AMC LIMITED

P

An essential vitamin of the B complex; essential for maintenance of normal nervous tissue, skin pigments, and other essential functions.


ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ: Βασική βιταμίνη του συμπλέγματος Β, ουσιώδης για την διατήρηση φυσιολογικών νευρικών ιστών, των χρωστικών της επιδερμίδας και άλλων βασικών λειτουργιών.

PYRIDOXINE: Un membre du complexe des vitamines B; essentielle pour le fonctionnement normal du tissu nerveux, de la pigmentation de la peau et dautres fonctions essentielles.

PIRIDOXINA: Miembro complejo de vitaminas B; esencial para el funcionamiento normal del tejido nervioso, de la pigmentación de la piel y de otras funciones esenciales.

PIRIDOXINA: Vitamina esencial pertencente ao complexo vitamínico B; esencial para o funcionamento normal do tecido nervioso, da pigmentación da pel e doutras funcións esenciais.

PIRIDOXIN: A B-vitamincsoportba tartozó esszenciális vitamin; az idegszövetek fenntartásához, a bőr pigmentáltságához és más funkciókhoz szükséges.

PYRIDOKSIN: Essensielt B-vitamin. Nødvendig for opprettholdelse av normalt nervevev, hudpigmenter og andre essensielle funksjoner.

PIRYDOKSYNA (wit. B6): Niezbędna witamina B kompleks; istotna w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania tkanki nerwowej, pigmentacji skóry i innych ważnych czynności.

PİRODOKSİN: Normal sinir dokusunun, deri pigmentlerinin ve diğer önemli görevlerin devamı için gerekli olan B vitamini kompleksidir.

Was this helpful?
Blind-ended side branches of the first part of the fish intestine, at the end of the pyloric sphincter. They participate in the digestive processes as the principal site of protein digestion.


ΠΥΛΩΡΙΚΑ ΤΥΦΛΑ: Τυφλοί κλάδοι του πρώτου μέρους του εντέρου του ψαριού, στο τέλος του πυλωρικού σφιγκτήρα. Τα πυλωρικά τυφλά συμβάλλουν στην πέψη των πρωτεϊνών. Αποτελούν την κύρια θέση της πρωτεϊνικής πέψης.

CAECUM PYLORIQUE: Branches en cul-de-sac de la partie antérieure de lintestin, juste en arrière du sphincter pylorique; site principal de la digestion des protéines.

INTESTINO CIEGO PILÓRICO: Ramas en forma de sacos de la parte anterior del intestino, justo detrás del esfínter pilórico; lugar principal de la digestión de proteínas.

CEGOS PILÓRICOS: Ramas laterais en forma de sacos cegos da parte anterior do intestino de peixes, xusto detrás do esfínter pilórico; lugar principal da dixestión de proteínas.

VAKBELEK: A halak vékonybelének első szakaszához csatlakozó, vakon végződő ágak a vékonybél záróizma mögött. A fehérjék nagy részének emésztését végzik, ezért fontos szerepük van az emésztési folyamatokban.

PYLORUSBLINDSEKKER: Blindt endende utvekster fra første del av midttarmen hos fisk. Tar del i fordøyelsesprosessen som det viktigste stedet for nedbryting av proteiner. Antall blindsekker varierer sterkt mellom ulike arter.

WYROSTKI PYLORYCZNE (w. odźwiernikowe): Ślepo zakończone boczne odgałęzienia pierwszej przedniej części jelita przy końcu zwieracza pylorycznego. Uczestniczą one w procesie trawiennym stanowiąc główne miejsce trawienia białka.

PİLORİK KESE: Balıklarda pilorik büzücü kasın sonunda, bağırsağın ilk bölümünün kör uçlu yan dallarıdır. Protein sindiriminde birincil bölge olarak sindirim süreçlerine katılırlar.

Was this helpful?
In necrotic cells with abundant chromatin, dense masses are formed which break up (karyorrhexis) to form granules inside the nuclear membrane or throughout the cytoplasm.


ΠΥΚΝΩΣΗ: Σε νεκρωτικά κύτταρα με άφθονη χρωματίνη, σχηματίζονται πυκνές μάζες που διαλύονται (πυρηνολυσία) ώστε να δημιουργήσουν κοκκία στο εσωτερικό της πυρηνικής μεμβράνης ή στο κυτταρόπλασμα.

PYCNOSE: Formation de granules à lintérieur de la membrane nucléaire ou à travers le cytoplasme suite à la désintégration (karyorrhexie) de masses denses dans les cellules nécrotiques à chromatine abondante.

PICNOSIS: Formación de gránulos en el interior de la membrana nuclear o a través del citoplasma después de la desintegración de masas densas en las células necróticas con cromatina abundante.

PICNOSE: Formación de gránulos no interior da membrana nuclear ou a través do citoplasma despois da desintegración (cariorrexe) de masas densas nas células necróticas con cromatina abundante.

PIKNÓZIS: Nekrotikus sejtekben a kromatin lebomlásakor sűrű tömeg keletkezik, amely később szemcsékre esik szét. A szemcsék a sejtmagmembránon belül vagy az egész citoplazmában helyezkedhetnek el.

PYKNOSE: I nekrotiske celler med opphopning av kromatin dannes det tette klumper, disse brytes ned og danner små korn innenfor kjernemembranen eller i cytoplasma.

PIKNOZA: W komórkach martwiczych z obfitą ilością chromatyny tworzą się gęste masy, które rozpadając się (rozpad grudkowy chromatyny jądra) tworzą granule wewnątrz błony jądrowej lub w całej cytoplazmie.

PİKNOZ: Bol kromatinli nekrotik hücrelerde, yoğun kütle sitoplazmanın her yerinde veya nükleer membran içerisinde tanecik formu oluşturmak için parçalanarak sonucu şekil alır.

Was this helpful?
The decomposition of tissues and organisms following death.


ΣΗΨΗ: Η μετά από τον θάνατο αποσύνθεση ιστών και οργανισμών.

PUTREFACTION: La décomposition post-mortem des tissus et dorganismes.

PUTREFACCIÓN: Descomposición post-mortem de tejidos de organismos.

PUTREFACCIÓN: Descomposición post mortem de tecidos de organismos.

ROTHADÁS: A szövetek és szervek lebomlása a halál után.

FORRÅTNELSE: Nedbryting av dødt vev eller døde organismer.

GNICIE: Rozkład tkanek w wyniku śmierci organizmów.

ÇÜRÜME: Ölümü takiben organizma ve dokuların bozulması.

Was this helpful?
A small abscess in the skin.


ΕΚΦΥΜΑ, ΕΞΟΓΚΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Ενα μικρό απόστημα στο δέρμα.

PUSTULE: Petit soulèvement inflammatoire de la peau, qui devient purulent.

PÚSTULA: Pequeño absceso en la piel.

PÚSTULA: Pequeno absceso na pel.

PATTANÁS: A bőrön található kisméretű tályog.

PUSTEL: Liten byll i huden.

KROSTA: Mały ropień w skórze.

SİVİLCE: Derideki küçük apse.

Was this helpful?
A viscous yellow fluid produced as a result of inflammation of the skin. It consists of a liquid (liquor puris) containing dead white blood cells (leucocytes).


ΠΥΟΝ: Πηκτό κίτρινο υγρό που παράγεται ως αποτέλεσμα φλεγμονής του δέρματος. Αποτελείται από ένα υγρό (liquor puris) που περιέχει νεκρά λευκά αιμοσφαίρια (λευκοκύτταρα)

PUS: Liquide jaune visqueux résultant de linflammation de la peau. Cest un liquide (liquor puris) contenant des globules blancs morts (leucocytes).

PUS: Líquido amarillo viscoso que resulta de la inflamación de la piel. Es un líquido (liquor puris) que contiene glóbulos blancos muertos (leucocitos).

PUS: Líquido amarelo viscoso que resulta da inflamación da pel. É un líquido (liquor puris) que contén glóbulos brancos mortos (leucocitos).

GENNY: A bőr gyulladásakor termelődő sárga színű, sűrű folyadék. Folyadékból (I>liquor puris) és a benne lévő elhalt fehérvérsejtekből (leukocitákból) áll.

PUSS (MATERIE): Viskøs gul væske som produseres ved betennelse i huden.

ROPA (z rany): Lepki, żółty płyn, wytwarzany w wyniku zapalenia skóry. Zawiera on ciecz (składającą się z rzadkiego, bogatego w białko płynu) zawierającego obumarłe białe krwinki (leukocyty).

Apse: Deri iltahabı sonucu yapışkan sarı viskoz bir sıvı üretimi olur. İçinde ölü kan hücresi akyuvarlardan (lökosit) oluşan bir sıvı (liquor puris ) bulundurur.

Was this helpful?
Containing or consisting of pus.


ΠΥΩΔΗΣ: Ο περιέχων ή ο αποτελούμενος από πύον.

PURULENT: Qui a laspect ou la nature du pus; qui produit ou qui contient du pus.

PURULENTO: Que tiene el aspecto o naturaleza de pus; que produce o contiene pus.

PURULENTO: Que ten o aspecto ou natureza de pus; que produce ou contén pus.

GENNYES: Gennyet tartalmazó, vagy abból álló.

PURULENT: Inneholder eller består av materie.

ROPNY: Zawierający lub składający się z ropy (np. wrzód).

İLİTİHAPLI: İltihapdan oluşan veya içeren.

Was this helpful?
A feed made out of refined ingredients with specified analyses; used for nutritional research only.


ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΙΤΑ: Τροφή παρασκευαζόμενη από καθαρισμένα υλικά που ελέγχονται με καθορισμένες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο στην διαιτολογική έρευνα.

ALIMENT PURIFIE: Un aliment constitué dingrédients raffinés dont les analyses sont bien définies; utilisé uniquement pour les récherches en nutrition.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados y del que se realizan análisis específicos; utilizado solamente para la investigación nutritiva.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados e do que se realizan análises específicas; utilizado soamente para a investigación nutritiva.

TISZTÍTOTT TÁP: Specifikus eljárásokkal tisztított összetevőkből készített táp; csak takarmányozástani kutatásokra használják.

RENSET DIETT: Et fôr som er bygget opp av foredlede bestanddeler ved hjelp av spesifiserte metoder. Brukes kun i ernæringsstudier.

DIETY OCZYSZCZONE: Pasza sporządzona z oczyszczonych składników przy użyciu określonych analiz; stosowane tylko w badaniach żywieniowych.

SAFLAŞTIRILMIŞ DİYET: Sadece besinsel araştırmalar için kullanılan ve özelleşmiş analizler için arıtılmış içeriklerle yapılan beslenme

Was this helpful?
Poly unsaturated fatty acids: fatty acids with 18 or more carbon atoms and two or more double bonds. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.


PUFA: ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με 18 ή περισσότερα άτομα άνθρακα και δύο τουλάχιστον διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.

AGPI: Acides gras polyinsatures: Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.

AGPI: Ver Ácidos grasos poli-insaturados, se conocen sobre todo por sus siglas en inglés (PUFA).

AGPI (PUFA): Ácidos graxos poliinsaturados: ácidos graxos con 18 ou máis átomos de carbono e dous ou máis dobres enlaces. Estes lípidos son coñecidos por ser extremadamente importantes no desenvolvemento temperán de moitos peixes mariños e larvas de moluscos.

PUFA: Többszörösen telítetlen zsírsav. Legalább 18 szénatomot és kettő vagy több kettős kötést tartalmazó zsírsavmolekulák. Ezek a lipidek nélkülözhetetlenek sok tengeri hal- és rákfaj lárvaalakjainak fejlődéséhez.

PUFA: Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr.

PUFA: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe: kwasy tłuszczowe o 18 lub większej liczbie atomów węgla i dwoma lub większą liczbą podwójnych wiązań. Lipidy te są niezwykle ważne we wczesnych stadiach rozwojowych wielu gatunków ryb morskich oraz larw skorupiaków i małży.

Çoklu doymamış yağ asitleri.: İki veya daha fazla çift bağı ve 18 veya daha fazla karbonlu yağ asitleri. Bu yağ asitlerinin, erken gelişim aşamasındaki bir çok balık ve kabuklu larvası için oldukça önemli oldukları bilinir.

Was this helpful?
An acute to subacute haemorrhagic systemic bacterial disease caused by members of the genus Pseudomonas. All species and ages of fish are susceptible during any season of the year. Springtime outbreaks are however quite frequent and losses are usually significant. Outbreaks can be controlled by systemic antibacterials, if resistance, which can occur rapidly, has not developed.


ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ: Οξεία έως υποξεία αιμορραγική, συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από μέλη του γένους Pseudomonas. Ολα τα είδη και οι ηλικίες ψαριών είναι ευάλωτα κατά την διάρκεια όλων των εποχών του χρόνου. Ανοιξιάτικες εξάρσεις συμβαίνουν αρκετά συχνά και προκαλούν σημαντικές απώλειες. Οι εξάρσεις είναι δυνατόν να ελεγχθούν με συστημικά αντιβακτηριακά, αν δεν έχει αναπτυχθεί αντίσταση, η οποία μπορεί να αποκτηθεί ταχέως.

SEPTICEMIE PSEUDOMONADALE: Infection systémique bactérienne aiguë ou subaiguë provoquée par les bactéries du genre Pseudomonas. Les poissons de toutes espèces et tous âges sont prédisposés à cette maladie à tous moments de lannée. Des manifestations épidémiques sont fréquentes au printemps avec des pertes souvent assez lourdes; elles sont contrôlées à laide dagents antibactériens systémiques, dans les cas où une résistance à ces agents ne sest pas développée; une telle résistance peut se développer rapidement.

SEPTICEMIA PSEUDOMONADAL: Infección sistémica bacteriana aguda o subaguda provocada por las bacterias del género Pseudomonas. Los peces de todas especies y todas edades pueden contraer esta enfermedad en todo momento del año. Las manifestaciones epidémicas son frecuentes en primavera con pérdidas a menudo muy importantes; son controladas mediante agentes antibacterianos sistémicos, en el caso de que no se desarrolle una resistencia a estos agentes aunque tal resistencia puede desarrollarse rápidamente.

SEPTICEMIA PSEUDOMONADAL: Infección hemorráxica sistémica, aguda ou subaguda, provocada polas bacterias do xénero Pseudomonas. Os peixes de todas especies e todas idades poden contraer esta enfermidade en todo momento do ano. As manifestacións epidémicas son frecuentes en primavera con perdas a miúdo moi importantes; son controladas mediante axentes antibacterianos sistémicos, no caso de que non se desenvolva unha resistencia a estes axentes aínda que tal resistencia pode desenvolverse rapidamente.

PSEUDOMONAS SZEPTIKÉMIA: A Pseudomonas nemzetségbe tarozó baktériumok által okozott heveny vagy félig heveny, hemorrhágikus, szisztémás halbetegség. Minden halfajt és korosztályt egész éven át veszélyeztet. Leggyakrabban mégis tavasszal tör ki, ilyenkor jelentős veszteségeket okoz. Szisztémás antibakteriális szerekkel kezelhető, ha nem alakult még ki a rezisztencia.

INFEKSJONER MED PSEUDOMONAS SPP.: Akutt til subakutt hemoragisk systemisk sykdom forårsaket av bakterier i slekten Pseudomonas. Alle arter og stadier av fisk er mottakelige gjennom hele året, men tapene er størst om våren. Utbrudd kan behandles med systemiske antibakerieller dersom resistens ikke er utviklet.

POSOCZNICA PSEUDOMONADALNA : Ostra lub podostra krwotoczna ogólnoustrojowa choroba bakteryjna, powodowana przez przedstawicieli rodzajuPseudomonas. Na chorobę są podatne wszystkie gatunki i roczniki ryb o każdej porze roku. Najczęstsze są jej wybuchy w okresie wiosennym a straty są zwykle znaczące. Choroba może być zwalczana poprzez układowe środki przeciwbakteryjne, o ile nie rozwinęła się jeszcze szybko pojawiająca się odporność.

PSEUDOMONAL SEPTİSEMİ: Pseudomonas cinsi üyelerinin sebep olduğu akut hemorojik sistemik bakteriyel bir hastalıktır. Tüm yaştaki balıklar ve türler yılın her mevsiminde hastalığa karşı duyarlıdır. İlkbaharda daha sık ortaya çıkmasının yanında oldukça etkili, ölümcül ve önemlidir. Salgınlar antibakteriyel ilaçlarla kontrol edilebilir.

Was this helpful?
Particulate matter that is collected and then rejected by filter feeders, usually through the inhalant aperture, e.g. oysters.


ΨΕΥΔΟΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Σωματιδιακή ύλη που έχει διαχωριστεί από την αρχικά συλλεγείσα τροφή και έχει απορριφθεί από τους διηθηματοφάγους (π.χ. στρείδια) συνήθως από το εισροφητικό άνοιγμα.

PSEUDOFECES: Matière particulaire séparée de certaines particules captées par les animaux filtreurs et rejetées sous forme de petits amas enrobés de mucus, par lorifice inhalant.

PSEUDOFECES: Materia particular separada de ciertas partículas captadas por los animales filtrantes y excretada en forma de pequeños conglomerados de mucus, por el orificio inhalante.

PSEUDOFECES: Materia particulada tomada e logo rexeitada polos animais filtradores, normalmente polo orificio inhalante, p.ex. ostras.

PSEUDOFAECES: A szűrögetve táplálkozó álatok, pl. osztrigák által, legtöbbször a belégzőnyíláson át begyűjtött, majd kieresztett anyagszemcsék.

PSEUDOFECES: Partikulært materiale som tas opp og spyttes ut igjen av filterspisere, vanligvis gjennom pusteapparater (f.eks. østers).

PSEUDOFEKALIA (nibyodchody): Złożona z cząsteczek materia, która jest zebrana i odrzucona przez filtrujące pokarm organizmy (filtratory), zazwyczaj przez otwór oddechowy, np. ostrygi.

YALANCI ATIK: Biriktirilen ve daha sonra besleyici filitre aracılığıyla boşaltılan partikül madde, bu boşaltım genellikle nefes alma deliğinden gerçekleştirilir, örn. midyeler.

Was this helpful?
Cyst-like stage or structure, often containing numerous cells of a protozoan parasite, the wall or outer membrane(s) of which has (have) been formed by the host, not by the host«s intracellular parasite;


ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΗ: Κυστόμορφο στάδιο ή δομή, που περιέχει συχνά πολλά κύτταρα ενός παρασιτικού πρωτοζώου, το τοίχωμα ή η (οι) εξωτερική(ές) μεμβράνη(ες) του οποίου έχει (έχουν) σχηματισθεί από τον ξενιστή και όχι από το ενδοκυτταρικό παράσιτο του ξενιστή.

PSEUDOKYSTE: Stade ou structure dun parasite protozoaire qui ressemble à un kyste. Le pseudokyste comporte plusieurs cellules du parasite entourées dun paroi ou de membranes dont lorigine est la cellule hôte et non le parasite intracellulaire.

PSEUDOQUISTE: Estado o estructura de un parásito que es similar a un quiste. El pseudoquiste incluye varias células de parásitos rodeados de una pared o membranas cuyo origen es la célula huésped y no el parásito intracelular.

PSEUDOQUISTE: Estado ou estrutura dun parasito que é similar a un quiste. O pseudoquiste inclúe varias células dun protozoo parasito rodeados dunha parede ou membranas a orixe das cales é a célula hospedador e non o parasito intracelular.

PSZEUDOCISZTA: Hólyagszerű struktúra, amely gyakran nagy mennyiségű egysejtű élősködőt tartalmaz, és falát vagy külső membránját a gazdaszervezet hozza létre.

PSEUDOCYSTE: Cystelignende stadium eller struktur. Inneholder ofte store mengder parasittiske protozoer (encelledyr). Da er den ytre membranen i cysten dannet av verten, ikke av parasitten.

PSEUDOCYSTA: Cystopodobne stadium lub budowa, zawierające często liczne komórki pasożytniczych pierwotniaków, których ściana lub błona zewnętrzna została utworzona przez gospodarza, a nie przez wewnątrzkomórkowego pasożyta gospodarza.

PSEUDOSİT: Kist benzeri aşama ya da yapı, çoğunlukla bir çok protozoa parasiti hücresi içerir, duvar ya da dıştaki zar konak tarafından oluşturulmuştur, hücre içi parazitlerin konakları tarafından değil.

Was this helpful?
In fish, the remnant of the first gill arch which often does not have a respiratory function and is thought to be involved in hormonal activation or carbonaceous secretion. The pseudobranch is rich in carbonic anhydrase.


ΨΕΥΔΟΒΡΑΓΧΙΟ (2): Στα ψάρια τo υπόλειμμα του πρώτου βραγχιακού τόξου, το οποίο συχνά δεν επιτελεί αναπνευστική λειτουργία και το οποίο ενδέχεται να έχει σχέση με ορμονική ενεργοποίηση της ανθρακικής έκκρισης. Το ψευδοβράγχιο είναι πλούσιο σε ανθρακική ανυδράση.

PSEUDOBRANCHIES: Chez les poissons, le reste de la première arche branchiale qui ne joue souvent pas de rôle respiratoire, mais qui est vraisemblablement impliqué dans le contrôle endocrine de la sécrétion carbonique, et qui est riche en anhydrase carbonique.

PSEUDOBRANQUIO: En peces, el resto del primer arco branquial que no juega a menudo ningún papel respiratorio, pero que está implicado en el control endocrino de la secreción carbónica, que es rica en anhidrasa carbónica.

PSEUDOBRANQUIO: En peixes, o resto do primeiro arco branquial que non xoga a miúdo ningún papel respiratorio, pero que está implicado no control endócrino da secreción carbónica, que é rica en anhidrasa carbónica.

PSEUDOBRANCHIUM: Álkopoltyú; a halak első kopoltyúívének maradványa, amelynek általában nincs légzőfunkciója, és a hormonrendszerben, vagy a széntartalmú anyagok kiválasztásában van szerepe. Az álkopoltyú sok szén-anhidráz enzimet tartalmaz.

PSEUDOBRANCHIUM: Hos fisk, restene av den tilbakedannede forste gjellbuen. Har ingen respiratorisk funksjon, men er trolig innblandet i hormonell aktivering eller utskillelse av karbonholdige stoffer. Pseudobranchen inneholder mye karbonanhydrase.

PSEUDOBRANCHIUM: U ryb, pozostałość pierwszego łuku skrzelowego, która nie spełnia często funkcji oddechowej. Przypuszcza się, że jest zaangażowana w aktywacje hormonalne lub wydzielanie związków węglowych. Pseudobranchia są bogate w węglową anhydrazę.

PSÖDOBRANŞ (YALANCI SOLUNGAÇ): Balıklarda ilk solungaç yayının bir parçasıdır ve genellikle solunum sistemi ile ilgili bir fonksiyonu yoktur. Hormonal aktivasyon ve vücuttan karbon salınımında görev aldığı düşünülmektedir. Psödobranş, karbonik anhidraz açısından zengin bir organdır.

Was this helpful?
In fish, the remnant of the first gill arch which often does not have a respiratory function and is thought to be involved in hormonal activation or carbonaceous secretion. The pseudobranch is rich in carbonic anhydrase.


ΨΕΥΔΟΒΡΑΓΧΙΟ: Στα ψάρια τo υπόλειμμα του πρώτου βραγχιακού τόξου, το οποίο συχνά δεν επιτελεί αναπνευστική λειτουργία και το οποίο ενδέχεται να έχει σχέση με ορμονική ενεργοποίηση της ανθρακικής έκκρισης. Το ψευδοβράγχιο είναι πλούσιο σε ανθρακική ανυδράση.

PSEUDOBRANCHIE: Chez les poissons, le reste de la première arche branchiale qui ne joue souvent pas de rôle respiratoire, mais qui est vraisemblablement impliqué dans le contrôle endocrine de la sécrétion carbonique, et qui est riche en anhydrase carbonique.

PSEUDOBRANQUIA: En peces, el resto del primer arco branquial que no juega a menudo ningún papel respiratorio, pero que está implicado en el control endocrino de la secreción carbónica, que es rica en anhidrasa carbónica.

PSEUDOBRANQUIA: En peixes, o resto do primeiro arco branquial que non xoga a miúdo ningún papel respiratorio, pero se pensa que está implicado no control endócrino da secreción carbónica. A pseudo branquia é rica en anhidrasa carbónica.

ÁLKOPOLTYÚ: A halak első kopoltyúívének maradványa, amelynek általában nincs légzőfunkciója, és a hormonrendszerben, vagy a széntartalmú anyagok kiválasztásában van szerepe. Az álkopoltyú sok szén-anhidráz enzimet tartalmaz.

PSEUDOBRANCH: Hos fisk, restene av den tilbakedannede første gjellbuen. Har ingen respiratorisk funksjon, men er trolig innblandet i hormonell aktivering eller utskillelse av karbonholdige stoffer. Pseudobranchen inneholder mye karbonanhydrase.

PSEUDOBRANCHIA: U ryb, pozostałość pierwszego łuku skrzelowego, która nie spełnia często funkcji oddechowej. Przypuszcza się, że jest zaangażowana w aktywacje hormonalne lub wydzielanie związków węglowych. Pseudobranchia są bogate w węglową anhydrazę.

PSEUDOBRANŞİ: Solunum özelliğine sahip olmaya ve hormonla aktivasyonu veya karbon salgılanımı ile ilgili birinci solungaç yayının bir parçası. Pseudobranchi korbonik anhidrazlar bakımından zengindir.

Was this helpful?
Larval stages between the nauplius and mysis in certain crustaceans, e.g. crabs; usually have seven pairs of appendages.


ΠΡΩΤΟΖΩΗ (=Πρωτοζωΐα): Προνυμφικά στάδια μεταξύ του ναυπλίου και της μύσιδας στα καρκινοειδή, π.χ. καβούρια. Συνήθως φέρουν επτά ζεύγη εξαρτημάτων.

PROTOZOE: Stade larvaire des crustacés situé entre les stades nauplius et mysis; il porte sept paires dappendices.

PROTOZOEA: Estado larvario de crustáceos entre el estado nauplio y misis; lleva siete pares de apéndices.

PROTOZOEA: Fase larvaria de crustáceos entre as fases nauplio e misis; normalmente ten sete pares de apéndices.

PROTOZOEA: Bizonyos rákfajoknál (pl. tarisznyarákoknál) a nauplius és a mysis közötti lárvaállapot; általában hét pár fügeléke van.

PROTOZOEA: Larvestadium mellom nauplius og mysis hos enkelte krepsdyr, f.eks. krabber. Har vanligvis syv par med bein.

PROTOZOEA: Stadium larwalne u niektórych skorupiaków między nauplius a mysis, np. krabów; zwykle posiada siedem par odnóży.

PROTOZOA (TEK HÜCRELİLER): Bazı krustaselerde nauplius ve mysis arasında bulunan larval bir aşamadır, örn. yengeçler; genellikle yedi çift uzantıya sahiptirler.

Was this helpful?
Ubiquitous group of unicellular eukaryotic organisms.


ΠΡΩΤΟΖΩΑ: Πανταχού παρούσα ομάδα μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών.

PROTOZOAIRES: Groupe cosmopolite comprenant des organismes unicellulaires eucaryotiques.

PROTOZOOS: Grupo ubicuo que incluye organismos unicelulares eucarióticos.

PROTOZOOS: Grupo ubicuo dos organismos unicelulares eucarióticos.

EGYSEJTŰEK: Egy sejtből álló eukarióta szervezetek.

PROTOZOA (ENCELLEDYR): Allestedsnærværende gruppe bestående av encellede eukaryote organismer.

PIERWOTNIAKI (Protozoa): Grupa wszędobylska jednokomórkowych organizmów eukariotycznych.

TEK HÜCRELİLER: Tek hücreli ökaryotik organizmaların yaygın grubudur

Was this helpful?
A glycoprotein, produced in the liver, that is converted into thrombin during bleeding and subsequent clotting.


ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ: Μια γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται στο συκώτι και μετατρέπεται σε θρομβίνη, κατά τη διάρκεια της αιμορραγίας και της επακόλουθης πήξης του αίματος.

PROTHROMBINE: Glycoprotéine produite par le foie, transformée en thrombine lors de saignements entraînant une coagulation.

PROTROMBINA: Glicoproteína, producida por el hígado, que se convierte en trombina durante el sangrado y posterior coagulación.

PROTROMBINA: Glicoproteína, producida polo fígado, que se converte en trombina durante o sangrado e posterior coagulación.

PROTROMBIN: A májban termelődő glikoprotein, amely vérzés és az azt követő véralvadás során trombinná alakul.

PROTROMBRIN: Et glykoprotein produsert av leveren, som omdannes til trombrin ved blødning og påfølgende koagulering.

PROTROMBINA: Glikoproteina wytwarzana w wątrobie, która przekształca się w trombinę podczas krwotoku i następującego po nim krzepnięcia krwi.

PROTROMBİN: Karaciğerde üretilen kanama ve sonraki pıhtılaşma esnasında trombine dönüşen bir glikoprotein.

Was this helpful?
Of, relating to, resembling, or being protein.


ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ: Ό,τι σχετίζεται, μοιάζει, αποτελείται ή είναι πρωτεΐνη.

PROTEIQUE: Faisant référence à, ou ressemblant à une protéïne

PROTEICO: De, relativo a, o perteneciente a las proteínas.

PROTEICO: De, relativo a, ou pertencente ás proteínas.

PROTEIN-: Fehérje, fehérjéhez tartozó, fehérjével kapcsolatos, vagy fehérjére hasonlító.

PROTEINØST: Fra, relatert til, ligner, eller er laget av protein.

BIAŁKOW/Y/A/E: Termin określający substancję zbudowaną z białka, podobną do niego lub będącą białkiem.

PROTEİNASİYOS: İle, ilgili benzer yada proteinin kendisi.

Was this helpful?
The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.


ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Το ποσοστό της πρωτεΐνης (αζώτου) που κατακρατείται από ένα ζώο επί της συνολικής πρωτεΐνης (αζώτου) που καταναλώθηκε. Ονομάζεται επίσης συντελεστής παραγωγής πρωτεϊνών (βλ.λ). Η σχέση της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε προς την πρωτεΐνη που χρησιμοποιήθηκε για ενέργεια και αύξηση.

UTILISATION DES PROTEINES: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UTILIZACIÓN DE PROTEÍNAS: La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

UTILIZACIÓN DA PROTEÍNA: A relación entre a cantidade de proteínas (nitróxeno) asimiladas por un animal e a cantidade total de proteínas (nitróxeno) consumidas. Tamén chamada valor produtivo da proteína. A relación entre a cantidade de proteínas distribuídas cos alimentos e a cantidade de proteínas utilizadas con fins enerxéticos e para o crecemento.

FEHÉRJEHASZNOSÍTÁS: Egy állati szervezetben visszamaradó fehérje (nitrogén) aránya az összes bevitt fehérjéhez (nitrogénhez) képest. Fehérjeprodukciós értéknek is nevezik. Az energiatermelésre és növekedésre fordított fehérjemennyiség aránya.

PROTEINUTNYTTELSE: Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon. Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

WYKORZYSTANIE BIAŁKA: Stosunek zretencjonowanego białka (azotu) zatrzymanego w ciele zwierzęcia z ogólnej ilości skonsumowanego białka (azotu). Nazywany również wartością produktywną białka. Stosunek skarmionego białka do zużytego na energię i wzrost.

PROTEİN KULLANIMI: Toplam protein(azot) tüketiminde bir hayvan tarafından tutulan protein(azot) oranı. Verimli protein değeri olarak da isimlendirilir. Büyüme ve enerji için kullanılan proteinin ilişkisidir.

Was this helpful?
In aquaculture the term describes a treatment method used to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (e.g. broken food pellets and fine particles of debris) are removed from the solution as foam. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration.The term is incorrectly used for foam fractionation but has been introduced and is extensively used in the literature of the aquarium industry and the brochures


ΞΑΦΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: Στην υδατοκαλλιέργεια ο όρος περιγράφει μιά διαδικασία γιά την βελτίωση της ποιότητας του νερού σε συστήματα καλλιέργειας (π.χ δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. κομμάτια τροφής) απομακρύνονται υπό μορφή αφρού. Ο αφρός δημιουργείται με αύξηση της μεσόφασης αέρα-νερού μέσω δυνατού αερισμού. Πρβλ. Κλασμάτωση αφρού. Ο όρος χρησιμοποιείται λανθασμένα αντί γιά την κλασμάτωση του αφρού αλλά έχει εισαχθεί και χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην βιβλιογραφία των οικιακών ενυδρείων μολο

ECUMAGE PROTEIQUE: Traitement utilisé pour améliorer la qualité de leau des bassins piscicoles, dans lesquels les composés tensio-actifs (par ex. les granulés dissous) sont éliminés sous forme décume. La formation de lécume est obtenue par la distorsion de linterface air-eau par un rideau dair de forte intensité.Le terme est incorrectement utilisé pour le fractionnement de lécume mais a été introduit en littérature et utilisé, par extension, dans laquariologie et dans les documents de matériels aquacoles malgré lé

ESPUMACIÓN PROTEICA: Tratamiento utilizado para mejorar la calidad de agua de los estanque de cultivo, en los cuales los compuestos tensio-activos (por ejemplo, los gránulos de comida disueltos) son eliminados en forma de espuma. La formación de espuma se obtiene por la distorsión de la interfase aire-agua con una corriente de aire de fuerte intensidad. El término es incorrectamente utilizado para el fraccionamiento de la espuma pero fue introducido en la literatura y utilizado, por extensión, en la acuariología y e

ESCUMACIÓN PROTEICA: En acuicultura este termo describe un método de tratamento utilizado para mellorar a calidade de auga dos sistemas de cultivo (p.ex. tanques de peixes). As partículas coloidais e sólidas (p.ex. gránulos de alimento rotos e particulas finas dos restos) son eliminadas da solución en forma de escuma. A formación de escuma obtense aumentando a interfase aire-auga mediante unha forte aireación. O termo é incorrectamente utilizado polo de fraccionamento da escuma, pero foi introducido e é de uso común

FEHÉRJEFÖLÖZÉS: Az akvakultúra rendszerekben a termelőegységek (pl. tartályok) vízminőségének javítására használt vízkezelési módszer. A kolloid és szilárd állapotú részecskéket (pl. a tápmaradékokat és egyéb törmeléket) a rendszerből habként távolítják el, amely leszedhető ("lefölözhető") a víz felszínéről. A habzás annak eredménye, hogy erőteljes levegőztetéssel megnövelik a víz-levegő határfelületet. A "habfrakcionálás" helyett gyakran használják a "fehérjefölözés" ("protein skimming") kifejezést is a díszha

FLOTASJON: Betegnelsen beskriver en rensemetode som brukes i akvakultur for å fjerne partikler fra oppdrettsvannet. Ved flotasjon separeres et stoff fra en væskefase ved at stoffet stiger til overflaten i væsken. Dette skjer ved at gassbobler blir blåst inn i væsken og hefter til seg partiklene som skal frasepareres.

SZUMOWINY BIAŁKA: W akwakulturze termin opisuje metodę zabiegu stosowanego w celu poprawy jakości wody w systemie hodowlanym (np. w zbiornikach z rybami). Koloidy i cząsteczki stałe (np. pokruszone granule paszy i drobne cząsteczki pozostałości) są usuwane z roztworu w postaci piany. Pienienie jest powodowane przez zwiększającą się przestrzeń międzyfazową powietrza i wody w wyniku silnego napowietrzania. Termin jest niepoprawnie użyty dla frakcjonowania piany, ale został wprowadzony i jest powszechnie stosowany w

PROTEİN SÜZME: Su ürünleri yetiştirciliğinde kullanılan bu terim, kültür sistemlerinde su kalitesini iyileştirmek için kullanılan bir tedavi metodunu ifade eder (örn. balık tankları). Asılı haldeki ve katı partiküller (örn. parçalanmış yem atıkları ve ince partiküller) köpüğe benzer çözeltiden uzaklaştırılır. Köpükleme, güçlü havalandırma sayesinde hava-su etkileşiminin artmasına neden olur. Proteinlerin süzülmesinden daha önemli olmasına rağmen, bu terimin köpükle arıtma yöntemi için kullanılması doğru değil

Was this helpful?
The ratio between gain in body weight to amount of protein consumed over a certain period of time.


ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο λόγος αύξησης του σωματικού βάρους προς την ποσότητα της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε σε μιά ορισμένη χρονική περίοδο.

TAUX DE CONVERSION PROTEINE: Le rapport entre le gain de poids corporel à la quantité de protéines absorbées pendant une période donnée.

TASA DE CONVERSIÓN PROTEICA: Relación entre el incremento de peso corporal y la cantidad de proteínas absorbidas durante un periodo dado.

COEFICIENTE DE EFICACIA EN CRECEMENTO: Relación entre o incremento de peso corporal e a cantidade de proteínas consumidas durante un período dado.

FEHÉRJEHATÉKONYSÁGI ARÁNY: Egy időegység alatti testsúlygyarapodás és fehérjebevitel egymáshoz viszonyított aránya.

PER (“PROTEIN EFFICIENCY RATIO”): Forholdet mellom økning i kroppsvekt og mengden protein som er konsumert over en gitt tidsperiode.

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI BIAŁKA : Stosunek przyrostu masy ciała do ilości skonsumowanego białka w danym czasie.

PROTENİN VERİMLİLİK ORANI: Belirli bir zaman peryodunda tüketilen protein miktarı ile vücut ağırlığındaki artış arasındaki oran.

Was this helpful?
Any enzyme able to hydrolyse proteins and peptides by proteolysis.


ΠΡΩΤΕΑΣΗ: Ένα ένζυμο το οποίο μπορεί να υδρολύσει πρωτεΐνες και πεπτίδια μέσω της πρωτεόλυσης.

PROTEASE: Tout enzyme capable dhydrolyser les protéines par protéolyse.

PROTEASA: Cualquier enzima capaz de hidrolizar proteinas y péptidos por proteolisis.

PROTEASA: Calquera encima capaz de hidrolizar proteinas e péptidos por proteólise.

PROTEÁZ: Enzim, amely proteolízis útján képes hidrolizálni a fehérjéket és peptideket.

PROTEASE: Ethvert enzym som kan hydrolysere proteiner og peptider ved proteolyse.

PROTEAZA: Enzym mający zdolność hydrolizowania białek i peptydów na drodze proteolizy.

PROTEAZ: Protein ve peptitlerin proteoliz tarafından hidrolize edebilen herhangi bir enzim

Was this helpful?
Complex, naturally-occurring, polymers comprised of amino acids joined by peptide linkages.


ΠΡΩΤΕΪΝΗ: Φυσικά παραγόμενο σύνθετο πολυμερές αποτελούμενο από αμινοξέα (βλ.λ) που συνδέονται με πεπτιδικούς δεσμούς.

PROTEINE: Polymères complexes naturels composés dacides aminés unis par des liaisons peptidiques.

PROTEÍNA: Complejos polímeros naturales compuestos de amino ácidos unidos por uniones peptídicas.

PROTEÍNA: Complexos polímeros naturais compostos de amino ácidos unidos por enlaces peptídicos.

FEHÉRJE: A természetben előforduló, peptidkötésekkel összekapcsolt aminosavakból álló, összetett makromolekulák.

PROTEIN: Naturlig forekommende komplekse poylmerer, som er bygget opp av aminosyrer festet sammen via peptidbindinger.

BIAŁKO: Związek kompleksowy, składający się z naturalnie występujących polimerów zawierających aminokwasy, połączone wiązaniami peptydowymi.

PROTEİN: Peptit bağları ile biraraya gelen amino asitlerden oluşan ve doğal olarak meydana gelen kompleks polimerler

Was this helpful?
A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.


ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

PROPHYLAXIE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

PROFILAXIS: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

PROFILAXE: Conxunto de medidas que teñen como obxectivo impedir a aparición ou a propagación dunha enfermidade.

PROFILAXIS: Egy betegség megelőzése, vagy kifejlődésének, illetve terjedésének megakadályozása.

PROFYLAKSE: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

ZAPOBIEGANIE/PROFILAKTYKA: Przeciw działanie chorobie lub stosowanie środków profilaktycznych zapobiegających rozwojowi lub szerzeniu się choroby.

PROPİLAKSİ: Hastalığın engellenmesi ya da hastalığın yayılması veya gelişimini engellemek için önlem alınması

Was this helpful?
The multiplication of organisms by any method from the parent stock.


ΔIΑΔΟΣΗ: Ο πολλαπλασιασμός οργανισμών με oποιαδήποτε μέθοδο από το πατρικό απόθεμα.

PROPAGATION: Multiplication des organismes, par toutes méthodes, à partir de parents géniteurs.

PROPAGACIÓN: Multiplicación de organismos, mediante cualquier método, a partir de parientes genitores.

PROPAGACIÓN: Multiplicación de organismos, mediante calquera método, a partir de proxenitores.

SZAPORÍTÁS: A szülőállomány egyedeinek sokszorozása valamilyen mesterséges módszerrel.

PROPAGASJON (FORPLANTNING): Formering av en organisme ved hvilken som helst metode.

ROZMNAŻANIE : Rozmnażanie organizmów przy użyciu wybranej metody i wykorzystaniu stada rodzicielskiego.

YAYILMA: Ana stoktan herhangi bir biçimde organizmanın çoğalması

Was this helpful?
The fore-kidney , or "head kidney" of fishes and amphibians.


ΠΡΟΝΕΦΡΟΣ: Ο πρόνεφρος ή "πρόσθιο τμήμα του νεφρού" των ψαριών και αμφιβίων.

PRONEPHROS: Rein primitif antérieur des poissons et des amphibiens.

RIÑÓN PRIMARIO (PRONEFROS): Riñón primitivo anterior de peces y de anfibios.

RIL PRIMARIO (PRONEFROS): Ril primitivo anterior de peixes e de anfibios.

ELŐVESE: A halak és kétéltűek "fejveséje", azaz a vese fej felőli része.

PRONEPHROS: Det tidligste (og fremre) nyreanlegget. Tilbakedannes vanligvis fullstendig.

PRZEDNERCZE: Przednia nerka lub "nerka głowowa” u ryb i płazów.

PRONEFROZ: Balıkların ve amfibilerin ana böbreği ya da ön böbreği.

Was this helpful?
An important, temperature- dependent disease affecting salmonids, caused by a myxsosporeanean protozoan, and producing gross changes in the kidney. Heavy losses from this disease usually arise after handling or because of the presence of other stress factors, thus making administration of treatment difficult.


ΕΚΦΥΤIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: Σημαντική ασθένεια που προσβάλλει τα σολομοειδή, προκαλώντας μεγάλες αλλοιώσεις στο ήπαρ που οφείλονται σε ένα μυξοσποριακό πρωτόζωο. Σημαντικές απώλειες από την ασθένεια παρατηρούνται συνήθως μετά από χειρισμούς ή άλλους καταπονητικούς παράγοντες και επομένως η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής είναι δύσκολη. Εξαρτάται από την θερμοκρασία.

MALADIE PROLIFERANTE DU REIN (MPR): Maladie importante des salmonidés provoquant des grosses altérations du rein. Les symptômes sont semblables à ceux de lInfection Bactérienne Rénale, mais lagent responsable est un protozoaire myxosporidé. Des mortalités importantes dues à cette maladie ont lieu lors de la manipulation des poissons ou en présence de facteurs stressants. Ceci rend difficile ladministration dun traitement.

ENFERMEDAD PROLIFERATIVA DEL RIÑÓN : Importante enfermedad de salmónidos que provoca grandes alteraciones del riñón. Los síntomas son parecidos a los de la Infección Bacteriana Renal, pero el agente responsable es un protozoo mixoesporidio. La mortalidades más importantes debidas a esta enfermedad tienen lugar durante la manipulación de peces o en presencia de factores estresantes, lo que dificulta el tratamiento.

ENFERMIDADE PROLIFERATIVA DO RIL: Importante enfermidade dependente da temperatura que afecta a salmónidos, é causada por un protozoo mixosporidio e produce grandes modificacións no ril. As mortalidades máis importantes debidas a esta enfermidade normalmente xorden despois da manipulación dos peixes ou en presenza doutros factores estresantes, o que dificulta a administración do tratamento.

PROLIFERATÍV VESEBETEGSÉG; PVB: A lazacféléket veszélyeztető, hőmérséklettől függő megbetegedés, amelyet a Myxosporidea osztályba tartozó egysejtűek okoznak. A betegség súlyosan károsítja a veséket. A veszteségek általában a kezelési- vagy egyéb stressztényezők hatására következnek be, amely megnehezíti a betegség kezelését és az ellene való védekezést.

PROLIFERATIV NYRESYKE (PKD): Viktig temperaturavhengig sykdom som rammer laksefisk, forårsaket av en myxosporidie tilhørende slektenSphaerospora. Skaper store forandringer i nyren. Sykdommen kan bryte ut med påfølgende store tap etter håndtering eller andre stressituasjoner, noe som vanskeliggjør behandling.

PRZEROSTOWA CHOROBA NEREK (PKD): Ważna choroba, zależna od temperatury, atakująca ryby łososiowate; powodowana jest przez pierwotniaki zaliczane do typu Ascetospora i wywołujących zwykle zmiany w nerkach. Choroba powoduje wysokie straty występujące najczęściej po manipulacji, bądź przy występowaniu innych czynników stresujących; leczenia choroby jest trudne.

ÇOĞALAN BÖBREK HASTALIĞI ; ÇBH: Böbrekte çok büyük değişikliklere sebep olan ve "myxsosporeanean" tek hücreli bir hayvanın neden olduğu, somon balıklarını etkileyen sıcaklık kaynaklı ve çok önemli bir hastalıktır. Tedavi sonrasında ya da diğer stres kaynakları sebebiyle, hastalığın tedavisini de zorlaştırarak, büyük kayıplar yaşanır.

Was this helpful?
Prokaryotes do not have a well-defined nucleus but a nucleoid region in their cytoplasm where their genetic material occurs generally as a single, circular molecule of DNA. Mostly unicellular, usually small in size with a large surface area to volume ratio, they have high metabolic and growth rates. They generally reproduce asexually, by binary fission or budding.


ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΣ: Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί δεν έχουν καλά διαχωρισμένο πυρήνα αλλά πυρηνική περιοχή στο κυτταρόπλασμα όπου το γενετικό υλικό υπάρχει συνήθως ως γραμμικό ή κυκλικό μόριο DNA. Είναι κυρίως μονοκύτταροι, μικροί στο μέγεθος με μεγάλο λόγο επιφάνειας προς όγκο οργανισμοί, που έχουν υψηλούς μεταβολικούς και αυξητικούς ρυθμούς. Γενικά αναπαράγονται χωρίς φύλα μέσω δισχειδούς σχάσης ή εκβλαστήματα.

PROKARYOTE: Les prokaryotes nont pas de noyau bien défini mais une région nucléaire à lintérieur du cytoplasme où le matériel génétique se présente généralement comme une simple molécule sphérique d ADN. Pour la plupart unicellulaires, généralement de petite taille, ils ont un fort taux de métabolisme et de croissance. Leur reproduction est généralement asexuée, par fission binaire ou bourgeonnement.

PROCARIOTA: Las procariota no tienen un núcleo bien definido en su citoplasma, sino una región nuclear donde se encuentra su material genético normalmente como una molécula circular, simple de ADN. La mayoría son unicelulares, normalmente de pequeño tamaño con una gran superficie en comparación a su volumen, tienen altas tasas metabólicas y de crecimiento. Generalmente se reproducen asexualmente, por bipartición.

PROCARIOTA: As procariota non teñen un núcleo ben definido no seu citoplasma, senón unha rexión nuclear onde se atopa o o seu material xenético normalmente como unha molécula circular, simple de ADN. A maioría son unicelulares, normalmente de pequeno tamaño cunha gran superficie en comparación ao seu volume, teñen altas taxas metabólicas e de crecemento. Xeralmente reprodúcense asexualmente, por bipartición.

PROKARIÓTA: A prokariótáknak nincs jól elkülöníthető sejtmagjuk, csak egy nukleoid-régió a citoplazmájukban, ahol a genetikai anyag általában egyetlen, kör alakú DNS-molekula formájában fordul elő. Általában egysejtűek, többnyire kisméretűek, nagy felszín/térfogat aránnyal, gyors anyagcserével és növekedéssel. Rendszerint ivartalanul szaporodnak, hasadással vagy bimbózással. gákat) foglalják magukba.

PROKARYOT: Prokaryoter har ingen veldefinert nukleus, men et nukleoidområde i cytoplasma hvor arvematerialet vanligvis forekommer som et stort, sirkulært DNA-molekyl. Oftest enkeltcellede, vanligvis små med stor overflate i forhold til volum; høy metabolisme og vekstrate. Reproduksjonen er vanligvis aseksuell, ved todeling eller avsnøring.

PROKARIONTY: Prokarionty nie posiadają wyraźnie wyodrębnionego jądra komórkowego, ale jedynie obszar jądra w cytoplazmie, gdzie znajduje się ich materiał genetyczny w postaci pojedynczej okrągłej cząsteczki DNA. Większość organizmów jednokomórkowych, zwykle małych, o wysokim stosunku powierzchni do objętości; charakteryzują się wysokim tempem metabolizmu i wzrostu. Na ogół rozmnażają się bezpłciowo, przez podział lub pączkowanie.

PROKARYOT: Prokaryotların tam tanımlanmış bir çekirdekleri yoktur fakat sitoplazmalarında genetik materyallerinin bulunduğu genellikle tek dairesel DNA molekülü bulunan nükleotid bölgesiyle karakterize edilirler. Çoğunlukla tek hücreli, hacim oranına göre geniş yü.

Was this helpful?
A forecast of the outcome of a disease.


ΠΡΟΓΝΩΣΗ: Πρόβλεψη για την εξέλιξη μιας ασθένειας.

PROGNOSTIQUE: Jugement porté sur lévolution dune maladie.

PRONÓSTICO: Predicción del desarrollo de una enfermedad.

PROGNÓSTICO / PROGNOSE: Predición do resultado dunha enfermidade.

PROGNÓZIS: Egy betegség kitörésének előrejelzése.

PROGNOSE: Forutsigelse av hvorledes en sykdom vil forløpe.

ROKOWANIE : Przewidywanie rezultatu choroby.

TAHMİN: Bir hastalığın sonucunun tahmini.

Was this helpful?
An infection which progresses to the stage where the host becomes clinically ill.


ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση ή οποία προχωρεί μέχρι το σημείο όπου ο ξενιστής καθίσταται κλινικά ασθενής.

INFECTION PROGRESSIVE: Une infection qui progresse jusquà ce que le patient soit cliniquement malade.

INFECCIÓN PROGRESIVA: Infección que progresa hasta que el paciente esté clínicamente enfermo.

INFECCIÓN PROGRESIVA: Infección que progresa ata que o paciente se manifesta clinicamente enfermo.

PROGRESSZÍV FERTŐZÉS: Olyan fertőzés, amely addig fejlődik, amíg a gazdaszervezet klinikai értelemben beteggé nem válik.

PROGRESSIV INFEKSJON: En infeksjon som utvikler seg til det stadiet der verten blir klinisk syk.

ZAKAŻENIE PROGRESYWNE: Zakażenie, które rozwija się do stadium, w którym gospodarz staje się klinicznie chory.

İLERLEYEN ENFEKSİYON: Enfeksiyonun, hasta bireyin klinik olarak hastalalığı ilerdikçe, etkisini arttırması.

Was this helpful?
The immediate descendant or descendants of a person, animal etc; offspring.


ΑΠΟΓΟΝΟΙ: Ο/Οι άμεσος/οι απόγονος/οι ενός ατόμου, ζώου κτλ.

PROGENITURE: Les descendants immédiats dune personne ou dun animal. Rejetons.

PROGENIE: La inmediata descendencia o descendientes de una persona, animal etc; cría.

PROXENIE: A inmediata descendencia ou descendentes dunha persoa, animal etc; cría.

UTÓD: Egy személy, állat, stb. közvetlen leszármazottja, vagy leszármazottai.

AVKOM: Umiddelbar etterkommer eller etterkommere etter en person, dyr, etc.; barn.

POTOMSTWO, PROGENITURA: Bezpośredni potomek lub potomkowie jakiejś osoby czy zwierzęcia.

SOY: Birinci derecede kanuni mirasçılar veya bir insan veya hayvan vs. torunları; yavrular.

Was this helpful?
Rate of production of biomass; expressed as production during a specific time interval. Gross: Rate of change in biomass including all losses including respiration during a specific time interval. Net: Rate of accumulation or production of new organic matter or stored energy, less losses, during a specific time interval.


ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ: Ρυθμός της παραγωγής βιομάζας, εκφραζόμενος ως παραγωγή ανά μονάδα χρόνου.Ολική: Ρυθμός μεταβολής σε βιομάζα, ο οποίος περιλαμβάνει και όλες τις απώλειες (όπως η αναπνοή) εντός ενός χρονικού διαστήματος. Καθαρή: Η ταχύτητα συσσώρευσης ή παραγωγής νέας οργανικής ύλης ή αποθηκευμένης ενέργειας, ύστερα από την αφαίρεση των απωλειών, σε μια χρονική περίοδο. Πρωτογενής: Βλ. Πρωτογενής παραγωγή.

PRODUCTIVITE: Taux de production, exprimée par période de temps unitaire.Globale: Changement observé dans la biomasse, y compris les pertes respiratoires, exprimé par période de temps unitaire.Nette: taux daccumulation ou de production de novo de la matière organique ou de lénergie stockée, sans prendre en compte les pertes, exprimé par période de temps unitaire.

PRODUCTIVIDAD: Tasa de producción, expresada por periodo de tiempo unitario. Cambio observado en la biomasa, incluidas las perdidas respiratorias, expresada por periodo de tiempo unitario. Neta: tasa de acumulación o de producción de materia orgánica nueva o energía almacenada, sin tener en cuenta las pérdidas, expresada en periodo de tiempo unitario.

PRODUTIVIDADE: Taxa de produción de biomasa, expresada como produción durante un período de tempo determinado. Bruta: Taxa de cambio observado na biomasa, incluíndo todas as perdas, respiración incluída, durante un período de tempo determinado. Neta: taxa de acumulación ou de produción de materia orgánica nova ou enerxía almacenada, menos as perdas, durante un período de tempo determinado.

PRODUKTIVITÁS: A biomassza produkciójának mértéke, amelyet egy adott időtartamon belüli produkcióval fejeznek ki. Bruttó: a biomassza változásának mértéke egy adott időtartamon belül, a veszteségeket (a légzést is) beleértve. Nettó: az új szerves anyag vagy a tárolt energia termelésének vagy felhalmozódásának mértéke egy időtartamon belül, kevesebb veszteséggel.

PRODUKTIVITET: Grad av biomasseproduksjon. Uttrykt som produksjon over et gitt tidsintervall. Brutto: Grad av forandring i biomasse inkludert alle tap medregnet respirasjon, over et gitt tidsintervall. Netto: Grad av akkumulering eller produksjon av nytt organisk materiale eller lagret energi, minus tap, over en gitt tidsperiode.

PRODUKTYWNOŚĆ: Zdolność produkcji biomasy, wyrażona jako produkcja w określonej jednostce czasu. Brutto: zdolność zmiany biomasy w określonej jednostce czasu łącznie z wszystkimi stratami, w tym i oddychaniem. Netto: zdolność akumulacji lub produkcji nowej materii organicznej lub zmagazynowania energii w określonej jednostce czasu, pomniejszona o straty.

VERİMLİLİK: Biyokütle üretim oranı; özel bir zaman aralığı boyunca gerçekleşen üretim olarak tanımlanır. Brüt: özel bir zaman aralığı boyunca tüm kayıpları içeren biomasdaki değişim oranı, Net: özel bir zaman aralığı boyunca yeni bir organik maddenin veya depolanan enerjinin üretimi veya toplanma oranı.

Was this helpful?
Ratio of the difference between the body nitrogen at the end and the body nitrogen at the beginning of a growth period, and the nitrogen intake over the growth period.


ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή. Βλ. ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

PRODUCTIVITE PROTEINIQUE: Rapport entre le gain dazote corporel en fin dune période de croissance et lazote consommé pendant cette période.

PRODUCTIVIDAD PROTEICA: Relación entre la ganancia de nitrógeno corporal para un periodo de crecimiento y el nitrógeno consumido durante este periodo.

PRODUTIVIDADE PROTEICA: Relación entre a ganancia de nitróxeno corporal para un período de crecemento e o nitróxeno consumido durante este período.

FEHÉRJEPRODUKCIÓS ÉRTÉK: A test nitrogéntartalmának egy növekedési szakasz végén és kezdetén mért értéke közötti különbség, azaz a növekedési szakasz alatti nitrogénfelvétel.

PROTEINRETENSJON (PR): Forholdet mellom forskjellen i kroppsnitrogen fra begynnelse til slutt av fôringsperioden og nitrogeninntaket i løpet av fôringsperioden.

WARTOŚĆ PRODUKCYJNA BIAŁKA: Stosunek różnicy między zawartością azotu w ciele na końcu i na początku danego okresu wzrostu do pobranego w tym okresie wzrostu azotu (w pokarmie).

VERİMLİ PROTEİN DEĞERİ: Büyüme peryodunun başlangıcındaki vücut azotu ile sonundaki vücut azotu arasındaki farklılık oranıdır, ve büyüme peryodundaki azot alım oranıdır.

Was this helpful?
The assimilation of energy into organic materials by an organism, population or community.


ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η δέσμευση ενέργειας μέσω του σχηματισμού οργανικών υλικών από τον οργανισμό, τον πληθυσμό ή την βιοκοινωνία.

PRODUCTION: Lassimilation dénergie avec la formation de la matière organique par un organisme, une population ou une communauté.

PRODUCCIÓN: Asimilación de energía con formación de la materia orgánica por un organismo, una población o comunidad.

PRODUCIÓN: Asimilación de enerxía con formación da materia orgánica por un organismo, unha poboación ou comunidade.

PRODUKCIÓ: Az energia átalakítása szerves anyagokká egy szervezet, populáció vagy közösség által.

PRODUKSJON: Omdanning av energi til organisk materiale i en organisme, en populasjon eller et samfunn.

PRODUKCJA : Asymilacja energii w materii organicznej przez organizm, populację lub biocenozę.

ÜRETİM: Popülasyon veya topluluktaki bir organizma tarafından organik madde içerisindeki enerjinin asimilasyonu.

Was this helpful?
The midgut of certain groups, which ends with the anus.


ΠΡΩΚΤΟΔΕΡΜΑ: Το μέσο έντερο ορισμένων ζώων, που καταλήγει στον πρωκτό.

PROCTODERM: Une partie de lintestin qui se termine avec lanus.

PROCTODERMA: Parte del intestino que se termina con el ano, fase de desarrollo del recto en el feto.

PROCTODERMA: Parte do intestino dalgúns grupos que remata co ano, ou fase de desenvolvemento do recto no feto.

PROCTODEUM: Bizonyos állatcsoportok utóbele, amely a végbélnyílásig tart.

PROKTODERM: Midttarmen hos enkelte grupper, ender i anus.

PROKTODERMA: Środkowy odcinek jelita różnych grup zwierząt kończący się odbytem.

PROKTODERM: Belirgin grupların orta bağırsağı, anüs ile sona erer.

Was this helpful?
An autotrophic organism, usually a photosynthetic green plant in an ecosystem which synthesizes organic matter from inorganic materials and is an early stage in a food chain, i.e., primary producer.


ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Αυτότροφοι οργανισμοι, κυρίως φωτοσυνθετικά πράσινα φυτά σε ένα οικοσύστημα, οι οποίοι συνθέτουν οργανική ύλη από ανόργανα υλικά. Αποτελούν ένα πρώτο στάδιο στην τροφική αλυσίδα, π.χ. πρωτογενής παραγωγός.

PRODUCTEUR: Organisme auto-trophe, dhabitude une plante verte photosynthétique, dans un écosystème qui synthétise la matière organique à partir de la matière inorganique. Se trouve à la base dune chaîne alimentaire (producteur primaire)

PRODUCTOR: Un organismo autotrófico, normalmente una planta verde fotosintética en un ecosistema, el cual sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica y es un estadio temprano en la cadena alimentaria, ej., productor primario.

PRODUTOR: Un organismo autotrófico, normalmente unha planta verde fotosintética nun ecosistema, o cal sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica e é un estadio temperán na cadea alimentaria, ex., produtor primario.

TERMELŐ: Olyan autotróf szervezet, általában fotoszintetizáló zöld növény, amely egy ökoszisztémában szerves anyagot állít elő szervetlenből, és a tápláléklánc korai szakaszát képezi, vagyis elsődleges termelő.

PRODUSENT: En autotrof organisme, vanligvis en fotosyntetisk grønn plante som lager organisk materiale fra uorganisk material, og er på et lavt nivå i fødekjeden, primærprodusent.

PRODUCENT: Organizm autotroficzny, zwykle fotosyntetyzująca roślina zielona, która wytwarza materię organiczną z substancji nieorganicznych i stanowi najniższe ogniwo łańcucha pokarmowego (odpowiedzialne za produkcję pierwotną).

ÜRETİCİ: Bir ototrofik organizma, çoğunlukla bir ekosistemde inorganik maddelerden organik madde sentezleyen fotosentetik yeşil bitki ve besin zincirindeki ilk basamak, yani birincil üretici.

Was this helpful?
A formulated diet made of selected crude raw materials which has been designed by means of food technology/engineering.


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΔIΑIΤΑ: Τροφή αποτελούμενη από επιλεγμένες πρώτες ύλες που έχει παρασκευασθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας τροφίμων.

ALIMENT FORMULE: Aliment confectionné à partir de matières premières sélectionnées et conçu par les technologues de lindustrie alimentaire.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento confeccionado a partir de materias primas seleccionadas y conocidas por los tecnólogos de alimentación.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento formulado confeccionado a partir de materias primas seleccionadas, que foron deseñados por enxeñeiros de tecnoloxía aliementaria.

FELDOLGOZOTT TÁP: Olyan formulált táp, amelyet élelmiszeripari/technológiai módszerekkel kiválogatott nyersanyagokból készítenek.

BEARBEIDET FÔR: Formulert fôr laget av utvalgte råvarer, utformet ved bruk av ”fôrteknologi”.

WYTWARZANIE PASZY: Wytwarzanie paszy z wyselekcjonowanych nieprzetworzonych surowców, która według przygotowanej receptury jest produkowana przy użyciu technologii/techniki spożywczej.

İŞLENMİŞ DİYET: Yem teknolojisi/mühendisliği tarafından işlenmeden seçilmiş hammedelerden formüle edilmiş beslenme diyeti.

Was this helpful?
A developmental stage, between the oncosphere larva and the plerocercoid stage, found in certain cestode parasites, e.g. Diphyllobothrium sp.


ΠΡΟΚΕΡΚΟΪΔΗΣ: Αναπτυξιακό στάδιο μεταξύ της ογκόσφαιρας και του πληροκερκοϊδούς σταδίου, που απαντάται στον κύκλο ορισμένων κεστωδών παρασίτων όπως π.χ. στο Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Stade de développement, entre la larve oncosphère et le stade plérocercoïde se trouvant chez certains parasites cestodes. Il se développe à lintérieur de lhémocèle du copépode, hôte intermédiaire. Par ex. Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Estado de desarrollo, entre la larva oncosfera y el estado plerocercoide que se encuentra en ciertos casos de parásitos cestodos, por ejemplo Diphyllothrium.

PROCERCOIDE: Estado de desenvolvemento, entre a larva oncosfera e o estado plerocercoide que se atopa en certos casos de parasitos cestodos, por exemplo Diphyllothrium.

PROCERKOID: Bizonyos galandférgeknél (pl. I>Diphyllobothrium fajoknál) az onkoszféra lárva és a plerocerkoid közötti fejlődési állapot.

PROCERCOID LARVE: Utviklingsstadium hos enkelte bendelmark (Cestoda), f.eks. Diphyllobothrium sp.

PROCERKOID: Stadium rozwojowe między larwą onkosferą a stadium procerkoidu występujące u niektórych pasożytniczych tasiemców, np. Diphyllobothrium sp.

SERKOİD ÖNCESİ: Bağırsak parazitlerinin bazılarında görülen, onkosfer ile pleroserkoid aşamaları arasında olan bir gelişim aşamasıdır, örnek; Diphyllobothrium sp.

Was this helpful?
Crayfish, native of southern North America where it is cultured extensively in ricefields. The species has been transferred to Europe and China where it either thrives in natural water bodies, partly replacing native species, or is extensively cultured (in particular in China). It dwells mainly in lotic waters, but is also found in lentic, vegetated waters. It is resistant to oxygen content as low as 3mn dm 3 and tolerant of a wide pH range. Once introduced into a water body, it out-c


PROCAMBRUS CLARKII: Ενδημικό είδος αστακού της Β. Αμερικής όπου καλλιεργείται εντατικά σε ορυζώνες. Έχει μεταφερθεί στην Ευρώπη και την Κίνα (όπου καλλιεργείται επίσης εντατικά) και ευδοκιμεί συνήθως αντικαθιστώντας μερικά τους ντόπιους πληθυσμούς, Ζει συνήθως σε περιοχές με αυξημένη ροή υδάτων, απαντάται όμως και σε στάσιμα νερά με βλάστηση. Είναι ανθεκτικό σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου 3mn dm3 ενώ μπορεί να ανεχθεί μεγάλο εύρος διακύμανσης του pH. Μετά την εισαγωγή του σε κάποιο σύστημα, αντικαθιστ

PROCAMBRUS CLARKII : Ecrevisse native des régions méridionales de l’Amérique du Nord. Cultivée de façon extensive dans les rizières. Cette espèce a été transférée à l’Europe et la Chine ou elle prospère dans les corps d’eau naturel, remplaçant partiellement les espèces indigènes. Également cultivée de façon extensive en Chine. Habite généralement les eaux lotiques, mais se rencontre également dans les eaux lentiques avec beaucoup de végétation. Résiste à des taux faibles d’oxygène (3mn.dm3), et tolère une

PROCAMBARUS CLARKII : Cangrejo, nativo del sur de norteamérica donde se cultiva extensivamente en campos de arroz. La especie ha sido transferida a Europa y China en donde aparece en cursos naturales de agua, en parte reemplazando especies nativas, o se cultiva extensivamente (en China en particular). Habita especialmente en aguas lóticas aunque también se encuentra en aguas vegetativas. Es resistente a niveles de oxígeno tan bajos como 3mn dm3 y tolerantes a un amplio rango de pH. Una vez introducidos en

PROCAMBARUS CLARKII: Cangrexo de auga doce, nativo do sur de Norteamérica onde se cultiva extensivamente en campos de arroz. A especie foi transferida a Europa e China onde properan en cursos naturais de auga, en parte substituíndo especies nativas ou cultívase extensivamente (en China en particular). Habita especialmente en augas lóticas aínda que tamén se atopa en augas lénticas con vexetación. É resistente a niveis de osíxeno tan baixos como 3 mn/dm3

PROCAMBRUS CLARKII: Észak-Amerikában őshonos édesvízi rákfaj, amelyet rizsföldeken, extenzív körülmények között tenyésztenek. A fajt betelepítették Európába és Kínába, ahol tenyésztik (elsősorban Kínában), de a természetes vizekben is megtelepedett, gyakran kiszorítva az őshonos fajokat. Főleg folyóvizekben él, de növényekkel benőtt állóvizekben is előfordul. Elviseli a 3mn dm 3 oxigénkoncentrációt és a szélsőséges pH-értékeket is. Természetes vizekbe betelepülve kiszorítja az őshonos rákfajokat, megvált

PROCAMBARUS CLARKII: Kreps som hører naturlig hjemme i det sørlig Nord Amerika der den oppdrettes ekstensivt i rismarker. Arten er blitt introdusert i Europa og Kina der den enten har utbredt seg i naturlige vannmasser, der den delvis har erstattet naturlige arter, eller oppdrettes ekstensivt (spesielt i Kina). Den lever hovedsakelig i lotisk vann, men finnes og i lentisk, begrodd vann. Tåler oksygennivåer så lave som 3 nm dm-, og er tolerant for et vidt pH-spekter. Når den settes ut i en naturlig vannmas

PROCAMBRUS CLARKII: Rak rodzimy w wodach południowych USA, gdzie hodowany jest ekstensywnie na polach ryżowych. Gatunek został przeniesiony do Europy i Chin, gdzie dobrze się rozwija w zbiornikach naturalnych, zastępując częściowo gatunki miejscowe, bądź jest hodowany ekstensywnie (w szczególności w Chinach). Zasiedla on głównie wody płynące, ale jest także spotykany w zarośniętych wodach stojących. Wytrzymuje znaczne spadki tlenu dochodzące nawet do 3 mg dm-3, a także szeroki zakres pH. Wprowadzony do

PROCAMBRUS CLARKII: Kerevitler, Kuzey Amerikanın güneyinde yerleşmiş, geniş olarak pirinç tarlalarında yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türleri Avrupadan Çine transfer edilmiş, ya doğal kaynakta yetiştiriciliği yapılmakta, kısmen doğal türlerle değiştirilir, yada kapsamlı olarak kültürü yapılır (özellikle Çinde). Lotik sistemde hayatlarına devam ederler hemde lentik sistemde,bataklık sularında, bulunur.3 nm dm ye kadar oksijen doygunluğuna dirençli ve geniş pH aralığına sahiptir. Bir defa adapte olduğunda bölgenin ye

Was this helpful?
A live microbial feed supplement where the host animal benefits by the improvement of the balance of its intestinal microbial flora. It is not yet clear how these bacterial flora function but it is known that they produces enzymes and vitamins in addition to enhancing protection against disease.


ΠΡΟΖΩΤΙΚΟ: Ζωντανό μικροβιακό τροφικό πρόσθετο το οποίο ο βελτιώνει το ισοζύγιο της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας του ξενιστή. Αν και η ακριβής δράση αυτής της χλωρίδας δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητή, είναι ωστόσο γνωστό πως χρησιμεύει επειδή παράγει ένζυμα και βιταμίνες καθώς και επειδή βοηθάει στην άμυνα ενάντια σε μολύνσεις.

PROBIOTIQUE: Supplément alimentaire constitué de micro-organismes vivants qui sert à améliorer l’équilibre de la flore intestinale de l’animal nourri. Le rôle de la flore bactérienne du système digestif n’est pas complètement élucidé, mais il est clair que ces micro-organismes produisent des enzymes et des vitamines et augmentent la protection contre les maladies.

PROBIÓTICO: Suplemento alimenticio microbiológico vivo por el que el animal huésped se beneficia de la mejora del equilibrio de la flora microbiana. No está claro aún como funciona esta flora bacteriana pero se conoce que producen enzimas y vitaminas además de mejorar la protección contra las enfermedades.

PROBIÓTICO: Suplemento alimenticio microbiolóxico vivo polo que o animal hospedador se beneficia da mellora do equilibrio da flora microbiana. Non está claro aínda como funciona esta flora bacteriana pero se sabe que producen encimas e vitaminas ademais de mellorar a protección contra as enfermidades.

PROBIOTIKUM: Olyan élő tápkiegészítő, amely a tápot fogyasztó állatok bélflórájának egyensúlyát kedvező irányban befolyásolja. A bakteriális bélflóra pontos szerepe nem ismert teljesen, az azonban bizonyos, hogy a baktériumok vitaminokat és enzimeket termelnek, hozzájárulva ezzel a betegségek elleni védekezéshez.

PROBIOTIKA: En levende mikrobiell fôrtilsetning der vertsdyrets tarmflora styrkes. Det er ikke klart hvordan disse bakteriefloraene virker, men det er kjent at de produserer enzymer og vitaminer i tillegg til å styrke motstandskraften mot sykdommer.

PROBIOTYK: Uzupełnienie pożywienia żywymi drobnoustrojami, gdzie gospodarz zwierzęcy korzysta z powstałej poprawy w jego jelicie równowagi w florze bakteryjnej. Do tej pory nie wyjaśniono do końca jaką funkcję spełnia ta flora bakteryjna, wiadomo jest tylko, że produkuje enzymy i witaminy a dodatkowo zwiększa ochronę przed chorobami.

PROBİYOTİK: Konakçısının sindirim kanalı mikrobiyal florası üzerine düzenleyici ve dengeleyici faydalı etkisi olan canlı bir mikrobiyal yem katkısıdır. Bakteriyel floranın fonksiyonu henüz net değildir fakat hastalığa karşı korumanın yanında çeşitli enzimler ve vitaminler üretikleri bilinir.

Was this helpful?
A short (usually about 20 nucleotides) single-stranded DNA molecule complementary to part of a target DNA or RNA. Once hybridised to its target, it is used to initiate DNA or RNA synthesis by a DNA, or RNA, polymerase using the rest of the target as a template. This results in the production of a complementary DNA or RNA.


ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣ (μοριακή γενετική): Ένα βραχύ (περίπου 20 νουκλεοτιδίων) μονόκλωνο μόριο DNA, συμπληρωματικό ενός DNA ή RNA στόχου. Μετά την υβριδοποίηση του με το μόριο στόχο, χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει η σύνθεση του DNA ή RNA με τη βοήθεια μιας DNA ή RNA πολυμεράσης, χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο τμήμα του στόχου ως εκμαγείο. Το αποτέλεσμα είναι να παραχθεί ένα συμπληρωματικό DNA ή RNA.

AMORCE (génétique Moléculaire) : Courte séquence d’ADN simple brin (généralement d’environ 20 nucléotides) qui est complémentaire à une région cible d’un ADN ou ARN. Une fois hybridé sur sa séquence cible, sert à initier la néosynthèse d’ADN ou d’ARN par une polymérase ADN ou ARN, utilisant le reste de l’acide nucléique cible comme matrice. Ceci mène à la synthèse d’un ADN ou ARN complémentaire à la cible.

PRIMER: En inglés original. Oligonucleótido corto de hebra simple que se une a la molécula de un ADN y que funciona como el punto de arranque de la síntesis de una hebra complementaria.

PRIMEIRO (XENÉTICA MOLECULAR): Unha curta molécula dunha soa febra de ADN complementaria dunha parte do ADN ou ARN obxectivo (normalmente 20 nucleótidos). Unha vez hibridado co seu obxectivo, é usado para iniciar a síntese de ADN ou ARN usando a polimerasa o resto do obxectivo como patrón. O resultado é a produción dun ADN ou ARN complementario. En inglés orixinal: oligonucleótido curto de febra simple que se une á molécula dun ADN e que funciona como o punto de arranque da síntese dunha febra complementaria.

PRIMER (MOLEKULÁRIS GENETIKÁBAN): Rövid (általában 20 nukleotid hosszúságú), egyszálú DNS-molekula, amely egy adott DNS- vagy RNS-szakasszal komplementer. A célszekvenciához történő hibridizáció után képes a DNS- vagy RNS- szintézis elindítására. A DNS- vagy RNS-polimeráz a célszekvencia fennmaradó részét a szintézis templátjaként használja, amelynek eredményeként komplementer DNS- vagy RNS-szakasz jön létre.

PRIMER: En kort enkelttrådet oligonukleotid som fester seg til et DNA-molekyl og som fungerer som startpunktet for syntese av den komplementære DNA-tråden.

RNA STARTEROWE ( primer, starter) : Krótka (zwykle około 20 nukleotydów) pojedynczołańcuchowa cząsteczka DNA lub RNA; polinukleotydowy fragment RNA powstający z udziałem enzymu prymazy. Przy udziale polimerazy DNA i z zachowaniem komplementarności, do RNA starterowego dobudowywane są, dezoksyrybonukleotydy. Jednorazowe skrzyżowanie RNA starterowego z obiektem docelowym, wykorzystywane jest do inicjowania syntezy DNA lub RNA polimerazy, używając reszty obiektu jako matrycy. Pozwala to na produkcję komplementarnych DNA i RNA.

PRIMER (MOLEKÜLER GENETIK: Kısa (genellikle yaklaşık 20 nükleotidli) tek dizili DNA molekülü, hedef RNA ya da DNA’ nın parça complementeridir. Hedef hibrilize olduğu zaman DNA ya da RNA tarafından DNA ya da RNA sintazisi başlar, hedefinin geri kalanını kullanarak polimerasa başlar. Bunun sonucunda bir comlepenter DNA ya da RNA üretilmektedir.

Was this helpful?
The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and


ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η παραγωγή (βλ.λ) νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους (βλ.λ) οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας (βλ.λ). Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (βλ.λ) (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά

PRODUCTION PRIMAIRE: La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production primaire nette.

PRODUCCIÓN PRIMARIA: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRODUCIÓN PRIMARIA: Produción de materia orgánica formada de novo pola actividade dos autótrofos como as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por individuo, ou poboación, zona ou volume de auga é cualificada de produción primaria bruta. Cando as perdas simultaneas da materia orgánica polo catabolismo (p. ex. respiración) son subtraídas da produción primaria bruta, obtense a medida de produción primaria neta. Para

ELSŐDLEGES PRODUKCIÓ: Az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó és nettó elsődleges produkció

PRIMÆRPRODUKSJON: Produksjon (q.v.) av nytt organisk materiale av autotrofe (q.v.) organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden (q.v.). Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon (q.v.). Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (q.v.) (f.eks. respirasjon, q.v.) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. Fo

PRODUKCJA PIERWOTNA : Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy, np. jak u fotosyntetyzujących glonów. Jest to najczęściej pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowana w jednostce czasu przez osobnika, populację, powierzchnię lub objętość wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Jeśli równocześnie odejmiemy od produkcji pierwotnej brutto ubytki materii organicznej zachodzące w wyniku katabolizmu (np. oddychania), uzyskujemy wielkość produkcji pierwotnej netto. Dl

BiRİNCİL ÜRETİM: Yeni bir organik maddenin fotosentetik algler gibi ototroflar tarafından üretimi. Bu, besin zincirinde çok sıklıkla görülen ilk adımdır. Bir birey , bir popülasyon, bir alan vaya su alanı tarafından birim zaman başına Üretilmiş organik maddenin total miktarı brüt birincil üretim olarak adlandırılır. katabolizma (örneğin, solunum) tarafından organik maddenin eş zamanlı kayıplar brüt primer üretimden çıkartıldığı zaman, net primer üretimin miktarı elde edilir. fotsentetik algler için, brüt ve net

Was this helpful?
Major structural constituent of the gills of fish and shellfish. The secondary lamellae are attached to these.


ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΑΣΜΑ: Σημαντικό χαρακτηριστικό των βραγχίων των ψαριών και ασπονδύλων, στο οποίο προσαρμόζονται τα δευτερογενή ελάσματα.

LAMELLES PRIMAIRES: Structure majeure constituant les branchies de poissons et de coquillages. Les lamelles secondaires sont attachées à elles.

LAMINILLAS PRIMARIAS: Estructuras mayores constituyendo las branquias de peses y marisco. Las laminillas secundarias se atan a ellas.

LAMELAS / LÁMINAS PRIMARIAS: Estruturas maiores constituíntes das branquias de peixes e moluscos. As lamelas secundarias únense a elas.

ELSŐDLEGES LEMEZ: A halak, kagylók és rákok kopoltyúinak legfontosabb szerkezeti alkotórészei. A másodlagos lemezek kapcsolódnak hozzájuk.

PRIMÆSRLAMELLER: Serie av plateformede utvekster på gjellebuen, oftest stivet opp av brusk. Sekundærlamellene sitter på disse. Se GJELLELAMELL.

BLASZKA PIERWOTNA (listek p.): Główny składnik strukturalny skrzeli ryb i skorupiaków. Do nich są przytwierdzone wtórne blaszki (listki).

Solungaç lameli: Kabuklu ve balık solungaçlarını oluşturan temel yapı. Flamentler lamel üzerinde bulunur.

Was this helpful?
An animal that is hunted or killed by another for food.


ΛΕΙΑ: Ένα ζώο το οποίο θηρεύεται ή σκοτώνεται από ένα άλλο, για τροφή.

PROIE: Animal chassé et consommé par un prédateur.

PRESA: Un animal que es cazado o matado por otro como alimento.

PRESA: Un animal que é cazado ou matado por outro como alimento.

PRÉDA: Olyan állat, amelyre más állat vadászik, vagy táplálékszerzés céljából megöli.

BYTTE: Dyr som jages og spises av predatorer.

OFIARA: Zwierzę, na które polują inne zwierzęta (drapieżniki) i które jest przez nie zabijane na pożywienie.

AV: Besin için bir başka hayvan tarafından avlanan veya öldürülen hayvan.

Was this helpful?
A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

MEDECINE PREVENTIVE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

MEDICINA PREVENTIVA: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

MEDICINA PREVENTIVA: A prevención de enfermidades ou medidas preventivas para impedir a aparición ou a propagación dunha enfermidade.

MEGELŐZŐ KEZELÉS: Egy betegség megelőzése, vagy kifejlődésének, illetve terjedésének megakadályozása.

FOREBYGGENDE MEDISIN: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA: Zapobieganie chorobie, albo środki zapobiegające rozwojowi lub szerzeniu się chorobie.

Koruyucu ilaç: Hastalığın önlenmesi ya da hastalığın yayılması ve gelişmesinin engellenmesi

Was this helpful?
The total number of disease cases in a population. It can be represented as a percentage of that population.


ΕΠIΚΡΑΤΗΣΗ: Ο συνολικός αριθμός περιστατικών ασθένειας σένα πληθυσμό. Εκφράζεται ως ποσοστό επί του πληθυσμού.

PREDOMINANCE: Le nombre total de cas de maladie dans une population, parfois exprimé comme un pourcentage de la population.

PREDOMINANCIA: Número total de casos de enfermedad en una población, a veces expresado como porcentaje de población.

PREDOMINANCIA: Número total de casos de enfermidade nunha poboación, ás veces expresado como porcentaxe de poboación.

ELTERJEDTSÉG: Egy betegés összes eseteinek száma egy populációban. A populáció százalékában fejezik ki.

PREVALENS: Utbredelse av en sykdom må lt i antall syke individer dividert med det totale antall individer i populasjonen.

CHOROBOWOŚĆ/PREWELENCJA: Ogólna liczba przypadków choroby w populacji. Może być przedstawiona jako odsetek populacji.

YAYGINLIK: Bir populasyondaki hastalık vakalarının toplam miktarı. Populasyonun yüzdesi olarak gösterilebilir.

Was this helpful?
Term used to describe any of a number of physical (pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.


ΣΟΚ ΠΙΕΣΗΣ: Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

TRAITEMENT PAR CHOC DE PRESSION: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

TRATAMIENTO POR CHOQUE DE PRESIÓN: Tratamiento físico-químico ( presión) utilizado con el fin de separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma.

SHOCK POR PRESIÓN: Termo usado para describir calquera dos numerosos tratamentos físicos (presión) ou procedementos (irradiacón) aplicados aos ovos de peixes, os cales son usados: (a) co fin de separar os ovos fertilizados de ovos mortos por presión mecánica; (b) para crear triploides.

NYOMÁSI SOKK: Az ikrákon alkalmazott olyan fizikai (hő- vagy nyomás-) kezelés vagy eljárás (pl. besugárzás), amelynek célja: (a) a megtermékenyített és a elpusztult ikrák szétválasztása vagy (b) triploidok előállítása.

TRYKKSJOKK: Samlebetegnelse som beskriver ulike fysiske (varme/trykk) behandlinger eller prosedyrer (stråling) som brukes på fiskeegg for å: (a) Skille befruktede egg fra døde egg. (b) Skape triploider.

SZOK CIŚNIENIOWY: Termin używany do opisania liczby fizycznych (ciśnienie) zabiegów lub procedur (napromienianie) stosowanych do jaj ryb, które używa się: (a) do oddzielania martwych jaj od zapłodnionych, (b) do tworzenia triploidów.

Basınç Şoku: Bir çok fiziksel (basınç), davranış ya da prosedür (iridasyon) balık yumurtalarına uygulanır. Bu a) ölü balıklardan verimli olanları ayırmak için; fiziksel b) triploid yapmak için kullanılır.

Was this helpful?
(1) Conservation practices aimed at preserving disappearing species of organisms, or selected areas, in their natural state. (2) In food, cf. perishability (3) Chemical fixation of biological sample material (e.g. by formalin).


ΔIΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: (1)Μέθοδος που στοχεύει στην διατήρηση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση ή επιλεγμένων περιοχών στην φυσική τους κατάσταση. (2) στα τροφιμα: πρβλ ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ (3)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Χημκή μονιμοποίηση υλικού βιολογικών δειγμάτων (π.χ. με φορμόλη)

PRESERVATION: (1) Pratiques destinées à préserver une espèce en voie de disparition ou de préserver une zone géographique dans son état naturel. (2) Conservation des aliments. (3) Fixation chimique des échantillons biologiques (par le formol par exemple).

PRESERVACIÓN: (1) Prácticas destinadas a preservar una especie en vía de desaparición o de preservar una zona geográfica en un estado natural. (2) Concervación de alimentos, cf. corruptibilidad. (3) Fijación química de muestras biológicas (con formol por ejemplo).

PRESERVACIÓN: (1) Prácticas destinadas a preservar unha especie en vía de desaparición ou de preservar unha zona xeográfica nun estado natural. (2) Conservación de alimentos, cf. corruptibilidade. (3) Fixación química de mostras biolóxicas (con formol por exemplo).

PREZERVÁCIÓ: (1) Eltűnőben lévő fajok vagy szervezetek, illetve kiválasztott területek megőrzését szolgáló gyakorlati tevékenység. (2) Az élelmiszeriparban vö. minőségmegőrzés. (3) Biológiai minták kémiai fixálása (pl. formalinnal).

PRESERVERING: (1) Konserveringspraksis der målet er å bevare arter som er i ferd med å bli utryddet, eller utvalgte landområder i deres naturlige tilstand. (2) Konservering av matvarer. (3) Kjemisk fiksering av biologisk materiale (f.eks. ved hjelp av formalin).

ZACHOWANIE/UTRWALANIE : (1) Praktyka konserwacyjna (ochronna) zmierzająca do zachowania zanikających gatunków organizmów lub wybranych obszarów w ich naturalnym stanie. (2) W żywności, porównaj: psucie się. (3) Chemiczne utrwalanie próbki biologicznego materiału (np. w formalinie).

KORUMA: 1) Koruma, organizmaların ortadan kaybolmaya yakın türlerini yada belli bölgeleri onların doğal durumları içerisinde koruma amacıyla uygulanır. 2) besinlerde dayanıksızlık ile karşılaştır. 3)biyolojik örnek materyalinin kimyasal fiksasyonu. (örneğin , formalin tarafından)

Was this helpful?
The cheekbone in fishes. A superficial, L-shaped bone on the side of the head. Its free edge marks the beginning of the gill cover and consists of a vertical and a horizontal lower limb. Many fishes have serrations along the edge of the preopercle.


ΠΡΟΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ: Το "μάγουλο" των ψαριών. Ενα επιφανειακό οστούν σχήματος L στο πλάϊ της κεφαλής. Η ελεύθερη ακμή του δείχνει την αρχή του βραγχιακού επικαλύμματος και αποτελείται από ένα κατακόρυφο και ένα οριζόντιο κάτω χείλος. Πολλά ψάρια έχουν οδοντώσεις στο χείλος του προεπικαλύμματος.

PREOPERCULE: Un des os supportant lopercule chez le poisson. Os superficiel et en forme de L situé sur la partie latérale de la tête. Le bord libre marque le début de lopercule et se compose dune partie verticale et dune partie inférieure horizontale. De nombreux poissons possèdent un préopercule à bord dentelé.

PREOPÉRCULO: Uno de los huesos que soportan el opérculo en los peces. Hueso superficial y en forma de L situado en la parte lateral de la cabeza. El borde libre marca el comienzo del opérculo y se compone de una parte vertical y de una parte inferior horizontal. Varios peces poseen un preopérculo con borde dentado.

PREOPÉRCULO: Un dos ósos que soportan o opérculo nos peixes. Óso superficial e en forma de L situado na parte lateral da cabeza. O bordo libre marca o comezo do opérculo e componse dunha parte vertical e dunha parte inferior horizontal. Varios peixes posúen un preopérculo con bordo dentado.

PREOPERCULUM: A halak járomcsontja. A faj oldalán elhelyezkedő, felszíni, L-alakú csont. A szabad széle jelzi a kopoltyúfedő kezdetét, és egy függőleges, valamint egy vízszintes alsó függelékből áll. Sok halfajban a preoperculum széle csipkézett.

PREOPERCULUM: Den fremste knokkelen i gjellelokket hos fisk. Den har gjerne kanaler for sidelinjeorganet. Gjellelokket er bygget opp av fire flate knokler.

KOŚĆ PRZEDWIECZKOWA (preoperculare): Kość policzkowa u ryb. Kość powierzchniowa, na boku głowy, w kształcie litery L. Jej wolna krawędź zaznacza początek pokrywy skrzelowej i składa się z obniżonego pionowego i poziomego członu. Szereg gatunków ryb ma piłkowania wzdłuż krawędzi kości przedwieczkowej.

ÖN OPERKÜL: Balıklardaki elmacık kemiği. Başın her iki yanında bulunan "L" şeklinde yüzeysel bir kemiktir. Serbest kenarı solungaç kapağının başlangıcını gösterir ve dikey ve yatay bir alt organdan oluşur. Balıkların çoğunda preoperkülün kenarı boyunca tırtıklı yapılar mevcuttur.

Was this helpful?
A "preliminary mix" is a mixture of vitamins and minerals (alone or together) and other ingredients (preservatives, antioxidants) which is included in a formulated diet in very small quantities.


ΠΡΟΜΙΓΜΑ: "Προκαταρκτικό μίγμα" είναι μια ανάμειξη βιταμινών και ανόργανων αλάτων (χωριστά ή μαζί) και άλλων συστατικών (συντηρητικών, αντιοξειδωτικών) που περιλαμβάνεται σε μια δίαιτα σε πολύ μικρές ποσότητες.

PREMELANGE: Un prémélange est un mélange de vitamines et de minéraux ( à part ou ensemble) avec dautres ingrédients (médicaments, agents conservateurs, agents anti-oxydants) qui sont incorporés en faible quantité dans un aliment.

MEZCLA PREVIA: Mezcla de vitaminas y minerales (por separado o juntos) con otros ingredientes (medicamentos, agentes conservadores, agentes anti-oxidantes) que se incorporan en baja cantidad en un alimento.

MESTURA PREVIA: Mestura de vitaminas e minerais (por separado ou xuntos) con outros ingredientes (medicamentos, axentes conservadores, axentes antioxidantes) que se incorporan en baixa cantidade nun alimento.

PREMIX: Vitaminok, ásványi anyagok keveréke (együtt vagy külön), illetve egyéb összetevők (pl. tartósítószerek, antioxidánsok), amelyeket nagyon kis mennyiségben kevernek a formulált tápokhoz.

PREMIKS (FORBLANDING): Blanding av vitaminer og mineraler (alene eller i lag) og andre bestanddeler.

PREMIKS: "Wstępna mieszanka” stanowi mieszankę witamin i składników mineralnych (samych lub razem) oraz innych dodatków (środki konserwujące, antyoksydanty), które są dodawane w bardzo małych ilościach do wytwarzanych diet.

ÖN KARIŞTIRMA: Ön karışımı vitaminler ve mineraller ( tek başına ve ya birlikte) ve küçük miktarlarda formüle edilen besinleri içeren diğer malzemelerin (koruyucu antioksidanlar) karışımıdır.

Was this helpful?
Constitutional vulnerability to attack by a disease.


ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ: Ευπάθεια σε μια ασθένεια οφειλόμενη στην κράση του οργανισμού.

PREDISPOSITION: Aptitude naturelle à contracter certaines maladies.

PREDISPOSICIÓN: Aptitud natural para contraer ciertas enfermedades.

PREDISPOSICIÓN: Vulnerabilidade constitucional ao ataque de certas enfermidades.

HAJLAM: Egy betegséggel szembeni állandó érzékenység.

PREDISPOSISJON : Naturlig utsatt for angrep av en sykdom.

SKŁONNOŚĆ/PREDYSPOZYCJA: Ogólnoustrojowa podatność na atak choroby.

YATKINLIK: Bir hastalığa yakalanma için yapısal yatkınlık.

Was this helpful?
The term "prawn" and "shrimp" are used indiscriminately, but commercially, "prawn" is often used in reference to the larger species or individuals (though the term "shrimp" is used as frequently). Species identified by these common names include members of the families Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae and Palaemonidae. Examples are Pandalus borealis (called deep water prawn or pink shrimp) from Pandalidae; Penaeus monodon (giant tiger prawn), Penaeus japonicus (Kuruma prawn), (crystal shrimp)


ΚΑΡΑΒΙΔΑ: Ο όρος καραβίδα και γαρίδα συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση. Στην αγορά η καραβίδα αναφέρεται σε μεγαλύτερα είδη ή άτομα μολονότι η ονομασία γαρίδα χρησιμοποιείται επίσης. Στις καραβίδες συγκαταλέγονται τα είδη των οικογενειών Pandalidae, Penaeidae και Palaemonidae. Ως παραδείγματα αναφέρονται τα είδη Pandalus borealis (γαρίδα της αρκτικής) από τα Pandalidae, Penaeus monodon (γάμπαρη τίγρης), Penaeus japonicus (γαρίδα της Ιαπωνίας), Penaeus brevirostris (κρυσταλλογαρίδα) από τα Penaeida

CREVETTE: Nom commun et peu spécifique décrivant un certain nombre de crustacés. Crevette traduit deux termes anglo-saxones "prawn" et "shrimp" qui sont souvent utilisés lun pour lautre, mais commercialement "prawn" désigne les espèces ou individus plus grands, particulièrement les Pandalidae, Penaeidae,Crangonidae et Palaemonidae. Exemples: Pandalus borealis (Pandalidae); Penaeus monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaeidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crangonidae).

CAMARÓN (LANGOSTINO): Nombre común y poco específico que describe cierto número de crustáceos. “gamba” es a menudo utilizado como referencia a un gran número de especies o individuales como “prawn” y “shrimp”, pero comercialmente “prawn” se refiere a las especies o individuos más grandes, particularmente las Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae y Palaeminidae. Por ejmplo: Pandalus borealis (Pandalidae); P. monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crang

CAMARÓN (LAGOSTINO): Tanto "prawn" como "shrimp" son nomes comúns e pouco específicos que describen certo número de crustáceos, pero comercialmente, "prawn" refírese ás especies ou individuos máis grandes (aínda que tamén adoita empregarse frecuentemente o termo "shrimp"). As especies identificadas con estes nomes comúns están nas familias Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae e Palaemonidae. Por exemplo: Pandalus borealis (camarón boreal) (Pandalidae); Penaeus monodon (lagostino jumbo ou lagostino tigre xigante), Mars

KIRÁLYRÁK: A "királyrák" és "garnélarák" megnevezést általában megkülönböztetés nélkül használják, a kereskedelemben viszont a "királyrák" gyakran nagyobb méretű fajokra vagy egyedekre utal (habár a "garnélarák" megnevezést is gyakran használják). Az így nevezett fajok a Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae és Palaemonidae családokba tartoznak, például a Pandalus borealis (mélyvízi királyrák vagy rózsaszín garnéla) a Pandalidae családból, a Penaeus monodon (óriás tigrisrák), a Penaeus japonicus (Kuruma

REKE: På engelsk brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” om reker. ”Prawn” brukes om de største artene eller individene. Ulike rekefamilier er Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae og Palaemonidae. Eksempler på arter er Pandalus borealis (dypvannsreke, fam. Pandalidae), P. monodon (svart tigerreke, fam. Penaeidae), P. japonicus (kurumareke, fam. Penaeidae), P. brevirostris (krystallreke, fam. Penaeidae), Macrobrachium rosenbergii (stor ferskvannsreke, fam. Palaemonidae) og Crangon crangon (vanlig reke, f

KREWETKA: Określenia "prawn” (krewetka) i "shrimp” (krewetka) są używane bez zastanowienia, ale handlowo "prawn” jest często używana w odniesieniu do gatunków lub osobników większych (chociaż określenie "shrimp” jest używane tak samo często). Gatunki utożsamiane z tym powszechnym określeniem (tzn. "prawn") obejmują ją przedstawicieli rodzin: Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae i Palaemonidae. Przykładami są: Pandalus borealis (nazywana krewetką głębokowodną lub krewetką różową) z Pandalidae; Penaeus monodo

KARİDES: İri karides (prawn) ve karides (shrimp) terimleri birbirinden ayırt edilmeksizin kullanılır, fakat ticari olarak İri karides (prawn) daha büyük bireyler için kullanılır. Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae ve Palaemonidae ailelerinin bireylerinin tanımlanmasında ortak isimleri olarak kullanılır. Örneğin Pandalidae ailesinden Pandalus borealis (derinsu karidesi veya pembe karides) , Penaeidae ailesinden Penaeus monodon (dev kaplan karidesi), Penaeus japonicus (Kuruma karidesi), Palaemonidae a

Was this helpful?
Parts per thousand.


ppt: ppt: Μέρη ανά χίλια.

Ppt: Partie pour mille.

Ppt: Parte por mil.

Ppt: Parte por mil.

Ppt: Ezredrész.

Ppt: Parts per thousand = promille. Se KONSENTRASJON.

Ppt: Jedna część na tysiąc.

Binde bir: Binde bir

Was this helpful?
Parts per million.


ppm: Mέρη ανά εκατομμύριο, βλ. συγκεντρώσεις.

Ppm: Parts en million.

Ppm: Parte por millón.

Ppm: Partes por millón.

Ppm: Milliomod rész.

Ppm: Parts per million. Se KONSENTRASJON.

Ppm: Jedna część na milion.

Ppm: Milyonda bir parça.

Was this helpful?
Parts per billion.


PPB: ppb: Μέρη ανά δισεκατομμύριο.

Ppb: Partie par billion.

Ppb: Parte por billón.

Ppb: Parte por billón.

Ppb: Milliárdod rész.

Ppb: Parts per billion. Se KONSENTRASJON.

Ppb: Jedna część na miliard.

Milyonda bir: Milyonda bir

Was this helpful?
Refers to any antimicrobial agent comprising a specific member of the sulphonamide group in combination with a potentiator, usually trimethoprim. Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5


ΔΡΑΣΤIΚΕΣ ΣΟΥΛΦΑΜIΔΕΣ: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

SULFANOMIDES POTENTIALISES: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

SULFONÁMIDAS POTENCIADAS: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

SULFONAMIDAS POTENCIADAS: Referido a calquera axente microbiano que comprende un membro específico do grupo das sulfonamidas en combinación dun potenciador, normalmente trimetoprima. As sulfonamidas potenciadas bloquean unha etapa diferente do metabolismos do ácido fólico respecto a outras sulfonamidas. A relación entre o sulfonamida e o axente potenciador esta idealmente baseada sobre o comportamento farmacolóxico dos dous medicamentos. Tales datos, non obstante, son escasos para peixes. A sulfonamida potenciada máis co

POTENCIÁLT SZULFONAMIDOK: Olyan antimikrobiális szerek, amelyek egy szulfonamid típusú vegyület és valamilyen potenciátor, általában trimetoprim kombinációjából állnak. A potenciált szulfonamidok a többi szulfonamidtól eltérő ponton blokkolják a folsav-anyagcserét. A szulfonamid és a potenciátor aránya ideális esetben a két gyógyszer farmakokinetikai tulajdonságain alapul. A halakkal kapcsolatban kevés ilyen adat ismert. A leggyakrabban használt potenciált szulfonamid a cotrimazine (TM) (szulfadiazin:trimetoprim 5:1). Id

POTENSERTE SULFONAMIDER: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

SULFONAMIDY POTENCJONOWANE : Odnosi się do każdego czynnika zabójczego dla mikroorganizmów, w tym i swoistego przedstawiciela grupy sulfonamidów w kombinacji z potentiatorem, który zwykle stanowi trimetoprim. Potencjonowane sulfonamidy hamują metabolizm różnych stadiów kwasu foliowego do innych sulfonamidów. Stosunek sulfonamidu do potentiatora powinien być idealnie oparty na farmakokinetycznym zachowaniu się tych dwóch leków. Jednakże takie dane są dla ryb rzadkie. Najbardziej powszechne w użyciu potęgowane sulfonamidy sta

Potansiyel sülfonamid: Bir artırıcı ,genellikle trimethoprim, ile birleşmiş sülfonamid grubunun spesifik bir üyesinin oluşturduğu herhangi bir antimikrobiyal aktiviteyi gösterir. Potansiyel sülfonamidler diğer sülfonamidlerin folik asit metabolizmasının farklı aşamalarınıengeller. Artırıcının sülfonamid derecesi ideal olarak iki ilacın farmokinetik davranışına dayalı olmalıdır. Ancak bu bilgiler balıklar için yetersizdir. Kullanımdaki en yaygın potansiyel sülfonamid co-trimazin TM dir. (sülfadiazin : trimethoprim, 5:1

Was this helpful?
KMnO4, strong oxidizing agent used as a disinfectant and to control external parasites.


ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ: ΚΜnΟ4, ισχυρό οξειδωτικό μέσο χρησιμοποιούμενο ως απολυμαντικό και γιά τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων.

PERMANGANATE DE POTASSIUM: KMnO4; agent oxydant fort employé dans la désinfection et le contrôle des parasites externes.

PERMANGANATO DE POTASIO: KmnO4; fuerte agente oxidante utilizado en la desinfección y en el control de parásitos externos.

PERMANGANATO DE POTASIO: KMnO4; forte axente oxidante utilizado na desinfección e no control de parasitos externos.

KÁLIUM-PERMANGANÁT: KMnO4, fertőtlenítésre és külső élősködők ellen használt erős oxidálószer.

KALIUMPERMANGANAT: KMnO4. Sterkt oksidasjonsmiddel brukt som desinfeksjonsmiddel, og for å kontrollere ytre parasitter.

NADMANGANIAN POTASOWY: KMnO4, silny czynnik utleniający, stosowany jako środek odkażający i do zwalczania pasożytów zewnętrznych.

POTASYUM PERMANGANAT: KMnO4, bir dezenfektan ve dış parazitleri kontrol amacıyla kullanılan güçlü oksitleme aracı.

Was this helpful?
An element essential for the growth and survival of living organisms. At the cellular level it is involved in maintaining intracellular ion balance and generating the membrane potential in all cells and in producing electrical signals in neurons. Also one of the major elements required for plant growth.


ΚΑΛΙΟ: Σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη και την επιβίωση των οργανισμών. Σε κυτταρικό επίπεδο συμμετέχει στην διατήρηση της ενδοκυτταρικής ιοντικής ισορροπίας και παραάγει μεμβρανικό δυναμικό σε όλα τα κύτταρα τα οποία παράγουν ηλεκτρικές ώσεις στους νευρώνες. Επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο απαιτείται στην αύξηση των φυτών.

POTASSIUM (K): Elément essentiel pour la croissance et la survie des organismes vivants. Au niveau cellulaire il agit sur léquilibre intracellulaire des ions, sur la régénérescence des membranes de toutes les cellules, et sur la production de signaux électriques des neurones. Egalement un élément majeur nécessaire à la croissance des plantes.

POTASIO (K): Un elemento esencial para el crecimiento y supervivencia de organismos vivos. A nivel celular está involucrado en el mantenimiento del equilibrio iónico intracelular y en la generación del potencial de membrana en todas las células y en la producción de señales eléctricas en neuronas. También es uno de los elementos mayoritarios requeridos para el crecimiento de las plantas.

POTASIO (K): Un elemento esencial para o crecemento e supervivencia de organismos vivos. A nivel celular está involucrado no mantemento do equilibrio iónico intracelular e na xeración do potencial de membrana en todas as células e na produción de sinais eléctricas en neuronas. Tamén é un dos elementos maioritarios requiridos para o crecemento das plantas.

KÁLIUM (K): Az élőlények növekedéséhez és túléléséhez elengedhetetlen elem. Sejtszinten a sejten belüli ionegyensúly fenntartásában, a sejtek membránpotenciáljának és az idegsejtek elektromos jeleinek generálásában játszik szerepet. A növények növekedéséhez szükséges fontos elem.

KALIUM: Et essensielt grunnstoff for vekst og overlevelse hos levende organismer. På cellulært nivå er det involvert i intracellulær ionebalanse og membranpotensiale, og i produksjon av elektriske signaler i nerveceller. Også et viktig element nødvendig for vekst hos planter.

POTAS (K): Pierwiastek niezbędny dla wzrostu i przeżywalności żywych organizmów. Na poziomie komórkowym uczestniczy w utrzymywaniu wewnątrzkomórkowej równowagi jonowej i w wytwarzaniu potencjału membranowego wszystkich komórek oraz w generowaniu sygnałów elektrycznych w neuronach. Jest także jednym z makroelementów koniecznych do rozwoju roślin.

POTASYUM (K): Canlıların büyümesi ve yaşayabilmesi için esansiyel bir element. Hücresel düzeyde hücreiçi dengesini korumakta ve tüm hücrelerde membran potansiyeli üretmekte ve nöronlarda elektrik sinyali üretmekte görevli. Aynı zamanda bitki büyümesi için gerekli öneml

Was this helpful?
Part of body or organ directed or positioning towards the tail end of body (to the tail or caudal fin); opposite of anterior.


ΟΠΙΣΘΙΟ: Τμήμα ή όργανο του οποίο βρίσκεται ή κατευθύνεται προς το τελείωμα του σώματος (ουρά ή ουραίο πτερύγιο); αντίθετο του ΠΡΟΣΘΙΟΥ.

POSTERIEUR: Se dit de la partie du corps ou de lorgane dirigée ou positionnée vers lextrémité caudale du corps (la queue ou la nageoire caudale). Opposé à antérieur.

POSTERIOR: Parte del cuerpo o de un órgano dirigida o posicionada hacia el extremo caudal del cuerpo (hacia la cola o aleta caudal); el opuesto de anterior.

POSTERIOR: Parte do corpo ou dun órgano dirixida ou posicionada cara ao extremo caudal do corpo (cara á cola ou aleta caudal); o oposto de anterior.

POSZTERIOR: A farokvéghez (farokhoz vagy farokúszóhoz) közelebb elhelyezkedő vagy arrafelé irányuló testrész vagy szerv; az "anterior" ellentéte.

BAKRE: Del av kroppen eller organ plassert eller pekende mot haleenden av kroppen (mot halen eller halefinnen); motsatt av fremre.

TYLN/Y/A/E: Część ciała lub narządu skierowana do lub umieszczona w ogonowym rejonie ciała (płetwa ogonowa).

POSTERİOR: Vücudun bir parçası veya organı kuyruk sonuna (kuyruğa veya kuyruk yüzgecine) doğru yönlenmiş; anteriorun tersi.

Was this helpful?
Anatomical term used to describe one pole of the body plan of an organism, the opposite pole being termed anterior; the poles carry the mouth and anus respectively. With respect to the axis between the poles the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident. Since this is not the case in certai


ΟΠΙΣΘΙΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται πρόσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα διαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε άλλα

POSTERIEUR: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé antérieur. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci ne

POSTERIOR: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto se llama anterior. El polo anterior lleva la boca y el polo posterior lleva el ano. Con relación al eje entre estos dos polos, el cuerpo se divide en cuatro zonas: dorsal, ventral, lateral izquierdo y lateral derecho. En vertebrados, la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales, mientras que en los invertebrados, el cordón nervioso es ventral. En peces, la orientación es evidente. Ese no es el caso de ot

POSTERIOR: Termo anatómico que describe un dos polos do corpo dun organismo, o polo oposto chámase anterior. O polo anterior leva a boca e o polo posterior leva o ano. Con relación ao eixe entre estes dous polos, o corpo divídese en catro zonas: dorsal, ventral, lateral esquerdo e lateral dereito. En vertebrados, a columna vertebral e o cordón nervioso son dorsais, mentres que nos invertebrados, o cordón nervioso é ventral. En peixes, a orientación anatómica é moi evidente. Ese non é o caso doutras especie

POSZTERIOR: Egy szervezet testi irányultságának leírására használt anatómiai fogalom. Az ellentétes pólust anteriornak (elülső) nevezzük; a két póluson található a száj- és a végbélnyílás. A pólusok közötti tengely mentén a test dorzális (háti), ventrális (hasi) és laterális (oldalsó) területekre osztható. Gerincesekben a gerincoszlop és az idegpályák helyezkednek el dorzálisan, gerinctelenekben viszont az utóbbiak ventrális elhelyezkedésűek. Halakban az anatómiai irányultságok egyértelműek. Mivel más tenyé

POSTERIOR: Et anatomisk relasjonsuttrykk som angir retning (dorsalis, lat. = rygg). Dorsal er mot ryggsiden av et dyr. Relasjonsuttrykket som benyttes til å beskrive mot buksiden av et dyr er ventral (ventralis, lat. = bukside). Hos virveldyr (vertebrater) ligger ryggsøylen og ryggmargen dorsalt, mens ryggmargen ligger ventralt hos virvelløse dyr (evertebrater). Hos fisk er den anatomiske orienteringen av regionene svært tydelig. Dette er ikke tilfellet hos andre oppdrettsarter (f.eks. muslinger).

TYLNY: Termin anatomiczny stosowany do opisania jednego bieguna układu ciała organizmu; przeciwny biegun jest nazywany przednią częścią ciała; na biegunach występują odpowiednio: otwór gębowy i otwór odbytowy. Istniejący między biegunami układ ciała może być podzielony na okolice: grzbietową, brzuszną i boczne. U kręgowców kręgosłup i pień nerwowy są grzbietowe. U bezkręgowców pień nerwowy jest jednak brzuszny. U ryb położenie anatomiczne okolic jest bardzo widoczne. U niektórych hodowanych gatunków (n

POSTERİOR: Bir organizmanın vücut planının bir kutubunu tanımlamakta kullanılan anatomik bir terimdir. Bu kutup ağız ve anüs arasında yer alır, ters tarafı anteriör olarak adlandırılır. Bu kutuplar arasında kalan axisler dorsal, ventral ve lateral bölge olarak bölünebilir. Omurgalılarda omurga sütunu ve omurilik dorsaldır. Bununla beraber Omurgasızlarda, omurilik ventraldir. Balıklarda bölgelerin anatomik oryantasyonu çok açıktır. Bu durum diğer kültürü yapılan türlerde olmadığından (Örn; Yumuşakçalardan

Was this helpful?
A general term used to describe the nutrient loading (eg N,P,C, BOD, COD) to a recipient system or water body from a human community.


ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή του ανθρωπογενούς φορτίου σε θρεπτικά (πχ Ν,Ρ,C, ΒΟD, CΟD) σε έναν αποδέκτη ή ένα υδατικό σύστημα.

EQUIVALENT POPULATION: Terme général utilisé pour décrire la charge en éléments nutritifs (N, P, C, DBO, DCO, etc) fournie à un système aquatique par une communauté.

EQUIVALENTE DE POBLACIÓN: Término general utilizado para describir la carga en elementos nutritivos (N, P, C, DBO, DQO, etc) suministrados a un sistema acuático por una comunidad.

EQUIVALENTE DE POBOACIÓN: Termo xeral utilizado para describir a carga en elementos nutritivos (N, P, C, DBO, DQO, etc) subministrados por unha comunidade humana a un sistema receptor ou acuático.

POPULÁCIÓS EGYENÉRTÉK: Egy emberi közösségből egy befogadó rendszerbe vagy víztérfogatba kerülő tápanyagterhelést (pl.N, P, C, BOI, KOI) jelentő általános fogalom.

PERSONEKVIVALENT: Betegnelse som beskriver spesifikk belastning per person, dvs utslipp av næringsstoff (f.eks. N, P, C, BOB, KOB) i en resipient eller i en vannmasse fra et menneskesamfunn (per person).

RÓWNOWAŻNIK POPULACJI: Ogólny termin stosowany do określenia obciążenia nutrientami (np. N, P, C, BZT, ChZT) systemu odbierającego (np. kanalizacji) lub zbiornika wodnego z osiedli ludzkich.

POPULASYON EŞİTLİĞİ: Duyarlı bir sistem yada su kütlesinden insan komünitesine kadar besin yüklemesini tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.

Was this helpful?
(1) A group of individuals of one species, occupying a defined area and usually isolated to some degree from other groups of this species. (2) In statistics, the whole group of items or individuals under investigation.


ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: (1) Ομάδα ατόμων ενός είδους, που καταλαμβάνουν ορισμένη περιοχή, συνήθως σχετικά απομονωμένη από άλλες ομάδες του ιδίου είδους. (2) Στην στατιστική, το σύνολο των υπό μελέτην αντικειμένων.

POPULATION: (1) Groupe dorganismes dune même espèce occupant une zone géographique spécifique et plus ou moins isolé dautres groupes de cette espèce. (2) En statistique, se dit dun ensemble dentités ou dindividus étudiés.

POBLACIÓN: (1) Grupo de organismos de una misma especie que ocupa una zona geográfica específica y más o menos aislada de otros grupos de esta especie. (2) En estadística, dícese de un conjunto de identidades o de individuos estudiados.

POBOACIÓN: (1) Grupo de organismos dunha mesma especie que ocupa unha zona xeográfica específica e normalmente máis ou menos illada doutros grupos desta especie. (2) En estatística, dise do conxunto de unidades ou de individuos estudados.

POPULÁCIÓ: (1) Egy fajhoz tartozó egyedek csoportja, amelyek egy meghatározott területen élnek és rendszerint valamilyen mértékben elszigeteltek a faj többi csoportjától. (2) Statisztikában a vizsgált tételek vagy egyedek összessége.

POPULASJON: (1) Gruppe individer av samme art, som lever innen et bestemt område. Er vanligvis til en viss grad isolert fra andre grupper av samme art. (2) I statistikk: Hele gruppen av ting eller individer som undersøkes.

POPULACJA: (1) Grupa osobników jednego gatunku, zasiedlająca określony obszar i w jakimś stopniu zwykle odizolowana od innych grup tego gatunku. (2) W statystyce: cały zbiór danych lub osobników będących przedmiotem badań.

POPULASYON: (1) Belirli bir bölgeyi işgal eden bir türün bireylerinin oluşturduğu grup ve genel olarak bu türün diğer gruplarından belirli derecede izole olmuştur. (2) İstatistikte, araştırılan bireylerin veya unsurların tümü.

Was this helpful?
Common term for exophthalmia.


ΕΞΟΦΘΑΛΜIΑ: Κατάσταση κατά την οποία οι οφθαλμικοί βολβοί αρχίζουν να προεκβάλλουν έξω από το κεφάλι (συνήθως συναντιέται στα ψάρια), ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης υγρού ή αερίων στο πίσω μέρος των οφθαλμικών κογχών. Η εξωφθαλμία είναι σύμπτωμα της "ασθένειας των αεροφυσαλίδων", αλλά προκαλείται και από ορισμένες άλλες μολύνσεις.

POPEYE: Nom commun pour exophthalmie.

POPEYE: En inglés, nombre común para exoftalmia.

POPEYE / POP-EYE: En inglés, nome común para exoftalmía.

SZEMKIDÜLLEDÉS: Az exophthalmia köznyelvi elnevezése.

UTSTÅENDE ØYNE: Vanlig betegnelse for eksoftalmus.

WYŁUPIASTOŚĆ OCZU: Pospolita nazwa wytrzeszcz oczu.

PATLAK (ŞİŞKİN) GÖZ: Eksoftalmiya için genel bir terim.

Was this helpful?
Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with more than one double bond. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.


ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με μια καρβοξυλομάδα (CΟΟΗ) και μια γραμμική αλυσίδα άνθρακα (C ) με έναν ή περισσότερους διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.

ACIDES GRAS POLYINSATURES-PUFA (AGPI): Acides gras comprenant 18 atomes de carbone ou plus et deux doubles liaisons ou plus. Ces lipides sont connus comme extrêmement importants dans les stades précoces du développement de beaucoup de larves de poissons et de coquillages.

ÁCIDO GRASO POLIINSATURADO (PUFA): Ácido graso que contiene un único grupo carboxilo (COOH) y una cadena carbonada (C) derecha y sin ramificaciones con más de un doble enlace. Estos lípidos son conocidos por ser extremadamente importantes en los estadios de desarrollo iniciales de muchas larvas de peces e invertebrados marinos.

ÁCIDO GRAXO POLIINSATURADO (PUFA): Ácido graxo que contén un único grupo carboxilo (COOH) e unha cadea carbonada (C) dereita e sen ramificacións con máis dun dobre enlace. Estes lípidos son coñecidos por ser extremadamente importantes nos estadios de desenvolvemento iniciais de moitas larvas de peixes e invertebrados mariños.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN ZSÍRSAV (PUFA): Egy karboxilcsoportot (COOH) és egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben több mint egy kettős kötés van. Ezekről a lipidekről ismert, hogy rendkívül fontos szerepet játszanak sok tengeri hal- és kagylólárva korai fejlődési szakaszaiban.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (PUFA): Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr.

WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE : Kwasy tłuszczowe zawierające pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch atomów węgla (C) z więcej niż jednym wiązaniem podwójnym. Wiadomo, że lipidy te są niezwykle ważne dla wczesnych stadiów rozwojowych wielu gatunków ryb morskich oraz dla larw skorupiaków i mięczaków.

ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞ ASİDİ (PUFA): Tek bir karboksil grubu (COOH) ve birden fazla çift bağı olann düz bir dallanmamış karbon (C) zincir ihtiva eden yağ asidi. Bu yağlar bir çok denizel balık ve kabuklu larvalarının erken gelişme dönemlerinde son derece önemlidirler.

Was this helpful?
Relating to long-chain carbon compounds, especially fatty acids, having two or more double bonds per molecule.


ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ : Είναι μόρια που φέρουν μακρυές αλυσίδες άνθρακα, κυρίως λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν ένα ή περισσότερους διπλούς δεσμούς ανά μόριο.

POLYINSATURE: Se dit des composés carbonés, spécialement des acides gras, qui ont deux doubles liaisons , ou plus, par molécule.

POLIINSATURADO: Relativo a compuestos de cadena larga de carbono, especialmente ácidos grasos, que tienen dos o más dobles enlaces por molécula.

POLIINSATURADO: Relativo a compostos de cadea longa de carbono, especialmente ácidos graxos, que teñen dous ou máis dobres enlaces por molécula.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN: Hosszú láncú szénvegyületek, különösen zsírsavak, amelyek molekulájában kettő vagy több kettős kötés van.

FLERUMETTET: Relatert til lange karbonkjedeforbindelser, spesielt fettsyrer, med mer enn to bindinger per molekyl.

WIELONIENASYCON/Y/A/E: Termin odnoszący się do długołańcuchowych związków węgla, zwłaszcza kwasów tłuszczowych, posiadających dwa lub więcej podwójnych wiązań w cząsteczce.

ÇOKLU DOYMAMIŞ: Molekül başına iki veya daha fazla çift bağları olan uzun zincirli karbon bileşikleri, özellikle yağ asitleri.

Was this helpful?
Any of a group of carbohydrates whose molecules consist of long chains of monosaccharides.


ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ: Οποιαδήποτε ομάδα υδατανθράκων των οποίων τα μόρια αποτελούνται από μακριές αλυσίδες μονοσακχαριτών.

POLYSACCHARIDE: Tout groupe dhydrates de carbone dont les molécules se présentent comme de longues chaînes de monosacchrides

POLISACÁRIDO: Cualquier grupo de carbohidratos en los que su molécula consiste en cadenas largas de monosacáridos.

POLISACÁRIDO: Calquera grupo de carbohidratos nos que a súa molécula consiste en cadeas longas de monosacáridos

POLISZACHARID: Olyan szénhidrát, amelynek molekulái hosszú monoszacharidláncokból állnak.

POLYSAKKARID: En gruppe av karbohydrater der molekylene består av lange kjeder av monosakkarider.

WIELOCUKIER (POLISACHARYD): Węglowodan, którego cząsteczka składa się z długiego łańcucha cukrów prostych (monosacharydów, jednocukrów).

POLİSAKKARİT: Molekülleri uzun zincirli monosakkarit ihtiva eden karbonhidrat grubu.

Was this helpful?
State in which a cell or cells of an organism contain three or more haploid sets of chromosomes, e.g. triploid.


ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση στην οποία ένα κύτταρο ή κύτταρα ενός οργανισμού περιέχουν τρεις ή περισσότερες απλοειδείς σειρές χρωμοσωμάτων, π.χ. τριπλοειδία (βλ.λ)

POLYPLO_DIE: Etat dans lequel une cellule, ou des cellules dun organisme sont porteuses dau moins trois compléments haploïdes de chromosomes.

POLIPLOIDÍA: Estado en el cual una célula o células de un organismo poseen un número de cromosomas mayor que 3 o más de lo normal.

POLIPLOIDÍA: Estado no cal unha célula ou células dun organismo posúen máis de dous xogos haploides de cromosomas.

POLIPLOIDIA: Olyan állapot, amelyben egy sejt vagy egy szervezet sejtjei három vagy több haploid kromoszómakészletet hordoznak, pl. triploid.

POLYPLOIDI: Tilstand der en celle eller flere celler i en organisme inneholder tre eller flere haploide sett med kromosomer.

POLIPLOIDALNOŚĆ: Stan, w którym komórka lub komórki organizmu zawierają trzy lub więcej haploidalnych zestawów chromosomów, np. triploid.

POLİPLOİDİ: Bir organizmanın hücre veya hücrelerinin iki veya daha fazla haploid kromozom setine (örn. triploidi) sahip olmaları durumu

Was this helpful?
Cells with three or more sets of the haploid genome.


ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρα με τρία ή περισσότερα αντίγραφα του απλοειδούς γονιδιώματος.

CELLULE POLYPLOIDE: Cellules comportant plus de deux copies du génome haploïde.

CÉLULA POLIPLOIDE: Célula que contiene mas de dos copias del genoma haploide.

CÉLULA POLIPLOIDE: Célula que contén mais de dúas copias do xenoma haploide.

POLIPLOID SEJT: Három vagy több haploid kromoszómakészletet tartalmazó sejt.

POLYPLOID CELLE: Celle med tre eller flere sett av det haploide genomet.

KOMÓRKA POLIPLOIDALNA: Komórki z trzema lub większą liczbą zestawów genomu haploidalnego.

POLİPLOİD HÜCRE: Üç veya daha fazla haploit genom setli hücreler.

Was this helpful?
Organic molecules composed of two or more aromatic rings; important pollutant compounds.


ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: Οργανικά μόρια αποτελούμενα από δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους. Σημαντικός ρύπος.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYNUCLEAIRES (HAP): Molécules organiques composées dau moins deux anneaux aromatiques. Polluants importants.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLINUCLEARES (HAP): Moléculas orgánicas compuestas de al menos dos anillos aromáticos. Contaminantes importantes.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP): Moléculas orgánicas compostas de dous ou máis aneis aromáticos. Importantes compostos contaminantes.

POLINUKLEÁRIS AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK: Két vagy több aromás gyűrűből álló szerves molekulák; gyakori szennyezőanyagok.

FLERKJERNEDE AROMATISKE HYDROKARBONER (PAH): Organiske molekyler oppbygd av to eller flere aromatiske ringer. Forekommer ofte i ulike typer forurensning.

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (WWA): Cząsteczki organiczne złożone z dwóch lub większej liczby pierścieni aromatycznych; ważne związki chemiczne stanowiące często czynniki zanieczyszczające.

POLİNÜKLEER AROMATİK HİDROKARBONLAR ( PAH ): Bir ya da daha fazla aromatik halkadan oluşan organik moleküllerdir ; önemli kirletici bileşiklerdir.

Was this helpful?
Intraspecific variation; the existence of individuals of more than one form within a species. On the DNA level, this refers to differences in base pair sequence between two individuals; occurrence of genomes with different alleles in a population; the differences are often expressed in different phenotypes or in forms of different restrictive patterns.


ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική ποικιλομορφία. Η ύπαρξη, σένα είδος, ατόμων με περισσότερες από μία μορφές. Στο επίπεδο του DΝΑ αναφέρεται στις διαφορές σε αλληλουχία ζευγών βάσεων μεταξύ δύο ατόμων. Η ύπαρξη γονιδιωμάτων με διαφορετικά αλληλόμορφα σε ένα πληθυσμό. Οι διαφορές συχνά εκφράζονται με διαφορετικούς φαινότυπους ή με μορφές με διαφορετικές περιοριστικές ιδιότητες.

ANALYSE DE VARIABLES MULTIPLES: En statistique, un groupe de techniques danalyse simultanée de plusieurs variables indépendantes, comprenant les méthodes danalyse de variance, de covariance, de régression et de corrélation.

POLIMORFISMO: Variación intraespecífica. Existencia de individuos de formas diferentes dentro de una sola especie. En el ámbito de ADN, este término describe las diferencias de secuencias de base entre dos individuos; la existencia de genomas cuyos alelos difieren en una misma población; las diferencias son a menudo expresadas en forma de fenotipos diferentes o en forma de distribución restrictiva diferente.

POLIMORFISMO: Variación intraespecífica. Existencia de individuos de formas diferentes dentro dunha mesma especie. No ámbito do ADN, este termo describe as diferenzas de secuencias dos pares bases entre dous individuos; a existencia de xenomas os alelos dos cales difiren nunha mesma poboación; as diferenzas son a miúdo expresadas en forma de fenotipos diferentes ou en forma de distribución restritiva diferente.

POLIMORFIZMUS: Fajon belüli változatosság; többféle egyed létezése egy fajon belül. DNS-szinten ez a fogalom két egyed közötti bázissorrend-különbséget jelent; különböző alléleket tartalmazó genomok jeleneléte a populációban; a különbséget gyakran különböző fenotípusokkal vagy restrikciós mintázatokkal fejezik ki.

POLYMORFI: Variasjon innen en art, tilstedeværelse av ulike former innen samme art. På DNA-nivå viser dette seg som forskjell i baseparsekvens mellom individer. Tilstedeværelse av genomer med ulike alleler i en populasjon. Forskjellene på DNA-nivå uttrykkes ofte som ulike fenotyper eller i form av ulike innskrenkende mønstre.

POLIMORFIZM: Zmienność pojawiająca się i występująca wewnątrz gatunku; występowanie więcej niż jednego osobnika wewnątrz gatunku o innym wyglądzie zewnętrznym. Między dwoma osobnikami odnosi się to do różnic na poziomie DNA w parze zasad tworzących jego sekwencje; występowanie genomów o różnych allelach w populacji; różnice są często wyrażane w różnych fenotypach lub postaciach o różnych restrykcyjnych wzorach.

POLİMORFİZM (ÇOK BİÇİMLİLİK): Türler arası değişkenlik; bir tür içerisinde birden fazla forma sahip bireylerin varlığı. DNA seviyesinde; iki birey arasındaki baz çifti sekanslarındaki farklılıkları gösterir; bir populasyonda genomlar farklı alleller ile meydana gelir; farklılıklar genellikle farklı fenotiplerde ya da farklı sınırlayıcı paternlerin formları içinde ifade edilir.

Was this helpful?
Method to exponentially amplify specific regions of DNA using primers and a heat-stable DNA polymerase. This technique may be coupled to the reverstranscription of a specific RNA (RT-PCR) producing an amplified double-stranded DNA that is complementary to the target RNA. In some cases it is possible to detect and identify a single target DNA molecule with this technique.


ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ. (PCR): Μέθοδος με την οποία πολλαπλασιάζονται εκθετικά συγκεκριμένες περιοχές DNA, χρησιμοποιώντας κατάλληλους πριμοδότες (βλ.λ.) μαζί με μια ανθεκτική στη θερμοκρασία DNA πολυμεράση. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την ανάστροφη μεταγραφή (βλ.λ) ενός συγκεκριμένου RNA (RT-PCR), παράγοντας ένα ενισχυμένο, δίκλωνο DNA, το οποίο είναι συμπληρωματικό στο RNA στόχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την τεχνική αυτή ακόμα και ένα μοναδικό μόριο DNA.

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR): Méthode utilisée pour amplifier de façon exponentielle une région spécifique d’ADN utilisant des amorces et une polymérase ADN thermostable. Cette technique peut être couplée à la transcription inverse d’un ARN spécifique (RT-PCR), produisant un ADN double brin qui est complémentaire à l’ARN cible. Dans certaines circonstances, il est possible de déceler une seule molécule d’ADN par cette technique.

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA: Método para amplificar exponencialmente regiones específicas de ADN usando iniciadores o « primers » y una polimerasa de ADN. Esta técnica puede acoplarse a la transcripción inversa de un ARN específico (RT-PCR) produciendo un ADN de doble hebra amplificado complementario al ARN diana. En algunos casos con esta técnica es posible detectar e identificar como diana un ADN simple.

REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA: Método para amplificar exponencialmente rexións específicas de ADN usando iniciadores ou «primers» e unha polimerasa de ADN termoestable. Esta técnica pode adaptarse á transcrición inversa dun ARN específico (RT-PCR) producindo un ADN de dobre febra amplificado complementario ao ARN diana. Nalgúns casos con esta técnica é posible detectar e identificar como diana unha soa molécula ADN.

POLIMERÁZ LÁNCREAKCIÓ (PCR): Olyan módszer, amellyel lehetséges egy specifikus DNS-szakasz exponenciális felsokszorozása primerek és hőstabil polimerázok használatával. Ez a technika egy specifikus RNS reverz-transzkripciójához kapcsolható (RT-PCR), amellyel egy megsokszorozott, az eredeti RNS-sel komplementer, kettős szálú DNS-szakasz állítható elő. Néhány esetben egyetlen DNS-molekula is kimutatható és azonosítható ezzel a módszerrel.

POLYMERASE CHAIN REACTION: Metode for eksponentielt å amplifisere spesifikke regioner i DNA ved bruk av primere og varmebestandig DNA-polymerase. Denne teknikken kan kobles sammen med revers transkripsjon av et spesifikt RNA (RT-PCR) for å produsere et amplifisert dobbeltrådet DNA som er komplementært med mål RNA. I noen tilfeller er det mulig å detektere og identifisere et enkelt mål DNA-molekyl med denne teknikken.

REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY (PCR): Reakcja łańcuchowa polimerazy; metoda wykładniczego zwiększenia swoistych segmentów DNA, używając starterów i stabilnego termicznie DNA polimerazy. Technika ta może być połączona z odwróconą transkrypcją swoistego RNA (RT-PCR), wytwarzającego wzmocniony podwójny łańcuch DNA, który uzupełnia docelowe RNA. W niektórych przypadkach możliwe jest tą techniką wykrycie i zidentyfikowanie pojedynczej docelowej cząsteczki DNA. Metoda PCR umożliwia badania przesiewowe poszczególnych osobników na występow

POLİMERİZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR): Polimeriz zincir reaksiyonu; primer ve sabit sıcaklıkta DNA polimerazı kullanılarak DNA nın spesifik bölgesini katlanarak çoğaltan bir metottur. Bu teknik, çoğalmış çift-dizili DNA kullanarak spesifik RNA (RT-PCR) ters transkriptaz’ a bağlanır, buda hedef RNA için tamamlayıcı olur. Bazı durumlarda, bu teknikle tek hedef DNA molekülünü tanımlamak ve belirlemek mümkündür.

Was this helpful?
The rearing of two or more non-competitive species in the same culture unit.


ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η εκτροφή δύο ή περισσότερων μη ανταγωνιστικών ειδών στην ίδια μονάδα καλλιέργειας.

POLYCULTURE: Elevage dau moins deux espèces non-compétitives dans la même installation aquacole.

POLICULTIVO : Cultivo de al menos dos especies no competitivas en la misma instalación acuícola.

POLICULTIVO: Cultivo de polo menos dúas especies non competitivas na mesma instalación acuícola.

POLIKULTÚRA: Kettő vagy több, nem kompetitív faj együttes nevelése ugyanabban a termelőegységben.

POLYKULTUR: Oppdrett av to eller flere ikke-konkurrerende arter i samme oppdrettsenhet.

POLIKULTURA: Chów dwóch lub więcej gatunków niekonkurujących ze sobą w tym samym stawie lub innym urządzeniu hodowlanym.

POLİKÜLTÜR (ÇOKLU TARIM): İki yada daha fazla rekabetçi olmayan türün aynı kültür ünitesinde yetiştirilmesi.

Was this helpful?
Marine annelid worms with paired, flattened, bristle-tipped organs of locomotion. Some species are cultured as bait. In addition, some species secrete calcareous tubes. These often cause fouling problems in aquaculture.


ΠΟΛΥΧΑΙΤΟΙ: Θαλάσσιοι δακτυλιοσκώληκες που φέρουν ζευγαρωτά τριχόμορφα κινητήρια εξαρτήματα. Ορισμένα είδη καλλιεργούνται για να χρησιμεύσουν ως δόλωμα. Ορισμένα είδη εκκρίνουν ασβεστώδες υλικό και δημιουργούν προβλήματα σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας (μαλούπα (βλ.λ).

POLYCHETES: Vers marins portant des paires de parapodes aplatis garnis de soies et servant à la locomotion. Quelques espèces sont cultivées comme appâts. Dautre part, dautres espèces sécrètent des tubes calcaires. Elles sont souvent à lorigine de problèmes de fouling en aquaculture.

POLIQUETOS: Gusano anélido marino que lleva pares de parápodos aplanados que sirven para la locomoción. Algunas especies se cultivan como cebo. Además, algunas especies secretan tubos calcáreos. A menudo son el origen de problemas de contaminación en acuicultura.

POLIQUETOS: Verme anélido mariño con órganos de locomoción pares, aplanados. Algunhas especies cultívanse como cebo. Ademais, algunhas especies secretan tubos calcáreos. A miúdo en acuicultura son a orixe de problemas por fixacións.

SOKSERTÉJŰEK: Tengeri gyűrűsférgek, amelyek páros, lapos, sertékben végződő szervekkel mozognak. Sok fajt csaliállatként tenyésztenek. Néhány fajuk meszes csövet képes kiválasztani, ezzel gyakran okoz dugulást az akvakultúra-rendszerekben.

POLYCHAETA (MANGEBØRSTEORMER): Klasse med marine leddormer (rekke Annelida), med parede, flate bevegelsesorganer (børsteføtter med børster). Noen arter oppdrettes som agn. Noen arter skiller ut kalkholdige tuber, disse gir problemer ved begroing i akvakultur.

WIELOSZCZETY: Morskie pierścienice z parzystymi, spłaszczonymi, zakończonymi szczecinkami narządami do poruszania się. Niektóre gatunki są hodowane z przeznaczeniem na przynętę. Ponadto, niektóre gatunki wytwarzają rurki wapienne. Powodują one często w akwakulturze problemy, wynikające z zanieczyszczania urządzeń hodowlanych.

POLİKET: Denizel halkalı kutlar bir çift yassılaşmış seta (kitinden kıllı) hareket organına sahiptir. Bazı türler yem olarak üretilmiştir. Ayrıca bazı türler kalkerli tüpler salgılamaktadır. Bunlar genellikle su ürünleri yetiştiriciliğinde ağlarda bozulma problemlerine neden olurlar.

Was this helpful?
The introduction by human activities, directly or indirectly, of substances or energy into the environment resulting in deleterious effects on living organisms. While aquaculture often suffers from specific impairments of water quality by sewage, pesticides, and industrial wastes, it can, as an industry, also negatively affect the environment if not properly managed.


ΡΥΠΑΝΣΗ: Η εισαγωγή μέσω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στο περιβάλλον με επιβλαβείς επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Μολονότι η υδατοκαλλιέργεια συχνά υποφέρει από την κακή ποιότητα νερού λόγω των αστικών λυμάτων, των φυτοφαρμάκων και των βιομηχανικών αποβλήτων, προκαλεί και η ίδια, όταν η διαχείρισή της δεν είναι η ορθή προβλήματα στο περιβάλλον.

POLLUTION: Introduction directe ou indirecte, à cause des activités de lhomme, de substances ou dénergie dans lenvironnement ayant des effets nuisibles pour les organismes vivants. Alors que laquaculture souffre par la déterioration de la qualité deau par le rejet des eaux usées, pesticides et rejets industrielles, laquaculture industrielle peut également polluer lenvironnement si elle est mal gérée.

CONTAMINACIÓN, POLUCIÓN: Introducción directa o indirecta, a causa de las actividades del hombre, de sustancias o de energía en el ambiente y que tiene efectos nefastos para los organismos vivos. La acuicultura sufre deterioro de la calidad de agua por las aguas residuales, pesticidas y desagües industriales. La acuicultura también puede ser contaminante si está mal gestionada.

CONTAMINACIÓN, POLUCIÓN: Introdución directa ou indirecta, a causa das actividades do home, de substancias ou de enerxía no ambiente e que ten efectos nocivos para os organismos vivos. A acuicultura sofre deterioración da calidade de auga polas augas residuais, pesticidas e escouras industriais. A acuicultura, como industria que é, tamén pode ser contaminante se está mal xestionada.

SZENNYEZÉS: Az élő szervezetek számára káros anyagok vagy energia környetetbe kerülése emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként. Habár az akvakultúra számára is káros a szennyvíz, növényvédőszerek és ipari hulladék által okozott szennyezés, iparágként maga is negatív hatással lehet a környezetre.

FORURENSNING: Innføring av substanser eller energi i miljøet ved menneskelig aktivitet, direkte eller indirekte, som gir skadelige effekter på levende organismer. Dårlig vannkvalitet grunnet kloakk, pesticider eller utslipp fra industri er ofte et problem for oppdrettsvirksomhet, som selv kan selv ha negative effekter på miljøet.

ZANIECZYSZCZENIE: Wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności ludzkiej substancji lub energii do środowiska powodującej szkodliwe oddziaływanie na żywe organizmy. Podczas gdy akwakultura często cierpi na skutek szczególnego pogorszenia jakości wody przez ścieki, pestycydy i ścieki przemysłowe, może ona, podobnie jak przemysł, wpływać także negatywnie na środowisko, o ile właściciel nie rozwiąże problemu zanieczyszczeń.

KİRLİLİK: İnsansal aktiviteler tarafından, maddelerin veya enerjinin direkt yada endirekt olarak çevreye girişinden kaynaklanan yaşayan organizmalar üzerindeki sağlığa zararlı etkiler. Su ürünleri yetiştiriciliği çoğunlukla kanalizasyon, pestisitler ve endüstriyel atıklar tarafından su kalitesinin spesifik bozulmasından muzdarip iken, endüstri de olduğu gibi su yetiştiriciliği de uygun bir şekilde yönetilmediği takdirde çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açar.

Was this helpful?
In toxicology: refers to the harmful effects of a poison (or toxic substance, natural toxin, pollutant) on a living organism.


ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ: Οι επιβλαβείς επιπτώσεις ενός δηλητηρίου (ή τοξικής ένωσης, φυσικής τοξίνης, ρύπου) σε έναν ζωντανό οργανισμό.

EMPOISONNEMENT: En toxicologie, concerne les effets nocifs dun poison (ou toxine) sur un organisme vivant.

ENVENENAMIENTO: En toxicología, concierne los efectos nocivos de un veneno (o toxina) en un organismo vivo.

ENVELENAMENTO: En toxicoloxía, refírese aos efectos nocivos dun veleno (ou toxina, toxina natural, contaminante) nun organismo vivo.

MÉRGEZÉS: Toxikológiában: egy méreg (vagy mérgező anyag, természetes toxin, szennyezőanyag) káros hatása egy élő szervezetre.

FORGIFTNING: I toksikologi (giftlære): Henviser til de skadelige effektene til en gift (q.v.) (eller giftstoff, naturlig toksin, forurensning) på en levende organisme.

ZATRUCIE: W toksykologii: odnosi się do szkodliwego oddziaływania trucizny (lub substancji toksycznej, naturalnej toksyny, czynnika zanieczyszczającego) na organizm żywy.

Zehirlenme: Zehirbilim terimi; Yaşayan bir canlı üzerine bir zehirin zararlı etkileri.

Was this helpful?
In toxicology: refers to any substance that causes a harmful effect on a living organism as a result of ingestion, inhalation or contact.


ΔΗΛΗΤΗΡIΟ: Ουσία, της οποίας η σχέση με έναν ζωντανό οργανισμό (κατάποση, εισπνοή, επαφή) έχει επιβλαβείς επιπτώσεις.

POISON: En toxicologie, se rapporte à toute substance qui cause des effets nocifs sur un organisme vivant par ingestion, inhalation ou contact.

VENENO: En toxicología, se refiere a toda sustancia que causa efectos nocivos en un organismo vivo por ingestión, inhalación o contacto.

VELENO: En toxicoloxía, refírese a toda substancia que causa efectos nocivos nun organismo vivo por inxestión, inhalación ou contacto.

MÉREG: Toxikológiában: minden olyan anyag, amely elfogyasztás, belélegzés vagy érintkezés útján valamilyen káros hatást képes okozni egy élő szervezet számára.

GIFT: I toksikologi (giftlære): Et stoff som gir en skadelig effekt hos en levende organisme ved svelging, inhalering eller kontakt.

TRUCIZNA/JAD: W toksykologii: odnosi się do każdej substancji, która wywiera szkodliwy skutek na organizm żywy w wyniku: przyjmowania pokarmu, oddychania lub kontaktowania się z nim.

Toksin: Zehirbilim terimi; Yeme, nefes alma veya temas ile yaşayan bir canlı üzerine zararlı etkiye neden olan her hangi bir madde.

Was this helpful?
Refers to animals that lack a mechanism for internal temperature regulation; the body temperature and the metabolic rate are influenced by the external temperature and to some extent body temperature is also influenced by the metabolic rate.


ΠΟΙΚΙΛΟΘΕΡΜΟΣ: Αναφέρεται σε ζώα που δεν έχουν εσωτερικό μηχανισμό για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία του σώματος και ο μεταβολικός ρυθμός επηρεάζονται από την εξωτερική θερμοκρασία και ως ένα βαθμό η θερμοκρασία του σώματος επηρεάζεται επίσης από τον μεταβολικό ρυθμό. Πρβλ. ομοιόθερμος

POICILOTHERME: Se dit des animaux qui manquent dun mécanisme interne de régulation de température. La température corporelle ainsi que le taux de métabolisme sont influencés par la température ambiante et, à un certain degré, la température corporelle est également influencée par le taux de métabolisme.

POIQUILOTERMO: Dícese de los animales que carecen de mecanismo interno de regulación de temperatura. La temperatura corporal así como la tasa metabólica están bajo la influencia de la temperatura ambiental.

POIQUILOTERMO: Dise dos animais que carecen de mecanismo interno de regulación de temperatura. A temperatura corporal así como a taxa metabólica están baixo a influencia da temperatura ambiental, e ata certo punto a temperatura corporal tamén está influída pola taxa metabólica.

POIKILOTERM: Olyan állatokra utal, amelyeknek nincs belső hőszabályozó mechanizmusuk; a testhőmérsékletet és az anyagcsere sebességét a külső hőmérséklet befolyásolja, és a testhőmérsékletre bizonyos mértékben az anyagcsere sebessége is hat.

POIKILOTERM (VEKSELVARM): Henviser til dyr som mangler mekanismene som trengs for å kunne regulere kroppstemperaturen. Kroppstemperatur og metabolismehastighet påvirkes av temperaturen i det ytre miljøet, og kroppstemperaturen påvirkes til en viss grad av metabolismehastigheten.

ZMIENNOCIEPLNE: Odnosi się do zwierząt, u których brak mechanizmu regulacji temperatury wewnętrznej; na temperaturę ciała i natężenie przemiany materii wpływa zewnętrzna temperatura, a w pewnym zakresie także intensywność przemiany materii.

SOĞUKKANLI: İçsel sıcaklık düzenleme mekanizmasına sahip olmayan hayvanları ifade eder; vücut sıcaklığı ve matabolik oran dış ortamın sıcaklığından etkilenir ve bir ölçüye kadar vücut sıcaklığı da metabolik oran tarafından etkilenir.

Was this helpful?
The narrow duct connecting the oesophagus with the air bladder and occurring in soft rayed fishes and primitive teleosts, e.g. salmonids: functional in early life stages of all teleosts; also referred to as ductus pneumaticus; cf. physostomous and physoclistous.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ: Ο στενός αγωγός που συνδέει τον οισοφάγο με την νηκτική κύστη και που υπάρχει στα μαλακοπτερύγια ψάρια και τους πρωτόγονους τελεόστεους, π.χ. σολομοειδή: είναι λειτουργικός στα νεαρά στάδια ζωής όλων των τελεοστέων. Βλ. επίσης φυσόστομοι και φυσόκλειστοι.

CANAL PNEUMATIQUE: Un canal étroit qui relie la vessie gazeuse à loesophage chez les poissons cartilagineux et les poissons osseux primitifs. Cet organe est fonctionnel dans les premiers stades de tous les téléostéens.

CANAL NEUMÁTICO: Canal estrecho que conecta la vejiga al esófago en los peces cartilaginosos y los peces óseos primitivos. Este órgano es funcional durante las primeras fases de vida de todos los teleósteos.

CANLE PNEUMÁTICA: Canle estreita que conecta a vexiga natatoria ao esófago nos peixes cartilaxinosos e os peixes óseos primitivos, p. ex. salmónidos. Este órgano é funcional durante as primeiras fases de vida de todos os teleósteos; tamén chamado < i>ductus pneumaticus; cf. fisóstomos e fisoclistos.

LÉGVEZETÉK: A nyelőcsövet az úszóhólyaggal összekötő vékony cső. A lágy úszósugarú halakban és primitív csontoshalakban (pl. lazacfélékben) fordul elő, habár az összes csontoshal korai életszakaszaiban működik.

DUCTUS PNEUMATICUS: Kanal mellom spiserøret og svømmeblæren hos fysostome fisk, dvs primitive (med bl.a. myke finner) teleoster som laksefisk og karper. Er funksjonell hos alle teleoster ved tidlige utviklingsstadier. Jfr. fysoclist og fysostom.

PRZEWÓD POWIETRZNY: Wąski przewód łączący przełyk z pęcherzem pławnym a występuje u ryb z miękkimi promieniami i u prymitywnych ryb kościstych, np. ryby łososiowate; u wszystkich ryb kościstych czynny we wczesnych stadiach rozwojowych; odnosi się to również do przewodu powietrznego; porównaj: ryby otwartopęcherzowe i zamkniętopęcherzowe.

HAVA BOŞLUĞU KANALI: Hava kanalı ile özafagus bağlantılı dar kanaldır ve yumuşak ışınlı balıklarda ve ilkel kemikli balıklarda meydana gelir. Örneğin salmonidler. Tüm kemikli balıkların ilk aşamalarında fonksiyoneldir. Ayrıca ductus pmeumaticus oalrak da isimlendirebilir.( physostomous ve phsoclistous ile karşılaştır.)

Was this helpful?
A continuous stream of air bubbles emitted from a sunken hose perforated at intervals through which compressed air is released.


ΑΕΡIΟ ΦΡΑΓΜΑ: Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου (βλ.λ.) και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρ

BARRIERE PNEUMATIQUE: Bulles dair émises en continu par des perforations plus ou moins espacées sur un tuyau dair comprimé placé au fond de leau.

BARRERA NEUMÁTICA: Cortina de aire, Burbujas de aire emitidas a través de agujeros más o menos distanciados de un tubo situado en el fondo del agua al que llega aire comprimido.

BARREIRA PNEUMÁTICA: Cortina de burbullas de aire emitidas a través de buratos máis ou menos distanciados perforados nun tubo situado no fondo da auga ao que chega aire comprimido.

LÉGKORLÁT: Egy víz alá merített, perforált tömlőből kibocsátott, állandó intenzitású légbuborék-áramlat.

LUFTBARRIERE: Kontinuerlig strøm av luftbobler avgitt fra en nedsenket perforert slange som er koblet til en kompressor.

PRZEGRODA POWIETRZNA: Ciągły strumień pęcherzyków powietrza emitowany z perforowanego w pewnych odstępach zatopionego węża, przez który uwalniane jest powietrze.

HAVA KABARCIĞI DUVARI: Hava kabarcıklarının sürekli akışı basınçlı havanın salınması sayesinde aralıklı deliklere sahip batık haldeki borudan sağlanır.

Was this helpful?
The number of sets of chromosomes present, e.g., haploid (1n), diploid (2n) and triploid (3n).


ΠΛΟΕΙΔΙΑ: Ο αριθμός των χρωμοσωμικών ομάδων που φέρει ένα κύτταρο π.χ. απλοειδία (1n), διπλοειδία (2n) και τριπλοειδία (3n).

PLOIDIE: Nombre de jeux de chromosomes présents dans une cellule; par exemple, haploïde (1n), diploïdie (2n) et triploïdie (3n).

PLOIDÍA: Número de juegos de cromosomas presente en una célula; por ejemplo, haploide (1n), diploide (2n) y triploide (3n).

PLOIDÍA: Número de xogos de cromosomas presente nunha célula; por exemplo, haploide (1n), diploide (2n) e triploide (3n).

PLOIDIA: A sejtekben jelenlévő kromoszómakészletek száma, pl. haploid (1n), diploid (2n) és triploid (3n).

PLOIDITET: Antall kromosomsett som er tilstede, f.eks. haploid (1n), diploid (2n) og triploid (3n).

PLOIDIA: Liczba obecnych zestawów chromosomów, np. haploidalna (1n), diploidalna (2n) i triploidalny (3n).

KROMOZOM SAYISI: Mevcut kromozom setlerinin sayısı, örneğin; tek kromozomlu (1n), iki kromozomlu (2n) ve üç kromozomlu (3n).

Was this helpful?
Intermediate larval stage in the life cycle of certain tapeworms, with a head and a compact bubble-shaped posterior end. In Diphyllobothrium Latum L., this larval stage develops in the liver of the second intermediate host (fishes) from the procercoid.


ΠΛΗΡΟΚΕΡΚΟΕΙΔΕΣ: Ενδιάμεσο προνυμφικό στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων πλατυελθμίνων το οποίο φέρει κεφαλή και συμπαγές οπίθιο άκρο σχήματος φυσαλίδας. Στο είδος Diphyllobothrium Latum L., το στάδιο αυτό αναπτύσσεται στον δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή (ψάρια) από το προκερκοϊδές.

PLEROCERCOIDE: Forme larvaire intermédiaire de certains cestodes, avec une tête et une partie postérieure en forme de bulle. Chez le Diphyllobothrium latum L., cette forme larvaire se développe dans le foie du second hôte intermédiaire (poissons) des procercoïdes.

PLEROCERCOIDE: Forma larvaria intermediaria de ciertos cestodos (lombriz solitaria), con una cabeza y una parte posterior en forma de ampolla. En Diphyllobothrium latum, L., esta forma larvaria se desarrolla en hígado del segundo huésped intermediario (peces) de los procercoides.

PLEROCERCOIDE: Forma larvaria intermediaria no ciclo biolóxico de certos cestodos (lombriga solitaria), cunha cabeza e unha parte posterior en forma de ampola. En Diphyllobothrium latum, L., esta forma larvaria desenvólvese en fígado do segundo hospedador intermediario (peixes) a partir do procercoide.

PLEROCERKOID: Bizonyos laposférgek köztes lárvaállapota, amelynek már van feje, a hátulsó vége pedig buborék alakú. A Diphyllobothrium latum esetében ez a lárvaállapot a második köztigazda (halak) májában alakul ki a procerkoidból.

PLEROCERCOID: Mellomliggende larvestadium i livssyklusen til visse bendelormer. Har hode og en blæreformet bakkropp. Hos Diphyllobothrium latum utvikler dette larvestadiet seg i leveren til 2. mellomvert (fisk), fra procercoid.

PLEROCERKOID: Pośrednie stadium larwalne w cyklu rozwojowym niektórych tasiemców z głową i zwartym tylnym końcem (w kształcie bańki). U bruzdogłowca szerokiego (Diphyllobothrium latum L.) to stadium larwalne rozwija się w wątrobie drugiego żywiciela pośredniego (ryby) z procerkoidu.

PLEROCERCOİD: Bir baş ve posteriorun sonunda küçük baloncuk şekli ile herhangi bir tenyanın yaşam döngüsünün intermediate larva dönemi. Diphyllobothrium latum, bu larval aşama procercoidden sonra ikinci intermediate konakçının (balık) karaciğerinde gelişir.

Was this helpful?
Plastic substance used as substitute for modelling clay.


ΠΛΑΣΤΙΚΙΝΗ: Πλαστική ουσία που χρησιμοποίειται ως υποκατάστατο του πηλού για την κατασκευή των προπλασμάτων.

PLASTICINE: Substance plastique utilisée à la place de la terre à modeler

PLASTILINA: Sustancia plástica utilizada como substituto de la arcilla de modelado.

PLASTILINA: Substancia plástica utilizada como substituto da arxila de modelado

GYURMA: A modellező agyag helyettesítésére használt mesterséges anyag.

PLASTILIN: Plaststoff som erstatter modelleire.

PLASTELINA: Plastyczna substancja stosowana jako substytut gliny modelarskiej .

PLASTİSİN: Kil modelleme yerine kullanılan plastik materyal.

Was this helpful?
Paired abdominal appendages of crustaceans often referred to as swimmerets.The two first pairs in the male are modified to transfer sperm to females.


ΠΛΕΟΠΟΔΙΟ: Ζεύγη κοιλιακών εξαρτημάτων των καρκινοειδών αναφερόμενα συχνά ως κολυμβητικά εξαρτήματα. Στο αρσενικό τα δύο πρώτα ζεύγη έχουν τροποποιηθεί γιά να μεταφέρουν το σπέρμα στα θηλυκά.

PLEOPODE: Appendice abdominal natatoire des crustacés jouant souvent le rôle de nageoires. Chez le mâle, les deux premières paires sont modifiées pour le transfert du sperme dans la femelle.

PLEÓPODO: Apéndice abdominal natatorio de crustáceos que juega a menudo un papel de aleta. En el macho, los dos primeros pares son modificados para transferir esperma en la hembra.

PLEÓPODO: Apéndices abdominais natatorios pares de crustáceos (en inglés tamén chamados "swimmerets", ou sexa, "remos" ou "pas, paletas"). No macho, os dous primeiros pares están modificados para transferir esperma á femia.

PLEOPÓDIUM: A rákok páros potrohfüggelékei, amelyeket gyakran úszólábaknak is neveznek. A hímekben az első két pár szaporítószervvé módosult.

PLEOPOD (BAKKROPPSFOT): Parede føtter på bakkroppen hos krepsdyr. Brukes til svømming og/eller feste for befruktet rogn. De første par pleopoder ofte omdannet til paringsorgan.

PLEOPOD: Parzyste odwłokowe odnóża skorupiaków, często nazywane nogami pływnymi. U samca pierwsze dwie pary są przystosowane do przenoszenia spermy na samice.

ÇOK AYAKLI: Kabukluların çift haldeki karınaltı uzantıları sıklıkla yüzgeç ayak olarak ifade edilir. Erkeklerdeki ilk iki çift dişiye sperm aktarmaya dizayn edilmiştir.

Was this helpful?
Multinucleate mass of cytoplasm; it is a non-homologous trophic stage in the life cycle of members of various protozoan taxa, serving a role appropriate to the group; a plasmodium may move and feed in amoeboid fashion.


ΠΛΑΣΜΩΔΙΟ: Πολυπύρηνη μάζα του πρωτοπλάσματος. Πρόκειται για ένα μη-ομόλογο τροφικό στάδιο του κύκλου ζωής μελών διαφόρων ομάδων των πρωτοζώων, που παίζει ρόλο ανάλογα με την ομάδα. Τα πλασμώδια κινούνται και τρέφονται με τον τρόπο των αμοιβάδων.

PLASMODIUM: Masse de protoplasme renfermant plusieurs noyaux entourée dune membrane plasmique; un stade trophique non-homologue du cycle de vie despèces de plusieurs groupes de protozoaires et qui a un rôle approprié à chaque groupe; un plasmodium peut se déplacer et se nourrir de la même façon quune amibe.

PLASMODIO: Masa de protoplasma que incluye varios núcleos, rodeada de una membrana plasmática; estado trófico no homólogo del ciclo de vida de especies de varios grupos de protozoos y que un tiene papel específico en cada grupo; el plasmodio puede desplazarse y comer de la misma manera que una ameba.

PLASMODIO: Masa de protoplasma que inclúe varios núcleos, rodeada dunha membrana plasmática; estado trófico non homólogo do ciclo de vida de especies de varios grupos de protozoos e que ten un papel específico en cada grupo; o plasmodio pode desprazarse e comer do mesmo xeito que unha ameba.

PLAZMÓDIUM: Többmagvú sejtplazmatömeg; több egysejtű állatfaj életciklusának nem homológ, táplálkozási szakasza. A plazmódium amőboid mozgással képes mozogni és táplálkozni.

PLASMODIUM: Flerkjernet masse av cytoplasma. Ikke-homologt trofisk stadium i livssyklusen til enkelte protozoer (encelledyr). Et plasmodium kan bevege seg og spise på en amøbelignende måte.

ZARODZIEC (pasożyt zimnicy): Wielojądrowa masa cytoplazmy; jest to niehomologiczne stadium troficzne w cyklu rozwojowym przedstawicieli różnych taksonów pierwotniaków, spełniające dla grupy odpowiednią rolę; zarodziec może poruszać się i odżywiać na wzór ameboidalny.

PLAZMODYUM: Çokçekirdekli sitoplazma kümesi; birçok protozoan grubuna ait üyelerin yaşam siklusunda nonhomolog trofik safha, gruba uygun bir rol alır; bir plasmodium amib şeklinde beslenebilir veya hareket edebilir.

Was this helpful?
A usually circular piece of DNA, primarily independent of the host chromosome, often found in bacterial and some other types of cell, widely used as a genetic engineering tool.


ΠΛΑΣΜΙΔΙΟ: Κυκλικό συνήθως τεμάχιο DΝΑ, αρχικά ανεξάρτητο από το χρωμόσωμα του ξενιστή, το οποίο βρίσκεται συχνά στα βακτηριακά κύτταρα, αλλά και σε μερικούς άλλους τύπους κυττάρων. Χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο στη γενετική μηχανική.

PLASMIDE: ADN circulaire à replication autonome souvent trouvé chez les bactéries et certains autres types cellulaires. Largement employé dans les techniques de clonage moléculaire.

PLÁSMIDO: ADN circular con réplica autónoma que se encuentra a menudo en las bacterias y ciertos tipos celulares. Extensamente utilizada en técnicas de ingeniería genética.

PLÁSMIDO: Anaco de ADN normalmente circular, en principio independente do cromosoma do hospedador, que se atopa a miúdo nas bacterias e certos tipos celulares. Extensamente utilizada en técnicas de enxeñaría xenética.

PLAZMID: Általában kör alakú DNS-darab, amely elsődlegesen független a kromoszómától. Gyakran előfordul baktériumokban és néhány más sejttípusban is. A géntechnológia egyik legfontosabb eszköze.

PLASMID: Et sirkulært DNA, opprinnelig uavhengig av vertens kromosom. Ofte funnet i bakterier og noen andre celletyper. Brukes mye i genteknologien.

PLAZMID: Zwykle kolisty element DNA, zasadniczo niezależny od chromosomu gospodarza, często znajdowany w bakteriach i niektórych innych typach komórek, szeroko używany jako narzędzie w inżynierii genetycznej.

PLASMİT: Öncelikle ana kromozomdan bağımsız, bakteri ve bazı diğer tip hücrelerde sık bulunan, yaygın bir şekilde genetik mühendisliği aracı olarak kullanılan, genellikle DNAnın halkasal parçasıdır.

Was this helpful?
A cell of lymphoid derivation, which is the major antibody-producing cell.


ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο λεμφικής προέλευσης. Το κατ εξοχήν κύτταρο που παράγει αντισώματα.

PLASMOCYTE: Cellule dorigine lymphoïde, qui est une des principales cellules productrices danticorps.

PLASMOCITO: Célula de origen linfoide, que es una de las principales células productoras de anticuerpos.

PLASMOCITO: Célula de orixe linfoide, que é unha das principais células produtoras de anticorpos.

PLAZMASEJT: Az antitestek termeléséért felelős, limfoid eredetű sejtek.

PLASMACELLE: Celler som utvikles fra B-lymfocytter, produserer antistoffer (immunglobuliner).

KOMÓRKA PLAZMATYCZNA: Komórka pochodzenia limfoidalnego, która jest główną komórką produkującą przeciwciała. Autonomiczna determinanta dziedziczności występująca poza chromosomami.

PLAZMA HÜCRESİ: Lenfositten gelişen majör antikor üreten bir hücre.

Was this helpful?
The fluid fraction of the blood of vertebrates specifically including fibrinogen, the blood protein involved in clotting. Plasma may be separated from the blood cells by centrifugation.


ΠΛΑΣΜΑ: Το υγρό κλάσμα του αίματος σπονδυλωτών που περιέχει ινώδες, την πρωτεΐνη του αίματος που σχετίζεται με την θρόμβωση. Ο διαχωρισμός τους από τα αιμοκύτταρα επιτυγχάνεται με φυγοκέντρηση. Πρβλ ορός.

PLASMA: Fraction liquide du sang des Vertébrés qui contient le fibrinogène, la protéine sanguine responsable de la coagulation. Le plasma est isolé à partir du sang en éliminant les cellules sanguines par centrifugation.

PLASMA: Fracción líquida de sangre de la sangre de los vertebrados que contiene fibrinógeno, proteína sanguínea responsable de la coagulación. El plasma es aislado a partir de la sangre eliminando células sanguíneas mediante centrifugación.

PLASMA: Fracción líquida do sangue dos vertebrados que contén fibrinóxeno, proteína sanguínea responsable da coagulación. O plasma é illado a partir do sangue eliminando células sanguíneas mediante centrifugación.

VÉRPLAZMA: A gerincesek vérének folyadék-frakciója, amely tartalmazza a fibrinogént, a véralvadásért felelős fehérjét. A vérplazma centrifugálással különíthető el a vérsejtektől.

PLASMA: Den klare flytende fraksjonen av blodet hos virveldyr (vertebrater) som er igjen etter at blodcellene er fjernet ved sentrifugering. Inneholder fibrinogen.

PLAZMA (osocze): Płynna frakcja krwi u kręgowców, w szczególności zawierająca fibrynogen, tj. białko powodujące krzepnięcie krwi. Plazma może być oddzielona od krwinek przez odwirowanie.

PLAZMA: Omurgalı kannıdaki fibrinogen içeren sıvı kısım, pıhtılaşmaya yarayan kan proteini Plazma kan hücrelerinden santrifugasyon ile ayrıştırılabilir.

Was this helpful?
When bacteria are cultured on nutrient agar, localised clear areas form where bacteriophage action occurs. A similar effect is produced by viruses causing lysis in animal tissue culture. Counting plaques provides a method of estimating concentrations of plaque-forming organisms.


ΠΛΑΚΑ: Κατά την καλλιέργεια βακτηρίων σε θρεπτικό υλικό, σχηματίζονται στα σημεία όπου έχουμε βακτηριοφάγο δράση, τοπικές καθαρές περιοχές. Το ίδιο συμβαίνει και από τη δράση ιών οι οποίοι προκαλούν λύση των κυττάρων σε καλλιέργειες ζωικών ιστών. Η καταμέτρηση των πλακών αποτελεί μια μέθοδο εκτίμησης της πυκνότητας οργανισμών που σχηματίζουν πλάκες.

PLAQUE: Région localisée de lyse de cellules ou de bactéries cultivées en tapis, provoquée par un virus. Le comptage du nombre de plaques peut etre utilisé afin d’estimer le titre virale.

CALVA: Área limpia de bacterias cultivadas e agar nutritivo debida a la acción de un bacteriófago. Los virus producen un efecto similar por lisis de cultivos tisulares. El recuento de calvas es un método para estimar las concentraciones de organismos formadores de calvas.

CALVA / HALO: Área limpa de bacterias cultivadas en ágar nutritivo debida á acción dun bacteriófago. Os virus producen un efecto similar por lise de cultivos tisulares animais. O reconto de calvas é un método para estimar as concentracións de organismos formadores de calvas.

TARFOLT: Bakteriofágok fertőzésének eredményeként kialakuló átlátszó területek az agarlemezen tartott baktériumtenyészeteken. Hasonló hatása van az emlős sejttenyészeteket megfertőző vírusoknak is. A tarfoltok számából megbecsülhető az azokat okozó vírusok koncentrációja.

PLAKK: Lokaliserte klare områder i en bakteriekultur på agarmedium, som skyldes aktivitet av bakteriofag(er). En lignende effekt oppstår når virus fører til lysis i animalske cellekulturer. Telling av plakk-områder er en metode for å estimere konsentrasjonen av plakk-dannenede organismer.

PŁYTKA : Kiedy hodujemy bakterie na pożywce agarowej, powstają zlokalizowane przezroczyste miejsca, gdzie występuje aktywność bakteriofagów. Podobny efekt jest wytwarzany przez wirusy powodujące lizę hodowanej tkanki zwierzęcej. Poprzez zliczanie rozwiniętych na płytach kolonii stwarzamy metodykę pozwalającą na ocenę koncentracji wyrosłych na płytce organizmów (kolonii).

PLAK: Bakteri nutriet agara kültürü yapıldığı zaman, bakterifajların hareketi yerleşmiş temiz alanda olmaktadır. Hayvan doku kültüründe liziz olurken virüsler tarafından benzer etki üretilmektedir. Sayım plakları plakta oluşan organizmaların konsantrasyonlarının hesaplanmasını sağlayan bir metottur.

Was this helpful?
Passively drifting or weakly swimming organisms, including many microscopic plants and animals, but also some large jellyfish; plant plankton are called phytoplankton; animal plankton, zooplankton.


ΠΛΑΓΚΤΟΝ: Παθητικά παρασυρόμενοι ή ασθενώς κολυμβώντες οργανισμοί που περιλαμβάνουν πολλά μικροσκοπικά φυτά και ζώα, καθώς επίσης και μερικές μεγάλες μέδουσες. Το φυτικό πλαγκτόν ονομάζεται φυτοπλαγκτόν, ενώ το ζωικό ζωοπλαγκτόν.

PLANCTON: Organismes flottants passifs ou à mouvements faibles des eaux douces et marines, renfermant beaucoup de végétaux et animaux microscopiques, mais aussi des méduses. Le plancton végétal est appelé phyloplancton et le plancton animal zooplancton.

PLANCTON: Organismos que nadan débilmente o derivan, incluyendo muchas plantas microscópicas y animales, pero también algunas medusas grandes; las plantas planctónicas se llaman fitoplancton; el plancton animal, zooplancton.

PLANCTO: Organismos que nadan debilmente ou derivan, incluíndo moitas plantas microscópicas e animais, pero tamén algunhas augamares grandes; as plantas planctónicas chámanse fitoplancto; o plancto animal, zooplancto.

PLANKTON: Passzívan sodródó, vagy gyengén úszó élőlények, ideértve sok mikroszkópikus növényt és állatot, de egyes nagyobb medúzákat is; a növényi planktont fitoplanktonnak nevezzük; az állati planktont zooplanktonnak.

PLANKTON: Passivt drivende eller i liten grad svømmende organismer. Inkluderer mange mikroskopiske planter og dyr, men også noen store maneter. Planteplankton kalles fytoplankton, mens dyreplankton kalles zooplankton.

PLANKTON: Organizmy biernie unoszone prądem lub mające nikłą zdolność pływania; należy tu wiele mikroskopijnej wielkości roślin i zwierząt, ale również pewne duże meduzy; plankton roślinny nazywany jest fitoplanktonem a plankton zwierzęcy to zooplankton.

PLANKTON: Pasif gezen veya zayıf yüzen organizmalar, birçok mikroskobik bitki ve hayvanı aynı zamanda büyük haşlamlıları kapsar; bitkisel planktonlar fitoplankton; hayvansal planktonlar zooplankton olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Tooth-like scales present in many fish. In elasmobranchs they cover the total body surface. Placoid scales are composed of dentine, with a pulp cavity.


ΠΛΑΚΟΕΙΔΕΣ ΛΕΠΙ (Οδοντωτό λέπι): Λέπι πολλών ψαριών με σχήμα δοντιού. Στα ελασματοβράγχια, τα πλακοειδή λέπια καλύπτουν όλη την σωματική επιφάνεια. Τα πλακοειδή λέπια αποτελούνται από οδοντίνη και διαθέτουν πολφική κοιλότητα.

ECAILLE PLACOIDE: Ecaille en forme de dent présente chez certains poissons. Composée de dentine avec une cavité remplie de pulpe. De telles écailles couvrent le corps entier des élasmobranches.

ESCAMA PLACOIDE: Escama en forma de diente presente en ciertos peces. Compuesta de dentinas con una cavidad llena de pulpa. Tales escamas cubren el cuerpo entero de los elasmobraquios.

ESCAMA PLACOIDEA (ESCAMA DENTICULADA / DENTICULAR): Escama en forma de dente presente en numerosos peixes. As escamas placoideas cobren completamente o corpo dos elasmobraquios. Están compostas de dentina cunha cavidade polposa.

PLAKOID PIKKELY: Sok halfajban előforduló, fogakhoz hasonló pikkelyek. A porcos halak teljes testfelületét beborítják.A plakoid pikkelyek dentinből állnak, amely egy pulpaüreget vesz körül.

PLACOIDSKJELL: Pigger i huden hos bruskfisk. Hos haier og skater dekker de hele kroppsoverflaten. Består av dentin, med en bløt indre kjerne (pulpahulen).

ŁUSKA PLAKOIDALNA : Zębopodobne łuski występujące u ryb chrzęstnoszkieletowych (rekiny i płaszczki). U spodoustych (Elasmobranchii) pokrywają one całą powierzchnię ciała. Łuski plakoidalne są zbudowane z zębiny i z jamy miazgi zęba.

PLAKOİT PUL (dişli pul: Birçok balıkta görülen diş benzeri puldur. " Keski solungaçlılarda tüm vücut yüzeyini kaplarlar. Plakoit pullar etli kısmın oyuğuyla beraber diş kemiğinden oluşurlar.

Was this helpful?
The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions. Syn. hypophysis.


ΥΠΟΦΥΣΗ: Ο μικρός ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στην κοιλιακή επιφάνεια του εγκεφάλου των σπονδυλωτών. Οι εκκρίσεις του περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ορμόνες: αδρενο-κορτικοτροπίνη, θυροτροπίνη, γοναδοτροπίνη, ΜCΗ, ΜSΗ και προλακτίνη. Αυτές οι ορμόνες ρυθμίζουν την αύξηση και τις φυλετικές λειτουργίες.

GLANDE PITUITAIRE: Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine. Syn. hypophysis.

GLÁNDULA PITUITARIA: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina. Sin. Hipófisis.

GLÁNDULA PITUITARIA (HIPÓFISE): Pequena glándula endócrina situada na zona ventral do encéfalo dos vertebrados e que secreta diversas hormonas que xogan un papel na regulación do crecemento e das funcións sexuais: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, e prolactina. Sin. Hipófise.

AGYALAPI MIRIGY: A gerincesek agyának alsó felszínén elhelyezkedő, kisméretű endokrin mirigy. A következő hormonokat választja el: adrenokortikotróp hormon, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH és prolaktin. Ezek a hormonok a növekedést és a nemi működést szabályozzák.

PITUITÆRKJERTEL: Liten endokrin kjertel funnet pa undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

PRZYSADKA MÓZGOWA: Mały gruczoł wydzielania wewnętrznego znajdujący się na dolnej stronie mózgu kręgowców. Jego wydzieliny zawierają następujące hormony: tyreotropinę, gonadotropinę, MCH (h. melanotropowy), MSH (h. stymulujący apetyt) i prolaktynę. Hormony te regulują wzrost i funkcje seksualne. Syn. przysadka mózgowa.

PITUITARY BEZİ: Omurgalılarının beyninin alt yüzeyinde bulunan küçük endokrin bez. Salgıladığı hormonlar sırasıyla: adreno-corticotropin, tirotropin, gonadotropin, MCH, MSH, ve prolaktin. Bu hormonlar büyüme ve seksüel işlevleri düzenler. Syn. hipofiz.

Was this helpful?
Of, or concerning, fish.


ΙΧΘΥΙΚΟΣ: Αυτός που αφορά ή σχετίζεται με τα ψάρια.

PISCICOLE: Qui concerne les poissons

PISCÍCOLA: De, o sobre peces.

PISCÍCOLA: De, ou sobre peixes

ICHTHYO-: Halakhoz tartozó, vagy velük kapcsolatos.

FISKE-: Av, eller angående, fisk.

RYBI, RYBNY: Pochodzenia rybnego, związany/a/e z rybą.

PISCINE: Balığın veya balık hakkında.

Was this helpful?
Referring to the pineal gland.


ΕΠIΦΥΣIΚΟΣ: Αναφερόμενος στον αδένα της επίφυσης.

PINEAL: Qui se rapporte à la glande pinéale.

PINEAL: Referido a glándula pineal.

PINEAL: Referido a glándula pineal.

PINEÁLIS: A tobozmiriggyel (corpus pineale) kapcsolatos.

PINEAL: Henviser til epifysen (pinealorganet).

SZYSZYNKA (Corpus pinellae): Odnosi się do gruczołu szyszynki.

Epifiliz bezzi: Epifiliz bezi.

Was this helpful?
The non-specific uptake of extracellular fluid by a cell via small vesicles derived from the plasma membrane. This is believed to be the process which enables active transport to take place.


ΚΥΤΤΑΡΟΠΟΣΙΑ: Μη ειδική πρόσληψη εξωκυτταρικού υγρού από ένα κύτταρο μέσω κυστιδίων που προβάλλουν από την πλασματική μεμβράνη. Πιστεύεται ότι αυτή είναι η διεργασία που επιτρέπει την ενεργό μεταφορά ουσιών από το περιβάλλον στο κύτταρο.

PINOCYTOSE: Lassimilation non-spécifique dun fluide par une cellule au moyen de petites vésicules dérivées de la membrane plasmatique. Processus qui permet un transport actif de se produire.

PINOCITOSIS: Asimilación no específica de fluido por una célula mediante pequeñas vesículas que derivan de la membrana plasmática. Proceso que permite un transporte activo.

PINOCITOSE: Asimilación non específica de fluído por unha célula mediante pequenas vesículas que derivan da membrana plasmática. Crese que o proceso ten lugar mediante un transporte activo.

PINOCITÓZIS: Sejten kívüli folyadékok felvétele a sejtbe a sejthártyáról lefűződő hólyagok közvetítésével. Valószínűleg ez a folyamat teszi lehetővé az aktív transzportot.

PINOCYTOSE: Ikke-spesifikt opptak av ekstracellulære væsker av en celle via vesikler som er avledet fra plasmamembranen. Dette er trolig prosessen som gjør aktiv transport mulig.

PINOCYTOZA: Nieswoisty wychwyt pozakomórkowego płynu przez komórkę za pośrednictwem małych pęcherzyków pochodzących z błony komórkowej. Przypuszcza się, że ma tu miejsce proces, który umożliwia aktywne przenoszenie płynu.

Pinositoz: Plazma zarından türemiş küçük kesecikler oluşturarak sıvıların hücre içine geçmesi. Aktif taşınmanın bir aşaması olduğuna inanılır.

Was this helpful?
The normal colour of all or part of the body resulting from the concentration of natural colour (pigments) in the tissue, e.g. carotenoid.


ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ: Το κανονικό χρώμα όλου ή μερους του σώματος που οφείλεται στη συγκέντρωση φυσικού χρώματος (χρωστικών) στους ιστούς. π.χ. καροτινοειδή.

PIGMENTATION: Formation et accumulation normale ou pathologique de pigment en certains points de lorganisme, par exemple, pigment caroténoïde.

PIGMENTACIÓN: Formación y acumulación normal o patológica de pigmento en ciertos puntos del organismo, por ejemplo, pigmento carotenoide.

PIGMENTACIÓN: Coloración normal de todo ou parte do corpo resultante da concentración de cor natural (pigmentos) no tecido, p. ex. carotenoide.

PIGMENTÁCIÓ: A teljes test vagy egy testrész normális színe, amely a természetes színanyagok (pigmentek, pl. karotinoidok) felhalmozódásának eredményeként alakul ki.

PIGMENTERING: Normal farging av deler eller hele kroppen som et resultat av konsentrering av naturlige fargepigmenter i vevet, f.eks. karotenoider.

PIGMENTACJA: Prawidłowa barwa całej lub części ciała, powodowana koncentracją naturalnego barwnika (pigmentu) w tkance, np. karotenoidu.

PİGMENTASYON: Dokulardaki doğal renk (pigmentler) konsantrasyonlarından (örneğin; karotenoit) kaynaklanan vücudun tümünün veya bir kısmının rengi.

Was this helpful?
The normal colour of all or part of the body resulting from the concentration of natural colour (pigments) in the tissue, e.g. carotenoid.


ΧΡΩΣΤΙΚΗ (2): Το κανονικό χρώμα όλου ή μερους του σώματος που οφείλεται στη συγκέντρωση φυσικού χρώματος (χρωστικών) στους ιστούς. π.χ. καροτινοειδή.

PIGMENT: Formation et accumulation normale ou pathologique de pigment en certains points de lorganisme, par exemple, pigment caroténoïde.

PIGMENTO: Formación y acumulación normal o patológica de pigmento en ciertos puntos del organismo, por ejemplo, pigmento carotenoide.

PIGMENTO: Coloración normal de todo o corpo ou parte de el, resultante da concentración nos tecidos de cor natural (pigmentos), por exemplo, pigmento carotenoide.

PIGMENTÁLTSÁG: A test egészének vagy egy részének természetes színe, amely a szövetekben lévő festékanyagok (pigmentek, pl. karotinoidok) felhalmozódásának eredménye.

PIGMENT: Normal farging av deler eller hele kroppen som et resultat av konsentrering av naturlige fargepigmenter i vevet, f.eks. karotenoider.

PIGMENT: Prawidłowa barwa całej lub części ciała, powodowana koncentracją naturalnego barwnika (pigmentu) w tkance, np. karotenoidu.

PİGMENT: Dokulardaki doğal renk (pigment) konsantrasyonundan meydana gelen vücudun tamamının veya bir kısmının normal rengi, örn. karotenoit.

Was this helpful?
Minute plants suspended in water with little or no capability of controlling their position in the water mass; frequently referred to as microalgae (the plant component of plankton).


ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Μικροσκοπικά φυτά που αιωρούνται στο νερό με μικρή ή καθόλου ικανότητα ελέγχου της θέσης τους στην υδάτινη μάζα. Συχνά αναφέρονται ως μικροφύκη (το φυτικό μέρος του πλαγκτού).

PHYTOPLANCTON: Végétaux minuscules suspendues dans leau sans aucun moyen, ou peu de moyen, de contrôler leur position dans la masse deau; le terme microalgues est fréquemment utilisé comme un synonyme de phytoplancton; le plancton végétal.

FITOPLANCTON: Vegetales minúsculos suspendidos en el agua sin ningún medio para controlar su posición en la masa de agua; el término microalgas es frecuentemente utilizado como sinónimo de fitoplancton ; plancton vegetal.

FITOPLANCTO: Vexetais minúsculos suspendidos na auga con pouca ou ningunha capacidade para controlar a súa posición na masa de auga; o termo microalgas é frecuentemente utilizado como sinónimo de fitoplancto; plancto vexetal.

FITOPLANKTON: A vízben lebegő, kisméretű növények, amelyek nem, vagy csak korlátozottan képesek a víztérfogatban elfoglalt helyzetüket irányítani; gyakran mikroalgáknak is nevezik őket.

FYTOPLANKTON (PLANTEPLANKTON): Små vannlevende planter uten eller med liten evne til å kontrollere sin posisjon i vannmassene. Ofte referert til som mikroalger (plantekomponenten av planktonet).

FITOPLANKTON: Najdrobniejsze rośliny rozproszone w wodzie z małą lub bez zdolności regulowania swojego położenia w toni wodnej; częstokroć odnosi się do mikroglonów (roślinny składnik planktonu).

FİTOPLANKTON: Su içerisinde asılı duran su kütlesinde ya hiç yada çok az hareket kabiliyeti olan küçük bitkiler; sıklıkla mikroalg (planktonun bitki bileşenleri) olarak atfedilirler.

Was this helpful?
Refers to bony fishes with a swimbladder canal. The air-filled swimbladder is directly connected with the gut by an open connection. Salmonids, cyprinids and esocids are typical examples of the physostomes.


ΦΥΣΟΣΤΟΜΟΙ: Οστεϊχθύες με αγωγό στην νηκτική κύστη. Η αεροφόρος νηκτική κύστη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το έντερο μέσω ενός ανοίγματος. Τα σολομοειδή, κυπρινοειδή και οι κλουπίδες είναι τυπικά παραδείγματα φυσόστομων. Πρβλ. Φυσόκλειστοι

PHYSOSTOMES: Poissons téléostéens dont la vessie gazeuse et loesophage sont reliés par un conduit, le ductus pneumaticus. Les salmonidés, les cyprinidés et les esocidés sont des exemples de physostomes.

FISOSTOMOS: Peces teleósteos cuya vejiga natatoria y el esófago están ligados por un conducto, el ducto neumático. Los salmónidos, ciprínidos y esócidos son ejemplos de fisostomos.

FISÓSTOMOS: Peixes teleósteos a vexiga natatoria dos cales ten unha canle. A vexiga natatoria inflada de aire está directamente conectada co intestino mediante unha conexión aberta. Os salmónidos, ciprínidos e esócidos son exemplos de fisostomos.

NYÍLT ÚSZÓHÓLYAGÚ: Olyan csontoshalak, amelyek úszóhólyagja a légvezetéken keresztül közvetlen kapcsolatban van az előbéllel. A lazac-, ponty- és csukafélék jellegzetes képviselői ennek a csoportnak.

FYSOSTOM: Henviser til beinfisk som har en åpen kanal mellom spiserøret og svømmeblæren, slik at den luftfylte svømmeblæren står i direkte kontakt med innvollene. Laksefisk og karper er typiske eksempler på fysostomer. Jfr. fysoclist.

RTBY OTWARTOPĘCHERZOWE: Odnosi się do ryb z przewodem pęcherza pławnego. Napełniony powietrzem pęcherz pławny jest bezpośrednio połączony otwartym połączeniem z jelitem. Typowymi przedstawicielami ryb otwartopęcherzowych są ryby łososiowate, karpiowate i szczupakowate.

FİZOSTOM: Bir hava kesesi kanalı ile kemikli balıklara aittir. Hava ile dolu olan hava kesesi açık bir bağlantı ile doğrudan sindirim sistemi ile bağlantılıdır. Salmonlar, sazanlar ve turna balıkları fizostom balıkların tipik örnekleridir.

Was this helpful?
The science of the functions of living organisms and their parts.


ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη που μελετά τις λειτουργίες και τα συστήματα των οργανισμών.

PHYSIOLOGIE: Science des fonctions des organismes vivants et de leurs organes

FISIOLOGÍA: Ciencia que estudia las funciones de los organismos vivos y de sus partes constituyentes.

FISIOLOXÍA: Ciencia que estuda as funcións dos organismos vivos e das súas partes constituíntes

ÉLETTAN: Az élőlények és részeik működését vizsgáló tudomány.

FYSIOLOGI: Vitenskapen om hvordan levende organismer og deres bestanddeler virker.

FIZJOLOGIA: Nauka o funkcjonowaniu żywych organizmów i ich narządów.

FİZYOLOJİ: Canlılar ve bunların parçalarının fonksiyonlarını inceleyen bilimdalı.

Was this helpful?
Refers to bony fishes without an open connection between swimbladder and foregut. The pneumatic duct is closed or degenerated. Most of the bony fishes belong to this group.


ΦΥΣΟΚΛΕΙΣΤΟΙ: Οστεϊχθύες χωρίς επικοινωνία μεταξύ νηκτικής κύστης και οισοφάγου. Ο πνευματικός αγωγός είναι κλειστός ή εκφυλισμένος. Οι περισσότεροι οστεϊχθύες ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Πρβλ Φυσόστομοι.

PHYSOCLYSTES: Poissons téléostéens ne possédant pas une connection ouverte entre la vessie gazeuse et loesophage. Dans ces espèces, le ductus pneumaticus est fermé ou dégénéré. La plupart des téléostéens appartiennent à ce groupe.

FISOCLISTO: Pez teleósteo que no posee conexión abierta entre la vejiga natatoria y el esófago. En estas especies, el ducto neumático esta cerrado o degenerado. La mayoría de teleósteos pertenecen a este grupo.

FISOCLISTO: Peixe teleósteo que non posúe conexión aberta entre a vexiga natatoria e o intestino anterior. Nestas especies, o conduto pneumático esta pechado ou dexenerado. A maioría de teleósteos pertencen a este grupo.

ZÁRT ÚSZÓHÓLYAGÚ: Olyan csontoshalak, amelyek úszóhólyagja nem áll összeköttetésben az előbéllel. A légvezeték bezáródott és elcsökevényesedett. A legtöbb csontoshal ebbe a csoportba tartozik.

FYSOCLIST: Henviser til beinfisk som mangler en åpen kobling mellom svømmeblæren og spiserøret. Kanalen (Ductus pneumaticus) er enten stengt eller degenerert. De fleste beinfisker hører til denne gruppen. Jfr. fysostom.

RYBY ZAMKNIĘTOPĘCHERZOWE: Dotyczy ryb kostnoszkieletowych bez otwartego połączenia między pęcherzem pławnym a przednią częścią jelita. Przewód powietrzny jest zamknięty lub zdegradowany. Większość ryb kostnoszkieletowych należy do tej grupy.

FİZOKLİST: Hava kesesi ve ön mide arasında belirgin bir bağlantı olmayan kemikli balıklardır. Hava kanalı kapalı ve dejenere olmuştur. Kemikli balıkların çoğu bu gruba aittir.

Was this helpful?
Autotrophic organism that uses energy derived from light to build up organic molecules from inorganic materials; obligate autotrophs can survive and multiply via their photosynthetic plastids alone, but many phototrophs are also partially heterotrophic, able to break down organic materials as a source of some of the energy they need, but many also require supplementary growth factors (vitamins); most chlorophyll-containing plants are phototrophs as are some bacteria; the so-called "phytoflagella


ΦΩΤΟΤΡΟΦΟΣ: Αυτότροφος οργανισμός που χρησιμοποιεί ενέργεια που προέρχεται από το φως για να οικοδομήσει οργανικά μόρια από ανόργανα υλικά. Οι αποκλειστικά αυτότροφοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιασθούν μόνο μέσω των φωτοσυνθετικών τους πλαστιδίων, αλλά πολλοί φωτοτρόφοι οργανισμοί είναι επίσης μερικώς ετερότροφοι, ικανοί να αποικοδομούν οργανικά υλικά ως πηγή ενέργειας (τουλάχιστον, ένα μέρος από αυτήν που χρειάζονται), και/αλλά, πολλοί οργανισμοί απαιτούν επιπλέον αυξητικούς παράγοντε

PHOTOTROPHE: Se dit des organismes qui utilisent de lénergie lumineuse pour convertir des molécules simples inorganiques en molécules organiques complexes; les organismes autotrophes obligés ne peuvent survivre et se développer quà laide de leurs plastes photosynthétiques, mais la plupart des organismes phototrophes sont également partiellement hétérotrophes, capables de dégrader des matières organiques afin de combler (au moins en partie) leurs besoins énergétiques, quoique beaucoup parmi eux aient besoin d

FOTOTROFO: Dícese de organismos que utilizan energía luminosa para convertir moléculas simples inorgánicas en moléculas orgánicas complejas; Los organismos autótrofos obligados no pueden sobrevivir y desarrollarse sin la ayuda de sus plastos fotosintéticos, pero la mayoría de organismos fototrofos son también parcialmente heterótrofos, capaces de degradar materias orgánicas para reponer a sus necesidades energéticas, aunque varios de ellos necesitan factores suplementarios (vitaminas); la mayoría de planta

FOTOTROFO: Dise de organismos que utilizan enerxía luminosa para converter moléculas simples inorgánicas en moléculas orgánicas complexas. Os organismos autótrofos obrigados poden sobrevivir e desenvolverse mediante os seus plastos fotosintéticos, pero moitos dos organismos fototrofos son tamén parcialmente heterótrofos, capaces de degradar materias orgánicas para repoñer as súas necesidades enerxéticas, aínda que moitos de entre eles necesitan factores suplementarios (vitaminas); a maioría de plantas clor

FOTOTRÓF: Olyan autotróf szervezet, amely a fényből származó energiát használja fel szerves molekulák felépítésére szervetlen anyagokból; az obligát autotrófok csak a fotoszintetikus színtestjeikre támaszkodva is képesek túlélni és szaporodni, de sok fototróf szervezet részben heterotróf, enregiaszükségletének egy részét képes a szerves anyagok lebontásával fedezni, habár sok ilyen szervezet kiegészítő tápanyagokat (vitaminokat) is igényel; a legtöbb, klorofillt tartalmazó növény fototróf, csakúgy, mint

FOTOTROF: Brukt om autotrofe organismer som bruker energi avledet fra lys til å bygge opp organiske molekyler fra uorganisk materiale. Obligat autotrofe organismer kan overleve og formere seg ved hjelp av deres fotosytetiserende plastider, mens mange fototrofe organismer er delvis heterotrofe. Disse er i stand til å bryte ned organiske materialer for å dekke en del av energimengden de trenger, men de kan også trenge supplerende vekstfaktorer (vitaminer). De fleste planter som inneholder klorofyll og noen

ORGANIZM FOTOTROFICZNY/ŚWIATŁOLUBNY: Organizm samożywny (autotrof), który wykorzystuje energię świetlną do wytwarzania cząsteczek organicznych ze składników nieorganicznych; bezwzględne autotrofy mogą przeżyć i rozmnażać się tylko dzięki posiadanym fotosyntetyzującym plastydom, ale wiele organizmów fototroficznych (światłolubnych) jest częściowo także heterotroficzna (cudzożywna), zdolna do rozkładania materii organicznej jako źródła pewnej części potrzebnej im energii, przy czym wiele wymaga również uzupełniających czynników wzros

FOTO-OTOTROF: İnorganik materyallerden organik moleküller yapmak için ışıktan elde ettiği enerjiyi kullanan ototrof organizma, obligat ototroflar tek başlarına fotosentetik plastitleriyle yaşayabilir ve üreyebilir, fakat birçok foto-ototrof aynı zamanda kısmen heterofiktir, ihtiyaç duydukları enerjinin bir kısmının kaynağı olarak organik maddeleri parçalama yeteneğine sahiptirler, fakat çoğu yine ek büyüme faktörlerine (vitaminler) ihtiyaç duyar; çoğu klorofil ihtiva eden bitki foto-ototroftur bir kısmı ise

Was this helpful?
Synthesis by plant cells of organic compounds (mainly carbohydrates) in the presence of light from carbon dioxide and water, with simultaneous production of oxygen.


ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: Χρησιμοποίηση της ενέργειας του φυτού από τα φυτικά κύτταρα για την σύνθεση οργανικών ενώσεων (κυρίως υδατανθράκων) από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου.

PHOTOSYNTHESE: La synthèse, par les plantes chlorophyliennes, de composés organiques (surtout des glucides) à partir du gaz carbonique et de leau par lintermédiaire de lénergie lumineuse et avec la libération doxygène.

FOTOSÍNTESIS: Síntesis, por las plantas, de compuestos orgánicos (sobre todo de carbohidratos) a partir de dióxido de carbono y de agua mediante energía luminosa y con liberación de oxígeno.

FOTOSÍNTESE: Síntese, polas plantas, de compostos orgánicos (sobre todo de carbohidratos) a partir de dióxido de carbono e de auga mediante enerxía luminosa e con produción simultánea de osíxeno.

FOTOSZINTÉZIS: A szerves anyagok (főleg szénhidrátok) fény hatására történő szintézise a növényi sejtekben szén-dioxidból és vízből, amellyel egy időben oxigén is termelődik.

FOTOSYNTESE: Syntese av organiske stoff (hovedsakelig karbohydrater) og produksjon av oksygen i planteceller fra karbondioksid og vann ved tilstedeværelse av lys.

FOTOSYNTEZA: Synteza związków organicznych (głównie węglowodanów) przez komórki roślinne z dwutlenku węgla i wody w obecności światła, przy równoczesnym uwalnianiu tlenu.

FOTOSENTEZ: Organik bileşenlerin( genellikle karbonhidratlar) bitki hücreleri tarafından oksijenin eş zamanlı üretilmesiyle su, karbondioksit ve ışığın var olduğu esnada sentezlenmesidir

Was this helpful?
Physiological responses to the length of night or day, or both.


ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΙΣΜΟΣ: Φυσιολογικές αποκρίσεις στη χρονική διάρκεια της νύχτας ή/και της ημέρας.

PHOTOPÉRIODISME: Réponses physiologiques en relation avec la durée du jour et de la nuit ou les deux.

FOTOPERIODISMO: Respuestas fisiológicas en relación a la duración de día y de noche o de los dos.

FOTOPERIODISMO: Respostas fisiolóxicas en relación á duración do día e da noite ou de ambos os dous.

FOTOPERIODIZMUS: A nappal, az éjszaka vagy mindkettő hosszára adott élettani válasz.

FOTOPERIODISITET: Fysiologiske responser på lengden av natt og/eller dag.

FOTOPERIODYZM: Reakcja fizjologiczna na długość dnia lub nocy, albo obydwu.

FOTOPERYODİZM: Gece veya gündüz uzunluğu veya her ikisine olan fizyolojik tepkiler.

Was this helpful?
The process by which the photoperiod is altered by artificial means (e.g. lights or covers). It may be used to assist the inducement of spawning, smoltification or to maintain culture organisms under constant light conditions.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ: Η διαδικασία με την οποία η φωτοπερίοδος μεταβάλλεται με τεχνητά μέσα (π.χ. φώτα ή καλύμματα). Χρησιμοποιείται για την επαγωγή της γαμετοτοκίας, τη σολομοποίηση ή για την διατήρηση καλλιεργούμενων οργανισμών υπό σταθερές συνθήκες φωτισμού.

MANIPULATION DE LA PHOTOPERIODE: Procédé par lequel la photopériode est modifié artificiellement (par ex. luminosité, occultation de la lumière). Peut être utilisé pour linduction de la ponte, la smoltification ou le maintien en culture dorganismes dans des conditions de luminosité constante.

MANIPULACIÓN DEL FOTOPERIODO: Procedimiento por el cual el fotoperiodo se modifica artificialmente (por ejemplo. luminosidad, ocultación de la luz). Puede ser utilizado para la inducir la puesta, esmoltificación o para mantener en cultivo organismos en condiciones de luminosidad constante.

MANIPULACIÓN DO FOTOPERIODO: Procedemento polo cal o fotoperiodo se modifica artificialmente (por exemplo, con focos ou toldos opacos). Pode ser utilizado para a inducir a posta, a esmoltificación ou para manter organismos de cultivo en condicións de luminosidade constante.

A FOTOPERIÓDUS MANIPULÁCIÓJA: Olyan eljárás, amellyel a fotoperiódus mesterségesen megváltoztatható (pl. megvilágítással vagy takarással). Felhasználható az ívás, a szmoltifikáció kiváltására vagy valamilyen tenyészet fenntartására állandó megvilágítás mellett.

FOTOPERIODEMANIPULERING: Prosessen der fotoperiode (q.v.) endres ved hjelp av kunstige hjelpemidler (f.eks. lys og overbygg). Brukes til å styre kjønnsmodning, vekst og smoltifisering, eller for å holde oppdrettsorganismer under konstant lys.

MANIPULACJA FOTOPERIODEM: Proces, w którym fotoperiod jest zmieniany przy pomocy sztucznych środków (np. światła lub przykrycia). Może być stosowany w celu wspomagania pobudzenia tarła, smoltyzacji lub utrzymywania hodowanych organizmów w stałych warunkach oświetlenia.

Fotoperiyot uygulaması: Yapay olarak fotoperiyot değiştirilmesi yöntemi ışıklandırarak veya örterek). Bu yöntem yumurtlamaya teşvik etmekte, smoltifikasyon veya sabit ışık kaynakları altında kültür canlılarını beslemekte yardımcı olabilir.

Was this helpful?
The duration of time in a given day during which the culture organsims are exposed to light and dark. The light source can be natural or artificial, e.g. a 12L:12D photoperiod describes an environment where there are 12 hours of light followed by 12 hours of darkness.


ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η χρονική διάρκεια σε μια δεδομένη ημέρα κατά την οποία οι καλλιεργούμενοι οργανισμοί εκτίθενται στο φώς και το σκότος. Η πηγή του φωτός μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή, π.χ. 12L:12D φωτοπερίοδος περιγράφει ένα περιβάλλον όπου μετά από 12 ώρες φωτός ακολουθούν 12 ώρες σκότους.

PHOTOPERIODE: Durée dans un jour donné pendant laquelle des organismes en culture sont exposés à la lumière et à lobscurité. La source de lumière peut être naturelle ou artificielle : par ex. un 12L:12D décrit une photopériode dans un environnement il y a 12 heures de lumière suivies de 12 heures dobscurité.

FOTOPERIODO: Periodo normalmente diario durante el cual los organismos en cultivo son expuestos a la luz y la oscuridad. La fuente de luz puede ser natural o artificial: por ejemplo 12L:12D describe un fotoperiodo en un ambiente dónde hay 12 horas de luz seguidos de 12 de oscuridad.

FOTOPERIODO: Período normalmente diario durante o cal os organismos en cultivo son expostos á luz e a escuridade. A fonte de luz pode ser natural ou artificial: por exemplo 12L:12D describe un fotoperiodo nun ambiente onde hai 12 horas de luz seguidos de 12 de escuridade.

FOTOPERIÓDUS: Egy adott napon belül az az időtartam, amelyet a tenyésztett szervezetek világosban vagy sötétben töltenek. A fényforrás lehet természetes vagy mesterséges, pl. a 12L:12D fotoperiódus olyan környezetet ír le, amelyben 12 órás megvilágítást 12 órás sötétség követ.

FOTOPERIODE: Tiden i løpet av et gitt døgn som en oppdrettsorganisme utsettes for lys og mørke. Lyskilden kan være naturlig eller kunstig, f.eks. beskriver en 12L:12D fotoperiode et miljø der det er 12 timer lys (L) og 12 timer mørke (D).

FOTOPERIOD: Czas trwania w danym dniu, w ciągu którego hodowane organizmy są wystawione na działanie światła i ciemności. Źródło światła może być naturalne lub sztuczne; np. 12 O: 12 C, tj. fotoperiod opisujący środowisko, gdzie mamy 12-godzinne oświetlenie, po którym następuje 12-godzinna ciemność.

Fotoperiyod: Kültür canlılarının gün boyunca ışık ve karanlık zaman süresini belirlemek. Işık kaynakları doğal veya yapay olabilir. Örneğin 12a: 12k foto periot ortamı 12 saat aydınlık ardından 12 saat karanlık olarak tanımlanır.

Was this helpful?
A non-metallic element occurring naturally in various phosphate forms.


ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Ένα μη μεταλλικό στοιχείο το οποίο υπάρχει φυσικά σε πολλές μορφές φωσφορικών ενώσεων.

PHOSPHORE: Elément non métallique sous différentes formes de phosphates.

FÓSFORO: Elemento no metálico que se encuentra de manera natural en varias formas de fosfato.

FÓSFORO: Elemento non metálico que se atopa de xeito natural en varias formas de fosfato.

FOSZFOR: Nemfémes elem, amely a természetben különböző foszfátok formájában fordul elő.

FOSFOR: Et ikke-metallisk grunnstoff som forekommer naturlig i forskjellige fosfatformer.

FOSFOR: Pierwiastek niemetaliczny występujący w przyrodzie w postaci różnych form fosforanów.

FOSFOR: Birçok fosfat formunda doğal olark oluşan metal olmayan bir element.

Was this helpful?
A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as "phosphates".


ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHORE: Elément commun. Un des sels nutritifs les plus importants dans la productivité primaire. Impliqué dans de nombreux processus métaboliques, il se trouve dans les acides nucléiques, ATP, ADP, AMP ainsi que dans les phospholipides des membranes cellulaires. Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates.

FÓSFORO: Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos.

FÓSFORO: Elemento común. Un dos nutrientes máis importantes na produtividade primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, atopa en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como nos fosfolípidos das membranas celulares. As formas inorgánicas de fósforo de augas naturais son normalmente descritas como produtos de ionización do ácido ortofosfórico (H3PO4) e son comunmente chamados fosfatos.

FOSZFOR: Gyakori nemfémes kémiai elem. A foszfor az egyik legfontosabb tápanyag az elsődleges produkció számára, sok anyagcsereútban van fontos szerepe, és megtalálható a nukleinsavakban, az ATP-ben, ADP-ben és AMP-ben, illetve a membránok foszfolipidjeiben. A természetes vizekben található foszforformák általában az ortofoszforsav (H3PO4) ionizációs termékei, gyűjtőnevükön "foszfátok".

FOSFOR (P): Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater.

FOSFOR : Powszechny składnik nieorganiczny. Fosfor stanowi jeden z najważniejszych składników odżywczych w produkcji pierwotnej i jest zaangażowany w wiele procesów metabolicznych występujących w kwasach nukleinowych, w ATP, ADP i AMP, jak również fosfolipidach błonowych. Postacie fosforu spotykane w wodach naturalnych są podawane jako produkty dysocjacji elektrolitycznej kwasu ortofosforowego (H3PO4) i są potocznie nazywane "fosforanami”.

FOSFOR: Bir basit inorganik element. Fosfor birincil üretimin en önemli gıdalarından biridir ve nukleik asitlerde, ATP ADP ve AMP ayrıca membran fosfolipitlerde gerçeleşen birçok metabolik işlemlerle ilişkilidir. Doğal sularda bulunan fosfor formları genellikle orthofosforik asidin (H3PO4) iyonlaşmış ürünleri olarak tanımlanır ve konuşma dilinde "fosfatlar" olarak geçer.

Was this helpful?
Substances containing phosphate and other constituents together with glycerol and fatty acids; important component of all biological membranes, one example of which is lecithin.


ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΟ: Ουσίες που περιέχουν φωσφορικά και άλλα συστατικά μαζί με γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. Σημαντικό συστατικό γιά όλες τις βιολογικές μεμβράνες όπως γιά παράδειγμα της λεκιθικής.

PHOSPHOLIPIDE: Composé graisseux qui contient un phosphate et dautres composés additionnés de glycérol et dacides gras. Constituant important de toutes les membranes biologiques; ex. lécithine.

FOSFOLÍPIDO: Compuesto lipídico que contiene fosfato y otros compuestos adicionales de glicerol y de ácidos grasos, Compuesto importante de todas las membranas biológicas; por ejemplo lecitina.

FOSFOLÍPIDO: Composto lipídico que contén fosfato e outros compostos xunto con glicerol e ácidos graxos; compoñente importante de todas as membranas biolóxicas; por exemplo a lecitina.

FOSZFOLIPID: Foszfát és más alkotórészek mellett glicerint és zsírsavakat tartalmazó vegyületek; a biológiai membránok fontos alkotórészei, ilyen pl. a lecitin.

FOSFOLIPID: Substans som inneholder fosfat og andre bestanddeler i lag med glyserol og fettsyrer. Viktig komponent i biologiske membraner, et eksempel er lecitin.

FOSFOLIPID: Związki chemiczne zawierające fosforan i inne składniki łącznie z gliceryną i kwasami tłuszczowymi; ważny składnik wszystkich błon biologicznych, z których jednym z przedstawicieli jest lecytyna.

FOSFOLİPİD: Gliserin ve yağ asitleri ile fosfat ve diğer bileşenleri içeren maddelerdir; bir örnek olan lecithin gibi bütün biyolojik zarların önemli bileşenidir.

Was this helpful?
Any salt or ester of phosphoric acid, especially used as a fertiliser.


ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ: Άλατα ή εστέρες του φωσφορικού οξέος, χρησιμοποιούνται κυρίως για λιπάσματα.

PHOSPHATES: Tout sel ou esther dacide phosphorique spécialement utilisé comme fertilisant

FOSFATOS: Cualquier sal o ester de ácido fosfórico, especialmente usado como fertilizante.

FOSFATOS: Calquera sal ou éster de ácido fosfórico, especialmente usado como fertilizante.

FOSZFÁTOK: A foszforsav sói vagy észterei, amelyeket különösen trágyázásra használnak.

FOSFATER: Ethvert salt eller ester av fosforsyre, brukes mye til gjødsling.

FOSFORANY: Sole lub estry kwasu fosforowego, stosowane często jako nawóz.

FOSFAT: Fosforik asidin bir esteri veya herhangi tuz, özellikle gübre olarak kullanılır.

Was this helpful?
A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as "phosphates".


ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHATES: Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates.

FOSFATO: Sal de fósforo. Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos.

FOSFATOS: Sal de fósforo. Elemento inorgánico común. O fósforo é un dos nutrientes máis importantes na produtividade primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, e atópase nos ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como nos fosfolípidos das membranas celulares. As formas inorgánicas de fósforo de augas naturais son normalmente descritas como produtos de ionización do ácido ortofosfórico (H3PO4) e son chamados coloquialmente fosfatos.

FOSZFÁTOK: A foszfor egy gyakori szervetlen elem, amely az elsődleges produkció számára az egyik legfontosabb tápanyag, és sok anyagcsereútban szerepel. Nukleinsavak, az ATP, az ADP, az AMP és a membrán-foszfolipidek alkotórésze. A természetes vizekben található foszforformák általában az ortofoszforsav (H3PO4) ionizációs termékei, és gyűjtőnéven "foszfátoknak" nevezik őket.

FOSFATER: Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater.

FOSFORANY : Powszechny składnik nieorganiczny. Fosfor stanowi jeden z najważniejszych składników odżywczych w produkcji pierwotnej i jest zaangażowany w wiele procesów metabolicznych występujących w kwasach nukleinowych, w ATP, ADP i AMP, jak również fosfolipidach błonowych. Postacie fosforu spotykane w wodach naturalnych są podawane jako produkty dysocjacji elektrolitycznej kwasu ortofosforowego (H3PO4) i są potocznie nazywane "fosforanami”.

FOSFAT: Yaygın bir inorganik elementtir. Fosfor birincil üretimde en önemli besin elementlerinden birirdir ve membran fosfolipidlerinin yanısıra nükleik asit, ATP, ADP ve AMP gibi birçok süreçte meydana gelirler ve fosfor içerirler. Doğal sularda fosforun bildirilmiş formu genellikle iyonlaşmış ürün olarak bildirilmiştir (H3PO4), ortofosforik asit ve halk dilinde fosfat olarak bilinir.

Was this helpful?
The sum total of observable structural and functional properties of an organism; the product of the interaction between the genotype and the environment.


ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ: Το σύνολο των παρατηρήσιμων δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός οργανισμού. Το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονοτύπου και περιβάλλοντος.

PHÉNOTYPE: Ensemble de caractères morphologiques et physiologiques dun organisme; le produit de linteraction entre le génotype et lenvironnement.

FENOTIPO: Conjunto de caracteres morfológicos y fisiológicos de un organismo; producto de interacción entre el genotipo y el ambiente.

FENOTIPO: Suma total observable das propiedades estruturais e funcionais dun organismo; o produto da interacción entre o xenotipo e o ambiente.

FENOTÍPUS: Egy szervezet megfigyelhető szerkezeti és működésbeli tulajdonságának összessége; a genotípus és a környezet kölcsönhatásának eredményeként alakul ki.

FENOTYPE: Totalsummen av de merkbare strukturelle og funksjonelle egenskapene til en organisme. Produktet av den gjensidige påvirkningen mellom genotypen og miljøet.

FENOTYP: Ogólna suma dostrzegalnych strukturalnych i funkcjonalnych właściwości organizmu; wynik wzajemnego oddziaływania pomiędzy genotypem a środowiskiem.

FENOTİP: Bir organizmanın yapı ve işlevsel olarak uyulması gereken özelliklerinin toplamı; genotip ve çevre arasındaki etkileşimin bir ürünüdür.

Was this helpful?
Chemical formula: C5H5OH. White crystalline mass, soluble in water and alcohol. Phenol is used in solvents, resins and herbicides. This class of aromatic compounds is characterized by the attachment of at least one hydroxy group to the benzene ring.


ΦΑΙΝΟΛΗ: Χημ. τύπος C6Η5ΟΗ. Λευκή κρυσταλλική μάζα, διαλυτή στο νερό και την αλκοόλη. Χρησιμοποιείται σε διαλύτες, ρητίνες και ζιζανιοκτόνα. Η κατηγορία αυτή των αρωματικών ενώσεων χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός τουλάχιστον υδροξυλίου σε ένα βενζοϊκό δακτύλιο.

PHENOL: De formule chimique C5H5OH. Masse cristalline blanche, soluble dans leau et dans lalcool. Le phénol est utilisé dans les solvants, les résines et les herbicides.

FENOL: De fórmula química C5H5OH. Masa cristalina blanca, soluble en el agua y en el alcohol. El fenol se utiliza en los solventes, resinas y herbecidas.

FENOL: De fórmula química C5H5OH. Masa cristalina branca, soluble na auga e no alcohol. O fenol utilízase nos solventes, resinas e herbicidas. Esta clase de compostos aromáticos caracterízase pola unión de polo menos un grupo hidroxilo ao anel benzénico.

FENOL: Összegképlete: C5H5OH. Fehér színű, kristályos szerkezetű, vízben és alkoholban is oldódó anyag. A fenolt oldószerekben, gyantákban és gyomirtókban használják. Az ilyen típusú aromás vegyületek jellegzetessége a benzolgyűrűhöz kapcsolódó egy vagy több hidroxilcsoport.

FENOL: Kjemisk formel: C5H5OH. Hvit krystallisk masse, som er løselig i vann og alkohol. Bruket i løsemidler, harpiks og plantedrepende midler. Denne klassen med aromatiske forbindelser karakteriseres ved at de har bundet minst én hydroksygruppe til benzenringen.

FENOL: Wzór chemiczny: C5H5OH.. Biała krystaliczna masa rozpuszczalna w wodzie i alkoholu. Fenol jest używany w rozpuszczalnikach, żywicach i herbicydach. Ta kategoria związków aromatycznych charakteryzuje się przyłączeniem przynajmniej jednej grupy karboksylowej do pierścienia benzenu.

Fenol: Kimyasal formülü C5H5OH. dır. Beyaz kristal kütlesi suda ve alkolde çözünür. Fenol solventlerde reçinelerde ve herbisitlerde kullanılır. Aromatik bileşiklerin bu sınıfı benzen halkasına en azından bir hidroksil grubunun eklenmesiyle karakterize edilir.

Was this helpful?
A branching diagram that links species/taxa by estimates of overall similarity. Usually constructed using cluster analysis.


ΦΑΙΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική απεικόνιση, η οποία συνδέει μεταξύ τους με διακλαδώσεις είδη/τάξα υπολογίζοντας τη συνολική τους ομοιότητα. Κατασκευάζεται συνήθως χρησιμοποιώντας μεθόδους κατάταξης.

PHÉNOGRAMME: Schéma à branche illustrant les liens entre des espèces-taxa basé sur leurs similarités générales. Normalement construit par analyse de groupes.

FENOGRAMA: Diagrama ramificado que relaciona especies o taxones por la estimación de su similitud general. Normalmente se construye usando análisis de grupos (cluster).

FENOGRAMA: Diagrama ramificado que relaciona especies ou taxóns pola estimación da súa similitude xeral. Normalmente constrúese usando análise de grupos (clúster).

FENOGRAM: Elágazó diagram, amely a fajokat vagy rendszertani egységeket a hasonlóság mindenre kiterjedő becslésével kapcsolja össze. Általában cluster-analízissel állítják össze.

FENOGRAM: Et forgrenet diagram som forbinder arter eller taksoner ved å estimere deres totale likhet. Konstrueres vanligvis ved å bruke gruppeanalyse.

FENOGRAM: Rozgałęziony diagram łączący gatunki/taksony na podstawie oceny ogólnego podobieństwa. Zwykle zbudowany przy użyciu analizy skupień.

PHENOGRAM: Genel benzerlik ölçümlerinde türleri/taksonları bağlayan bir dallanma diyagramıdır. Genellikle dizi analizi kullanılarak yapılmıştır.

Was this helpful?
Type of optical microscopy which enables living unstained cells and tissues to be studied; this method is dependent on the way different cells diffract light to give a high contrast image.


ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ: Τύπος οπτικής μικροσκοπίας που επιτρέπει την μελέτη ζωντανών, μη χρωσμένων κυττάρων και ιστών. Η μέθοδος αυτή εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά κύτταρα περιθλούν το φως δίνοντας μιά εικόνα υψηλών αντιθέσεων.

MICROSCOPIE A CONTRASTE DE PHASE: Variété de microscopie optique dans laquelle les différences de diffraction de la lumière par les éléments observés sont exploités afin de donner une image à fort contraste, sans nécessiter lutilisation de colorants. Utilisé pour étudier les cellules et tissus vivants.

MICROSCOPIO CON CONTRASTE DE FASE: Variedad de microscopios ópticos en los cuales las diferencias de difracción de la luz por los elementos a observar son explotados para dar una imagen con fuerte contraste, sin necesidad de colorantes. Utilizado para estudiar células y tejidos vivos.

MICROSCOPIO CON CONTRASTE DE FASE: Tipo de microscopio óptico que permite o estudo de tecidos e células vivas sen tinguir.; este método é dependente do xeito en que as diferentes células difractan a luz para darlle un grande contraste de imaxe.

FÁZISKONTRASZT-MIKROSZKÓPIA: Olyan fénymikroszkópos eljárás, amellyel élő, nem festett sejteket és szöveteket lehet vizsgálni; a módszer a különböző sejtek eltérő fénytörésén alapul.

FASEKONTRASTMIKROSKOP: Optisk mikroskop som muliggjør undersøkelse av levende, ikke-fargede celler og vev; denne metoden avhenger av hvordan forskjellige celler bryter lys for å gi et kontrastrikt bilde.

MIKROSKOPIA KONTRASTU FAZOWEGO: Typ optycznego mikroskopu pozwalający na badanie żywych, niebarwionych komórek i tkanek; metoda ta jest zależna od sposobu uginania światła przez różne komórki dające wysoki kontrast obrazu.

AŞAMA ZITLIK MİKROSKOBU: Yaşayan lekesiz hücre ve dokuların incelenmesini sağlayan optik mikroskop çeşididir ; bu yöntem farklı hücrelerin yüksek kontrastlı görüntüleri vermek için ışığı yayma şekline de bağlıdır.

Was this helpful?
That part of the digestive tract situated immediately posterior to the mouth and anterior to the oesophagus: sometimes bears specialized structures (teeth, spikes, plates) for processing food. In fish, the gill arches surround the pharynx.


ΦΑΡΥΓΓΑΣ: Τμήμα του πεπτικού σωλήνα ευρισκόμενο αμέσως μετά το στόμα και πριν τον οισοφάγο. Σε μερικές περιπτώσεις φέρει ειδικευμένα εξαρτήματα (δόντια κλπ. μασητικά μόρια) για τον τεμαχισμό ή την σύνθλιψη της τροφής. Στα ψάρια περιβάλλεται από τα βραγχιακά τόξα.

PHARYNX: Partie du tractus digestif immédiatement postérieure à la bouche et antérieure à lœsophage; portant quelquefois des structures spécialisées (dents, épines) à fonctions alimentaires. Les arcs branchiaux entourent le pharynx.

FARINGE: Parte del tubo digestivo inmediatamente posterior a la boca y anterior al esófago; a veces incorpora estructuras especializadas (dientes, espinas) con funciones alimentarias. Los arcos branquiales que rodean la faringe.

FARINXE: Parte do tubo dixestivo inmediatamente posterior á boca e anterior ao esófago; ás veces incorpora estruturas especializadas (dentes, espiñas, placas) con funcións alimentarias. Os arcos branquiais que rodean a farinxe dos peixes.

GARAT: Az emésztőcsatornának közvetlenül a szájüreg mögött és a nyelőcső előtt elhelyezkedő része; néha a táplálékot feldolgozó speciális szervek (fogak, tüskék, lemezek) csatlakoznak hozzá. Halakban a garatot a kopoltyúívek veszik körül.

PHARYNX (SVELG): Delen av fordøyelseskanalen som sitter rett bak munnen fremfor spiserøret (oesophagus). Har av og til spesialiserte strukturer kalt svelgbeinstenner. Hos fisk omgir gjellebuene svelget.

GARDŁO: Część przewodu pokarmowego usytuowana bezpośrednio z tyłu za otworem gębowym i w przedniej części przełyku; czasami posiada wyspecjalizowane struktury (zęby, kolce, płytki) do przetwarzania pokarmu. U ryb gardło otaczają łuki skrzelowe.

FARİNKS: Ağızın hemen arka kısmından özefagusun önüne kadarki sindirim bölgesindeki kısım: besini sindirmek için ayılardaki özelleşmiş yapılar (dişler, çıkıntılar, damaklar). Balıklarda solungaç arkları farinksi çevirir.

Was this helpful?
Pertaining to the pharynx.


ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος με τον φάρυγγα.

PHARYNGIEN: Qui se rapporte au pharynx.

FARÍNGEO: Que se refiere a la faringe.

FARÍNXEO: Pertencente á farinxe.

GARAT-: A garattal kapcsolatos.

FARYNGAL: Vedrører svelget (pharynx).

GARDŁOWY: Odnosi się do gardła.

GIRTLAK (FARİNGEAL): Yutak ile ilgili.

Was this helpful?
The intracellular uptake of solid particles by cells such as phagocytes, either for nutritional purposes (e.g. food) or as a defence mechanism (foreign bodies).


ΦΑΓΟΚΥΤΤΩΣΗ ή ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΑ: Η ενδοκυτταρική κατάποση στερεών σωματιδίων από κύτταρα (φαγοκύτταρα) είτε γιά λόγους διατροφής είτε γιά λόγους άμυνας (ξένα σώματα).

PHAGOCYTOSE: Le fait dincorporer les particules (ex. particules alimentaires, corps étrangers) dans les cellules.

FAGOCITOSIS: Mevanismo de incorporación de partículas (por ejemplo, partículas alimentarias, cuerpos extraños) a las células.

FAGOCITOSE: Mecanismo de incorporación de partículas sólidas por células como os fagocitos, xa sexa para a nutrición (por exemplo, partículas alimentarias) como para mecanismos de defensa (corpos estraños).

FAGOCITÓZIS: Szilárd anyagok felvétele a sejtbe táplálékként vagy védekező mechanizmusként (idegen testek esetén).

FAGOCYTOSE: Intracellulært opptak av faste partikler av celler, f.eks. fagocytter. Enten for ernæring (mat) eller som forsvarsmekanisme (fremmedlegemer).

FAGOCYTOZA: Wewnątrzkomórkowe wychwytywanie stałych cząstek przez komórki takie jak fagocyty i to zarówno w celach żywieniowych (np. pokarm) lub jako mechanizm obronny (obce ciała).

FAGOSİTOZ: Ya beslenme amaçlı (örn. besin) yada korunma mekanizması olarak (yabancı canlılar), fagositler gibi bakterileri de kapsayan katı partiküllerin hücre içerisine alınması.

Was this helpful?
Pertaining to phagocytes.


ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΚΟ: Σχετιζόμενο με τα φαγοκύτταρα.

PHAGOCYTAIRE: Relatif à la phagocytose.

FAGOCITARIO: Relativo a la fagocitosis.

FAGOCITARIO: Relativo á fagocitos.

FAGOCITIKUS: A fagocitákkal kapcsolatos.

FAGOCYTTISK: Vedrører fagocytter.

FAGOCYTARNY: Odnosi się do fagocytów.

FAGOSİTİK: Fagositoz ile ilgili.

Was this helpful?
A cell capable of ingesting bacteria, foreign particles, and other cells. There are (a) microphages (neutrophil leucocytes) which are mobile and (b) macrophages which are immobile or sessile (e.g. endothelial cells, mono- and histocytes).


ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο που έχει την δυνατότητα να πέπτει βακτήρια, ξένα σώματα και άλλα κύτταρα. Διακρίνονται σε (1) μικροφάγα (ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα) που είναι κινητά και (2) μακροφάγα που είναι ακίνητα ή εδραία (π.χ. ενδοθυλιακά κύτταρα, μονο- και ιστοκύτταρα).

PHAGOCYTE: Une cellule capable dingérer des bactéries, des corps étrangers et dautres cellules. On distingue: (a) les microphages (leucocytes neutrophiles) mobiles. (b) les macrophages qui sont immobiles ou sessiles (par exemple, cellules endothéliales, monocytes et histocytes).

FAGOCITO: Célula capaz de ingerir bacterias, cuerpos extraños y otras células. Se pueden distinguir: (a) micrófagos (leucocitos neutrifilicos) móviles. (b) macrófagos que son inmóviles o sésiles (por ejemplo, células endoteliales, monocitos y histiocitos).

FAGOCITO: Célula capaz de inxerir bacterias, corpos estraños e outras células. Pódense distinguir: (a) micrófagos (leucocitos neutrifilicos) móbiles. (b) macrófagos que son inmóbiles ou sésiles (por exemplo, células endoteliais, monocitos e histiocitos).

FAGOCITA: Olyan sejt, amely képes baktériumok, idegen részecskék és más sejtek bekebelezésére. Vannak (a) mikrofágok (neutrofil granulociták), amelyek mozgásképesek és (b) makrofágok, amelyek mozgásképtelenek vagy helytülők (pl. endotél sejtek, mono- és hisztociták).

FAGOCYTT: Celle som kan ta opp bakterier, fremmede partikler og andre celler. To typer: (a) Mikrofager (neutrofile leukocytter), som er bevegelige. (b) Makrofager, som er ubevegelige eller fastsittende (f.eks. endotelceller, mono- og histocytter).

FAGOCYT: Komórka zdolna połknąć bakterię, obce cząsteczki i inne komórki. Są to: (a) mikrofagi (leukocyty neutrofilne), które są ruchliwe i (b) makrofagi, które są nieruchome lub osadzone na szerokiej podstawie (np. komórki śródbłonka, mono- i histiocyty).

FAGOSİT: Bakteri, yabancı partiküller ve diğer hücreleri yemeye kadir bir hücre. (a) Hareketli olan mikrofajlar (nötrofil leucocyteler) ve (b) sesil veya hareket edemeyen makrofajlar (örn. endothelial hücreleri, mono- ve histositler).

Was this helpful?
A highly diverse group of viruses. Most or all bacteria can be infected by particular phages. Commonly, a given phage can infect only one or a few strains or species of bacteria. The consequences of phage infection depend on phage and host, and to some extent on conditions. Virulent phages always induce a lytic cycle in the host cell, while temperate phages can establish a stable, non-lytic relationship (lysogeny) with the host. Some phages can replicate and produce progeny virions within the ho


ΦΑΓΟΣ: Iός που παρασιτεί ένα βακτήριο. Οι βακτηριοφάγοι είναι μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη ομάδα ιών. Τα περισσότερα ή όλα τα βακτήρια προσβάλλονται από ορισμένους φάγους. Συνήθως, ένας δεδομένος φάγος προσβάλλει μόνο ένα ή λίγα στελέχη ή είδη βακτηρίων. Οι συνέπειες της προσβολής από φάγο εξαρτώνται από τον φάγο και τον ξενιστή και ως έναν βαθμό από τις συνθήκες. Οι μολυσματικοί φάγοι επάγουν έναν λυτικό κύκλο στα κύτταρα του ξενιστή, ενώ οι ήπιοι φάγοι δημιουργούν μία σταθερή, μη-λυτική σχέση

PHAGE: Un virus dont lhôte est une bactérie. Les bactériophages forment un groupe de virus très divers. La plupart des bactéries peuvent être infectées par un bactériophage donné. Souvent, un bactériophage donné ne peut infester quune souche, ou un nombre restreint de souches. Les conséquences de linfection des bactéries par des bactériophages dépendent de la souche bactérienne, du type de bactériophage et des conditions du milieu. Les bactériophages virulents induisent toujours un cycle lytique de la

FAGO: Cualquier virus cuyo huésped es una bacteria. Los bacteriófagos forman un grupo muy diverso de virus. La mayoría de las bacterias pueden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado sólo puede infectar una cepa, o a un número restringido de cepas de bacterias. Las consecuencias de infección de las bacterias por bacteriófagos dependen de la cepa bacteriana, del tipo de bacteriófago y de las condiciones ambientales. Los bacteriófagos virulentos siempre inducen u

FAGO: Calquera virus que ten de hospedador a unha bacteria. Os bacteriófagos forman un grupo moi diverso de virus. A maioría das bacterias poden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado só pode infectar unha cepa, ou a un número restrinxido de cepas ou especies de bacterias. As consecuencias de infección das bacterias por bacteriófagos dependen da cepa bacteriana, do tipo de bacteriófago e, ata certo punto, das condicións ambientais. Os bacteriófagos virulentos

FÁG: Igen sokféle vírust jelentő fogalom. A legtöbb vagy az összes baktérium megfertőződhet bizonyos fágokkal. Egy adott fág általában csak egy vagy néhány baktériumtörzset vagy -fajt képes fertőzni. A fágfertőzés következményei a fágtól és a gazdától, illetve kisebb mértékben a körülményektől függenek. A virulens fágok mindig litikus ciklust indítanak el a gazdasejtben, a temperált fágok viszont stabil, nem-litikus viszonyt (lizogéniát) alakítanak ki vele. Néhány fág képes a gazdasejt elpusztítása v

FAG: Virus som bruker bakterier som vert. Bakteriofager er en meget mangfoldig gruppe av virus. De fleste eller alle bakterier kan bli infisert av bestemte bakteriofager. Svært ofte kan en bestemt bakteriofag kun angripe en eller noe få sorter eller arter av bakterier. Konsekvensene av en infeksjon avhenger av både bakteriofag og vert, men også til en viss grad av forhold. Ondartede bakteriofager induserer alltid en nedbrytning av bakeriens cellevegg slik at bakterien sprekker, mens mindre farlige ba

FAG/BAKTERIOFAG: Bardzo różnorodna grupa wirusów. Większość lub wszystkie bakterie mogą być zakażone przez poszczególne fagi (bakteriofagi). Zwykle dany fag może zakazić tylko jeden lub kilka szczepów lub gatunków bakterii. Konsekwencje zakażenia bakteriofagami zależą od faga i gospodarza a w pewnym stopniu od warunków. Zjadliwe fagi zawsze wywołują w komórce gospodarza cykl lityczny, podczas gdy umiarkowane fagi mogą ustalać stabilny, nielityczny związek (lizogenia) z gospodarzem. Niektóre fagi mogą dokonywać r

BAKTERİYOFAJ: Bakteriyofajlar virüslerin yüksek çeşitli grubudur. Çoğu ya da tüm bakteriler özelfaj tarafından enfekte olabilir. Çoğunlukla bir belirli faj, bakteri türlerini ya da yalnızca bir veya birkaç soyu enfekte edebilir. Faj enfeksiyonunun sonuçları faj ve konakçıya ve bazı şartların derecesine bağlıdır. Ilıman fajlar konakçı ile kararlı bir non-litik bağ (lisojeni) kurarken, öldürücü fazlar daima konakçı hücrelerinde bir litik döngüye sebep olur. Bazı fajlar konakçı hücresi içinde onu yok etmeden ya

Was this helpful?
A term used to describe the hydrogen ion activity of a solution; pH= -Log (H+). For dilute solutions[H+] = molar hydrogen ion concentration. The pH of pure water is 7 and is referred to as neutral. A solution of pH less than 7 is said to be acid whereas a solution of pH above 7 is said to be alkaline. The logarithmic nature of pH means that average pH cannot be calculated from the arithmetic mean of two values.


pH: Ορος που περιγράφει την συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου σε ένα διάλυμα. pH= -Log(H+). Για αραιά διαλύματα [Η+]=μοριακή συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου. Το pΗ του καθαρού ύδατος είναι 7 δηλαδή ουδέτερο. Διαλύματα με pH μικρότερο του 7, θεωρούναι όξινα και με μεγαλύτερο από 7 αλκαλικά. Η λογαριθμική φύση του pΗ δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του μέσου με τον αριθμητικό μέσο δύο τιμών.

pH: Coéfficient caractérisant lacidité ou la basicité dun milieu; le pH est défini comme le logarithme négatif de la concentration dions dhydrogène: pH = -Log [H+]. Le calcul du pH moyen à partir de la moyenne arithmétique de valeurs de pH estimées est un exemple de la mauvaise utilisation de ce coéfficient bien défini. La sommation de valeurs de pH, qui sont en réalité logarithmiques, est léquivalent de la multiplication des concentrations ioniques. Le pH moyen correct est obtenu par la conversion

pH: Coeficiente que caracteriza la acidez o la alcalinidad de un medio; el pH se define como el algoritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno: pH = -Log[H+]. El cálculo del pH medio a partir del promedio aritmético de valores de pH estimados es un ejemplo de la mala utilización de este coeficiente bien definido. La suma de valores de pH, que son en realidad logarítmicos, es el equivalente de la multiplicación de las concentraciones iónicas. El pH promedio correcto se obtiene por la conver

pH: Coeficiente que caracteriza a acidez ou a alcalinidade dun medio; o pH defínese como o algoritmo negativo da concentración do ión hidróxeno: pH = -Log[H+]. Para solucións diluídas [H+]= concentración molar de ión hidrógeno.El pH da auga pura é 7 e denomínase como neutro. Unha solución con pH inferior a 7 dise que é ácida mentres que unha superior a 7 se di que é alcalina. O cálculo do pH medio a partir da media aritmética de valores de pH estimados é un exemplo da mala utilización deste coeficie

pH: Egy oldatban lévő hidrogénionok aktivitásának leírására használt fogalom; pH= -Log (H+). Híg oldatokban [H+] = moláris hidrogénkoncentráció. A tiszta víz pH-ja 7, ezt semlegesnek nevezzük. A 7-esnél alacsonyabb pH-jú oldat savas, a 7-esnél magasabb pH-jú pedig lúgos. A pH logaritmikus volta miatt az átlagos pH nem számolható ki két érték számtani átlagaként.

PH: Betegnelse som beskriver mengden av hydrogenatomer i en løsning, pH = -log[H+]. [H+] = den molare konsentrasjonen (mol/liter) av hydrogen i løsningen. pH i rent vann er 7, og henvises til som nøytral. Løsninger med pH under 7 er sure, mens løsninger med pH over 7 er basiske. pH sin logaritmiske natur gjør at den ikke kan beregnes ut fra aritmetisk gjennomsnitt av to verdier.

pH: Termin stosowany do opisania aktywności jonu wodoru w roztworze; pH = - Log (H+). Dla roztworów rozcieńczonych (H+) = koncentracja molarna jonu wodorowego. pH czystej wody wynosi 7 i jest nazywane obojętnym. Roztwór o pH niższym od 7 jest nazywany kwaśnym, podczas gdy roztwór o pH wyższym od 7 jest nazywany zasadowym. Logarytmiczny charakter pH oznacza, że średnie pH nie może być obliczane ze średniej arytmetycznej dwóch wartości.

pH: Bir eriyiğin hidrojen iyon aktivitesini tanımlamak için kullanılan bir terim; pH= -Log (H+). Seyreltilmiş solusyonlar için [H+] = molar hidrojen iyon konsantrasyonu. Saf suyun pHsı 7dir ve nötr olarak tanımlanır. pHı 7in altında olan bir eriyik acid olarak olarak tanımlanırken pHsı 7nin üzerindekiler alkali olarak adlandırılır. pHnın doğal logaritmasının anlamı ortalama pH iki değerin aritmetik ortalamasından hesaplanamazdır.

Was this helpful?
A dinoflagellate that is toxic to fish and gives rise to severe health problems in humans, P. piscicida .has caused mass mortalities in fish populations along the coast of North Carolina (USA). It is known to occur south of Philadelphia to the Gulf of Mexico. It seems to occur immediately after algal blooms, its metabolism switching, under certain environmental conditions, from autotrophic to heterotrophic.


PFISTERIA SP.: Δινομαστιγωτό το οποίο είναι τοξικό για τα ψάρια και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας στον άνθρωπο. Έχει προκαλέσει στο παρελθόν μαζική θνησιμότητα στα ψάρια των ακτών της Β. Καρολίνας (ΗΠΑ). Η κατανομή του εκτείνεται από τα νότια της Φιλαδέλφειας έως τον κόλπο του Μεξικού. Εμφανίζεται συνήθως αμέσως μετά την άνθηση του φυτοπλαγκτού και ο μεταβολισμός του μπορεί να αλλάξει κάτω από ορισμένες συνθήκες από αυτότροφος σε ετερότροφο.

PFISTERIA SP.: Dinoflagellé qui est toxique envers les poissons et provoque de sévères problèmes de santé humaine. P. picicida a provoqué des mortalités massives des populations de poissons le long du côte de Caroline du Nord (Etats-unis). Rencontré également du sud de Philadelphie jusqu’au Golfe de Mexique. Son apparition semble avoir lieu peu de temps après un bloom algal, son métabolisme changeant d’une mode autotrophie à une mode hétérotrophe.

PFISTERIA SPP: Dinoflagelado descubierto en los años 1980 que es tóxico para los peces y originando problemas sanitarios en humanos. P. piscicida originó mortalidades masivas en poblaciones de peces de la costa de Carolina del norte (USA). Se encuentra desde el sur de Filadelfia hasta el golfo de México. Aparece después de un bloom de algas y bajo ciertas condiciones ambientales su metabolismo cambia de autótrofo a heterótrofo. En esta segunda condición se aprovecha de los peces.

PFISTERIA SPP.: Dinoflaxelado descuberto nos anos 1980 que é tóxico para os peixes e orixina problemas sanitarios en humanos. P. piscicida orixinou mortalidades masivas en poboacións de peixes da costa de Carolina do norte (USA). Tense coñecemento disto dende o sur de Filadelfia ata o golfo de México. Aparece despois dun afloramento de algas e baixo certas condicións ambientais o seu metabolismo cambia de autótrofo a heterótrofo. Nesta segunda condición afecta os peixes.

PFISTERIA SP.: A halak számára mérgező és az emberekben komoly egészségügyi problémákat okozó kovamoszatok. A P. piscicida tömeges elhullásokat okozott Észak-Carolina (USA) tengerpartja mentén. Philadelphiától délre, egészen a Mexikói-öbölig előfordul. Algavirágzásokat követően azonnal megjelenik. Bizonyos környezeti feltételek között anyagcseréjét autotrófól heterotrófra képes változtatni.

PFISTERIA SP.: En dinoflagellat oppdaget tidlig i 1980-årene. Kjent for å være giftig for fisk og fører til alvorlige helseproblemer hos mennesker. P. piscicida har forårsaket massedød i fiskepopulasjoner langs kysten av North Carolina (USA). Forekommer sør for Philadelphia til Mexicogolfen. Den ser ut til å forekomme rett etter algeoppblomstringer. Under visse miljøforhold forandres metabolismen fra autotrof til heterotrof, og denne fysiologiske tilpasningen gjør arten i stand til å “fortære” fisk.

PFISTERIA sp.: Bruzdnica, która jest toksyczna dla ryb i powoduje poważne zagrożenie zdrowia ludności; P. piscicida powodowała masowe śnięcie populacji ryb wzdłuż wybrzeży Karoliny Północnej (USA). Wiadomo, że występuje od strony południowej Filadelfii do Zatoki Meksykańskiej. Wydaje się, że pojawia się bezpośrednio po zakwitach glonów; jej metabolizm zmienia się pod wpływem określonych warunków środowiskowych z autotroficznego na heterotroficzny.

PFISTERIA .SP.: Balıklar için zehirli ve ciddi sağlık problemlerine neden olan bir dinoflagellattır, P. piscicida Kuzey Carolina (USA)’ da kıyı boyunca balık popülasyonunda kitle ölümlere yol açmıştır. Güney Philadelphia ile Meksika Körfezi oluştuğu bilinmektedir. Alg patlamalarından hemen sonra, kendi metabolizma geçişinde, belli çevresel şartlar altında, ototroftan hetetrofa geçerken oluştuğu bilinmektedir.

Was this helpful?
A transparent, glass or plastic round plate and lid, used (after sterilization and the addition of a culture substrate) for the incubation of microorganisms from samples (water or substrate), the number of colonies being subsequently counted.


ΤΡΥΒΛΙΟ PETRI: Διαφανές γυάλινο ή πλαστικό κυκλικό δισκίο με καπάκι, το οποίο χρησιμοποιείται (αποστειρωμένο και μετά από προσθήκη μέσου καλλιέργειας) γιά την επώαση μικροοργανισμών από δείγματα (νερού ή υποστρώματος) και στην συνέχεια για την μέτρηση του αριθμού των αποικιών.

BOITE DE PETRI: Boîte transparente, ronde et plate à couvercle en verre ou en plastique. Remplie de milieu de culture et stérilisée, elle sert à la culture de micro-organismes.

PLACA DE PETRI: Placa transparente, de plástico o vidrio, redonda y plana con una tapa. Rellena de medio de cultivo y esterilizada, sirve para el cultivo de microorganismos.

PLACA DE PETRI: Placa circular transparente, de plástico ou vidro, con tapa, usada (despois da esterilización e a adición dun substrato de cultivo) para a incubación de microorganismos procedentes de mostras (de auga ou substrato). O número de colonias pode ser posteriormente contado.

PETRI-CSÉSZE: Átlátszó, üvegből vagy műanyagból készült, fedéllel ellátott kerek edény, amelyet (sterilizálás és a táptalaj beöntése után) a vízből vagy egyéb mintából izolált mikroorganizmusok tenyésztésére, illetve a kolóniák ezt követő számlálására használnak.

PETRISKÅL: Gjennomsiktig rund skål av glass eller plastikk, som brukes (etter sterilisering og tilsetting av vekstmedium) til inkubasjon av mikroorganismer fra prøver (vann eller substrat). Antall kolonier blir talt etter inkubasjon.

PŁYTKA/SZALKA PETRIEGO: Przezroczysta, szklana lub plastikowa okrągła płytka z pokrywką, używana (po sterylizacji i dodatkowo z podłożem hodowlanym) do inkubacji mikroorganizmów z próbek (wody lub podłoża), a następnie liczeniem ilości rozwiniętych kolonii.

PETRİ KABI: ( Sterilizasyondan ve üretim substratının eklenmesinden sonra ) Numunelerden elde edilen mikroorganizmaların kuluçka işlemi için kullanılan şeffaf, yuvarlak cam ya da plastik tabak ve kapaktır.

Was this helpful?
Artificial or natural substance used to kill pests.


ΒIΟΚΤΟΝΟ (ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ): Τεχνητή ή φυσική ουσία χρησιμοποιούμενη γιά την εξολόθρευση ανεπιθύμητων οργανισμών.

PESTICIDE: Substance chimique destinée à détruire les nuisibles.

PESTICIDA: Sustancia química destinada a destrozar animales nocivos.

PESTICIDA: Substancia química artificial ou natural destinada a matar pragas.

PESZTICID: Rovarkártevők irtására használt természetes vagy mesterséges anyag.

PESTICID: Kunstig eller naturlig stoff brukt til å drepe skadedyr.

PESTYCYDY : Sztuczne lub naturalne substancje stosowane do zwalczania szkodników.

PESTİSİT: Böcek zararlılarını öldürmek için kullanılan yapay veya doğal maddelerdir.

Was this helpful?
A chemical measure of the degree of oxidation or rancidity of fats and oils.


ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑΚΗ ΤΙΜΗ: Μέτρο του βαθμού οξείδωσης ή τάγγισης των λιπών και ελαίων.

VALEUR DE PEROXYDE: Mesure chimique du degré doxydation et de la rancidification des graisses et des huiles.

VALOR DE PERÓXIDO: Medida química del grado de oxidación y de la rancidez de las grasas y aceites.

VALOR DE PERÓXIDO: Medida química do grao de oxidación e da rancidez das graxas e aceites.

PEROXIDÉRTÉK: Zsírok és olajok oxidáltsági fokának kémiai mérőszáma.

PEROKSIDVERDI: Kjemisk mal for grad av oksidasjon eller harskning i fett eller oljer.

LICZBA NADTLENKOWA: Miara chemiczna stopnia utlenienia lub zjełczenia tłuszczów i olejów.

PEROKSİT DEĞER: Yağların acılaşma veya oksidasyon derecesini tanımlayan bir kimyasal ölçü.

Was this helpful?
A progressive anaemia characterized by lessening in numbers and variation in form of the red corpuscles, related to deficiency in Vitamin B12.


ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ: Προϊούσα αναιμία χαρακτηριζόμενη από ελάττωση σε αριθμό και ποικιλία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σχετιζόμενη με ανεπάρκεια σε βιταμίνη Β12.

ANEMIE PERNICIEUSE: Anémie progressive caractérisée par une diminution du nombre des hématies et par une variation de leur forme, par suite dune déficience en vitamine B12.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia de progresiva caracterizada por una disminución en número de los hematíes y una variación en su forma, relacionado con deficiencia de Vitamina B12.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia progresiva caracterizada por unha diminución en número das hemacias e unha variación na súa forma, relacionado con deficiencia de Vitamina B12.

ÁRTALMAS VÉRSZEGÉNYSÉG: Előrehaladott vérszegénység, amely a vörösvértestek számának és formai változatosságának csökkenésével jellemezhető, és a B12-vitamin hiányára vezethető vissza.

PERNISIOS ANEMI: Progressiv anemi karakterisert ved en minking og variasjon i form av rode blodceller. Står i sammenheng med mangel på folat og/eller vitamin B12.

NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA: Postępowa anemia, charakteryzująca się zmniejszającymi się pod względem liczebności i postaci krwinek, związana z niedoborem witaminy B12.

PERNİSYOZ ANEMİ: B12 vitamininin eksikliğiyle ilişkili, alyuvarların sayıca azalmasıyla ve şekil değişikliğiyle karakterize olan ilerleyen anemi.

Was this helpful?
KMnO4, strong oxidizing agent used as a disinfectant and to control external parasites.


ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ: ΚΜnΟ4, ισχυρό οξειδωτικό μέσο χρησιμοποιούμενο ως απολυμαντικό και γιά τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων.

PERMANGANATE: Voir Permanganate de Potassium. KMnO4; agent oxydant fort employé dans la désinfection et le contrôle des parasites externes.

PERMANGANATO: KMnO4.Fuerte agente oxidante utilizado en la desinfección y en el control de parásitos externos.

PERMANGANATO: KMnO4 forte axente oxidante utilizado na desinfección e no control de parasitos externos.

PERMANGANÁT: KMnO4, egy erős oxidálószer, amelyet fertőtlenítésre és külső élősködők ellen használnak.

PERMANGANAT: KMnO4. Sterkt oksidasjonsmiddel brukt som desinfeksjonsmiddel, og for å kontrollere ytre parasitter.

NADMANGANIAN: KMnO4, silny czynnik utleniający, stosowany jako środek odkażający i do zwalczania pasożytów zewnętrznych.

Permenganat: Güçlü oksitleyici madde dış parazitlerin kontrolünde ve dezenfektan olarak kullanılır.

Was this helpful?
Around a blood vessel.


ΠΕΡΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ: Γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία.

PERIVASCULAIRE: Entourant les vaisseaux sanguins.

PERIVASCULAR: Lo que rodea los vasos sanguíneos.

PERIVASCULAR: O que rodea os vasos sanguíneos.

PERIVASZKULÁRIS: Egy vérér körüli.

PERIVASKULÆR: Rundt en blodåre.

OKOŁONACZYNIOWY: Dookoła naczynia krwionośnego.

PERIVASCULAR: Bir kan damarı etrafında.

Was this helpful?
An inflammatory disorder of the peritoneum.


ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΣ: Φλεγμονώδης διαταραχή του περιτοναίου.

PERITONITE: Inflammation du péritoine.

PERITONITIS: Inflamación del peritoneo.

PERITONITE: Desorde inflamatoria do peritoneo.

PERITONITIS: A hashártya gyulladásos elváltozása.

PERITONITT: Bukhinnebetennelse. Betennelse i bukhinnen.

ZAPALENIE OTRZEWNEJ: Zaburzenie zapalne otrzewnej.

Peritonitiz, Karın zarı iltihabı: Karın zarının iltihaplanması.

Was this helpful?
The double serous membrane lining the abdominal cavity and surrounding the liver, spleen, most of the gut, and other viscera.


ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ: Διπλή ορογόνος μεμβράνη η οποία επενδύει την κοιλιακή κοιλότητα και περιβάλλει το ήπαρ, τον σπλήνα, το μεγαλύτερο μέρος των εντέρων και τα άλλα σπλάχνα.

PERITOINE: Membrane séreuse double tapissant la cavité abdominale et recouvrant le foie, la rate, la plupart du tractus digestif, ainsi que les autres viscères.

PERITONEO: Doble membrana serosa que cubre la cavidad abdominal, rodea el hígado, el bazo y la mayor parte de tubo digestivo, así como las otras vísceras.

PERITONEO: Dobre membrana serosa que cobre a cavidade abdominal, rodea o fígado, o bazo e a maior parte de tubo dixestivo, así como as outras vísceras.

HASHÁRTYA: A hasüreget borító és a májat, a lépet, a bélrendszer nagyobb részét és más zsigeri szerveket körülvevő kettős savós hártya.

PERITONEUM (BUKHINNE): Dobbeltmembranen som omslutter bukhulen.

OTRZEWNA: Podwójna błona surowicza wyścielająca jamę brzuszną i otaczającą wątrobę, śledzionę, większość jelita i inne wnętrzności.

Karın zarı, periton: Karın boşluğu ve karaciğeri, dalak, bağırsak ve diğer organları saran, çok ince zar.

Was this helpful?
The space (coelom) in the abdominal region enclosed by the membranes of the peritoneum.


ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ: Ο χώρος (κοίλωμα) στην κοιλιακή χώρα που περικλείεται από τις μεμβράνες του περιτόναιου.

CAVITÉ PÉRITONÉAL: Cavité abdominale (coelome) délimité par les membranes du péritoine.

CAVIDAD PERITONEAL: Cavidad abdominal (celoma) delimitada por las membranas del peritoneo.

CAVIDADE PERITONEAL: Cavidade abdominal (celoma) delimitada polas membranas do peritoneo.

HASÜREG: A hashártya által körülvett üreg a test hasi részén.

BUKHULE: Kroppshulen som er omsluttet av bukhinnen (peritoneum), og som inneholder innvollene.

JAMA OTRZEWNEJ : Przestrzeń (jama ciała) w okolicy brzusznej, otoczona przez błony otrzewnej.

PERİTONAL BOŞLUK: Karın zarı tarafından kapanmış karın bölgesi alanı (vücut boşluğu).

Was this helpful?
The rhythmic movement of muscles of the alimentary tract which moves food through the tract.


ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ): Η ρυθμική κίνηση των μυών του τροφικού σωλήνα, η οποία μετακινεί την τροφή στο εσωτερικό του.

MOUVEMENT PERISTALTIQUE: Constriction annulaire qui se propage rythmiquement de haut en bas le long du tube digestif, poussant la nourriture à travers le tube.

PERISTÁLTICO: Movimientos rítmicos de músculos del tubo digestivo que ayudan a hacer progresar la comida a través del tracto digestivo.

PERISTÁLTICO: Movementos rítmicos de músculos do tubo dixestivo que axudan a facer progresar a comida a través do tracto dixestivo.

PERISZTALTIKA: Az emésztőrendszer ritmusos mozgása, amely a táplálékot mozgatja a bélcsatornán keresztül.

PERISTALTIKK: Rytmiske bevegelser i fordøyelseskanalen, som fører maten gjennom kanalen.

RUCH ROBACZKOWY: Rytmiczny ruch mięśni przewodu pokarmowego, który przesuwa pokarm przez przewód.

PERİSTALTİK: Besini hareket ettiren beslenme bölgesindeki kasların ritmik hareketi.

Was this helpful?
The rate at which food deteriorates from a high quality to a low quality condition, eventually rendering it unfit for consumption.


ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ: Ο ρυθμός με τον οποίο υποβαθμίζεται η υψηλή ποιότητα μιας τροφής ως το σημείο που η τροφή γίνεται ακατάλληλη προς βύωση.

PUTRESCIBILITE: Le taux de détérioration dun aliment depuis la haute qualité jusquà une qualité basse au point de le rendre impropre à la consommation.

CORRUPTIBILIDAD: Tasa de deterioro de un alimento desde alta calidad hasta una calidad muy baja al punto de rendirlo inapropiado para el consumo.

CORRUPTIBILIDADE: Taxa de deterioración dun alimento dende alta calidade ata unha calidade moi baixa, finalmente faise inapropiado para o consumo.

ROMLÉKONYSÁG: Annak mértéke, hogy egy élelmiszer milyen gyorsan válik jó állapotúból rosszá, végül pedig fogyasztásra alkalmatlanná.

FÔRRINGELSE: Prosessen der fôr går over fra å være av høy kvalitet til å være av lav kvalitet, fører til slutt til at fôret blir uspiselig.

PSUCIE SIĘ (towaru): Tempo, w którym żywność ulega psuciu od stanu wysokiej do niskiej jakości, a ostatecznie przekazuje się ją do konsumpcji, jako już nienadającą się do jedzenia.

DAYANIKSIZLIK, KOLAY BOZULABİLİRLİK: Yiyeceğin yüksek kaliteden düşük kaliteli duruma geçiş oranı, sonuç olarak tüketim için uygunsuz hale dönüşmesi

Was this helpful?
Additional outermost "living" membrane covering the pellicle (with its plasma membrane, etc.) in a few groups of ciliates, particularly the oligotrich spirotrichs.


ΠΕΡΙΛΗΜΜΑ: Πρόσθετη εξωτερική "ζώσα" μεμβράνη που καλύπτει τον υμένα (με την πλασματική του μεμβράνη κλπ.) σε μερικές ομάδες βλεφαριδωτών, ιδιαίτερα στα ολιγότριχα, σπειρότριχα.

PERILEMME: Membrane vitale la plus externe, entourant la pellicule (avec sa membrane plasmique etc.) dans certains groupes de ciliés, surtout les spirotriches oligotriches.

PERILEMMA: Membrana vital más externa, que rodea la cubierta de ciertos grupos de ciliados, sobre todo los espirotricos y oligotricos.

PERILEMMA: Membrana vital máis externa, que rodea a cuberta de certos grupos de ciliados, sobre todo os espirotricos e oligotricos.

PERILEMMA: Bizonyos csillós egysejtűek pelliculáját borító járulékos hártya, amely a legkülső "élő" membrán.

PERILEMMA: En ekstra ytre levende membran som omslutter den egentlige ytre overflaten (inkluderer plasmamembran etc.) hos noen grupper av ciliater.

PERILEMMA: Dodatkowa, najbardziej na zewnątrz położona "żywa” błona, przykrywająca pellikulę (z jej błoną komórką, itp.) u kilku grup orzęsek, w szczególności Oligotricha i Spirotricha.

PERILEMMA: Bir kaç silliat grubunda, özellikle az silli spirotrichlerde, pelikulayı saran en dıştaki ilave "canlı" zar (plazma zarı, vs. ile birlikte).

Was this helpful?
The connective tissue layers around the heart.


ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΝ: Τα στρώματα συνδετικού ιστού γύρω από την καρδιά.

PERICARDE: Séreuse (membrane de tissu conjonctif) entourant le coeur.

PERICARDIO: Membrana conjuntiva que rodea el corazón.

PERICARDIO: Membrana conxuntiva que rodea o corazón.

PERICARDIUM: A szív körüli kötőszövetes rétegek.

PERIKARD (HJERTEPOSE): Bindevevslagene rundt hjertet.

OSIERDZIE: Warstwy tkanki łącznej dookoła serca.

PERİKARDİYUM: Kalbin etrafındaki bağ doku katmanları.

Was this helpful?
Compound formed of two or more amino acids, by amino (NH2) group of one joining with carboxyl (COOH) group of the next, forming a peptide bond.


ΠΕΠΤΙΔΙΟ: Ενωση σχηματιζόμενη από δύο ή περισσότερα αμινοξέα, όπου η αμινο-ομάδα (ΝΗ2) του ενός ενώνεται με την καρβοξυλική ομάδα (CΟΟΗ) του επομένου, σχηματίζοντας ένα πεπτιδικό δεσμό.

PEPTID: Composé formé de deux ou plusieurs acides aminés unis par des liaisons peptidiques entre le groupement amino (NH2) de lun et le groupement carboxyl de lautre.

PÉPTIDO: Compuesto formado por dos o varios aminoácidos conectados por uniones pépticas entre el grupo amino (NH2) de un lado y el grupo carboxilo (COOH) de otro.

PEPSINÓXENO: Proencimas secretadas por células principais, células mucosas do colo e células da glándula pilórica, que son convertidas en pepsina en presencia de ácidos gástricos ou pepsina propiamente dita. .....Precursor inactivo de pepsina, secretado no lúmen gástrico.

PEPTID: Kettő vagy több aminosav által alkotott vegyület, amelyben az egyik aminosav aminocsoportja (NH2) a másik karboxilcsoportjához (COOH) kapcsolódik, peptidkötést létrehozva.

PEPTID: Forbindelse bygget opp av to eller flere aminosyrer, ved at amino-gruppen (-NH2) i en aminosyre er bundet sammen med karboksyl-gruppen (-COOH) i en annen via en peptidbinding.

PEPTYD : Związek chemiczny utworzony z dwóch lub więcej aminokwasów połączonych pojedynczym wiązaniem poprzez grupę aminową (NH2) z grupą karboksylową (COOH) następnego wiązania reszty aminokwasowej tworzącej peptyd.

PEPTİT: İki veya daha fazla amino asidin birleşmesiyle oluşur, bir amino grubunun (NH2) diğer grubun karboksil (COOH) grubuyla birleşmesiyle peptit bağı oluşur.

Was this helpful?
Proenzymes secreted by chief cells, mucous neck cells, and pyloric gland cells, which are converted into pepsin in the presence of gastric acid or pepsin itself. Inactive precursor of pepsin, secreted into the gastric lumen.


ΠΕΨΙΝΟΓΟΝΑ: Προένζυμα τα οποία εκκρίνονται από κεντρικά κύτταρα, βλεννώδη κύτταρα του λαιμού και κύτταρα του πυλωρικού αδένα, τα οποία μετατρέπονται σε πεψίνες παρουσία γαστρικών οξεών ή των ίδων των πεψινών. Ανενεργά πρόδρομα μόρια της πεψίνης τα οποία βρίσκονται στο γαστρικό στρώμα.

PEPSINOGENE: Proenzyme secrétée par les cellules mères, les cellules de la muqueuse du col, et celles de la glande duodénale, transformée en pepsine au contact de lacide gastrique, ou de la pepsine elle-même. Précurseur inactif de la pepsine, secrétée dans le duodénum.

PEPSINÓGENO: Proenzimas secretadas por células principales, células mucosas del cuello y células de la glándula pilórica, que son convertidas en pepsina en presencia de ácidos gástricos o pepsina propiamente dicha. Precursor inactivo de pepsina, secretado en el lúmen gástrico.

PEPSINÓXENO: Proencimas secretadas por células principais, células mucosas do colo e células da glándula pilórica, que son convertidas en pepsina en presencia de ácidos gástricos ou pepsina propiamente dita. .....Precursor inactivo de pepsina, secretado no lúmen gástrico.

PEPSZINOGÉN: A fősejtek, melléksejtek és a pylorus-mirigyek sejtjei által kiválasztott proenzim, amely gyomorsav vagy pepszin jelenlétében pepszinné alakul. A pepszin gyomorlumenbe kiválasztott inaktív prekurzora.

PEPSINOGEN: Pro-enzymer utskilt av chief-celler, mukøse halsceller, og pyloriske kjertelceller, som omdannes til pepsin i møte med magesyre eller pepsin selv. Inaktiv forløper til pepsin; utskilles til magesekken.

PEPSYNOGEN: Proenzym wydzielany przez komórki główne śluzówki żołądka, komórki śluzowe i komórki gruczołowe pylorycznej części żołądka; pepsynogen przekształcany jest w pepsynę w obecności kwasu żołądkowego lub samej pepsyny. Nieaktywny prekursor pepsyny wydzielany do światła przewodu pokarmowego.

PEPSİNOJEN: Pepsinin veya mide asidinin varlığında pepsine dönüşen şef hücreleri, mukus boyun hücreleri ve pilör bezi hücreleri tarafından salgılanan proenzimler. İnaktif prekürsör pepsin mide lümenine salgılanır.

Was this helpful?
Class of bloodsucking parasitic arthropods.


ΠΕΝΤΑΣΤΟΜΙΔΙΑ: Ομοταξία αιμομυζητικών παρασιτικών αρθροπόδων.

PENTASOMIDE: Classe darthropodes parasites sanguivores hématophages.

PENTASTÓMIDOS: Clase de artrópodos parásitos sanguívoros hematófagos.

PÉPTIDO: Composto formado por dous ou varios aminoácidos conectados por unións pépticas entre o grupo amino (NH2) dun lado e o grupo carboxilo (COOH) doutro.

PENTASTOMIDA: Vérszivó, élősködő ízeltlábúak osztálya.

PENTASTOMIDA: Klasse av blodsugende parasittiske artropoder (leddyr).

WRZĘCHY (rodzaj pasożytniczych robaków): Klasa ssących krew pasożytniczych stawonogów.

DİL SOLUCANLARI: Kan emici parazitik eklembacaklılar sınıfıdır.

Was this helpful?
A proteolytic enzyme secreted by certain cells of the stomach wall.


ΠΕΨΙΝΗ: Πρωτεϊνολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από ορισμένα κύτταρα του τοιχώματος του στομάχου.

PEPSINE: Enzyme protéolytique sécretée par certaines cellules de la paroi de lestomac.

PEPSINA: Enzima proteolítica secretada por células específicas de la pared del estómago.

PEPSINA: Encima proteolítica secretada por células específicas da parede do estómago.

PEPSZIN: A gyomorfal bizonyos sejtjei által elválasztott fehérjebontó enzim.

PEPSIN: Proteolytisk enzym som skilles ut av bestemte celler (hovedceller) i mageveggen. Har lavt pH-optimum.

PEPSYNA: Główny enzym soku żołądkowego odgrywający ważną rolę w procesie trawienia, głównie białka, wydzielany przez określone komórki ściany żołądkowej.

PEPSİN: Mide duvarındaki bazı hücreler tarafından salgılanan bir proteolitic enzim.

Was this helpful?
A group of broad spectrum antibiotics produced commercially using selected strains of Penicillium..


ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ: Μία ομάδα αντιβιοτικών ευρέως φάσματος που παράγεται εμπορικά με την χρησιμοποίηση επιλεγμένων στελεχών του μύκητα Penicillium.

PENICILLINE: Un groupe dantibiotiques à grand spectre produit commercialement à partir de souches sélectionnées de Penicillium .

PENICILINA: Grupo de antibióticos de gran espectro, producidos comercialmente a partir de cepas seleccionadas de Penicillium.

PENICILINA: Grupo de antibióticos de amplo espectro, producidos comercialmente a partir de cepas seleccionadas de Penicillium.

PENICILLIN: Széles spektrumú antibiotikumok, amelyeket kiválasztott Penicillium-törzsek termelnek.

PENICILLIN: Bredt spekter av antibiotika kommersielt produsert ved hjelp av utvalgte sorter avPenicillium.

PENICYLINA: Grupa antybiotyków o szerokim spektrum, produkowana przemysłowo przy użyciu wyselekcjonowanych szczepów bakterii z rodzajuPenicillium.

PENİSİLİN: Penicillium.in seçilmiş suşlarından üretilen geniş spektrumlu antibiyotik grubu.

Was this helpful?
Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.


ΜΟΧΛΟ-ΤΑΪΣΤΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

NOURRISSEUR A BALANCIER: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

ALIMENTACIÓN CON PÉNDULO: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ALIMENTADOR DE AUTODEMANDA /PÉNDULO: Dispositivo que distribúe os gránulos de penso cando se activa mediante o contacto cos peces.Muchas especies de peixes poden ser adestrados para usar estes alimentadores. Tamén chamado alimentador de autodemanda ou alimentador de péndulo, estes dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

INGÁS ETETŐ: Olyan készülék, amely a hallal történő érintkezés hatására tápszemcséket bocsát ki. Több halfajt is be lehet tanítani a használatára. Önetetőnek vagy ingás etetőnek is nevezik, mivel legtöbbször egy ingával lehet őket működésbe hozni.

PENDELAUTOMAT: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

KARMNIK WAHADŁOWY: Urządzenie, które wydaje paszę granulowaną, a uruchamiane jest przez kontakt z rybą. Wiele gatunków ryb może być nauczonych do jego wykorzystywania. Nazywany jest również karmnikiem "na żądanie" lub "wahadłowym", gdyż uruchamiany jest zwykle za pośrednictwem "wahadła".

SARKAÇ YEM KAPLARI: Balık temasıyla etkinleştiğinde yem tanelerini dağıtan alettir. Çoğu balık türü bu aletleri kullanmaları için eğitilebilir. Akıllı yem kabı veya sarkaç yemlik olarak da bilinirler. Genellikle sarkaçla etkin hale getirilirler.

Was this helpful?
Paired fins of fish found on the ventral surface, attached to the pelvic girdle, and used for effecting locomotion. Pelvic fins are qualified by position e.g. abdominal, thoracic, jugular, and by the shape and the number of fin of rays.


ΚΟΙΛΙΑΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ: Ζεύγη πτερυγίων των ιχθύων ευρισκόμενα στην κοιλιακή επιφάνεια, προσαρτημένα στην πυελική ζώνη. Χρησιμεύουν γιά να κατευθύνουν την κίνηση και όχι για προώθηση. Τα πτερύγια χαρακτηρίζονται από την θέση τους π.χ. κοιλιακά, θωρακικά, σφαγιδιτικά, καθώς και από το σχήμα και τον αριθμό των ακανθών τους. Αν οι άκανθες γίνονται βραχύτερες προς το ουραίο πτερύγιο θεωρούνται εκφυλισμένα. Συχνά η τελευταία άκανθα συνδέεται με το σώμα με μία μεμβράνη.

NAGEOIRE PELVIENNE: Nageoires ventrales paires des poissons rattachées à la ceinture pelvienne, servant à la locomotion. Classées par leur emplacement : abdominales, thoraciques, jugulaires, etc., ainsi que par le nombre et la forme de rayons.

ALETA PELVIANA: Aletas ventrales, siempre en pares ligadas a la cintura pelviana que sirven para la locomoción. Clasificadas por su posición: abdominales, torácicas, yugulares, etc., así como por el número y la forma de los radios.

ALETA PELVIANA: Aletas ventrais, sempre en pares ligadas á franxa pelviana, que serven para a locomoción. Clasificadas pola súa posición: abdominais, torácicas, xugulares, así como polo número e a forma dos radios.

HASÚSZÓ: A halak testének hasi oldalán található, a medenceövhöz csatlakozó páros úszók, amelyeknek a mozgás irányításában van szerepük. A hasúszókat a helyzetük alapján lehet osztályozni, eszerint lehetnek abdominális, torakális és juguláris hasúszók, de elfogadott az alak és az úszósugarak száma szerinti csoportosítás is.

BUKFINNE: Parede finner lokalisert på fiskens underside, festet til bekkenbuen. Brukes til effektiv bevegelse. Bukfinnenes plassering benyttes som en indikasjon på hvor avansert (utviklet) en art er. Plassering bak (posterior) er et primitivt trekk, mens plassering lengre framme (anterior) er et avansert trekk.

PŁETWA BRZUSZNA (Pinna ventralis) : Parzyste płetwy ryb znajdujące się na powierzchni brzusznej, przytwierdzone do pasa barkowego, a służące do poruszania się. Płetwy brzuszne są określone przez położenie, np. brzuszne, klatki piersiowej, jarzmowe oraz przez kształt i liczbę promieni w płetwie.

PELVİK YÜZGEÇ: Ventral yüzgeç üzerinde , pelvik kemere takılı ve etkili harekette kullanılan balıklardaki çift yüzgeçlerdir. Pelvik yüzgeçler konumuna ve şekil ve yüzgeç ışını sayısına göre tanımlanırlar, örneğin abdominal, torasik, jugular.

Was this helpful?
A food particle in which all nutrient requirements for a cultivated species have been compounded, shaped through a die, dried or frozen, in order to be fed to the animal. The food particle must maintain its shape in water for a relatively long period of time but must be capable of breaking up in the stomach of the animal.


ΣΒΩΛΟΣ (ΠΕΛΕΤ): Συσσωμάτωμα τροφής στο οποίο έχουν περιληφθεί όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά γιά ένα καλλιεργούμενο είδος, και το οποίο έχει μορφοποιηθεί με ειδικό μύλο, έχει ξηρανθεί ή καταψυχθεί και δίδεται ως τροφή στα ψάρια. Ο σβώλος τροφής πρέπει να διατηρεί το σχήμα του στο νερό επί ένα χρονικό διάστημα αλλά πρέπει να διαλύεται στο στομάχι των ψαριών.

GRANULE: Particule dun aliment composé qui contient toutes les substances nutritives nécessaires pour une espèce cultivée, mélangées et passées à travers un moule et puis séchée ou congelée avant dêtre distribuée aux animaux. Le granulé doit maintenir sa forme pendant une période de temps déterminé mais doit être capable de se disperser dans lestomac de lanimal.

GRÁNULO: Partícula de alimento compuesto que contiene todas las sustancias nutritivas necesaria para una especie cultivada, mezcladas y pasadas a través de una matriz y después secadas o congeladas antes de ser distribuidas a los animales. El gránulo debe mantener su forma durante un periodo de tiempo determinado pero debe ser capaz de romperse en el estomago del animal.

GRÁNULO: Partícula de alimento composto que contén todas as substancias nutritivas necesaria para unha especie cultivada, mesturadas e pasadas a través dunha matriz e despois secadas ou conxeladas antes de ser distribuídas aos animais. O gránulo debe manter a súa forma en auga durante un período de tempo determinado pero debe ser capaz de romper no estómago do animal.

PELLET: Olyan táplálékszemcse, amely egy tenyésztett faj számára szükséges összes tápanyagot tartalmazza. A szemcséket megfelelő méretűre préselik, majd szárítják vagy fagyasztják. A szemcsének a vízben sokáig meg kell őriznie az alakját, viszont alkalmasnak kell lennie a lebomlásra az állat bélrendszerében.

PELLET: Fôrpartikkel som inneholder alle næringsstoffer som trengs av en oppdrettsart. Er formet i en pressform og tørket eller frosset slik at den kan fôres til dyret. Pelleter må ikke gå i oppløsning når de kommer i vann, mens de på den andre siden må kunne brytes ned i dyrets mage.

GRANULA (peletka): Cząsteczka paszy, w której są zawarte wszystkie wymagane składniki odżywcze dla hodowanych gatunków, kształt której nadała matryca (tłocznik); suszona lub mrożona przeznaczona do skarmiania zwierzętom (w tym i rybom). Cząsteczka pokarmu musi zachować w wodzie swoją postać przez stosunkowo długi okres, ale po połknięciu musi rozpaść się w żołądku zwierzęcia.

PELET: Yetiştirilen bir tür için tüm gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde harmanlanmış, bir lokma olacak gibi şekillendirilmiş, kurutulmuş veya dondurulmuş, hayvanı beslemek için yapılmış bir yem parçası. Bir besin parçası suyun içerisinde nispeten uzun bir süre şeklini muhafaza etmeli ancak hayvanın midesinde parçalanma özelliğinde olmalıdır.

Was this helpful?
Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia.


ΠΕΛΕΚΥΠΟΔΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

PELECYPODE: Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple : moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Lamellibranchia.

PELECIPODO: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos. Syn. Lamelibranquios.

PELECÍPODO: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por dúas valvas calcáreas unidas por un ligamento flexible ao longo da zona de unión. Esta clase inclúe varias especies comestibles e algunhas cultívanse (por exemplo: mexillóns, ostras, vieiras, ameixas, etc.). A miúdo son chamados bivalvos. Sin. Lamelibranquio.

PELECYPODA: A puhatestűek egyik osztálya, amelynek fajai kizárólag vízben élnek és jellegzetességük a két félből álló meszes külső héj, amelyet egy hajlékony szalag tart össze. Ebbe az osztályba sok ehető faj tartozik, amelyek közül sokat tenyésztenek is (kékkagylók, osztrigák, fésűkagylók, stb.). Egyéb elnevezéseik: Bivalvia, Lamellibranchia (kagylók).

PELECYPODA: Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Lamellibranchia.

PELECYPODA: Klasa mięczaków wodnych charakteryzujących się dwiema wapiennymi muszlami, połączonymi giętkim wiązadłem wzdłuż linii zawiasu. Klasa ta obejmuje rozmaite jadalne gatunki, z których wiele jest przedmiotem hodowli (np. omułki, ostrygi, przegrzebki i małże). Powszechnie nazywane są małżami dwuskorupowymi.

PELECYPODA: Menteşe görevi gören esnek bir bağ ile birbirine bağlı iki kalkerli kapakçığı bulunan yumuşakça sınıfıdır. Bu sınıf kültüre edilmiş yenilebilir bir çok tür içerir (bkn. midye, istiridye, deniz tarağı). Bivalvia olarak da bilinir. Syn. Lamellibrachia.

Was this helpful?
A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters.


ΑΣΘΕΝΕIΑ ΠΟΔIΣΚΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά.

MALADIE DU PEDONCULE: Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude.

ENFERMEDAD DEL PEDÚNCULO : Enfermedad de aqua fría: Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo

ENFERMIDADE DO PEDÚNCULO: Enfermidade bacteriana sistémica externa e crónica de xuvenís de salmónidos causada por Cytophaga psychrophila. A enfermidade maniféstase durante os meses nos cales a temperatura da auga diminúe (por debaixo de 10 ºC). O brote orixina perdas catastróficas en larvas con vitelo. A enfermidade é controlada por antibacterianos sistémicos e externos ou polo traslado gradual a augas mornas.

KOCSÁNYBETEGSÉG: Fiatal lazacfélék idült külső és szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Cytophaga psychrophila okoz. A betegség azokban a hónapokban jelenik meg, amikor a vízhőmérséklet alacsony (100C alatti). A járvány kitörése a szikzsákos lárvák katasztrofális mértékű pusztulását okozhatja. A betegség kezelhető külső és szisztémás antibakteriális szerekkel vagy a halak melegebb vízbe történő fokozatos áthelyezésével .

YNGELDODELIGHETS-SYNDROM: Sykdom forårsaket av Flavobacterium psycrophylum, tidligere kalt Cytophaga psycrophyla. Sykdommen kan overføres via eggoverflater (egg fra sykdomsbærende fisk). Behandling er mulig, men høy antibiotikaresistens har blitt utviklet i flere europeiske anlegg.

CHOROBA ZIMNEJ WODY: Przewlekła, systemiczna choroba bakteryjna młodzieży ryb łososiowatych, wywoływana przez zarazek Cytophaga psychrophila. Choroba występuje w miesiącach o niskiej temperaturze wody (poniżej 100C). Donoszono o jej wybuchach powodujących katastrofalne straty wśród wylęgu z woreczkiem żółtkowym. Choroba jest zwalczana przez antybiotyki zewnętrzne i systemiczne lub stopniowe przenoszenie ryb do cieplejszej wody.

Pedünkül hastalığı: Cytophaga psychrophila nın etkeni olduğu ve genç salmonların kronik harici ve sistemik bakteriyel hastalık. Hastalık sıcaklığın düşük olduğu aylarda ortaya çıkar (0-100 C). Besin keseli yavrularda felekat kayıpların görüldüğü salgınları rapor edilmiştir. Bu hastalık haricen ve sistemik olarak kullanılan antibakterial ilaçlarla ve çiftliğin kademeli olarak daha sıcak sulara taşınası ile control edilir.

Was this helpful?
Stem or stalk; a narrow part by which some larger part (or the whole body) is attached, for example, the caudal peduncle.


ΜΙΣΧΟΣ, ΠΟΔΙΣΚΟΣ: Στέλεχος ή στύπος. Ενα στενό τμήμα στο οποίο προσαρτάται ένα μεγαλύτερο τμήμα (ή όλο το σώμα).

PEDONCULE: Tige ou pédoncule; tige étroite reliant deux parties au corps ou le corps à un substrat.

PEDÚNCULO: Tallo o pedúnculo; tallo estrecho que une dos partes al cuerpo o el cuerpo a un substrato.

PEDÚNCULO: Talo ou pedúnculo; parte estreita pola que se une outra parte máis ancha (ou todo o corpo), por exemplo, o pedúnculo caudal.

KOCSÁNY: Nyél vagy szár; olyan keskeny testrész, amelyhez valamilyen nagyobb szerv (vagy az egész test) csatlakozik, pl. a halak faroknyele.

STILK: Smal del som en større del (eller hele kroppen) er festet til, f.eks. haleroten.

TRZON: Szypuła lub trzon; wąska część, z którą połączona jest mniejsza lub większa część (lub cała) ciała, np. trzon ogonowy.

PEDÜNKÜL: Gövde veya sap; geniş bir kısıma (veya bütün vücuda) dar bir kısmın bağlanması, örneğin kuyruk pedünkülü.

Was this helpful?
Larval stage of oysters that still has the swimming ciliated organ (velum) and has developed the sensitive foot needed for settlement and attachment.


ΠΟΔΟΠΕΠΛΟΦΟΡΟΣ: Προνυμφικό στάδιο των στρειδιών το οποίο φέρει ακόμη το κολυμβητικό βλεφαριδωτό όργανο (πέπλο) αλλά και έναν ευαίσθητο ποδίσκο που είναι απαραίτητος γιά την εγκατάσταση και προσκόλληση.

PÉDIVELIGERE: Stade larvaire des huîtres, pourvu dun organe natatoire cilié (le velum) et dun pied sensoriel nécessaire à la fixation.

PEDIVELIGERO: Estado larvario de ostras que lleva todavía el órgano natatorio ciliado (velum) y que han desarrollado el pie sensorial necesario para la fijación.

PEDIVELÍGER: Fase larvaria de ostras que leva aínda o órgano natatorio ciliado (velum) e na que desenvolven o pé sensorial necesario para a fixación.

PEDIVELIGER: Az osztrigák egyik lárvaalakja, amelynek még megvan a csillós úszószerve (velum), de már kifejlődött a megtelepedéshez és megtapadáshoz szükséges érzékeny lába.

PEDIVELIGER: Larvestadium hos østers og kamskjell som fremdeles har det cilierte svømmeorganet (velum), og har utviklet foten (viktig for bunnslåing og feste).

PEDIVELIGER: Stadium larwalne ostryg, które nadal ma orzęsiony narząd pływny (velum) i rozwiniętą wrażliwą nogę, odczuwającą potrzebę osiedlenia się i przytwierdzenia do podłoża.

PEDİVELİGER: Yerleşmek ve tutunmak için gerekli olan hassas ayakları gelişmiş ve hala silli yüzme organına (velum) sahip olan istiridyelerin larval safhasıdır.

Was this helpful?
The anterior and ventrally located fins whose principal function is locomotor manoeuvering.


ΘΩΡΑΚIΚΟ ΠΤΕΡΥΓIΟ: Τα πρόσθια και τα κοιλιακά πτερύγια των οποίων η κύρια λειτουργία είναι η εκτέλεση ελιγμών.

NAGEOIRE PECTORALE: Nageoires des poissons, situées antérieurement et ventralement dont le rôle principal réside dans les manœvres locomotrices.

ALETA PECTORAL: Aletas de peces, situadas en la parte ventral anterior cuyo papel principal reside en maniobras locomotoras.

ALETA PECTORAL: Aletas de peixes, situadas na parte ventral anterior cuxo papel principal da consiste en manobras locomotoras.

MELLÚSZÓ: A has elülső részén elhelyezkedő úszók, amelyek szerepe a hal mozgásának irányítása.

BRYSTFINNE: Finne plassert ventralt bak gjellelokket. Viktigste funksjon er bevegelse og manovrering.

PŁETWA PIERSIOWA (Pinna pectoralis) : Płetwy położone w przedniej i brzusznej części ciała, których główną funkcją jest manewrowanie w ruchu.

GÖĞÜS YÜZGECİ: Başlıca görevi lokomatif manevra olan karın bölgesinde ve önde yerleşmiş yüzgeçler.

Was this helpful?
Polymerase chain reaction; method to exponentially amplify specific regions of DNA using primers and a heat-stable DNA polymerase. This technique may be coupled to the reverstranscription of a specific RNA (RT-PCR) producing an amplified double-stranded DNA that is complementary to the target RNA. In some cases it is possible to detect and identify a single target DNA molecule with this technique.


PCR: ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ. Μέθοδος με την οποία πολλαπλασιάζονται εκθετικά συγκεκριμένες περιοχές DNA, χρησιμοποιώντας κατάλληλους πριμοδότες (βλ.λ.) μαζί με μια ανθεκτική στη θερμοκρασία DNA πολυμεράση. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την ανάστροφη μεταγραφή (βλ.λ) ενός συγκεκριμένου RNA (RT-PCR), παράγοντας ένα ενισχυμένο, δίκλωνο DNA, το οποίο είναι συμπληρωματικό στο RNA στόχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την τεχνική αυτή ακόμα και ένα μο

PCR: Réaction polymérasique en chaine: méthode utilisée pour amplifier de façon exponentielle une région spécifique d’ADN utilisant des amorces et une polymérase ADN thermostable. Cette technique peut être couplée à la transcription inverse d’un ARN spécifique (RT-PCR), produisant un ADN double brin qui est complémentaire à l’ARN cible. Dans certaines circonstances, il est possible de déceler une seule molécule d’ADN par cette technique.

PCR: Reacción en cadena de la Polimerasa.Método para amplificar exponencialmente regiones específicas de ADN usando iniciadores o « primers » y una polimerasa de ADN. Esta técnica puede acoplarse a la transcripción inversa de un ARN específico (RT-PCR) produciendo un ADN de doble hebra amplificado complementario al ARN diana. En algunos casos con esta técnica es posible detectar e identificar como diana un ADN simple.

PCR: Reacción en cadea da Polimerasa. Método para amplificar exponencialmente rexións específicas de ADN usando iniciadores ou «primers» e unha polimerasa de ADN termoestable. Esta técnica pode adaptarse á transcrición inversa dun ARN específico (RT-PCR) producindo un ADN de dobre febra amplificado complementario ao ARN diana. Nalgúns casos con esta técnica é posible detectar e identificar como diana unha única molécula de ADN.

PCR: Polimeráz láncreakció; olyan módszer, amellyel lehetséges egy specifikus DNS-szakasz exponenciális felsokszorozása primerek és hőstabil polimerázok használatával. Ez a technika egy specifikus RNS reverz-transzkripciójához kapcsolható (RT-PCR), amellyel egy megsokszorozott, az eredeti RNS-sel komplementer, kettős szálú DNS-szakasz állítható elő. Néhány esetben egyetlen DNS-molekula is kimutatható és azonosítható ezzel a módszerrel.

PCR: Metode for eksponentielt å amplifisere spesifikke regioner i DNA ved bruk av primere og varmebestandig DNA-polymerase. Denne teknikken kan kobles sammen med revers transkripsjon av et spesifikt RNA (RT-PCR) for å produsere et amplifisert dobbeltrådet DNA som er komplementært med mål RNA. I noen tilfeller er det mulig å detektere og identifisere et enkelt mål DNA-molekyl med denne teknikken.

PCR: Reakcja łańcuchowa polimerazy; metoda wykładniczego zwiększenia swoistych segmentów DNA, używając starterów i stabilnego termicznie DNA polimerazy. Technika ta może być połączona z odwróconą transkrypcją swoistego RNA (RT-PCR), wytwarzającego wzmocniony podwójny łańcuch DNA, który uzupełnia docelowe RNA. W niektórych przypadkach możliwe jest tą techniką wykrycie i zidentyfikowanie pojedynczej docelowej cząsteczki DNA. Metoda PCR umożliwia badania przesiewowe poszczególnych osobników na występow

PCR: Polimeriz zincir reaksiyonu; primer ve sabit sıcaklıkta DNA polimerazı kullanılarak DNA nın spesifik bölgesini katlanarak çoğaltan bir metottur. Bu teknik, çoğalmış çift-dizili DNA kullanarak spesifik RNA (RT-PCR) ters transkriptaz’ a bağlanır, buda hedef RNA için tamamlayıcı olur. Bazı durumlarda, bu teknikle tek hedef DNA molekülünü tanımlamak ve belirlemek mümkündür.

Was this helpful?
The study of disease by scientific methods.


ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των ασθενειών με επιστημονικές μεθόδους.

PATHOLOGIE: Létude des maladies par des moyens scientifiques.

PATOLOGÍA: Estudio de enfermedades por medios científicos.

PATOLOXÍA: Estudio de enfermidades por medios científicos.

PATOLÓGIA: A betegségek kutatása tudományos módszerekkel.

PATOLOGI : Sykdomslære. Studiet av sykdommer ved hjelp av vitenskapelige metoder.

PATOLOGIA: Badanie choroby metodami naukowymi.

PATOLOJİ: Hastalıkları bilimsel metotlarla inceleme ilmi.

Was this helpful?
A deviation from the normal condition, of known or unknown cause.


ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Απόκλιση από το φυσιολογικό, προκαλούμενη από γνωστά ή άγνωστα αίτια.

CONDITION PATHOLOGIQUE: Une déviation de la condition normale, dorigine connue ou non.

CONDICIÓN PATOLÓGICA: Desviación de la condición normal, de origen conocido o no.

CONDICIÓN PATOLÓXICA: Desviación da condición normal, de orixe coñecida ou non.

KÓROS ÁLLAPOT: A normális állapottól való eltérés, amelynek oka ismert vagy ismeretlen.

PATOLOGISK TILSTAND: Avvik fra normal tilstand, av kjent eller ukjent grunn.

STAN CHOROBOWY: Odchylenie od normalnego stanu zdrowotnego z wiadomej lub niewiadomej przyczyny.

PATOLOJİK DURUM: Normal durumdan bilinen veya bilinmeyen sebeple sapma.

Was this helpful?
The origin or development of a disease.


ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ: Η προέλευση ή ανάπτυξη μιάς ασθένειας.

PATHOGENESE: Lorigine ou le développement dune maladie.

PATOGENESIA, PATOGENIA: Origen o desarrollo de una enfermedad.

PATOXENESIA, PATOXENIA: Orixe ou desenvolvemento dunha enfermidade.

PATOGENEZIS: Egy betegség eredete vagy kifejlődése.

PATOGENESE: Opprinnelsen eller utviklingen til en sykdom.

PATOGENEZA: Początek lub rozwój choroby.

PATOGENEZİS: Bir hastalığın orijini veya gelişimi.

Was this helpful?
Producing disease or pathological changes.


ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ (2): Αίτιο ασθένειας ή παθολογικών αλλαγών.

PATHOGENE (Adj.): Qui provoque les maladies.

PATÓGENO: Que produce enfermedades.

PATÓXENO: Que produce enfermidades.

PATOGÉN: Betegséget vagy kóros elváltozást okozó.

PATOGEN: Produserer sykdom eller patologiske (sykelige) forandringer.

PATOGENETYCZNY/CHOROBOTWÓRCZY: Wywołujący chorobę lub zmiany chorobowe.

PATOJENİK: Hastalık veya patolojik değişiklik üretme.

Was this helpful?
Any organism which in living on or within another organism (the host) causes disease in the host. Syn. pathogenic agent.


ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ: Οργανισμός που ζεί εντός ή επί ενός άλλου οργανισμού (ξενιστή) στον οποίο και προκαλεί ασθένεια. (συνώνυμο = παθογόνος παράγων).

ORGANISME PATHOGENE: Se dit dun organisme qui provoque des maladies chez un autre organisme (hôte) sur lequel, ou dans lequel, il vit. Syn. agent pathogène.

ORGANISMO PATÓGENO: Dícese del organismo que provoca enfermedades en otro organismo (huésped) sobre el cual, o en el cual vive. Sin. Agente patógeno.

ORGANISMO PATÓXENO: Dise do organismo que provoca enfermidades noutro organismo (hospedador) sobre o cal, ou no cal vive. Sin. Axente patóxeno.

KÓROKOZÓ: Olyan szervezet, amely egy másik szervezeten (a gazdán) vagy azon belül él, és annak megbetegedését okozza. Úm. patogén szervezet.

SYKDOMSFREMKALLENDE ORGANISME: Enhver organisme som forårsaker sykdom i en organisme (verten) ved å leve på eller inni den. Syn. patogent agens.

PATOGEN (czynnik chorobotwórczy): Każdy organizm, który żyje na/lub wewnątrz innego organizmu (gospodarza), wywołując jego chorobę. Syn. czynnik patogenny.

PATOJENİK: Üzerinde yaşayan veya birbaşka organizma ile beraber (konakçı) konakçıda hastalığa sebep olan bir organizma. Syn. Patojenik etken.

Was this helpful?
Pathology, with emphasis on the pathophysiological and pathogenetic mechanisms underlying disease.


ΠΑΘΟΒΙΟΛΟΓΙΑ: Παθολογία, με έμφαση στη παθοφυσιολογία και τους παθογενετικούς μηχανισμούς που υπάρχουν πίσω από κάποια ασθένεια.

PATHOBIOLOGIE: Etude de la pathologie dans laquelle laccent est mis sur les mécanismes pathophysiologiques et pathogéniques, et qui souligne le caractère de la maladie.

BIOLOGÍA PATOLÓGICA: Patología, centrada en los mecanismos patofisiológicos y patogenéticos que subyacen en las enfermedades.

BIOLOXÍA PATOLÓXICA: Patoloxía, centrada nos mecanismos patofisiolóxicos e patoxenéticos que subxacen nas enfermidades

PATOBIOLÓGIA: Patológia, különös figyelemmel a betegségek hátterében fekvő patofiziológiai és patogenetikai mechanizmusokra.

PATOBIOLOGI: Patologi, med vekt på patofysiologi og patogenetiske mekanismer bak sykdom.

PATOBIOLOGIA: Dziedzina patologii zajmująca się patofizjologicznymi i patogenetycznymi mechanizmami leżącymi u podłoża chorób.

PATO-BİYOLOJİ: Patoloji, hastalığın altında yatan patofizyolojik ve patogenetik mekanizma vurgulanarak.

Was this helpful?
Seafood packed in airtight cans, glass jars or other containers, preserved by pasteurization. The shelf-life of pasteurized fish is regulated in some countries (e.g. 6 months in Germany).


ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΨΑΡΙ: Ψάρι ή άλλο θαλασσινό συσκευασμένο σε μεταλλικά, γυάλινα ή άλλα δοχεία, απολύτως αεροστεγή, συντηρημένα με παστερίωση (βλ.λ). Σε μερικές χώρες ο επιτρεπόμενος χρόνος διατήρησης των παστεριωμένων ψαριών καθορίζεται από τις αρχές (πχ. 6 μήνες στην Γερμανία).

POISSON PASTEURISE: Poissons et dautres animaux marins mis en boites métalliques, bocaux de verre ou dautres récipients hermétiquement fermés, et conservés par pasteurisation. La durée de conservation de tels produits est réglémentée dans certains pays (6 mois en Allemagne par exemple).

PEZ PASTEURIZADO: Peces y otros animales marinos metidos en cajas metálicas, jarras de vidrio o otros recipientes herméticamente cerrados, y conservados por pasteurización. El tiempo de conservación de tales productos esta reglamentado en ciertos países (6 meses en Alemania por ejemplo).

PEIXE PASTEURIZADO: Produtos da pesca envasados en caixas metálicas, xerras de vidro ou outros recipientes hermeticamente pechados, e conservados por pasteurización. O tempo de conservación de tales produtos esta regulamentado en certos países (6 meses en Alemaña por exemplo).

PASZTÖRÖZÖTT HAL: Pasztörözéssel tartósított tengeri hal dobozokba, üvegekbe vagy egyéb tárolóedényekbe csomagolva. A pasztörizált hal eladhatósági idejét néhány országban szabályozzák (pl. Németországban 6 hónap).

PASTEURISERT (HERMETISERT) FISK: Sjømat pakket i lufttette hermetikkbokser, glasskrukker eller andre beholdere, konservert ved pasteurisering (q.v.). Holdbarheten til slik mat er i noen land regulert (f.eks. 6 måneder i Tyskland).

PASTERYZOWANE RYBY: Żywność pochodzenia morskiego pakowana hermetycznie w puszkach, szklanych słoikach lub innych pojemnikach, utrwalana przez poddanie zabiegowi pasteryzacji. Dopuszczalny okres magazynowania pasteryzowanych ryb, w niektórych krajach jest regulowany (np. w Niemczech 6 miesięcy).

PASTÖRİZE BALIK: Hava geçirmez konserve kutularında, cam kavanozlarda veya diğer kaplarda paketlenmiş ve pastörizasyonla korunan deniz ürünü. Pastörize balığın raf ömrü ülkelere göre değişmektedir (örn. Almanyada altı ay).

Was this helpful?
A term applied to heat treatment originally devised by Pasteur to kill Mycobacteria in milk and thus eliminate the spread of tuberculosis via contaminated milk. To provide a l00% safety factor, the time used was double that required to kill the Mycobacteria at the specified temperature. It now refers to a variety of combinations of rigorously specified times and temperatures to provide the same result. In addition, it is also used in a more general sense to include specific heat/time treatments


ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ: Ο όρος χρησιμοποιήθηκε γιά την θερμική κατεργασία που ανακαλύφθηκε αρχικά από τον Παστέρ γιά την θανάτωση των μυκοβακτηρίων στο γάλα. Η παστερίωση εξάλειψε την διάδοση της φυματίωσης μέσω μολυσμένου γάλακτος. Γιά ασφάλεια 100%, ο χρόνος κατεργασίας ήταν ο διπλάσιος από τον απαιτούμενο γιά τη θανάτωση των μυκοβακτηρίων στην συγκεκριμένη θερμοκρασία. Σήμερα η παστερίωση αναφέρεται σε μία ποικιλία συνδυασμών από αυστηρά καθορισμένους χρόνους και θερμοκρασίες που επιτρέπουν να επιτευχθεί το

PASTEURISATION: Terme décrivant le traitement par la chaleur conçu par Pasteur afin de tuer les mycobactéries du lait et déliminer ainsi la propagation de la tuberculose à travers le lait contaminé. Afin que ce procedé soit efficace à 100%, la durée du traitement nécessaire pour tuer les mycobactéries à une température déterminé était doublée. Aujourdhui, le terme est utilisé pour décrire une variété de combinaisons de températures et de durées dincubation qui sont rigoureusement spécifiées et qui apportent des

PASTEURIZACIÓN: Término que describe el tratamiento por calor inventado por Pasteur con el fin de matar micobacterias de la leche y de eliminar así la propagación de la tuberculosis a través de la leche contaminada. Para que este tratamiento sea efectivo al 100%, el tiempo necesario para matar las micobacterias a una temperatura determinada ha sido duplicado respecto al original. Hoy día, el término se utiliza para describir una variedad de combinaciones de temperatura y de duraciones de incubación que son rigu

PASTEURIZACIÓN: Termo que describe o tratamento por calor inventada por Pasteur co fin de matar micobacterias do leite e de eliminar así a propagación da tuberculose a través do leite contaminado. Para que este tratamento sexa efectivo ao 100%, o tempo necesario para matar as micobacterias a unha temperatura determinada foi duplicado respecto ao orixinal. Hoxe en día, o termo utilízase para describir unha variedade de combinacións de temperatura e de duracións de incubación que son rigorosamente especificadas e

PASZTÖRÖZÉS: Ez a fogalom eredetileg a Pasteur által a tejben lévő Mycobacteriumok elpusztítására és ezáltal a gümőkór szennyezett tejjel való terjedésének megakadályozására kidolgozott hőkezelést jelenti. A 100%-os biztonság eléréséhez a kezelés ideje a kétszerese volt annak, ami a Mycobacteriumok elöléséhez szükséges egy adott hőmérsékleten. Napjainkban ez a fogalom szigorúan meghatározott kezelési idők és hőmérsékletek kombinációját jelenti, amelyekkel ugyanez a hatás érhető el. Ezen kívül általánosabb ér

PASTEURISERING: Betegnelse brukt for varmebehandling, opprinnelig brukt for å drepe Mykobakterier i melk for å hindre spredning av tuberkulose i kontaminert melk. For å være 100% sikker var tiden som ble brukt det dobbelte av det som er nødvendig for å drepe Mykobakterier ved den temperaturen. Henviser nå til en rekke kombinasjoner av strengt spesifiserte temperaturer og tider for å oppnå samme resultat. Brukes i tillegg i en mer generell sammenheng for spesifikke varme/tid- behandlinger av materialer der varme

PASTERYZACJA : Termin odnosi się do zabiegu poddawaniu działania wysokiej temperaturze, który po raz pierwszy został użyty przez Pasteura, w celu zabicia prątków w mleku, aby w ten sposób opanować szerzącą się za pośrednictwem zakażonego mleka gruźlicę. Dla dostarczenia 100% bezpiecznego parametru, użyto podwójnego czasu wymaganego do zabicia prątków przy określonej temperaturze. Obecnie odnosi się to do różnych kombinacji rygorystycznie ustalonych okresów i temperatur dających takie same wyniki.

PASTÖRİZASYON: A term applied to heat treatment İlk olarak Pastör tarafından tasarlanmış kontamine olmuş sütten tüberkülozun yayılımını engellemek amacıyla sütteki mikrobakterileri öldürmek için ısıl işlem uygulanması terimi. % l00 güvenilirlik elde etmek için, belirlenmiş sıcaklıkta mikrobakteriyi öldürmek için gerekli süre ikiye katlandı. Aynı sonucu almak için belirlenmiş zaman ve sıcaklıklarda uygulanan farklı kombinasyonların uygulanması olarak tanımlanır. Bunun yanında başka materyaller için özel ısı/za

Was this helpful?
An acute systemic bacterial disease of marine fish caused by Pasteurella piscicida. Severe sporadic outbreaks have occurred in Chesapeake Bay.


ΠΑΣΤΕΡΕΛΛΩΣΗ (ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΖΩΩΝ): Οξεία συστηματική βακτηριακή ασθένεια των θαλάσσιων ψαριών προκαλούμενη από την Pasteurella piscicida. Σοβαρές σποραδικές εξάρσεις της έχουν συμβεί στο Chesapeake Βay.

PASTEURELLOSE: Maladie bactérienne systémique aiguë des poissons marins provoquée par Pasteurella piscicida. Des manifestations sevères mais sporadiques ont lieu dans la Baie de Chesapeake.

PASTEURELLOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica y aguda de peces marinos provocada por Pasteurilla piscicida. En la bahía de Chesapeake han tenido lugar manifestaciones severas esporádicamente.

PASTEURELOSE: Enfermidade bacteriana sistémica e aguda de peixes mariños provocada por Pasteurilla piscicida. Na baía de Chesapeake tiveron lugar manifestacións severas esporadicamente.

PASTEURELLOSIS: Tengeri halak heveny, szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Pasteurella piscicida okoz. A Chespeake-öbölből súlyos, véletlenszerűen kitörő járványokat jelentettek.

PASTEURELLOSE: Akutt systemisk bakteriesykdom på marin fisk, forårsaket av bakterienPasteurella piscicida. Harde sporadiske utbrudd har funnet sted i Chesapeake Bay.

PASTERELOZA: Ostra systemiczna choroba bakteryjna ryb morskich, wywoływana przez Pasteurella piscicida. Poważne sporadyczne jej wybuchy zdarzały się w Zatoce Chesapeake.

PASTÖRELLOSİS: Deniz balıklarında Pasteurella piscicidanın sebep olduğu bir akut sistemik bakteriyal hastalık. Chesapeake Koyunda yaygın münferit salgınlar gerçekleşmiştir.

Was this helpful?
The specific functional tissue of an organ.


ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ: Ο ειδικευμένος λειτουργικός ιστός ενός οργάνου.

PARENCHYME: Tissu spécifique et fonctionnel dun organe.

PARÉNQUIMA: Tejido específico y funcional de un órgano.

PARÉNQUIMA: Tecido funcional específico dun órgano.

PARENCHYMA: Egy szerv specifikusan működő szövete.

PARENKYM: Det spesifikke funksjonelle vevet i et organ.

PARECHYMA/MIĄŻSZ: Swoista czynnościowa tkanka narządu.

PARANKİMA: Bir organın spesifik özellikli dokusu.

Was this helpful?
Organic matter present in the water column in the form of particles. This fraction may be determined as the weight loss upon ignition at 5500C of the dry material retained on the filter used in the particulate matter analysis or by subtracting total dissolved volatile solids from total volatile solids.


ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ: Το οργανικό υλικό που βρίσκεται στην στήλη του νερού υπό μορφήν σωματιδίων. Η σωματιδιακή οργανική ύλη προσδιορίζεται από την απώλεια βάρους μετά από καύση σε 5500C του ξηρού υλικού που συγκρατείται σε φίλτρο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση σωματιδιακής ύλης ή από την αφαίρεση των ολικών διαλυμένων πτητικών στερεών από τα ολικά πτητικά στερεά.

MATIERE PARTICULAIRE ORGANIQUE: Matière organique présente dans leau sous forme de particules. Variable déterminée par la perte de poids après chauffage à 5500C de la matière sèche retenue par le filtre utilisé dans lanalyse de la matière particulaire ou par différence entre le solide volatil dissous et le total du solide volatile.

MATERIA ORGÁNICA PARTICULAR : Materia orgánica presente en el agua en forma de partículas. Variable determinada por la pérdida de peso después de calentar a 5500C la materia seca retenida por el filtro utilizado en el análisis de la materia particular o por diferencia entre el sólido volátil disuelto y el total de sólido volátil.

MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA: Materia orgánica presente na auga en forma de partículas. Variable determinada pola perda de peso despois de quentar a 5500C a materia seca retida polo filtro utilizado na análise da materia particulada ou por diferenza entre o sólido volátil disolto e o total de sólido volátil.

SZERVES SZEMCSÉK: A vízoszlopban szemcsék formájában jelenlévő szerves anyag. Ez a frakció a szűrőn fennakadt szemcsék 5500C-on történő elégetése utáni tömegveszteségből határozható meg, vagy úgy, hogy az összes illékony szilárd anyag mennyiségéből kivonjuk az összes oldott illékony szilárd anyag mennyiségét.

PARTIKUL?RT ORGANISK MATERIALE (POM): Organisk materiale som er til stede i vannsøylen i form av partikler. Denne fraksjonen kan bestemmes som vekttapet ved forbrenning av tørrstoff holdt tilbake på filter (jfr. partikulært materiale) ved 5500C, eller ved å trekke total mengde løste flyktige faste stoff fra total mengde flyktige faste stoff.

CZĄSTECZKOWA MATERIA ORGANICZNA (POM): Materia organiczna występująca w słupie wody w postaci cząsteczek. Frakcja ta może być oznaczona jako ubytek masy materiału pozostałego na filtrze używanym w analizie cząsteczkowej materii przy suszeniu w 5500C, lub przez odjęcie sumy rozpuszczonych lotnych suchych substancji od sumy lotnych suchych substancji.

ASKIDA ORGANİK MADDE (AOM): Su kolonu içerisinde var olan partiküller halindeki organik madde. Bu oran askıdaki madde analizinde kullanılan filtrede kalan kuru maddenin 5500C yakıldıktan sonraki ağırlık kaybı veya toplam erimiş uçucu katıların toplam uçucu katılardan çıkartılması olarak tanımlanabilir.

Was this helpful?
A form of symbiosis based on unilateral physiological dependence, where the parasite temporarily or permanently resides in or on the host during several or all of its developmental stages, usually causing some degree of real damage to the host. The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of bo


ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ: Μορφή συμβίωσης βασιζόμενη σε μονομερή φυσιολογική εξάρτηση, όπου το παράσιτο προσωρινά ή μόνιμα διαμένει εντός ή επί του ξενιστή κατά την διάρκεια ορισμένων ή όλων των αναπτυξιακών του σταδίων, προκαλώντας, ως έναν βαθμό, κάποιου βαθμού βλάβη στον ξενιστή. Το παράσιτο αντλεί μέρος ή όλες τις θρεπτικές οργανικές του ενώσεις από τον ξενιστή και, σε πολλές περιπτώσεις ο ξενιστής χρησιμοποιείται και ως ενδιαίτημα αναπαραγωγής. Το παράσιτο συχνά προκαλεί μεταβολές στις φυσιολογικές διεργασίες

PARASITISME: Forme de symbiose basée sur la dépendance physiologique unilatérale, dans laquelle le parasite réside sur ou dans lhôte de façon temporaire ou permanent sur une partie ou sur la totalité de ses stades de développement, endommageant ainsi lhôte. Le parasite dépend partiellement ou en totalité de lhôte en ce qui concerne son alimentation et, dans de nombreux cas lhôte sert dhabitat pour la reproduction du parasite. Suivant les spécificités de lhôte et du parasite, ce dernier peut altérer la perfor

PARASITISMO: Forma de simbiosis basada en la dependencia fisiológica unilateral, en la cual el parásito reside sobre o en un huésped de manera temporal o permanente durante una parte o durante la totalidad de los estados de desarrollo, dañando así el huésped. El parásito depende parcialmente o en su totalidad del huésped en cuanto a la alimentación y en muchos casos el huésped sirve de hábitat para la reproducción del parásito. Según las características del huésped y del parásito, este último puede alterar e

PARASITISMO: Forma de simbiose baseada na dependencia fisiolóxica unilateral, na cal o parasito reside sobre ou nun hospedador de xeito temporal ou permanente durante unha parte ou durante a totalidade dos estados de desenvolvemento, normalmente danando en diverso grao ao hospedador. O parasito depende parcialmente ou na súa totalidade do hospedador en canto á alimentación e en moitos casos o hospedador serve de hábitat para a reprodución do parasito. Segundo as características do anfitrión e do parasito, es

PARAZITIZMUS: Élősködés; egyoldalú élettani függésen alapuló együttélési forma, amelyben a parazita néhány vagy összes fejlődési állapotában részben vagy teljesen a gazdaszervezeten vagy gazdaszervezetben él, általában annak károsodását okozva. A parazita szerves tápanyagainak egy részét vagy egészét a gazdaszervezettől nyeri, és sok esetben a gazdaszervezetben szaporodik. A parazita gyakran okoz változást a gazdaszervezet élettani folyamataiban. A változás mértéke és minősége a gazda és a parazita tulajdonsá

PARASITTISME: Form for symbiose som er basert på unilateral (ensidig) fysiologisk avhengighet, der parasitten oppholder seg midlertidig eller permanent på eller i en vert under flere eller alle sine utviklingsstadier. Påfører vanligvis verten en eller annen form for skade. Parasitten får deler av eller all næring fra verten, og i mange tilfeller fungerer verten som et habitat for reproduksjon. Parasitten forårsaker ofte forandringer i fysiologisk yteevne hos verten, avhengig av spesifikke egenskaper hos både

PASOŻYTNICTWO: Forma symbiozy oparta o jednostronną zależność fizjologiczną, gdzie pasożyt czasowo lub stale znajduje się w /lub na gospodarzu w ciągu kilku lub we wszystkich jego stadiach rozwojowych, wyrządzając zwykle znaczne szkody gospodarzowi. Pasożyty pobierające częściowo lub całkowicie swoje organiczne składniki odżywcze od gospodarza a w wielu przypadkach gospodarz służy im też jako środowisko do reprodukcji. Pasożyt powoduje często zmiany w czynnościach fizjologicznych gospodarza, w zależności od s

PARAZİTİZM: Parazitin geçici veya sürekli olarak, birden fazla veya tüm gelişim evrelerinde konakçının üzerine yada içine yerleşen, genellikle konakçıya çeşitli derecelerde hasar vermeye sebep olan tek taraflı fizyolojik bağımlılık üzerine kurulmuş ortak yaşamın bir formu. Parazit organik besininin bir kısmını veya tamamını konakçıdan elde eder ve çoğu zaman konakçı üremek için kendisine bir habitat sunar. Parazit, çoğunlukla hem kendisinin hemde konakçının spesifik özelliklerine bağlı olarak, konakçının fi

Was this helpful?
The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of both host and parasite. Parasitism is, in contrast to all other forms of symbiosis, a strictly patho-biological phenomenon.


ΠΑΡΑΣΙΤΟ: Ένα ζώο (ή φυτό) που ζει μέσα ή πάνω σε έναν άλλο (ξενιστής) από τον οποίο τρέφεται. Πολλές φορές η παρουσία του παράσιτου είναι επιβλαβής για τον ξενιστή.

PARASITE: Le parasite réside sur ou dans lhôte de façon temporaire ou permanent sur une partie ou sur la totalité de ses stades de développement, endommageant ainsi lhôte. Le parasite dépend partiellement ou en totalité de lhôte en ce qui concerne son alimentation et, dans de nombreux cas lhôte sert dhabitat pour la reproduction du parasite. Suivant les spécificités de lhôte et du parasite, ce dernier peut altérer la performance physiologique de lhôte. Le parasitisme est, contrairement à toute autre forme

PARÁSITO: La dependencia fisiológica unilateral, en la cual el parásito reside sobre o en un huésped de manera temporal o permanente durante una parte o durante la totalidad de los estados de desarrollo, dañando así el huésped. El parásito depende parcialmente o en su totalidad del huésped en cuanto a la alimentación y en muchos casos el huésped sirve de hábitat para la reproducción del parásito. Según las características del huésped y del parásito, este último puede alterar el rendimiento fisiológico del

PARASITO: Un animal (ou planta) que vive en ou sobre outro (o hospedador) do que obtén o alimento. O hospedador está ás veces desfavorablemente afectado pola presenza do parasito.

PARAZITA: Élősködő; olyan szervezet, amely szerves tápanyagainak egy részét vagy egészét a gazdaszervezettől nyeri, és sok esetben a gazdaszervezetben szaporodik. A parazita gyakran okoz változást a gazdaszervezet élettani folyamataiban. A változás mértéke és minősége a gazda és a parazita tulajdonságaitól függ. A parazitizmus a többi együttélési formától eltérően szigorúan patobiológiai jelenség.

PARASITT: Parasitten får deler av eller all næring fra verten, og i mange tilfeller fungerer verten som et habitat for reproduksjon. Parasitten forårsaker ofte forandringer i fysiologisk yteevne hos verten, avhengig av spesifikke egenskaper hos både vert og parasitt.

PASOŻYT: Pasożyty pobierające częściowo lub całkowicie swoje organiczne składniki odżywcze od gospodarza, a w wielu przypadkach gospodarz służy im też jako środowisko do reprodukcji. Pasożyt powoduje często zmiany w czynnościach fizjologicznych gospodarza, w zależności od swoistych właściwości zarówno gospodarza jak i pasożyta. Pasożytnictwo, w przeciwieństwie do innych form symbiozy, jest zjawiskiem ściśle patologiczno-biologicznym.

PARAZİT: Bir başkası (konakçı)nın içinde veya üzerinde yaşayan ondan besin sağlayan bir hayvan (veya bitki). Konakçı bazen parazitin varlığından olumsuz etkilenir.

Was this helpful?
A quantity which serves to define a certain item, the item itself, a numerical characteristic of a population of items. For physical and chemical properties of water, the term "water quality characteristics" should be used.


ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Μέγεθος που χρησιμεύει γιά τον προσδιορισμό ενός χαρακτηριστικού. Αριθμητικό χαρακτηριστικό ενός πληθυσμού αντικειμένων. Γιά τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες του νερού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος "χαρακτηριστικά ποιότητας νερού".

PARAMETRE: Quantité qui sert à définir un item; litem lui-même, une caractéristique numérique dune population ditems. Pour les propriétés physico-chimique de leau, le terme de caractéristique qualitative est conseillé.

PARÁMETRO: Cantidad que sirve para definir un ítem, el ítem mismo, o una característica numérica de población de ítems. Para las propiedades físico-químicas del agua, se aconseja utilizar el término “cualidades características del agua”.

PARÁMETRO: Cantidade que serve para definir un ítem, o ítem mesmo, ou unha característica numérica dunha poboación de ítems. Para as propiedades físico-químicas da auga, aconséllase utilizar o termo "características da calidade da auga".

PARAMÉTER: Olyan mennyiség, amely egy bizonyos tétel leírására szolgál. A víz fizikai és kémiai tulajdonságaira a "vízminőségi jellemzők" kifejezést használjuk.

PARAMETER: Kvantitet som definerer en bestemt ting, tingen selv eller en numerisk karakterisering av en populasjon med ting. For å beskrive fysiske og kjemiske egenskaper til vann, bør betegnelsen ”vannkvalitets-egenskaper” brukes.

PARAMETR: Ilość, która służy do określenia pewnego szczegółu, samego szczegółu oraz liczbowej charakterystyki szczegółów populacji. W przypadku fizycznych i chemicznych właściwości wody, powinno używać się terminu "charakterystyka jakości wody”.

PARAMETRE: Belli bir öğeyi tanımlamaya hizmet eden bir nicelik, öğenin kendisi, populasyon öğelerinin sayısal özelliği. Suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerinde "su kalitesi özellikleri" tanımı kullanılmalıdır.

Was this helpful?
A benign tumour involving overgrowth of epithelial tissue, or a papilla of vascular connective tissue.


ΘΗΛΩΜΑ (ΠΑΠIΛΛΩΜΑ): Καλοήθης όγκος που σχετίζεται με υπερανάπτυξη του επιθηλιακού ιστού, ή θηλή του αγγειακού συνδετικού ιστού.

PAPILLOME: Tumeur bégnine constituée du surdéveloppement de tissus épithéliaux ou dune papille de tissus conjonctifs vasculaires.

PAPILLOMA: Tumor benigno formado por desarrollo de tejidos epiteliales o de papila de tejido conjuntivo vascular.

PAPILOMA: Tumor benigno que leva consigo o hiperdesenvolvemento de tecidos epiteliais ou unha papila de tecido conxuntivo vascular.

PAPILLOMA: A hámszövet túlnövekedéséből eredő jóindulatú daganat, vagy a kötőszövet-eredetű szemölcs.

PAPILLOM: Vorteaktig godartet svulst i hud eller slimhinner.

BRODAWCZAK: Łagodny guz pociągający za sobą hipertrofię tkanki nabłonkowej, lub brodawka naczyniowa tkanki łącznej skóry.

PAPILLOM: Epitel dokunun aşırı büyümesiyle oluşan iyi huylu tümör, veya vasküler bağ dokusunun bir ucu.

Was this helpful?
Deficiency of vitamin B complexes. Cases of deficiency rarely occur because pantothenic acid is present in sufficient quanties in most nutrient sources.


ΑΝΕΠΑΡΚΕIΑ ΠΑΝΤΟΘΕΝIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ: Ανεπάρκεια σε σύμπλεγμα βιταμίνης Β. Περιπτώσεις αναπάρκειας σπανίως παρατηρούνται διότι το παντοθενικό οξύ βρίσκεται σε επαρκείς ποσότητες στις περισσότερες πηγές θρεπτικών συστατικών.

CARENCE EN ACIDE PANTOTHENIQUE: Déficience en vitamine B. Ces cas de déficience surviennent rarement parce que lacide pantothénique est présent en quantité suffisante dans la plupart des sources daliments.

CARENCIA EN ÁCIDO PANTOTÉNICO: Deficiencia en la vitamina B. Estas deficiencias raramente ocurren dado que el ácido pantoténico es presente en cuantidades suficientes en la mayoría de los alimentos.

CARENCIA EN ÁCIDO PANTOTÉNICO: Deficiencia do complexo vitamina B. Estas deficiencias raramente acontecen posto que o ácido pantoténico está presente en cantidades abondas na maioría das fontes de nutrientes.

PANTOTÉNSAV-HIÁNY: A B-vitaminkomplex hiánya. Ritkán fordul elő, mivel a legtöbb táplálékforrás elegendő mennyiségű pantoténsavat tartalmaz.

PANTOTENSYREMANGEL: Mangel på B-vitaminet pantotensyre (q.v.). Forekommer sjelden siden de fleste råstoff inneholder tilfredsstillende nivåer. Gir fortykning av gjellelameller, grunnet sammenvoksing av sekundærlameller.

NIEDOBÓR KWASU PANTOTENOWEGO: Niedobór witaminy B kompleks. Przypadki niedoboru rzadko występują, ponieważ kwas pantotenowy występuje w dostatecznej ilości w wielu surowcach paszowych.

B vitamini eksikliği: B vitamini komplekslerinin eksiliği. Bu durum çok nadir görülür çünkü pantotenik asit çoğu besin kaynağında gerekli miktarda mevcuttur

Was this helpful?
A widespread epidemic.


ΠΑΝΔΗΜΙΚΟΣ: Αναφέρεται σε επιδημία που προσβάλλει το σύνολο των πληθυσμών.

PANDEMIQUE: Epidémie étendue.

PANDÉMICO: Epidemia extendida.

PANDÉMICO: Epidemia estendida.

PANDÉMIA: Nagy terület populációját megfertőző járvány.

PANDEMI: En utbredt epidemi.

PANDEMIA/PANDEMICZNY: Szeroko rozprzestrzeniona epidemia.

PANDEMIC: Çok yaygın salgın.

Was this helpful?
Vitamin of the B group; an essential vitamin for many cultured species.


ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ: Βιταμίνη της ομάδας Β, απαραίτητη γιά πολλούς καλλιεργούμενους οργανισμούς.

ACIDE PANTOTHENIQUE: Une des vitamines du groupe B, la vitamine B5, formant un co-enzyme; absolument nécessaire pour la plupart des organismes.

ÁCIDO PANTOTÉNICO: Una de las vitaminas del grupo B, la vitamina B5, absolutamente necesario para la mayoría de los organismos.

ÁCIDO PANTOTÉNICO: Unha das vitaminas do grupo B, vitamina esencial para moitas das especies cultivadas.

PANTOTÉNSAV: A B-csoportba tartozó vitamin; sok tenyésztett halfaj számára nélkülözhetetlen.

PANTOTENSYRE: B-vitamin, essensielt vitamin for mange oppdrettsarter. Koenzym i energiomsetningen.

KWAS PANTOTENOWY: Witamina z grupy B; niezbędna dla wielu hodowanych gatunków ryb.

PANTOTENİK ASİT: Vitamin B grubu; birçok kültür türleri için esansiyel bir vitamindir.

Was this helpful?
Inflammation of the pancreas.


ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ: Φλεγμονή του παγκρέατος.

PANCREATITE: Inflammation du pancréa.

PANCREATITIS: Inflamación del páncreas.

PANCREATITE: Inflamación do páncreas.

PANCREATITIS: A hasnyálmirigy gyulladása.

PANKREATITT: Betennelse i pankreas (bukspyttkjertel).

ZAPALENIE TRZUSTKI: Zapalenie trzustki.

PANKREATİTİS: Pankreasın yangısı.

Was this helpful?
Infection of salmonids, believed to be viral, resulting in the degeneration of the pancreas; an economically important disease which causes high mortalities of salmon at the marine stage of their life cycle. There is no known effective treatment.


ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: Μόλυνση των σολομοειδών, πιθανόν ιογενής, που επιφέρει εκφυλισμό του παγκρέατος. Οικονομικά σημαντική ασθένεια που προκαλεί υψηλή θνησιμότητα στους σολομούς κατά το θαλάσσιο στάδιο της ζωής τους. Δεν υπάρχει γνωστός τρόπος θεραπείας.

MALADIE DU PANCREAS: Infection des salmonidés connue pour être virale, provoquant la dégénérescence du pancréas. Maladie économiquement importante qui cause une mortalité élevée chez les saumons au stade marin de leur cycle de vie. Aucun traitement efficaéce nexiste actuellement.

ENFERMEDAD DEL PÁNCREAS: Infección viral de salmónidos, que provoca degeneración del páncreas. Enfermedad económicamente importante que causa una mortalidad elevada en salmónidos en el estado marino de su ciclo de vida. Actualmente no existe ningún tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

ENFERMIDADE DO PÁNCREAS: Infección de salmónidos, crese que viral, que provoca a dexeneración do páncreas. É unha enfermidade cunha forte repercusión económica ya que causa unha mortalidade elevada en salmónidos na etapa mariña do seu ciclo de vida. Actualmente non se coñece ningún tratamento eficaz contra esta enfermidade.

HASNYÁLMIRIGY-BETEGSÉG: A lazacfélék valószínűleg vírusos eredetű betegsége, amely a hasnyálmirigy leépüléséhez vezet; gazdasági szempontból fontos betegség, amely az életciklusuk tengeri szakaszában lévő lazacok tömeges elhullását okozhatja. Nincs hatékony kezelési módja.

PANCREAS DISEASE (PD): Viral infeksjon hos laksefisk, som fører til nedbrytning av pankreas (bukspyttkjertel). Økonomisk viktig sykdom som gir høy dødelighet på laks i sjø. Ingen effektiv behandlingsform.

CHOROBA TRZUSTKI: Zakażenie u ryb łososiowatych, przypuszczalnie wirusowe, powodujące martwicę trzustki; ważna choroba gospodarcza, która powoduje w morskim stadium życia łososi wysoką śmiertelność. Nie znane jest skuteczne leczenie choroby.

Pankreas hastalığı: Viral olduğu bilinen salmonid enfeksiyonudur. Pankreasta bozulmalara sebep olur. Salmonidlerin denizel yaşam evrelerinde çok yüksek mortaliteye sahip olduğundan ekonomik olarak önemli bir hastalıktır.

Was this helpful?
Organ found in the primary region of the fish gut. The pancreas secretes digestive enzymes into the pyloric caecae, where digestion primarily takes place.


ΠΑΓΚΡΕΑΣ: Οργανο που βρίσκεται στο αρχικό τμήμα του εντέρου του ψαριού και εκκρίνει πεπτικά ένζυμα στα πυλωρικά τυφλά όπου γίνεται κυρίως η πέψη

PANCREAS: Organe situé dans la zone primaire de lintestin du poisson. Le pancréas sécrète des enzymes de digestion par le pylore quand la digestion primaire a lieu.

PÁNCREAS: En peces, órgano situado en la zona primaria del intestino. El páncreas secreta enzimas de digestión en el intestino ciego pilórico donde tiene lugar la digestión primaria.

PÁNCREAS: En peixes, órgano situado na zona primaria do intestino. O páncreas secreta encimas dixestivos nos cegos pilóricos, onde ten lugar a dixestión primaria.

HASNYÁLMIRIGY: A halak bélrendszerének elülső részében megtalálható szerv. A hasnyálmirigy emésztőenzimeket választ ki a gyomorvég függelékeibe, ahol az emésztés egy része történik.

PANKREAS (BUKSPYTTKJERTEL): Pankreasvev ligger hos fisk spredt på flere steder i bukhulen, f.eks., i mesenterier, mellom pylorusblindsekkene, i submucosa, i lever, på galleblæren og langs vener i området. Består av eksokrine celler som produserer fordøyelsesenzymer, og endokrine celler (De Langerhanske celleøyer) som er hormonproduserende.

TRZUSTKA: Narząd znajdujący się w początkowym odcinku jelita. Trzustka wydziela enzymy trawienne do wyrostków odźwiernikowych (w. pyloryczne), w których odbywa się początkowe trawienie.

PANKREAS: Balık bağırsağının birincil bölgesinde bulunan organ. Pankreas pilorik çekuma , başlıca sindirimin meydana geldiği yer, sindirim enzimi salgılar.

Was this helpful?
Packed columns are often employed for improved gas-fluid contact and in biofilters. They are used extensively for absorption operations. Usually the columns are filled with randomly oriented packing material, but in many cases the packing may be carefully positioned. The packed column is characteristically operated with counterflow of the phases in gas-fluid contacting and in upflow or downflow mode in biofilters. A typical packed column consists of a cylindrical shell containing a support plate


ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ: (Πληρωμένες) στήλες. Οι ( ) βελτιώνουν την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση και χρησιμοποιούνται συχνά στους βιοηθμούς για την απορρόφηση ορισμένων ουσιών. Συνήθως για την πλήρωση των στηλών χρησιμοποιείται υλικό με τυχαίο προσανατολισμό του πλέγματο, αλλά πολλές φορές η πλήρωση πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε το πλέγμα του υλικού να έχει σαφή προσανατολισμό. Για την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση, οι φάσεις διοχετεύονται στην στήλη με αντίστροφη ροή, ενώ όταν η στήλη χρ

COLONNES DE DEGAZAGE: Les colonnes de dégazage sont souvent employées dans les filtres biologiques ou afin daméliorer le contact gaz-liquide. Elles sont couramment employées dans des opérations dabsorption. Habituellement, les colonnes sont remplies avec une matrice orientée de façon aléatoire, mais dans beaucoup de cas la matrice est positionnée avec précision. La colonne de dégazage est caractéristiquement utilisée comme un contre courant des deux phases par le contact gaz-liquide et à flux montant ou descendant da

COLUMNAS CONDENSADAS: Las columnas condensadas son a menudo utilizadas en los filtros biológicos con el fin de mejorar el contacto gas-líquido. Se usan extensivamente en las operaciones de absorción. Normalmente, las columnas están llenas de una matriz orientada de una manera aleatoria, pero en muchos casos la matriz se pone con precisión. La columna condensada es característicamente utilizada como contra-corriente de las dos fases por el contacto gas-líquido y el flujo ascendente o descendente dentro de los filtros

COLUMNAS RECHEAS: As columnas recheas son a miúdo utilizadas para mellorar o contacto gas-líquido e nos filtros biolóxicos. Úsanse comunmente nas operacións de absorción. Normalmente, as columnas están cheas con material de recheo orientado dun xeito aleatorio, pero en moitos casos o material colócase con precisión. O modo de operación da columna rechea caracterízase polo uso dunha contracorrente de dúas fases en reactores de contacto gas-fluído e por fluxo ascendente ou descendente en filtros biolóxicos. Unha co

KITÖLTÖTT OSZLOP: A kitöltött oszlopokat gyakran alkalmazzák a gáz-folyadék határfelületek növelésére, illetve bioszűrőkben. Elterjedten használják őket abszorbciós célokra. Az oszlopokat általában véletlenszerűen elhelyezkedő kitöltőanyaggal töltik meg, sok esetben viszont gondosan megtervezik a töltés helyzetét. A kitöltött oszlop működése az érintkező gázok és folyadékok ellentétes irányú áramlásán alapul, és a bioszűrőkben felfelé és lefelé folyó módban lehet használni. Egy tipikus kitöltött oszlop áll egy he

FYLTE KOLONNER: Fylte kolonner benyttes for å øke kontakten mellom gass og væske (lufting av vann) og i biofiltre. De brukes i stor utstrekning ved absorpsjonsoperasjoner. Vanligvis er kolonnene fylt med tilfeldig orientert kolonnemateriale, men materialet kan og være nøye plassert i enkelte tilfeller. Drives ved hjelp av motstrøm mellom gass og væske ved gass-væskekontakt, og oppstrøms- eller nedstrømsmetoder i biofiltre. En typisk fylt kolonne består av et sylindrisk skall med støtteplater for kolonnematerial

KOLUMNY Z WYPEŁNIENIEM: Kolumny z wypełnieniem są często używane dla poprawienia kontaktu gaz-ciecz oraz w biofiltrach. Są one szeroko stosowane do procesów absorpcyjnych. Kolumny są zazwyczaj wypełnione losowo zorientowanym materiałem wypełniającym, ale w wielu przypadkach wypełnienie może być starannie ułożone. Cechą charakterystyczną kolumny z wypełnieniem jest sterowanie przepływem przeciwprądowym stykających się faz gaz-ciecz i w biofiltrach o odpływie górnym i dolnym. Typowa kolumna z wypełnieniem składa się z cy

DOLDURULMUŞ KOLONLAR: Doldurulmuş kolonlar genellikle gelişmiş gaz-sıvı temasında ve biofiltrelerde kullanılır. Yaygın olarak vakum operasyonlarında kullanılırlar. Genellikle kolonlar rasgele seçilen dolum malzemeleri ile doldurulurlar fakat çoğu zaman dolum malzemesi dikkatlice yerleştirilir. Doldurulmuş kolonlar karakteristik olarak gaz-sıvı temasının fazlarında ters akımlı ve biyofiltrelerde yukarı veya aşağı akışlı olarak çalışır. Tipik bir doldurulmuş kolon dolum malzemesine destek olan bir kaplamayı içeren sili

Was this helpful?
A preparation of red blood cells that are transfused to correct low blood levels.


ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Διαδιακασία που υφίστανται τα ερυθροκύτταρα που πρόκειται να μεταγγιστούν προκειμένου να διορθωθούν τα χαμηλά επίπεδα αίματος.

POCHE DE SANG: Préparation de globules rouges destinés à être transfusés afin de corriger un volume de sang insuffisant.

CÉLULAS EMPAQUETADAS/ CONCENTRADOS CELULARES: Preparación de glóbulos rojos transfundidos para corregir bajos niveles celulares.

CÉLULAS EMPAQUETADAS/ CONCENTRADOS CELULARES: Preparación de glóbulos vermellos transfundidos para corrixir baixos niveis celulares.

VÖRÖSVÉRTEST-KONCENTRÁTUM: Vörösvértestekből álló preparátum, amelyet vérátömlesztéshez használnak a vérhiány pótlására.

PAKKEDE CELLER: Et konsentrat av røde blodlegemer som overføres for å bedre lave blodverdier.

KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH: Preparat z czerwonych krwinek używany w transfuzji krwi do podwyższenia niskiej zawartości erytrocytów.

PAKETLENMİŞ HÜCRELER: Transfüze ederek düşük kan seviyelerini düzeltmek için kırmızı kan hücrrelerinin hazırlanması.

Was this helpful?
Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume.


ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ (PACKED CELL VOLUME): Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

VALEUR DHEMATOCRIT: Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.

VALOR DE HEMATOCRITO: Hemacrito: Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.

VALOR DE HEMATOCRITO: Hematocrito: Relación volumétrica entre o volume ocupado polos elementos celulares do sangue e o volume total de sangue; volume de sedimentación das células sanguíneas.

TÖMÖRÍTETT SEJTTÉRFOGAT: A vér sejtes elemeinek térfogati aránya a teljes vértérfogathoz képest.

BLODPROSENT: Hematokrit: volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet.

OBJĘTOŚĆ KRWINEK W HEMATOKRYCIE: Objętościowy stosunek składników komórkowych krwi do ogólnej objętości krwi.

DOLU HÜCRE MİKTARI: Toplam kan miktarı ile kanın hücresel elementleri arasındaki volumeterik ilişki.

Was this helpful?
(C7H7O2N), part of the folic acid molecule; essential in the metabolism of certain microorganisms.


PABA (Παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ): C7Η7Ο2Ν, μέρος του μορίου του φολλικού οξέος. Απαραίτητο γιά τον μεταβολισμό ορισμένων μικροοργανισμών.

APAB (ACIDE (PARA-AMINOBENZOIQUE): (C7H7O2N), faisant partie de la molécule dacide folique; essentiel dans le métabolisme de certains micro-organismes.

APAB (ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), parte de la molécula de ácido fólico; esencial en el metabolismo de ciertos microorganismos.

APAB (ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), parte da molécula de ácido fólico; esencial no metabolismo de certos microorganismos.

PABA (PARA-AMINO-BENZOESAV): (C7H7O2N), a folsav molekulájának egy része; bizonyos mikroorganizmusok anyagcseréjéhez nélülözhetetlen.

PABA (PARA-AMINOBENZOSYRE): (C7H7O2N), del av folinsyre-molekylet. Essensiell i metabolismen hos visse mikroorganismer.

KWAS PARAAMINOBENZOESOWY (KABA >PABA): (C7H7O2N). Część cząsteczki kwasu foliowego, niezbędnego w przemianie materii niektórych mikroorganizmów.

PABA (PARA-AMINOBENZOİK ASİT): (C7H7O2N), Mikroorganizma moleküllerinde gerekli olan folik asit molekülünün parçasıdır.

Was this helpful?
Chemical symbol for phosphorus.


P: Χημικό σύμβολο για τον φωσφόρο.

P: Symbole chimique du Phosphore.

P: Símbolo químico del fosfato.

P: Símbolo químico do fosforo.

P: A foszfor vegyjele.

P: Kjemisk symbol for fosfor.

P: Symbol chemiczny fosforu.

Fosfor: Fosforun kimyasal sembolü

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES