AMC LIMITED

Ω

Σωλήνας που οδηγεί από την ωοθήκη στο εξωτερικό του σώματος, μέσω του οποίου αποβάλλονται τα ώριμα αυγά.


OVIDUCT: A tube leading from the ovary to the exterior via which the mature ova are expelled.

OVIDUCTE: Conduit reliant lovaire à lextérieur par lequel loeuf mature est expulsé.

OVIDUCTO: Conducto que liga el ovario con el exterior y por el cual se expulsan los huevos.

OVIDUCTO: Conduto que liga o ovario co exterior e polo cal se expulsan os óvulos maduros.

PETEVEZETÉK: A petefészekből a külvilágba vezető cső, amelyen keresztül az érett peték (ikrák) kiürülnek.

OVIDUKT (EGGLEDER): Kanal som leder fra ovarium til utsiden, som de modne eggene skilles ut gjennom.

JAJOWÓD: Rurka prowadząca z jajnika na zewnątrz ciała, przez którą dojrzałe jaja są wyrzucane.

OVİDUKT: Olgunlaşmış yumurtaların atıldığı ovaryumdan başlayıp dış geçite kadar devam eden tüp.

Was this helpful?
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με μακρές αλυσίδες που έχουν τον πρώτο διπλό δεσμό στο τρίτο άτομο άνθρακα. Αποτελούν ουσιώδη συστατικά στην δίαιτα πολλών θαλάσσιων ψαριών γιά άριστη ανάπτυξη και επιβίωση.


OMEGA-3-FATTY ACID: Long chain polyunsaturated fatty acids have the first double bond at the third Carbon. These fatty acids are essential constituents in the diets of many marine fish species for optimal development and survival.

ACIDE GRAS EN SERIE OMEGA-3: Chaine longue dacides gras polyensatures à double liaison avec le Carbone (3). Ces acides gras sont les constituents essentiels des régimes de beaucoup despèces de poissons marins pour leur développement optimum et leur survie.

ÁCIDO GRASO EN SERIE OMEGA-3: Larga cadena de ácidos grasos poli-insaturados cuyo primer doble enlace está en el tercer carbono. Estos ácidos grasos son constituyentes esenciales de la dieta para el desarrollo óptimo y supervivencia de muchas especies de peces marinos.

ÁCIDO GRAXO OMEGA-3: Acidos graxos poliinsaturados de cadea longa co primeiro dobre enlace no terceiro carbono. Estes ácidos graxos son constituíntes esenciais da dieta para o óptimo desenvolvemento e supervivencia de moitas especies de peixes mariños.

OMEGA-3 ZSÍRSAV: Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak, amelyeknél az első kettős kötés a harmadik szénatomnál van. Ezek a zsírsavak sok tengeri halfaj optimális fejlőséséhez és megmaradásához nélkülözhetetlenek.

OMEGA-3-FETTSYRER: Langkjedete flerumettede fettsyrer som har første dobbeltbinding mellom 3. og 4. karbonatom talt fra metyl-enden. Disse fettsyrene er essensielle bestandeler i fôr for mange marine arter av fisk for optimal utvikling og overlevelse.

KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3: Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe mające pierwsze podwójne wiązanie przy trzecim węglu. Dla optymalnego rozwoju i przeżywalności stanowią one niezbędny składnik diet wielu gatunków ryb morskich.

Omega-3 yağ asidi: Üçüncü karbonunda cift bağa sahip uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri. Bu yağ asitleri bir çok deniz balığı türlerinin optimum gelişimi ve hayatlarının devamı için dietlerinin esansiyel elemanıdır.

Was this helpful?
Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία γονιμοποιούνται εντός του σώματος, αλλά η απελευθέρωσή τους πραγματοποιείται μετά την εκκόλαψη (π.χ. σκυλόψαρο)


OVOVIVIPAROUS: Producing eggs that are fertilized inside the body, though expulsion may occur prior to hatching, as in dogfish.

OVOVIVIPARE: Se dit des animaux qui produisent des oeufs fécondés dans le corps. Ces oeufs peuvent éclore avant lexpulsion, par exemple la roussette.

OVOVIVÍPARO: Dícese de animales que producen huevos fecundados en el cuerpo. Estos huevos pueden eclosionar antes de la expulsión; por ejemplo, el cazón.

OVOVIVÍPARO: Dise de animais que producen ovos que son fecundados no corpo, aínda que a expulsión pode acontecer antes da eclosión como pasa no cazón.

IKRASZÜLŐ (OVOVIVIPAR): Olyan állatok, amelyek a testükön belül megtermékenyített petéket (ikrákat) raknak. A kilökődés a kikelés előtt is bekövetkezhet, mint pl. a macskacápáknál.

OVOVIVIPARE: Produserer egg som befruktes inni kroppen, eggende kan støtes ut før klekking (f.eks. rødhai).

JAJOŻYWORODNE: Wytwarzające jaja, które są zapłodnione wewnątrz ciała, chociaż wydalanie może występować przed wylęganiem, jak np. u kolenia (Squalus acanthias).

OVOVİVİPAR: Köpek balıklarında olduğu gibi, yumurtadan çıkmanın atılma esnasında gerçekleştiği, vücut içerisinde döllenen yumurta üretenler.

Was this helpful?
Το φυλετικό όργανο που παράγει αυγό ή αυγά σε έναν θηλυκό οργανισμό.


OVARY: The sex organ which produces the egg or eggs in a female organism.

OVAIRE: Organe sexuel qui produit les ovules ou les oeufs dans un organisme femelle.

OVARIO: Órgano sexual que produce óvulos o huevos en un organismo femenino.

OVARIO: Órgano sexual que produce óvulos ou ovos nun organismo feminino.

PETEFÉSZEK: Nőnemű szervezetekben a petét vagy petéket termelő nemi szerv.

OVARIUM: Eggstokk, hunnlig kjønnskjertel.

JAJNIK: Narząd płciowy, który produkuje jajo lub jaja w organizmie samicy.

Yumurtalık: İçerisinde yumurta veya yumurtaların üretildiği dişi üreme organı.

Was this helpful?
Η αποκόλληση ενός ώριμου αυγού από τον περιβάλλοντα ιστό, το ωοθυλάκιο.


OVULATION: The expulsion of a mature egg out of the surrounding tissue, the follicle.

OVULATION: Expulsion dun oeuf mature hors du tissu qui lentoure (la follicule).

OVULACIÓN: Expulsión de huevo maduro fuera del tejido que lo rodea (Folículo).

OVULACIÓN: Expulsión de ovo maduro fóra do tecido que o rodea (Folículo).

OVULÁCIÓ: Az érett petesejt kilökődése a környező szövetből (tüszőből).

OVULERING: Utstøtning av modne egg fra det omgivende vevet, follikelen.

OWULACJA: Wydalanie dojrzałego jaja z otaczającej tkanki, tj. pęcherzyka jajnika.

OVULASYON: Olgun yumurtanın bağ dokusundan dışarıya atılması, folikül.

Was this helpful?
Ζώα που γεννούν αυγά μάλλον παρά ζωντανά μικρά. Πρβλ. Ζωοτόκος.


OVIPAROUS: Animals which lay eggs rather than give birth to live young; cf. viviparous.

OVIPARE: Se dit des organismes qui pondent des œufs.

OVÍPARO: Dícese de organismos que depositan huevos.

OVÍPARO: Dise de organismos que poñen ovos, en lugar de dar a luz xuvenís vivos; cf. vivíparo.

PETERAKÓ (OVIPAR): Olyan állatok, amelyek petékkel szaporodnak, és nem szülnek élő, fiatal egyedeket, vö. elevenszülő.

OVIPARE (EGGLEGGENDE): Dyr som legger egg isteden for å føde levende unger. Jfr. vivipare (levendefødende).

JAJORODNY: Zwierzęta składające jaja, a nie rodzące żywe młode osobniki; porównaj: żyworodny.

OVİPAR: Neslinin devamı için doğum yapma yerine yumurta bırakan hayvanlar; zıt. vivipar.

Was this helpful?
(Εμβρυολογία) Η διαδικασία της πρώτης μειωτικής διαίρεσης και μετακίνησης του πυρήνα προς τον ζωϊκό πόλο, μέχρι την ρήξη του βλαστικού κυστιδίου στα μετα-βιτελλογενετικά αυγά (επομένως μετά την ολοκλήρωση της βιτελλογένεσης).


MATURATION: In embryology: the process of first meiotic cleavage and migration of the nucleus towards the animal pole, until germinal vesicle breakdown in post-vitellogenic eggs (hence, after completion of vitellogenesis).

MATURATION: En embryologie: processus conduisant de la première division méiotique et à la migration du noyau vers le pôle animal, jusquà la dégradation de la vésicule germinale dans les oeufs post-vittélogéniques (donc, après lachèvement de la vittelogenèse).

M ADURACIÓN: En embriología, proceso entre la primera división meiótica, la migración del núcleo hacia el polo animal y la degradación de la vesícula germinal en el huevo postvitelino (por lo tanto, después de completar la vitelogénesis).

MADURACIÓN: En embrioloxía, proceso que acontece entre a primeira división meiótica, a migración do núcleo cara ao polo animal e a degradación da vesícula xerminal no ovo postviteloxénico (polo tanto, tras completar a viteloxénese).

ÉRÉS: Embriológiában: az első meiotikus osztódás lezajlása és a sejtmag vándorlása az animális pólus felé, a germinális hólyagok felbomlásáig a vitellogenezis utáni petékben (a vitellogenezis befejeződése után).

MODNING: I embryologi: Prosessen for første meiotiske deling og vandring av kjernen mot den animalske pol, frem til nedbrytning av kjernemembranen i postvitellogene egg (etter fullføring av vitellogenese).

DOJRZEWANIE: W embriologii: proces pierwszego mejotycznego bruzdkowania i migracji jądra w kierunku bieguna twórczego (animalny), aż do rozpadu pęcherzyka zarodkowego w jajach post-witellogenicznych (stąd "po zakończeniu witellogenezy").

OLGUNLAŞMA: Embriyolojide ilk mayoz bölünme aşaması ve tohum kesesinin post vitellogenic yumurtalar içinde parçalanmasına kadar nükleusların kutuplara doğru göçü, (dolayısıyla, vitellogenesis tamamlanmasından sonra)

Was this helpful?
Το τελευταίο στάδιο των πλαγκτονικών προνυμφών ασπονδύλων πριν την εγκατάσταση στον πυθμένα.


STRAIGHT-HINGE LARVAE: The last planktonic larval stage of shellfish prior to settlement .

LARVE A CHARNIERE DROITE: Le dernier stade de développement des larves planctonique des mollusques bivalves avant leur fixation au susbstrat.

LARVA A CHARNELA RECTA: El último estado del desarrollo de larvas planctónicas de molusco bivalvos antes de su fijación al substrato.

LARVA D: A última fase planctónica do desenvolvemento larvario de molusco bivalvos antes da súa fixación ao substrato.

EGYENES ZÁRÓIZMÚ LÁRVA: A kagylók utolsó lebegő lárvaalakja a megtelepedés előtt.

STRAIGHT-HINGE LARVE: Siste frittlevende larvestadium hos skalldyr før de bunnslår.

WCZESNE STADIUM LARWY WENIGER : Wczesna postać rozwojowa ostatniego planktonowego stadium larwalnego małży przed osiedleniem się.

OLGUNLAŞMA: Embriyolojide ilk mayoz bölünme aşaması ve tohum kesesinin post vitellogenic yumurtalar içinde parçalanmasına kadar nükleusların kutuplara doğru göçü, (dolayısıyla, vitellogenesis tamamlanmasından sonra)

Was this helpful?
Η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί διατηρούν στο σώμα τους σταθερή συγκέντρωση διαλελυμένων ουσιών. Η διατήρηση της ωσμωτικής πίεσης εκατέρωθεν μιάς ημιπερατής μεμβράνης, δηλαδή η ωσμωτική ισορροπία.


OSMOREGULATION: The process by which organisms maintain a stable solute concentration. The maintenance of osmotic pressure on each side of a semipermeable membrane, i.e. osmotic balance.

OSMOREGULATION: Processus par lequel un organisme maintien une concentration stable délectrolytes. Le maintien dune pression osmotique de chaque côté dune membrane semiperméable; cest à dire un équilibre osmotique.

OSMOREGULACIÓN : Proceso por el cual un organismo mantiene una concentración estable de electrolitos. Mantenimiento de presión osmótica a cada lado de una membrana semipermeable; es decir equilibrio osmótico.

OSMORREGULACIÓN: Proceso polo cal un organismo mantén unha concentración estable de electrólitos. Mantemento da presión osmótica a cada lado dunha membrana semipermeable, é dicir, equilibrio osmótico.

OZMOREGULÁCIÓ: Az a folyamat, amellyel a szervezetek fenntartják az oldatok megfelelő koncentrációját. Az ozmotikus nyomás fenntartása egy féligáteresztő hártya mindkét oldalán. Úm. ozmotikus egyensúly.

OSMOREGULERING: Prosessen der en organisme opprettholder stabil konsentrasjon av oppløste stoffer. Opprettholdelse av osmotisk trykk på hver side av en semipermeabel membran, dvs osmotisk balanse.

OSMOREGULACJA: Proces, w którym organizmy utrzymują stabilną koncentrację substancji rozpuszczonych. Utrzymywanie ciśnienia osmotycznego po każdej stronie półprzepuszczalnej błony, tj. utrzymywanie równowagi osmotycznej.

OZMOREGULASYON: Organizmaların stabil çözünmüş konsantrasyonu sürdürme işlemi. Ozmotik basıncın geçirgen zarın her iki tarafında sürdürülmesi, i.e. ozmatik balans.

Was this helpful?
Διάχυση ενός διαλύτη μέσω μιάς ημιπερατής μεμβράνης από την περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης διαλελυμένης ουσίας στην περιοχή υψηλής συγκέντρωσης. Η ώσμωση θα συνεχιστεί μέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων.


OSMOSIS: Diffusion of a solvent through a semipermeable membrane from a region of low solute concentration to one of high solute concentration, thereby diluting the latter. Osmosis will continue until the concentrations of the two solutions are equalized.

OSMOSE: Passage dun solvant à travers une membrane semi-perméable qui sépare deux solutions de concentrations différentes, jusquà ce que les concentrations des deux solutions séquilibrent.

ÓSMOSIS: Paso de una solución a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de concentraciones diferentes, hasta el equilibrio de concentración entre las dos soluciones.

OSMOSE: Paso dunha solución a través dunha membrana semipermeable dende a zona de menor concentración de soluto á de alta concentración de soluto, diluíndo polo tanto esta última. O proceso de osmose continuará ata o equilibrio de concentración entre as dúas solucións.

OZMÓZIS: Az oldószer átáramlása egy féligáteresztő hártyán keresztül az alacsonyabb koncentráció felől a magasabb felé, amely miatt az utóbbi oldat felhígul. Az ozmózis addig folytatódik, amíg a két oldat koncentrációja egyenlő nem lesz.

OSMOSE: Diffusjon av et løst stoff gjennom en semipermeabel membran fra et område med lav konsentrasjon av løste stoffer til et område med høy konsentrasjon av løste stoffer, for på denne måten å vanne ut sistnevnte. Osmosen vil fortsette helt til det osmotiske trykket er likt på begge sider av membranen.

OSMOZA: Dyfuzja rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną błonę z rejonu o mniejszej koncentracji substancji rozpuszczonej do rejonu o większej jego koncentracji, skutkiem tego rozcieńczają tę ostatnią. Osmoza będzie kontynuowana do momentu, aż koncentracje obu roztworów zostaną zrównoważone.

OSMOZ: Yüksek çözelti konsantrasyonundan düşük çözelti konsantrasyonundan yarı geçirgen zar vasıtasıyla çözgenin difüzyonu, Dolayısıyla sonrasında seyrelme. Osmoz İki çözeltinin konsantrasyonu eşit hale gelene kadar devam edecektir.

Was this helpful?
Η πίεση που απαιτείται γιά να εμποδίσει την ροή του νερού από ένα διάλυμα με χαμηλή συγκέντρωση προς ένα διάλυμα με υψηλότερη συγκέντρωση μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης που διαχωρίζει τα δύο διαλύματα. Η πίεση που ασκείται από τα διαλύματα σε κάθε πλευρά της ημιπερατής μεμβράνης.


OSMOTIC PRESSURE: The pressure needed to prevent water from flowing into a more concentrated solution from a less concentrated one across a semipermeable membrane. The physical pressure exerted by solutions on each side of a semipermeable membrane.

PRESSION OSMOTIQUE: La pression nécessaire pour empêcher le flux deau à travers une membrane semiperméable à partir dune solution peu concentrée vers une solution de concentration plus importante. La pression physique exercée par des solutions de chaque côté dune membrane semiperméable.

PRESIÓN OSMÓTICA: Presión necesaria para impedir el flujo de agua a través una membrana semipermeable a partir de una solución poco concentrada hacia una solución de concentración más importante. La presión física ejercida por soluciones de cada lado de una membrana semipermeable.

PRESIÓN OSMÓTICA: Presión necesaria para impedir o fluxo de auga a través unha membrana semipermeable a partir dunha solución pouco concentrada cara a unha solución de concentración máis importante. A presión física exercida por solucións de cada lado dunha membrana semipermeable.

OZMOTIKUS NYOMÁS: Az a nyomás, amely megakadályozza a víz áramlását egy hígabb oldatból egy töményebbe, egy féligáteresztő hártyán keresztül. A féligáteresztő hártya két oldalán lévő oldatok által kifejtett nyomás.

OSMOTISK TRYKK: Trykket som trengs for å hindre vann i å strømme fra et områden med lav konsentrasjon av løste stoffer gjennom en semipermeabel membran og inn i et område med høy konsentrasjon av løste stoffer. Det fysiske trykket som utøves av løsninger på hver side av en semipermeabel membran.

CIŚNIENIE OSMOTYCZNE: Ciśnienie potrzebne do zapobieżenia przepływowi wody przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o mniejszej koncentracji do roztworu o większej koncentracji. Ciśnienie fizyczne wywierane przez roztwory na każdą stronę błony półprzepuszczalnej.

OZMOTİK BASINÇ: Suyun geçirgen bir zardan konsantresi düşük eriyikten konsantresi yoğun eriyiğe doğru akışını engellemek için gerekli olan basınç. Bir geçirgen zarın her iki tarafında eriyiklerle uygulanan fiziksel basınç.

Was this helpful?
Τρία αποτιτανωμένα σωματίδια στο έσω ους. Οι συγκεντρικοί αυξητικοί δακτύλιοι του μεγαλύτερου ωτόλιθου στο ασκίδιο συχνά χρησιμοποιούνται γιά την εκτίμηση της ηλικίας του ψαριού στην εύκρατη ζώνη.


OTOLITHS: Three calcified structures within the inner ear. The concentric growth rings of the largest otolith in the sacculus are often used to estimate the age of the fish, in temperate waters.

OTOLITHES: Trois structures calcifiées dans lutricule, saccule et lagéna de loreille interne. Les stries concentriques de la plus grande de ces otolithes, dans la saccule, sont parfois utilisées afin de déterminer lâge dun poisson.

OTOLITOS: Tres estructuras calcificadas en el utrículo, sáculo y lagena del oído interno. Los anillos concéntricos del más grande de estos otolitos (sáculo) son a veces utilizados para determinar la edad de un pez.

OTÓLITOS: Tres estruturas calcificadas do oído interno: utrículo, sáculo e lagena. Os aneis concéntricos do máis grande destes otólitos (sáculo) son ás veces utilizados para determinar a idade dun peixe.

OTOLIT: A belső fülben lévő három elmeszesedett szerv. A legnagyobb otolit koncentrikus növekedési gyűrűi alkalmasak a mérsékelt égövi halak életkorának becslésére.

OTOLITTER: Ørestener, tre kalkstrukturer i det indre øret. Ligger over grupper av sanseceller. Brukes for registrering av likevekt. Vekstringer på Sacculus (størst) brukes ofte til å aldersbestemme fisk.

OTOLITY: Trzy zwapniałe struktury w uchu wewnętrznym. W wodach umiarkowanych rosnące koncentrycznie pierścienie największego otolitu w woreczku są często używane do oceny wieku ryb.

OTOLİTLER: İç kulaktaki üç kalkerli yapı. Ilıman sularda yaşayan balıkların sakkulustaki en büyük otolitinin konsantrik büyüme halkaları genellikle yaşın tahmininde kullanılır.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES