AMC LIMITED

Μ

Βασικό μικροθρεπτικό στοιχείο για τα φυτά/ ερυθρίζον με λευκή λάμψη, μεταλλικό στοιχείο.


MANGANESE (Mn): An essential micro-nutrient for plants/ a reddish-white hard brittle metallic element.

MANGANESE (Mn): Micro-nutriment essentiel aux plantes. Elément métallique dur et cassant dun blanc rougeâtre.

MANGANESO (Mn): Un micronutriente esencial para plantas / elemento metálico quebradizo duro y blanco rojizo.

MANGANESO (Mn): Un micronutriente esencial para plantas / elemento metálico crebadizo duro e branco avermellado.

MANGÁN (Mn): A növények számára esszenciális mikrotápanyag/ vörösesfehér, kemény, törékeny fémes elem.

MANGAN: Et essensielt mikronæringsstoff for planter; rødhvitt, hardt, sprøtt, metallisk grunnstoff.

MANGAN (Mn): Mikroelement, niezbędny roślinom; czerwonawo-biały, twardy, kruchy pierwiastek metaliczny.

MANGAN (Mn): Bitkiler için temel mikro-nütrient/ kırmızımsı beyaz sert kırılgan metalik element.

Was this helpful?
Κοινός όρος της καθομιλουμένης γιά είδη ζύμης.


MOULD: Common colloquial name for yeasts.

MOISISSURE: Nom commun utilisé pour les levures.

HUMUS: Nombre común utilizado para las levaduras.

MOFO: Nome común utilizado para os lévedos.

PENÉSZGOMBÁK: Az élesztőgombák köznyelvi elnevezése.

MOULD: På engelsk, et dagligdags ord for gjær.

PLEŚŃ: Powszechna potoczna nazwa drożdży.

Maya: Mayalar için kullanılan genel ad.

Was this helpful?
Συλλογικός όρος για ευρέως διαδεδομένη ομάδα μυκήτων που διαθέτουν, υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, βλαστητικό σώμα που περιλαμβάνει έναν αριθμό μεμονωμένων κυττάρων. Ορισμένα στελέχη χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων.


YEAST: A broad collective name for a ubiquitous group of Fungi that possess, under normal conditions of growth, a vegetative body which includes some individual cells: selected strains are widely used in the food industry.

LEVURE: Terme général décrivant un groupe de champignons ubiquitaires possédant, dans des conditions de croissance normale, un corps végétatif et dont certaines cellules sont unicellulaires: certaines souches sélectionnées sont couramment employées dans lindustrie alimentaire.

LEVADURA: Término general que describe un grupo de hongos ubicuitarios que possen , en condiciones de crecimiento normal, un cuerpo vegetativo y de que algunas células son unicellulares: algunas cepas seleccionadas se usan corrientemente en la industria alimentaria.

LÉVEDO: Termo xeral amplo que describe un grupo de fungos ubicuos que posúen, en condicións normais de crecemento, un corpo vexetativo que inclúe algunhas células individuais. Algunhas cepas seleccionadas úsanse extensamente na industria alimentaria.

ÉLESZTŐ: Olyan gombafajokra használt gyűjtőfogalom, amelyek tremőteste normális növekedési körülmények között elkülönült sejtekből áll. Bizonyos törzseiket elterjedten használják az élelmiszeriparban.

GJÆR: Bred samlebetegnelse på en gruppe sopp som forekommer alle steder. Består under normale vekstbetingelser av et vegetativt legeme som inkluderer noen individuelle celler. Selekterte stammer brukes i stort omfang i matvareindustrien.

DROŻDŻE: Ogólna zbiorowa nazwa wszechobecnej grupy grzybów, które w normalnych warunkach wzrostu wytwarzają masę wegetatywną, zawierającą owalne lub cylindryczne komórki; rozmnażają się głównie wegetatywnie przez pączkowanie; wyselekcjonowane szczepy są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym.

MAYA: Normal büyüme koşulları altında her yerde bulunan bir grup mantar için toplu isim, bazı bireysel hücreler içeren bitkisel bir yapı, seçilen soylar yaygın olarak gıda sektöründe kullanılır.

Was this helpful?
Πρόγραμμα αναπαραγωγής όπου τα άτομα με τη μέγιστη έκφραση ενός συγκεκριμένου επιθυμητού χαρακτηριστικού επιλέγονται ως γεννήτορες για την επόμενη γενιά.


MASS SELECTION: A breeding programme where the individuals with the maximum expression of a given trait are selected as the broodstock for the next generation.

SELECTION EN MASSE : Programme de reproduction dans lequel les individus avec une expression maximale d’un trait donné sont sélectionnés comme géniteurs de la génération suivante.

SELECCION MASIVA: Programa de selección en el que los individuos que expresan de forma máxima un rasgo, son seleccionados como reproductores de la siguiente generación.

SELECCION MASIVA: Programa de selección no que os individuos que expresan de forma máxima un trazo, son seleccionados como reprodutores da seguinte xeración.

TÖMEGSZELEKCIÓ: Olyan tenyésztési program, amelyben egy adott tulajdonságot a legnagyobb mértékben kifejező egyedeket választanak ki a következő generáció tenyészállományának.

MASSESELEKSJON: Avlsprogram hvor individene med maksimal uttrykkelse av en gitt egenskap blir valgt som foreldre for neste generasjon.

SELEKCJA MASOWA: Program hodowlany, w którym osobniki o najbardziej wyrazistych cechach użytkowych są poddawane selekcji jako stado macierzyste, w celu uzyskania bardziej wartościowych następnych pokoleń.

KÜTLE SELEKSİYONU: Üretme programları burada bireylerin belli bir özelliğini maksimum ifade eden balıkları seçmek ,gelecek jenerasyonlar için anaç seçimi gibi.

Was this helpful?
Παραγωγή ενός είδους σε μεγάλη κλίμακα, συνήθως χρησιμοποιώντας καλλιέργειες τροχοζώων και Αrtemia, τα οποία παράγονται σε συνεχή βάση και σε μεγάλες ποσότητες γιά την διατροφή των προνυμφών των ψαριών.


MASS CULTURE: Production of a species on a large scale; often used with reference to rotifer and Artemia production, which are cultured on a continuous basis in large amounts for fish larvae rearing.

PRODUCTION DE MASSE: Production dune espèce donnée à grande échelle. Terme décrivant, par exemple, la production de rotifères ou dartémies en continu, et en grandes quantités, pour les besoins de lélevage des larves de poisson.

PRODUCCIÓN EN MASA: Producción de una especie a gran escala. Término que describe, por ejemplo, la producción de rotíferos o de artemias continuamente, y en grandes cantidades, para las necesidades de cultivo de larvas de peces.

CULTIVO A ALTAS DENSIDADES: Produción de especies a grande escala, a miúdo usado en referencia á produción de rotifero e artemia, que son cultivados en continuo en grandes cantidades para a cría larvaria de peixes.

TÖMEGES TERMELÉS: Egy faj egyedeinek előállítása nagy tömegekben; gyakran a kerekesférgek és az Artemia termelésével összefüggésben használják, amely fajokból folyamatosan nagy mennyiséget kell biztosítani a halivadékok táplálásához.

MASSEKULTUR: Produksjon av arter i stor skala. Ofte brukt ved produksjon av Artemia (saltkreps) og hjuldyr som oppdrettes kontinuerlig i store mengder som levendefôr til fiskelarver.

HODOWLA MASOWA: Produkcja gatunku na dużą skalę; często stosowana w odniesieniu do produkcji wrotków i solowca (Artemia salina), produkowanych w dużych ilościach w systemie ciągłym, jako pokarm dla hodowanych larw ryb.

SÜRÜ KÜLTÜRÜ: Geniş ölçekli türlerin üretim şeklidir. Genellikle, sürekli bir şekilde büyük miktarlarda balık larvası üretiminde olduğu gibi, rotator ve Artemia üretimine göre yapılır.

Was this helpful?
Μαζικός, ταχύς θάνατος των ψαριών, εξαιτίας διαφόρων λόγων, όπως έλλειψη οξυγόνου, είσοδος τοξικών ουσιών,


FISH-KILL: A sudden, large-scale fish mortality caused by factors such as oxygen deficit, inflow of toxicant, etc.

MORTALITE MASSIVE DE POISSON: Mortalité massive et subite de poissons provoquée par une ou plusieurs causes, telles un déficit en oxygène, lafflux de substances toxiques.

MORTALIDAD MASIVA DE PECES: Mortalidad masiva y súbita de peces provocada por uno o varios factores, tales como déficit en oxígeno o afluencia de sustancias tóxicas.

MORTALIDADE MASIVA DE PEIXES: Mortalidade a grande escala e súbita de peixes provocada por factores tales como o déficit de de osíxeno, a entrada de substancias tóxicas, etc.

HALPUSZTULÁS: Hirtelen, nagymértékű halelhullás, amelyet olyan tényezők okoznak, mint pl. oxigénhiány vagy valamilyen méreg bekerülése a vízbe.

FISKEDØD: En bra, omfattende dødelighet av fisk, som skylles oksygensvikt, giftutslepp etc.

POMÓR RYB: Nagłe masowe śnięcie ryb spowodowane takimi czynnikami jak deficyt tlenu, oddziaływanie środka toksycznego itp.

BALIK ÖLÜMLERİ: Toksit girişi oksijen eksikliği gibi faktörler sonucunda aniden yoğun balık ölümlerine sebep olur.

Was this helpful?
Τύπος αιωρούμενης καλλιέργειας σε ανοιχτά νερά, στην οποία τα καλλιεργούμενα είδη μεγαλώνουν σε σχοινιά ή χωριστά δοχεία (π.χ. καλάθια, δίσκους) που κρέμονται από επιφανειακά ή υποεπιφανειακά οριζόντια σχοινιά (μακρο-σειρές) στερεωμένες με άγκυρες και πλωτήρες. Χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια διθύρων μαλακίων (μύδια. στρείδια, χτένια) και θαλάσσιων μακροφυκών.


LONG-LINE CULTURE: Form of open-water suspended culture in which cultured species are ongrown on ropes or diverse containers (e.g. baskets, stacked trays, lantern nets) suspended from anchored and buoyed surface or subsurface ropes (long lines). Used for the culture of bivalve molluscs, e.g., mussels, oysters, scallops, and marine macroalgae.

LONGUE-LIGNE: Type de culture en suspension en mer ouverte dans laquelle les espèces cultivées sont grossies sur des cordes ou divers containers (paniers, lanternes) suspendus à partir de cordes en surface ou subsurface (longues lignes) elles-même maintenues en place par des bouées et des corps morts. Le naissain de moules est grossi en boudins de filet plastique suspendus à partir de lignes amarrées à chaque extrémité par des corps morts. Cette technique est utilisée pour la culture de mollusques bivalves (m

LARGA-LÍNEA: Tipo de cultivo en suspensión en mar abierto en el que las especies cultivadas se engordan sobre cuerdas o diversos contenedores (cestos, linternas) suspendidas a partir de las cuerdas en superficie o subsuperficie (largas líneas) ellas mismas mantenidas en un lugar por boyas y de cuerpos muertos. El recién nacido de mejillones se engorda en budines de hilos de plástico suspendido a partir de líneas amarradas a cada extremidad por cuerpos muertos. Esta técnica se usa para cultivo de moluscos bi

CULTIVO EN LONG-LINE: Cultivo en suspensión en mar aberto no que as especies cultivadas se engordan sobre cordas ou colectores diversos (cestos, bandexas amoreadas, lanternas de cultivo) suspendidas de cordas ancoradas e flotantes superficial ou sub-superficialmente (long lines). Úsase para o cultivo de moluscos bivalvos, ex.: mexillóns, ostras, vieiras e macroalgas mariñas

HOSSZÚZSINÓROS KULTÚRA: A nyíltvízi, lebegő kultúrák egyik típusa, amelynél a tenyésztett faj egyedeit köteleken vagy különféle tárolóedényekben (pl. kosarakban, tálcákon, hálókban) tartják, amelyeket lehorgonyzott vagy vízen (vízben) úszó kötelekhez rögzítenek. A kagylófélék, pl. kékkagylók, osztrigák, fésűkagylók, illetve tengeri makroalgák tenyésztésére használják.

BØYESTREKKANLEGG: Type nedsenket oppdrett i de frie vannmassene, der de oppdrettede artene vokser på tau eller i kasser/nett (f.eks. perlenett, lanternenett, Akva-kompakt nett og Aqua Trading Mark kasser). Disse henger på en oppankret bæreline, som holdes på to til ti meters dyp av markeringsbøyer. Brukt ved oppdrett av muslinger (f.eks. blåskjell, østers og kamskjell) og marine makroalger.

HODOWLA DŁUGOLINOWA: Forma zawieszonych w otwartej wodzie hodowli, w których hodowane gatunki zawieszone są na linach lub w rozmaitych pojemnikach (np. kosze, ułożone pionowo skrzynki i tace, sieci nakrywkowe), zakotwiczonych i zawieszonych na linach (długie liny) pływających na powierzchni bądź w dolnych warstwach wody. Stosowana w hodowlach małży dwuskorupowych, np. omułków, ostryg i przegrzebków oraz makroglonów morskich.

UZUN HALAT KÜLTÜRÜ: Üretilmiş türlerin halatların üstünde veya çapada asılı olan ya da suyun üstünde veya hemen altında asılı duran çeşitli kaplarda yetiştirildiği bir tür açık yetiştiriciliktir. Midye, istiridye, tarak ve deniz makroalgi gibi çiftkabuklu yumuşakçaların yetiştiriciliğinde kullanılır.

Was this helpful?
Φαγοκύτταρο που ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Εμφανώς αυτό είναι το κύριο φαγοκύτταρο στην φλεγμονή των ιχθύων.


MACROPHAGE: A phagocytic cell belonging to the reticuloendothelial system. This is apparently the major phagocytic cell in fish inflammation.

MACROPHAGE (subst.): Cellule phagocyte appartenant au système réticuloendothélial. Chez les poissons, le macrophage semble être la principale cellule phagocyte associée à linflammation.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertenece al sistema retículoendotelial. En peces, el macrófago parece ser la principal célula asociada a la inflamación.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertence ao sistema retículoendotelial. O macrófago parece ser a principal célula fagocítica asociada á inflamación en peixes.

MAKROFÁG: A retikulo-endoteliális rendszerhez tartozó fagocitáló sejt. A gyulladásos reakciók legfontosabb fagocitáló sejtje.

MAKROFAG: Fagocyterende celle tilhorende det retikuloendotele systemet. Trolig den viktigste fagocyterende cellen ved betennelse hos fisk.

MAKROFAG: Fagocytarna komórka należąca do systemu siateczkowo-śródbłonkowego. Najwidoczniej jest to główna komórka fagocytarna w zapaleniu u ryb.

MAKROFAJ: Retiküloendotelyal sisteme ait olan fagositik bir hücre, bu balıkların inflmasyonundan (yangı, iltihap) açık bir şekilde majof fagositik hücredir.

Was this helpful?
Τρεφόμενος με σχετικά μεγάλα τεμάχια τροφής. Πρβ. μικροφάγος.


MACROPHAGOUS: Feeding on relatively large particles of food.

MACROPHAGE (adj.): Se nourrisant de particules de taille relativement importante.

MACRÓFAGO (adj.): Que se alimentan de partículas de talla relativamente importante.

MACRÓFAGO (adx.): Que se alimenta de partículas de alimento de relativo gran tamaño.

MAKRO-FÁG: Nagyméretű szemcsékből álló táplálékot fogyasztó.

MAKROFAG (evne til fagocytose): Spiser relativt store partikler, jfr. mikrofag.

MAKROFAGOWY: Odżywiający się stosunkowo dużymi cząsteczkami pokarmu; porównaj: mikrofagowy.

MAKROFAJ FORMLAR: Nispeten iri parçalar halindeki besinlerle beslenen formlar,

Was this helpful?
Μεγάλο μακροσκοπικό φυτό. Όρος που χρησιμοποιείται κυρίως γιά υδρόβιες μορφές όπως τα Λαμιναριοειδή και ανώτερα φυτά.


MACROPHYTE: A large macroscopic plant, used especially of aquatic forms such as kelp, and tall plants such as sea grasses.

MACROPHYTE: Grande plante macroscopique; se dit souvent pour décrire les grandes algues telles que les laminaires.

MACRÓFITO: Gran planta macroscópica; se usa a menudo para describir grandes algas tales como la laminarias.

MACRÓFITO: Planta macroscópica; o termo úsase a miúdo para grandes algas tales como laminarias ou plantas mariñas como as posidonias.

MAKROFITON: Nagyméretű növény. Főleg vízinövényeket, például hínár- és tengeri fűféléket jelöl.

MAKROFYTT: Stor makroskopisk plante, brukt spesielt om akvatiske former som tare og høye planter som sjøgress.

MAKROFITY: Duże rośliny makroskopowe, których nazwa jest stosowana głównie do roślinności wodnej, takiej jak brunatnice i wysokie rośliny, jak np. trawa morska, a w stawach i jeziorach m.in. trzcina oraz pałka wąsko- i szerokolistna.

MAKROFİT: Deniz otları gibi uzun bitkiler ve özellikle bir çeşit deniz algi gibi akuatik formları için kullanılan makroskobik büyük bir bitki.

Was this helpful?
Ζώα με μαλακά σωματικά καλύμματα και ασβεστικά όστρακα με 1-18 τμήματα. Σε μερικά είδη το όστρακο είναι υποπλασμένο ή απουσιάζει. Παραδείγματα: Δίθυρα, Κεφαλόποδα, Γαστερόποδα.


MOLLUSCS: Animals with soft body coverings and limy shells of 1-18 parts or sections; in some species the shell is lacking or reduced in size, e.g., bivalvia, cephalopods and gastropods.

MOLLUSQUES: Embranchement des Invertébrés parfois métamérisés; plusieurs espèces sécrètent une coquille calcaire (par exemple bivalves, céphalopodes, gastéropodes).

MOLUSCOS: Invertebrados con cuerpo blando cubierto, en el caso de varias especies, de concha cálcica (por ejemplo, bivalvos, cefalópodos y gasterópodos).

MOLUSCOS: Invertebrados con envoltura corporal branda e de cuncha cálcica composta de 1-18 partes ou seccións; nalgunhas especies a cuncha falta ou é de reducido tamaño (por exemplo, bivalvos, cefalópodos e gasterópodos).

PUHATESTŰEK: Lágy kültakarójú, 1-18 részből vagy szakaszból álló meszes vázat hordozó állatok; néhány fajban a héj hiányzik vagy csökevényes. Kagylók, lábasfejűek és csigák tartoznak közéjük.

MOLLUSKER (BLØTDYR): Dyr med en myk kropp og et kalkholdig skall med 1-18 deler eller seksjoner. Hos noen arter mangler skallet, eller er det er redusert i størrelse. F.eks. muslinger (Bivalvia), blekkspruter (cephalopoder) eller snegler (gastropoder).

MIĘCZAKI (Mollusca): Zwierzęta o miękkim pokryciu ciała (składające się z: głowy, nogi i worka trzewiowego otoczonego płaszczem) i wapiennych muszlach; u niektórych gatunków muszli brak lub są wielkościowo zredukowane, np. Bivalvia (małże blaszkoskrzelne), głowonogi (Cephalopoda) i brzuchonogi (Gastropoda); występują w morzach, w wodach słodkich i na lądzie; mięczaki wodne oddychają skrzelami a lądowe powietrzem atmosferycznym przy pomocy jamy płucnej; układ krwionośny jest otwarty.

YUMUŞAKÇALAR: Yumuşak gövdelerini kaplayan ve 1-18 parçaları veya bölümleri kalkerli kabuk olan hayvanlar; kabukları eksik veya boyutları az olan türler, örneğin; bivalvia, kafadan bacaklılar, karından bacaklılar.

Was this helpful?
Η συνάθροιση θαλάσσιων οργανισμών που προσκολλώνται και μεγαλώνουν πάνω σε αντικείμενα βυθισμένα στο νερό, όπως σε κύτη πλοίων, λιμενικές εγκαταστάσεις, κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας και επιπλέουσες κατασκευές (σχεδίες).


FOULING: The assemblage of aquatic organisms that attach to and grow upon underwater objects, such as ship hulls, harbour structures, net cages, net pens and rafts (floats).

FOULING, SALISSURE: Ensemble dorganismes marins se développant sur des structures submergées, telles que les coques des bateaux, les structures portuaires, les cages aquacoles, les flotteurs, les radeaux.

FOULING: Conjunto de organismos marinos que crecen sobre estructuras sumergidas, tales que los cascos de los barcos, las estructuras portuarias, las jaulas acuícolas, los flotantes, las balsas.

FOULING: Conxunto de organismos mariños que se fixan e crecen sobre estruturas mergulladas, tales como os cascos dos barcos, as estruturas portuarias, as gaiolas acuícolas, cestos ostrícolas e bateas

ELTÖMŐDÉS: Víz alatti tárgyakon pl. hajótesteken, kikötői műtárgyakon, hálós ketreceken, és tutajokon megtelepedő vízi szervezetek felhalmozódása.

BEGROING: Opphopning av akvatiske organismer som fester seg og vokser på undervannsobjekter, som skipsskrog, oppdrettsmerder, kaianlegg, flåter etc.

PORASTANIE: Zespół organizmów wodnych, porastających powierzchnie przedmiotów podwodnych, takich jak: kadłuby statków, konstrukcje portowe, sadze i przegrody sieciowe oraz tratwy.

FOULING: Su altındaki nesnelere akuatik organizmaların toplanmasıdır. Gemi omurgası, liman yapıları, ağ kafesler ve yüzdürücüler gibi.

Was this helpful?
Βασικό μακροθρεπτικό ασημόλευκο μεταλλικό συστατικό το οποίο οξειδώνεται στον αέρα εύκολα, καίγεται με μια έντονη λευκή φλόγα και μετατρέπεται σε οξείδιο του μαγνησίου.


MAGNESIUM (Mg): An essential macro-nutrient a light silvery white metallic element (that tarnishes easily in air) and burns with an intense white flame to magnesium oxide.

MAGNESIUM (Mg): Elément nutritif essentiel, métal dun blanc légèrement argenté, qui se ternit facilement à lair, et brûle dune flamme blanche et intense pour donner de loxyde de magnésium.

MAGNESIO (Mg): Un macronutriente esencial, un elemento metálico blanco ligeramente plateado (que se empaña fácilmente al aire) y arde con una intensa llama blanca convirtiéndose a óxido de magnesio.

MAGNESIO (Mg): Un macronutriente esencial, un elemento metálico branco lixeiramente prateado (que se embaza doadamente ao aire) e arde cunha intensa lapa branca converténdose a óxido de magnesio.

MAGNÉZIUM (Mg): Esszenciális makrotápanyag, világos ezüstfehér színű fémes elem (levegőn könnyen megfakul), amely intenzív fehér lánggal magnézium-oxiddá ég el.

MAGNESIUM: Et essensielt makronæringsstoff; lett, sølvhvitt metallisk grunnstoff (som anløper fort i luft) som brenner med en intens hvit flamme til magnesiumoksid.

MAGNEZ (Mg): Niezbędny makroelement, lekko srebrzysto-biały pierwiastek metaliczny, który łatwo czernieje na powietrzu a zapalony płonie intensywnym białym płomieniem tworząc tlenek magnezu.

MAGNESYUM (Mg): Hafif gümüşi beyaz temel makro-nütrient metalik element (havada kolaylıkla paslanır) ve yoğun beyaz bir alev ile magnezyum okside yanar.

Was this helpful?
Αλειφατική αλκοόλη εξαγόμενη από τα φαιοφύκη. Χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική και ως διαιτητικό συμπλήρωμα.


MANNITOL: A straight-chain alcohol extracted from brown algae, used in medicine and as a dietary supplement.

MANNITOL: Polyalcool extrait des algue brunes utiliséé en médecine et dans la supplémentation des aliments.

MANITOL: Polialcohol, extracto de algas utilizado en medicina y como suplemento de alimentos.

MANITOL: Alcohol de cadea recta extraido a partir de algas marrons, usado en medicina e como un suplemento dietético.

MANNITOL: Barnamoszatokból kivont normál szénláncú alkohol, amelyet gyógyászatban és táplálékkiegészítőként használnak.

MANNITOL: Rettkjedet alkohol ekstrahert fra brunalger (tang/tare), brukt i medisin og som kosttilskudd.

D-MANNIT: Alkohol o łańcuchu prostym ekstrahowany z brunatnic, używany w medycynie i jako dodatek dietetyczny.

MANNİTOL: Kahverengi alglerden eksrakte edilen tıpta ve diyet tamamlayıcısı olarak kullanılan düz zincirli bir alkoldür.

Was this helpful?
Ελεγχος της ορθότητας ενός πειράματος ή εφ ενός οργανισμού, είτε απουσία μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (αρνητικός μάρτυρας) είτε με προσθήκη μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (θετικός μάρτυρας).


CONTROL: To check an experiment or test by using an organism with the experimental substance or condition omitted (negative control). To check an experiment or test with a known positive substance or condition included (positive control).

CONTROLE: Vérification de la validité dune expérience sur un organisme, soit par lomission dune substance ou condition expérimentale (contrôle négatif), soit par laddition dune substance ou condition expérimentale (contrôle positif).

CONTROL: Verificación de la validez de una experiencia sobre un organismo, sea por omisión de una sustancia o condición experimental (control negativo), o sea por adición de una sustancia o condición experimental (control positivo).

CONTROL: Verificación da validez dunha experiencia ou ensaio sobre un organismo, sexa por omisión dunha substancia ou condición experimental (control negativo), ou sexa por adición dunha substancia ou condición experimental (control positivo).

KONTROLL: Egy kísérlet vagy teszt ellenőrzésére használt szervezet, amelynél a kísérleti anyagot vagy feltételt nem alkalmazzuk (negatív kontroll). Egy kísérlet vagy teszt ellenőrzésére használt szervezet, amelynél egy ismert, pozitív anyagot vagy feltételt alkalmazunk (pozitív kontroll).

KONTROLL: Kontrollering av et eksperiment eller en test ved a bruke en organisme som ikke utsettes for de eksperimentelle substansene eller forholdene (negativ kontroll). A kontrollere et eksperiment eller en test ved a inkludere kjente positive substanser eller miljoforhold (positiv kontroll).

KONTROLOWANIE/SPRAWDZANIE: Sprawdzanie eksperymentu lub testu używając organizmu i badanej substancji, względnie pominiętych czynników (warunków) środowiskowych (sprawdzanie negatywne). Sprawdzanie eksperymentu lub testu o pozytywnym wyniku ze znaną substancją, albo stosowanymi warunkami (sprawdzanie pozytywne).

KONTROL: Bir deneyi ya da testi deneysel maddeyle organizmayı kullanarak ya da koşul belirtmeden kontrol etmek (negatif kontrol). Bir deneyi ya da testi bilinen bir pozitif maddeyle ya da koşul belirterek kontrol etmek (pozitif kontrol).

Was this helpful?
Συνήθως αναφέρεται στις μαύρες κύστεις του ενδιαμέσου σταδίου των τρηματωδών, στα ψάρια. Συχνά εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα.


BLACKSPOT: Usually refers to black cysts of intermediate stages of trematodes in fish, often situated just beneath the epidermis.

TACHES NOIRES: Se dit souvent de kystes, de couleur noire, des stades intermédiaires de parasites trématodes de poissons, situés souvent en-dessous de lépiderme.

MANCHAS NEGRAS: Dícese de los quistes de color negro, originados por estados intermediarios de parásitos trematodos de peces, situados a menudo debajo de la epidermis.

MANCHA NEGRA: Dise dos quistes de cor negra, orixinados por estados intermediarios de parasitos tTermodos de peixes, situados a miúdo debaixo da epiderme.

FEKETEFOLTOSSÁG: Általában a galandférgek köztes alakjainak fekete cisztáira utal, amelyek gyakran a halak bőre alatt figyelhetők meg.

SVARTPRIKK: Brukes vanligvis om svarte cyster som er et mellomstadium av en flatorm (trematod) i fisk, ofte beliggende under epidermis.

CZARNIACZKA: Zazwyczaj odnosi się do czarnych cyst (pośrednie stadia rozwojowe) przywr u ryb, występujących często tylko pod naskórkiem.

SİYAH BENEK: Balıklardaki trematodların çoğunlukla epidermis altına yerleşen ara dönem siyah kistlerini gösterir.

Was this helpful?
Το σιτηρέσιο κορεσμού, δηλ. το σημείο μετά το οποίο τα ψάρια δεν τρώγουν πλέον, εκφρασμένο ως ποσοστό του σωματικού βάρους ανά γεύμα ή ανά ημέρα.


MAXIMUM RATION: The satiation ration, i.e the point at which fish will not eat any more; expressed as percentage body weight per meal or per day.

RATION MAXIMUM: La ration de satiété, cest-à-dire, le point à partir duquel le poisson ne peut manger davantage. Exprimée en pourcentage du poids du corps par aliment ou par jour.

RACIÓN MÁXIMA: Ración de saciedad, es decir, el punto a partir del cual el pez no puede comer más. Expresada en porcentaje de peso corporal por alimento o por día.

PORCIÓN MÁXIMA: Porción de saciedade, é dicir, o punto a partir do cal o peixe non pode comer máis. Expresada en porcentaxe de peso corporal por comida ou por día.

MAXIMÁLIS ADAG: A telítési adag, vagyis az a mennyiség, amelynél a halak nem esznek meg többet; a testtömeg százalékában fejezik ki, egy alkalomra vagy egy napra vetítve.

MAKSIMALRASJON: Punktet der fisken ikke vil spise mer. Uttrykt som prosent kroppsvekt per måltid per dag. Fôring utover maksimalrasjon vil gi spillfôr.

DAWKA MAKSYMALNA: Dawka zaspokajająca potrzeby, tj. punkt, przy którym ryby nie chcą już więcej pobierać pokarmu; wyrażana jako odsetek masy ciała do m. pokarmu lub na dzień.

Maksimum Doyum: Bir balığın en fazla yiyebileceği gıda, doyum payı, bir öğün veya bir günlük yiyeceğin vücut ağırlığına oranı olarak da ifade edilir.

Was this helpful?
Ένα άοσμο, άχρωμο υδρογονανθρακικό αέριο το οποίο παράγεται είτε από φυσική είτε από αναερόβια αποσύνθεση οργανικού υλικού.


METHANE: An odourless, colourless hydrocarbon gas produced either by natural or artificial anaerobic decomposition of organic material.

METHANE: Gaz hydrocarbone incolore et inodore produit par la décomposition anaérobique, soit naturelle soit artificielle, de matière organique

METANO: Hidrocarburo gas inodoro e incoloro producido por cualquier descomposición anaeróbica natural o artificial de materia orgánica.

METANO: Hidrocarburo gas inodoro e incoloro producido por calquera descomposición anaeróbica natural ou artificial de materia orgánica

METÁN: Színtelen, szagtalan szénhidrogéngáz, amely szerves anyagok természetes vagy mesterséges anaerob lebomlása során keletkezik.

METAN: En luktfri, fargeløs hydrokarbongass, produsert enten ved naturlig eller kunstig anaerob nedbrytning av organisk materiale.

METAN: Pozbawiony zapachu, bezbarwny gaz węglowodorowy wytwarzany przez naturalny lub sztuczny beztlenowy rozkład materii organicznej.

METAN: Organik materyalin doğal veya yapay olarak anaerobic bozuşması sonucu üretilen kokusuz, renksiz hidrokarbon gaz.

Was this helpful?
Απαραίτητο αμινοξύ που περιέχει θείο. Είναι το κύριο μέσον μεθυλίωσης κατά τον μεταβολισμό.


METHIONINE: A sulphur-containing essential amino acid. It is a major metabolic methylating agent.

METHIONINE: Acide aminé soufré essentiel. Important agent de méthylation métabolique.

METIONINA: Aminoácido esencial que contiene azufre. Importante agente de metilación metabólica.

METIONINA: Aminoácido esencial que contén xofre. É un dos principais axentes de metilación metabólica.

METIONIN: Kéntartalmú esszenciális aminosav. Az anyagcserében fontos metiláló szerepe van.

METIONIN: Svovelholdig essensiell aminosyre. Finnes i utilstrekkelige mengder i soyamel til at dette skal være eneste proteinkilden i laksefôr.

METIONINA: Niezbędny aminokwas zawierający siarkę. Stanowi on główny metaboliczny czynnik metylujący.

METIYONIN: Amino asit içeren bir temel sülfür. Bu önemli bir metabolik metilating ajandır.

Was this helpful?
Μέθοδος προσδιορισμού του περιεχομένου οξυγόνου με τιτλοδότηση. Στην βασική μέθοδο Winkler, το δείγμα νερού υφίστανται επεξεργασία με θειικό μαγγάνιο, ιωδιούχο κάλιο και υδροξείδιο του νατρίου. Σε πολύ αλκαλικές συνθήκες, το ιόν του μαγγανίου οξειδώνεται από το μοριακό οξυγόνο σε διοξείδιο του μαγγανίου, ένα καφέ ίζημα. Ακολούθως, προστίθεται στο δείγμα θειικό οξύ για να διαλύσει το ίζημα και να δημιουργήσει όξινες συνθήκες για την οξείδωση των ιωδιούχων ενώσεων σε ιώδιο από διοξείδιο το


WINKLER METHOD: A method to determine the oxygen content by titration. In the basic Winkler procedure, a sample of water is treated with manganous sulphate, potassium iodide, and sodium hydroxide. Under highly alkaline conditions, the manganous ion is oxidized by molecular oxygen to manganous dioxide, a brown precipitate. Next, sulphuric acid is added to the sample to dissolve the precipitate and produce acid conditions for the oxidation of iodide to iodine by manganous dioxide. The quantity of I2 re

METHODE DE WINKLER: Méthode titrimétrique de détermination de la concentration doxygène. Dans la procédure de base de Winkler, un échantillon deau est traité avec du sulfate de manganèse, de liodure de potassium et de la soude. Dans ces conditions fortement alcalines, les ions de manganèse sont oxydés, par loxygène moléculaire, pour donner du dioxyde manganèse, un précipité marron. Ensuite, de lacide sulfurique est ajouté à léchantillon afin de dissoudre ce précipité et de produire des conditions acides dans lesque

MÉTODO DE WINKLER: Método utilizado para la determinación de oxígeno. En el procedimiento de base de Winkler, una muestra de agua es tratada con sulfato de magnesio, de yoduro de potasio y de hidróxido de sodio. En estas condiciones fuertemente alcalinas, los iones de magnesio son oxidados por el oxígeno molecular para dar un precipitado marrón, el dióxido de magnesio. Después, el ácido sulfúrico es añadido a la muestra con el fin de disolver este precipitado y de producir condiciones ácidas en las que el yoduro e

MÉTODO DE WINKLER: Método utilizado para a determinación de osíxeno por valoración. No procedemento de base de Winkler, unha mostra de auga é tratada con sulfato de manganeso, ioduro de potasio e hidróxido de sodio. Nestas condicións fortemente alcalinas, os ións de manganeso son oxidados polo osíxeno molecular para dar un precipitado marrón, o dióxido de manganeso. Despois, o ácido sulfúrico é engadido á mostra co fin de disolver este precipitado e de producir condicións ácidas nas que o ioduro é oxidado a iodo p

WINKLER-MÓDSZER: Az oxigéntartalom titrálásos meghatározásának módszere. Az egyszerű Winkler-féle eljárásnál a vízmintát mangán-szulfáttal, kálium-jodiddal és nátrium-hidroxiddal kezelik. Erősen lúgos környezetben a molekuláris oxigén a mangániont mangán-dioxiddá, egy barna színű csapadékká oxidálja. A következő lépésben kénsavat adnak a mintához, amely feloldja a csapadékot és savas környezetet teremt a jodidionok jóddá oxidálásához a mangán-dioxid által. A keletkező jód mennyisége az eredetileg jelen lévő oxig

WINKLER-METODEN: Metode for å bestemme oksygeninnhold ved titrering. I den opprinnelige Winkler metoden behandles en vannprøve med mangansulfat, kaliumklorid og natriumhydroksid. Ved høy pH oksideres manganionene med molekylært oksygen til manganoksid, et brunt bunnfall. Etter dette tilsettes prøven svovelsyre for å løse opp bunnfallet og skape surt miljø for oksidasjonen jodid til jod ved hjelp av manganoksid. Mengden Isub>2 som produseres er proporsjonal med mengden Osub>2 som opprinnelig var til s

METODA WINKLERA: Metoda określania zawartości tlenu przez miareczkowanie. W podstawowej procedurze Winklera do próbki wody dodawany jest siarczan manganowy, jodek potasowy i wodorotlenek sodowy. W warunkach wysokiej alkaliczności jon manganowy jest utleniany tlenem cząsteczkowym do dwutlenku manganowego, brązowego osadu. Następnie, do próbki dodawany jest kwas siarkowy w celu rozpuszczenia osadu i wytworzenia środowiska kwaśnego, aby utlenić jodek przez dwutlenek manganowy do jodu. Ilość uwolnionego J2

Wınkler metodu: Titrasyon yöntemi ile oksijen içeriğinin belirlenmesi. Temel Wınkler prosedüründe, su örneği magnezyum sülfat, potasyum iyodür ve sodyum hidroksit ile muamele edilir. Yüksek alkali koşullar altında, magnezyum iyonu moleküler oksijen tarafından oksitlenir, kahverengi çökelti oluşur. Sonra, çökeltiyi çözmek için sülfürik asit eklenir ve magnezyum dioksit tarafından iyodin oksidasyonu için prosedür asidik durumdadır. İyodin miktarı Oksijen mikarı ile orantılı şekilde serbest kalır. iyodin mikarı st

Was this helpful?
Μέθοδος εκτροφής νυμφών ψαριών καρκινοειδών ή μαλακίων, κατά την οποία οι οργανισμοί που χρησιμεύουνν ως τροφή (π.χ. μικροφύκη, τροχόζωα) καλλιεργούνται σε χωριστά δοχεία και προστίθενται στις δεξαμενές πού καλλιεργούνται οι νύμφες σε τακτά διαστήματα, πρβλ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.


CLEAR WATER METHOD: A method of raising larval fish crustaceans or molluscs where food organisms (e.g. microalgae, rotifers) are cultured in separate vessels and added to the larval-rearing tanks at regular intervals; cf. green water.

ELEVAGE EN EAU CLAIRE: Méthode délevage de larves de poissons, mollusques ou crustacés dans laquelle les proies (par exemple les microalgues, rotifères) sont cultivées séparément dans des bacs à part et ajoutées aux bassins délévage à des intervalles réguliers.

CULTIVO EN AGUA CLARA: Método de cría de larvas de peces, moluscos o crustáceos en el cual las presas (por ejemplo microalgas, rotíferos) son cultivados por separado en tanques a parte y añadidos a los estanques de cultivo con intervalos de tiempo regulares.

CULTIVO EN AUGA CLARA: Método de cría de larvas de peixes, moluscos ou crustáceos no cal o alimento vivo (por exemplo microalgas, rotíferos) é cultivado por separado en tanques aparte e engadidos aos estanques de cultivo con intervalos de tempo regulares. Contraposta á auga verde, onde se crían xuntos o alimento vivo e a especie a cultivar.

TISZTAVÍZ-MÓDSZER: A halak, rákok és puhatestűek lárváinak nevelésére szolgáló módszer, amelynél a táplálékként szolgáló élő szervezeteket különálló edényekben nevelik és meghatározott időközönként adagolják a lárvanevelő tartályokba; vö. zöld víz.

KLARTVANNSMETODEN: Metode for å oppdrette larver av fisk, krepsdyr og mollusker (bløtdyr) der fôrorganismer (f.eks. hjuldyr, mikroalger) dyrkes i separate enheter og tilsettes larvetankene ved faste intervaller. Jfr. grønt vann.

METODA CZYSTEJ WODY: Metoda hodowli larw ryb, skorupiaków lub mięczaków, w której organizmy pokarmowe (np. mikroglony i wrotki) są hodowane w oddzielnych naczyniach i dodawane w regularnych odstępach czasu do zbiorników z larwami; porównaj: zielona woda.

Temiz Su Metodu: Balık larvalarının kabukluların ve yumuşakçaların yetiştirilmesi metodudur. Bu yöntemde besin organizmaları( mikroalg, rotifer…) farklı tanklarda kültüre alınır ve düzenli aralıklarla larva yetiştirme tanklarına eklenir. Cf (compare) yeşil su

Was this helpful?
Παράγοντας του ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών και άλλον σπονδυλωτών. Αποτελεί ένα σύμπλεγμα γονιδίων το οποίο κωδικοποιεί μεμβρανικά μόρια των κυττάρων, συμπεριλαμβανόμενων και των MHC Κλάση I και MHC Κλάση II γλυκοπρωτεϊνών. Η MHC των ψαριών φαίνεται πως έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή των θηλαστικών και για αυτό πιστεύεται πως πιθανόν να προσδένει και να διατηρεί πεπτίδια των αντιγόνων. Πιθανότατα στο μέλλον να γίνεται επιλεκτική γονιμοποίηση ώστε να επιλέγονται συγκεκριμένοι MHC


MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC): A component of the specific immune system of fish and other vertebrates. The MHC is a cluster of genes encoding cell surface molecules including MHC Class I and MHC Class II glycoproteins. Fish MHC seems to be similar to mammalian MHC; it is therefore likely that it can bind and present antigenic peptides. It is probable that, in future, selective breeding for certain MHC genotypes will increase disease resistance.

COMPLEXE D’HISTOCOMPATIBILITÉ MAJEURE (CHM) : Groupe de gènes qui codent pour des protéines du système immunitaire adaptatif des vertébrés. Ces glycoprotéines comprennent les CMH classe I et classe II qui sont importantes dans la présentation de peptides antigéniques aux cellules T chez les vertébrés supérieurs. Les similarités entre les CMH de vertébrés supérieurs et de poissons suggèrent un fonctionnement semblable chez ces derniers. Les programmes de sélection génétiques de certains génotypes de CHM pouraient augmenter la résistance aux

COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD (CMH-MHC): Componente del sistema inmune específico de peces y vertebrados. El MHC es un conjunto de genes que codifican moléculas de superficie celular como las glucoproteínas de Clase I y clase II MHC. El complejo en peces es similar al de mamíferos y por lo tanto puede unirse y presentar péptidos antigénicos. En un futuro próximo será posible la selección genética de genotipos MHC que puedan mejorar la resistencia a las enfermedades.

COMPLEXO MAIOR DE HISTOCOMPATIBILIDADE (CMH-MHC): Compoñente do sistema inmune específico de peixes e outros vertebrados. O MHC é un conxunto de xenes que codifican moléculas de superficie celular como as glicoproteínas de Clase I e clase II MHC. O complexo MHC en peixes é similar ao de mamíferos e polo tanto pode unirse e presentar péptidos antixénicos. Nun futuro próximo será posible a selección xenética de xenotipos MHC que poidan mellorar a resistencia ás enfermidades.

FŐ HISZTOKOMPATIBILITÁSI KOMPLEX (MHC): A halak és más gerincesek specifikus immunrendszerének alkotórésze. Az MHC olyan géncsoport, amely az MHC I és MHC II osztályba tartozó sejtfelszíni glikoproteineket kódolja. A halakban lévő MHC az emlős MHC-hez hasonló, emiatt valószínű, hogy képes megkötni és kifejezni az antigének peptidjeit. Valószínű, hogy a jövőben bizonyos MHC-genotípusok szelektív tenyésztésével sikerül a betegséggel szemben ellenállóbb fajtákat kitenyészteni.

VEVSTYPE-ANTIGENER (MHC): Den engelske forkortelsen MHC brukes oftest på norsk. Komponent i det spesifikke immunforsvaret hos fisk og andre vertebrater. MHC er en gruppe gener som koder for molekyler på celleoverflaten, inkludert MHC-klasse I og MHC-klasse II-glykoproteiner. MHC-antigener hos fisk ligner MHC-antigener hos pattedyr, og det er derfor sannsynlig at de kan binde og presentere (for immunforsvaret) antigene peptider. Det er sannsynlig at framtidig seleksjon for visse MHC genotyper vil forbedre sykdomsresistens

GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ (GUZT): Składnik specyficznego systemu immunologicznego ryb i innych kręgowców. GUZT jest zgrupowaniem genów kodujących powierzchniowe cząsteczki komórki włączając GUZT Klasy I i GUZT Klasy II glikoproteidów. GUZT ryb wydaje się być podobny do GUZT ssaków, dlatego prawdopodobnym jest, że może on wiązać obecne peptydy antygenowe. Możliwe jest, że w przyszłości selektywne rozmnażanie w pewnych genotypach GUZT może zwiększyć odporność na choroby.

MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC): Balıkları ve diğer omurgalıların spesifik immun sistemin bir bileşenidir. MHC, MHC Sınıf I ve Sınıf II MHC glycoproteins dahil hücre yüzey moleküllerinde kodlanmış bir grup gendir.Balık MHC memeli MHC benzer gibi görünüyor. MHC balık, MHC memeliye benzer gibi görünüyor bu yüzden bağlanabilir ve mevcut antigenic peptidler olabilir. Gelecekte, belirli MHC genotipler için seçici yetiştirmede hastalık direnci artıracağı muhtemeldir.

Was this helpful?
Το βλεφαριδωτό έμβρυο των τρηματωδών. Η βλεφαριδωτή προνύμφη που εκκολάπτεται από το αυγό των τρηματωδών σκωλήκων.


MIRACIDIUM: The ciliated larva of trematodes which hatches from the egg.

MIRACIDIUM: La larve ciliée des trématodes issue de léclosion des oeufs.

MIRACIDIO : Clase de larva ciliada de trematodos que sale del huevo.

MIRACIDIO: Tipo de larva ciliada de tTermodos na que eclosiona do ovo.

MIRACIDIUM: A többgenerációs mételyek (Trematodes) csillós lárvaalakja, amely a petéből kel ki.

MIRACIDIUM: Den cilierte larven til trematoder, som klekker fra egget.

MIRACIDIUM: Larwa orzęsiona przywry, która wylęga się z jaja.

MIRASIDYUM: Yumurtadan çıkan trematodların cilli larvaları,

Was this helpful?
Το κανονικό χρώμα όλου ή μερους του σώματος που οφείλεται στη συγκέντρωση φυσικού χρώματος (χρωστικών) στους ιστούς. π.χ. καροτινοειδή.


PIGMENTATION: The normal colour of all or part of the body resulting from the concentration of natural colour (pigments) in the tissue, e.g. carotenoid.

PIGMENTATION: Formation et accumulation normale ou pathologique de pigment en certains points de lorganisme, par exemple, pigment caroténoïde.

PIGMENTACIÓN: Formación y acumulación normal o patológica de pigmento en ciertos puntos del organismo, por ejemplo, pigmento carotenoide.

PIGMENTACIÓN: Coloración normal de todo ou parte do corpo resultante da concentración de cor natural (pigmentos) no tecido, p. ex. carotenoide.

PIGMENTÁCIÓ: A teljes test vagy egy testrész normális színe, amely a természetes színanyagok (pigmentek, pl. karotinoidok) felhalmozódásának eredményeként alakul ki.

PIGMENTERING: Normal farging av deler eller hele kroppen som et resultat av konsentrering av naturlige fargepigmenter i vevet, f.eks. karotenoider.

PIGMENTACJA: Prawidłowa barwa całej lub części ciała, powodowana koncentracją naturalnego barwnika (pigmentu) w tkance, np. karotenoidu.

PİGMENTASYON: Dokulardaki doğal renk (pigmentler) konsantrasyonlarından (örneğin; karotenoit) kaynaklanan vücudun tümünün veya bir kısmının rengi.

Was this helpful?
Πολυμερής χρωστική προερχόμενη από την τυροσίνη υπεύθυνη γιά τον κίτρινο έως μαύρο χρωματισμό των ψαριών και αρκετά συχνά σχετιζόμενη με παρασιτική μόλυνση. Συχνά παρατηρείται σε τοπικές φλεγμονές των ποικιλοθέρμων ζώων.


MELANIN: A tyrosine-derived polymeric pigment responsible for the coloration (brown to black) of fishes. It is often found in association with localized inflammatory foci in poikilotherms.

MELANINE: Pigment polymérique dérivé de la tyrosine responsable de la coloration brun-à-noir des poissons et souvent associé aux infestations parasitaires. La mélanine est également un facteur dans les "inflammations" des animaux pœcilothermes.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado de tirosina responsable de la coloración marrón a negra de peces y a menudo asociada a infestaciones parasitarias. La melanina es también un factor en las “inflamaciones” de animales poiquilotermos.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado da tirosina responsable da coloración marrón a negra de peixes. Áchase a miúdo en asociación con focos inflamatorios en poiquilotermos.

MELANIN: A tirozin-származékok közé tartozó polimer festékanyag, amely a halak (barnától feketéig terjedő) testszínéért felelős. Változó testhőmérsékletű állatokban gyakran megtalálható a gyulladásos gócpontokhoz kapcsolódva.

MELANIN: Et polymert pigment avledet fra tyrosin, er ansvarlig for farging (brun og svart) av fisk. Finnes ofte i forbindelse med lokale betennelser hos vekselvarme dyr.

MELANINA: Barwnik polimerowy, pochodny tyrozyny, odpowiedzialny za ubarwienie ryb (od brązowego do czarnego). U zmiennocieplnych stwierdza się ją często w połączeniu z miejscowym zapaleniem soczewki .

MELANIN: Balıklarda kahverengi ve siyah renk pigmentlerinin oluşmasından dorumlu bir trosin. Çoğunlukla soğukkanlı hayvanlarda bölgesel alevlendirici ile ilişkili olarak bulunur.

Was this helpful?
Η αύξηση της ποσότητας των μαύρων ή σκούρων χρωστικών σε έναν οργανισμό, πληθυσμό ή ομάδα.


MELANISM: An increase in the amount of black or dark pigment in an organism, population or group.

MELANISATION: Une augmentation de la pigmentation brune ou noire dun organisme, population ou groupe.

MELANIZACIÓN: Aumento de la pigmentación marrón o negra de un organismo, población o grupo.

MELANIZACIÓN: Aumento da pigmentación marrón ou negra dun organismo, poboación ou grupo.

MELANIZMUS: A fekete vagy sötét festékanyag mennyiségének megnövekedése egy egyedben, populációban vagy csoportban.

MELANISME: Økning i mengde av svarte eller mørke pigmenter i en organisme, populasjon eller gruppe.

MELANIZM: Wzrost ilości czarnego lub ciemnego barwnika w organizmie, populacji lub grupie.

MELANIZM: Bir organizmaya, populasyon ya da grupta koyu ya da siyah pigmenteki artış

Was this helpful?
Κύτταρο το οποίο διαθέτει μελανόσωμα, ένα οργανίδιο που συνθέτει μελανίνη.


MELANOCYTE: A cell that synthesizes melanin within an organelle, termed a melanosome.

MELANOCYTE: Cellule pourvue dun mélanosome, un organite synthétisant de la mélanine.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina mediante melanosoma.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina no interior dun orgánulo denominado melanosoma.

MELANOCITA: Egy sejtszervecske, a melanoszóma segítségével melanint előállító sejt.

MELANOCYTT: Celle som syntetiserer melanin inni en organelle (melanosom).

MELANOCYT: Komórka, która syntetyzuje melaninę w organelli, zwanej melanosomem.

MELANOSİT: Melanosom olarak isimlendirilen bir organel içerisnde melanin sentezleyen hücre.

Was this helpful?
Τμήμα νεκρού ιστού το οποίο εμφανίζεται σαν μαύρο μπάλωμα και το οποίο προκαλείται από τη συνεχή αναπαραγωγή νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνικών φακέλων ιών που έχουν μολύνει επιδερμικά κύτταρα του ξενιστή.


BLACK PATCH NECROSIS: An area of necrotic tissue appearing as black pigmentation caused by continued replication of nucleic acid and the synthesis of protein envelopes of viruses in the host skin cell where the viruses have caused inflammation.

PLAGE NECROTIQUE : Zone de tissu nécrosé caractérisé par sa pigmentation noir ; provoqué par la réplication virale et la synthèse d’enveloppes virales dans les cellules dermiques qui est sujette à l’inflammation.

NECROSIS DE LAMANCHA NEGRA: Área de tejido necrótico que aparece como una pigmentación negra causada por la continua replicación de los ácidos nucleicos y la síntesis de cubiertas proteicas de los virus en la célula epitelial del huésped en donde el virus ha producido la inflamación.

NECROSE DA MANCHA NEGRA: Área de tecido necrótico que aparece como unha pigmentación negra causada pola continua replicación dos ácidos nucleicos e a síntese de cubertas proteicas dos virus na célula epitelial do hospedador onde o virus produciu a inflamación.

FEKETEFOLTOS NEKRÓZIS: Fekete pigmentációként megjelenő nekrotikus szövetrész, amelyet a gazdaszervezet hámsejtjeiben a gyulladást keltő vírusok nukleinsavainak folyamatos replikációja és a fehérjeburkok folyamatos szintézise okoz.

SVARTFLEKKSYKEN: Område med nekrotisk vev som kommer til syne som svart pigmentering. Forårsakes av kontinuerlig replikasjon av nukleinsyrer og syntese av virale proteinkapper i vertens hudceller hvor viruset skaper betennelse. Brukes også om nekroser forårsaket av skader etter bakterie- eller virusangrep, spesielt chitinelskende bakterier i skallet på krabber.

MARTWICA CZARNEJ PLAMKI: Miejsce martwicze tkanki, widoczne w postaci czarnego zabarwienia, spowodowane przez trwającą replikację kwasu nukleinowego i syntezę wirusowej otoczki białkowej w komórce skóry żywiciela, gdzie wirusy wywołały zapalenie.

SİYAH LEKE NEKROZU: Nekrotik dokuların bir bölgesinde siyah pigmentasyon görülmesi. Konakçı deri hücrelerindeki virüslerin protein sentezini ve nükleik asit replikasyonunu takiben sarması ve deride iltihaba sebep olması.

Was this helpful?
Χρωμοφόρο κύτταρο που περιέχει μελανίνη.


MELANOPHORE: Pigmented cell containing melanin.

MÉLANOPHORE: Cellule pigmentée contenant de la mélanine.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contiene melanina.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contén melanina.

MELANOFÓRA: Melanint tartalmazó pigmentsejt.

MELANOFOR: Pigmentcelle som inneholder melanin.

MELANOFORA: Zabarwiona komórka zawierająca melaninę.

MELANOFOR: Melanin içeren pigmentli hücre.

Was this helpful?
Ογκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά μελανοκύτταρα ή κάθε καλοήθης ή κακοήθης όγκος των μελανοκυττάρων.


MELANOMA: A tumour whose parenchyma is composed of anaplastic melanocytes or any benign or malignant tumour of melanocytes.

MELANOME: Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de mélanocytes anaplastiques; une tumeur bénigne ou maligne des mélanocytes.

MELANOMA: Tumor maligno cuyo parénquima se compone de melanocitos anaplásticos; tumor maligno o benigno de melanocitos.

MELANOMA: Tumor maligno cuxo parénquima componse de melanocitos anaplásticos; tumor maligno ou benigno dos melanocitos.

MELANÓMA: Olyan daganat, amelynek állománya alaktalan melanocitákból áll, vagy a melanociták jó- vagy rosszindulatú daganata.

MELANOM: Svulst der parenkymet består av anaplastiske melanocytter eller enhver god-/vondartet svulst bestående av melanocytter.

CZERNIAK: Nowotwór, którego miąższ składa się z anaplastycznych melanocytów, tj. łagodnego, albo złośliwego guza melanocytów.

MELANOMA: İyi ya da kötü huyluanaplastik melanositten oluşan parenkima tümörü

Was this helpful?
Απόθεση μικρών, στρογγυλών, καφέ χρώματος κοκκίων χρωστικής μελανίνης στο κυτταρόπλασμα.


MELANOSIS: Deposition of minute, rounded, brown coloured granules of melanin pigment in the cytoplasm of cells.

MELANOSE: Accumulation de minuscules granules arrondis, brunâtres de mélanine dans le cytoplasme des cellules.

MELANOSIS: Acumulación de gránulos redondos y minúsculos marrones debido a la melanina en el citoplasma de células.

MELANOSE: Acúmulo de gránulos redondeados, pequenos e de cor marrón compostos de pigmento de melanina no citoplasma de células.

MELANOSIS: Kisméretű, lekerekített, barna színű melaninszemcsék lerakódása a sejtplazmában.

MELANOSE: Avsetning av små, runde brunfargede korn med melanin i cytoplasma.

CZERNIACZKA: Osad (złóg) w cytoplazmie komórki małych, zaokrąglonych, brązowo zabarwionych ziarenek pigmentu melaniny.

MELANOZİZ: hücre stoplazmasında melanin pigmentlerinin küçük, yuvarlak, kahverengi granürlerin deposu

Was this helpful?
Ορμόνη προερχόμενη από ένα αμινοξύ εκκρινόμενο από τον επιφυσικό αδένα. Η μελατονίνη επιδρά στους βιολογικούς ρυθμούς που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και στον χρωματισμό του δέρματος σε πολλά ασπόνδυλα.


MELATONIN: A hormone, derived from an amino acid, secreted by the pineal gland . Melatonin is concerned with biological rhythms associated with reproduction and it also affects skin pigmentation in many vertebrates.

MELATONINE: Hormone dérivée dun aminoacide, sécrétée par la glande pinéale. La Mélatonine est concernée par les rythmes biologiques associés à la reproduction et elle intervient aussi dans la pigmentation de la peau de nombreux vertébrés.

MELATONINA: Hormona derivada de un aminoácido, secretada por la glándula pineal. La melatonina está involucrada en los ritmos biológicos asociados a la reproducción y interviene también en la pigmentación de la piel de varios vertebrados.

MELATONINA: Hormona derivada dun aminoácido, secretada pola glándula pineal. A melatonina está involucrada nos ritmos biolóxicos asociados á reprodución.

MELATONIN: Az aminosav-származékok közé tartozó hormon, amelyet a tobozmirigy termel. A melatoninnak a szaporodással összefüggő biológiai ritmusok szabályozásában lehet szerepe, illetve sok gerincesben a bőr pigmentációját is befolyásolja.

MELATONIN: Hormon, avledet fra en aminosyre, som skilles ut fra hypofysen. Melatonin er aktivt i biologiske rytmer i forbindelse med reproduksjon. Påvirker også pigmentering av hud hos mange virveldyr (vertebrater).

MELATONINA: Hormon, pochodny aminokwasu, wydzielany przez gruczoł szyszynki. Melatonina jest zaangażowana w rytm biologiczny połączony z reprodukcją, a u wielu kręgowców wpływa także na ubarwienie skóry.

Melatonin: Epifiz bezinden salgılanan amino asitten oluşan bir hormondur. Melatonin üreme ile bağlantılı biyolojik ritmle ilişkilidir ve bir çok omurgalıda deri pigmentasyonunu etkiler.

Was this helpful?
Μεμβράνη που συγκρατεί τα έντερα και τα σπλάχνα.


MESENTERY: The membrane supporting the intestines and viscera.

MESENTERE: Membrane conjonctive soutenant lintestin et les viscères.

MESENTERIO: Membrana que sostiene el intestino y las vísceras.

MESENTERIO: Membrana que sostén o intestino e as vísceras.

BÉLFODOR: A beleket és zsigeri szerveket körülvevő hártya.

MESENTERIUM: Membranen som støtter opp innvollene.

KREZKA: Błona podtrzymująca jelita i wnętrzności.

MEZENTER ZAR: Bağırsakları ve iç organları destekleyen ince zar

Was this helpful?
Χρησιμοποιείται γιά υφάλμυρο νερό με αλατότητα μεταξύ 3.0-10.0 ‰ ή γιά θαλασσινό νερό με αλατότητα μεταξύ 30 και 34‰. Πρβ. ολιγοαλμυρό.


MESOHALINE: Pertaining to brackish water having a salinity between 3-10 parts per thousand or sea water having a salinity between 30-34 parts per thousand; cf. oligohaline.

MESOHALINE: Se dit de leau saumâtre ayant une salinité comprise entre 3 et 10 ‰ ou de leau de mer avec une salinité comprise entre 30 et 34 ‰.

MESOHALINO : Dícese del agua salobre con salinidad entre 3 y 10 ‰ o de agua marina con salinidad entre 30 y 40‰.

MESOHALINO: Pertencente á auga salobre que ten unha salinidade entre 3-10 partes por mil ou á auga de mar que ten unha salinidade entre 30-34 partes por mil; cf. oligohalino.

MEZOHALIN: Olyan brakkvízre utal, amelynek sótartalma 3-10 ezrelék, vagy olyan tengervízre, amelynek sótartalma 30-34 ezrelék. Vö. oligohalin

MESOHALIN: Vedrører brakvann med saltholdighet 3-10‰, eller saltvann med saltholdighet 30-34‰

MEZOHALINOWY: Odnosząca się do wody słonawej mającej zasolenie między 3 - 10 części na tysiąc (ppt lub ‰), bądź wody morskiej mającej zasolenie między 30 - 34 ppt (‰); porównaj: oligohalinowy.

MEZOHALIN: Tuzluluğu %o3-10 arasında olan acı sular veya %o30-34 tuz oranına sahip olan deniz suları, ör oligohalin

Was this helpful?
Σκωληκόμορφα ζώα που παρασιτούν σε θαλάσσιους οργανισμούς.


MESOZOA: Small wormlike animals that are parasitic on marine organisms.

MÉSOZOAIRES: Animaux vermiformes, de petite taille vivant en parasite sur des animaux marins.

MESOZOA: Animales en forma de gusanos, de pequeña talla y que viven como parásitos de animales marinos.

MESOZOOS: Animais en forma de vermes, de pequeno talle e que viven como parasitos de animais mariños.

MESOZOA: Kisméretű, féregszerű szervezetek, amelyek tengeri állatok élősködői.

MESOZOA: Små marklignende dyr som er parasittiske på marine organismer.

MEZOZOA: Nazywane też wielokomórkowcami pośrednimi lub planulopodobnymi (Mesozoa, Planuloidea). Małe, podobne do robaków zwierzęta, które są pasożytami organizmów morskich.

MESOZOA: Deniz organizmaları üzerinde parazit olan küçük kurt biçiminde hayvanlardır.

Was this helpful?
Μιά μέσης κλίμακας κλειστή πειραματική εγκατάσταση, χρησιμοποιούμενη κυρίως γιά την αξιολόγηση της επίδρασης των ρυπαντών στα φυσικά οικοσυστήματα. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στην υδατοκαλλιέργεια γιά μεγάλα συστήματα καλλιέργειας που βασίζονται στην εκτροφή των γόνων βασιζόμενη σε φυσική δίαιτα που αξιοποιεί διαδοχικά στάδια της τροφικής αλυσίδας.


MESOCOSM: Enclosed experimental facility large enough to allow natural ecosystems to be studied or exploited. For example, used for assessing the impact of pollutants on ecosystems. In aquaculture, used of large culture systems in which natural food-chain successions are employed to raise marine fish fry on natural diets.

MÉSOCOSME: Enclos expérimental de taille suffisamment importante pour étudier ou exploiter les écosystèmes naturels. Utilisé, par exemple, dans lévaluation de limpact de polluants à léchelle de lécosystème. En aquaculture, décrit des grands systèmes de culture dans lesquels les maillons successifs dune chaine alimentaire sont exploités dans lalimentation naturelle des larves de poisson.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente importante para estudiar o explotar ecosistemas naturales. Utilizado, por ejemplo, para evaluar el impacto de contaminantes a la escala del ecosistema. En acuicultura, describe amplios sistemas de cultivo en los cuales los elementos sucesivos de una cadena alimentaria natural son explotados para alimentar larvas de peces.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente grande como para poder estudar ou explotar ecosistemas naturais. Utilizado, por exemplo, para avaliar o impacto de contaminantes en ecosistemas. En acuicultura, utilización de grandes sistemas de cultivo nos cales os elementos sucesivos dunha cadea alimentaria natural son empregados para alimentar larvas de peixes mariños a base de alimento natural.

MEZOKOZMOSZ: Olyan zárt kísérelti rendszer, amely elég nagy ahhoz, hogy lehetővé tegye a természetes ökoszisztémák tanulmányozását vagy befolyásolását. Például a szennyezőanyagoknak az ökoszisztémára gyakorolt hatásának felmérésére használható. Az akvakultúrában a nagyobb tenyésztőrendszerekben használják, amelyekben a természetes táplálékláncnak is szerepe van a tengeri halivadékok táplálkozásában.

MESOKOSMOS: Lukket forsøksfasilitet som er stor nok til studier av naturlige økosystemer. Bukes f.eks. for å bestemme påvirkningen av forurensning på økosystem. Brukes i akvakultur for å opprettholde naturlige næringskjeder ved produksjon av marin fiskeyngel.

MEZOSYSTEM: Nazywany też "zieloną technologią”. Zawiera dość duże urządzenia eksperymentalne, umożliwiające badanie lub eksploatowanie naturalnych ekosystemów. Np. użycie do oceny wpływu na ekosystemy substancji zanieczyszczających środowisko. W akwakulturze, stosowany w dużych systemach hodowlanych, w których sukcesje naturalnych łańcuchów pokarmowych są stosowane w chowie wylęgu ryb morskich na dietach naturalnych.

MEZOKOZM: Kapalı çevre tesislerinin yüksek yeterlilikte doğal ekosistemleri çalışma ya da kullanma izni. Örneğin, ekosistemdeki kirleticilerin etkilerinin belirlenmesinde kullanılır. Akuakültürde, büyük kültür sistemlerinde, doğal besin zinciri sırası, doğal diyetteki yetiştirilen deniz balık fryları için kullanılır.

Was this helpful?
(1) Στην Χημεία: ο φορέας στον οποίο λαμβάνει χώρα μία χημική αντίδραση. (2) Στην βακτηριολογία: ουσία χρησιμοποιούμενη για την καλλιέργεια βακτηρίων.


MEDIUM: (1) In chemistry: the carrier in which a chemical reaction takes place. (2) In bacteriology: a substance used in the culture of bacteria.

VEHICULE/MILIEU: (1) En chimie, le support dans lequel une réaction chimique se fait, par ex. milieu gazeux. (2) En bactériologie, la substance utilisée pour la culture de bactéries.

VEHÍCULO MEDIO: (1) En química, el soporte en el cual una reacción química tiene lugar, por ejemplo, en medio gaseoso. (2) En bacteriología, la sustancia utilizada para el cultivo de las bacterias.

MEDIO: (1) En química, o entorno no que ten lugar unha reacción química, por exemplo, no medio gasosa. (2) En bacterioloxía, a substancia utilizada para o cultivo das bacterias.

KÖZEG; TÁPTALAJ: (1) Közeg: Kémiában: a hordozó, amelyben egy kémiai reakció végbemegy. (2) Táptalaj: Bakteriológiában: a baktériumok tenyésztésére használt anyag.

MEDIUM: (1) I kjemi: Bæreren der en kjemisk reaksjon finner sted. (2) I bakteriologi: Substans som brukes til dyrke bakterier i.

ŚRODOWISKO/PODŁOŻE: (1) W chemii: nośnik, w którym ma miejsce reakcja chemiczna. (2) W bakteriologii: substancja używana jako podłoże w hodowli bakterii.

Medyum: 1) Kimyada kimyasal reaksiyonun meydana geldiği bölge. 2) Bakteriyolojide, bakteri kültürlerinde kullanılan bir maddedir.

Was this helpful?
Ενδοκρινείς αδένες των ψαριών που εμφανίζονται ως κιτρινωπές κηλίδες κοντά στους νεφρούς και τις οπίσθιες καρδιακές φλέβες. Παράγουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες (π.χ. κορτιζόλη) που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωσμωρρύθμιση. Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα είναι χαρακτηριστικό έντασης (στρες) λόγω χειρισμού.


INTERRENAL TISSUE: Fish endocrine glands represented by yellowish patches in the vicinity of the kidneys and posterior cardinal veins. They produce corticosteroid hormones (e.g. cortisol) that appear to be important regulators of osmoregulation. Elevated blood cortisol levels are characteristic of handling stress.

TISSU INTERRENAL: Léquivalent, chez les poissons, de la corticosurrénale. Ce tissu produit et sécrète des hormones stéroïdes et de lépinéphrine sous le contrôle de lACTH. Il produit des hormones corticosteroïdes (par exemple cortisol) qui semblent être important au niveau de losmorégulation. Laugmentation du niveau de cortisol dans le sang est provoquée par le stress du aux manipulations.

TEJIDO INTERRENAL: Equivalente, en peces, a la glándula adrenal. Este tejido produce y secreta adrenalina y también hormonas esteroides bajo el control de la ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por ejemplo cortisol) que importantes en la osmoregulación y la adaptación al estrés. El aumento del nivel de cortisol en la sangre es provocado por el estrés debido a la manipulación u otras alteraciones ambientales.

TECIDO INTERRENAL: Equivalente, en peixes, á glándula adrenal (ou glándulas suprarrenales en humanos). Este tecido produce e secreta adrenalina e tamén hormonas esteroides baixo o control da ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por exemplo cortisol) que son importantes na osmorregulación e a adaptación ao estrés. Elevados niveis en sangue de cortisol son característicos de estrés por manipulación.

INTERRENÁLIS SZÖVET: A halak belső elválasztású mirigyei, amelyek sárgás foltokként láthatók a vesék és a hátulsó kardinális vénák közelében. Kortikoszteroid hormonokat termelnek, amelyeknek az ozmoregulációban van fontos szerepük. A vér megnövekedett kortizolszintje a kezelési stressz jellemző következménye.

INTERRENALLEGEMER : Endokrine kjertler hos fisk som viser seg som spredte gule flekker på nyren. Den produserer kortikosteroider (kortisol og kortikosteron), som er viktige ved regulering av saltbalansen. Høye nivåer av kortisol i blodet oppstår ved behandlingsstress.

TKANKA MIĘDZYNERKOWA: Gruczoły wydzielania wewnętrznego ryb reprezentowane przez żółtawe plamy w sąsiedztwie nerek i głównych tylnych żył. Produkują one hormony kortykosteroidowe (np. kortyzol), które okazują się ważnymi regulatorami stopnia i szybkości osmozy. Podwyższone poziomy kortyzolu we krwi są znamienne przy usuwaniu stresu.

İNTERRENAL DOKU: Balıklarda böbreklerde bulunan, ozmoregulasyonu düzenleyen kortikositeroit hormonların üretilmesinde görev alan bir dokudur. Üretilen kortikositeroit hormonlar (örneğin kortizol) ozmoregülasyonu düzenleyici olarak önemli olarak görülmektedir. Kanda yükselen kortizol seviyeleri stresi kontrol edici bir karakteristiktir.

Was this helpful?
Ο λειτουργικός νεφρός των ιχθύων και των αμφιβίων.


MESONEPHROS: The functional kidney of fishes and amphibians.

MESONEPHROS: Le rein fonctionnel des poissons et des amphibiens.

MESONEPHROS: Riñón funcional de peces y anfibios.

MESONEFROS: Ril funcional de peixes e anfibios.

ŐSVESE: A kifejlett halak és kétéltűek működő veséje.

MESONEPHROS: Den blivende nyre, som dannes etter pronephros.

ŚRÓDNERCZE: Funkcjonalna nerka u ryb i płazów.

MEZONEFROZ: Balıklar ve ikiyaşayışlıların işlevsel böbreği

Was this helpful?
Η ποσότητα οξυγόνου που χρησιμοποιείται γιά τον συνολικό μεταβολισμό, ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους.


METABOLIC RATE: The amount of oxygen used for total metabolism, per unit of time, per unit body weight.

TAUX METABOLIQUE: Quantité doxygène consommée par le métabolisme, dans un temps unitaire et par poids corporel unitaire.

TASA METABÓLICA: Cantidad de oxígeno consumida por el metabolismo durante una unidad de tiempo y por unidad de peso corporal.

TAXA METABÓLICA: Cantidade de osíxeno utilizada para manter todo o o metabolismo, por unidade de tempo, por unidade de peso corporal.

ANYAGCSERE-SEBESSÉG: A teljes anyagcseréhez felhasznált oxigén mennyisége időegységre és egységnyi testtömegre vetítve.

METABOLSK RATE (AKTIVITET): Mengden oksygen brukt til all metabolsk aktivitet, per tidsenhet, per enhet kroppsvekt.

NATĘŻENIE PRZEMIANY MATERII: Ilość tlenu zużyta w ogólnej przemianie na jednostkę czasu i na jednostkę masy ciała.

METABOLIK ORAN: Her birim zamanda, her birim vücut ağırlığında, toplam metabolizma için kullanılan oksijen miktarı

Was this helpful?
Η ποσότητα ενέργειας που είναι δυνατόν να εξαχθεί και να χρησιμοποιηθεί από ένα απόθεμα τροφής. ΜΕ = GΕ ―(FΕ + UΕ + ΒΕ). GΕ = Συνολική Ενέργεια, FΕ = Ενέργεια Περιττωμάτων, UΕ = Ενέργεια Ούρων, ΒΕ = Ενεργειακή Απώλεια στα Βράγχια.


METABOLIZABLE ENERGY (ME): The amount of energy that can be extracted from a food stuff and utilized. ME = GE - (FE + UE + BE). GE = Gross energy, FE = Fecal energy, UE = Urinary energy, BE = Branchial energy loss.

ENERGIE METABOLISABLE (EM): La quantité dénergie utile qui peut être extraite dun aliment. EM = ET - (EF + EU + ER) où ET = énergie totale, EF = énergie fécale, EU = énergie urinaire, ER = perte dénergie respiratoire.

ENERGÍA METABÓLICA (EM): Cantidad de energía útil que puede ser extraída de un alimento. EM = ET – (EF + EU + ER) dónde ET = energía total, EF = energía fecal, EU = energía urinaria, ER = pérdida de energía respiratoria.

ENERXÍA METABÓLICA (EM): Cantidade de enerxía útil que pode ser extraida dun alimento. EM = ET - (EF + EU + ER) onde ET = enerxía total, EF = enerxía fecal, EU = enerxía urinaria, ER = perda de enerxía respiratoria.

HASZNOSÍTHATÓ ENERGIA: Az az energiamennyiség, amely egy tápanyagból kivonható és hasznosítható. ME = GE - (FE + UE + BE). ME: hasznosítható energia, GE: teljes energiatartalom, FE: a széklettel kiürülő energia, UE: a vizelettel kiürülő energia, BE: a légzés energiavesztesége.

OMSETTELIG ENERGI (OE): Mengden energi som kan utvinnes og utnyttes fra næringsstoff. OE = BE – (FE + UE + GE). BE = Bruttoenergi, FE = Fekalenergi, UE = Urinenergi, GE = energitap over gjellene.

ENERGIA PRZEMIENNA (ME): Ilość energii, która może być uzyskana z pożywienia i zużytkowana. Energię przemienną (ME) można przedstawić w postaci równania: ME = GE – (FE + UE + BE). GE = Energia brutto, FE = Energia fekalii, UE = Energia moczowa, BE = Straty energii przez skrzela.

METABOLIZMA ENERJISI (ME): Faydalanılan bir besin maddesinden elde edilebilen enerji miktarı. ME = GE - (FE + UE + BE). GE=Kaba energy, FE= Atık enerji, UE = Üriner enerji, BE = Branşial enerji kaybı

Was this helpful?
Βιοχημικές διεργασίες με τις οποίες αποθέματα τροφής μετασχηματίζονται σε σύνθετη ύλη (αναβολισμός), σύνθετες ουσίες αποσυντίθενται σε απλές (καταβολισμός), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση χρήσιμης ενέργειας για τον οργανισμό.


METABOLISM: The biochemical processes by which feed stuffs are transformed into complex matter (anabolism), complex substances are decomposed into simple ones (catabolism), and energy is made available for use by an organism.

METABOLISME: Processus physiques et chimiques par lesquels les aliments sont transformés en matière complexe, les substances complexes sont décomposées en substances simples et de lénergie est mise à la disposition de lorganisme.

METABOLISMO: Proceso físico y químico por el cual los alimentos se transforman en materia compleja; las sustancias complejas se descomponen en sustancias simples y la energía se pone a disposición del organismo.

METABOLISMO: Procesos bioquímicos polos cales os alimentos se transforman en materia complexa (anabolismo); as substancias complexas descompóñense en substancias simples (catabolismo) e a enerxía ponse a disposición do organismo.

ANYAGCSERE (METABOLIZMUS): Azok a biológiai folyamatok, amelyekkel a tápanyagok összetett anyagokká alakulnak (anabolizmus), vagy az összetett anyagok egyszerűbb anyagokká bomlanak le (katabolizmus). Az utóbbi folyamat során a szervezet által felhasználható energia termelődik.

METABOLISME: Biokjemisk prosess der næringsstoff omgjøres til komplekse substanser/kroppsvev (anabolisme = oppbygning), kroppsvev/komplekse substanser brytes ned (katabolisme = nedbrytning) og energi gjøres tilgjengelig for organismen.

PRZEMIANA MATERII (metabolizm): Procesy biochemiczne, w których składniki pokarmowe są przekształcane na substancje kompleksowe (anabolizm), a substancje te z kolei są rozkładane na związki proste (katabolizm); powstająca energia jest zużytkowywana na potrzeby organizmu.

METABOLIZMA: besin maddeleri ile alınan karmaşık yapıdaki elementleri biyokimyasal yöntemler haline getirmek ve bir organizma tarafından kullanılabilir enerji haline dönüştürmek

Was this helpful?
Σύνθεση RNA σε μία μήτρα DNA.


TRANSCRIPTION: RNA synthesis at a DNA matrix.

TRANSCRIPTION: Ce terme est habituellement réservé à la synthèse dARN à partir dune matrice dADN.

TRANSCRIPCIÓN: Síntesis de ARN a partir de una matriz de AND.

TRANSCRICIÓN: Síntese de ARN a partir dunha matriz de ADN.

TRANSZKRIPCIÓ: DNS-hez kötött RNS-szintézis.

TRANSKRIPSJON: RNA syntese fra DNA.

TRANSKRYPCJA: Synteza cząsteczek matrycowego RNA na jednej z dwóch nici DNA. W tym procesie informacja genetyczna zakodowana w sekwencji nukleotydów DNA jest przenoszona na RNA w formie uszeregowanych i komplementarnych sekwencji nukleotydów. Transkrypcja zachodzi pod działaniem transkryptazy (polimeraz) RNA, zależnej od DNA.

TRANSKRİPSİYON: Bir DNA matrisinde RNA sentezi.

Was this helpful?
Μεταφορά ενός νοσογόνου παράγοντα από ένα άτομο σένα άλλο. Μετάδοση, οριζόντια: Μεταφορά ενός νοσογόνου μεταξύ ατόμων, εκτός από την ειδική περίπτωση μεταφοράς από γονείς σε απογόνους μέσω των αναπαραγωγικών διεργασιών. Πρβλ. κάθετη μετάδοση.


TRANSMISSION: The transfer of a disease agent from one individual to another. Transmission, horizontal: any transfer of a disease agent between individuals except for the special case of parent-to-progeny transfer via reproductive processes; cf. vertical transmission.

TRANSMISSION: Le transfert dun agent pathogène dun individu à un autre. La transmission horizontale est la transmission entre deux individus à lexception de la transmission entre un père ou une mère et sa progéniture par lintermédiaire des processus de la reproduction.

TRANSMISIÓN: Traspaso de un agente patógeno de un individuo a otro. La transmisión horizontal es la transmisión entre dos individuos a excepción de la transmisión entre padre o madre y su descendencia (transmisión vertical) mediante los procesos de reproducción; cf. transmisión vertical.

TRANSMISIÓN: Traspaso dun axente patóxeno dun individuo a outro. A transmisión horizontal é a transferencia entre dous individuos dun axente infeccioso a excepción da transmisión entre pai ou nai e a súa descendencia (transmisión vertical) mediante os procesos de reprodución; cf. transmisión vertical.

TERJEDÉS: Egy kórokozó átkerülése egyik egyedről egy másikra. Terjedés, horizontális: a betegség bármilyen jellegű terjedése az egyedek között, kivéve a szülőről az utódra való átterjedést a szaporodási folyamatokban; vö. vertikális terjedés.

OVERFØRING: Overføring av et sykdomsfremkallende agens fra et individ til et annet. Horisontal overføring: Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom individer, unntatt overføring fra foreldre til avkom via egg/sperm. Jfr. vertikal overføring.

PRZENOSZENIE: Przeniesienie czynnika chorobowego z jednego osobnika na drugiego. Przenoszenie horyzontalne (poziome): każde przeniesienie czynnika chorobowego pomiędzy osobnikami, za wyjątkiem przeniesienia między rodzicami a potomstwem w procesach reprodukcyjnych; porównaj: przenoszenie wertykalne (pionowe).

Transmisyon, taşınım: Bir hastalık ajanının bir bireyden diğer bireye taşınması. Transmisyon, yatay: bireyler arasında herhangi bir hastalık ajanının özel bir durumda aileden çocuklara üreme işlevi olmadan taşınımı.

Was this helpful?
Διεργασία με την οποία παθογόνα μεταφέρονται από οργανισμό σε οργανισμό. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες μετάδοσης: η κάθετη (βλ.λ) και η οριζόντια.


TRANSMISSION OF DISEASE: Any process by which pathogens are transported from organism to organism. There are two main categories, i.e. vertical and horizontal.

TRANSMISSION DUNE MALADIE: Relatif à tout processus par lintermédiaire duquel un agent pathogène est transmis dun organisme à un autre. Il existe deux catégories principales; verticale et horizontale.

TRANSMISIÓN DE ENFERMEDAD: Relativo a los procesos mediante los cuales un agente patógeno es transmitido de un organismo a otro. Existen dos categorías principales; vertical y horizontal.

TRANSMISIÓN DE ENFERMIDADES: Calquera proceso polo que os patóxenos son transportados de organismo a organismo. Existen dúas categorías principais; vertical e horizontal.

BETEGSÉGÁTADÁS: Minden olyan folyamat, amelynek során a kórokozók egyik szervezetből a másikba kerülnek. Két fő típusa van: horizontális és vertikális.

SYKDOMSOVERFØRING: Enhver prosess der sykdomsfremkallende agens overfores mellom organismer. To hovedkategorier, dvs vertikal og horisontal.

PRZENOSZENIE CHOROBY: Każdy proces, w którym czynniki chorobotwórcze są przenoszone z jednego organizmu na drugi. Są dwa główne rodzaje przenoszenia, tj. pionowy i poziomy.

Hastalığın bulaşması: Patojenlerin organizmadan diğer organizmaya geçmesinin her hangi bir yolu. Dikey ve yatay olarak iki esas yolu vardır.

Was this helpful?
Ασθένεια που μεταδίδεται άμεσα ή έμμεσα από το ένα άτομο στο άλλο. Βλ. επίσης Λοιμώδης ασθένεια.


COMMUNICABLE DISEASE: A disease that is naturally transmitted directly or indirectly from one individual to another; cf. contagious disease.

MALADIE COMMUNICABLE: Se dit dune maladie naturellement transmise, par voie directe ou indirecte, entre individus.

ENFERMEDAD DECLARABLE: Dícese de una enfermedad transmitida de manera natural, por vias directas o indirectas, entre individuos.

ENFERMIDADE COMUNICABLE / INFECCIOSA / TRANSMISIBLE: Enfermidade que se transmite directa ou indirectamente dun individuo a outro; cf. Enfermidade contaxiosa

RAGÁLYOS BETEGSÉG: Olyan betegség, amely természetes úton, közvetlenül vagy közvetetten átterjedhet egyik egyedről egy másikra, vö. járványos betegség.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som overfores naturlig mellom individer, direkte eller indirekte.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba, która w sposób naturalny jest bezpośrednio lub pośrednio przenoszona z jednego osobnika na innego; porównaj: choroba zaraźliwa.

BULAŞICI HASSTALIK: Bir hastalığın doğal yollarla direkt veya dolaylı yollarla bir bireyden diğer bir bireye bulaşması, deri hastalığı

Was this helpful?
Μεταφορά ενός παθογόνου οργανισμού από άτομο σε άτομο ενός είδους. (σταυρομόλυνση, αλληλομόλυνση)


CROSS INFECTION: The transfer of a disease organism from one individual to another of the same species.

INFECTION CROISEE: Le transfert dun organisme pathogène dun indivdu à un autre de la même espèce.

INFECCIÓN CRUZADA: Traspaso de organismo patógeno de un individuo a otro de la misma especie.

INFECCIÓN CRUZADA: Transferencia dun organismo patóxeno dun individuo a outro da mesma especie.

KERESZTFERTŐZÉS: Egy betegséget okozó szervezet átterjedése egy faj egyik egyedről a másikra.

KRYSSINFEKSJON: Overføring av en sykdomsorganisme fra et individ til et annet innen samme art.

ZAKAŻENIE KRZYŻOWE: Przenoszenie choroby z jednego na drugi organizm tego samego gatunku.

ENFEKSİYON GEÇİŞİ: Aynı türdeki bir bireyden diğerine hastalık organizmasının transferi.

Was this helpful?
Χρωμοσωμική μετάλλαξη χαρακτηριζόμενη από αλλαγή στην θέση ενός χρωμοσωμικού τμήματος.


TRANSLOCATION: A chromosomal mutation characterized by a change in position of a chromosome segment.

TRANSLOCATION: Mutation génétique impliquant un changement de position dun segment chromosomial.

DESPLAZAMIENTO: Mutación genética que implica cambio de posición de un segmento cromosómico.

TRANSLOCACIÓN: Mutación xenética que implica cambio de posición dun segmento cromosómico.

TRANSZLOKÁCIÓ: Egy kromoszómaszakasz áthelyeződésével jellemezhető kromoszomális mutáció.

TRANSLOKASJON: Kromosommutasjon karakterisert ved forandring i posisjon av et kromosomsegment.

TRANSLOKACJA/PRZEMIESZCZENIE: Mutacja chromosomowa charakteryzująca się zmianą pozycji segmentu chromosomu, tj. zmianą jego struktury.

TRANSLOKASYON: Bir kromozom parçasının pozisyon değiştirmesiyle karakterize olan kromozomal bir mutasyondur.

Was this helpful?
Μεταθετή αλληλουχία DNA φέρουσα ένα ή περισσότερα γονίδια οριζόμενη σε κάθε άκρο από ταυτόσημες αλληλουχίες παρεμβολής, οι οποίες την καθιστούν ικανή να μετακινείται από μια θέση σε μιά άλλη.


TRANSPOSON: A transposable DNA sequence carrying one or more genes bounded at each end by identical insertion sequences, which confer the ability to move from one location to another.

TRANSPOSON: Séquence d ADN transposable portant un ou plusieurs gènes, encadrée de séquence dinsertion identique permettant un changement de localisation.

TRANSPOSÓN: Secuencia de ADN que lleva un o varios genes, con una secuencia de inserción idéntica que permite un cambio de localización.

TRANSPOSÓN: Secuencia de ADN que leva un ou varios xenes, cunha secuencia de inserción idéntica que permite un cambio de localización.

TRANSZPOZON: Egy vagy több gént tartalmazó, áthelyeződő DNS-szekvencia, amelyet mindkét végén egy-egy azonos beépülési szekvencia zár le. Ez teszi lehetővé az egyik pozícióból a másikba való áthelyeződést.

TRANSPOSON: Transporterbar DNA-sekvens som kan bevege seg mellom plasmider, og mellom plasmid og bakterie kromosom. Er kjent for a transportere antibiotikaresistensgener mellom genetiske strukturer.

TRANSPOSON: Przenośna sekwencja DNA transponująca jeden lub więcej genów przytwierdzonych na każdym końcu identycznymi sekwencjami przyczepów, nadająca im zdolność poruszania się z jednego miejsca na inne.

TRANSPOZON: Bir yerden başka bir yere hareket etme özelliğine sahip, özdeş ek sekansları aracılığıyla transpoz olabilen ve herbir uçta bulunan bir DNA sekansı taşıyan bir veya daha fazla sınırlı genler.

Was this helpful?
Προνυμφικό στάδιο των τρηματωδών μεταξύ του κερκαρίου και της φάσης του ενηλίκου, μιά λίγο ως πολύ φάση ηρεμίας.


METACERCARIA: Larval stage of trematodes between the cercarial and adult stages; a more or less quiescent stage.

METACERCAIRE: Stade larvaire des trématodes situé entre le stade cercaire et le stade adulte; un stade plus ou moins inactif.

METACERCARIA: Estado larvario de trematodos situado entre el estado cercaria y el estado adulto; estado más o menos inactivo.

METACERCARIA: Estado larvario dos tTermodos situado entre o estado de cercaria e o estado adulto; estado máis ou menos inactivo.

METACERKÁRIA: A mételyek (Trematodes) egyik lárvaalakja a cerkária és a kifejlett alak között; többé-kevésbé nyugalmi állapot.

METACERKARIE: Larvestadium hos ikter (trematoder), mellom cerkarie og voksne stadier. Mer eller mindre et hvilestadium.

METACERKARIA: Stadium larwalne przywr pomiędzy stadium cerkarii a stadium dorosłym.

METASERKARYA: Trematod ile yetişkin safha arasında olan larva aşaması; az ya da çok durgun safha

Was this helpful?
Αλλαγή στην ακολουθία βάσεων ενός μορίου DNA ή RNA. Η μετάλλαξη συνήθως περιλαμβάνει την αλλαγή ενός ζεύγους βάσεων από κάποιο άλλο (σημειακή μεταλλαγή), ή την προσθήκη ή τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων νουκλεοτιδίων. Συνήθως οδηγεί στη λανθασμένη ανάγνωση των κωδικονίων από τα ριβοσώματα κατά τη διαδικασία σύνθεσης των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την παραγωγή ελαττωματικών ή την απουσία πρωτεϊνών. Οι μεταλλαγές αυτές ονομάζονται μεταλλαγές μετατόπισης σημείου. Οι σημειακές μεταλλαγές μπορεί να είν


MUTATION (GENETIC): An alteration of the base sequence of a DNA or RNA molecule. Mutations usually involve the changing of one base for another (point mutation) or to the addition or deletion of one or more nucleotides. This will often lead to the mis-reading of codon sequences by the ribosome during protein synthesis (leading to a defective or absent protein). Such mutations are then termed frameshift mutations. Point mutations may be silent (as each amino acid may be coded by several codons) or lead to the subst

MUTATION (GÉNÉTIQUE) : Altération de la séquence des bases dans un acide nucléique. Souvent ceci implique le changement d’une base pour une autre (mutation ponctuelle) ou l’addition ou délétion d’un ou de plusieurs nucléotides. Dans le deuxième cas, l’effet est souvent une mauvaise lecture de la séquence de codons par le ribosome pendant la synthèse protéique (avec comme résultat l’absence de la protéine en question ou d’une protéine défectueuse). Ce type de mutations est appelé mutation à glissement de cadre de lectu

MUTACIÓN (GENÉTICA): Alteración de la secuencia de bases de la molécula de ADN o ARN. Las mutaciones implican habitualmente el cambio de una base por otra (mutación puntual) o por la adición o delección de uno o más mucleótidos. Esto puede llevar a menudo a una lectura errónea de secuencias de codón en el ribosoma durante la síntesis proteica (implicando una proteína defectuosa o ausente). Estas mutaciones son llamadas mutaciones de cambio de bandas. Las mutaciones puntuales pueden ser silentes (dado que cada aminoá

MUTACIÓN (XENÉTICA): Alteración da secuencia de bases da molécula de ADN ou ARN. As mutacións normalmente implican habitualmente o cambio dunha base por outra (mutación puntual) ou pola adición ou delección dun ou máis mucleótidos. Isto pode levar a miúdo a unha lectura errónea de secuencias de codón no ribosoma durante a síntese proteica (implicando unha proteína defectuosa ou ausente). Estas mutacións son chamadas mutación con cambio, desprazamento ou desfase do marco de lectura. As mutacións puntuais poden ser si

MUTÁCIÓ (GENETIKAI): Egy DNS- vagy RNS-molekula bázissorrendjének megváltozása. A mutáció lehet egy bázis kicserélődése egy másikra (pontmutáció), illetve egy vagy több nukleotid beépülése vagy törlődése. Ez gyakran a kodonszekvenciák téves leolvasásához vezet a fehérjeszintézis során (működésképtelen vagy hiányos fehérjék). Az ilyen mutációkat keretelmozdulásos (frameshift) mutációknak nevezzük. A pontmutációk lehetnek "csendesek" (mivel minden aminosavat több kodon kódol) vagy a fehérjeszintézis során egy aminosav

MUTASJON GENETISK: En forandring i basesekvensen i et DNA- eller RNA-molekyl. Mutasjoner innebærer ofte at en base byttes med en annen (punktmutasjon), eller addisjon eller fjerning av et eller flere nukleotider. Dette vil ofte føre til ”feillesing” av kodonsekvenser i ribosomene under proteinsyntesen (fører til et defekte eller fraværende protein). Slike mutasjoner kalles da ”frameshift” mutasjoner. Punktmutasjoner kan være ”stille” (siden flere kodoner kan kode for samme aminosyren) eller føre til utbytting av e

MUTACJA (genetyczna): Zamiana podstawowej sekwencji w cząsteczce DNA lub RNA. Mutacje zwykle pociągają za sobą zamianę jednej zasady na inną (mutacja punktowa), dodawanie do/lub delecje jednego lub więcej nukleotydów. Prowadzić to często będzie do błędnego odczytu sekwencji kodonu (grupy nukleotydów kodujących aminokwasy) przez rybosom w czasie syntetyzowania białka (prowadząc do wadliwego lub braku białka). Mutacje takie są wówczas nazywane mutacjami ramkowymi. Mutacje punktowe mogą być bezobjawowe (ponieważ każdy

MUTASYON (GENETİK): Bir DNA yada RNA molekülünde baz sekansının değişimidir. Mutasyon genellikle ilk baz diğer baz (nokta mutasyonu) için değişir yada tek yada çok çekirdeklerin eklenip yada çıkarmasını içerir. Buda sık sık protein sentezi sırasında ribozomlar tarafından kodon sekansların hatalı okunmasına sebep olur (bir proteinin yok ya da eksikliğine sebep olur). Bazı mutasyonlar çerçeve kayması mutasyonu olarak söylenir. Nokta mutasyonu suskun olabilir (mesela birçok amino asit bazı kodonlar tafından kodlanabil

Was this helpful?
(1) Αιφνίδια και κληρονομήσιμη μεταβολή του γενετικού υλικού, συχνότατα μεταβολή ενός μόνο γονιδίου μέσω διπλασιασμού, αντικατάστασης ή διαγραφής ενός αριθμού ζευγών βάσεων του DNA. (2) Οι οργανισμοί που έχουν υποστεί μεταλλαγή ονομάζονται μεταλλαγμένοι.


MUTATION: A sudden heritable change in the genetic material, most often an alteration of a single gene by duplication, replacement or deletion of a number of DNA base pairs. An individual that has undergone such a mutational change is called a mutant.

MUTATION: Changement spontané et transmissible de la matière génétique, très souvent affectant un seul gène par lintermédiaire dune duplication, dune délétion ou dun remplacement de paires de nucléotides. Un individu ayant subi un changement mutationnel sappelle un mutant.

MUTACIÓN: Cambio espontáneo y transmisible de material genético, a menudo afecta un solo gen mediante duplicación, supresión o reemplazo de pares de nucleótidos. Individuo que sufre cambio mutacional llamado mutante.

MUTACIÓN: Cambio repentino e herdable no material xenético, a miúdo alteración dun só xene mediante duplicación, supresión ou reemplazo de pares de nucleótidos. Ao individuo que sufriu un cambio mutacional deste tipo chámaselle mutante.

MUTÁCIÓ: A genetikai anyag hirtelen bekövetkező, öröklődő változása, leggyakrabban egy gén megváltozása bizonyos számú DNS-bázispár duplikációjával, kicserélődésével vagy deléciójával. A mutációs változáson átesett egyedet mutánsnak nevezzük.

MUTASJON: Bra arvelig forandring i det genetiske materialet. Oftest ved forandring av et enkelt gen ved duplikasjon, utskiftning eller fjerning av basepar. Et individ som har gjennomgatt en mutasjon kalles en mutant.

MUTACJA: Nagła dziedziczna zmiana w materiale genetycznym, w większości zmiana pojedynczego genu przez duplikację, zamianę lub delecję (skasowanie) wielu par zasad tworzących DNA. Osobnik, który przechodzi taką mutacyjną zmianę jest nazywany mutantem.

MUTASYON: Genetk metaryalde ani kalıtsal değişimler, Bir grup DNAnın çoğalması, yerini alması ya da silinmesi gibi etkilerle tek bir gende meydana gelen değişiklik. Mutasyosla bir bireyde meydana gelen değişim.

Was this helpful?
Διαίρεση σε τμήματα (μεταμερή), όπως στους δακτυλιοσκώληκες.


SEGMENTATION: Division into parts or segments, as in annelid worms.

SEGMENTATION: Division en plusieurs parties ou segments, comme chez les annélides.

SEGMENTACIÓN: División en varias partes o segmentos, como es el caso de los anélidos.

SEGMENTACIÓN: División en varias partes ou segmentos, como é o caso dos anélidos.

SZELVÉNYEZETTSÉG: A test felosztása részekre vagy szelvényekre, pl. a gyűrűsférgeknél.

SEGMENTERING: Oppdeling i segmenter, som hos leddmarkene (Annelida).

SEGMENTACJA: Podział na części lub segmenty (człony) jak u pierścienic (Annelida).

BÖLÜMLEME: Halkalı solucanlarda parçalara veya segmentlere ayrılma.

Was this helpful?
Προχωρημένο προνυμφικό στάδιο των καρκινοειδών της φάσης του ναυπλίου, με περισσότερα από τρία ζεύγη ατελών θωρακικών άκρων.


METANAUPLIUS: Late nauplius larval stage of crustaceans, with more than three pairs of limbs present but no functional thoracic limbs.

MÉTANAUPLIUS: Dernier stade larvaire nauplii des crustacés avec plus de trois paires dappendices thoraciques à létat débauche (non fonctionnels).

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos con más de tres pares de apéndices torácicos no funcionales.

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos, con máis de tres pares de apéndices pero sen membros torácicos funcionais.

METANAUPLIUS: A rákok késői nauplius állapotú lárvája, amelynek háromnál több végtagja van, de nincsenek működő torvégtagjai.

METANAUPLIUS: Seint naupliestadie hos krepsdyr. Har mer en tre par lemmer, men ingen funksjonelle lemmer på brystet (thorax).

METANAUPLIUS: Późne stadium larwalne naupliusa skorupiaków, z więcej niż trzema parami posiadanych odnóży, ale nie funkcjonalnymi odnóżami tułowiowymi.

METANAUPLİİ: Fonksiyonel göğüssel bacakları olmayan fakat üç çiftten fazla bacakları olan kabuklu hayvanların nauplii evresinden sonraki larval safhasıdır.

Was this helpful?
(1) Αλλαγή της κατάστασης, μορφής, θέσης ή λειτουργίας (2) Η μετανάστευση παθογόνων οργανισμών εντός του σώματος του ξενιστή.


METASTASIS: (1) A change of state, form, position or function. (2) The transportation of pathogenic organisms around the host body.

METASTASE: (1) Changement détat, de forme, de position ou de fonction. (2) Le transport dorganismes pathogènes à travers le corps de lhôte.

METÁSTASIS: (1) Cambio de estado, de forma, de posición o de función. (2) Transporte de organismos patógenos a través del cuerpo huésped.

METÁSTASE: (1) Cambio de estado, de forma, de posición ou de función. (2) Transporte de organismos patóxenos a través do corpo hospedador.

ÁTTÉTEL: (1) Állapot, helyzet vagy működés megváltozása. (2) Kórokozók szétterjedése a gazdaszervezet testében.

METASTASE: (1) Forandring i tilstand, form, posisjon eller funksjon. (2) Transport av patogene (sykdomsfremkallende) organismer rundt i vertens kropp.

METASTAZA/ZMIANA: (1) Zmiana stanu, formy, pozycji lub funkcji. (2) Rozrzucenie organizmów chorobotwórczych po całym ciele gospodarza.

METASTAS: 1. Şekil, safha, konum veya fonksiyon değişikliği, 2. Konakçı vücut etrafında bulunan bulaşmış organizmanın uzaklaştırılması

Was this helpful?
Μετάλλαξη υποκατάστασης ζεύγους βάσεων που έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση μιάς πουρίνης από μιά πυριμιδίνη ή αντίστροφα.


TRANSVERSION: A base-pair substitution mutation resulting in the replacement of a purine by a pyrimidine, or vice versa.

TRANSVERSION: Mutation ponctuelle consécutive à la substitution, dans la molécule ADN, dune base purique par une base pyrimidique et vice versa.

TRANSVERSIÓN: Mutación puntual consecutiva a la sustitución en la molécula de ADN, de una base de purina por una base de pirimidina y viceversa.

TRANSVERSIÓN: Mutación de substitución dun par de bases resultado da relocalización dunha base púrica por unha pirimidínica ou viceversa.

TRANSZVERZIÓ: Egy bázispárt érintő mutáció, amely egy purinbázis pirimidinre cserélődésével (vagy fordítva) jön létre.

TRANSVERSJON: Basepar substitusjonsmutasjon som resulterer i at purin erstattes med pyrimidin, eller omvendt.

TRANSWERSJA: Mutacja punktowa polegająca na zamianie w łańcuchu DNA pary zasad pirymidynowej na purynową lub purynowej na pirymidynową.

TRANSVERSİYON: Bir pirimidinle bir pürinin yer değiştirmesi veya bunun tersi şeklinde oluşan bir baz çiftinin yer değiştirme mutasyonu.

Was this helpful?
Σύνθεση πρωτεΐνης σε μήτρα mRNA.


TRANSLATION: Synthesis of protein on a mRNA-matrix.

TRADUCTION: Synthèse dune protéine sur une matrice dARN messager.

TRADUCCIÓN: Síntesis de una proteína en una matriz de ARN mensajero.

TRADUCIÓN: Síntese dunha proteína nunha matriz de ARN mensaxeiro.

TRANSZLÁCIÓ: mRNS-hez kötött fehérjeszintézis.

TRANSLASJON: Syntese av protein fra et mRNA.

TRANSLACJA: Synteza białka na matrycy mRNA; przeniesienie znaków kodu genetycznego mRNA.

TRANSLASYON: Bir mRNA matrisi üzerindeki protein sentezi.

Was this helpful?
Δοχείο σχήματος V και μεγέθους 30cm που χρησιμοποιείται για την μέτρηση αυγών.


VON BAYER TROUGH: A 30 cm V-shaped trough used to count eggs.

CUVE DE VON BAYER: Une cuve en forme de V de 30 cm de long utilisée pour compter les oeufs.

GAMELLA DE VON BAYER: Gamella en forma de V de 30 cm de longitud utilizada para contar los huevos.

CÁMARA DE VON BAYER: Cámara en forma de V de 30 cm de lonxitude utilizada para contar os ovos.

VON BAYER-FÉLE CSATORNA: Az ikrák számolására szolgáló, 30 cm-es, V-alakú csatorna.

VON BAYER RENNE: 30 cm lang V-formet renne som brukes til å telle egg.

KORYTKO VON BAYERA: Korytko o długości 30 cm w kształcie V używane do liczenia ikry.

Von Bayer Teknesi: Yumurta saymak için kullanılan V şeklinde 30 cmlik tekne.

Was this helpful?
Η μηχανική διήθηση είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικασία γιά τον διαχωρισμό στερεών-υγρών, με την χρήση βαρύτητας, ή εξασκώντας πίεση ώστε να αναγκασθεί το υγρό να περάσει μεσα από μεμβράνες ή κόσκινα με διάφορα μεγέθη ανοιγμάτων ή πόρων.


MECHANICAL FILTRATION: Mechanical filtration is a widely used solid-liquid separation process, utilizing gravity, or applying pressure to force the fluid medium to pass through membranes, meshes of various grit sizes or screens.

FILTRATION MECANIQUE: Processus couramment employé dans la séparation des solides à partir de milieux fluides, dans lequel les milieux fluides sont forcés à travers des membranes filtrantes, des toiles à bluter ou des grilles de diamètre de mailles convenable pour la gravité ou la différence de pression de part et dautre du filtre.

FILTRACIÓN MECANICA: Proceso habitualmente usado en la separación de sólidos a partir de medios fluidos, en el cual los medios fluidos son forzados a través de membranas filtrantes, de telas para granito o de rejas de diámetro de mallas convenientes para la gravedad o la diferencia de presión de una parte y de otra del filtro.

FILTRACIÓN MECÁNICA: É un proceso de separación comunmente usado para separar sólidos de líquidos, mediante a gravidade, ou a aplicación de presión para forzar o paso do fluído a través de membranas, peneiras ou mallas de diferentes tamaños de poro.

MECHANIKAI SZŰRÉS: A mechanikai szűrés egy elterjedt szilárd-folyadék elválasztási eljárás, amely a gravitáció segítségével vagy a folyadékra gyakorolt nyomással vezeti át a folyadékot különböző lyukbőségű hálókon, membránokon vagy rácsokon.

MEKANISK FILTRERING: Mekanisk filtrering er en mye brukt metode for å skille faste stoffer fra væsker. Utnytter gravitasjon eller bruker trykk til å føre væsker gjennom membraner, nett med ulike maskestørrelser eller duker.

FILTRACJA MECHANICZNA : Filtracja mechaniczna jest szeroko stosowana jako proces rozdzielania ciała stałego od cieczy, wykorzystując grawitację lub stosując ciśnienie do wymuszenia przejścia środowiska płynnego przez błony, oczka o różnych rozmiarach lub sita.

MEKANİK FİLTRASYON: Mekanik filtrasyon katı- sıvı ayırım aşamalarında yaygın olarak kullanılır, yerçekimi kullanılır, ya da membranlardan geçmesi için sıvı ortamı zorlamak amacıyla basıç uygulamak, çeşitli kumtaşı büyüklüklerinin ağ ile tutulması ya da elenmesi

Was this helpful?
Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες


FEED CANNON: A specific type of automated feeder commonly used in large-scale culture to distribute feed over a wide area. They may be stationary or mobile: the former type is usually operated by air blown through a hose pointing towards the pond, the angle of which can be varied to reach different parts; the latter move on self-propelled feed trolleys. Often operated from a wagon pulled behind a truck while moving along dikes. Blowers may be automatic or fed by a central compressor controlling feed dose, si

SOUFFLEUR DALIMENTS: Distributeur d’aliments fréquemment employé pour disperser des aliments sur une surface importante. Peut être stationnaire ou mobile : dans le premier cas, les aliments sont distribués à travers un tuyau par un souffleur d’air. L’angle du tuyau est varié pour atteindre les différentes zones de culture. Les versions mobiles sont souvent montées sur des chariots autoporteurs. Souvent ce genre de distributeur est remorqué le long des digues. Les souffleurs peuvent être automatiques ou alimentés p

CAÑÓN ALIMENTADOR: Un tipo concreto de alimentador automático utilizado habitualmente en cultivos a gran escala para distribuír el alimento por grandes superficies. Pueden ser fijos o móviles: los del primer tipo funcionan normalmente con aire insuflado a través de una manguera dirigida hacia el estanque, pudiendose modificar el ángulo de aquella para alcanzar diferentes partes; los del segundo tipo se mueven mediante carros alimentadores autopropulsados. A menudo operados desde un carro tirado por un camión que

CANÓN ALIMENTADOR: Un tipo concreto de alimentador automático utilizado habitualmente en cultivos a grande escala para distribuír o alimento por grandes superficies. Poden ser fixos ou móbiles: os do primeiro tipo funcionan normalmente con aire insuflado a través dunha mangueira dirixida cara ao estanque, podéndose modificar o ángulo daquela para alcanzar diferentes partes; os do segundo tipo móvense mediante carros alimentadores autopropulsados. A miúdo operados dende un carro tirado por un camión que se despraza

ETETŐÁGYÚ: Speciális automata etetőtípus, amelyet nagyméretű haltenyésztő rendszerekben általánosan használnak a takarmány nagy területen történő eloszlatására. Lehet stabil vagy mozgó: az előbbi típust általában a tó felé irányuló csövön keresztülfújt levegő működteti, e cső szöge változtatható, hogy elérhesse a különböző részeket; az utóbbi önjáró etetőkocsikon mozog. Gyakran egy gáton haladó teherautó után rögzített utánfutóról működtetik. A fúvókák lehetnek automatikusak, vagy egy központi kompresszor

SENTRALFÔRINGSANLEGG: En spesiell type fôrautomat svært ofte brukt i storskala dam- eller merdoppdrett for å spre fôr over et stort område. Kan være stasjonære eller mobile. Førstnevnte er vanligvis betjent av en luftstrøm gjennom en slange som peker mot oppdrettsenheten og som kan justeres for å nå forskjellige områder. Sistnevnte beveger seg med selvgående fôrvogner. Blir ofte betjent fra en vogn trukket av et kjøretøy langs dammene. Sentralfôringsanlegg kan være automatiske eller bli tilført fôr fra en sentral kom

ARMATKA PASZOWA: Specyficzny typ automatycznego podajnika paszy stosowany w hodowlach wielkotowarowych do rozprowadzania paszy na dużym obszarze. Podajniki te mogą być stacjonarne lub ruchome. Stacjonarne najczęściej wykorzystują powierze wydmuchiwane przez wąż skierowany ku stawowi, przy czym kąt nachylenia węża można zmieniać, tak by pasza dotarła do różnych części stawu; podajniki ruchome poruszają się na samobieżnych platformach; często znajdują się w wózku ciągnionym przez ciężarówkę jadącą wzdłuż grobli. N

OTOMATİK YEMLİK: Genellikle büyük ölçekli kültür tesislerinde yemi geniş alana yaybilmek için kullanılan özel bir otomatik yemlik. Sabit veya hareketli olabilirler: sabit tip genellikle bir hortuma bağlı hava püskürtücüsünün havuza doğru tutulmasıyla çalışır, çeşitli açıl

Was this helpful?
Η αντίσταση σε ένα δεδομένο αντιβιοτικό (φαρμακευτική αντίσταση ) θεωρείται εγγενής σε κύτταρα τα οποία δεν διαθέτουν τις θέσεις-στόχους και/ή είναι μη διαπερατά στο αντιβιοτικό. Ενα κύτταρο αποκτά κληρονομική αντίσταση σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά με διάφορους τρόπους. Γιά παράδειγμα, η θέση-στόχος ενός δεδομένου αντιβιοτικού τροποποιείται ύστερα από χρωμοσωμική μετάλλαξη. Το κύτταρο τότε λειτουργεί λίγο ως πολύ φυσιολογικά όταν σε συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού που υπό κανονικές σ


MICROBIAL RESISTANCE TO ANTIBIOTICS: Resistance to a given antibiotic (drug resistance} is said to be constitutive (= intrinsic ) in cells which lack the specific target site(s) of the antibiotic and/or which are inherently impermeable to the antibiotic. A cell may acquire heritable resistance to antibiotic(s) in several ways. For example, the target site of a given antibiotic may be modified as a result of a chromosomal mutation, so that it functions more or less normally in the presence of otherwise inhibitory concentrations of t

RESISTANCE MICROBIENNE AUX ANTIBIOTIQUES: Résistance aux antibiotiques déterminés (résistance aux drogues) est dite constitutive (=intrinsèque) chez les cellules qui ne possèdent pas le site spécifique cible de lantibiotique et/ou qui ne sont pas par nature imperméables à cet antibiotique. Une cellule peut acquérir une résistance héreditaire à un antibiotique de plusieurs façons. Par exemple le site cible de lantibiotique peut être modifié par une mutation chromosomique, de telle façon quil fonctionne plus ou moins normalement aux conce

RESISTENCIA MICROBIANA A LOS ANTIBIÓTICOS: La resistencia a antibióticos determinados (resistencia a drogas) se llama intrínseca; en los moluscos, que no poseen dianas específicas de antibiótico y/o que no son impermeables a este antibiótico. Se puede adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneras diferentes. Por ejemplo, el sitio o diana del antibiótico puede ser modificado por una mutación cromosómica, de tal manera que funciona más o menos normal a concentraciones de este antibiótico normalmente inhibidoras (ver por ejem

RESISTENCIA MICROBIANA AOS ANTIBIÓTICOS: A resistencia a determinados antibióticos (resistencia a medicamentos) chámase intrínseca; nos moluscos, non posúen dianas específicas de antibiótico e/ou son impermeables ao antibiótico. Pódese adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneiras diferentes. Por exemplo, o sitio ou diana do antibiótico pode ser modificado por unha mutación cromosómica, de tal maneira que funciona máis ou menos normal a concentracións deste antibiótico normalmente inhibidoras (ver por exemplo estreptomi

MIKROORGANIZMUSOK REZISZTENCIÁJA AZ ANTIBIOTIKUMOKKAL SZEMBEN: Egy adott antibiotikummal szembeni ellenálló-képesség (reszisztencia) állandó (= belső) az olyan sejtekben, amelyekből hiányoznak az antibiotikum specifikus célhelyei, vagy amelyekbe az antibiotikum nem képes behatolni. Egy sejt többféle módon is szert tehet örökletes rezisztenciára. Például egy adott antibiotikum célhelye egy kromoszomális mutáció eredményeként megváltozhat, emiatt az antibiotikum egyébként hatásos koncentrációjának jelenlétében is normálisan működhet (ld. pl. sztreptomicin). E

ANTIBIOTIKARESISTENS: Motstandsdyktighet (resistens) mot et gitt antibiotikum kalles konstitutiv hos celler som mangler bindingsseter for og/eller er arvelig ugjennomtrengelige for antibiotikumet. En celle kan opparbeide seg arvelig antibiotikaresistens pa flere mater. Malet (bindingssetet) for antibiotikumet kan forandres ved kromosommutasjoner. I bakterier kan resistensgener (mot antibiotika) transporteres til antibiotikasensitive celler ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon. Resistens som har oppstatt

OPORNOŚĆ BAKTERYJNA NA ANTYBIOTYKI : Oporność na dany antybiotyk ("ekooporność") w komórkach jest określana jako konstytucyjna (wewnętrzna), w których brak specyficznych miejsc docelowych dla antybiotyku i/lub które są nieprzepuszczalne dla antybiotyku. Komórka może nabywać dziedziczną oporność na antybiotyk (-i) na kilka sposobów. Na przykład, miejsce docelowe danego antybiotyku może zostać zmodyfikowane na skutek mutacji chromosomowej z tym, że funkcjonuje ono mniej więcej normalnie w obecności innych hamujących koncentracji te

ANTIBIOTIKLERE MIKROBIYAL DAYANIKLILIK: Antibiyotiklere karşı kalıtsal geçirgenliği olan ve antibiyotiklerin özel etkilerini azaltan hücrelere antibiyotik vererek sağlanan dayanıklılık. Bir hücre bir çok yoldan genetiksel olarak antibiyotiklere dirençli olabilir. Örneğin, Kromotozomal mutasyonun sonuçlerını geliştirmek için antibiyotik kullanmak amaçlanabilir, fonksiyonlar normalden az ya da çok değişsin diye antibiyotiğin yasak dozları tercih edilir. Bu dozlar deneyde kullanılan hücrelerin büyüme ve gelişmesini etkileyerek dayanıklı

Was this helpful?
Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.


MICROSATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

MICROSATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MICROSATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MICROSATÉLITE: Secuencia curta e específica de ADN (14-100 pares de bases), que se repite en tándem dentro do xenoma. Igualmente outras secuencias repetidas curtas (1-6 pares de bases), son coñecidas como microsatélites. En ambos os dous casos o número de repeticións dentro dun tándem varía en cada individuo, representando así unha ferramenta valiosa para a identificación de individuos e para establecer o grao de parentesco entre individuos. Sin. minisatélite.

MIKROSZATELIT: A genomban tandem módon ismétlődő, rövid (14-100 bázispár), specifikus DNS-szekvencia. Az ennél rövidebb (1-6 bázispár) ismétlődő szekvenciákat is gyakran mikroszateliteknek nevezik. Az egy tandemen belüli ismétlődések száma mindkét esetben egyedenként különböző, amely kiválóan alkalmassá teszi a mikroszateliteket az egyedek azonosítására és az egyedek közötti rokonsági viszonyok megálapítására.

MIKROSATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

MIKROSATELITA : Krótka (14 - 100 par zasad tworzących DNA) specyficzna sekwencja DNA, która wewnątrz genomu jest powtarzana dwurzędowo. Podobne, nawet krótsze powtarzane sekwencje (1 - 6 par zasad tworzących DNA) zwane są mikrosatelitami. W obu przypadkach, liczba powtórzeń wewnątrz dwurzędu jest inna u różnych osobników, czyniąc je bezcennym narzędziem w identyfikowaniu osobników oraz ustalaniu stopnia pokrewieństwa (rodzicielstwa) pomiędzy osobnikami.

MICROSATELLITE: Kısa (14-100 baz çifti), özel, DNA dizisinde ardışık olarak genomu içerisinde tekrarlanır. Aynı şekilde, hatta daha kısa tekrar dizileri (1 - 6 baz çifti) microsatellite olarak bilinir . Her iki durumda bir takım yinelemeler bireyden bireye ardışık değişiklik gösterir, bunlar bireyleri tanımlarken çok önemli araçlardır ve bireyler arasında akrabalık derecesini hesaplanabilinir.

Was this helpful?
Τεχνική γιά την διευκόλυνση της διατροφής των ιχθυο-προνυμφών με τεχνητές τροφές, σε αντιδιαστολή με την μαζική καλλιέργεια τροχοζώων (που απαιτεί σημαντικό εξοπλισμό και προσωπικό). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή μιάς μικρο-δίαιτας κατάλληλου μεγέθους αποτελούμενη από συστατικά όπως ζύμη περικλειόμενη από μεμβράνη ή έκδοχο.


MICROENCAPSULATION: Technique to facilitate the rearing of fish larvae on artificial diets, as opposed to the mass culturing of rotifers (which requires considerable manpower and equipment). This process involves the production of a micro-diet of appropriate size consisting of dietary ingredients such as yeast encapsulated by a membrane, or binder.

MICROENCAPSULATION: Technique utilisée afin de remplacer la production en masse de rotifères (main doeuvre et besoin en appareillage importants) dans lélevage de larves de poissons. Cette technique implique lélaboration de micro-aliments de taille appropriée composés déléments nutritifs (levure par exemple) encapsulés par une membrane ou par un agent liant.

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica utilizada para reemplazar la producción en masa de rotíferos (que conlleva necesidad de mano de obra y aparataje) en el cultivo de larvas de peces. Esta técnica implica la elaboración de microalimentos de talla apropiada compuestos de elementos nutritivos (levadura por ejemplo) encapsulados en membranas o por agentes ligantes.

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica para facilitar a cría de larvas de peixes con dietas artificiais, en oposición ao cultivo a altas densidades de rotíferos (que require considerable man de obra e equipamento). Esta técnica implica a elaboración de microalimentos de tamaño axeitado compostos de ingredientes nutritivos como o lévedo encapsulado por unha membrana ou ligada.

MIKROKAPSZULÁZÁS: A hallárva-nevelés egyszerűsítésére szolgáló módszer, amelynél a kerekesférgek komoly munkaerőt és felszerelést igénylő tömeges termelése helyett a lárvákat mesterséges tápokkal etetik. Ez a technológia nagyon kis szemcsékből álló tápokat igényel, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint a membránnal vagy valamilyen kötőanyaggal körülvett élesztősejtek.

MIKROINNKAPSLING: Teknikk som muliggjør oppdrett av fiskelarver vha. kunstig fôr, istedenfor massedyrkning av hjuldyr (som krever mye utstyr og arbeidskraft). Prosessen involverer produksjon av mirkodietter av passe størrelse, som består av selve fôret (f.eks. gjær) som er innkapslet i en membran eller binder.

MIKROENKAPSULACJA: Technika ułatwienia hodowli larw ryb na sztucznych dietach, w przeciwieństwie do masowej hodowli na wrotkach (które wymagają odpowiedniego wyposażenia i sporo pracy ludzkiej). Proces ten wymaga produkcji mikro-diety o odpowiednim rozmiarze, zawierającej składniki pożywienia, jak np. drożdże, enkapsulowane w błonce lub substancji wiążącej .

MİKRO KAPLAMA: Büyük ölçüde insan gücü isteyen geniş ölçekli rotifer üretimine karşı yapay besleme tekniklerine dayalı balık larva üretimini kolaylaştırmada kullanılan bir tekniktir. Bu süreç, bir zar ya da bağla kaplanmış maya gibi besin maddelerinden oluşan uygun oranlarda bir mikro-beslenmenin oluşturulmasını da içerir.

Was this helpful?
Αντικειμενοφόρος πλάκα μικροσκοπίου στην οποία έχουν χαραχθεί υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100mm και η οποία χρησιμοποιείται γιά την βαθμονόμηση του προσοφθάλμιου μικρομέτρου (βλ.λ.) έτσι ώστε ένας αριθμός υποδιαιρέσεων του προσοφθάλμιου να αντιστοιχεί σε έναν αριθμό υποδιαιρέσεων της μικρομετρικής πλάκας.


STAGE MICROMETER: Microscopic slide on which a millimetre scale is engraved in 1/10 and 1/100 graduations which is used to calibrate the ocular micrometer so that a number of ocular divisions equals a number of stage divisions.

PLATINE MICROMETRIQUE: Lame de microscope gravée dune échelle graduée au 1/10 ème et au 1/100 ème. Utilisée afin de calibrer un micromètre oculaire de telle façon que le nombre de divisions oculaires soit égal au nombre de divisions sur la platine.

PLATINA MICROMÉTRICA: Placa de microscopio grabada con escala graduada a 1/10 y 1/100. Utilizada para calibrar un micrómetro ocular de tal manera que el número de divisiones oculares sea igual al número de divisiones en la platina.

PLATINA MICROMÉTRICA: Placa de microscopio gravada con escala graduada a 1/10 e 1/100. Utilizada para calibrar un micrómetro ocular de tal maneira que o número de divisións oculares sexa igual ao número de divisións na platina.

SZAKASZ-MIKROMÉTER: Olyan mikroszkópos tárgylemez, amelybe 1/10-es és 1/100-os ostásokkal egy 1 mm-es skálát gravíroztak. A mikroszkóp okulárjának (szemlencséjének) kalibrálására használják. Egy bizonyos számú okulár-beosztásnak egyenlő méretűnek kell lennie ugyanannyi szakasz-beosztással.

KALIBRERINGSOBJEKTGLASS: Objektglass der en millimeterskala er gravert inn med 1/10 og 1/100 gradinndeling. Brukes til å kalibrere okularmikrometer.

STOLIK PRZEDMIOTOWY MIKROSKOPU: Suwak mikroskopowy, na którym jest wygrawerowana skala milimetrowa z podziałkami 1/10 i 1/100, który jest wykorzystywany do kalibrowania mikrometru okularu, tak że liczba podziałek na okularze jest równa liczbie podziałek na stoliku.

DERECELİ MİKROMETRE: Lamın üzerindeki bölümü okülerdeki bir birime eşit olan oküler mikrometreye kalibre edilmiş 1/10 veya 1/100 ölçeğinde mikrometrik cetvel bulunan mikroskop lamı.

Was this helpful?
Ανατομική δομή στο στρώμα του χορίου του αυγού που εμποδίζει την διείσδυση πολλών σπερματοζωαρίων και εξασφαλίζει την γονιμοποίηση από γαμέτες του ιδίου είδους δηλ. από γενετικά συμβατούς οργανισμούς.


MICROPYLE: Anatomical structure in the chorionid layer of ova, preventing multiple sperm penetration and ensuring conspecific fertilization, i.e. between genetically compatible organisms.

MICROPYLE: Structure anatomique de la membrane chorionique de lovocyte permettant la pénétration par un spermatozoïde de la même espèce et donc assurant une fécondation conspécifique, cest-à-dire entre organismes génétiquement compatibles.

MICROPILO: Estructura anatómica de la membrana coriónica del óvulo que permite la penetración de un espermatozoide de la misma especie asegurando así una fecundación específica, es decir entre organismos genéticamente compatibles.

MICROPILO: Estrutura anatómica da membrana coriónica do óvulo que permite a penetración dun espermatozoide da mesma especie asegurando así unha fecundación específica, é dicir entre organismos xeneticamente compatibles.

MIKROPILE: A petesejt chorion rétegében megtalálható struktúra, amely megakadályozza a többszörös megtermékenyítést, és biztosítja a fajon belüli fertilizációt (genetikai szempontból kompatibilis szervezetek között).

MIKROPYL: Lite hull i eggets overflate, som gjør det mulig for kun én spermie å trenge inn i egget og befrukte det. Forhindrer polyspermi.

MIKROPYLE (okienko): Struktura anatomiczna w warstwie jaja zapobiegająca wielokrotnemu przenikaniu plemników i zapewniająca zapłodnienie przez ten sam gatunek, tj. wystąpienie tego aktu między organizmami zgodnymi genetycznie.

MICROFIL: Ova korionid yüzeyin anatomik yapısı, bu birden fazla sperm geçmesine engel olur ve genetik uyumlu organizmaların güçlenmesini sağlar.

Was this helpful?
Μικροσκοπική μορφή σημαντή που φέρει σημεία ή κωδικούς αναγνώρισης, επισυνάπτεται, ή (συχνότερα) εισάγεται εντελώς σε ένα τμήμα του σώματος, έτσι ώστε άτομα, ομάδες ή πληθυσμοί να είναι αργότερα αναγνωρίσιμοι.


MICROTAG: A minute form of tag, bearing identification marks or codes, which can be affixed on to, or more commonly in the case of microtags, wholly inserted into body structures in such a way that unique individuals, groups or populations can later be identified using the specific marks.

MICROMARQUE: Minuscule plaque didentification portant des marques ou un code didentification et qui est fixé sur, ou plus souvent dans les structures corporelles de telle façon de permettre lidentification ultérieure des individus, des groupes ou des populations.

MICROMARCA: Placa de identificación minúscula que lleva marcas o código de identificación y que se fija sobre, o muy a menudo en estructuras corporales de tal manera que permiten la identificación ulterior de individuos, grupos o poblaciones.

MICROMARCA / MICROETIQUETA: Placa de identificación minúscula que leva marcas de identificación ou códigos e que pode ser fixada sobre o animal ou moi a miúdo, no caso das microetiquetas, inseridas dentro das estruturas corporais de xeito que permiten a posterior identificación de individuos, grupos ou poboacións.

MIKROJEL: Azonosító jelet vagy számot hordozó kisméretű jel, amelyet a testfelületre vagy (a mikrojelek esetén gyakrabban) a testbe rögzítenek olyan módon, hogy az egyes egyedek, csoportok vagy populációk később azonosíthatók legyenek az általuk hordozott jelek alapján.

MIKROMERKE: Små merker, med kjennetegn eller koder, som festes på eller injiseres inn i individuelle fisk. På denne måten kan individer eller grupper/populasjoner av fisk gjenkjennes ved senere anledninger (prøvetaking, gjenfangst). F.eks. pittags som leses av elektronisk.

MIKROZNACZKI: Znaczek bardzo małego rozmiaru, zawierający znaki lub kody identyfikacyjne, który − w przypadku mikroznaczków − może być przymocowany na/do ciała ryby, ale coraz częściej jest wprowadzany w całości do jego struktury, w taki sposób, aby znakowane osobniki, grupy lub populacje można było później zidentyfikować przy użyciu specjalnych detektorów.

Marka, Etiket: Bireylerin üzerine takılabilen üzerinde kişisel bilgilerin veya kodların yazılı olduğu küçük etiket. Vücut yapılarının içine sokulur ve bir bireyi populasyonları veya grupları daha sonra tanımak için kullanılan özel işaretleme yöntemidir.

Was this helpful?
Τύπος οπτικής μικροσκοπίας που επιτρέπει την μελέτη ζωντανών, μη χρωσμένων κυττάρων και ιστών. Η μέθοδος αυτή εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά κύτταρα περιθλούν το φως δίνοντας μιά εικόνα υψηλών αντιθέσεων.


PHASE CONTRAST MICROSCOPY: Type of optical microscopy which enables living unstained cells and tissues to be studied; this method is dependent on the way different cells diffract light to give a high contrast image.

MICROSCOPIE A CONTRASTE DE PHASE: Variété de microscopie optique dans laquelle les différences de diffraction de la lumière par les éléments observés sont exploités afin de donner une image à fort contraste, sans nécessiter lutilisation de colorants. Utilisé pour étudier les cellules et tissus vivants.

MICROSCOPIO CON CONTRASTE DE FASE: Variedad de microscopios ópticos en los cuales las diferencias de difracción de la luz por los elementos a observar son explotados para dar una imagen con fuerte contraste, sin necesidad de colorantes. Utilizado para estudiar células y tejidos vivos.

MICROSCOPIO CON CONTRASTE DE FASE: Tipo de microscopio óptico que permite o estudo de tecidos e células vivas sen tinguir.; este método é dependente do xeito en que as diferentes células difractan a luz para darlle un grande contraste de imaxe.

FÁZISKONTRASZT-MIKROSZKÓPIA: Olyan fénymikroszkópos eljárás, amellyel élő, nem festett sejteket és szöveteket lehet vizsgálni; a módszer a különböző sejtek eltérő fénytörésén alapul.

FASEKONTRASTMIKROSKOP: Optisk mikroskop som muliggjør undersøkelse av levende, ikke-fargede celler og vev; denne metoden avhenger av hvordan forskjellige celler bryter lys for å gi et kontrastrikt bilde.

MIKROSKOPIA KONTRASTU FAZOWEGO: Typ optycznego mikroskopu pozwalający na badanie żywych, niebarwionych komórek i tkanek; metoda ta jest zależna od sposobu uginania światła przez różne komórki dające wysoki kontrast obrazu.

AŞAMA ZITLIK MİKROSKOBU: Yaşayan lekesiz hücre ve dokuların incelenmesini sağlayan optik mikroskop çeşididir ; bu yöntem farklı hücrelerin yüksek kontrastlı görüntüleri vermek için ışığı yayma şekline de bağlıdır.

Was this helpful?
Μία ομοταξία πρωτοζώων που χαρακτηρίζεται από το μικρό τους μέγεθος. Μέλη αυτής της ταξινομικής ομάδας είναι παράσιτα των ψαριών, π.χ. Nosema, Plistophora

MICROSPORIDIAN: A class of protozoa characterized by their small size. Members of this taxon are parasitic on fish, e.g. Nosema, Plistophora.

MICROSPORIDES: Classe de protozoaires caractérisée par leur petite taille. Les membres de ce groupe taxonomique sont des parasites de poissons, par exemple, Nosema, Plistophora.

MICROESPORIDIOS: Clase de protozoos caracterizados por su pequeña talla. Las membranas de este grupo taxonómico son parásitos de peces, por ejemplo, Nosema plistophora.

MICROSPORIDIOS / MICROESPORIDIOS: Clase de protozoos caracterizados polo seu pequeno talle. Os membros deste grupo taxonómico son parasitos de peixes, por exemplo, Nosema plistophora.

MICROSPORIDIA: Kisméretű egysejtűek egy csoportja. Az ide tartozó fajok a halak élősködői, pl. Nosema, Plistophora.

MIKROSPORIDIER: Klasse av protozoer (encelledyr), med karakteristisk liten størrelse. Medlemmer av denne taksonomiske gruppen er parasittiske på fisk, f.eks. Nosema, Plistophora.

SPOROWCE (Microsporidia): Klasa pierwotniaków (Protozoa) charakteryzujących się małymi rozmiarami. Przedstawiciele tego taksonu (głównie z rodziny Nosematidae) są pasożytami ryb, np. Nosema (choroba zarodnikowcowa) i Pleistophora.

MIKROSPORIDYAN: Küçük boyları ile ayırt eilen birprotozoa sınıfı. Bu grubun en bariz üyeleri balıklarda parazittirler.

Was this helpful?
Όργανο που χρησιμοποιείται γιά την αποκοπή δειγμάτων ιστών μικρού πάχους γιά μικροσκοπική εξέταση.


MICROTOME: An instrument for cutting thin sections of tissues for microscopic examination.

MICROTOME: Instrument pour découper dans les tissus de minces tranches en vue dun examen microscopique.

BISTURÍ: Instrumento que sirve para cortar tejidos de diámetros finos con el fin de examinarlos en el microscopio.

BISTURÍ: Instrumento que serve para cortar finas seccións de tecidos para a súa análise microscópica.

MIKROTOM: Mikroszkópos vizsgálatokra alkalmas vékony metszetek készítésére szolgáló készülék.

MIKROTOM: Instrument for å kutte tynne vevssnitt for mikroskopiske undersøkelser.

MIKROTOM: Urządzenie do cięcia cieniutkich skrawków tkanek do badań mikroskopowych.

MIKROTOM: Mikroskobik örnekleme yapmak amacıyla zayıf dokulardan örnek kesmeye yarayan bir araç

Was this helpful?
Η εκτροφή ψαριών διαφορετικής ηλικίας και μεγέθους ή διαφορετικών ειδών στο ίδιο υδατικό σύστημα.


MIXED CULTURE: The rearing of fish of different age and size, or species, in the same water body.

CULTURE MIXTE: Lélevage de poissons de tailles différentes, dâges différents ou despèces différentes dans le même volume deau.

CULTIVO MIXTO: Cultivo de peces de tallas diferentes, de edades diferentes o de especies diferentes en el mismo volumen de agua.

CULTIVO MIXTO: Cultivo de peixes de diferente idade, tamaño ou especie, nun mesmo volume de auga ou recipiente de cultivo.

KEVERT KULTÚRA: Különböző korú, méretű vagy fajú halak tartása ugyanabban a víztérben.

BLANDINGSKULTUR: Oppdrett av fisk av forskjellige aldre og storrelser, eller forskjellige arter, i samme vannmasse.

CHÓW MIESZANY: Chów ryb różnego wieku i wielkości, bądź gatunków w tym samym zbiorniku wodnym.

KARMA YETİŞTİRİCİLİK: Aynı su ortamında yaşayan farklı boy, yaş ya da türde olan balıkların oranı

Was this helpful?
Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.


MINISATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

MINISATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MINISATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MINISATÉLITE : Secuencia curta e específica de ADN (14-100 pares de bases), que se repite en tándem dentro do xenoma. Igualmente outras secuencias repetidas curtas (1-6 pares de bases) son coñecidas como microsatélites. En ambos os dous casos o número de repeticións dentro dun tándem varía en cada individuo, representando así unha ferramenta valiosa para a identificación de individuos e para establecer o grao de parentesco entre individuos. Sin. microsatélite

MINISZATELIT: A genomban tandem módon ismétlődő, rövid (14-100 bázispár), specifikus DNS-szekvencia. Az ennél rövidebb (1-6 bázispár) ismétlődő szekvenciákat is gyakran mikroszateliteknek nevezik. Az egy tandemen belüli ismétlődések száma mindkét esetben egyedenként különböző, amely kiválóan alkalmassá teszi a mikroszateliteket az egyedek azonosítására és az egyedek közötti rokonsági viszonyok megálapítására.

MINISATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

MINISATELITA: Krótka (14 - 100 par zasad tworzących DNA) specyficzna sekwencja DNA, która wewnątrz genomu jest powtarzana dwurzędowo. Podobne, nawet krótsze powtarzane sekwencje (1 - 6 par zasad tworzących DNA) zwane są mikrosatelitami. W obu przypadkach, liczba powtórzeń wewnątrz dwurzędu jest inna u różnych osobników, czyniąc je bezcennym narzędziem w identyfikowaniu osobników oraz ustalaniu stopnia pokrewieństwa (rodzicielstwa) pomiędzy osobnikami.

MINISATELLITE: Kısa (14-100 baz çifti), özel, DNA dizisinde ardışık olarak genomu içerisinde tekrarlanır. Aynı şekilde, hatta daha kısa tekrar dizileri (1 - 6 baz çifti) microsatellite olarak bilinir . Her iki durumda bir takım yinelemeler bireyden bireye ardışık değişiklik gösterir, bunlar bireyleri tanımlarken çok önemli araçlardır ve bireyler arasında akrabalık derecesini hesaplanabilinir.

Was this helpful?
Στέλεχος ή στύπος. Ενα στενό τμήμα στο οποίο προσαρτάται ένα μεγαλύτερο τμήμα (ή όλο το σώμα).


PEDUNCLE: Stem or stalk; a narrow part by which some larger part (or the whole body) is attached, for example, the caudal peduncle.

PEDONCULE: Tige ou pédoncule; tige étroite reliant deux parties au corps ou le corps à un substrat.

PEDÚNCULO: Tallo o pedúnculo; tallo estrecho que une dos partes al cuerpo o el cuerpo a un substrato.

PEDÚNCULO: Talo ou pedúnculo; parte estreita pola que se une outra parte máis ancha (ou todo o corpo), por exemplo, o pedúnculo caudal.

KOCSÁNY: Nyél vagy szár; olyan keskeny testrész, amelyhez valamilyen nagyobb szerv (vagy az egész test) csatlakozik, pl. a halak faroknyele.

STILK: Smal del som en større del (eller hele kroppen) er festet til, f.eks. haleroten.

TRZON: Szypuła lub trzon; wąska część, z którą połączona jest mniejsza lub większa część (lub cała) ciała, np. trzon ogonowy.

PEDÜNKÜL: Gövde veya sap; geniş bir kısıma (veya bütün vücuda) dar bir kısmın bağlanması, örneğin kuyruk pedünkülü.

Was this helpful?
DNA το οποίο βρίσκεται μέσα στα μιτοχόνδρια και κληρονομείται από τη μητέρα μέσω των αυγών.


MITOCHONDRIAL DNA: DNA contained within the mitochondrion that is inherited maternally via the egg.

ADN MITOCHONDRIOME: ADN contenu dans les mitochondries qui est distincte de l’ADN génomique et qui est hérité de façon maternelle par l’intermédiaire de l’ovule.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contenido en la mitocondria que es heredado maternalmente a través del huevo.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contido na mitocondria que é herdado maternalmente a través do ovo.

MITOKONDRIÁLIS DNS: A mitokondriumban megtalálható DNS, amely a petesejtek közvetítésével, anyai útaon öröklődik.

MITOKONDRISK DNA (mitDNA): DNA som befinner seg i mitokondriene. Arves maternalsk gjennom egget.

MITOCHONDRIALNE DNA: DNA zawarte wewnątrz mitochondrium, które jest dziedziczone matecznie za pośrednictwem jaj.

Mitokondriyal DNA: DNA bünyesinde Mitokondriyal bulunur, anneden kalıtsal olarak yumurta geçer

Was this helpful?
(1) Εισβολή και πολλαπλασιασμός παθογόνων παραγόντων (π.χ. βακτηρίων, ιών, μυκήτων) στο σώμα ανεξάρτητα από το αν αυτό οδηγεί σε εκδήλωση ασθένειας ή όχι. (2) ειδική μολυσματική νόσος.


INFECTION: (1) Invasion and multiplication of pathogenic agents (e.g. bacteria, viruses, fungi) into the body with or without manifestation of the disease. (2) Specific infectious disease.

INFECTION: (1) Etat maladif résultant de lintroduction ou de la pénétration dun agent pathogène (par exemple bactérie, parasite, champignon) dans le corps, les tissus ou les cellules dun hôte. (2) Maladie infectieuse specifique.

INFECCIÓN: (1) Estado que resulta de la introducción o penetración de un agente patógeno (por ejemplo bacteria, parásito, hongo) en el cuerpo, tejidos o células de un huésped. (2) Enfermedad infecciosa específica.

INFECCIÓN: (1) Estado que resulta da introdución ou penetración dun axente patóxeno (por exemplo bacteria, parasito, fungo) no corpo, tecidos ou células dun hospedador, con ou sen manifestación da enfermidade. (2) Enfermidade infecciosa específica.

FERTŐZÉS: (1) Kórokozók (pl. vírusok, baktériumok, gombák) bejutása a szervezetbe és szaporodása a szervezetben, a betegség tüneteinek megjelenésével vagy anélkül. (2) Specifikus fertőző betegség.

INFEKSJON: (1) Invasjon og oppformering av patogene agens (f.eks. bakterier og virus) i kroppen, med eller uten utbrudd av sykdom. (2) Spesifikk smittsom sykdom.

ZAKAŻENIE: (1) Inwazja i mnożenie się czynników patogennych (np. bakterie, wirusy, grzyby) w ciele z/lub bez ujawnienia się choroby. (2) Swoista choroba zakaźna.

ENFEKSİYON: (1) Bakteri, virüs, mantar gibi patojenik ajanların saldırısı ve çoğalmasıyla oluşan hastalık durumu. (2) Özel bulaşıcı hastalık

Was this helpful?
Η αντίδραση των ιστών σε τραυματισμό ή παρουσία κάποιου αντιγόνου που χαρακτηρίζεται από καύσος, πρήξιμο, ερυθρότητα, πόνο και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσωματώματα λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρών και απόθεση φιβρίνης.


INFLAMMATORY RESPONSE: The reaction of the tissues to injury or presence of any antigen characterised clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin.

REPONSE INFLAMMATOIRE: Réaction des tissus à une blessure ou à la présence de tout antigène caractérisé cliniquement par la température, l’inflammation, la rougeur ou la douleur et pathologiquement par la vaso-dilatation, l’hyperémie, l’accumulation de leucocytes, l’écoulement de fluide et le dépôt de fibrine. Cette réaction est appelée réponse inflammatoire.

RESPUESTA INFLAMATORIA: Reacción de los tejidos a las heridas o a la presencia de cualquier antígeno, caracterizada clínicamente por calor, hinchazón, rojez y dolor, y patológicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluido y depósitos de fibrina.

RESPOSTA INFLAMATORIA: Reacción dos tecidos ás feridas ou á presenza de calquera antíxeno, caracterizada clinicamente por calor, inchazo, roibén e dor, e patoloxicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluído e depósitos de fibrina.

GYULLADÁSOS VÁLASZ: Szövetek sérülésre vagy antigén jelenlétére adott válasza, amelyet klinikailag melegség, duzzanat, vöröses szín és fájdalom, patológiásan pedig az erek kitágulása, vérbőség, fehérvérsejtek felhalmozódása, nedvedzés és fibrin kiválása jellemez.

BETENNELSESREAKSJON: Reaksjonen vevet utfører etter skade fra eller nærvær av antigen. Dette blir karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved vasodilatering, hyperanemi, akkumulering av leukocytter, utskillelse av væske og deponering av firbrin.

ODCZYN ZAPALNY: Reakcja tkanki na uszkodzenie lub obecność antygenu, charakteryzująca się - w postaci klinicznej - wydzielanem ciepła, obrzękiem, zaczerwieniem i bólem a patologicznie - rozszerzeniem naczyń krwionośnych, przekrwieniem, nagromadzenem leukocytów, wysiękiem płynu i odkładaniem się fibryny.

İNFLAMATUVAR TEPKİ: Dokunun yaralanmaya karşı reaksiyonu veya klinik olarak ateş, şişme, kızarma ve ağrı ve patolojik olarak damar genişlemesi, hiperemi, lökosit birikimi, sıvı ve fibrin birikimi ile karakterize antijen varlığı.

Was this helpful?
Στάδιο στο οποίο δεν εμφανίζονται τα κλινικά ή βιολογικά συμπτώματα μιας ασθένειας.


INAPPARENT INFECTION: A state where there are no clinical or biological signs of disease.

INFECTION INAPPARENTE: Etat dans lequel il n y a aucun symptôme clinique ou biologique dune maladie.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado en el cual no hay ningún síntoma clínico o biológico de una enfermedad.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado no cal non hai ningún síntoma clínico ou biolóxico dunha enfermidade.

NEM LÁTHATÓ FERTŐZÉS: Olyan állapot, amelyben a betegségnek nincsenek klinikai vagy biológiai jelei.

SKJULT INFEKSJON: Stadium der det ikke er noen synlige biologiske tegn til infeksjon.

ZAKAŻENIE BEZOBJAWOWE: Stan, w którym nie są widoczne kliniczne lub biologiczne objawy choroby.

GİZLİ ENFEKSİYON: Hastalığın biyolojik veya klinik belirti göstermeme durumu.

Was this helpful?
Μία περιορισμένη επί ή εντός του οργανισμού ενός ξενιστή ή σαφώς εντοπισμένη μόλυνση.


FOCAL INFECTION: A well-circumscribed or localized infection in or on a host.

INFECTION LOCALISEE: Une infection bien circonscrite ou localisée dans ou sur un hôte.

INFECCIÓN LOCALIZADA: Infección bien circunscrita y localizada en un huésped.

INFECCIÓN LOCALIZADA: Infección ben circunscrita e localizada nun hospedador.

FÓKUSZÁLT FERTŐZÉS: Jól körülírható vagy helyi fertőzés egy gazdaszervezeten vagy gazdaszervezetben.

FOKAL INFEKSJON: En avgrenset eller lokalisert infeksjon i eller på en vert.

ZAKAŻENIE OGNISKOWE: Wyraźnie ograniczone lub zlokalizowane zakażenie w/lub na żywicielu.

MERKEZİ ENFEKSİYON: Konak üzerine ya da içine çok iyi yerleşmiş enfeksiyon.

Was this helpful?
Μόλυνση που προκαλείται από ένα παθογόνο το οποίο είναι παρόν και αδρανές, αλλά αναπτύσσεται όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές γιά το παθογόνο.


OPPORTUNISTIC INFECTION: An infection caused by a pathogen, normally present and innocuous, but which arises when conditions are favourable to that pathogen.

INFECTION OPPORTUNISTE: Infection provoquée par un agent pathogène qui est habituellement présent et inoffensif, mais qui se manifeste lorsque les conditions lui sont favorables.

INFECCIÓN OPORTUNISTA: Infección provocada por un agente patógeno que es normalmente presente y inofensivo, pero que se manifiesta cuando las condiciones le son favorables.

INFECCIÓN OPORTUNISTA: Infección provocada por un axente patóxeno que está normalmente presente e é inofensivo, pero que se manifesta cando as condicións lle son favorables.

OPPORTUNISTA FERTŐZÉS: Olyan kórokozó által okozott fertőzés, amely normális körülmények között ártalmatlan, és csak akkor okoz fertőzést, ha a környezeti feltételek megfelelőek.

OPPORTUNISTISK INFEKSJON: En infeksjon forarsaket av et patogen (sykdomsfremkallende organisme), som er normalt tilstede og er ufarlig, men som blir farlig nar forholdene er gunstige for patogenet.

ZAKAŻENIE ZARAZKIEM OPORTUNISTYCZNYM: Zakażenie powodowane przez czynnik chorobotwórczy, zazwyczaj obecny i nieszkodliwy, ale który ujawnia się, kiedy warunki dla tego patogenu stają się korzystne.

FIRSATÇI ENFEKSİYON: Normalde var olan ve zarasız görünen patojenin, şartlar patojen lehinde değiştiğinde enfeksiyon oluşturması.

Was this helpful?
Μόλυνση χωρίς κλινικά συμπτώματα ασθένειας επί μιά μακρά περίοδο. Τα συμπτώματα εκδηλώνονται μετά από περίοδο σημαντικά μεγαλύτερη από το συνήθη χρόνο επωάσεως της συγκεκριμένης ασθένειας.


LATENT INFECTION: An infection which gives no clinical signs of disease for a long period and which expresses itself only after a latency period considerably longer than the usual incubation period for the given disease.

INFECTION LATENTE: Infection ne manifestant aucun symptôme clinique de la maladie pendant une longue période, et qui sexprime uniquement après un temps de latence beaucoup plus long que lincubation habituelle de cette maladie.

INFECCIÓN LATENTE: Infección que no manifiesta ningún síntoma clínico de la enfermedad durante un largo periodo, y que se expresa únicamente después de un tiempo de latencia más largo que la incubación habitual de esta enfermedad.

INFECCIÓN LATENTE: Infección que non manifesta ningún síntoma clínico da enfermidade durante un longo período, e que se expresa unicamente despois dun tempo de latencia máis longo que a incubación habitual desta enfermidade.

LAPPANGÓ FERTŐZÉS: Olyan fertőzés, amely sokáig nem mutat a betegségre jelemző klinikai jeleket, és csak az adott betegség inkubációs idejénél jóval hosszabb lappangási idő után jelentkeznek a tünetei.

LATENT INFEKSJON: Infeksjon uten kliniske sykdomstegn over lengre tid, men som bryter ut etter en latent periode som er mye lenger enn inkubasjonstiden for sykdommen.

ZAKAŻENIE UTAJONE: Zakażenie, które przez długi czas nie daje klinicznych objawów choroby i jedynie po okresie utajenia ujawnia się znacznie dłużej niż w przypadku zwykłego okresu inkubacji danej choroby.

LATENT ENFEKSİYON: Uzun periyotta hastalığın klinik işaret vermemesi, belirli bir hastalığın alışılmış kuluçka periyodundan daha uzun kuluçkalama süresi göstermesi.

Was this helpful?
Ατομο που αποβάλλει μολυσματικούς παράγοντες (μέσω κοπράνων ή άλλων σωματικών εκκριμάτων).


SHEDDER: An individual which sheds infective agents (via faeces or other body discharges).

CONTAMINATEUR: Un individu qui répand des agents infectieux (par lintermédiare des fèces ou autre décharge corporelle par exemple).

CONTAMINANTE: Individuo que expande agentes infecciosos (mediante feces o otra descarga corporal por ejemplo).

PORTADOR: Individuo que expande axentes infecciosos (mediante feces ou outras emisións corporais).

ÜRÍTŐ: Olyan egyed, amely fertőző szervezeteket ürít (az ürülékkel vagy testváladékokkal).

SMITTEBÆRER : En organisme som sprer en smittsom sykdom (via feces eller andre kroppslige utskillinger).

ROZNOSICIEL : Osobnik, który wydala zakażające czynniki (w odchodach lub innych wydzielanych substancjach).

BOŞALTICI HAYVAN: Enfekte maddeleri (dışkı veya vücud atıkları) boşaltan birey veya canlı.

Was this helpful?
Οξεία ιογενής νόσος των νεαρών σολομοειδών. Εις ιό παρελθον αναφερόταν ως Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease, και Leavenworth Sockeye Disease. Τα είδη που κυρίως προσβάλλονται είναι ο σολομός Chinook, η ιριδίζουσα πέστροφα, και ο σολομός Sockeye. Η ασθένεια είναι ενδημική των δυτικών Η.Π.Α. με σποραδικές εκδηλώσεις και σε άλλα μέρη της χώρας. Ο ιός θεωρείται ότι διαδίδεται μέσω των αυγών. Οι απώλειες είναι υψηλές στα ψάρια μεγέθους κάτω α


INFECTIOUS HAEMATOPOIETIC NECROSIS: An acute viral disease of juvenile salmonids. Historically, this disease was recorded as Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease, and Leavenworth Sockeye Disease. The primary species affected are Chinook salmon, Rainbow trout and Sockeye salmon. The disease is endemic in the western U.S. with sporadic outbreaks occurring in other parts of the country. The virus is considered to be egg-transmitted. Losses are quite high in fish of less than 5 cm in

NECROSE HEMATOPOIETIQUE INFECTIEUSE: Maladie virale aiguë des saumonidés juvéniles. Auparavent cette maladie a été décrite sous des appellations diverses; Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease and Leavenworth Sockeye Disease. Les espèces principales atteintes par cette maladie sont les saumons Chinook et Sockeye et la truite arc-en-ciel. La maladie est endémique dans louest des Etats Unis et se manifeste sporadiquement ailleurs dans le pays. On considère que le virus est transmis a

NECROSIS HEMATOPOIETICA INFECCIOSA: Enfermedad viral aguda de salmónidos juveniles. En el pasado esta enfermedad ha sido descrita bajo varias denominaciones: Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease o Leavenworth Sockeye Disease. Las especies principales afectadas por esta enfermedad son el salmón Chinook y Sockeye y la trucha arco iris. La enfermedad es endémica en el oeste de los Estados Unidos y se manifiesta esporádicamente en otras partes del país. Se considera que el virus se t

NECROSE HEMATOPOÉTICA INFECCIOSA: Enfermidade viral aguda de xuvenís de salmónidos. No pasado esta enfermidade foi descrita baixo varias denominacións: Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease ou Leavenworth Sockeye Disease. As principais especies afectadas por esta enfermidade son o salmón Chinook e Sockeye e a troita arco iris. A enfermidade é endémica no oeste dos Estados Unidos e maniféstase esporadicamente noutras partes do país. Considérase que o virus se transmite cos ovos.

FERTŐZŐ HEMATOPOIETIKUS NEKRÓZIS: Fiatal lazacok heveny vírusos megbetegedése. Egészen mostanáig ezt a betegséget Oregon Sockeye-betegség, Sacramento-folyó Chinook-betegség, Columbia-folyó Sockeye-betegség és Leavenworth Sockeye-betegség néven ismerték. A leginkább érintett halfajok a Chinook lazac, a szivárványos pisztráng és a Sockeye lazac. A betegség az Egyesült Államok nyugati részén fordul elő, de időnként megjelenhet az ország többi részében is. Az általános vélemény szerint a vírus az ikra közvetítésével adódik át. 5 cm

INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE (IHN): Akutt virussykdom på juvenile laksefisk. Inntil nylig var sykdommen kjent som ”Oregon Sockeye Disease”, ”Sacramento River Chinook Disease”, ”Columbia River Sockeye Disease” og ”Leavenworth Sockeye Disease”. Artene som sykdommen hovedsakelig berører er kongelaks (Chinook), regnbueørret og rødlaks (Sockeye). Sykdommen er endemisk i det vestlige USA, med sporadiske utbrudd i andre deler av landet. Viruset overføres trolig gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Det er store tap av fisk mindre enn

ZAKAŹNA MARTWICA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO: Ostra choroba wirusowa młodzieży ryb łososiowatych. Dopiero ostatnio choroba ta została zarejestrowana jako: Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease i Leavenworth Sockeye Disease. Głównymi gatunkami dotkniętymi chorobą są: czawycza (Oncorhynchus tschawytscha), pstrąg tęczowy (O. mykiss) i nerka (O. nerka). W zachodniej części USA jest to choroba endemiczna (lokalna) ze sporadycznym pojawieniem się w innych częściach kraju. Uważa się, że wirus te

BULAŞICI HEMATOPOİETİK NEKROZ: Salmonların genç bireylerinde görülen viral akut bir hastalıktır. Son zamanlara kadar, bu hastalık, Oregon Sockeye Hastalık, Sacramento River Chinook Hastaligi, Columbia River Sockeye Hastalık ve Leavenworth Sockeye Hastalığı olarak kaydedilmiştir. Chinook somon, Gökkuşağı alabalık ve somon Sockeye türleri birincil olarak etkilenmiştir. Hastalık ABDnin batısında, ülkenin diğer bölgelerinde meydana gelen tek dük salgınlar şeklinde görülen endemik bir hastalıktır. Virüs yumurta ile bulaştığı düşü

Was this helpful?
Μεταδοτική ασθένεια του καλλιεργούμενου σολομού η οποία εμφανίζεται στη Νορβηγία, τον Καναδά και τη Σκοτία. Προκαλείται από τον παράγοντα ISAV, ο οποίος είναι ένας ιός με ενθυλακωμένο μονόκλωνο RNA της οικογένειας Orthomyxoviridae. Η ISA αποτελεί ασθένεια η οποία σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ πρέπει να αναγγέλλεται άμεσα για λήψη μέτρων. Χαρακτηρίζεται από σοβαρή αναιμία, μαύρισμα του ήπαρ, διόγκωση και μαύρισμα της σπλήνας, αιμορραγία των σπλάγχνων, συγκέντρωση υγρών στις κοιλότητες του σώ


INFECTIOUS SALMON ANAEMIA (ISA): A contagious viral disease of farmed Atlantic salmon found in Norway, Canada and Scotland. The causative agent, ISAV, is an enveloped single-stranded RNA virus of the Orthomyxoviridae family. ISA is a notifiable List 1 disease under EU fish health regulations, characterised by severe anaemia, darkening of the liver, enlargement and darkening of the spleen, haemorrhage of the visceral organs, accumulation of fluid in the body cavity and high rate of mortality.

ANÉMIE INFECTIEUSE DE SAUMONS : Maladie virale contagieuse du saumon Atlantique élevé en Norvège, Canada et l’Ecosse. L’agent causal est un virus de la famille des orthomyxoviridées avec un génome ARN simple brin. Les règlements Européens exigent la notification de cette maladie de la liste I. Les symptômes sont lanémie sévère, le noircissement du foie, lhypertrophie et le noircissement de la rate, l’hémorragie des organes viscéraux et laccumulation de fluide dans la cavité péritonéale. Le taux de mortalité est élevé.

ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMON (ISA): Enfermedad viral contagiosa del salmón Atlántico encontrada en Noruega, Canadá y Escocia. El agente causante, ISAV, es un virus ARN de cadena simple de la familia Orthomyxoviridae. Esta enfermedad está en la lista 1 de las regulaciones europeas de sanidad acuática y se caracteriza por anemia severa, oscurecimiento del hígado, oscurecimiento e hinchamiento del bazo, acumulación de líquido en la cavidad del cuerpo y alta mortalidad.

ANEMIA INFECCIOSA DO SALMON (ISA): Enfermidade viral contaxiosa do salmón Atlántico de cultivo atopada en Noruega, Canadá e Escocia. O axente causante, ISAV, é un virus ARN de cadea simple da familia Orthomyxoviridae. Esta é unha enfermidade a declarar (débese notificar ás autoridades sanitarias) que está na lista 1 das regulacións europeas de sanidade piscícola e caracterízase por anemia severa, oscurecimiento do fígado, oscurecimiento e inchazo do bazo, hemorraxia dos órganos viscerais,acumulación de líquido nas cavidades do co

LAZACOK FERTŐZŐ VÉRSZEGÉNYSÉGE: Tenyésztett atlanti lazacok vírusos eredetű fertőző betegsége. Norvégiában, Kanadában és Skóciában fordul elő. A kórokozó egy burkolt, egyszálú RNS-vírus, amely az Orthomyxoviridae családba tartozik. Ez a betegség szerepel az EU halegészségügyi szabályzatának 1. listáján, bejelentési kötelezettség alá esik. Fontosabb tünetei a súlyos vérszegénység, a máj sötétedése, a lép megnagyobbodása és sötétedése, a zsigeri szervek bevérzése, folyadék felgyülemlése a testüregben, illetve a magas mortalitás.

INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA): Smittsom virussykdom hos atlantisk laks, funnet i Norge, Canada og Skottland. Kausativt agens, ILAV, er et membranomgitt enkelttrådet RNA-virus i familien Orthomyxoviridae. ILA er en meldepliktig liste 1 sykdom i EU’s fiskehelseforskrifter. Karakteriseres av alvorlig anemi, mørk lever, forstørret og mørk milt, blødninger på indre organer, væskeansamling i kroppshulen og høy dødelighet.

ZAKAŹNA ANEMIA ŁOSOSIA (ISA): Zaraźliwa choroba wirusowa hodowanych łososi atlantyckich stwierdzona w Norwegii, Kanadzie i Szkocji. Czynnik sprawczy ISAV stanowi osłonięty pojedynczo skręcony wirus RNA z rodziny Orthomyxoviridae. Zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą zdrowotności ryb, ISA jest na Liście 1 chorób podlegających zgłoszeniu; charakteryzuje się silną anemią, pociemnieniem wątroby, powiększeniem i pociemnieniem śledziony, krwotokiem narządów wewnętrznych, gromadzeniem się płynu w jamie ciała i wysokim wskaźnikiem śmier

ENFEKSİYÖZ SALMON ANEMİSİ: Çiftlik Atlantik somonunda bulaşıcı viral hastalığı, Norveç, Kanada ve İskoçya da bulunmuştur. Etken, Orthomyxoviridae familyasından bir zarlı tek iplikçikli RNA virusu olmasıdır. ISA Avrupa balık sağlığı yönetmeliği altında bildirilmesi gereken List 1hastalık olup, ciddi kansızlık, karaciğerde kararma, dalakta büyüme ve iç organlarda kararma, viseral organların kanaması, vücut boşluğunda sıvı birikmesi, mortalitenin yüksek oranda olması karaktersizedir.

Was this helpful?
Ασθένεια οφειλόμενη στον μικροβιακό πολλαπλασιασμό εντός του ασθενούντος οργανισμού.


INFECTIOUS DISEASE: Disease due to the microbial multiplication in the affected organism.

MALADIE INFECTIEUSE: Maladie provoquée par la multiplication de microbes dans lorganisme atteint.

ENFERMEDAD INFECCIOSA: Enfermedad provocada por la multiplicación de microbios en el organismo afectado.

ENFERMIDADE INFECCIOSA: Enfermidade provocada pola multiplicación de microorganismos no organismo afectado.

FERTŐZŐ BETEGSÉG: Az érintett szervezetben a mikroorganizmusok szaporodása miatt kialakuló betegség.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som videreføres på grunn av mikrobiell formering (forøkelse) i smittede organismer.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba spowodowana namnożeniem się bakterii w dotkniętym organizmie.

BULAŞICI HASTALIK: Mikrobik çoğalmalar nedeniyle etkilenen organizmalarda meydana gelen hastalık

Was this helpful?
Υπεροξεία έως οξεία ίωση των νεαρών σολομοειδών. Ευρύτατα διαδεδομένη, θεωρείται ότι μεταδίδεται διά των αυγών. Προκαλεί σημαντικές απώλειες μεταξύ των ψαριών μήκους μικρότερου από 5 εκατοστά. Οι μέθοδοι ελέγχου που συνιστώνται περιλαμβάνουν χημική απολύμανση των αυγών, εξολόθρευση των θηλυκών-φορέων και αποπληθυσμό των μολυσμένων αποθεμάτων.


INFECTIOUS PANCREATIC NECROSIS: A peracute to acute viral disease of juvenile salmonids. It is widespread and considered to be egg-transmitted. Losses are generally quite high in fish less than 5 cm long. The recommended control methods include chemical disinfection of eggs, elimination of carrier females through broodstock testing and depopulation of affected stocks.

NECROSE PANCREATIQUE INFECTIEUSE: Maladie virale aiguë à subaiguë des saumonidés juvéniles, surtout des truites; cosmopolite. On considère que le virus est transmis avec les oeufs. En général, les pertes sont relativement importantes chez les poissons de moins de 5 cm. Les techniques prophylactiques consistent en la désinfection chimique des oeufs, lélimination de femelles porteuses et lélimination des stocks atteints.

NECROSIS PANCREÁTICO INFECCIOSA: Enfermedad viral aguda a subaguda de jóvenes salmónidos, sobre todo de truchas; cosmopolita. Se considera que el virus se transmite con los huevos. En general, las pérdidas son relativamente importantes en peces de menos de 5 cm. Las técnicas profilácticas consisten en la desinfección química de los huevos, la eliminación de las hembras portadoras y la supresión de las reservas afectadas.

NECROSE PANCREÁTICO INFECCIOSA: Enfermidade viral aguda a subaguda de xuvenís de salmónidos. Transmítese a través dos ovos. As perdas son xeralmente bastante altas en exemplares de menos de 5 cm de longo. Os métodos de control recomendados inclúen a desinfección química de ovos, a eliminación de femias portadoras mediante probas xenéticas e a eliminación de stocks afectados.

FERTŐZŐ HASNYÁLMIRIGY-NEKRÓZIS: Fiatal lazacok heveny vagy félig heveny vírusos megbetegedése. Sokfelé előfordul és az általános vélemény szerint az ikra közvetítésével adódik át. 5 cm-nél kisebb halakban igen súlyos veszteségeket okozhat. A javasolt megelőzési módszerek közé tartozik az ikrák kémiai úton történő fertőtlenítése, a hordozó nőstények eltávolítása és az érintett állomány ritkítása.

INFEKSIØS PANKREAS NEKROSE: En akutt til svært akutt virussykdom på juvenil laksefisk. Den er vidt utbredt, og antas å være overførbar gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Tapene er vanligvis store på fisk under 5 cm. Anbefalte kontrollmetoder inkluderer kjemisk desinfeksjon av egg, fjerning av bærer-hunner ved testing av stamfisk og nedslakting av berørte beholdninger.

ZAKAŹNA MARTWICA TRZUSTKI: Bardzo ostra do ostrej choroba wirusowa młodzieży ryb łososiowatych. Choroba rozprzestrzeniona i przyjmuje się, że jest przenoszona z ikrą. Na ogół straty są bardzo duże u ryb o długości poniżej 5 cm. Zalecane metody zapobiegania obejmują chemiczną dezynfekcję ikry, eliminację nosicielskich samic poprzez sprawdzanie stada matecznego i likwidację dotkniętych obsad.

BULAŞICI PANKREATİK NEKROZ: Genç salmonidlerde görülen keskin akut viral bir hastalıktır. Yaygın olarak görülür ve yumurta yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Kayıplar genellikle 5 cmden daha küçük balıklarda oldukça yüksektir. Tavsiye edilen kontrol metotları, etkilenmiş stokların nüfusunun azaltıması, kuluçkahanalerin kontrol edilmesi, taşıyıcı dişilerinin çıkartılması, yumurtaların kimyasal dezenfekte edilmesini kapsar.

Was this helpful?
Οξεία αιμορραγική μεταδοτική ιογενής μόλυνση εμφανιζόμενη κυρίως στα κυπρινοειδή, και ειδικότερα στον κοινό κυπρίνο (Cyprinus carpio). Η ασθένεια αυτή συνήθως εμφανίζεται την άνοιξη. Προκαλεί τον θάνατο σε ενήλικα και νεαρά άτομα και για τούτο είναι γνωστή και ως ανοιξιάτικη ιαιμία του κυπρίνου.


INFECTIOUS DROPSY: An acute haemorrhagic contagious viral infection typical of cyprinids, especially the common carp (Cyprinus carpio). This disease condition typically erupts in spring , causing mortalities in adults and juveniles: hence it is also known as spring viraemia of carp.

HYDROPISIE INFECTIEUSE: Infection hémorragique aigüe caractéristique des cyprinidés, spécialement de la carpe (Cyprinus carpio). Cette maladie se déclenche particulièrement au printemps, provoquant des mortalités dadultes et de juvéniles : maintenant elle est aussi connue comme virose printanière des carpes.

HIDROPESÍA INFECCIOSA: Infección hemorrágica aguda característica de los ciprínidos, especialmente de la carpa (Cyprinus carpio). Esta enfermedad se manifiesta especialmente en primavera y provoca importantes mortalidades de adultos y juveniles: Actualmente es conocida como virosis primaveral de carpas.

HIDROPISÍA INFECCIOSA: Infección viral contaxiosa, hemorráxica aguda, característica dos ciprínidos, especialmente da carpa común (Cyprinus carpio). Esta enfermidade maniféstase especialmente en primavera, causando mortalidades de adultos e xuvenís. Por isto, tamén é coñecida como viremia primaveral de carpas.

FERTŐZŐ HASVÍZKÓR: Elsősorban a pontyfélékre jellemző heveny, vírusos eredetű, hemorrhágikus megbetegedés. A betegség általában tavasszal jelenik meg, és egyformán veszélyezteti a fiatalabb és idősebb korosztályú halakat. A ponty tavaszi virémiájának is nevezik.

INFEKSIØS VATERSOTT (ØDEM): En akutt smittsom blødende virusinfeksjon typisk for karpefisk, spesielt vanlig karpe (Cyprinus carpio). Denne sykdomstilstanden bryter vanligvis ut om våren, og forårsaker dødelighet på voksne og juvenile fisk. Tilstanden er derfor også kjent som vårviremi på karpefisk.

PUCHLINA (OBRZĘK) ZAKAŹNA: Ostre krwotoczne zaraźliwe zakażenie wirusowe u ryb karpiowatych, w szczególności u karpia pospolitego (Cyprinus carpio). Typową cechą tej choroby jest zwykle jej wiosenny wybuch, powodujący śmiertelność wśród narybku i dorosłych karpi: stąd nazywana jest także wiosenną wiremią karpi.

Damlacık Enfeksiyonu: Cyprinidlere özgün akut kanamalı bulaşıcı viral enfeksiyon, özellikle aynalı sazan (Cyprinus carpio) Bu hastalık şartları genel anlamda ilkbaharda ortaya çıkar, yetişkin ve juvenillerde ölümlere sebep olur: bundan dolayı, sazanların ilkbahar viremisi olarak bulunur.

Was this helpful?
Η ικανότητα μιας μολυσματικής ή παρασιτικής ασθένειας να μεταδίδεται σε έναν νέο ξενιστή.


CONTAGIOUSNESS: The capacity for an infectious or parasitic disease to spread to a host.

CONTAGIOSITE: La capacité dun agent pathogène, infectieux ou parasite, à se propager parmi lhôte.

CONTAGIOSIDAD: Capacidad de un agente patógeno, infeccioso o parásito, a propagarse en un huésped.

CAPACIDADE DE CONTAXIO: Capacidade dun axente patóxeno, infeccioso ou parasito, a propagarse nun hospedador.

JÁRVÁNYOSSÁG: Egy fertőző vagy parazita által okozott betegség képessége arra, hogy a gazdaszervezetek között elterjedjen.

SMITTSOMHET: Evnen til en infeksjons- eller parasittisk sykdom til å spre seg til en vert.

ZAKAŹNOŚĆ: Zdolność zakaźna lub pasożytnicza choroby rozszerzania się na żywiciela (gospodarza).

BULAŞICI: İnfeksiyoz veya parazitik bir hastalığın konakçıya yayılma kapasitesi

Was this helpful?
Η σχετική ικανότητα ενός παθογόνου (κυρίως ιού) να εισβάλει στον ιστό ξενιστή, να αναπαράγεται και να προκαλεί ασθένεια. Ο βαθμός παθογένειας.


VIRULENCE: The relative capacity of a pathogen (particularly a virus) to invade host tissue, reproduce and to produce disease; the degree of pathogenicity.

VIRULENCE: Capacité relative dun agent pathogène dinvahir les tissus dun hôte, de reproduire et de provoquer une maladie; la dégrée de pathogénicité.

VIRULENCIA : Capacidad relativa de un agente patógeno para invadir los tejidos de un huésped, de reproducirse y de provocar una enfermedad; grado de patogenicidad.

VIRULENCIA: Capacidade relativa dun axente patóxeno (particularmente un virus) para invadir os tecidos dun hospedador, de reproducirse e de provocar unha enfermidade; grao de patoxenicidade.

VIRULENCIA: Egy kórokozó (elsősorban vírus) viszonylagos képessége arra, hogy behatoljon a gazdaszervezet szöveteibe, ott szaporodjon és betegséget okozzon; a patogenitás mértéke.

VIRULENS: En mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom.

JADOWITOŚĆ/ZJADLIWOŚĆ: Względna zdolność patogenu (w szczególności wirusa) atakowania tkanki gospodarza, rozmnażania się i wywoływania choroby; stopień patogeniczności.

Virulens: Patojen mikroorganizmanın (özellikle virüslerde) konakçı dokusunda yerleşme, çoğalma ve hastalık oluşturmada gösterdiği etkinin şiddeti veya kapasitesidir.

Was this helpful?
Λιπαρά οξεά τα οποία περιέχουν μια καρβοξυλομάδα (COOH) και μια ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα ( C) με ένα διπλό δεσμό.


MONOUNSATURATED FATTY ACID: Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with one double bond.

ACIDE GRAS MONOINSATURE: Acide gras contenant un groupe carboxyle simple (COOH), avec une seule double liaison entre deux carbones

ÁCIDO GRASO MONOINSATURADO: Acido graso que contiene un grupo simple carboxilo (COOH) y una cadena de carbonos (C) recta y no ramificada con un doble enlace.

ÁCIDO GRAXO MONOINSATURADO: Acido graxo que contén un grupo simple carboxilo (COOH) e unha cadea de carbonos (C) recta e non ramificada cun dobre enlace

EGYSZERESEN TELÍTETLEN ZSÍRSAV: Egy karboxilcsoportot (COOH) és egy egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben egy kettős kötés található.

ENUMETTET FETTSYRE: Fettsyre som inneholder en enkelt karboksylgruppe (COOH) og en rett uforgrenet karbonkjede med en dobbeltbinding.

JEDNONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE: Kwasy tłuszczowe zawierający pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch węglowy z jednym wiązaniem podwójnym.

TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞ ASİDİ: Tek bir karboksil grubu (COOH) ve çift bağlı düz dallanmamış bir karbon ihtiva eden yağ asidi.

Was this helpful?
Κατηγορία από παρασιτικούς πλατυέλμινθες που ζουν κυρίως εξωπαρασιτικά των ψαριών.


MONOGENEA: Class of parasitic flatworms or flukes that are principally ectoparasites of fish.

MONOGENEA: Classe de parasites de vers plats, il suit principalement les ectoparasites des poissons.

MONOGENEA: Clase de parásito de gusanos planos, es principalmente ectoparásito de peces.

MONOXENEOS: Clase de vermes planos parasitos que son principalmente ectoparasitos de peixes.

MONOGENEA: Az élősködő laposférgek (mételyek) egyik osztálya, amelynek fajai elsősorban halak külső élősködői.

MONOGENEA (HAPTORMARK): Klasse av parasittiske flatmark, som hovedsakelig er ytre parasitter på fisk.

PRZYWRY MONOGENETYCZNE (Monogenea): Klasa płazińców lub przywr, które z reguły są pasożytami zewnętrznymi ryb.

YASSI SOLUCANLAR: Genelde balıkların dış yüzeyinde parazit olarak yaşayan yaprak şeklinde veya yassı şekilde parazitik kurtlar sınıfıdır.

Was this helpful?
Εξωπαρασιτικοί σκώληκες που αγκιστρώνονται και απομυζούν. Ο κύκλος ζωής τους δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσους ξενιστές.


MONOGENETIC TREMATODE: Ectoparasitic flatworms with hooks and suckers. The life history involves no intermediate hosts.

TREMATODE MONOGENE: Ver ectoparasite pourvu de crochets et de ventouses. Son cycle de vie ninclue aucun hôte intermédiaire.

TREMATODO MONOGÉNEO: Gusano ectoparásito dotado de ganchos y de ventosas. Su ciclo de vida no incluye ningún huésped intermediario.

TREMATODO MONOXENEO: Verme ectoparasito dotado de ganchos e de ventosas. O seu ciclo de vida non inclúe ningún hospedador intermediario.

MONOGENETIKUS MÉTELYEK: Külső élőskődő laposférgek, feji végükön horgokkal és tapadókorongokkal. Egyedfejlődésükhöz nincs szükségük köztigazdákra.

MONOGENE TREMATODER (FLATMARK): Ektoparasittiske (ytre) flatmark med kroker og sugeskåler. Livssyklusen innebærer to mellomverter.

PRZYWRY MONOGENETYCZNE : Pasożyty zewnętrzne płazińców z haczykami i ssawkami, rozmnażające się bezpłciowo. Cykl rozwojowy nie obejmuje żywiciela pośredniego.

MONOGENETIK TREMATOD (YASSI KURT): Vantuz ve boynuzları olan dış parazit yassı kurt. …

Was this helpful?
(1) χρησιμοποιείται γιά χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα που ελέγχονται από ένα μόνο γονίδιο, μονοπαραγοντικός πρβ. διγονιδιακός (2) ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει μόνο αρσενικούς ή μόνο θηλυκούς απογόνους (3) χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που αναπαράγονται αγενώς, ή γιά την αγενή αναπαραγωγή , 4) συχνά χρησιμοποιείται γιά παράσιτα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους σε ένα μόνο είδος-ξενιστή.


MONOGENETIC: (1) Used of characteristics or traits controlled by a single gene; monofactorial, unifactorial; cf. digenic. (2) Producing only male or only female offspring. (3) Used of asexually reproducing organisms, or asexual reproduction; monogenous.(4) Commonly used to describe parasites that complete their entire life cycle within a single host species.

MONOGENETIQUE: (1) Se dit des traits ou caractères sous le contrôle dun seul gène; monofactoriel, unifactoriel; cf. digénique. (2) Produisant une progéniture de sexe unique (mâle ou femelle). (3) Se dit dorganismes à reproduction asexuée ou de la reproduction asexuée. (4) Courammment employé afin de décrire certains parasites qui complètent lensemble de leur cycle vital au sein dun seul espèce hôte.

MONOGENÉTICO: (1) Dícese de rasgos o caracteres bajo el control de un solo gen; monofactorial, unifactorial; cf. digénetico. (2) Produce descendencia de un solo sexo (macho o hembra). (3) Dícese de organismos con reproducción asexual. (4) Normalmente utilizado para describir ciertos parásitos que completan el conjunto de su ciclo vital en el seno de una sola especie huésped.

MONOXENÉTICO: (1) Dícese de trazos ou carácteres baixo o control dun só xene; monofactorial, unifactorial; cf. dixénetico. (2) Produce descendencia dun só sexo (macho ou femia). (3) Dícese de organismos con reprodución asexual. (4) Normalmente utilizado para describir certos parasitos que completan o seu ciclo vital completo no seo dunha soa especie hospedadora.

MONOGENETIKUS: (1) Egy gén által meghatározott tulajdonságok vagy jellemzők leírására használt fogalom; monofaktoriális, unifaktoriális; vö. digenikus. (2) Csak hím vagy csak nőstény utódokat létrehozó. (3) Ivartalanul szaporodó szervezetekre vagy ivartalan szaporodásra is utalhat; monogén. (4) Általában olyan élősködőket jelöl, amelyek egész életciklusukat egyetlen gazdafajban élik le.

MONOGENETISK: (1) Brukt om kjennetegn eller trekk som kontrolleres av ett enkelt gen. Jfr. digenetisk. (2) Produserer kun hunnlig eller hannlig avkom. (3) Brukes om organismer som formerer seg ukjønnet, eller ukjønnet formering. Monogen. (4) Ofte brukt for å beskrive parasitter som gjennomfører hele livssyklusen inni én vert.

MONOGENICZNY: (1) Stosowane do właściwości lub cech kontrolowanych przez pojedynczy gen; jednoczynnikowy; porównaj: dwugenowy (cecha uwarunkowana przez dwa geny). (2) Produkujący tylko pokolenie samców lub samic. (3) Wykorzystywany w rozmnażających się bezpłciowo organizmach lub bezpłciowej reprodukcji; monogenizm. (4) Zazwyczaj używany do opisania pasożytów, których pełny cykl życiowy odbywa się całkowicie w obrębie żywiciela jednego gatunku.

MONOGENETIK: 1. Yalnız bir karakter ya da özellik tarafından kontrol edilen tak gen, 2. Sadece erkek ya da dişi tarafından üretilen yavrular, 3. Tekrar üretin eşeysiz organizmaların kullanımı ya da eşeysiz üretim, monogenesisi, 4. Yygın olarak hayatını basit bir konakçı üzerinde tamamlayan parazit için kullanılır.

Was this helpful?
Γενετικά πανομοιότυποι απόγονοι προερχόμενοι από ένα μόνο γονιμοποιημένο αυγό.


MONOZYGOTIC: Genetically identical offspring derived from a single fertilized egg.

MONOZYGOTE: Progéniture génétiquement identique issue dun seul ovocyte fécondé.

MONOZIGÓTICO: Descendencia genéticamente idéntica que deriva de un solo óvulo fecundado.

MONOCIGÓTICO: Descendencia xeneticamente idéntica que deriva dun só óvulo fecundado.

MONOZIGOTIKUS: Egypetéjű; egyetlen megtermékenyített petesejtből kifejlődő, genetikailag azonos utódok.

MONOZYGOT: Genetisk like avkom, som stammer fra ett enkelt befruktet egg.

MONOZYGOTYCZNY: Potomstwo identyczne genetycznie, uzyskane z jednego zapłodnionego jaja.

MONOZİGOT: Döllenen bir tek yumurtadan genetik olarak aynı yavruların çoğalması.

Was this helpful?
Η καλλιέργεια ή εκτροφή ενός και μόνον είδους.


MONOCULTURE: The cultivation or culture of a single crop or species to the exclusion of others.

MONOCULTURE: Culture ou élevage dune seule espèce ou type de récolte à lexclusion dautres espèces.

MONOCULTIVO: Cultivo de cría de una sola especie o de un tipo de cosecha con exclusión de otras.

MONOCULTIVO: Cultivo dunha soa especie ou dun tipo de organismos con exclusión doutros.

MONOKULTÚRA: Egy adott növény- vagy állatfaj termesztése vagy tenyésztése a többi faj kizárásával.

MONOKULTUR: Oppdrett av kun en art (i samme vannmasse).

MONOKULTURA: Uprawa lub hodowla jednego zboża lub gatunku (np. ryby) z wyłączeniem innych.

MONOKÜLTÜR: Diğerlerini uzak tutarak, tek tür ya da tohum ile yapılan yetiştiricilik veya kültür

Was this helpful?
Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).


MONOCLONAL ANTIBODIES: Hybrid cells created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.

ANTICORPS MONOCLONAUX: Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.

ANTICUERPOS MONOCLONALES: Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.

ANTICORPOS MONOCLONAIS: Híbrido celular formado pola fusión dun linfocito e dunha célula canceríxena. Produce anticorpos monoclonais fronte a antíxenos seleccionados.

MONOKLONÁLIS ANTITESTEK: Egy adott epitóp elleni specifikus antitestek, amelyet limfociták és rákos sejtek fúziójával létrehozott hibrid sejtek termelnek.

MONOKLONALE ANTISTOFFER (MAb): En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

PRZECIWCIAŁO MONOKLONALNE: Komórki hybrydowe powstałe w wyniku zlania się limfocytu i komórki rakowej; wytwarza specyficzne przeciwciało tylko dla jednego determinanta antygenowego.

MONOKLONAL ANTIVÜCUTLAR: Eriyen bir lenfosit tarafından yaratılan melez hücre, yanlızca bir epitop için özel bir antikorda üretilir

Was this helpful?
Πρωτεΐνη προερχόμενη από βακτήρια που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση με την προσθήκη μιάς αλληλουχίας DΝΑ ώστε να παράγουν μεγάλες ποσότητες μιάς ειδικής πρωτεΐνης. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ως φθηνή πηγή απλών πρωτεϊνών.


SINGLE CELL PROTEIN (Recombinant protein/ fusion protein): Protein derived from bacteria that have been genetically manipulated by the addition of a DNA sequence to produce large amounts of a specific protein. This is used to produce a cheap source of low grade protein.

PROTEINE RECOMBINANTE: Protéine issue de bactéries recombinées génétiquement avec lincorporation dune séquence dADN exogène codant pour une protéine donnée qui est ainsi produite en grande quantité.

PROTEÍNA RECOMBINANTE: Proteína derivada de bacterias recombinadas genéticamente con la incorporación de una secuencia de ADN exógeno que codifica una proteína determinada que se produce en grandes cantidades.

PROTEÍNA UNICELULAR (proteina recombinante/proteina de fusión): Proteína derivada de bacterias manipuladas xeneticamente coa incorporación dunha secuencia de ADN que produce unha grande cantidade dunha proteína específica. Úsase como unha fonte barata de proteína de baixa calidade.

EGYSEJTES FEHÉRJE (REKOMBINÁNS FEHÉRJE, FÚZIÓS FEHÉRJE): Olyan baktériumok által termelt fehérje, amelyeket genetikai úton, egy DNS-szakasz beépítésével egy adott fehérje nagy mennyiségben történő termelésére módosítottak. Olcsó, de gyenge minőségű fehérjék állíthatók elő ezzel a módszerrel.

ENCELLEPROTEIN: Protein avledet fra en bakterie, som er genmanipulert til å produsere store mengder av proteinet ved innsetting av en DNA sekvens. Brukes til å produsere en billig proteinkilde bestående av kortkjedete proteiner. Det drives i Norge produksjon av encelleprotein basert på metangass.

BIAŁKO ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH : (Białko rekombinacyjne/białko fuzyjne). Białko pochodzące z bakterii, które poddane zostało genetycznej manipulacji przez dodanie sekwencji DNA celem produkowania dużej ilości swoistego białka. Używane jest ono do produkcji taniego źródła białka o niskiej jakości.

TEK HÜCRE PROTEİNİ ( Rekombinant protein / kaynaşma proteini ): Belli bir proteinden büyük miktarlarda üretmek için bir dizi DNA eklenerek genetik olarak üzerinde oynanmış bakterilerden ortaya çıkarılan proteindir. Ucuz protein elde etmek için kullanılır.

Was this helpful?
Μεγάλο μονοπύρηνο λευκοκύτταρο με έναν λίγο έως πολύ βαθειά οδοντωτό πυρήνα, τεφροκυανούν κυτταρόπλασμα και κυανόφιλη κοκκίωση. Το κύτταρο αυτό μετασχηματίζεται σε μακροφάγο από την στιγμή που επέρχεται σε έναν ιστό.


MONOCYTE: A large mononuclear leucocyte with a more or less deeply indented nucleus, slate gray cytoplasm and azurophilic granulation. This cell is formed into a macrophage once it migrates into the tissue.

MONOCYTE: Leucocyte mononucléaire de grande taille avec un noyau plus ou moins creusé sur un côté, un cytoplasme de couleur gris-ardoise et des granulations azurophiles. Cette cellule se transforme en macrophage quand elle migre dans les tissus.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de gran talla con un núcleo más o menos dentado en los lados, citoplasma de color gris-pizarra y granulaciones azulófilas. Esta célula se transforma en macrófago cuando emigra a los tejidos.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de talle grande cun núcleo máis ou menos profundamente dentado, citoplasma de cor gris-lousa e granulacións azulófilas. Esta célula transfórmase en macrófago cando migra aos tecidos.

MONOCITA: Nagy, egymagvú fehérvérsejt többé-kevésbé bevágott sejtmaggal, palaszürke citoplazmával és azurofil szemcsékkel. A monociták a szövetekbe vándorolva makrofágokká alakulnak.

MONOCYTT: Stor énkjernet leukocytt med en mer eller mindre dypt tagget kjerne, skifergrått cytoplasma og asurofil granulasjon. Cellene omdannes til makrofager når de vandrer inn i vev.

MONOCYT: Duży jednojądrowy leukocyt z większym lub mniejszym głęboko wgniecionym jądrem, ciemnoszarą cytoplazmą i azurochłonną ziarnistością. Komórka ta wytwarzana jest w makrofagu i migruje zaraz do tkanki.

MONOSİT: Az yada çok girintisi olan çekirdek, yaygın gri stoplazma ve taneli özurofilik geniş bir mononükleer lökosit. Bu hücre dokularda büyük moleküllerin taşınmasında kullanılır.

Was this helpful?
Εμβόλιο που παράγεται μόνο από ένα μέρος του μολυσματικού παράγοντα.


SUBUNIT VACCINE: A vaccine produced from a part only of an infectious agent.

VACCIN SOUSUNITAIRE: Vaccin élaboré à partir dune partie dun agent infectieux.

VACUNA SUBUNITARIA: Vacuna elaborada a partir de una parte de un agente infeccioso.

VACINA SUBUNITARIA: Vacina elaborada a partir dunha parte dun axente infeccioso.

FELSZÍNI VAKCINA: Valamilyen fertőző szervezet egyik részéből készített vakcina.

SUB-UNIT-VAKSINE: En vaksine som kun er produsert fra en del av det smittsomme agens.

SZCZEPIONKA PODJEDNOSTKOWA: Szczepionka produkowana tylko częściowo z czynnika zakaźnego.

Altbirim aşı: Enfekte bir organizmanın sadece bir kısmından üretilen aşı.

Was this helpful?
Μονοφάγος.


MONOTROPHIC: Monophagous.

MONOTROPHIQUE: Monophage.

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTRÓF: Egyféle táplálékot fogyasztó.

MONOTROF: Monofag.

MONOTROFICZNY: Odżywiający się jednym rodzajem pokarmu.

MONOTROFİK: Sadece bir çeşit besinle beslenen.

Was this helpful?
Χρησιμοποιών ένα μόνο είδος τροφής, τρεφόμενος με ένα μόνο είδος ή μια μόνο πηγή τροφής (συνων. μονοτροφικός, μονοβόρος). Πρβλ. πολυφάγος.


MONOPHAGOUS: Utilising only one kind of food; feeding upon a single species or food resource. Syn. monotrophic; univorous.

MONOPHAGE: Salimentant dun unique genre de nourriture; se nourissant dune seule espèce de proie ou de plante; (monotrophe, univore).

MONÓFAGO: El que se alimenta de un único genero de comida; se alimenta de un solo género de presa o de planta; (monótrofo, unívoro).

MONÓFAGO: O que se alimenta dun único tipo de alimento; aliméntase dunha soa especie ou fonte de alimentación; (monotrófico, unívoro).

MONOFÁG: Csak egyféle táplálékot hasznosító, illetve egyféle fajjal vagy táplálékforrással táplálkozó szervezet. Úm. monotróf.

MONOFAG: Utnytter kun én type næring. Beiter på kun én art eller næringskilde. Syn. monotrof, univor. Jfr. polyfag.

MONOFAGICZNY: Wykorzystujący tylko jeden rodzaj pokarmu; odżywiający się pojedynczym gatunkiem lub źródłem pokarmu. Syn. monotroficzny, jednopokarmowy.

MONOFAGUS: Sadece bir çeşit besin kullanan, tek tür yada kaynak gıda ile beslenen. Sin. Monotrofik, univoryus

Was this helpful?
Η επιλογή ή καλλιέργεια ενός μόνο φύλου από ένα είδος σε μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή ή γιά να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Συχνά χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των σολομοειδών και της τιλάπια τα οποία, από την στιγμή που φθάνουν στο στάδιο της ωριμότητας, παρουσιάζουν διαφορετική αύξηση ανάλογα με το φύλο τους. (Συν. Καλλιέργεια ενός φύλου)


MONOSEX CULTURE: The selection or rearing of a single sex of a given species in an aquaculture unit in order to avoid uncontrolled reproduction or to obtain higher yields. Commonly used with salmonids and tilapias in which there is a dichotomy between the growth of the two sexes that is activated after the onset of sexual maturity. Syn: single sex culture.

CULTURE MONOSEXE: Lélevage dorganismes de sexe unique dune espèce donnée dans une installation aquacole dans le but déviter la reproduction incontrôlée ou afin daugmenter la production. Cette technique est souvent appliquée aux salmonidés et Tilapia, poissons démontrant une dichotomie entre le taux de croissance des deux sexes qui apparait au début de la maturation sexuelle.

CULTIVO UNISEXO: Cultivo de organismos de sexo único de una especie determinada en una instalación acuícola con el fin de evitar la reproducción incontrolada o para aumentar la producción. Esta técnica es a menudo aplicada a los salmónidos i Tilapia.

CULTIVO UNISEXO: Cultivo seleccionado de organismos dun só sexo dunha especie determinada nunha instalación acuícola co fin de evitar a reprodución incontrolada ou para aumentar a produción. Esta técnica é a miúdo aplicada a salmónidos e tilapias nos cales hai unha dicotomía entre o crecemento dos dous sexos que é activada tras o inicio da madureza sexual. Sin. cultivo dun só sexo.

MONOSZEX KULTÚRA: Egy adott faj egyik nemhez tartozó egyedeinek kiválogatása és nevelése valamilyen akvakultúra-rendszerben azzal a céllal, hogy elkerüljük a nem kívánt szaporodást vagy nagyobb hozamot érjünk el. Általában lazacfélék és tilápiák esetében alkalmazzák, ahol a két nem növekedési sebessége között jelentős eltérés van, amely csak a nemi érés befejeződése után jelenik meg. Úm. egyivarú kultúra.

ETTKJØNNSKULTUR: Oppdrett av kun ett kjønn av en art, for å forhindre ukontrollert forplantning eller for å oppnå høyere utbytte. Ofte brukt i oppdrett av tilapia, der det er en kjønnsdimorfisme i vekst etter kjønnsmodning. Har potensiale i piggvaroppdrett, der veksten hos hannene stagnerer etter første gyting, mens hunnene fortsetter å vokser mellom gytesesongene.

HODOWLA JEDNOPŁCIOWA: Selekcja lub chów osobników jednej płci danego gatunku w urządzeniach akwakultury, celem uniknięcia niekontrolowanego rozmnażania się lub uzyskania większej wydajności. Zwykle stosuje się w chowie ryb łososiowatych i tilapii, u których występują różnice we wzroście obu płci, zwiększające się od początku dojrzewania płciowego. Syn. hodowla pojedynczej płci.

TEK CİNSİYET KÜLTÜRÜ: Yüksek oranlarda ya da kontrolsüz üretimden kaçınarak tek tür elde etemek içn oranlama ve seçme. Özellikle salmon ve tilapya gibi türlerde iki cinsiyetten bir tanesini aktif hale getirmek. Tek cinsiyetli üretim.

Was this helpful?
Η επιλογή ή καλλιέργεια ενός μόνο φύλου από ένα είδος σε μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή ή γιά να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Συχνά χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των σολομοειδών και της τιλάπια τα οποία, από την στιγμή που φθάνουν στο στάδιο της ωριμότητας, παρουσιάζουν διαφορετική αύξηση ανάλογα με το φύλο τους. (Συν. Καλλιέργεια ενός φύλου)


SINGLE SEX CULTURE: The selection or rearing of a single sex of a given species in an aquaculture unit in order to avoid uncontrolled reproduction or to obtain higher yields. Commonly used with salmonids and tilapias in which there is a dichotomy between the growth of the two sexes that is activated after the onset of sexual maturity.

CULTURE MONOSEXE: Lélevage dorganismes de sexe unique dune espèce donnée dans une installation aquacole dans le but déviter la reproduction incontrôlée ou afin daugmenter la production. Cette technique est souvent appliquée aux salmonidés et Tilapia, poissons démontrant une dichotomie entre le taux de croissance des deux sexes qui apparait au début de la maturation sexuelle.

CULTIVO MONOSEXO: Cultivo de organismos de sexo único de una especie determinada en una instalación acuícola con el fin de evitar la reproducción incontrolada o para aumentar la producción. Esta técnica es a menudo aplicada a los salmónidos i Tilapia.

CULTIVO MONOSEXO: Selección ou cultivo de organismos de sexo único dunha especie determinada nunha instalación acuícola co fin de evitar a reprodución incontrolada ou para aumentar a produción. Esta técnica é a miúdo aplicada aos salmónidos e tilapias nos cales hai unha dicotomia entre crecemento dos dous sexos que é activada despois de alcanzar a madureza sexual.

EGYIVARÚ KULTÚRA: Egy adott faj egyik nemhez tartozó egyedeinek kiválogatása és nevelése valamilyen akvakultúra-rendszerben azzal a céllal, hogy elkerüljük a nem kívánt szaporodást vagy nagyobb hozamot érjünk el. Általában lazacfélék és tilápiák esetében alkalmazzák, ahol a két nem növekedési sebessége között jelentős eltérés van, amely csak a nemi érés befejeződése után jelenik meg. Úm. monoszex kultúra.

ETTKJØNNSOPPDRETT: Oppdrett av kun ett kjønn av en art, for å forhindre ukontrollert forplantning eller for å oppnå høyere utbytte. Ofte brukt i oppdrett av tilapia, der det er en kjønnsdimorfisme i vekst etter kjønnsmodning. Har potensiale i piggvaroppdrett, der veksten hos hannene stagnerer etter første gyting, mens hunnene fortsetter å vokser mellom gytesesongene.

HODOWLA JEDNOPŁCIOWA: Selekcja lub chów jednej płci danego gatunku w urządzeniach akwakultury, w celu uniknięcia niekontrolowanego rozmnażania się, lub uzyskania wyższej wydajności. Najczęściej stosowana w chowie ryb łososiowatych i tilapii, u których występuje zróżnicowanie wzrostu między obu płciami, a które ujawnia się głównie w okresie dojrzewania.

TEK CİNSİYET KÜLTÜRÜ: Kontrolsüz üremeyi önlemek veya yüksek verimliliği elde etmek için bir akuakültür biriminde bir türün seleksiyonu veya tek bir cinsiyetini yetiştirme. Genelde salmonlarda ve tilapialarda kullanılır. Cinsel olgunluğun başlangıcından sonra iki cinsiyete ayırılarak etkinleştirilir.

Was this helpful?
Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για ομάδα ενώσεων (επιστρώματα ή βαφές), που συχνά περιέχουν μέταλλα. Η επάλειψη με αυτές εμποδίζει την προσκόλληση της μαλούπας (βλ.λ) σε κατασκευές και άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Παράδειγμα είναι το TBT (βλ.λ) που χρησιμοποιείται συχνά στα πλοία. Μολονότι αυτές οι ενώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, η χρήση τους στις υδατοκαλλιέργειες υπόκειται σε πολλές χώρες σε περιοριστικούς κανονισμούς (ή απαγορεύεται) λόγω των βλαβώ


ANTI-FOULING AGENT: A collective term used for that group of compounds (coatings or paints), often containing metals, which are applied to structures and equipment to prevent attachment of fouling organisms; examples include tributyl tin TBT which is commonly used in shipping. Though these compounds have been used in many aquatic situations, their use in aquaculture is now regulated because of detrimental effects on molluscs as well as their accumulation in finfish, when used to treat cage netting. Other anti-foula

AGENT ANTI-SALISSURES: Terme général décrivant un nombre de substances (revêtements ou peintures), souvent à base de métaux, appliquées sur les structures immergées afin de prévenir la déposition des organismes de "fouling"; par exemple les peintures à base de tributyl-étain fréquemment appliquées aux coques de bateaux. Lemploi de telles substances sur des structures aquacoles est actuellement soumise à une réglementation à cause des effets nuisibles envers les mollusques et laccumulation des produits toxiques chez le

AGENTE ANTI-FOULING: Término general que describe un número de sustancias (revestimiento o pintura), a menudo a base de metales, aplicadas sobre estructura sumergidas con el fin de impedir la deposición de organismos de “Fouling”; por ejemplo las pinturas a base de tributil-estaño frecuentemente aplicado a los cascos de los barcos. La utilización de estas sustancias en acuicultura está actualmente sometida a reglamentación por los efectos perjudiciales en los moluscos y la acumulación de productos tóxicos en los pec

AXENTE ANTI FOULING: Termo xeral que describe un número de substancias (revestimento ou pintura), a miúdo a base de metais, aplicadas sobre estruturas ou equipamentos co fin de impedir a deposición de organismos de "Fouling"; por exemplo as pinturas a base de tributil-estaño (TBT), frecuentemente aplicadas aos cascos dos barcos. Esas substancias foron usadas habitualmente en auga e o seu uso en acuicultura está actualmente sometido a regulamentación polos efectos prexudiciais nos moluscos e a súa acumulación en peix

ELTÖMŐDÉST GÁTLÓ SZEREK: Olyan, általában fémtartalmú anyagokra (bevonatokra vagy festékekre) használt gyűjtőfogalom, amelyek megakadályozzák az eltömődést okozó szervezetek megtelepedését egy felületen. Ilyen pl. a tributiltin (TBT), amelyet a hajózásban elterjedten használnak. Habár ezeket a vegyületeket az akvakultúra számos területén használják, használatuk ma már szabályozott, mivel a puhatestűek számára károsak, és felhalmozódhatnak a halak húsában, ha a ketrecek hálóit kezelik velük. Másmilyen, alternatív vegysze

ANTIBEGROINGSMIDDEL: Et samlebegrep om forskjellige forbindelser (bunnsmøring, beis, impregneringer, maling) som ofte inneholder toksiske metaller og som benyttes til å behandle utstyr og objekter for å hindre begroing. F.eks tributyl-tinn (TBT) som vanligvis benyttes innen sjøfart. Bruken av slike forbindelser innen akvakulturnæringen er nå regulert p.g.a den skadelige virkningen disse stoffene har på mollusker og fordi det akkumuleres i fisk når de blir brukt til notimpregnering. Alternative antibegroingsmidler so

ŚRODEK PRZECIWPOROSTOWY: Zbiorowy termin stosowany do tej grupy związków chemicznych używanych do pokrywania lub malowania, zawierających często metale, które stosowane do zabezpieczania budowli i wyposażenia, w celu ich zabezpieczenia przed przytwierdzaniem się i porastaniem organizmów; przykłady zawierają trójbutyl cynowy TBC, który jest powszechnie stosowany w żegludze. W prawdzie, w wielu przypadkach związki te były używane w gospodarce morskiej, to jednak ich obecne stosowanie w akwakulturze jest prawnie regulowan

ANTİ FAULİNG AJAN: yapı ve ekipmanları fauling meydana getiren organizmalardan korumak için kullanılan genelde metal içeren bileşiklerde (kaplama veya boya) kullanılan terimdir; örnek gemicilikte kullanılan TBT. Bu bileşikler bir çok su ortamında kullanılmasına rağmen, kafes ağlarında kullanıldığı zaman balıklarda birikme olduğu kadar yumuşakçalarda da zararlı etki olduğundan dolayı şimdilerde kullanımı düzenlenmiştir. diğer anti faulantlar, kullanılan alternatif kimyasal maddeler ticari olarak kullanılabilir. En

Was this helpful?
Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες


PENDULUM FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

NOURRISSEUR A BALANCIER: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

ALIMENTACIÓN CON PÉNDULO: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ALIMENTADOR DE AUTODEMANDA /PÉNDULO: Dispositivo que distribúe os gránulos de penso cando se activa mediante o contacto cos peces.Muchas especies de peixes poden ser adestrados para usar estes alimentadores. Tamén chamado alimentador de autodemanda ou alimentador de péndulo, estes dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

INGÁS ETETŐ: Olyan készülék, amely a hallal történő érintkezés hatására tápszemcséket bocsát ki. Több halfajt is be lehet tanítani a használatára. Önetetőnek vagy ingás etetőnek is nevezik, mivel legtöbbször egy ingával lehet őket működésbe hozni.

PENDELAUTOMAT: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

KARMNIK WAHADŁOWY: Urządzenie, które wydaje paszę granulowaną, a uruchamiane jest przez kontakt z rybą. Wiele gatunków ryb może być nauczonych do jego wykorzystywania. Nazywany jest również karmnikiem "na żądanie" lub "wahadłowym", gdyż uruchamiany jest zwykle za pośrednictwem "wahadła".

SARKAÇ YEM KAPLARI: Balık temasıyla etkinleştiğinde yem tanelerini dağıtan alettir. Çoğu balık türü bu aletleri kullanmaları için eğitilebilir. Akıllı yem kabı veya sarkaç yemlik olarak da bilinirler. Genellikle sarkaçla etkin hale getirilirler.

Was this helpful?
Κομμάτι βαμβακιού τοποθετημένο στο άκρο μιας γλυφίδας που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κοιλοτήτων ή για την λήψη δείγματος από μια έκκριση, κλπ., για εργαστηριακή εξέταση.


SWAB: A mounted piece of cotton wool used for cleansing cavities or for obtaining specimens of a secretion, etc., for laboratory examination.

ECOUVILLON: Morceau de coton monté sur une manche servant à nettoyer des cavités ou pour obtenir des prélevements dune sécrétion etc., pour analyse en laboratoire.

ESTROPAJO: Trozo de algodón utilizado para limpiar las cavidades o para obtener muestras de una secreción etc., para el análisis en el laboratorio.

TORUNDA: Anaco de algodón inserido ao extremo de nunha asa utilizado para limpar cavidades ou para obter mostras dunha secreción etc., para a análise no laboratorio.

VATTA: Hosszú szálú gyapotdarab, amelyet üregek tisztítására vagy testfolyadék-mintagyűjtésre használnak (laboratóriumi vizsgálatokhoz).

VATTPINE: Et festet stykke med bomull som brukes til å rense sår, eller til å ta opp en prøve fra en sekresjon.

WACIK/GAZIK: Przygotowane kawałki waty, używane do oczyszczania ubytków tkanki zęba, dezynfekcji rany lub do otrzymywania próbek wydzieliny itp. do badań laboratoryjnych.

Swab: Bir parça pamuk yumağı sarılarak oluşturulmuş boşlukların temizlenmesinde veya salgı örneklerinin alınmasında örneğin laboratuvar incelemelerinde kullanılan araç.

Was this helpful?
Παθογόνo πρωτόζωo των ευρωπαϊκών στρειδιών (Ostrea edulis) που προσβάλλει τα στρείδια προκαλώντας την ασθένεια Μποναμίαση. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από κίτρινο δυσχρωματισμό των στρειδιών . Το Bonamia παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1979 στην Βρετάνη και στη συνέχεια μεταδόθηκε στην Ολλανδία και την Iρλανδία, αποδεκατίζοντας τα ιθαγενή αποθέματα των στρειδιών. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της καλλιέργειας του εισαχθέντος είδους στρειδιού Crassostrea gigas που δεν προσβάλλεται από το Bonamia. Το παθογ


BONAMIASIS: A disease characterized by yellow discolouration of the oyster, Bonamia was first observed in Europe in Brittany in 1979, and has since spread to Holland and Ireland, decimating the native oyster stocks. This had led to a concomitant increase in the culturing of the introduced species Crassostrea gigas , the Pacific oyster, which is not susceptible to Bonamia. The pathogen affects older oysters in the main and can therefore be controlled by appropriate management strategies.

BONAMIASIS: La maladie bonamiose. Cette maladie est caractérisée par la discoloration des huîtres. Elle a été signalée pour la première fois en Europe en Bretagne en 1979, et sest répandue depuis à la Hollande et à lIrlande où elle a décimé les stocks dhuîtres indigènes. Ces stocks ont été remplacés par des espèces introduites comme lhuître Pacifique, Crassostrea gigas, qui nest pas affectée par Bonamia. La maladie affecte surtout les huîtres plus âgées et son contrôle passe donc par la gestion rigoureuse d

BONAMIASIS: La enfermedad se caracteriza por la decoloración de la ostraBonamia se observó primero en Europa en Bretaña en 1979, y se ha extendido subsecuentemente a Holanda e Irlanda dónde ha diezmando los stocks de las ostras nativas. Esto ha llevado a un aumento concomitante del cultivo de especies introducidas como la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas, que no es susceptible a Bonamia. El patógeno afecta principalmente las ostras más viejas y por consiguiente, puede controlarse por estrategias apropi

BONAMIASE: A enfermidade caracterízase pola descoloración amarelenta da ostra Bonamia. Observouse primeiro en Europa en Bretaña en 1979, e estendeuse despois a Holanda e Irlanda onde decimou as poboacións de ostras nativas. Isto levou ao simultáneo aumento do cultivo de especies introducidas como a ostra do Pacífico, Crassostrea gigas, que non é susceptible á Bonamia. O patóxeno afecta principalmente as ostras máis vellas e por conseguinte, pode controlarse con estratexias apropiadas.

BONAMIASIS: Az európai osztriga (Ostrea edulis) egyik betegsége, amelynek legfontosabb jellemzője az osztriga sárga elszineződése. Európában a Bonamia először Nagy-Britanniában jelent meg 1979-ben, onnan terjedt tovább Hollandiába és Írországba, megtizedelve a természetes osztrigaállományokat, amely együtt járt a Bonamia-rezisztens Csendes-óceáni osztriga, a Crassostrea gigas tenyésztésének felfutásával. A betegség főleg idősebb osztrigákat érint, emiatt megfelelő tartási gyakorlattal megelőzhető a fertőzé

BONAMIOSE: Patogen protozo på europeisk flatøsters (Ostrea edulis), som fører til sykdommen bonamiose. Sykdommen gjenkjennes ved gul misfarging av østersen. Bonamia blei for først gang i Europa observert i Bretagne i 1979, og har siden spredd seg til Holland og Irland hvor den har redusert ville østersbestander. Dette har ført til en økning i oppdrett av den innførte arten Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) som ikke er mottakelig for Bonamia. Patogenet påvirker i størst grad eldre østers og kan derfor ko

BONAMIOZA: Choroba charakteryzująca się zmianą zabarwienia ostryg na kolor żółty. Po raz pierwszy pasożyty Bonamia zostały zanotowane w 1979 roku w Bretanii i od tego czasu rozszerzyła się na Holandię i Irlandię dziesiątkując rodzime linie ostryg. Doprowadziło to do zwiększenia w hodowli sprowadzonego wcześniej gatunku Crassostrea gigas, ostrygi pacyficznej, która jest niewrażliwa na pierwotniaki Bonamia. Patogen ten atakuje głównie starsze ostrygi i dlatego może być zwalczany poprzez odpowiednią strategię

BONAMIASIS: İstiridyelerde sarı lekeler ile karakterize edilen bir hastalıktır. İlk kez 1979 da Avrupada Britanyada fark edilmiştir, Hollanda ve İrlandaya yayılmış, yerli stokları önemli ölçüde azaltmıştır. Bu hastalığa duyarlı olmayan Pasifik istiridyesi (Crassostrea gigas)nin a piyasada artışına neden olmuştur. Bu patojen büyük istiridyeleri etkiler bu nedenle uygun yönetim stratejileri ile kontrol edilebilir.

Was this helpful?
Κατηγορία διθύρων που ζούν κυρίως στην θάλασσα ή τις εκβολές ποταμών. Εδραία κατά την ενήλικη φάση τους, προσκολλώνται στο υπόστρωμα με τον βύσσο. Χαρακτηρίζονται από την δομή των βραγχίων τους.


MUSSEL: Order of bivalvia typically marine or estuarine. Sedentary in the adult stage, attached by a byssus to a substratum. Characterized by their gill structure.

MOULE: Nom courant donné aux mytilidés (Bivalvia). Les adultes sont sédentaires, vivant fixés au substrat par le byssus. Caractérisées par la structure de leurs branchies.

MEJILLÓN: Nombre común que designa un tipo de bivalvos. Los adultos son sedentarios, viven fijados a un substrato por el biso. Caracterizados por la estructura de sus branquias.

MEXILLÓN: Orde de bivalvos tipicamente mariños ou estuarinos. Os adultos son sedentarios, viven fixados a un substrato polo biso. Caracterizados pola estrutura das súas branquias.

ÉTIKAGYLÓ: A kagylók egyik rendje, amelynek fajai általában tengerekben vagy folyótorkolatokban élnek. Kifejlett állapotban helytülők, kagylóselyemmel kapcsolódnak az aljzathoz. A kopoltyúik felépítése alapján jellemezhetők.

BLÅSKJELL: Svært vanlig musling langs hele norskekysten. Er fastsittende som adulte, festet til et substrat (båt, not, berg, kai etc.) ved hjelp av byssustråder. En lovende kandidat for akvakultur, siden oppdrett av denne arten krever små investeringer.

MAŁŻE: Rząd małży (Bivalvia) typowo morskich lub estuariowych. W stadium dorosłym osiadłe, przytwierdzające się nicią bisiorową do podłoża (substratu). Oznaczane na podstawie budowy ich skrzeli.

MİDYE : Genel olarak deniz veya tatlı su kabuklularının takımıdır. Yetişkin safhadaki yerleşik midyeler bisus iplikçikleriyle zemine tutunurlar, özdeşleşmiş alt kısım yapısıdır.

Was this helpful?
Κοινή ονομασία που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη για να περιγράψει ένα μεγάλο αριθμό δίθυρων μαλακίων που ανήκουν στην υπόταξη Heterodonta (με την εξαίρεση των Unionidae). Με τον όρο «μύδι» αναφέρονται συνήθως άτομα των παρακάτω οικογενειών: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae


CLAM: A common non-specific name used colloquially for a wide range of bivalve molluscs which are generally classified under the subclass Heterodonta (with the notable exception of the Unionidae). Under the term "clam", members of the following families are commonly named: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, T

PALOURDE: Nom couramment utilisé pour décrire divers mollusques bivalves, dont la plupart sont classifiées dans la sous classe Herérodonta (avec l’exception notable de l’Unionidae). Les membres des familles suivantes sont appelés « clams » : Gardiidae (Clinocardium nuttalli ); Mactridae (Spisula solidissima ); Solenidae (Siliquis patula ); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ); Myacidae (Mya arena

ALMEJA: Nombre no-específico usado para designar un amplio grupo de moluscos bivalvos generalmente dentro del grupo de los Heterodonta (con excepción del grupo Unionidae). Entre otras familias se incluyen los Gardiidae (Clinocardium nuttalli ); Mactridae (Spisula solidissima ); Solenidae (Siliquis patula ); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ); Myacidae (Mya arenaria ); Hiatellidae (Panope gene

AMEIXA: Nome común inespecífico usado para designar un amplo grupo de moluscos bivalvos xeralmente clasificados dentro da Subclase Heterodonte (coa notable excepción do grupo Unionidae). Baixo o termo "ameixa" denomínanse comunmente as seguintes familias. os Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus xigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myac

EHETŐ KAGYLÓ: Azoknak a kagylóknak a köznyelvi elnevezése, amelyek legtöbb faja a Heterodonta alosztályba tartozik (at Unionidae család kivételével). Az "ehető kagyló" elnevezés a következő családokhoz tartozó fajokat jelöl: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae (Mya arenaria); Hiatellidae (Panope

SKJELL: Vanlig begrep i dagligtalen på en lang rekke muslinger, for det meste klassifisert i underordenen Heterodonta (med unntak av Unionidae). Følgene familier blir ofte nevnt: Gardiidae (Clinocardium nuttalli ), Mactridae (Spisula solidissima ), Solenidae (Siliquis patula ), Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ), Myacidae (Mya arenaria ) og Hiatellidae (Panope generosa ). Forskjellige arter b

MAŁŻ JADALNY: Pospolita, nieścisła nazwa, potocznie stosowana do małży dwuskorupowych (Lamelibranchiata) o szerokim obszarze występowania które generalnie są zaklasyfikowane do podklasy Heterodonta (z wyjątkiem Unionidae). Pod nazwą "małż", są zazwyczaj wymieniani przedstawiciele następujących rodzin: Gardidae (Clinocardium muttalli); Macridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tape

MİDYE: Genellikle Heterodonta altsınıfı altında sınıflandırılan (Unionidae ailesi hariç) bivalve molluskların dünya çapında halk arasında yaygın olan isimleri. "Midye" terimi altında giren ailelerin üyelerinin yaygın ismidir: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae (Mya arenaria); Hiatellidae

Was this helpful?
Παρασιτικά βλεφαριδωτά πρωτόζωα που προσβάλλουν τα βράγχια των ψαριών.


SUCTORIA: Parasitic ciliate that attacks the gills of fish.

SUCTORIA: Cilié parasite qui sattaque aux branchies de poissons.

SUCTORIA: Parásito ciliado que ataca las branquias de peces.

SUCTORIA: Parasito ciliado que ataca as branquias de peixes.

SUCTORIA: Élősködő csillós egysejtűek, amelyek a halak kopoltyúit támadják meg.

SUCTORIA: Parasittisk ciliat som angriper fiskens gjeller.

SUCTORIA: Pasożytniczy wymoczek (Ciliata) atakujący skrzela ryb.

SUKTORIA: Balıkların solungaçlarında hasara neden olan parazitik bir siliat.

Was this helpful?
Συσταλτά πρωτεϊνικά νημάτια των μυϊκών κυττάρων τα οποία αποτελούνται από μυϊκά ινίδια.


MYOFIBRILS: Contractile protein fibrils of muscle cells, composed of many myofilaments.

FIBRILLE MUSCULAIRE: Fibrilles protéiniques contractiles des cellules musculaires, composées de myofilaments

MIOFIBRILLAS: Fibras proteínicas contráctiles de células musculares, compuestas por numerosos miofilamentos.

MIOFIBRAS: Fibras proteínicas contráctiles de células musculares, compostas por numerosos miofilamentos

MIOFIBRILLUMOK: Az izomsejtek összehúzódásra képes fehérjerostjai, amelyek nagyszámú miofilamentumból állnak.

MYOFIBRILLER: Kontraktile proteinfibriller i muskelceller, sammensatt av mange myofilamenter.

MIOFIBRYLE: Kurczliwe włókna białkowe komórek mięśniowych, zbudowane z wielu monofilamentów.

MİYOFİBRİL: Kas hücrelerinin kontraktil protein fibrilleri, birçok miyofilamentten oluşur.

Was this helpful?
Συλλογικός όρος σχετιζόμενος με όλους τους μύες ενός οργανισμού.


MUSCULATURE: Collective term relating to all the muscles of an organism.

MUSCULATURE: Terme global appliqué à lensemble des muscles dun organisme.

MUSCULATURA: Término global aplicado al conjunto de músculos de un organismo.

MUSCULATURA: Termo global aplicado ao conxunto de músculos dun organismo.

IZOMZAT: Egy szervezetben található összes izmot jelentő fogalom.

MUSKLATUR: Samlebetegnelse for alle musklene i en organisme.

UMIĘŚNIENIE (muskulatura): Wspólny termin odnoszący się do wszystkich mięśni organizmu.

Kas sistemi: Bir organizmanın tüm kaslarıyla ilişkili olarak kullanılan ortak bir kavramdır.

Was this helpful?
Φλεγμονή του μυϊκού ιστού.


MYOSITIS: Inflammation of the muscle tissue.

MYOSITE: Inflammation du tissu musculaire.

MIOSITIS: Inflamación de tejido muscular.

MIOSITE: Inflamación de tecido muscular.

MYOSITIS: Az izomszövet gyulladása.

MYOSITT: Betennelse i muskelvev. Muskelbetennelse.

ZAPALENIE MIĘŚNI: Zapalenie tkanki mięśniowej.

MİYOSITIS: kas dokularının iltahaplanması

Was this helpful?
Τα βλαστικά νήματα ενός μύκητα που σχηματίζουν μία περιπεπλεγμένη μάζα


MYCELIUM: The vegetative filaments of a fungus forming an interwoven mass.

MYCELIUM: Appareil végétatif des champignons, formé de filaments ramifiés.

MICELIO: Aparato vegetativo de hongos, formado de filamentos ramificados.

MICELIO: Filamentos vexetativos dos fungos que forman unha masa entretecida.

MICÉLIUM: A gombák vegetatív fonalainak szövedéke.

MYCEL: Den vegetative delen hos sopp, som danner et komplekst ”rotsystem”.

GRZYBNIA: Wegetatywne nitki grzyba tworzące przeplatającą się masę.

MİSELYUM: örgülü kütle formundaki bir mantarın bitkisel lifleri

Was this helpful?
Βενθική κοινωνία μικροσκοπικών οργανισμών που αναπτυσσονται σε περιβάλλοντα γλυκού νερού βαρέως ρυπασμένου από λύματα. Εμφανίζεται ως μακροσκοπική διάπλαση που έχει μορφή λευκής ή ανοιχτοκίτρινης βλέννας. Η κοινωνία του μύκητα των λυμάτων συνήθως κυριαρχείται όχι από μύκητες αλλά από το βακτήριο Sphaerotilus natans .


SEWAGE FUNGUS: Benthic community of microscopic organisms which develop in fresh water environments that are heavily polluted by sewage effluents. It appears as an attached macroscopic growth which forms a white or light brown slime. It is usually the bacteria Sphaerotilus natans, not a fungus, that dominate in the sewage fungus community.

VOILE BACTERIEN: Communauté dorganismes benthiques qui se développe dans des environnements dulçaquicole à forte charge deffluent des eaux usées. La communauté prend la forme dun humeur visqueux macroscopique blanchâtre ou brunâtre. Habituellement dominé par la bactérie Sphaerotilus natans.

VELO BACTERIANO: Comunidad de organismos bénticos que se desarrollan en agua dulce con una fuerte carga de efluentes de aguas usadas. La comunidad coge la forma de un tarquín macroscópico viscoso de color blanco o moreno. Normalmente dominada por la bacteria Sphaerotilus natans.

FUNGOS DE AUGAS RESIDUAIS: Comunidade bentónica de organismos microscópicos que se desenvolven en ambientes de auga doce cunha forte carga de efluentes de augas residuais. A aparencia é dun unha adherencia macroscópica que crece formando un limo branco ou marrón claro. Normalmente é a bacteria Spaeroyilus natans, non un fungo, a que predomina na comunidade de fungos de augas residuais.

SZENNYVÍZI GOMBÁK: Olyan mikroszkopikus szervezetek aljzaton élő közössége, amelyek az elfolyóvizekben lévő szerves anyagokkal nagy mértékben szennyezett édesvízben élnek. Makroszkopikus méretűre is megnőhetnek, ilyenkor az aljzaton fehér vagy barna színű nyálka formájában láthatók. Legtöbbször a Sphaerotilus natans baktérium és nem valamilyen gomba a domináns faj a közösségben.

KLOAKKSOPP: Bunnlevende mikroorganismesamfunn som utvikler seg i sterkt forurensede ferskvannsmiljøer. Gjør seg synlig som fastsittende makroskopiske vekster som danner et hvit eller lysebrunt slim. Det er vanligvis bakterien Sphaerotilus natans, ikke sopp, som dominerer kloakksopp-samfunnet.

GRZYBY ŚCIEKOWE: Denna biocenoza mikroskopijnych organizmów, która rozwija się w środowisku wody słodkiej silnie zanieczyszczonej odpływającymi ściekami. Występuje ona w postaci osiadłego mikroskopijnego porostu, który tworzy biały lub jasnobrązowy szlam. Stanowią go zwykle bakterie Sphaerotilus natans, a nie grzyby, które dominują w biocenozie grzybów ściekowych.

Lağım mantarı: Lazım suşarı tarafından ağır bir şekilde kirletilmiş tatlı sulara gelişen bentik mikroskobik organizma topluluğu. Açık kahve rengi veya beyaz bir çamur şeklinde gözle görülebilir yapışkan bir madde gibidir. Genellikle Sphaerotilus natans bakterisidir, mantar değildir, lağım mantarı olarak hükmedilir.

Was this helpful?
Ομάδα απλών ευκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν χλωροφύλλη (μανιτάρια, ερυσίβες των φυτών, μούχλες, ζύμες). Αναπαράγονται αμφιγονικά και μονογονικά με παραγωγή σπορίων. Πολλοί μύκητες είναι μικροσκοπικοί.


FUNGUS: Group of simple eukaryotic organisms lacking chlorophyll (mushrooms, moulds, rusts, yeasts etc.) which reproduce sexually and asexually with formation of spores. Many fungi are microscopic.

CHAMPIGNON: Groupe deucaryotes simples qui ne possèdent pas de chlorophylle (champignons, moisissures, levures). Reproduction sexuée ou asexuée avec formation de spores. Beaucoup de champignons sont microscopiques.

HONGO: Grupo de organismos eucarióticos simples que no poseen clorofila (champiñones, humus, levaduras). Reproducción sexual o asexual con la formación de esporas. Muchos hongos son microscópicos.

FUNGO: Grupo de organismos eucarióticos simples que non posúen clorofila (setas, mofos, lévedos), con reprodución sexual ou asexual e formación de esporas. Moitos fungos son microscópicos.

GOMBÁK: Klorofillt nem tartalmazó, ivarosan és ivartalanul szaporodó, egyszerű eukarióta szervezetek csoportja (nagygombák, penészgombák, rozsdagombák, élesztők, stb.). A legtöbb gomba mikroszkopikus méretű.

SOPP: Gruppe av enkle eukaryote organismer uten klorofyll (sjampinjong, mugg, rust, gjær etc.), som formerer seg kjønnet og ukjønnet med sporer. Mange sopp er mikroskopiske.

GRZYBY : Grupa prostych organizmów, zawierających jądro i niemających chlorofilu (grzyby kapeluszowe, pleśnie, rdze, drożdże itp.), które rozmnażają się płciowo i bezpłciowo z wytwarzaniem zarodników. Wiele grzybów jest mikroskopijnej wielkości.

FUNGUS (MANTAR): Klorofil bulunmayan basit eukaryotik organizmalardır. (küfler,mayalar)sporlarla ürerler. Çoğu mikroskopiktir.

Was this helpful?
Μία ασθένεια προκαλούμενη από μόλυνση με μύκητα.


MYCOSIS: A disease caused by fungal infection.

MYCOSE: Affection provoquée par un champignon infectieux.

MICOSIS: Enfermedad provocada por hongos infecciosos.

MICOSE: Enfermidade provocada por fungos infecciosos.

MIKÓZIS: Gombás fertőzés által okozott betegség.

MYKOSE: Sykdom forårsaket av soppinfeksjon.

GRZYBICA: Choroba powodowana przez zakażenie grzybami.

MIKOSIS: Mantar enfeksiyonların yol açtığı bir hastalık

Was this helpful?
Ουσίες τοξικές για τους μύκητες. Στην υδατοκαλλιέργεια, χρησιμοποιείται μια σειρά μυκητοκτόνων (π.χ. πράσινο του μαλαχίτη), για τη θεραπεία των μολυσμένων ψαριών.


FUNGICIDE: Substances toxic to fungi; in aquaculture, a variety of fungicidal agents (e.g. malachite green) are used for treating infected fish.

FONGICIDE: Substances toxiques pour les champignons. En aquaculture, une variété dagents fongicides (par exemple, le vert de malachite, est utilisée pour traiter les poissons infectés.

FUNGICIDA: Substancies tóxicas para los hongos. En acuicultura, una variedad de agentes fungicidas (por ejemplo, ele verde de malaquita, es utilizada para tratar los peces infectados.

FUNXICIDA: Substancias tóxicas para os fungos. En acuicultura, unha variedade de axentes funxicidas (por exemplo, o verde de malaquita) é utilizada para tratar os peixes infectados.

GOMBAÖLŐK: A gombák számára mérgező anyagok; az akvakultúrában sokféle ilyen szert (pl. malachitzöldet) használnak a fertőzött halak kezelésére.

FUNGICID (SOPPDREPER/-MIDDEL): Stoff som er giftig for sopp. I akvakultur brukes en rekke ulike soppdrepende midler (f.eks. malakittgront) for å behandle infisert fisk og rogn.

FUNGICYDY, ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE : Substancje toksyczne dla grzybów; w akwakulturze: różnorodne środki grzybobójcze (np. zieleń malachitowa) są stosowane w zwalczaniu zakażenia ryb i ikry.

MANTAR İLACI: Mantar için zehirli madde: akuakültürde, çeşitli mantara karşı ajanlar (örneğin: malahit yeşili) enfekte olmuş balıklar için kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Μη κινητό, οξυ-ανθεκτικό αερόβιο βακτήριο που ανήκει στους ακτινομύκητες. Μήκους μέχρι 10μm συχνά με νηματοειδή ανάπτυξη. Ζουν στο βυθό ή παρασιτικά στον άνθρωπο και σε άλλα ζώα.


MYCOBACTERIUM: Bacteria belonging to the actinomycetes; up to 10µm long, occasionally showing filamentous growth; non-motile, acid-resistant, aerobic bacteria. Living in the bottom or parasitic on humans and animals.

MYCOBACTÉRIE: Bactérie affiliée aux actinomycètes; dune longueur allant jusquà 10 µm, forme souvent des filaments; immobile, acidorésistante et aerobie; vivant dans les sols ou parasite des hommes et des animaux.

MICOBACTERIA: Bacteria afiliada a las actinomicetos; su longitud puede llegar hasta 10 µm, a menudo presenta filamentos; inmóvil, resistente al ácido y aeróbica; vive en los suelos o como parásito de humanos y animales.

MICOBACTERIUM: Bacteria pertencente aos actinomicetos; a súa lonxitude pode chegar ata 10 µ ás veces presenta crecemento en filamentos; inmóbil, resistente ao ácido e aeróbica; vive nos chans ou como parasito de humanos e animais.

MYCOBACTERIUM: Az Actinomycetes csoportba tartozó baktériumok; legfeljebb 10 mikrométer hosszúak, néha fonalakat alkotnak; nem mozgásképes, savakkal szemben ellenálló, aerob baktériumok. Az aljzaton élnek, vagy emberi és állati élősködők.

MYKOBAKTERIER: Bakterie tilhørende Actinomycetales, som blir opp til 10µm lang. Viser iblant trådformet vekst. Ubevegelige, syrebestandige, aerobe bakterier. Lever i bunnsedimenter, eller er parasittiske på mennesker og dyr.

MYCOBACTERIUM: Bakterie należące do promieniowców (Actinomyces); dochodzi do długości 10 - 6 m, z rzadka wykazują nitkowaty wzrost; bakterie nieruchliwe, odporne na zakwaszenie środowiska, tlenowe. Żyją na dnie bądź pasożytują u ludzi i zwierząt.

MİKOBAKTERİUM: Aktinomisetlere ait olan bakterilerdir, 10µ m boyunda, bazen flament büyümesi görülen, hareket edemeyen, asitlere karşı dayanıklı, aerobik bakterilerdir. Dipte veya hayvanlar ve insanlar üzerinde parazir yaşarlar.

Was this helpful?
Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από τοMycobacterium fortuitum. Μολονότι έχει συχνά διαγνωσθεί στο παρελθόν στον σολομό του Ειρηνικού, η ασθένεια σήμερα σπανίζει διότι δεν χρησιμοποιουνται πλέον στην δίαιτα των σολομοειδών ακατέργαστα κατεψυγμένα ψάρια-φορείς του παθογόνου. Η ασθένεια παρατηρείται σποραδικά στην φύση και σε ψάρια ενυδρείων. Δεν υπάρχει γνωστή αποτελεσματική θεραπεία.


MYCOBACTERIOSIS: A chronic systemic bacterial disease of all fishes caused by Mycobacterium fortuitum. Although it used to be frequently diagnosed in Pacific salmon, the disease is now rarely seen because untreated frozen fish carrying the pathogen are no longer used in the diet of young salmonids. The disease occurs sporadically in nature and in aquarium fish. There is no known effective treatment.

MYCOBACTERIOSE: Maladie bactérienne systémique chronique de tous les poissons provoquée par Mycobacterium fortuitum. Si, dans le passé, cette maladie se manifestait fréquemment chez les saumons du Pacifique, les infections sont rares aujourdhui parce que les poissons congelés non-traités, porteurs de lagent pathogène, ne sont plus utilisés dans lalimentation de jeunes salmonidés. La maladie se manifeste sporadiquement dans la nature et chez les poissons daquarium. Aucun traitement efficace nest connu.

MIOBACTERIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica crónica de todos los peces, provocada porMycobacterium fortuitum. Si, en el pasado, esta enfermedad se manifestaba frecuentemente en los salmones del Pacífico, las infecciones son raras hoy en día, dado que los peces congelados no tratados, portadores del agente patógeno, ya no son utilizados en la alimentación de jóvenes salmónidos. La enfermedad se manifiesta esporádicamente en la natura y en los peces de acuario. No se conoce ningún tratamiento eficaz.

MIOBACTERIOSE: Enfermidade bacteriana sistémica crónica de todos os peixes, provocada porMycobacterium fortuitum. Se no pasado esta enfermidade se manifestaba frecuentemente nos salmóns do Pacífico, as infeccións son raras hoxe en día, dado que os peixes conxelados non tratados, portadores do axente patóxeno, xa non son utilizados na alimentación de novos salmónidos. A enfermidade maniféstase esporadicamente na natureza e nos peixes de acuario. Non se coñece ningún tratamento eficaz.

MYCOBACTERIOSIS: Valamennyi halfajt érintő idült, szisztémás, bakteriális eredetű betegség, amelyet a Mycobacterium fortuitum okoz. Habár egykor a Csendes-óceáni lazacfélék jellemző betegsége volt, ma már csak ritkán mutatható ki, mivel már nem használnak kezeletlen, fagyasztott halakat a fiatal lazacok etetésére. A betegség véletlenszerűen jelenik meg a természetesvízi és akváriumi halakban. Nincs ismert kezelési módja.

MYKOBAKTERIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk forårsaket av Mycobacterium fortuitum. Var tidligere vanlig på stillehavslaks, men er nå sjeldnere siden en har gått bort i fra å bruke infisert ubehandlet frossenfisk i yngelfôret. Sykdommen forekommer sporadisk i naturen og på akvariefisk. Finnes ingen effektive behandlinger.

MYKOBAKTERIOZA: Przewlekła systemiczna choroba bakteryjna wszystkich ryb powodowana przez Mycobacterium fortuitum. Często była ona diagnozowana u łososia pacyficznego, jednak obecnie jest rzadko notowana, ponieważ nie są już używane w diecie dla młodych ryb łososiowatych nieleczone mrożone ryby będące nosicielami patogena. Sporadycznie choroba ta występuje w warunkach naturalnych i u ryb akwariowych. Nieznana jest skuteczna metoda jej leczenie.

MİKOBAKTERIOSİS: Tüm balıklarda görülrn bir kronik sistemik bakteriyel hastalık Mycobacterium fortuitum . Her ne kadar besin olarak kullanılan Pazsifik salmonlarda nadir olarak görülen bir hastalık olsa da donmuş balıklar pathogen taşıma özelliğine sahip oldukları için artık genç salmonlarda, hastalık nadiren görülür. Hastalık spor olarak doğada ve akvaryumlarda bulunur. Bilinen etkili bir tedavisi yoktur.

Was this helpful?
Μικροοργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη μικρότερη και απλούστερη υποκλάση των βακτηρίων. Αντίθετα με τα κανονικά βακτήρια, δεν διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα με αποτέλεσμα να εισβάλουν εύκολα μέσα στους ιστούς και τα κύτταρα. Οι οργανισμοί αυτοί αυξάνονται αργά και είναι υπεύθυνοι για μια σειρά ασθενειών. Έχουν απομονωθεί από ετοιμοθάνατα άτομα Penaeus monodon στην Αυστραλία και την Κίνα. Ανιχνεύονται με χρώση του DNA η με τη χρήση τεχνικών PCR (βλ.λ.).


MYCOPLASMA SPP.: Micro-organisms belonging to the smallest and simplest subclass of bacteria.  Unlike typical bacteria, they have no cell walls, allowing them to invade tissue and penetrate inside cells.  Mycoplasmas are slow-growing and have been associated with a number of diseases. They have been isolated from moribund Penaeus monodon in Australia and China. They can be detected using DNA staining or PCR techniques.

MYCOPLASMA SPP.: Micro-organismes appartenant à la sous-classe des plus petites et plus simples de bactéries. Au contraire des autres bactéries, ne possèdent pas de paroi cellulaire. Ceci les permet d’envahir les tissus et de pénétrer l’intérieure des cellules. La croissance est très lente. Associés à de nombreux pathologies. Isolés à partir de Penaeus monodon moribonde en Australie et Chine. Ils peuvent êtres décelés par des techniques de coloration d’ADN et par PCR.

MYCOPLASMA SPP.: Bacteria sin pared celular que fue aislada a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia y China, causando mortalidad gradual pero sin signos evidentes de patología aguda.

MYCOPLASMA SPP.: Xénero de microorganismos pertencentes á máis pequena e simple clase das bacterias. Diferente á bacteria típica, non posúen parede celular, o que lles permite invadir os tecidos e penetrar dentro das células. Os Micoplasmas teñen crecemento lento e foron asociados a numerosas enfermidades. Foron illados a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia e China. Poden detectarse usando tinguiduras de DNA ou técnicas de PCR.

MYCOPLASMA SPP.: A legkisebb méretű és legegyszerűbb felépítésű baktériumok. A legtöbb baktériumtól eltérően nincs sejtfaluk, amely lehetővé teszi, hogy behatoljanak a szövetekbe és a sejteken belülre. A Mycoplasma-félék lassan osztódnak és több betegséggel is kapcsolatosak. Moribund Penaeus monodon egyedekből izolálták Ausztráliában és Kínában. DNS-festéssel vagy PCR- technikákkal mutathatók ki.

MYCOPLASMA SPP.: Bakterie uten cellevegg som har blitt isolert fra døende voksen reke (Penaeus monodon) i Australia og Kina, den forårsaker gradvis død uten noen akutte patologiske tegn.

MYCOPLASMA spp. : Mikroorganizmy należące do najmniejszej i najprostszej podklasy bakterii. W przeciwieństwie do typowych bakterii nie mają ścianek komórkowych, co pozwala dokonywać im inwazji tkanki i przenikać do wnętrza komórek. Mikoplazmy powoli wzrastają i są łączone z licznymi chorobami. Zostały one wyizolowane z chorych krewetek Panaeus monodon w Australii i Chinach. Mogą być one wykrywane przy użyciu metody barwienia DNA lub technik PCR.

MYCOPLASMA SPP.: bakterilerin en küçük ve en basit alt sınıfına ait mikroorganizmalardır. Tipik bakterilerin tersine, onların hücre duvarları yoktur, dokuya işgal etmelerine izin verirler ve iç hücreye nüfuz ederler. Mycoplasmas yavaş büyüyen ve bir takım hastalıklara ilişkili olmuştur. Onlar ölmek üzere olan Penaeus monodon den Avustralya ve Çin de izole edilmiştir. Bunlar DNA veya PCR boyama teknikleri kullanılarak algılanabilir.

Was this helpful?
Ομοταξία πρωτοζώων στην οποία βρίσκονται πολλά παράσιτα των ψαριών, π.χ.Myxobolus cerebralis.


MYXOSPORIDEA: A class of protozoa in which many fish parasites are found, e.g. Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDES: Classe des protozoaires dont plusieurs espèces sont des parasites des poissons, par exemple Myxosoma cerebralis.

MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies de esta clase son parásitos de peces, por ejemplo, Myxosoma cerebralis.

MIXOSPORIDIOS / MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies desta clase son parasitos de peixes, por exemplo, Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Az egysejtűek egyik osztálya, amelybe sok halélősködő tartozik, pl. a Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDER (MYXOZOA): Klasse av protozoer (encelledyr), som inneholder mange fiskeparasitter. F.eks. Myxobolus cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Klasa pierwotniaków, w której występuje wiele pasożytów ryb, np. Myxosoma cerebralis.

MİXOSPORIDEA: Pek çok balık türünde parazit olarak yaşayan bir çeşit protozoa sınıfı

Was this helpful?
Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί γιά την ασθένεια ιλίγγου των σολομοειδών που προκαλείται από το Myxosoma (τώρα Myxobolus) cerebralis, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά είδη του γένους αυτού, ο όρος δημιουργεί σύγχυση.


MYXOSOMIASIS: This term has been used for whirling disease in salmonids caused by Myxosoma cerebralis, but since there are many species of Myxosoma it has become a rather confusing term.

MYXOSOMIASE: Terme utilisé auparavent pour les infections des salmonidés provoquées par Myxosoma (maintenant Myxobolus) cerebralis; mais puisquil existe plusieurs espèces de Myxosoma, le terme porte à confusion.

MIXOSOMIASIS: Término utilizado antiguamente para las infecciones de salmónidos provocadas por Myxosoma (ahora, Myxobolus cerebralis), pero, dado la existencia de varias especies de Myxosoma este término lleva a la confusión.

MIXOSOMIASE: Termo utilizado antigamente para as infeccións de salmónidos provocadas por Myxosoma (agora, Myxobolus cerebralis), pero, dado a existencia de varias especies de Myxosoma este termo leva á confusión.

MYXOSOMIASIS: Eredetileg a lazacfélék Myxosoma cerebralis okozta örvénybetegségét jelenti, de mivel több Myxosoma faj is okoz hasonló betegséget, a fogalom jelentése nem teljesen tisztázott.

DREIESYKDOM: Dreiesyke hos laksefisk forårsakes av myxosporidien Myxobolus cerebralis. Rammer først og fremst regnbueørret som holdes i jorddammer, mens smittet laks og ørret sjelden blir klinisk syk.

MYXOSOMIASIS (kołowacizna): Nazwa tej choroby została przyjęta dla kołowacizny ryb łososiowatych, powodowanej przez Myxosoma cerebralis, ale ponieważ jest dużo gatunków z rodzaju Myxosoma, stała się ona nazwą mylącą.

MIKSOSOMIYASIZ: Genelde salmonidlerde görülen wirling hastalığı için kullanılan bir terim, Myxosoma cerebralis, fakat bir çok tür için de şaşırtıcı bir şekilde kullanılmaya başlandı

Was this helpful?
Όγκος ατελούς συνδετικού ιστού, που περιέχει βλεννώδη προϊόντα.


MYXOMA: A tumour of connective tissue, containing mucous products.

MYXOME: Tumeur du tissu conjonctif lâche contenant du mucus.

MUCOSIDAD TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tejido conjuntivo que tiene mucosidad.

MUCOSIDADE TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tecido conxuntivo que ten mucosidade.

MYXOMA: Nyálkás állományú kötőszöveti daganat.

MYXOM (SLIMSVULST): Bindevevssvulst som inneholder slimprodukter.

ŚLUZAK: Guz (nowotwór) tkanki łącznej, zawierający produkty śluzowe.

MİKSOMA: Mukos ürünler içeren ve bağ dokusunda bulunan bir tümör

Was this helpful?
Φλεγμονή του καρδιακού μυός.


MYOCARDITIS: Inflammation of the muscle of the heart.

MYOCARDITE: Inflammation du myocarde, le muscle du coeur.

MIOCARDITIS: Inflamación del miocardio, músculo del corazón.

MIOCARDITE: Inflamación do miocardio, músculo do corazón.

MYOCARDITIS: A szívizom gyulladása.

MYOKARDITT : (Hjertemuskelbetennelse). Betennelse i hjertemuskelen.

ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO: Zapalenie mięśnia sercowego.

MİYOKARDITIS: Kalp kası iltihaplanması

Was this helpful?
Εγκάρσια οριοθετημένο τμήμα της πλευρικής μυϊκής μάζας.


MYOMERE: A vertically-delineated segment of the lateral muscle mass.

MYOMERE: Un des segments, délimité verticalement, constituant les masses musculaires latérales.

MIOMERO: Uno de los segmentos, delimitados verticalmente, que forman la masa muscular lateral.

MIÓMERO: Un dos segmentos, delimitados verticalmente, que forman a masa muscular lateral.

MYOMER: A testfal harántcsíkolt izomzatának függőlegesen csíkozott szelvényei.

MYOTOM: Vertikalt muskelsegment i den laterale muskelmassen hos fisk. Det er vanligvis like mange myotomer som ryggvirvler.

MIOMER (część mięśniowa metameru): Pionowo, metamerycznie ułożony segment mięśnia bocznego, występujący u niektórych dorosłych kręgowców (np. u ryb).

MİYOMER: Yatay kas ktlesinin dikey olarak belirtilen bölümü

Was this helpful?
Προΐόντα ατροφίας ορισμένων μυών. Μυϊκή δυστροφία.


MYOPATHY: (= muscular dystrophy) A condition in which wasting takes place in certain muscles.

MYOPATHIE: Atrophie progressive de certains muscles; dystrophie musculaire.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de ciertos músculos; distrofia muscular.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de certos músculos; distrofia muscular.

MIOPÁTIA: (= izomdisztrófia) Bizonyos izmok elsorvadásával jellemezhető állapot.

MUSKELSVINN (DYSTROFI): Tilstand der muskler brytes ned grunnet sykdom.

MIOPATIA : (= dystrofia mięśniowa). Stan, w którym ma miejsce wyniszczenie (zanik) pewnych mięśni.

MİYOPATİ: (= kas distrofi), belirli kaslarda harcamaya yol açan bir durum

Was this helpful?
Οργανο αποτελούμενο από μυϊκό ιστό. Ο μυϊκός ιστός χαρακτηρίζεται από την δυνατότητά του να συστέλλεται και να διαστέλλεται. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες μυών : οι γραμμωτοί και οι λείοι. Οι γραμμωτοί συστέλλονται εκουσίως, ενώ οι λείοι ακουσίως. Εξαίρεση αποτελούν οι γραμμωτοι μύες της καρδιάς.


MUSCLE: An organ composed of muscle tissue. Muscle tissue is characterized by its ability to contract hence producing movement. Muscle is divided into two main groups: striated and smooth. Striated muscle is capable of voluntary contraction; all involuntary muscles except the heart are termed smooth muscle.

MUSCLE: Organe composé de tissu musculaire. Le tissu musculaire est caractérisé par sa capacité à se contracter pour produire du mouvement. Les muscles sont divisés en deux groupes principaux: les muscles striés et les muscles lisses. Un muscle strié est capable de contractions volontaires; tous les muscles à contraction non-volontaire, excepté le coeur, sont des muscles lisses.

MÚSCULO: Organo compuesto de tejidos musculares. El tejido muscular se caracteriza por su capacidad de contraerse para producir movimiento. Los músculos se dividen en dos grupos principales: Músculos estriados y músculos lisos. El músculo estriado es capaz de contraerse voluntariamente; todos los músculos con contarción involuntaria, excepto el corazón, son músculos lisos.

MÚSCULO: Órgano composto de tecidos musculares. O tecido muscular caracterízase pola súa capacidade de contraerse para producir movemento. Os músculos divídense en dous grupos principais: músculos estriados e músculos lisos. O músculo estriado é capaz de contraerse voluntariamente; todos os músculos con contracción involuntaria, agás o corazón, son músculos lisos.

IZOM: Izomszövetből álló szerv. Az izomszövet jellegzetessége, hogy össze tud húzódni, ezáltal mozgást tud előidézni. Az izmok két nagy csoportba sorolhatók: harántcsíkolt ill. simaizmok. A harántcsíkolt izmok akaratlagos összehúzódásra képesek. Az összes akarattól független működésű izom (a szívizom kivételével) simaizom.

MUSKEL: Organ som består av muskelvev. Muskelvev har som kjennetegn at det kan trekke seg sammen, for på den måten å gi bevegelse. Muskler deles inn i to hovedgrupper, glatte og stripete muskler. Stripete muskler er viljestyrte, mens glatte muskler ikke er viljestyrte. Hos fisk deles muskelmassen inn i rød (aerob, normal svømming) og hvit (anaerob, flukt) muskulatur, der hvit utgjør den største delen.

MIĘSIEŃ: Narząd składający się z tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa charakteryzująca się zdolnością kurczenia, skutkiem czego następuje ruch. Mięśnie dzielą się na dwie zasadnicze grupy: prążkowane i gładkie. Mięsień prążkowany jest zdolny do skurczów zależnych od woli; wszystkie niezależne od woli, oprócz serca, są nazywane mięśniami gładkimi.

Kas: Kas dokusundan oluşan bir organdır. Kas dokusu kasılma yeteneği sayesinde karakterize edilir böylece hareket üretilir. Kas iki ana gruba ayrılır: çizgili ve düz. Çizgili kas isteğe bağlı kasılma yeteneğine sahiptir; Kalp haricindeki tüm istemsiz kaslar düz kastır.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES