AMC LIMITED

X

A foreign (allochthonous) organic chemical; used of environmental pollutants such as pesticides in runoff water.


ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΟΣ: Ξενική (αλλόχθων) οργανική χημική ουσία. Χρησιμοποιείται για περιβαλλοντικούς ρύπους, όπως τα φυτοφάρμακα σε νερά απορροής.

XENOBIOTIQUE: Composé organique étranger (allochtone); se dit des polluants environnementaux, tel que les pesticides, dans les écoulements deau.

XENOBIÓTICO: Compuesto orgánico foráneo (aloctono); dícese de contaminantes ambientales, tales como pesticidas, en las corrientes de agua.

XENOBIÓTICO: Composto orgánico estraño (alóctono); dise de contaminantes ambientais, tales como pesticidas, nas augas de escorrentía.

XENOBIOTIKUM: Idegen (allochton) szerves vegyszer; környezetszennyező anyagokra, például az elfolyóvizekben lévő rovarirtó szerekre használják.

XENOBIOTISK: Et fremmed (alloktont) organisk kjemikal. Brukes om miljøforurensende stoffer som f.eks. pesticider i avløpsvann.

KSENOBIOTYCZNY: Obcy (allochtoniczny), organiczny związek chemiczny; termin używany w stosunku do środowiskowych czynników zanieczyszczających, jak np. pestycydy w wodach powierzchniowych.

Ksenobiyotik: Yabancı organik (allokton) kimyasal bir madde; akarsularda çevresel kirlilik meydana getirenböcek ilacı gibi kimyasallar.

Was this helpful?
Penetrating radiation propagated as an electromagnetic wave having a length shorter than visible light and originating from electron transitions in atoms.


ΑΚΤIΝΕΣ: Διεισδύουσα ακτινοβολία μεταδιδόμενη ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα με μήκος κύματος μικρότερο από αυτό του ορατού φωτός και προερχόμενη από μεταβολές των ηλεκτρονίων στα άτομα.

RAYONS X: Radiations pénétrantes propagées sous la forme dondes électromagnétiques avec une longueur donde plus faible que la lumière visible et dont lorigine est la transition délectrons dans les atomes.

RAYOS X: Radiaciones penetrantes protegidas en forma de ondas electromagnéticas con una longitud de onda más baja que la luz visible y cuyo origen es la transición de electrones en los átomos.

RAIOS X: Radiacións penetrantes propagadas en forma de ondas electromagnéticas cunha lonxitude de onda máis curta que a luz visible e cuxas orixes son as transicións de electróns nos átomos.

RÖNTGENSUGÁRZÁS: Elektromágneses hullámok formájában terjedő, áthatolásra képes sugárzás, amelynek hullámhossza rövidebb, mint a látható fényé, és az atomokban lezajló elektronátmenetek eredményeként keletkezik.

RØNTGENSTRALE: Gjennomtrengende elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. Oppstår fra elektronoverganger i atomer.

PROMIENIE X: Przenikliwe promieniowanie rozprzestrzeniające się w postaci fal elektromagnetycznych mających długość krótszą niż światło widzialne a biorące początek w przemianach elektronowych w atomach.

X ışını: Atomlardaki elektron geçişinden orijinlenen ve görünür ışıktan daha kısa dalga boyuna sahip bir elektromanyetik dalga olarak nüfuz eden ışığın yayılmasıdır.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES