AMC LIMITED

Τ

Λεμφοειδές κύτταρο, η ανάπτυξη του οποίου εξαρτάται από την παρουσία του θύμου αδένα. Υπεύθυνο για την ανοσία των κυττάρων.


T-CELL: A lymphoid cell whose development depends on the presence of the thymus; responsible for cell-mediated immunity.

LYMPHOCYTE T: Un lymphocyte dont la maturation est dépendante de la présence du thymus; responsable de la réponse immunitaire cellulaire.

LINFOCITO T: Linfocito cuya maduración es dependiente de la presencia del timo; responsable de la respuesta inmunitaria celular.

LINFOCITO T: Linfocito o desenvolvemento do cal depende da presenza do engano; responsable da resposta inmunitaria celular.

T-SEJT: Olyan limfoid sejt, amelynek fejlődése a csecsemőmirigy jelenlététől függ; a sejtközvetített immunválaszért felelős.

LYMFOCYTT T-CELLE: Thymus-transformert lymfocytt, som primært er ansvarlig for cellebundet (cellulær) immunitet.

KOMÓRKI T: Komórka limfoidalna, której rozwój zależy od obecności grasicy; odpowiedzialna za odporność komórkową.

T hücresi: Gelişimi thymusun var olmasına bağlı olna lenfoyid hücre olup, hücreye bağlı bağışıklıktan sorumludur.

Was this helpful?
Με οσμή ή γεύση παρόμοια με δύσοσμου πολυκαιρισμένου λίπους.


RANCID: Smelling or tasting of rank stale fat; term used to describe food that is unfit for consumption.

RANCE: Un goût et odeur de gras ranci; impropre à la consommation.

RANCIO: Gusto y olor de grasa rancio; malo para el consumo.

RANCIO: Gusto e olor de graxa rancia; termo usado para describir un penso que é non apto para o consumo.

AVAS: Romlott zsírok szagát vagy ízét árasztó; általában a fogyasztásra alkalmatlan ételt jelenti.

HARSK: Lukt eller smak av oksidert fett. Betegnelse som brukes om mat som ikke er egnet til konsumpsjon.

ZJEŁCZAŁY: Tłuszcz zjełczały o stęchłej woni bądź smaku; określenie używane do opisania pożywienia, które jest niezdatne do spożycia.

EKŞİME: Tadın ya da kokunun bozulması; tüketim için uygun olmayan yiyeceği tanımlarken kullanılan bir terimdir.

Was this helpful?
Κοινός μή ειδικός όρος για διάφορους παρασιτικούς Κεστώδεις που φέρουν μεταμέρεια.


TAPE WORM: Common non-specific term for various segmented parasitic flatworms of the Class Cestoda.

VER SOLITAIRE: Terme non-spécifique dusage courant décrivant un nombre de vers parasites de la classe des Cestodes.

GUSANO SOLITARIO: Término no específico pero común que describe el nombre gusanos parásitos de la clase de cestodos.

TENIA / SOLITARIA: Termo inespecífico empregado para varios vermes parasitos planos (platelmintos) da Clase Cestodos.

GALANDFÉREG: A Cestoda osztályba tartozó élősködő életmódú, szelvényezett laposférgek köznyelvi elnevezése.

BENDELMARK: Vanlig uspesifikk betegnelse for ulike segmenterte parasittiske flatmarker tilhørende klasse Cestoda.

TASIEMIEC: Zwykle niespecyficzna nazwa różnych członowanych pasożytniczych tasiemców klasy Cestoda.

Tenya: Cestoda(Yassı kurtlar) sınıfının segmentli değişik parazitik yassı solucanları için kullanılan spesifik olmayan bir terimdir.

Was this helpful?
Συσκευή που διανέμει σβώλους τροφής όταν ενεργοποιείται από το ψάρι. Πολλά είδη ψαριών εκπαιδεύονται στην χρήση των συσκευών αυτών.


SELF-FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DALIMENTS: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE ALIMENTOS: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ALIMENTADOR DE DEMANDA: Dispositivo que distribúe os gránulos alimentarios despois da súa activación polos peixes mesmos. Moitas especies de peixes poden ser adestrados no uso deste tipo de aparato. Chamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estes dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ÖNETETŐ: Olyan készülék, amely a hallal történő érintkezés hatására tápszemcséket bocsát ki. Több halfajt is be lehet tanítani az önetetők használatára. Gyakran ingás etetőnek is nevezik, mivel legtöbbször egy ingával lehet őket működésbe hozni.

SELVFÔRER: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

KARMNIK/PODAJNIK SAMOCZYNNY: Urządzenie, które wydaje pasze granulowane, a uruchamiane jest poprzez kontakt z rybą. Wiele gatunków ryb może być przyuczona do wykorzystywaniu tych karmników. Dotyczy to również karmników "na żądanie" lub "wahadłowych", które są zwykle uruchamiane przez ryby za pomocą wahadła.

OTOMATİK BESLEYİCİ: Balığın temas etmesiyle hareket eden ve pelet yemleri dağıtan alet. Pek çok balık türü için bu besleyiciler kullanılabilir. Talep besleyici veya sarkaç besleyici olarak da adlandırılmaktadır. Bu besleyiciler genelde sarkaçlar tarafından hareket ettirilmektedir.

Was this helpful?
Κοινό όνομα γιά το τανικό οξύ (C76H52O46) χρησιμοποιούμενο γιά την βαφή και στην κλωστουφαντουργία. Συχνά απαντάται ως ρύπος του νερού.


TANNIN: Popular name for tannic acid (C76H52O46) used in tanning and textiles industries: it can commonly be a water pollutant.

TANNIN: Nom populaire de lacide tannique (C76H52O46) utilisé dans le tannage par lindustrie des textiles: agent polluant de leau.

TANINO: Nombre común del ácido tánico(C76H52O46) utilizado para curtir en la industria textil: contaminante de agua.

TANINO: Nome común do ácido tánico (C76H52O46) utilizado para curtir e na industria téxtil: pode ser frecuentemente un contaminante da auga.

TANNIN: A bőr- és textiliparban használt csersav (C76H52O46) népszerű elnevezése. A csersav gyakori vízszennyező anyag.

TANNIN: Annet navn på garvesyre (C76H52O46), brukes ved garving og i tekstilindustri. Ofte som forurensing i vann.

GARBNIK/TANINA: Popularna nazwa kwasu garbnikowego (C76H52O46), nazywanego też taniną; używany w przemysłach garbarskim i tekstylnym; używany do odklejania ikry ryb; często może stanowić czynnik zanieczyszczający wodę.

Tanen: Genel ismi tanik asittir. (C76H52O46). Dericilik ve tekstil endüstrisinde kullanılır. Çoğunlukla bir su kirleticisi olabilir.

Was this helpful?
Τρόπος διαχωρισμού των μεγαλύτερων ψαριών από τα μικρότερα, με το πέρασμά τους μέσα από ειδικό κόσκινο, δίχτυ, ή ειδικά σχεδιασμένη μηχανή.


GRADING: A means of separating larger fish from smaller ones by passing them through a type of sieve, net or a specially-designed grading machine, termed a grader.

TRIAGE: Technique de séparation des grands poissons des poissons de moindre taille par passage à travers un tamis, un filet ou un autre dispositif de calibrage.

CLASIFICACIÓN: Técnica de separación de grandes peces de otros de menor talla pasándolos por un tamiz, red o a través de otro dispositivo de separación.

CLASIFICACIÓN: Método para a separación de peixes de maior tamaño respecto aos de menor talle, pasándoos a través dalgún tipo de separador, malla ou máquina de peneirar.

OSZTÁLYOZÁS: A nagyobb halak szétválasztása a kisebbektől. A halakat szitán, hálón, vagy valamilyen speciális berendezésen (osztályozón) engedik át.

SORTERING: Uttrykk for å separere fisk i storrelsesgrupper ved la fisken passere en typen sil eller spesialkonstruert sorteringsmaskin.

SORTOWANIE: Sposoby oddzielania większych ryb od mniejszych w wyniku przechodzenia ich przez kraty, rodzaj sita lub sieci oraz przy użyciu specjalnie zaprojektowanej maszyny sortującej, nazywanej sortownią.

SINIFLANDIRMA: Büyük balıklardan küçükleri ayırarak sınıflandırma yapılır. Bunun için sınıflandırma makineleri kullanılır

Was this helpful?
Ο όρος δηλώνει εξαιρετικά μεγάλη μολυσματικότητα (τοξικότητα) από δεδομένο στέλεχος παθογόνου μικροοργανισμού. Πρβλ. ΙΣΧΝΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ και ΜΕΣΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ.


VELOGENIC: A term denoting extremely high virulence in a given strain of a pathogenic microorganism.

VELOGENE: Un terme qui dénote une virulence extremement importante dans une souche déterminé dun micro-organisme pathogène.

VELOGÉNICO: Termino que expresa virulencia extremada en una cepa determinada de un microorganismo patógeno.

VELOXÉNICO: Termo que expresa a virulencia extrema dunha cepa determinada dun microorganismo patóxeno.

VELOGÉN: Egy kórokozó mikroorganizmus adott törzsének rendkívül magas virulenciáját jelentő fogalom.

VELOGEN: Betegnelse som angir ekstremt høy virulens i en gitt stamme av en sykdomsfremkallende mikroorganisme.

WELOGENICZNY: Termin określający ekstremalnie wysoką zjadliwość danego szczepu mikroorganizmów chorobotwórczych.

Velogenik: Çok patojen, çok yüksek virülens (hastalık oluşturma yeteneği) gösteren patojenik mikro organizma türlerine verilen terim

Was this helpful?
Υποδιαίρεση της υπόταξης Actinopterygii, κλάση Osteichthyes με πάνω από 28000 είδη. Αποτελείται από 4 υποκλάσεις. Ο εσωτερικός σκελετός αποτελείται από οστίτη ιστό, το βραγχιακό επικάλυμμα ξεκινάει από το υοειδές τόξο, το ραχιαίο και το εδραίο πτερυγίου υποβαστάζονται από οστέινες ακτίνες. Στην τάξη των οστεϊχθύων ανήκουν τα πιο κοινά καλλιεργούμενα είδη ψαριών.


TELEOST: A sub-division of the sub-class actinopterygii, Class Osteichthyes(bony fish) (with more than 28000 species); consists of 4 sub-classes; internal skeleton contains bony tissue; operculum based on the second hyoid arch; rays of the dorsal and anal fins based on bony basal rays; the most commonly cultured fish species belong to this order.

TELEOSTÉEN: Sous-division de la sous-classe des actinopterygés. La classe des Ostéichthyéens (poissons osseux) comportent plus de 28000 espèces et se divise en 4 sous-classes. Le squelette interne est osseux. L’opercule est monté sur la deuxième arche hyoïde. Les raies des nageoires dorsales et anales sont montées sur des raies basales osseuses. Les poissons les plus couramment cultivés appartiennent à ce groupe.

TELEÓSTO: Una subdivisión de la subclase actinopterigios, clase Osteíctios (peces óseos) con más de 28000 especies; consiste de 4 subclases; el esqueleto interno es óseo; el opérculo está asentado en el segundo arco hioideo; los radios de las aletas dorsales y anales están basadas en radios basales óseos; las especies comunmente usadas en acuicultura pertenecen a este orden.

TELEÓSTEO: Unha subdivisión da subclase actinopterigios, clase Osteíctios (peixes óseos) con máis de 28000 especies; consta de 4 subclases; o esqueleto interno contendo tecido óseo; o opérculo está baseado no segundo arco hioideo; os radios das aletas dorsais e anais están baseadas en radios basais óseos; as especies comunmente usadas en acuicultura pertencen a esta orde.

VALÓDI CSONTOSHALAK: A csontos halak (Osteichtthyes) főosztályába, azon belül a sugarasúszójú halak (Actinopterygii) osztályába tartozó alosztályág. Négy alosztályból áll. Belső vázuk csontszövetből épül fel; a kopoltyúfedő a második kopoltyúívhez csatlakozik; a hátúszó és a farok alatti úszó sugarai csontos belső sugarakból erednek. A legtöbb tenyésztett halfaj ide tartozik.

TELEOST: En undergruppe av underklassen Actinopterygii, Klasse Osteichytes (beinfisk) (med mer en 28000 arter); består av 4 underklasser; internt skjelett inneholder forbeinet vev; operculum støttes av hyoidbuen (2. visceralbue); finnestråler (lepidotrich og actinotrich) i dorsal- og analfinnene har basis på beinståler kalt pterygiophorer; de vanligste oppdrettsartene finnes i denne klassen.

RYBY KOŚCISTE : Poddział podgromady promieniopłetwe (Actinopterygii), klasa ryby kostne (Osteichthyes) (ponad 28 000 gatunków), obejmuje 4 podklasy; szkielet wewnętrzny zawiera tkankę kostną; operculum jest oparte na drugim łuku gnykowym; promienie płetw grzbietowej i odbytowej opierają się o promienie podstawowe płetwy; do tego rzędu należy większość hodowanych gatunków ryb.

TELEOST: Kemikli balıklar sınıfının actinopterygii alt sınıfının bir alt bölümüdür, 28000 den fazla tür ihtiva eder, 4 alt alt sınıfı bulunmaktadır; iskeleti kemik dokusu ihtiva eden, operkilumu ikinci hyoid köprü üzerine kurulu olan, dorsal ve anal yüzgecin ışınları kemik ışınlarıyla örtüşür; kültürü yapılan çoğu balık bu dizine aittir.

Was this helpful?
Οργανισμός-ξενιστής, στον οποίο ένα παράσιτο διανύει το φυλετικό ή το τελικό στάδιο του κύκλου ζωής του.


DEFINITIVE HOST: A host organism in which the sexual or final stages in the life cycle of a parasite must develop.

HOTE DEFINITIF: Organisme hôte abritant les stades finaux ou sexués dun parasite.

HUÉSPED DEFINITIVO: Organismo huésped que alberga los estados finales o sexuales de un parásito.

HOSPEDADOR DEFINITIVO: Organismo hospedador no que poden desenvolverse os estados finais ou de madureza sexual dun parasito.

VÉGLEGES GAZDA: Az a gazdaszervezet, amelyben egy parazita szexuális vagy végső életszakasza játszódik le.

SLUTTVERT : Vertsorganisme der det kjønnsmodne eller siste stadiene i livssyklusen til en parasitt må utvikles.

ŻYWICIEL OSTATECZNY: Organizm gospodarza, w którym musi się rozwijać stadium płciowe lub ostateczne cyklu życiowego pasożyta.

KONAK: Bir parazitin yaşam döngüsünün cinsel ya da son aşamasında geliştirmesi gerektiği ev sahibi bir organizma.

Was this helpful?
Η "ουρά" της κοιλίας (στα καρκινοειδή).


TELSON: The "tail" of the abdomen (in crustaceans).

TELSON: Dernier segment abdominal des arthropodes (chez les crustacés par exemple).

TELSON: Último segmento abdominal de artrópodos (en los crustáceos por ejemplo).

TELSON: Extremo posterior abdominal ou "cola" dos crustáceos.

TELSON: A rákok faroknyúlványa.

TELSON: Halen på bakkroppen (abdomen) hos krepsdyr.

TELSON: Końcowa część odwłoka u skorupiaków.

Telson: Kabuklularda abdomenin kuyruk kısmı, son kısım

Was this helpful?
Διαιρώ με κόψιμο σε λεπτές φέτες γιά εξέταση σε μικροσκόπιο. ΤΟΜΗ: Κάθε τέτοια λεπτή φέτα.


SECTION: (1) (v.) To divide by cutting into thin slices for examination by microscopy. (2) (n.) Any such thin slice.

SECTIONNER: (1) (v.) Diviser par sections. (2) Le terme anglais "section"signifie aussi, une section (s.).

SECCIONAR : Dividir cortando.

SECCIONAR: Dividir cortando.

METSZET: Mikroszkópos vizsgálatok céljára készített vékony szelet.

SNITT: (1) Tynt utsnitt av et vev eller en organisme som undersøkes under mikroskop. (2) Ethvert tynt utsnitt.

SKRAWEK HISTOLOGICZNY: (1) Podzielenie przez pocięcie na cienkie płatki/skrawki do badania pod mikroskopem. (2) Każdy cienki skrawek.

KESİT: (1) Mikroskobik incelemelerin yapılabilmesi amacıyla örneklerin ince dilimlere kesilerek ayrılması. (2) ince dilimlerden herhangi biri.

Was this helpful?
Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.


TERRAMYCIN: One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

TERRAMYCINE: Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

TERRAMICINA: Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.

TERRAMICINA: Antibiótico da familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz fronte a unha grande variedade de bacterias patóxenas de peixes.

TERRAMICIN: A Streptomyces rimosus által termelt, tetraciklin típusú antibiotikum, amely sokféle, halbetegségeket okozó baktérium ellen hatékony.

TERRAMYCIN: Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

TERRAMYCYNA: Jeden z antybiotyków tetracykliny wytwarzany przez Streptomyces rimosus działający skutecznie na wiele różnorodnych bakterii patogennych dla ryb.

Teramisin: Streptomyces rimosus tarafından üretilen tetrasiklin antibiyotiklerinin biri ve balıklar için çok çeşitli bakteriyel potojenlere karşı etkili bir ajandır.

Was this helpful?
Η κύρια ανδρογόνος ορμόνη που παράγεται στους όρχεις των σπονδυλωτών υπό τον έλεγχο της γοναδοτροπικών (βλ.λ) ορμονών της υπόφυσης. Η στεροειδής αυτή ορμόνη ελέγχει τα πρωτογενή και δευτερογενή φυλετικά χαρακτηριστικά και σε μερικές περιπτώσεις την αναπαραγωγική συμπεριφορά. Ο πρόδρομος της τεστοστερόνης, η κετο-τεστοστερόνη (ανδροστερόνη) χορηγείται στα ψάρια, συνήθως μέσω της τροφής, ώστε να επηρεάσει τους ρυθμούς της αύξησης και της φυλετικής ωρίμανσης (π.χ. στο Στικτομυλοκόπι Sciaenops oce


TESTOSTERONE: The major androgenic hormone that is produced in the vertebrate testis under the control of pituitary gonadotropic hormones. The steroid hormone controls primary and secondary sexual characters and in some cases reproductive behaviour. the testosterone precursor keto-testosterone (androsterone) is administered to fish, usually by means of diet, in order to affect growth and sexual maturation rates (e.g. in Red drum Sciaenops ocellatus). Stocks of Tilapia aurea are produced by treating newly-hatc

TESTOSTERONE: Principale hormone androgène, sécrétée par les testicules sous le contrôle des hormones gonadotropes pituitaires. Cette hormone stéroïde contrôle les caractères sexuelles primaires et sécondaires, et parfois le comportement reproductif. Le précurseur kétotestostérone (androstérone) est administré aux poissons, normalement par lintermédiaire de lalimentation, afin daméliorer la croissance et la vitesse de maturation sexuelle (chez Sciaenops ocellatus par exemple). Des stocks de Tilapia aurea mâle

TESTOSTERONA: Principal hormona andrógena, secretada por los testículos bajo el control de hormonas gonadotrópicas pituitarias. Esta hormona esteroide controla los caracteres sexuales primarios y secundarios, y a veces el comportamiento reproductor. El precursor ketotestosterona (androsterona) se administra a los peces, normalmente mediante la alimentación, con el fin de mejorar el crecimiento y la velocidad de maduración sexual (en el caso de Sciaenops ocellatus por ejemplo). Se pueden obtener por ejemplo, s

TESTOSTERONA: Principal hormona andrógena, secretada polos testículos de vertebrados baixo o control de hormonas gonadotrópicas hipofisarias. Esta hormona esteroide controla os carácteres sexuais primarios e secundarios, e ás veces o comportamento reprodutor. O precursor da testosterona chamado ketotestosterona (androsterona) adminístrase aos peixes, normalmente mediante a alimentación, co fin de mellorar o crecemento e a velocidade de maduración sexual (no caso de Sciaenops ocellatus por exemplo). Pódense ob

TESZTOSZTERON: A legfontosabb hím nemi hormon, amely a herékben termelődik, és termelését az agyalapi mirigy gonadotróp hormonjai szabályozzák. Ez a szteroid szerkezetű hormon határozza meg az elsődleges és másodlagos nemi jellegeket és néhány esetben a szaporodási viselkedést is. A tesztoszteron előalakját, a keto-tesztoszteront (androszteront) a halak tápjához keverve alkalmazzák a növekedés és a nemi érés serkentésére (pl. a vörös árnyékhal ( Sciaenops ocellatus) esetében). A Tilapia aurea állományokat a

TESTOSTERON: Det viktigste androgenet, som hos virveldyr produseres i testiklene under kontroll av peptidhormoner som skilles ut fra hypofysen. Hormonet kontrollerer primære og sekundære kjønnskarakterer, og i noen tilfeller gyteatferd. Forløperen til testosteron, keto-testosteron (androsteron), gis (vanligvis via fôr) til fisk for å påvirke vekst og kjønnsmodningsrate (f.eks. rød havgjørs, Sciaenops ocellatus). Tilapia aurea produseres ved å behandle nyklekket yngel med testosteron analogen, metyl-testoste

TESTOSTERON (hormon) : Główny hormon maskulinizujący, który jest produkowany w jądrach kręgowców pod kontrolą hormonów gonadotropowych przysadki mózgowej. Hormony steroidowe kontrolują cechy płciowe pierwotne i wtórne, a w niektórych wypadkach zachowanie rozrodcze. Prekursor testosteronu − keto-testosteron (androsteron) jest podawany rybom zwykle wraz z dietą celem oddziaływania na wzrost i tempo dojrzewania płciowego (np. u kulbaka czerwonego Sciaenops ocellatus). Obsady tilapii (Tilapia aurea) hoduje się poddając św

Testosteron: Gonadotropik hormon hipofizlerinin kontrolü altında omugalıların testislerinde üretilen major androjenik hormon. Steroid hormonu birincil ve ikincil cinsiyet karakterlerini kontrol eder ve bazı durumlarda da üreme davranışını kontrol eder. Keto-testesteron (androsterone) hormonu balıklara (örneğin Red drum (işkine balığı) Sciaenops ocellatus) uygulanır ve genellikle büyüme ve cinsi olgunluk gelişimini etkilemek için ete uygulanır. Tilapia aurea stokları analog metil testesteron hormonu muamelesi

Was this helpful?
Ορος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ενώσεων που περιέχουν άτομο αζώτου ενωμένο με τέσσερις οργανικές ομάδες. Οι ενώσεις αυτές είναι ενεργές και χρησιμοποιούνται ως αντισηπτικά και απολυμαντικά λόγω της δυνατότητάς τους να αποδιατάσσουν τις μεμβράνες των βακτηριακών κυττάρων.


QUATERNARY AMMONIUM: Term used to describe compounds that contain a nitrogen atom which is bonded to four organic groups. Such salts are surface active compounds; they are useful as antiseptics and disinfectants because of their ability to disrupt bacterial cell membranes.

AMMONIUM QUATERNAIRE: Terme utilisé pour décrire les composés qui contiennent un atome dazote qui est lié à quatre groupes organiques. De tels sols sont des composés à surface active; ils sont utilisés comme antiseptiques et désinfectants à cause de leur aptitude à détruire les membranes cellulaires des bactéries.

AMONIO CUATERNARIO: Término utilizado para describir los compuestos que contienen un átomo de nitrógeno que une cuatro grupos orgánicos. Tales sales son compuestos con superficie activa; son utilizados como antisépticos y desinfectantes debido a su habilidad para romper las membranas celulares de las bacterias.

AMONIO CUATERNARIO: Termo utilizado para describir os compostos que conteñen un átomo de nitróxeno que une catro grupos orgánicos. Tales sales son compostos con superficie activa; son utilizados como antisépticos e desinfectantes debido á súa capacidade para romper as membranas celulares das bacterias.

NÉGYÉRTÉKŰ AMMÓNIUM: Olyan vegyületeket jelentő fogalom, amelyek négy szerves csoportot kötő nitrogénatomot tartalmaznak. Ezek a sók felületaktív anyagok; hasznos fertőtlenítőszerek, mivel képesek a baktériumok sejthártyájának megbontására.

KVATERNÆR AMMONIUM: Betegnelse som beskriver et nitrogenatom som er bundet til fire organiske grupper. Slike salt er overflateaktive stoffer. Er effektive som antiseptikum og desinfeksjonsmiddel på grunn av deres evne til å ødelegge bakteriemembraner.

CZWARTORZĘDOWY AMON : Termin używany do opisania związków chemicznych zawierających atom azotu, który jest połączony z czterema grupami organicznymi. Takie sole są związkami powierzchniowoczynnymi; są one stosowane jako środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, z uwagi na posiadane zdolności rozrywania błon komórkowych bakterii.

Kuaterner amonyum: Dört organik grubun bağlı olduğu azot atomu içeren bişekler için kullanılan terim. Bu tip tuzlar yüzey aktif bileşiklerdir. Bakterilerin hücre zarlarını parçalama özelliğinden dolayı antiseptiklede ve dezenfektanlarda kullanılır.

Was this helpful?
Αντιβιοτικό που παράγεται από τους ακτινομύκητες, στρεπτομύκητες και αναστέλλουν την πρόσδεση του rRNA στα βακτηριακά ριβοσώματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια σε βακτηριακές μολύνσεις gram-αρνητικών και gram-θετικών βακτηρίων.


TETRACYCLINE: Antibiotic produced by the actinomycete, streptomyces which inhibits the binding of rRNA to bacterial ribosomes which can be used against both gram-negative + gram-positive bacterial infections.

TETRACYCLINE: Antibiotique produit par les actinomycètes, une streptomycine qui inhibe la liaison de rRNA aux ribosomes bactériens, et qui peut être utilisé contre les infections bactériennes quelles soient à gram positif ou négatif.

TETRACICLINA: Antibiótico producido por las bacterias del género Streptomyces del grupo de las actinomicetes, el cuál inhibe la unión del rRNA a los ribosomas bacterianos, por lo que puede ser usada para infecciones bacterianas tanto por gram + como gram -

TETRACICLINA: Antibiótico producido polas bacterias do xénero Streptomyces do grupo das actinomycetes, o cal inhibe a unión do rRNA aos ribosomas bacterianos polo que pode ser usada para infeccións bacterianas tanto por gram + como gram -

TETRACIKLIN: A Streptomyces sugárgomba által termelt antibiotikum, amely az rRNS bakteriális riboszómákhoz való kapcsolódását gátolja, és mind gram-negatív, mind gram-pozitív baktériumok által okozott fertőzések ellen alkalmazható.

TETRASYKLIN: Antibiotikum produsert av Streptomyces-slekten i Actinobacteria, som hindrer binding av rRNA til bakterieribosomer; kan brukes mot både gram-negative og gram-positive infeksjoner.

TETRACYKLINA: Antybiotyk wytwarzany przez bakterie Actinomycetes i Streptomyces, który hamuje wiązanie rRNA do rybosomów bakteryjnych i który może być stosowany do zwalczania infekcji wywołanych bakteriami gram-ujemnymi i gram-dodatnimi.

TETRASİKLİN: Aktinobakteri, streptobakteri tarafından üretilen hem gram negatif hem gram pozitif bakteriyel hastalıklar için kullanılabilen rRNA bağlarını bakteriyel ribozomlara inhibe eden antibiyotik.

Was this helpful?
Κάθε υπόστρωμα που τοποθετείται στο περιβάλλον για να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των προνυμφών των στρειδιών, όταν αυτές μετατρέπονται από πλαγκτονικές σε βενθικές.


CULTCH: Any substrate placed into the environment to provide for the attachment of oyster larvae when they leave the plankton community and become benthic.

SUPPORT DE CAPTAGE: Se dit de toute matière mise à leau afin de capter des larves dhuître à la fin de leur vie larvaire.

SOPORTE DE CAPTURA: Dícese de toda materia puesta en el agua con el fin de capturar las larvas de ostras en el estado final de su vida larvaria.

SOPORTE DE CAPTURA: Calquera substrato colocado no medio co fin, por exemplo, de capturar larvas de ostras cando abandonan o estadio planctónico e se converten en bentónicas.

OSZTRIGAPAD: Minden olyan aljzat, amely arra szolgál, hogy az osztrigák lárvái megtapadjanak rajtuk, amikor planktonikus életszakaszuk véget ér, és aljzatlakókká válnak.

CULTCH: Ethvert substrat som settes ut slik at østerslarver kan bunnslå på det, når larvene går fra å være frittlevende til bunnlevende.

CULCH: Każdy substrat umieszczony w środowisku stanowiący podłoże do przymocowania się larw ostryg, opuszczający zbiorowisko planktonu i osiedlających się na dnie. Naturalne podłoże ostryg, najczęściej żwir i pokruszone muszle, do którego młode ostrygi się przytwierdzają.

KÜLT: Plankton topluluğundan ayrılıp bentik oldukları zaman istiridye larvası bağlantısı için sağlanacak çevreye yerleştirilen herhangi bir alttaş.

Was this helpful?
Διαστολή των μικρών αιμοφόρων αγγείων του δέρματος και των βραγχίων.


TELANGIECTIASIS: The dilation of the small blood vessels of the skin and gills.

TELANGIECTASIE: Dilatation des vaisseaux capillaires de la peau et des branchies.

TELANGIECTIASIS: Dilatación de capilares de la piel y de las branquias.

TELANXIECTIASE: Dilatación de capilares da pel e das branquias.

TELEANGIEKTÁZIA: A bőr és a kopoltyúk kisebb vérereinek kitágulása.

TELEANGIEKTASE: Utvidelser av små blodkar i hud og gjeller.

TELANGIEKTAZJA: Rozszerzenie drobnego naczynia krwionośnego w skórze lub w skrzelach.

Telanjiektazi: Deri veya solungaçlardaki ince kan damarlarının (kılcal damarlar) genişlemesi.

Was this helpful?
Μεταφορά καλλιεργούμενων προνυμφών στρειδιών που βρίσκονται ακόμη στο προ-πεπλοφόρο στάδιο, γιά τελική εγκατάσταση στο κατάλληλο υπόστρωμα.


REMOTE SETTLING: Shipping of cultured larval oysters still in the pediveliger stage, for final settlement on suitable substrate (cultch).

TELECAPTAGE: Envoi de naissain dhuîtres décloserie, au stade pédiveligère, destiné au captage sur un substrat préparé (capteur).

TELECAPTURA: Envío de larvas de ostras todavía en estado pediveliger para ser capturadas por un sustrato preparado (captador).

TELECAPTACIÓN: Envío de larvas de ostras aínda en estado pedivelíger para ser capturadas por un substrato preparado (captador).

OSZTRIGATELEPÍTÉS: A pediveliger stádiumú osztrigalárvák kiszállítása a végleges nevelés helyszínére (az osztrigapadokra).

FJERN BUNNSLAING: Transport av oppdrettede osterslarver (pediveliger stadiet) til omrader der skal bunnsla på passende substrat.

ODLEGŁE OSADZANIE : Transport statkiem wyhodowanych larw ostryg będących ciągle w stadium weliger, celem ostatecznego ich osadzenia na odpowiednim podłożu (substracie dla ostryg – np. kamienie, muszle).

UZAKTAN ÇÖKELTME: Pediveliger safhasındaki hareketsiz larval kültür istiridyelerinin son olarak yerleştirileceği substrata taşınması işlemidir.

Was this helpful?
Η τήρηση ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών που αφορούν την διαχείριση. Περιλαμβάνουν γραπτές αναφορές για το απόθεμα, την θνησιμότητα, την τροφή κλπ. και διευκολύνουν την καλή διαχείριση και την στρατηγική καλλιέργειας.


RECORD KEEPING: The maintaining of accurate and up-to-date management information: these include written reports of stock input, mortalities, feed, etc. These records are to facilitate good management and husbandry strategy.

ENREGISTREMENT DE DONNEES: Enregistrement de toutes les données dun système aquacole ; taux de stockage, mortalités, taux dalimentation etc. Ces données facilitent la bonne gestion du système.

REGISTRO DE DATOS: Registro de todos los datos de un sistema acuícola; tasa de almacenamiento, mortalidades, tasa de alimentación etc. Estos datos facilitan una buena gestión del sistema.

REXISTRO DE DATOS: O mantemento dunha precisa e actualizada xestión da información. Isto inclúe os rexistros escritos das entradas, mortalidades, penso, etc. Esos rexistros facilitan o bo manexo e estratexia de cría.

JEGYZŐKÖNYVEZÉS: Pontos és időszerű tenyésztési információk folyamatos feljegyzése. Ide tartoznak az állomány változásaival, az elhullásokkal, a takarmányozással, stb. kapcsolatos információk. Ezek a feljegyzések segítik a jó tartási és tenyésztési gyakorlat kialakítását.

BOKFØRING: Kontinuerlig føring av all informasjon knyttet til en oppdrettsvirksomhet (temperatur, oksygennivå, dødelighet, fôrmengder, dødelighet etc.). Viktig for sikker og effektiv drift.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI : Zachowywanie dokładnych i aktualnych informacji z zarządzania: zawierające pisemne sprawozdania z wprowadzanych obsad, śmiertelności, żywienia itp. Notatki te są sporządzane w celu ułatwienia poprawnego zarządzania i prowadzenia przemyślanej strategii gospodarowania.

Kayıt tutma: Doğru ve güncel işletim bilgilerini kayıt altına almak : bunlar yazılı raporlar, stok girdileri, ölümlülük oranları, beslenme, vb. içerir. Bu kayıtlar iyi bir idare ve çiftlik stratejisi içindir.

Was this helpful?
Μέλη της οικογενείας Cichlidae που χαρακτηρίζονται από μακρά ραχιαία πτερύγια και συχνά από ζωηρά χρώματα. Μετά τον κυπρίνο είναι το πλέον δημοφιλές καλλιεργούμενο ψάρι στον κόσμο. Ιθαγενές ψάρι στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή.


TILAPIA: Members of the family Cichlidae, they are characterized by long dorsal fins and may be brightly coloured. Tilapia are second only to carps as the most popular fish cultured in the world. Tilapia are native to Africa and the Middle East.

TILAPIA: Poissons de la famille des Cichlidae; Indigène dAfrique et du Moyen-orient. Caractérisés par de longues nageoires dorsales et parfois de coloration vive. Après les carpes, les tilapias sont les poissons les plus élévés au monde.

TILAPIA: Pez de la familia de los cíclidos; indígena de África y del Oriente Medio. Caracterizado por largas aletas dorsales y a veces de coloración viva. Después de las carpas, las tilapias son los peces más numerosos del mundo.

TILAPIA: Membros da familia Ciclidae, caracterizados por longas aletas dorsais e ás veces de coloración viva. As tilapias son os peixes que ocupan o segundo lugar, despois das carpas, como os máis populares cultivados a nivel mundial. A tilapia é nativa de Africa e Oriente Medio.

TILÁPIA: A Cichlidae családba tartozó halfajok, amelyek jellegzetessége a hosszú hátúszó, és világos színűek lehetnek. A tilápiák a pontyfélék után a második legnagyobb mennyiségben tenyésztett halak az egész világon. Afrikában és a Közel-Keleten őshonosak.

TILAPIA: Medlemmer av familien Cichlidae, med karakteristiske lange ryggfinner og i noen tilfeller fine fargedrakter. Tilapia er etter karper den fiskegruppen det produseres mest av i verden. Hører naturlig hjemme i Afrika og Midtøsten.

TILAPIA: Przedstawiciel rodziny ryb pielęgnicowatych (Cichlidae), charakteryzujących się długimi płetwami grzbietowymi a czasami jaskrawym ubarwieniem. Tilapie należą do najbardziej popularnych ryb hodowlanych, zajmując za karpiem drugie miejsce na świecie. Tilapie są rodzimymi gatunkami w Afryce i Środkowym Wschodzie.

Tilapia: Cichlidae familyası üyesidir, uzun dorsal yüzgeç ve parlak renkleriyle karakterize edilir. Tilapia dünyadaki kültürü yapılan sazan balıklarının ikinci en popüleridir. Tilapia Afrika ve Ortadoğu kökenlidir.

Was this helpful?
Σχετικό μέτρο των τοξικών ιδιοτήτων μιας χημικής ουσίας (π.χ. να προκαλεί θάνατο ή βλάβες). Υψηλή τοξικότητα σημαίνει ότι μικρές ποσότητες είναι ικανές να προκαλέσουν θάνατο ή να βλάψουν την υγεία.


TOXICITY: A relative measure of the ability of a chemical to be toxic, i.e. to kill or cause an adverse effect. High toxicity means that small amounts are capable of causing death or ill health.

TOXICITE: Mesure relative de la capacité dune substance à être toxique, cest-à-dire de provoquer la mort ou des effets nocifs. Une forte toxicité indique quune faible quantité de substance est capable de provoquer la mort ou la maladie.

TOXICIDAD: Medida relativa de la capacidad de una sustancia para ser tóxica, es decir de provocar la muerte o efectos nocivos. Una fuerte toxicidad indica que una pequeña cantidad de sustancia es capaz de provocar la muerte o la enfermedad.

TOXICIDADE: Medida relativa da capacidade dunha substancia para ser tóxica, é dicir de provocar a morte ou efectos nocivos. Unha forte toxicidade significa que unha pequena cantidade de substancia é capaz de provocar a morte ou a enfermidade.

TOXICITÁS: Annak a relatív mértéke, hogy egy vegyszer mennyire mérgező, azaz mennyire képes elpusztítani egy szervezetet vagy annak valamilyen káros hatást okozni. A magas toxicitás azt jelenti, hogy már kis mennyiség is halált vagy súlyos betegséget okozhat.

GIFTIGHET: Mål på hvor giftig (dvs drepe eller gi skadelige effekter) et kjemikalie kan være. Høy giftighet betyr at små mengder er i stand til å forårsake død eller dårlig helse.

TOKSYCZNOŚĆ: Względna miara zdolności substancji chemicznej oddziaływania toksycznego, tj. spowodowania śmierci lub szkodliwego działania. Wysoka toksyczność oznacza, że małe ilości są zdolne spowodować śmierć lub zaszkodzić zdrowiu.

Toksisite: Bir kimyasılın toksik olma etkisinin nisbi oranı, öldürmek veya ters bir etkiye neden olmak gibi. Yüksek toksisite küçük miktarların ölüme hastalığa neden olması şeklinde tanımlanır.

Was this helpful?
Η αμμωνία σε ορισμένες συγκεντρώσεις είναι τοξική γιά τους υδρόβιους οργανισμούς. Η τοξικότητα εξαρτάται από την ιοντική διάσταση που επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, το pH η αλατότητα, τα αιωρούμενα στερεά και το διοξείδιο του άνθρακα. Γιά τα ψάρια αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους ποιότητας του νερού. Το επίπεδο στο οποίο η αμμωνία θεωρείται τοξική ποικίλλει γιά τα διάφορα είδη ψαριών.


AMMONIA TOXICITY: Ammonia is toxic to aquatic organisms at certain concentrations. Toxicity depends on its ionic dissociation which is influenced by parameters such as pH, temperature, salinity, suspended solids and carbon dioxide. It is one of the most important water quality parameters for fish. The level at which ammonia is considered toxic varies for different fish species.

TOXICITE AMMONIACALE: A certaines concentrations, lammoniaque est toxique envers les organismes aquatiques. Le degré de cette toxicité dépend du degré de dissociation ionique de lammoniaque qui est à son tour influencé par plusieurs paramètres tels que la température, le pH, la salinité, le taux de gaz carbonique et les particules en suspension dans leau. En ce qui concerne les poissons, ce facteur est le paramètre le plus important de la qualité de leau, après le taux doxygène. Le taux dammoniaque considéré comme to

TOXICIDAD AMONIACAL: A ciertas concentraciones, el amoniaco es tóxico para los organismos acuáticos. El grado de esta toxicidad depende del grado de disociación iónica del amoniaco que a su vez está bajo la influencia de varios parámetros tales como la temperatura, el pH, la salinidad, la tasa de gas carbónico y las partículas en suspensión en el agua. En cuanto a los peces, este factor el parámetro más importante de la calidad de agua, después de la tasa de oxígeno. La tasa de amoniaco considerada como tóxica varía

TOXICIDADE AMONIACAL: A certas concentracións, o amoníaco é tóxico para os organismos acuáticos. O grao desta toxicidade depende do grao de disociación iónica do amoníaco que á súa vez está baixo a influencia de varios parámetros tales como a temperatura, o pH, a salinidade, a taxa de dióxido de carbono e as partículas en suspensión na auga. En canto aos peixes, este factor é un dos parámetros máis importantes da calidade de auga. A taxa de amoníaco considerada como tóxica varía segundo a especie de peixe.

AMMÓNIA-TOXICITÁS: Az ammónia bizonyos koncentrációkban mérgező a vízi szervezetek számára. Toxicitása az iondisszociációtól függ, amelyet több tényező is befolyásol, pl. a pH, a hőmérséklet, a szalinitás, az oldott sók és az oldott szén-dioxid koncentrációja. A halak számára az egyik legfontosabb vízminőségi mutató. Az egyes halfajok számára különböző ammóniaszintek tekinthetők mérgezőnek.

AMMONIAKKFORGIFTNING: Ammonium er lite giftig mens ammoniakk er giftig for akvatiske organismer selv ved lave konsentrasjoner. Giftigheten avhenger av den ioniske dissosieringen som igjen er avhengig av pH, temperatur, salinitet, faste stoffer som er løste og karbondioksid. I sjø ved normal saltholdighet og temperatur vil 2-4% av total ammonium foreligge som ammoniakk, likevekten mellom de to vil være relativt stabil og under slike forhold vil det normalt ikke være nødvendig å skille mellom de to.

TOKSYCZNOŚĆ AMONIAKU: W pewnych koncentracjach amoniak jest toksyczny dla organizmów wodnych. Toksyczność zależy od jego dysocjacji jonowej, na którą wpływają takie parametry jak: pH, temperatura, zasolenie, zawiesina stała i dwutlenek węgla. Jest ona jednym z najważniejszych parametrów jakości wody dla ryb. Poziom, przy którym amoniak jest uważany za toksyczny jest różny dla rozmaitych gatunków ryb.

AMONYAK TOKSİSİTESİ: Amonyak, suda yaşayan canlılar için belirli konsantrasyonlarda toksiktir. Toksisite amonyağın bazı parametreler örneğin; pH, sıcaklık, tuzluluk, askıda katı madde ve karbondioksit, tarafından etkilenen iyonik ayrışımına bağlıdır. Balık için en önemli su kalite parametrelerinden biridir. Amonyağın toksik seviyesi farklı balık türleri için değişken olduğu düşünülmektedir.

Was this helpful?
Τοξίνες που απαντούν στα θαλασσινά ως αποτέλεσμα της βιοσυσσώρευσης τοξινών από φύκη και βαρέα μέταλλα. Οι τοξίνες αυτές προκαλούν σε ορισμένες περιπτώσεις Διαρροιακή Δηλητηρίαση ή Παραλυτική Δηλητηρίαση.


SHELLFISH TOXINS: Toxins found in shellfish as a result of bioaccumulation of algal toxins and heavy metals. These toxins can produce DSP (diarrhoetic shellfish poisoning ) and PSP (Paralytic shellfish poisoning)

TOXINES DE COQUILLAGES: Toxines accumulées chez les coquillages résultant de la bioaccumulation de toxines algales ou de métaux lourds. Ces toxines induisent divers troubles chez lhomme, tels la toxicose diarrhéique ou la toxicose paralytique.

TOXINAS DE CONCHAS: Toxinas acumuladas en las conchas como resultado de la bioacumulación de toxinas algales o de metales pesados. Estas toxinas inducen diversos trastornos en el hombre, tales como toxicosis diarreica o toxicosis paralítica.

TOXINAS DE MOLUSCOS: Toxinas acumuladas nos moluscos como resultado da bioacumulación de toxinas algais e metais pesados. Estas toxinas poden producir DSP (envelenamento por toxina diarreica) e PSP (envelenamento por toxina paralizante).

KAGYLÓTOXINOK: A kagylókban az algatoxinok és nehézfémek felhalmozódásának hatására kialakuló méreganyagok. Ezek a toxinok hasmenéses kagylómérgezést (DSP) vagy parailtikus kagylómérgezést (PSP) okozhatnak.

SKALLDYRGIFTER: Toksiner i skalldyr som er et resultat av bioakkumulering av algetoksiner og/eller tungmetaller. Disse toksinene kan gi DSP (diaretisk skalldyrforgiftning) og PSP (paralytisk skalldyrforgiftning).

TOKSYNY MIĘCZAKÓW I SKORUPIAKÓW: Toksyny występujące w mięczakach i skorupiakach na skutek bioakumulacji toksyn glonów i metali ciężkich. Toksyny te mogą powodować DSP (zatrucie biegunkowe mięczakami) i PSP (paralityczne zatrucia mięczakami).

Kabuklu toksinleri: Alg toksinleri ve ağır metallerin biyokümülasyonu sonucunda kabuklu su ürünlerinde toksinler bulunur. Bu toksinler DSP (Diarrhoetic kabuklu zehiri) ve PSP (Paralytic kabuklu zehiri) zehirlerini üretebilir.

Was this helpful?
Κάθε δηλητηριώδης (τοξική) ουσία.


TOXIN: Any poisonous (toxic) substance.

TOXINE: Un poison, une substance toxique.

TOXINA: Veneno, sustancia tóxica.

TOXINA: Veleno, substancia tóxica.

TOXIN: Bármilyen mérgező (toxikus) anyag.

TOKSIN (GIFT): Enhver giftig substans.

TOKSYNA: Każda substancja trująca (toksyczna).

TOKSİN: Herhangibir zehirli (toksik) madde.

Was this helpful?
Στην καλλιέργεια των σολομοειδών χρησιμοποιούνται πολύ συχνά διαφορετικές και απομακρυσμένες τοποθεσίες για ψάρια διαφορετικής ηλικίας. Η πρακτική αυτή μειώνει τη μετάδοση παρασίτων π.χ. θαλάσσιες ψείρες (βλ.λ.) καθώς και άλλων ασθενειών από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα ψάρια μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης χημικών. Μια μονάδα είναι καλό να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, μία για τα νεαρά άτομα που είναι έτοιμα για ωοτοκία, μία για τα μεγαλύτερα ψάρια και μία τρίτη γ


SINGLE YEAR CLASS SITE: In salmonid culture the use of separate sites for different year classes of fish cuts down the transmission of parasites, e.g., sea lice and diseases from older to younger fish, thus reducing reliance on chemicals. It is good practice for a farm to operate at least three sites; one for newly transferred smolts, one for older fish and one left fallow for 6-12 months.

SITE A CLASSE D’AGE UNIQUE: L’utilisation de sites séparés pour les poissons de classe différente en salmoniculture. Ceci réduit la transmission de parasites (poux de mer) et maladies des poissons plus âgés vers les poissons plus jeunes et de se fait réduit la nécessité d’utiliser des traitements prophylactiques. Il est généralement considéré que trois sites devraient être utilisés: un pour les saumoneaux recemment transférés, un pour les poissons plus âgés et un qui est laissé en jachère pendant 6 à 12 mois.

SEPARACIÓN POR CLASES DE EDAD: Los salmones necesitan tres años para alcanzar el tamaño comercial. La separación por clases de edad en cultivos de salmón en jaulas y su mantenimiento separado (varios Km. de distancia) ha ayudado en la reducción de infestaciones por piojo marino en peces grandes respecto de los más jóvenes con natación más lenta en donde el piojo marino se adhiere más fácilmente. Por lo tanto las tasas de infestación probables en peces de un año pasarían a jaulas adyacentes de peces mayores. Estas separaciones

SEPARACIÓN POR CLASES DE IDADE: En salmonicultura é o uso de lugares separados para as diferentes clases de idade de peixes, cortando a transmisión de parasitos ej: piollo mariño e enfermidades dos peixes maiores aos mozos, reducindo dese xeito o uso de compostos químicos. É unha boa práctica para as granxas operar en polo menos tres sitios; unha para os novos smolts transferidos, outra para os peixes vellos e unha para deixar baleira durante 6-12 meses. Os salmóns necesitan tres anos para alcanzar o tamaño comercial. A separa

KOROSZTÁLYOS NEVELÉS: A lazacfélék tenyésztésénél a különböző korosztályok elkülönített nevelése gátolja az élősködők, pl. a haltetű átterjedését az idősebb halakról a fiatalabbakra, ezáltal csökkenthető a vegyszerigény. Egy gazdaságban legalább három korosztály helyileg elkülönített nevelése ajánlott: az egyik a frissen kihelyezett fiatal halaké, a másik az idősebbeké, a harmadik helyszínt pedig üresen kell hagyni 6-12 hónapig.

ÅRSKLASSE SEPARASJON: Laks bruker normalt to til tre år på å nå markedsstørrelse. Ved å holde årsklassene av laks i merder med forskjellig beliggenhet (flere kilometers avstand) har en greid å redusere antall lakselus på eldre fisk. Lakselus fester seg lettest til saktesvømmende juveniler. Det er derfor mest sannsynlig at påslaget av lakselus vil være størst på den første årsklassen, som igjen kan smitte eldre fisk i nærliggende merder. Denne atskillelsen har i stor grad bidratt til å redusere bruken av kjemikalier m

OBIEKT JEDNOROCZNEJ HODOWLI KLASOWEJ : W hodowli ryb łososiowatych używanie oddzielnych obiektów dla różnych roczników, ograniczając w ten sposób przenoszenie pasożytów, np. wszy morskiej oraz chorób ze starszych na młodsze roczniki, zmniejszając w ten sposób pokładane zaufanie do chemikalii. Zalecana praktyka dla gospodarstw, ażeby pracować przynajmniej na trzech obiektach, z których jeden przeznaczony jest dla nowo przeniesionych smoltów, drugi dla starszych ryb, a ostatni jest ugorowany przez 6 -12 miesięcy.

SINGLE YEAR CLASS SITE: Farklı yıllardaki sınıflandırılmış salmonid balıkları için ayrılmış bölmelerde parazit transferini kesmek, olgun balıklardan genç balıklara deniz piresi ve hastalıklardan kimyasalları kullanarak parazit transferini kesmek gibi, bunu bir çiftlikte en az üç bölgede çalışılarak iyi bir denemedir; biri yeni transferden smoltifikasyon olmuş, diğeri yaşlı balıklar için bir diğeri de 6-12 ay olmuş balıklar.

Was this helpful?
Πληγή ή στρές προκαλούμενο από εξωτερικό παράγοντα.


TRAUMA: Injury or stress caused by an extrinsic agent.

TRAUMATISME: Lésion ou stress provoqué par un agent externe.

TRAUMATISMO: Lesión o estrés provocado por un agente externo.

TRAUMATISMO: Lesión ou estrés provocado por un axente externo.

TRAUMA: Külső tényező által okozott sérülés vagy stressz.

TRAUME: Skade eller stress forårsaket av et ytre virkemiddel.

URAZ: Rana, uszkodzenie lub stres, spowodowane przez czynnik zewnętrzny.

Travma: Stress meydana getiren veya yaralanmaya neden olan bir dış etken.

Was this helpful?
Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου


GAS BUBBLE TRAUMA: Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by

EMBOLIES GAZEUSES/TRAUMA: Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs

EMBOLIA GASEOSA/TRAUMA: Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de “narcolepsia” que sufren los buceadores que suben

TRAUMA DA EMBOLIA GASOSA: Embolia gasosa en diversos órganos e cavidades dos peixes, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo polos gases inertes da atmosfera. A enfermidade da embolia gasosa afecta a miúdo peixes que están dentro das canles de evacuación das centrais eléctricas en inverno cando a auga fría se quenta rapidamente ao seu paso polos condensadores da central. Tamén causa problemas nos criadeiros, especialmente nos que utilizan auga de pozo perforado. Os peixes expostos a auga sobresaturada poden pre

LÉGBUBORÉK-TRAUMA: A halak különböző szerveiben és testüregeiben kialakuló levegőzárvány, amelyet elsősorban a légkörben előforduló közömbös gázok túltelítettsége okoz. A légbuborék-betegség gyakran fordul elő az erőművek hűtőcsatornáiban élő halakban télen, amikor a hideg víz gyorsan felmelegszik az erőmű hűtőrendszerén való áthaladás során. A halkeltetők számára is gondot jelent, különösen fúrt kutakból nyert víz használata esetén. A túltelített víz hatására a halak szeme kidülled, és olyan tüneteket is mutathat

GASSBLÆRETRAUME: Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart av dykkere med

ZATOR GAZOWY: Zatory gazowe w różnych narządach i zagłębieniach u ryb, powodowane przez przesycenie wody głównie obojętnymi gazami atmosferycznymi. Choroba gazowa dotyka często ryby zimą w kanałach odprowadzających podgrzane wody z elektrowni, kiedy zimna woda jest szybko podgrzana w czasie przepływania przez kondensatory bloków energetycznych. Stanowi to również problem w wylęgarniach, szczególnie używających wodę z odwiertów. U ryb wystawionych na działanie przesyconej wody gazami może występować wytrzeszc

Gaz Kabarcığı Travması: Gaz embolisi balıkların çeşitli organlarına ve vücut boşluklarında görülür, atmosferdeki inert gazların su içerisindeki aşırı doygunluğundan ileri gelir. Gaz kabarığı hastalığı genellikle kış aylarında enerji santralerinin soğutma sularının kanallarla verilerek soğuk suların hızlıca ısınmasından dolayı meydan gelir. Bu problem kuluçkahanelerde kuyu suyunun kullanılmasında da ortaya çıkar. Bu durum balıkarda gözlerde ekzoptalmus ve dalgıçlarda da görülen dipten yüzeye çok hızlı çıkma sonucu oluşa

Was this helpful?
Ανοιγμα κλειστής περιμέτρου.


ORIFICE: Any opening or aperture with a closed perimeter.

ORIFICE: Se dit de toute ouverture à périmètre fermé.

ORIFICIO: Dícese de toda abertura con perímetro cerrado.

ORIFICIO: Dise de toda abertura con perímetro pechado.

NYÍLÁS: Zárt kerületű üreg.

MUNNING (APNING): Enhver åpning med begrenset omfang.

OTWÓR : Każdy wylot lub ujście o zamkniętym obwodzie.

ORİFİS: Kapalı bir çember ile herhangi bir açıklık veya ağız.

Was this helpful?
Οι Τρηματώδεις αντιπροσωπεύουν μια κλάση πλατυελμίνθων, όλα τα γνωστά είδη της οποίας είναι παρασιτικά. Υπάρχουν 3 υποκλάσεις: Τα Μονογενή, κυρίως εξωπαράσιτα των ψαριών, με μόνο λίγα ενδοπαρασιτικά είδη των αμφιβίων και ερπετών. Τα Ασπιδογάστρεα, τα οποία είναι ενδοπαράσιτα των μαλακίων, ψαριών και χελωνών και τα Διγενή ενδοπαράσιτα όλων των ομάδων σπονδυλωτών.


TREMATODA: The Trematoda (Trematodes) represent a class of flatworms in which all known species are parasitic. There are three subclasses: Monogenea, chiefly ectoparasites of fishes, with only a few endoparasitic species in amphibians and reptiles; Aspidogastrea, which are endoparasites of molluscs, fishes and turtles; and Digenea, endoparasites of all groups of vertebrates.

TREMATODES: Les trématodes représentent une classe des vers plats dont toutes les espèces connues sont des parasites. Les trématodes comprennent trois sous-classes: les monogènes qui sont pour la plupart des ectoparasites des poissons avec quelques espèces qui sont des endoparasites des amphibies et reptiles; les aspidogastrés qui sont des endoparasites des mollusques, poissons et tourtues marines; et les digènes, des endoparasites de tous les groupes des Vertébrés.

TREMATODOS: Los trematodos representan una clase de gusanos planos en la que todas la especies conocidas son parásitos. Los trematodos incluyen tres subespecies: monogéneos que son en su mayoria ectoparásitos de peces con algunas especies endoparásitos de anfibios y reptiles; aspidogastros que son endoparásitos de moluscos, peces y de tortugas marinas; y los digéneos, endoparásitos de todos los grupos de vertebrados.

TREMATODOS: Os tTermodos representan unha clase de vermes planos na que todas a especies coñecidas son parasitos. Os Trematodos inclúen tres subclases: monoxeneos que son no seu mayoria ectoparásitos de peixes con algunhas especies endoparasitos de anfibios e réptiles; aspidogastros que son endoparasitos de moluscos, peixes e de tartarugas mariñas; e os dixeneos, endoparasitos de todos os grupos de vertebrados.

MÉTELYEK: A mételyek (Trematodes) a laposférgek egyik osztálya, amelynek valamennyi ismert faja élősködő. Három alosztálya van: Monogenea, amelybe főleg a halak külső élősködői tartoznak, illetve néhány belső élősködő kétéltűekben és hüllőkben; Apsidogastrea, amelyek puhatestűek, halak és teknősök belső élősködői; és Digenea, amelyek valamennyi gerinces belső élősködői.

TREMATODA (IKTER): Klasse av flatmarker (Platyhelminthes) der alle er parasittiske. Deles inn i tre underklasser, Aspidogastrea, Didymozoidea og Digenea. Den sistnevnte er den største og viktigste, og kalles i dagligtalen for ikter. Aspidogastrea er endoparasitter på fisk, bløtdyr (mollusker) og skilpadder, mens Digenea er endoparasitter på alle virveldyrgrupper (vertebrater).

PRZYWRA (Trematoda): Przywry stanowią gromadę płazińców (Plathelminthes), w której wszystkie znane gatunki są pasożytnicze. Wśród nich są trzy podgromady: Monogenea, głównie pasożyty zewnętrzne ryb, jedynie z kilkoma gatunkami pasożytów wewnętrznych u płazów i gadów; Aspidogastrea, które są pasożytami wewnętrznymi u mięczaków, ryb i żółwi; Digenea, pasożyty wewnętrzne u wszystkich grup kręgowców.

Trematod: Bütün türleri parazitik olan yassı kurtların bir sınıfı. Üç alt sınıfı mevcut olup bunlardan Monogenea temelde balıklarda dış parazit olarak bulunur sadece birkaç iç parazit formu mevcuttur bu iç parazitler ise ampfibiler ve sürüngenlerde görülür. Aspidogastrea ise yumuşakça, balık ve kaplumbağalarda iç parazit olarak bulunur, Digenea sınıfı omurgalıların bütün gruplarında iç parazit olarak bulunurlar.

Was this helpful?
Εστέρας που δημιουργείται όταν ένα μόριο γλυκερόλης συνδέεται με τρία όμοια, ή διαφορετικά λιπαρά οξέα.


TRIGLYCERIDE: An ester formed when one molecule of glycerol combines with three similar, or different, fatty acids.

TRIGLYCERIDE: Ester formé par la réaction entre le glycérol trois acides gras différents ou non.

TRIGLICÉRIDO: Un éster formado cuando una molécula de glicerol se combina con tres ácidos grasos similares o diferentes

TRIGLICÉRIDO: Un éster formado cando unha molécula de glicerol se combina con tres ácidos graxos similares ou diferentes

TRIGLICERID: Egy glicerinmolekula három hasonló vagy különböző zsírsavval történő kapcsolódásával képződő észter.

TRIGLYSERIDER: Estere av glyserol og tre fettsyrer.

TRÓJGLICERYD: Ester powstały gdy jedna cząsteczka glicerolu łączy się z trzema jednakowymi, lub różnymi, kwasami tłuszczowymi.

TRİGLİSERİD: Bir molekül gliserolün üç benzer veya farklı yağ asidiyle birleştiğinde oluşan ester.

Was this helpful?
Οργανισμός ή κύτταρο που έχει υποστεί εργαστηριακή κατεργασία ώστε να παράγει τρία σύνολα χρωμοσωμάτων ανά πυρήνα και επομένως, στείρα άτομα. Η στειρότητα αυτή επιτρέπει να απελευθερώνονται στη φύση είδη όπως ο χορτοκυπρίνος χωρίς τον κίνδυνο υπερ-αναπαραγωγής που θα έβλαπτε την οικολογία μιάς περιοχής.


TRIPLOID: Organism or cell treated by techniques to produce three sets of chromosomes per nucleus and, thereby, sterile individuals. Such sterilization permits species like grass carp to be released in nature without the danger of over-reproduction and possible harm to the ecology of an area.

TRIPLOIDE: Organisme ou cellule qui par des techniques produisent trois paires de chromosomes par noyau et de ce fait deviennent des individus stériles. La stérilisation permet de relâcher certaines espèces de poissons dans le milieu naturel sans risque de sur-reproduction nuisible à lenvironnement.

TRIPLOIDEA: Estado en el cual cada célula contiene tres juegos de cromosomas homólogos. La triploidía puede ser inducida experimentalmente en los peces y moluscos bivalvos con el fin de mejorar la tasa de crecimiento.

TRIPLOIDE: Organismo ou célula que mediante técnicas específicas produce tres pares de cromosomas por núcleo e por este feito resultan estériles. A esterilización permite liberar certas especies de peixes no medio natural sen risco de sobreprodución prexudicial para o medio.

TRIPLOID: Különböző módszerekkel sejtmagonként háromszoros kromoszómakészletet hordozóvá tett sejt vagy szervezet. A triploid szervezetek sterilek. Ez a fajta sterilizáció lehetővé teszi idegen halfajok (pl. amur) telepítését a természetes vizekbe a túlszaporodás és az ezzel járó ökológiai ártalom veszélye nélkül.

TRIPLOID: Organismer eller celler som er behandlet med teknikker (f.eks. sjokkbehandling) som gjør at de får tre sett med kromosomer per kjerne, og derfor blir sterile. Slike sterilisering gjør at arter som gresskarpe kan settes ut i naturen uten noen risiko for overbefolkning og skader på økosystemet.

TRIPLOID: Organizm lub komórka poddana działaniu zabiegom technicznym w celu wytworzenia w każdym jądrze trzech zestawów homologicznych chromosomów, a skutkiem tego uzyskania osobników sterylnych (porównaj: diploid, haploid). Triploidia mogą być eksperymentalnie produkowane wśród ryb i mięczaków dwuskorupowych, w celu poprawienia ich tempa wzrostu. Np. w przypadku amura białego, pozwala to na wpuszczanie tej ryby do wód naturalnych bez niebezpieczeństwa przerybienia, czy możliwości zakłócenia stosunków ek

TRİPLOİD: Herbir çekirdeğin kromozomlarının üç dizi olarak üretilmesi tekniği ile muamele edilmiş hücre veya organizma, bu işlem sonucunda kısır bireyler oluşur. Böyle bir uygulama, bir bölgenin ekolojisine verilebilecek zararlar ve aşırı üreme tehlikesi gibi durumlar olmaksızın çim sazanı gibi türlerin doğada serbest olarak dolaşmasına olanak sağlar.

Was this helpful?
Κατάσταση κατά την οποία κάθε κύτταρο φέρει τρεις ομάδες ομόλογων χρωμοσωμάτων (πρβλ. διπλοειδές, απλοειδές). Η τριπλοειδία επάγεται πειραματικά σε ψάρια και μαλάκια με σκοπό να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.


TRIPLOIDY: A state in which each cell harbours three sets of homologous chromosomes (cf. diploid, haploid). Triploidy can be experimentally induced in fish and bivalve molluscs in order to improve growth rate.

TRIPLOIDIE: Etat dans lequel chaque cellule renferme trois jeux de chromosomes homologues (cf. diploïd, haploïd). La triploïdie peut être induite expérimentalement chez les poissons et les mollusques bivalves afin daméliorer le taux de croissance.

TRIPLOIDE: Organismo o célula que mediante técnicas específicas produce tres pares de cromosomas por núcleo y por este hecho resultan estériles. La esterilización permite liberar ciertas especies de peces en el medio natural sin riesgo de sobreproducción perjudicial para el medio ambiente.

TRIPLOIDÍA: Estado no cal cada célula contén tres xogos de cromosomas homólogos por núcleo (dif. diploide, haploide). A triploidía pode ser inducida experimentalmente nos peixes e moluscos bivalvos co fin de mellorar a taxa de crecemento.

TRIPLOIDIA: Olyan állapot, amelyben minden sejt három teljes kromoszómakészletet hordoz (vö. diploid, haploid). A növekedési teljesítmény javítására a triploidia halakban és kagylókban mesterségesen is előidézhető.

TRIPLOIDI: Tilstand der alle celler har tre sett med homologe kromosomer (jfr. diploidi og haploidi). Kan induseres hos fisk og muslinger for å øke veksten.

TRIPLOIDALNOŚĆ: Stan, w którym każda komórka jest miejscem występowania trzech zestawów homologicznych chromosomów (porównaj: diploid, haploid). Triploidia mogą być eksperymentalnie wyprodukowane u ryb i mięczaków dwuskorupowych w celu poprawienia ich tempa wzrostu.

TRİPLOİDİ: Herbiri içerisinde üç dizi homolog kromozom (örn. diploid, haploid) barındıran hücre için kullanılan bir terim. Triploidi yöntemi balıklarda ve çift kabuklu yumuşakçalarda büyüme oranını arttırmak amacıyla deneysel olarak uygulanabilir.

Was this helpful?
Το ΑΤΡ είναι ένα νουκλεοτιδικό μόριο με 3 φωσφορικές ομάδες. Όταν από το μόριο του ΑΤΡ αποκόπτονται φωσφορικά (σχηματισμός ADP: διφωσφορικής αδενοσίνης) ένα μεγάλο ποσό ενέργειας απελευθερώνεται από το μόριο του ATP. Η αυτή ενέργεια χρησιμοποιείται από το κύτταρο σε διάφορες χημικές αντιδράσεις.


ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): ATP is a nucleotide with 3 phosphate groups. When a phosphate is cut off from the ATP molecule (forming ADP: adenine diphosphate) a large amount of energy is released from the ATP molecule. This energy can be used by the cell to run some of its chemical reactions.

ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

TRIFOSFATO DE ADENOSINA / ADENOSÍN TRIFOSFATO (ATP): El ATP es un nucleótido con tres grupos fosfato. Cuando se produce la separación de un grupo fosfato de la molécula de ATP (formándose ADP: difosfato de adenosina) se libera una gran cantidad de energía de la molécula de ATP. Esta energía puede ser utilizada por las células para llevar a cabo algunas de sus reacciones químicas

TRIFOSFATO DE ADENOSINA / ADENOSÍN TRIFOSFATO (ATP): O ATP é un nucleótido con tres grupos fosfato. Cando se produce a separación dun grupo fosfato da molécula de ATP (formándose ADP: difosfato de adenosina) libérase unha grande cantidade de enerxía da molécula de ATP. Esta enerxía pode ser utilizada polas células para levar a cabo algunhas das súas reaccións químicas

ADENOZIN-TRIFOSZFÁT (ATP): Az ATP 3 foszfátcsoportot tartalmazó nukleotid. Ha az ATP-molekuláról leválasztunk egy foszfátot (miáltal ADP: adenozin-difoszfát képződik), a molekulából nagymennyiségű energia szabadul fel. Ezt az energiát a sejt egyes kémiai reakcióinak működtetéséhez használhatja fel.

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP): ATP er en nukleotid med 3 fosfatgrupper. Når en fosfat fjernes fra ATP-molekylet (og ADP dannes: adenine difosfat) frigjøres mye energi fra ATP-molekylet. Denne energien kan brukes av cellen til å drive noen av dens kjemiske reaksjoner.

TRÓJFOSFORAN ADENOZYNY (ATP): ATP jest nukleotydem z 3 grupami fosforanowymi. Po oderwaniu fosforanu od cząsteczki ATP (powstaje wówczas ADP, czyli dwufosforan adeniny) uwalniana jest duża ilość energii. Ta energia może być w komórce wykorzystana do przeprowadzenia pewnych reakcji chemicznych.

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP): ATP 3 fosfat gruplu bir nükleotiddir. ATPden bir fosfat koptuğunda (ADP: adenin difosfat oluşur) ATP molekülünden büyük çapta enerji ayrılır. Bu enerji hücrenin bazı kimyasal reaksiyonlarını yapabilmesi için kullanılır.

Was this helpful?
Κοινά εξωπαρασιτικά βλεφαριδωτά παθογόνα για υδρόβιους οργανισμούς.


TRICHODINA: Common ectoparasitic ciliate protozoan that can be pathogenic to aquatic organisms.

TRICHODYNES: Ciliés ectoparasites communs, pathogènes dorganismes aquatiques.

TRICIDINA: Ciliado ectoparásito común, patógeno de organismos acuáticos.

TRICODINA: Ciliado ectoparasito común, patóxeno de organismos acuáticos.

TRICHODINA: Közönséges, külső élősködő csillós egysejtű, amely a vízi szervezetek számára kórokozó lehet.

TRICHODINIDER: Vanlige ektoparasittiske ciliater (Ciliophora), som kan være sykdomsfremkallende for akvatiske organismer.

TRICHODYNA: Orzęsione pierwotniaki – powszechne pasożyty zewnętrzne, które dla organizmów wodnych mogą być chorobotwórcze.

TRICHODINA: Sucul organizmalarda patojen olabilen ve yaygın olarak görülen silli bir protozoan dış parazittir.

Was this helpful?
Φαινόμενο το οποίο προκαλείται από την επιφανειακή πίεση που προκύπτει στην επιφάνεια ενός υγρού που αυξανεται ή ελαττώνεται σε επαφή με ένα στερεό.


CAPILLARY ACTION: A phenomenon caused by surface tension that results in the surface of a liquid rising or falling in contact with a solid.

CAPILLARITE: Phénomène provoqué par la tension dune surface entrainant une aspiration ou une absoption dun corps liquide en présence dun corps solide

CAPILARIDAD / ABSORCIÓN CAPILAR: Fenómeno causado por la tensión superficial que aparece en la superficie de un líquido circulante en contacto con un sólido.

CAPILARIDADE / ABSORCIÓN CAPILAR: Fenómeno causado pola tensión superficial que aparece na superficie dun líquido circulante en contacto cun sólido.

HAJSZÁLCSÖVESSÉG: A felületi feszültség által okozott jelenség, amelynek eredményeként egy folyadék felszíne szilárd anyaggal érintkezve emelkedik vagy süllyed.

KAPILLAREFFEKT: Fenomen forårsaket av overflatespenning som gjør at overflaten til en væske stiger eller synker ved kontakt med en fast overflate.

EFEKT KAPILARNY: Zjawisko powodowane przez napięcie powierzchniowe, wywołujące podnoszenie się lub opadanie powierzchni płynu w kontakcie z ciałem stałym.

KAPİLLER ETKİ: Yüzey gerilimi sonucu oluşan sıvının yüzeyinin bir katı ile temasında yükselme veya düşme ile sonuçlanan bir fenomen.

Was this helpful?
Στην ανατομία: ένα ή περισσότερα λεπτά αιμοφόρα αγγεία τα οποία συνδέουν τις αρτηρίες και τις φλέβες.


CAPILLARY: In anatomy:one of the very fine blood vessels linking the arteries and the veins.

CAPILLAIRE: En anatomie : un très fin vaisseau sanguin reliant les artères aux veines

CAPILAR: En anatomía: cualquiera de los vasos extremadamente finos que relacionan las arterias y las venas.

CAPILAR: En anatomía: calquera dos vasos extremadamente finos que relacionan as arterias e as veas.

HAJSZÁLEREK: Az anatómiában: az artériákat és vénákat összekötő nagyon vékony vérerek.

KAPILLAR: De minste blodkar som knytter sammen vener og arterier.

KAPILARA, NACZYNIE KAPILARNE: W anatomii: jedno z bardzo cienkich naczyń krwionośnych łącączych aorty i żyły.

KAPİLLER: Anatomide arter ve venleri bağlayan çok ince kan damarları.

Was this helpful?
Κανονική ποσότητα τροφής που χορηγείται σε καθορισμένες περιόδους.


FEEDING REGIME: A regular amount of food administered at set periods.

REGIME ALIMENTAIRE: Quantité constante de nourriture donnée à périodes fixes.

RÉGIMEN ALIMENTARIO: Cantidad habitual de alimento suministrado en periodos determinados.

RÉXIME ALIMENTARIO: Cantidade habitual de alimento subministrado en períodos determinados.

ETETÉSI REND: Meghatározott időközönként adagolt meghatározott takarmánymennyiségek.

FÔRSTYRING: En fast mengde fôr som gis ved faste tidspunkt.

SYSTEM SKARMIANIA: Regularna ilość pokarmu podawana o określonym czasie.

YEMLEME REJİMİ: Belirli miktarda yemin belli zaman aralıklarında verilmesi.

Was this helpful?
Ασθένεια που προκαλείται από την έλλειψη ορισμένων βασικών συστατικών στη διατροφή.


DEFICIENCY DISEASE: Disease caused by a lack of some essential constituents in the diet.

SYNDROME DINSUFFISANCE: Etat provoqué par la carence dun élément essentiel dans lalimentation.

SÍNDROME DE MUDA SÍNDROME DE INSUFICIENCIA: Estado provocada por la carencia de un elemento esencial en la alimentación.

SÍNDROME DE MUDA / SÍNDROME DE INSUFICIENCIA: Enfermidade causada pola carencia dun elemento esencial na dieta.

HIÁNYBETEGSÉG: A táplálék nélkülözhetetlen alkotórészeinek hiánya miatt kialakuló betegség.

MANGELSYKDOM: Sykdom forårsaket av mangel på essensielle bestanddeler i dietten.

CHOROBA NIEDOBOROWA: Choroba powodowana przez brak niektórych istotnych składników w diecie.

YETERSİZLİK HASTALIĞI: Diyetteki bazı temel bileşenlerin eksikliğinin sebep olduğu hastalık.

Was this helpful?
Φύλο μικροσκοπικών, κυρίως υδρόβιων ζώων που ανήκουν σε διακριτή ομοταξία του φύλου των ασκελμίνθων. Χαρακτηρίζονται από στεφάνη στο πρόσθιο άκρο η οποία φέρει τούφες βλεφαρίδων που χρησιμεύουν στην θρέψη και την κίνηση. Τα τροχόζωα αποτελούν σημαντικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούνται ως ζωντανή τροφή στην εκτροφή θαλάσσιων ψαριών στα εκκολαπτήρια. (π.χ. Brachionus)


ROTIFERS: Group of microscopic, primarily aquatic, animals belonging to a distinct class of the Phylum Aschelminthes. They are characterized by corona at the anterior end which bears tufts of cilia used for feeding and locomotion. Rotifers are important live-food organisms in the rearing of marine fish larvae in hatcheries. (e.g. Brachionus).

ROTIFERES: Classe dInvertébrés microscopiques aquatiques, appartenant à lembranchement des Aschelminthes, portant antérieurement deux couronn Brachionus).

ROTÍFEROS: Clase de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertenecen al filo de asquelmintos, llevan en la parte anterior dos coronas de cilios que utilizan para la alimentación y la locomoción. Los rotíferos constituyen una fuente importante de comida viva para larvas de peces en los criaderos. (e.g Brachionus).

ROTÍFEROS: Filo de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertencen ao superfilo dos asquelmintos, levan na parte anterior dúas coroas de cilios que utilizan para a alimentación e a locomoción. Os rotíferos constitúen unha fonte importante de comida viva para larvas de peixes nos criadeiros. (p. ex. Brachionus).

KEREKESFÉRGEK: Mikroszkopikus, elsődlegesen vízben élő állatok csoportja, amelyek az Aschelminthes törzs egy külön osztályát alkotják. Jellegzetes szervük az elülső végükön található korona, amely a táplálkozást és a helyváltoztatást szolgáló rojtokat vagy csillókat hordozza. A kerekesférgek a tengeri halak lárváinak fontos táplálékai (pl. Brachionus).

HJULDYR: Gruppe med mikroskopiske, primært akvatiske dyr, som hører til rekke Rotifera (hjuldyr). Har en karakteristisk ciliert korona i framenden, som brukes ved fødeopptak og bevegelse. Er viktige levendefôr-organismer ved oppdrett av marine fiskelarver (f.eks. Branchionus).

WROTKI (Rotatoria): Grupa mikroskopowych, pierwotnie wodnych zwierząt, należących do odrębnej klasy typu Aschelminthes. Charakteryzują się one posiadaniem na przednim końcu wieńca, który ma rozetę rzęsek używanych do zdobywania pokarmu i poruszania się. Wrotki stanowią ważne organizmy żywego pokarmu w hodowli larw ryb morskich w wylęgarniach (np.Brachionus).

ROTİFERA: Aschelminthes şubesisinin başlıca sınıfına ait mikroskobik ve genellikle sucul canlılardır. Hareket ve beslenmek amacıyla kullanılan sil demetleri ile çevrili ve ön kısımda taç şeklindeki yapıyla karakterize olmuşlardır. Rotiferalar, balık larvalarının yetiştirilmesinde önemli canlı yemlerdir. (Ör; Brachionus )

Was this helpful?
Διαφανές γυάλινο ή πλαστικό κυκλικό δισκίο με καπάκι, το οποίο χρησιμοποιείται (αποστειρωμένο και μετά από προσθήκη μέσου καλλιέργειας) γιά την επώαση μικροοργανισμών από δείγματα (νερού ή υποστρώματος) και στην συνέχεια για την μέτρηση του αριθμού των αποικιών.


PETRI DISH: A transparent, glass or plastic round plate and lid, used (after sterilization and the addition of a culture substrate) for the incubation of microorganisms from samples (water or substrate), the number of colonies being subsequently counted.

BOITE DE PETRI: Boîte transparente, ronde et plate à couvercle en verre ou en plastique. Remplie de milieu de culture et stérilisée, elle sert à la culture de micro-organismes.

PLACA DE PETRI: Placa transparente, de plástico o vidrio, redonda y plana con una tapa. Rellena de medio de cultivo y esterilizada, sirve para el cultivo de microorganismos.

PLACA DE PETRI: Placa circular transparente, de plástico ou vidro, con tapa, usada (despois da esterilización e a adición dun substrato de cultivo) para a incubación de microorganismos procedentes de mostras (de auga ou substrato). O número de colonias pode ser posteriormente contado.

PETRI-CSÉSZE: Átlátszó, üvegből vagy műanyagból készült, fedéllel ellátott kerek edény, amelyet (sterilizálás és a táptalaj beöntése után) a vízből vagy egyéb mintából izolált mikroorganizmusok tenyésztésére, illetve a kolóniák ezt követő számlálására használnak.

PETRISKÅL: Gjennomsiktig rund skål av glass eller plastikk, som brukes (etter sterilisering og tilsetting av vekstmedium) til inkubasjon av mikroorganismer fra prøver (vann eller substrat). Antall kolonier blir talt etter inkubasjon.

PŁYTKA/SZALKA PETRIEGO: Przezroczysta, szklana lub plastikowa okrągła płytka z pokrywką, używana (po sterylizacji i dodatkowo z podłożem hodowlanym) do inkubacji mikroorganizmów z próbek (wody lub podłoża), a następnie liczeniem ilości rozwiniętych kolonii.

PETRİ KABI: ( Sterilizasyondan ve üretim substratının eklenmesinden sonra ) Numunelerden elde edilen mikroorganizmaların kuluçka işlemi için kullanılan şeffaf, yuvarlak cam ya da plastik tabak ve kapaktır.

Was this helpful?
Τρυβλίο πετρί που περιέχει άγαρ και χρησιμοποιείται για καλλιέργεια μικρο-οργανισμών.


AGAR PLATE: Petri dish filled with an agar medium used to cultivate micro-organisms.

BOITE DAGAR: Boîte de Pétri garnie de milieu agorosé utilisé dans la culture des micro-organismes.

PLACA DE AGAR: Placa de Petri rellena del medio Agar utilizado en el cultivo de microorganismos.

PLACA DE ÁGAR: Placa de Petri rechea do medio Ágar utilizado no cultivo de microorganismos.

AGARLEMEZ: Mikroorganizmusok tenyésztésére szolgáló, agaros táptalajjal megtöltött Petri-csésze.

AGARPLATE: Petriskål fylt med agarmedium brukt til dyrking av mikroorganismer.

PŁYTKA AGAROWA: Płytka Petriego pokryta pożywką agarową, używaną do hodowli mikroorganizmów.

AGAR PLAĞI: Mikroorganizma kültürü yapmak için bir agar medyum ile doldurulmuş petri plağı.

Was this helpful?
Ευρωπαϊκό όνομα για την ακριφλαβίνη.


TRYPAFLAVINE: European name for acriflavine.

TRYPAFLAVINE: Synonyme en Europe de lacriflavine.

TRIPAFLAVINA: Sinónimo en Europa de acriflavina.

TRIPAFLAVINA: Sinónimo en Europa de acriflavina.

TRIPAFLAVIN: Az akriflavin európai neve.

TRYPAFLAVIN: Europeisk navn - acriflavin.

TRYPAFLAWINA: Europejska nazwa barwnika akrydynowego.

Tripaflavin: Acriflavinin Avrupada kullanılan adı.

Was this helpful?
Πρωτεολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από το πάγκρεας και ελευθερώνεται στα έντερα.


TRYPSIN: A proteolytic enzyme secreted by the pancreas and released into the intestine.

TRYPSINE: Enzyme protéolytique sécrétée par le pancréas et libérée dans lestomac.

TRIPSINA: Enzima proteolítica (de separación proteínica) secretada por el páncreas y liberada en el estómago.

TRIPSINA: Encima proteolítica secretada polo páncreas e liberada no intestino.

TRIPSZIN: A hasnyálmirigy által kiválasztott és a bélbe kibocsátott fehérjebontó enzim.

TRYPSIN: Proteolytisk enzym som skilles ut fra pankreas.

TRYPSYNA: Enzym proteolityczny, wydzielany przez trzustkę, uwalniany do jelita.

Tripsin: Pankreas tarafından salgılanan ve bağırsak içerisine bırakılan proteolitik bir enzim.

Was this helpful?
Παράκτια θαλάσσια ψάρια του γένους Sparus που απαντούν στην Μεσόγειο, τον Βισκαϊκό κόλπο και στις ακτές της Ιρλανδίας και της Ισπανίας. Το είδος τσιπούρας S. auratus είναι προϊόν υψηλής αξίας και καλλιεργείται σε μαζική κλίμακα στην Μεσόγειο.


SEA BREAM (Sparus spp.): Coastal marine fishes of the genus Sparus found in the Mediterranean, the Bay of Biscay and the Irish and Spanish coasts. Gilthead Sea Bream (S. auratus) is a highly valued fish product and is produced on a large scale in the Mediterranean region.

DAURADE (Sparus spp.): Poissons marins côtiers du genre Sparus distribués de la Méditerranée aux côtes Espagnoles et des côtes Irlandaises à la Baie de Biscaye. S. auratus est un poisson à grande valeur marchande et très prisé en pêche sportive. Actuellement élevé à grande échelle en Méditerranée.

DORADA (SPARUS SPP): Pez marino costero del género Sparus que se encuentra en todo el Mediterráneo y desde las costas Irlandesas hasta el Golfo de Vizcaya. S. Auratus es un pez de gran valor mercantil y muy bien valorado en la pesca deportiva. Actualmente su producción se ha incrementado a gran escala en el Mediterráneo.

DOURADA (SPARUS SPP.): Peixe mariño costeiro do xénero Sparus que se atopa en todo o Mediterráneo, o Golfo de Vizcaia, costa irlandesa e española. A dourada é un peixe de grande valor comercial e prodúcese a grande escala na área Mediterránea.

TENGERI KESZEG (Sparus spp.): A Sparus nemzetségbe tartozó tengeri halfajok, amelyek a Földközi-tenger, a Vizcayai-öböl parközeli vizeiben, illetve az ír és a spanyol partok mentén élnek. A S. auratus igen népszerű étkezési hal, a Földközi-tenger vidékén nagy mennyiségben termelik.

HAVKARUSSER (SEA BREAM): Saltvannsfisker tilhørende slekten Sparus, lever i Middelhavet og Biscayabukta, og langs spanskekysten og kysten av Irland. ”Gilthead Sea Bream” (Sparus auratus) er en høyt aktet matfisk, som produseres i stor skala i Middelhavet. Syn. pagell.

DORADY (Sparus spp.): Przybrzeżne ryby morskie rodzaju Sparus występują w Morzu Śródziemnym, w Zatoce Biskajskiej oraz w przybrzeżnych wodach Irlandii i Hiszpanii. Dorada (Sparus auratus) jest bardzo cenioną rybą konsumpcyjną i jest produkowana na dużą skalę w rejonie Morza Śródziemnego.

ÇİPURA(Sparus spp.): Akdeniz de, Biscay Körfezi nde, İrlanda ve İspanya kıyılarında bulunan Sparus cinsinin bir kıyı balığıdır. Yaldız kafalı deniz çipurası (S. auratus) çok değerli bir balık ürünüdür ve büyük ölçüde Akdeniz bölgesinde üretilmektedir.

Was this helpful?
Τα ανώτατα επιτρεπτόμενα όρια για ορισμένες ουσίες (ρύπους) ή για ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά.


STANDARD (WATER QUALITY): The concentration of a water constituent (pollutant) or degree of intensity of some other adverse condition which is permitted in a body of water. Standards are developed and established from judgements made from the criteria involved.

STANDARD (QUALITE DEAU): La limite de concentration dun composant de leau (polluant) ou du degré dintensité dune autre condition adverse permise dans un plan deau. Les standards sont établis à partir de lanalyse des critères impliqués.

ESTÁNDAR DE AGUA : Limite de concentración de un compuesto del agua (contaminante) o del grado de intensidad de una condición adversa de una masa de agua. Los estándares son establecidos a partir del análisis de los criterios implicados.

ESTÁNDAR (CALIDADE DE AUGA): A concentración dun constituínte da auga (contaminante) ou o grao de intensidade doutras condicións adversas que son permitidas nunha masa de auga. Os estándares son desenvolvidos e establecidos a partir das estimacións dos criterios implicados.

SZABVÁNY (VÍZMINŐSÉGI): Egy vízszennyező anyag koncentrációjának vagy egyéb ártalmas körülmény intenzitásának maximális megengedett értéke. A szabványokat a kérdéses jellemzők megítélésével állapítják meg.

VANNKVALITET: Den konsentrasjonen av et vannløst stoff (forurenser) eller graden av et annen ugunstig forhold som tillates i vann. Normer utvikles og bestemmes ut i fra involverte kriterier.

STANDARDOWA JAKOŚĆ WODY: Koncentracja składników (czynników zanieczyszczających) lub podwyższona wartość w wodzie jakiejś innej niekorzystnej cechy, normalnie dozwolonej w zbiorniku wodnym. Standardy są opracowane i ustanowione przez odpowiednie władze (parlament, rząd), które wprowadzają i egzekwują obowiązujące kryteria.

Standart (Su kalitesi): Suyu oluşturan maddelerin konsantrasyonu (kirleticiler), ya da suyun kütlesi içinde mümkün kılınan bazı diğer zıt şartların yoğunluğunun seviyesi. Standartlar belli kriterleri kapsayan değerlendirmelerden geliştirilmiş ve yerleştirilmiştir.

Was this helpful?
Το μεταβολικό τάχος των ποικιλόθερμων ζώων, όταν αυτά καταναλώνουν την ελάχιστη ποσότητα οξυγόνου ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους, στις άριστες περιβαλλοντικές θερμοκρασίες για το είδος αυτό.


STANDARD METABOLIC RATE: That metabolic rate of poikilothermic animals expressed as the minimum amount of oxygen per unit time, per unit body weight, at the optimal environmental temperatures for the species concerned.

TAUX DE METABOLISME STANDARD: Taux de métabolisme dun animal pœcilotherme exprimé sous forme de la consommation minimale doxygène par temps unitaire et par poids corporel unitaire, mesuré à la température environnementale optimale pour cette espèce.

TASA METABÓLICA ESTÁNDAR: Tasa de metabolismo de un animal poiquilotermo expresada en forma del consumo mínimo de oxígeno por unidad de tiempo y por unidad de peso corporal, medida a la temperatura óptima para esta especie.

TAXA METABÓLICA ESTÁNDAR: Taxa de metabolismo dun animal poiquilotermo expresada en forma do consumo mínimo de osíxeno por unidade de tempo e por unidade de peso corporal, medida á temperatura óptima para esta especie.

STANDARD ANYAGCSEREARÁNY: A változó testhőmérsékletű állatok anyagcseréjének mértéke, amelyet az adott faj számára optimális hőmérsékleten, időegység alatt elfogyasztott, egységnyi testtömegre vetített minimális oxigénmennyiséggel fejeznek ki

STANDARD METABOLISMEHASTIGHET: Den metabolske hastigheten hos et vekselvarmt dyr uttrykt som den minste mengden oksygen per tidsenhet, per kroppsvektsenhet, ved artens optimale omgivelsestemperaturen.

PODSTAWOWA PRZEMIANA MATERII: Jest to przemiana materii zwierząt zmiennocieplnych, wyrażona jako minimalna ilość tlenu zużywana w jednostce czasu na jednostkę masy ciała w optymalnych (dla danego gatunku) temperaturach środowiskowych.

STANDART METABOLİZMA: Standart metabolizma yada soğuk kanlı hayvanların metabolik oranı, ilgili canlı türünün kendisi için uygun olan optimum çevresel sıcaklık şartlarında birim vücud ağırlığına göre birim zamanda minimum miktarda tüketilen oksijen olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Μέθοδος παρασκευής τροφής για καλλιεργούμενα ψάρια ή καρκινοειδή με την οποία γίνεται προσπάθεια βέλτιστης εκμετάλλευσης των πρωτογενών υλικών, συνδυάζοντας τα με κατάλληλο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθεί η θρεπτική τους απόδοση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ακολουθείται πολλές φορές η μέθοδος του ευθύγραμμου προγραμματισμού. Όταν έχουμε αύξηση στις τιμές των ιχθυάλευρων ένα μέρος των χρησιμοποιούμενων πρωτεϊνών μπορεί να αντικατασταθεί από σόγια.


LEAST COST FORMULATION: Method of producing commercial diets to meet optimum nutritional requirements of cultured fish or crustaceans while balancing ingredients to take advantage of optimum prices of raw materials. Linear programming may be used to achieve this. When fishmeal prices rise, a proportion of the protein may be obtained from soya.

FORMULATION A MOINDRE COUT : Méthode de fabrication d’aliments commerciaux qui vise à optimiser les qualités des poissons ou les crustacés, tout en exploitant les prix optimaux des matières premières. Ce but peut être atteint par programmation linéaire. Quand le prix des farines de poissons augmente, une proportion plus importante du contenu protéique peut être fournie par le soja.

FORMULACION DE COSTE MÍNIMO: Método de producción de dietas comerciales que cumple con los requerimientos nutricionales mínimos de peces o crustáceos cultivados y que equilibra los ingredientes para optimizar los precios de las materias primas. La programación lineal también puede conseguirlo, Vg. cuando los precios de la harina de pescado suben, la proteína puede obtenerse de la soja.

FORMULACION DE CUSTO MÍNIMO: Método de produción de dietas comerciais que cumpre cos requirimentos nutricionais mínimos de peixes ou crustáceos cultivados e que equilibra os ingredientes para optimizar os prezos das materias primas. A programación lineal tamén pode conseguilo, p. ex. cando os prezos da fariña de peixe soben, a porción proteica pode obterse da soia.

LEGKEDVEZŐBB ÁRÚ FORMULÁCIÓ: Kereskedelmi célú haltápok előállításának olyan módszere, amelynél a tenyésztett hal- vagy rákfajok számára optimális tápanyagszükségletet és a nyersanyagok minél kedvezőbb árát is figyelembe veszik. Ezt általában lineáris programozással érik el. Ha a halliszt ára emelkedik, a megfelelő fehérjemennyiséget szójaliszttel biztosítják.

LAVESTE FORMULERINGSKOSTNAD: Metode for produksjon av kommersielle fôrtyper hvor sammensetningen av fôret optimaliserer ernæringsmessig samtidig som sammensetningen av ingredienser balanseres for å oppnå laveste råvarepriser. Lineær programmering kan også brukes for å oppnå dette, f.eks. kan soya brukes som proteinkilde når prisene på fiskemel stiger.

NAJNIŻSZY KOSZT PASZY : Metoda produkcji mieszanek handlowych pasz wychodząca naprzeciw optymalnym wymaganiom żywieniowym ryb hodowlanych lub skorupiaków, balansując komponentami (w recepturze), aby wykorzystać optymalnie aktualne ceny surowców. Dla osiągnięcia tego może być zastosowane programowanie liniowe. Kiedy rosną ceny mączki rybnej wymagany udział (%) białka w paszy może być zastąpiony mączką sojową.

EN UYGUN MALİYETLİ FORMULASYON: Kültür balıklarında yada crustaceaların optimum yem isteğini karşılamak için dengeli içeriklerle hammadenin optimum fiyatlı ticari yem üretme metodur. Linear programında kullanılırsa başarılı olabilinir. Balık yem iyatı artığı zaman protein oranı soyadan alınabilinir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES