AMC LIMITED

Π

Οργανο που βρίσκεται στο αρχικό τμήμα του εντέρου του ψαριού και εκκρίνει πεπτικά ένζυμα στα πυλωρικά τυφλά όπου γίνεται κυρίως η πέψη


PANCREAS: Organ found in the primary region of the fish gut. The pancreas secretes digestive enzymes into the pyloric caecae, where digestion primarily takes place.

PANCREAS: Organe situé dans la zone primaire de lintestin du poisson. Le pancréas sécrète des enzymes de digestion par le pylore quand la digestion primaire a lieu.

PÁNCREAS: En peces, órgano situado en la zona primaria del intestino. El páncreas secreta enzimas de digestión en el intestino ciego pilórico donde tiene lugar la digestión primaria.

PÁNCREAS: En peixes, órgano situado na zona primaria do intestino. O páncreas secreta encimas dixestivos nos cegos pilóricos, onde ten lugar a dixestión primaria.

HASNYÁLMIRIGY: A halak bélrendszerének elülső részében megtalálható szerv. A hasnyálmirigy emésztőenzimeket választ ki a gyomorvég függelékeibe, ahol az emésztés egy része történik.

PANKREAS (BUKSPYTTKJERTEL): Pankreasvev ligger hos fisk spredt på flere steder i bukhulen, f.eks., i mesenterier, mellom pylorusblindsekkene, i submucosa, i lever, på galleblæren og langs vener i området. Består av eksokrine celler som produserer fordøyelsesenzymer, og endokrine celler (De Langerhanske celleøyer) som er hormonproduserende.

TRZUSTKA: Narząd znajdujący się w początkowym odcinku jelita. Trzustka wydziela enzymy trawienne do wyrostków odźwiernikowych (w. pyloryczne), w których odbywa się początkowe trawienie.

PANKREAS: Balık bağırsağının birincil bölgesinde bulunan organ. Pankreas pilorik çekuma , başlıca sindirimin meydana geldiği yer, sindirim enzimi salgılar.

Was this helpful?
Φλεγμονή του παγκρέατος.


PANCREATITIS: Inflammation of the pancreas.

PANCREATITE: Inflammation du pancréa.

PANCREATITIS: Inflamación del páncreas.

PANCREATITE: Inflamación do páncreas.

PANCREATITIS: A hasnyálmirigy gyulladása.

PANKREATITT: Betennelse i pankreas (bukspyttkjertel).

ZAPALENIE TRZUSTKI: Zapalenie trzustki.

PANKREATİTİS: Pankreasın yangısı.

Was this helpful?
Παθολογία, με έμφαση στη παθοφυσιολογία και τους παθογενετικούς μηχανισμούς που υπάρχουν πίσω από κάποια ασθένεια.


PATHO-BIOLOGY: Pathology, with emphasis on the pathophysiological and pathogenetic mechanisms underlying disease.

PATHOBIOLOGIE: Etude de la pathologie dans laquelle laccent est mis sur les mécanismes pathophysiologiques et pathogéniques, et qui souligne le caractère de la maladie.

BIOLOGÍA PATOLÓGICA: Patología, centrada en los mecanismos patofisiológicos y patogenéticos que subyacen en las enfermedades.

BIOLOXÍA PATOLÓXICA: Patoloxía, centrada nos mecanismos patofisiolóxicos e patoxenéticos que subxacen nas enfermidades

PATOBIOLÓGIA: Patológia, különös figyelemmel a betegségek hátterében fekvő patofiziológiai és patogenetikai mechanizmusokra.

PATOBIOLOGI: Patologi, med vekt på patofysiologi og patogenetiske mekanismer bak sykdom.

PATOBIOLOGIA: Dziedzina patologii zajmująca się patofizjologicznymi i patogenetycznymi mechanizmami leżącymi u podłoża chorób.

PATO-BİYOLOJİ: Patoloji, hastalığın altında yatan patofizyolojik ve patogenetik mekanizma vurgulanarak.

Was this helpful?
Η προέλευση ή ανάπτυξη μιάς ασθένειας.


PATHOGENESIS: The origin or development of a disease.

PATHOGENESE: Lorigine ou le développement dune maladie.

PATOGENESIA, PATOGENIA: Origen o desarrollo de una enfermedad.

PATOXENESIA, PATOXENIA: Orixe ou desenvolvemento dunha enfermidade.

PATOGENEZIS: Egy betegség eredete vagy kifejlődése.

PATOGENESE: Opprinnelsen eller utviklingen til en sykdom.

PATOGENEZA: Początek lub rozwój choroby.

PATOGENEZİS: Bir hastalığın orijini veya gelişimi.

Was this helpful?
Οργανισμός που ζεί εντός ή επί ενός άλλου οργανισμού (ξενιστή) στον οποίο και προκαλεί ασθένεια. (συνώνυμο = παθογόνος παράγων).


PATHOGEN: Any organism which in living on or within another organism (the host) causes disease in the host. Syn. pathogenic agent.

ORGANISME PATHOGENE: Se dit dun organisme qui provoque des maladies chez un autre organisme (hôte) sur lequel, ou dans lequel, il vit. Syn. agent pathogène.

ORGANISMO PATÓGENO: Dícese del organismo que provoca enfermedades en otro organismo (huésped) sobre el cual, o en el cual vive. Sin. Agente patógeno.

ORGANISMO PATÓXENO: Dise do organismo que provoca enfermidades noutro organismo (hospedador) sobre o cal, ou no cal vive. Sin. Axente patóxeno.

KÓROKOZÓ: Olyan szervezet, amely egy másik szervezeten (a gazdán) vagy azon belül él, és annak megbetegedését okozza. Úm. patogén szervezet.

SYKDOMSFREMKALLENDE ORGANISME: Enhver organisme som forårsaker sykdom i en organisme (verten) ved å leve på eller inni den. Syn. patogent agens.

PATOGEN (czynnik chorobotwórczy): Każdy organizm, który żyje na/lub wewnątrz innego organizmu (gospodarza), wywołując jego chorobę. Syn. czynnik patogenny.

PATOJENİK: Üzerinde yaşayan veya birbaşka organizma ile beraber (konakçı) konakçıda hastalığa sebep olan bir organizma. Syn. Patojenik etken.

Was this helpful?
Αίτιο ασθένειας ή παθολογικών αλλαγών.


PATHOGENIC: Producing disease or pathological changes.

PATHOGENE (Adj.): Qui provoque les maladies.

PATÓGENO: Que produce enfermedades.

PATÓXENO: Que produce enfermidades.

PATOGÉN: Betegséget vagy kóros elváltozást okozó.

PATOGEN: Produserer sykdom eller patologiske (sykelige) forandringer.

PATOGENETYCZNY/CHOROBOTWÓRCZY: Wywołujący chorobę lub zmiany chorobowe.

PATOJENİK: Hastalık veya patolojik değişiklik üretme.

Was this helpful?
Η μελέτη των ασθενειών με επιστημονικές μεθόδους.


PATHOLOGY: The study of disease by scientific methods.

PATHOLOGIE: Létude des maladies par des moyens scientifiques.

PATOLOGÍA: Estudio de enfermedades por medios científicos.

PATOLOXÍA: Estudio de enfermidades por medios científicos.

PATOLÓGIA: A betegségek kutatása tudományos módszerekkel.

PATOLOGI : Sykdomslære. Studiet av sykdommer ved hjelp av vitenskapelige metoder.

PATOLOGIA: Badanie choroby metodami naukowymi.

PATOLOJİ: Hastalıkları bilimsel metotlarla inceleme ilmi.

Was this helpful?
Απόκλιση από το φυσιολογικό, προκαλούμενη από γνωστά ή άγνωστα αίτια.


PATHOLOGICAL CONDITION: A deviation from the normal condition, of known or unknown cause.

CONDITION PATHOLOGIQUE: Une déviation de la condition normale, dorigine connue ou non.

CONDICIÓN PATOLÓGICA: Desviación de la condición normal, de origen conocido o no.

CONDICIÓN PATOLÓXICA: Desviación da condición normal, de orixe coñecida ou non.

KÓROS ÁLLAPOT: A normális állapottól való eltérés, amelynek oka ismert vagy ismeretlen.

PATOLOGISK TILSTAND: Avvik fra normal tilstand, av kjent eller ukjent grunn.

STAN CHOROBOWY: Odchylenie od normalnego stanu zdrowotnego z wiadomej lub niewiadomej przyczyny.

PATOLOJİK DURUM: Normal durumdan bilinen veya bilinmeyen sebeple sapma.

Was this helpful?
Διαδιακασία που υφίστανται τα ερυθροκύτταρα που πρόκειται να μεταγγιστούν προκειμένου να διορθωθούν τα χαμηλά επίπεδα αίματος.


PACKED CELLS: A preparation of red blood cells that are transfused to correct low blood levels.

POCHE DE SANG: Préparation de globules rouges destinés à être transfusés afin de corriger un volume de sang insuffisant.

CÉLULAS EMPAQUETADAS/ CONCENTRADOS CELULARES: Preparación de glóbulos rojos transfundidos para corregir bajos niveles celulares.

CÉLULAS EMPAQUETADAS/ CONCENTRADOS CELULARES: Preparación de glóbulos vermellos transfundidos para corrixir baixos niveis celulares.

VÖRÖSVÉRTEST-KONCENTRÁTUM: Vörösvértestekből álló preparátum, amelyet vérátömlesztéshez használnak a vérhiány pótlására.

PAKKEDE CELLER: Et konsentrat av røde blodlegemer som overføres for å bedre lave blodverdier.

KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH: Preparat z czerwonych krwinek używany w transfuzji krwi do podwyższenia niskiej zawartości erytrocytów.

PAKETLENMİŞ HÜCRELER: Transfüze ederek düşük kan seviyelerini düzeltmek için kırmızı kan hücrrelerinin hazırlanması.

Was this helpful?
Στην κυριολεξία αυτός που τρώει όλα τα είδη τροφής. Στα πρωτοζώωα, περιλαμβανομένων και πολλών βλεφαριδωτών, τα είδη αυτά ικανοποιούν τις τροφικές τους ανάγκες με θρεπτικές ουσίες που προέρχονται από βακτήρια και φύκη ως πρωτόζωα, ιστούς πολυκύτταρων οργανισμών και αποσαθρώματα. Στα καρκινοειδή και τα ψάρια τα είδη αυτά τρέφονται με ποικιλία στοιχείων όπως φύκη, φυτά, σπόρους, τριπτόν, πλαγκτόν και/ή μεγαλύτερους βενθικούς και νηριτικούς οργανισμούς.


OMNIVOROUS: Literally, eats all or any kind of food; among protozoa, including many ciliates, such species appear to be satisfied in their feeding habits by nutritive substances ranging from bacteria and algae to ciliates, tissues of multicellular organisms, and even detritus. Among crustaceans and fish, species feeding on a range of substances such as algae, plants, weeds, detritus, plankton and/or larger benthic and neritic organisms.

OMNIVORE: Littéralement, qui se nourrit de toutes sortes de nourritures; parmi les protozoaires, surtout les ciliés, de telles espèces se nourissent de substances nutritives aussi diverses que des bactéries, des algues et dautres ciliés, des tissus dorganismes pluricellulaires et même de détritus. Chez les crustacés et les poissons, les espèces omnivores mangent des aliments divers tels que les algues, les plantes, les herbacés, les détritus, du plancton et/ou des organismes plus grands, benthiques ou né

OMNÍVORO: Literalmente, que come de todo o toda clase de alimento; entre los protozoos, incluyendo muchos ciliados, como especies que parecen ser satisfechas en sus hábitats de alimentación por sustancias nutritivas que abarcan desde bacterias y algas a ciliados, tejidos de organismos multicelulares e incluso detritus. Entre crustáceos y peces, las especies se alimentan en el rango de sustancias como algas, plantas, macroalgas, detritus, plancton y/o grandes organismos bentónicos y neríticos.

OMNíVORO: Literalmente, que come de todo ou toda clase de alimento; entre os protozoos, incluíndo moitos ciliados, como especies que semellan ser satisfeitas nos seus hábitats de alimentación por substancias nutritivas que abranguen dende bacterias e algas a ciliados, tecidos de organismos multicelulares e mesmo detrito. Entre crustáceos e peixes, as especies aliméntanse no rango de substancias como algas, plantas, macroalgas, detrito, plancto e/ou grandes organismos bentónicos e neríticos.

MINDENEVŐ: Olyan élőlény, amely minden, vagy bármilyen táplálékot fogyaszt; az egysejtűeknél, beleértve sok csillóst, az ilyen fajoknak, úgy tűnik, sokféle táplálék szolgálhat élelemként, a baktériumoktól és algáktól a csillósokig, többsejtű szervezetek szöveteiig, vagy akár a detrituszig. A rákféléknél és halaknál ezek olyan fajok, amelyek sokféle anyaggal táplálkoznak, mint pl. algákkal, növényekkel, detritusszal, planktonnal és/vagy nagyobb méretű bentikus és neritikus szervezetekkel.

OMNIVOR: Spiser både plante- og dyremateriale. Blant protozoer (encelledyr), medregnet mange ciliater, beiter omnivore arter på alt fra bakterier og alger til vev fra flercellede organismer og detritus. Blant krepsdyr og fisk beiter omnivore arter på blant annet alger, planter, ugress, detritus, plankton og/eller større bentiske eller nerittiske organismer.

WSZYSTKOŻERN/Y/A/E: Zjadając/y/a/e każdy rodzaj pożywienia; wszystożerne gatunki pierwotniaków, łw tym wiele orzęsków, uzyskuje substancje odżywcze z najrozmaitszych źródeł, od bakterii i glonów do innych orzęsków, tkanek organizmów wielokomórkowych a nawet detrytusu. Wszystkożerne skorupiaki i ryby to gatunki żywiące się najrozmaitszym pokarmem, od glonów, roślin, detrytusu i planktonu po większe organizmy bentoniczne i nerytyczne.

OMNİVOR: Kelimenin tam anlamıyla her türlü besini yer; protozoa içerisinde silliyatlar dahil, bu türün beslenme habitatının içerisinde bakteri ve alglerden silliyatlara, çokhücreli canlı dokularından detritusa kadar çok geniş bir yelpaze vardır. Kabuklu ve balıkla

Was this helpful?
Αναφέρεται σε επιδημία που προσβάλλει το σύνολο των πληθυσμών.


PANDEMIC: A widespread epidemic.

PANDEMIQUE: Epidémie étendue.

PANDÉMICO: Epidemia extendida.

PANDÉMICO: Epidemia estendida.

PANDÉMIA: Nagy terület populációját megfertőző járvány.

PANDEMI: En utbredt epidemi.

PANDEMIA/PANDEMICZNY: Szeroko rozprzestrzeniona epidemia.

PANDEMIC: Çok yaygın salgın.

Was this helpful?
Βρίσκεται παντού.


UBIQUITOUS: Found everywhere.

UBIQUISTE ou OMNIPRESENT: Que lon trouve partout

UBÍCUO: Hallado en todas partes.

UBÍCUO: Achado en tódalas partes

UBIKVISTA: Mindenhol megtalálható

ALLESTEDSNÆRVÆRENDE: Tilstede overalt.

POWSZECHNIE WYSTĘPUJĄC/Y/A/E: Spotykan/y/a/e wszędzie

UBİKUİTÖZ: Heryerde bulunan.

Was this helpful?
Βιταμίνη της ομάδας Β, απαραίτητη γιά πολλούς καλλιεργούμενους οργανισμούς.


PANTOTHENIC ACID: Vitamin of the B group; an essential vitamin for many cultured species.

ACIDE PANTOTHENIQUE: Une des vitamines du groupe B, la vitamine B5, formant un co-enzyme; absolument nécessaire pour la plupart des organismes.

ÁCIDO PANTOTÉNICO: Una de las vitaminas del grupo B, la vitamina B5, absolutamente necesario para la mayoría de los organismos.

ÁCIDO PANTOTÉNICO: Unha das vitaminas do grupo B, vitamina esencial para moitas das especies cultivadas.

PANTOTÉNSAV: A B-csoportba tartozó vitamin; sok tenyésztett halfaj számára nélkülözhetetlen.

PANTOTENSYRE: B-vitamin, essensielt vitamin for mange oppdrettsarter. Koenzym i energiomsetningen.

KWAS PANTOTENOWY: Witamina z grupy B; niezbędna dla wielu hodowanych gatunków ryb.

PANTOTENİK ASİT: Vitamin B grubu; birçok kültür türleri için esansiyel bir vitamindir.

Was this helpful?
Gonadotropin Release Inhibiting Factor. Ορμονικός παράγοντας που παρεμποδίζει την έκκριση της γοναδοτρόπου ορμόνης. Στα ψάρια, πιθανώς η ντοπαμίνη.


GONADOTROPIN RELEASE INHIBITING FACTOR (GRIF): Hormonal factor that inhibits the secretion of gonadotropic hormone. In fish, probably dopamine.

FACTEUR INHIBITEUR DE LA LIBERATION DE GONADOTROPINE: Une hormone qui inhibe la sécrétion de lhormone gonatropode; en toute probabilité, la dopamine chez les poissons.

FACTOR INHIBIDOR DE LIBERACIÓN DE GONADOTROPINA: Hormona que inhibe la secreción de gonadotropina; probablemente dopamina en peces.

FACTOR INHIBIDOR DE LIBERACIÓN DE GONADOTROPINA: Factor hormonal que inhibe a secreción de gonadotropina; probablemente sexa a dopamina en peixes.

GONADOTROPIN ELVÁLASZTÁST GÁTLÓ FAKTOR: A gonadotropin elválasztását gátló hormonális faktor. A halakban valószínűleg dopamin.

GONADOTROPINHEMMER (“GRIF”): Hormonell faktor som hemmer sekresjon av gonadotropin. I fisk, trolig dopamin.

CZYNNIK UWALNIAJĄCY HORMON GONADOTROPOWY (GRIF): Czynnik hormonalny, który wstrzymuje wydzielanie steroidowych hormonów płciowych. U ryb – prawdopodobnie dopamina.

GONADOTROPIN AZALTMA FAKTÖRÜ (GRIF): Gonadotropik hormonlarda oluşan hormonel faktörlerdir. Balıklarda az bulunan dopamine.

Was this helpful?
Ενωση παραγόμενη από τον υποθάλαμο η οποία επιδρά στην πρόσθια υπόφυση επάγοντας την έκκριση μιας συγκεκριμένης ορμόνης. Διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες γιά την προαγωγή της ωρίμανσης του αποθέματος των γεννητόρων.


RELEASING HORMONE: A substance that is produced by the hypothalamus and acts on the anterior pituitary to stimulate the release of a specific hormone. These are commercially available and employed in aquaculture broodstock rearing in order to promote maturation development.

HORMONE DE LIBERATION: Substance produite par lhypothalamus et qui agit sur sa partie antérieure pour stimuler la libération dune hormone spécifique. Elles sont commercialement disponibles et employées en aquaculture pour provoquer le développement de la maturation.

HORMONA DE LIBERACIÓN: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración.

HORMONA LIBERADORA: Substancia producida polo hipotálamo e que actúa na hipófise anterior para estimular a liberación dunha hormona específica. Comercialmente dispoñible e utilizada en acuicultura para provocar o desenvolvemento e a maduración no stock de reprodutores.

SERKENTŐ HORMON: A hipotalamuszban termelődő hormonok, amelyek az agyalapi mirigy elülső lebenyére hatva serkentik bizonyos hormonok elválsztását. Kereskedelmi forgalomban beszerezhetők és az akvakultúrában a tenyészállomány nemi érésének elősegítésére használhatók.

FRISETTENDE HORMONER: Substanser som produseres i hypotalamus og stimulerer frisetting av spesifikke hormoner fra adenohypofysen. Eksempler er TRH (Thyroid Releasing Hormone) og GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). Analoger av sistnevnte er mye brukt i oppdrett for å indusere gyting (hormonbehandling av fisk er ulovlig i Norge).

HORMON UWALNIAJĄCY (podwzgórza): Substancja, która jest uwalniana przez podwzgórze i oddziaływująca na przednią część przysadki mózgowej stymulując uwalnianie swoistego hormonu. Jest ona dostępna na rynku i używana w akwakulturze, celem przyspieszania u tarlaków dojrzewania płciowego.

Salıcı Hormon: Özel bir hormonun salınmasını uyaran ön hipofiz bezi gibi davranan ve hipotalamus tarafından üretilen bir maddedir. Bunlar ticari olarak mevcuttur ve olgunlaşma gelişimini artırmak için akuakültürde damızlık büyümesinde görev alırlar.

Was this helpful?
Η δέσμευση ενέργειας μέσω του σχηματισμού οργανικών υλικών από τον οργανισμό, τον πληθυσμό ή την βιοκοινωνία.


PRODUCTION: The assimilation of energy into organic materials by an organism, population or community.

PRODUCTION: Lassimilation dénergie avec la formation de la matière organique par un organisme, une population ou une communauté.

PRODUCCIÓN: Asimilación de energía con formación de la materia orgánica por un organismo, una población o comunidad.

PRODUCIÓN: Asimilación de enerxía con formación da materia orgánica por un organismo, unha poboación ou comunidade.

PRODUKCIÓ: Az energia átalakítása szerves anyagokká egy szervezet, populáció vagy közösség által.

PRODUKSJON: Omdanning av energi til organisk materiale i en organisme, en populasjon eller et samfunn.

PRODUKCJA : Asymilacja energii w materii organicznej przez organizm, populację lub biocenozę.

ÜRETİM: Popülasyon veya topluluktaki bir organizma tarafından organik madde içerisindeki enerjinin asimilasyonu.

Was this helpful?
Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή. Βλ. ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.


PRODUCTIVE PROTEIN VALUE : Ratio of the difference between the body nitrogen at the end and the body nitrogen at the beginning of a growth period, and the nitrogen intake over the growth period.

PRODUCTIVITE PROTEINIQUE: Rapport entre le gain dazote corporel en fin dune période de croissance et lazote consommé pendant cette période.

PRODUCTIVIDAD PROTEICA: Relación entre la ganancia de nitrógeno corporal para un periodo de crecimiento y el nitrógeno consumido durante este periodo.

PRODUTIVIDADE PROTEICA: Relación entre a ganancia de nitróxeno corporal para un período de crecemento e o nitróxeno consumido durante este período.

FEHÉRJEPRODUKCIÓS ÉRTÉK: A test nitrogéntartalmának egy növekedési szakasz végén és kezdetén mért értéke közötti különbség, azaz a növekedési szakasz alatti nitrogénfelvétel.

PROTEINRETENSJON (PR): Forholdet mellom forskjellen i kroppsnitrogen fra begynnelse til slutt av fôringsperioden og nitrogeninntaket i løpet av fôringsperioden.

WARTOŚĆ PRODUKCYJNA BIAŁKA: Stosunek różnicy między zawartością azotu w ciele na końcu i na początku danego okresu wzrostu do pobranego w tym okresie wzrostu azotu (w pokarmie).

VERİMLİ PROTEİN DEĞERİ: Büyüme peryodunun başlangıcındaki vücut azotu ile sonundaki vücut azotu arasındaki farklılık oranıdır, ve büyüme peryodundaki azot alım oranıdır.

Was this helpful?
Ρυθμός της παραγωγής βιομάζας, εκφραζόμενος ως παραγωγή ανά μονάδα χρόνου.Ολική: Ρυθμός μεταβολής σε βιομάζα, ο οποίος περιλαμβάνει και όλες τις απώλειες (όπως η αναπνοή) εντός ενός χρονικού διαστήματος. Καθαρή: Η ταχύτητα συσσώρευσης ή παραγωγής νέας οργανικής ύλης ή αποθηκευμένης ενέργειας, ύστερα από την αφαίρεση των απωλειών, σε μια χρονική περίοδο. Πρωτογενής: Βλ. Πρωτογενής παραγωγή.


PRODUCTIVITY: Rate of production of biomass; expressed as production during a specific time interval. Gross: Rate of change in biomass including all losses including respiration during a specific time interval. Net: Rate of accumulation or production of new organic matter or stored energy, less losses, during a specific time interval.

PRODUCTIVITE: Taux de production, exprimée par période de temps unitaire.Globale: Changement observé dans la biomasse, y compris les pertes respiratoires, exprimé par période de temps unitaire.Nette: taux daccumulation ou de production de novo de la matière organique ou de lénergie stockée, sans prendre en compte les pertes, exprimé par période de temps unitaire.

PRODUCTIVIDAD: Tasa de producción, expresada por periodo de tiempo unitario. Cambio observado en la biomasa, incluidas las perdidas respiratorias, expresada por periodo de tiempo unitario. Neta: tasa de acumulación o de producción de materia orgánica nueva o energía almacenada, sin tener en cuenta las pérdidas, expresada en periodo de tiempo unitario.

PRODUTIVIDADE: Taxa de produción de biomasa, expresada como produción durante un período de tempo determinado. Bruta: Taxa de cambio observado na biomasa, incluíndo todas as perdas, respiración incluída, durante un período de tempo determinado. Neta: taxa de acumulación ou de produción de materia orgánica nova ou enerxía almacenada, menos as perdas, durante un período de tempo determinado.

PRODUKTIVITÁS: A biomassza produkciójának mértéke, amelyet egy adott időtartamon belüli produkcióval fejeznek ki. Bruttó: a biomassza változásának mértéke egy adott időtartamon belül, a veszteségeket (a légzést is) beleértve. Nettó: az új szerves anyag vagy a tárolt energia termelésének vagy felhalmozódásának mértéke egy időtartamon belül, kevesebb veszteséggel.

PRODUKTIVITET: Grad av biomasseproduksjon. Uttrykt som produksjon over et gitt tidsintervall. Brutto: Grad av forandring i biomasse inkludert alle tap medregnet respirasjon, over et gitt tidsintervall. Netto: Grad av akkumulering eller produksjon av nytt organisk materiale eller lagret energi, minus tap, over en gitt tidsperiode.

PRODUKTYWNOŚĆ: Zdolność produkcji biomasy, wyrażona jako produkcja w określonej jednostce czasu. Brutto: zdolność zmiany biomasy w określonej jednostce czasu łącznie z wszystkimi stratami, w tym i oddychaniem. Netto: zdolność akumulacji lub produkcji nowej materii organicznej lub zmagazynowania energii w określonej jednostce czasu, pomniejszona o straty.

VERİMLİLİK: Biyokütle üretim oranı; özel bir zaman aralığı boyunca gerçekleşen üretim olarak tanımlanır. Brüt: özel bir zaman aralığı boyunca tüm kayıpları içeren biomasdaki değişim oranı, Net: özel bir zaman aralığı boyunca yeni bir organik maddenin veya depolanan enerjinin üretimi veya toplanma oranı.

Was this helpful?
Αυτότροφοι οργανισμοι, κυρίως φωτοσυνθετικά πράσινα φυτά σε ένα οικοσύστημα, οι οποίοι συνθέτουν οργανική ύλη από ανόργανα υλικά. Αποτελούν ένα πρώτο στάδιο στην τροφική αλυσίδα, π.χ. πρωτογενής παραγωγός.


PRODUCER: An autotrophic organism, usually a photosynthetic green plant in an ecosystem which synthesizes organic matter from inorganic materials and is an early stage in a food chain, i.e., primary producer.

PRODUCTEUR: Organisme auto-trophe, dhabitude une plante verte photosynthétique, dans un écosystème qui synthétise la matière organique à partir de la matière inorganique. Se trouve à la base dune chaîne alimentaire (producteur primaire)

PRODUCTOR: Un organismo autotrófico, normalmente una planta verde fotosintética en un ecosistema, el cual sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica y es un estadio temprano en la cadena alimentaria, ej., productor primario.

PRODUTOR: Un organismo autotrófico, normalmente unha planta verde fotosintética nun ecosistema, o cal sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica e é un estadio temperán na cadea alimentaria, ex., produtor primario.

TERMELŐ: Olyan autotróf szervezet, általában fotoszintetizáló zöld növény, amely egy ökoszisztémában szerves anyagot állít elő szervetlenből, és a tápláléklánc korai szakaszát képezi, vagyis elsődleges termelő.

PRODUSENT: En autotrof organisme, vanligvis en fotosyntetisk grønn plante som lager organisk materiale fra uorganisk material, og er på et lavt nivå i fødekjeden, primærprodusent.

PRODUCENT: Organizm autotroficzny, zwykle fotosyntetyzująca roślina zielona, która wytwarza materię organiczną z substancji nieorganicznych i stanowi najniższe ogniwo łańcucha pokarmowego (odpowiedzialne za produkcję pierwotną).

ÜRETİCİ: Bir ototrofik organizma, çoğunlukla bir ekosistemde inorganik maddelerden organik madde sentezleyen fotosentetik yeşil bitki ve besin zincirindeki ilk basamak, yani birincil üretici.

Was this helpful?
Διαδικασία η οποία συνίσταται στην συνεχή μέτρηση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.


MONITORING: A process consisting of regular investigations and the recording of findings.

MONITORING: Processus dinvestigations régulières avec enregistrement des observations.

MONITORIZACIÓN: El proceso que consiste en el control investigación regular y la compilación de datos e incidencias.

VIXILANCIA (MONITORING): Proceso que consiste en realizar análises periódicas e no rexistro deses datos.

MONITOROZÁS: Rendszeres vizsgálatokból és a megfigyelések rögzítéséből álló eljárás.

OVERVAKING: Prosess som bestar av regelmessige undersokelser og nedskriving av funn.

KONTROLA/MONITORING: Proces polegający na regularnych badaniach oraz rejestrowaniu uzyskanych danych.

GÖZLEM VE İZLEME: Düzenli soruşturmalardan oluşan ve bilgilerin kaydedildiği bir yöntem

Was this helpful?
Μέγεθος που χρησιμεύει γιά τον προσδιορισμό ενός χαρακτηριστικού. Αριθμητικό χαρακτηριστικό ενός πληθυσμού αντικειμένων. Γιά τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες του νερού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος "χαρακτηριστικά ποιότητας νερού".


PARAMETER: A quantity which serves to define a certain item, the item itself, a numerical characteristic of a population of items. For physical and chemical properties of water, the term "water quality characteristics" should be used.

PARAMETRE: Quantité qui sert à définir un item; litem lui-même, une caractéristique numérique dune population ditems. Pour les propriétés physico-chimique de leau, le terme de caractéristique qualitative est conseillé.

PARÁMETRO: Cantidad que sirve para definir un ítem, el ítem mismo, o una característica numérica de población de ítems. Para las propiedades físico-químicas del agua, se aconseja utilizar el término “cualidades características del agua”.

PARÁMETRO: Cantidade que serve para definir un ítem, o ítem mesmo, ou unha característica numérica dunha poboación de ítems. Para as propiedades físico-químicas da auga, aconséllase utilizar o termo "características da calidade da auga".

PARAMÉTER: Olyan mennyiség, amely egy bizonyos tétel leírására szolgál. A víz fizikai és kémiai tulajdonságaira a "vízminőségi jellemzők" kifejezést használjuk.

PARAMETER: Kvantitet som definerer en bestemt ting, tingen selv eller en numerisk karakterisering av en populasjon med ting. For å beskrive fysiske og kjemiske egenskaper til vann, bør betegnelsen ”vannkvalitets-egenskaper” brukes.

PARAMETR: Ilość, która służy do określenia pewnego szczegółu, samego szczegółu oraz liczbowej charakterystyki szczegółów populacji. W przypadku fizycznych i chemicznych właściwości wody, powinno używać się terminu "charakterystyka jakości wody”.

PARAMETRE: Belli bir öğeyi tanımlamaya hizmet eden bir nicelik, öğenin kendisi, populasyon öğelerinin sayısal özelliği. Suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerinde "su kalitesi özellikleri" tanımı kullanılmalıdır.

Was this helpful?
Συνεχές ρεύμα φυσαλίδων αέρα που αναδύεται από ένα βυθισμένο διάτρητο ανά διαστήματα σωλήνα, δια μέσω του οποίου διοχετεύεται πεπιεσμένος αέρας.


AIR BUBBLE CURTAIN: A continuous stream of air bubbles emitted from a sunken hose perforated at intervals through which compressed air is released.

RIDEAU DAIR: Bulles dair émises en continu par des perforations plus ou moins espacées sur un tuyau dair comprimé placé au fond de leau.

CORTINA DE AIRE: Burbujas de aire emitidas a través de agujeros más o menos distanciados de un tubo situado en el fondo del agua al que llega aire comprimido.

CORTINA DE AIRE: Burbullas de aire emitidas a través de buratos máis ou menos distanciados ao longo dun tubo situado no fondo da auga ao que chega aire comprimido.

LÉGBUBORÉK-FÜGGÖNY: Egy víz alá merített, perforált tömlőből kibocsátott, állandó intenzitású légbuborék-áramlat.

LUFTBOBLEGJERDE: Kontinuerlig strøm av luftbobler avgitt fra en nedsenket perforert slange som er koblet til en kompressor.

PRZEGRODA POWIETRZNA (p. pęcherzykowa): Ciągły strumień pęcherzyków powietrza emitowany w pewnych odstępach z zanurzonego perforowanego węża, przez który uwalniane jest sprężone powietrze.

HAVA KABARCIKLI PERDE: Su altında Batık bir hortum içinden (çorap) sürekli hava basılarak serbest brakılması.

Was this helpful?
Μορφή συμβίωσης βασιζόμενη σε μονομερή φυσιολογική εξάρτηση, όπου το παράσιτο προσωρινά ή μόνιμα διαμένει εντός ή επί του ξενιστή κατά την διάρκεια ορισμένων ή όλων των αναπτυξιακών του σταδίων, προκαλώντας, ως έναν βαθμό, κάποιου βαθμού βλάβη στον ξενιστή. Το παράσιτο αντλεί μέρος ή όλες τις θρεπτικές οργανικές του ενώσεις από τον ξενιστή και, σε πολλές περιπτώσεις ο ξενιστής χρησιμοποιείται και ως ενδιαίτημα αναπαραγωγής. Το παράσιτο συχνά προκαλεί μεταβολές στις φυσιολογικές διεργασίες


PARASITISM: A form of symbiosis based on unilateral physiological dependence, where the parasite temporarily or permanently resides in or on the host during several or all of its developmental stages, usually causing some degree of real damage to the host. The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of bo

PARASITISME: Forme de symbiose basée sur la dépendance physiologique unilatérale, dans laquelle le parasite réside sur ou dans lhôte de façon temporaire ou permanent sur une partie ou sur la totalité de ses stades de développement, endommageant ainsi lhôte. Le parasite dépend partiellement ou en totalité de lhôte en ce qui concerne son alimentation et, dans de nombreux cas lhôte sert dhabitat pour la reproduction du parasite. Suivant les spécificités de lhôte et du parasite, ce dernier peut altérer la perfor

PARASITISMO: Forma de simbiosis basada en la dependencia fisiológica unilateral, en la cual el parásito reside sobre o en un huésped de manera temporal o permanente durante una parte o durante la totalidad de los estados de desarrollo, dañando así el huésped. El parásito depende parcialmente o en su totalidad del huésped en cuanto a la alimentación y en muchos casos el huésped sirve de hábitat para la reproducción del parásito. Según las características del huésped y del parásito, este último puede alterar e

PARASITISMO: Forma de simbiose baseada na dependencia fisiolóxica unilateral, na cal o parasito reside sobre ou nun hospedador de xeito temporal ou permanente durante unha parte ou durante a totalidade dos estados de desenvolvemento, normalmente danando en diverso grao ao hospedador. O parasito depende parcialmente ou na súa totalidade do hospedador en canto á alimentación e en moitos casos o hospedador serve de hábitat para a reprodución do parasito. Segundo as características do anfitrión e do parasito, es

PARAZITIZMUS: Élősködés; egyoldalú élettani függésen alapuló együttélési forma, amelyben a parazita néhány vagy összes fejlődési állapotában részben vagy teljesen a gazdaszervezeten vagy gazdaszervezetben él, általában annak károsodását okozva. A parazita szerves tápanyagainak egy részét vagy egészét a gazdaszervezettől nyeri, és sok esetben a gazdaszervezetben szaporodik. A parazita gyakran okoz változást a gazdaszervezet élettani folyamataiban. A változás mértéke és minősége a gazda és a parazita tulajdonsá

PARASITTISME: Form for symbiose som er basert på unilateral (ensidig) fysiologisk avhengighet, der parasitten oppholder seg midlertidig eller permanent på eller i en vert under flere eller alle sine utviklingsstadier. Påfører vanligvis verten en eller annen form for skade. Parasitten får deler av eller all næring fra verten, og i mange tilfeller fungerer verten som et habitat for reproduksjon. Parasitten forårsaker ofte forandringer i fysiologisk yteevne hos verten, avhengig av spesifikke egenskaper hos både

PASOŻYTNICTWO: Forma symbiozy oparta o jednostronną zależność fizjologiczną, gdzie pasożyt czasowo lub stale znajduje się w /lub na gospodarzu w ciągu kilku lub we wszystkich jego stadiach rozwojowych, wyrządzając zwykle znaczne szkody gospodarzowi. Pasożyty pobierające częściowo lub całkowicie swoje organiczne składniki odżywcze od gospodarza a w wielu przypadkach gospodarz służy im też jako środowisko do reprodukcji. Pasożyt powoduje często zmiany w czynnościach fizjologicznych gospodarza, w zależności od s

PARAZİTİZM: Parazitin geçici veya sürekli olarak, birden fazla veya tüm gelişim evrelerinde konakçının üzerine yada içine yerleşen, genellikle konakçıya çeşitli derecelerde hasar vermeye sebep olan tek taraflı fizyolojik bağımlılık üzerine kurulmuş ortak yaşamın bir formu. Parazit organik besininin bir kısmını veya tamamını konakçıdan elde eder ve çoğu zaman konakçı üremek için kendisine bir habitat sunar. Parazit, çoğunlukla hem kendisinin hemde konakçının spesifik özelliklerine bağlı olarak, konakçının fi

Was this helpful?
Ένα ζώο (ή φυτό) που ζει μέσα ή πάνω σε έναν άλλο (ξενιστής) από τον οποίο τρέφεται. Πολλές φορές η παρουσία του παράσιτου είναι επιβλαβής για τον ξενιστή.


PARASITE: The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of both host and parasite. Parasitism is, in contrast to all other forms of symbiosis, a strictly patho-biological phenomenon.

PARASITE: Le parasite réside sur ou dans lhôte de façon temporaire ou permanent sur une partie ou sur la totalité de ses stades de développement, endommageant ainsi lhôte. Le parasite dépend partiellement ou en totalité de lhôte en ce qui concerne son alimentation et, dans de nombreux cas lhôte sert dhabitat pour la reproduction du parasite. Suivant les spécificités de lhôte et du parasite, ce dernier peut altérer la performance physiologique de lhôte. Le parasitisme est, contrairement à toute autre forme

PARÁSITO: La dependencia fisiológica unilateral, en la cual el parásito reside sobre o en un huésped de manera temporal o permanente durante una parte o durante la totalidad de los estados de desarrollo, dañando así el huésped. El parásito depende parcialmente o en su totalidad del huésped en cuanto a la alimentación y en muchos casos el huésped sirve de hábitat para la reproducción del parásito. Según las características del huésped y del parásito, este último puede alterar el rendimiento fisiológico del

PARASITO: Un animal (ou planta) que vive en ou sobre outro (o hospedador) do que obtén o alimento. O hospedador está ás veces desfavorablemente afectado pola presenza do parasito.

PARAZITA: Élősködő; olyan szervezet, amely szerves tápanyagainak egy részét vagy egészét a gazdaszervezettől nyeri, és sok esetben a gazdaszervezetben szaporodik. A parazita gyakran okoz változást a gazdaszervezet élettani folyamataiban. A változás mértéke és minősége a gazda és a parazita tulajdonságaitól függ. A parazitizmus a többi együttélési formától eltérően szigorúan patobiológiai jelenség.

PARASITT: Parasitten får deler av eller all næring fra verten, og i mange tilfeller fungerer verten som et habitat for reproduksjon. Parasitten forårsaker ofte forandringer i fysiologisk yteevne hos verten, avhengig av spesifikke egenskaper hos både vert og parasitt.

PASOŻYT: Pasożyty pobierające częściowo lub całkowicie swoje organiczne składniki odżywcze od gospodarza, a w wielu przypadkach gospodarz służy im też jako środowisko do reprodukcji. Pasożyt powoduje często zmiany w czynnościach fizjologicznych gospodarza, w zależności od swoistych właściwości zarówno gospodarza jak i pasożyta. Pasożytnictwo, w przeciwieństwie do innych form symbiozy, jest zjawiskiem ściśle patologiczno-biologicznym.

PARAZİT: Bir başkası (konakçı)nın içinde veya üzerinde yaşayan ondan besin sağlayan bir hayvan (veya bitki). Konakçı bazen parazitin varlığından olumsuz etkilenir.

Was this helpful?
Τύπος λουτρού που συχνά χρησιμοποιείται στην θεραπεία ψαριών σε δεξαμενές. Προστίθενται χαμηλές συγκεντρώσεις της θεραπευτικής ουσίας και αφήνονται να διαχυθούν με φυσικές διεργασίες.


LONG BATH: A type of bath frequently used in fish-pond treatment. Low concentrations of the treatment are applied and allowed to disperse by natural processes.

BASSIN DE TRAITEMENT: Bassin long fréquemment utilisé dans la culture de poissons en bassin. Des faibles doses de produits sont déversées et se dispersent par processus naturels.

BAÑO DE TRATAMIENTO: Tipo de baño frecuentemente utilizado en el cultivo de peces en estanques. Bajas concentraciones de los productos de tratamiento se echan en el agua y se dispersan por un proceso natural.

BAÑO DE TRATAMENTO: Tipo de baño frecuentemente utilizado no tratamento de peixes en cultivo. Aplícanse baixas concentracións para o tratamento e isto permite que se eliminen mediante procesos naturais.

HOSSZÚ FÜRDETÉS: A halastavak kezelésére gyakran használt fürdetési módszer. A kezelést alacsony koncentrációval végzik, és hagyják, hogy az anyag természetes úton oszoljon el.

LANGTIDSBAD (BADEBEHANDLING): Type bad ofte brukt ved behandling av fiskedammer. Lave konsentrasjoner av behandlingsmiddelet tilsettes, og det får sprer seg gjennom naturlige prosesser.

DŁUGA KĄPIEL: Rodzaj kąpieli, stosowany często w leczeniu ryb stawowych. Używane są niskie koncentracje środka leczniczego, który ulega rozprowadzeniu w stawie w wyniku procesów naturalnych (np. mieszania wody przez wiatr).

UZUN BANYO: Balıkların havuzlarda iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılan su ile muamele edilmesi. Tedavi düşük konsantarsyonlarla uygulanır ve doğal yöntemlerle yayılmasına izin verilir.

Was this helpful?
Ο ειδικευμένος λειτουργικός ιστός ενός οργάνου.


PARENCHYMA: The specific functional tissue of an organ.

PARENCHYME: Tissu spécifique et fonctionnel dun organe.

PARÉNQUIMA: Tejido específico y funcional de un órgano.

PARÉNQUIMA: Tecido funcional específico dun órgano.

PARENCHYMA: Egy szerv specifikusan működő szövete.

PARENKYM: Det spesifikke funksjonelle vevet i et organ.

PARECHYMA/MIĄŻSZ: Swoista czynnościowa tkanka narządu.

PARANKİMA: Bir organın spesifik özellikli dokusu.

Was this helpful?
Ανεπιθύμητη επίδραση που παρατηρείται ταυτόχρονα με την χρήσιμη επίδραση μιας ένωσης. Συνήθως οι παρενέργειες είναι τοξικές.


SIDE EFFECT: An undesirable effect which occurs in addition to the useful effect of a treatment. Usually related to some degree of toxicity.

EFFET SECONDAIRE: Effet indésiré dun composé qui sajoute à son effet utile. Normalement observé sous la forme dun degré de toxicité.

EFECTO SECUNDARIO: Efecto indeseado de un compuesto que se añade a su efecto útil. Normalmente observado debido a un cierto grado de toxicidad.

EFECTO SECUNDARIO: Efecto indesexado producido ademais do efecto útil dun tratamento. Normalmente asociado a certo grao de toxicidade.

MELLÉKHATÁS: Olyan nemkívánatos hatás, amely egy kezelés hasznos hatása mellett következik be. Általában valamennyire mérgező hatás.

BIVIRKNING: En uønsket virkning som inntreffer ilag med den ønskede virkningen av en behandling. Er ofte giftig.

EFEKT UBOCZNY: Niepożądany efekt, który występuje również w zabiegu obok efektu korzystnego. W pewnym zakresie odnosi się to również do toksyczności.

YAN ETKİ: Bir tedavi uygulamasında beklenen olumlu etkilerin dışında istenmeyen etkilerdir. Bu etkiler genellikle zehirlenmenin farklı dereceleri şeklinde meydana gelmektedir.

Was this helpful?
Οξεία συστηματική βακτηριακή ασθένεια των θαλάσσιων ψαριών προκαλούμενη από την Pasteurella piscicida. Σοβαρές σποραδικές εξάρσεις της έχουν συμβεί στο Chesapeake Βay.


PASTEURELLOSIS: An acute systemic bacterial disease of marine fish caused by Pasteurella piscicida. Severe sporadic outbreaks have occurred in Chesapeake Bay.

PASTEURELLOSE: Maladie bactérienne systémique aiguë des poissons marins provoquée par Pasteurella piscicida. Des manifestations sevères mais sporadiques ont lieu dans la Baie de Chesapeake.

PASTEURELLOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica y aguda de peces marinos provocada por Pasteurilla piscicida. En la bahía de Chesapeake han tenido lugar manifestaciones severas esporádicamente.

PASTEURELOSE: Enfermidade bacteriana sistémica e aguda de peixes mariños provocada por Pasteurilla piscicida. Na baía de Chesapeake tiveron lugar manifestacións severas esporadicamente.

PASTEURELLOSIS: Tengeri halak heveny, szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Pasteurella piscicida okoz. A Chespeake-öbölből súlyos, véletlenszerűen kitörő járványokat jelentettek.

PASTEURELLOSE: Akutt systemisk bakteriesykdom på marin fisk, forårsaket av bakterienPasteurella piscicida. Harde sporadiske utbrudd har funnet sted i Chesapeake Bay.

PASTERELOZA: Ostra systemiczna choroba bakteryjna ryb morskich, wywoływana przez Pasteurella piscicida. Poważne sporadyczne jej wybuchy zdarzały się w Zatoce Chesapeake.

PASTÖRELLOSİS: Deniz balıklarında Pasteurella piscicidanın sebep olduğu bir akut sistemik bakteriyal hastalık. Chesapeake Koyunda yaygın münferit salgınlar gerçekleşmiştir.

Was this helpful?
Ψάρι ή άλλο θαλασσινό συσκευασμένο σε μεταλλικά, γυάλινα ή άλλα δοχεία, απολύτως αεροστεγή, συντηρημένα με παστερίωση (βλ.λ). Σε μερικές χώρες ο επιτρεπόμενος χρόνος διατήρησης των παστεριωμένων ψαριών καθορίζεται από τις αρχές (πχ. 6 μήνες στην Γερμανία).


PASTEURIZED FISH: Seafood packed in airtight cans, glass jars or other containers, preserved by pasteurization. The shelf-life of pasteurized fish is regulated in some countries (e.g. 6 months in Germany).

POISSON PASTEURISE: Poissons et dautres animaux marins mis en boites métalliques, bocaux de verre ou dautres récipients hermétiquement fermés, et conservés par pasteurisation. La durée de conservation de tels produits est réglémentée dans certains pays (6 mois en Allemagne par exemple).

PEZ PASTEURIZADO: Peces y otros animales marinos metidos en cajas metálicas, jarras de vidrio o otros recipientes herméticamente cerrados, y conservados por pasteurización. El tiempo de conservación de tales productos esta reglamentado en ciertos países (6 meses en Alemania por ejemplo).

PEIXE PASTEURIZADO: Produtos da pesca envasados en caixas metálicas, xerras de vidro ou outros recipientes hermeticamente pechados, e conservados por pasteurización. O tempo de conservación de tales produtos esta regulamentado en certos países (6 meses en Alemaña por exemplo).

PASZTÖRÖZÖTT HAL: Pasztörözéssel tartósított tengeri hal dobozokba, üvegekbe vagy egyéb tárolóedényekbe csomagolva. A pasztörizált hal eladhatósági idejét néhány országban szabályozzák (pl. Németországban 6 hónap).

PASTEURISERT (HERMETISERT) FISK: Sjømat pakket i lufttette hermetikkbokser, glasskrukker eller andre beholdere, konservert ved pasteurisering (q.v.). Holdbarheten til slik mat er i noen land regulert (f.eks. 6 måneder i Tyskland).

PASTERYZOWANE RYBY: Żywność pochodzenia morskiego pakowana hermetycznie w puszkach, szklanych słoikach lub innych pojemnikach, utrwalana przez poddanie zabiegowi pasteryzacji. Dopuszczalny okres magazynowania pasteryzowanych ryb, w niektórych krajach jest regulowany (np. w Niemczech 6 miesięcy).

PASTÖRİZE BALIK: Hava geçirmez konserve kutularında, cam kavanozlarda veya diğer kaplarda paketlenmiş ve pastörizasyonla korunan deniz ürünü. Pastörize balığın raf ömrü ülkelere göre değişmektedir (örn. Almanyada altı ay).

Was this helpful?
Ο όρος χρησιμοποιήθηκε γιά την θερμική κατεργασία που ανακαλύφθηκε αρχικά από τον Παστέρ γιά την θανάτωση των μυκοβακτηρίων στο γάλα. Η παστερίωση εξάλειψε την διάδοση της φυματίωσης μέσω μολυσμένου γάλακτος. Γιά ασφάλεια 100%, ο χρόνος κατεργασίας ήταν ο διπλάσιος από τον απαιτούμενο γιά τη θανάτωση των μυκοβακτηρίων στην συγκεκριμένη θερμοκρασία. Σήμερα η παστερίωση αναφέρεται σε μία ποικιλία συνδυασμών από αυστηρά καθορισμένους χρόνους και θερμοκρασίες που επιτρέπουν να επιτευχθεί το


PASTEURIZATION: A term applied to heat treatment originally devised by Pasteur to kill Mycobacteria in milk and thus eliminate the spread of tuberculosis via contaminated milk. To provide a l00% safety factor, the time used was double that required to kill the Mycobacteria at the specified temperature. It now refers to a variety of combinations of rigorously specified times and temperatures to provide the same result. In addition, it is also used in a more general sense to include specific heat/time treatments

PASTEURISATION: Terme décrivant le traitement par la chaleur conçu par Pasteur afin de tuer les mycobactéries du lait et déliminer ainsi la propagation de la tuberculose à travers le lait contaminé. Afin que ce procedé soit efficace à 100%, la durée du traitement nécessaire pour tuer les mycobactéries à une température déterminé était doublée. Aujourdhui, le terme est utilisé pour décrire une variété de combinaisons de températures et de durées dincubation qui sont rigoureusement spécifiées et qui apportent des

PASTEURIZACIÓN: Término que describe el tratamiento por calor inventado por Pasteur con el fin de matar micobacterias de la leche y de eliminar así la propagación de la tuberculosis a través de la leche contaminada. Para que este tratamiento sea efectivo al 100%, el tiempo necesario para matar las micobacterias a una temperatura determinada ha sido duplicado respecto al original. Hoy día, el término se utiliza para describir una variedad de combinaciones de temperatura y de duraciones de incubación que son rigu

PASTEURIZACIÓN: Termo que describe o tratamento por calor inventada por Pasteur co fin de matar micobacterias do leite e de eliminar así a propagación da tuberculose a través do leite contaminado. Para que este tratamento sexa efectivo ao 100%, o tempo necesario para matar as micobacterias a unha temperatura determinada foi duplicado respecto ao orixinal. Hoxe en día, o termo utilízase para describir unha variedade de combinacións de temperatura e de duracións de incubación que son rigorosamente especificadas e

PASZTÖRÖZÉS: Ez a fogalom eredetileg a Pasteur által a tejben lévő Mycobacteriumok elpusztítására és ezáltal a gümőkór szennyezett tejjel való terjedésének megakadályozására kidolgozott hőkezelést jelenti. A 100%-os biztonság eléréséhez a kezelés ideje a kétszerese volt annak, ami a Mycobacteriumok elöléséhez szükséges egy adott hőmérsékleten. Napjainkban ez a fogalom szigorúan meghatározott kezelési idők és hőmérsékletek kombinációját jelenti, amelyekkel ugyanez a hatás érhető el. Ezen kívül általánosabb ér

PASTEURISERING: Betegnelse brukt for varmebehandling, opprinnelig brukt for å drepe Mykobakterier i melk for å hindre spredning av tuberkulose i kontaminert melk. For å være 100% sikker var tiden som ble brukt det dobbelte av det som er nødvendig for å drepe Mykobakterier ved den temperaturen. Henviser nå til en rekke kombinasjoner av strengt spesifiserte temperaturer og tider for å oppnå samme resultat. Brukes i tillegg i en mer generell sammenheng for spesifikke varme/tid- behandlinger av materialer der varme

PASTERYZACJA : Termin odnosi się do zabiegu poddawaniu działania wysokiej temperaturze, który po raz pierwszy został użyty przez Pasteura, w celu zabicia prątków w mleku, aby w ten sposób opanować szerzącą się za pośrednictwem zakażonego mleka gruźlicę. Dla dostarczenia 100% bezpiecznego parametru, użyto podwójnego czasu wymaganego do zabicia prątków przy określonej temperaturze. Obecnie odnosi się to do różnych kombinacji rygorystycznie ustalonych okresów i temperatur dających takie same wyniki.

PASTÖRİZASYON: A term applied to heat treatment İlk olarak Pastör tarafından tasarlanmış kontamine olmuş sütten tüberkülozun yayılımını engellemek amacıyla sütteki mikrobakterileri öldürmek için ısıl işlem uygulanması terimi. % l00 güvenilirlik elde etmek için, belirlenmiş sıcaklıkta mikrobakteriyi öldürmek için gerekli süre ikiye katlandı. Aynı sonucu almak için belirlenmiş zaman ve sıcaklıklarda uygulanan farklı kombinasyonların uygulanması olarak tanımlanır. Bunun yanında başka materyaller için özel ısı/za

Was this helpful?
Η καλλιέργεια οργανισμών μετά το αρχικό (προνυμφικό ή νεαρό) στάδιο ως το εμπορεύσιμο μέγεθος.


ONGROWING: Colloquial term for the process of raising of organisms after the initial larval/juvenile stages to a marketable size.

GROSSISSEMENT(2): Terme général désignant le processus de croissance des organismes de la phase initiale (larve/juvénile) à la taille marchande.

CRECIMIENTO (2): Término general designado a los proceso de crecimiento de los organismos de la fase inicial (larva/Juvenil) hasta la fase de cosecha.

ENGORDE: Termo xeral para designar aos procesos de cría dos organismos dende a fase inicial (larva/xuvenil) ata o talle comercial.

NEVELÉS: A kezdeti/fiatalkori állapottól a piaci méretig történő tenyésztést jelentő köznyelvi kifejezés.

TILVEKST: Vanlig betegnelse brukt om oppdrett av en organisme etter de tidlige stadiene (larve, juvenil) frem til markedsstørrelse.

TUCZ: Potoczny termin procesu chowu organizmów od początkowych stadiów larwalno/narybkowych do wielkości handlowej.

Yetişme süreci: Organizmaların, ilk larval safhadan pazarlanabilir boyutlara ulaşıncaya kadar geçen büyüme süreci için konuşma dilinde kullanılan terim.

Was this helpful?
Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.


PELECYPODA: Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia.

PELECYPODE: Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple : moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Lamellibranchia.

PELECIPODO: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos. Syn. Lamelibranquios.

PELECÍPODO: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por dúas valvas calcáreas unidas por un ligamento flexible ao longo da zona de unión. Esta clase inclúe varias especies comestibles e algunhas cultívanse (por exemplo: mexillóns, ostras, vieiras, ameixas, etc.). A miúdo son chamados bivalvos. Sin. Lamelibranquio.

PELECYPODA: A puhatestűek egyik osztálya, amelynek fajai kizárólag vízben élnek és jellegzetességük a két félből álló meszes külső héj, amelyet egy hajlékony szalag tart össze. Ebbe az osztályba sok ehető faj tartozik, amelyek közül sokat tenyésztenek is (kékkagylók, osztrigák, fésűkagylók, stb.). Egyéb elnevezéseik: Bivalvia, Lamellibranchia (kagylók).

PELECYPODA: Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Lamellibranchia.

PELECYPODA: Klasa mięczaków wodnych charakteryzujących się dwiema wapiennymi muszlami, połączonymi giętkim wiązadłem wzdłuż linii zawiasu. Klasa ta obejmuje rozmaite jadalne gatunki, z których wiele jest przedmiotem hodowli (np. omułki, ostrygi, przegrzebki i małże). Powszechnie nazywane są małżami dwuskorupowymi.

PELECYPODA: Menteşe görevi gören esnek bir bağ ile birbirine bağlı iki kalkerli kapakçığı bulunan yumuşakça sınıfıdır. Bu sınıf kültüre edilmiş yenilebilir bir çok tür içerir (bkn. midye, istiridye, deniz tarağı). Bivalvia olarak da bilinir. Syn. Lamellibrachia.

Was this helpful?
Μία ομάδα αντιβιοτικών ευρέως φάσματος που παράγεται εμπορικά με την χρησιμοποίηση επιλεγμένων στελεχών του μύκητα Penicillium.


PENICILLIN: A group of broad spectrum antibiotics produced commercially using selected strains of Penicillium..

PENICILLINE: Un groupe dantibiotiques à grand spectre produit commercialement à partir de souches sélectionnées de Penicillium .

PENICILINA: Grupo de antibióticos de gran espectro, producidos comercialmente a partir de cepas seleccionadas de Penicillium.

PENICILINA: Grupo de antibióticos de amplo espectro, producidos comercialmente a partir de cepas seleccionadas de Penicillium.

PENICILLIN: Széles spektrumú antibiotikumok, amelyeket kiválasztott Penicillium-törzsek termelnek.

PENICILLIN: Bredt spekter av antibiotika kommersielt produsert ved hjelp av utvalgte sorter avPenicillium.

PENICYLINA: Grupa antybiotyków o szerokim spektrum, produkowana przemysłowo przy użyciu wyselekcjonowanych szczepów bakterii z rodzajuPenicillium.

PENİSİLİN: Penicillium.in seçilmiş suşlarından üretilen geniş spektrumlu antibiyotik grubu.

Was this helpful?
Ομοταξία αιμομυζητικών παρασιτικών αρθροπόδων.


PENTASTOMIDA: Class of bloodsucking parasitic arthropods.

PENTASOMIDE: Classe darthropodes parasites sanguivores hématophages.

PENTASTÓMIDOS: Clase de artrópodos parásitos sanguívoros hematófagos.

PÉPTIDO: Composto formado por dous ou varios aminoácidos conectados por unións pépticas entre o grupo amino (NH2) dun lado e o grupo carboxilo (COOH) doutro.

PENTASTOMIDA: Vérszivó, élősködő ízeltlábúak osztálya.

PENTASTOMIDA: Klasse av blodsugende parasittiske artropoder (leddyr).

WRZĘCHY (rodzaj pasożytniczych robaków): Klasa ssących krew pasożytniczych stawonogów.

DİL SOLUCANLARI: Kan emici parazitik eklembacaklılar sınıfıdır.

Was this helpful?
Βλεφαριδωτό κολυμβητικό όργανο που αναπτύσσεται στα προχωρημένα προνυμφικά στάδια πολλών θαλάσσιων μαλακίων. (βλ. πεπλοφόρος)


VELUM: Ciliated swimming organ developed in the later larval stages of many marine molluscs.

VELUM: Organe natatoire cilié, existant dans les premiers stades larvaires de certains gastéropodes marins.

VELO: Órgano natatorio ciliado, que existe en los primeros estados larvarios de ciertos gasterópodos marinos.

VELUM: Órgano ciliado natatorio desenvolvido nos estadios tardíos de moitos moluscos mariños

VELUM: Sok tengeri puhatestű késői lárvaállapotaiban kifejlődő csillós úszószerv.

VELUM: Ciliert svømmeorgan som er utviklet i de senere larvestadiene hos mange marine bløtdyr (mollusker). Jfr. veliger.

ŻAGIELEK: Orzęsiony narząd umożliwiający pływanie, rozwijający się w końcowym stadium larwalnym (weliger) u wielu mięczaków morskich; porównaj: weliger.

VELUM: Çoğu deniz yumuşakçalarında bulunan ve son larval aşamada gelişen silli yüzme organı.

Was this helpful?
Προνυμφικό στάδιο των μαλακίων το οποίο φέρει λωρίδα μικρών βλεφαρίδων που το υποβοηθούν στην ασθενή του κίνηση.


VELIGER: Molluscan larval stage characterized by a band of small hairs (cilia) that aids in weak locomotion.

VELIGERE: Stade larvaire de mollusques caractérisé par une couronne ciliée (vélum) servant à une faible locomotion.

VELÍGERA: Estado larvario de moluscos caracterizado por una corona ciliada (velo) que sirve para una locomoción débil.

VELÍGERA / VELÍGER OU VÉLIGER: Estado larvario de moluscos caracterizado por unha banda de pequenos pelos (cilios) que serve para unha locomoción débil.

VELIGER: A puhatestűek egyik lárvaállapota, amelynek legfőbb jellegzetessége a mozgást segítő apró szőrök (csillók) jelenléte.

VELIGER: Larvestadium hos bløtdyr (mollusker) med en karakteristisk ciliekrans som brukes til bevegelse.

WELIGER/ŻEGLAREK: Stadium larwalne mięczaków lub małży dwuskorupowych charakteryzujące się opaską z małymi włoskami (rzęskami), które umożliwiają powolne poruszanie się.

VELİGER: Yumuşakçalarda yavaş bir şekilde hareket etmeyi sağlayan küçük bir silli bant görünümüyle karakterize olan larval bir aşamadır.

Was this helpful?
Ενωση σχηματιζόμενη από δύο ή περισσότερα αμινοξέα, όπου η αμινο-ομάδα (ΝΗ2) του ενός ενώνεται με την καρβοξυλική ομάδα (CΟΟΗ) του επομένου, σχηματίζοντας ένα πεπτιδικό δεσμό.


PEPTIDE: Compound formed of two or more amino acids, by amino (NH2) group of one joining with carboxyl (COOH) group of the next, forming a peptide bond.

PEPTID: Composé formé de deux ou plusieurs acides aminés unis par des liaisons peptidiques entre le groupement amino (NH2) de lun et le groupement carboxyl de lautre.

PÉPTIDO: Compuesto formado por dos o varios aminoácidos conectados por uniones pépticas entre el grupo amino (NH2) de un lado y el grupo carboxilo (COOH) de otro.

VELÍGERA / VELÍGER OU VÉLIGER: Estado larvario de moluscos caracterizado por unha banda de pequenos pelos (cilios) que serve para unha locomoción débil.

PEPTID: Kettő vagy több aminosav által alkotott vegyület, amelyben az egyik aminosav aminocsoportja (NH2) a másik karboxilcsoportjához (COOH) kapcsolódik, peptidkötést létrehozva.

PEPTID: Forbindelse bygget opp av to eller flere aminosyrer, ved at amino-gruppen (-NH2) i en aminosyre er bundet sammen med karboksyl-gruppen (-COOH) i en annen via en peptidbinding.

PEPTYD : Związek chemiczny utworzony z dwóch lub więcej aminokwasów połączonych pojedynczym wiązaniem poprzez grupę aminową (NH2) z grupą karboksylową (COOH) następnego wiązania reszty aminokwasowej tworzącej peptyd.

PEPTİT: İki veya daha fazla amino asidin birleşmesiyle oluşur, bir amino grubunun (NH2) diğer grubun karboksil (COOH) grubuyla birleşmesiyle peptit bağı oluşur.

Was this helpful?
Γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία.


PERIVASCULAR: Around a blood vessel.

PERIVASCULAIRE: Entourant les vaisseaux sanguins.

PERIVASCULAR: Lo que rodea los vasos sanguíneos.

PERIVASCULAR: O que rodea os vasos sanguíneos.

PERIVASZKULÁRIS: Egy vérér körüli.

PERIVASKULÆR: Rundt en blodåre.

OKOŁONACZYNIOWY: Dookoła naczynia krwionośnego.

PERIVASCULAR: Bir kan damarı etrafında.

Was this helpful?
Ασθένεια που προκαλείται από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.


ENVIRONMENTAL DISEASE: Disease caused by adverse environmental conditions.

MALADIE ENVIRONNEMENTALE: Maladie provoquée par des conditions environnementales impropres.

ENFERMEDAD AMBIENTAL: Enfermedad provocada por condiciones ambientales inapropiadas.

ENFERMIDADE AMBIENTAL: Enfermidade provocada por condicións ambientais adversas.

KÖRNYEZETI BETEGSÉG: A kedvezőtlen környezeti feltételek által okozott betegség.

MILJØRELATERT SYKDOM: Sykdom som skyldes ugunstige miljøforhold.

CHOROBA ŚRODOWISKOWA: Choroba powodowana przez niekorzystne warunki środowiskowe.

ÇEVRESEL HASTALIKLAR: Olumsuz çevre şartları nedeniyle oluşan hastalık.

Was this helpful?
Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.


ENVIRONMENTAL STRESS: Chronic stress in an organism caused by less than optimum inherent conditions in their environment. Chronic stress can lead to depressed appetites and growth rates as well as heightened susceptibility to disease infection.

STRESS ENVIRONNEMENTAL: Stress chronique dun organisme dû à une baisse de conditions optimales de leur environnement. Le stress chronique peut conduire à des baisses dappétit et de taux de croissance et accroître les prédispositions aux maladies infectieuses.

ESTRÉS AMBIENTAL: Estrés crónico de un organismo debido a una bajada de condiciones óptimas de su ambiente. El estrés crónico puede conducir a bajadas de apetito y de la tasa de crecimiento y aumento de la predisposición a las enfermedades infecciosas.

ESTRÉS AMBIENTAL: Estrés crónico dun organismo debido a unhas condicións inherentes menores ao óptimo no seu medioambiente. O estrés crónico pode conducir á perda do apetito, baixada da taxa de crecemento e aumento da predisposición ás enfermidades infecciosas.

KÖRNYEZETI STRESSZ: Krónikus stresszhatás, amelyet a szervezet számára az optimálisnál rosszabb környezeti feltételek okoznak. A krónikus stressz az étvágy és a növekedés mértékének csökkenéséhez, illetve a fertőző betegségekkel szembeni érzékenység növekedéséhez vezethet.

MILJØSTRESS: Kronisk stress i en organisme grunnet suboptimale miljøforhold. Kronisk stress kan føre til nedsatt appetitt og vekstrate, i tillegg til økt mottakelighet for sykdommer.

STRES ŚRODOWISKOWY: Przewlekły stres w organizmie (np. ryby) powodowany przez gorsze niż optymalne warunki środowiskowe. Przewlekły stres może prowadzić do obniżenia apetytu i tempa wzrostu, jak również do zwiększenia podatności na choroby infekcyjne.

ÇEVRESEL STRES: İdeal ortam şartlarından uzaklaştıkça canlıda ortaya çıkan kronik strestir. Bu kronik stres iştahsızlık, büyüme orantısızlıkları ve hastalık bulaşımına karşı aşırı duyarlılığa neden olabilir.

Was this helpful?
Τα στρώματα συνδετικού ιστού γύρω από την καρδιά.


PERICARDIUM: The connective tissue layers around the heart.

PERICARDE: Séreuse (membrane de tissu conjonctif) entourant le coeur.

PERICARDIO: Membrana conjuntiva que rodea el corazón.

PERICARDIO: Membrana conxuntiva que rodea o corazón.

PERICARDIUM: A szív körüli kötőszövetes rétegek.

PERIKARD (HJERTEPOSE): Bindevevslagene rundt hjertet.

OSIERDZIE: Warstwy tkanki łącznej dookoła serca.

PERİKARDİYUM: Kalbin etrafındaki bağ doku katmanları.

Was this helpful?
Πρόσθετη εξωτερική "ζώσα" μεμβράνη που καλύπτει τον υμένα (με την πλασματική του μεμβράνη κλπ.) σε μερικές ομάδες βλεφαριδωτών, ιδιαίτερα στα ολιγότριχα, σπειρότριχα.


PERILEMMA: Additional outermost "living" membrane covering the pellicle (with its plasma membrane, etc.) in a few groups of ciliates, particularly the oligotrich spirotrichs.

PERILEMME: Membrane vitale la plus externe, entourant la pellicule (avec sa membrane plasmique etc.) dans certains groupes de ciliés, surtout les spirotriches oligotriches.

PERILEMMA: Membrana vital más externa, que rodea la cubierta de ciertos grupos de ciliados, sobre todo los espirotricos y oligotricos.

PERILEMMA: Membrana vital máis externa, que rodea a cuberta de certos grupos de ciliados, sobre todo os espirotricos e oligotricos.

PERILEMMA: Bizonyos csillós egysejtűek pelliculáját borító járulékos hártya, amely a legkülső "élő" membrán.

PERILEMMA: En ekstra ytre levende membran som omslutter den egentlige ytre overflaten (inkluderer plasmamembran etc.) hos noen grupper av ciliater.

PERILEMMA: Dodatkowa, najbardziej na zewnątrz położona "żywa” błona, przykrywająca pellikulę (z jej błoną komórką, itp.) u kilku grup orzęsek, w szczególności Oligotricha i Spirotricha.

PERILEMMA: Bir kaç silliat grubunda, özellikle az silli spirotrichlerde, pelikulayı saran en dıştaki ilave "canlı" zar (plazma zarı, vs. ile birlikte).

Was this helpful?
Η περίοδος κατά την οποία συντελείται ή επώαση των αυγών. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη και των τελευταίων νεοσσών από ένα σύνολο επηρεαζόμενων αυγών.


INCUBATION PERIOD: The time during which eggs (embryos) develop, for example in a hatchery. Usually the period between fertilization and hatching of the last embryo of a given egg population.

PERIODE DINCUBATION: La période de temps pendant laquelle lincubation des oeufs de poisson a lieu, dans une éclosérie par exemple. Se dit habituellement de la période entre la fécondation et léclosion du dernier embryon dune population donnée.

PERIODO DE INCUBACIÓN: Periodo durante el cual tiene lugar la incubación de huevos de peces, en un criadero por ejemplo. Dícese normalmente del periodo entre la fecundación y la eclosión del último embrión de una población determinada.

PERÍODO DE INCUBACIÓN: Período durante o cal se desenvolven os ovos (embrións), por exemplo nun criadeiro. Dise normalmente do período entre a fecundación e a eclosión do último embrión dunha poboación de ovos determinada.

INKUBÁCIÓS PERIÓDUS: Az az időtartam, amely alatt az ikrák (embriók) kifejlődnek, például egy keltetőben. Általában a megtermékenyítés és egy adott populációban lévő utolsó embrió kikelése közöti időtartam.

INKUBASJONSPERIODE: Utviklingsperioden for egg, f.eks. i et klekkeri. Vanligvis perioden mellom befruktning og klekking av det siste embryoet i en gitt eggruppe (eggbatch).

OKRES INKUBACJI: Okres, w czasie którego jaja (embriony) rozwijają się, np. w wylęgarni. Zazwyczaj okres między zapłodnieniem a wykluciem ostatniego embrionu z danej populacji jaj.

KULUÇKALAMA DÖNEMİ: Kuluçkahanelerde yumurta ya da embriyonun gelişme süresi. Genellikle bu süre yumurtanın döllenmesiyle başlar ve embriyonun yumurtadan çıkışıyla sona erer ve türden türe değişim gösterir.

Was this helpful?
Στις υδατοκαλλιέργειες εκφράζει το διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που σταματάει η παροχή τροφής έως τη σφαγή ή την εφαρμογή κάποιου χειρισμού. Στην περίπτωση που πρόκειται να ακολουθήσει κάποιος χειρισμός, όπως είναι για παράδειγμα ο διαχωρισμός ή η μεταφορά, η πρακτική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο μεταβολικός ρυθμός άρα και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο. Πριν τη σφαγή η περίοδος νηστείας που εφαρμόζεται εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του ψαριού, π.χ. για το σολομό είναι μεταξ


STARVATION (FASTING TIME): In aquaculture, the period usually expressed in days or degree-days, between cessation of feeding and handling or slaughter. In the case of handling operations such as grading or transport this reduces metabolic rate and therefore oxygen demand. Before slaughter the starvation period is species specific and size dependent, e.g., typically 7-14days for salmon.

DURÉE DE JEUNE : En aquaculture, se dit de la période de temps entre la cessation de l’alimentation et l’abattage ou manutention des poissons. Dans le cas des opérations impliquant une manutention (triage et transport par exemple), le jeûne réduit le taux métabolique et donc la demande en oxygène. Avant abattage, la durée de jeûne dépend de l’espèce et de la taille, par exemple 7 à 14 jours pour les saumons.

TIEMPO DE AYUNO: En acuicultura este término es usado para designar el periodo (normalmente expresado en días o días-grado) entre que se terminó la alimentación y una manipulación o sacrificio. En el caso de operaciones de manejo (clasificación, transporte) esto reduce la tasa metabólica y la demanda de oxígeno. En el caso de sacrificio el periodo de ayuno a observar depende de la especie y del tamaño, Vg. normalmente 7-21 días para el salmón.

XAXÚN / PERÍODO DE XAXÚN: En acuicultura este termo é usado para designar o período (normalmente expresado en días ou días-grao) entre o cesamento da alimentación e a manipulación ou sacrificio. No caso de operacións de manexo (clasificación, transporte) isto reduce a taxa metabólica e a demanda de osíxeno. Antes do sacrificio o período de xaxún a observar depende da especie e do tamaño, ex. normalmente 7-21 días para o salmón.

ÉHEZTETÉS (KOPLALÁSI IDŐ): Az akvakultúrában az etetés leállítása és a kezelés vagy vágás közötti idő. Általában napokban fejezik ki. A kezelések, például osztályozás vagy szállítás előtt a koplalás csökkenti az anyagcsere intenzitását, ezáltal az oxigénigényt is. A vágás előtti éheztetési idő hossza a hal fajától és méretétől függ. Lazacoknál általában 7-14 nap.

SULTPERIODE: I akvakultur brukes begrepet om tidsrommet mellom opphør av fôring og håndtering eller slakting. Vanligvis uttrykt i dager eller døgngrader. Ved håndteringsprosedyrer som størrelsessortering og transport reduseres metabolismen og derfor også oksygenbehovet. Sultperioden før slakting er artsspesifikk og størrelsesavhengig, f.eks. er 7-21 dager typisk for laks.

GŁODZENIE : W akwakulturze: okres – wyrażany zwykle w dniach lub stopniodniach – pomiędzy zaprzestaniem żywienia i manipulacją lub ubojem. W przypadku czynności manipulacyjnych, jak np. sortowanie lub transport, obniża to przemianę materii a zatem i zapotrzebowanie tlenowe. Przed ubojem okres głodzenia jest gatunkowo swoisty i zależny od wielkości ryb; np. dla łososia wynosi zazwyczaj 7 - 14 dni.

AÇLIK SÜRESİ: su ürünlerinde, yemlemeyi kesme, elleme veya hasat zamanları arasındaki geçen zaman periyotunu ifade eder. Örneğin bir yerden bir yere taşıma veya boylama uygulaması metabolik hızı veya oksijen ihtiyacını azaltır. Hasat öncesi, türe ve boya bağlı bekletme süresi uygulanmaktadır örneğin salmonlarda genelde 7-14 gündür.

Was this helpful?
Ο χρόνος που μεσολαβεί από το πέρας μιας φαρμακευτικής θεραπείας ως την σφαγή των ζώων. Κατά το χρόνο αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι έτσι ώστε τα επίπεδα των καταλοίπων των φαρμάκων να μη συνιστούν κινδύνο για τους καταναλωτές. Η διάρκεια της περιόδου αυτής σχετίζεται με τον μεταβολικό ρυθμό. Για τους ομοιόθερμους οργανισμούς η περίοδος παρακράτησης δίδεται σε ημέρες, ενώ για ποικιλόθερμους (όπως τα περισσότερα είδη στις υδατοκαλλιέργειες) δίδεται κατά προτίμηση σε βαθμοημέ


WITHDRAWAL PERIOD: The time between end of drug treatment and slaughter which must be observed so that the residues of the drug may reach levels which present no hazard to the consumer. This period is related to the metabolic rate. For homoiothermic organisms withdrawal times are therefore set in terms of days. For poecilotherms (i.e., most aquaculture species) the best approach is to set withdrawal time in terms of degree-days. Syn. with-holding period; clearance time.

TEMPS DELIMINATION: Temps réglementaire à respecter entre ladministration dun traitement prophylactique et la vente des organismes. Cette période est conçue de telle façon que les résidus du traitement ne présentent plus aucun danger pour le consommateur. La durée de cette période dépend du taux de métabolisme des organismes traités. Ainsi pour les animaux homéothermes, cette période est normalement exprimée en jours. Pour les organismes poecilothermes (la plupart des espèces cultivées en aquaculture), par contre,

TIEMPO DE ELIMINACIÓN: Tiempo reglamentario a respetar entre la administración de tratamiento profiláctico y la venta del organismo. Este periodo está establecido de tal manara que los residuos del tratamiento no presentan ningún peligro para el consumidor. La duración de este período depende de la tasa metabólica de los organismos tratados. Así, para los animales homeotermos, este período se expresa en días. Mientras que para los organismos poiquilotermos (la mayoría de peces cultivados) la temperatura juega un papel

PERÍODO DE ELIMINACIÓN: Tempo regulamentario a respectar entre a administración do medicamento e o sacrificio de tal maneira que os residuos do medicamento poidan alcanzar niveis que non presentan perigo para o consumidor. A duración deste período depende da taxa metabólica. Para os animais homeotermos, este período exprésase en días. Mentres que para os organismos poiquilotermos (a maioría das especies de acuicultura) a mellor aproximación é establecer o tempo de eliminación en termo de graos-día. Sin. período de rete

VISSZAVONÁSI IDŐ: Egy gyógyszeres kezelés vége és az állat feldolgozása közötti időtartam, amelynek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a gyógyszermaradékok ne jelentsenek semmilyen veszélyt a fogyasztó számára. Ez az időtartam az anyagcsere sebességétől függ. Állandó testhőmérsékletű állatokban a visszavonási idő emiatt napokban mérhető. Változó testhőmérsékletűeknél azonban (ide tartozik a legtöbb faj az akvakultúrában) a visszavonási időt a napfokok alapján kell meghatározni. Úm. visszatartási idő, tisztulási id

TILBAKEHOLDELSESFRIST: Tiden fra en medikament behandling er over til fisken kan slaktes, må være lang nok til at nivåer av medikamentet når verdier som ikke er skadelig for konsument. Perioden er avhengig av den metabolske nedbrytningen. For varmblodige dyr gis tilbakeholdstiden i dager, mens for vekselvarme dyr der den metabolske hastigheten er avhengig av omgivelsestemperaturen gis tilbakeholdstiden i døgngrader. Syn. klareringstid.

OKRES KARENCYJNY: Czas między terminem zakończenia podawania leku a ubojem, który musi być przestrzegany, tak aby pozostałości leku mogły osiągnąć poziomy, których obecność nie stworzy zagrożenia dla konsumentów. Okres ten jest związany z szybkością metabolizmu. Dla organizmów stałocieplnych okresy karencyjne są podawane zatem w dniach. Dla zmiennocieplnych (tj. większość gatunków akwakultury) najlepszym podejściem byłoby ustalenie okresu karencyjnego w stopniodniach. Syn. okres powstrzymania; czas oczyszczania.

GERİLEME PERİYODU: İlaç tedavisinin sonu ve gözlemlenen toplu ölüm arasında kalan zaman böylece ilaç kalıntılarında müşteriler için tehlikeli olmayan seviyelere ulaşılabilir. Bu dönem metabolik oranla ilgilidir. Bundan dolayı sıcak kanlı organizmalar için gerileme zamanları günler açısından ayarlanır. soğuk kanlılar için (çoğu akuakültür tirleri) en iyi yaklaşım gerileme zamanını gün-derece açısından ayarlamaktır. sinonim duraklama periyodu, tasfiye zamanı

Was this helpful?
Η ρυθμική κίνηση των μυών του τροφικού σωλήνα, η οποία μετακινεί την τροφή στο εσωτερικό του.


PERISTALSIS: The rhythmic movement of muscles of the alimentary tract which moves food through the tract.

MOUVEMENT PERISTALTIQUE: Constriction annulaire qui se propage rythmiquement de haut en bas le long du tube digestif, poussant la nourriture à travers le tube.

PERISTÁLTICO: Movimientos rítmicos de músculos del tubo digestivo que ayudan a hacer progresar la comida a través del tracto digestivo.

PERISTÁLTICO: Movementos rítmicos de músculos do tubo dixestivo que axudan a facer progresar a comida a través do tracto dixestivo.

PERISZTALTIKA: Az emésztőrendszer ritmusos mozgása, amely a táplálékot mozgatja a bélcsatornán keresztül.

PERISTALTIKK: Rytmiske bevegelser i fordøyelseskanalen, som fører maten gjennom kanalen.

RUCH ROBACZKOWY: Rytmiczny ruch mięśni przewodu pokarmowego, który przesuwa pokarm przez przewód.

PERİSTALTİK: Besini hareket ettiren beslenme bölgesindeki kasların ritmik hareketi.

Was this helpful?
Ο χώρος (κοίλωμα) στην κοιλιακή χώρα που περικλείεται από τις μεμβράνες του περιτόναιου.


PERITONEAL CAVITY: The space (coelom) in the abdominal region enclosed by the membranes of the peritoneum.

CAVITÉ PÉRITONÉAL: Cavité abdominale (coelome) délimité par les membranes du péritoine.

CAVIDAD PERITONEAL: Cavidad abdominal (celoma) delimitada por las membranas del peritoneo.

CAVIDADE PERITONEAL: Cavidade abdominal (celoma) delimitada polas membranas do peritoneo.

HASÜREG: A hashártya által körülvett üreg a test hasi részén.

BUKHULE: Kroppshulen som er omsluttet av bukhinnen (peritoneum), og som inneholder innvollene.

JAMA OTRZEWNEJ : Przestrzeń (jama ciała) w okolicy brzusznej, otoczona przez błony otrzewnej.

PERİTONAL BOŞLUK: Karın zarı tarafından kapanmış karın bölgesi alanı (vücut boşluğu).

Was this helpful?
Διπλή ορογόνος μεμβράνη η οποία επενδύει την κοιλιακή κοιλότητα και περιβάλλει το ήπαρ, τον σπλήνα, το μεγαλύτερο μέρος των εντέρων και τα άλλα σπλάχνα.


PERITONEUM: The double serous membrane lining the abdominal cavity and surrounding the liver, spleen, most of the gut, and other viscera.

PERITOINE: Membrane séreuse double tapissant la cavité abdominale et recouvrant le foie, la rate, la plupart du tractus digestif, ainsi que les autres viscères.

PERITONEO: Doble membrana serosa que cubre la cavidad abdominal, rodea el hígado, el bazo y la mayor parte de tubo digestivo, así como las otras vísceras.

PERITONEO: Dobre membrana serosa que cobre a cavidade abdominal, rodea o fígado, o bazo e a maior parte de tubo dixestivo, así como as outras vísceras.

HASHÁRTYA: A hasüreget borító és a májat, a lépet, a bélrendszer nagyobb részét és más zsigeri szerveket körülvevő kettős savós hártya.

PERITONEUM (BUKHINNE): Dobbeltmembranen som omslutter bukhulen.

OTRZEWNA: Podwójna błona surowicza wyścielająca jamę brzuszną i otaczającą wątrobę, śledzionę, większość jelita i inne wnętrzności.

Karın zarı, periton: Karın boşluğu ve karaciğeri, dalak, bağırsak ve diğer organları saran, çok ince zar.

Was this helpful?
Φλεγμονώδης διαταραχή του περιτοναίου.


PERITONITIS: An inflammatory disorder of the peritoneum.

PERITONITE: Inflammation du péritoine.

PERITONITIS: Inflamación del peritoneo.

PERITONITE: Desorde inflamatoria do peritoneo.

PERITONITIS: A hashártya gyulladásos elváltozása.

PERITONITT: Bukhinnebetennelse. Betennelse i bukhinnen.

ZAPALENIE OTRZEWNEJ: Zaburzenie zapalne otrzewnej.

Peritonitiz, Karın zarı iltihabı: Karın zarının iltihaplanması.

Was this helpful?
Απεπτα υπολείμματα τροφής, μαζί με υπολείμματα εκκρίσεων, βακτηρίων, κ.λ.π., που αποβάλλονται από την πεπτική οδό μέσω της έδρας.


FAECES: Undigested food residue, together with residue of secretions, bacteria, etc., expelled from alimentary canal through the anus.

FECES: Résidu daliment indigeste, mélangé au résidu de secrétions, de bactéries, etc., rejeté du tube digestif par lanus.

HECES: Residuos de los alimentos ingeridos, mezclados con los residuos de secreciones, de las bacterias, etc., eliminados del tubo digestivo por el ano.

FECES: Residuos dos alimentos non dixeridos, mesturados cos residuos de secrecións, bacterias, etc., expulsados do tubo dixestivo polo ano.

SZÉKLET: Emészthetetlen táplálékmaradványok, emésztőnedv-maradékok, baktériumok, stb. együttese, amely a végbélnyíláson keresztül távozik a bélcsatornából.

FECES (AVFØRING): Ufordøyde fôrrester, i lag med rester av sekreter, bakterier etc, som støtes ut fra fordøyelseskanalen (q.v.) gjennom anus.

KAŁ: Pozostałości niestrawionego pokarmu, razem z resztkami wydzielin, bakteriami itp. (odchody), wydalanych z przewodu pokarmowego przez odbyt.

Feçes: Feçes, Sidirim kanalı ve anüsten dışarı atılan sindirilememiş besin, salgı, bakteri v.b. kalıntılarının hepsi.

Was this helpful?
Κοινά χρησιμοποιούμενο, μη ειδικό όνομα γιά ένα μεγάλο φάσμα ειδών ψαριών των γενών (Salmo, Οncorhynchus και Salvelinus) της οικογένειας των Σολομοειδών. Σημαντική σύγχυση προκύπτει με τον όρο αυτόν λόγω των διαφορετικών χρήσεών του στην καθομιλουμένη σε διάφορες περιοχές και του γεγονότος ότι αντιπρόσωποι των γενών αυτών ονομάζονται επίσης, σολομός, λιμνοπέστροφα και σαλβελίνος. Παραδείγματα πέστροφας είναι η καστανή πέστροφα (Salmo trutta), ο σαλβελίνος (Salvelinus fontinalis), και η ιριδίζου


TROUT: A commonly used, non-specific name for a large range of fish species of the genera (Salmo, Oncorhynchus and Salvelinus) of the family Salmonidae. Confusion has arisen with the use of this term because of different colloquial regional usages and the fact that representatives of the genera are termed salmon and charr. Examples of trout include: Salmo trutta, the brown trout; Salvelinus fontinalis, the brook trout and Oncorhynchus mykiss the rainbow trout. Various trout species are now found distri

TRUITE: Terme non-spécifique décrivant un grand nombre de poissons de la famille des salmonidés appartenant aux genres Salmo, Oncorhynchus et Salvelinus. Ce terme porte à confusion à cause des différences dinterprétation de région en région et du fait que certains membres des mêmes genres sont appellés saumon ou charr. Des exemples de poissons appellés truites comprennent la truite de mer, Salmo trutta, la truite des ruisseaux, Salvelinus fontinalis, et la truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss. Les di

TRUCHA: Término no específico que describe gran número de peces de la familia de los salmónidos; pertenecen a los géneros Salmo, Oncorhynchus y Salvelinus. Este término induce a veces confusión a causa de las diferentes denominaciones y del hecho que miembros del mismo género son llamados salmón y salmerino. Hay varios ejemplos de peces llamados trucha: trucha salmonada, S. trutta; trucha de arroyo o salmerino, Salvelinus fontinalis y la trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss. Hoy en día las diferentes e

TROITA: Termo non específico que describe grande número de peixes da familia dos salmónidos; pertencen aos xéneros Salmo, Oncorhynchus e Salvelinus. Este termo induce ás veces confusión a causa das diferentes denominacións coloquiais locais e do feito que membros representativos do xénero son chamados salmón e salvelino. Hai varios exemplos de peixes chamados troita: troita común, Salmo trutta; troita de fontana ou salvelino, Salvelinus fontinalis e a troita arco iris, Oncorhynchus mykiss. Hoxe en día

PISZTRÁNG: A lazacfélék (Salmonidae) családjának Salmo, Oncorhynchus és Salvelinus nemzetségeibe tartozó fajokra általánosan használt gyűjtőfogalom. Jelentése nem egyértelmű, mivel különböző nyelvterületeken mást és mást jelent, illetve a nemzetségekhez tartozó fajokat lazacnak vagy szajblingnak is nevezik. A legismertebb pisztrángfajok a sebes pisztráng (Salmo trutta) és a szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss). A különböző pisztrángfajok ma már a betelepítések révén valamennyi földrészen meghonosod

ØRRET: På engelsk brukes ørret vidt om en rekke arter (i slektene Salmo, Oncorhyncus og Salvelinus), mens i Norge brukes ørret vekselvis for ørret (Salmo trutta) og regnbueørret Oncorhynchus mykiss). Ørret (S. trutta) forekommer i ulike former (alle tilhører samme art): (a) Bekkørret er en dvergform som tilbringer hele livet i rennende vann, (b) innsjøørrret som lever i innsjøer og gyter i tilstøtende elver, og (c) sjøørret som er anadrom. Oppdrett av sjø-ørret er forsøkt, men arten hadde dårlig vekst

PSTRĄG: Powszechnie używana nieswoista nazwa w stosunku do dużej liczby gatunków ryb z rodzaju Salmo, Oncorhynchus i Salvelinus z rodziny Salmonidae. Użycie tego określenia spowodowało zamieszanie ze względu na istniejące różnice regionalnego jego znaczeniu oraz fakt, że przedstawiciele tego rodzaju noszą nazwy łosoś i golec zwyczajny (naz. reg. Arctic char). Nazwy pstrąga występują u: S. trutta (troć, pstrąg morski); Salvelinus fontinalis (pstrąg źródlany) i O. mykiss (pstrąg tęczowy). Różne gatunki

ALABALIK: Salmonidae ailesinde bulunan cinslerin (Salmo, Oncorhynchus ve Salvelinus) türleri için yaygınca kullanılan spesifik olmayan isimdir. Karışıklık, bu terimin farklı bölgesel konuşma dilinde kullanımından dolayı kaynaklanmakta ve cins temsilcilerinin salmon ve charr olarak adlandırılmaktadır. Alabalık örnekleri: Salmo trutta (kahverengi alabalık), Salvelinus fontinalis (kaynak alabalığı) ve Oncorhychus mykiss (gökkuşağı alabalığı). Çeşitli alabalık türleri yer değiştirme/girişten ötürü bütün kıtal

Was this helpful?
Κοινό μη ειδικό όνομα το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάδρομη πέστροφα Salmo trutta αλλά και για την κοινή πέστροφα (O. Mykiss) η οποία μεγαλώνει σε θαλασσινό νερό.


SEA TROUT: Commonly used non-specific name for anadromous trout Salmo trutta but also used for rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) on-grown in sea water.

TRUITE DE MER : Nom couramment attribué aux truites anadromes Salmo trutta , mais également la truite arc-en-ciel, grossie en mer.

TRUCHA MARINA: Nombre no específico usado comunmente para la trucha anádroma Salmo trutta pero también usada para la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss ) cultivada en agua salada.

TROITA MARIÑA: Nome inespecífico usado comunmente para a troita anadroma (Salmo trutta) pero tamén usada para a troita arco iris (Oncorhynchus mykiss) cultivada en auga salgada.

TENGERI PISZTRÁNG: A Salmo trutta (sebes pisztráng) anadrom változatának köznyelvi elnevezése. A tengervízben nevelt szivárványos/acélfejű pisztrángokra is használják.

SJØØRRET: Den anadrome formen for ørret (Salmo trutta ). Den engelske betegnelsen ”sea trout” brukes også om regnbueørret (Oncorhynchus mykiss ).

TROĆ: Niespecyficzna nazwa używana zwykle w stosunku do anadromicznej troci Salmo trutta, ale także stalogłowego pstrąga tęczowego (O. mykiss) również spędzającego okres troficzny w wodzie morskiej.

DENİZ ALABALIĞI: Genellikle anadrom alabalıklara Salmo trutta için spesifik olmayan isim kullanılır fakat deniz suyuyla yetiştirilen rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) olarakta bahsedilir.

Was this helpful?
(1) Η διάσπαση πολύπλοκων οργανικών ουσιών ( π.χ. στον πεπτικό σωλήνα) σε απλούστερες ουσίες που είναι δυνατό να απορροφηθούν. (2) Καταλυτική, ενζυμική και βακτηριακή δραστηριότητα κατά τη διαχείριση υδατικών αποβλήτων.


DIGESTION: (1) In nutrition: the breakdown, in the alimentary tract, of complex organic substances into simpler substances so that they may be used in metabolisim. (2) In waste water treatment: catalytic activity, enzymatic activity and bacterial action in waste water treatment.

DIGESTION: (1) Transformation de substances organiques complexes en substances plus simples; les aliments dans le tube digestif avant leur absorption par exemple. (2) Activités catalytiques, enzymatiques et bactériennes dans le traitement des eaux usées.

DIGESTIÓN: (1) En nutrición: la rotura, en el tracto alimentario, de substancias orgánicas complejas en substancias más sencillas de modo que puedan ser metabolizadas. (2) En el tratamiento de aguas residuales: actividad catalítica, actividad enzimática y acción bacteriana en el tratamiento de aguas residuales.

DIXESTIÓN: (1) En nutrición: a rotura, no tracto alimentario, de substancias orgánicas complexas en substancias máis sinxelas de modo que poidan ser metabolizadas. (2) No tratamento de augas residuais: actividade catalítica, actividade enzimática e acción bacteriana no tratamento de augas residuais.

EMÉSZTÉS: (1) A táplálkozás-tudományban: komplex szerves anyagok lebontása egyszerűbb anyagokká a tápcsatornában, hogy azok felhasználhatóak legyenek az anyagcserében. (2) A szennyvíztisztításban: katalitikus és enzimműködés, illetve bakteriális tevékenység a szennyvíztisztításban.

FORDØYELSE: (1) I ernæring: Nedbrytningen i fordøyelseskanalen av komplekse organiske forbindelser til mindre substanser som kan brukes i metabolismen. (2) I spillvannsbehandling: Katalytisk aktivitet, enzymatisk aktivitet og bakteriell virkning ved spillvannsbehandling.

TRAWIENIE: (1) W odżywianiu: zachodzące w układzie pokarmowym rozkładanie złożonych substancji organicznych na prostsze, które mogą być wykorzystane w przemianie materii. (2) W oczyszczaniu ścieków: efekt katalityczny, oddziaływanie enzymów i aktywność bakterii w odniesieniu do ścieku.

SİNDİRİM: (1) Beslenmede: komplex organik maddelerin basit maddelere sindirim kanalında yıkımı böylece metabolizmada kullanılabilme olanağı ortaya çıkar. (2) Atık su arıtmada: atık su arıtmada katalitik aktivitesi, enzimatik aktivite ve bakteriyal aktivite.

Was this helpful?
Πρωτεϊνολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από ορισμένα κύτταρα του τοιχώματος του στομάχου.


PEPSIN: A proteolytic enzyme secreted by certain cells of the stomach wall.

PEPSINE: Enzyme protéolytique sécretée par certaines cellules de la paroi de lestomac.

PEPSINA: Enzima proteolítica secretada por células específicas de la pared del estómago.

PEPSINA: Encima proteolítica secretada por células específicas da parede do estómago.

PEPSZIN: A gyomorfal bizonyos sejtjei által elválasztott fehérjebontó enzim.

PEPSIN: Proteolytisk enzym som skilles ut av bestemte celler (hovedceller) i mageveggen. Har lavt pH-optimum.

PEPSYNA: Główny enzym soku żołądkowego odgrywający ważną rolę w procesie trawienia, głównie białka, wydzielany przez określone komórki ściany żołądkowej.

PEPSİN: Mide duvarındaki bazı hücreler tarafından salgılanan bir proteolitic enzim.

Was this helpful?
Προένζυμα τα οποία εκκρίνονται από κεντρικά κύτταρα, βλεννώδη κύτταρα του λαιμού και κύτταρα του πυλωρικού αδένα, τα οποία μετατρέπονται σε πεψίνες παρουσία γαστρικών οξεών ή των ίδων των πεψινών. Ανενεργά πρόδρομα μόρια της πεψίνης τα οποία βρίσκονται στο γαστρικό στρώμα.


PEPSINOGEN: Proenzymes secreted by chief cells, mucous neck cells, and pyloric gland cells, which are converted into pepsin in the presence of gastric acid or pepsin itself. Inactive precursor of pepsin, secreted into the gastric lumen.

PEPSINOGENE: Proenzyme secrétée par les cellules mères, les cellules de la muqueuse du col, et celles de la glande duodénale, transformée en pepsine au contact de lacide gastrique, ou de la pepsine elle-même. Précurseur inactif de la pepsine, secrétée dans le duodénum.

PEPSINÓGENO: Proenzimas secretadas por células principales, células mucosas del cuello y células de la glándula pilórica, que son convertidas en pepsina en presencia de ácidos gástricos o pepsina propiamente dicha. Precursor inactivo de pepsina, secretado en el lúmen gástrico.

PEPSINÓXENO: Proencimas secretadas por células principais, células mucosas do colo e células da glándula pilórica, que son convertidas en pepsina en presencia de ácidos gástricos ou pepsina propiamente dita. .....Precursor inactivo de pepsina, secretado no lúmen gástrico.

PEPSZINOGÉN: A fősejtek, melléksejtek és a pylorus-mirigyek sejtjei által kiválasztott proenzim, amely gyomorsav vagy pepszin jelenlétében pepszinné alakul. A pepszin gyomorlumenbe kiválasztott inaktív prekurzora.

PEPSINOGEN: Pro-enzymer utskilt av chief-celler, mukøse halsceller, og pyloriske kjertelceller, som omdannes til pepsin i møte med magesyre eller pepsin selv. Inaktiv forløper til pepsin; utskilles til magesekken.

PEPSYNOGEN: Proenzym wydzielany przez komórki główne śluzówki żołądka, komórki śluzowe i komórki gruczołowe pylorycznej części żołądka; pepsynogen przekształcany jest w pepsynę w obecności kwasu żołądkowego lub samej pepsyny. Nieaktywny prekursor pepsyny wydzielany do światła przewodu pokarmowego.

PEPSİNOJEN: Pepsinin veya mide asidinin varlığında pepsine dönüşen şef hücreleri, mukus boyun hücreleri ve pilör bezi hücreleri tarafından salgılanan proenzimler. İnaktif prekürsör pepsin mide lümenine salgılanır.

Was this helpful?
Η διαδικασία της μετατροπής σε θρόμβο, με την οποία ένα οργανικό υγρό στερεοποιέιται π.χ. θρόμβωση του αίματος.


COAGULATION: The process of changing into a clot, by which an organic liquid solidifies, i.e. the clotting of blood.

COAGULATION: Phénomène par lequel un liquide organique se prend en une masse solide, par exemple coagulation du sang.

COAGULACIÓN: Fenómeno por lo cual un líquido orgánico se convierte en una masa sólida, por ejemplo coagulación de la sangre.

COAGULACIÓN: Fenómeno polo cal un líquido orgánico se solidifica, por exemplo a coagulación do sangue.

ALVADÁS: Az alvadék kialakulásának folyamata valamilyen szerves folyadék megszilárdulásával, pl. véralvadás. Úm. koaguláció.

KOAGULERING: Forandringsprosess der det dannes en klump, der organiske væsker stivner. F.eks. levring av blod.

KOAGULACJA: Proces zamiany w skrzep, w którym płyn organiczny zestala się, np. krzepnięcie krwi.

KOAGÜLASYON: Kanın pıhtılaşması gibi herhnagi bir organik sıvı çökelticiler tarafından meydana getirilen pıhtılaşmadaki değişim süreci, pıhtılaşma.

Was this helpful?
Βλ. ΘΡΟΜΒΩΣΗ


CLOTTING FACTOR: See COAGULATION

FACTEURS DE COAGULATION: Voir Coagulation

FACTOR DE COAGULACIÓN: Ver COAGULACIÓN.

FACTOR DE COAGULACIÓN: Ver COAGULACIÓN.

VÉRALVADÁSI FAKTOR: Ld. VÉRALVADÁS

KOAGULERINGSFAKTORER: Koaguleringsfaktorer er proteiner i blodet som er involvert i (en kompleks) prosessen å omdanne det løselige fibrinogen til fibrin.

CZYNNIK KRZEPNIĘCIA KRWI: patrz: KOAGULACJA

PIHTILAŞMA FAKTÖRÜ: Bkn. KOAGÜLASYON

Was this helpful?
Επίσημη δήλωση που αναφέρει την κατάσταση υγείας ή ασθένειας μιας ομάδας οργανισμών, π.χ. ενός καλλιεργούμενου αποθέματος. Μία τέτοια δήλωση δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι μια αποστολή είναι απηλλαγμένη ασθενειών αλλά ότι δεν βρέθηκαν οι ασθένειες, για τις οποίες εξετάστηκε το δείγμα. Οι ασθένειες ενδέχεται να είναι παρούσες, αλλά κάτω από το επίπεδο ανίχνευσης, και επομένως υπάρχει μη παραμένων κίνδυνος μεταφοράς ασθενειών, οι οποίες είναι ανάλογες προς το μέγεθος του δείγματος, το μέγεθος τ


HEALTH CERTIFICATION: An official statement declaring the health/disease status of a group of organisms (e.g. aquaculture stock). Such a statement does not necessarily mean that a shipment is disease-free, but that the target diseases for which the samples have been analyed have not been detected; they might be present below detection level, and therefore a residual risk of disease transfer exists, depending on sample size, size of the consignment and sensitivity of the method used.

CERTIFICATION SANITAIRE: Document officiel déclarant létat sanitaire dun groupe dorganisme (par exemple, stock vivant en aquaculture). Un tel document ne signifie pas nécessairement quun chargement nest pas contaminé, mais que les maladies répertoriées pour lesquelles des échantillons ont été examinés nont pas été détectées. Elles peuvent être présentes en dessous du seuil de détection et un risque résiduel de maladie existe alors dépendant de la taille des échantillons, de la taille de lexpédition et de la sensibilité

CERTIFICACIÓN SANITARIA: Documento oficial que refleja el estado sanitario de un grupo de organismos (por ejemplo, stock de acuicultura). Tal documento de significa necesariamente que un grupo no está infectado, pero que la enfermedades por la cuales las muestras han sido examinadas no fueron detectadas. Estas enfermedades pueden estar presentes por debajo del limite de detección y que el riesgo residual de la enfermedad existe y su detección depende entonces del número de muestras, de expediciones y de la sensibilidad

CERTIFICACIÓN SANITARIA: Documento oficial que reflicte o estado sanitario dun grupo de organismos (por exemplo, un stock de acuicultura). Tal documento non significa necesariamente que un grupo non estea infectado, pero sí quere dicir que as enfermidades polas que se examinaron as mostras non foron detectadas. Estas enfermidades poden estar presentes por debaixo do limite de detección e que o risco residual da enfermidade aínda exista, a súa detección depende entón do número de mostras, do tamaño da remesa e da sensibi

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS: Élő szervezetek egy csoportjának (pl. halállománynak) egészséges voltát igazoló hivatalos nyilatkozat. Egy ilyen nyilatkozat nem feltétlenül azt jelenti, hogy a szállítmány betegségmentes, hanem azt, hogy nem mutattak ki benne olyan betegségeket, amelyekre a mintákat vizsgálták; lehet, hogy a betegségek nem érik el a kimutathatósági szintet, emiatt mindig van bizonyos mértékű kockázat, amely a mintamérettől, a szállítmány méretétől és a kimutatási módszer érzékenységétől függ.

HELSEATTEST: En offisiell erklæring som angir helse- eller sykdomsstatus til en gruppe organismer (f.eks. akvakulturbeholdning). En slik attest betyr ikke nødvendigvis at forsendelse er sykdomsfri, men at sykdommen som det er analysert for ikke er funnet. Sykdommen kan være tilstede under deteksjonsnivå, så risikoen for sykdomsspredning er tilstede avhengig av prøvestørrelse, størrelse på forsendelsen og metode brukt.

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA: Oficjalne stwierdzenie określające stan zdrowotny/chorobowy grupy organizmów (np. obsady ryb w akwakulturze). Takie stwierdzenie nie koniecznie oznacza, że dany transport ryb jest wolny od chorób, ale że wybrane choroby, które zostały przebadane, nie zostały wykryte; mogą one występować poniżej poziomu wykrycia i dlatego istnieje stan ryzyka przeniesienia choroby, zależnie od wielkości próby, wielkości wysłanego ładunku i czułości zastosowanych metod badawczych.

SAĞLIK SERTİFİKASYONU: Organizma guruplarının(akuakültür stoğu) hastalık/sağlık durumlarını gösteren resmi bildiri. Bu tür bir bildiri, yalnızca hastalıksız hayvanların ortaya konması anlamına gelmemekle birlikte analiz edilip de belirlenemeyen örneklerdeki hedef hastalıklar anlamına da gelmez. Bu hastalıklar belirlenme seviyesinin altında bir özellik gösterebilir ve bu yüzden, hastalık birikim riski sonucu, örnek miktarına, hayvan sayısına, kullanılan metodun hassaslığına bağlı olarak bu hastalıkların hayvanlar arası

Was this helpful?
Επιλεκτικό δηλητήριο που περιέχει 10-15% ενεργής σαπωνίνης. Παρασκευάζεται από σπόρους του φυτού Camellia μετά την εξαγωγή του ελαίου. Καθώς η σαπωνίνη είναι 50 φορές πιό τοξική για τα ψάρια από ότι για τις γαρίδες, το δηλητήριο αυτό χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των καρκινοειδών για την εξολόθρευση ψαριών-θηρευτών ή ανταγωνιστών.


TEA SEED CAKE: A selective fish poison containing 10-15% of the active ingredient saponin. After oil has been extracted from the seeds of Camellia, tea seed cake can be made from the resulting residue. As saponin is 50 times more lethal to fish than it is to shrimps, it is used in crustacean farming to remove fish predators or competitors.

FARINE DE GRAINES DE CAMELIA: Poison qui tue sélectivement les poissons. Suite à lextraction de lhuile des graines de camélia, le résidu qui contient 10 à15 % de saponine, est utilisé dans le contrôle des prédateurs ou des compétiteurs dans les élevages de crevettes, la saponine étant 50 fois plus toxique envers les poissons quenvers les crevettes.

HARINA DE SEMILLAS DE CAMELIA: Veneno que mata selectivamente los peces. Después de la extracción del aceite de las semillas de la camelia, el residuo que contiene el 10 a15 % de saponina, es utilizado en el control de los predadores o de los competidores en los cultivos de gambas, la saponina es 50 veces más tóxica para los peces que para las gambas.

TORTA DE SEMENTES DE TÉ / TORTA DE SEMENTES DE CAMELIA: Veleno selectivo para peixes que contén 10-15% do ingrediente activo saponina. Despois da extracción do aceite das sementes da camelia, pódese fabricar unha torta de sementes de té co residuo resultante. A saponina é 50 veces máis tóxica para os peixes que para os lagostinos, é por isto usada no cultivo de crustáceos para eliminar peixes predadores ou competidores.

KAMÉLIAOLAJ-KÉSZÍTMÉNY: Aktív összetvőként 10-15% szaponint tartalmazó szelektív halméreg. Miután az olajat kivonták a kaméliamagokból, a maradékot "pogácsává" lehet alakítani. A szaponin a halak számára ötvenszer olyan mérgező, mint a rákok számára, ezért a ráktenyésztésben a ragadozó halak és a kompetitorok eltávolítására használható.

TEFROKAKE: Selektiv fiskedrepende gift med 10-15% saponin. Etter at olje er utvunnet fra Camellia-fro kan tefrokake lages av restene. Siden saponin er 50 ganger giftigere for fisk enn for reker brukes tefrokake i krepsdyroppdrett for å utrydde fisk (konkurrenter eller predatorer).

MAKUCH Z NASION HERBATY: Selektywna trucizna dla ryb zawierająca 10 - 15% aktywnego składnika saponiny. Po wyekstrahowaniu oleju z nasion kamelii (Camellia japonica), z pozostałej reszty odpadowej nasion może być produkowany makuch. Ponieważ saponina jest 50 razy bardziej letalna dla ryb niż dla krewetek, używana jest w hodowli skorupiaków w celu usunięcia ze stawów ryb drapieżnych lub konkurencyjnych.

Çay tohumu küspesi: Aktif saponin içeriğinin %10-15 ini içeren seçici bir balık zehiri. Çayın tohumundaki yağ ekstrakte edildikten sonra , çay tohumu küspesi geriye kalan atıktan elde edilebilir. Saponin balıklarda karideslerden 50 kat öldürücü olduğu için, kabuklu yetiştiriciliğinde balık predatörlerini veya rakiplerini ortamdan uzaklaştırmak için kullanılır.

Was this helpful?
Παθητικά παρασυρόμενοι ή ασθενώς κολυμβώντες οργανισμοί που περιλαμβάνουν πολλά μικροσκοπικά φυτά και ζώα, καθώς επίσης και μερικές μεγάλες μέδουσες. Το φυτικό πλαγκτόν ονομάζεται φυτοπλαγκτόν, ενώ το ζωικό ζωοπλαγκτόν.


PLANKTON: Passively drifting or weakly swimming organisms, including many microscopic plants and animals, but also some large jellyfish; plant plankton are called phytoplankton; animal plankton, zooplankton.

PLANCTON: Organismes flottants passifs ou à mouvements faibles des eaux douces et marines, renfermant beaucoup de végétaux et animaux microscopiques, mais aussi des méduses. Le plancton végétal est appelé phyloplancton et le plancton animal zooplancton.

PLANCTON: Organismos que nadan débilmente o derivan, incluyendo muchas plantas microscópicas y animales, pero también algunas medusas grandes; las plantas planctónicas se llaman fitoplancton; el plancton animal, zooplancton.

PLANCTO: Organismos que nadan debilmente ou derivan, incluíndo moitas plantas microscópicas e animais, pero tamén algunhas augamares grandes; as plantas planctónicas chámanse fitoplancto; o plancto animal, zooplancto.

PLANKTON: Passzívan sodródó, vagy gyengén úszó élőlények, ideértve sok mikroszkópikus növényt és állatot, de egyes nagyobb medúzákat is; a növényi planktont fitoplanktonnak nevezzük; az állati planktont zooplanktonnak.

PLANKTON: Passivt drivende eller i liten grad svømmende organismer. Inkluderer mange mikroskopiske planter og dyr, men også noen store maneter. Planteplankton kalles fytoplankton, mens dyreplankton kalles zooplankton.

PLANKTON: Organizmy biernie unoszone prądem lub mające nikłą zdolność pływania; należy tu wiele mikroskopijnej wielkości roślin i zwierząt, ale również pewne duże meduzy; plankton roślinny nazywany jest fitoplanktonem a plankton zwierzęcy to zooplankton.

PLANKTON: Pasif gezen veya zayıf yüzen organizmalar, birçok mikroskobik bitki ve hayvanı aynı zamanda büyük haşlamlıları kapsar; bitkisel planktonlar fitoplankton; hayvansal planktonlar zooplankton olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Αυτός που δεν έχει μυϊκό τόνο και στερεότητα.


FLACCID: Lacking firmness and muscle tone.

FLASQUE: Qui manque de fermeté, ou de tonicité musculaire

FLÁCCIDO: Falto de firmeza y de tono muscular.

FLÁCCIDO: Falto de firmeza e de ton muscular

PETYHÜDT: Feszesség és izomtónus nélküli.

SLAPP: Mangler fasthet og muskeldefinisjon.

ZWIOTCZAŁ/Y/A/E: Pozbawion/y/a/e jędrności i tonusa (mięśnia).

FİLASİD: Sertliği ve kas tonusu eksik.

Was this helpful?
Κατά την καλλιέργεια βακτηρίων σε θρεπτικό υλικό, σχηματίζονται στα σημεία όπου έχουμε βακτηριοφάγο δράση, τοπικές καθαρές περιοχές. Το ίδιο συμβαίνει και από τη δράση ιών οι οποίοι προκαλούν λύση των κυττάρων σε καλλιέργειες ζωικών ιστών. Η καταμέτρηση των πλακών αποτελεί μια μέθοδο εκτίμησης της πυκνότητας οργανισμών που σχηματίζουν πλάκες.


PLAQUE: When bacteria are cultured on nutrient agar, localised clear areas form where bacteriophage action occurs. A similar effect is produced by viruses causing lysis in animal tissue culture. Counting plaques provides a method of estimating concentrations of plaque-forming organisms.

PLAQUE: Région localisée de lyse de cellules ou de bactéries cultivées en tapis, provoquée par un virus. Le comptage du nombre de plaques peut etre utilisé afin d’estimer le titre virale.

CALVA: Área limpia de bacterias cultivadas e agar nutritivo debida a la acción de un bacteriófago. Los virus producen un efecto similar por lisis de cultivos tisulares. El recuento de calvas es un método para estimar las concentraciones de organismos formadores de calvas.

CALVA / HALO: Área limpa de bacterias cultivadas en ágar nutritivo debida á acción dun bacteriófago. Os virus producen un efecto similar por lise de cultivos tisulares animais. O reconto de calvas é un método para estimar as concentracións de organismos formadores de calvas.

TARFOLT: Bakteriofágok fertőzésének eredményeként kialakuló átlátszó területek az agarlemezen tartott baktériumtenyészeteken. Hasonló hatása van az emlős sejttenyészeteket megfertőző vírusoknak is. A tarfoltok számából megbecsülhető az azokat okozó vírusok koncentrációja.

PLAKK: Lokaliserte klare områder i en bakteriekultur på agarmedium, som skyldes aktivitet av bakteriofag(er). En lignende effekt oppstår når virus fører til lysis i animalske cellekulturer. Telling av plakk-områder er en metode for å estimere konsentrasjonen av plakk-dannenede organismer.

PŁYTKA : Kiedy hodujemy bakterie na pożywce agarowej, powstają zlokalizowane przezroczyste miejsca, gdzie występuje aktywność bakteriofagów. Podobny efekt jest wytwarzany przez wirusy powodujące lizę hodowanej tkanki zwierzęcej. Poprzez zliczanie rozwiniętych na płytach kolonii stwarzamy metodykę pozwalającą na ocenę koncentracji wyrosłych na płytce organizmów (kolonii).

PLAK: Bakteri nutriet agara kültürü yapıldığı zaman, bakterifajların hareketi yerleşmiş temiz alanda olmaktadır. Hayvan doku kültüründe liziz olurken virüsler tarafından benzer etki üretilmektedir. Sayım plakları plakta oluşan organizmaların konsantrasyonlarının hesaplanmasını sağlayan bir metottur.

Was this helpful?
Λέπι πολλών ψαριών με σχήμα δοντιού. Στα ελασματοβράγχια, τα πλακοειδή λέπια καλύπτουν όλη την σωματική επιφάνεια. Τα πλακοειδή λέπια αποτελούνται από οδοντίνη και διαθέτουν πολφική κοιλότητα.


PLACOID SCALE (denticle scale): Tooth-like scales present in many fish. In elasmobranchs they cover the total body surface. Placoid scales are composed of dentine, with a pulp cavity.

ECAILLE PLACOIDE: Ecaille en forme de dent présente chez certains poissons. Composée de dentine avec une cavité remplie de pulpe. De telles écailles couvrent le corps entier des élasmobranches.

ESCAMA PLACOIDE: Escama en forma de diente presente en ciertos peces. Compuesta de dentinas con una cavidad llena de pulpa. Tales escamas cubren el cuerpo entero de los elasmobraquios.

ESCAMA PLACOIDEA (ESCAMA DENTICULADA / DENTICULAR): Escama en forma de dente presente en numerosos peixes. As escamas placoideas cobren completamente o corpo dos elasmobraquios. Están compostas de dentina cunha cavidade polposa.

PLAKOID PIKKELY: Sok halfajban előforduló, fogakhoz hasonló pikkelyek. A porcos halak teljes testfelületét beborítják.A plakoid pikkelyek dentinből állnak, amely egy pulpaüreget vesz körül.

PLACOIDSKJELL: Pigger i huden hos bruskfisk. Hos haier og skater dekker de hele kroppsoverflaten. Består av dentin, med en bløt indre kjerne (pulpahulen).

ŁUSKA PLAKOIDALNA : Zębopodobne łuski występujące u ryb chrzęstnoszkieletowych (rekiny i płaszczki). U spodoustych (Elasmobranchii) pokrywają one całą powierzchnię ciała. Łuski plakoidalne są zbudowane z zębiny i z jamy miazgi zęba.

PLAKOİT PUL (dişli pul: Birçok balıkta görülen diş benzeri puldur. " Keski solungaçlılarda tüm vücut yüzeyini kaplarlar. Plakoit pullar etli kısmın oyuğuyla beraber diş kemiğinden oluşurlar.

Was this helpful?
Το υγρό κλάσμα του αίματος σπονδυλωτών που περιέχει ινώδες, την πρωτεΐνη του αίματος που σχετίζεται με την θρόμβωση. Ο διαχωρισμός τους από τα αιμοκύτταρα επιτυγχάνεται με φυγοκέντρηση. Πρβλ ορός.


PLASMA: The fluid fraction of the blood of vertebrates specifically including fibrinogen, the blood protein involved in clotting. Plasma may be separated from the blood cells by centrifugation.

PLASMA: Fraction liquide du sang des Vertébrés qui contient le fibrinogène, la protéine sanguine responsable de la coagulation. Le plasma est isolé à partir du sang en éliminant les cellules sanguines par centrifugation.

PLASMA: Fracción líquida de sangre de la sangre de los vertebrados que contiene fibrinógeno, proteína sanguínea responsable de la coagulación. El plasma es aislado a partir de la sangre eliminando células sanguíneas mediante centrifugación.

PLASMA: Fracción líquida do sangue dos vertebrados que contén fibrinóxeno, proteína sanguínea responsable da coagulación. O plasma é illado a partir do sangue eliminando células sanguíneas mediante centrifugación.

VÉRPLAZMA: A gerincesek vérének folyadék-frakciója, amely tartalmazza a fibrinogént, a véralvadásért felelős fehérjét. A vérplazma centrifugálással különíthető el a vérsejtektől.

PLASMA: Den klare flytende fraksjonen av blodet hos virveldyr (vertebrater) som er igjen etter at blodcellene er fjernet ved sentrifugering. Inneholder fibrinogen.

PLAZMA (osocze): Płynna frakcja krwi u kręgowców, w szczególności zawierająca fibrynogen, tj. białko powodujące krzepnięcie krwi. Plazma może być oddzielona od krwinek przez odwirowanie.

PLAZMA: Omurgalı kannıdaki fibrinogen içeren sıvı kısım, pıhtılaşmaya yarayan kan proteini Plazma kan hücrelerinden santrifugasyon ile ayrıştırılabilir.

Was this helpful?
Κύτταρο λεμφικής προέλευσης. Το κατ εξοχήν κύτταρο που παράγει αντισώματα.


PLASMA CELL: A cell of lymphoid derivation, which is the major antibody-producing cell.

PLASMOCYTE: Cellule dorigine lymphoïde, qui est une des principales cellules productrices danticorps.

PLASMOCITO: Célula de origen linfoide, que es una de las principales células productoras de anticuerpos.

PLASMOCITO: Célula de orixe linfoide, que é unha das principais células produtoras de anticorpos.

PLAZMASEJT: Az antitestek termeléséért felelős, limfoid eredetű sejtek.

PLASMACELLE: Celler som utvikles fra B-lymfocytter, produserer antistoffer (immunglobuliner).

KOMÓRKA PLAZMATYCZNA: Komórka pochodzenia limfoidalnego, która jest główną komórką produkującą przeciwciała. Autonomiczna determinanta dziedziczności występująca poza chromosomami.

PLAZMA HÜCRESİ: Lenfositten gelişen majör antikor üreten bir hücre.

Was this helpful?
Κυκλικό συνήθως τεμάχιο DΝΑ, αρχικά ανεξάρτητο από το χρωμόσωμα του ξενιστή, το οποίο βρίσκεται συχνά στα βακτηριακά κύτταρα, αλλά και σε μερικούς άλλους τύπους κυττάρων. Χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο στη γενετική μηχανική.


PLASMID: A usually circular piece of DNA, primarily independent of the host chromosome, often found in bacterial and some other types of cell, widely used as a genetic engineering tool.

PLASMIDE: ADN circulaire à replication autonome souvent trouvé chez les bactéries et certains autres types cellulaires. Largement employé dans les techniques de clonage moléculaire.

PLÁSMIDO: ADN circular con réplica autónoma que se encuentra a menudo en las bacterias y ciertos tipos celulares. Extensamente utilizada en técnicas de ingeniería genética.

PLÁSMIDO: Anaco de ADN normalmente circular, en principio independente do cromosoma do hospedador, que se atopa a miúdo nas bacterias e certos tipos celulares. Extensamente utilizada en técnicas de enxeñaría xenética.

PLAZMID: Általában kör alakú DNS-darab, amely elsődlegesen független a kromoszómától. Gyakran előfordul baktériumokban és néhány más sejttípusban is. A géntechnológia egyik legfontosabb eszköze.

PLASMID: Et sirkulært DNA, opprinnelig uavhengig av vertens kromosom. Ofte funnet i bakterier og noen andre celletyper. Brukes mye i genteknologien.

PLAZMID: Zwykle kolisty element DNA, zasadniczo niezależny od chromosomu gospodarza, często znajdowany w bakteriach i niektórych innych typach komórek, szeroko używany jako narzędzie w inżynierii genetycznej.

PLASMİT: Öncelikle ana kromozomdan bağımsız, bakteri ve bazı diğer tip hücrelerde sık bulunan, yaygın bir şekilde genetik mühendisliği aracı olarak kullanılan, genellikle DNAnın halkasal parçasıdır.

Was this helpful?
Πολυπύρηνη μάζα του πρωτοπλάσματος. Πρόκειται για ένα μη-ομόλογο τροφικό στάδιο του κύκλου ζωής μελών διαφόρων ομάδων των πρωτοζώων, που παίζει ρόλο ανάλογα με την ομάδα. Τα πλασμώδια κινούνται και τρέφονται με τον τρόπο των αμοιβάδων.


PLASMODIUM: Multinucleate mass of cytoplasm; it is a non-homologous trophic stage in the life cycle of members of various protozoan taxa, serving a role appropriate to the group; a plasmodium may move and feed in amoeboid fashion.

PLASMODIUM: Masse de protoplasme renfermant plusieurs noyaux entourée dune membrane plasmique; un stade trophique non-homologue du cycle de vie despèces de plusieurs groupes de protozoaires et qui a un rôle approprié à chaque groupe; un plasmodium peut se déplacer et se nourrir de la même façon quune amibe.

PLASMODIO: Masa de protoplasma que incluye varios núcleos, rodeada de una membrana plasmática; estado trófico no homólogo del ciclo de vida de especies de varios grupos de protozoos y que un tiene papel específico en cada grupo; el plasmodio puede desplazarse y comer de la misma manera que una ameba.

PLASMODIO: Masa de protoplasma que inclúe varios núcleos, rodeada dunha membrana plasmática; estado trófico non homólogo do ciclo de vida de especies de varios grupos de protozoos e que ten un papel específico en cada grupo; o plasmodio pode desprazarse e comer do mesmo xeito que unha ameba.

PLAZMÓDIUM: Többmagvú sejtplazmatömeg; több egysejtű állatfaj életciklusának nem homológ, táplálkozási szakasza. A plazmódium amőboid mozgással képes mozogni és táplálkozni.

PLASMODIUM: Flerkjernet masse av cytoplasma. Ikke-homologt trofisk stadium i livssyklusen til enkelte protozoer (encelledyr). Et plasmodium kan bevege seg og spise på en amøbelignende måte.

ZARODZIEC (pasożyt zimnicy): Wielojądrowa masa cytoplazmy; jest to niehomologiczne stadium troficzne w cyklu rozwojowym przedstawicieli różnych taksonów pierwotniaków, spełniające dla grupy odpowiednią rolę; zarodziec może poruszać się i odżywiać na wzór ameboidalny.

PLAZMODYUM: Çokçekirdekli sitoplazma kümesi; birçok protozoan grubuna ait üyelerin yaşam siklusunda nonhomolog trofik safha, gruba uygun bir rol alır; bir plasmodium amib şeklinde beslenebilir veya hareket edebilir.

Was this helpful?
Πλαστική ουσία που χρησιμοποίειται ως υποκατάστατο του πηλού για την κατασκευή των προπλασμάτων.


PLASTICENE: Plastic substance used as substitute for modelling clay.

PLASTICINE: Substance plastique utilisée à la place de la terre à modeler

PLASTILINA: Sustancia plástica utilizada como substituto de la arcilla de modelado.

PLASTILINA: Substancia plástica utilizada como substituto da arxila de modelado

GYURMA: A modellező agyag helyettesítésére használt mesterséges anyag.

PLASTILIN: Plaststoff som erstatter modelleire.

PLASTELINA: Plastyczna substancja stosowana jako substytut gliny modelarskiej .

PLASTİSİN: Kil modelleme yerine kullanılan plastik materyal.

Was this helpful?
Χρησιμοποιείται κυρίως για ψάρια της τάξης Ρleuronectiformes, που χαρακτηρίζονται από δίπλευρη ασυμμετρία και έχουν συμμετρικές προνύμφες, οι οποίες υφίστανται σημαντική αναδόμηση του σκελετού της κεφαλής κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. Τα πιο κοινά ευρωπαϊκά είδη είναι το Scopthalmus maximus (καλκάνι), το Pleuronectes platessa (πησσί), το Limanda limanda (λιμάνδη), το Hippoglossus hippoglossus (ιππόγλωσσος) και το Solea solea (γλώσσα). Το καλκάνι και ο ιππόγλωσσος (βλ.λ.) καλλιεργούνται στην


FLAT FISH: Used mainly for fishes belonging to the order Pleuronectiformes, characterised by bilateral assymmetry, with symmetrical larvae which undergo considerable morphological restructuring of the head and skeleton during metamorphosis. The most commonly occurring European species are turbot (Scophthalmus maximus), plaice (Pleuronectes platessa), dab (Limanda limanda), halibut (Hippoglossus hippoglossus) and sole (Solea solea). Turbot and halibut are cultured in Europe while other, flatfish species are

POISSON PLAT: Terme décrivant principalement les poissons de lordre des Pleuronectiformes qui sont caractérisés par une assymétrie bilatérale. Les larves symétriques subissent une restructuration considérable de lossature crânienne lors de la métamorphose. Les espèces les plus courantes en Europe comprennent le turbot (Scophthalmus maximus), le carrelet (Pleuronectes platessa), la limande (Limanda limanda), le flétan (Hippoglossus hippoglossus) et la sole (Solea solea). Le turbot et le flétan sont cultuvés en

PEZ PLANO: Término que describe generalmente peces del orden de Pleuronectiformes que se caracterizan por una disimetría bilateral. Las larvas simétricas sufren una reestructuración considerable del esqueleto craneal durante la metamorfosis. Las especies más corrientes en Europa incluyen el rodaballo Scopthalmus maximus), platija (Pleuronectes platessa), limanda nórdica (Limanda limanda), halibut o fletan (Hippoglossus hippoglossus) y el lenguado (Solea solea). El rodaballo y el fletán son cultivados en Eu

PEIXE PLANO: Usado principalmente para peixes da orde de Pleuronectiformes, que se caracterizan por unha disimetría bilateral, con larvas simétricas sofren unha reestruturación morfolóxica considerable da cabeza e o esqueleto durante a metamorfose. As especies máis correntes en Europa inclúen o rodaballo Scopthalmus maximus), solla (< i>Pleuronectes platessa), solla escura do mar do norte ou nórdica (Limanda limanda), alabote ou fletán (Hippoglossus hippoglossus) e o linguado (Solea solea). O rodaballo e o f

LEPÉNYHAL: Általában a Pleuronectiformes rendbe tartozó halakat jelentő gyűjtőnév. Az ide tartozó halak legfőbb jellemzője a kétoldali aszimmetria. Lárváik még szimmetrikusak, de később a fej és a csontváz jelentős morfológiai változáson megy keresztül. A legfontosabb európai fajok a nagy rombuszhal (Scophthalmus maximus), a sima lepényhal (Pleuronectes platessa), a közönséges lepényhal (Limanda limanda), az óriás laposhal (Hippoglossus hippoglossus) és a közönséges nyelvhal (Solea solea). A sima lepényha

FLATFISK: Hovedsakelig bruk om fisker tilhørende ordenen Pleuronectiformes, karakterisert ved bilateral asymmetri. Larvene er symmetriske, men gjennomgår en betydelig morfologisk omorganisering av hodet og skjelettet ved metamorfose . De vanligste europeiske artene er piggvar Scophthalmus maximus), rødspette (Pleuronectes platessa), sandflyndre (Limanda limanda), kveite (Hippoglossus hippoglossus) og tunge (Solea solea). Piggvar og kveite (q.v.) oppdrettes i Europa mens andre flatfisker oppdrettes i Asia.

RYBA PŁASKA: Nazwa stosowana głównie w odniesieniu do ryb należących do rodzaju Pleuronectiformes charakteryzujących się symetrią dwuboczną, symetrycznymi larwami, które przechodzą znaczne przeobrażenia morfologiczne głowy i szkieletu w czasie metamorfozy. Najpowszechniej występującymi gatunkami europejskimi są: turbot (Scophthalmus maximus), gładzica (Pleuronectes platessa), zimnica (Limanda limanda), halibut (Hippoglossus hippoglossus) i sola (Solea solea). W Europie są hodowane turbot i halibut, podczas g

YASSI BALIKLAR: Başlıca Pleuronectiformes takımına ait balıklar için kullanılır, bilateral simetri ve metamorfoz esnasında baş ve iskeletin morfolojik yapısı önemli değişime maruz kalan simetrik larvar ile karakterize edilir. En yaygın olarak görülen Avrupa türler kalkan (Scophthalmus maximus), yıldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa), pisi (Limanda limanda), halibut (Hippoglossus hippoglossus) ve dil balığı (Solea solea)dır. Kalkan ve halibut Avrupada, diğerleri Asyada kültüre edilmiştir.

Was this helpful?
Ζεύγη κοιλιακών εξαρτημάτων των καρκινοειδών αναφερόμενα συχνά ως κολυμβητικά εξαρτήματα. Στο αρσενικό τα δύο πρώτα ζεύγη έχουν τροποποιηθεί γιά να μεταφέρουν το σπέρμα στα θηλυκά.


SWIMMERETS: Paired abdominal appendages of crustaceans often referred to as swimmerets.The two first pairs in the male are modified to transfer sperm to females.

PLEOPODES: Swimmerets est un nom commun anglo-saxon qui signifie pléopodes; Appendice abdominal natatoire des crustacés jouant souvent le rôle de nageoires. Chez le mâle, les deux premières paires sont modifiées pour le transfert du sperme dans la femelle.

PLEÓPODOS: Apéndice abdominal natatorio de crustáceos que juega a menudo un papel de aleta. En el macho, los dos primeros pares son modificados para transferir esperma en la hembra.

PLEÓPODOS: Apéndices abdominais natatorios pares de crustáceos (en inglés tamén chamados "swimmerets", ou sexa "remos" ou "pas, paletas"). No macho, os dous primeiros pares están modificados para transferir esperma á femia.

ÚSZÓLÁB: A rákok páros potrohfüggelékei, amelyek közül a hímekben az első két pár szaporítószervvé módosult.

BAKKROPPSFOT: Parede føtter på bakkroppen hos krepsdyr. Brukes til svømming og/eller feste for befruktet rogn. De første par pleopoder ofte omdannet til paringsorgan.

ODNÓŻA PŁYWNE: Parzyste odnóża odwłokowe skorupiaków, często nazywane odnóżami pływnymi. Pierwsze dwie pary u samców są zmodyfikowane i służą do przenoszenia spermy na samice.

Yüzgeç ayak, pereipod: Kabuklularda karın kısmında bulunan yüzücü ayak olarak tanımlanan vücut ekstremiteleri, bunlardan ilk iki çifti erkeklerde dişilere sperm iletilmesinde kullanıldığından değişik yapı kazanmıştır.

Was this helpful?
Ζεύγη κοιλιακών εξαρτημάτων των καρκινοειδών αναφερόμενα συχνά ως κολυμβητικά εξαρτήματα. Στο αρσενικό τα δύο πρώτα ζεύγη έχουν τροποποιηθεί γιά να μεταφέρουν το σπέρμα στα θηλυκά.


PLEOPOD: Paired abdominal appendages of crustaceans often referred to as swimmerets.The two first pairs in the male are modified to transfer sperm to females.

PLEOPODE: Appendice abdominal natatoire des crustacés jouant souvent le rôle de nageoires. Chez le mâle, les deux premières paires sont modifiées pour le transfert du sperme dans la femelle.

PLEÓPODO: Apéndice abdominal natatorio de crustáceos que juega a menudo un papel de aleta. En el macho, los dos primeros pares son modificados para transferir esperma en la hembra.

PLEÓPODO: Apéndices abdominais natatorios pares de crustáceos (en inglés tamén chamados "swimmerets", ou sexa, "remos" ou "pas, paletas"). No macho, os dous primeiros pares están modificados para transferir esperma á femia.

PLEOPÓDIUM: A rákok páros potrohfüggelékei, amelyeket gyakran úszólábaknak is neveznek. A hímekben az első két pár szaporítószervvé módosult.

PLEOPOD (BAKKROPPSFOT): Parede føtter på bakkroppen hos krepsdyr. Brukes til svømming og/eller feste for befruktet rogn. De første par pleopoder ofte omdannet til paringsorgan.

PLEOPOD: Parzyste odwłokowe odnóża skorupiaków, często nazywane nogami pływnymi. U samca pierwsze dwie pary są przystosowane do przenoszenia spermy na samice.

ÇOK AYAKLI: Kabukluların çift haldeki karınaltı uzantıları sıklıkla yüzgeç ayak olarak ifade edilir. Erkeklerdeki ilk iki çift dişiye sperm aktarmaya dizayn edilmiştir.

Was this helpful?
Σωληνοειδές αισθητήριο όργανο των ψαριών και των υδρόβιων σταδίων ζωής των αμφιβίων που ευρίσκεται κατά μήκος των πλευρών του σώματος και τμήματος της κεφαλής. Χρησιμοποιείται γιά να γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις του νερού (στροβιλισμός), οι αλλαγές των ρευμάτων, οι διαφορές στην πίεση κλπ. Κατά κανόνα εκτείνεται από την ωμική ζώνη έως την βάση της ουράς αλλά σε μερικά είδη είναι βραχύτερο, απουσιάζει, ή συνεχίζεται μέχρι το άκρο του ουραίου πτερυγίου. Οι αισθητήρες των οποίων τα άκρα είνα


LATERAL LINE SYSTEM: A tubular sensory organ of fishes and aquatic life stages of amphibians that is located along the sides of the body and on parts of the head. It is used to perceive water movements (turbulences), current changes, differences in pressure, etc. Typically, it extends from the shoulder girdle to the base of the tail but in some species it is shorter or may not even be present, or it can continue on to the tip of the tail fin. The receptors which end initially free in the epidermis, are located in ch

LIGNE LATERALE: Organe sensoriel tubulaire chez les poissons et les stades aquatiques des amphibies. Il est situé le long des flancs et sur certaines parties de la tête. Utilisé dans la perception des mouvements de leau (turbulences), les changements de courants, les différences de pressions, etc. Typiquement, il sétend de la ceinture scapulaire à la base de la queue. Il est plus court ou parfois absent chez certaines espèces; chez dautres il court jusquà lextrémité de la nageoire caudale. Les récepteurs, primi

LÍNEA LATERAL: Órgano sensorial tubular en peses y en estados acuáticos de anfibios. Se sitúa a lo largo de costado y en ciertas partes de la cabeza. Usado en la percepción de movimientos de agua (turbulencias), cambios de corrientes, diferencias de presiones, etc. Típicamente, se extiende del cinturón escapular a la base de la cola. Es más corto o a veces ausente en ciertas especies; en otros corre hasta la extremidad de la aleta caudal. Receptores, primitivamente libres en el epidermis se localizan en los ca

LIÑA LATERAL: Órgano sensorial tubular dos peixes e de estados acuáticos de anfibios. Sitúase ao longo do costado e en certas partes da cabeza. Usado para a percepción de movementos de auga (turbulencias), cambios de correntes, diferenzas de presión, etc. Tipicamente, esténdese dende a cintura escapular ata a base da cola, pero nalgunhas especies é máis curto ou pode mesmo non estar presente, ou pode continuar ata o final da aleta caudal. Os receptores que inicialmente remataban libres na epiderme, están loca

OLDALVONAL-RENDSZER: A halakban és a kétéltűek vízi életszakaszaiban megtalálható csöves szerkezetű érzékszerv, amely a test két oldala mentén és a fej bizonyos részein helyezkedik el. A víz mozgásait, az áramlásokat és a nyomáskülönbségeket érzékeli. Általában a vállövtől a faroknyélig húzodik, de néhány fajban rövidebb, vagy teljesen hiányzik, esetleg a farokúszó csúcsáig tart. A hámrétegben szabadon végződő érzékelősejtek csatornákban helyezkednek el, amelyek pórusokon keresztül érintkeznek a vízzel. A csatornák

SIDELINJESYSTEMET: Et tubulært sanseorgan hos fisk og akvatiske livsstadier hos amfibier, som er lokalisert langs kroppen og på deler av hodet. Brukes for å registrere vannbevegelse (turbulens), forandring i stromretning, endringer i trykk etc. Strekker seg vanligvis fra skulderbuen til haleroten, mens det mangler eller er mindre hos enkelte arter. Forsetter til tuppen på halefinnen hos noen arter. Reseptorene (neuromaster) sitter inni kanaler, men er tilknyttet det omkringliggende vannet gjennom tynne porer. E

LINIA NABOCZNA: Tabularny narząd czuciowy u ryb i młodocianych stadiów płazów żyjących w wodzie, który jest umiejscowiony wzdłuż boków ciała a częściowo na głowie. Służy on do odbierania informacji o ruchu wody (turbulencji), zmianach prądów, różnic ciśnienia itp. Zazwyczaj ciągnie się od pasa barkowego do nasady ogona; u niektórych gatunków jest on krótszy lub może w ogóle nie występować, ale może ciągnąć się też do końca płetwy ogonowej. Receptory, których początkowy wolny koniec jest w naskórku, są usytuowan

YANAL ÇİZGİ SİSTEMİ: Balıkların ve anfibilerin akuatik yaşam safhalarında bir boru şeklinde duyusal organları mevcuttur ve baş bölümünde ve vücutun her iki yanına doğru uzanmış şekildedir. O su hareketlerini akıntı değişikliklerini, basınç farklılıklarını algılamakta kullanılır. Tipik olarak, kuyruğun kaidesinden sırt kısmından doğru uzanır fakat bazı türlerde daha kısadır hatta bazılarında olmayabilir veya hatta kuyruk yüzgecinin sonuna kadar devem edebilir. Epidermlerde başlangıçta serbest olan alıcılar, kupüle

Was this helpful?
(1) Ομάδα ατόμων ενός είδους, που καταλαμβάνουν ορισμένη περιοχή, συνήθως σχετικά απομονωμένη από άλλες ομάδες του ιδίου είδους. (2) Στην στατιστική, το σύνολο των υπό μελέτην αντικειμένων.


POPULATION: (1) A group of individuals of one species, occupying a defined area and usually isolated to some degree from other groups of this species. (2) In statistics, the whole group of items or individuals under investigation.

POPULATION: (1) Groupe dorganismes dune même espèce occupant une zone géographique spécifique et plus ou moins isolé dautres groupes de cette espèce. (2) En statistique, se dit dun ensemble dentités ou dindividus étudiés.

POBLACIÓN: (1) Grupo de organismos de una misma especie que ocupa una zona geográfica específica y más o menos aislada de otros grupos de esta especie. (2) En estadística, dícese de un conjunto de identidades o de individuos estudiados.

POBOACIÓN: (1) Grupo de organismos dunha mesma especie que ocupa unha zona xeográfica específica e normalmente máis ou menos illada doutros grupos desta especie. (2) En estatística, dise do conxunto de unidades ou de individuos estudados.

POPULÁCIÓ: (1) Egy fajhoz tartozó egyedek csoportja, amelyek egy meghatározott területen élnek és rendszerint valamilyen mértékben elszigeteltek a faj többi csoportjától. (2) Statisztikában a vizsgált tételek vagy egyedek összessége.

POPULASJON: (1) Gruppe individer av samme art, som lever innen et bestemt område. Er vanligvis til en viss grad isolert fra andre grupper av samme art. (2) I statistikk: Hele gruppen av ting eller individer som undersøkes.

POPULACJA: (1) Grupa osobników jednego gatunku, zasiedlająca określony obszar i w jakimś stopniu zwykle odizolowana od innych grup tego gatunku. (2) W statystyce: cały zbiór danych lub osobników będących przedmiotem badań.

POPULASYON: (1) Belirli bir bölgeyi işgal eden bir türün bireylerinin oluşturduğu grup ve genel olarak bu türün diğer gruplarından belirli derecede izole olmuştur. (2) İstatistikte, araştırılan bireylerin veya unsurların tümü.

Was this helpful?
Γενικός όρος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή του ανθρωπογενούς φορτίου σε θρεπτικά (πχ Ν,Ρ,C, ΒΟD, CΟD) σε έναν αποδέκτη ή ένα υδατικό σύστημα.


POPULATION EQUIVALENT: A general term used to describe the nutrient loading (eg N,P,C, BOD, COD) to a recipient system or water body from a human community.

EQUIVALENT POPULATION: Terme général utilisé pour décrire la charge en éléments nutritifs (N, P, C, DBO, DCO, etc) fournie à un système aquatique par une communauté.

EQUIVALENTE DE POBLACIÓN: Término general utilizado para describir la carga en elementos nutritivos (N, P, C, DBO, DQO, etc) suministrados a un sistema acuático por una comunidad.

EQUIVALENTE DE POBOACIÓN: Termo xeral utilizado para describir a carga en elementos nutritivos (N, P, C, DBO, DQO, etc) subministrados por unha comunidade humana a un sistema receptor ou acuático.

POPULÁCIÓS EGYENÉRTÉK: Egy emberi közösségből egy befogadó rendszerbe vagy víztérfogatba kerülő tápanyagterhelést (pl.N, P, C, BOI, KOI) jelentő általános fogalom.

PERSONEKVIVALENT: Betegnelse som beskriver spesifikk belastning per person, dvs utslipp av næringsstoff (f.eks. N, P, C, BOB, KOB) i en resipient eller i en vannmasse fra et menneskesamfunn (per person).

RÓWNOWAŻNIK POPULACJI: Ogólny termin stosowany do określenia obciążenia nutrientami (np. N, P, C, BZT, ChZT) systemu odbierającego (np. kanalizacji) lub zbiornika wodnego z osiedli ludzkich.

POPULASYON EŞİTLİĞİ: Duyarlı bir sistem yada su kütlesinden insan komünitesine kadar besin yüklemesini tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.

Was this helpful?
Ενδιάμεσο προνυμφικό στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων πλατυελθμίνων το οποίο φέρει κεφαλή και συμπαγές οπίθιο άκρο σχήματος φυσαλίδας. Στο είδος Diphyllobothrium Latum L., το στάδιο αυτό αναπτύσσεται στον δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή (ψάρια) από το προκερκοϊδές.


PLEROCERCOID: Intermediate larval stage in the life cycle of certain tapeworms, with a head and a compact bubble-shaped posterior end. In Diphyllobothrium Latum L., this larval stage develops in the liver of the second intermediate host (fishes) from the procercoid.

PLEROCERCOIDE: Forme larvaire intermédiaire de certains cestodes, avec une tête et une partie postérieure en forme de bulle. Chez le Diphyllobothrium latum L., cette forme larvaire se développe dans le foie du second hôte intermédiaire (poissons) des procercoïdes.

PLEROCERCOIDE: Forma larvaria intermediaria de ciertos cestodos (lombriz solitaria), con una cabeza y una parte posterior en forma de ampolla. En Diphyllobothrium latum, L., esta forma larvaria se desarrolla en hígado del segundo huésped intermediario (peces) de los procercoides.

PLEROCERCOIDE: Forma larvaria intermediaria no ciclo biolóxico de certos cestodos (lombriga solitaria), cunha cabeza e unha parte posterior en forma de ampola. En Diphyllobothrium latum, L., esta forma larvaria desenvólvese en fígado do segundo hospedador intermediario (peixes) a partir do procercoide.

PLEROCERKOID: Bizonyos laposférgek köztes lárvaállapota, amelynek már van feje, a hátulsó vége pedig buborék alakú. A Diphyllobothrium latum esetében ez a lárvaállapot a második köztigazda (halak) májában alakul ki a procerkoidból.

PLEROCERCOID: Mellomliggende larvestadium i livssyklusen til visse bendelormer. Har hode og en blæreformet bakkropp. Hos Diphyllobothrium latum utvikler dette larvestadiet seg i leveren til 2. mellomvert (fisk), fra procercoid.

PLEROCERKOID: Pośrednie stadium larwalne w cyklu rozwojowym niektórych tasiemców z głową i zwartym tylnym końcem (w kształcie bańki). U bruzdogłowca szerokiego (Diphyllobothrium latum L.) to stadium larwalne rozwija się w wątrobie drugiego żywiciela pośredniego (ryby) z procerkoidu.

PLEROCERCOİD: Bir baş ve posteriorun sonunda küçük baloncuk şekli ile herhangi bir tenyanın yaşam döngüsünün intermediate larva dönemi. Diphyllobothrium latum, bu larval aşama procercoidden sonra ikinci intermediate konakçının (balık) karaciğerinde gelişir.

Was this helpful?
Ο αριθμός των χρωμοσωμικών ομάδων που φέρει ένα κύτταρο π.χ. απλοειδία (1n), διπλοειδία (2n) και τριπλοειδία (3n).


PLOIDY: The number of sets of chromosomes present, e.g., haploid (1n), diploid (2n) and triploid (3n).

PLOIDIE: Nombre de jeux de chromosomes présents dans une cellule; par exemple, haploïde (1n), diploïdie (2n) et triploïdie (3n).

PLOIDÍA: Número de juegos de cromosomas presente en una célula; por ejemplo, haploide (1n), diploide (2n) y triploide (3n).

PLOIDÍA: Número de xogos de cromosomas presente nunha célula; por exemplo, haploide (1n), diploide (2n) e triploide (3n).

PLOIDIA: A sejtekben jelenlévő kromoszómakészletek száma, pl. haploid (1n), diploid (2n) és triploid (3n).

PLOIDITET: Antall kromosomsett som er tilstede, f.eks. haploid (1n), diploid (2n) og triploid (3n).

PLOIDIA: Liczba obecnych zestawów chromosomów, np. haploidalna (1n), diploidalna (2n) i triploidalny (3n).

KROMOZOM SAYISI: Mevcut kromozom setlerinin sayısı, örneğin; tek kromozomlu (1n), iki kromozomlu (2n) ve üç kromozomlu (3n).

Was this helpful?
Σύνηθες μέτρο υγιεινής για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μεταφοράς ασθενειών από μονάδα σε μονάδα καλλιέργειας. Συνίσταται στη απολύμανση των παπουτσιών σε μικρά αντισηπτικά υδατόλουτρα.


FOOT BATH: Common hygienic measure of minimizing the risk of disease transfer between farms by disinfecting footwear in a small disinfectant bath.

PEDILUVE (BAIN DE PIEDS): La désinfection des chaussures dans un petit bain antiseptique. Mesure dhygiène couramment employée afin de minimiser les risques de transfert de maladie entre exploitations aquacoles.

PEDILUVIO BAÑO DE PIES: Desinfección de zapatos en un pequeño baño antiséptico. Medida de higiene normalmente utilizada con el fin de minimizar los riesgos de traspaso de enfermedades entre explotaciones acuícolas.

PEDILUVIO / BAÑO DE PÉS: Medida de hixiene normalmente utilizada co fin de minimizar os riscos de traspaso de enfermidades entre explotacións acuícolas por desinfección de calzado nun pequeno baño antiséptico

LÁBMOSÓ: A lábbelik fertőtlenítésére szolgáló kisméretű medence. Elterjedten használt higiéniai módszer, amellyel minimalizálni lehet a fertőzések átvitelének veszélyét az egyes gazdaságok, termelőegységek között.

FOTBAD: Vanlig hygienisk tiltak for å minimalisere risikoen for sykdomsspredning mellom anlegg (eller innen anlegg), der en desinfiserer fottøy i et lite desinfeksjonsbad.

WANIENKA DO OBUWIA: Powszechnie podejmowane kroki higieniczne celem zminimalizowania ryzyka przenoszenia choroby pomiędzy gospodarstwami poprzez dezynfekcję obuwia w małych wanienkach.

AYAK BANYOSU: Çiftlikler arasında hastalık taşıma riskini en aza indirmede en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Ayakkabılar bir dezenfekte banyosunda dezenfekte edilir.

Was this helpful?
Ο στενός αγωγός που συνδέει τον οισοφάγο με την νηκτική κύστη και που υπάρχει στα μαλακοπτερύγια ψάρια και τους πρωτόγονους τελεόστεους, π.χ. σολομοειδή: είναι λειτουργικός στα νεαρά στάδια ζωής όλων των τελεοστέων. Βλ. επίσης φυσόστομοι και φυσόκλειστοι.


PNEUMATIC DUCT: The narrow duct connecting the oesophagus with the air bladder and occurring in soft rayed fishes and primitive teleosts, e.g. salmonids: functional in early life stages of all teleosts; also referred to as ductus pneumaticus; cf. physostomous and physoclistous.

CANAL PNEUMATIQUE: Un canal étroit qui relie la vessie gazeuse à loesophage chez les poissons cartilagineux et les poissons osseux primitifs. Cet organe est fonctionnel dans les premiers stades de tous les téléostéens.

CANAL NEUMÁTICO: Canal estrecho que conecta la vejiga al esófago en los peces cartilaginosos y los peces óseos primitivos. Este órgano es funcional durante las primeras fases de vida de todos los teleósteos.

CANLE PNEUMÁTICA: Canle estreita que conecta a vexiga natatoria ao esófago nos peixes cartilaxinosos e os peixes óseos primitivos, p. ex. salmónidos. Este órgano é funcional durante as primeiras fases de vida de todos os teleósteos; tamén chamado < i>ductus pneumaticus; cf. fisóstomos e fisoclistos.

LÉGVEZETÉK: A nyelőcsövet az úszóhólyaggal összekötő vékony cső. A lágy úszósugarú halakban és primitív csontoshalakban (pl. lazacfélékben) fordul elő, habár az összes csontoshal korai életszakaszaiban működik.

DUCTUS PNEUMATICUS: Kanal mellom spiserøret og svømmeblæren hos fysostome fisk, dvs primitive (med bl.a. myke finner) teleoster som laksefisk og karper. Er funksjonell hos alle teleoster ved tidlige utviklingsstadier. Jfr. fysoclist og fysostom.

PRZEWÓD POWIETRZNY: Wąski przewód łączący przełyk z pęcherzem pławnym a występuje u ryb z miękkimi promieniami i u prymitywnych ryb kościstych, np. ryby łososiowate; u wszystkich ryb kościstych czynny we wczesnych stadiach rozwojowych; odnosi się to również do przewodu powietrznego; porównaj: ryby otwartopęcherzowe i zamkniętopęcherzowe.

HAVA BOŞLUĞU KANALI: Hava kanalı ile özafagus bağlantılı dar kanaldır ve yumuşak ışınlı balıklarda ve ilkel kemikli balıklarda meydana gelir. Örneğin salmonidler. Tüm kemikli balıkların ilk aşamalarında fonksiyoneldir. Ayrıca ductus pmeumaticus oalrak da isimlendirebilir.( physostomous ve phsoclistous ile karşılaştır.)

Was this helpful?
Διάταση της πεπτικής οδού οφειλόμενη σε συσσώρευση αερίων.


FLATULENCE: Distension of the alimentary tract with gases.

FLATULENCE: Distension du canal alimentaire provoquée par une accumulation de gaz.

FLATULENCIA: Distensión del canal alimentario provocada por una acumulación de gas.

FLATULENCIA: Distensión do tracto dixestivo por gases

SZÉLGÖRCS: A bélcsatorna felfúvódása.

OPPBLÅSTHET: Utvidelse av fordøyelseskanalen pga. gasser.

WZDĘCIE: Rozdęcie gazami przewodu pokarmowego.

MİDEDE GAZ: Gaz ile sindirimsel alanların (midenin) şişmesi

Was this helpful?
Προνυμφικό στάδιο των στρειδιών το οποίο φέρει ακόμη το κολυμβητικό βλεφαριδωτό όργανο (πέπλο) αλλά και έναν ευαίσθητο ποδίσκο που είναι απαραίτητος γιά την εγκατάσταση και προσκόλληση.


PEDIVELIGER: Larval stage of oysters that still has the swimming ciliated organ (velum) and has developed the sensitive foot needed for settlement and attachment.

PÉDIVELIGERE: Stade larvaire des huîtres, pourvu dun organe natatoire cilié (le velum) et dun pied sensoriel nécessaire à la fixation.

PEDIVELIGERO: Estado larvario de ostras que lleva todavía el órgano natatorio ciliado (velum) y que han desarrollado el pie sensorial necesario para la fijación.

PEDIVELÍGER: Fase larvaria de ostras que leva aínda o órgano natatorio ciliado (velum) e na que desenvolven o pé sensorial necesario para a fixación.

PEDIVELIGER: Az osztrigák egyik lárvaalakja, amelynek még megvan a csillós úszószerve (velum), de már kifejlődött a megtelepedéshez és megtapadáshoz szükséges érzékeny lába.

PEDIVELIGER: Larvestadium hos østers og kamskjell som fremdeles har det cilierte svømmeorganet (velum), og har utviklet foten (viktig for bunnslåing og feste).

PEDIVELIGER: Stadium larwalne ostryg, które nadal ma orzęsiony narząd pływny (velum) i rozwiniętą wrażliwą nogę, odczuwającą potrzebę osiedlenia się i przytwierdzenia do podłoża.

PEDİVELİGER: Yerleşmek ve tutunmak için gerekli olan hassas ayakları gelişmiş ve hala silli yüzme organına (velum) sahip olan istiridyelerin larval safhasıdır.

Was this helpful?
Αναφέρεται σε ζώα που δεν έχουν εσωτερικό μηχανισμό για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία του σώματος και ο μεταβολικός ρυθμός επηρεάζονται από την εξωτερική θερμοκρασία και ως ένα βαθμό η θερμοκρασία του σώματος επηρεάζεται επίσης από τον μεταβολικό ρυθμό. Πρβλ. ομοιόθερμος


POIKILOTHERMIC: Refers to animals that lack a mechanism for internal temperature regulation; the body temperature and the metabolic rate are influenced by the external temperature and to some extent body temperature is also influenced by the metabolic rate.

POICILOTHERME: Se dit des animaux qui manquent dun mécanisme interne de régulation de température. La température corporelle ainsi que le taux de métabolisme sont influencés par la température ambiante et, à un certain degré, la température corporelle est également influencée par le taux de métabolisme.

POIQUILOTERMO: Dícese de los animales que carecen de mecanismo interno de regulación de temperatura. La temperatura corporal así como la tasa metabólica están bajo la influencia de la temperatura ambiental.

POIQUILOTERMO: Dise dos animais que carecen de mecanismo interno de regulación de temperatura. A temperatura corporal así como a taxa metabólica están baixo a influencia da temperatura ambiental, e ata certo punto a temperatura corporal tamén está influída pola taxa metabólica.

POIKILOTERM: Olyan állatokra utal, amelyeknek nincs belső hőszabályozó mechanizmusuk; a testhőmérsékletet és az anyagcsere sebességét a külső hőmérséklet befolyásolja, és a testhőmérsékletre bizonyos mértékben az anyagcsere sebessége is hat.

POIKILOTERM (VEKSELVARM): Henviser til dyr som mangler mekanismene som trengs for å kunne regulere kroppstemperaturen. Kroppstemperatur og metabolismehastighet påvirkes av temperaturen i det ytre miljøet, og kroppstemperaturen påvirkes til en viss grad av metabolismehastigheten.

ZMIENNOCIEPLNE: Odnosi się do zwierząt, u których brak mechanizmu regulacji temperatury wewnętrznej; na temperaturę ciała i natężenie przemiany materii wpływa zewnętrzna temperatura, a w pewnym zakresie także intensywność przemiany materii.

SOĞUKKANLI: İçsel sıcaklık düzenleme mekanizmasına sahip olmayan hayvanları ifade eder; vücut sıcaklığı ve matabolik oran dış ortamın sıcaklığından etkilenir ve bir ölçüye kadar vücut sıcaklığı da metabolik oran tarafından etkilenir.

Was this helpful?
(1) Χαρακτηριστικό ή γνώρισμα. (Ι) Βαθμός ποιότητας. Στις υδατοκαλλιέργειες ο όρος αυτός έχει αποκτήσει διάφορες σημασίες οι οποίες σχετίζονται είτε με την παραγωγή είτε με το προϊόν. Η βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να είναι δυνατή μέσα από την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων, συγκρ. «το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας και η ικανότητά της να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες» ( Αμερικάνικος Σύλλογος για την Ποιότητα). Εγγύηση ποιότητας (QA): Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών δρ


QUALITY: Aspects of quality include fitness for use, “the totality of features and characteristics of service that bear on its ability to satisfy a given need” (American Society for Quality). Quality and improvements in quality should be capable of assessment through objective criteria.

QUALITÉ: (1) Caractéristique ou trait. (2) Degré d’excellence. En aquaculture, le terme s’applique aussi bien aux produits qu’aux procédées de production. La qualité (et son amélioration) devrait être assujettie à l’évaluation par des critères objectifs, cf. « la totalité de critères et de caractéristiques du service qui influencent la capacité de ce service à satisfaire un besoin » (Société Américaine de Qualité).

CALIDAD(1): (1) Característica o rasgo (I2 Grado de excelencia. En acuicultura el término adquiere sentido referido a productos o a procesos de producción. Calidad/La mejora de la calidad tendría que ser capaz de ser determinada a través de criterios objetivos, cf "la totalidad de características y rasgos de servicio que llevan a satisfacer una necesidad" (Sociedad americana para la calidad).

CALIDADE(1): Os aspectos de calidade inclúen a aptitude para o uso, "a totalidade de características e trazos de servizo que levan a satisfacer unha necesidade" (Sociedade Americana para a Calidad). Grado de excelencia. A calidade e a mellora da calidade teríanse que poder determinar a través de criterios obxectivos. En acuicultura o termo adquire sentido referido a produtos ou a procesos de produción.

MINŐSÉG: A minőség a használatra való alkalmasságot jelenti ("olyan használati jellemzők és tulajdonságok összessége, amelyek egy adott igény teljesítésére való képességen alapulnak" (Amerikai Minőségügyi Szervezet)). A minőségnek és a minőség fejlődésének objektív kritériumok alapján jellemezhetőnek kell lennie.

KVALITATIVE KARAKTERTREKK: Begrepet kvalitativt kan være subjektivt, men har i senere tid fått flere betydninger (noen er tilknyttet produkter og produksjons prosessene). Aspekter med kvalitet inkluderer skikkethet for bruk, ”den totale mengden gangbare egenskaper og karakteristika som er avgjørende for evnen til å tilfredsstille et gitt behov” (American Society for Quality). Kvalitet og forbedringer i kvalitet bør være mulig å bestemme ved hjelp av objektive kriterier.

JAKOŚĆ: Aspekty jakości obejmują przydatność do użycia, "całość cech i właściwości usługi, które mają znaczenie dla możliwości zaspokojenia określonych potrzeb” (Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Jakości). Jakość i doskonalenie jakości powinny być możliwe do oceny przy użyciu obiektywnych kryteriów.

KALİTE: Kalite tabiri kullanımı uygunluğu ( beklentileri karşılayabilme yeteneği) ifade eder. Kalite ve kalitenin iyileştirilmesi objektif kriterler bakımından değerlendirilebilir olmalıdır.

Was this helpful?
Σύστημα τεχνικών δραστηριοτήτων με τις οποίες μετρώνται τα χαρακτηριστικά και η απόδοση μιας διαδικασίας, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα με σκοπό την εξασφάλιση των προδιαγραφών που έχουν θέσει οι πελάτες.


QUALITY CONTROL: The overall system of technical activities that measures the attributes and performance of a process, item or service against defined standards to verify that they meet the stated requirements established by the customer.

CONTROLE DE QUALITÉ: Totalité du système d’activités techniques permettant d’évaluer les attributs et les performances d’un procédé, entité ou service par rapport à des standards définis afin de vérifier leur compatibilité avec les besoins affichés établis par le client.

CONTROL DE CALIDAD : El sistema general de las actividades técnicas que miden los atributos y rendimiento de un proceso, tema o servicio sobre los standards definidos, para verificar que están de acuerdo con los requerimientos establecidos por el cliente. Standar de calidad: Standar definido y programado por las autoridades respectivas para asegurar que un producto o la calidad de su producción se mantiene y mejora.

CONTROL DE CALIDADE: O sistema xeral no que se inclúen as actividades técnicas que miden os atributos e resultados dun proceso, tema ou servizo sobre os estándares definidos, para verificar que están de acordo cos requirimentos establecidos polo cliente.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS: Olyan technikai tevékenységek összessége, amelyek egy folyamat tulajdonságait és teljesítményét értékelik bizonyos meghatározott szabványok alapján, ezzel biztosítva azt, hogy az megfeleljen a vevő által felállított követelményeknek.

KVALITETSKONTROLL: Det samlete systemes av tekniske virksomheter som måler egenskapene og prestasjonene til en prosess, artikkel eller tjeneste mot definerte standarder for å kontrollere om de møter de fastsatte betingelsene bestemt av kunden.

KONTROLA JAKOŚCI: Ogólny system czynności technicznych, który ocenia właściwości i wykonywane czynności, artykuły lub usługi, wbrew zdefiniowanym standardom, celem sprawdzenia, czy spełniają one ustalone przez klientów wymagania.

KALİTE KONTOL: Bir üretim sürecinin teknik aktivitelerini ölçen genel bir sistemdir, tüketicinin beklentileri ile ürün veya servisin belirlenen standartlarda olup olmadığını doğrular.

Was this helpful?
Είναι μόρια που φέρουν μακρυές αλυσίδες άνθρακα, κυρίως λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν ένα ή περισσότερους διπλούς δεσμούς ανά μόριο.


POLYUNSATURATED: Relating to long-chain carbon compounds, especially fatty acids, having two or more double bonds per molecule.

POLYINSATURE: Se dit des composés carbonés, spécialement des acides gras, qui ont deux doubles liaisons , ou plus, par molécule.

POLIINSATURADO: Relativo a compuestos de cadena larga de carbono, especialmente ácidos grasos, que tienen dos o más dobles enlaces por molécula.

POLIINSATURADO: Relativo a compostos de cadea longa de carbono, especialmente ácidos graxos, que teñen dous ou máis dobres enlaces por molécula.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN: Hosszú láncú szénvegyületek, különösen zsírsavak, amelyek molekulájában kettő vagy több kettős kötés van.

FLERUMETTET: Relatert til lange karbonkjedeforbindelser, spesielt fettsyrer, med mer enn to bindinger per molekyl.

WIELONIENASYCON/Y/A/E: Termin odnoszący się do długołańcuchowych związków węgla, zwłaszcza kwasów tłuszczowych, posiadających dwa lub więcej podwójnych wiązań w cząsteczce.

ÇOKLU DOYMAMIŞ: Molekül başına iki veya daha fazla çift bağları olan uzun zincirli karbon bileşikleri, özellikle yağ asitleri.

Was this helpful?
Λιπαρά οξέα με περισσότερους από δύο διπλούς δεσμούς άνθρακα. Τα ψάρια συνήθως έχουν υψηλά επίπεδα πολυακόρεστων οξέων (όπως 20:5w3 και 20:6w3) στους ιστούς τους. Είναι σημαντική πηγή ενέργειας και πρέπει να περιέχονται στα σιτηρέσια των ψαριών. Στη φύση βρίσκονται συνήθως στα ψάρια και στα λαχανικά.


HIGHLY UNSATURATED FATTY ACIDS (HUFA): Fatty acids with greater than two carbon double bonds (unsaturated). Fish usually have high amounts of HUFA (such as 20:5w3 and 22:6w3) in their tissues. Dietary lipids such as HUFA are important sources of energy, and should be included in fish diets. These are usually found in nature in fish and vegetable sources.

ACIDES GRAS POLYINSATURES-HUFA (AGPI): Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les tissus des poissons ont une teneur élevée dAGPI tels le 20:5w3 et le 22:6w3. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.

ÁCIDOS GRASOS ALTAMENTE POLIINSATURADOS (HUFA) : Ácidos grasos con más de dos dobles enlaces carbono-carbono. En tejidos de peces algunos ácidos grasos tales como el 20:5w3 y el 22:6w3 están presentes en grandes cantidades. Los lípidos alimentarios, tales como los HUFA, son fuentes energéticas importantes y deberían ser incluidas en la alimentación de los peces. Los peces y los vegetales son fuentes naturales de estos compuestos.

ÁCIDOS GRAXOS ALTAMENTE POLIINSATURADOS (PUFA / AGAP): Ácidos graxos con máis de dous dobres enlaces (insaturados) carbono-carbono. Os peixes normalmente teñen grandes cantidades de HUFA (como 20:5w3 e 22:6w·) nos seus tecidos. Os lípidios da dieta como HUFA son importantes recursos enerxéticos e deben ser incluídos nas axudas de custo de peixes. Estes atópanse de xeito natural en fontes de recursos de peixes e vexetais.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN ZSÍRSAVAK: Olyan zsírsavmolekulák, amelyekben kettőnél több kettős (telítetlen) kötés fordul elő. A halak szöveteiben általában nagy mennyiségű többszörösen telítetlen zsírsav (pl. 20:5w3 és 22:6w3) található. Fontos energiaforrások, emiatt ajánlott összetevői a haltápoknak. A természetben leginkább a halakban és növényekben fordulnak elő.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (HUFA): Fettsyrer med mer enn to karbon-dobbeltbindinger (umettede). Fisk inneholder vanligvis mye HUFA (som 20:5 n-3 og 22:6 n-3). Fett i fôret, slik som HUFA, er viktige kilder for energi og bør derfor være til stede i fiskefôr. Disse finnes vanligvis i naturen i fisk og i vegetabilske kilder.

WYSOCE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE (HUFA): Kwasy tłuszczowe z większą liczbą niż dwa podwójne wiązania węglowe (nienasycone). Ryby mają zwykle wysokie zawartości HUFA (np. 20:5w3 i 22:6w3) w swoich tkankach. Lipidy pokarmowe, jak np. HUFA, są ważnymi źródłami energii, stąd powinny być zawarte w dietach dla ryb. W przyrodzie są one zwykle spotykane w rybach i surowcach roślinnych.

YÜKSEK DERECEDE DOYMAMIŞ YAĞLI ASİTLER ( YDDYA ): İki adet çift karbon bağlı asitlerden daha büyük olan yağlı asitlerdir ( doymamış ). Balıkların dokularında genellikle yüksek oranlarda YDDYA ( 20:5w3 ve 22:6w3 gibi ) bulunur. YDDAYA gibi beslenme lipidleri önemli enerji kaynaklarıdır, ve bunlar balıkların beslenme düzenlerinde yer almalıdır. Bunlar genellikle doğal ortamlarında balıklarda ve sebzelerde bulunur.

Was this helpful?
Λιπαρά οξέα με μια καρβοξυλομάδα (CΟΟΗ) και μια γραμμική αλυσίδα άνθρακα (C ) με έναν ή περισσότερους διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.


POLYUNSATURATED FATTY ACID)PUFA): Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with more than one double bond. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.

ACIDES GRAS POLYINSATURES-PUFA (AGPI): Acides gras comprenant 18 atomes de carbone ou plus et deux doubles liaisons ou plus. Ces lipides sont connus comme extrêmement importants dans les stades précoces du développement de beaucoup de larves de poissons et de coquillages.

ÁCIDO GRASO POLIINSATURADO (PUFA): Ácido graso que contiene un único grupo carboxilo (COOH) y una cadena carbonada (C) derecha y sin ramificaciones con más de un doble enlace. Estos lípidos son conocidos por ser extremadamente importantes en los estadios de desarrollo iniciales de muchas larvas de peces e invertebrados marinos.

ÁCIDO GRAXO POLIINSATURADO (PUFA): Ácido graxo que contén un único grupo carboxilo (COOH) e unha cadea carbonada (C) dereita e sen ramificacións con máis dun dobre enlace. Estes lípidos son coñecidos por ser extremadamente importantes nos estadios de desenvolvemento iniciais de moitas larvas de peixes e invertebrados mariños.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN ZSÍRSAV (PUFA): Egy karboxilcsoportot (COOH) és egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben több mint egy kettős kötés van. Ezekről a lipidekről ismert, hogy rendkívül fontos szerepet játszanak sok tengeri hal- és kagylólárva korai fejlődési szakaszaiban.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (PUFA): Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr.

WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE : Kwasy tłuszczowe zawierające pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch atomów węgla (C) z więcej niż jednym wiązaniem podwójnym. Wiadomo, że lipidy te są niezwykle ważne dla wczesnych stadiów rozwojowych wielu gatunków ryb morskich oraz dla larw skorupiaków i mięczaków.

ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞ ASİDİ (PUFA): Tek bir karboksil grubu (COOH) ve birden fazla çift bağı olann düz bir dallanmamış karbon (C) zincir ihtiva eden yağ asidi. Bu yağlar bir çok denizel balık ve kabuklu larvalarının erken gelişme dönemlerinde son derece önemlidirler.

Was this helpful?
Η εκτροφή δύο ή περισσότερων μη ανταγωνιστικών ειδών στην ίδια μονάδα καλλιέργειας.


POLYCULTURE: The rearing of two or more non-competitive species in the same culture unit.

POLYCULTURE: Elevage dau moins deux espèces non-compétitives dans la même installation aquacole.

POLICULTIVO : Cultivo de al menos dos especies no competitivas en la misma instalación acuícola.

POLICULTIVO: Cultivo de polo menos dúas especies non competitivas na mesma instalación acuícola.

POLIKULTÚRA: Kettő vagy több, nem kompetitív faj együttes nevelése ugyanabban a termelőegységben.

POLYKULTUR: Oppdrett av to eller flere ikke-konkurrerende arter i samme oppdrettsenhet.

POLIKULTURA: Chów dwóch lub więcej gatunków niekonkurujących ze sobą w tym samym stawie lub innym urządzeniu hodowlanym.

POLİKÜLTÜR (ÇOKLU TARIM): İki yada daha fazla rekabetçi olmayan türün aynı kültür ünitesinde yetiştirilmesi.

Was this helpful?
Εχων πολλά κύτταρα.


MULTICELLULAR: Having many cells.

MULTICELLULAIRE: Formé de plusieurs cellules.

MULTICELULAR: Formado de muchas células.

MULTICELULAR: Formado por moitas células.

MULTICELLULÁRIS: Sok sejtből álló.

FLERCELLET: Har mange celler.

WIELOKOMÓRKOWY: Mający wiele komórek.

ÇOK HÜCRELİ: Çok hücreye sahip

Was this helpful?
Ενδοειδική ποικιλομορφία. Η ύπαρξη, σένα είδος, ατόμων με περισσότερες από μία μορφές. Στο επίπεδο του DΝΑ αναφέρεται στις διαφορές σε αλληλουχία ζευγών βάσεων μεταξύ δύο ατόμων. Η ύπαρξη γονιδιωμάτων με διαφορετικά αλληλόμορφα σε ένα πληθυσμό. Οι διαφορές συχνά εκφράζονται με διαφορετικούς φαινότυπους ή με μορφές με διαφορετικές περιοριστικές ιδιότητες.


POLYMORPHISM: Intraspecific variation; the existence of individuals of more than one form within a species. On the DNA level, this refers to differences in base pair sequence between two individuals; occurrence of genomes with different alleles in a population; the differences are often expressed in different phenotypes or in forms of different restrictive patterns.

ANALYSE DE VARIABLES MULTIPLES: En statistique, un groupe de techniques danalyse simultanée de plusieurs variables indépendantes, comprenant les méthodes danalyse de variance, de covariance, de régression et de corrélation.

POLIMORFISMO: Variación intraespecífica. Existencia de individuos de formas diferentes dentro de una sola especie. En el ámbito de ADN, este término describe las diferencias de secuencias de base entre dos individuos; la existencia de genomas cuyos alelos difieren en una misma población; las diferencias son a menudo expresadas en forma de fenotipos diferentes o en forma de distribución restrictiva diferente.

POLIMORFISMO: Variación intraespecífica. Existencia de individuos de formas diferentes dentro dunha mesma especie. No ámbito do ADN, este termo describe as diferenzas de secuencias dos pares bases entre dous individuos; a existencia de xenomas os alelos dos cales difiren nunha mesma poboación; as diferenzas son a miúdo expresadas en forma de fenotipos diferentes ou en forma de distribución restritiva diferente.

POLIMORFIZMUS: Fajon belüli változatosság; többféle egyed létezése egy fajon belül. DNS-szinten ez a fogalom két egyed közötti bázissorrend-különbséget jelent; különböző alléleket tartalmazó genomok jeleneléte a populációban; a különbséget gyakran különböző fenotípusokkal vagy restrikciós mintázatokkal fejezik ki.

POLYMORFI: Variasjon innen en art, tilstedeværelse av ulike former innen samme art. På DNA-nivå viser dette seg som forskjell i baseparsekvens mellom individer. Tilstedeværelse av genomer med ulike alleler i en populasjon. Forskjellene på DNA-nivå uttrykkes ofte som ulike fenotyper eller i form av ulike innskrenkende mønstre.

POLIMORFIZM: Zmienność pojawiająca się i występująca wewnątrz gatunku; występowanie więcej niż jednego osobnika wewnątrz gatunku o innym wyglądzie zewnętrznym. Między dwoma osobnikami odnosi się to do różnic na poziomie DNA w parze zasad tworzących jego sekwencje; występowanie genomów o różnych allelach w populacji; różnice są często wyrażane w różnych fenotypach lub postaciach o różnych restrykcyjnych wzorach.

POLİMORFİZM (ÇOK BİÇİMLİLİK): Türler arası değişkenlik; bir tür içerisinde birden fazla forma sahip bireylerin varlığı. DNA seviyesinde; iki birey arasındaki baz çifti sekanslarındaki farklılıkları gösterir; bir populasyonda genomlar farklı alleller ile meydana gelir; farklılıklar genellikle farklı fenotiplerde ya da farklı sınırlayıcı paternlerin formları içinde ifade edilir.

Was this helpful?
Κύτταρα με τρία ή περισσότερα αντίγραφα του απλοειδούς γονιδιώματος.


POLYPLOID CELL: Cells with three or more sets of the haploid genome.

CELLULE POLYPLOIDE: Cellules comportant plus de deux copies du génome haploïde.

CÉLULA POLIPLOIDE: Célula que contiene mas de dos copias del genoma haploide.

CÉLULA POLIPLOIDE: Célula que contén mais de dúas copias do xenoma haploide.

POLIPLOID SEJT: Három vagy több haploid kromoszómakészletet tartalmazó sejt.

POLYPLOID CELLE: Celle med tre eller flere sett av det haploide genomet.

KOMÓRKA POLIPLOIDALNA: Komórki z trzema lub większą liczbą zestawów genomu haploidalnego.

POLİPLOİD HÜCRE: Üç veya daha fazla haploit genom setli hücreler.

Was this helpful?
Κατάσταση στην οποία ένα κύτταρο ή κύτταρα ενός οργανισμού περιέχουν τρεις ή περισσότερες απλοειδείς σειρές χρωμοσωμάτων, π.χ. τριπλοειδία (βλ.λ)


POLYPLOIDY: State in which a cell or cells of an organism contain three or more haploid sets of chromosomes, e.g. triploid.

POLYPLO_DIE: Etat dans lequel une cellule, ou des cellules dun organisme sont porteuses dau moins trois compléments haploïdes de chromosomes.

POLIPLOIDÍA: Estado en el cual una célula o células de un organismo poseen un número de cromosomas mayor que 3 o más de lo normal.

POLIPLOIDÍA: Estado no cal unha célula ou células dun organismo posúen máis de dous xogos haploides de cromosomas.

POLIPLOIDIA: Olyan állapot, amelyben egy sejt vagy egy szervezet sejtjei három vagy több haploid kromoszómakészletet hordoznak, pl. triploid.

POLYPLOIDI: Tilstand der en celle eller flere celler i en organisme inneholder tre eller flere haploide sett med kromosomer.

POLIPLOIDALNOŚĆ: Stan, w którym komórka lub komórki organizmu zawierają trzy lub więcej haploidalnych zestawów chromosomów, np. triploid.

POLİPLOİDİ: Bir organizmanın hücre veya hücrelerinin iki veya daha fazla haploid kromozom setine (örn. triploidi) sahip olmaları durumu

Was this helpful?
Οργανικά μόρια αποτελούμενα από δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους. Σημαντικός ρύπος.


POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS (PAH): Organic molecules composed of two or more aromatic rings; important pollutant compounds.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYNUCLEAIRES (HAP): Molécules organiques composées dau moins deux anneaux aromatiques. Polluants importants.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLINUCLEARES (HAP): Moléculas orgánicas compuestas de al menos dos anillos aromáticos. Contaminantes importantes.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP): Moléculas orgánicas compostas de dous ou máis aneis aromáticos. Importantes compostos contaminantes.

POLINUKLEÁRIS AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK: Két vagy több aromás gyűrűből álló szerves molekulák; gyakori szennyezőanyagok.

FLERKJERNEDE AROMATISKE HYDROKARBONER (PAH): Organiske molekyler oppbygd av to eller flere aromatiske ringer. Forekommer ofte i ulike typer forurensning.

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (WWA): Cząsteczki organiczne złożone z dwóch lub większej liczby pierścieni aromatycznych; ważne związki chemiczne stanowiące często czynniki zanieczyszczające.

POLİNÜKLEER AROMATİK HİDROKARBONLAR ( PAH ): Bir ya da daha fazla aromatik halkadan oluşan organik moleküllerdir ; önemli kirletici bileşiklerdir.

Was this helpful?
Οποιαδήποτε ομάδα υδατανθράκων των οποίων τα μόρια αποτελούνται από μακριές αλυσίδες μονοσακχαριτών.


POLYSACCHARIDE: Any of a group of carbohydrates whose molecules consist of long chains of monosaccharides.

POLYSACCHARIDE: Tout groupe dhydrates de carbone dont les molécules se présentent comme de longues chaînes de monosacchrides

POLISACÁRIDO: Cualquier grupo de carbohidratos en los que su molécula consiste en cadenas largas de monosacáridos.

POLISACÁRIDO: Calquera grupo de carbohidratos nos que a súa molécula consiste en cadeas longas de monosacáridos

POLISZACHARID: Olyan szénhidrát, amelynek molekulái hosszú monoszacharidláncokból állnak.

POLYSAKKARID: En gruppe av karbohydrater der molekylene består av lange kjeder av monosakkarider.

WIELOCUKIER (POLISACHARYD): Węglowodan, którego cząsteczka składa się z długiego łańcucha cukrów prostych (monosacharydów, jednocukrów).

POLİSAKKARİT: Molekülleri uzun zincirli monosakkarit ihtiva eden karbonhidrat grubu.

Was this helpful?
Θαλάσσιοι δακτυλιοσκώληκες που φέρουν ζευγαρωτά τριχόμορφα κινητήρια εξαρτήματα. Ορισμένα είδη καλλιεργούνται για να χρησιμεύσουν ως δόλωμα. Ορισμένα είδη εκκρίνουν ασβεστώδες υλικό και δημιουργούν προβλήματα σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας (μαλούπα (βλ.λ).


POLYCHAETES: Marine annelid worms with paired, flattened, bristle-tipped organs of locomotion. Some species are cultured as bait. In addition, some species secrete calcareous tubes. These often cause fouling problems in aquaculture.

POLYCHETES: Vers marins portant des paires de parapodes aplatis garnis de soies et servant à la locomotion. Quelques espèces sont cultivées comme appâts. Dautre part, dautres espèces sécrètent des tubes calcaires. Elles sont souvent à lorigine de problèmes de fouling en aquaculture.

POLIQUETOS: Gusano anélido marino que lleva pares de parápodos aplanados que sirven para la locomoción. Algunas especies se cultivan como cebo. Además, algunas especies secretan tubos calcáreos. A menudo son el origen de problemas de contaminación en acuicultura.

POLIQUETOS: Verme anélido mariño con órganos de locomoción pares, aplanados. Algunhas especies cultívanse como cebo. Ademais, algunhas especies secretan tubos calcáreos. A miúdo en acuicultura son a orixe de problemas por fixacións.

SOKSERTÉJŰEK: Tengeri gyűrűsférgek, amelyek páros, lapos, sertékben végződő szervekkel mozognak. Sok fajt csaliállatként tenyésztenek. Néhány fajuk meszes csövet képes kiválasztani, ezzel gyakran okoz dugulást az akvakultúra-rendszerekben.

POLYCHAETA (MANGEBØRSTEORMER): Klasse med marine leddormer (rekke Annelida), med parede, flate bevegelsesorganer (børsteføtter med børster). Noen arter oppdrettes som agn. Noen arter skiller ut kalkholdige tuber, disse gir problemer ved begroing i akvakultur.

WIELOSZCZETY: Morskie pierścienice z parzystymi, spłaszczonymi, zakończonymi szczecinkami narządami do poruszania się. Niektóre gatunki są hodowane z przeznaczeniem na przynętę. Ponadto, niektóre gatunki wytwarzają rurki wapienne. Powodują one często w akwakulturze problemy, wynikające z zanieczyszczania urządzeń hodowlanych.

POLİKET: Denizel halkalı kutlar bir çift yassılaşmış seta (kitinden kıllı) hareket organına sahiptir. Bazı türler yem olarak üretilmiştir. Ayrıca bazı türler kalkerli tüpler salgılamaktadır. Bunlar genellikle su ürünleri yetiştiriciliğinde ağlarda bozulma problemlerine neden olurlar.

Was this helpful?
Το ποσοστό των οργανισμών που επιβιώνουν μετά από ένα καθορισμένο διάστημα, π.χ. στους σολομούς μέχρι την ηλικία αναπαραγωγής ή από την ηλικία αναπαραγωγής έως τη μεταφορά σε θαλασσινό νερό για συγκομιδή.


SURVIVAL RATE: The percentage of organisms remaining alive after a defined time period, e.g., to the smolt stage of salmon or from smolt transfer to seawater to harvest.

TAUX DE SURVIE : Le pourcentage des animaux restant en vie après une période de temps définie, par exemple de l’éclosion à la smoltification ou du transfert des saumoneaux en eau de mer à la récolte.

TASA DE SUPERVIVENCIA: Porcentaje de organismos vivos después de un periodo de tiempo predefinido, dependiendo del sistema de cultivo.

TAXA DE SUPERVIVENCIA: Porcentaxe de organismos vivos que permanecen despois dun período de tempo predefinido, ex. dende a etapa de smolt do salmón ou dende a transferencia á auga mariña para o cultivo.

MEGMARADÁSI ARÁNY: Egy meghatározott időtartam után életben maradó szervezetek százalékos aránya. Pl. fiatal lazacok átalakulást követő megmaradási aránya.

OVERLEVINGSRATE: Prosenten av organismer som er i live etter en gitt tid. Avhengig av oppdretts- eller dyrkingsmetoden.

WSKAŹNIK PRZEŻYCIA: Odsetek organizmów pozostałych przy życiu po upływie określonego czasu; np. łososi do stadium smolt, bądź od przeniesienia smoltów do wody morskiej do ich odłowu jako ryb towarowych.

YAŞAMA ORANI: Belli bir zaman periyodunun ardından hayatta kalanların yüzdesini ifade eder örneğin salmonun smoltifikasyon ya da denizden hasada geçerken ki hayata kalma oranı

Was this helpful?
Χαρακτηριστικά τα οποία έχουν κανονική κατανομή, καθορίζονται από έναν μεγάλο αριθμό γονιδίων και επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται, ο ρυθμός αύξησης, το σωματικό βάρος, η ηλικία σεξουαλικής ωρίμανσης, ή ποιότητα κατά τη συγκομιδή και η ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Χρησιμοποιούνται ως ατομικό ή ομαδικό μέτρο επίδοσης στα ψάρια και κάποια από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε διασταυρώσεις ομομιξίας.


QUANTITATIVE /QUALITATIVE TRAITS: These have a normal distribution and are determined by a large number of genes and influenced by environmental factors. They include growth rate, body weight, age at sexual maturation, aspects of harvest quality and disease resistance. These can be used as measures of performance in individuals or stocks of fish and can be selected for in breeding programmes.

TRAITS QUANTITATIFS /QUALITATIFS : Des traits phénotypiques, avec une distribution normale, déterminés par un grand nombre de gènes et influencés par des facteurs environnementaux. Ceux-ci comprennent le taux de croissance, le poids corporel, l’age de la maturation sexuel, des aspects de la qualité de la récolte et la résistance aux maladies. Ces traits sont utilisés afin d’évaluer la performance des individus ou de stocks lors de programmes de sélection génétiques.

RASGOS CUANTITATIVOS/CUALITATIVOS: Características determinadas por un número amplio de genes y influenciadas por factores ambientales con una distribución normal. Incluyen la tasa de crecimiento, peso corporal, edad y maduración sexual, aspectos de calidad de la carne y de resistencia a enfermedades. Pueden ser usadas como medidas del éxito en individuos o stocks de peces que pueden ser utilizadas para programas de selección genética.

TRAZOS CUANTITATIVOS / CUALITATIVOS: Características determinadas por un número amplo de xenes e influenciadas por factores ambientais que presentan unha distribución normal. Inclúen a taxa de crecemento, peso corporal, idade e maduración sexual, aspectos de calidade da carne e de resistencia a enfermidades. Poden ser usadas como medidas do éxito en individuos ou stocks de peixes e para programas de selección xenética.

MENNYISÉGI/MINŐSÉGI TULAJDONSÁGOK: Ezek a tulajdonságok normál eloszlást mutatnak. Sok gén határozza meg őket, és nagymértékben függenek a környezeti tényezőktől. Közéjük tartozik a növekedési ráta, a testtömeg, a nemi érés ideje, a vágóérték és a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség. Ezek a tulajdonságok felhasználhatók egyedek vagy állományok teljesítményének mérésére és szelekcióra a tenyésztési programokban.

KVANTITATIVE/KVALITATIVE KARAKTERTREKK: Har en normal fordeling, bestemmes av et stort antall gener og påvirkes av miljøfaktorer. Inkluderer vekstrate, vekt, alder ved kjønnsmodning, slaktekvalitet og sykdomsresistens. Kan brukes som mål på prestasjonen til enkelt individer eller beholdninger med fisk, og kan brukes som utvalgskriterier i avlsprogrammer.

CECHY ILOŚCIOWE/JAKOŚCIOWE: Mają one prawidłowe rozmieszczenie i są określane dużą liczbą genów oraz podlegają oddziaływaniu czynników środowiska. Obejmują one tempo wzrostu, masę ciała, wiek dojrzewania płciowego, aspekty jakości odławianych ryb i oporność na choroby. Mogą być one używane jako kryteria oceny wydajności osobników lub obsad ryb, a także mogą być poddawane selekcji (doskonaleniu) w programach hodowlanych.

NİTEL/ NİCEL ÖZELLİKLER : Kısa (genellikle yaklaşık 20 nükleotidli) tek dizili DNA molekülü, hedef RNA ya da DNA’ nın parça complementeridir. Hedef hibrilize olduğu zaman DNA ya da RNA tarafından DNA ya da RNA sintazisi başlar, hedefinin geri kalanını kullanarak polimerasa başlar. Bunun sonucunda bir comlepenter DNA ya da RNA üretilmektedir.

Was this helpful?
Γνώρισμα το οποίο διαφέρει ανάμεσα στα άτομα τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση την ποσοτικοποίηση του συγκεκριμένου γνωρίσματος.


QUANTITATIVE TRAIT LOCI: A trait that varies among individuals which can be grouped on the basis of measured values of the trait.

LOCUS DE TRAIT QUANTITATIF: Trait, variant d’individu en individu, qui peut être évalué par des critères mesurables.

RASGO CUANTITATIVO: Rasgo que varía entre individuos que puede ser agrupado en base a valores medibles de ese rasgo.

TRAZO CUANTITATIVO: Trazo que varía entre individuos que pode ser agrupado baseándose en valores medibles dese trazo.

MENNYISÉGI TULAJDONSÁG LÓKUSZ: Olyan tulajdonság, amely az egyes egyedekben különböző, és amelynek mért értékei alapján az egyedek csoportokba sorolhatók.

KVANTITATIVE KARAKTERTREKK: Karaktertrekk eller egenskaper som varierer blant individer. Individene kan grupperes med hensyn til målte verdier av karakteren.

ILOŚCIOWE CECHY LOCI: Cecha zmieniająca się pomiędzy osobnikami, które mogą być grupowane na podstawie zmierzonych wartości tej cechy.

QUANTITATIVE TRAIT LOCI: Bireyler arasında çeşitliliği gösteren bir özelliktir ki bu özelliktir ölçülebilen değerler üzerinden gruplandırılabilir.

Was this helpful?
Δεκάποδα του γλυκού νερού. Υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη σε όλο τον κόσμο που ζουν σε ποτάμια, λίμνες και λιμνοδεξαμενές. Συνήθως είναι παμφάγα. Στις ΗΠΑ ο αγγλικός όρος crayfish χρησιμοποιείται ευρέως στην καθομιλουμένη για το είδος Procambarus clarkii .


CRAYFISH: Freshwater decapods. There are more than 500 crayfish species worldwide, living in lakes, streams and ponds, usually omnivorous. Common crayfish genera include Astacus, though the term crawfish is used widely and colloquially in the United States with reference to freshwater decapods (Procambarus clarkii).

ECREVISSE: Crustacé décapode vivant en eau douce. Il existe plus de 500 espèces au monde, habitant les lacs les cours deau et les mares. Habituellement omnivores. Le terme "écrevisse" est largement utilisé localement aux Etats-Unis pour décrire le Procambarus clarkii.

CÁMBARO CAMARÓN: Crustáceo decápodo que vive en agua dulce. Existen más de 500 especies en el mundo que viven en los lagos, corrientes de agua y mares. Normalmente omnívoros. El término “cangrejo” es utilizado extensamente en Estados Unidos para describir el Procambarus clarkii.

CANGREXO DE RIO: Crustáceo decápodo que vive en auga doce. Existen máis de 500 especies no mundo de cangrexos de rio que viven nos lagos, correntes de auga e estanques. O xénero común dos cangrexos de rio inclúe Astacus, inclusive o término "cangrexo de rio" é utilizado extensamente en Estados Unidos para describir os decápodos de auga doce (ex. Procambarus clarkii).

FOLYAMI RÁKOK: Édesvízben élő tízlábú rákok. Világszerte több mint 500 fajuk létezik. Nemcsak folyókban élnek, hanem természetes és mesterséges tavakban is. Általában mindenevők. Leggyakoribb nemzetségük az Astacus. A folyami rák helyett a mászórák elnevezést is gyakran használják, elsősorban az Egyesült Államokban, ahol édesvízi tízlábú rákokat (Procambarus clarkii) jelölnek vele.

FERSKVANNSKREPS: Tifotet krepsdyr som lever i ferskvann. Det finnes globalt mer en 500 arter av ferskvannskreps, lever i innsjøer, elver og dammer. De vanligste slektene tilhører Astacus. Betegnelsen kreps brukes i dagligtalen i USA om tifotede ferskvannskreps (Procambarus clarkii).

RAKI: Słodkowodne dziesięcionogi. Na całym świecie jest ponad 500 gatunków raków żyjących w jeziorach, ciekach i stawach, zwykle wszystkożerne. Pospolite raki obejmują rodzaj Astacus, chociaż nazwa "rak" jest potocznie szeroko stosowana w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do dziesięcionoga słodkowodnego (Procambarus clarkii).

KEREVİT: Dünya üzerinde; göllerde, derelerde, ve havuzlarda yaşayan 500 üm üzerinde kerevit türü vardır. Genel olarak hem otçul hem etçildirler.Kerevit kavramı genellikle Astacus u kapsar. Fakat Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın bir biçimde ve özellikle de günlük konuşmalarda kerevit kelimesi onayaklılar (Procambarus clarkii) anlamında kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Συλλογικός όρος για υγιή, νεο-γονιμοποιημένα αυγά σολομοειδών. Σαυτό το στάδιο ανάπτυξης τα αυγά είναι πολύ ευαίσθητα στις κρούσεις.


GREEN EGG: Colloquial term for healthy, newly-fertilized salmonid eggs. At this stage of development, the eggs are very vulnerable to the impacts of shock.

GREEN EGG: Terme commun pour les oeufs sains de saumons nouvellement fertiles. A ce stade de développement, les oeufs sont très vulnérables aux chocs.

HUEVO INMADURO: Término común para los huevos sanos de salmones recién fertilizados. En este estado de desarrollo, los huevos son fuertemente vulnerables a los choques.

OVO INMATURO: Termo común para os ovos sans de salmóns recén fertilizados. Neste estado de desenvolvemento, os ovos son moi vulnerables aos cambios ambientais bruscos (choques términos, etc.).

ZÖLD IKRA: Frissen megtermékenyült, egészséges lazacikrák köznyelvi elnevezése. Ebben a fejlődési állapotban az ikrák nagyon érzékenyek bármilyen sokkhatásra.

GRØNNEGG: Betegnelse for friske nybefruktede lakseegg. Eggene er svært følsomme for støt/risting på dette utviklingsstadiet, spesielt de første timene etter befruktning.

ZIELONE JAJO: Potoczna nazwa zdrowych, świeżo zapłodnionych jaj ryb łososiowatych. W okresie rozwoju jaja te są bardzo wrażliwe na wstrząs (szok).

YEŞİL YUMURTA: sağlık için halk dilinde kullanılan terim, yeni döllenmiş salmonid yumurtaları. Bu gelişme aşamasında, yumurtalar şok etkilerine daha fazla maruz kalır.

Was this helpful?
Η ενίσχυση της φυσικής τροφικής αλυσίδας σε λιμνοδεξαμενές ή δεξαμενές μέσω εμπλουτισμού (βλ.λ.) με σκοπό την αύξηση της παροχής τροφής στα καλλιεργούμενα είδη. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, η τεχνολογία του πράσινου νερού χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των χελιών. Στην καλλιέργεια προνυμφών θαλασσίων ψαριών, η τροφική αλυσίδα περιλαμβάνει μικροφύκη, τροχόζωα και συχνά κωπήποδα.


GREEN WATER: The enhancement of natural food chains in ponds or tanks by nutrient enrichment, as a means of increasing food supply to an aquaculture species. In Japan, for example, green-water technology is used in the culture of eels. In the culture of marine fish larvae, the food chain includes microalgae, rotifers and often copepods.

EAU VERTE: Se dit dune méthode de culture des rotifères utilisant le phytoplancton vivant comme source dalimentation (par opposition aux particules non-vivantes telle que la levure déshydratée). Au Japon, par exemple, la technique des eaux vertes dans la culture des anguilles. En culture marine des larves de poisson, la chaine alimentaire inclut les microalgues, les rotifères et souvent les copépodes.

AGUA VERDE: Dícese de un método de cultivo de rotíferos utilizando el fitopláncton como fuente de alimentación (en oposición a las partículas no vivas tales como la levadura deshidratada). En Japón, por ejemplo, la técnica de las aguas verdes en el cultivo de las anguilas. En el cultivo de las larvas de peces marinos, la cadena alimentaria incluye las microalgas, los rotíferos y a menudo los copépodos.

AUGA VERDE: A mellora da cadea alimenticia en estanques ou tanques mediante o enriquecemento con nutrientes, como medio de incrementar a subministración de alimento en especies de acuicultura. En Xapón, por exemplo, a técnica das augas verdes é usada no cultivo das anguías. No cultivo das larvas de peixes mariños, a cadea alimentaria inclúe as microalgas, os rotíferos e a miúdo os copépodos.

ZÖLD VÍZ: A természetes táplálékláncok feljavítása halastavakban és -tartályokban tápanyagdúsítással, amely a tenyésztett fajok tápanyag-ellátásának javítására szolgál. Japánban pl. ilyen technológiát használnak az angolnatenyésztésben. A tengeri halak lárváinak tenyésztésekor a tápláléklánc mikroalgákat, kerekesférgeket és gyakran evezőlábú rákokat is tartalmaz.

GRØNT VANN: Forsterkning av naturlige næringskjeder i dammer eller tanker ved anrikning av næringsstoffer, for å øke fôrtilgangen til en oppdrettsart. I Japan brukes grønt vann f.eks. i åleoppdrett. Ved oppdrett av marine larver innbefatter næringskjeden mikroalger, hjuldyr og ofte hoppekreps.

ZIELONA WODA: Spotęgowanie naturalnego łańcucha pokarmowego w stawach lub basenach poprzez wzbogacenie wody w składniki odżywcze (N,P,K), jako sposób zwiększenia podaży pokarmu gatunkom w akwakulturze. Np. w Japonii, technologia zielonej wody jest stosowana w chowie węgorza. W hodowli larw ryb morskich łańcuch pokarmowy obejmuje glony mikroskopowe, wrotki a często i widłonogi.

YEŞİL SU: Su canlıları için tanklarda veya havuzlardaki doğal besin zincirlerinin, besin zenginleştirmesi yöntemiyle geliştirilmesidir. Örneğin Japonya da yeşil - su teknolojisi yılan balığı yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Deniz balığı larvası üretiminde, besin zincirine mikroalgler, rotiferler ve copepodlar da dahil olurlar.

Was this helpful?
Χρωστική ανιλίνης αποτελεσματική στον έλεγχο των μυκητιακών μολύνσεων και των εξωπαρασιτικών πρωτοζώων. Αλας χλωριούχου ψευδαργύρου πολύ τοξικό, οξαλικό άλας λιγότερο τοξικό. Η χρήση του δεν είναι επιθυμητή σε μερικές χώρες.


MALACHITE GREEN: Aniline dye effective in the control of fungal infections and external protozoans. Whereas zinc chloride salt is highly toxic, oxalate salt is less toxic. Its use is discouraged or banned in certain countries.

VERT DE MALACHITE (Malachite): Colorant à base daniline efficace dans le traitement des infections fongiques et des protozoaires externes. Le sel de chlorure de zinc est très toxique alors que le sel oxalate est moins toxique.

VERDE DE MALAQUITA: Colorante a base de anilina eficaz en el tratamiento de las infecciones fúngicas y de protozoos externos. La sal de cloruro de cobre es muy tóxica mientras que la sal oxalato es menos tóxica.

VERDE DE MALAQUITA: Colorante a base de anilina eficaz no tratamento das infeccións fúngicas e de protozoos externos. Mentres que o sal de cloruro de cinc é sumamente tóxico, o oxalato é menos tóxico. O seu uso está prohibido en certos países.

MALACHITZÖLD: Külső egysejtű élősködők és gombás fertőzések ellen hatásos, anilin szerkezetű festék. A cink-klorid só súlyosan, az oxalátsó kevéssé mérgező. Használatát sok országban ellenzik vagy tiltják.

MALAKITTGRØNT: Anilint fargestoff effektivt ved kontroll av soppinfeksjoner og ytre protozoer (encelledyr). Brukes som profylaktisk behandling mot soppangrep på egg fra laksefisk, frem til øyerognstadiet. Er kreftfremkallende for mennesker.

ZIELEŃ MALACHITOWA: Barwnik anilinowy skuteczny w zwalczaniu zakażenia grzybiczego i pasożytniczymi pierwotniakami zewnętrznymi. Natomiast sól chlorku cynkowego jest wysoce toksyczna, a sól kwasu szczawiowego jest mniej toksyczna. W niektórych krajach jej użycie jest odradzane lub zakazane.

MALAHİT YEŞİLİ: Mantar enfeksiyonlarınının ve dış protozoanların kontrolünde kullanılan etkili anilin bir boyadır. Ancak çinko klorit tuzu oldukça toksikken oksalat tuzu daha az toksik etkiye sahiptir. Bunların kullanımı bazı ülkelerde yasaklanmış veya kullanımından vazgeçilmiştir.

Was this helpful?
Ένα βραχύ (περίπου 20 νουκλεοτιδίων) μονόκλωνο μόριο DNA, συμπληρωματικό ενός DNA ή RNA στόχου. Μετά την υβριδοποίηση του με το μόριο στόχο, χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει η σύνθεση του DNA ή RNA με τη βοήθεια μιας DNA ή RNA πολυμεράσης, χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο τμήμα του στόχου ως εκμαγείο. Το αποτέλεσμα είναι να παραχθεί ένα συμπληρωματικό DNA ή RNA.


PRIMER (MOLECULAR GENETICS): A short (usually about 20 nucleotides) single-stranded DNA molecule complementary to part of a target DNA or RNA. Once hybridised to its target, it is used to initiate DNA or RNA synthesis by a DNA, or RNA, polymerase using the rest of the target as a template. This results in the production of a complementary DNA or RNA.

AMORCE (génétique Moléculaire) : Courte séquence d’ADN simple brin (généralement d’environ 20 nucléotides) qui est complémentaire à une région cible d’un ADN ou ARN. Une fois hybridé sur sa séquence cible, sert à initier la néosynthèse d’ADN ou d’ARN par une polymérase ADN ou ARN, utilisant le reste de l’acide nucléique cible comme matrice. Ceci mène à la synthèse d’un ADN ou ARN complémentaire à la cible.

PRIMER: En inglés original. Oligonucleótido corto de hebra simple que se une a la molécula de un ADN y que funciona como el punto de arranque de la síntesis de una hebra complementaria.

PRIMEIRO (XENÉTICA MOLECULAR): Unha curta molécula dunha soa febra de ADN complementaria dunha parte do ADN ou ARN obxectivo (normalmente 20 nucleótidos). Unha vez hibridado co seu obxectivo, é usado para iniciar a síntese de ADN ou ARN usando a polimerasa o resto do obxectivo como patrón. O resultado é a produción dun ADN ou ARN complementario. En inglés orixinal: oligonucleótido curto de febra simple que se une á molécula dun ADN e que funciona como o punto de arranque da síntese dunha febra complementaria.

PRIMER (MOLEKULÁRIS GENETIKÁBAN): Rövid (általában 20 nukleotid hosszúságú), egyszálú DNS-molekula, amely egy adott DNS- vagy RNS-szakasszal komplementer. A célszekvenciához történő hibridizáció után képes a DNS- vagy RNS- szintézis elindítására. A DNS- vagy RNS-polimeráz a célszekvencia fennmaradó részét a szintézis templátjaként használja, amelynek eredményeként komplementer DNS- vagy RNS-szakasz jön létre.

PRIMER: En kort enkelttrådet oligonukleotid som fester seg til et DNA-molekyl og som fungerer som startpunktet for syntese av den komplementære DNA-tråden.

RNA STARTEROWE ( primer, starter) : Krótka (zwykle około 20 nukleotydów) pojedynczołańcuchowa cząsteczka DNA lub RNA; polinukleotydowy fragment RNA powstający z udziałem enzymu prymazy. Przy udziale polimerazy DNA i z zachowaniem komplementarności, do RNA starterowego dobudowywane są, dezoksyrybonukleotydy. Jednorazowe skrzyżowanie RNA starterowego z obiektem docelowym, wykorzystywane jest do inicjowania syntezy DNA lub RNA polimerazy, używając reszty obiektu jako matrycy. Pozwala to na produkcję komplementarnych DNA i RNA.

PRIMER (MOLEKÜLER GENETIK: Kısa (genellikle yaklaşık 20 nükleotidli) tek dizili DNA molekülü, hedef RNA ya da DNA’ nın parça complementeridir. Hedef hibrilize olduğu zaman DNA ya da RNA tarafından DNA ya da RNA sintazisi başlar, hedefinin geri kalanını kullanarak polimerasa başlar. Bunun sonucunda bir comlepenter DNA ya da RNA üretilmektedir.

Was this helpful?
Πρόβλεψη για την εξέλιξη μιας ασθένειας.


PROGNOSIS: A forecast of the outcome of a disease.

PROGNOSTIQUE: Jugement porté sur lévolution dune maladie.

PRONÓSTICO: Predicción del desarrollo de una enfermedad.

PROGNÓSTICO / PROGNOSE: Predición do resultado dunha enfermidade.

PROGNÓZIS: Egy betegség kitörésének előrejelzése.

PROGNOSE: Forutsigelse av hvorledes en sykdom vil forløpe.

ROKOWANIE : Przewidywanie rezultatu choroby.

TAHMİN: Bir hastalığın sonucunun tahmini.

Was this helpful?
Ευπάθεια σε μια ασθένεια οφειλόμενη στην κράση του οργανισμού.


PREDISPOSITION: Constitutional vulnerability to attack by a disease.

PREDISPOSITION: Aptitude naturelle à contracter certaines maladies.

PREDISPOSICIÓN: Aptitud natural para contraer ciertas enfermedades.

PREDISPOSICIÓN: Vulnerabilidade constitucional ao ataque de certas enfermidades.

HAJLAM: Egy betegséggel szembeni állandó érzékenység.

PREDISPOSISJON : Naturlig utsatt for angrep av en sykdom.

SKŁONNOŚĆ/PREDYSPOZYCJA: Ogólnoustrojowa podatność na atak choroby.

YATKINLIK: Bir hastalığa yakalanma için yapısal yatkınlık.

Was this helpful?
Το "μάγουλο" των ψαριών. Ενα επιφανειακό οστούν σχήματος L στο πλάϊ της κεφαλής. Η ελεύθερη ακμή του δείχνει την αρχή του βραγχιακού επικαλύμματος και αποτελείται από ένα κατακόρυφο και ένα οριζόντιο κάτω χείλος. Πολλά ψάρια έχουν οδοντώσεις στο χείλος του προεπικαλύμματος.


PREOPERCULE: The cheekbone in fishes. A superficial, L-shaped bone on the side of the head. Its free edge marks the beginning of the gill cover and consists of a vertical and a horizontal lower limb. Many fishes have serrations along the edge of the preopercle.

PREOPERCULE: Un des os supportant lopercule chez le poisson. Os superficiel et en forme de L situé sur la partie latérale de la tête. Le bord libre marque le début de lopercule et se compose dune partie verticale et dune partie inférieure horizontale. De nombreux poissons possèdent un préopercule à bord dentelé.

PREOPÉRCULO: Uno de los huesos que soportan el opérculo en los peces. Hueso superficial y en forma de L situado en la parte lateral de la cabeza. El borde libre marca el comienzo del opérculo y se compone de una parte vertical y de una parte inferior horizontal. Varios peces poseen un preopérculo con borde dentado.

PREOPÉRCULO: Un dos ósos que soportan o opérculo nos peixes. Óso superficial e en forma de L situado na parte lateral da cabeza. O bordo libre marca o comezo do opérculo e componse dunha parte vertical e dunha parte inferior horizontal. Varios peixes posúen un preopérculo con bordo dentado.

PREOPERCULUM: A halak járomcsontja. A faj oldalán elhelyezkedő, felszíni, L-alakú csont. A szabad széle jelzi a kopoltyúfedő kezdetét, és egy függőleges, valamint egy vízszintes alsó függelékből áll. Sok halfajban a preoperculum széle csipkézett.

PREOPERCULUM: Den fremste knokkelen i gjellelokket hos fisk. Den har gjerne kanaler for sidelinjeorganet. Gjellelokket er bygget opp av fire flate knokler.

KOŚĆ PRZEDWIECZKOWA (preoperculare): Kość policzkowa u ryb. Kość powierzchniowa, na boku głowy, w kształcie litery L. Jej wolna krawędź zaznacza początek pokrywy skrzelowej i składa się z obniżonego pionowego i poziomego członu. Szereg gatunków ryb ma piłkowania wzdłuż krawędzi kości przedwieczkowej.

ÖN OPERKÜL: Balıklardaki elmacık kemiği. Başın her iki yanında bulunan "L" şeklinde yüzeysel bir kemiktir. Serbest kenarı solungaç kapağının başlangıcını gösterir ve dikey ve yatay bir alt organdan oluşur. Balıkların çoğunda preoperkülün kenarı boyunca tırtıklı yapılar mevcuttur.

Was this helpful?
Ζωντανό μικροβιακό τροφικό πρόσθετο το οποίο ο βελτιώνει το ισοζύγιο της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας του ξενιστή. Αν και η ακριβής δράση αυτής της χλωρίδας δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητή, είναι ωστόσο γνωστό πως χρησιμεύει επειδή παράγει ένζυμα και βιταμίνες καθώς και επειδή βοηθάει στην άμυνα ενάντια σε μολύνσεις.


PROBIOTIC: A live microbial feed supplement where the host animal benefits by the improvement of the balance of its intestinal microbial flora. It is not yet clear how these bacterial flora function but it is known that they produces enzymes and vitamins in addition to enhancing protection against disease.

PROBIOTIQUE: Supplément alimentaire constitué de micro-organismes vivants qui sert à améliorer l’équilibre de la flore intestinale de l’animal nourri. Le rôle de la flore bactérienne du système digestif n’est pas complètement élucidé, mais il est clair que ces micro-organismes produisent des enzymes et des vitamines et augmentent la protection contre les maladies.

PROBIÓTICO: Suplemento alimenticio microbiológico vivo por el que el animal huésped se beneficia de la mejora del equilibrio de la flora microbiana. No está claro aún como funciona esta flora bacteriana pero se conoce que producen enzimas y vitaminas además de mejorar la protección contra las enfermedades.

PROBIÓTICO: Suplemento alimenticio microbiolóxico vivo polo que o animal hospedador se beneficia da mellora do equilibrio da flora microbiana. Non está claro aínda como funciona esta flora bacteriana pero se sabe que producen encimas e vitaminas ademais de mellorar a protección contra as enfermidades.

PROBIOTIKUM: Olyan élő tápkiegészítő, amely a tápot fogyasztó állatok bélflórájának egyensúlyát kedvező irányban befolyásolja. A bakteriális bélflóra pontos szerepe nem ismert teljesen, az azonban bizonyos, hogy a baktériumok vitaminokat és enzimeket termelnek, hozzájárulva ezzel a betegségek elleni védekezéshez.

PROBIOTIKA: En levende mikrobiell fôrtilsetning der vertsdyrets tarmflora styrkes. Det er ikke klart hvordan disse bakteriefloraene virker, men det er kjent at de produserer enzymer og vitaminer i tillegg til å styrke motstandskraften mot sykdommer.

PROBIOTYK: Uzupełnienie pożywienia żywymi drobnoustrojami, gdzie gospodarz zwierzęcy korzysta z powstałej poprawy w jego jelicie równowagi w florze bakteryjnej. Do tej pory nie wyjaśniono do końca jaką funkcję spełnia ta flora bakteryjna, wiadomo jest tylko, że produkuje enzymy i witaminy a dodatkowo zwiększa ochronę przed chorobami.

PROBİYOTİK: Konakçısının sindirim kanalı mikrobiyal florası üzerine düzenleyici ve dengeleyici faydalı etkisi olan canlı bir mikrobiyal yem katkısıdır. Bakteriyel floranın fonksiyonu henüz net değildir fakat hastalığa karşı korumanın yanında çeşitli enzimler ve vitaminler üretikleri bilinir.

Was this helpful?
Μια γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται στο συκώτι και μετατρέπεται σε θρομβίνη, κατά τη διάρκεια της αιμορραγίας και της επακόλουθης πήξης του αίματος.


PROTHROMBRIN: A glycoprotein, produced in the liver, that is converted into thrombin during bleeding and subsequent clotting.

PROTHROMBINE: Glycoprotéine produite par le foie, transformée en thrombine lors de saignements entraînant une coagulation.

PROTROMBINA: Glicoproteína, producida por el hígado, que se convierte en trombina durante el sangrado y posterior coagulación.

PROTROMBINA: Glicoproteína, producida polo fígado, que se converte en trombina durante o sangrado e posterior coagulación.

PROTROMBIN: A májban termelődő glikoprotein, amely vérzés és az azt követő véralvadás során trombinná alakul.

PROTROMBRIN: Et glykoprotein produsert av leveren, som omdannes til trombrin ved blødning og påfølgende koagulering.

PROTROMBINA: Glikoproteina wytwarzana w wątrobie, która przekształca się w trombinę podczas krwotoku i następującego po nim krzepnięcia krwi.

PROTROMBİN: Karaciğerde üretilen kanama ve sonraki pıhtılaşma esnasında trombine dönüşen bir glikoprotein.

Was this helpful?
Μόλυνση ή οποία προχωρεί μέχρι το σημείο όπου ο ξενιστής καθίσταται κλινικά ασθενής.


PROGRESSIVE INFECTION: An infection which progresses to the stage where the host becomes clinically ill.

INFECTION PROGRESSIVE: Une infection qui progresse jusquà ce que le patient soit cliniquement malade.

INFECCIÓN PROGRESIVA: Infección que progresa hasta que el paciente esté clínicamente enfermo.

INFECCIÓN PROGRESIVA: Infección que progresa ata que o paciente se manifesta clinicamente enfermo.

PROGRESSZÍV FERTŐZÉS: Olyan fertőzés, amely addig fejlődik, amíg a gazdaszervezet klinikai értelemben beteggé nem válik.

PROGRESSIV INFEKSJON: En infeksjon som utvikler seg til det stadiet der verten blir klinisk syk.

ZAKAŻENIE PROGRESYWNE: Zakażenie, które rozwija się do stadium, w którym gospodarz staje się klinicznie chory.

İLERLEYEN ENFEKSİYON: Enfeksiyonun, hasta bireyin klinik olarak hastalalığı ilerdikçe, etkisini arttırması.

Was this helpful?
Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί δεν έχουν καλά διαχωρισμένο πυρήνα αλλά πυρηνική περιοχή στο κυτταρόπλασμα όπου το γενετικό υλικό υπάρχει συνήθως ως γραμμικό ή κυκλικό μόριο DNA. Είναι κυρίως μονοκύτταροι, μικροί στο μέγεθος με μεγάλο λόγο επιφάνειας προς όγκο οργανισμοί, που έχουν υψηλούς μεταβολικούς και αυξητικούς ρυθμούς. Γενικά αναπαράγονται χωρίς φύλα μέσω δισχειδούς σχάσης ή εκβλαστήματα.


PROKARYOTE: Prokaryotes do not have a well-defined nucleus but a nucleoid region in their cytoplasm where their genetic material occurs generally as a single, circular molecule of DNA. Mostly unicellular, usually small in size with a large surface area to volume ratio, they have high metabolic and growth rates. They generally reproduce asexually, by binary fission or budding.

PROKARYOTE: Les prokaryotes nont pas de noyau bien défini mais une région nucléaire à lintérieur du cytoplasme où le matériel génétique se présente généralement comme une simple molécule sphérique d ADN. Pour la plupart unicellulaires, généralement de petite taille, ils ont un fort taux de métabolisme et de croissance. Leur reproduction est généralement asexuée, par fission binaire ou bourgeonnement.

PROCARIOTA: Las procariota no tienen un núcleo bien definido en su citoplasma, sino una región nuclear donde se encuentra su material genético normalmente como una molécula circular, simple de ADN. La mayoría son unicelulares, normalmente de pequeño tamaño con una gran superficie en comparación a su volumen, tienen altas tasas metabólicas y de crecimiento. Generalmente se reproducen asexualmente, por bipartición.

PROCARIOTA: As procariota non teñen un núcleo ben definido no seu citoplasma, senón unha rexión nuclear onde se atopa o o seu material xenético normalmente como unha molécula circular, simple de ADN. A maioría son unicelulares, normalmente de pequeno tamaño cunha gran superficie en comparación ao seu volume, teñen altas taxas metabólicas e de crecemento. Xeralmente reprodúcense asexualmente, por bipartición.

PROKARIÓTA: A prokariótáknak nincs jól elkülöníthető sejtmagjuk, csak egy nukleoid-régió a citoplazmájukban, ahol a genetikai anyag általában egyetlen, kör alakú DNS-molekula formájában fordul elő. Általában egysejtűek, többnyire kisméretűek, nagy felszín/térfogat aránnyal, gyors anyagcserével és növekedéssel. Rendszerint ivartalanul szaporodnak, hasadással vagy bimbózással. gákat) foglalják magukba.

PROKARYOT: Prokaryoter har ingen veldefinert nukleus, men et nukleoidområde i cytoplasma hvor arvematerialet vanligvis forekommer som et stort, sirkulært DNA-molekyl. Oftest enkeltcellede, vanligvis små med stor overflate i forhold til volum; høy metabolisme og vekstrate. Reproduksjonen er vanligvis aseksuell, ved todeling eller avsnøring.

PROKARIONTY: Prokarionty nie posiadają wyraźnie wyodrębnionego jądra komórkowego, ale jedynie obszar jądra w cytoplazmie, gdzie znajduje się ich materiał genetyczny w postaci pojedynczej okrągłej cząsteczki DNA. Większość organizmów jednokomórkowych, zwykle małych, o wysokim stosunku powierzchni do objętości; charakteryzują się wysokim tempem metabolizmu i wzrostu. Na ogół rozmnażają się bezpłciowo, przez podział lub pączkowanie.

PROKARYOT: Prokaryotların tam tanımlanmış bir çekirdekleri yoktur fakat sitoplazmalarında genetik materyallerinin bulunduğu genellikle tek dairesel DNA molekülü bulunan nükleotid bölgesiyle karakterize edilirler. Çoğunlukla tek hücreli, hacim oranına göre geniş yü.

Was this helpful?
Αναπτυξιακό στάδιο μεταξύ της ογκόσφαιρας και του πληροκερκοϊδούς σταδίου, που απαντάται στον κύκλο ορισμένων κεστωδών παρασίτων όπως π.χ. στο Diphyllobothrium sp.


PROCERCOID: A developmental stage, between the oncosphere larva and the plerocercoid stage, found in certain cestode parasites, e.g. Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Stade de développement, entre la larve oncosphère et le stade plérocercoïde se trouvant chez certains parasites cestodes. Il se développe à lintérieur de lhémocèle du copépode, hôte intermédiaire. Par ex. Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Estado de desarrollo, entre la larva oncosfera y el estado plerocercoide que se encuentra en ciertos casos de parásitos cestodos, por ejemplo Diphyllothrium.

PROCERCOIDE: Estado de desenvolvemento, entre a larva oncosfera e o estado plerocercoide que se atopa en certos casos de parasitos cestodos, por exemplo Diphyllothrium.

PROCERKOID: Bizonyos galandférgeknél (pl. I>Diphyllobothrium fajoknál) az onkoszféra lárva és a plerocerkoid közötti fejlődési állapot.

PROCERCOID LARVE: Utviklingsstadium hos enkelte bendelmark (Cestoda), f.eks. Diphyllobothrium sp.

PROCERKOID: Stadium rozwojowe między larwą onkosferą a stadium procerkoidu występujące u niektórych pasożytniczych tasiemców, np. Diphyllobothrium sp.

SERKOİD ÖNCESİ: Bağırsak parazitlerinin bazılarında görülen, onkosfer ile pleroserkoid aşamaları arasında olan bir gelişim aşamasıdır, örnek; Diphyllobothrium sp.

Was this helpful?
Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.


PREVENTATIVE MEDICINE: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

MEDECINE PREVENTIVE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

MEDICINA PREVENTIVA: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

MEDICINA PREVENTIVA: A prevención de enfermidades ou medidas preventivas para impedir a aparición ou a propagación dunha enfermidade.

MEGELŐZŐ KEZELÉS: Egy betegség megelőzése, vagy kifejlődésének, illetve terjedésének megakadályozása.

FOREBYGGENDE MEDISIN: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA: Zapobieganie chorobie, albo środki zapobiegające rozwojowi lub szerzeniu się chorobie.

Koruyucu ilaç: Hastalığın önlenmesi ya da hastalığın yayılması ve gelişmesinin engellenmesi

Was this helpful?
Μυικός πεπτικός σάκκος με παχιά τοιχώματα στο εμπρόσθιο μέρος των στομαχιών των πτηνών, των κροκοδείλων και μερικών ψαριών. αποτελείται από δύο μεγάλες μυϊκές μάζες που εμπερικλείουν ένα πεπλατυσμένο και στενό χώρο από σκληρή μεμβράνη, η οποία συγχρόνως αλέθει και μαλακώνει την τροφή, πριν αυτή εισέλθει στα έντερα.


GIZZARD: An anatomical structure, a thick-walled, muscular digestive pouch in the anterior portion of the stomachs of birds and crocodiles and some fish. It consists of two large masses of muscle enclosing a flat and narrow space of tough membrane, which together grind and soften food before it enters the intestine.

GESIER: Structure anatomique se présentant sous la forme dun muscle semblable à un sac de parois épaisses, situé sur la partie antérieure de lestomac des oiseaux, des crocodiles et de certains poissons. Il est constitué de deux grosses masses musculaires entourant un espace plat et rétréci de membrane dure qui moulent ensemble et ramollissent les aliments avant leur introduction dans lintestin.

MOLLEJA: Estructura anatómica que se presenta en forma de un músculo como un saco con paredes gruesas, situado en la parte anterior del estómago de las aves, de los cocodrilos y de algunos peces. Esta formado por dos grandes masas musculares que rodean un especio restringido con membranas robustas y que sirve para triturar y ablandar los alimentos antes de entrar en el intestino.

MOEGA: Estrutura anatómica, con forma saco dixestivo muscular con paredes grosas, situado na parte anterior do estómago das aves, dos crocodilos e dalgúns peixes. Esta formado por dúas grandes masas musculares que rodean un espacio restrinxido con membranas robustas e que serve para triturar e abrandar os alimentos antes de entrar no intestino.

ZÚZÓGYOMOR: Vastag, izmos falú üreg a madarak, krokodilok és bizonyos halak gyomrának elülső részén. Két nagyobb izomkötegből áll, amelyek egy sík felületű, kemény membránnal határolt üreget vesznek körül. A két izomköteg együtt végzi a táplálék összezúzását és megpuhítását, mielőtt az a gyomorba kerül.

KRÅS: En anatomisk struktur, en tykkvegget tyggemage i fremre del av magen hos fugler, krokodiller og noen fisk. Den består av to store muskelmasser som omgir en flat innsnevring med sterke membraner. Knuser og bløtgjør maten før den går inn i tynntarmen.

MIELEC, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY: Budowa anatomiczna grubościennego mięśniowego worka trawiennego w przedniej części żołądków ptaków, krokodyli i niektórych ryb. Składa się on z płaskiej i wąskiej przestrzeni otoczonej dwoma dużymi masywnymi mięśniami i twardą błoną , które równocześnie mielą i zmiękczają pokarm przed jego przejściem do jelita.

TAŞLIK: Kuşlar, krokodiller ve bazı balıklarda midenin ön kısmındaki kalın duvarlı kaslı sindirim kesesi. Bu iki büyük kasın düz ve dar alanda sağlam, bağırsağa girmeden önce yiyeceğin yumuşamasını sağlayan zara ilişmesiyle oluşur.

Was this helpful?
Μείγμα κρυσταλλικών βιταμινών ή συμπυκνωμένων που χρησιμοποιείται για να ενισχύσει μία τυποποιημένη τροφή. Βλ. πρόμειγμα.


VITAMIN PREMIX: A mixture of crystalline vitamins or concentrates used to fortify a formulated feed.

PREMELANGE VITAMINIQUE: Mélange de vitamines cristallisées ou concentrées utilisé pour fortifier un aliment composé.

MEZCLA PREVIA DE VITAMINAS: Mezcla de vitaminas cristalizadas o concentradas, utilizada para fortificar un alimento compuesto.

MESTURA PREVIA DE VITAMINAS: Mestura de vitaminas cristalizadas ou concentrados utilizados para fortificar un alimento composto.

VITAMIN PREMIX: Kikristályosított vitaminoknak és azok koncentrátumainak keveréke, amelyet tápkiegészítőként alkalmaznak.

VITAMIN BLANDING: En blanding av krystalliske vitaminer eller konsentrater som brukes til å berike et formulert fôr.

PRZEDMIESZKA WITAMIN (premix): Mieszanka krystalicznych witamin lub koncentratów, używanych do wzbogacenia wytwarzanej paszy.

Vitamin karışımı: Vitamin veya vitamin konsantre karışımlarının formülüze yemlerde takviye amacı için ilave edilmesi.

Was this helpful?
Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.


MEDULLA: In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.

MEDULLA: En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu

MÉDULA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MEDULA: En anatomía, utilízase para describir a parte central de varios órganos e estruturas como as glándulas adrenais (ou suprarrenais), ou a sección posterior do cerebro en vertebrados. Neste último caso, o termo máis correcto é o de "medulla oblongata" (ou bulbo raquídeo) e refírese á parte do encéfalo situada entre a Ponte de Varolio e a medula espiñal; é unha zona de transmisión de información entre o cerebro e a medula espiñal é o centro nervioso que controla certas funcións, tales como a respira

VELŐ: Az anatómiában a velő bizonyos szervek és struktúrák, például a mellékvese vagy az agy hátulsó területeinek központi részét jelenti. Az utóbbi esetében ezt pontosabban nyúltvelőnek nevezik, amely a Varol-híd és a gerincvelő közötti területet jelenti. Ez felelős az információ átkapcsolásáért az agy és a gerincvelő között, illetve bizonyos funkciókat közvetlenül irányít, például a légzést és az ozmoregulációt.

MEDULLA (DEN FORLENGEDE MARG): Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

RDZEŃ: W anatomii: termin "rdzeń" jest używany do opisywania centralnej części kilku narządów i struktur, jak np. nadnercza lub tylnej części mózgu kręgowców. W ostatnim przypadku bardziej poprawnie jest nazywać go rdzeniem przedłużonym, a w przypadku tej części mózgu między mostem Varolia a rdzeniem kręgowym, jest on odpowiedzialny za przekazywane informacje między mózgiem a rdzeniem kręgowym oraz bezpośrednie sprawdzanie pewnych ich funkcji; np. oddychanie, osmoregulacja.

MEDULLA: Anatomide; adrenal bezler ya da omurgalı beyninin posterior kısmı gibi yapıların ya da çeşitli organların orta kısmını tanımlamak için kullanılır. İkinci örnekte bu daha doğru bir tanımlamadır, medulla boyu enınden fazladır ve spinal cord ile varoli köprüsü arasındaki kısmı gösterir. Beyin ile spinal cord arasındaki düzenleme bilgisinden sorumludur ve solunum, osmoregülasyon gibi belirgin fonksiyonları kontrol eder.

Was this helpful?
Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.


MEDULLA OBLONGATA: In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.

MEDULLA OBLONGATA: En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu

MÉDULA OBLONGATA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MÉDULA OBLONGADA: En anatomía, utilízase para describir a parte central de varios órganos e estruturas como a glándula adrenal, ou a parte posterior do cerebro de vertebrados. Neste último caso, o termo correcto é medulla oblongata (ou bulbo raquídeo) e refírese a esta parte do encéfalo situada entre a Ponte de Varolio e a medula espiñal; é unha zona de transmisión de información entre o cerebro e a medula espiñal e controla directamente certas funcións, como a respiración e a osmorregulación.

NYÚLTVELŐ: Az anatómiában a velő bizonyos szervek és struktúrák, például a mellékvese vagy az agy hátulsó területeinek központi részét jelenti. Az utóbbi esetében ezt pontosabban nyúltvelőnek nevezik, amely a Varol-híd és a gerincvelő közötti területet jelenti. Ez felelős az információ átkapcsolásáért az agy és a gerincvelő között, illetve bizonyos funkciókat közvetlenül irányít, például a légzést és az ozmoregulációt.

MEDULLA OBLONGATA: Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

RDZEŃ PRZEDŁUŻONY: W anatomii: termin "rdzeń" jest używany do opisania centralnej części kilku narządów i struktur, jak np. nadnercza lub tylnej części mózgu kręgowców. W ostatnim przypadku bardziej poprawnie jest nazywać go rdzeniem przedłużonym, a w przypadku tej części mózgu między mostem Varolia a rdzeniem kręgowym, jest on odpowiedzialny za przekazywane informacje między mózgiem a rdzeniem kręgowym oraz bezpośrednie sprawdzanie pewnych ich funkcji; np. oddychanie, osmoregulacja.

MEDULLA: Anatomide; adrenal bezler ya da omurgalı beyninin posterior kısmı gibi yapıların ya da çeşitli organların orta kısmını tanımlamak için kullanılır. İkinci örnekte bu daha doğru bir tanımlamadır, medulla boyu enınden fazladır ve spinal cord ile varoli köprüsü arasındaki kısmı gösterir. Beyin ile spinal cord arasındaki düzenleme bilgisinden sorumludur ve solunum, osmoregülasyon gibi belirgin fonksiyonları kontrol eder.

Was this helpful?
"Προκαταρκτικό μίγμα" είναι μια ανάμειξη βιταμινών και ανόργανων αλάτων (χωριστά ή μαζί) και άλλων συστατικών (συντηρητικών, αντιοξειδωτικών) που περιλαμβάνεται σε μια δίαιτα σε πολύ μικρές ποσότητες.


PREMIX: A "preliminary mix" is a mixture of vitamins and minerals (alone or together) and other ingredients (preservatives, antioxidants) which is included in a formulated diet in very small quantities.

PREMELANGE: Un prémélange est un mélange de vitamines et de minéraux ( à part ou ensemble) avec dautres ingrédients (médicaments, agents conservateurs, agents anti-oxydants) qui sont incorporés en faible quantité dans un aliment.

MEZCLA PREVIA: Mezcla de vitaminas y minerales (por separado o juntos) con otros ingredientes (medicamentos, agentes conservadores, agentes anti-oxidantes) que se incorporan en baja cantidad en un alimento.

MESTURA PREVIA: Mestura de vitaminas e minerais (por separado ou xuntos) con outros ingredientes (medicamentos, axentes conservadores, axentes antioxidantes) que se incorporan en baixa cantidade nun alimento.

PREMIX: Vitaminok, ásványi anyagok keveréke (együtt vagy külön), illetve egyéb összetevők (pl. tartósítószerek, antioxidánsok), amelyeket nagyon kis mennyiségben kevernek a formulált tápokhoz.

PREMIKS (FORBLANDING): Blanding av vitaminer og mineraler (alene eller i lag) og andre bestanddeler.

PREMIKS: "Wstępna mieszanka” stanowi mieszankę witamin i składników mineralnych (samych lub razem) oraz innych dodatków (środki konserwujące, antyoksydanty), które są dodawane w bardzo małych ilościach do wytwarzanych diet.

ÖN KARIŞTIRMA: Ön karışımı vitaminler ve mineraller ( tek başına ve ya birlikte) ve küçük miktarlarda formüle edilen besinleri içeren diğer malzemelerin (koruyucu antioksidanlar) karışımıdır.

Was this helpful?
Ο πρόνεφρος ή "πρόσθιο τμήμα του νεφρού" των ψαριών και αμφιβίων.


PRONEPHROS: The fore-kidney , or "head kidney" of fishes and amphibians.

PRONEPHROS: Rein primitif antérieur des poissons et des amphibiens.

RIÑÓN PRIMARIO (PRONEFROS): Riñón primitivo anterior de peces y de anfibios.

RIL PRIMARIO (PRONEFROS): Ril primitivo anterior de peixes e de anfibios.

ELŐVESE: A halak és kétéltűek "fejveséje", azaz a vese fej felőli része.

PRONEPHROS: Det tidligste (og fremre) nyreanlegget. Tilbakedannes vanligvis fullstendig.

PRZEDNERCZE: Przednia nerka lub "nerka głowowa” u ryb i płazów.

PRONEFROZ: Balıkların ve amfibilerin ana böbreği ya da ön böbreği.

Was this helpful?
Στάδιο ζωής ενός οργανισμού από την αρχή της εξωγενούς θρέψης μέχρι την μεταμόρφωση σε νεαρό άτομο. Στο προνυμφικό στάδιο το ζώο διαφέρει σημαντικά σε εμφάνιση και συμπεριφορά από το νεαρό και το ενήλικο.


LARVA: An organism from the beginning of exogenous feeding to metamorphosis into juvenile. At the larval stage the animal differs greatly in appearance and behaviour from a juvenile or an adult.

LARVE: Stade dans le développement de divers animaux qui diffèrent morphologiquement et par son comportement des stades juvéniles ou adultes.

LARVA: Estado en el desarrollo de varios animales que difiere morfológicamente y por su conducta de las fases juveniles o adultas.

LARVA: Un organismo na fase que vai dende o inicio da alimentación exóxena ata a metamorfose a xuvenil. Na fase larvaria o animal difire en boa medida morfoloxicamente e pola súa conduta das fases xuvenís ou adultas.

LÁRVA: Az önálló táplálkozás megkezdésétől a fiatal állattá való átalakulásig tartó fejlődési állapot. A lárvaállapotú állat testfelépítésében és viselkedésében jelentős mértékben különbözik a fiatal vagy kifejlett állattól.

LARVE: Livsstadium for en organisme fra begynnelsen av eksogent fødeopptak til metamorfose. Larven kan være svært forskjellig fra de voksne individene både i atferd og utseende.

LARWA: Organizm od początku odżywiania się pokarmem zewnętrznym do przeobrażenia się w stadium młodociane. W stadium larwalnym zwierzę różni się znacznie w wyglądzie i zachowaniu od stadium młodocianego i dorosłego.

LARVA: Juvenil dönemde dıştan beslenmenin başlamasından metamorfoza(değişime) kadar olan organizmadır. Hayvanların larval döneminde juvenil veya yetişkinlerinde görünüm ve davranışları farklıdır.

Was this helpful?
Μερικά ψάρια εκκολάπτονται ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη σημαντική ποσότητα λεκίθου. Αναφέρονται ως προνύμφες από την στιγμή εκκόλαψης και μέχρις ότου απορροφηθεί εντελώς ο λεκιθικός σάκκος και στη συνέχεια ως νύμφες.


YOLK-SAC LARVAE: Many fishes hatch while they still have a considerable amount of yolk remaining. From the time of hatching until the yolk sac is fully absorbed, they are referred to as yolk-sac larvae .

ALEVIN A VITELLUS: Chez plusieurs espèces de poissons, léclosion des larves a lieu avant la résorption totale du vitellus. Les larves sont appelées alevins à vitellus jusquà résorption totale du sac vitellin.

ALEVÍN CON VITELO: En muchos especies de peces, la eclosión de larvas tiene lugar antes de la absorción total del vitelo. Las larvas son llamadas alevín con vitelo hasta la absorción total del saco vitelino.

LARVAS CON VITELO: Moitas especies de peixes eclosionan cando aínda lles queda unha cantidade de vitelo considerable. Chámaselles larvas con vitelo dende o momento da eclosión ata a reabsorción total do saco vitelino.

SZIKZACSKÓS LÁRVA: Sok halfaj ivadékai kelnek ki úgy, hogy még sok megmaradt szikanyaguk van. A kikeléstől a szikzacskó teljes felszívódásáig szikzacskós lárváknak nevezzük őket.

PLOMMESEKKLARVE: Mange fiskelarver klekkes med en stor del av plommemassen intakt. Betegnelsen plommesekklarve blir benyttet fra klekking til plommemassen er fullstendig absorbert.

LARWA Z WORECZKIEM ŻÓŁTKOWYM: Larwy wielu ryb posiadające jeszcze znaczne ilości niezresorbowanego żółtka. Od momentu wyklucia, aż do całkowitej resorpcji, nazywane są larwami z woreczkiem żółtkowym.

Besin Keseli Larva: Birçok balık türü lavasının kulucka aşamasında oldukça fazla miktarda besin kesesi bulundurması, kulukça ünitesinde besin kesesinin tamamen tüketene kadar larvaya verilen ad.

Was this helpful?
Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία εκκολάπτονται εσωτερικά και τίκτει προνύμφες που ζουν ελεύθερες. Πρβ. ωοτόκος, ωο-ζωοτοκος, ζωοτόκος.


LARVIPAROUS: Producing eggs that are hatched internally with release of free-living larvae; cf. oviparous, ovoviviparous, viviparous.

LARVIPARE: Se dit dun animal qui produit des oeufs qui éclosent à lintérieur de ladulte avec libération par la suite de larves libres.

LARVIPARO: Se dice de un animal que produce huevos que se abren dentro del adulto con liberación después de larvas libres.

LARVÍPARO: Que produce ovos que eclosionan internamente para liberar larvas con vida libre; ovíparos, ovovivíparos, vivíparos.

LÁRVASZÜLŐ: Olyan állat, amelynek megtermékenyített petéi vagy ikrái a testen belül kelnek ki, és életképes lárvaként kerülnek a külvilágba. Vö: peterakó, elevenszülő.

LARVIPAR (LARVEFØDENDE): Produserer egg som klekkes inni morfisken, og sleppes fri som frittlevende larver. Jfr. ovipar (eggleggende), ovovivipar og vivipar (levendefødende).

ŻYWORODNOŚĆ : Wytwarzane jaja są wylęgane wewnątrz ciała ryby a uwalniane są ("rodzące się”) żywe, swobodnie żyjące larwy; porównaj: jajożyworodny, żyworodny.

LARVA TAŞIYAN: Döllenmiş yumurtalardan serbest yaşayan larvaların iç kısıma bırakılmasıyla yumurtadan çıkması. Ovipar, ovovivipar, vivipar.

Was this helpful?
Παρουσία παρασίτων επί ή εντός ενός οργανισμού-ξενιστή.


INFESTATION: Presence of parasites in or upon a host organism.

INFESTATION: Présence de parasites dans ou sur un organisme (hôte) qui vivent au dépens de celui-ci.

INFESTACIÓN: Presencia de parásitos en un organismo (huésped) que viven en dependencia de este último.

INFESTACIÓN: Presenza de parasitos en ou sobre un organismo anfitrión ou hospedador.

PARAZITAFERTŐZÉS: Élősködők jelenléte egy szervezeten vagy szervezetben.

ANGREP: Tilstedeværelse av parasitter i eller pa en vertsorganisme.

ZAKAŻENIE PASOŻYTAMI: Obecność pasożytów w/lub na organizmie gospodarza.

PARAZİTER HASTALIK: Bir konak organizmaya bağlı veya içindeki parazitelerin varlığı

Was this helpful?
Κάθε ουσία η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό να τη βελτιώσει διατροφικά και να αποτρέψει την απώλεια της ποιότητας.


FOOD ADDITIVE: Any substance added to a feed to improve it nutritionally, to prevent deterioration.

ADDITIFS ALIMENTAIRES: Un additif alimentaire est une substance, ou un mélange de substances, autre que les composants nutritifs de base, présent dans laliment à nimporte quel moment de la production, transformation, stockage ou emballage. Le terme ninclue pas les substances contaminantes fortuites. Les additifs sont classés suivant leurs qualités fonctionnelles:(i) additifs intentionnels: améliorant les qualités nutritives, de maintien, sensorielles ou de fabrication; (ii) additifs fortuits: sans fonction délibérée d

ADITIVO ALIMENTARIO: Cualquier substancia añadida a un alimento para mejorarlo nutricionalmente, para evitar su deterioro.

ADITIVO ALIMENTARIO: Calquera substancia engadida a un alimento para melloralo nutricionalmente, para evitar a súa deterioración.

ADALÉK: Bérmely anyag, amelyet egy takarmányhoz adnak, hogy tápértékét javítsák, vagy romlását akadályozzák.

FÔRTILSETNINGSSTOFF: Stoff eller blandingsstoffer, andre enn de fundamentale fôrkomponentene, som er til stede i fôr som et resultat av ethvert aspekt ved produksjon, bearbeiding, lagring eller pakking. Betegnelsen inkluderer ikke tilfeldige kontaminanter. Fôrtilsetningsstoffer kan klassifiseres som: (i) Angitte fôrtilsetningsstoffer som hjelper til med å opprettholde næringsaspektre som friskhet, vedlikehold, sensoriske og bearbeidingshjelpemidler. (ii)Tilfeldige fôrtilsetningsstoffer som ikke har noen påtenkt funk

DODATKI DO ŻYWNOŚCI: Substancje dodawane do paszy dla polepszenia jej wartości odżywczej lub dla zapobieżenia jej zepsuciu.

GIDA KATKISI: Yemin besleyiciliğini arttırmak bozulmasını engellemek için eklenen herhangi bir madde.

Was this helpful?
Αναφέρεται σε τμήμα ή όργανο του οποίο βρίσκεται ή ευθυγραμμίζεται με το μπροστά μέρος του σώματος (π.χ. μύτη, κεφάλι ή κρανίο ψαριού).


ANTERIOR: Part of body or organ directed or positioned towards the front end of the body (nose, head or skull of fish).

ANTERIEUR: Partie du corps ou dun organe, dirigée ou positionnée vers lavant du corps. (nez, tête ou crâne dun poisson.)

ANTERIOR: Parte del cuerpo o de un órgano dirigida o posicionada hacia el extremo frontal del cuerpo (morro, cabeza o cráneo de un pez).

ANTERIOR: Parte do corpo ou dun órgano dirixida ou posicionada cara ao extremo frontal do corpo (morro, cabeza ou cranio dun peixe)

ANTERIOR: Az elülső testvéghez közelebb elhelyezkedő vagy arrafelé irányuló testrész vagy szerv (a hal orra, feje vagy koponyája).

FREMRE: Kroppsdel eller organ som befinner seg eller peker mot fremre del av kroppen (nese, hode, skallen hos fisk).

PRZEDNI/A/E: Część ciała lub narządu skierowana do przodu lub umieszczona w początkowej części ciała (nos, głowa lub czaszka ryb).

ANTERİOR: Vücudun önünde en son noktasında konumlanmış olan vücut parçası veya organ (balığın burnu, kafası veya kafatası).

Was this helpful?
Η κατάποση ή απορρόφηση της τροφής


INGESTION: The process of taking in food, by swallowing or absorbing.

INGESTION: Processus par lequel les aliments sont incorporés, par avalement ou par absorption.

INGESTIÓN: Proceso por el cual los alimentos son tragados o absorbidos.

INXESTIÓN: Proceso polo cal os alimentos son tragados ou absorbidos.

ELFOGYASZTÁS: A táplálék felvétele lenyelés vagy felszívás útján.

FÔROPPTAK: Prosessen der fôr tas opp ved svelging eller oppsuging.

PRZYJMOWANIE POKARMU: Proces pobierania pokarmu poprzez połykanie lub absorpcję.

YEME, MİDEYE İNDİRME: Yutarak ya da emerek besin alma işlemidir.

Was this helpful?
Κοντά στο τέλος.


SUBTERMINAL: Near the end.

SUBTERMINAL: Près de lextrémité.

SUBTERMINAL : Cerca de la extremidad.

SUBTERMINAL: Preto do extremo.

SZUBTERMINÁLIS: Valaminek a végéhez közeli.

SUBTERMINAL: Nær slutten.

LEŻĄCY PONIŻEJ CZĘŚCI KRAŃCOWEJ: Blisko końca.

SONA YAKIN: Sona yakın olmak.

Was this helpful?
Τα ανώτατα επιτρεπτόμενα όρια για ορισμένες ουσίες (ρύπους) ή για ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά.


WATER QUALITY STANDARD: The concentration of a water constituent (pollutant) or degree of intensity of some other adverse condition which is permitted in a body of water. Standards are developed and established from judgements made from the criteria involved.

STANDARD DE QUALITE DEAU: La limite de concentration dun composant de leau (polluant) ou du degré dintensité dune autre condition adverse permise dans un plan deau. Les standards sont établis à partir de lanalyse des critères impliqués.

ESTÁNDAR DE CALIDAD DE AGUA: Limite de concentración de un compuesto del agua (contaminante) o del grado de intensidad de una condición adversa de una masa de agua. Los estándares son establecidos a partir del análisis de los criterios implicados.

ESTÁNDAR DE CALIDADE DE AUGA: Limite de concentración dun composto da auga (contaminante) ou do grao de intensidade dunha condición adversa dunha masa de auga. Os estándares son establecidos a partir da análise dos criterios implicados.

VÍZMINŐSÉGI SZABVÁNY: Egy vízszennyező anyag koncentrációjának vagy egyéb ártalmas körülmény intenzitásának maximális megengedett értéke. A szabványokat a kérdéses jellemzők megítélésével állapítják meg.

VANNKVALITETSNORM/STANDARDER: Den konsentrasjonen av et vannlost stoff (forurenser) eller graden av et annen ugunstig forhold som tillates i vann. Normer utvikles og bestemmes ut i fra involverte kriterier.

STANDARD JAKOŚCI WODY: Koncentracja składników obciążających (czynników zanieczyszczających) wody lub stopień nasilenia jakieś innej niekorzystnej cechy, która jest dozwolona w zbiorniku wodnym. Standardy są opracowane i ustanowione przez odpowiednie władze (rząd, parlament), które wprowadzają i egzekwują obowiązujące kryteria.

SU KALİTE STANDARTI: uyun kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini tanımlamada kullanılan bir terim. Kirleticiler bakteriler ve çeşitli kimyasalların, belirli kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan, su içerisinde bulunması gerekli miktarları.

Was this helpful?
Μία ασθένεια εμφανής με μακροσκοπική παρατήρηση. Στάδιο μιας ασθένειας που εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα.


OVERT DISEASE: A disease apparent or obvious by gross inspection; a disease state exhibiting clinical signs.

AFFECTION MANIFESTE: Une maladie apparente ou évidente par inspection générale; un état maladif exhibant des symptômes cliniques.

AFECCIÓN APARENTE: Una enfermedad aparente o evidente por inspección general; un estado de enfermedad manifestando síntomas clínicos.

AFECCIÓN APARENTE: Unha enfermidade aparente ou evidente por inspección xeral; un estado de enfermidade manifestando síntomas clínicos.

NYILVÁNVALÓ BETEGSÉG: Olyan betegség, amelynek jelenléte általános vizsgálattal is kimutatható; klinikai tüneteket mutató betegség.

KLINISK SYKDOM: Sykdom som er tydelig ved en grov inspeksjon. Sykdomstilstand med kliniske tegn.

CHOROBA JAWNA: Choroba oczywista i rzucająca się w oczy, widoczna przy badaniu makroskopowym; stan choroby wykazujący objawy kliniczne.

AÇIK HASTALIK: Tam muayene ile kolay anlaşılan veya belli olan bir hastalık; klinik işaretler sergileyen bir hastalık.

Was this helpful?
Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.


PROPHYLAXIS: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

PROPHYLAXIE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

PROFILAXIS: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

PROFILAXE: Conxunto de medidas que teñen como obxectivo impedir a aparición ou a propagación dunha enfermidade.

PROFILAXIS: Egy betegség megelőzése, vagy kifejlődésének, illetve terjedésének megakadályozása.

PROFYLAKSE: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

ZAPOBIEGANIE/PROFILAKTYKA: Przeciw działanie chorobie lub stosowanie środków profilaktycznych zapobiegających rozwojowi lub szerzeniu się choroby.

PROPİLAKSİ: Hastalığın engellenmesi ya da hastalığın yayılması veya gelişimini engellemek için önlem alınması

Was this helpful?
Το μέσο έντερο ορισμένων ζώων, που καταλήγει στον πρωκτό.


PROCTODERM: The midgut of certain groups, which ends with the anus.

PROCTODERM: Une partie de lintestin qui se termine avec lanus.

PROCTODERMA: Parte del intestino que se termina con el ano, fase de desarrollo del recto en el feto.

PROCTODERMA: Parte do intestino dalgúns grupos que remata co ano, ou fase de desenvolvemento do recto no feto.

PROCTODEUM: Bizonyos állatcsoportok utóbele, amely a végbélnyílásig tart.

PROKTODERM: Midttarmen hos enkelte grupper, ender i anus.

PROKTODERMA: Środkowy odcinek jelita różnych grup zwierząt kończący się odbytem.

PROKTODERM: Belirgin grupların orta bağırsağı, anüs ile sona erer.

Was this helpful?
Ένα ένζυμο το οποίο μπορεί να υδρολύσει πρωτεΐνες και πεπτίδια μέσω της πρωτεόλυσης.


PROTEASE: Any enzyme able to hydrolyse proteins and peptides by proteolysis.

PROTEASE: Tout enzyme capable dhydrolyser les protéines par protéolyse.

PROTEASA: Cualquier enzima capaz de hidrolizar proteinas y péptidos por proteolisis.

PROTEASA: Calquera encima capaz de hidrolizar proteinas e péptidos por proteólise.

PROTEÁZ: Enzim, amely proteolízis útján képes hidrolizálni a fehérjéket és peptideket.

PROTEASE: Ethvert enzym som kan hydrolysere proteiner og peptider ved proteolyse.

PROTEAZA: Enzym mający zdolność hydrolizowania białek i peptydów na drodze proteolizy.

PROTEAZ: Protein ve peptitlerin proteoliz tarafından hidrolize edebilen herhangi bir enzim

Was this helpful?
Φυσικά παραγόμενο σύνθετο πολυμερές αποτελούμενο από αμινοξέα (βλ.λ) που συνδέονται με πεπτιδικούς δεσμούς.


PROTEIN: Complex, naturally-occurring, polymers comprised of amino acids joined by peptide linkages.

PROTEINE: Polymères complexes naturels composés dacides aminés unis par des liaisons peptidiques.

PROTEÍNA: Complejos polímeros naturales compuestos de amino ácidos unidos por uniones peptídicas.

PROTEÍNA: Complexos polímeros naturais compostos de amino ácidos unidos por enlaces peptídicos.

FEHÉRJE: A természetben előforduló, peptidkötésekkel összekapcsolt aminosavakból álló, összetett makromolekulák.

PROTEIN: Naturlig forekommende komplekse poylmerer, som er bygget opp av aminosyrer festet sammen via peptidbindinger.

BIAŁKO: Związek kompleksowy, składający się z naturalnie występujących polimerów zawierających aminokwasy, połączone wiązaniami peptydowymi.

PROTEİN: Peptit bağları ile biraraya gelen amino asitlerden oluşan ve doğal olarak meydana gelen kompleks polimerler

Was this helpful?
Ο λόγος αύξησης του σωματικού βάρους προς την ποσότητα της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε σε μιά ορισμένη χρονική περίοδο.


PROTEIN EFFICIENCY RATIO: The ratio between gain in body weight to amount of protein consumed over a certain period of time.

TAUX DE CONVERSION PROTEINE: Le rapport entre le gain de poids corporel à la quantité de protéines absorbées pendant une période donnée.

TASA DE CONVERSIÓN PROTEICA: Relación entre el incremento de peso corporal y la cantidad de proteínas absorbidas durante un periodo dado.

COEFICIENTE DE EFICACIA EN CRECEMENTO: Relación entre o incremento de peso corporal e a cantidade de proteínas consumidas durante un período dado.

FEHÉRJEHATÉKONYSÁGI ARÁNY: Egy időegység alatti testsúlygyarapodás és fehérjebevitel egymáshoz viszonyított aránya.

PER (“PROTEIN EFFICIENCY RATIO”): Forholdet mellom økning i kroppsvekt og mengden protein som er konsumert over en gitt tidsperiode.

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI BIAŁKA : Stosunek przyrostu masy ciała do ilości skonsumowanego białka w danym czasie.

PROTENİN VERİMLİLİK ORANI: Belirli bir zaman peryodunda tüketilen protein miktarı ile vücut ağırlığındaki artış arasındaki oran.

Was this helpful?
Ό,τι σχετίζεται, μοιάζει, αποτελείται ή είναι πρωτεΐνη.


PROTEINACIOUS: Of, relating to, resembling, or being protein.

PROTEIQUE: Faisant référence à, ou ressemblant à une protéïne

PROTEICO: De, relativo a, o perteneciente a las proteínas.

PROTEICO: De, relativo a, ou pertencente ás proteínas.

PROTEIN-: Fehérje, fehérjéhez tartozó, fehérjével kapcsolatos, vagy fehérjére hasonlító.

PROTEINØST: Fra, relatert til, ligner, eller er laget av protein.

BIAŁKOW/Y/A/E: Termin określający substancję zbudowaną z białka, podobną do niego lub będącą białkiem.

PROTEİNASİYOS: İle, ilgili benzer yada proteinin kendisi.

Was this helpful?
Το ποσοστό της πρωτεΐνης (αζώτου) που κατακρατείται από ένα ζώο επί της συνολικής πρωτεΐνης (αζώτου) που καταναλώθηκε. Ονομάζεται επίσης συντελεστής παραγωγής πρωτεϊνών (βλ.λ). Η σχέση της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε προς την πρωτεΐνη που χρησιμοποιήθηκε για ενέργεια και αύξηση.


PROTEIN UTILIZATION: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

UTILISATION DES PROTEINES: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UTILIZACIÓN DE PROTEÍNAS: La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

UTILIZACIÓN DA PROTEÍNA: A relación entre a cantidade de proteínas (nitróxeno) asimiladas por un animal e a cantidade total de proteínas (nitróxeno) consumidas. Tamén chamada valor produtivo da proteína. A relación entre a cantidade de proteínas distribuídas cos alimentos e a cantidade de proteínas utilizadas con fins enerxéticos e para o crecemento.

FEHÉRJEHASZNOSÍTÁS: Egy állati szervezetben visszamaradó fehérje (nitrogén) aránya az összes bevitt fehérjéhez (nitrogénhez) képest. Fehérjeprodukciós értéknek is nevezik. Az energiatermelésre és növekedésre fordított fehérjemennyiség aránya.

PROTEINUTNYTTELSE: Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon. Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

WYKORZYSTANIE BIAŁKA: Stosunek zretencjonowanego białka (azotu) zatrzymanego w ciele zwierzęcia z ogólnej ilości skonsumowanego białka (azotu). Nazywany również wartością produktywną białka. Stosunek skarmionego białka do zużytego na energię i wzrost.

PROTEİN KULLANIMI: Toplam protein(azot) tüketiminde bir hayvan tarafından tutulan protein(azot) oranı. Verimli protein değeri olarak da isimlendirilir. Büyüme ve enerji için kullanılan proteinin ilişkisidir.

Was this helpful?
Σημαντικό χαρακτηριστικό των βραγχίων των ψαριών και ασπονδύλων, στο οποίο προσαρμόζονται τα δευτερογενή ελάσματα.


PRIMARY LAMELLA: Major structural constituent of the gills of fish and shellfish. The secondary lamellae are attached to these.

LAMELLES PRIMAIRES: Structure majeure constituant les branchies de poissons et de coquillages. Les lamelles secondaires sont attachées à elles.

LAMINILLAS PRIMARIAS: Estructuras mayores constituyendo las branquias de peses y marisco. Las laminillas secundarias se atan a ellas.

LAMELAS / LÁMINAS PRIMARIAS: Estruturas maiores constituíntes das branquias de peixes e moluscos. As lamelas secundarias únense a elas.

ELSŐDLEGES LEMEZ: A halak, kagylók és rákok kopoltyúinak legfontosabb szerkezeti alkotórészei. A másodlagos lemezek kapcsolódnak hozzájuk.

PRIMÆSRLAMELLER: Serie av plateformede utvekster på gjellebuen, oftest stivet opp av brusk. Sekundærlamellene sitter på disse. Se GJELLELAMELL.

BLASZKA PIERWOTNA (listek p.): Główny składnik strukturalny skrzeli ryb i skorupiaków. Do nich są przytwierdzone wtórne blaszki (listki).

Solungaç lameli: Kabuklu ve balık solungaçlarını oluşturan temel yapı. Flamentler lamel üzerinde bulunur.

Was this helpful?
Η παραγωγή (βλ.λ) νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους (βλ.λ) οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας (βλ.λ). Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (βλ.λ) (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά


PRIMARY PRODUCTION: The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

PRODUCTION PRIMAIRE: La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production primaire nette.

PRODUCCIÓN PRIMARIA: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRODUCIÓN PRIMARIA: Produción de materia orgánica formada de novo pola actividade dos autótrofos como as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por individuo, ou poboación, zona ou volume de auga é cualificada de produción primaria bruta. Cando as perdas simultaneas da materia orgánica polo catabolismo (p. ex. respiración) son subtraídas da produción primaria bruta, obtense a medida de produción primaria neta. Para

ELSŐDLEGES PRODUKCIÓ: Az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó és nettó elsődleges produkció

PRIMÆRPRODUKSJON: Produksjon (q.v.) av nytt organisk materiale av autotrofe (q.v.) organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden (q.v.). Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon (q.v.). Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (q.v.) (f.eks. respirasjon, q.v.) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. Fo

PRODUKCJA PIERWOTNA : Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy, np. jak u fotosyntetyzujących glonów. Jest to najczęściej pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowana w jednostce czasu przez osobnika, populację, powierzchnię lub objętość wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Jeśli równocześnie odejmiemy od produkcji pierwotnej brutto ubytki materii organicznej zachodzące w wyniku katabolizmu (np. oddychania), uzyskujemy wielkość produkcji pierwotnej netto. Dl

BiRİNCİL ÜRETİM: Yeni bir organik maddenin fotosentetik algler gibi ototroflar tarafından üretimi. Bu, besin zincirinde çok sıklıkla görülen ilk adımdır. Bir birey , bir popülasyon, bir alan vaya su alanı tarafından birim zaman başına Üretilmiş organik maddenin total miktarı brüt birincil üretim olarak adlandırılır. katabolizma (örneğin, solunum) tarafından organik maddenin eş zamanlı kayıplar brüt primer üretimden çıkartıldığı zaman, net primer üretimin miktarı elde edilir. fotsentetik algler için, brüt ve net

Was this helpful?
Πανταχού παρούσα ομάδα μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών.


PROTOZOA: Ubiquitous group of unicellular eukaryotic organisms.

PROTOZOAIRES: Groupe cosmopolite comprenant des organismes unicellulaires eucaryotiques.

PROTOZOOS: Grupo ubicuo que incluye organismos unicelulares eucarióticos.

PROTOZOOS: Grupo ubicuo dos organismos unicelulares eucarióticos.

EGYSEJTŰEK: Egy sejtből álló eukarióta szervezetek.

PROTOZOA (ENCELLEDYR): Allestedsnærværende gruppe bestående av encellede eukaryote organismer.

PIERWOTNIAKI (Protozoa): Grupa wszędobylska jednokomórkowych organizmów eukariotycznych.

TEK HÜCRELİLER: Tek hücreli ökaryotik organizmaların yaygın grubudur

Was this helpful?
Προνυμφικά στάδια μεταξύ του ναυπλίου και της μύσιδας στα καρκινοειδή, π.χ. καβούρια. Συνήθως φέρουν επτά ζεύγη εξαρτημάτων.


PROTOZOEA: Larval stages between the nauplius and mysis in certain crustaceans, e.g. crabs; usually have seven pairs of appendages.

PROTOZOE: Stade larvaire des crustacés situé entre les stades nauplius et mysis; il porte sept paires dappendices.

PROTOZOEA: Estado larvario de crustáceos entre el estado nauplio y misis; lleva siete pares de apéndices.

PROTOZOEA: Fase larvaria de crustáceos entre as fases nauplio e misis; normalmente ten sete pares de apéndices.

PROTOZOEA: Bizonyos rákfajoknál (pl. tarisznyarákoknál) a nauplius és a mysis közötti lárvaállapot; általában hét pár fügeléke van.

PROTOZOEA: Larvestadium mellom nauplius og mysis hos enkelte krepsdyr, f.eks. krabber. Har vanligvis syv par med bein.

PROTOZOEA: Stadium larwalne u niektórych skorupiaków między nauplius a mysis, np. krabów; zwykle posiada siedem par odnóży.

PROTOZOA (TEK HÜCRELİLER): Bazı krustaselerde nauplius ve mysis arasında bulunan larval bir aşamadır, örn. yengeçler; genellikle yedi çift uzantıya sahiptirler.

Was this helpful?
Φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται μετά το θάνατο όπου εξαιτίας των βιοχημικών αλλαγών που συμβαίνουν στους ιστούς προκαλείται ακαμψία των μυών. Η πτωματική ακαμψία επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες πριν τη θανάτωση, τη μέθοδο σφαγής καθώς και τη μεταχείριση μετά τη σφαγή (θερμοκρασία, χειρισμός κτλ.). Η πτωματική ακαμψία έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα του κρέατος, στο χρόνο διατήρησης του προϊόντος και σε άλλες διεργασίες όπως είναι το κάπνισμα.


RIGOR MORTIS: A process that occurs after death whereby biochemical changes within the tissues cause muscular rigidity. Most importantly, the rigor mortis process is influenced by pre-harvest conditions, slaughter methods and post-harvest treatments (temperature, handling, etc.) Rigor mortis has a major impact on flesh quality and shelf life, as well as other processes, including smoking.

RAIDEUR CADAVÉRIQUE : Rigidité musculaire liée aux changements biochimiques des tissus post mortem. Ce phénomène est influencé par les conditions de pré-recolte, les méthodes d’abattage et les traitements post-abattage (température, manipulation etc.). La raideur cadavérique affecte de façon considérable la qualité, la durée de vie sur étagère et l’aptitude aux procédées comme le fumage.

RIGOR MORTIS : Proceso de rigidez muscular debido a cambios bioquímicos que ocurre después de la muerte. Más importante, el

RIGOR MORTIS: Proceso de rixidez muscular debido a cambios bioquímicos que acontece despois da morte. Máis importante, o rigor mortis vén determinado polas condicións previas ao despesque, método de sacrificio e tratamento despois da colleita (temperatura, manipulación, tempo, etc.). O rigor mortis ten un impacto importante na calidade da carne e na vida do produto así como noutros procesos, incluíndo o afumado.

RIGOR MORTIS: A halál után bekövetkező állapot, amelynél a szövetekben lejátszódó biokémiai változások izommerevséget okoznak. Megjegyzendő, hogy a rigor mortis kialakulásának folyamatát befolyásolják a lehalászás előtti körülmények, a vágási módszerek és a lehalászás utáni bánásmód (hőmérséklet, kezelés, stb.). A rigor mortisnak lényeges hatása van a húsminőségre és az eltarthatóságra, illetve más eljárásokra, például a füstölésre.

RIGOR MORTIS : Dødsstivhet; En prosess som finner sted etter døden, hvor rigiditeten i musklene influeres av biokjemiske forandringer. Rigor mortis-prosessen blir påvirket av forhold før høsting, slaktemetoder og behandling etter høsting (temperatur, håndtering, osv.). Rigor mortis har stor innvirkning på kjøttkvalitet og holdbarhet så vel som på andre prosesser, inkludert røyking.

STĘŻENIE POŚMIERTNE: Proces, który pojawia się po śmierci, dzięki któremu zmiany biochemiczne wewnątrz tkanek powodują zakwaszenie i sztywność mięśni. Najbardziej znaczący wpływ na proces stężenia pośmiertnego mają: stan kondycji ryb przed odłowem, sposób obchodzenie się z rybami po odłowie (temperatura, manipulacje itp.) i metody uboju. Stężenie pośmiertne wpływa głównie na jakość mięsa i trwałość produktów, a także na inne procesy przetwórcze, w tym i wędzenie ryb.

RIGOR MORTIS: Kasların sertleşmesi sonucunda dokulardaki biyokimyasal değişim vasıtasıyla öldükten sonraki süreçtir. Önemli olan hasat öncesi şartların rigor mortis etkilemesidir, kesim metotları, hasat sonrası şartlar (elleme, sıcaklık v.b.) Rigor mortis etkiler diğer süreçler kadar tazelik ve raf ömrü tütsüleme dahil önemli derecede etkiler.

Was this helpful?
Η ποσότητα (σε αριθμό ή βιομάζα) ψαριών του αποθέματος ανά μονάδα επιφάνειας ή όγκου.


STOCKING DENSITY: The amount (number or biomass) of fish stocked per unit of area or volume.

DENSITE DE STOCKAGE: Quantité (nombre ou biomass) dorganismes stockés par unité de surface ou de volume.

DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO: Cantidad (número o biomasa) de organismos almacenados por unidad de superficie o de volumen.

DENSIDADE DE CULTIVO: Cantidade (número ou biomasa) de peixes en cultivo por unidade de superficie ou de volume.

NÉPESÍTÉSI SŰRŰSÉG: Egy területre vagy térfogatba helyezett halak mennyisége (száma vagy össztömege).

TETTHET: Kilo fisk per kubikkmeter oppdrettsvolum.

GĘSTOŚĆ OBSADY : Ilość (liczba lub masa) obsadzonych ryb na jednostkę powierzchni zbiornika lub objętości.

STOKLAMA YOĞUNLUĞU: Belirli bir alan veya hacimdeki stoklanan balık miktarı (canlı kütle sayısı).

Was this helpful?
Σε νεκρωτικά κύτταρα με άφθονη χρωματίνη, σχηματίζονται πυκνές μάζες που διαλύονται (πυρηνολυσία) ώστε να δημιουργήσουν κοκκία στο εσωτερικό της πυρηνικής μεμβράνης ή στο κυτταρόπλασμα.


PYKNOSIS: In necrotic cells with abundant chromatin, dense masses are formed which break up (karyorrhexis) to form granules inside the nuclear membrane or throughout the cytoplasm.

PYCNOSE: Formation de granules à lintérieur de la membrane nucléaire ou à travers le cytoplasme suite à la désintégration (karyorrhexie) de masses denses dans les cellules nécrotiques à chromatine abondante.

PICNOSIS: Formación de gránulos en el interior de la membrana nuclear o a través del citoplasma después de la desintegración de masas densas en las células necróticas con cromatina abundante.

PICNOSE: Formación de gránulos no interior da membrana nuclear ou a través do citoplasma despois da desintegración (cariorrexe) de masas densas nas células necróticas con cromatina abundante.

PIKNÓZIS: Nekrotikus sejtekben a kromatin lebomlásakor sűrű tömeg keletkezik, amely később szemcsékre esik szét. A szemcsék a sejtmagmembránon belül vagy az egész citoplazmában helyezkedhetnek el.

PYKNOSE: I nekrotiske celler med opphopning av kromatin dannes det tette klumper, disse brytes ned og danner små korn innenfor kjernemembranen eller i cytoplasma.

PIKNOZA: W komórkach martwiczych z obfitą ilością chromatyny tworzą się gęste masy, które rozpadając się (rozpad grudkowy chromatyny jądra) tworzą granule wewnątrz błony jądrowej lub w całej cytoplazmie.

PİKNOZ: Bol kromatinli nekrotik hücrelerde, yoğun kütle sitoplazmanın her yerinde veya nükleer membran içerisinde tanecik formu oluşturmak için parçalanarak sonucu şekil alır.

Was this helpful?
Τυφλοί κλάδοι του πρώτου μέρους του εντέρου του ψαριού, στο τέλος του πυλωρικού σφιγκτήρα. Τα πυλωρικά τυφλά συμβάλλουν στην πέψη των πρωτεϊνών. Αποτελούν την κύρια θέση της πρωτεϊνικής πέψης.


PYLORIC CAECA: Blind-ended side branches of the first part of the fish intestine, at the end of the pyloric sphincter. They participate in the digestive processes as the principal site of protein digestion.

CAECUM PYLORIQUE: Branches en cul-de-sac de la partie antérieure de lintestin, juste en arrière du sphincter pylorique; site principal de la digestion des protéines.

INTESTINO CIEGO PILÓRICO: Ramas en forma de sacos de la parte anterior del intestino, justo detrás del esfínter pilórico; lugar principal de la digestión de proteínas.

CEGOS PILÓRICOS: Ramas laterais en forma de sacos cegos da parte anterior do intestino de peixes, xusto detrás do esfínter pilórico; lugar principal da dixestión de proteínas.

VAKBELEK: A halak vékonybelének első szakaszához csatlakozó, vakon végződő ágak a vékonybél záróizma mögött. A fehérjék nagy részének emésztését végzik, ezért fontos szerepük van az emésztési folyamatokban.

PYLORUSBLINDSEKKER: Blindt endende utvekster fra første del av midttarmen hos fisk. Tar del i fordøyelsesprosessen som det viktigste stedet for nedbryting av proteiner. Antall blindsekker varierer sterkt mellom ulike arter.

WYROSTKI PYLORYCZNE (w. odźwiernikowe): Ślepo zakończone boczne odgałęzienia pierwszej przedniej części jelita przy końcu zwieracza pylorycznego. Uczestniczą one w procesie trawiennym stanowiąc główne miejsce trawienia białka.

PİLORİK KESE: Balıklarda pilorik büzücü kasın sonunda, bağırsağın ilk bölümünün kör uçlu yan dallarıdır. Protein sindiriminde birincil bölge olarak sindirim süreçlerine katılırlar.

Was this helpful?
Πηκτό κίτρινο υγρό που παράγεται ως αποτέλεσμα φλεγμονής του δέρματος. Αποτελείται από ένα υγρό (liquor puris) που περιέχει νεκρά λευκά αιμοσφαίρια (λευκοκύτταρα)


PUS: A viscous yellow fluid produced as a result of inflammation of the skin. It consists of a liquid (liquor puris) containing dead white blood cells (leucocytes).

PUS: Liquide jaune visqueux résultant de linflammation de la peau. Cest un liquide (liquor puris) contenant des globules blancs morts (leucocytes).

PUS: Líquido amarillo viscoso que resulta de la inflamación de la piel. Es un líquido (liquor puris) que contiene glóbulos blancos muertos (leucocitos).

PUS: Líquido amarelo viscoso que resulta da inflamación da pel. É un líquido (liquor puris) que contén glóbulos brancos mortos (leucocitos).

GENNY: A bőr gyulladásakor termelődő sárga színű, sűrű folyadék. Folyadékból (I>liquor puris) és a benne lévő elhalt fehérvérsejtekből (leukocitákból) áll.

PUSS (MATERIE): Viskøs gul væske som produseres ved betennelse i huden.

ROPA (z rany): Lepki, żółty płyn, wytwarzany w wyniku zapalenia skóry. Zawiera on ciecz (składającą się z rzadkiego, bogatego w białko płynu) zawierającego obumarłe białe krwinki (leukocyty).

Apse: Deri iltahabı sonucu yapışkan sarı viskoz bir sıvı üretimi olur. İçinde ölü kan hücresi akyuvarlardan (lökosit) oluşan bir sıvı (liquor puris ) bulundurur.

Was this helpful?
Βασική βιταμίνη του συμπλέγματος Β, ουσιώδης για την διατήρηση φυσιολογικών νευρικών ιστών, των χρωστικών της επιδερμίδας και άλλων βασικών λειτουργιών.


PYRIDOXINE: An essential vitamin of the B complex; essential for maintenance of normal nervous tissue, skin pigments, and other essential functions.

PYRIDOXINE: Un membre du complexe des vitamines B; essentielle pour le fonctionnement normal du tissu nerveux, de la pigmentation de la peau et dautres fonctions essentielles.

PIRIDOXINA: Miembro complejo de vitaminas B; esencial para el funcionamiento normal del tejido nervioso, de la pigmentación de la piel y de otras funciones esenciales.

PIRIDOXINA: Vitamina esencial pertencente ao complexo vitamínico B; esencial para o funcionamento normal do tecido nervioso, da pigmentación da pel e doutras funcións esenciais.

PIRIDOXIN: A B-vitamincsoportba tartozó esszenciális vitamin; az idegszövetek fenntartásához, a bőr pigmentáltságához és más funkciókhoz szükséges.

PYRIDOKSIN: Essensielt B-vitamin. Nødvendig for opprettholdelse av normalt nervevev, hudpigmenter og andre essensielle funksjoner.

PIRYDOKSYNA (wit. B6): Niezbędna witamina B kompleks; istotna w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania tkanki nerwowej, pigmentacji skóry i innych ważnych czynności.

PİRODOKSİN: Normal sinir dokusunun, deri pigmentlerinin ve diğer önemli görevlerin devamı için gerekli olan B vitamini kompleksidir.

Was this helpful?
Ο περιέχων ή ο αποτελούμενος από πύον.


PURULENT: Containing or consisting of pus.

PURULENT: Qui a laspect ou la nature du pus; qui produit ou qui contient du pus.

PURULENTO: Que tiene el aspecto o naturaleza de pus; que produce o contiene pus.

PURULENTO: Que ten o aspecto ou natureza de pus; que produce ou contén pus.

GENNYES: Gennyet tartalmazó, vagy abból álló.

PURULENT: Inneholder eller består av materie.

ROPNY: Zawierający lub składający się z ropy (np. wrzód).

İLİTİHAPLI: İltihapdan oluşan veya içeren.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES