AMC LIMITED

Ν

Χημικός συμβολισμός του αζώτου.


N: Chemical symbol for nitrogen.

N: Symbole chimique de lazote.

N: Símbolo químico del nitrógeno.

N: Símbolo químico do nitróxeno.

N: A nitrogén vegyjele.

N: Kjemisk symbol for nitrogen.

N: Symbol chemiczny azotu.

Azot: Azotun kimyasal sembolü.

Was this helpful?
Η κατάσταση ενός οργανισμού του οποίου η αύξηση παύει πριν αυτός αποκτήσει φυσιολογικό μέγεθος, Μικροσωμία.


DWARFISM: The condition of being stunted; much smaller than normal; having restricted growth; microsomia.

NANISME: Etat dêtre nain ou rabougri, plus petit que la normale; ayant une croissance restreinte; microsomie.

ENANISMO: Estado de ser enano o encogido, más pequeño que lo normal; que tiene un crecimiento restringido; microsomía.

ANANISMO: Condición de baixo desenvolvemento; moito máis pequeno do normal; con crecemento restrinxido; microsomía.

TÖRPESÉG: A növekedés gátoltságának állapota; a normálisnál sokkal kisebb; csökkent növekedésű; mikroszómia

DVERGVEKST: Tilstand der vekst er hemmet. Mye mindre enn normal. Ha redusert vekst, mikrosomi.

KARŁOWATOŚĆ: Stan będący zahamowanym w rozwoju; znacznie mniejszy niż normalny; mający ograniczony wzrost; karłowatość.

CÜCELİK: Yanık olma durumu; normalden çok daha küçük, sınırlı büyümeye sahiptir; vücudun uyumlu ancak yetersiz gelişmesidir.

Was this helpful?
Ένα μαλακό ασημόλευκο μεταλλικό στοιχείο, το οποίο υπάρχει φυσικά στη σόδα, στο αλάτι κτλ., απαραίτητο για τη βιομηχανία και πολύ σημαντικό στοιχείο για τους ζωντανούς οργανισμούς.


SODIUM (Na): A soft silver-white reactive metallic element, occurring naturally in soda, salt, etc., that is important in industry and is an essential element in living organisms.

SODIUM (Na): Elément métallique blanc-argenté, naturellement présent dans la soude, le sel etc... qui a son importance dans lindustrie et est un élément essentiel des organismes vivants.

SODIO (Na): Elemento reactivo metálico de color blanco-plateado claro, se encuentra de manera natural en la sosa, sal, etc, es importante en la industria y es un elemento esencial en los organismos vivos.

SODIO (Na): Elemento reactivo metálico de cor branco-prateado clara, atópase de xeito natural na sosa, sal, etc, é importante na industria e é un elemento esencial nos organismos vivos

NÁTRIUM (Na): Puha, ezüstfehér, nagy reakcióképességű fémes elem, amely a természetben szóda, só, stb. formájában fordul elő. Fontos szerepet játszik az iparban, és létfontosságú az élőlények számára.

NATRIUM: Et mykt, sølvhvitt, reaktivt grunnstoff; forekommer i natriumkarbonat, salt etc.; er viktig i industri, og er et essesient grunnstoff i levende organismer.

SÓD (Na): Miękki, srebrzystono-biały reaktywny pierwiastek metaliczny, występujący w sposób naturalny w sodzie, soli, itp., mający duże znaczenie dla przemysłu i będący niezbędnym pierwiastkiem dla żywych organizmów.

SODYUM (Na): Soda, tuz vs., doğal olarak bulunan, sanayide önemli ve canlı organizmalar için esansiyel yumuşak gümüş-beyaz reaktif metal element.

Was this helpful?
Χαρακτηριστική προνύμφη των καρκινοειδών, ο ναύπλιος, παρουσιάζει τον απλούστερο τύπο κεφαλικής περιοχής. Εκκολάπτεται μέ τρία μόνο ζεύγη εξαρτημάτων (κεραιϊδια, κεραίες και γνάθους). Μολονότι η προνύμφη ναύπλιος είναι τυπική δεν εμφανίζεται σε όλα τα καρκινοειδή. Είναι κοινή στις κατώτερες μορφές, αλλά σε πολλές από τις ανώτερες μορφές εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη εντός του αυγού, και τα νεογνά εκκολάπτονται ως διαφορετικές πλέον ανεπτυγμένες προνύμφες.


NAUPLIUS: A characteristic crustacean larva which exhibits the simplest type of head region. The nauplius hatches with only three pairs of appendages (antennules, antennae, and mandibles). Although the nauplius larva is typical, it does not appear in all crustaceans. It is common in lower forms, but in many of the higher forms it occurs during development in the egg, and the young are hatched as differentiated and more advanced larvae.

NAUPLIUS: Forme larvaire caractéristique des crustacés avec une région céphalique très simple. Le nauplius éclôt avec trois paires dappendices (antennules, antennes, mandibules). Malgré le fait que le nauplius est typique, cette forme larvaire nest pas observée chez toutes les espèces de crustacés. Elle est fréquente chez les crustacés primitifs, mais souvent absente chez les crustacés plus avancés, le stade nauplius dans ce cas ayant lieu lors du développement de loeuf, avec léclosion dun stade larvaire

NAUPLIO: Forma larvaria característica de crustáceos con una región cefálica muy simple. El Nauplio nace con tres pares de apéndices (anténulas, antenas, las mandíbulas). A pesar de que el nauplio es típico, esta forma larvaria no se observa en todas las especies de crustáceos. Esta forma es frecuente en los crustáceos primitivos, pero a menudo ausente en los crustáceos más avanzados. En este caso el estado nauplio tiene lugar durante el desarrollo del huevo, con la eclosión en un estado larvario más ava

NAUPLIO: Forma larvaria característica de crustáceos cunha rexión cefálica moi simple. O Nauplio nace con tres pares de apéndices (anténulas, antenas, mandíbulas). A pesar de que o nauplio é típico, esta forma larvaria non se observa en todas as especies de crustáceos. Esta forma é frecuente nos crustáceos primitivos, pero a miúdo ausente nos crustáceos máis avanzados. Neste caso o estado nauplio ten lugar durante o desenvolvemento do ovo, coa eclosión nun estado larvario máis avanzado.

NAUPLIUS: A rákok egyik jellegzetes lárvaalakja, amelynek feji része a legegyszerűbb felépítésű. A nauplius mindössze három feji függelékkel (antennulákkal, csápokkal és mandibulával) kel ki. Habár a nauplius lárva tipikusnak tekinthető, mégsem fordul elő minden rákfajban. Alsóbbrendű rákoknál közönséges, de sok magasabbrendű ráknál a petén belül alakul ki, és csak a kifejletteb, jobban differenciálódott lárvaalakok kelnek ki.

NAUPLIUS: Karakteristisk krepsdyrlarve, med enkleste form for hoderegion. Nauplius klekker med kun tre par vedheng (1. antennepar, 2. antennepar og mandibler). Ikke alle krepsdyr har et napliusstadium. Er vanlig hos primitive former, mens stadiet forekommer under eggutviklingen hos mer avanserte arter der larvene er avanserte ved klekking.

PŁYWIK/NAUPLIUS : Charakterystyczna larwa skorupiaków, która posiada najprostszy układ okolicy głowy. Wylęgnięte pływiki mają tylko trzy pary odnóży (odpowiadające I i II parze czułków oraz żuwaczkom postaci dorosłej). Chociaż larwa pływika jest typowa, to jednak nie występuje u wszystkich skorupiaków. Jest ona powszechna u form niższych, ale u wielu wyższych form występuje w jaju w okresie rozwoju larwalnego, a młode larwy wylęgają się bardziej zaawansowane w rozwoju.

NAUPLIYUS: Kabuklu larvalarının baş bölgesine yerleşen basit bir kurtçuk türü. Naiplius başı üç parçadan oluşur; antenuller, anten ve çene. Nauplis larvaları tipik olmalarına rağmen bütün kabuklularda görülmezler. İyi bilinen daha alt düzey formdur fakat daha üst formların çoğunda gelişme sürecinde yumurtada oluşur ve genç bireyler yumurtadan çıkarak daha ileri gelişmiş larvaya dönüşür.

Was this helpful?
Ασθένεια μαύρων στιγμάτων. Συνήθως αναφέρεται στις μαύρες κύστεις του ενδιαμέσου σταδίου των τρηματωδών, στα ψάρια. Συχνά εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα.


NEASCOSIS: Black spot: usually refers to black cysts of intermediate stages of trematodes in fish, often situated just beneath the epidermis.

NEASCIOSE: Taches Noires. Se dit souvent de kystes, de couleur noire, des stades intermédiaires de parasites trématodes de poissons, situés souvent en-dessous de lépiderme.

NEASCIOSIS: Manchas Negras: Dícese de los quistes de color negro, originados por estados intermediarios de parásitos trematodos de peces, situados a menudo debajo de la epidermis.

NEASCOSE: Enfermidade das manchas negras: normalmente refírese aos quistes de cor negra de estados intermedios de trematodos en peixes, situados a miúdo debaixo da epiderme.

NEASCOSIS: Feketefoltosság; általában a halakban élősködő mételyek köztes állapotainak fekete cisztáira utal, amelyek közvetlenül a hámréteg alatt találhatók.

CRYPTOCOTYLE LINGUA INFEKSJON : Svartsprokksykdom: Brukes vanligvis om svarte cyster som er et mellomstadium av en flatorm (trematod) i fisk, ofte beliggende under epidermis.

CZERNIACZKA : Czarne plamki; zwykle odnosi się do czarnych cyst stanowiących pośrednie stadia przywr u ryb, często usytuowanych zaraz pod naskórkiem.

NEASCOSİS: Siyah leke: balıklarda genellikle orta derecede trematodes siyah kistin belirtisidir ve genellikle epidermisin hemen altında bulunur.

Was this helpful?
Ιατρική μετά θάνατον εξέταση του σώματος ώστε να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου. Γενικά ο όρος χρησιμοποιείται (στην αγγλική) γιά την εξέταση ενός ζώικού, μη ανθρώπινου, σώματος.


NECROPSY: A medical examination of the body after death to ascertain the cause of death. Generally, this term is reserved for the examination of an animal, other than human, body.

NECROPSIE: Examen médical du corps après la mort afin didentifier la cause du décès. Ce terme sapplique généralement aux cadavres animaux plutôt quaux etres humains.

NECROPSIA: Examen médico del cuerpo después de la muerte para identificar la causa del fallecimiento. Este término se aplica generalmente a los cadáveres animales más que a los seres humanos.

NECROPSIA: Exame médico do corpo despois da morte para determinar a causa do falecemento. Este termo aplícase xeralmente ao exame dos cadáveres animais máis que ao dos seres humanos.

BONCOLÁS: A test halál utáni orvosi vizsgálata, amelynek célja a halál okának kiderítése.

NEKROPSI: Medisinsk undersokelse av kroppen etter dod, for a fastsla dodsarsak. Betegnelsen blir vanligvis brukt for undersokelse av dyrekropper, ikke av menneskekropper (obduksjon).

NEKROPSJA/SEKCJA: Badanie lekarskie ciała po śmierci celem upewnienia się o jej przyczynach. Zazwyczaj termin ten odnosi się do badania zwierząt i jest inny niż w przypadku ludzkiego ciała.

NECROPSİ (OTOPSİ): Ölümün sebebini anlamak için, ölüm sonrası vücutta yapılan tıbbi deney. Genel olarak bu terim hayvan ve insan vücudunda yapılan denemeler için kullanılır.

Was this helpful?
Νεκρά ή θνήσκοντα κύτταρα ή ιστοί σε ένα ζωντανό σώμα.


NECROSIS: The death of cells or tissues within the living body.

NECROSE: Mort de cellules ou de tissus au sein du corps vivant.

NECROSIS: Muerte de células o de tejidos dentro del cuerpo vivo.

NECROSE: Morte de células ou de tecidos dentro do corpo vivo.

NEKRÓZIS: Az élő test sejtjeinek vagy szöveteinek elhalása.

NEKROSE: Død av celler eller vev i en levende organisme.

NEKROZA/MARTWICA: Śmierć komórek lub tkanek wewnątrz żywego organizmu.

NEKROZİZ: Yaşayan organizmada doku ya da hücre ölümü.

Was this helpful?
Ανεξέλεγκτη αύξηση των κυττάρων, όγκος.


NEOPLASM: Uncontrolled cell growth; tumour.

NÉOPLASME: Croissance cellulaire incontrôlée; tumeur.

NEOPLASMA: Crecimiento celular no controlado; tumor.

NEOPLASMA: Crecemento celular non controlado; tumor.

NEOPLAZMA: Szabályozatlan sejtnövekedés; daganat.

NEOPLASMA: Ukontrollert cellevekst, svulst.

NOWOTWÓR: Niekontrolowany wzrost komórki; guz.

TÜMÖR: Hücrenin kontrolsüz büyümesi; tümör.

Was this helpful?
Εκκένωση του νερού από ένα δοχείο (δεξαμενή, διαδρομοδεξαμενή, υδατοσυλλογή) με αντικατάσταση, μερική ή ολική, του όγκου του με νέο νερό. Ο όρος "αλλαγή νερού" συγχέεται συχνά στις υδατοκαλλιέργειες με τον όρο "ρυθμός ροής νερού".


WATER DISPLACEMENT (WATER EXCHANGE): Discharge of water from a vessel (tank, raceway, pond) by partially or completely displacing its internal volume with another batch of water. The term "water exchange" is often confused in aquaculture with the term "water flow rate".

DEPLACEMENT DEAU (ECHANGE DEAU): Lévacuation décharge leau à partir dun récipient (aquarium, bac, bassin) et le remplacement partiel ou total de son volume interne par une autre masse deau. Le terme "échange deau" est souvent confondu en aquaculture avec le terme "débit découlement".

DESPLAZAMIENTO DEL AGUA (INTERCAMBIO DE AGUA): Descarga del agua de un recipiente (acuario, canal, estanque) y el cambio parcial o total de su volumen interno por otra masa de agua. El término “intercambio de agua” es a menudo confundido con término “flujo de agua”.

DESPRAZAMENTO DA AUGA (INTERCAMBIO DE AUGA): Descarga da auga dun recipiente (tanque, canle, estanque) mediante o cambio parcial ou total do seu volume interno por outra masa de auga. O termo "intercambio de auga" é a miúdo confundido co termo "caudal de auga".

VÍZCSERE: A víz kiáramlása valamilyen tárolóból (tartályból, árokból, medencéből), miközben a térfogat egy része vagy egésze egy másik víztérfogatra cserélődik. A "vízcsere" és a "vízátfolyás" fogalmakat gyakran összekeverik.

VANNUTVEKSLING: Delvis eller hel utveksling av vannvolumet i en beholder (kar, lengdestrømsrenne, dam) med en annen vannmengde. Forveksles ofte i akvakultur med ”vanngjennomstrømning”.

WYMIANA WODY: Usunięcie wody ze zbiornika (basenu, racewaysu, stawu) poprzez częściowe lub całkowite zastąpienie jej objętości świeżą wodą. Termin "wymiana wody” jest często mylony w akwakulturze z terminem "szybkość przepływu wody”.

Su değişimi: Bir üniteden ( tank, akar sistem, havuz) tamamen veya kısmen yeni bir miktar su ile değiştirilmesi, su boşaltımı. Bu terim su değişimi akuakürde su debisi ile karıştırılmaktadır.

Was this helpful?
(1) Κάθε ελάττωση της καταλληλότητας του νερού για οποιαδήποτε ωφέλιμη χρήση, πραγματική ή δυνητική, από οποιοδήποτε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, εξαιτίας προσθήκης οποιασδήποτε ξένης ύλης. (2) Η εντατική υδατοκαλλιέργεια είναι δυνατόν, αν δεν ελέγχεται κατάλληλα, να συμβάλει στη ρύπανση του νερού μέσω της υπερβολικής απελευθέρωσης θρεπτικών (έκκριση αμμωνίας από τα βράγχια. περιττώματα και αχρησιμοποίητη τροφή), οδηγώντας στην υπερλίπανση του υδάτινου αποδέκτη και/η τον εμπλουτι


WATER POLLUTION: (1) Any impairment of the suitability of water for any beneficial use, actual or potential, by any organism, including man, by any foreign matter added thereto. (2) Intensive aquaculture can, if not properly controlled, contribute to water pollution through excessive release of nutrients (ammonia excretion through gills, faeces and lost food), leading to hypernutrification of the receiving water and/or benthic sediment enrichment with organic solids (in the case of fish farming). In most countri

POLLUTION AQUATIQUE: (1) Toute détérioration de la qualité de leau pour une utilisation bénéfique, actuelle ou potentielle, provoquée par un organisme, y compris lhomme, ou par laddition de matières étrangères. (2) La mauvaise gestion de laquaculture intensive peut contribuer à la pollution de leau à travers la libération excessive de sels nutritifs (excrétion dammoniaque à travers les branchies, fécès et surplus daliments). Ceci mène à une hypernitrification des eaux ou lenrichissement des sédiments benthiques par

POLUCIÓN ACUÁTICA: (1) Todo deterioro de la calidad del agua para una utilización benéfica, actual o potencial, provocada por un organismo, incluido el hombre, o por la adición de materias extrañas. (2) La mala gestión de la acuicultura intensiva puede contribuir a la contaminación del agua a través de la liberación excesiva de sales nutritivas (excreción de amoniaco por las branquias, feces y exceso de alimentos). Eso lleva a una hipernitrificación de las aguas o el enriquecimiento de los sedimentos bentónicos po

CONTAMINACIÓN ACUÁTICA: (1) Toda deterioración da aptitude da auga para a súa utilización proveitosa, real ou potencial, provocado por un organismo, incluído o home, ou pola adición de materias estrañas a esta. (2) A mala xestión da acuicultura intensiva pode contribuír á contaminación da auga a través da liberación excesiva de nutrientes (excreción de amoníaco polas branquias, feces e exceso de alimentos). Iso leva a unha hipernitrificación das augas e/ou o enriquecemento dos sedimentos bentónicos por sólidos orgánico

VÍZSZENNYEZÉS: (1) A víz bármilyen előnyös célra való felhasználásának tényleges vagy lehetséges károsítása valamilyen idegen anyag hozzáadásával, bármilyen szervezet által, ideértve az embert is. (2) Nem megfelelő ellenőrzés mellett az intenzív akvakultúra is hozzájárulhat a vízszennyezéshez a tápanyagok túlzott mértékű kibocsátásával (ammónia kiválasztása a kopoltyúkon, az ürüléken és a tápmaradékokon keresztül), amely túlzott tápanyagfelhalmozódáshoz vezet a befogadó vízben és/vagy feldúsítja az iszapot szi

VANNFORURENSNING: (1) Enhver forringelse av vannkvaliteten gjennom tilførsel av fremmedstoffer. Gjør eller kan gjøre vannet mindre egnet for organismer, inkludert menneske. (2) Intensiv akvakultur kan, dersom ikke riktig kontrollert, bidra til vannforurensing gjennom utslipp av næringsstoffer (f.eks. ammoniakk fra ekskresjon, fekalier og spillfôr). Dette kan føre til hypereutrofiering av vannresipienten og/eller sedimentering av organiske partikler. I de fleste land blir forurensing forårsaket av akvakultur regul

ZANIECZYSZCZENIE WODY : (1) Każde pogorszenie właściwości wody dla aktualnego bądź potencjalnego jej pożytecznego wykorzystania przez któryś organizm, bądź człowieka, na skutek wprowadzenia do niej jakiegoś obcego materiału. (2) Intensywna akwakultura, o ile brak urządzeń regulacyjno-oczyszczających, przyczynia się do zanieczyszczenia wody przez nadmierne zrzucanie nutrientów (amoniaku wydalanego przez skrzela, odchody i reszki paszy), prowadzących do przeżyźnienia i/lub zwiększenia osadów dennych z organiczną suchą p

Su kirliliği: (1) Herhangibir kullanım için gerçek veya potansiyel, insan da dahil olmak üzere herhangi bir organizma tarafından, yabancı madde eklenmesiyle su uygunluğunun bozulması. (2) yoğun akuakültür yetiştiriciliği tamamen kontrol altına alınmazsa, besinlerin (solungaçlardan amonyak boşaltımı, dışkı ve yem kayıpları) aşırı artışı su kirliliğine katkıda bulunur, bentik sedimentin organik katı maddelerle zenginleşmesi ve/veya alıcı ortamın hipernutrifikasyonuna sebep olur. çoğu ülkelerde, akuakültürün ne

Was this helpful?
Σχετιζόμενος με το νευρικό σύστημα.


NEURAL: Relating to the nervous system.

NEURAL(E): Relatif au système nerveux.

NEURAL: Relativo al sistema nervioso.

NEURAL: Relativo ao sistema nervioso.

NEURÁLIS: Az idegrendszerrel kapcsolatos.

NEVRAL: Som gjelder nervene.

NERWOWY: Odnoszący się do układu nerwowego.

NÖRAL: Sinir sistemi ile ilişkili olan.

Was this helpful?
Εκφυλιστική ή φλεγμονική αλλοίωση των νεύρων.


NEURITIS: Degenerative or inflammatory nerve lesions.

NEURITE: Lésion des nerfs, du genre dégénératif ou inflammatoire.

NEURITÍS: Lesión de nervios, del tipo degenerativo o inflamatorio.

NEURITE: Lesión de nervios, do tipo dexenerativo ou inflamatorio.

NEURITIS: Degeneratív vagy gyulladásos idegsérülés.

NEURITT: (1) Utloper fra nervecelle. (2) Nervebetennelse.

ZAPALENIE NERWU: Degeneracyjne lub zapalne uszkodzenie nerwów.

NÖRITIS: Dejeneratif veya inflamatuar sinir lezyonla.r

Was this helpful?
Ασκοειδές αισθητήριο όργανο ευρισκόμενο ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα της πλευρικής γραμμής των ψαριών και αποτελούμενο από αισθητήρια κύτταρα και μία ζελατινώδη κάψα.


NEUROMAST: A bud-like sensory organ located just under the epidermis of the lateral line of fish and composed of sensory cells and a cupula.

NEUROMASTE: Ampoule sensorielle sous lépiderme de la ligne latérale des poissons, composée de cellules sensorielles et dune cupule.

NEUROMASTO: Órgano sensorial debajo de la epidermis de la línea lateral de peces, compuesta de células sensoriales y de una cúpula.

NEUROMASTO: Órgano sensorial con forma de xema situado xusto debaixo da epiderme da liña lateral de peixes, composta de células sensoriais e dunha cúpula.

NEUROMASZT: Bimbóhoz hasonló érzékszerv, amely a halak oldalvonalában, az epidermisz alatt helyezkedik el, és egy érzékelősejtből, valamint egy cupulából áll.

NEUROMAST: Sansecelle (hårcelletype) i sidelinjesystemet hos fisk, som består av en flagell og flere mikrovilli som stikker ut i en geleaktig masse (cupula).

CIAŁKO CZUCIOWE NARZĄDU LINII NABOCZNEJ: Kubkopodobny narząd usytuowany tuż pod naskórkiem linii nabocznej ryb. Składa się on z płytki podstawnej i osadzonego na niej nabłonka zmysłowego, przykrytego osklepkiem (kopułką). W płytce podstawowej rozgałęziają się nerwy czuciowe i naczynia krwionośne obsługujące komórki nabłonka.

NÖROMAST (DUYU ORGANELİ): Balıklarda line lateralede epidelmisin hemen altında yerleşmiş ve sinie hücreleri ile cupula oluşturan tomurcuk şekklinde duyu organelleri,

Was this helpful?
Μια μικρή ομάδα τριχοειδών στα νεφρά των θηλαστικών τα οποία φιλτράρουν το αίμα κατά το σχηματισμό της ουρίας, απορροφώντας χρήσιμα υλικά και απεκκρίνοντας άχρηστα από τη ροή του αίματος και τα απεκκριτικά όργανα.


GLOMMERULUS: A small intertwined group of capillaries in vertebrate kidneys which filter blood during urine formation, by reabsorbing useful materials and excreting waste materials from the bloodstream and excretory organs.

GLOMERULE: Chez les vertébrés, petit ensemble de capillaires rénaux entrelacés, qui filtrent le sang pendant la formation de lurine, en réabsorbant les substances utiles et en rejetant les déchets des vaisseaux sanguins et des organes excréteurs.

GLOMÉRULO: Pequeño grupo entrelazado de capilares en riñones de vertebrados, que filtran la sangre durante la formación de la orina, reabsorbiendo los materiales útiles y excretando los desechos del torrente sanguíneo y los órganos excretores.

GLOMÉRULO: Pequeno grupo entrelazado de capilares en riles de vertebrados, que filtran o sangue durante a formación dos ouriños, reabsorbendo os materiais útiles e excretando as escouras do torrente sanguíneo e os órganos excretores.

GLOMERULUS: Hajszálerek kis, összefonódó csoportja a gerincesek veséjében, amelyek a vizeletképződés során a vért szűrik, visszanyerve a hasznos anyagokat és kiválasztva a salakanyagokat a véráramból és kiválasztószervekből.

GLOMMERULUS: Liten, tvinnet gruppe kapillarer i vertebratnyrer som filtrerer blodet under urindannelse, ved å reabsorbere nyttige stoffer og utskille avfallsstoffer fra blodstrømmen og utsondringsorganer.

KŁĘBUSZEK NERKOWY: Mały kłębek splątanych kapilar w nerkach kręgowców, który podczas wytwarzania moczu filtruje krew przez absorbowanie substancji pożytecznych i usuwanie materiałów niepożądanych z krwiobiegu i narządów wydzielniczych.

GLOMERÜL: Omurgalı böbreklerinde idrar oluşumu esnasında kanı filtre eden, yararlı maddeleri emip atık maddeleri kan dolaşımı ve boşaltım organlarından atan küçük içiçe geçmiş kılcal damar grubu.

Was this helpful?
Σχετικός με το νεφρό. Νεφρικό σωμάτιο: ο θύσανος των σπειρόμορφων τριχοειδών και η κάψα που τα περιλαμβάνει.


RENAL: Pertaining to the kidney, nephric. Renal corpuscle: the tuft of glomerular capillaries and the capsula glomeruli that encloses it.

RENAL: Qui appartient au rein, néphrétique. Corpuscule rénal : ensemble de capillaires et la capsule globulaire qui les recouvre.

RENAL: Perteneciente al riñón… Nefrítico. Corpúsculo renal: penacho de tubos capilares glomerulares así como la cápsula que los incluye (cápsula de Bowman o cápsula glomerular).

RENAL: Pertencente ao ril... Nefrítico. Corpúsculo renal: penacho de tubos capilares glomerulares así como a cápsula que os inclúe (cápsula de Bowman ou cápsula glomerular).

VESE-: A veséhez tartozó. Vesetestecske: glomeruláris érgomolyag és az azt magába foglaló Bowman-tok.

RENAL, NYRE-: Vedrørende nyrene. Nyrelegemene: klyngen med glomerulare kapillarer og Bowmans kapsel som omgir den.

NERKOW/Y/A/E: Odnoszący się do nerki. Ciałko nerkowe: kłębuszek kapilar i otaczająca je torebka kłębuszka (nefronu).

RENAL: Böbreğe ilişkin, nefrik. Renal korpuskül: Renal corpuscle: glömerular kapillerin bir tutamı ve bunları kapsayan glomerul capsül.

Was this helpful?
Φλεγμονή των νεφρών.


NEPHRITIS: Inflammation of the kidneys.

NEPHRITE: Inflammation du rein.

NEFRITIS: Inflamación del riñón.

NEFRITE: Inflamación do ril.

NEPHRITIS: A vesék gyulladása.

NEFRITT : Nyrebetennelse.

ZAPALENIE NEREK: Zapalenie nerek.

NEFRIT: Böbrek iltihabı.

Was this helpful?
Οργανο έκκρισης και ρύθμισης του νερού στα σπονδυλόζωα, αποτελούμενο από πολυάριθμους νεφρώνες και το αγγειακό σύστημα.


KIDNEY, NEPHROS: Organ of excretion and water regulation in vertebrates, consisting of numerous nephrons and their blood supply.

REIN, NEPHROS: Organe des Vertébrés, siège de lexcrétion et de la régulation hydrominérale. Composé de nombreuses néphridies et de leur irrigation sanguine.

RIÑÓN, NEPHROS: Órgano de los vertebrados, en donde se da la excreción y regulación hidromineral. Compuesto de varios nefridios y de sus irrigaciones sanguíneas.

RIL, NEFROS: Órgano de excreción e regulación de auga nos vertebrados, consistente en numerosas nefronas e a súa subministración sanguínea.

VESE, NEPHROS: A kiválasztás és a vízháztartás szabályozásának szerve a gerincesekben. Nagy számú vesetestecskéből (nefronból) és a vérellátásukat biztosító erekből áll.

NYRE, NEPHROS: Organ for ekskresjon og vannregulering hos virveldyr (vertebrater). Består av en mengde nefroner og deres blodforsyninger.

NERKA: U kręgowców narząd wydalania i regulacji wody zawierający liczne nefrony i naczynia doprowadzające krew.

BÖBREK, NEFROZ: Çok sayıda nefrondan oluşan ve kan ihtiyacını bu nefronlardan sağlayan bu organ omurgalılarda boşaltım sistemini ve su düzenini ayarlar.

Was this helpful?
Τα στοιχειώδη μέρη από τα οποία αποτελείται ο νεφρός. Κάθε νεφρώνας αποτελείται από ένα νεφρικό σωμάτιο και ένα νεφρικό σωλινίσκο.


NEPHRON: The individual units, each consisting of a renal corpuscle and a kidney tubule, which make up a typical fish kidney.

NEPHRON: Unité sécrétrice élémentaire du rein (de poisson par exemple) composé des glomérules et du tubule rénal.

NEFRONA: Unidad de secreción elemental del riñón (de pez por ejemplo) compuesta de glomérulos y de túbulos renales.

NEFRONA: As unidades individuais,compostas cada unha dun glomérulo e un túbulo renal, que constitúen un típico ril de peixe.

NEFRON: A halak veséjének egységei, amelyek egy-egy vesetestecskéből, illetve egy-egy csövecskéből állnak.

NEFRON: Den funksjonelle enheten i den ekskretoriske delen av nyren. Består i prinsippet av glomerulus, proksimal tubulus og distal tubulus. Ligger spredt i nyren uten noe spesielt mønster.

NEFRON: Jednostka morfologiczno-czynnościowa nerki, zawierająca kłębek nerkowy z torebką i kanalik nerkowy, które składają się na typową nerkę u ryb.

NEFRON: böbrek kan hücreleri ve böbrek tüpünde tipik balık böbreği inceleyen bireysel konular

Was this helpful?
Οργανο (κύστη) η οποία περιέχει αέριο. Βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας των Οστεϊχθύων. Επιτρέπει στο ειδικό βάρος του ψαριού να ποικίλλει, ανάλογα με το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Πρβλ. Φυσόκλειστος, Φυσόστομος


SWIMBLADDER: Organ (bladder) containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.

VESSIE NATATOIRE: Organe qui contient des gaz localisés sur la plancher de la cavité abdominale chez les téléostéens. Cet organe permet la modification de la densité du poisson afin déquilibrer celle-ci avec la densité de leau à la profondeur à laquelle il évolue.

VEJIGA NATATORIA: Órgano (vejiga) que contiene aire, localizada en el techo de la cavidad abdominal de los teleósteos. Este órgano permite la modificación de la densidad del pez con el fin de equilibrar esta última con la densidad del agua a la profundidad en la cual se encuentra el pez; cf. fisoclistos y fisóstomos.

VEXIGA NATATORIA: Órgano (vexiga) que contén gas, localizado no teito da cavidade abdominal dos teleósteos. Este órgano permite a modificación da gravidade específica do peixe co fin de variar durante o desprazamento a profundidade á cal o peixe nada ou repousa.

ÚSZÓHÓLYAG: Gázt tartalmazó szerv (hólyag), amely a csontos halak hasüregének felső részén helyezkedik el. Lehetővé teszi a hal fajsúlyának szabályozását, és ezáltal annak a mélységnek a kiválasztását, amelyen a hal úszik vagy pihen.

SVØMMEBLÆRE: Organ som inneholder gass, ligger i taket i kroppshulen hos beinfisk. Sikrer oppdrift hos fisk. To hovedtyper av svommebl?rer: Fysostom og fysoclist.

PĘCHERZ PŁAWNY: Narząd (pęcherz) u ryb kostnoszkieletowych zawierający gaz, występujący w górnej części jamy brzusznej. Pozwala on różnicować ciężar właściwy ryb tak, by dopasować go do głębokości, na której ryba pływa lub odpoczywa.

HAVA KESESİ: Kemikli balıklarda karın boşluğunun üst kısmında bulunan içinde hava bulunan organ. Hava kesesi balıklarda çeşitli derinliklerde yüzme veya dinlenmesinde belirli yerçekimi farklılaşması sağlar.

Was this helpful?
Ασκαρίδες, οι οποίες ζουν ελεύθερα ή παρασιτούν σε ζώα και φυτά. Απαντούν σε πολλά είδη υδρόβιων ζώων.


NEMATODES: Roundworms that are both free-living and parasitic in plants and animals, occurring in many species of aquatic animals.

NEMATODES: Vers ronds, vivant librement ou parasites; beaucoup despèces se retrouvent chez les animaux aquatiques.

NEMATODOS: Gusanos de sección redonda, que viven libremente o en forma de parásitos; muchas especies parásitas se encuentran en el interior de los animales acuáticos.

NEMATODOS: Vermes de sección redonda, que viven libremente ou en forma de parasitos de plantas e animais, presentándose en moitas especies de animais acuáticos.

NEMATODA: Szabadon élő vagy állati- és növényparazita hengeresférgek, amelyek sok vízi állatfajban előfordulnak.

NEMATODER: Rundmarker som både er frittlevende og parasittiske på planter og dyr. Finnes i mange akvatiske dyr. F.eks. kveis.

NICIENIE (Nematoda): Glisty, są formami zarówno swobodnie żyjącymi, jak i pasożytującymi u roślin i zwierząt; występują u wielu gatunków zwierząt wodnych, w tym i u ryb.

NEMATODLAR (İPLİKSİ KURTLAR): Hem serbest yaşayan hemde bitki ve hayvanlar üzerinde parazit yaşayan yuvarlak kurtlardır. Akuatik hayvanların birçok türünde meydana gelirler.

Was this helpful?
Κοινό όνομα των μελών του Φύλου Nematoda, που ζούν παρασιτικά ή ελευθέρως.


ROUND WORM: Common name for members of the Phylum Nematoda, free-living and parasitic.

VERS RONDS: Nom dusage courant décrivant les membres de lembranchement des Nematodes, dont un certain nombre sont parasites.

GUSANO REDONDO: Nombre de utilización común que describe el filum de los Nematodos, en los cuales unos cuantos son parásitos.

VERME REDONDO: Nome común para membros do filo Nematodos, de vida libre e parasitos.

HENGERESFÉRGEK: A Nematoda törzs fajainak köznyelvi elnevezése.

RUNDMARK: Vanlig navn for medlemmer av rekke Nematoda, frittlevende og parasittiske.

ROBAKI OBŁE (obleńce): Powszechna nazwa przedstawicieli typu Nematoda, tak wolno żyjących, jak i pasożytniczych.

Halkalı kurt: Parazit ve bağımsız yaşayan Nematot üyelerinin yaygın isimi.

Was this helpful?
Χημική ουσία που χρησιμοποιείται γιά να την εξολόθρευση νηματωδών σκωλήκων.


NEMATICIDE: A chemical used to kill nematode worms.

NEMATICIDE: Substance chimique utilisée pour tuer les nématodes.

NEMATICIDA: Sustancia química utilizada para matar los nematodos.

NEMATICIDA: Substancia química utilizada para matar os nematodos.

NEMATICID: Fonálférgek írtására használt vegyszer.

ANTHELMINTIKUM.: Kjemikalie brukt for a drepe rundmarker (nematoder).

NEMATOCYD: Chemiczny środek nicieniobójczy używany do zabijania nicieni.

NEMATISID: Nematod kurtçukların öldürülmesinde kullanılan kimyasal.

Was this helpful?
Ενωση περιέχουσα άζωτο ενωμένο με τρία άτομα οξυγόνου. Το τελικό προϊόν της αερόβιας σταθεροποίησης του οργανικού αζώτου. Η παρουσία του στο νερό είναι ένδειξη οργανικού εμπλουτισμού ή αγροτικής ή βιομηχανικής ρύπανσης. Σε αντίθεση με τα νιτρώδη, τα νιτρικά είναι γενικά χαμηλής τοξικότητας για τα ψάρια. Επομένως το νερό στις μονάδες εκτροφής μπορεί να αποτοξικοποιείται με οξείδωση των νιτρωδών προς νιτρικά. Συχνά χρησιμοποιείται ως λίπασμα σε δεξαμενές καλλιέργειας.


NITRATE: A compound which contains nitrogen bound to three oxygen atoms. The end product of the aerobic stabilization of organic nitrogen; presence in water indicates organic enrichment or agricultural or industrial contamination. In contrast to nitrites, nitrates are generally of low toxicity to fish. Water in rearing units can, therefore be detoxified by oxidizing nitrites to nitrates. Often used as fertilizer in pond culture.

NITRATE: Substance composée dun atome dazote lié à trois atomes doxygène. Produit terminal de la stabilisation de lazote organique; sa présence dans leau est indicative dun enrichissement organique dorigine agricole ou industrielle. Contrairement aux nitrites, les nitrates sont généralement peu toxiques pour les poissons. Leau des systèmes aquacoles peut donc être détoxifiée en transformant les nitrites en nitrates par oxydation. Souvent utilisé comme fertilisant en culture en étang.

NITRATO: Sustancia compuesta de un átomo de nitrógeno unido a tres átomos de oxígeno. Producto final de la estabilización del nitrógeno orgánico; su presencia en el agua es indicativo de un enriquecimiento orgánico de origen agrícola o industrial. Contrariamente a los nitritos, los nitratos son generalmente poco tóxicos para los peces. El agua de los sistemas de acuicultura puede ser detoxificada transformando los nitritos en nitratos por oxidación. Usado a menudo como fertilizante en cultivo en estanque

NITRATO: Substancia que contén un átomo de nitróxeno unido a tres átomos de osíxeno. Produto final da estabilización aeróbica do nitróxeno orgánico; a súa presenza na auga é indicativo dun enriquecemento orgánico ou de contaminación de orixe agrícola ou industrial. Contrariamente aos nitritos, os nitratos son xeralmente pouco tóxicos para os peixes. A auga dos sistemas de acuicultura pode ser detoxificada transformando os nitritos en nitratos por oxidación. Usado a miúdo como fertilizante en cultivo en e

NITRÁT: Három oxigénatomhoz kötött nitrogénatomot tartalmazó molekulákból álló vegyület. A szerves nitrogén aerob stabilizációjának végterméke; jelenléte a vízben a szerves anyagok gyarapodását vagy mezőgazdasági, esetleg ipari eredetű szennyezést jelez. A nitritekhez viszonyítva a nitrátok a halak számára kevéssé mérgezőek. A termelőegységek vizét emiatt a nitritek nitrátokká oxidálásával méregteleníteni lehet. Tavi kultúrákban műtrágyaként is használják.

NITRAT: Sammensetning som inneholder ett nitrogenatom (N) bundet til tre oksygenatomer (O). Sluttproduktet ved aerob stabilisering av organisk N. Tilstedeværelse i vann tyder på tilførsel av organiske stoffer eller utslipp fra landbruk/industri. I motsetning til nitritt er nitrat lite giftig for fisk. Vann i oppdrettsanlegg kan derfor gjøres mindre giftig ved oksidering av nitritt til nitrat. Ofte bruk som gjodsel i damoppdrett for å øke primærproduksjonen.

AZOTAN: Związek zawierający azot związany z trzema atomami tlenu. Końcowy produkt stabilizacji tlenowej azotu organicznego; obecność w wodzie wskazuje użyźnienie materią organiczną, względnie zanieczyszczenie rolnicze lub przemysłowe. W przeciwieństwie do azotynów, azotany są na ogół mało toksyczne dla ryb. Dlatego woda w urządzeniach hodowlanych może być poddana detoksykacji przez utlenianie azotynów do azotanów. Często stosowany jest do nawożenia stawów hodowlanych.

NITRAT: Nitrojen bağı ile Üç oksijen atomu içeren bir bileşik. Organik nitrojenin ayrobik ortamda son ürünü, organik zenginlik, yetiştiricilik ya da endüstriyel bulaşmada sularda var olur. Nitirtin aksine balıklar için nitrat daha az zehirlidir. Su kültürlerinde kullanılabilir, üstelik nitrittan nitrat oluşturarak zehirin etkisini yok eder. Havuz kültürlerinde dezenfektan olarak kullanılır.

Was this helpful?
Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.


NITRIFICATION: The aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates): commonly by Nitrosomonas and Nitrobacter sp. bacteria. Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

NITRIFICATION: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITRIFICACIÓN: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp. El amoníaco se oxida y se transforma en nitrato en dos fases: primero se transforma en nitrito por Nitrosomonas y después se transforma en nitrato por Nitrobacter. Esta segunda fase se llama nitración.

NITRIFICACIÓN: A conversión aeróbica (oxidación) do amoníaco, e do nitróxeno orgánico, en sales de nitróxeno estables (nitratos) pola acción de bacterias, a miúdo Nitrosomonas e < i>Nitrobacter sp. O amoníaco oxídase e transfórmase en nitrato en dúas fases: primeiro transfórmase en nitrito por Nitrosomonas e despois transfórmase en nitrato por Nitrobacter. Esta segunda fase chámase nitración.

NITRIFIKÁCIÓ: Az ammónia és a szerves nitrogén aerob, bakteriális átalakítása (oxidációja) stabil sókká (nitrátokká). Általában Nitrosomonas és Nitrobacter fajok végzik. Az ammónia két lépésben oxidálódik nitráttá: először a Nitrosomonas fajok nitritté alakítják, majd a Nitrobacter fajok tovább oxidálják nitráttá. A második lépést nitrációnak is nevezik.

NITRIFIKASJON: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt av Nitrosomonas, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITRYFIKACJA: Bakteryjne utlenianie amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotany), zwykle przez bakterie Nitrosomonas i Nitrobacter sp. Amoniak jest utleniany w dwuetapowym procesie do azotanu: najpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas w azotyn, następnie azotyn przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

NITRIFIKASYON: Amonyak ve organik nitrojenin ayrobik bakteri dönüşümüyle sabit tuzlara (nitratlar) çevrilmesi: çoğunlukla Nitrosomonas ve Nitrobacter bakteri türleriyle çevrim olur. Amonyak iki aşamada nitrojene dönüşür, önce amonyak Nitrosomonas tarafından nitrite dönüştürülür, sonra nitrit Nitrobacter tarafından nitrata indirgenir. Bu iki adım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
Αντιμικροβιακοί παράγοντες προερχόμενοι από φουρφουρόλη με μία νιτροομάδα στην 5 θέση και διάφορες ρίζες υποκατάστασης στην 2 θέση. Επιδρούν κυρίως στα κατά Gram αρνητικά βακτήρια, π.χ. Νιφουρπραζίνη (βλ.λ)


NITROFURANS: Antimicrobial agents derived from furfural with a nitro group in the 5 position and various radicals substituted in the 2 position. They are active primarily against Gram negative bacteria, e.g. Nifurprazine.

NITROFURANES: Agents antimicrobiens dérivés du furfural avec un groupement nitro- en position 5 et divers radicaux substitués en position 2. Efficace surtout contre les bactéries Gram-négatives (par exemple Nifurprazine).

NITROFURANOS: Agentes antimicrobianos derivados del furfuralo con agrupación nitro en posición 5 y varios radicales sustituidos en posición 2. Eficaz sobre todo contra las bacterias Gram-negativas (por ejemplo Nifurprazina).

NITROFURANOS: Axentes antimicrobianos derivados do furfuralo con grupo nitro en posición 5 e varios radicais substituídos na posición 2. Eficaz sobre todo contra as bacterias Gram-negativas (por exemplo Nifurprazina).

NITROFURÁNOK: Antimikrobiális szerek, amelyeket furfurálból állítanak elő egy nitrocsoport rögzítésével az 5. pozícióhoz, különböző csoportokéval pedig a 2. pozícióhoz. Elsősorban Gram-negatív baktériumok ellen hatékony, pl. a Nifurprazin.

NITROFURANER: Antibakerieller avledet fra furfural med en nitro-gruppe i 5. posisjon og ulike radikaler satt inn i 2. posisjon. Hovedsakelig aktive mot gramnegative bakterier, f.eks. Nifurprazin.

NITROFURANY: Środki przeciwbakteryjne pochodne furfuralu z grupą nitro w położeniu 5 i różnymi rodnikami podstawionymi w położeniu 2. Są one aktywne głównie przeciw bakteriom Gram-ujemnym, np. nifurprazyna.

NITROFURANLAR: 5 durumlu bir nitro grubu ve 2 durum yerine kullanılan çeşitli radikaller ile furfuraldan çıkarılan antimikrobiyal maddeler. Onlar gram negatif bakterilerde aktif olabilirler.

Was this helpful?
Ενωση περιέχουσα άζωτο συνδεδεμένο με δύο άτομα οξυγόνου. Είναι το πρώτο βήμα στην οξείδωση της αμμωνίας που εκκρίνεται από υδρόβιους οργανισμούς ως τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πρωτεϊνών. Τα νιτρώδη παρεμποδίζουν την πρόσληψη οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη και για τον λόγο αυτό είναι τοξικά για τα ψάρια. Τα καρκινοειδή επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό καθώς η αιμοκυανίνη παρεμποδίζεται μόνο εν μέρει. Το pΗ επηρεάζει την τοξικότητα των νιτρωδών και η παρουσία μονοσθενών ιόντων (χλωριούχων


NITRITE: A compound which contains nitrogen bound to two oxygen atoms. It is the first step in the oxidation of the ammonia excreted by aquatic organisms as the endproduct of the protein metabolism. Nitrite inhibits the uptake of oxygen by haemoglobin and is thus toxic to fish. Crustaceans are affected to a lesser extent as haemocyanin is only partially inhibited. pH modulates nitrite toxicity, and the presence of monovalent ions (chlorides or bicarbonates) strongly reduces nitrite toxicity. For a given

NITRITE: Composé contenant de lazote lié à deux atomes doxygène. Il constitue la première étape dans loxydation de lammonium excrété par les organismes aquatiques comme produit final de la dégradation métabolique. Le nitrite inhibe la fixation de loxygène par lhémoglobine et devient ainsi toxique pour les poissons. Les crustacés sont moins affectés parce que lhémocyanine nest que partiellement inhibée. Le pH module la toxicité des nitrites et la présence dions monovalents (chlorures ou bicarbonates) la r

NITRITO: Compuesto que contiene nitrógeno unido a dos átomos de oxígeno. Constituye la primera fase de la oxidación del amonio excretado por los organismos acuáticos como producto final de la degradación metabólica. El nitrito inhibe la fijación del oxígeno por la hemoglobina resultando así tóxico para los peces. Los crustáceos son menos afectados porque la hemocianina esta parcialmente inhibida. El pH modula la toxicidad de los nitritos y la presencia de los iones monovalentes (cloruros o bicarbonatos)

NITRITO: Composto que contén nitróxeno unido a dous átomos de osíxeno. Constitúe a primeira fase da oxidación do amonio excretado polos organismos acuáticos como produto final do metabolismo das proteínas. O nitrito inhibe a fixación do osíxeno pola hemoglobina resultando así tóxico para os peixes. Os crustáceos son menos afectados porque a hemocianina é só parcialmente inhibida. O pH modula a toxicidade dos nitritos e a presenza dos ións monovalentes (cloruros ou bicarbonatos) redúcea fortemente. Polo t

NITRIT: Két oxigénatomhoz kötött nitrogénatomot tartalmazó molekulákból álló vegyület. A fehérjék lebontásának végtermékeként a vízi szervezetek által a környezetbe kibocsátott ammónia oxidációjának első lépésében keletkezik. A nitrit gátolja a hemoglobin oxigénfelvételét, emiatt a halak számára mérgező. A rákokra kevésbé veszélyes, mivel a hemocianint csak részben gátolja. A nitrit toxicitása a pH-értéktől függ, monovalens ionok (kloridok vagy bikarbonátok) jelenléte pedig csökkenti a toxicitást. Emiat

NITRITT: Forbindelse som inneholder ett nirogenatom (N) bundet til to oksygenatomer (O). Dannes i det første steget av oksideringen av ammoniakk som skilles ut av akvatiske organismer (sluttprodukt fra proteinmetabolismen). Nitritt hemmer opptak av oksygen i hemoglobin og er derfor giftig for fisk. Er ikke så giftig for krepsdyr siden nitritt bare delvis hemmer opptak av oksygen i hemocyanin. Giftigheten er avhengig av pH, og tilstedev?relse av monovalente ioner (klorider og bikarbonater) reduserer gifti

AZOTYN: Związek zawierający azot połączony z dwoma atomami tlenu. Jest on pierwszym etapem utleniania amoniaku wydalanego przez organizmy wodne jako końcowy produkt przemiany białka. Azotyn hamuje przyswajanie tlenu przez hemoglobinę i dlatego jest toksyczny dla ryb. Skorupiaki są w mniejszym stopniu tym dotknięte, ponieważ aktywność hemocyjaniny ulega tylko częściowo zahamowaniu. Toksyczność azotynu modulowana jest przez pH, a obecność jednowartościowych jonów (chlorki lub wodorowęglany) silnie obniża

NITRIT: Nitrojen bağı ile iki oksijen atomu içeren bir bileşik. İlk adımda Protein metabolizmasının son ürünü olan su canlıları tarafından amonyağın ayrışması sonucu oluşur. Nitrit homoglobin tarafından oksijenden tutulur ve balıklar için zehirlidir. Kabuklular daha az etkilenirler, sadece belli bölümleri. Nitrat zehirlenmesinde pH molekülleri, klorit ve bikarbonat gibi monovalent iyonları, nitrat zehirlenmesinin etkisini önemli ölçüde azaltır.Nitrat tatlı sularda, denizlerde ve acı sulara göre daha faz

Was this helpful?
Η οξείδωση των νιτρωδών σε νιτρικά (δεύτερο στάδιο της νιτροποίησης), μέσω αερόβιων μικροοργανισμών του γένους Nitrobacter.


NITRATION: The oxidation of nitrite to nitrate (second step of nitrification), especially via aerobic micro-organisms of the genus Nitrobacter.

NITRATION: Oxydation des nitrites en nitrates, surtout par des micro-organismes aérobies du genreNitrobacter.

NITRACIÓN: Oxidación de los nitritos en nitratos, sobre todo por microorganismos aeróbicos del genero Nitrobacter.

NITRACIÓN: Oxidación dos nitritos en nitratos (segundo paso da nitrificación), sobre todo por microorganismos aeróbicos do xénero Nitrobacter.

NITRÁCIÓ: A nitrit oxidációja nitráttá (a nitrifikáció második lépése), elsősorban a Nitrobacter nemzetségbe tartozó aerob baktériumok által.

NITRERING: Oksidasjon av nitritt til nitrat (andre steg i nitrifikasjon), spesielt ved hjelp av aerobe mikroorganismer fra slekten Nitrobacter.

NITROWANIE: Utlenianie azotynu do azotanu (drugi etap nitryfikacji), w szczególności poprzez mikroorganizmy tlenowe rodzaju Nitrobacter.

NİTRASYON: Özellikle Nitrobacter genusundaki aerobik mikroorganizmalar yoluyla nitritin nitrata yükseltgenmesidir ( nitrifikasyonun ikinci basamağı).

Was this helpful?
1-(5-Νιτρο-2-Φουρυλ)-2-(6-Αμινο-3-πυριδαζολ) αιθυλενο υδροχλωρίδιο. Αποτελεσματική γιά την καταπολέμηση βακτηρίων όπως το A. salmonicida.


NIFURPRAZINE: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) ethylene hydro-chloride. A nitrofuran effective against bacteria such as A. salmonicida.

NIFURPRAZINE: (Carofure) 1-(5-nitro-2furyl)-2-(6-amino-3-pyridazyle)ethylene hydrochlorure. Une nitrofuranne efficace contre A. salmonicida et dautres bactéries.

NIFURPRAZINA: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra la A. salmonicida y otras bacterias.

NIFURPRAZINA: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra a A. salmonicida e outras bacterias.

NIFURPRAZIN: (Karofur) 1-(5-nitro-2-furil)-2-(6-amino-3-piridazol)-etilén-hidroklorid. Pl. A. salmonicida. ellen hatásos nitrofurán-vegyület.

NIFURPRAZIN: (Carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) etylen hydroklorid. Et nitrofuran som er effektivt mot bakterier som A. salmonicida.

NIFURPRAZYNA: (carofur) 1-(5-nitro-2-furyl)-2-(6-amino-3-pirydazol) chlorowodorek etylenowy. Nitrofuran jest skuteczny przeciw bakteriom, jak np. A. salmonicida.

NIFURPRAZIN: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) .Etilen hidro klorit.A Salmonicida gibi tekrar etkin hale gelen nitrofuran.

Was this helpful?
Χρόνια συστηματική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από την Νocardia asteroides. Συμβαίνει σπάνια και δεν είναι γνωστή καμμία αποτελεσματική θεραπεία.


NOCARDIOSIS: A chronic systematic bacterial disease of all fish caused by Nocardia asteroides. It occurs very rarely and there is no known effective treatment.

NOCARDIOSE: Maladie systémique chronique bactérienne provoquée par Nocardia asteroides; maladie très rare dont aucun traitement efficace nest connu.

NOCARDIOSIS: Enfermedad crónica bacteriana sistémica provocada por Nocardia asteroides; enfermedad muy rara sin ningún tratamiento eficaz conocido.

NOCARDIOSE: Enfermidade crónica bacteriana sistémica de todos os peixes provocada por Nocardia asteroides; enfermidade moi rara sen ningún tratamento eficaz coñecido.

NOCARDIOSIS: Valamennyi halfajt érintő, idült, szisztémás betegség, amelyet a Nocardia asteroides baktérium okoz. Nagyon ritkán fordul elő, és nincs ismert kezelési módja.

NOCARDIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk, grunnet infeksjon avNocardia asteroides. Forekommer svært sjelden, finnes ingen effektive behandlinger.

NOKARDIOZA: Chroniczna systemiczna choroba bakteryjna wszystkich ryb, powodowana przez Nocardia asteroides. Występuje bardzo rzadko, ale dotychczas nie są znane skuteczne metody jej leczenia.

NOKARDIOZIZ: Nocardia asteroidesin sebep olduğu ve tüm balıkları etkileyen kronik bir bakteriyel hastalık. Çok nadir olarak görülür ve tedavisi henüz bilinmiyor.

Was this helpful?
Ονομασία που έχει δοθεί στη θεωρία που περιγράφει την εξελικτική επιλογή των στρατηγικών νομής, οι οποίες αριστοποιούν το καθαρό ενεργειακό κέρδος ανά μονάδα χρόνου διατροφής.


OPTIMAL FORAGING: Name given to a theory which describes the evolutionary selection of foraging strategies optimizing net energy gain per unit feeding time.

PREDATION OPTIMALE: Nom donné à une théorie décrivant la sélection évolutive de stratégies de prédation qui optimise le gain net dénergie par unité de temps dalimentation.

PREDACIÓN ÓPTIMA: Nombre dado a una teoría que describe la selección evolutiva de estrategias de predación que optimiza el provecho neto de energía por unidad de tiempo de alimentación.

BUSCA ÓPTIMA DO ALIMENTO: Nome dado a unha teoría que describe a selección evolutiva de estratexias de busca do alimento que optimiza a ganancia neta de enerxía por unidade de tempo de alimentación.

OPTIMÁLIS TÁPLÁLKOZÁS: Az az elmélet, amely szerint a táplálkozási stratégiák evolúciós kiválasztódásának alapja az egységnyi táplálkozási idő alatt megszerzett energianyaereség optimalizálása.

OPTIMALT NÆRINGSSOK: Navn gitt til en teori som beskriver den evolusjonære seleksjonen av næringssok som optimaliserer oppnadd netto energi per tidsenhet beiting.

OPTYMALNE ODŻYWIANIE SIĘ: Nazwa pochodzi z teorii, która przedstawia dobór ewolucyjny pod względem strategii odżywiania się, optymalizując przyrost energii netto na jednostkę czasu żerowania.

Optimum beslenme: belli bir beslenme zamanına karşılık gelen net enerji kazanımının optimize edilmesinden kaynaklanan beslenme stratejisinin evrimsel seleksiyonla açıklanmasında kullanılan teorinin adı.

Was this helpful?
Το επίπεδο της ασθένειας σε έναν πληθυσμό συχνά οριζόμενο με βάση την ένταση, την διάδοση ή το αριθμό των νοσούντων επί του συνόλου ενός πληθυσμού ψαριών .


MORBIDITY: The level of disease in a population commonly defined in terms of incidence, or prevalence, or the number of diseased fish in a population.

MORBIDITE: Le taux de maladie dans une population, habituellement défini en termes de prévalence ou dincidence ou du nombre de poissons malades dans une population.

MORBOSIDAD: Tasa de enfermedad en una población, normalmente definida en términos de prevalencia o de incidencia o del número de peces enfermos en una población.

MORBILIDADE: Nivel de enfermidade nunha poboación, normalmente definida en termos de prevalencia ou de incidencia ou do número de peixes enfermos nunha poboación.

MORBIDITÁS: A betegség előfordulásának mértéke egy populációban. A megbetegedési vagy elterjedtségi aránnyal, illetve a beteg halak számával fejezik ki.

MORBIDITET: Graden av en sykdom i en populasjon, ofte uttrykt som hyppighet, forekomst eller antall syke fisk i en populasjon.

CHOROBOWOŚĆ: Poziom choroby w populacji zwykle definiowany w kategorii częstości jej występowania lub rozpowszechnienia, bądź liczby chorych ryb w populacji.

MORBİDİTE: Bir populasyonda yaygın olarak ortaya çıkan hastalık seviyesi, ya da bir balık popülasyonunda hastalık sayısı

Was this helpful?
Επιστημονική κατάταξη των ασθενειών.


NOSOLOGY: A scientific classification of diseases.

NOSOLOGIE: La classification scientifique des maladies.

NOSOLOGÍA: Clasificación científica de las enfermedades.

NOSOLOXÍA: Clasificación científica das enfermidades.

NOSOLÓGIA: A betegségek tudományos osztályozása.

NOSOLOGI (SYKDOMSL?RE): Vitenskapelig klassifikasjon av sykdommer.

NOZOLOGIA: Naukowa klasyfikacja chorób.

NOZOLOJİ (HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI): Hastalıkların bilimsel olarak sınıflandırılması

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES