoute; Mesure de la quantité de matière organique dissoute dans un volume deau donnée. Habituellement exprimée en mg/l.


DOM: Dissolved organic matter: a measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.

D.O.M.: Διαλελυμένο οργανικό υλικό (Dissolved organic matter). Βλ. και DOC.

MOD: Materia orgánica disuelta: Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..

MOD: Materia orgánica disolta: Medida da cantidade de materia orgánica disolta nun volume de auga determinado. Normalmente expresada en mg/l.

OLDOTT SZERVESANYAG-TARTALOM: Egy adott víztérfogatban oldott szerves anyag mennyisége. Általában mg/l-ben fejezik ki.

DOM: Oppløst organisk stof: Mål for hvor mye organisk stoff som er løst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.

RMO: Rozpuszczona materia organiczna: miara rozpuszczonego ładunku organicznego w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg/l.

Çözünmüş Organk Madde: Çözünmüş organik madde belirli miktardaki suda çözünmüş organik madde yükünün ölçüsüdür. Genellikle mg/L olarak verilir.

Was this helpful?
Se dit dun comportement de poissons parasités, caractérisé par une nage erratique, le poisson exposant ses flancs ou son abdomen vers la surface et renvoyant ainsi de la lumière réflechie.


FLASHING: The action often exhibited by ecto- parasitized fishes when they swim erratically and expose the sides or abdomen to the surface, causing a flash of reflected light.

ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ: Το φαινόμενο, κατά το οποίο ψάρια που έχουν προσβληθεί από εξωπαράσιτα, καθώς κολυμπούν ασταθώς, εκθέτουν τις πλευρές τους ή την κοιλιά τους προς την επιφάνεια, δημιουργώντας αναλαμπές ανακλώμενου φωτός.

FULGURANTE: Dícese de comportamiento de peces parásitos, caracterizado por la inmersión irregular del pez, exposición de los lados o abdomen hacia la superficie enviando así señales de luz reflejada.

ARDORA: Acción frecuentemente mostrada por peixes con ectoparasitos cando estes nadan de xeito irregular e volven os lados do corpo ou o abdome cara á superficie, causando un fulgor ou reflexo de luz.

VILLANTÁS: Ektoparazitákkal fertőzött halak jellemző viselkedése. Bizonytalanul úsznak, és az oldalukat vagy a hasukat mutatják a vízfelszín felé.

BLINKING: Handling hos fisk infisert med ytre parasitter, der fisken svommer uregelmessig og eksponerer sidene eller buken mot overflaten. Lysrefleksjon forer til blinking.

BŁYSZCZENIE: Częsty mechanizm wykazywany przez zewnętrznie zapasożyczone ryby, kiedy pływają nierówno, mają zachwianą równowagę i zbliżają boki lub podbrzusza do powierzchni wody powodując błyski i odbicie światła.

PARLAMA: Parazitle enfekte olan balıklarda yüzme hareketleri

Was this helpful?
La larve ciliée des trématodes issue de léclosion des oeufs.


MIRACIDIUM: The ciliated larva of trematodes which hatches from the egg.

ΜΕΙΡΑΚΙΔΙΟ: Το βλεφαριδωτό έμβρυο των τρηματωδών. Η βλεφαριδωτή προνύμφη που εκκολάπτεται από το αυγό των τρηματωδών σκωλήκων.

MIRACIDIO : Clase de larva ciliada de trematodos que sale del huevo.

MIRACIDIO: Tipo de larva ciliada de tTermodos na que eclosiona do ovo.

MIRACIDIUM: A többgenerációs mételyek (Trematodes) csillós lárvaalakja, amely a petéből kel ki.

MIRACIDIUM: Den cilierte larven til trematoder, som klekker fra egget.

MIRACIDIUM: Larwa orzęsiona przywry, która wylęga się z jaja.

MIRASIDYUM: Yumurtadan çıkan trematodların cilli larvaları,

Was this helpful?
Terme utilisé dans les unités de recyclage et dans les aquariums pour décrire la décomposition dune matière organique en ses constituants inorganiques.


MINERALIZATION: Term used in recirculation units and aquaria to describe the breakdown of organic matter to its inorganic constituents, e.g. ammonification where the organic matter decomposes to ammonia.

ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟIΗΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος σε μονάδες ανακύκλωσης και ενυδρεία για την περιγραφή της διάσπασης της οργανικής ύλης στα ανόργανα συστατικά της, π.χ. αμμωνιοποίηση όπου η οργανική ύλη αποσυντίθεται σε αμμωνία.

MINERALIZACIÓN: Término utilizado en las unidades de reciclaje y en los acuarios para describir la descomposición de una materia orgánica en sus componentes inorgánicos.

MINERALIZACIÓN: Termo utilizado nas unidades de recirculación e nos acuarios para describir a descomposición da materia orgánica nas súas compoñentes inorgánicos. Ex. amonificación, onde a materia orgánica se descompón en amoníaco.

ÁSVÁNYOSODÁS: A recirkulációs egységekkel és akváriumokkal kapcsolatban használt fogalom, amely a szerves anyagok szervetlen alkotórészeikre történő lebomlását jelenti, pl. az ammonifikációt, amelynél a szerves anyag ammóniává bomlik le.

MINERALISERING: Betegnelse brukt i forbindelse med resirkuleringsenheter og akvarier, for å beskrive nedbrytningen av organisk materiale til uorganiske bestanddeler. F.eks. ammonifikasjon, der organisk materiale spaltes ned til ammoniakk.

MINERALIZACJA: Termin używany w przypadku urządzeń recyrkulacyjnych i akwariów w celu opisania rozkładu materii organicznej na składniki nieorganiczne; np. amonifikacja, w której materia organiczna ulega rozkładowi do amoniaku.

Mineralleşme: Organik materyallerin organik bileşenlerine geri dönüşümü için kullanılan terim. Örneğin amonyaklaşma, organik maddelerin amonyağa ayrıştırılması.

Was this helpful?
Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.


MINISATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

ΜΙΝΙΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MINISATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MINISATÉLITE : Secuencia curta e específica de ADN (14-100 pares de bases), que se repite en tándem dentro do xenoma. Igualmente outras secuencias repetidas curtas (1-6 pares de bases) son coñecidas como microsatélites. En ambos os dous casos o número de repeticións dentro dun tándem varía en cada individuo, representando así unha ferramenta valiosa para a identificación de individuos e para establecer o grao de parentesco entre individuos. Sin. microsatélite

MINISZATELIT: A genomban tandem módon ismétlődő, rövid (14-100 bázispár), specifikus DNS-szekvencia. Az ennél rövidebb (1-6 bázispár) ismétlődő szekvenciákat is gyakran mikroszateliteknek nevezik. Az egy tandemen belüli ismétlődések száma mindkét esetben egyedenként különböző, amely kiválóan alkalmassá teszi a mikroszateliteket az egyedek azonosítására és az egyedek közötti rokonsági viszonyok megálapítására.

MINISATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

MINISATELITA: Krótka (14 - 100 par zasad tworzących DNA) specyficzna sekwencja DNA, która wewnątrz genomu jest powtarzana dwurzędowo. Podobne, nawet krótsze powtarzane sekwencje (1 - 6 par zasad tworzących DNA) zwane są mikrosatelitami. W obu przypadkach, liczba powtórzeń wewnątrz dwurzędu jest inna u różnych osobników, czyniąc je bezcennym narzędziem w identyfikowaniu osobników oraz ustalaniu stopnia pokrewieństwa (rodzicielstwa) pomiędzy osobnikami.

MINISATELLITE: Kısa (14-100 baz çifti), özel, DNA dizisinde ardışık olarak genomu içerisinde tekrarlanır. Aynı şekilde, hatta daha kısa tekrar dizileri (1 - 6 baz çifti) microsatellite olarak bilinir . Her iki durumda bir takım yinelemeler bireyden bireye ardışık değişiklik gösterir, bunlar bireyleri tanımlarken çok önemli araçlardır ve bireyler arasında akrabalık derecesini hesaplanabilinir.

Was this helpful?
La migration des poissons à partir des zones dalimentation ou dhivernage vers les zones de reproduction.


SPAWNING MIGRATION: The movement of fishes from the feeding or overwintering grounds to the spawning grounds.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Η μετακίνηση των ψαριών από τα πεδία διατροφής ή διαχείμασης στα πεδία ωοτοκίας.

MIGRACIÓN REPRODUCTIVA: Migración de peces a partir de zonas de alimentación o hibernación hacia zonas de reproducción.

MIGRACIÓN REPRODUTIVA: Migración de peixes dende zonas de alimentación ou invernación cara a zonas de desova.

ÍVÁSI VÁNDORLÁS: A halak mozgása a táplálkozó- vagy telelőhelyről az ívóhelyre.

GYTEVANDRING: En fisk`s vandring fra beite- eller overvintringsområde til gyteområdet.

WĘDRÓWKA TARŁOWA: Przemieszczanie się ryb z terenów żerowiskowych lub zimowiskowych na miejsca (tereny) tarliskowe.

YUMURTLAMA GÖÇÜ: Balıkların, yumurtlama ya da beslenme amacıyla farklı bölgelere göç etmesi.

Was this helpful?
Milieu nutritif minimal, fabriqué à partir dextrait de boeuf, utilisé en microbiologie pour la culture de divers chémotrophes à demande nutritionnelle simple. Le développement de divers micro-organismes peut être spécifiquement induit ou inhibé par ladjonction dadditifs.


NUTRIENT BROTH MEDIA: Type of basal nutrient medium, made from beef extract or yeast, used in microbiology to support the growth of various nutritionally undemanding chemotrophs. These can be supplemented with additives to promote or inhibit growth of specific microorganisms.

ΘΡΕΠΤIΚΟΣ ΖΩΜΟΣ: Τύπος βασικού θρεπτικού μέσου, παραγόμενου από ζωμό βοδινού ή μαγιά, που χρησιμοποιείται στην μικροβιολογία για την στήριξη της ανάπτυξης χημειότροφων μικροοργανισμών με μικρές διατροφικές απαντήσεις. Η προαγωγή ή αναστολή της ανάπτυξης ειδικών κατηγοριών μικροοργανισμών επιτυγχάνεται με την προσθήκη ορισμένων ουσιών.

MEDIO NUTRITIVO DE CULTIVO: Medio nutritivo mínimo, fabricado a partir de extracto de carne de vacuno, utilizado en microbiología para el cultivo de diversos organismos quimiótrofos con demanda nutricional simple. El desarrollo de diversos microorganismos puede ser específicamente inducido o inhibido añadiendo aditivos.

MEDIO NUTRITIVO DE CULTIVO/ CALDO DE CULTIVO: Tipo de medio de cultivo basee, feito de extracto de carne ou fermento, usado en microbioloxía como medio de crecemento de numerosos quimiotrofos nutricionalmente pouco esixentes. Pode ser suplementado con aditivos para promover ou inhibir o crecemento de microorganismos específicos.

FOLYÉKONY TÁPTALAJ: Az alapvető tápanyagokat tartalmazó tápoldat, amelyet marhahús- vagy élesztőkivonatból készítenek. A mikrobiológiában különféle, nem különleges tápanyagigényű mikroorganizmusok tenyésztésére használják. Kiegészíthető különböző adalékanyagokkal, amelyek elősegítik vagy gátolják bizonyos mikroorganizmusok növekedését.

VEKSTMEDIUM: Type basalt næringsmedium, laget av buljong eller gjær, som brukes i mikrobiologi for å gi grunnlag for vekst for lite næringskrevende kjemotrofe organismer. Kan suppleres med tilsetningsstoffer for å hemme eller fremme vekst/formering av spesifikke mikroorganismer.

BULIONOWA POŻYWKA BAKTERYJNA: Rodzaj podstawowej pożywki bakteryjnej sporządzonej z ekstraktu wołowiny lub drożdży, stosowanej w mikrobiologii jako pożywka wzrostowa dla różnych niewymagających żywieniowo chemotrofów.

SIVI BESİ YERİ: Temel besleyici madde örneğidir, mayadan veya sığır etinden yapılır ve mikrobiyolojide, çeşitli besleyici basit chemotrofların büyümesini desteklemek için kullanılır. Bunlara, spesifik mikroorganizmaların üremesi desteklemek veya kısıtlamak için katkı maddeleri ilave edilebilir.

Was this helpful?
Classe de protozoaires caractérisée par leur petite taille. Les membres de ce groupe taxonomique sont des parasites de poissons, par exemple, Nosema, Plistophora.


MICROSPORIDIAN: A class of protozoa characterized by their small size. Members of this taxon are parasitic on fish, e.g. Nosema, Plistophora.

ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Μία ομοταξία πρωτοζώων που χαρακτηρίζεται από το μικρό τους μέγεθος. Μέλη αυτής της ταξινομικής ομάδας είναι παράσιτα των ψαριών, π.χ. Nosema, Plistophora

MICROESPORIDIOS: Clase de protozoos caracterizados por su pequeña talla. Las membranas de este grupo taxonómico son parásitos de peces, por ejemplo, Nosema plistophora.

MICROSPORIDIOS / MICROESPORIDIOS: Clase de protozoos caracterizados polo seu pequeno talle. Os membros deste grupo taxonómico son parasitos de peixes, por exemplo, Nosema plistophora.

MICROSPORIDIA: Kisméretű egysejtűek egy csoportja. Az ide tartozó fajok a halak élősködői, pl. Nosema, Plistophora.

MIKROSPORIDIER: Klasse av protozoer (encelledyr), med karakteristisk liten størrelse. Medlemmer av denne taksonomiske gruppen er parasittiske på fisk, f.eks. Nosema, Plistophora.

SPOROWCE (Microsporidia): Klasa pierwotniaków (Protozoa) charakteryzujących się małymi rozmiarami. Przedstawiciele tego taksonu (głównie z rodziny Nosematidae) są pasożytami ryb, np. Nosema (choroba zarodnikowcowa) i Pleistophora.

MIKROSPORIDYAN: Küçük boyları ile ayırt eilen birprotozoa sınıfı. Bu grubun en bariz üyeleri balıklarda parazittirler.

Was this helpful?
Instrument pour découper dans les tissus de minces tranches en vue dun examen microscopique.


MICROTOME: An instrument for cutting thin sections of tissues for microscopic examination.

ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ: Όργανο που χρησιμοποιείται γιά την αποκοπή δειγμάτων ιστών μικρού πάχους γιά μικροσκοπική εξέταση.

BISTURÍ: Instrumento que sirve para cortar tejidos de diámetros finos con el fin de examinarlos en el microscopio.

BISTURÍ: Instrumento que serve para cortar finas seccións de tecidos para a súa análise microscópica.

MIKROTOM: Mikroszkópos vizsgálatokra alkalmas vékony metszetek készítésére szolgáló készülék.

MIKROTOM: Instrument for å kutte tynne vevssnitt for mikroskopiske undersøkelser.

MIKROTOM: Urządzenie do cięcia cieniutkich skrawków tkanek do badań mikroskopowych.

MIKROTOM: Mikroskobik örnekleme yapmak amacıyla zayıf dokulardan örnek kesmeye yarayan bir araç

Was this helpful?
Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.


MICROSATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MICROSATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MICROSATÉLITE: Secuencia curta e específica de ADN (14-100 pares de bases), que se repite en tándem dentro do xenoma. Igualmente outras secuencias repetidas curtas (1-6 pares de bases), son coñecidas como microsatélites. En ambos os dous casos o número de repeticións dentro dun tándem varía en cada individuo, representando así unha ferramenta valiosa para a identificación de individuos e para establecer o grao de parentesco entre individuos. Sin. minisatélite.

MIKROSZATELIT: A genomban tandem módon ismétlődő, rövid (14-100 bázispár), specifikus DNS-szekvencia. Az ennél rövidebb (1-6 bázispár) ismétlődő szekvenciákat is gyakran mikroszateliteknek nevezik. Az egy tandemen belüli ismétlődések száma mindkét esetben egyedenként különböző, amely kiválóan alkalmassá teszi a mikroszateliteket az egyedek azonosítására és az egyedek közötti rokonsági viszonyok megálapítására.

MIKROSATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

MIKROSATELITA : Krótka (14 - 100 par zasad tworzących DNA) specyficzna sekwencja DNA, która wewnątrz genomu jest powtarzana dwurzędowo. Podobne, nawet krótsze powtarzane sekwencje (1 - 6 par zasad tworzących DNA) zwane są mikrosatelitami. W obu przypadkach, liczba powtórzeń wewnątrz dwurzędu jest inna u różnych osobników, czyniąc je bezcennym narzędziem w identyfikowaniu osobników oraz ustalaniu stopnia pokrewieństwa (rodzicielstwa) pomiędzy osobnikami.

MICROSATELLITE: Kısa (14-100 baz çifti), özel, DNA dizisinde ardışık olarak genomu içerisinde tekrarlanır. Aynı şekilde, hatta daha kısa tekrar dizileri (1 - 6 baz çifti) microsatellite olarak bilinir . Her iki durumda bir takım yinelemeler bireyden bireye ardışık değişiklik gösterir, bunlar bireyleri tanımlarken çok önemli araçlardır ve bireyler arasında akrabalık derecesini hesaplanabilinir.

Was this helpful?
Variété de microscopie optique dans laquelle les différences de diffraction de la lumière par les éléments observés sont exploités afin de donner une image à fort contraste, sans nécessiter lutilisation de colorants. Utilisé pour étudier les cellules et tissus vivants.


PHASE CONTRAST MICROSCOPY: Type of optical microscopy which enables living unstained cells and tissues to be studied; this method is dependent on the way different cells diffract light to give a high contrast image.

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ: Τύπος οπτικής μικροσκοπίας που επιτρέπει την μελέτη ζωντανών, μη χρωσμένων κυττάρων και ιστών. Η μέθοδος αυτή εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά κύτταρα περιθλούν το φως δίνοντας μιά εικόνα υψηλών αντιθέσεων.

MICROSCOPIO CON CONTRASTE DE FASE: Variedad de microscopios ópticos en los cuales las diferencias de difracción de la luz por los elementos a observar son explotados para dar una imagen con fuerte contraste, sin necesidad de colorantes. Utilizado para estudiar células y tejidos vivos.

MICROSCOPIO CON CONTRASTE DE FASE: Tipo de microscopio óptico que permite o estudo de tecidos e células vivas sen tinguir.; este método é dependente do xeito en que as diferentes células difractan a luz para darlle un grande contraste de imaxe.

FÁZISKONTRASZT-MIKROSZKÓPIA: Olyan fénymikroszkópos eljárás, amellyel élő, nem festett sejteket és szöveteket lehet vizsgálni; a módszer a különböző sejtek eltérő fénytörésén alapul.

FASEKONTRASTMIKROSKOP: Optisk mikroskop som muliggjør undersøkelse av levende, ikke-fargede celler og vev; denne metoden avhenger av hvordan forskjellige celler bryter lys for å gi et kontrastrikt bilde.

MIKROSKOPIA KONTRASTU FAZOWEGO: Typ optycznego mikroskopu pozwalający na badanie żywych, niebarwionych komórek i tkanek; metoda ta jest zależna od sposobu uginania światła przez różne komórki dające wysoki kontrast obrazu.

AŞAMA ZITLIK MİKROSKOBU: Yaşayan lekesiz hücre ve dokuların incelenmesini sağlayan optik mikroskop çeşididir ; bu yöntem farklı hücrelerin yüksek kontrastlı görüntüleri vermek için ışığı yayma şekline de bağlıdır.

Was this helpful?
Structure anatomique de la membrane chorionique de lovocyte permettant la pénétration par un spermatozoïde de la même espèce et donc assurant une fécondation conspécifique, cest-à-dire entre organismes génétiquement compatibles.


MICROPYLE: Anatomical structure in the chorionid layer of ova, preventing multiple sperm penetration and ensuring conspecific fertilization, i.e. between genetically compatible organisms.

ΜΙΚΡΟΠΥΛΗ: Ανατομική δομή στο στρώμα του χορίου του αυγού που εμποδίζει την διείσδυση πολλών σπερματοζωαρίων και εξασφαλίζει την γονιμοποίηση από γαμέτες του ιδίου είδους δηλ. από γενετικά συμβατούς οργανισμούς.

MICROPILO: Estructura anatómica de la membrana coriónica del óvulo que permite la penetración de un espermatozoide de la misma especie asegurando así una fecundación específica, es decir entre organismos genéticamente compatibles.

MICROPILO: Estrutura anatómica da membrana coriónica do óvulo que permite a penetración dun espermatozoide da mesma especie asegurando así unha fecundación específica, é dicir entre organismos xeneticamente compatibles.

MIKROPILE: A petesejt chorion rétegében megtalálható struktúra, amely megakadályozza a többszörös megtermékenyítést, és biztosítja a fajon belüli fertilizációt (genetikai szempontból kompatibilis szervezetek között).

MIKROPYL: Lite hull i eggets overflate, som gjør det mulig for kun én spermie å trenge inn i egget og befrukte det. Forhindrer polyspermi.

MIKROPYLE (okienko): Struktura anatomiczna w warstwie jaja zapobiegająca wielokrotnemu przenikaniu plemników i zapewniająca zapłodnienie przez ten sam gatunek, tj. wystąpienie tego aktu między organizmami zgodnymi genetycznie.

MICROFIL: Ova korionid yüzeyin anatomik yapısı, bu birden fazla sperm geçmesine engel olur ve genetik uyumlu organizmaların güçlenmesini sağlar.

Was this helpful?
Minuscule plaque didentification portant des marques ou un code didentification et qui est fixé sur, ou plus souvent dans les structures corporelles de telle façon de permettre lidentification ultérieure des individus, des groupes ou des populations.


MICROTAG: A minute form of tag, bearing identification marks or codes, which can be affixed on to, or more commonly in the case of microtags, wholly inserted into body structures in such a way that unique individuals, groups or populations can later be identified using the specific marks.

ΜΙΚΡΟΣΗΜΑΝΤΗΣ: Μικροσκοπική μορφή σημαντή που φέρει σημεία ή κωδικούς αναγνώρισης, επισυνάπτεται, ή (συχνότερα) εισάγεται εντελώς σε ένα τμήμα του σώματος, έτσι ώστε άτομα, ομάδες ή πληθυσμοί να είναι αργότερα αναγνωρίσιμοι.

MICROMARCA: Placa de identificación minúscula que lleva marcas o código de identificación y que se fija sobre, o muy a menudo en estructuras corporales de tal manera que permiten la identificación ulterior de individuos, grupos o poblaciones.

MICROMARCA / MICROETIQUETA: Placa de identificación minúscula que leva marcas de identificación ou códigos e que pode ser fixada sobre o animal ou moi a miúdo, no caso das microetiquetas, inseridas dentro das estruturas corporais de xeito que permiten a posterior identificación de individuos, grupos ou poboacións.

MIKROJEL: Azonosító jelet vagy számot hordozó kisméretű jel, amelyet a testfelületre vagy (a mikrojelek esetén gyakrabban) a testbe rögzítenek olyan módon, hogy az egyes egyedek, csoportok vagy populációk később azonosíthatók legyenek az általuk hordozott jelek alapján.

MIKROMERKE: Små merker, med kjennetegn eller koder, som festes på eller injiseres inn i individuelle fisk. På denne måten kan individer eller grupper/populasjoner av fisk gjenkjennes ved senere anledninger (prøvetaking, gjenfangst). F.eks. pittags som leses av elektronisk.

MIKROZNACZKI: Znaczek bardzo małego rozmiaru, zawierający znaki lub kody identyfikacyjne, który − w przypadku mikroznaczków − może być przymocowany na/do ciała ryby, ale coraz częściej jest wprowadzany w całości do jego struktury, w taki sposób, aby znakowane osobniki, grupy lub populacje można było później zidentyfikować przy użyciu specjalnych detektorów.

Marka, Etiket: Bireylerin üzerine takılabilen üzerinde kişisel bilgilerin veya kodların yazılı olduğu küçük etiket. Vücut yapılarının içine sokulur ve bir bireyi populasyonları veya grupları daha sonra tanımak için kullanılan özel işaretleme yöntemidir.

Was this helpful?
Technique utilisée afin de remplacer la production en masse de rotifères (main doeuvre et besoin en appareillage importants) dans lélevage de larves de poissons. Cette technique implique lélaboration de micro-aliments de taille appropriée composés déléments nutritifs (levure par exemple) encapsulés par une membrane ou par un agent liant.


MICROENCAPSULATION: Technique to facilitate the rearing of fish larvae on artificial diets, as opposed to the mass culturing of rotifers (which requires considerable manpower and equipment). This process involves the production of a micro-diet of appropriate size consisting of dietary ingredients such as yeast encapsulated by a membrane, or binder.

ΜΙΚΡΟΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ: Τεχνική γιά την διευκόλυνση της διατροφής των ιχθυο-προνυμφών με τεχνητές τροφές, σε αντιδιαστολή με την μαζική καλλιέργεια τροχοζώων (που απαιτεί σημαντικό εξοπλισμό και προσωπικό). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή μιάς μικρο-δίαιτας κατάλληλου μεγέθους αποτελούμενη από συστατικά όπως ζύμη περικλειόμενη από μεμβράνη ή έκδοχο.

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica utilizada para reemplazar la producción en masa de rotíferos (que conlleva necesidad de mano de obra y aparataje) en el cultivo de larvas de peces. Esta técnica implica la elaboración de microalimentos de talla apropiada compuestos de elementos nutritivos (levadura por ejemplo) encapsulados en membranas o por agentes ligantes.

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica para facilitar a cría de larvas de peixes con dietas artificiais, en oposición ao cultivo a altas densidades de rotíferos (que require considerable man de obra e equipamento). Esta técnica implica a elaboración de microalimentos de tamaño axeitado compostos de ingredientes nutritivos como o lévedo encapsulado por unha membrana ou ligada.

MIKROKAPSZULÁZÁS: A hallárva-nevelés egyszerűsítésére szolgáló módszer, amelynél a kerekesférgek komoly munkaerőt és felszerelést igénylő tömeges termelése helyett a lárvákat mesterséges tápokkal etetik. Ez a technológia nagyon kis szemcsékből álló tápokat igényel, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint a membránnal vagy valamilyen kötőanyaggal körülvett élesztősejtek.

MIKROINNKAPSLING: Teknikk som muliggjør oppdrett av fiskelarver vha. kunstig fôr, istedenfor massedyrkning av hjuldyr (som krever mye utstyr og arbeidskraft). Prosessen involverer produksjon av mirkodietter av passe størrelse, som består av selve fôret (f.eks. gjær) som er innkapslet i en membran eller binder.

MIKROENKAPSULACJA: Technika ułatwienia hodowli larw ryb na sztucznych dietach, w przeciwieństwie do masowej hodowli na wrotkach (które wymagają odpowiedniego wyposażenia i sporo pracy ludzkiej). Proces ten wymaga produkcji mikro-diety o odpowiednim rozmiarze, zawierającej składniki pożywienia, jak np. drożdże, enkapsulowane w błonce lub substancji wiążącej .

MİKRO KAPLAMA: Büyük ölçüde insan gücü isteyen geniş ölçekli rotifer üretimine karşı yapay besleme tekniklerine dayalı balık larva üretimini kolaylaştırmada kullanılan bir tekniktir. Bu süreç, bir zar ya da bağla kaplanmış maya gibi besin maddelerinden oluşan uygun oranlarda bir mikro-beslenmenin oluşturulmasını da içerir.

Was this helpful?
Acide aminé soufré essentiel. Important agent de méthylation métabolique.


METHIONINE: A sulphur-containing essential amino acid. It is a major metabolic methylating agent.

ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ: Απαραίτητο αμινοξύ που περιέχει θείο. Είναι το κύριο μέσον μεθυλίωσης κατά τον μεταβολισμό.

METIONINA: Aminoácido esencial que contiene azufre. Importante agente de metilación metabólica.

METIONINA: Aminoácido esencial que contén xofre. É un dos principais axentes de metilación metabólica.

METIONIN: Kéntartalmú esszenciális aminosav. Az anyagcserében fontos metiláló szerepe van.

METIONIN: Svovelholdig essensiell aminosyre. Finnes i utilstrekkelige mengder i soyamel til at dette skal være eneste proteinkilden i laksefôr.

METIONINA: Niezbędny aminokwas zawierający siarkę. Stanowi on główny metaboliczny czynnik metylujący.

METIYONIN: Amino asit içeren bir temel sülfür. Bu önemli bir metabolik metilating ajandır.

Was this helpful?
Méthode titrimétrique de détermination de la concentration doxygène. Dans la procédure de base de Winkler, un échantillon deau est traité avec du sulfate de manganèse, de liodure de potassium et de la soude. Dans ces conditions fortement alcalines, les ions de manganèse sont oxydés, par loxygène moléculaire, pour donner du dioxyde manganèse, un précipité marron. Ensuite, de lacide sulfurique est ajouté à léchantillon afin de dissoudre ce précipité et de produire des conditions acides dans lesque


WINKLER METHOD: A method to determine the oxygen content by titration. In the basic Winkler procedure, a sample of water is treated with manganous sulphate, potassium iodide, and sodium hydroxide. Under highly alkaline conditions, the manganous ion is oxidized by molecular oxygen to manganous dioxide, a brown precipitate. Next, sulphuric acid is added to the sample to dissolve the precipitate and produce acid conditions for the oxidation of iodide to iodine by manganous dioxide. The quantity of I2 re

ΜΕΘΟΔΟΣ WΙΝΚLΕR: Μέθοδος προσδιορισμού του περιεχομένου οξυγόνου με τιτλοδότηση. Στην βασική μέθοδο Winkler, το δείγμα νερού υφίστανται επεξεργασία με θειικό μαγγάνιο, ιωδιούχο κάλιο και υδροξείδιο του νατρίου. Σε πολύ αλκαλικές συνθήκες, το ιόν του μαγγανίου οξειδώνεται από το μοριακό οξυγόνο σε διοξείδιο του μαγγανίου, ένα καφέ ίζημα. Ακολούθως, προστίθεται στο δείγμα θειικό οξύ για να διαλύσει το ίζημα και να δημιουργήσει όξινες συνθήκες για την οξείδωση των ιωδιούχων ενώσεων σε ιώδιο από διοξείδιο το

MÉTODO DE WINKLER: Método utilizado para la determinación de oxígeno. En el procedimiento de base de Winkler, una muestra de agua es tratada con sulfato de magnesio, de yoduro de potasio y de hidróxido de sodio. En estas condiciones fuertemente alcalinas, los iones de magnesio son oxidados por el oxígeno molecular para dar un precipitado marrón, el dióxido de magnesio. Después, el ácido sulfúrico es añadido a la muestra con el fin de disolver este precipitado y de producir condiciones ácidas en las que el yoduro e

MÉTODO DE WINKLER: Método utilizado para a determinación de osíxeno por valoración. No procedemento de base de Winkler, unha mostra de auga é tratada con sulfato de manganeso, ioduro de potasio e hidróxido de sodio. Nestas condicións fortemente alcalinas, os ións de manganeso son oxidados polo osíxeno molecular para dar un precipitado marrón, o dióxido de manganeso. Despois, o ácido sulfúrico é engadido á mostra co fin de disolver este precipitado e de producir condicións ácidas nas que o ioduro é oxidado a iodo p

WINKLER-MÓDSZER: Az oxigéntartalom titrálásos meghatározásának módszere. Az egyszerű Winkler-féle eljárásnál a vízmintát mangán-szulfáttal, kálium-jodiddal és nátrium-hidroxiddal kezelik. Erősen lúgos környezetben a molekuláris oxigén a mangániont mangán-dioxiddá, egy barna színű csapadékká oxidálja. A következő lépésben kénsavat adnak a mintához, amely feloldja a csapadékot és savas környezetet teremt a jodidionok jóddá oxidálásához a mangán-dioxid által. A keletkező jód mennyisége az eredetileg jelen lévő oxig

WINKLER-METODEN: Metode for å bestemme oksygeninnhold ved titrering. I den opprinnelige Winkler metoden behandles en vannprøve med mangansulfat, kaliumklorid og natriumhydroksid. Ved høy pH oksideres manganionene med molekylært oksygen til manganoksid, et brunt bunnfall. Etter dette tilsettes prøven svovelsyre for å løse opp bunnfallet og skape surt miljø for oksidasjonen jodid til jod ved hjelp av manganoksid. Mengden Isub>2 som produseres er proporsjonal med mengden Osub>2 som opprinnelig var til s

METODA WINKLERA: Metoda określania zawartości tlenu przez miareczkowanie. W podstawowej procedurze Winklera do próbki wody dodawany jest siarczan manganowy, jodek potasowy i wodorotlenek sodowy. W warunkach wysokiej alkaliczności jon manganowy jest utleniany tlenem cząsteczkowym do dwutlenku manganowego, brązowego osadu. Następnie, do próbki dodawany jest kwas siarkowy w celu rozpuszczenia osadu i wytworzenia środowiska kwaśnego, aby utlenić jodek przez dwutlenek manganowy do jodu. Ilość uwolnionego J2

Wınkler metodu: Titrasyon yöntemi ile oksijen içeriğinin belirlenmesi. Temel Wınkler prosedüründe, su örneği magnezyum sülfat, potasyum iyodür ve sodyum hidroksit ile muamele edilir. Yüksek alkali koşullar altında, magnezyum iyonu moleküler oksijen tarafından oksitlenir, kahverengi çökelti oluşur. Sonra, çökeltiyi çözmek için sülfürik asit eklenir ve magnezyum dioksit tarafından iyodin oksidasyonu için prosedür asidik durumdadır. İyodin miktarı Oksijen mikarı ile orantılı şekilde serbest kalır. iyodin mikarı st

Was this helpful?
Gaz hydrocarbone incolore et inodore produit par la décomposition anaérobique, soit naturelle soit artificielle, de matière organique


METHANE: An odourless, colourless hydrocarbon gas produced either by natural or artificial anaerobic decomposition of organic material.

ΜΕΘΑΝΙΟ: Ένα άοσμο, άχρωμο υδρογονανθρακικό αέριο το οποίο παράγεται είτε από φυσική είτε από αναερόβια αποσύνθεση οργανικού υλικού.

METANO: Hidrocarburo gas inodoro e incoloro producido por cualquier descomposición anaeróbica natural o artificial de materia orgánica.

METANO: Hidrocarburo gas inodoro e incoloro producido por calquera descomposición anaeróbica natural ou artificial de materia orgánica

METÁN: Színtelen, szagtalan szénhidrogéngáz, amely szerves anyagok természetes vagy mesterséges anaerob lebomlása során keletkezik.

METAN: En luktfri, fargeløs hydrokarbongass, produsert enten ved naturlig eller kunstig anaerob nedbrytning av organisk materiale.

METAN: Pozbawiony zapachu, bezbarwny gaz węglowodorowy wytwarzany przez naturalny lub sztuczny beztlenowy rozkład materii organicznej.

METAN: Organik materyalin doğal veya yapay olarak anaerobic bozuşması sonucu üretilen kokusuz, renksiz hidrokarbon gaz.

Was this helpful?
(1) Changement détat, de forme, de position ou de fonction. (2) Le transport dorganismes pathogènes à travers le corps de lhôte.


METASTASIS: (1) A change of state, form, position or function. (2) The transportation of pathogenic organisms around the host body.

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ: (1) Αλλαγή της κατάστασης, μορφής, θέσης ή λειτουργίας (2) Η μετανάστευση παθογόνων οργανισμών εντός του σώματος του ξενιστή.

METÁSTASIS: (1) Cambio de estado, de forma, de posición o de función. (2) Transporte de organismos patógenos a través del cuerpo huésped.

METÁSTASE: (1) Cambio de estado, de forma, de posición ou de función. (2) Transporte de organismos patóxenos a través do corpo hospedador.

ÁTTÉTEL: (1) Állapot, helyzet vagy működés megváltozása. (2) Kórokozók szétterjedése a gazdaszervezet testében.

METASTASE: (1) Forandring i tilstand, form, posisjon eller funksjon. (2) Transport av patogene (sykdomsfremkallende) organismer rundt i vertens kropp.

METASTAZA/ZMIANA: (1) Zmiana stanu, formy, pozycji lub funkcji. (2) Rozrzucenie organizmów chorobotwórczych po całym ciele gospodarza.

METASTAS: 1. Şekil, safha, konum veya fonksiyon değişikliği, 2. Konakçı vücut etrafında bulunan bulaşmış organizmanın uzaklaştırılması

Was this helpful?
Processus par lequel les larves des mollusques bivalves terminent leur vie mobile en sattachant à un substrat convenable. La métamorphose est caractérisée par le remplacement du vélum par les branchies ainsi que par un profond remaniement des organes.


SETTLEMENT: Process by which molluscan larvae undergo a cessation of their mobile stage and begin a sedentary life stage by attachment to a suitable support. Settlement is characterized by replacement of the velum by the gills and a reorganization of all organs.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Διαδικασία με την οποία οι προνύμφες των μαλακίων σταματούν την κινητική φάση της ζωής τους και αρχίζουν την εδραία φάση προσκολλώμενες σε κατάλληλο υποστήριγμα. Η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση του πέπλου από βράγχια και την αναδιοργάνωση όλων των οργάνων.

METAMORFOSIS (2): Proceso por el cual las larvas de moluscos bivalvos terminan su vida móvil y empiezan una vida sedentaria pegados a un substrato conveniente. La metamorfosis se caracteriza por la sustitución de velo (velum) por branquias así como por una profunda reorganización de órganos.

FIXACIÓN / METAMORFOSE (2): Proceso polo cal as larvas de moluscos bivalvos rematan a súa vida móbil e empezan unha vida sedentaria adheridos a un substrato conveniente. A fixación caracterízase pola metamorfose de velum en branquias así como por unha reorganización de todos órganos.

MEGTELEPEDÉS: Az a folyamat, amelynek során a puhatestűek lárvái beszűntetik mozgó életmódjukat, és valamilyen megfelelő aljzathoz tapadva helytülőkké válnak. A megtelepedés során a velum helyén kopoltyúk jekennek meg, illetve minden szerv átrendeződik.

BUNNSLAING: Prosess der blotdyrlarver gar fra a være frittlevende til a være fastsittende. Karakteriseres ved at velum erstattes av gjeller, og ved en omorganisering av alle organer.

OSIEDLANIE SIĘ: Proces, w wyniku którego larwy mięczaków (weliger) kończą stadium aktywnego poruszania się i rozpoczynają osiadłe stadium życia w wyniku przytwierdzenia się do odpowiedniego podłoża. Osiedlanie się larw charakteryzuje się zastępowaniem velum przez skrzela i reorganizacją wszystkich narządów.

Yerleşme: Yumuşakça larvalarının hareketli aşamalarına bir ara vermesi sürecine maruz kalmalarıdır ve elverişli bir yere yapışması ile sabit bir yaşam aşaması başlar. Yerleşme, solungaç zarlarının yenilenmesiyle ve tüm organların yeniden düzenlenmesiyle karakterize edilir.

Was this helpful?
Dernier stade larvaire nauplii des crustacés avec plus de trois paires dappendices thoraciques à létat débauche (non fonctionnels).


METANAUPLIUS: Late nauplius larval stage of crustaceans, with more than three pairs of limbs present but no functional thoracic limbs.

ΜΕΤΑΝΑΥΠΛΙΟΣ: Προχωρημένο προνυμφικό στάδιο των καρκινοειδών της φάσης του ναυπλίου, με περισσότερα από τρία ζεύγη ατελών θωρακικών άκρων.

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos con más de tres pares de apéndices torácicos no funcionales.

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos, con máis de tres pares de apéndices pero sen membros torácicos funcionais.

METANAUPLIUS: A rákok késői nauplius állapotú lárvája, amelynek háromnál több végtagja van, de nincsenek működő torvégtagjai.

METANAUPLIUS: Seint naupliestadie hos krepsdyr. Har mer en tre par lemmer, men ingen funksjonelle lemmer på brystet (thorax).

METANAUPLIUS: Późne stadium larwalne naupliusa skorupiaków, z więcej niż trzema parami posiadanych odnóży, ale nie funkcjonalnymi odnóżami tułowiowymi.

METANAUPLİİ: Fonksiyonel göğüssel bacakları olmayan fakat üç çiftten fazla bacakları olan kabuklu hayvanların nauplii evresinden sonraki larval safhasıdır.

Was this helpful?
Stade larvaire des trématodes situé entre le stade cercaire et le stade adulte; un stade plus ou moins inactif.


METACERCARIA: Larval stage of trematodes between the cercarial and adult stages; a more or less quiescent stage.

ΜΕΤΑΚΕΡΚΑΡΙΟ: Προνυμφικό στάδιο των τρηματωδών μεταξύ του κερκαρίου και της φάσης του ενηλίκου, μιά λίγο ως πολύ φάση ηρεμίας.

METACERCARIA: Estado larvario de trematodos situado entre el estado cercaria y el estado adulto; estado más o menos inactivo.

METACERCARIA: Estado larvario dos tTermodos situado entre o estado de cercaria e o estado adulto; estado máis ou menos inactivo.

METACERKÁRIA: A mételyek (Trematodes) egyik lárvaalakja a cerkária és a kifejlett alak között; többé-kevésbé nyugalmi állapot.

METACERKARIE: Larvestadium hos ikter (trematoder), mellom cerkarie og voksne stadier. Mer eller mindre et hvilestadium.

METACERKARIA: Stadium larwalne przywr pomiędzy stadium cerkarii a stadium dorosłym.

METASERKARYA: Trematod ile yetişkin safha arasında olan larva aşaması; az ya da çok durgun safha

Was this helpful?
Animaux vermiformes, de petite taille vivant en parasite sur des animaux marins.


MESOZOA: Small wormlike animals that are parasitic on marine organisms.

ΜΕΣΟΖΩΑ: Σκωληκόμορφα ζώα που παρασιτούν σε θαλάσσιους οργανισμούς.

MESOZOA: Animales en forma de gusanos, de pequeña talla y que viven como parásitos de animales marinos.

MESOZOOS: Animais en forma de vermes, de pequeno talle e que viven como parasitos de animais mariños.

MESOZOA: Kisméretű, féregszerű szervezetek, amelyek tengeri állatok élősködői.

MESOZOA: Små marklignende dyr som er parasittiske på marine organismer.

MEZOZOA: Nazywane też wielokomórkowcami pośrednimi lub planulopodobnymi (Mesozoa, Planuloidea). Małe, podobne do robaków zwierzęta, które są pasożytami organizmów morskich.

MESOZOA: Deniz organizmaları üzerinde parazit olan küçük kurt biçiminde hayvanlardır.

Was this helpful?
Processus physiques et chimiques par lesquels les aliments sont transformés en matière complexe, les substances complexes sont décomposées en substances simples et de lénergie est mise à la disposition de lorganisme.


METABOLISM: The biochemical processes by which feed stuffs are transformed into complex matter (anabolism), complex substances are decomposed into simple ones (catabolism), and energy is made available for use by an organism.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Βιοχημικές διεργασίες με τις οποίες αποθέματα τροφής μετασχηματίζονται σε σύνθετη ύλη (αναβολισμός), σύνθετες ουσίες αποσυντίθενται σε απλές (καταβολισμός), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση χρήσιμης ενέργειας για τον οργανισμό.

METABOLISMO: Proceso físico y químico por el cual los alimentos se transforman en materia compleja; las sustancias complejas se descomponen en sustancias simples y la energía se pone a disposición del organismo.

METABOLISMO: Procesos bioquímicos polos cales os alimentos se transforman en materia complexa (anabolismo); as substancias complexas descompóñense en substancias simples (catabolismo) e a enerxía ponse a disposición do organismo.

ANYAGCSERE (METABOLIZMUS): Azok a biológiai folyamatok, amelyekkel a tápanyagok összetett anyagokká alakulnak (anabolizmus), vagy az összetett anyagok egyszerűbb anyagokká bomlanak le (katabolizmus). Az utóbbi folyamat során a szervezet által felhasználható energia termelődik.

METABOLISME: Biokjemisk prosess der næringsstoff omgjøres til komplekse substanser/kroppsvev (anabolisme = oppbygning), kroppsvev/komplekse substanser brytes ned (katabolisme = nedbrytning) og energi gjøres tilgjengelig for organismen.

PRZEMIANA MATERII (metabolizm): Procesy biochemiczne, w których składniki pokarmowe są przekształcane na substancje kompleksowe (anabolizm), a substancje te z kolei są rozkładane na związki proste (katabolizm); powstająca energia jest zużytkowywana na potrzeby organizmu.

METABOLIZMA: besin maddeleri ile alınan karmaşık yapıdaki elementleri biyokimyasal yöntemler haline getirmek ve bir organizma tarafından kullanılabilir enerji haline dönüştürmek

Was this helpful?
Se dit de leau saumâtre ayant une salinité comprise entre 3 et 10 ‰ ou de leau de mer avec une salinité comprise entre 30 et 34 ‰.


MESOHALINE: Pertaining to brackish water having a salinity between 3-10 parts per thousand or sea water having a salinity between 30-34 parts per thousand; cf. oligohaline.

ΜΕΣΟΑΛΜΥΡΟ: Χρησιμοποιείται γιά υφάλμυρο νερό με αλατότητα μεταξύ 3.0-10.0 ‰ ή γιά θαλασσινό νερό με αλατότητα μεταξύ 30 και 34‰. Πρβ. ολιγοαλμυρό.

MESOHALINO : Dícese del agua salobre con salinidad entre 3 y 10 ‰ o de agua marina con salinidad entre 30 y 40‰.

MESOHALINO: Pertencente á auga salobre que ten unha salinidade entre 3-10 partes por mil ou á auga de mar que ten unha salinidade entre 30-34 partes por mil; cf. oligohalino.

MEZOHALIN: Olyan brakkvízre utal, amelynek sótartalma 3-10 ezrelék, vagy olyan tengervízre, amelynek sótartalma 30-34 ezrelék. Vö. oligohalin

MESOHALIN: Vedrører brakvann med saltholdighet 3-10‰, eller saltvann med saltholdighet 30-34‰

MEZOHALINOWY: Odnosząca się do wody słonawej mającej zasolenie między 3 - 10 części na tysiąc (ppt lub ‰), bądź wody morskiej mającej zasolenie między 30 - 34 ppt (‰); porównaj: oligohalinowy.

MEZOHALIN: Tuzluluğu %o3-10 arasında olan acı sular veya %o30-34 tuz oranına sahip olan deniz suları, ör oligohalin

Was this helpful?
Le rein fonctionnel des poissons et des amphibiens.


MESONEPHROS: The functional kidney of fishes and amphibians.

ΜΕΣΟΝΕΦΡΟΣ: Ο λειτουργικός νεφρός των ιχθύων και των αμφιβίων.

MESONEPHROS: Riñón funcional de peces y anfibios.

MESONEFROS: Ril funcional de peixes e anfibios.

ŐSVESE: A kifejlett halak és kétéltűek működő veséje.

MESONEPHROS: Den blivende nyre, som dannes etter pronephros.

ŚRÓDNERCZE: Funkcjonalna nerka u ryb i płazów.

MEZONEFROZ: Balıklar ve ikiyaşayışlıların işlevsel böbreği

Was this helpful?
Enclos expérimental de taille suffisamment importante pour étudier ou exploiter les écosystèmes naturels. Utilisé, par exemple, dans lévaluation de limpact de polluants à léchelle de lécosystème. En aquaculture, décrit des grands systèmes de culture dans lesquels les maillons successifs dune chaine alimentaire sont exploités dans lalimentation naturelle des larves de poisson.


MESOCOSM: Enclosed experimental facility large enough to allow natural ecosystems to be studied or exploited. For example, used for assessing the impact of pollutants on ecosystems. In aquaculture, used of large culture systems in which natural food-chain successions are employed to raise marine fish fry on natural diets.

ΜΕΣΟΚΟΣΜΟΣ: Μιά μέσης κλίμακας κλειστή πειραματική εγκατάσταση, χρησιμοποιούμενη κυρίως γιά την αξιολόγηση της επίδρασης των ρυπαντών στα φυσικά οικοσυστήματα. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στην υδατοκαλλιέργεια γιά μεγάλα συστήματα καλλιέργειας που βασίζονται στην εκτροφή των γόνων βασιζόμενη σε φυσική δίαιτα που αξιοποιεί διαδοχικά στάδια της τροφικής αλυσίδας.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente importante para estudiar o explotar ecosistemas naturales. Utilizado, por ejemplo, para evaluar el impacto de contaminantes a la escala del ecosistema. En acuicultura, describe amplios sistemas de cultivo en los cuales los elementos sucesivos de una cadena alimentaria natural son explotados para alimentar larvas de peces.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente grande como para poder estudar ou explotar ecosistemas naturais. Utilizado, por exemplo, para avaliar o impacto de contaminantes en ecosistemas. En acuicultura, utilización de grandes sistemas de cultivo nos cales os elementos sucesivos dunha cadea alimentaria natural son empregados para alimentar larvas de peixes mariños a base de alimento natural.

MEZOKOZMOSZ: Olyan zárt kísérelti rendszer, amely elég nagy ahhoz, hogy lehetővé tegye a természetes ökoszisztémák tanulmányozását vagy befolyásolását. Például a szennyezőanyagoknak az ökoszisztémára gyakorolt hatásának felmérésére használható. Az akvakultúrában a nagyobb tenyésztőrendszerekben használják, amelyekben a természetes táplálékláncnak is szerepe van a tengeri halivadékok táplálkozásában.

MESOKOSMOS: Lukket forsøksfasilitet som er stor nok til studier av naturlige økosystemer. Bukes f.eks. for å bestemme påvirkningen av forurensning på økosystem. Brukes i akvakultur for å opprettholde naturlige næringskjeder ved produksjon av marin fiskeyngel.

MEZOSYSTEM: Nazywany też "zieloną technologią”. Zawiera dość duże urządzenia eksperymentalne, umożliwiające badanie lub eksploatowanie naturalnych ekosystemów. Np. użycie do oceny wpływu na ekosystemy substancji zanieczyszczających środowisko. W akwakulturze, stosowany w dużych systemach hodowlanych, w których sukcesje naturalnych łańcuchów pokarmowych są stosowane w chowie wylęgu ryb morskich na dietach naturalnych.

MEZOKOZM: Kapalı çevre tesislerinin yüksek yeterlilikte doğal ekosistemleri çalışma ya da kullanma izni. Örneğin, ekosistemdeki kirleticilerin etkilerinin belirlenmesinde kullanılır. Akuakültürde, büyük kültür sistemlerinde, doğal besin zinciri sırası, doğal diyetteki yetiştirilen deniz balık fryları için kullanılır.

Was this helpful?
Hormone dérivée dun aminoacide, sécrétée par la glande pinéale. La Mélatonine est concernée par les rythmes biologiques associés à la reproduction et elle intervient aussi dans la pigmentation de la peau de nombreux vertébrés.


MELATONIN: A hormone, derived from an amino acid, secreted by the pineal gland . Melatonin is concerned with biological rhythms associated with reproduction and it also affects skin pigmentation in many vertebrates.

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ: Ορμόνη προερχόμενη από ένα αμινοξύ εκκρινόμενο από τον επιφυσικό αδένα. Η μελατονίνη επιδρά στους βιολογικούς ρυθμούς που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και στον χρωματισμό του δέρματος σε πολλά ασπόνδυλα.

MELATONINA: Hormona derivada de un aminoácido, secretada por la glándula pineal. La melatonina está involucrada en los ritmos biológicos asociados a la reproducción y interviene también en la pigmentación de la piel de varios vertebrados.

MELATONINA: Hormona derivada dun aminoácido, secretada pola glándula pineal. A melatonina está involucrada nos ritmos biolóxicos asociados á reprodución.

MELATONIN: Az aminosav-származékok közé tartozó hormon, amelyet a tobozmirigy termel. A melatoninnak a szaporodással összefüggő biológiai ritmusok szabályozásában lehet szerepe, illetve sok gerincesben a bőr pigmentációját is befolyásolja.

MELATONIN: Hormon, avledet fra en aminosyre, som skilles ut fra hypofysen. Melatonin er aktivt i biologiske rytmer i forbindelse med reproduksjon. Påvirker også pigmentering av hud hos mange virveldyr (vertebrater).

MELATONINA: Hormon, pochodny aminokwasu, wydzielany przez gruczoł szyszynki. Melatonina jest zaangażowana w rytm biologiczny połączony z reprodukcją, a u wielu kręgowców wpływa także na ubarwienie skóry.

Melatonin: Epifiz bezinden salgılanan amino asitten oluşan bir hormondur. Melatonin üreme ile bağlantılı biyolojik ritmle ilişkilidir ve bir çok omurgalıda deri pigmentasyonunu etkiler.

Was this helpful?
Membrane conjonctive soutenant lintestin et les viscères.


MESENTERY: The membrane supporting the intestines and viscera.

ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ: Μεμβράνη που συγκρατεί τα έντερα και τα σπλάχνα.

MESENTERIO: Membrana que sostiene el intestino y las vísceras.

MESENTERIO: Membrana que sostén o intestino e as vísceras.

BÉLFODOR: A beleket és zsigeri szerveket körülvevő hártya.

MESENTERIUM: Membranen som støtter opp innvollene.

KREZKA: Błona podtrzymująca jelita i wnętrzności.

MEZENTER ZAR: Bağırsakları ve iç organları destekleyen ince zar

Was this helpful?
Cellule pigmentée contenant de la mélanine.


MELANOPHORE: Pigmented cell containing melanin.

ΜΕΛΑΝΟΦΟΡΟ: Χρωμοφόρο κύτταρο που περιέχει μελανίνη.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contiene melanina.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contén melanina.

MELANOFÓRA: Melanint tartalmazó pigmentsejt.

MELANOFOR: Pigmentcelle som inneholder melanin.

MELANOFORA: Zabarwiona komórka zawierająca melaninę.

MELANOFOR: Melanin içeren pigmentli hücre.

Was this helpful?
Accumulation de minuscules granules arrondis, brunâtres de mélanine dans le cytoplasme des cellules.


MELANOSIS: Deposition of minute, rounded, brown coloured granules of melanin pigment in the cytoplasm of cells.

ΜΕΛΑΝΩΣΗ: Απόθεση μικρών, στρογγυλών, καφέ χρώματος κοκκίων χρωστικής μελανίνης στο κυτταρόπλασμα.

MELANOSIS: Acumulación de gránulos redondos y minúsculos marrones debido a la melanina en el citoplasma de células.

MELANOSE: Acúmulo de gránulos redondeados, pequenos e de cor marrón compostos de pigmento de melanina no citoplasma de células.

MELANOSIS: Kisméretű, lekerekített, barna színű melaninszemcsék lerakódása a sejtplazmában.

MELANOSE: Avsetning av små, runde brunfargede korn med melanin i cytoplasma.

CZERNIACZKA: Osad (złóg) w cytoplazmie komórki małych, zaokrąglonych, brązowo zabarwionych ziarenek pigmentu melaniny.

MELANOZİZ: hücre stoplazmasında melanin pigmentlerinin küçük, yuvarlak, kahverengi granürlerin deposu

Was this helpful?
Cellule pourvue dun mélanosome, un organite synthétisant de la mélanine.


MELANOCYTE: A cell that synthesizes melanin within an organelle, termed a melanosome.

ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο το οποίο διαθέτει μελανόσωμα, ένα οργανίδιο που συνθέτει μελανίνη.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina mediante melanosoma.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina no interior dun orgánulo denominado melanosoma.

MELANOCITA: Egy sejtszervecske, a melanoszóma segítségével melanint előállító sejt.

MELANOCYTT: Celle som syntetiserer melanin inni en organelle (melanosom).

MELANOCYT: Komórka, która syntetyzuje melaninę w organelli, zwanej melanosomem.

MELANOSİT: Melanosom olarak isimlendirilen bir organel içerisnde melanin sentezleyen hücre.

Was this helpful?
Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de mélanocytes anaplastiques; une tumeur bénigne ou maligne des mélanocytes.


MELANOMA: A tumour whose parenchyma is composed of anaplastic melanocytes or any benign or malignant tumour of melanocytes.

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: Ογκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά μελανοκύτταρα ή κάθε καλοήθης ή κακοήθης όγκος των μελανοκυττάρων.

MELANOMA: Tumor maligno cuyo parénquima se compone de melanocitos anaplásticos; tumor maligno o benigno de melanocitos.

MELANOMA: Tumor maligno cuxo parénquima componse de melanocitos anaplásticos; tumor maligno ou benigno dos melanocitos.

MELANÓMA: Olyan daganat, amelynek állománya alaktalan melanocitákból áll, vagy a melanociták jó- vagy rosszindulatú daganata.

MELANOM: Svulst der parenkymet består av anaplastiske melanocytter eller enhver god-/vondartet svulst bestående av melanocytter.

CZERNIAK: Nowotwór, którego miąższ składa się z anaplastycznych melanocytów, tj. łagodnego, albo złośliwego guza melanocytów.

MELANOMA: İyi ya da kötü huyluanaplastik melanositten oluşan parenkima tümörü

Was this helpful?
Pigment polymérique dérivé de la tyrosine responsable de la coloration brun-à-noir des poissons et souvent associé aux infestations parasitaires. La mélanine est également un facteur dans les "inflammations" des animaux pœcilothermes.


MELANIN: A tyrosine-derived polymeric pigment responsible for the coloration (brown to black) of fishes. It is often found in association with localized inflammatory foci in poikilotherms.

ΜΕΛΑΝΙΝΗ: Πολυμερής χρωστική προερχόμενη από την τυροσίνη υπεύθυνη γιά τον κίτρινο έως μαύρο χρωματισμό των ψαριών και αρκετά συχνά σχετιζόμενη με παρασιτική μόλυνση. Συχνά παρατηρείται σε τοπικές φλεγμονές των ποικιλοθέρμων ζώων.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado de tirosina responsable de la coloración marrón a negra de peces y a menudo asociada a infestaciones parasitarias. La melanina es también un factor en las “inflamaciones” de animales poiquilotermos.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado da tirosina responsable da coloración marrón a negra de peixes. Áchase a miúdo en asociación con focos inflamatorios en poiquilotermos.

MELANIN: A tirozin-származékok közé tartozó polimer festékanyag, amely a halak (barnától feketéig terjedő) testszínéért felelős. Változó testhőmérsékletű állatokban gyakran megtalálható a gyulladásos gócpontokhoz kapcsolódva.

MELANIN: Et polymert pigment avledet fra tyrosin, er ansvarlig for farging (brun og svart) av fisk. Finnes ofte i forbindelse med lokale betennelser hos vekselvarme dyr.

MELANINA: Barwnik polimerowy, pochodny tyrozyny, odpowiedzialny za ubarwienie ryb (od brązowego do czarnego). U zmiennocieplnych stwierdza się ją często w połączeniu z miejscowym zapaleniem soczewki .

MELANIN: Balıklarda kahverengi ve siyah renk pigmentlerinin oluşmasından dorumlu bir trosin. Çoğunlukla soğukkanlı hayvanlarda bölgesel alevlendirici ile ilişkili olarak bulunur.

Was this helpful?
Une augmentation de la pigmentation brune ou noire dun organisme, population ou groupe.


MELANISM: An increase in the amount of black or dark pigment in an organism, population or group.

ΜΕΛΑΝΙΣΜΟΣ: Η αύξηση της ποσότητας των μαύρων ή σκούρων χρωστικών σε έναν οργανισμό, πληθυσμό ή ομάδα.

MELANIZACIÓN: Aumento de la pigmentación marrón o negra de un organismo, población o grupo.

MELANIZACIÓN: Aumento da pigmentación marrón ou negra dun organismo, poboación ou grupo.

MELANIZMUS: A fekete vagy sötét festékanyag mennyiségének megnövekedése egy egyedben, populációban vagy csoportban.

MELANISME: Økning i mengde av svarte eller mørke pigmenter i en organisme, populasjon eller gruppe.

MELANIZM: Wzrost ilości czarnego lub ciemnego barwnika w organizmie, populacji lub grupie.

MELANIZM: Bir organizmaya, populasyon ya da grupta koyu ya da siyah pigmenteki artış

Was this helpful?
Constitue des standards industriels, en conjonction avec des Meilleurs Techniques Disponibles, N’Imposant pas un Coût Excessif, comme des méthodes de contrôle acceptable de l’impact sur l’environnement. La législation européenne et internationale imposent l’utilisation des Meilleurs Techniques Disponibles et Meilleurs Pratiques Environnementales dans un système de contrôle à deux niveaux, à travers des Standards de Qualité Environnementale. Certaines autorités incorporent l’utilisation de ces st


BAT(BEST AVAILABLE TECHNOLOGY): BATs are used by the industry in conjunction with BATNEECs (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) as an acceptable method of controlling environmental impacts. European and international legislation supports the use of Best Environmental Practice/Best Available Techniques in a two-tier approach to environmental controls using Environmental Quality Standards. Some regulatory authorities incorporate in their aquaculture licence/permit/ consent procedures the requirement to use B

BAT (ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ): Μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται από τη βιομηχανία με σκοπό τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας συγκεκριμένης δράσης χωρίς την υπερβολική αύξηση του κόστους της δράσης. Η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής νομοθεσία υποστηρίζουν την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου δύο επιπέδων, αυτών της βέλτιστης Περιβαλλοντικής Πρακτικής/Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας με σκοπό τον έλεγχο των επιπτώσεων με βάση τα διεθνή κριτήρια ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι αρχές ορισμένων κρατών, προκειμένου να ελαχιστοποι

BAT: En inglés Best Available Technology (Mejor tecnología disponible). Se usa en conjunción con BATNEEC (BAT not entailing excessive cost) (mejor tecnología disponible sin coste excesivo). La legislación internacional y europea apoya el uso de las Buenas prácticas ambientales/BAT para una aproximación de control ambiental usando Estándares de Calidad Ambiental. Algunas autoridades reguladoras incorporan en sus permisos/licencias acuícolas los procedimientos del uso de los BAT para minimizar los impa

BAT: BAT significa en inglés Best Available Technology (Mellor tecnoloxía dispoñible). Úsase en conxunción con BATNEEC (BAT not entailing excessive cost) (mellor tecnoloxía dispoñible sen custo excesivo) é un aceptable método para controlar impactos ambientais. A lexislación internacional e europea apoia o uso das Boas prácticas ambientais/BAT para unha aproximación en dous niveis do control ambiental usando Estándares de Calidade Ambiental. Algunhas autoridades reguladoras incorporan nos seus permis

LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNOLÓGIA: Az iparban a "legjobb elérhető technológiákat" (Best Available Technologies, BAT) használják, együtt a "legjobb elérhető technológiákkal, amelyek nem járnak együtt túlzott költségekkel" (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost, BATNEEC) a környezetre gyakorolt hatás szabályozására. Az európai és nemzetközi törvényhozás támogatja a legjobb környezetvédelmi gyakorlat/legjobb elérhető technológia használatát a környezeti hatások szabályozására egy kétszintű megközelítésben, az Európa

BAT: Forkortelse for det engelske uttrykket “Best Available Technology”, eller “beste tilgjengelige teknologi” på norsk. BAT brukes av industrien i forbindelse med BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) som en akseptabel metode for å kontrollere miljøpåvirkning. Europeisk og internasjonal lovgivning støtter bruken av BAT og BEP i en todelt tilnærming til miljøvern gjennom miljøkvalitetsstandarder. Noen tilsynsmyndigheter innlemmer BAT i konsesjonsprosedyrene for å minimalise

NAJLEPSZA DOSTĘPNA TECHNOLOGIA (BAT) : Najlepsze Dostępne Technologie są używane przez przemysł w połączeniu z BATNEECs (Najlepsza Dostępna Technologia Bez Powodowania Nadmiernego Wzrostu Kosztów), jako zadowalająca metoda kontrolująca oddziaływanie na środowisko. Ustawodawstwo europejskie i międzynarodowe popiera stosowanie Najlepszej Praktyki Środowiskowej/Najlepszych Dostępnych Technik w dwustopniowym podejściu do kontroli warunków środowiskowych stosując Środowiskowe Standardy Jakości. Niektóre urzędy kontrolne włączają do proce

BAT( EN İYİ KULLANILABİLİR TEKNOLOJİ): BAT (En iyi kullanılabilir teknoloji) çevresel etki kontrolünün geçerli metotlarından BATNEEC (Aşırıya mal olmayan en iyi kullanılabilir teknoloji) ile ilgili endüstride kullanılır. Çevresel kalite standartlarının çevresel kontrollerde kullanılmasında uygulanan iki aşamalı En İyi Çevresel Uygulama/ En iyi Uygulanabilir Tekniğin kullanımı Avrupa ve Uluslararası yönetmelikler tarafından desteklenir. Bazı düzenleyici otoriteler, istenen şartlarda su ürünleri yetiştiricilik lisansı/ izin / onay pr

Was this helpful?
Protocole définie ciblant à minimiser les interactions entre l’aquaculture et d’autres activités. Les protocoles MPE couvrent des aspects comme la limitation des décharges, les moyens, ainsi que l’efficacité de l’alimentation, la gestion de la prophylaxie et la gestion des périodes de jachère qui permettent la réhabilitation des fonds. De tels protocoles peuvent êtres définis par les autorités régulatrices sur la base des codes de pratiques industrielles. MPE sont actuellement en cours de dével


BEP(BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE): A defined environmental target protocol that should be followed to minimise interactions between aquaculture and other activities, covering aspects such as discharge limits, feeding methods and efficiency, management of therapeutics, fallowing to allow sea bed recovery. Can be defined by regulatory authorities and the industry in Codes of Practice. BEPs are being developed for most aquaculture systems and are often linked to BAT (Best Available Technology) requirements. For example, some nationa

BEP (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ): Πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να ακολουθείται με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων. Καλύπτει θέματα όπως μέγιστες συγκεντρώσεις αποβλήτων, μεθόδους τροφοδοσίας, διαχείριση θεραπευτικών, αγρανάπαυση με σκοπό την ανάκαμψη του βυθού κ.α. Είναι δυνατόν να καθορίζεται από εξουσιοδοτημένες αρχές και τη βιομηχανία. BEP έχουν αναπτυχθεί για τις περισσότερες μεθόδους καλλιέργειας και συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις των BAT (Βέλτιστη Διαθέσιμη Τ

BPA: Buenas Prácticas Ambientales (Best Environmental Practice): Protocolo ambiental a seguir para minimizar las influencias de la acuicultura en otras actividades, cubriendo aspectos como límites de descargas, métodos y eficiencia en la alimentación, gestión sanitaria o prácticas de barbecho para recuperar los fondos. Estas prácticas pueden definirse por las autoridades competentes y por la industria en Códigos de conducta. Las BPA se están desarrollando en muchas instalaciones acuícolas y a menudo

BPA: Boas Prácticas Ambientais ou Medioambientais (Best Environmental Practice). Un definido Protocolo co obxectivo ambiental de minimizar as interaccións da acuicultura con outras actividades, cubrindo aspectos como límites de descargas, métodos e eficiencia na alimentación, xestión de terapias ou substancias terapéuticas, prácticas de descanso para permitir recuperar o recubrimento dos fondos. Estas prácticas poden definirse polas autoridades competentes e pola industria en Códigos de Prácticas. As

LEGJOBB KÖRNYEZETVÉDELMI GYAKORLAT: Meghatározott környezetvédelmi protokoll, amelyet pontosan be kell tartani annak érdekében, hogy minimalizáljuk az akvakultúra és más tevékenységek közötti kölcsönhatást. Ide tartozik a szennyezőanyag-kibocsátás korlátozása, a takarmányozási módszerek és hatékonyságuk, a betegségek kezelésének módja vagy a tengeri aljzatok helyreállítása. A szabályozó hatóságok és az ipar együttesen határozza meg a Gyakorlati Szabályzatban. A legtöbb akvakultúra-rendszer számára kifejlesztették a legjobb környez

BEP: Engelsk forkortelse for “Best Environmental Practice”, eller “beste miljøpraksis” på norsk. En definert miljøprotokoll som bør følges for å minimalisere innvirkningene mellom akvakultur og andre aktiviteter. Dekker aspekter som utslippsgrenser, fôringsmetoder og -effektivitet, håndtering av legemidler, periodiske brakklegginger, osv. Kan defineres av tilsynsmyndighetene og industrien som retningslinjer. BEP blir utviklet for de fleste akvakultursystemer og stiller ofte krav til BAT. F.eks. forut

LEPSZA PRAKTYKA ŚRODOWISKOWA (LPŚ): Określony docelowy protokół środowiskowy, który powinien zmierzać do zmniejszenia interakcji pomiędzy akwakulturą i innymi działaniami, pokrywającymi takie aspekty jak dopuszczalne zrzuty, metody i efektywność żywienia, prowadzenie terapeutyki, co w następstwie pozwala przywrócić pierwotny stan strefie dna morskiego. Może być określone przez urząd kontrolujący i przemysł w Kodeksach Praktyki. LPŚ są opracowywane dla większości systemów akwakultury i często łączone z wymaganiami NDT (Najlepsza Do

BEP(EN İYİ ÇEVRE UYGULAMASI): Akuakültür ve deşarj limitleri, besleme metodu ve verimi, tedavi yönetimi gibi diğer aktiviteler arasındaki ilişkileri minimize etmek için takip edilmesi gereken çevresel hedef protokolünün tanımıdır. Otoriteler ve endüstri tarafından Uygulama yasaları olarak düzenlenebilir. En İyi Çevresel Uygulama birçok su ürünleri yetiştiricilik sistemleri için geliştirilmeye başlanmıştır ve sıklıkla En İyi Uygulanabilir Teknoloji koşulu ile bağlantılıdır. Örneğin, bazı ulusal su ürünleri yetiştiriciliği lis

Was this helpful?
En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu


MEDULLA OBLONGATA: In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.

ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MÉDULA OBLONGATA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MÉDULA OBLONGADA: En anatomía, utilízase para describir a parte central de varios órganos e estruturas como a glándula adrenal, ou a parte posterior do cerebro de vertebrados. Neste último caso, o termo correcto é medulla oblongata (ou bulbo raquídeo) e refírese a esta parte do encéfalo situada entre a Ponte de Varolio e a medula espiñal; é unha zona de transmisión de información entre o cerebro e a medula espiñal e controla directamente certas funcións, como a respiración e a osmorregulación.

NYÚLTVELŐ: Az anatómiában a velő bizonyos szervek és struktúrák, például a mellékvese vagy az agy hátulsó területeinek központi részét jelenti. Az utóbbi esetében ezt pontosabban nyúltvelőnek nevezik, amely a Varol-híd és a gerincvelő közötti területet jelenti. Ez felelős az információ átkapcsolásáért az agy és a gerincvelő között, illetve bizonyos funkciókat közvetlenül irányít, például a légzést és az ozmoregulációt.

MEDULLA OBLONGATA: Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

RDZEŃ PRZEDŁUŻONY: W anatomii: termin "rdzeń" jest używany do opisania centralnej części kilku narządów i struktur, jak np. nadnercza lub tylnej części mózgu kręgowców. W ostatnim przypadku bardziej poprawnie jest nazywać go rdzeniem przedłużonym, a w przypadku tej części mózgu między mostem Varolia a rdzeniem kręgowym, jest on odpowiedzialny za przekazywane informacje między mózgiem a rdzeniem kręgowym oraz bezpośrednie sprawdzanie pewnych ich funkcji; np. oddychanie, osmoregulacja.

MEDULLA: Anatomide; adrenal bezler ya da omurgalı beyninin posterior kısmı gibi yapıların ya da çeşitli organların orta kısmını tanımlamak için kullanılır. İkinci örnekte bu daha doğru bir tanımlamadır, medulla boyu enınden fazladır ve spinal cord ile varoli köprüsü arasındaki kısmı gösterir. Beyin ile spinal cord arasındaki düzenleme bilgisinden sorumludur ve solunum, osmoregülasyon gibi belirgin fonksiyonları kontrol eder.

Was this helpful?
En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu


MEDULLA: In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.

ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MÉDULA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MEDULA: En anatomía, utilízase para describir a parte central de varios órganos e estruturas como as glándulas adrenais (ou suprarrenais), ou a sección posterior do cerebro en vertebrados. Neste último caso, o termo máis correcto é o de "medulla oblongata" (ou bulbo raquídeo) e refírese á parte do encéfalo situada entre a Ponte de Varolio e a medula espiñal; é unha zona de transmisión de información entre o cerebro e a medula espiñal é o centro nervioso que controla certas funcións, tales como a respira

VELŐ: Az anatómiában a velő bizonyos szervek és struktúrák, például a mellékvese vagy az agy hátulsó területeinek központi részét jelenti. Az utóbbi esetében ezt pontosabban nyúltvelőnek nevezik, amely a Varol-híd és a gerincvelő közötti területet jelenti. Ez felelős az információ átkapcsolásáért az agy és a gerincvelő között, illetve bizonyos funkciókat közvetlenül irányít, például a légzést és az ozmoregulációt.

MEDULLA (DEN FORLENGEDE MARG): Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

RDZEŃ: W anatomii: termin "rdzeń" jest używany do opisywania centralnej części kilku narządów i struktur, jak np. nadnercza lub tylnej części mózgu kręgowców. W ostatnim przypadku bardziej poprawnie jest nazywać go rdzeniem przedłużonym, a w przypadku tej części mózgu między mostem Varolia a rdzeniem kręgowym, jest on odpowiedzialny za przekazywane informacje między mózgiem a rdzeniem kręgowym oraz bezpośrednie sprawdzanie pewnych ich funkcji; np. oddychanie, osmoregulacja.

MEDULLA: Anatomide; adrenal bezler ya da omurgalı beyninin posterior kısmı gibi yapıların ya da çeşitli organların orta kısmını tanımlamak için kullanılır. İkinci örnekte bu daha doğru bir tanımlamadır, medulla boyu enınden fazladır ve spinal cord ile varoli köprüsü arasındaki kısmı gösterir. Beyin ile spinal cord arasındaki düzenleme bilgisinden sorumludur ve solunum, osmoregülasyon gibi belirgin fonksiyonları kontrol eder.

Was this helpful?
Traitement à base de drogues ou de remèdes


MEDICATION: Treatment with drugs or remedies.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Αντιμετώπιση μια κατάστασης με φάρμακα.

MEDICACIÓN: Tratamiento con drogas o remedios.

MEDICACIÓN: Tratamento con drogas ou remedios

GYÓGYSZEREZÉS: Gyógyszerekkel vagy gyógyhatású készítményekkel való kezelés.

MEDISINERING: Behandling med medisiner.

PODAWANIE LEKÓW: Leczenie za pomocą leków lub innych substancji leczniczych.

MEDİKASYON: İlaçlar veya başka çarelerle sağaltım.

Was this helpful?
Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.


PREVENTATIVE MEDICINE: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

MEDICINA PREVENTIVA: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

MEDICINA PREVENTIVA: A prevención de enfermidades ou medidas preventivas para impedir a aparición ou a propagación dunha enfermidade.

MEGELŐZŐ KEZELÉS: Egy betegség megelőzése, vagy kifejlődésének, illetve terjedésének megakadályozása.

FOREBYGGENDE MEDISIN: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA: Zapobieganie chorobie, albo środki zapobiegające rozwojowi lub szerzeniu się chorobie.

Koruyucu ilaç: Hastalığın önlenmesi ya da hastalığın yayılması ve gelişmesinin engellenmesi

Was this helpful?
(1) Pièce osseuse de la machoire supérieure des Vertébrés;( 2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et Myriapodes, servant à la manipulation de la nourriture.


MAXILLA: (1) Bone in the upper jaw of vertebrates. (2) Mouth appendages of crustaceans,insects and myriapods, which handle the food.

ΓΝΑΘΟI: (1) Οστούν της άνω σιαγόνας στα σπονδυλόζωα. (2) στοματικά εξαρτήματα των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία χειρίζονται την τροφή.

MANDÍBULA: (1) Pieza ósea maxilar de vertebrados; (2) Piezas pares bucales de crustáceos, insectos y miriápodos, que sirven para la manipulación de comida.

MAXILAR SUPERIOR: (1) Peza ósea mandibular superior de vertebrados. (2) Apéndices de crustáceos insectos e miriápodos, cos que manipulan o alimento.

MAXILLA: (1) A gerincesek felső állkapocscsontja. (2) A rákok, rovarok és soklábúak (Myriapoda) szájfüggeléke, amely a táplálékot tartja.

MAXILLA: (1) Bein i overkjeven hos virveldyr (vertebrater). (2) Munndeler som håndterer mat hos krepsdyr, insekter og myriapoder.

KOŚĆ SZCZĘKOWA: (1) Kość w górnej szczęce kręgowców. (2) Odnóża gębowe skorupiaków, owadów i wiji, którymi rozdrabniają i przeżuwają pokarm.

MAKSİLLA: (1) Omurgalılarda üst çene kemiği, (2) Krustaselerde besinleri böcek ve myripoad gibi besin maddelerini tutmaya ve koparmaya yarayan ağız parçası

Was this helpful?
Aboutissement dun procesus, intervenant à partir des hormones gonadotrophes sécrétées par lhypophyse, et par lequel lorganisme développe des gonades ainsi que des caractères sexuels sécondaires, le rendant capable de la reproduction sexuée.


SEXUAL MATURITY: Process mediated by gonadotrophic hormones from the pituitary in which an organism undergoes development of gonadal and sexual characteristics to such a degree that it is then capable of reproduction.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΩΡIΜΑΝΣΗ: Διεργασία που προκαλείται από τις γοναδοτροπικές ορμόνες της υπόφυσης, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη των γενετικών και γοναδικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού, ο οποίος αποκτά ικανότητα αναπαραγωγής.

MADURACIÓN SEXUAL: Proceso mediado por hormonas gonadotróficas secretadas por la hipófisis y por el cual el organismo desarrolla gónadas así como caracteres sexuales secundarios, y que les convierte en capaces de reproducirse sexualmente.

MADURACIÓN SEXUAL: Proceso mediado por hormonas gonadotróficas secretadas pola hipófise e polo cal o organismo desenvolve as gónadas así como carácteres sexuais secundarios, e que o capacita para reproducirse.

NEMI ÉRÉS: Az agyalapi mirigy gonadotrop hormonjai által szabályozott folyamat, amelynek során a szervezet elsődleges és másodlagos nemi jellegei olyan szintre fejlődnek, hogy képes legyen utódokat létrehozni.

KJØNNSMODNING: Prosess som styres av gonadotrofe hormoner fra hypofysen (q.v.), der en organisme gjennomgår forandringer i gonader og kjønnskarakterer slik at den kan forplante seg. En prosess som både er uønsket (matfisk) og ønsket (stamfisk) i oppdrettssammenheng.

DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA: Proces zachodzący za pośrednictwem hormonów gonadotropowych z przysadki mózgowej, w czasie którego następuje w organizmie rozwój gonad i cech płciowych w takim stopniu, że staje się on zdolny do reprodukcji.

Cinsi Olgunluk: Süreç hipofizden salınan gonadotropik hormonlar tarafından yönetilir, organizma üreme yeteneği seviyesine gelinceye kadar gonadal ve seksüel karakterlerin gelişimine maruz kalır.

Was this helpful?
En embryologie: processus conduisant de la première division méiotique et à la migration du noyau vers le pôle animal, jusquà la dégradation de la vésicule germinale dans les oeufs post-vittélogéniques (donc, après lachèvement de la vittelogenèse).


MATURATION: In embryology: the process of first meiotic cleavage and migration of the nucleus towards the animal pole, until germinal vesicle breakdown in post-vitellogenic eggs (hence, after completion of vitellogenesis).

ΩΡΙΜΑΝΣΗ: (Εμβρυολογία) Η διαδικασία της πρώτης μειωτικής διαίρεσης και μετακίνησης του πυρήνα προς τον ζωϊκό πόλο, μέχρι την ρήξη του βλαστικού κυστιδίου στα μετα-βιτελλογενετικά αυγά (επομένως μετά την ολοκλήρωση της βιτελλογένεσης).

M ADURACIÓN: En embriología, proceso entre la primera división meiótica, la migración del núcleo hacia el polo animal y la degradación de la vesícula germinal en el huevo postvitelino (por lo tanto, después de completar la vitelogénesis).

MADURACIÓN: En embrioloxía, proceso que acontece entre a primeira división meiótica, a migración do núcleo cara ao polo animal e a degradación da vesícula xerminal no ovo postviteloxénico (polo tanto, tras completar a viteloxénese).

ÉRÉS: Embriológiában: az első meiotikus osztódás lezajlása és a sejtmag vándorlása az animális pólus felé, a germinális hólyagok felbomlásáig a vitellogenezis utáni petékben (a vitellogenezis befejeződése után).

MODNING: I embryologi: Prosessen for første meiotiske deling og vandring av kjernen mot den animalske pol, frem til nedbrytning av kjernemembranen i postvitellogene egg (etter fullføring av vitellogenese).

DOJRZEWANIE: W embriologii: proces pierwszego mejotycznego bruzdkowania i migracji jądra w kierunku bieguna twórczego (animalny), aż do rozpadu pęcherzyka zarodkowego w jajach post-witellogenicznych (stąd "po zakończeniu witellogenezy").

OLGUNLAŞMA: Embriyolojide ilk mayoz bölünme aşaması ve tohum kesesinin post vitellogenic yumurtalar içinde parçalanmasına kadar nükleusların kutuplara doğru göçü, (dolayısıyla, vitellogenesis tamamlanmasından sonra)

Was this helpful?
Matière organique présente dans leau sous forme de particules. Variable déterminée par la perte de poids après chauffage à 5500C de la matière sèche retenue par le filtre utilisé dans lanalyse de la matière particulaire ou par différence entre le solide volatil dissous et le total du solide volatile.


PARTICULATE ORGANIC MATTER (POM): Organic matter present in the water column in the form of particles. This fraction may be determined as the weight loss upon ignition at 5500C of the dry material retained on the filter used in the particulate matter analysis or by subtracting total dissolved volatile solids from total volatile solids.

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ: Το οργανικό υλικό που βρίσκεται στην στήλη του νερού υπό μορφήν σωματιδίων. Η σωματιδιακή οργανική ύλη προσδιορίζεται από την απώλεια βάρους μετά από καύση σε 5500C του ξηρού υλικού που συγκρατείται σε φίλτρο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση σωματιδιακής ύλης ή από την αφαίρεση των ολικών διαλυμένων πτητικών στερεών από τα ολικά πτητικά στερεά.

MATERIA ORGÁNICA PARTICULAR : Materia orgánica presente en el agua en forma de partículas. Variable determinada por la pérdida de peso después de calentar a 5500C la materia seca retenida por el filtro utilizado en el análisis de la materia particular o por diferencia entre el sólido volátil disuelto y el total de sólido volátil.

MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA: Materia orgánica presente na auga en forma de partículas. Variable determinada pola perda de peso despois de quentar a 5500C a materia seca retida polo filtro utilizado na análise da materia particulada ou por diferenza entre o sólido volátil disolto e o total de sólido volátil.

SZERVES SZEMCSÉK: A vízoszlopban szemcsék formájában jelenlévő szerves anyag. Ez a frakció a szűrőn fennakadt szemcsék 5500C-on történő elégetése utáni tömegveszteségből határozható meg, vagy úgy, hogy az összes illékony szilárd anyag mennyiségéből kivonjuk az összes oldott illékony szilárd anyag mennyiségét.

PARTIKUL?RT ORGANISK MATERIALE (POM): Organisk materiale som er til stede i vannsøylen i form av partikler. Denne fraksjonen kan bestemmes som vekttapet ved forbrenning av tørrstoff holdt tilbake på filter (jfr. partikulært materiale) ved 5500C, eller ved å trekke total mengde løste flyktige faste stoff fra total mengde flyktige faste stoff.

CZĄSTECZKOWA MATERIA ORGANICZNA (POM): Materia organiczna występująca w słupie wody w postaci cząsteczek. Frakcja ta może być oznaczona jako ubytek masy materiału pozostałego na filtrze używanym w analizie cząsteczkowej materii przy suszeniu w 5500C, lub przez odjęcie sumy rozpuszczonych lotnych suchych substancji od sumy lotnych suchych substancji.

ASKIDA ORGANİK MADDE (AOM): Su kolonu içerisinde var olan partiküller halindeki organik madde. Bu oran askıdaki madde analizinde kullanılan filtrede kalan kuru maddenin 5500C yakıldıktan sonraki ağırlık kaybı veya toplam erimiş uçucu katıların toplam uçucu katılardan çıkartılması olarak tanımlanabilir.

Was this helpful?
Mésure de la quantité de matière organique dissoute dans un volume deau donnée. Habituellement exprimée en mg/l.


DISSOLVED ORGANIC MATTER (DOM): A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝIΚΗ ΥΛΗ: Μέτρο του οργανικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε δεδομένο όγκο νερού. Συνήθως εκφράζεται ως mg l-1. Βλ. και Διαλυμένος Οργανικός Ανθρακας (DOC)

MATERIA ORGÁNICA DISUELTA (MOD): Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..

MATERIA ORGÁNICA DISOLTA (MOD): Medida da cantidade da carga orgánica disolta nun volume de auga determinado. Normalmente expresada en mg C/l.

OLDOTT SZERVESANYAG-TARTALOM: Egy adott víztérfogatban oldott szerves anyag mennyisége. Általában mg/l-ben fejezik ki.

LØST ORGANISK STOFF: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.

ROZPUSZCZONA MATERIA ORGANICZNA (RMO): Miara rozpuszczonego ładunku organicznego w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg/l. Patrz także ROZPUSZCZONY WĘGIEL ORGANICZNY (RWO).

ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK MADDE: Suda çözünmüş organik yükünün bir ölçüsüdür ve genellikle mg /l olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Manipulation permettant la production de spermatozoïdes par des poissons de génotype féminin. Chez certaines espèces de poissons, les salmonidés par exemple, lélevage dun stock uniquement femelle apporte des avantages économiques et écologiques. Il savère rélativement facile de masculiniser des géniteurs femelles par apport de stéroïdes sexuels dans lalimentation. Ces femelles produisent ainsi des spermatozoïdes homogamétiques (XX), cest à dire de constitution génétique femelle. La fécondation d


MASCULINIZATION: Technique of inducing genotypically female fish to produce sperm. In some species of fish,e.g. salmonids, it is a relatively easy procedure and economically as well as ecologically advantageous to produce offspring comprising only female fish. It is achieved by inducing masculinization in female broodstock through administering a diet containing the appropriate sex steroid. The female fish that undergo masculinization produce sperm with homogametic ( XX) chromosomes, and thus crossing with norma

ΑΡΡΕΝΟΠΟIΗΣΗ: Τεχνική με την οποία προκαλείται η παραγωγή σπέρματος από γονοτυπικά θήλεα άτομα. Σε μερικά είδη ψαριών π.χ. σολομοειδή. είναι σχετικά εύκολη διαδικασία και οικονομικά αλλά και οικολογικά ωφέλιμη η παραγωγή απογόνων αποτελούμενων μόνο από θήλεα ψάρια. Η αρρενοποίηση ενός θήλεος αποθέματος επιτυγχάνεται με χορήγηση δίαιτας που περιέχει το κατάλληλο φυλετικό στεροειδές. Το αρρενοποιηθέν θήλυ παράγει σπέρμα με ομοιογαμετικά (ΧΧ) χρωμοσώματα και έτσι όταν γονιμοποιήσει με κανονικά αυγά παράγει μιά

MASCULINIZACIÓN: Manipulación que permite la producción de espermatozoides a partir de peces de genotipo femenino. Para ciertas especies de peces, salmónidos por ejemplo, el cultivo de stocks formado únicamente de hembras tiene ventajas económicas y ecológicas. Es relativamente fácil masculinizar hembras aportando esteroides sexuales en su dieta alimentaria. Estas hembras producen así espermatozoides homogametos (XX), es decir de constitución genética femenina. La fecundación normal de huevos normales por estos

MASCULINIZACIÓN: Manipulación que permite a produción de esperma a partir de peixes de xenotipo feminino. Para certas especies de peixes, salmónidos por exemplo, este é un procedemento sinxelo, economicamente favorable e ecoloxicamente vantaxoso para producir descendencia composta só de peixes femia. Isto conséguese inducindo á masculinización das femias do stock de reprodutores mediante a administación dunha dieta que contén os apropiados esteroides sexuais. Os peixes femia que sofren a masculinización producen

MASZKULINIZÁCIÓ: Olyan technika, amellyel genetikai szempontból nőstény halakban lehet a hímivarsejtek termelését kiváltani. Néhány halfajban, pl. lazacfélékben ez egy viszonylag egyszerű eljárás, és gazdasági, illetve ökológiai szempontból is előnyös lehet egy csak nőstényekből álló utódgeneráció. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy a nőstényekből álló tenyészállománnyal a megfelelő nemi hormont tartalmazó tápot etetnek. A maszkulinizáción átesett nőstény halak kizárólag X-kromoszómás hímivarsejteket fognak terme

MASKULINISERING: Metode for å få genetiske hunnfisk til å produsere sperm, disse (XX, hanner ) kan igjen brukes til å produsere kun hunnfisk (”all female”) ved at de krysses med vanlige hunner (XX). Hos noen arter (f.eks. laksefisk) er det lett å produsere kun hunfisk i tillegg til at det gir økonomiske så vell som økologiske fordeler. Stamfisk som er fenotypisk han og genotypisk hun (XX) oppnås ved å gi et fôr som inneholder hannlige kjønnshormon. Hormonbehandling av fisk er ikke lov i Norge.

MASKULINIZACJA: Technika wzbudzenia genotypowej samicy ryby do wytwarzania spermy. U niektórych gatunków ryb, np. łososiowatych, stanowi to stosunkowo łatwą i ekonomicznie uzasadnioną procedurę, korzystną także ekologicznie, pozwalającą produkować potomstwo składające się tylko z samic. Uzyskuje się to przez wywołanie maskulinizacji u samic ze stada tarlaków podając im paszę zawierającą odpowiedni steroid płciowy. Samice ryb, które przechodzą maskulinizację wytwarzają spermę z homogametycznymi (XX) chromosomam

Erkekleştirme: Genotipik olarak dişi balıklardan sperm üretmek için uyarılması tekniğidir. Bazı balık türlerinde örneğin salmonidlerde nispeten kolay bir prosedürdür ve ekonomik olarak ve ekolojik olarak da sadece dişi yavrular oluşturmak avantajlıdır. Bu, dişi damızlıklarda uyarılma ile erkekleştirme uygun cinsiyet steroidleri içeren besinlerin verilmesi sayesinde başarılmıştır. Erkekleştirmeye maruz bırakılan dişi balıklar homogametik (XX) kromozomlarıyla sperm üretirler ve böylece normal yumurta üreten tüm

Was this helpful?
Actosporidé, parasite dOstrea edulis. Agent responsable de la maladie de la glande digestive. Un pic, dans le taux de mortalité dû à ce pathogène, est observé en été sur les huîtres dun an. Ce parasite infeste à faible prévalence lhuître pacifique (Crassostrea gigas) sur les côtes françaises.


MARTEILIA REFRINGENS: Ascetosporan that infects Ostrea edulis, producing digestive gland disease. Mortalities from this disease peak in summer when the oysters are one year old. The parasite has also been seen in low incidences of prevalence in the introduced pacific oyster (Crassostrea gigas) on the French coast.

MARTEILIA REFRINGENS: Ασκοσπόριο που προσβάλλει το στρείδι (Ostrea edulis) με αποτέλεσμα την ασθένεια των πεπτικών αδένων. Η θνησιμότητα από την ασθένεια αυτή παρουσιάζει έξαρση κατά το θέρος όταν τα στρείδια έχουν ηλικία ενός έτους. Το παράσιτο αυτό έχει παρατηρηθεί επίσης σε μικρό στο εισαχθέν στρείδι του Ειρηνικού (Crassostrea gigas) στις Γαλλικές ακτές.

MARTEILIA REFRINGENS: Actoespórido, parásito de Ostrea edulis. Agente responsable de la enfermedad de la glándula digestiva. En verano se observa un pico en la tasa de mortalidad de ostras de un año debido a este patógeno. Este parásito infesta con baja prevalencia la ostra pacífica (Crassostrea gigas) en la costas francesas.

MARTEILIA REFRINGENS: Ascetospora que infecta a Ostrea edulis producindo a enfermidade da glándula dixestiva. As mortalidades producidas por esta enfermidade teñen un pico en verán, cando as ostras teñen un ano de idade. O parasito tamén foi detectado aínda que cunha prevalencia baixa na ostra do Pacífico (Crassostrea gigas) introducida na costa francesa.

MARTEILIA REFRINGENS: Az európai osztriga (Ostrea edulis) egyik egysejtű élősködője, amely az emésztőmirigy megbetegedését okozza. A betegség által okozott elhullások leggyakrabban nyáron fordulnak elő, amikor az osztrigák egy évesek. Ezt az élősködőt néhányszor a betelepített csendes-óceáni osztrigákon (Crassostrea gigas) is megfigyelték a francia partok mentén.

MARTEILIA REFRINGENS: Sekksporesopp som infiserer flatøsters (Ostrea edulis), og gir sykdom i fordøyelseskjertelen. Dødligheten fra denne sykdommen er størst første sommeren når østersen er ett år gammel. Parasitten er også påvist i lite omfang på den introduserte stillehavsøstersen (iCrassostrea gigas) på franskekysten.

MARTEILIOSIS (Marteilia refringens): Ascetospory, które zakażają Ostrea edulis, wytwarzając chorobowy gruczoł trawienny. Śmiertelność spowodowana przez tę chorobę osiąga punkt szczytowy latem, kiedy ostrygi osiągają wiek jednego roku. Pasożyt ten był także spotykany w kilku przypadkach u introdukowanej ostrygi atlantyckiej (Crassostrea gigas) u wybrzeży Francji.

MARTEILIA REFRINGENS: Mideyle ilgili beze hastalığına neden olarak Ostrea edulis, e bulaşan bir Ascetosporandır. Yaz aylarında istiridyeler bir yaşına girdiklerinde bu hastalıktan kaynaklanan ölüm oranı en üst noktaya ulaşır. Bu parazit düşük oranlarda da olsa Fransa kıyılarındaki pasifik istiridyelerinde (Crassostrea gigas) de görülür.

Was this helpful?
En marketing et en contrôle de la qualité, système par lequel les produits et services qui sont dun standard défini sont admis dans une association pour la qualité et peuvent être commercialisés avec un symbole de qualité utilisé comme outil de marketing.


QUALITY MARK: In marketing and quality control, it is a system by which products/services which are of a definite standard are accredited entry into a quality association, and can display a recognised quality symbol as a marketing tool.

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ: Σύστημα με το οποίο προϊόντα ή υπηρεσίες ενός ορισμένου επιπέδου, εντάσσονται σε μια ομάδα προϊόντων /υπηρεσιών αντίστοιχης ποιότητας και εφοδιάζονται με ένα αναγνωριστικό σήμα που διευκολύνει την προώθησή τους στην αγορά.

MARCA DE CALIDAD: En marketing y en control de calidad, sistema por lo cual, productos y servicios que tienen un estándar definido, son admitidos y acreditados por una asociación de calidad y pueden ser comercializados con un símbolo de calidad utilizado como herramienta comercial.

MARCA DE CALIDADE: En mercadotecnia e en control de calidade, sistema polo que produtos e servizos que teñen un estándar definido, son admitidos e acreditados por unha asociación de calidade e poden ser comercializados cun símbolo de calidade utilizado como ferramenta comercial.

MINŐSÉGJEGY: A marketingben és a minőségellenőrzésben alkalmazott rendszer, amelynél a bizonyos minőséget elérő termékeket egy minőségi csoportba sorolják, és marketingeszközként alkalmazott minőségi jelképpel látják el.

KVALITETSMERKE: I markedsføring og kvalitetskontroll: System der produkter som holder en viss standard går inn i en kvalitetsgruppe, og blir påført et kvalitetsmerke som et salgsknep. F.eks. Norwegian Superior Salmon.

ZNAK JAKOŚCI: W marketingu i kontroli jakości jest to system, w wyniku którego produkty/usługi spełniające określony standard są wstępnie przyjmowane do stowarzyszenia jakości; mogą one używać rozpoznawalny znak jakości jako narzędzia w swojej działalności marketingowej.

Kalite işareti: Satış ve kalite kontrolde, belirli kalite standartlarına sahip ürün veya servislerin kalite kuruluşlarınca resmi olarak onaylandığı bir sistem. Bu pazarlama aracı olarak bilinen bir kalite sembolüyle gösterilir.

Was this helpful?
La culture, gestion ou recolte dorganismes marins dans leur habitat naturel ou dans un système délevage conçu à cet effet.


MARICULTURE: Cultivation, management and harvesting of marine organisms in their natural habitat or in specially constructed enclosures, e.g. pens, channels or tanks.

ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Καλλιέργεια, διαχείριση και συλλογή θαλάσσιων οργανισμών στο φυσικό τους ενδιαίτημα ή σε ειδικά κατασκευασμένους διαύλους και δεξαμενές.

MARICULTURA: Cultivo, gestión o recolecta de organismos marinos en su hábitat natural o en sistemas de cultivo concebidos para este fin.

MARICULTURA: Cultivo, xestión e recolección de organismos mariños no seu hábitat natural ou especialmente en recintos pechados como por exemplo en esteiros, canles ou tanques.

MARIKULTÚRA: Tengeri élőlények tenyésztése, gondozása és begyűjtése természetes környezetükben vagy speciális, létesített élőhelyeken, pl. ketrecekben, csatornákban vagy tartályokban.

MARINT OPPDRETT: Oppdrett og høsting av marine organismer i deres naturlige habitat eller i lukkede konstruksjoner, f.eks. merder, kanaler eller kar/tanker.

MARIKULTURA: Hodowanie, utrzymywanie i odławianie morskich organizmów w ich naturalnym środowisku lub w specjalnie skonstruowanych ogrodzeniach, np. klatki, kanały lub zbiorniki.

MARİKÜLTÜR: Deniz organizmalarının doğal habitatlarında veya örneğin, kafeslerde tanklarda yada kanallar gibi özel inşa edilmiş kapalı alanlarda yetiştirmesi, işletmesi ve hasat edilmesi

Was this helpful?
Polyalcool extrait des algue brunes utiliséé en médecine et dans la supplémentation des aliments.


MANNITOL: A straight-chain alcohol extracted from brown algae, used in medicine and as a dietary supplement.

ΜΑΝΙΤΟΛΗ: Αλειφατική αλκοόλη εξαγόμενη από τα φαιοφύκη. Χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική και ως διαιτητικό συμπλήρωμα.

MANITOL: Polialcohol, extracto de algas utilizado en medicina y como suplemento de alimentos.

MANITOL: Alcohol de cadea recta extraido a partir de algas marrons, usado en medicina e como un suplemento dietético.

MANNITOL: Barnamoszatokból kivont normál szénláncú alkohol, amelyet gyógyászatban és táplálékkiegészítőként használnak.

MANNITOL: Rettkjedet alkohol ekstrahert fra brunalger (tang/tare), brukt i medisin og som kosttilskudd.

D-MANNIT: Alkohol o łańcuchu prostym ekstrahowany z brunatnic, używany w medycynie i jako dodatek dietetyczny.

MANNİTOL: Kahverengi alglerden eksrakte edilen tıpta ve diyet tamamlayıcısı olarak kullanılan düz zincirli bir alkoldür.

Was this helpful?
Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).


RED TIDE: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΕΡΥΘΡΑ ΠΑΛIΡΡΟIΑ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

MAREA ROJA: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

MAREA VERMELLA: En bioloxía mariña, brote rápido e localizado dunha ou varias especies de plancto que provoca temporalmente unha concentración masiva destes organismos que dominan a biocenose. Os afloramentos ou floracións teñen a miúdo lugar durante a primavera e o outono e poden dar coloración á auga (mareas vermellas). Algunhas floracións fitoplanctónicas son ás veces chamadas "augas vermellas" e poden estar asociadas coa emisión de substancias toxicas (por exemplo as floracións do dinoflaxelado Gymnodinium)

VÖRÖS DAGÁLY: Egy vagy több planktonikus növényfaj gyors és elszigetelt növekedése, általában tavasszal vagy ősszel. Az elszaporodott algafajok olyan ideiglenes koncentrációt érhetnek el, amely dominánssá teheti őket az ökoszisztémában. Néha a víz elszíneződését okozhatja (tengeri algavirágzás esetén). A fitoplankton (algák) virágzása mérgező anyagok vízbe kerülésével lehet kapcsolatos (pl. a Gymnodinium ostoros algák virágzása).

OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

CZERWONY PRZYPŁYW : Szybki i zlokalizowany wzrost jednego lub większej liczby gatunków planktonowych, często wiosną lub jesienią, powodujących przejściowe duże koncentracje tych dominujących w biocenozie organizmów; mogą również powodować zmianę barwy wody (czerwone przypływy). Zakwitom fitoplanktonu może towarzyszyć uwalnianie toksyn (np. zakwit bruzdnicy Gymnodinium).

KIRMIZI TIDE: Bir veya daha fazla sayıdaki planktonik türün lokalize bir şekilde hızla artarak çoğunlukla ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde geçici bir şekilde büyük konsantrasyonlarda artış göstererek komüniteyi baskılaması; bu durum suyun renginin değişmesi ile sonuçlanır(red tide). Fitoplankton (algal) çiçeklenmesi bazı toksinlerin salınmasına neden olurlar (Örneğin dinoflagellatlarda Gymnodinium çiçeklenmesi).

Was this helpful?
Procédé par lequel la photopériode est modifié artificiellement (par ex. luminosité, occultation de la lumière). Peut être utilisé pour linduction de la ponte, la smoltification ou le maintien en culture dorganismes dans des conditions de luminosité constante.


PHOTOPERIOD MANIPULATION: The process by which the photoperiod is altered by artificial means (e.g. lights or covers). It may be used to assist the inducement of spawning, smoltification or to maintain culture organisms under constant light conditions.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ: Η διαδικασία με την οποία η φωτοπερίοδος μεταβάλλεται με τεχνητά μέσα (π.χ. φώτα ή καλύμματα). Χρησιμοποιείται για την επαγωγή της γαμετοτοκίας, τη σολομοποίηση ή για την διατήρηση καλλιεργούμενων οργανισμών υπό σταθερές συνθήκες φωτισμού.

MANIPULACIÓN DEL FOTOPERIODO: Procedimiento por el cual el fotoperiodo se modifica artificialmente (por ejemplo. luminosidad, ocultación de la luz). Puede ser utilizado para la inducir la puesta, esmoltificación o para mantener en cultivo organismos en condiciones de luminosidad constante.

MANIPULACIÓN DO FOTOPERIODO: Procedemento polo cal o fotoperiodo se modifica artificialmente (por exemplo, con focos ou toldos opacos). Pode ser utilizado para a inducir a posta, a esmoltificación ou para manter organismos de cultivo en condicións de luminosidade constante.

A FOTOPERIÓDUS MANIPULÁCIÓJA: Olyan eljárás, amellyel a fotoperiódus mesterségesen megváltoztatható (pl. megvilágítással vagy takarással). Felhasználható az ívás, a szmoltifikáció kiváltására vagy valamilyen tenyészet fenntartására állandó megvilágítás mellett.

FOTOPERIODEMANIPULERING: Prosessen der fotoperiode (q.v.) endres ved hjelp av kunstige hjelpemidler (f.eks. lys og overbygg). Brukes til å styre kjønnsmodning, vekst og smoltifisering, eller for å holde oppdrettsorganismer under konstant lys.

MANIPULACJA FOTOPERIODEM: Proces, w którym fotoperiod jest zmieniany przy pomocy sztucznych środków (np. światła lub przykrycia). Może być stosowany w celu wspomagania pobudzenia tarła, smoltyzacji lub utrzymywania hodowanych organizmów w stałych warunkach oświetlenia.

Fotoperiyot uygulaması: Yapay olarak fotoperiyot değiştirilmesi yöntemi ışıklandırarak veya örterek). Bu yöntem yumurtlamaya teşvik etmekte, smoltifikasyon veya sabit ışık kaynakları altında kültür canlılarını beslemekte yardımcı olabilir.

Was this helpful?
Une unité epidémiologique des cas pathologiques, avec ou sans manifestations cliniques, dans un même site (piscicole) et pendant une durée limitée. La manifestation peut impliquer un seul cas (lorganisme affecté uniquement) jusquà plusieurs milliers de cas.


OUTBREAK: An epidemiological unit of pathological cases, clinically expressed or not, on a site over a limited period of time. An outbreak can range in severity from a single case (only one affected organism) to a large proportion of the stock.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΕΠIΔΗΜIΑΣ): Σύνολο παθολογικών περιστατικών, με ή χωρίς κλινικά συμπτώματα, σε συγκεκριμένο χώρο (καλλιέργεια) και χρόνο. Η εκδήλωση της επιδημίας είναι δυνατό να περιορίζεται σε ένα μόνο περιστατικό ή να αφορά μεγάλο ποσοστό του αποθέματος.

MANIFESTACIÓN EPIDÉMICA: Manifestación epidemiológica de casos patológicos, con o sin alteraciones clínicas, en un mismo lugar (piscícola) y durante un periodo limitado. La manifestación puede implicar un solo caso (el organismo afectado únicamente) hasta varios miles de casos.

MANIFESTACIÓN EPIDÉMICA: Manifestación epidemiolóxica de casos patolóxicos, con ou sen alteracións clínicas, nun mesmo lugar (piscícola) e durante un período limitado. A manifestación pode implicar un só caso (o organismo afectado unicamente) ata un número de casos que afecten a unha grande proporción do stock.

KITÖRÉS: Egy adott helyszínen, adott időtartam alatt előforduló kóros esetek (klinikai kifejeződéssel vagy anélkül) járványtani egyége. A kitörés súlyossága egyetlen esettől (csak egy érintett szervezet) az állomány jelentős részéig terjedhet.

UTBRUDD: En epidemiologisk enhet for patologiske tilfeller, kliniske uttrykt eller ikke, på en bestemt plass over en begrenset tidsperiode. Et utbrudd kan variere i omfang fra å ramme kun én enkelt organisme til ramme en stor del av beholdningen.

WYBUCH (choroby) : Jednostka epidemiologiczna przypadku chorobowego, wyrażona klinicznie lub nie, występująca w ograniczonym czasie na określonym terenie. Stopień ostrości wybuchu (choroby) może być zróżnicowany od pojedynczego przypadku (tylko jeden dotknięty organizm) do ubytków dużej części pogłowia.

SALGIN: Klinik tanımları yapılmış olsun veya olmasın, patolojik vakaların belli bir bölgede kısa zaman içerisinde oluşan epidomolojik kısmı, bir salgın tek bir vakadan (sadece tek bir organizmanın etkilendiği) stoğun büyük bir kısmını etkileyecek şiddete kadar yayılabilir.

Was this helpful?
Micro-nutriment essentiel aux plantes. Elément métallique dur et cassant dun blanc rougeâtre.


MANGANESE (Mn): An essential micro-nutrient for plants/ a reddish-white hard brittle metallic element.

ΜΑΓΓΑΝΙΟ: Βασικό μικροθρεπτικό στοιχείο για τα φυτά/ ερυθρίζον με λευκή λάμψη, μεταλλικό στοιχείο.

MANGANESO (Mn): Un micronutriente esencial para plantas / elemento metálico quebradizo duro y blanco rojizo.

MANGANESO (Mn): Un micronutriente esencial para plantas / elemento metálico crebadizo duro e branco avermellado.

MANGÁN (Mn): A növények számára esszenciális mikrotápanyag/ vörösesfehér, kemény, törékeny fémes elem.

MANGAN: Et essensielt mikronæringsstoff for planter; rødhvitt, hardt, sprøtt, metallisk grunnstoff.

MANGAN (Mn): Mikroelement, niezbędny roślinom; czerwonawo-biały, twardy, kruchy pierwiastek metaliczny.

MANGAN (Mn): Bitkiler için temel mikro-nütrient/ kırmızımsı beyaz sert kırılgan metalik element.

Was this helpful?
(1) Machoire inférieure des Vertébrés. (2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et myriapodes utilisées pour broyer et mastiquer la nourriture en dehors du corps.


MANDIBLES: (1) The lower jaw of vertebrates. (2) Paired mouthparts of crustaceans, insects and myriapods used to chew and crush the food outside the body.

ΓΝΑΘΟI (ΚΑΤΩ), ΣIΑΓΟΝΕΣ: (1) Η κάτω σιαγόνα των σπονδυλωτών. (2) Τα ζεύγη στοματικών εξαρτημάτων των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία γίνεται η εξωσωματική μάσηση και σύνθλιψη της τροφής.

MANDÍBULAS: (1) Pieza bucal inferior en vertebrados. (2) Par de piezas bucales en crustáceos, insectos y miriápodos utilizadas para triturar y masticar comida fuera del organismo.

MANDÍBULAS: (1) Peza bucal inferior en vertebrados. (2) Pezas bucais pares de crustáceos, insectos e miriápodos utilizadas para triturar e mastigar a comida fóra do corpo.

MANDIBULA: (1) A gerincesek alsó állkapcsa. (2) A rákok, rovarok és soklábúak (Myriapoda) páros szájszerve, amely a táplálék testen kívüli megrágására és összezúzására szolgál.

MANDIBEL: (1) Underkjeve hos virveldyr (vertebrater). (2) Parede munndeler (kinnbakker) hos krepsdyr, insekter og myriapoder, som brukes til å tygge og knuse mat utenfor kroppen.

ŻUCHWY: (1) Dolna żuchwa u kręgowców. (2) Tworzące pary części gębowe skorupiaków, owadów i wiji, używane do przeżuwania i rozdrabniania pokarmu na zewnątrz ciała.

MANDİBUL: (1)Omurgalılarda alt çene, (2) Krustaselerde (kabuklular) ağzın hemen yakınında yer alan, besin maddelerinin dışardan alınarak parçalamaya ve çiğnemeye yardımcı oan ağzın bir çift parçası

Was this helpful?
Se dit de certaines tumeurs à croissance progressive et qui peuvent envahir les tissus voisins ou des sites éloignés, provoquant la mort.


MALIGNANT: Pertaining to or denoting progressive growth of certain tumours which may spread to distant sites or invade surrounding tissue and terminate in death.

ΚΑΚΟΗΘΗΣ: Αναφέρεται στην ανάπτυξη ορισμένων όγκων οι οποίοι ενδέχεται να διαδοθούν σε απομακρυσμένες θέσεις ή να εισβάλουν σε γειτονικούς ιστούς με αποτέλεσμα τον θάνατο.

MALIGNO: Dícese de algunos tumores con crecimiento progresivo que pueden invadir tejidos adyacentes o distantes, provocando así la muerte.

MALIGNO: Pertencente ou relativo ao crecemento progresivo de certos tumores que poden estenderse a zonas distantes ou invadir o tecido circundante rematando na morte.

ROSSZINDULATÚ: Olyan daganatok megjelölésére használt fogalom, amelyek képesek a test távolabbi részeire vagy a környező szövetekre is átterjedni, és végül halált okoznak.

ONDARTET: Vedrorer eller betegner progressiv vekst av visse svulster, som kan spre seg til andre kroppsdeler eller invadere nærliggende vev og føre til at organismen dør.

ZŁOŚLIWY: Typowy lub oznaczający progresywny wzrost pewnych guzów, które mogą rozszerzać się na odległe miejsca lub opanowywać otaczającą tkankę a kończy się to śmiercią.

ZARARLI: Uzak bölgelere yayılabilen ya da dokuyu kaplayabilen ve ölümü sonlandıran belirgin tümörlerin aşamalı büyüme göstermesi ile ilişkili olarak

Was this helpful?
Alimentation insuffissante; un état de déficience dans lequel un, ou plusieurs éléments nutritifs essentiels sont indisponibles en quantité insuffisante pour combler les besoins physiologiques et de croissance normaux.


MALNUTRITION: Undernourishment; a deficiency condition in which one or more necessary nutrients is available in an insufficient amount for normal growth and maintenance.

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Υποδιατροφή // κατάσταση σην οποία ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα συστατικά της διατροφής είναι διαθέσιμο σε ποσότητες ανεπαρκείς γιά την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN) : Alimentación insuficiente; estado de deficiencia en el cual uno o varios elementos nutritivos esenciales no son disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades normales, fisiológicas y de crecimiento.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN): Alimentación insuficiente; estado de deficiencia no cal un ou varios elementos nutritivos esenciais non están dispoñibles en cantidades abondas para o crecemento e a supervivencia.

ALULTÁPLÁLTSÁG: Hiányos táplálkozás; olyan helyzet, amelyben egy vagy több tápanyag nincs jelen a normális növekedéshez és az életfunkciók fenntartásához szükséges mértékben.

FEILERNÆRING: Mangelsykdom der en eller flere nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige i for små mengder til å opprettholde normal vekst og vedlikehold.

NIEDOŻYWIENIE: Niedożywienie, brak kondycji, kiedy jeden lub więcej niezbędnych składników odżywczych jest niedostępnych w dostatecznej ilości dla normalnego wzrostu i utrzymania organizmu.

KÖTÜ BESLENME: Gıda yetersizliği; normal büyüme ve bakım için bir veya daha fazla gerekli besinin mevcutta olmadığı eksiklik durumudur.

Was this helpful?
Maladie infectieuse des poissons chats provoquée par un virus du type herpes. Une maladie analogue chez le Ictalurus furcatus (blue catfish) a été décrite. Les pertes des fingerlings du Ictalurus punctatus (channel cat fish) ont été importantes. La manifestation de la maladie peut durer plusieurs semaines et peut être compliquée par des infections secondaires dAeromonas liquefaciens et Chondrococcus columnaris . Le contrôle de cette maladie passe par lutilisation de fingerlings indemnes de ce


CHANNEL CATFISH VIRUS DISEASE (CCVD): A disease caused by a herpes virus which is infectious to channel catfish and blue catfish. A similar disease of blue catfish (Ictalurus furcatus) also exists.. Losses in channel catfish fingerlings (I. punctatus) have been quite high. A typical outbreak may last for several weeks and be complicated by dual infections with Aeromonas liquefaciens and Chondrococcus columnaris. Recommended control methods include using fingerlings only from sources shown to be free of the disease, maintenance of hi

ΑΣΘΕΝΕIΑ IΟΥ ΤΩΝ ΓΑΤΟΨΑΡΩΝ (CCVD): Ασθένεια που οφείλεται σε έναν ιό του έρπη, που μολύνει ορισμένα γατόψαρα. Μια παρόμοια ασθένεια ανιχνεύτηκε στα γαλάζια γατόψαρα. Οι απώλειες είναι αρκετά υψηλές. Μια τυπική έξαρση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και να περιπλακεί από διπλή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens και Chondrococcous columnaris. Συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου περιλαμβάνουν την χρησιμοποίηση γόνου που δεν έχει προσβληθεί από την ασθένεια, την διατήρηση υψηλών επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου και την τήρηση αυστηρών

ENFERMEDAD VIRAL DEL PEZ GATO: Enfermedad infecciosa del pez gato provocada por un virus de tipo herpes. Se ha descrito una enfermedad análoga en Ictalurus farcatus . Las pérdidas de alevines de pez gato (Ictalurus punctatus ) han sido muy importantes. La manifestación de la enfermedad puede durar varias semanas y puede complicarse por infecciones secundarias de Aeromonas liquifaciens y Chondrococcus columnaris . El control de esta enfermedad pasa por la utilización de alevines indemnes a esta enfermedad, por el mantenimient

ENFERMIDADE VIRAL DO PEIXE GATO: Enfermidade infecciosa do peixe gato provocada por un virus de tipo herpes. Recentemente describiuse unha enfermidade análoga enIctalurus farcatus. As perdas de crías de peixe gato (Ictalurus punctatus ) foron moi importantes. A manifestación da enfermidade pode durar varias semanas e pode complicarse por infeccións secundarias de Aeromonas liquifaciens e Chondrococcus columnaris. O control desta enfermidade pasa pola utilización de alevíns libres desta enfermidade, polo mantemento dunha alta co

CSATORNAHARCSÁK VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSE (CCVD): Egy herpeszvírus által okozott betegség, amely leggyakrabban a csatornaharcsában (Ictalurus punctatus) fordul elő, de újabban a kék harcsából (I. furcatus) is leírták. Előnevelt csatornaharcsákat fertőzve igen magas veszteségeket okozhat. Egy tipikus járvány néhány hétig tart, és szövődményként Aeromonas liquefaciens és Chondrococcus columnaris kettős fertőzés is kialakulhat. Megelőzhető igazoltan betegségmentes tenyészetekből származó ivadék beszerzésével, magas oldottoxigén-szint fenntartásáv

CHANNEL CATFISH VIRUSSYKE: Sykdom forårsaket av et herpesvirus som er smittsomt for ”channel catfish” og ”blue catfish”. En liknende sykdom ble nylig oppdaget på ”blue catfish” (Ictalurus furcatus ). Tap av ”channel catfish”-yngel har vært store. Et typisk utbrudd kan vare i flere uker og kompliseres med dobbelinfeksjon av Aeromonas liquefaciens og Chondrococcus columnaris . Anbefalt sykdomsforebyggende tiltak er å kun bruke yngel fra sykdomsfrie anlegg, holde høye oksygennivåer og strengt renhold.

CHOROBA WIRUSOWA SUMA KANAŁOWEGO (CCVD): Choroba spowodowana przez wirusa opryszczki, który jest zakaźny dla suma kanałowego (Ictalurus punctatus). Ostatnio wykryto podobną chorobę u suma I. furcatus. Straty wśród narybku suma kanałowego były duże. Typowy wybuch choroby może trwać kilka tygodni i może być komplikowany podwójnym zakażeniemAeromonas liquefaciens i Chondrococcus columnaris. Zalecane metody zapobiegania obejmują używanie tylko narybku ze źródeł sprawdzonych i wolnych od choroby, utrzymywanie wysokiego poziomu natlenienia w

KANAL KEDİ BALIĞI VİRÜS HASTALIĞI (CCVD): Kanal kedi balığı ve mavi kedi balığını enfekte eden herpes virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Son zamanlarda mavi kedi balığının (Ictalurus furcatus) benzer hastalığı tespit edilmiştir. Kanal kedi balığının yavru kayıpları biraz yüksek olmuştur. Birkaç hafta sonundatipik bir patlak verebilir, Aeromonas liquefaciens ve Chondrococcus columnarisin ikili enfeksiyonu ile daha da zor hale gelebilir. Kontrol metodu olarak, yavruların hastalık görülmeyen kaynaklar kullanılarak , yüksek çözünmüş o

Was this helpful?
Maladie bactérienne des salmonidés, allant du subaiguë au chronique, provoquée par Hemophilus piscium. La maladie est traitée efficacement par les agents antibactériens systémiques.


ULCER DISEASE: A subacute to chronic systemic bacterial disease of salmonids caused by Hemophilus piscium. The disease is effectively controlled by systemic antibacterials.

ΕΛΚΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Υποξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Hemophilus piscium. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημικά αντιβακτηριακά.

ENFERMEDAD ULCEROSA : Enfermedad bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Los agentes antibacterianos representan un tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

ENFERMIDADE ULCEROSA: Enfermidade bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Os axentes antibacterianos sistémicos representan un tratamento eficaz contra esta enfermidade.

FEKÉLYESSÉG: Lazacfélék félig heveny vagy idült szisztémás, bakteriális megbetegedése, amelyet a Hemophilus piscium okoz. Szisztémás antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

ULCUSSYKDOM : En subakutt til kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Hemophilus piscium. Kan behandles effektivt med systemiske antibakterieller.

CHOROBA WRZODOWA: Podostra do przewlekłej bakteryjna choroba układowa ryb łososiowatych, wywołana przez Hemophilus piscium. Choroba jest skutecznie zwalczana przy użyciu antybiotyków układowych.

Ülser hastalığı: Hemophilus piscium tür bakteri tarafından meydana getirilen subakuttan kronike doğru seyreden sistemik bakteriyel bir hastalıktır. Hastalık etkili bir şekilde sistemik antibakteriyellerle kontrol altına alınabilir.

Was this helpful?
Maladie provoquée par des conditions environnementales impropres.


ENVIRONMENTAL DISEASE: Disease caused by adverse environmental conditions.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που προκαλείται από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

ENFERMEDAD AMBIENTAL: Enfermedad provocada por condiciones ambientales inapropiadas.

ENFERMIDADE AMBIENTAL: Enfermidade provocada por condicións ambientais adversas.

KÖRNYEZETI BETEGSÉG: A kedvezőtlen környezeti feltételek által okozott betegség.

MILJØRELATERT SYKDOM: Sykdom som skyldes ugunstige miljøforhold.

CHOROBA ŚRODOWISKOWA: Choroba powodowana przez niekorzystne warunki środowiskowe.

ÇEVRESEL HASTALIKLAR: Olumsuz çevre şartları nedeniyle oluşan hastalık.

Was this helpful?
Maladie provoquée par la multiplication de microbes dans lorganisme atteint.


INFECTIOUS DISEASE: Disease due to the microbial multiplication in the affected organism.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια οφειλόμενη στον μικροβιακό πολλαπλασιασμό εντός του ασθενούντος οργανισμού.

ENFERMEDAD INFECCIOSA: Enfermedad provocada por la multiplicación de microbios en el organismo afectado.

ENFERMIDADE INFECCIOSA: Enfermidade provocada pola multiplicación de microorganismos no organismo afectado.

FERTŐZŐ BETEGSÉG: Az érintett szervezetben a mikroorganizmusok szaporodása miatt kialakuló betegség.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som videreføres på grunn av mikrobiell formering (forøkelse) i smittede organismer.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba spowodowana namnożeniem się bakterii w dotkniętym organizmie.

BULAŞICI HASTALIK: Mikrobik çoğalmalar nedeniyle etkilenen organizmalarda meydana gelen hastalık

Was this helpful?
Maladie importante des salmonidés provoquant des grosses altérations du rein. Les symptômes sont semblables à ceux de lInfection Bactérienne Rénale, mais lagent responsable est un protozoaire myxosporidé. Des mortalités importantes dues à cette maladie ont lieu lors de la manipulation des poissons ou en présence de facteurs stressants. Ceci rend difficile ladministration dun traitement.


PROLIFERATIVE KIDNEY DISEASE; PKD: An important, temperature- dependent disease affecting salmonids, caused by a myxsosporeanean protozoan, and producing gross changes in the kidney. Heavy losses from this disease usually arise after handling or because of the presence of other stress factors, thus making administration of treatment difficult.

ΕΚΦΥΤIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: Σημαντική ασθένεια που προσβάλλει τα σολομοειδή, προκαλώντας μεγάλες αλλοιώσεις στο ήπαρ που οφείλονται σε ένα μυξοσποριακό πρωτόζωο. Σημαντικές απώλειες από την ασθένεια παρατηρούνται συνήθως μετά από χειρισμούς ή άλλους καταπονητικούς παράγοντες και επομένως η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής είναι δύσκολη. Εξαρτάται από την θερμοκρασία.

ENFERMEDAD PROLIFERATIVA DEL RIÑÓN : Importante enfermedad de salmónidos que provoca grandes alteraciones del riñón. Los síntomas son parecidos a los de la Infección Bacteriana Renal, pero el agente responsable es un protozoo mixoesporidio. La mortalidades más importantes debidas a esta enfermedad tienen lugar durante la manipulación de peces o en presencia de factores estresantes, lo que dificulta el tratamiento.

ENFERMIDADE PROLIFERATIVA DO RIL: Importante enfermidade dependente da temperatura que afecta a salmónidos, é causada por un protozoo mixosporidio e produce grandes modificacións no ril. As mortalidades máis importantes debidas a esta enfermidade normalmente xorden despois da manipulación dos peixes ou en presenza doutros factores estresantes, o que dificulta a administración do tratamento.

PROLIFERATÍV VESEBETEGSÉG; PVB: A lazacféléket veszélyeztető, hőmérséklettől függő megbetegedés, amelyet a Myxosporidea osztályba tartozó egysejtűek okoznak. A betegség súlyosan károsítja a veséket. A veszteségek általában a kezelési- vagy egyéb stressztényezők hatására következnek be, amely megnehezíti a betegség kezelését és az ellene való védekezést.

PROLIFERATIV NYRESYKE (PKD): Viktig temperaturavhengig sykdom som rammer laksefisk, forårsaket av en myxosporidie tilhørende slektenSphaerospora. Skaper store forandringer i nyren. Sykdommen kan bryte ut med påfølgende store tap etter håndtering eller andre stressituasjoner, noe som vanskeliggjør behandling.

PRZEROSTOWA CHOROBA NEREK (PKD): Ważna choroba, zależna od temperatury, atakująca ryby łososiowate; powodowana jest przez pierwotniaki zaliczane do typu Ascetospora i wywołujących zwykle zmiany w nerkach. Choroba powoduje wysokie straty występujące najczęściej po manipulacji, bądź przy występowaniu innych czynników stresujących; leczenia choroby jest trudne.

ÇOĞALAN BÖBREK HASTALIĞI ; ÇBH: Böbrekte çok büyük değişikliklere sebep olan ve "myxsosporeanean" tek hücreli bir hayvanın neden olduğu, somon balıklarını etkileyen sıcaklık kaynaklı ve çok önemli bir hastalıktır. Tedavi sonrasında ya da diğer stres kaynakları sebebiyle, hastalığın tedavisini de zorlaştırarak, büyük kayıplar yaşanır.

Was this helpful?
Infection bactérienne systémique, chronique ou aiguë des poissons provoquée par Yersinia ruckeri. Les antibactériens systémiques sont des agents prophylactiques efficaces dans le cas de cette maladie.


ENTERIC REDMOUTH DISEASE: An acute to chronic systemic bacterial disease of fish, primarily salmonids, caused by Yersinia ruckeri: ERM can be responsible for significant economic losses. There is an effective commercial vaccine available; it can also be controlled by systemic antibacterials.

ΕΝΤΕΡIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ "ΚΟΚΚIΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ": Οξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια της πέστροφας, που προκαλείται από τη Yersinia ruckeri. Ελέγχεται αποτελεσματικά από συστημικά αντιβακτηριακά.

ENFERMEDAD ENTÉRICA DE LA BOCA ROJA: Infección bacteriana sistémica, crónica o aguda de peces, provocada por Yersinia ruckeri. Los agentes antibacterianos sistémicos son agentes profilácticos eficaces en el caso de esta enfermedad.

ENFERMIDADE ENTÉRICA DA BOCA VERMELLA: Infección bacteriana sistémica, crónica ou aguda de peixes, principalmente salmónidos, provocada por Yersinia ruckeri. A ERM é responsable de perdas económicas significativas. Existe unha vacina comercial efectiva dispoñible. Tamén pode ser controlada mediante antibacterianos sistémicos.

VÖRÖSSZÁJÚSÁG: Elsősorban a lazacfélék heveny vagy idült, szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Yersinia ruckeri okoz. A betegség jelentős gazdasági károkat okoz. Létezik ellene a kereskedelmi forgalomban kapható oltóanyag, de szisztémás antibakteriális szerekkel is kezelhető.

YERSINOSE: Akutt til kronisk systemisk bakteriesykdom hos fisk, hovedsakelig laksefisk, forårsaket av Yersinia ruckeri. Yersinose kan gi store økonomiske tap. En effektiv kommersiell vaksine er tilgjengelig, men sykdommen kan også kontrolleres med systemiske antibakterieller.

CHOROBA JELITOWA CZERWONEGO PYSKA (Redmouth): Ostra do chronicznej bakteryjna choroba systemiczna ryb, głównie łososiowatych, powodowana przez Yersinia ruckeri; ERM może być odpowiedzialna za znaczne straty ekonomiczne w obsadach. Obecnie dostępna jest skuteczna szczepionka stosowna już na skalę przemysłową; może także być zwalczana systemicznymi środkami przeciwbakteryjnymi.

ENTERİK KIZIL AĞIZ HASTALIĞI: Balıkların, özellikle salmonidlerin, Yersinia ruckerinin sebep olduğu, yoğun etkili kronik sistemik bakteriyel hastalığı. ERM önemli ekonomik kayıplardan sorumlu olabilir. Etkin bir ticari aşı mevcuttur; hastalık aynı zamanda sistemik antibakteriyellerle kontrol altına alınabilir.

Was this helpful?
(1) Une maladie des truites, causée par le sporozoaire Myxosoma cerebralis qui provoque des mouvements circulaires chez les poissons autour de laxe vertical (appelé aussi "se mordre la queue"). Myxosoma pénètre de façon destructive dans lossature crânienne ou les cartilages. Les truitelles sont particulièrement sensibles; la sensibilité à linfection diminue avec lévolution de lossification crânienne. (2) Perte de contrôle nerveux chez le calmar qui se met à tourner sur lui-même. Peut être provoq


WHIRLING DISEASE: (1) A disease of trout caused by the sporozoan protozoan Myxosoma cerebralis manifested in circular movements of fish around their vertical axis (so- called "tail hunting"). Myxosoma penetretes destructively into the cephalic structures. Trout fingerlings are particularly at risk. Infectivity decreases with increasing ossification of the headbones.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΣΤΡΟΒIΛIΣΜΟΥ(1): Ασθένεια της πέστροφας που οφείλεται στο σπορόζωο πρωτόζωο Myxosoma cerebralis. Εκδηλώνεται με κυκλικές κινήσεις του ψαριού γύρω από τον κατακόρυφο άξονα (καλούμενες "κυνήγι της ουράς"). Το Myxosoma διεισδύει στα οστά και τους χόνδρους της κεφαλής τους οποίους καταστρέφει. Iδιαίτερα κινδυνεύουν τα νεαρά άτομα της πέστροφας (λιανώματα) ενώ η μολυσματικότητα μειώνεται με την αυξανόμενη οστεοποίηση των οστών της κεφαλής.

PEZ QUE SE MUERDE LA COLA: Enfermedad de truchas, causada por esporozoarios Myxosoma cerebralis que provoca movimientos circulares de los peces alrededor de un eje vertical (llamada también “morder la cola”). El Myxosoma penetra de manera destructiva en el esqueleto craneal o en el cartílago. Las truchas jóvenes son particularmente sensibles; esta sensibilidad disminuye con la evolución de la osificación craneal.

ENFERMIDADE DO TORNEO: Enfermidade de troitas, causada polo protozoo esporozoario Myxosoma cerebralis que provoca movementos circulares dos peixes arredor do seu eixe vertical (chamada "tamén morder a cola"). O Myxosoma penetra de xeito destrutivo no esqueleto cranial ou na cartilaxe. As troitas novas son particularmente sensibles; esta sensibilidade diminúe coa evolución da osificación cranial.

ÖRVÉNYBETEGSÉG: Pisztrángok betegsége, amelyet a Myxosoma cerebralis nevű spórázó egysejtű okoz, és amelynek hatására a halak függőleges tengelyük körül körben mozognak ("a farkukat kergetik"). A Myxosoma az agy szöveteit pusztítja, és főleg az ivadékokat veszélyezteti. A koponya elcsontosodásával párhuzamosan csökken a fertőzés veszélye.

DREIESYKE: Sykdom forårsaket av Myxosoma cerebralis , en parasitt i gruppen myxosporidier som angriper laksefisk både i naturen og i oppdrettsanlegg. Dreiesyke forekommer hos juveniler (yngel) og fører til skjelettdeformiteter og nevrologiske skader. Etter hvert oppstår det karakteristiske dreiebevegelser; det ser ut som om fisken jager sin egen hale. Matinntak blir vanskelig og fisken blir mer utsatt for predasjon.

KOŁOWACIZNA PSTRĄGÓW: Choroba pstrągów powodowana przez pierwotniaka sporowcowego Myxosoma cerebralis, objawiająca się ruchem kołowym ryb dookoła osi pionowej (tzw. "kołowacizna”). Myksosama przenikają do wnętrza głowy powodując deformacje kości czaszki i kręgosłupa. Narybek pstrągów jest narażony w szczególności. Zakażalność zmniejsza się wraz ze wzrostem procesu kostnienia kości czaszki.

Dönme Hastalığı: Myxosoma cerebralis adı verilen protozoanların neden olduğu alablıklardaki hastalıktır. Balık daresel hareketlerle dikey eksen etrafında döner bu olaya kuyruk avcılığı denir. Myxosoma kafa yapısında yıkıcı etki gösterir ve özellikle alabalık yavruları için risklidir ancak enfeksiyon kafa kemiklerinin gelişimi ile düşüş gösterir.

Was this helpful?
Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude.


PEDUNCLE DISEASE: A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΠΟΔIΣΚΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά.

ENFERMEDAD DEL PEDÚNCULO : Enfermedad de aqua fría: Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo

ENFERMIDADE DO PEDÚNCULO: Enfermidade bacteriana sistémica externa e crónica de xuvenís de salmónidos causada por Cytophaga psychrophila. A enfermidade maniféstase durante os meses nos cales a temperatura da auga diminúe (por debaixo de 10 ºC). O brote orixina perdas catastróficas en larvas con vitelo. A enfermidade é controlada por antibacterianos sistémicos e externos ou polo traslado gradual a augas mornas.

KOCSÁNYBETEGSÉG: Fiatal lazacfélék idült külső és szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Cytophaga psychrophila okoz. A betegség azokban a hónapokban jelenik meg, amikor a vízhőmérséklet alacsony (100C alatti). A járvány kitörése a szikzsákos lárvák katasztrofális mértékű pusztulását okozhatja. A betegség kezelhető külső és szisztémás antibakteriális szerekkel vagy a halak melegebb vízbe történő fokozatos áthelyezésével .

YNGELDODELIGHETS-SYNDROM: Sykdom forårsaket av Flavobacterium psycrophylum, tidligere kalt Cytophaga psycrophyla. Sykdommen kan overføres via eggoverflater (egg fra sykdomsbærende fisk). Behandling er mulig, men høy antibiotikaresistens har blitt utviklet i flere europeiske anlegg.

CHOROBA ZIMNEJ WODY: Przewlekła, systemiczna choroba bakteryjna młodzieży ryb łososiowatych, wywoływana przez zarazek Cytophaga psychrophila. Choroba występuje w miesiącach o niskiej temperaturze wody (poniżej 100C). Donoszono o jej wybuchach powodujących katastrofalne straty wśród wylęgu z woreczkiem żółtkowym. Choroba jest zwalczana przez antybiotyki zewnętrzne i systemiczne lub stopniowe przenoszenie ryb do cieplejszej wody.

Pedünkül hastalığı: Cytophaga psychrophila nın etkeni olduğu ve genç salmonların kronik harici ve sistemik bakteriyel hastalık. Hastalık sıcaklığın düşük olduğu aylarda ortaya çıkar (0-100 C). Besin keseli yavrularda felekat kayıpların görüldüğü salgınları rapor edilmiştir. Bu hastalık haricen ve sistemik olarak kullanılan antibakterial ilaçlarla ve çiftliğin kademeli olarak daha sıcak sulara taşınası ile control edilir.

Was this helpful?
Infection des salmonidés connue pour être virale, provoquant la dégénérescence du pancréas. Maladie économiquement importante qui cause une mortalité élevée chez les saumons au stade marin de leur cycle de vie. Aucun traitement efficaéce nexiste actuellement.


PANCREAS DISEASE: Infection of salmonids, believed to be viral, resulting in the degeneration of the pancreas; an economically important disease which causes high mortalities of salmon at the marine stage of their life cycle. There is no known effective treatment.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: Μόλυνση των σολομοειδών, πιθανόν ιογενής, που επιφέρει εκφυλισμό του παγκρέατος. Οικονομικά σημαντική ασθένεια που προκαλεί υψηλή θνησιμότητα στους σολομούς κατά το θαλάσσιο στάδιο της ζωής τους. Δεν υπάρχει γνωστός τρόπος θεραπείας.

ENFERMEDAD DEL PÁNCREAS: Infección viral de salmónidos, que provoca degeneración del páncreas. Enfermedad económicamente importante que causa una mortalidad elevada en salmónidos en el estado marino de su ciclo de vida. Actualmente no existe ningún tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

ENFERMIDADE DO PÁNCREAS: Infección de salmónidos, crese que viral, que provoca a dexeneración do páncreas. É unha enfermidade cunha forte repercusión económica ya que causa unha mortalidade elevada en salmónidos na etapa mariña do seu ciclo de vida. Actualmente non se coñece ningún tratamento eficaz contra esta enfermidade.

HASNYÁLMIRIGY-BETEGSÉG: A lazacfélék valószínűleg vírusos eredetű betegsége, amely a hasnyálmirigy leépüléséhez vezet; gazdasági szempontból fontos betegség, amely az életciklusuk tengeri szakaszában lévő lazacok tömeges elhullását okozhatja. Nincs hatékony kezelési módja.

PANCREAS DISEASE (PD): Viral infeksjon hos laksefisk, som fører til nedbrytning av pankreas (bukspyttkjertel). Økonomisk viktig sykdom som gir høy dødelighet på laks i sjø. Ingen effektiv behandlingsform.

CHOROBA TRZUSTKI: Zakażenie u ryb łososiowatych, przypuszczalnie wirusowe, powodujące martwicę trzustki; ważna choroba gospodarcza, która powoduje w morskim stadium życia łososi wysoką śmiertelność. Nie znane jest skuteczne leczenie choroby.

Pankreas hastalığı: Viral olduğu bilinen salmonid enfeksiyonudur. Pankreasta bozulmalara sebep olur. Salmonidlerin denizel yaşam evrelerinde çok yüksek mortaliteye sahip olduğundan ekonomik olarak önemli bir hastalıktır.

Was this helpful?
Maladie provoquée par une saprolegéniale (champignon) affectant les branchies des salmonidés et caractérisée par des excroissances blanches.


COTTON WOOL DISEASE: Fungal disease caused by Saprolegnia sp.in the gills of salmonids manifesting itself as distinct white growths.

ΒΑΜΒΑΚIΑΣΗ: Μυκητιακή ασθένεια που προκαλείται από τη Saprolegnia στα βράγχια των σολομοειδών. Τα προσβεβλημένα ψάρια εμφανίζουν άσπρες τούφες.

ENFERMEDAD DE ALGODÓN: Enfermedad causada por Saprolegnia que afecta las branquias de salmónidos y se caracteriza por excrecencias blancos.

ENFERMIDADE DO ALGODÓN: Enfermidade fúnxica causada por Saprolegnia sp. que afecta as branquias de salmónidos e se caracteriza por masas brancas marcadas.

SZÁJPENÉSZ: A Saprolegnia fajok által okozott gombás fertőzés, amely a lazacfélék kopoltyúit támadja meg, és jól elkülöníthető fehér kinövéseket okoz.

SAPROLEGNIOSE (COTTON WOOL DISEASE): Soppsykdom forårsaket av Saprolegnia sp. På gjeller fra laksefisk, åpenbarer seg som tydelige hvite vekster.

CHOROBA BAWEŁNIANA: Choroba grzybicza powodowana przez Saprolegnia sp. Atakuje skrzela ryb łososiowatych a manifestuje się wyraźnym białym porostem grzybni.

Saprolegniasis: Çoğunlukla salmonid türlerinin solungaçlarında görülen, Saprolegnianın sebep olduğu bir mantar hastalığıdır.

Was this helpful?
Accumulation excessive de mucus chez les poissons, souvent provoquée par lirritation de la peau par des ectoparasites ou par la malnutrition.


BLUE-SLIME DISEASE: Excessive mucus accumulation on fish, usually caused by skin irritation caused by ectoparasites or malnutrition.

ΚΥΑΝΗ ΒΛΕΝΝΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ): Περίσσεια συγκέντρωσης βλέννας στο ψάρι, προκαλούμενη συνήθως από ερεθισμό του δέρματος λόγω εξωπαρασίτων ή κακής διατροφής.

ENFERMEDAD DE LA MUCOSA AZUL: Acumulación excesiva de mucosa en peces, a menudo provocada por irritación de la piel por ectoparásitos o por mala nutrición.

ENFERMIDADE DA MUCOSA AZUL: Acumulación excesiva de mucosa en peixes, a miúdo provocada por irritación da pel por ectoparasitos ou por mala nutrición.

KÉKNYÁLKA-BETEGSÉG: Túlzott nyálka-felhalmozódás a hal bőrén. Általában a külső paraziták által okozott bőrirritáció vagy alultápláltság eredménye.

BLÅSLIMSYKE: Overdrevne mengder av slim på fisk, vanligvis forårsaket av irritasjon av skinn som igjen er forårsaket av ektoparasitter (ytre parasitter) eller feilernæring.

CHOROBA NIEBIESKIEGO ŚLUZU: Nadmierne nagromadzenie się śluzu na rybach, spowodowane zwykle podrażnieniem skóry wywołanej przez pasożyty zewnętrzne bądź niedożywieniem.

MAVİ MUKUS HASTALIĞI: Balıkta mukus birkmesi, yetersiz ve kötü beslenme veya ektoparazitlerce derinin tahriş edilmesi balıkta mukus tolanmasına sebep olur.

Was this helpful?
Maladie ayant important impact économique du saumon délevage Atlantique, causée par un Vibrio spécifique actif à basse température (moins que 100C) produisant une dégénérescence musculaire et myocardiaque.


COLDWATER VIBRIOSIS: Hitra disease. Also commonly referred to as "cold water Vibrio". Economically important disease of farmed Atlantic salmon, it is caused by a specific Vibrio species active at low temperatures (below 100C), producing muscular and myocardial degeneration. Effective vaccine treatments are now available.

ΒΙΜΠΡΙΟΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: ΑΣΘΕΝΕIΑ HITRA: Αναφέρεται επίσης, κοινά, ως vibrio του κρύου νερού.Ασθένεια του καλλιεργούμενου ατλαντικού σολομού με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος Vibrio, το οποίο είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 100) και προκαλεί μυϊκό και μυοκαρδιακό εκφυλισμό.

VIBRIOSIS DEL AGUA FRÍA: Enfermedad de la Hitra. Término común aplicado a la Vibriosis de agua dulce. Enfermedad que tiene un impacto económico importante sobre el cultivo de salmón atlántico, causada por unVibrio específico activo a bajas temperaturas (<100C) que produce degeneración muscular y miocárdica.

VIBRIOSE DA AUGA FRÍA: Enfermidade da Hitra. Termo común aplicado á "Vibriose de auga doce. Enfermidade que ten un impacto económico importante sobre o cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a baixas temperaturas (10 ºC) que produce dexeneración muscular e miocárdica. Non hai dispoñibles tratamentos de vacinación efectivos.

HIDEGVÍZI VIBRIÓZIS: "Hitra betegség" néven is ismert. A tenyésztett atlanti lazacok gazdasági szempontból fontos betegsége. Egy alacsony vízhőmérsékleten (100C alatt) aktív Vibrio faj okozza. Legfontosabb tünete a vázizomzat és a szívizom leépülése. Ma már léteznek ellene hatékony oltóanyagok.

KALDTVANNSVIBRIOSE: Hitrasyke. Økonomisk viktig sykdom i oppdrett av Atlantisk laks, forårsaket av Vibrio salmonicida som er aktiv ved lave temperaturer (under 100 C). Forårsaker nedbrytning av muskler, inkludert hjerte. Effektive vaksiner er tilgjengelige.

WIBRIOZA ZIMNEJ WODY: Choroba Hitra. Zwykle również nazywana jest "Wibrionem zimnej wody". Ważna ekonomicznie choroba w hodowlach łososia atlantyckiego; wywoływana przez specyficzny gatunek wibriona, aktywny w niskiej temperaturze (poniżej 100C), powodujący degenerację mięśni i mięśnia sercowego. Na skuteczne jej leczenie pozwala obecnie istniejąca szczepionka.

SOĞUKSU VİBRİYOSU: Hitra hastalığı. Yaygın olarak soğuksu Vibriosu olarak anılır. Düşük sıcaklıklarda (100Caltında) aktif hale gelen Vibrio türlerinin neden olduğu, ekonomik yönden önemli Atlantik salmonlarının hastalığı, muskular ve miyokardiyal dejenerasyona neden olur. Etkili aşı tedavisi uygulamaları mevcuttur.

Was this helpful?
Maladie affectant lexosquelette de la crevette Palaemon serratus. Cette maladie est peut être dorigine bactérienne et affecte surtout les crevettes maintenues à une forte densité de stockage.


BROWN SPOT DISEASE: Disease affecting the exoskeleton of English prawns (Palaemon serratus) and shrimps, it is particularly evident in prawns held in conditions of crowding and is possibly of bacterial etiology.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΦΑIΩΝ ΚΗΛIΔΩΝ: Ασθένεια που προσβάλλει τον εξωσκελετό της γαρίδας (Palaemon serratus). Εκδηλώνεται ιδιαίτερα σε γαρίδες που ζούν σε συνθήκες συνωστισμού και οφείλεται πιθανότατα σε βακτηριακή αιτία.

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS MARRONES: Enfermedad que afecta el exoesqueleto de gambas Palaemon serratus. Esta enfermedad puede ser de origen bacteriano y afecta sobre todo las gambas a grandes densidades de almacenamiento.

ENFERMIDADE DAS MANCHAS MARRONS: Enfermidade que afecta o exoesqueleto de camaróns, lagostinos e gambas Palaemon serratus, é particularmente evidente en lagostinos mantidos a altas densidades e é posiblemente de orixe bacteriana. .

BARNAFOLTOSSÁG: Az Angliában élő királyrák (Palaemon serratus) és garnélarákok külső vázát megtámadó betegség. Valószínűleg bakteriális eredetű és általában a túlzsúfolt állományokban jelenik meg.

BRUNPRIKKSYKE: Sykdom som påvirker det ytre skjelettet til engelske reker (Palaemon serratus), er spesielt vanlig når reker holdes svært tett og er muligens en bakteriell sykdom.

CHOROBA BRĄZOWEJ PLAMKI: Choroba atakująca szkielet zewnętrzny krewetek angielskich (Palaemon serratus) i garneli; jest ona szczególnie widoczna u krewetek przetrzymywanych w warunkach dużego zagęszczenia i stąd możliwość łatwego zakażenia bakteryjnego.

KAHVERENGİ BENEK HASTALIĞI: İngiliz karidesi (Palaemon serratus) ve karidesin dış kabuğunu etkileyen bir hastalıktır. Özellikle stok halinde tutulan karideslerde görülür. Muhtemelen bakteri kökenli bir hastalıktır.

Was this helpful?
Maladie provoquée par un genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".


WHITE SPOT DISEASE: Caused by species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΣΤIΓΜΑΤΩΝ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS: Llamada habitualmente enfermedad de las manchas blancas o ICH (Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce).

ENFERMIDADE DA MANCHA BRANCA: Causada por especies de protozoos ciliados que infectan as capas epidérmicas de peixes de auga doce. Chamada coloquialmente "enfermidade do punto branco" ou ICH

DARAKÓR: Olyan csillós egysejtűek által okozott betegség, amelyek az édesvízi halak bőrének hámrétegét fertőzik meg. Viszketőkórnak is nevezik.

HVITPRIKKSYKE: Vanlig betegnelse for infeksjoner med parasitten Ichthyophthirius, kjennetegnes ved hvite prikker/lesjoner.

CHOROBA BIAŁYCH PLAMEK: Gatunki orzęsionych pierwotniaków, które zakażają naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Umownie nazywana jest "biała plamka” lub "Ich”.

Beyaz Benek Hastalığı: Tatlı sulardaki balıkların epidermal tabakasının siliatlı protozoalar tarafından enfekte edilmesinden kaynaklanır. Konuşma diliyle "beyaz benek" veya "ıch" olarak belirtilir.

Was this helpful?
Pathologie affectant Penaeus vannamei , provoquant souvent des anomalies des spermatozoïdes. Cette pathologie, dont l’origine est encore inconnue, se manifeste par un noircissement de l’ampoule du spermatozoïde (le spermatophore), ainsi que du vas deferens. Des infections secondaires peuvent avoir lieu. Cette maladie est une source d’inquiétude en Amérique Centrale et Latine où cette crevette est cultivée de façon extensive.


BLACK SPERMATOPHORE DISEASE: Disease occurring in Penaeus vannamei, often causing abnormal spermatozoa, of great concern to hatcheries in Central and Latin America where it is extensively cultured. The disease, the origin of which is still unknown, expresses itself in a brownish-black discoloration of the sperm ampule, the spermatophore, and the vas deferens. Secondary infections may occur.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: Ασθένεια της γαρίδας Penaeus vannamei, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ανώμαλων σπερματοζωαρίων. Πλήττει σοβαρά τις καλλιέργειες γαρίδας της κεντρικής και λατινικής Αμερικής όπου το είδος αυτό καλλιεργείται εντατικά και ή προέλευσή της προς το παρόν παραμένει άγνωστη. Η ασθένεια έχει σαν αποτέλεσμα το σκουρόχρωμο χρωματισμό (συνήθως μαύρο) της σπερματοθήκης, του σπερματαγωγού και του σπερματικού πόρου των όρχεων. Εξαιτίας της ασθένειας αυτής είναι δυνατόν να προκληθεί δευτερογενής μόλυν

ENFERMEDAD DEL ESPERMATÓFORO NEGRO: Enfermedad que se encuentra en Penaeus vannamei , a menudo originando espermatozoides anormales de gran incidencia en criaderos de América Central y del Sur donde se cultiva intensamente. La enfermedad, de origen aún desconocido, se presenta como una decoloración oscura de la ampolla espermática o espermatóforo y del vas deferens. Pueden aparecer infecciones secundarias.

ENFERMIDADE DO ESPERMATÓFORO NEGRO: Enfermidade que se atopa en Penaeus vannamei, a miúdo orixinando espermatozoides anormais, de grande incidencia en criadeiros de América Central e do Sur onde se emprega o cultivo extensivo. A enfermidade, de orixe aínda descoñecida, preséntase como unha descoloración marrón-moura da ampola espermática ou espermatóforo e do conduto deferente. Poden aparecer infeccións secundarias.

SPERMATOFÓRÁK FEKETEDÉS BETEGSÉGE: A Penaeus vannamei rákfajban előforduló betegség, amely a spermiumok abnormális fejlődését okozza. Közép- és Latin-Amerikában okoz jelentős károkat, ahol ezt a fajt sokfelé tenyésztik. A ma még ismeretlen eredetű betegség legfontosabb tünete a spermaampulla, a spermatofórák és az ondóvezeték barna-fekete elszíneződése. Másodlagos fertőzések is kialakulhatnak.

SVART SPERMATOFOR-SYKDOM: Sykdom som forekommer på Peneus vannamei , gir ofte unormale spermatozoer. Har stor betydning ved klekkerier i Sentral og Latin Amerika der arten oppdrettes i stor utstrekning. Sykdommen har ukjent opphav og viser seg som brunsvart misfarging av sædampullen, spermatoforen og vas deferens. Sekundære infeksjoner kan finne sted.

CHOROBA CZARNEGO SPERMATOFORU : Choroba występująca u krewetki Penaeus vannamei; powodująca często rozwój nieprawidłowy plemników, co wielce niepokoi wylęgarnie w Ameryce Środkowej i Łacińskiej, gdzie jest ona ekstensywnie hodowana. Choroba, której źródło jest nieznane, objawia się w brązowo-czarnym odbarwieniem główki plemnika, spermatoforu i nasieniowodu. Może występować zakażenie wtórne.

SİYAH SPERMATOFOR HASTALIĞI: Penaeus vannameide görülen ve sıklıkla anormal spermetazoonların sebep olduğu bir hastalık.Yoğun kültür yapılan orta ve latin Amerikada kuluçkahaneleri büyük ölçüde etkilemiştir. Bu hastalığın orjini henüz bilinmemektedir, sperm ampullerinin, spermatofor ve taşıyıcı damarın kahverengimsi-siyah renk değişimiyle kendini gösterir. İkincil enfeksiyon gelişebilir.

Was this helpful?
Hyperplasie des branchies provoquée par une carence en acide pantothénique dans le régime alimentaire.


NUTRITIONAL GILL DISEASE: Gill hyperplasia caused by a deficiency of pantothenic acid in the diet.

ΔIΑΤΡΟΦIΚΗ ΒΡΑΓΧIΑΚΗ ΝΟΣΟΣ: Υπερπλασία των βραγχίων προκαλούμενη από την ανεπάρκεια σε παντοθενικό οξύ στην διατροφή.

ENFERMEDAD DE BRANQUIAS: Hiperplasia de branquias provocada por carencia en ácido pantoténico en la dieta alimentaria.

ENFERMIDADE NUTRICIONAL DAS BRANQUIAS: Hiperplasia de branquias provocada por carencia en ácido pantoténico na dieta alimentaria.

TÁPLÁLKOZÁS-EREDETŰ KOPOLTYÚBETEGSÉG: A kopoltyú kóros túlnövekedése, amelyet a táplálék pantoténsav-hiánya okoz.

ERNÆRINGSRELATERTE GJELLESKADER: Mangel på B-vitaminene biotin og pantotensyre i fiskefôr fører til hypertrofi og hyperplasi i gjellevevet, med sammenvoksninger av sekundærlamellene (fortykning av gjellelamellene).

CHOROBA ŻYWIENIOWA SKRZELI: Wybujałość skrzeli, spowodowane niedoborem w diecie kwasu pantotenowego.

BESİNSEL SOLUNGAÇ HASTALIĞI: Solungaç hyperplazi diyet içerisindeki pantothenic asit eksikliğinden kaynaklanır.

Was this helpful?
SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE. Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent


EGTVED DISEASE: An acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with temperature change

ΑΣΘΕΝΕIΑ EGTVED: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξη όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη α

EGTVED VIRUS: Vedi Enfermedad viral aguda, o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de p

ENFERMIDADE DE EGTVED: Enfermidade vírica aguda ou crónica que afecta particularmente a salmónidos. Se encuenta en Europa e na rexión do Pacífico noroccidental de Estados Unidos (con diferentes cepas en cada continente). Os signos externos da enfermidade inclúen perda de apetito, perda de patróns de aprendizaxe, oscurecimiento, cegueira, branquias hialinas e exoftalmía. Os picos desta enfermidade aparecen en troitas arcoiris de estanques de piscifactorias normalmente a finais do inverno ou durante a primavera cando a

EGTVED-BETEGSÉG: Elsősorban a lazacfélékre jellemző heveny vagy idült vírusos megbetegedés. Európában és az USA északnyugati partvidékén fordul elő (a két földrészen előforduló törzsek különbözőek). A betegség külső jelei közé tartozik az étvágytalanság, a tanulási viselkedés megszűnése, a sötét bőrszín, a vérzés, az átlátszó kopoltyú és a szem kidülledése (exophtalmia). A szivárványos pisztrángot tavi rendszerben nevelő gazdaságokban a betegség általában a tél végén vagy tavasszal fordul elő, amikor a vízhőmér

EGTVEDSYKE: Viral hemoragisk septikemi (VHS): En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80 C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Prof

POSOCZNICA WIRUSOWA ŁOSOSIOWATYCH (VHS): Ostra lub przewlekła choroba wirusowa głównie ryb łososiowatych. Spotykana w Europie i w rejonie Płn.-Zach. Pacyfiku Stanów Zjednoczonych (z różnymi szczepami na każdym kontynencie). Zewnętrzne symptomy obejmują: utratę apetytu, zanik instynktu utrzymywania się w ławicy, pociemnienie ciała, krwawienie, szkliste skrzela oraz wytrzeszcz oczu. Wybuchy choroby występują zwykle w stawach gospodarstw pstrągowych późną zimą lub w okresie wiosennym, kiedy temperatury wody są poniżej 80C, ale

ECVED HASTALIĞI: Özellikle salmonidlerde görülen akut ya da kronik virüs hastalığı. Avrupada, ABDnin Kuzeybatı Pasifik bölgesinde (her bir kıtada farklı türde) bulunur. Harici belirtileri; iştah azalması, sürü oluşturma davranışında bozukluk, koyu renk, kanama, saydam solungaçlar ve gözlerde pörtleklik oluşturur. Hastalığın patlak vermesi genellikle su sıcaklığının 80C derecenin altında olduğu zamanlarda, kış mevsimi sonlarında ya da ilkbaharda gökkuşağı alabalık çiftliklerinde meydana gelir, fakat bu

Was this helpful?
Infestation de loeil par les métacercaires de trématodes strigéoides.


EYE FLUKE DISEASE: Invasion of the eye by metacercaria of strigeoid trematodes; cf. Diplostomum.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΔIΣΤΟΜIΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤIΩΝ: Προσβολή του ματιού από τη μετακερκάρια ορισμένων τρηματωδών (βλ. επίσης Διστομίαση).

ENFERMEDAD DE OJO DE PLATIJA: Infestación del ojo por metacercarias de trematodos strigeoides.

ENFERMIDADE DE OLLO DE SOLLA: Infestación do ollo por metacercarias dos trematodos strigeoides; cf. Diplostomum.

SZEMFÉRGESSÉG: A halak szemének megfertőződése a Diplostomum nembe tartozó mételyek metacerkária stádiumú lárváival, vö. Diplostomum

IKTESTÆR: Angrep på øyet av metacerkarier fra øyeikter (trematoder), jfr. Diplostomum.

SANGWINIKOLOZA: Opanowanie oka przez metacerkaria przywr pokrytych włoskami; porównaj: Diplostomum.

GÖZ KANALI HASTALIĞI: Bazı parazitlerin gözü istıla etmesi. Diplostomum

Was this helpful?
Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude. Syn. maladie


COLDWATER DISEASE: A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters. Syn. peduncle disease.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά (Ασθένεια ποδίσκου).

ENFERMEDAD DEL AGUA FRÍA: Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo.

ENFERMIDADE DA AUGA FRÍA: Infección crónica e sistémica de salmónidos xuvenís provocada por Cytophaga psychrophila. A enfermidade maniféstase durante os meses nos cales a temperatura da auga está por debaixo de 10 0C. Orixina perdas catastróficas nos alevíns con vitelo. A enfermidade contrólase con axentes antibacterianos externos e sistémicos ou transferindo peixes a augas mornas. Sin. enfermidade do pedúnculo.

HIDEGVÍZI BETEGSÉG: Fiatal lazacok idült külső és szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Cytophaga psychrophila okoz. A betegség a hidegebb hónapokban jelenik meg (ha a vízhőmérséklet alacsonyabb, mint 10°C). Szikzacskós lárva stádiumban a járványok katasztrofális veszteségeket okozhatnak. A betegség külső és szisztémás baktériumölő szerekkel kezehető, és megelőzhető azzal, ha a halakat lassan, fokozatosan helyezik át melegebb vízbe.

BAKTERIELL KALDTVANNSSYKE: Kronisk ytre og systemisk bakteriesykdom på juvenile laksefisk, forårsaket av Cytophaga psychrophila. Forekommer i månedene med lav vanntemperatur (under 100 C). Utbrudd som har ført til katastrofale tap er rapportert fra plommesekkyngel. Sykdommen kan kontrolleres med ytre eller systemiske antibakterieller eller ved å gradvis overføre fisk til varmere vann. Jfr. yngeldødelighetssyndrom.

CHOROBA ZIMNEJ WODY: Przewlekła, zewnętrzna i ogólnoustrojowa choroba bakteryjna młodzieży ryb łososiowatych wywoływana przez miksobakterię Cytophaga psychrophila. Występuje ona w miesiącach z niską temperaturą wody (poniżej 10ºC). Komunikaty o wybuchach choroby połączone z katastrofalnymi śnięciami, odnosiły się do wylęgu z woreczkiem żółtkowym. Choroba jest zwalczana przez zewnętrzne i systemiczne środki przeciwbakteryjne lub poprzez stopniowe przenoszenie ryb do cieplejszej wody. Syn. choroba szypułkowa, lub "cze

SOĞUK SU HASTALIĞI: Cytophaga psychrophila tarafından meydana getirilen ve salomidlerin juvelin formlarında görülen kronik olan sistemik bir bakteriyel hastalıktır. Hastalık sıcaklığın düşük olduğu aylarda (100Cnin altında) meydana gelir. Hastalık özellikle besin kesesini yeni tüketmiş olan frylarda oldukça yıkıcı bir şekilde patlak verir. Hastalık dış ve sistemik antibakteriyallar ile veya balıkların yavaş bir şeklide sıcak suya nakliyle kontrol altına alınabilir.

Was this helpful?
Maladie à impact économique important de la palourde de Manille dans laquelle le Vibrio peut être lagent responsable. Elle est caractérisée par une déformation de la coquille et un anneau brun repérable sur la surface interne.


BROWN RING DISEASE: Economically important disease of the manilla clam in which Vibrio may be the causative agent, characterized by shell deformation. and a distinctive brown ring on the internal surface.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Οικονομικά σημαντική ασθένεια των θιδύρων της Iαπωνίας, η οποία μάλλον προκαλείται από το vibrio. Χαρακτηρίζεται από παραμόρφωση του οστράκου και έναν διακριτό καφέ δακτύλιο στην εσωτερική επιφάνεια.

ENFERMEDAD DEL ANILLO MARRÓN: Enfermedad de impacto importante sobre el cultivo de almeja en Manila, en la cual el Vibrio puede ser el agente responsable. Se caracteriza por una deformación de la concha y un anillo marrón distintivo en su parte interna.

ENFERMIDADE DO ANEL MARRÓN: Enfermidade cun impacto económico importante na ameixa japónica, na cal o Vibrio pode ser o axente responsable, caracterízase por unha deformación da cuncha e un anel marrón distintivo na súa parte interna.

BARNAGYŰRŰS BETEGSÉG: Ehető kagylók gazdasági szempontból fontos betegsége, amelyet valószínűleg Vibrio fajok okoznak. A kagylóhéj deformációjával és a belső felszínén megfigyelhető barna gyűrűvel jellemezhető.

BRUNRINGSYKE: Økonomisk viktig sykdom på manillaskjell (Japansk teppeskjell) der Vibrio kan være det kausale agens, karakterisert ved deformasjon av skjell og en markant brun ring på indre overflate.

CHOROBA BRĄZOWEGO PIERŚCIENIA : Ważna ekonomicznie choroba manilijskiego małża, w której wibrion może stanowić czynnik przyczynowy; charakteryzuje się zniekształceniem skorupy i charakterystycznym brązowym pierścieniem na jej wewnętrznej powierzchni.

KAHVERENGİHALKA HASTALIĞI: Manila istiridyesinde görülen ekonomik önemli belkide Vibrio bir ajanın neden olduğu bir hastalık, kabuk deformasyonu ve iç yüzeyinde belirgin kahverengi halkalar ile karakterize edilir.

Was this helpful?
Taches et attaques de lexosquelette de crustacés marins et deau douce, on pense quelles seraient dûes à des bactéries et des champignons de divers genres destructeurs de la chitine; peut être fatal chez les animaux stressés.


SHELL DISEASE SYNDROME: Pitting and erosion of the exoskeleton of marine and freswater crustaceans, believed to be caused by chitin-destroying bacteria and fungi of several genera; may result in the death of stressed animals.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΥ: Διάβρωση και σχηματισμός ουλών στον εξωσκελετό των καρκινοειδών του γλυκού νερού και της θάλασσας που πιστεύεται ότι προκαλείται από διάφορα γένη μυκήτων και βακτηρίων που καταστρέφουν την χιτίνη. Σε περίπτωση εξασθενημένημένων ζώων έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

ENFERMEDAD DE CONCHA: Manchas y ataques del exoesqueleto de crustáceos marinos y de agua dulce; se piensa que es debida a bacterias y hongos de diversos géneros que destruyen la quitina; puede ser mortal en animales estresados.

ENFERMIDADE DA CUNCHA: Perforacións e erosión do exoesqueleto de crustáceos mariños e de auga doce; pénsase que é debida a bacterias e fungos de diversos xéneros que destrúen a quitina; pode ser mortal en animais estresados.

KAGYLÓBETEGSÉG-SZINDRÓMA: Édesvízi és tenger rákok külső vázának kagylósodása és lekopása, amelyet a kitint pusztító baktériumok és néhány gombafaj okozhat; a stresszelt állatok elhullását eredményezheti.

SKJELLSYKDOM HOS KREPSDYR: Gropdanning eller forvitring av det ytre skjelettet hos marine og ferskvanns levende krepsdyr. Trolig grunnet kitinolytiske bakterier og sopp. Kan fore til dod hos hardt angrepne individer.

SYNDROM CHOROBY PANCERZA : Korozyjne zagłębienia i erozja zewnętrznego szkieletu skorupiaków słodkowodnych i morskich, spowodowane przypuszczalnie przez kilka rodzajów bakterii i grzybów niszczących chitynowy pancerz; może spowodować śmierć dotkniętych chorobą zwierząt.

KABUK HASTALIĞI SENDROMU: Deniz ve tatlısu kabuklu organizmalarının dış kabuğunda oluşan oyuk ve erozyonlar. Bu duruma birkaç tür kitin yıkıcı mantar ve bakterinin sebep olduğuna inanılmaktadır. Bu sendrom hayvanların ölümüne neden olabilir.

Was this helpful?
Résulte dune infection par Aeromonas hydrophila, originairement confondue avec la septicémie hémorragique bactérienne.


REDMOUTH DISEASE: A condition resulting from an infection of Aeromonas hydrophila, originally mistaken for bacterial haemorrhagic septicaemia.

ΕΡΥΘΡΟΣΤΟΜIΑΣΗ,ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ: Κατάσταση που προκαλείται από μόλυνση με Aeromonas hydrophila, αρχικά γινόταν σύγχυση με την βακτηριακή αιμορραγική σηψαιμία (βλ.λ.)

ENFERMEDAD DE LA BOCA ROJA: Enfermedad resultante de una infección por Aeromonas hydrophila, originariamente confundida con la septicemia hemorrágica bacteriana.

ENFERMIDADE DA BOCA VERMELLA: Enfermidade resultante dunha infección por Aeromonas hydrophila, orixinariamente confundida coa septicemia hemorráxica bacteriana.

VÖRÖSSZÁJÚSÁG: Az Aeromonas hydrophila fertőzés eredményeként bekövetkező állapot, eredetileg összetévesztették a bakteriális hemorrhágikus szeptikémiával.

AEROMONAS HYDROPHILA INFEKSJON.: På engelsk kalt redmouth disease. Tilstand som skylles infeksjon av bakterien Aeromonas hydrophila. Opprinnelig forvekslet med A. liquefaciens infeksjon.

CHOROBA CZERWONEGO PYSKA (ERM): Stan wynikający z zakażenia Aeromonas hydrophila, początkowo mylona z bakteryjną krwotoczną posocznicą. Często występuje u pstrąga tęczowego w postaci uśpionej, a ujawnia się w okresie stresu. Początkowe objawy – osłabienie i pociemnienie skóry, dalsze zaś – zapalenie: błony śluzowej jamy gębowej, skóry około otworu gębowego, głowy, pokryw skrzelowych i nasady płetw piersiowych. Spotykana w USA, Kanadzie, Australii i w Europie (Włochy, Francja, Niemcy i Wielka Brytania).

KIZILAĞIZ HASTALIĞI: Önceden tanımlanamayan bakteriyel kan zehirlenmeleri için Aeromonas hydrophilanın enfekte etmesi sonucu oluşan durum.

Was this helpful?
Terme communément appliqué au Vibrio deau froide. Maladie ayant important impact économique du saumon délevage Atlantique, causée par un Vibrio spécifique actif à basse température (moins que 100C) produisant une dégénérescence musculaire et myocardiaque.


HITRA DISEASE: Also commonly referred to as "cold water Vibrio". Economically important disease of farmed Atlantic salmon, it is caused by a specific Vibrio species active at low temperatures (below 100C), producing muscular and myocardial degeneration. Effective vaccine treatments are now available.

ΑΣΘΕΝΕIΑ HITRA: Αναφέρεται επίσης, κοινά, ως vibrio του κρύου νερού.Ασθένεια του καλλιεργούμενου ατλαντικού σολομού με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος Vibrio , το οποίο είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 100C) και προκαλεί μυϊκό και μυοκαρδιακό εκφυλισμό.

ENFERMEDAD DE HITRA: Término común aplicado a la Vibriosis de agua dulce. Enfermedad que tiene un impacto económico importante sobre el cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a bajas temperaturas (<100C) que produce degeneración muscular y miocárdica.

ENFERMIDADE DE HITRA: Termo común aplicado á Vibriose de auga fria. Enfermidade que ten un impacto económico importante sobre o cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a baixas temperaturas (< 10 ºC) que produce dexeneración muscular e miocárdica. Hai dispoñibles tratamentos efectivos con vacinas.

HITRA BETEGSÉG: "Hidegvízi Vibrio" betegségként is ismert. A tenyésztett atlanti lazacok gazdasági szempontból fontos betegsége. Egy alacsony vízhőmérsékleten (100C alatt) aktív Vibrio faj okozza. Legfontosabb tünete a vázizomzat és a szívizom leépülése. Ma már léteznek ellene hatékony oltóanyagok.

HITRASYKE: Også svært ofte kalt kaldtvannsvibriose. Økonomisk viktig sykdom i oppdrett av Atlantisk laks, forårsaket av Vibrio salmonicida som er aktiv ved lave temperaturer (under 100C). Forårsaker nedbrytning av muskler, inkludert hjerte. Effektive vaksiner er tilgjengelige.

CHOROBA HITRA: Zwykle odnosi się także do "choroby zimnej wody”. Ważna ekonomicznie choroba hodowanego łososia atlantyckiego; powodowana jest przez specyficzny gatunek Vibrio, aktywny przy niskiej temperaturze (poniżej 100C), pociągający za sobą degenerację mięśni i mięśnia sercowego. Obecnie jest dostępne leczenie przy użyciu skutecznej szczepionki.

Soğuk su hastalığı: Genellikle soğuk su (vibrio) hastalığı olarak bahsedilir. Yetiştiriciliği yapılan atlantik salmonları için ekonomik olarak önemli bir hastalıktır. Düşük sıcaklıklarda (0-100 C) bazı vibrio türlerinin etken olduğu hastalık miocardial ve kaslarda bozulmalara sebep olur. Etkili aşı işlemleri mevcuttur.

Was this helpful?
Atteinte des muscles des poissons par une microsporidie.


BEKO DISEASE: Microsporean infection in fish muscles.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΜΠΕΚΟ: Μικροσποριακή μόλυνση των μυών των ψαριών.

ENFERMEDAD DE BEKO: Infección en músculos de peces por microesporídeos.

ENFERMIDADE DE BEKO: Infección en músculos de peixes por microesporidios.

BEKO-BETEGSÉG: A halak izmainak fertőződése a Microsporidia csoportba tartozó egysejtűekkel.

BEKO SYKDOM: Engelsk uttrykk for infeksjon i fiskemuskel forårsaket av mikrosporidier.

CHOROBA BEKO: Zakażenie mikrosporowe w mięśniach ryb.

Beko Hastalığı: Küçük sporlu mikroorganizmaların balık kaslarında yaptığı hastalık.

Was this helpful?
Se dit dune maladie naturellement transmise, par voie directe ou indirecte, entre individus.


COMMUNICABLE DISEASE: A disease that is naturally transmitted directly or indirectly from one individual to another; cf. contagious disease.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταδίδεται άμεσα ή έμμεσα από το ένα άτομο στο άλλο. Βλ. επίσης Λοιμώδης ασθένεια.

ENFERMEDAD DECLARABLE: Dícese de una enfermedad transmitida de manera natural, por vias directas o indirectas, entre individuos.

ENFERMIDADE COMUNICABLE / INFECCIOSA / TRANSMISIBLE: Enfermidade que se transmite directa ou indirectamente dun individuo a outro; cf. Enfermidade contaxiosa

RAGÁLYOS BETEGSÉG: Olyan betegség, amely természetes úton, közvetlenül vagy közvetetten átterjedhet egyik egyedről egy másikra, vö. járványos betegség.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som overfores naturlig mellom individer, direkte eller indirekte.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba, która w sposób naturalny jest bezpośrednio lub pośrednio przenoszona z jednego osobnika na innego; porównaj: choroba zaraźliwa.

BULAŞICI HASSTALIK: Bir hastalığın doğal yollarla direkt veya dolaylı yollarla bir bireyden diğer bir bireye bulaşması, deri hastalığı

Was this helpful?
Maladie transmise dun organisme à un autre par contact direct ou indirect. Une maladie peut être transmise sans être contagieuse quand lagent pathogène se sert uniquement, et par obligation, dun organisme en tant que vecteur.


CONTAGIOUS DISEASE: Disease transmitted from one animal to another by either direct or indirect contact. A disease is transmitted but not contagious when the pathogenic agent only makes obligatory use of a vector.

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταφέρεται από το ένα ζώο στο άλλο είτε με άμεση, είτε με έμμεση επαφή. Μια ασθένεια είναι μεταδοτική αλλά όχι λοιμώδης όταν ο παθογόνος παράγοντας μεταδίδεται υποχρεωτικά μέσω ενός φορέα.

ENFERMEDAD CONTAGIOSA: Enfermedad transmitida de organismo a otro por contacto directo o indirecto. Una enfermedad puede ser transmitida sin ser contagiosa, cuando el agente patógeno utiliza únicamente, y por obligación, un organismo como vector.

ENFERMIDADE CONTAXIOSA: Enfermidade transmitida dun organismo a outro mediante contacto directo ou indirecto. Unha enfermidade pode ser transmitida sen ser contaxiosa, cando o axente patóxeno só fai un uso obrigado deste como vector.

JÁRVÁNYOS BETEGSÉG: Egyik állatról a másikra közvetlen vagy közvetett kapcsolat útján átterjedő betegség. A betegség átterjed, de nem járványos, ha a kórokozó csak valamilyen vektor közvetítésével képes terjedni.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom overført fra et dyr til et annet enten ved direkte eller indirekte kontakt. En sykdom overføres men er ikke smittsom kun dersom et patogent agens (sykdomsfremkallende organisme) bruker en vektor obligatorisk.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba przenoszona z jednego zwierzęcia na drugie zarówno przez kontakt bezpośredni lub pośredni. Choroba jest przenoszona ale nie zaraźliwa, kiedy czynnik chorobowy wymaga tylko pośrednictwa bezwzględnego przenosiciela.

BULAŞICI HASTALIK: Bir hastalığın bir hayvandan herhangi birine direkt ve dolaylı yollardan iletilmesi, bulaşması. Taşınan hastalık hastalık etkeni zorunlu bir taşıyıcı kullanması gerektiği durumda bulaşıcı olmayabilir .

Was this helpful?
Maladie respiratoire des poissons juvéniles délevage (surtout les Salmonidés et Ictaluridés). Un complexe de facteurs environnementaux, physiologiques et bactériens sont impliqués dans la manifestation de cette maladie, qui apparaît le plus souvent au printemps pendant la période de croissance active des poissons maintenus à forte densité dans des eaux pauvres en oxygène et riches en ammoniaque. Les bactéries pathogènes sont des espèces, souvent non spécifiées de myxobactéries. Dans beaucoup de


BACTERIAL GILL DISEASE: A respiratory disease of juvenile hatchery-raised fish (primarily salmonids and ictalurids). An outbreak generally results from a complex of environmental, physiological and bacterial factors. The disease occurs most frequently in the springtime when the fish are actively growing and are crowded in waters of low oxygen and high ammonia. The bacteria involved are for the most part unspecified myxobacteria. Flexibacter columnaris has been implicated on several occasions. The disease is controlled

ΒΑΚΤΗΡIΑΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΒΡΑΓΧIΩΝ: Αναπνευστική ασθένεια των νεαρών ψαριών που προέρχονται από εκκολαπτήρια (κυρίως σολομοειδών και γατόψαρων). Ενα σύνολο περιβαλλοντικών φυσιολογικών και βακτηριακών παραγόντων προκαλεί την εκδήλωση της ασθένειας. Η ασθένεια εκδηλώνεται συχνότερα κατά την διάρκεια της άνοιξης, όταν τα ψάρια έχουν ενεργό ανάπτυξη και συνωστίζονται σε νερά με λίγο οξυγόνο και πολλή αμμωνία. Τα βακτήρια που την προκαλούν είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ανεξειδίκευτα μυξοβακτήρια. Σε πολλές περιπτώσεις έχει βρεθεί ό

ENFERMEDAD BACTERIANA DE BRANQUIAS: Enfermedad respiratoria de peces juveniles de cultivo (sobre todo Salmónidos e Ictalúridos). Un complejo de factores ambientales, fisiológicos y bacterianos están implicados en la manifestación de estas enfermedades, que aparece muy a menudo en primavera durante el periodo de crecimiento activo de peces mantenidos en gran densidad en agua pobres en oxígeno y ricos en amoníaco. Las bacterias patógenas involucradas son especies a menudo mixobacterias no específicas. En varios casos se ha identific

ENFERMIDADE BACTERIANA DE BRANQUIAS: Enfermidade respiratoria de peixes xuvenís de cultivo (sobre todo Salmónidos e Ictalúridos). Unha variedade de factores ambientais, fisiolóxicos e bacterianos están implicados na manifestación destas enfermidades, que aparece moi a miúdo en primavera durante o período de crecemento activo de peixes mantidos en grande densidade en augas pobres en osíxeno e ricas en amoníaco. As bacterias patóxenas involucradas son a miúdo mixobacterias non específicas. En varios casos identificouse Flexibacter co

BAKTERIÁLIS KOPOLTYÚBETEGSÉG: Fiatal, keltetőházban nevelt halak (elsősorban lazac- és harcsafélék) légzőszervi betegsége. Kialakulása különböző környezeti, élettani és bakteriális tényezők együttes hatásának eredménye. Leggyakrabban tavasszal jelenik meg, amikor a halak gyorsan növekednek, és nagy egyedsűrűségben tartják őket alacsony oxigén- és magas ammóniatartalmú vízben. A betegség kialakulásában szerepet játszó baktériumok nem azonosított myxobacterium-fajok. A Flexibacter columnaris fajt néhány esetben azonosították.

BAKTERIELL GJELLESYKDOM (BGD): En åndedrettssykdom på oppdrettet yngel (primært hos laksefisk og nordamerikanske maller). Utbrudd kommer som regel som et resultat av en sammenheng mellom miljømessige, fysiologiske og bakterielle faktorer. Sykdommen er mest hyppig om våren når fisken vokser fort og tettheten øker, med følge at oksygennivået synker mens ammoniakkonsentrasjonen øker i oppdrettsenheten. Bakteriene som er involvert er for det meste myxobakterier. Flexibacter columnaris har vært implisert ved flere anledninger. Sy

MYKSOBAKTERIOZA SKRZELI: Choroba aparatu oddechowego młodocianych ryb podchowanych w wylęgarni (przede wszystkim łososiowatych i sumów z rodzaju Ictalurus). Wybuch jej bywa na ogół wynikiem złożonego wpływu środowiska oraz czynników fizjologicznych i bakteryjnych. Najczęściej choroba występuje w okresie wiosennym, kiedy ryby szybko rosną i obsady są zagęszczone w wodzie o niskim natlenieniu i wysokiej zawartości amoniaku. Występujące tu bakterie są w większości niespecyficznymi miksobakteriami. Czasami bywa w to zamiesz

BAKTERİYEL SOLUNGAÇ HASTALIĞI: Juvenil kuluçkahane balıklarının (başlıca salmonidler ve iktaluritler) solunum hastalığı. Bakteriyel ve fiziksel faktörler ve çevresel karışıklık sonucu patlak verir. Hastalık sıklıkla bahar zamanı balıkların aktif olarak büyüdüğü ve kalabalıklaştığı düşük oksijen ve yüksek amonyaklı sularda ortaya çıkar. Bakteri çoğunlukla belirtilmemiş myxobakteri kısmını içerir. Flexibacter columnaris birçok durumda enfekte etmiştir. Hastalık dış antibiyotik uygulaması ve populasyon yoğunluğunun düşürülmesiyl

Was this helpful?
Se dit dun processus dans lequel la maladie est transmise par leau ou lair, ou par lintermédiaire dautres individus.


HORIZONTAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which the disease is transmitted through water/air or intermediate hosts to other individuals; cf. vertical transmission of disease.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μετάδοση μιας ασθένειας μέσω του νερού ή του αέρα ή ενδιάμεσων ξενιστών σε άλλα άτομα. Πρβ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN HORIZONTAL: Dícese de un proceso en el cual la enfermedad es transmitida por agua o aire, o mediante otros individuos; cf. enfermedad de transmisión vertical.

TRANSMISIÓN HORIZONTAL DE ENFERMIDADES: Proceso no cal unha enfermidade é transmitida por o auga ou o aire, ou mediante outros hospedadores intermediarios a outros individuos; o contrario da transmisión vertical de enfermidades.

HORIZONTÁLIS BETEGSÉGÁTADÁS: A betegségátadásnak az a típusa, amelynél a betegség levegőn vagy vízen keresztül, illetve köztigazdák vagy egyéb egyedek közvetítésével adódik át; vö: vertikális betegségátadás.

HORISONTAL SMITTEOVERFORING : Når sykdommer overføres til andre individer gjennom luft, vann eller mellomverter. Jfr. vertikal smitteoverføring.

POZIOME PRZENOSZENIE CHOROBY: Metoda przenoszenia choroby, w której czynnik chorobowy jest przenoszony na inne osobniki przez wodę/powietrze lub żywiciela pośredniego; porównaj: pionowe przenoszenie choroby.

Hastalığın yatay bulaşması: Hastalığın sudan, havadan veya konakçıdan diğer bireylere bulaşma şeklidir.

Was this helpful?
Abandon de létat de bien-être complet (physique ou social) dun organisme qui implique une série de symptômes et une étiologie bien définies et qui mène à la détérioration de son fonctionnement normal. Etat résultant de la dégénérescence graduelle de lhoméostasie.


DISEASE: A deviation from the state of complete physical or social well-being of an organism involving a well-defined set of symptoms and aetiology and leading to an impairment of its normal function; any state which results in a gradual degeneration of homeostasis.

ΑΣΘΕΝΕIΑ: Απόκλιση από την κατάσταση της πλήρους φυσικής ή κοινωνικής ευεξίας ενός οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει μια καλά καθορισμένη ομάδα συμπτωμάτων και αιτιολογία και που οδηγεί σε διαταραχή της ομαλής του λειτουργίας. Κάθε κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την βαθμιαία κατάρρευση της ομοιόστασης (βλ.λ.).

ENFERMEDAD: Abandono del estado de bienestar completo (físico y social) de un organismo que implica una serie de síntomas y una etiología bien definidas y que lleva al deterioro de su funcionamiento normal. Estado que resulta de la degeneración gradual de la homeostasis.

ENFERMIDADE: Desviación do estado de benestar físico ou social dun organismo que inclúa unha serie de síntomas e etioloxía ben definidos e que leven á deterioración do seu funcionamento normal. Estado que resulta da dexeneración gradual da homeostase.

BETEGSÉG: Egy szervezet teljes fizikai és szociális jólététől való eltérése, amely bizonyos tünetekkel és kóroktannal jellemezhető és a normális funkciók zavaraihoz vezet; minden olyan állapot, amely a homeosztázis fokozatos degenerációját eredményezi.

SYKDOM: Et avvik fra fullstendig fysisk eller sosialt velvære hos en organisme. Omfatter et veldefinert sett av symptomer, som fører til svekkelse av normale funksjoner. Enhver tilstand som medfører gradvis degenerering av homeostase.

CHOROBA: Odchylenie od dobrego stanu fizycznego lub socjalnego funkcjonowania organizmu wyrażające się dokładnie określonym zestawem objawów i etiologii, prowadzące do upośledzenia jego prawidłowych funkcji; każdy stan, który wpływa na stopniową degenerację homeostazy (równowagi środowiska wewnętrznego organizmu).

HASTALIK: İyi durumdaki sosyal bir organizmadan ya da fiziksel durumdan sapma. İç dengenin dejenerasyona uğraması durumu.

Was this helpful?
Une maladie qui doit être déclarée aux autorités compétentes (cest-à-dire le commissariat, le ministère ou ses délégués). Des listes des maladies à déclarer sont tenues par plusieurs pays; les plus graves peuvent nécessiter lisolement ou léradication. Certaines maladies figurent sur les listes dun pays dans lequel elles ne se manifestent pas.


NOTIFIABLE DISEASE: A disease which, when first identified, must be reported to the appropriate authority (i.e. the Police, Government Departments, or their delegated bodies). Notifiable diseases are listed by various countries; the more serious of these may need some form of containment or eradication. Diseases may be listed in countries where they no longer exist.

ΔΗΛΩΤΕΑ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Ασθένεια, η οποία μόλις εντοπίζεται πρέπει να δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία, κυβερνητικά όργανα, ή τα εντεταλμένα τους όργανα). Κατάλογοι τέτοιων ασθενειών υπάρχουν σε διάφορες χώρες, είναι σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται μέτρα για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωσή τους. Μια ασθένεια ενδέχεται να θεωρείται δηλωτέα σε μια χώρα, χωρίς να έχει ποτέ εμφανισθεί στην χώρα αυτή.

ENFERMEDAD A DECLARAR: Enfermedad que debe ser declarada a las autoridades competentes (es decir, comisaría, ministerio o sus delegados). Las enfermedades a declarar están reguladas en varios países; las más graves pueden necesitar el aislamiento o la erradicación. Algunas enfermedades figuran incluso en las listas de algunos países en los cuales no se manifiestan nunca.

ENFERMIDADE A DECLARAR: Enfermidade que debe ser declarada ás autoridades competentes (é dicir, comisaría, ministerio ou ás súas delegacións). As enfermidades a declarar están reguladas en varios países; as máis graves poden necesitar o illamento ou a erradicación. Algunhas enfermidades poden figurar mesmo nas listas dalgúns países nos cales xa non están presentes.

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ ESŐ BETEGSÉG: Olyan betegség, amelyet azonosítása után jelenteni kell az illetékes hatóságnak (pl. rendőrség, kormányhivatalok és kirendeltségeik). A bejelententendő betegségek országonként eltérők; ezek közül a súlyosabbakat valamilyen elzárási vagy megsemmisítési eljárásnak kell alávetni. Bizonyos országokban olyan betegségek is bejelentendők lehetnek, amelyek az adott országban már nem fordulnak elő.

MELDEPLIKTIG SYKDOM: Sykdom som det må meldes ifra om til myndigheten dersom den påvises. Meldepliktige sykdommer er notert i mange land. De alvorligste sykdommene krever en form for avgrensing eller nedslakting. Sykdommer kan være notert som meldepliktige i land der de ikke lenger eksisterer.

CHOROBA PODLEGAJĄCA ZGŁOSZENIU: Choroba po raz pierwszy zidentyfikowana, musi być zgłoszona do odpowiedniego urzędu (tj. policji, inspekcji sanitarnej, odpowiedniego departamentu rządowego lub ich przedstawicielstw terenowych). Choroby podlegające zgłoszeniu są podawane przez różne państwa do wiadomości; poważniejsze z nich mogą wymagać podjęcia pewnych działań zapobiegających ich ekspansji lub je eliminujące.

BELİRLİ HASTALIK: İlk olarak yetkili otoriteler tarafından belirlenmesi gereken bir hastalık. Haber verilen hastalık bir çok ülkede kayıt altına lınır. Bu ciddi bir şekilde yapılmalı ve hemen kontrol altına alınmalı ya da yok edilmeli. Uzun süre görülmeyen ülkelerde hastalık listelenmeli.

Was this helpful?
Elément nutritif essentiel, métal dun blanc légèrement argenté, qui se ternit facilement à lair, et brûle dune flamme blanche et intense pour donner de loxyde de magnésium.


MAGNESIUM (Mg): An essential macro-nutrient a light silvery white metallic element (that tarnishes easily in air) and burns with an intense white flame to magnesium oxide.

ΜΑΝΓΗΣΙΟ: Βασικό μακροθρεπτικό ασημόλευκο μεταλλικό συστατικό το οποίο οξειδώνεται στον αέρα εύκολα, καίγεται με μια έντονη λευκή φλόγα και μετατρέπεται σε οξείδιο του μαγνησίου.

MAGNESIO (Mg): Un macronutriente esencial, un elemento metálico blanco ligeramente plateado (que se empaña fácilmente al aire) y arde con una intensa llama blanca convirtiéndose a óxido de magnesio.

MAGNESIO (Mg): Un macronutriente esencial, un elemento metálico branco lixeiramente prateado (que se embaza doadamente ao aire) e arde cunha intensa lapa branca converténdose a óxido de magnesio.

MAGNÉZIUM (Mg): Esszenciális makrotápanyag, világos ezüstfehér színű fémes elem (levegőn könnyen megfakul), amely intenzív fehér lánggal magnézium-oxiddá ég el.

MAGNESIUM: Et essensielt makronæringsstoff; lett, sølvhvitt metallisk grunnstoff (som anløper fort i luft) som brenner med en intens hvit flamme til magnesiumoksid.

MAGNEZ (Mg): Niezbędny makroelement, lekko srebrzysto-biały pierwiastek metaliczny, który łatwo czernieje na powietrzu a zapalony płonie intensywnym białym płomieniem tworząc tlenek magnezu.

MAGNESYUM (Mg): Hafif gümüşi beyaz temel makro-nütrient metalik element (havada kolaylıkla paslanır) ve yoğun beyaz bir alev ile magnezyum okside yanar.

Was this helpful?
Grande plante macroscopique; se dit souvent pour décrire les grandes algues telles que les laminaires.


MACROPHYTE: A large macroscopic plant, used especially of aquatic forms such as kelp, and tall plants such as sea grasses.

ΜΑΚΡΟΦΥΤΟ: Μεγάλο μακροσκοπικό φυτό. Όρος που χρησιμοποιείται κυρίως γιά υδρόβιες μορφές όπως τα Λαμιναριοειδή και ανώτερα φυτά.

MACRÓFITO: Gran planta macroscópica; se usa a menudo para describir grandes algas tales como la laminarias.

MACRÓFITO: Planta macroscópica; o termo úsase a miúdo para grandes algas tales como laminarias ou plantas mariñas como as posidonias.

MAKROFITON: Nagyméretű növény. Főleg vízinövényeket, például hínár- és tengeri fűféléket jelöl.

MAKROFYTT: Stor makroskopisk plante, brukt spesielt om akvatiske former som tare og høye planter som sjøgress.

MAKROFITY: Duże rośliny makroskopowe, których nazwa jest stosowana głównie do roślinności wodnej, takiej jak brunatnice i wysokie rośliny, jak np. trawa morska, a w stawach i jeziorach m.in. trzcina oraz pałka wąsko- i szerokolistna.

MAKROFİT: Deniz otları gibi uzun bitkiler ve özellikle bir çeşit deniz algi gibi akuatik formları için kullanılan makroskobik büyük bir bitki.

Was this helpful?
Cellule phagocyte appartenant au système réticuloendothélial. Chez les poissons, le macrophage semble être la principale cellule phagocyte associée à linflammation.


MACROPHAGE: A phagocytic cell belonging to the reticuloendothelial system. This is apparently the major phagocytic cell in fish inflammation.

ΜΑΚΡΟΦΑΓΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Φαγοκύτταρο που ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Εμφανώς αυτό είναι το κύριο φαγοκύτταρο στην φλεγμονή των ιχθύων.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertenece al sistema retículoendotelial. En peces, el macrófago parece ser la principal célula asociada a la inflamación.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertence ao sistema retículoendotelial. O macrófago parece ser a principal célula fagocítica asociada á inflamación en peixes.

MAKROFÁG: A retikulo-endoteliális rendszerhez tartozó fagocitáló sejt. A gyulladásos reakciók legfontosabb fagocitáló sejtje.

MAKROFAG: Fagocyterende celle tilhorende det retikuloendotele systemet. Trolig den viktigste fagocyterende cellen ved betennelse hos fisk.

MAKROFAG: Fagocytarna komórka należąca do systemu siateczkowo-śródbłonkowego. Najwidoczniej jest to główna komórka fagocytarna w zapaleniu u ryb.

MAKROFAJ: Retiküloendotelyal sisteme ait olan fagositik bir hücre, bu balıkların inflmasyonundan (yangı, iltihap) açık bir şekilde majof fagositik hücredir.

Was this helpful?
Se nourrisant de particules de taille relativement importante.


MACROPHAGOUS: Feeding on relatively large particles of food.

ΜΑΚΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με σχετικά μεγάλα τεμάχια τροφής. Πρβ. μικροφάγος.

MACRÓFAGO (adj.): Que se alimentan de partículas de talla relativamente importante.

MACRÓFAGO (adx.): Que se alimenta de partículas de alimento de relativo gran tamaño.

MAKRO-FÁG: Nagyméretű szemcsékből álló táplálékot fogyasztó.

MAKROFAG (evne til fagocytose): Spiser relativt store partikler, jfr. mikrofag.

MAKROFAGOWY: Odżywiający się stosunkowo dużymi cząsteczkami pokarmu; porównaj: mikrofagowy.

MAKROFAJ FORMLAR: Nispeten iri parçalar halindeki besinlerle beslenen formlar,

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES