AMC LIMITED

M

Common name for the exuvium, i.e., the shed exoskeleton of arthopods, or the process by which it is shed. Also used as a verb.


ΕΚΔΥΜΑ: Κοινό όνομα για το έκδυμα, δηλ. τον αποβαλλόμενο εξωσκελετό των αρθροπόδων.

MUE: Nom commun pour lexuvium, cest-à-dire la perte de lexosquelette chez les arthopodes.

MUDA: Nombre común que se da al exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

MUDA: Nome común que se dá a exuvia, ex. o exoesqueleto mudado dos artrópodos ou o proceso polo que é mudado. Tamén é usado como verbo.

KITINPÁNCÉL: Az ízeltlábúak külső váza, amely vedléskor leválik a testükről.

SKIFTE SKALL: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

LINKA/WYLINKA: Powszechna nazwa wylinki, tj. pozbywania się zewnętrznego szkieletu skórnego u stawonogów lub proces, w którym następuje linienie.

Deri değiştirme: Deri değiştirenler için yaygınca kullanılan bir isimdir. Örneğin, eklembacaklıların dış kabuk sıyrılması ya da bunun oluşma süreci. Bir fiil olarak da kullanılır.

Was this helpful?
Common colloquial name for yeasts.


ΜΑΓΙΑ: Κοινός όρος της καθομιλουμένης γιά είδη ζύμης.

MOISISSURE: Nom commun utilisé pour les levures.

HUMUS: Nombre común utilizado para las levaduras.

MOFO: Nome común utilizado para os lévedos.

PENÉSZGOMBÁK: Az élesztőgombák köznyelvi elnevezése.

MOULD: På engelsk, et dagligdags ord for gjær.

PLEŚŃ: Powszechna potoczna nazwa drożdży.

Maya: Mayalar için kullanılan genel ad.

Was this helpful?
The number of deaths per unit of population during a specific period. Syn. death rate; fatality rate.


ΡΥΘΜΟΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Ο αριθμός θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού κατά την διάρκεια μιάς ορισμένης περιόδου.

TAUX DE MORTALITE: Nombre des décès survenus dans une portion unitaire dune population au cours dun laps de temps donné.

TASA DE MORTALIDAD: Número de fallecidos en una población durante un periodo específico.

TAXA DE MORTALIDADE: Número de mortos por unidade de poboación, durante un período determinado. Sin. Taxa de morte

MORTALITÁSI ARÁNY: Egy adott időtartam alatt bekövetkező elhullások aránya egységnyi populációra vetítve. Úm. halálozási arány.

DØDELIGHETSRATE: Antall dødsfall per populasjonsenhet per tidsenhet. Syn. dødsrate.

WSPÓŁCZYNNIK ŚMIERTELNOŚCI: Liczba śniętych ryb na jednostkę populacji w ciągu określonego czasu. Syn. wskaźnik śmiertelności, współczynnik padnięć.

ÖLÜM (MORTALİTE) ORANI: Belli bir periyotta populasyonun birim ölüm değeri

Was this helpful?
The proportion of deaths in a specified portion of a population or the proportion of deaths in a group of individuals.


ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ: Η ποσοστό θανάτων σε μιά ορισμένη μερίδα του πληθυσμού ή η αναλογία θανάτων σε μία ομάδα ατόμων.

MORTALITE: Proportion des décès survenus dans une portion spécifiée dune population. La proportion des décès survenus dans un groupe dindividus.

MORTALIDAD: Proporción de fallecimientos en una porción específica de una población. Proporción de fallecimientos en un grupo de individuos.

MORTALIDADE: Proporción de mortes nunha porción específica dunha poboación. Proporción de mortos nun grupo de individuos.

MORTALITÁS: Az elhullások aránya a populáció egy meghatározott részében vagy egyedek egy csoportjában.

DØDELIGHET: Andelen av dødsfall i en spesifisert del av populasjonen eller andelen dødsfall i en gruppe individer. Jfr. død.

ŚMIERTELNOŚĆ: Stosunek (%) śniętych ryb w określonym czasie do stanu wyjściowego. Patrz: współczynnik śmiertelności.

MORTALITE (ÖLÜM): Bireylerden oluşan gruplar içerisinde nüfusu oluşturan bireylerden ölenlerin yaşayanlara oranı

Was this helpful?
Obviously progressing towards death, nearly dead.


ΕΤΟIΜΟΘΑΝΑΤΟΣ: Εμφανώς βαδίζων προς τον θάνατο, σχεδόν νεκρός.

MORIBOND(E): Qui est près de mourir, mourant.

AGONIZANTE: Que esta a punto de morir, muriendo

AGONIZANTE: Con evidencia de que está próxima a súa morte

MORIBUND: Halálhoz közeli állapotú.

DØENDE : Nærmer seg tydelig døden, nesten død.

UMIERAJĄCY: Najwyraźniej zbliżanie się do śmierci; blisko śmierci.

MORIBUND: Ölmek üzere olan, neredeyse ölmüş

Was this helpful?
The level of disease in a population commonly defined in terms of incidence, or prevalence, or the number of diseased fish in a population.


ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ: Το επίπεδο της ασθένειας σε έναν πληθυσμό συχνά οριζόμενο με βάση την ένταση, την διάδοση ή το αριθμό των νοσούντων επί του συνόλου ενός πληθυσμού ψαριών .

MORBIDITE: Le taux de maladie dans une population, habituellement défini en termes de prévalence ou dincidence ou du nombre de poissons malades dans une population.

MORBOSIDAD: Tasa de enfermedad en una población, normalmente definida en términos de prevalencia o de incidencia o del número de peces enfermos en una población.

MORBILIDADE: Nivel de enfermidade nunha poboación, normalmente definida en termos de prevalencia ou de incidencia ou do número de peixes enfermos nunha poboación.

MORBIDITÁS: A betegség előfordulásának mértéke egy populációban. A megbetegedési vagy elterjedtségi aránnyal, illetve a beteg halak számával fejezik ki.

MORBIDITET: Graden av en sykdom i en populasjon, ofte uttrykt som hyppighet, forekomst eller antall syke fisk i en populasjon.

CHOROBOWOŚĆ: Poziom choroby w populacji zwykle definiowany w kategorii częstości jej występowania lub rozpowszechnienia, bądź liczby chorych ryb w populacji.

MORBİDİTE: Bir populasyonda yaygın olarak ortaya çıkan hastalık seviyesi, ya da bir balık popülasyonunda hastalık sayısı

Was this helpful?
Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with one double bond.


ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΟ ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ: Λιπαρά οξεά τα οποία περιέχουν μια καρβοξυλομάδα (COOH) και μια ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα ( C) με ένα διπλό δεσμό.

ACIDE GRAS MONOINSATURE: Acide gras contenant un groupe carboxyle simple (COOH), avec une seule double liaison entre deux carbones

ÁCIDO GRASO MONOINSATURADO: Acido graso que contiene un grupo simple carboxilo (COOH) y una cadena de carbonos (C) recta y no ramificada con un doble enlace.

ÁCIDO GRAXO MONOINSATURADO: Acido graxo que contén un grupo simple carboxilo (COOH) e unha cadea de carbonos (C) recta e non ramificada cun dobre enlace

EGYSZERESEN TELÍTETLEN ZSÍRSAV: Egy karboxilcsoportot (COOH) és egy egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben egy kettős kötés található.

ENUMETTET FETTSYRE: Fettsyre som inneholder en enkelt karboksylgruppe (COOH) og en rett uforgrenet karbonkjede med en dobbeltbinding.

JEDNONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE: Kwasy tłuszczowe zawierający pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch węglowy z jednym wiązaniem podwójnym.

TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞ ASİDİ: Tek bir karboksil grubu (COOH) ve çift bağlı düz dallanmamış bir karbon ihtiva eden yağ asidi.

Was this helpful?
Genetically identical offspring derived from a single fertilized egg.


ΜΟΝΟΖΥΓΩΤΙΚΟΙ: Γενετικά πανομοιότυποι απόγονοι προερχόμενοι από ένα μόνο γονιμοποιημένο αυγό.

MONOZYGOTE: Progéniture génétiquement identique issue dun seul ovocyte fécondé.

MONOZIGÓTICO: Descendencia genéticamente idéntica que deriva de un solo óvulo fecundado.

MONOCIGÓTICO: Descendencia xeneticamente idéntica que deriva dun só óvulo fecundado.

MONOZIGOTIKUS: Egypetéjű; egyetlen megtermékenyített petesejtből kifejlődő, genetikailag azonos utódok.

MONOZYGOT: Genetisk like avkom, som stammer fra ett enkelt befruktet egg.

MONOZYGOTYCZNY: Potomstwo identyczne genetycznie, uzyskane z jednego zapłodnionego jaja.

MONOZİGOT: Döllenen bir tek yumurtadan genetik olarak aynı yavruların çoğalması.

Was this helpful?
Monophagous.


ΜΟΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: Μονοφάγος.

MONOTROPHIQUE: Monophage.

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTRÓF: Egyféle táplálékot fogyasztó.

MONOTROF: Monofag.

MONOTROFICZNY: Odżywiający się jednym rodzajem pokarmu.

MONOTROFİK: Sadece bir çeşit besinle beslenen.

Was this helpful?
The selection or rearing of a single sex of a given species in an aquaculture unit in order to avoid uncontrolled reproduction or to obtain higher yields. Commonly used with salmonids and tilapias in which there is a dichotomy between the growth of the two sexes that is activated after the onset of sexual maturity. Syn: single sex culture.


ΜΟΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η επιλογή ή καλλιέργεια ενός μόνο φύλου από ένα είδος σε μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή ή γιά να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Συχνά χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των σολομοειδών και της τιλάπια τα οποία, από την στιγμή που φθάνουν στο στάδιο της ωριμότητας, παρουσιάζουν διαφορετική αύξηση ανάλογα με το φύλο τους. (Συν. Καλλιέργεια ενός φύλου)

CULTURE MONOSEXE: Lélevage dorganismes de sexe unique dune espèce donnée dans une installation aquacole dans le but déviter la reproduction incontrôlée ou afin daugmenter la production. Cette technique est souvent appliquée aux salmonidés et Tilapia, poissons démontrant une dichotomie entre le taux de croissance des deux sexes qui apparait au début de la maturation sexuelle.

CULTIVO UNISEXO: Cultivo de organismos de sexo único de una especie determinada en una instalación acuícola con el fin de evitar la reproducción incontrolada o para aumentar la producción. Esta técnica es a menudo aplicada a los salmónidos i Tilapia.

CULTIVO UNISEXO: Cultivo seleccionado de organismos dun só sexo dunha especie determinada nunha instalación acuícola co fin de evitar a reprodución incontrolada ou para aumentar a produción. Esta técnica é a miúdo aplicada a salmónidos e tilapias nos cales hai unha dicotomía entre o crecemento dos dous sexos que é activada tras o inicio da madureza sexual. Sin. cultivo dun só sexo.

MONOSZEX KULTÚRA: Egy adott faj egyik nemhez tartozó egyedeinek kiválogatása és nevelése valamilyen akvakultúra-rendszerben azzal a céllal, hogy elkerüljük a nem kívánt szaporodást vagy nagyobb hozamot érjünk el. Általában lazacfélék és tilápiák esetében alkalmazzák, ahol a két nem növekedési sebessége között jelentős eltérés van, amely csak a nemi érés befejeződése után jelenik meg. Úm. egyivarú kultúra.

ETTKJØNNSKULTUR: Oppdrett av kun ett kjønn av en art, for å forhindre ukontrollert forplantning eller for å oppnå høyere utbytte. Ofte brukt i oppdrett av tilapia, der det er en kjønnsdimorfisme i vekst etter kjønnsmodning. Har potensiale i piggvaroppdrett, der veksten hos hannene stagnerer etter første gyting, mens hunnene fortsetter å vokser mellom gytesesongene.

HODOWLA JEDNOPŁCIOWA: Selekcja lub chów osobników jednej płci danego gatunku w urządzeniach akwakultury, celem uniknięcia niekontrolowanego rozmnażania się lub uzyskania większej wydajności. Zwykle stosuje się w chowie ryb łososiowatych i tilapii, u których występują różnice we wzroście obu płci, zwiększające się od początku dojrzewania płciowego. Syn. hodowla pojedynczej płci.

TEK CİNSİYET KÜLTÜRÜ: Yüksek oranlarda ya da kontrolsüz üretimden kaçınarak tek tür elde etemek içn oranlama ve seçme. Özellikle salmon ve tilapya gibi türlerde iki cinsiyetten bir tanesini aktif hale getirmek. Tek cinsiyetli üretim.

Was this helpful?
Utilising only one kind of food; feeding upon a single species or food resource. Syn. monotrophic; univorous.


ΜΟΝΟΦΑΓΟΣ: Χρησιμοποιών ένα μόνο είδος τροφής, τρεφόμενος με ένα μόνο είδος ή μια μόνο πηγή τροφής (συνων. μονοτροφικός, μονοβόρος). Πρβλ. πολυφάγος.

MONOPHAGE: Salimentant dun unique genre de nourriture; se nourissant dune seule espèce de proie ou de plante; (monotrophe, univore).

MONÓFAGO: El que se alimenta de un único genero de comida; se alimenta de un solo género de presa o de planta; (monótrofo, unívoro).

MONÓFAGO: O que se alimenta dun único tipo de alimento; aliméntase dunha soa especie ou fonte de alimentación; (monotrófico, unívoro).

MONOFÁG: Csak egyféle táplálékot hasznosító, illetve egyféle fajjal vagy táplálékforrással táplálkozó szervezet. Úm. monotróf.

MONOFAG: Utnytter kun én type næring. Beiter på kun én art eller næringskilde. Syn. monotrof, univor. Jfr. polyfag.

MONOFAGICZNY: Wykorzystujący tylko jeden rodzaj pokarmu; odżywiający się pojedynczym gatunkiem lub źródłem pokarmu. Syn. monotroficzny, jednopokarmowy.

MONOFAGUS: Sadece bir çeşit besin kullanan, tek tür yada kaynak gıda ile beslenen. Sin. Monotrofik, univoryus

Was this helpful?
Ectoparasitic flatworms with hooks and suckers. The life history involves no intermediate hosts.


ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΤΡΗΜΑΤΩΔΗΣ: Εξωπαρασιτικοί σκώληκες που αγκιστρώνονται και απομυζούν. Ο κύκλος ζωής τους δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσους ξενιστές.

TREMATODE MONOGENE: Ver ectoparasite pourvu de crochets et de ventouses. Son cycle de vie ninclue aucun hôte intermédiaire.

TREMATODO MONOGÉNEO: Gusano ectoparásito dotado de ganchos y de ventosas. Su ciclo de vida no incluye ningún huésped intermediario.

TREMATODO MONOXENEO: Verme ectoparasito dotado de ganchos e de ventosas. O seu ciclo de vida non inclúe ningún hospedador intermediario.

MONOGENETIKUS MÉTELYEK: Külső élőskődő laposférgek, feji végükön horgokkal és tapadókorongokkal. Egyedfejlődésükhöz nincs szükségük köztigazdákra.

MONOGENE TREMATODER (FLATMARK): Ektoparasittiske (ytre) flatmark med kroker og sugeskåler. Livssyklusen innebærer to mellomverter.

PRZYWRY MONOGENETYCZNE : Pasożyty zewnętrzne płazińców z haczykami i ssawkami, rozmnażające się bezpłciowo. Cykl rozwojowy nie obejmuje żywiciela pośredniego.

MONOGENETIK TREMATOD (YASSI KURT): Vantuz ve boynuzları olan dış parazit yassı kurt. …

Was this helpful?
(1) Used of characteristics or traits controlled by a single gene; monofactorial, unifactorial; cf. digenic. (2) Producing only male or only female offspring. (3) Used of asexually reproducing organisms, or asexual reproduction; monogenous.(4) Commonly used to describe parasites that complete their entire life cycle within a single host species.


ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: (1) χρησιμοποιείται γιά χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα που ελέγχονται από ένα μόνο γονίδιο, μονοπαραγοντικός πρβ. διγονιδιακός (2) ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει μόνο αρσενικούς ή μόνο θηλυκούς απογόνους (3) χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που αναπαράγονται αγενώς, ή γιά την αγενή αναπαραγωγή , 4) συχνά χρησιμοποιείται γιά παράσιτα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους σε ένα μόνο είδος-ξενιστή.

MONOGENETIQUE: (1) Se dit des traits ou caractères sous le contrôle dun seul gène; monofactoriel, unifactoriel; cf. digénique. (2) Produisant une progéniture de sexe unique (mâle ou femelle). (3) Se dit dorganismes à reproduction asexuée ou de la reproduction asexuée. (4) Courammment employé afin de décrire certains parasites qui complètent lensemble de leur cycle vital au sein dun seul espèce hôte.

MONOGENÉTICO: (1) Dícese de rasgos o caracteres bajo el control de un solo gen; monofactorial, unifactorial; cf. digénetico. (2) Produce descendencia de un solo sexo (macho o hembra). (3) Dícese de organismos con reproducción asexual. (4) Normalmente utilizado para describir ciertos parásitos que completan el conjunto de su ciclo vital en el seno de una sola especie huésped.

MONOXENÉTICO: (1) Dícese de trazos ou carácteres baixo o control dun só xene; monofactorial, unifactorial; cf. dixénetico. (2) Produce descendencia dun só sexo (macho ou femia). (3) Dícese de organismos con reprodución asexual. (4) Normalmente utilizado para describir certos parasitos que completan o seu ciclo vital completo no seo dunha soa especie hospedadora.

MONOGENETIKUS: (1) Egy gén által meghatározott tulajdonságok vagy jellemzők leírására használt fogalom; monofaktoriális, unifaktoriális; vö. digenikus. (2) Csak hím vagy csak nőstény utódokat létrehozó. (3) Ivartalanul szaporodó szervezetekre vagy ivartalan szaporodásra is utalhat; monogén. (4) Általában olyan élősködőket jelöl, amelyek egész életciklusukat egyetlen gazdafajban élik le.

MONOGENETISK: (1) Brukt om kjennetegn eller trekk som kontrolleres av ett enkelt gen. Jfr. digenetisk. (2) Produserer kun hunnlig eller hannlig avkom. (3) Brukes om organismer som formerer seg ukjønnet, eller ukjønnet formering. Monogen. (4) Ofte brukt for å beskrive parasitter som gjennomfører hele livssyklusen inni én vert.

MONOGENICZNY: (1) Stosowane do właściwości lub cech kontrolowanych przez pojedynczy gen; jednoczynnikowy; porównaj: dwugenowy (cecha uwarunkowana przez dwa geny). (2) Produkujący tylko pokolenie samców lub samic. (3) Wykorzystywany w rozmnażających się bezpłciowo organizmach lub bezpłciowej reprodukcji; monogenizm. (4) Zazwyczaj używany do opisania pasożytów, których pełny cykl życiowy odbywa się całkowicie w obrębie żywiciela jednego gatunku.

MONOGENETIK: 1. Yalnız bir karakter ya da özellik tarafından kontrol edilen tak gen, 2. Sadece erkek ya da dişi tarafından üretilen yavrular, 3. Tekrar üretin eşeysiz organizmaların kullanımı ya da eşeysiz üretim, monogenesisi, 4. Yygın olarak hayatını basit bir konakçı üzerinde tamamlayan parazit için kullanılır.

Was this helpful?
Class of parasitic flatworms or flukes that are principally ectoparasites of fish.


ΜΟΝΟΓΕΝΕΑ: Κατηγορία από παρασιτικούς πλατυέλμινθες που ζουν κυρίως εξωπαρασιτικά των ψαριών.

MONOGENEA: Classe de parasites de vers plats, il suit principalement les ectoparasites des poissons.

MONOGENEA: Clase de parásito de gusanos planos, es principalmente ectoparásito de peces.

MONOXENEOS: Clase de vermes planos parasitos que son principalmente ectoparasitos de peixes.

MONOGENEA: Az élősködő laposférgek (mételyek) egyik osztálya, amelynek fajai elsősorban halak külső élősködői.

MONOGENEA (HAPTORMARK): Klasse av parasittiske flatmark, som hovedsakelig er ytre parasitter på fisk.

PRZYWRY MONOGENETYCZNE (Monogenea): Klasa płazińców lub przywr, które z reguły są pasożytami zewnętrznymi ryb.

YASSI SOLUCANLAR: Genelde balıkların dış yüzeyinde parazit olarak yaşayan yaprak şeklinde veya yassı şekilde parazitik kurtlar sınıfıdır.

Was this helpful?
A large mononuclear leucocyte with a more or less deeply indented nucleus, slate gray cytoplasm and azurophilic granulation. This cell is formed into a macrophage once it migrates into the tissue.


ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Μεγάλο μονοπύρηνο λευκοκύτταρο με έναν λίγο έως πολύ βαθειά οδοντωτό πυρήνα, τεφροκυανούν κυτταρόπλασμα και κυανόφιλη κοκκίωση. Το κύτταρο αυτό μετασχηματίζεται σε μακροφάγο από την στιγμή που επέρχεται σε έναν ιστό.

MONOCYTE: Leucocyte mononucléaire de grande taille avec un noyau plus ou moins creusé sur un côté, un cytoplasme de couleur gris-ardoise et des granulations azurophiles. Cette cellule se transforme en macrophage quand elle migre dans les tissus.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de gran talla con un núcleo más o menos dentado en los lados, citoplasma de color gris-pizarra y granulaciones azulófilas. Esta célula se transforma en macrófago cuando emigra a los tejidos.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de talle grande cun núcleo máis ou menos profundamente dentado, citoplasma de cor gris-lousa e granulacións azulófilas. Esta célula transfórmase en macrófago cando migra aos tecidos.

MONOCITA: Nagy, egymagvú fehérvérsejt többé-kevésbé bevágott sejtmaggal, palaszürke citoplazmával és azurofil szemcsékkel. A monociták a szövetekbe vándorolva makrofágokká alakulnak.

MONOCYTT: Stor énkjernet leukocytt med en mer eller mindre dypt tagget kjerne, skifergrått cytoplasma og asurofil granulasjon. Cellene omdannes til makrofager når de vandrer inn i vev.

MONOCYT: Duży jednojądrowy leukocyt z większym lub mniejszym głęboko wgniecionym jądrem, ciemnoszarą cytoplazmą i azurochłonną ziarnistością. Komórka ta wytwarzana jest w makrofagu i migruje zaraz do tkanki.

MONOSİT: Az yada çok girintisi olan çekirdek, yaygın gri stoplazma ve taneli özurofilik geniş bir mononükleer lökosit. Bu hücre dokularda büyük moleküllerin taşınmasında kullanılır.

Was this helpful?
The cultivation or culture of a single crop or species to the exclusion of others.


ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η καλλιέργεια ή εκτροφή ενός και μόνον είδους.

MONOCULTURE: Culture ou élevage dune seule espèce ou type de récolte à lexclusion dautres espèces.

MONOCULTIVO: Cultivo de cría de una sola especie o de un tipo de cosecha con exclusión de otras.

MONOCULTIVO: Cultivo dunha soa especie ou dun tipo de organismos con exclusión doutros.

MONOKULTÚRA: Egy adott növény- vagy állatfaj termesztése vagy tenyésztése a többi faj kizárásával.

MONOKULTUR: Oppdrett av kun en art (i samme vannmasse).

MONOKULTURA: Uprawa lub hodowla jednego zboża lub gatunku (np. ryby) z wyłączeniem innych.

MONOKÜLTÜR: Diğerlerini uzak tutarak, tek tür ya da tohum ile yapılan yetiştiricilik veya kültür

Was this helpful?
Hybrid cells created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.


ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ: Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).

ANTICORPS MONOCLONAUX: Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.

ANTICUERPOS MONOCLONALES: Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.

ANTICORPOS MONOCLONAIS: Híbrido celular formado pola fusión dun linfocito e dunha célula canceríxena. Produce anticorpos monoclonais fronte a antíxenos seleccionados.

MONOKLONÁLIS ANTITESTEK: Egy adott epitóp elleni specifikus antitestek, amelyet limfociták és rákos sejtek fúziójával létrehozott hibrid sejtek termelnek.

MONOKLONALE ANTISTOFFER (MAb): En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

PRZECIWCIAŁO MONOKLONALNE: Komórki hybrydowe powstałe w wyniku zlania się limfocytu i komórki rakowej; wytwarza specyficzne przeciwciało tylko dla jednego determinanta antygenowego.

MONOKLONAL ANTIVÜCUTLAR: Eriyen bir lenfosit tarafından yaratılan melez hücre, yanlızca bir epitop için özel bir antikorda üretilir

Was this helpful?
A process consisting of regular investigations and the recording of findings.


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Διαδικασία η οποία συνίσταται στην συνεχή μέτρηση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

MONITORING: Processus dinvestigations régulières avec enregistrement des observations.

MONITORIZACIÓN: El proceso que consiste en el control investigación regular y la compilación de datos e incidencias.

VIXILANCIA (MONITORING): Proceso que consiste en realizar análises periódicas e no rexistro deses datos.

MONITOROZÁS: Rendszeres vizsgálatokból és a megfigyelések rögzítéséből álló eljárás.

OVERVAKING: Prosess som bestar av regelmessige undersokelser og nedskriving av funn.

KONTROLA/MONITORING: Proces polegający na regularnych badaniach oraz rejestrowaniu uzyskanych danych.

GÖZLEM VE İZLEME: Düzenli soruşturmalardan oluşan ve bilgilerin kaydedildiği bir yöntem

Was this helpful?
Animals with soft body coverings and limy shells of 1-18 parts or sections; in some species the shell is lacking or reduced in size, e.g., bivalvia, cephalopods and gastropods.


ΜΑΛΑΚΙΑ: Ζώα με μαλακά σωματικά καλύμματα και ασβεστικά όστρακα με 1-18 τμήματα. Σε μερικά είδη το όστρακο είναι υποπλασμένο ή απουσιάζει. Παραδείγματα: Δίθυρα, Κεφαλόποδα, Γαστερόποδα.

MOLLUSQUES: Embranchement des Invertébrés parfois métamérisés; plusieurs espèces sécrètent une coquille calcaire (par exemple bivalves, céphalopodes, gastéropodes).

MOLUSCOS: Invertebrados con cuerpo blando cubierto, en el caso de varias especies, de concha cálcica (por ejemplo, bivalvos, cefalópodos y gasterópodos).

MOLUSCOS: Invertebrados con envoltura corporal branda e de cuncha cálcica composta de 1-18 partes ou seccións; nalgunhas especies a cuncha falta ou é de reducido tamaño (por exemplo, bivalvos, cefalópodos e gasterópodos).

PUHATESTŰEK: Lágy kültakarójú, 1-18 részből vagy szakaszból álló meszes vázat hordozó állatok; néhány fajban a héj hiányzik vagy csökevényes. Kagylók, lábasfejűek és csigák tartoznak közéjük.

MOLLUSKER (BLØTDYR): Dyr med en myk kropp og et kalkholdig skall med 1-18 deler eller seksjoner. Hos noen arter mangler skallet, eller er det er redusert i størrelse. F.eks. muslinger (Bivalvia), blekkspruter (cephalopoder) eller snegler (gastropoder).

MIĘCZAKI (Mollusca): Zwierzęta o miękkim pokryciu ciała (składające się z: głowy, nogi i worka trzewiowego otoczonego płaszczem) i wapiennych muszlach; u niektórych gatunków muszli brak lub są wielkościowo zredukowane, np. Bivalvia (małże blaszkoskrzelne), głowonogi (Cephalopoda) i brzuchonogi (Gastropoda); występują w morzach, w wodach słodkich i na lądzie; mięczaki wodne oddychają skrzelami a lądowe powietrzem atmosferycznym przy pomocy jamy płucnej; układ krwionośny jest otwarty.

YUMUŞAKÇALAR: Yumuşak gövdelerini kaplayan ve 1-18 parçaları veya bölümleri kalkerli kabuk olan hayvanlar; kabukları eksik veya boyutları az olan türler, örneğin; bivalvia, kafadan bacaklılar, karından bacaklılar.

Was this helpful?
The percentage weight of water that is retained by an oven-dried soil sample subjected to a centrifugal force equal to 1000 times that of gravity for a specified period; ranges from about 2% for coarse sand to about 40% for heavy clay.


ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: Το κατά βάρος ποσοστό του νερού το οποίο κατακρατείται από ένα δείγμα εδάφους. Ο προσδιορισμός γίνεται με ξήρανση σε κλίβανο ή φυγοκέντριση (100 x την επιτάχυνση της βαρύτητας επί έναν καθορισμένο χρόνο). Κυμαίνεται από περίπου 2% γιά την αδρή άμμο ως περίπου 40% γιά την άργιλο.

EQUIVALENT HUMIDITE: Pourcentage en poids deau retenue par un sol seché à létuve et centrifugé à 1000 g pendant une période donnée; varie denviron 2% pour du sable à gros grain à environ 40% pour certaines argiles.

EQUIVALENTE DE HUMEDAD: Porcentaje de peso de agua retenido por un suelo secado en estufa y centrifugado a 1000 g durante un período dado; varía entre el 2% para la arena con grandes granos al 40% para la arcilla.

EQUIVALENTE DE HUMIDADE: Porcentaxe de peso de auga retido por un chan secado en estufa e sometido a centrifugación a 1000 g durante un período dado; varía entre o 2% para a area con grandes grans ao 40% para a arxila.

NEDVESSÉG-EGYENÉRTÉK: A víz százalékban kifejezett tömege, amely egy kiszárított talajminta 1000 x G erővel, meghatározott ideig történő centrifugálása után is visszamarad; 2%-tól (durva szemcsés homok) 40%-ig (nehéz agyag) terjed.

FUKTIGHETSEKVIVALENT: Vektprosent av vann som utvinnes av en ovnstørket jordprøve, som sentrifugeres ved en sentrifugalkraft som er lik 1000 ganger gravitasjon. Varierer fra rundt 2% for grov sand til 40% for tung leire.

ZAWARTOŚĆ PROCENTOWA WILGOCI W GLEBIE: Procentowa masa wody, która utrzymuje się w suszonej piecowo (przez określony czas) próbce gleby, podlega działaniu siły odśrodkowej 1000 razy większej od siły grawitacyjnej; waha się ona od około 2% dla piasku gruboziarnistego do około 40% dla ciężkiej gliny.

NEM EŞİTLİĞİ: Özel periyotlarda yerçekiminde 1000 devir yapan santrifujda fırında kurutulmuş katı örneklerin sudaki ağırlıklarının yüzde oranı, oran %2 kaba tuz ve yaklaşık %40 ağır kilden oluşur.

Was this helpful?
A diet with about 30% moisture prepared from dry products, including a protein source and supplements, formed into pellets and fed either fresh or frozen.


ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΥΓΡΩΝ ΣΒΩΛΩΝ: Μία δίαιτα με περίπου 30% υγρασία που παρασκευάζεται κατά ένα μέρος από ξηρό προϊόν, περιέχει μιά πηγή πρωτεϊνών και συμληρωματικές τροφές, συσκευάζεται σε σβώλους και δίνεται ως τροφή νωπό ή κατεψυγμένο.

GRANULES HUMIDES: Régime alimentaire à taux dhumidité denviron 30% confectionné, sous forme de granulés, à partir daliments secs, comprenant une source de protéines et des suppléments. Ils sont distribués, congelés ou frais.

GRÁNULOS HÚMEDOS: Dieta alimentaría con tasas de humedad de alrededor de 30% que es confeccionada en forma de gránulos a partir de alimentos secos, contiene una fuente de proteínas y suplementos. Es distribuida, congelada o fresca.

PENSO HÚMIDO: Unha dieta co 30% de humidade preparada con alimentos secos, incluíndo unha fonte de proteínas e suplementos, formando pellets de alimento fresco ou conxelado.

NEDVES SZEMCSÉS TÁP: 30%-os nedvességtartalmú, szárazanyagokból készült táp, amely fehérjeforrást és kiegészítő tápanyagokat tartalmaz. Szemcsékké formálják és frissen vagy fagyasztott állapotban etetik.

MYKFÔR: Fôr med om lag 30% fuktighet. Består av oppmalt fisk og fiskeavfall, 35-50% bindemel (med vitaminer, mineraler og fargestoffer). Lages ofte i en blandemaskin med en pelleteringsenhet som består av en fôrskrue og en pelletkutter.

DAWKA WILGOTNEGO GRANULATU: Dieta zawierająca około 30% wilgoci przygotowana z suchych produktów, zawierająca źródła białka i dodatki, uformowana w kształcie granulatu i skarmiana w postaci świeżej lub mrożonej.

NEMLİ PELET RASYONU: Kuru ürünlerden hazırlanmış %30 nem içeren, önemli bir protein kaynağı olan, taze ya da donmuş besinden hazırlanan bir gıda,

Was this helpful?
The rearing of fish of different age and size, or species, in the same water body.


ΜΙΚΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η εκτροφή ψαριών διαφορετικής ηλικίας και μεγέθους ή διαφορετικών ειδών στο ίδιο υδατικό σύστημα.

CULTURE MIXTE: Lélevage de poissons de tailles différentes, dâges différents ou despèces différentes dans le même volume deau.

CULTIVO MIXTO: Cultivo de peces de tallas diferentes, de edades diferentes o de especies diferentes en el mismo volumen de agua.

CULTIVO MIXTO: Cultivo de peixes de diferente idade, tamaño ou especie, nun mesmo volume de auga ou recipiente de cultivo.

KEVERT KULTÚRA: Különböző korú, méretű vagy fajú halak tartása ugyanabban a víztérben.

BLANDINGSKULTUR: Oppdrett av fisk av forskjellige aldre og storrelser, eller forskjellige arter, i samme vannmasse.

CHÓW MIESZANY: Chów ryb różnego wieku i wielkości, bądź gatunków w tym samym zbiorniku wodnym.

KARMA YETİŞTİRİCİLİK: Aynı su ortamında yaşayan farklı boy, yaş ya da türde olan balıkların oranı

Was this helpful?
DNA contained within the mitochondrion that is inherited maternally via the egg.


ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ DNA: DNA το οποίο βρίσκεται μέσα στα μιτοχόνδρια και κληρονομείται από τη μητέρα μέσω των αυγών.

ADN MITOCHONDRIOME: ADN contenu dans les mitochondries qui est distincte de l’ADN génomique et qui est hérité de façon maternelle par l’intermédiaire de l’ovule.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contenido en la mitocondria que es heredado maternalmente a través del huevo.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contido na mitocondria que é herdado maternalmente a través do ovo.

MITOKONDRIÁLIS DNS: A mitokondriumban megtalálható DNS, amely a petesejtek közvetítésével, anyai útaon öröklődik.

MITOKONDRISK DNA (mitDNA): DNA som befinner seg i mitokondriene. Arves maternalsk gjennom egget.

MITOCHONDRIALNE DNA: DNA zawarte wewnątrz mitochondrium, które jest dziedziczone matecznie za pośrednictwem jaj.

Mitokondriyal DNA: DNA bünyesinde Mitokondriyal bulunur, anneden kalıtsal olarak yumurta geçer

Was this helpful?
The ciliated larva of trematodes which hatches from the egg.


ΜΕΙΡΑΚΙΔΙΟ: Το βλεφαριδωτό έμβρυο των τρηματωδών. Η βλεφαριδωτή προνύμφη που εκκολάπτεται από το αυγό των τρηματωδών σκωλήκων.

MIRACIDIUM: La larve ciliée des trématodes issue de léclosion des oeufs.

MIRACIDIO : Clase de larva ciliada de trematodos que sale del huevo.

MIRACIDIO: Tipo de larva ciliada de tTermodos na que eclosiona do ovo.

MIRACIDIUM: A többgenerációs mételyek (Trematodes) csillós lárvaalakja, amely a petéből kel ki.

MIRACIDIUM: Den cilierte larven til trematoder, som klekker fra egget.

MIRACIDIUM: Larwa orzęsiona przywry, która wylęga się z jaja.

MIRASIDYUM: Yumurtadan çıkan trematodların cilli larvaları,

Was this helpful?
Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.


ΜΙΝΙΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MINISATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MINISATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MINISATÉLITE : Secuencia curta e específica de ADN (14-100 pares de bases), que se repite en tándem dentro do xenoma. Igualmente outras secuencias repetidas curtas (1-6 pares de bases) son coñecidas como microsatélites. En ambos os dous casos o número de repeticións dentro dun tándem varía en cada individuo, representando así unha ferramenta valiosa para a identificación de individuos e para establecer o grao de parentesco entre individuos. Sin. microsatélite

MINISZATELIT: A genomban tandem módon ismétlődő, rövid (14-100 bázispár), specifikus DNS-szekvencia. Az ennél rövidebb (1-6 bázispár) ismétlődő szekvenciákat is gyakran mikroszateliteknek nevezik. Az egy tandemen belüli ismétlődések száma mindkét esetben egyedenként különböző, amely kiválóan alkalmassá teszi a mikroszateliteket az egyedek azonosítására és az egyedek közötti rokonsági viszonyok megálapítására.

MINISATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

MINISATELITA: Krótka (14 - 100 par zasad tworzących DNA) specyficzna sekwencja DNA, która wewnątrz genomu jest powtarzana dwurzędowo. Podobne, nawet krótsze powtarzane sekwencje (1 - 6 par zasad tworzących DNA) zwane są mikrosatelitami. W obu przypadkach, liczba powtórzeń wewnątrz dwurzędu jest inna u różnych osobników, czyniąc je bezcennym narzędziem w identyfikowaniu osobników oraz ustalaniu stopnia pokrewieństwa (rodzicielstwa) pomiędzy osobnikami.

MINISATELLITE: Kısa (14-100 baz çifti), özel, DNA dizisinde ardışık olarak genomu içerisinde tekrarlanır. Aynı şekilde, hatta daha kısa tekrar dizileri (1 - 6 baz çifti) microsatellite olarak bilinir . Her iki durumda bir takım yinelemeler bireyden bireye ardışık değişiklik gösterir, bunlar bireyleri tanımlarken çok önemli araçlardır ve bireyler arasında akrabalık derecesini hesaplanabilinir.

Was this helpful?
Term used in recirculation units and aquaria to describe the breakdown of organic matter to its inorganic constituents, e.g. ammonification where the organic matter decomposes to ammonia.


ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟIΗΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος σε μονάδες ανακύκλωσης και ενυδρεία για την περιγραφή της διάσπασης της οργανικής ύλης στα ανόργανα συστατικά της, π.χ. αμμωνιοποίηση όπου η οργανική ύλη αποσυντίθεται σε αμμωνία.

MINERALISATION: Terme utilisé dans les unités de recyclage et dans les aquariums pour décrire la décomposition dune matière organique en ses constituants inorganiques.

MINERALIZACIÓN: Término utilizado en las unidades de reciclaje y en los acuarios para describir la descomposición de una materia orgánica en sus componentes inorgánicos.

MINERALIZACIÓN: Termo utilizado nas unidades de recirculación e nos acuarios para describir a descomposición da materia orgánica nas súas compoñentes inorgánicos. Ex. amonificación, onde a materia orgánica se descompón en amoníaco.

ÁSVÁNYOSODÁS: A recirkulációs egységekkel és akváriumokkal kapcsolatban használt fogalom, amely a szerves anyagok szervetlen alkotórészeikre történő lebomlását jelenti, pl. az ammonifikációt, amelynél a szerves anyag ammóniává bomlik le.

MINERALISERING: Betegnelse brukt i forbindelse med resirkuleringsenheter og akvarier, for å beskrive nedbrytningen av organisk materiale til uorganiske bestanddeler. F.eks. ammonifikasjon, der organisk materiale spaltes ned til ammoniakk.

MINERALIZACJA: Termin używany w przypadku urządzeń recyrkulacyjnych i akwariów w celu opisania rozkładu materii organicznej na składniki nieorganiczne; np. amonifikacja, w której materia organiczna ulega rozkładowi do amoniaku.

Mineralleşme: Organik materyallerin organik bileşenlerine geri dönüşümü için kullanılan terim. Örneğin amonyaklaşma, organik maddelerin amonyağa ayrıştırılması.

Was this helpful?
An instrument for cutting thin sections of tissues for microscopic examination.


ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ: Όργανο που χρησιμοποιείται γιά την αποκοπή δειγμάτων ιστών μικρού πάχους γιά μικροσκοπική εξέταση.

MICROTOME: Instrument pour découper dans les tissus de minces tranches en vue dun examen microscopique.

BISTURÍ: Instrumento que sirve para cortar tejidos de diámetros finos con el fin de examinarlos en el microscopio.

BISTURÍ: Instrumento que serve para cortar finas seccións de tecidos para a súa análise microscópica.

MIKROTOM: Mikroszkópos vizsgálatokra alkalmas vékony metszetek készítésére szolgáló készülék.

MIKROTOM: Instrument for å kutte tynne vevssnitt for mikroskopiske undersøkelser.

MIKROTOM: Urządzenie do cięcia cieniutkich skrawków tkanek do badań mikroskopowych.

MIKROTOM: Mikroskobik örnekleme yapmak amacıyla zayıf dokulardan örnek kesmeye yarayan bir araç

Was this helpful?
Inorganic salts required by aquatic organisms in moderate or trace quantities, for the correct functioning of an organisms physiological activities. Sufficient quantities of minerals are usually present in aquaculture feeds from the raw materials used. Compared to vitamins, minerals are cheap and stable and so addition of minerals to feeds does not contribute to higher feed costs.


ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ: Αλατα που απαιτούνται από τους θαλάσσιους οργανισμούς σε μέτριες ή ελάχιστες ποσότητες, γιά την ορθή λειτουργία των φυσιολογικών δραστηριοτήτων τους. Επαρκείς ποσότητες των ανόργανων είναι συνήθως παρούσες στις τροφές που χρησιμοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια. Σε σχέση με τις βιταμίνες τα ανόργανα είναι φθηνά και σταθερά και επομένως η προσθήκη τους στην τροφή δεν αυξάνει το κόστος της τροφής.

SELS MINERAUX: Sels inorganiques nécessaires, en faible quantité ou en quantité trace, pour le bon fonctionnement physiologique des organismes aquatiques. Normalement présents en quantité suffisante dans les aliments composés. Au contraire des vitamines, les sels minéraux sont stables et peu coûteux; leur adjonction aux aliments nentraîne pas une augmentation du prix de ceux-ci.

SALES MINERALES: Sales orgánicas necesarias en bajas cantidades, para el buen funcionamiento fisiológico de los organismos acuáticos. Normalmente presentes en cantidad suficiente en los alimentos compuestos. Al contrario de las vitaminas, las sales minerales son estables y poco costosas; su adición a los alimentos no conlleva una subida de precio de estos últimos.

SALES MINERAIS: Sales inorgánicos requiridos polos organismos acuáticos en baixas cantidades ou cantidades traza, para o correcto funcionamento das actividades fisiolóxicas dun organismo. Normalmente presentes en cantidade abonda nos pensos de acuicultura, provenientes das materias primas usadas. Comparadas coas vitaminas, os sales minerais son estables e baratos e así que a adición de minerais aos pensos non contribúe a incrementar o seu custo

ÁSVÁNYI ANYAGOK: A vízi szervezetek élettani funkcióinak ellátásához korlátozott vagy nyomnyi mennyiségben szükséges szervetlen sók. Az akvakultúrában használt tápok rendszerint elegendő ásványi anyagot tartalmaznak, amelyek a felhasznált nyersanyagokból származnak. A vitaminokkal ellentétben az ásványi anyagok olcsók és stabilak, ezért a tápok dúsítása további ásványi anyagokkal nem növeli jelentős mértékben a takarmányozás költségeit.

MINERAL: Uorganiske salt som trengs av akvatiske organismer i små mengder, for riktig funksjon av fysiologiske prosesser. Det er som regel tilstrekkelige nivåer av mineraler i råvarene som benyttes i produksjon av formulert fôr til bruk i akvakultur.

MINERAŁ: Sole nieorganiczne wymagane przez organizmy wodne w średnich lub śladowych ilościach celem poprawy funkcjonowania aktywności fizjologicznej organizmu. W akwakulturze zwykle występuje wystarczająca ilość minerałów w postaci surowców używanych w paszach. W porównaniu do witamin, sole mineralne są tanie i trwałe, a więc ich dodatek do pasz nie powoduje wzrostu ich kosztów.

MİNERALLER: Deniz canlılarının işlevsel eylemlerini düzgün bir şekilde yürütebilmeleri için çok az ya da makul ölçülerde ihtiyaç duydukları inorganik tuzlardır. Taze kullanılan yemlerde yeterli miktarlarda mineral daima mevcuttur. Vitaminlerle karşılaştırıldıklarında, mineraller ucuz ve kalıcıdırlar ve bu yüzden yemlere mineral eklenmesi çok fazla bir ek masrafa neden olmaz

Was this helpful?
A minute form of tag, bearing identification marks or codes, which can be affixed on to, or more commonly in the case of microtags, wholly inserted into body structures in such a way that unique individuals, groups or populations can later be identified using the specific marks.


ΜΙΚΡΟΣΗΜΑΝΤΗΣ: Μικροσκοπική μορφή σημαντή που φέρει σημεία ή κωδικούς αναγνώρισης, επισυνάπτεται, ή (συχνότερα) εισάγεται εντελώς σε ένα τμήμα του σώματος, έτσι ώστε άτομα, ομάδες ή πληθυσμοί να είναι αργότερα αναγνωρίσιμοι.

MICROMARQUE: Minuscule plaque didentification portant des marques ou un code didentification et qui est fixé sur, ou plus souvent dans les structures corporelles de telle façon de permettre lidentification ultérieure des individus, des groupes ou des populations.

MICROMARCA: Placa de identificación minúscula que lleva marcas o código de identificación y que se fija sobre, o muy a menudo en estructuras corporales de tal manera que permiten la identificación ulterior de individuos, grupos o poblaciones.

MICROMARCA / MICROETIQUETA: Placa de identificación minúscula que leva marcas de identificación ou códigos e que pode ser fixada sobre o animal ou moi a miúdo, no caso das microetiquetas, inseridas dentro das estruturas corporais de xeito que permiten a posterior identificación de individuos, grupos ou poboacións.

MIKROJEL: Azonosító jelet vagy számot hordozó kisméretű jel, amelyet a testfelületre vagy (a mikrojelek esetén gyakrabban) a testbe rögzítenek olyan módon, hogy az egyes egyedek, csoportok vagy populációk később azonosíthatók legyenek az általuk hordozott jelek alapján.

MIKROMERKE: Små merker, med kjennetegn eller koder, som festes på eller injiseres inn i individuelle fisk. På denne måten kan individer eller grupper/populasjoner av fisk gjenkjennes ved senere anledninger (prøvetaking, gjenfangst). F.eks. pittags som leses av elektronisk.

MIKROZNACZKI: Znaczek bardzo małego rozmiaru, zawierający znaki lub kody identyfikacyjne, który − w przypadku mikroznaczków − może być przymocowany na/do ciała ryby, ale coraz częściej jest wprowadzany w całości do jego struktury, w taki sposób, aby znakowane osobniki, grupy lub populacje można było później zidentyfikować przy użyciu specjalnych detektorów.

Marka, Etiket: Bireylerin üzerine takılabilen üzerinde kişisel bilgilerin veya kodların yazılı olduğu küçük etiket. Vücut yapılarının içine sokulur ve bir bireyi populasyonları veya grupları daha sonra tanımak için kullanılan özel işaretleme yöntemidir.

Was this helpful?
A class of protozoa characterized by their small size. Members of this taxon are parasitic on fish, e.g. Nosema, Plistophora.


ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Μία ομοταξία πρωτοζώων που χαρακτηρίζεται από το μικρό τους μέγεθος. Μέλη αυτής της ταξινομικής ομάδας είναι παράσιτα των ψαριών, π.χ. Nosema, Plistophora

MICROSPORIDES: Classe de protozoaires caractérisée par leur petite taille. Les membres de ce groupe taxonomique sont des parasites de poissons, par exemple, Nosema, Plistophora.

MICROESPORIDIOS: Clase de protozoos caracterizados por su pequeña talla. Las membranas de este grupo taxonómico son parásitos de peces, por ejemplo, Nosema plistophora.

MICROSPORIDIOS / MICROESPORIDIOS: Clase de protozoos caracterizados polo seu pequeno talle. Os membros deste grupo taxonómico son parasitos de peixes, por exemplo, Nosema plistophora.

MICROSPORIDIA: Kisméretű egysejtűek egy csoportja. Az ide tartozó fajok a halak élősködői, pl. Nosema, Plistophora.

MIKROSPORIDIER: Klasse av protozoer (encelledyr), med karakteristisk liten størrelse. Medlemmer av denne taksonomiske gruppen er parasittiske på fisk, f.eks. Nosema, Plistophora.

SPOROWCE (Microsporidia): Klasa pierwotniaków (Protozoa) charakteryzujących się małymi rozmiarami. Przedstawiciele tego taksonu (głównie z rodziny Nosematidae) są pasożytami ryb, np. Nosema (choroba zarodnikowcowa) i Pleistophora.

MIKROSPORIDYAN: Küçük boyları ile ayırt eilen birprotozoa sınıfı. Bu grubun en bariz üyeleri balıklarda parazittirler.

Was this helpful?
Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.


ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MICROSATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MICROSATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MICROSATÉLITE: Secuencia curta e específica de ADN (14-100 pares de bases), que se repite en tándem dentro do xenoma. Igualmente outras secuencias repetidas curtas (1-6 pares de bases), son coñecidas como microsatélites. En ambos os dous casos o número de repeticións dentro dun tándem varía en cada individuo, representando así unha ferramenta valiosa para a identificación de individuos e para establecer o grao de parentesco entre individuos. Sin. minisatélite.

MIKROSZATELIT: A genomban tandem módon ismétlődő, rövid (14-100 bázispár), specifikus DNS-szekvencia. Az ennél rövidebb (1-6 bázispár) ismétlődő szekvenciákat is gyakran mikroszateliteknek nevezik. Az egy tandemen belüli ismétlődések száma mindkét esetben egyedenként különböző, amely kiválóan alkalmassá teszi a mikroszateliteket az egyedek azonosítására és az egyedek közötti rokonsági viszonyok megálapítására.

MIKROSATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

MIKROSATELITA : Krótka (14 - 100 par zasad tworzących DNA) specyficzna sekwencja DNA, która wewnątrz genomu jest powtarzana dwurzędowo. Podobne, nawet krótsze powtarzane sekwencje (1 - 6 par zasad tworzących DNA) zwane są mikrosatelitami. W obu przypadkach, liczba powtórzeń wewnątrz dwurzędu jest inna u różnych osobników, czyniąc je bezcennym narzędziem w identyfikowaniu osobników oraz ustalaniu stopnia pokrewieństwa (rodzicielstwa) pomiędzy osobnikami.

MICROSATELLITE: Kısa (14-100 baz çifti), özel, DNA dizisinde ardışık olarak genomu içerisinde tekrarlanır. Aynı şekilde, hatta daha kısa tekrar dizileri (1 - 6 baz çifti) microsatellite olarak bilinir . Her iki durumda bir takım yinelemeler bireyden bireye ardışık değişiklik gösterir, bunlar bireyleri tanımlarken çok önemli araçlardır ve bireyler arasında akrabalık derecesini hesaplanabilinir.

Was this helpful?
Anatomical structure in the chorionid layer of ova, preventing multiple sperm penetration and ensuring conspecific fertilization, i.e. between genetically compatible organisms.


ΜΙΚΡΟΠΥΛΗ: Ανατομική δομή στο στρώμα του χορίου του αυγού που εμποδίζει την διείσδυση πολλών σπερματοζωαρίων και εξασφαλίζει την γονιμοποίηση από γαμέτες του ιδίου είδους δηλ. από γενετικά συμβατούς οργανισμούς.

MICROPYLE: Structure anatomique de la membrane chorionique de lovocyte permettant la pénétration par un spermatozoïde de la même espèce et donc assurant une fécondation conspécifique, cest-à-dire entre organismes génétiquement compatibles.

MICROPILO: Estructura anatómica de la membrana coriónica del óvulo que permite la penetración de un espermatozoide de la misma especie asegurando así una fecundación específica, es decir entre organismos genéticamente compatibles.

MICROPILO: Estrutura anatómica da membrana coriónica do óvulo que permite a penetración dun espermatozoide da mesma especie asegurando así unha fecundación específica, é dicir entre organismos xeneticamente compatibles.

MIKROPILE: A petesejt chorion rétegében megtalálható struktúra, amely megakadályozza a többszörös megtermékenyítést, és biztosítja a fajon belüli fertilizációt (genetikai szempontból kompatibilis szervezetek között).

MIKROPYL: Lite hull i eggets overflate, som gjør det mulig for kun én spermie å trenge inn i egget og befrukte det. Forhindrer polyspermi.

MIKROPYLE (okienko): Struktura anatomiczna w warstwie jaja zapobiegająca wielokrotnemu przenikaniu plemników i zapewniająca zapłodnienie przez ten sam gatunek, tj. wystąpienie tego aktu między organizmami zgodnymi genetycznie.

MICROFIL: Ova korionid yüzeyin anatomik yapısı, bu birden fazla sperm geçmesine engel olur ve genetik uyumlu organizmaların güçlenmesini sağlar.

Was this helpful?
Technique to facilitate the rearing of fish larvae on artificial diets, as opposed to the mass culturing of rotifers (which requires considerable manpower and equipment). This process involves the production of a micro-diet of appropriate size consisting of dietary ingredients such as yeast encapsulated by a membrane, or binder.


ΜΙΚΡΟΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ: Τεχνική γιά την διευκόλυνση της διατροφής των ιχθυο-προνυμφών με τεχνητές τροφές, σε αντιδιαστολή με την μαζική καλλιέργεια τροχοζώων (που απαιτεί σημαντικό εξοπλισμό και προσωπικό). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή μιάς μικρο-δίαιτας κατάλληλου μεγέθους αποτελούμενη από συστατικά όπως ζύμη περικλειόμενη από μεμβράνη ή έκδοχο.

MICROENCAPSULATION: Technique utilisée afin de remplacer la production en masse de rotifères (main doeuvre et besoin en appareillage importants) dans lélevage de larves de poissons. Cette technique implique lélaboration de micro-aliments de taille appropriée composés déléments nutritifs (levure par exemple) encapsulés par une membrane ou par un agent liant.

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica utilizada para reemplazar la producción en masa de rotíferos (que conlleva necesidad de mano de obra y aparataje) en el cultivo de larvas de peces. Esta técnica implica la elaboración de microalimentos de talla apropiada compuestos de elementos nutritivos (levadura por ejemplo) encapsulados en membranas o por agentes ligantes.

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica para facilitar a cría de larvas de peixes con dietas artificiais, en oposición ao cultivo a altas densidades de rotíferos (que require considerable man de obra e equipamento). Esta técnica implica a elaboración de microalimentos de tamaño axeitado compostos de ingredientes nutritivos como o lévedo encapsulado por unha membrana ou ligada.

MIKROKAPSZULÁZÁS: A hallárva-nevelés egyszerűsítésére szolgáló módszer, amelynél a kerekesférgek komoly munkaerőt és felszerelést igénylő tömeges termelése helyett a lárvákat mesterséges tápokkal etetik. Ez a technológia nagyon kis szemcsékből álló tápokat igényel, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint a membránnal vagy valamilyen kötőanyaggal körülvett élesztősejtek.

MIKROINNKAPSLING: Teknikk som muliggjør oppdrett av fiskelarver vha. kunstig fôr, istedenfor massedyrkning av hjuldyr (som krever mye utstyr og arbeidskraft). Prosessen involverer produksjon av mirkodietter av passe størrelse, som består av selve fôret (f.eks. gjær) som er innkapslet i en membran eller binder.

MIKROENKAPSULACJA: Technika ułatwienia hodowli larw ryb na sztucznych dietach, w przeciwieństwie do masowej hodowli na wrotkach (które wymagają odpowiedniego wyposażenia i sporo pracy ludzkiej). Proces ten wymaga produkcji mikro-diety o odpowiednim rozmiarze, zawierającej składniki pożywienia, jak np. drożdże, enkapsulowane w błonce lub substancji wiążącej .

MİKRO KAPLAMA: Büyük ölçüde insan gücü isteyen geniş ölçekli rotifer üretimine karşı yapay besleme tekniklerine dayalı balık larva üretimini kolaylaştırmada kullanılan bir tekniktir. Bu süreç, bir zar ya da bağla kaplanmış maya gibi besin maddelerinden oluşan uygun oranlarda bir mikro-beslenmenin oluşturulmasını da içerir.

Was this helpful?
Resistance to a given antibiotic (drug resistance} is said to be constitutive (= intrinsic ) in cells which lack the specific target site(s) of the antibiotic and/or which are inherently impermeable to the antibiotic. A cell may acquire heritable resistance to antibiotic(s) in several ways. For example, the target site of a given antibiotic may be modified as a result of a chromosomal mutation, so that it functions more or less normally in the presence of otherwise inhibitory concentrations of t


ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: Η αντίσταση σε ένα δεδομένο αντιβιοτικό (φαρμακευτική αντίσταση ) θεωρείται εγγενής σε κύτταρα τα οποία δεν διαθέτουν τις θέσεις-στόχους και/ή είναι μη διαπερατά στο αντιβιοτικό. Ενα κύτταρο αποκτά κληρονομική αντίσταση σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά με διάφορους τρόπους. Γιά παράδειγμα, η θέση-στόχος ενός δεδομένου αντιβιοτικού τροποποιείται ύστερα από χρωμοσωμική μετάλλαξη. Το κύτταρο τότε λειτουργεί λίγο ως πολύ φυσιολογικά όταν σε συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού που υπό κανονικές σ

RESISTANCE MICROBIENNE AUX ANTIBIOTIQUES: Résistance aux antibiotiques déterminés (résistance aux drogues) est dite constitutive (=intrinsèque) chez les cellules qui ne possèdent pas le site spécifique cible de lantibiotique et/ou qui ne sont pas par nature imperméables à cet antibiotique. Une cellule peut acquérir une résistance héreditaire à un antibiotique de plusieurs façons. Par exemple le site cible de lantibiotique peut être modifié par une mutation chromosomique, de telle façon quil fonctionne plus ou moins normalement aux conce

RESISTENCIA MICROBIANA A LOS ANTIBIÓTICOS: La resistencia a antibióticos determinados (resistencia a drogas) se llama intrínseca; en los moluscos, que no poseen dianas específicas de antibiótico y/o que no son impermeables a este antibiótico. Se puede adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneras diferentes. Por ejemplo, el sitio o diana del antibiótico puede ser modificado por una mutación cromosómica, de tal manera que funciona más o menos normal a concentraciones de este antibiótico normalmente inhibidoras (ver por ejem

RESISTENCIA MICROBIANA AOS ANTIBIÓTICOS: A resistencia a determinados antibióticos (resistencia a medicamentos) chámase intrínseca; nos moluscos, non posúen dianas específicas de antibiótico e/ou son impermeables ao antibiótico. Pódese adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneiras diferentes. Por exemplo, o sitio ou diana do antibiótico pode ser modificado por unha mutación cromosómica, de tal maneira que funciona máis ou menos normal a concentracións deste antibiótico normalmente inhibidoras (ver por exemplo estreptomi

MIKROORGANIZMUSOK REZISZTENCIÁJA AZ ANTIBIOTIKUMOKKAL SZEMBEN: Egy adott antibiotikummal szembeni ellenálló-képesség (reszisztencia) állandó (= belső) az olyan sejtekben, amelyekből hiányoznak az antibiotikum specifikus célhelyei, vagy amelyekbe az antibiotikum nem képes behatolni. Egy sejt többféle módon is szert tehet örökletes rezisztenciára. Például egy adott antibiotikum célhelye egy kromoszomális mutáció eredményeként megváltozhat, emiatt az antibiotikum egyébként hatásos koncentrációjának jelenlétében is normálisan működhet (ld. pl. sztreptomicin). E

ANTIBIOTIKARESISTENS: Motstandsdyktighet (resistens) mot et gitt antibiotikum kalles konstitutiv hos celler som mangler bindingsseter for og/eller er arvelig ugjennomtrengelige for antibiotikumet. En celle kan opparbeide seg arvelig antibiotikaresistens pa flere mater. Malet (bindingssetet) for antibiotikumet kan forandres ved kromosommutasjoner. I bakterier kan resistensgener (mot antibiotika) transporteres til antibiotikasensitive celler ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon. Resistens som har oppstatt

OPORNOŚĆ BAKTERYJNA NA ANTYBIOTYKI : Oporność na dany antybiotyk ("ekooporność") w komórkach jest określana jako konstytucyjna (wewnętrzna), w których brak specyficznych miejsc docelowych dla antybiotyku i/lub które są nieprzepuszczalne dla antybiotyku. Komórka może nabywać dziedziczną oporność na antybiotyk (-i) na kilka sposobów. Na przykład, miejsce docelowe danego antybiotyku może zostać zmodyfikowane na skutek mutacji chromosomowej z tym, że funkcjonuje ono mniej więcej normalnie w obecności innych hamujących koncentracji te

ANTIBIOTIKLERE MIKROBIYAL DAYANIKLILIK: Antibiyotiklere karşı kalıtsal geçirgenliği olan ve antibiyotiklerin özel etkilerini azaltan hücrelere antibiyotik vererek sağlanan dayanıklılık. Bir hücre bir çok yoldan genetiksel olarak antibiyotiklere dirençli olabilir. Örneğin, Kromotozomal mutasyonun sonuçlerını geliştirmek için antibiyotik kullanmak amaçlanabilir, fonksiyonlar normalden az ya da çok değişsin diye antibiyotiğin yasak dozları tercih edilir. Bu dozlar deneyde kullanılan hücrelerin büyüme ve gelişmesini etkileyerek dayanıklı

Was this helpful?
3.7-bis (Dimethylamino) -phenoza-thionium chloride. A quinoneimine dye effective against external protozoans and superficial bacterial infections in fish.


ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ: 3.7-Δις (Διμεθυλαμινο) -φενολ-ιονιο χλωρίδιο. Χρωστική ουσία αποτελεσματική για την καταπολέμηση εξωπαρασιτικών πρωτοζώων και επιφανειακών βακτηριακών μολύνσεων στα ψάρια.

BLEU DE METHYLENE: 3,7-bis (diméthylamino)-phénoza-thionium chloride. Un colorant quinonéimine efficace contre les protozoaires externes et les infections bactériennes superficielles chez les poissons.

AZUL DE METILENO: 3,7-bis (dimetilamino)-fenoza-thionium cloruro. Colorante quinoneíno eficaz contra los protozoos y las infecciones bacterianas superficiales en los peces.

AZUL DE METILENO: 3,7-bis (dimetilamino)-fenoza-thionium cloruro. Colorante quinoneimino eficaz contra os protozoos externos e as infeccións bacterianas superficiais nos peixes.

METILÉNKÉK: 3,7-bisz-(dimetil-amino)-fenoza-tionium-klorid. Kinon-imin szerkezetű festék, amely hatékonyan használható halak külső egysejtű élősködői és felületi bakteriális fertőzései ellen.

METYLENBLATT: 3,7-bis (dimetylamino)-fenoza-tioniumklorid. Et kinonholdig fargestoff, effektivt mot ytre protozoer (encelledyr) og overfladiske bakterieinfeksjoner hos fisk.

BŁĘKIT METYLENOWY: Chlorek metylotioniny – barwnik z grupy barwników tiazynowych. W akwakulturze stosowany do kąpieli zwalczających pasożyty zewnętrzne u ryb i przy powierzchniowych zakażeniach bakteryjnych.

METILEN MAVISI: 3.7-bis (Dimethylamino) -phenoza-thionium klorid. Dış protozoanlar ve balık yüzeysel bakteri enfeksiyonlarına karşı etkili bir quanoneimin boya

Was this helpful?
A sulphur-containing essential amino acid. It is a major metabolic methylating agent.


ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ: Απαραίτητο αμινοξύ που περιέχει θείο. Είναι το κύριο μέσον μεθυλίωσης κατά τον μεταβολισμό.

METHIONINE: Acide aminé soufré essentiel. Important agent de méthylation métabolique.

METIONINA: Aminoácido esencial que contiene azufre. Importante agente de metilación metabólica.

METIONINA: Aminoácido esencial que contén xofre. É un dos principais axentes de metilación metabólica.

METIONIN: Kéntartalmú esszenciális aminosav. Az anyagcserében fontos metiláló szerepe van.

METIONIN: Svovelholdig essensiell aminosyre. Finnes i utilstrekkelige mengder i soyamel til at dette skal være eneste proteinkilden i laksefôr.

METIONINA: Niezbędny aminokwas zawierający siarkę. Stanowi on główny metaboliczny czynnik metylujący.

METIYONIN: Amino asit içeren bir temel sülfür. Bu önemli bir metabolik metilating ajandır.

Was this helpful?
An odourless, colourless hydrocarbon gas produced either by natural or artificial anaerobic decomposition of organic material.


ΜΕΘΑΝΙΟ: Ένα άοσμο, άχρωμο υδρογονανθρακικό αέριο το οποίο παράγεται είτε από φυσική είτε από αναερόβια αποσύνθεση οργανικού υλικού.

METHANE: Gaz hydrocarbone incolore et inodore produit par la décomposition anaérobique, soit naturelle soit artificielle, de matière organique

METANO: Hidrocarburo gas inodoro e incoloro producido por cualquier descomposición anaeróbica natural o artificial de materia orgánica.

METANO: Hidrocarburo gas inodoro e incoloro producido por calquera descomposición anaeróbica natural ou artificial de materia orgánica

METÁN: Színtelen, szagtalan szénhidrogéngáz, amely szerves anyagok természetes vagy mesterséges anaerob lebomlása során keletkezik.

METAN: En luktfri, fargeløs hydrokarbongass, produsert enten ved naturlig eller kunstig anaerob nedbrytning av organisk materiale.

METAN: Pozbawiony zapachu, bezbarwny gaz węglowodorowy wytwarzany przez naturalny lub sztuczny beztlenowy rozkład materii organicznej.

METAN: Organik materyalin doğal veya yapay olarak anaerobic bozuşması sonucu üretilen kokusuz, renksiz hidrokarbon gaz.

Was this helpful?
(1) A change of state, form, position or function. (2) The transportation of pathogenic organisms around the host body.


ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ: (1) Αλλαγή της κατάστασης, μορφής, θέσης ή λειτουργίας (2) Η μετανάστευση παθογόνων οργανισμών εντός του σώματος του ξενιστή.

METASTASE: (1) Changement détat, de forme, de position ou de fonction. (2) Le transport dorganismes pathogènes à travers le corps de lhôte.

METÁSTASIS: (1) Cambio de estado, de forma, de posición o de función. (2) Transporte de organismos patógenos a través del cuerpo huésped.

METÁSTASE: (1) Cambio de estado, de forma, de posición ou de función. (2) Transporte de organismos patóxenos a través do corpo hospedador.

ÁTTÉTEL: (1) Állapot, helyzet vagy működés megváltozása. (2) Kórokozók szétterjedése a gazdaszervezet testében.

METASTASE: (1) Forandring i tilstand, form, posisjon eller funksjon. (2) Transport av patogene (sykdomsfremkallende) organismer rundt i vertens kropp.

METASTAZA/ZMIANA: (1) Zmiana stanu, formy, pozycji lub funkcji. (2) Rozrzucenie organizmów chorobotwórczych po całym ciele gospodarza.

METASTAS: 1. Şekil, safha, konum veya fonksiyon değişikliği, 2. Konakçı vücut etrafında bulunan bulaşmış organizmanın uzaklaştırılması

Was this helpful?
Larval stage of trematodes between the cercarial and adult stages; a more or less quiescent stage.


ΜΕΤΑΚΕΡΚΑΡΙΟ: Προνυμφικό στάδιο των τρηματωδών μεταξύ του κερκαρίου και της φάσης του ενηλίκου, μιά λίγο ως πολύ φάση ηρεμίας.

METACERCAIRE: Stade larvaire des trématodes situé entre le stade cercaire et le stade adulte; un stade plus ou moins inactif.

METACERCARIA: Estado larvario de trematodos situado entre el estado cercaria y el estado adulto; estado más o menos inactivo.

METACERCARIA: Estado larvario dos tTermodos situado entre o estado de cercaria e o estado adulto; estado máis ou menos inactivo.

METACERKÁRIA: A mételyek (Trematodes) egyik lárvaalakja a cerkária és a kifejlett alak között; többé-kevésbé nyugalmi állapot.

METACERKARIE: Larvestadium hos ikter (trematoder), mellom cerkarie og voksne stadier. Mer eller mindre et hvilestadium.

METACERKARIA: Stadium larwalne przywr pomiędzy stadium cerkarii a stadium dorosłym.

METASERKARYA: Trematod ile yetişkin safha arasında olan larva aşaması; az ya da çok durgun safha

Was this helpful?
Late nauplius larval stage of crustaceans, with more than three pairs of limbs present but no functional thoracic limbs.


ΜΕΤΑΝΑΥΠΛΙΟΣ: Προχωρημένο προνυμφικό στάδιο των καρκινοειδών της φάσης του ναυπλίου, με περισσότερα από τρία ζεύγη ατελών θωρακικών άκρων.

MÉTANAUPLIUS: Dernier stade larvaire nauplii des crustacés avec plus de trois paires dappendices thoraciques à létat débauche (non fonctionnels).

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos con más de tres pares de apéndices torácicos no funcionales.

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos, con máis de tres pares de apéndices pero sen membros torácicos funcionais.

METANAUPLIUS: A rákok késői nauplius állapotú lárvája, amelynek háromnál több végtagja van, de nincsenek működő torvégtagjai.

METANAUPLIUS: Seint naupliestadie hos krepsdyr. Har mer en tre par lemmer, men ingen funksjonelle lemmer på brystet (thorax).

METANAUPLIUS: Późne stadium larwalne naupliusa skorupiaków, z więcej niż trzema parami posiadanych odnóży, ale nie funkcjonalnymi odnóżami tułowiowymi.

METANAUPLİİ: Fonksiyonel göğüssel bacakları olmayan fakat üç çiftten fazla bacakları olan kabuklu hayvanların nauplii evresinden sonraki larval safhasıdır.

Was this helpful?
The amount of energy that can be extracted from a food stuff and utilized. ME = GE - (FE + UE + BE). GE = Gross energy, FE = Fecal energy, UE = Urinary energy, BE = Branchial energy loss.


ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕ): Η ποσότητα ενέργειας που είναι δυνατόν να εξαχθεί και να χρησιμοποιηθεί από ένα απόθεμα τροφής. ΜΕ = GΕ ―(FΕ + UΕ + ΒΕ). GΕ = Συνολική Ενέργεια, FΕ = Ενέργεια Περιττωμάτων, UΕ = Ενέργεια Ούρων, ΒΕ = Ενεργειακή Απώλεια στα Βράγχια.

ENERGIE METABOLISABLE (EM): La quantité dénergie utile qui peut être extraite dun aliment. EM = ET - (EF + EU + ER) où ET = énergie totale, EF = énergie fécale, EU = énergie urinaire, ER = perte dénergie respiratoire.

ENERGÍA METABÓLICA (EM): Cantidad de energía útil que puede ser extraída de un alimento. EM = ET – (EF + EU + ER) dónde ET = energía total, EF = energía fecal, EU = energía urinaria, ER = pérdida de energía respiratoria.

ENERXÍA METABÓLICA (EM): Cantidade de enerxía útil que pode ser extraida dun alimento. EM = ET - (EF + EU + ER) onde ET = enerxía total, EF = enerxía fecal, EU = enerxía urinaria, ER = perda de enerxía respiratoria.

HASZNOSÍTHATÓ ENERGIA: Az az energiamennyiség, amely egy tápanyagból kivonható és hasznosítható. ME = GE - (FE + UE + BE). ME: hasznosítható energia, GE: teljes energiatartalom, FE: a széklettel kiürülő energia, UE: a vizelettel kiürülő energia, BE: a légzés energiavesztesége.

OMSETTELIG ENERGI (OE): Mengden energi som kan utvinnes og utnyttes fra næringsstoff. OE = BE – (FE + UE + GE). BE = Bruttoenergi, FE = Fekalenergi, UE = Urinenergi, GE = energitap over gjellene.

ENERGIA PRZEMIENNA (ME): Ilość energii, która może być uzyskana z pożywienia i zużytkowana. Energię przemienną (ME) można przedstawić w postaci równania: ME = GE – (FE + UE + BE). GE = Energia brutto, FE = Energia fekalii, UE = Energia moczowa, BE = Straty energii przez skrzela.

METABOLIZMA ENERJISI (ME): Faydalanılan bir besin maddesinden elde edilebilen enerji miktarı. ME = GE - (FE + UE + BE). GE=Kaba energy, FE= Atık enerji, UE = Üriner enerji, BE = Branşial enerji kaybı

Was this helpful?
The biochemical processes by which feed stuffs are transformed into complex matter (anabolism), complex substances are decomposed into simple ones (catabolism), and energy is made available for use by an organism.


ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Βιοχημικές διεργασίες με τις οποίες αποθέματα τροφής μετασχηματίζονται σε σύνθετη ύλη (αναβολισμός), σύνθετες ουσίες αποσυντίθενται σε απλές (καταβολισμός), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση χρήσιμης ενέργειας για τον οργανισμό.

METABOLISME: Processus physiques et chimiques par lesquels les aliments sont transformés en matière complexe, les substances complexes sont décomposées en substances simples et de lénergie est mise à la disposition de lorganisme.

METABOLISMO: Proceso físico y químico por el cual los alimentos se transforman en materia compleja; las sustancias complejas se descomponen en sustancias simples y la energía se pone a disposición del organismo.

METABOLISMO: Procesos bioquímicos polos cales os alimentos se transforman en materia complexa (anabolismo); as substancias complexas descompóñense en substancias simples (catabolismo) e a enerxía ponse a disposición do organismo.

ANYAGCSERE (METABOLIZMUS): Azok a biológiai folyamatok, amelyekkel a tápanyagok összetett anyagokká alakulnak (anabolizmus), vagy az összetett anyagok egyszerűbb anyagokká bomlanak le (katabolizmus). Az utóbbi folyamat során a szervezet által felhasználható energia termelődik.

METABOLISME: Biokjemisk prosess der næringsstoff omgjøres til komplekse substanser/kroppsvev (anabolisme = oppbygning), kroppsvev/komplekse substanser brytes ned (katabolisme = nedbrytning) og energi gjøres tilgjengelig for organismen.

PRZEMIANA MATERII (metabolizm): Procesy biochemiczne, w których składniki pokarmowe są przekształcane na substancje kompleksowe (anabolizm), a substancje te z kolei są rozkładane na związki proste (katabolizm); powstająca energia jest zużytkowywana na potrzeby organizmu.

METABOLIZMA: besin maddeleri ile alınan karmaşık yapıdaki elementleri biyokimyasal yöntemler haline getirmek ve bir organizma tarafından kullanılabilir enerji haline dönüştürmek

Was this helpful?
The amount of oxygen used for total metabolism, per unit of time, per unit body weight.


ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Η ποσότητα οξυγόνου που χρησιμοποιείται γιά τον συνολικό μεταβολισμό, ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους.

TAUX METABOLIQUE: Quantité doxygène consommée par le métabolisme, dans un temps unitaire et par poids corporel unitaire.

TASA METABÓLICA: Cantidad de oxígeno consumida por el metabolismo durante una unidad de tiempo y por unidad de peso corporal.

TAXA METABÓLICA: Cantidade de osíxeno utilizada para manter todo o o metabolismo, por unidade de tempo, por unidade de peso corporal.

ANYAGCSERE-SEBESSÉG: A teljes anyagcseréhez felhasznált oxigén mennyisége időegységre és egységnyi testtömegre vetítve.

METABOLSK RATE (AKTIVITET): Mengden oksygen brukt til all metabolsk aktivitet, per tidsenhet, per enhet kroppsvekt.

NATĘŻENIE PRZEMIANY MATERII: Ilość tlenu zużyta w ogólnej przemianie na jednostkę czasu i na jednostkę masy ciała.

METABOLIK ORAN: Her birim zamanda, her birim vücut ağırlığında, toplam metabolizma için kullanılan oksijen miktarı

Was this helpful?
Small wormlike animals that are parasitic on marine organisms.


ΜΕΣΟΖΩΑ: Σκωληκόμορφα ζώα που παρασιτούν σε θαλάσσιους οργανισμούς.

MÉSOZOAIRES: Animaux vermiformes, de petite taille vivant en parasite sur des animaux marins.

MESOZOA: Animales en forma de gusanos, de pequeña talla y que viven como parásitos de animales marinos.

MESOZOOS: Animais en forma de vermes, de pequeno talle e que viven como parasitos de animais mariños.

MESOZOA: Kisméretű, féregszerű szervezetek, amelyek tengeri állatok élősködői.

MESOZOA: Små marklignende dyr som er parasittiske på marine organismer.

MEZOZOA: Nazywane też wielokomórkowcami pośrednimi lub planulopodobnymi (Mesozoa, Planuloidea). Małe, podobne do robaków zwierzęta, które są pasożytami organizmów morskich.

MESOZOA: Deniz organizmaları üzerinde parazit olan küçük kurt biçiminde hayvanlardır.

Was this helpful?
The functional kidney of fishes and amphibians.


ΜΕΣΟΝΕΦΡΟΣ: Ο λειτουργικός νεφρός των ιχθύων και των αμφιβίων.

MESONEPHROS: Le rein fonctionnel des poissons et des amphibiens.

MESONEPHROS: Riñón funcional de peces y anfibios.

MESONEFROS: Ril funcional de peixes e anfibios.

ŐSVESE: A kifejlett halak és kétéltűek működő veséje.

MESONEPHROS: Den blivende nyre, som dannes etter pronephros.

ŚRÓDNERCZE: Funkcjonalna nerka u ryb i płazów.

MEZONEFROZ: Balıklar ve ikiyaşayışlıların işlevsel böbreği

Was this helpful?
Pertaining to brackish water having a salinity between 3-10 parts per thousand or sea water having a salinity between 30-34 parts per thousand; cf. oligohaline.


ΜΕΣΟΑΛΜΥΡΟ: Χρησιμοποιείται γιά υφάλμυρο νερό με αλατότητα μεταξύ 3.0-10.0 ‰ ή γιά θαλασσινό νερό με αλατότητα μεταξύ 30 και 34‰. Πρβ. ολιγοαλμυρό.

MESOHALINE: Se dit de leau saumâtre ayant une salinité comprise entre 3 et 10 ‰ ou de leau de mer avec une salinité comprise entre 30 et 34 ‰.

MESOHALINO : Dícese del agua salobre con salinidad entre 3 y 10 ‰ o de agua marina con salinidad entre 30 y 40‰.

MESOHALINO: Pertencente á auga salobre que ten unha salinidade entre 3-10 partes por mil ou á auga de mar que ten unha salinidade entre 30-34 partes por mil; cf. oligohalino.

MEZOHALIN: Olyan brakkvízre utal, amelynek sótartalma 3-10 ezrelék, vagy olyan tengervízre, amelynek sótartalma 30-34 ezrelék. Vö. oligohalin

MESOHALIN: Vedrører brakvann med saltholdighet 3-10‰, eller saltvann med saltholdighet 30-34‰

MEZOHALINOWY: Odnosząca się do wody słonawej mającej zasolenie między 3 - 10 części na tysiąc (ppt lub ‰), bądź wody morskiej mającej zasolenie między 30 - 34 ppt (‰); porównaj: oligohalinowy.

MEZOHALIN: Tuzluluğu %o3-10 arasında olan acı sular veya %o30-34 tuz oranına sahip olan deniz suları, ör oligohalin

Was this helpful?
Enclosed experimental facility large enough to allow natural ecosystems to be studied or exploited. For example, used for assessing the impact of pollutants on ecosystems. In aquaculture, used of large culture systems in which natural food-chain successions are employed to raise marine fish fry on natural diets.


ΜΕΣΟΚΟΣΜΟΣ: Μιά μέσης κλίμακας κλειστή πειραματική εγκατάσταση, χρησιμοποιούμενη κυρίως γιά την αξιολόγηση της επίδρασης των ρυπαντών στα φυσικά οικοσυστήματα. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στην υδατοκαλλιέργεια γιά μεγάλα συστήματα καλλιέργειας που βασίζονται στην εκτροφή των γόνων βασιζόμενη σε φυσική δίαιτα που αξιοποιεί διαδοχικά στάδια της τροφικής αλυσίδας.

MÉSOCOSME: Enclos expérimental de taille suffisamment importante pour étudier ou exploiter les écosystèmes naturels. Utilisé, par exemple, dans lévaluation de limpact de polluants à léchelle de lécosystème. En aquaculture, décrit des grands systèmes de culture dans lesquels les maillons successifs dune chaine alimentaire sont exploités dans lalimentation naturelle des larves de poisson.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente importante para estudiar o explotar ecosistemas naturales. Utilizado, por ejemplo, para evaluar el impacto de contaminantes a la escala del ecosistema. En acuicultura, describe amplios sistemas de cultivo en los cuales los elementos sucesivos de una cadena alimentaria natural son explotados para alimentar larvas de peces.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente grande como para poder estudar ou explotar ecosistemas naturais. Utilizado, por exemplo, para avaliar o impacto de contaminantes en ecosistemas. En acuicultura, utilización de grandes sistemas de cultivo nos cales os elementos sucesivos dunha cadea alimentaria natural son empregados para alimentar larvas de peixes mariños a base de alimento natural.

MEZOKOZMOSZ: Olyan zárt kísérelti rendszer, amely elég nagy ahhoz, hogy lehetővé tegye a természetes ökoszisztémák tanulmányozását vagy befolyásolását. Például a szennyezőanyagoknak az ökoszisztémára gyakorolt hatásának felmérésére használható. Az akvakultúrában a nagyobb tenyésztőrendszerekben használják, amelyekben a természetes táplálékláncnak is szerepe van a tengeri halivadékok táplálkozásában.

MESOKOSMOS: Lukket forsøksfasilitet som er stor nok til studier av naturlige økosystemer. Bukes f.eks. for å bestemme påvirkningen av forurensning på økosystem. Brukes i akvakultur for å opprettholde naturlige næringskjeder ved produksjon av marin fiskeyngel.

MEZOSYSTEM: Nazywany też "zieloną technologią”. Zawiera dość duże urządzenia eksperymentalne, umożliwiające badanie lub eksploatowanie naturalnych ekosystemów. Np. użycie do oceny wpływu na ekosystemy substancji zanieczyszczających środowisko. W akwakulturze, stosowany w dużych systemach hodowlanych, w których sukcesje naturalnych łańcuchów pokarmowych są stosowane w chowie wylęgu ryb morskich na dietach naturalnych.

MEZOKOZM: Kapalı çevre tesislerinin yüksek yeterlilikte doğal ekosistemleri çalışma ya da kullanma izni. Örneğin, ekosistemdeki kirleticilerin etkilerinin belirlenmesinde kullanılır. Akuakültürde, büyük kültür sistemlerinde, doğal besin zinciri sırası, doğal diyetteki yetiştirilen deniz balık fryları için kullanılır.

Was this helpful?
The membrane supporting the intestines and viscera.


ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ: Μεμβράνη που συγκρατεί τα έντερα και τα σπλάχνα.

MESENTERE: Membrane conjonctive soutenant lintestin et les viscères.

MESENTERIO: Membrana que sostiene el intestino y las vísceras.

MESENTERIO: Membrana que sostén o intestino e as vísceras.

BÉLFODOR: A beleket és zsigeri szerveket körülvevő hártya.

MESENTERIUM: Membranen som støtter opp innvollene.

KREZKA: Błona podtrzymująca jelita i wnętrzności.

MEZENTER ZAR: Bağırsakları ve iç organları destekleyen ince zar

Was this helpful?
Deposition of minute, rounded, brown coloured granules of melanin pigment in the cytoplasm of cells.


ΜΕΛΑΝΩΣΗ: Απόθεση μικρών, στρογγυλών, καφέ χρώματος κοκκίων χρωστικής μελανίνης στο κυτταρόπλασμα.

MELANOSE: Accumulation de minuscules granules arrondis, brunâtres de mélanine dans le cytoplasme des cellules.

MELANOSIS: Acumulación de gránulos redondos y minúsculos marrones debido a la melanina en el citoplasma de células.

MELANOSE: Acúmulo de gránulos redondeados, pequenos e de cor marrón compostos de pigmento de melanina no citoplasma de células.

MELANOSIS: Kisméretű, lekerekített, barna színű melaninszemcsék lerakódása a sejtplazmában.

MELANOSE: Avsetning av små, runde brunfargede korn med melanin i cytoplasma.

CZERNIACZKA: Osad (złóg) w cytoplazmie komórki małych, zaokrąglonych, brązowo zabarwionych ziarenek pigmentu melaniny.

MELANOZİZ: hücre stoplazmasında melanin pigmentlerinin küçük, yuvarlak, kahverengi granürlerin deposu

Was this helpful?
A hormone, derived from an amino acid, secreted by the pineal gland . Melatonin is concerned with biological rhythms associated with reproduction and it also affects skin pigmentation in many vertebrates.


ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ: Ορμόνη προερχόμενη από ένα αμινοξύ εκκρινόμενο από τον επιφυσικό αδένα. Η μελατονίνη επιδρά στους βιολογικούς ρυθμούς που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και στον χρωματισμό του δέρματος σε πολλά ασπόνδυλα.

MELATONINE: Hormone dérivée dun aminoacide, sécrétée par la glande pinéale. La Mélatonine est concernée par les rythmes biologiques associés à la reproduction et elle intervient aussi dans la pigmentation de la peau de nombreux vertébrés.

MELATONINA: Hormona derivada de un aminoácido, secretada por la glándula pineal. La melatonina está involucrada en los ritmos biológicos asociados a la reproducción y interviene también en la pigmentación de la piel de varios vertebrados.

MELATONINA: Hormona derivada dun aminoácido, secretada pola glándula pineal. A melatonina está involucrada nos ritmos biolóxicos asociados á reprodución.

MELATONIN: Az aminosav-származékok közé tartozó hormon, amelyet a tobozmirigy termel. A melatoninnak a szaporodással összefüggő biológiai ritmusok szabályozásában lehet szerepe, illetve sok gerincesben a bőr pigmentációját is befolyásolja.

MELATONIN: Hormon, avledet fra en aminosyre, som skilles ut fra hypofysen. Melatonin er aktivt i biologiske rytmer i forbindelse med reproduksjon. Påvirker også pigmentering av hud hos mange virveldyr (vertebrater).

MELATONINA: Hormon, pochodny aminokwasu, wydzielany przez gruczoł szyszynki. Melatonina jest zaangażowana w rytm biologiczny połączony z reprodukcją, a u wielu kręgowców wpływa także na ubarwienie skóry.

Melatonin: Epifiz bezinden salgılanan amino asitten oluşan bir hormondur. Melatonin üreme ile bağlantılı biyolojik ritmle ilişkilidir ve bir çok omurgalıda deri pigmentasyonunu etkiler.

Was this helpful?
Pigmented cell containing melanin.


ΜΕΛΑΝΟΦΟΡΟ: Χρωμοφόρο κύτταρο που περιέχει μελανίνη.

MÉLANOPHORE: Cellule pigmentée contenant de la mélanine.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contiene melanina.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contén melanina.

MELANOFÓRA: Melanint tartalmazó pigmentsejt.

MELANOFOR: Pigmentcelle som inneholder melanin.

MELANOFORA: Zabarwiona komórka zawierająca melaninę.

MELANOFOR: Melanin içeren pigmentli hücre.

Was this helpful?
A cell that synthesizes melanin within an organelle, termed a melanosome.


ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο το οποίο διαθέτει μελανόσωμα, ένα οργανίδιο που συνθέτει μελανίνη.

MELANOCYTE: Cellule pourvue dun mélanosome, un organite synthétisant de la mélanine.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina mediante melanosoma.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina no interior dun orgánulo denominado melanosoma.

MELANOCITA: Egy sejtszervecske, a melanoszóma segítségével melanint előállító sejt.

MELANOCYTT: Celle som syntetiserer melanin inni en organelle (melanosom).

MELANOCYT: Komórka, która syntetyzuje melaninę w organelli, zwanej melanosomem.

MELANOSİT: Melanosom olarak isimlendirilen bir organel içerisnde melanin sentezleyen hücre.

Was this helpful?
A tumour whose parenchyma is composed of anaplastic melanocytes or any benign or malignant tumour of melanocytes.


ΜΕΛΑΝΩΜΑ: Ογκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά μελανοκύτταρα ή κάθε καλοήθης ή κακοήθης όγκος των μελανοκυττάρων.

MELANOME: Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de mélanocytes anaplastiques; une tumeur bénigne ou maligne des mélanocytes.

MELANOMA: Tumor maligno cuyo parénquima se compone de melanocitos anaplásticos; tumor maligno o benigno de melanocitos.

MELANOMA: Tumor maligno cuxo parénquima componse de melanocitos anaplásticos; tumor maligno ou benigno dos melanocitos.

MELANÓMA: Olyan daganat, amelynek állománya alaktalan melanocitákból áll, vagy a melanociták jó- vagy rosszindulatú daganata.

MELANOM: Svulst der parenkymet består av anaplastiske melanocytter eller enhver god-/vondartet svulst bestående av melanocytter.

CZERNIAK: Nowotwór, którego miąższ składa się z anaplastycznych melanocytów, tj. łagodnego, albo złośliwego guza melanocytów.

MELANOMA: İyi ya da kötü huyluanaplastik melanositten oluşan parenkima tümörü

Was this helpful?
An increase in the amount of black or dark pigment in an organism, population or group.


ΜΕΛΑΝΙΣΜΟΣ: Η αύξηση της ποσότητας των μαύρων ή σκούρων χρωστικών σε έναν οργανισμό, πληθυσμό ή ομάδα.

MELANISATION: Une augmentation de la pigmentation brune ou noire dun organisme, population ou groupe.

MELANIZACIÓN: Aumento de la pigmentación marrón o negra de un organismo, población o grupo.

MELANIZACIÓN: Aumento da pigmentación marrón ou negra dun organismo, poboación ou grupo.

MELANIZMUS: A fekete vagy sötét festékanyag mennyiségének megnövekedése egy egyedben, populációban vagy csoportban.

MELANISME: Økning i mengde av svarte eller mørke pigmenter i en organisme, populasjon eller gruppe.

MELANIZM: Wzrost ilości czarnego lub ciemnego barwnika w organizmie, populacji lub grupie.

MELANIZM: Bir organizmaya, populasyon ya da grupta koyu ya da siyah pigmenteki artış

Was this helpful?
A tyrosine-derived polymeric pigment responsible for the coloration (brown to black) of fishes. It is often found in association with localized inflammatory foci in poikilotherms.


ΜΕΛΑΝΙΝΗ: Πολυμερής χρωστική προερχόμενη από την τυροσίνη υπεύθυνη γιά τον κίτρινο έως μαύρο χρωματισμό των ψαριών και αρκετά συχνά σχετιζόμενη με παρασιτική μόλυνση. Συχνά παρατηρείται σε τοπικές φλεγμονές των ποικιλοθέρμων ζώων.

MELANINE: Pigment polymérique dérivé de la tyrosine responsable de la coloration brun-à-noir des poissons et souvent associé aux infestations parasitaires. La mélanine est également un facteur dans les "inflammations" des animaux pœcilothermes.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado de tirosina responsable de la coloración marrón a negra de peces y a menudo asociada a infestaciones parasitarias. La melanina es también un factor en las “inflamaciones” de animales poiquilotermos.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado da tirosina responsable da coloración marrón a negra de peixes. Áchase a miúdo en asociación con focos inflamatorios en poiquilotermos.

MELANIN: A tirozin-származékok közé tartozó polimer festékanyag, amely a halak (barnától feketéig terjedő) testszínéért felelős. Változó testhőmérsékletű állatokban gyakran megtalálható a gyulladásos gócpontokhoz kapcsolódva.

MELANIN: Et polymert pigment avledet fra tyrosin, er ansvarlig for farging (brun og svart) av fisk. Finnes ofte i forbindelse med lokale betennelser hos vekselvarme dyr.

MELANINA: Barwnik polimerowy, pochodny tyrozyny, odpowiedzialny za ubarwienie ryb (od brązowego do czarnego). U zmiennocieplnych stwierdza się ją często w połączeniu z miejscowym zapaleniem soczewki .

MELANIN: Balıklarda kahverengi ve siyah renk pigmentlerinin oluşmasından dorumlu bir trosin. Çoğunlukla soğukkanlı hayvanlarda bölgesel alevlendirici ile ilişkili olarak bulunur.

Was this helpful?
In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.


ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MEDULLA OBLONGATA: En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu

MÉDULA OBLONGATA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MÉDULA OBLONGADA: En anatomía, utilízase para describir a parte central de varios órganos e estruturas como a glándula adrenal, ou a parte posterior do cerebro de vertebrados. Neste último caso, o termo correcto é medulla oblongata (ou bulbo raquídeo) e refírese a esta parte do encéfalo situada entre a Ponte de Varolio e a medula espiñal; é unha zona de transmisión de información entre o cerebro e a medula espiñal e controla directamente certas funcións, como a respiración e a osmorregulación.

NYÚLTVELŐ: Az anatómiában a velő bizonyos szervek és struktúrák, például a mellékvese vagy az agy hátulsó területeinek központi részét jelenti. Az utóbbi esetében ezt pontosabban nyúltvelőnek nevezik, amely a Varol-híd és a gerincvelő közötti területet jelenti. Ez felelős az információ átkapcsolásáért az agy és a gerincvelő között, illetve bizonyos funkciókat közvetlenül irányít, például a légzést és az ozmoregulációt.

MEDULLA OBLONGATA: Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

RDZEŃ PRZEDŁUŻONY: W anatomii: termin "rdzeń" jest używany do opisania centralnej części kilku narządów i struktur, jak np. nadnercza lub tylnej części mózgu kręgowców. W ostatnim przypadku bardziej poprawnie jest nazywać go rdzeniem przedłużonym, a w przypadku tej części mózgu między mostem Varolia a rdzeniem kręgowym, jest on odpowiedzialny za przekazywane informacje między mózgiem a rdzeniem kręgowym oraz bezpośrednie sprawdzanie pewnych ich funkcji; np. oddychanie, osmoregulacja.

MEDULLA: Anatomide; adrenal bezler ya da omurgalı beyninin posterior kısmı gibi yapıların ya da çeşitli organların orta kısmını tanımlamak için kullanılır. İkinci örnekte bu daha doğru bir tanımlamadır, medulla boyu enınden fazladır ve spinal cord ile varoli köprüsü arasındaki kısmı gösterir. Beyin ile spinal cord arasındaki düzenleme bilgisinden sorumludur ve solunum, osmoregülasyon gibi belirgin fonksiyonları kontrol eder.

Was this helpful?
In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.


ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MEDULLA: En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu

MÉDULA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MEDULA: En anatomía, utilízase para describir a parte central de varios órganos e estruturas como as glándulas adrenais (ou suprarrenais), ou a sección posterior do cerebro en vertebrados. Neste último caso, o termo máis correcto é o de "medulla oblongata" (ou bulbo raquídeo) e refírese á parte do encéfalo situada entre a Ponte de Varolio e a medula espiñal; é unha zona de transmisión de información entre o cerebro e a medula espiñal é o centro nervioso que controla certas funcións, tales como a respira

VELŐ: Az anatómiában a velő bizonyos szervek és struktúrák, például a mellékvese vagy az agy hátulsó területeinek központi részét jelenti. Az utóbbi esetében ezt pontosabban nyúltvelőnek nevezik, amely a Varol-híd és a gerincvelő közötti területet jelenti. Ez felelős az információ átkapcsolásáért az agy és a gerincvelő között, illetve bizonyos funkciókat közvetlenül irányít, például a légzést és az ozmoregulációt.

MEDULLA (DEN FORLENGEDE MARG): Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

RDZEŃ: W anatomii: termin "rdzeń" jest używany do opisywania centralnej części kilku narządów i struktur, jak np. nadnercza lub tylnej części mózgu kręgowców. W ostatnim przypadku bardziej poprawnie jest nazywać go rdzeniem przedłużonym, a w przypadku tej części mózgu między mostem Varolia a rdzeniem kręgowym, jest on odpowiedzialny za przekazywane informacje między mózgiem a rdzeniem kręgowym oraz bezpośrednie sprawdzanie pewnych ich funkcji; np. oddychanie, osmoregulacja.

MEDULLA: Anatomide; adrenal bezler ya da omurgalı beyninin posterior kısmı gibi yapıların ya da çeşitli organların orta kısmını tanımlamak için kullanılır. İkinci örnekte bu daha doğru bir tanımlamadır, medulla boyu enınden fazladır ve spinal cord ile varoli köprüsü arasındaki kısmı gösterir. Beyin ile spinal cord arasındaki düzenleme bilgisinden sorumludur ve solunum, osmoregülasyon gibi belirgin fonksiyonları kontrol eder.

Was this helpful?
(1) In chemistry: the carrier in which a chemical reaction takes place. (2) In bacteriology: a substance used in the culture of bacteria.


ΜΕΣΟΝ: (1) Στην Χημεία: ο φορέας στον οποίο λαμβάνει χώρα μία χημική αντίδραση. (2) Στην βακτηριολογία: ουσία χρησιμοποιούμενη για την καλλιέργεια βακτηρίων.

VEHICULE/MILIEU: (1) En chimie, le support dans lequel une réaction chimique se fait, par ex. milieu gazeux. (2) En bactériologie, la substance utilisée pour la culture de bactéries.

VEHÍCULO MEDIO: (1) En química, el soporte en el cual una reacción química tiene lugar, por ejemplo, en medio gaseoso. (2) En bacteriología, la sustancia utilizada para el cultivo de las bacterias.

MEDIO: (1) En química, o entorno no que ten lugar unha reacción química, por exemplo, no medio gasosa. (2) En bacterioloxía, a substancia utilizada para o cultivo das bacterias.

KÖZEG; TÁPTALAJ: (1) Közeg: Kémiában: a hordozó, amelyben egy kémiai reakció végbemegy. (2) Táptalaj: Bakteriológiában: a baktériumok tenyésztésére használt anyag.

MEDIUM: (1) I kjemi: Bæreren der en kjemisk reaksjon finner sted. (2) I bakteriologi: Substans som brukes til dyrke bakterier i.

ŚRODOWISKO/PODŁOŻE: (1) W chemii: nośnik, w którym ma miejsce reakcja chemiczna. (2) W bakteriologii: substancja używana jako podłoże w hodowli bakterii.

Medyum: 1) Kimyada kimyasal reaksiyonun meydana geldiği bölge. 2) Bakteriyolojide, bakteri kültürlerinde kullanılan bir maddedir.

Was this helpful?
Treatment with drugs or remedies.


ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Αντιμετώπιση μια κατάστασης με φάρμακα.

MEDICATION: Traitement à base de drogues ou de remèdes

MEDICACIÓN: Tratamiento con drogas o remedios.

MEDICACIÓN: Tratamento con drogas ou remedios

GYÓGYSZEREZÉS: Gyógyszerekkel vagy gyógyhatású készítményekkel való kezelés.

MEDISINERING: Behandling med medisiner.

PODAWANIE LEKÓW: Leczenie za pomocą leków lub innych substancji leczniczych.

MEDİKASYON: İlaçlar veya başka çarelerle sağaltım.

Was this helpful?
Feed into which drugs or antibiotics have been added, usually on the farm site. Medicated feed is typically given to fish as a treatment, and not as a prophylactic. In general diseased fish have a depressed appetite, so that medicated diet may need to be contain attractants to encourage consumption by the fish. In many countries the application of medicated feeds is strictly regulated.


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή στην οποία έχουν προστεθεί αντιβιοτικά ή άλλα φάρμακα, συνήθως στην περιοχή καλλιέργειας. Χορηγείται γενικά γιά θεραπεία και όχι γιά πρόληψη. Επειδή συνήθως τα άρρωστα ψάρια έχουν μειωμένη όρεξη η φαρμακευτική τροφή είναι ίσως αναγκαίο να περιέχει προσελκυστικές ουσίες ώστε να ενθαρρύνεται η κατανάλωσή της.

ALIMENT MEDICAMENTE: Aliment dans lequel sont incorporés des drogues ou des antibiotiques (habituellement sur le site de production). Les aliments médicamentés sont normalement utilisés comme traitement et ne sont pas distribués en prophylaxie. Généralement, les poissons malades ont lappétit réduit et il savère parfois nécessaire daugmenter leur ingestion par les poissons.

ALIMENTO FARMACOLÓGICO: Alimento en lo cual se han agregado drogas o antibióticos (normalmente durante su producción). Los alimentos tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamiento, y no como profiláctico. En general los peces enfermos tienen un apetito deprimido, así que a veces es necesario que la dieta contenga atrayentes para animar su consumo por el pez. En muchos países la aplicación de alimentos tratados con fármacos está estrictamente regulado.

ALIMENTO MEDICADO: Alimento no cal se agregaron drogas ou antibióticos (normalmente na piscifactoría). Os alimentos medicados tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamento e non como profiláctico. En xeral os peixes enfermos teñen un apetito deprimido, así que ás veces é necesario que a dieta conteña atraentes para animar o seu consumo polo peixe. En moitos países a aplicación de alimentos medicados está estritamente regulada.

GYÓGYTÁP: Olyan táp, amelyhez gyógyszereket vagy antibiotikumokat kevertek. A gyógytápot legtöbbször kezelési, és nem megelőzési céllal adják a halaknak. A beteg halaknak általában csökken az étvágya, emiatt a gyógytápnak valamilyan vonzóanyagot (attraktánst) kell tartalmaznia. Sok országban a gyógytápok használatát szigorúan szabályozzák.

MEDISINFÔR: Fôr som inneholder medikamenter eller antibiotika. Medisinfôr gis til fisk ved behandling av sykdom, ikke som profylaktisk tiltak. Syk fisk har ofte nedsatt appetitt, noe som kompenseres for ved å tilsette tiltrekningsstoffer i fôret. I mange land er bruk av medisinfôr strengt regulert. I Norge er bruken av medisinfôr (antibiotika) sterkt redusert etter at de ble utviklet gode vaksiner for laksefisk.

PASZA LECZNICZA: Pasze, do których zostały dodane leki lub antybiotyki, zwykle na miejscu w farmie, ale także produkowane przemysłowo. Pasza lecznicza jest zazwyczaj podawana rybom w formie zabiegu leczniczego a nie profilaktycznie. Na ogół chore ryby mają obniżony apetyt, tak więc diety lecznicze wymagają dodawania do nich atraktantów, aby zachęcić ryby do ich pobierania. W wielu krajach stosowanie pasz leczniczych jest ściśle regulowane.

İLAÇLI BESLEME: Yemlerin içine ilaç ya da antibiyotiklerin karıştırıldığı ve de genellikle çiftliklerde kullanılan besleme şeklidir. İlaçlı besleme genellikle bir önleyici olarak değil, bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Hastalıklı balık genelde iştahsız olur, bu nedenle ilaçlı yemin, tüketilebilmesi için, bazı iştah açıcı katkı maddeleri içermesi gerekir. Çoğu ülkede ilaçlı beslemenin uygulanması çok katı bir şekilde düzenlenmiştir.

Was this helpful?
The time required for a response or effect in 50% of the test animals after the treatment has been started.


ΔIΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΤIΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Ο χρόνος που απαιτείται από την έναρξη της αγωγής ως την απόκριση ή την παρατήρηση αποτελεσμάτων στο ήμισυ των πειραματοζώων.

TEMPS MOYEN EFFICACE: Lintervalle de temps entre le début dun traitement jusquà la manifestation dune réponse ou dun effet chez la moitié des animaux experimentés.

TIEMPO EFICAZ MEDIO: Intervalo de tiempo entre el inicio de un tratamiento hasta la manifestación de una respuesta o de un efecto en la mitad de los animales experimentados.

TEMPO EFICAZ MEDIO: Intervalo de tempo entre o inicio dun tratamento ata a manifestación dunha resposta ou efecto na metade dos animais ensaiados.

KÖZÉPHATÉKONY IDŐ: Az a kezelés kezdetétől számított időtartam, amely ahhoz szükséges, hogy a kísérleti állatok 50%-ában válaszreakció alakuljon ki.

MIDLERE VIRKNINGSTID: Tiden som trengs for å gi respons eller effekt i 50% av forsøksdyrene fra behandlingen begynner.

CZAS SKUTECZNEGO STĘŻENIA: Wymagany czas reakcji lub działania u 50% testowanych zwierząt od momentu rozpoczęcia poddania ich działaniu danego środka.

ORTA ETKİLİ ZAMAN: Uygulamanın başlamasından sonra test hayvanının % 50 sinin etkilenmesi veya cevap vermesi için gerekli zaman.

Was this helpful?
In virology: the concentration (or dose) of a substance that is required to produce a response in 50% of the sample to which it is administered.


ΔIΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤIΚΗ ΔΟΣΗ: Στην ιολογία: η συγκέντρωση (ή δόση) μιάς ουσίας που απαιτείται για να προκαλέσει την επιθυμητή αντίδραση στο ήμισυ του δείγματος στο οποίο χορηγείται.

DOSE MOYENNE EFFICACE: La dose dun produit chimique ou dune drogue produisant leffet désiré chez la moitié des animaux en expérience.

DOSIS MEDIA EFICAZ: Dosis de un producto químico o de una droga que produce el efecto esperado en la mitad de los animales de un experimento.

DOSE MEDIA EFICAZ: En viroloxía: concentración (ou dose) dunha substancia que se require para producir unha resposta no 50% da mostra na que se está a administrar.

KÖZÉPHATÉKONY DÓZIS: Virológiában: egy anyagnak az a koncentrációja (vagy dózisa), amely ahhoz szükséges, hogy a vele kezelt minta 50%-ában válaszreakciót váltson ki.

MIDLERE VIRKNINGSDOSE: Konsentrasjonen (eller dosen) som trengs for å gi respons i 50% av forsøksdyrene.

ŚREDNIA SKUTECZNA DAWKA : W wirusologii: koncentracja (lub dawka) substancji, która wymagana jest aby spowodować reakcję u 50% próbki, do której jest wprowadzona.

ORTA ETKİLİ DOZ: Virolojide, örneğin %50 sinde cevap üretmek için uygulanması gerekli olan konsantrasyon veya doz

Was this helpful?
Mechanical filtration is a widely used solid-liquid separation process, utilizing gravity, or applying pressure to force the fluid medium to pass through membranes, meshes of various grit sizes or screens.


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ: Η μηχανική διήθηση είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικασία γιά τον διαχωρισμό στερεών-υγρών, με την χρήση βαρύτητας, ή εξασκώντας πίεση ώστε να αναγκασθεί το υγρό να περάσει μεσα από μεμβράνες ή κόσκινα με διάφορα μεγέθη ανοιγμάτων ή πόρων.

FILTRATION MECANIQUE: Processus couramment employé dans la séparation des solides à partir de milieux fluides, dans lequel les milieux fluides sont forcés à travers des membranes filtrantes, des toiles à bluter ou des grilles de diamètre de mailles convenable pour la gravité ou la différence de pression de part et dautre du filtre.

FILTRACIÓN MECANICA: Proceso habitualmente usado en la separación de sólidos a partir de medios fluidos, en el cual los medios fluidos son forzados a través de membranas filtrantes, de telas para granito o de rejas de diámetro de mallas convenientes para la gravedad o la diferencia de presión de una parte y de otra del filtro.

FILTRACIÓN MECÁNICA: É un proceso de separación comunmente usado para separar sólidos de líquidos, mediante a gravidade, ou a aplicación de presión para forzar o paso do fluído a través de membranas, peneiras ou mallas de diferentes tamaños de poro.

MECHANIKAI SZŰRÉS: A mechanikai szűrés egy elterjedt szilárd-folyadék elválasztási eljárás, amely a gravitáció segítségével vagy a folyadékra gyakorolt nyomással vezeti át a folyadékot különböző lyukbőségű hálókon, membránokon vagy rácsokon.

MEKANISK FILTRERING: Mekanisk filtrering er en mye brukt metode for å skille faste stoffer fra væsker. Utnytter gravitasjon eller bruker trykk til å føre væsker gjennom membraner, nett med ulike maskestørrelser eller duker.

FILTRACJA MECHANICZNA : Filtracja mechaniczna jest szeroko stosowana jako proces rozdzielania ciała stałego od cieczy, wykorzystując grawitację lub stosując ciśnienie do wymuszenia przejścia środowiska płynnego przez błony, oczka o różnych rozmiarach lub sita.

MEKANİK FİLTRASYON: Mekanik filtrasyon katı- sıvı ayırım aşamalarında yaygın olarak kullanılır, yerçekimi kullanılır, ya da membranlardan geçmesi için sıvı ortamı zorlamak amacıyla basıç uygulamak, çeşitli kumtaşı büyüklüklerinin ağ ile tutulması ya da elenmesi

Was this helpful?
The satiation ration, i.e the point at which fish will not eat any more; expressed as percentage body weight per meal or per day.


ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ: Το σιτηρέσιο κορεσμού, δηλ. το σημείο μετά το οποίο τα ψάρια δεν τρώγουν πλέον, εκφρασμένο ως ποσοστό του σωματικού βάρους ανά γεύμα ή ανά ημέρα.

RATION MAXIMUM: La ration de satiété, cest-à-dire, le point à partir duquel le poisson ne peut manger davantage. Exprimée en pourcentage du poids du corps par aliment ou par jour.

RACIÓN MÁXIMA: Ración de saciedad, es decir, el punto a partir del cual el pez no puede comer más. Expresada en porcentaje de peso corporal por alimento o por día.

PORCIÓN MÁXIMA: Porción de saciedade, é dicir, o punto a partir do cal o peixe non pode comer máis. Expresada en porcentaxe de peso corporal por comida ou por día.

MAXIMÁLIS ADAG: A telítési adag, vagyis az a mennyiség, amelynél a halak nem esznek meg többet; a testtömeg százalékában fejezik ki, egy alkalomra vagy egy napra vetítve.

MAKSIMALRASJON: Punktet der fisken ikke vil spise mer. Uttrykt som prosent kroppsvekt per måltid per dag. Fôring utover maksimalrasjon vil gi spillfôr.

DAWKA MAKSYMALNA: Dawka zaspokajająca potrzeby, tj. punkt, przy którym ryby nie chcą już więcej pobierać pokarmu; wyrażana jako odsetek masy ciała do m. pokarmu lub na dzień.

Maksimum Doyum: Bir balığın en fazla yiyebileceği gıda, doyum payı, bir öğün veya bir günlük yiyeceğin vücut ağırlığına oranı olarak da ifade edilir.

Was this helpful?
(1) Bone in the upper jaw of vertebrates. (2) Mouth appendages of crustaceans,insects and myriapods, which handle the food.


ΓΝΑΘΟI: (1) Οστούν της άνω σιαγόνας στα σπονδυλόζωα. (2) στοματικά εξαρτήματα των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία χειρίζονται την τροφή.

MAXILLE: (1) Pièce osseuse de la machoire supérieure des Vertébrés;( 2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et Myriapodes, servant à la manipulation de la nourriture.

MANDÍBULA: (1) Pieza ósea maxilar de vertebrados; (2) Piezas pares bucales de crustáceos, insectos y miriápodos, que sirven para la manipulación de comida.

MAXILAR SUPERIOR: (1) Peza ósea mandibular superior de vertebrados. (2) Apéndices de crustáceos insectos e miriápodos, cos que manipulan o alimento.

MAXILLA: (1) A gerincesek felső állkapocscsontja. (2) A rákok, rovarok és soklábúak (Myriapoda) szájfüggeléke, amely a táplálékot tartja.

MAXILLA: (1) Bein i overkjeven hos virveldyr (vertebrater). (2) Munndeler som håndterer mat hos krepsdyr, insekter og myriapoder.

KOŚĆ SZCZĘKOWA: (1) Kość w górnej szczęce kręgowców. (2) Odnóża gębowe skorupiaków, owadów i wiji, którymi rozdrabniają i przeżuwają pokarm.

MAKSİLLA: (1) Omurgalılarda üst çene kemiği, (2) Krustaselerde besinleri böcek ve myripoad gibi besin maddelerini tutmaya ve koparmaya yarayan ağız parçası

Was this helpful?
In embryology: the process of first meiotic cleavage and migration of the nucleus towards the animal pole, until germinal vesicle breakdown in post-vitellogenic eggs (hence, after completion of vitellogenesis).


ΩΡΙΜΑΝΣΗ: (Εμβρυολογία) Η διαδικασία της πρώτης μειωτικής διαίρεσης και μετακίνησης του πυρήνα προς τον ζωϊκό πόλο, μέχρι την ρήξη του βλαστικού κυστιδίου στα μετα-βιτελλογενετικά αυγά (επομένως μετά την ολοκλήρωση της βιτελλογένεσης).

MATURATION: En embryologie: processus conduisant de la première division méiotique et à la migration du noyau vers le pôle animal, jusquà la dégradation de la vésicule germinale dans les oeufs post-vittélogéniques (donc, après lachèvement de la vittelogenèse).

M ADURACIÓN: En embriología, proceso entre la primera división meiótica, la migración del núcleo hacia el polo animal y la degradación de la vesícula germinal en el huevo postvitelino (por lo tanto, después de completar la vitelogénesis).

MADURACIÓN: En embrioloxía, proceso que acontece entre a primeira división meiótica, a migración do núcleo cara ao polo animal e a degradación da vesícula xerminal no ovo postviteloxénico (polo tanto, tras completar a viteloxénese).

ÉRÉS: Embriológiában: az első meiotikus osztódás lezajlása és a sejtmag vándorlása az animális pólus felé, a germinális hólyagok felbomlásáig a vitellogenezis utáni petékben (a vitellogenezis befejeződése után).

MODNING: I embryologi: Prosessen for første meiotiske deling og vandring av kjernen mot den animalske pol, frem til nedbrytning av kjernemembranen i postvitellogene egg (etter fullføring av vitellogenese).

DOJRZEWANIE: W embriologii: proces pierwszego mejotycznego bruzdkowania i migracji jądra w kierunku bieguna twórczego (animalny), aż do rozpadu pęcherzyka zarodkowego w jajach post-witellogenicznych (stąd "po zakończeniu witellogenezy").

OLGUNLAŞMA: Embriyolojide ilk mayoz bölünme aşaması ve tohum kesesinin post vitellogenic yumurtalar içinde parçalanmasına kadar nükleusların kutuplara doğru göçü, (dolayısıyla, vitellogenesis tamamlanmasından sonra)

Was this helpful?
A breeding programme where the individuals with the maximum expression of a given trait are selected as the broodstock for the next generation.


ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Πρόγραμμα αναπαραγωγής όπου τα άτομα με τη μέγιστη έκφραση ενός συγκεκριμένου επιθυμητού χαρακτηριστικού επιλέγονται ως γεννήτορες για την επόμενη γενιά.

SELECTION EN MASSE : Programme de reproduction dans lequel les individus avec une expression maximale d’un trait donné sont sélectionnés comme géniteurs de la génération suivante.

SELECCION MASIVA: Programa de selección en el que los individuos que expresan de forma máxima un rasgo, son seleccionados como reproductores de la siguiente generación.

SELECCION MASIVA: Programa de selección no que os individuos que expresan de forma máxima un trazo, son seleccionados como reprodutores da seguinte xeración.

TÖMEGSZELEKCIÓ: Olyan tenyésztési program, amelyben egy adott tulajdonságot a legnagyobb mértékben kifejező egyedeket választanak ki a következő generáció tenyészállományának.

MASSESELEKSJON: Avlsprogram hvor individene med maksimal uttrykkelse av en gitt egenskap blir valgt som foreldre for neste generasjon.

SELEKCJA MASOWA: Program hodowlany, w którym osobniki o najbardziej wyrazistych cechach użytkowych są poddawane selekcji jako stado macierzyste, w celu uzyskania bardziej wartościowych następnych pokoleń.

KÜTLE SELEKSİYONU: Üretme programları burada bireylerin belli bir özelliğini maksimum ifade eden balıkları seçmek ,gelecek jenerasyonlar için anaç seçimi gibi.

Was this helpful?
Production of a species on a large scale; often used with reference to rotifer and Artemia production, which are cultured on a continuous basis in large amounts for fish larvae rearing.


ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Παραγωγή ενός είδους σε μεγάλη κλίμακα, συνήθως χρησιμοποιώντας καλλιέργειες τροχοζώων και Αrtemia, τα οποία παράγονται σε συνεχή βάση και σε μεγάλες ποσότητες γιά την διατροφή των προνυμφών των ψαριών.

PRODUCTION DE MASSE: Production dune espèce donnée à grande échelle. Terme décrivant, par exemple, la production de rotifères ou dartémies en continu, et en grandes quantités, pour les besoins de lélevage des larves de poisson.

PRODUCCIÓN EN MASA: Producción de una especie a gran escala. Término que describe, por ejemplo, la producción de rotíferos o de artemias continuamente, y en grandes cantidades, para las necesidades de cultivo de larvas de peces.

CULTIVO A ALTAS DENSIDADES: Produción de especies a grande escala, a miúdo usado en referencia á produción de rotifero e artemia, que son cultivados en continuo en grandes cantidades para a cría larvaria de peixes.

TÖMEGES TERMELÉS: Egy faj egyedeinek előállítása nagy tömegekben; gyakran a kerekesférgek és az Artemia termelésével összefüggésben használják, amely fajokból folyamatosan nagy mennyiséget kell biztosítani a halivadékok táplálásához.

MASSEKULTUR: Produksjon av arter i stor skala. Ofte brukt ved produksjon av Artemia (saltkreps) og hjuldyr som oppdrettes kontinuerlig i store mengder som levendefôr til fiskelarver.

HODOWLA MASOWA: Produkcja gatunku na dużą skalę; często stosowana w odniesieniu do produkcji wrotków i solowca (Artemia salina), produkowanych w dużych ilościach w systemie ciągłym, jako pokarm dla hodowanych larw ryb.

SÜRÜ KÜLTÜRÜ: Geniş ölçekli türlerin üretim şeklidir. Genellikle, sürekli bir şekilde büyük miktarlarda balık larvası üretiminde olduğu gibi, rotator ve Artemia üretimine göre yapılır.

Was this helpful?
Technique of inducing genotypically female fish to produce sperm. In some species of fish,e.g. salmonids, it is a relatively easy procedure and economically as well as ecologically advantageous to produce offspring comprising only female fish. It is achieved by inducing masculinization in female broodstock through administering a diet containing the appropriate sex steroid. The female fish that undergo masculinization produce sperm with homogametic ( XX) chromosomes, and thus crossing with norma


ΑΡΡΕΝΟΠΟIΗΣΗ: Τεχνική με την οποία προκαλείται η παραγωγή σπέρματος από γονοτυπικά θήλεα άτομα. Σε μερικά είδη ψαριών π.χ. σολομοειδή. είναι σχετικά εύκολη διαδικασία και οικονομικά αλλά και οικολογικά ωφέλιμη η παραγωγή απογόνων αποτελούμενων μόνο από θήλεα ψάρια. Η αρρενοποίηση ενός θήλεος αποθέματος επιτυγχάνεται με χορήγηση δίαιτας που περιέχει το κατάλληλο φυλετικό στεροειδές. Το αρρενοποιηθέν θήλυ παράγει σπέρμα με ομοιογαμετικά (ΧΧ) χρωμοσώματα και έτσι όταν γονιμοποιήσει με κανονικά αυγά παράγει μιά

MASCULINISATION: Manipulation permettant la production de spermatozoïdes par des poissons de génotype féminin. Chez certaines espèces de poissons, les salmonidés par exemple, lélevage dun stock uniquement femelle apporte des avantages économiques et écologiques. Il savère rélativement facile de masculiniser des géniteurs femelles par apport de stéroïdes sexuels dans lalimentation. Ces femelles produisent ainsi des spermatozoïdes homogamétiques (XX), cest à dire de constitution génétique femelle. La fécondation d

MASCULINIZACIÓN: Manipulación que permite la producción de espermatozoides a partir de peces de genotipo femenino. Para ciertas especies de peces, salmónidos por ejemplo, el cultivo de stocks formado únicamente de hembras tiene ventajas económicas y ecológicas. Es relativamente fácil masculinizar hembras aportando esteroides sexuales en su dieta alimentaria. Estas hembras producen así espermatozoides homogametos (XX), es decir de constitución genética femenina. La fecundación normal de huevos normales por estos

MASCULINIZACIÓN: Manipulación que permite a produción de esperma a partir de peixes de xenotipo feminino. Para certas especies de peixes, salmónidos por exemplo, este é un procedemento sinxelo, economicamente favorable e ecoloxicamente vantaxoso para producir descendencia composta só de peixes femia. Isto conséguese inducindo á masculinización das femias do stock de reprodutores mediante a administación dunha dieta que contén os apropiados esteroides sexuais. Os peixes femia que sofren a masculinización producen

MASZKULINIZÁCIÓ: Olyan technika, amellyel genetikai szempontból nőstény halakban lehet a hímivarsejtek termelését kiváltani. Néhány halfajban, pl. lazacfélékben ez egy viszonylag egyszerű eljárás, és gazdasági, illetve ökológiai szempontból is előnyös lehet egy csak nőstényekből álló utódgeneráció. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy a nőstényekből álló tenyészállománnyal a megfelelő nemi hormont tartalmazó tápot etetnek. A maszkulinizáción átesett nőstény halak kizárólag X-kromoszómás hímivarsejteket fognak terme

MASKULINISERING: Metode for å få genetiske hunnfisk til å produsere sperm, disse (XX, hanner ) kan igjen brukes til å produsere kun hunnfisk (”all female”) ved at de krysses med vanlige hunner (XX). Hos noen arter (f.eks. laksefisk) er det lett å produsere kun hunfisk i tillegg til at det gir økonomiske så vell som økologiske fordeler. Stamfisk som er fenotypisk han og genotypisk hun (XX) oppnås ved å gi et fôr som inneholder hannlige kjønnshormon. Hormonbehandling av fisk er ikke lov i Norge.

MASKULINIZACJA: Technika wzbudzenia genotypowej samicy ryby do wytwarzania spermy. U niektórych gatunków ryb, np. łososiowatych, stanowi to stosunkowo łatwą i ekonomicznie uzasadnioną procedurę, korzystną także ekologicznie, pozwalającą produkować potomstwo składające się tylko z samic. Uzyskuje się to przez wywołanie maskulinizacji u samic ze stada tarlaków podając im paszę zawierającą odpowiedni steroid płciowy. Samice ryb, które przechodzą maskulinizację wytwarzają spermę z homogametycznymi (XX) chromosomam

Erkekleştirme: Genotipik olarak dişi balıklardan sperm üretmek için uyarılması tekniğidir. Bazı balık türlerinde örneğin salmonidlerde nispeten kolay bir prosedürdür ve ekonomik olarak ve ekolojik olarak da sadece dişi yavrular oluşturmak avantajlıdır. Bu, dişi damızlıklarda uyarılma ile erkekleştirme uygun cinsiyet steroidleri içeren besinlerin verilmesi sayesinde başarılmıştır. Erkekleştirmeye maruz bırakılan dişi balıklar homogametik (XX) kromozomlarıyla sperm üretirler ve böylece normal yumurta üreten tüm

Was this helpful?
Ascetosporan that infects Ostrea edulis, producing digestive gland disease. Mortalities from this disease peak in summer when the oysters are one year old. The parasite has also been seen in low incidences of prevalence in the introduced pacific oyster (Crassostrea gigas) on the French coast.


MARTEILIA REFRINGENS: Ασκοσπόριο που προσβάλλει το στρείδι (Ostrea edulis) με αποτέλεσμα την ασθένεια των πεπτικών αδένων. Η θνησιμότητα από την ασθένεια αυτή παρουσιάζει έξαρση κατά το θέρος όταν τα στρείδια έχουν ηλικία ενός έτους. Το παράσιτο αυτό έχει παρατηρηθεί επίσης σε μικρό στο εισαχθέν στρείδι του Ειρηνικού (Crassostrea gigas) στις Γαλλικές ακτές.

MARTEILIA REFRINGENS: Actosporidé, parasite dOstrea edulis. Agent responsable de la maladie de la glande digestive. Un pic, dans le taux de mortalité dû à ce pathogène, est observé en été sur les huîtres dun an. Ce parasite infeste à faible prévalence lhuître pacifique (Crassostrea gigas) sur les côtes françaises.

MARTEILIA REFRINGENS: Actoespórido, parásito de Ostrea edulis. Agente responsable de la enfermedad de la glándula digestiva. En verano se observa un pico en la tasa de mortalidad de ostras de un año debido a este patógeno. Este parásito infesta con baja prevalencia la ostra pacífica (Crassostrea gigas) en la costas francesas.

MARTEILIA REFRINGENS: Ascetospora que infecta a Ostrea edulis producindo a enfermidade da glándula dixestiva. As mortalidades producidas por esta enfermidade teñen un pico en verán, cando as ostras teñen un ano de idade. O parasito tamén foi detectado aínda que cunha prevalencia baixa na ostra do Pacífico (Crassostrea gigas) introducida na costa francesa.

MARTEILIA REFRINGENS: Az európai osztriga (Ostrea edulis) egyik egysejtű élősködője, amely az emésztőmirigy megbetegedését okozza. A betegség által okozott elhullások leggyakrabban nyáron fordulnak elő, amikor az osztrigák egy évesek. Ezt az élősködőt néhányszor a betelepített csendes-óceáni osztrigákon (Crassostrea gigas) is megfigyelték a francia partok mentén.

MARTEILIA REFRINGENS: Sekksporesopp som infiserer flatøsters (Ostrea edulis), og gir sykdom i fordøyelseskjertelen. Dødligheten fra denne sykdommen er størst første sommeren når østersen er ett år gammel. Parasitten er også påvist i lite omfang på den introduserte stillehavsøstersen (iCrassostrea gigas) på franskekysten.

MARTEILIOSIS (Marteilia refringens): Ascetospory, które zakażają Ostrea edulis, wytwarzając chorobowy gruczoł trawienny. Śmiertelność spowodowana przez tę chorobę osiąga punkt szczytowy latem, kiedy ostrygi osiągają wiek jednego roku. Pasożyt ten był także spotykany w kilku przypadkach u introdukowanej ostrygi atlantyckiej (Crassostrea gigas) u wybrzeży Francji.

MARTEILIA REFRINGENS: Mideyle ilgili beze hastalığına neden olarak Ostrea edulis, e bulaşan bir Ascetosporandır. Yaz aylarında istiridyeler bir yaşına girdiklerinde bu hastalıktan kaynaklanan ölüm oranı en üst noktaya ulaşır. Bu parazit düşük oranlarda da olsa Fransa kıyılarındaki pasifik istiridyelerinde (Crassostrea gigas) de görülür.

Was this helpful?
Cultivation, management and harvesting of marine organisms in their natural habitat or in specially constructed enclosures, e.g. pens, channels or tanks.


ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Καλλιέργεια, διαχείριση και συλλογή θαλάσσιων οργανισμών στο φυσικό τους ενδιαίτημα ή σε ειδικά κατασκευασμένους διαύλους και δεξαμενές.

MARICULTURE: La culture, gestion ou recolte dorganismes marins dans leur habitat naturel ou dans un système délevage conçu à cet effet.

MARICULTURA: Cultivo, gestión o recolecta de organismos marinos en su hábitat natural o en sistemas de cultivo concebidos para este fin.

MARICULTURA: Cultivo, xestión e recolección de organismos mariños no seu hábitat natural ou especialmente en recintos pechados como por exemplo en esteiros, canles ou tanques.

MARIKULTÚRA: Tengeri élőlények tenyésztése, gondozása és begyűjtése természetes környezetükben vagy speciális, létesített élőhelyeken, pl. ketrecekben, csatornákban vagy tartályokban.

MARINT OPPDRETT: Oppdrett og høsting av marine organismer i deres naturlige habitat eller i lukkede konstruksjoner, f.eks. merder, kanaler eller kar/tanker.

MARIKULTURA: Hodowanie, utrzymywanie i odławianie morskich organizmów w ich naturalnym środowisku lub w specjalnie skonstruowanych ogrodzeniach, np. klatki, kanały lub zbiorniki.

MARİKÜLTÜR: Deniz organizmalarının doğal habitatlarında veya örneğin, kafeslerde tanklarda yada kanallar gibi özel inşa edilmiş kapalı alanlarda yetiştirmesi, işletmesi ve hasat edilmesi

Was this helpful?
A straight-chain alcohol extracted from brown algae, used in medicine and as a dietary supplement.


ΜΑΝΙΤΟΛΗ: Αλειφατική αλκοόλη εξαγόμενη από τα φαιοφύκη. Χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική και ως διαιτητικό συμπλήρωμα.

MANNITOL: Polyalcool extrait des algue brunes utiliséé en médecine et dans la supplémentation des aliments.

MANITOL: Polialcohol, extracto de algas utilizado en medicina y como suplemento de alimentos.

MANITOL: Alcohol de cadea recta extraido a partir de algas marrons, usado en medicina e como un suplemento dietético.

MANNITOL: Barnamoszatokból kivont normál szénláncú alkohol, amelyet gyógyászatban és táplálékkiegészítőként használnak.

MANNITOL: Rettkjedet alkohol ekstrahert fra brunalger (tang/tare), brukt i medisin og som kosttilskudd.

D-MANNIT: Alkohol o łańcuchu prostym ekstrahowany z brunatnic, używany w medycynie i jako dodatek dietetyczny.

MANNİTOL: Kahverengi alglerden eksrakte edilen tıpta ve diyet tamamlayıcısı olarak kullanılan düz zincirli bir alkoldür.

Was this helpful?
An essential micro-nutrient for plants/ a reddish-white hard brittle metallic element.


ΜΑΓΓΑΝΙΟ: Βασικό μικροθρεπτικό στοιχείο για τα φυτά/ ερυθρίζον με λευκή λάμψη, μεταλλικό στοιχείο.

MANGANESE (Mn): Micro-nutriment essentiel aux plantes. Elément métallique dur et cassant dun blanc rougeâtre.

MANGANESO (Mn): Un micronutriente esencial para plantas / elemento metálico quebradizo duro y blanco rojizo.

MANGANESO (Mn): Un micronutriente esencial para plantas / elemento metálico crebadizo duro e branco avermellado.

MANGÁN (Mn): A növények számára esszenciális mikrotápanyag/ vörösesfehér, kemény, törékeny fémes elem.

MANGAN: Et essensielt mikronæringsstoff for planter; rødhvitt, hardt, sprøtt, metallisk grunnstoff.

MANGAN (Mn): Mikroelement, niezbędny roślinom; czerwonawo-biały, twardy, kruchy pierwiastek metaliczny.

MANGAN (Mn): Bitkiler için temel mikro-nütrient/ kırmızımsı beyaz sert kırılgan metalik element.

Was this helpful?
(1) The lower jaw of vertebrates. (2) Paired mouthparts of crustaceans, insects and myriapods used to chew and crush the food outside the body.


ΓΝΑΘΟI (ΚΑΤΩ), ΣIΑΓΟΝΕΣ: (1) Η κάτω σιαγόνα των σπονδυλωτών. (2) Τα ζεύγη στοματικών εξαρτημάτων των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία γίνεται η εξωσωματική μάσηση και σύνθλιψη της τροφής.

MANDIBULES: (1) Machoire inférieure des Vertébrés. (2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et myriapodes utilisées pour broyer et mastiquer la nourriture en dehors du corps.

MANDÍBULAS: (1) Pieza bucal inferior en vertebrados. (2) Par de piezas bucales en crustáceos, insectos y miriápodos utilizadas para triturar y masticar comida fuera del organismo.

MANDÍBULAS: (1) Peza bucal inferior en vertebrados. (2) Pezas bucais pares de crustáceos, insectos e miriápodos utilizadas para triturar e mastigar a comida fóra do corpo.

MANDIBULA: (1) A gerincesek alsó állkapcsa. (2) A rákok, rovarok és soklábúak (Myriapoda) páros szájszerve, amely a táplálék testen kívüli megrágására és összezúzására szolgál.

MANDIBEL: (1) Underkjeve hos virveldyr (vertebrater). (2) Parede munndeler (kinnbakker) hos krepsdyr, insekter og myriapoder, som brukes til å tygge og knuse mat utenfor kroppen.

ŻUCHWY: (1) Dolna żuchwa u kręgowców. (2) Tworzące pary części gębowe skorupiaków, owadów i wiji, używane do przeżuwania i rozdrabniania pokarmu na zewnątrz ciała.

MANDİBUL: (1)Omurgalılarda alt çene, (2) Krustaselerde (kabuklular) ağzın hemen yakınında yer alan, besin maddelerinin dışardan alınarak parçalamaya ve çiğnemeye yardımcı oan ağzın bir çift parçası

Was this helpful?
The deviation of the colour of the body or part of it from the normal, beyond the limits of natural variability.


ΔΥΣΧΡΩΜIΑ: Η απόκλιση του χρώματος του σώματος ή μέρους του από το κανονικό, πέρα από τα όρια της φυσικής ποικιλομορφίας.

DYSPIGMENTATION: Modification de la coloration normale de lensemble ou dune partie du corps, en deça des limites de variabilité naturelle.

DESPIGMENTACIÓN: Modificación de la coloración normal de todo o de una parte del cuerpo, más allá de los límites de la variabilidad natural.

MALA PIGMENTACIÓN: Modificación da coloración normal de todo ou dunha parte do corpo, máis alá dos límites da variabilidade natural.

PIGMENTÁCIÓS ZAVAR: A test vagy egy testrész színének olyan mértékű eltérése a normálistól, amely meghaladja a természetes változékonyság határait.

FEILPIGMENTERING: Avvik i farge av kropp eller deler av kropp fra det normale, utenfor grensene for naturlig variasjon.

ZŁA PIGMENTACJA : Odchylenie koloru ciała, całego lub jego części od normalnej poza naturalnymi granicami zmienności.

MALPİGMENTASYON: Doğal değişkenlik sınırları haricinde vücudun veya bir kısmının normal renginden sapması.

Was this helpful?
Undernourishment; a deficiency condition in which one or more necessary nutrients is available in an insufficient amount for normal growth and maintenance.


ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Υποδιατροφή // κατάσταση σην οποία ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα συστατικά της διατροφής είναι διαθέσιμο σε ποσότητες ανεπαρκείς γιά την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού.

MALNUTRITION: Alimentation insuffissante; un état de déficience dans lequel un, ou plusieurs éléments nutritifs essentiels sont indisponibles en quantité insuffisante pour combler les besoins physiologiques et de croissance normaux.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN) : Alimentación insuficiente; estado de deficiencia en el cual uno o varios elementos nutritivos esenciales no son disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades normales, fisiológicas y de crecimiento.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN): Alimentación insuficiente; estado de deficiencia no cal un ou varios elementos nutritivos esenciais non están dispoñibles en cantidades abondas para o crecemento e a supervivencia.

ALULTÁPLÁLTSÁG: Hiányos táplálkozás; olyan helyzet, amelyben egy vagy több tápanyag nincs jelen a normális növekedéshez és az életfunkciók fenntartásához szükséges mértékben.

FEILERNÆRING: Mangelsykdom der en eller flere nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige i for små mengder til å opprettholde normal vekst og vedlikehold.

NIEDOŻYWIENIE: Niedożywienie, brak kondycji, kiedy jeden lub więcej niezbędnych składników odżywczych jest niedostępnych w dostatecznej ilości dla normalnego wzrostu i utrzymania organizmu.

KÖTÜ BESLENME: Gıda yetersizliği; normal büyüme ve bakım için bir veya daha fazla gerekli besinin mevcutta olmadığı eksiklik durumudur.

Was this helpful?
Pertaining to or denoting progressive growth of certain tumours which may spread to distant sites or invade surrounding tissue and terminate in death.


ΚΑΚΟΗΘΗΣ: Αναφέρεται στην ανάπτυξη ορισμένων όγκων οι οποίοι ενδέχεται να διαδοθούν σε απομακρυσμένες θέσεις ή να εισβάλουν σε γειτονικούς ιστούς με αποτέλεσμα τον θάνατο.

MALIN, MALIGNE: Se dit de certaines tumeurs à croissance progressive et qui peuvent envahir les tissus voisins ou des sites éloignés, provoquant la mort.

MALIGNO: Dícese de algunos tumores con crecimiento progresivo que pueden invadir tejidos adyacentes o distantes, provocando así la muerte.

MALIGNO: Pertencente ou relativo ao crecemento progresivo de certos tumores que poden estenderse a zonas distantes ou invadir o tecido circundante rematando na morte.

ROSSZINDULATÚ: Olyan daganatok megjelölésére használt fogalom, amelyek képesek a test távolabbi részeire vagy a környező szövetekre is átterjedni, és végül halált okoznak.

ONDARTET: Vedrorer eller betegner progressiv vekst av visse svulster, som kan spre seg til andre kroppsdeler eller invadere nærliggende vev og føre til at organismen dør.

ZŁOŚLIWY: Typowy lub oznaczający progresywny wzrost pewnych guzów, które mogą rozszerzać się na odległe miejsca lub opanowywać otaczającą tkankę a kończy się to śmiercią.

ZARARLI: Uzak bölgelere yayılabilen ya da dokuyu kaplayabilen ve ölümü sonlandıran belirgin tümörlerin aşamalı büyüme göstermesi ile ilişkili olarak

Was this helpful?
Aniline dye effective in the control of fungal infections and external protozoans. Whereas zinc chloride salt is highly toxic, oxalate salt is less toxic. Its use is discouraged or banned in certain countries.


ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ: Χρωστική ανιλίνης αποτελεσματική στον έλεγχο των μυκητιακών μολύνσεων και των εξωπαρασιτικών πρωτοζώων. Αλας χλωριούχου ψευδαργύρου πολύ τοξικό, οξαλικό άλας λιγότερο τοξικό. Η χρήση του δεν είναι επιθυμητή σε μερικές χώρες.

VERT DE MALACHITE (Malachite): Colorant à base daniline efficace dans le traitement des infections fongiques et des protozoaires externes. Le sel de chlorure de zinc est très toxique alors que le sel oxalate est moins toxique.

VERDE DE MALAQUITA: Colorante a base de anilina eficaz en el tratamiento de las infecciones fúngicas y de protozoos externos. La sal de cloruro de cobre es muy tóxica mientras que la sal oxalato es menos tóxica.

VERDE DE MALAQUITA: Colorante a base de anilina eficaz no tratamento das infeccións fúngicas e de protozoos externos. Mentres que o sal de cloruro de cinc é sumamente tóxico, o oxalato é menos tóxico. O seu uso está prohibido en certos países.

MALACHITZÖLD: Külső egysejtű élősködők és gombás fertőzések ellen hatásos, anilin szerkezetű festék. A cink-klorid só súlyosan, az oxalátsó kevéssé mérgező. Használatát sok országban ellenzik vagy tiltják.

MALAKITTGRØNT: Anilint fargestoff effektivt ved kontroll av soppinfeksjoner og ytre protozoer (encelledyr). Brukes som profylaktisk behandling mot soppangrep på egg fra laksefisk, frem til øyerognstadiet. Er kreftfremkallende for mennesker.

ZIELEŃ MALACHITOWA: Barwnik anilinowy skuteczny w zwalczaniu zakażenia grzybiczego i pasożytniczymi pierwotniakami zewnętrznymi. Natomiast sól chlorku cynkowego jest wysoce toksyczna, a sól kwasu szczawiowego jest mniej toksyczna. W niektórych krajach jej użycie jest odradzane lub zakazane.

MALAHİT YEŞİLİ: Mantar enfeksiyonlarınının ve dış protozoanların kontrolünde kullanılan etkili anilin bir boyadır. Ancak çinko klorit tuzu oldukça toksikken oksalat tuzu daha az toksik etkiye sahiptir. Bunların kullanımı bazı ülkelerde yasaklanmış veya kullanımından vazgeçilmiştir.

Was this helpful?
A component of the specific immune system of fish and other vertebrates. The MHC is a cluster of genes encoding cell surface molecules including MHC Class I and MHC Class II glycoproteins. Fish MHC seems to be similar to mammalian MHC; it is therefore likely that it can bind and present antigenic peptides. It is probable that, in future, selective breeding for certain MHC genotypes will increase disease resistance.


ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (MHC): Παράγοντας του ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών και άλλον σπονδυλωτών. Αποτελεί ένα σύμπλεγμα γονιδίων το οποίο κωδικοποιεί μεμβρανικά μόρια των κυττάρων, συμπεριλαμβανόμενων και των MHC Κλάση I και MHC Κλάση II γλυκοπρωτεϊνών. Η MHC των ψαριών φαίνεται πως έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή των θηλαστικών και για αυτό πιστεύεται πως πιθανόν να προσδένει και να διατηρεί πεπτίδια των αντιγόνων. Πιθανότατα στο μέλλον να γίνεται επιλεκτική γονιμοποίηση ώστε να επιλέγονται συγκεκριμένοι MHC

COMPLEXE D’HISTOCOMPATIBILITÉ MAJEURE (CHM) : Groupe de gènes qui codent pour des protéines du système immunitaire adaptatif des vertébrés. Ces glycoprotéines comprennent les CMH classe I et classe II qui sont importantes dans la présentation de peptides antigéniques aux cellules T chez les vertébrés supérieurs. Les similarités entre les CMH de vertébrés supérieurs et de poissons suggèrent un fonctionnement semblable chez ces derniers. Les programmes de sélection génétiques de certains génotypes de CHM pouraient augmenter la résistance aux

COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD (CMH-MHC): Componente del sistema inmune específico de peces y vertebrados. El MHC es un conjunto de genes que codifican moléculas de superficie celular como las glucoproteínas de Clase I y clase II MHC. El complejo en peces es similar al de mamíferos y por lo tanto puede unirse y presentar péptidos antigénicos. En un futuro próximo será posible la selección genética de genotipos MHC que puedan mejorar la resistencia a las enfermedades.

COMPLEXO MAIOR DE HISTOCOMPATIBILIDADE (CMH-MHC): Compoñente do sistema inmune específico de peixes e outros vertebrados. O MHC é un conxunto de xenes que codifican moléculas de superficie celular como as glicoproteínas de Clase I e clase II MHC. O complexo MHC en peixes é similar ao de mamíferos e polo tanto pode unirse e presentar péptidos antixénicos. Nun futuro próximo será posible a selección xenética de xenotipos MHC que poidan mellorar a resistencia ás enfermidades.

FŐ HISZTOKOMPATIBILITÁSI KOMPLEX (MHC): A halak és más gerincesek specifikus immunrendszerének alkotórésze. Az MHC olyan géncsoport, amely az MHC I és MHC II osztályba tartozó sejtfelszíni glikoproteineket kódolja. A halakban lévő MHC az emlős MHC-hez hasonló, emiatt valószínű, hogy képes megkötni és kifejezni az antigének peptidjeit. Valószínű, hogy a jövőben bizonyos MHC-genotípusok szelektív tenyésztésével sikerül a betegséggel szemben ellenállóbb fajtákat kitenyészteni.

VEVSTYPE-ANTIGENER (MHC): Den engelske forkortelsen MHC brukes oftest på norsk. Komponent i det spesifikke immunforsvaret hos fisk og andre vertebrater. MHC er en gruppe gener som koder for molekyler på celleoverflaten, inkludert MHC-klasse I og MHC-klasse II-glykoproteiner. MHC-antigener hos fisk ligner MHC-antigener hos pattedyr, og det er derfor sannsynlig at de kan binde og presentere (for immunforsvaret) antigene peptider. Det er sannsynlig at framtidig seleksjon for visse MHC genotyper vil forbedre sykdomsresistens

GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ (GUZT): Składnik specyficznego systemu immunologicznego ryb i innych kręgowców. GUZT jest zgrupowaniem genów kodujących powierzchniowe cząsteczki komórki włączając GUZT Klasy I i GUZT Klasy II glikoproteidów. GUZT ryb wydaje się być podobny do GUZT ssaków, dlatego prawdopodobnym jest, że może on wiązać obecne peptydy antygenowe. Możliwe jest, że w przyszłości selektywne rozmnażanie w pewnych genotypach GUZT może zwiększyć odporność na choroby.

MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC): Balıkları ve diğer omurgalıların spesifik immun sistemin bir bileşenidir. MHC, MHC Sınıf I ve Sınıf II MHC glycoproteins dahil hücre yüzey moleküllerinde kodlanmış bir grup gendir.Balık MHC memeli MHC benzer gibi görünüyor. MHC balık, MHC memeliye benzer gibi görünüyor bu yüzden bağlanabilir ve mevcut antigenic peptidler olabilir. Gelecekte, belirli MHC genotipler için seçici yetiştirmede hastalık direnci artıracağı muhtemeldir.

Was this helpful?
In feeding energetics, the level of food consumption that provides for maintenance of basal physiological processes but does not allow for activities or growth in biomass.


ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Το επίπεδο κατανάλωσης τροφης που αρκεί γιά την συντήρηση των φυσιολογικών λειτουργιών αλλά δεν επιτρέπει την αναπτυξη ή την αύξηση της βιομαζας.

RATION DENTRETIEN: Du point de vue des énergies alimentaires, le niveau de consommation qui suffit au maintien des processus physiologiques de base, mais ne permet ni une activité, ni la croissance de la biomasse.

RACIÓN DE SACIEDAD: En términos de energía alimenticia, el nivel de consumo de alimento que permite el mantenimiento de los procesos biológicos básicos pero no permite el crecimiento en biomasa.

PORCIÓN DE SACIEDADE: Cantidade máxima de alimentos consumidos por un individuo; normalmente expresada en porcentaxe de peso corporal por día. Nivel de consumo en enerxía que asegura o mantemento dos procesos fisiolóxicos, pero non permite o incremento de biomasa.

FENNTARTÓ ADAG: A bio-energetikában az a fogyasztás, amely biztosítja az élettani folyamatok fennmaradását, de a biomassza gyarapodásához nem elegendő.

VEDLIKEHOLDSRASJON: I energetikk: Foropptaket som er stort nok for vedlikehold av fysiologiske prosesser, men som ikke gir okning i biomasse.

DAWKA BYTOWA: W przemianie energetycznej zwierząt: poziom konsumpcji zabezpieczający podtrzymanie procesów fizjologicznych, ale niepozwalający na zwiększenie biomasy.

KORUNMA ORANI: Enerjetik: fiziksel işlevlerin korunmasını sağlayan ancak biomass ta herhangi bir artışa müsaade etmeyen stok tüketetim seviyesi

Was this helpful?
An essential macro-nutrient a light silvery white metallic element (that tarnishes easily in air) and burns with an intense white flame to magnesium oxide.


ΜΑΝΓΗΣΙΟ: Βασικό μακροθρεπτικό ασημόλευκο μεταλλικό συστατικό το οποίο οξειδώνεται στον αέρα εύκολα, καίγεται με μια έντονη λευκή φλόγα και μετατρέπεται σε οξείδιο του μαγνησίου.

MAGNESIUM (Mg): Elément nutritif essentiel, métal dun blanc légèrement argenté, qui se ternit facilement à lair, et brûle dune flamme blanche et intense pour donner de loxyde de magnésium.

MAGNESIO (Mg): Un macronutriente esencial, un elemento metálico blanco ligeramente plateado (que se empaña fácilmente al aire) y arde con una intensa llama blanca convirtiéndose a óxido de magnesio.

MAGNESIO (Mg): Un macronutriente esencial, un elemento metálico branco lixeiramente prateado (que se embaza doadamente ao aire) e arde cunha intensa lapa branca converténdose a óxido de magnesio.

MAGNÉZIUM (Mg): Esszenciális makrotápanyag, világos ezüstfehér színű fémes elem (levegőn könnyen megfakul), amely intenzív fehér lánggal magnézium-oxiddá ég el.

MAGNESIUM: Et essensielt makronæringsstoff; lett, sølvhvitt metallisk grunnstoff (som anløper fort i luft) som brenner med en intens hvit flamme til magnesiumoksid.

MAGNEZ (Mg): Niezbędny makroelement, lekko srebrzysto-biały pierwiastek metaliczny, który łatwo czernieje na powietrzu a zapalony płonie intensywnym białym płomieniem tworząc tlenek magnezu.

MAGNESYUM (Mg): Hafif gümüşi beyaz temel makro-nütrient metalik element (havada kolaylıkla paslanır) ve yoğun beyaz bir alev ile magnezyum okside yanar.

Was this helpful?
A large macroscopic plant, used especially of aquatic forms such as kelp, and tall plants such as sea grasses.


ΜΑΚΡΟΦΥΤΟ: Μεγάλο μακροσκοπικό φυτό. Όρος που χρησιμοποιείται κυρίως γιά υδρόβιες μορφές όπως τα Λαμιναριοειδή και ανώτερα φυτά.

MACROPHYTE: Grande plante macroscopique; se dit souvent pour décrire les grandes algues telles que les laminaires.

MACRÓFITO: Gran planta macroscópica; se usa a menudo para describir grandes algas tales como la laminarias.

MACRÓFITO: Planta macroscópica; o termo úsase a miúdo para grandes algas tales como laminarias ou plantas mariñas como as posidonias.

MAKROFITON: Nagyméretű növény. Főleg vízinövényeket, például hínár- és tengeri fűféléket jelöl.

MAKROFYTT: Stor makroskopisk plante, brukt spesielt om akvatiske former som tare og høye planter som sjøgress.

MAKROFITY: Duże rośliny makroskopowe, których nazwa jest stosowana głównie do roślinności wodnej, takiej jak brunatnice i wysokie rośliny, jak np. trawa morska, a w stawach i jeziorach m.in. trzcina oraz pałka wąsko- i szerokolistna.

MAKROFİT: Deniz otları gibi uzun bitkiler ve özellikle bir çeşit deniz algi gibi akuatik formları için kullanılan makroskobik büyük bir bitki.

Was this helpful?
A phagocytic cell belonging to the reticuloendothelial system. This is apparently the major phagocytic cell in fish inflammation.


ΜΑΚΡΟΦΑΓΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Φαγοκύτταρο που ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Εμφανώς αυτό είναι το κύριο φαγοκύτταρο στην φλεγμονή των ιχθύων.

MACROPHAGE (subst.): Cellule phagocyte appartenant au système réticuloendothélial. Chez les poissons, le macrophage semble être la principale cellule phagocyte associée à linflammation.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertenece al sistema retículoendotelial. En peces, el macrófago parece ser la principal célula asociada a la inflamación.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertence ao sistema retículoendotelial. O macrófago parece ser a principal célula fagocítica asociada á inflamación en peixes.

MAKROFÁG: A retikulo-endoteliális rendszerhez tartozó fagocitáló sejt. A gyulladásos reakciók legfontosabb fagocitáló sejtje.

MAKROFAG: Fagocyterende celle tilhorende det retikuloendotele systemet. Trolig den viktigste fagocyterende cellen ved betennelse hos fisk.

MAKROFAG: Fagocytarna komórka należąca do systemu siateczkowo-śródbłonkowego. Najwidoczniej jest to główna komórka fagocytarna w zapaleniu u ryb.

MAKROFAJ: Retiküloendotelyal sisteme ait olan fagositik bir hücre, bu balıkların inflmasyonundan (yangı, iltihap) açık bir şekilde majof fagositik hücredir.

Was this helpful?
Feeding on relatively large particles of food.


ΜΑΚΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με σχετικά μεγάλα τεμάχια τροφής. Πρβ. μικροφάγος.

MACROPHAGE (adj.): Se nourrisant de particules de taille relativement importante.

MACRÓFAGO (adj.): Que se alimentan de partículas de talla relativamente importante.

MACRÓFAGO (adx.): Que se alimenta de partículas de alimento de relativo gran tamaño.

MAKRO-FÁG: Nagyméretű szemcsékből álló táplálékot fogyasztó.

MAKROFAG (evne til fagocytose): Spiser relativt store partikler, jfr. mikrofag.

MAKROFAGOWY: Odżywiający się stosunkowo dużymi cząsteczkami pokarmu; porównaj: mikrofagowy.

MAKROFAJ FORMLAR: Nispeten iri parçalar halindeki besinlerle beslenen formlar,

Was this helpful?
This term has been used for whirling disease in salmonids caused by Myxosoma cerebralis, but since there are many species of Myxosoma it has become a rather confusing term.


ΜΥΞΟΣΩΜΙΑΣΗ: Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί γιά την ασθένεια ιλίγγου των σολομοειδών που προκαλείται από το Myxosoma (τώρα Myxobolus) cerebralis, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά είδη του γένους αυτού, ο όρος δημιουργεί σύγχυση.

MYXOSOMIASE: Terme utilisé auparavent pour les infections des salmonidés provoquées par Myxosoma (maintenant Myxobolus) cerebralis; mais puisquil existe plusieurs espèces de Myxosoma, le terme porte à confusion.

MIXOSOMIASIS: Término utilizado antiguamente para las infecciones de salmónidos provocadas por Myxosoma (ahora, Myxobolus cerebralis), pero, dado la existencia de varias especies de Myxosoma este término lleva a la confusión.

MIXOSOMIASE: Termo utilizado antigamente para as infeccións de salmónidos provocadas por Myxosoma (agora, Myxobolus cerebralis), pero, dado a existencia de varias especies de Myxosoma este termo leva á confusión.

MYXOSOMIASIS: Eredetileg a lazacfélék Myxosoma cerebralis okozta örvénybetegségét jelenti, de mivel több Myxosoma faj is okoz hasonló betegséget, a fogalom jelentése nem teljesen tisztázott.

DREIESYKDOM: Dreiesyke hos laksefisk forårsakes av myxosporidien Myxobolus cerebralis. Rammer først og fremst regnbueørret som holdes i jorddammer, mens smittet laks og ørret sjelden blir klinisk syk.

MYXOSOMIASIS (kołowacizna): Nazwa tej choroby została przyjęta dla kołowacizny ryb łososiowatych, powodowanej przez Myxosoma cerebralis, ale ponieważ jest dużo gatunków z rodzaju Myxosoma, stała się ona nazwą mylącą.

MIKSOSOMIYASIZ: Genelde salmonidlerde görülen wirling hastalığı için kullanılan bir terim, Myxosoma cerebralis, fakat bir çok tür için de şaşırtıcı bir şekilde kullanılmaya başlandı

Was this helpful?
A class of protozoa in which many fish parasites are found, e.g. Myxosoma cerebralis.


ΜΥΞΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Ομοταξία πρωτοζώων στην οποία βρίσκονται πολλά παράσιτα των ψαριών, π.χ.Myxobolus cerebralis.

MYXOSPORIDES: Classe des protozoaires dont plusieurs espèces sont des parasites des poissons, par exemple Myxosoma cerebralis.

MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies de esta clase son parásitos de peces, por ejemplo, Myxosoma cerebralis.

MIXOSPORIDIOS / MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies desta clase son parasitos de peixes, por exemplo, Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Az egysejtűek egyik osztálya, amelybe sok halélősködő tartozik, pl. a Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDER (MYXOZOA): Klasse av protozoer (encelledyr), som inneholder mange fiskeparasitter. F.eks. Myxobolus cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Klasa pierwotniaków, w której występuje wiele pasożytów ryb, np. Myxosoma cerebralis.

MİXOSPORIDEA: Pek çok balık türünde parazit olarak yaşayan bir çeşit protozoa sınıfı

Was this helpful?
Tissue-specific diseases of worldwide economic importance caused by members of the phylum Myxozoa, common in marine as well as in freshwater fish. Also known as Whirling Disease.


MYXOSOMA: Ασθένεια που προσβάλλει ορισμένους ιστούς προκαλούμενη από το φύλλο Myxozoa. Κοινή στα ψάρια των γλυκών νερών και της θάλασσας, είναι παγκόσμιας οικονομικής σημασίας.

MYXOSOME: Maladie spécifique des tissus due à une espèce de myxozoaire. Commune chez les poissons marins et deau douce. De portée économique mondiale.

MIXOSOMA: Enfermedad específica de tejidos debidos a una especie de mixozoos. Común en peces marinos y de agua dulce. Económicamente alcanza a todas las partes del mundo.

MIXOSOMA: Enfermidades específicas de tecidos, de importancia económica mundial, debidas a membros do filo mixozoos. Común en peixes mariños e de auga doce. Tamén coñecida como enfermidade do torneo.

MYXOSOMA: A Myxozoa törzs fajai által okozott, világszerte komoly gazdasági jelentősséggel bíró szövetspecifikus halbetegség. Édesvízi és tengeri halakat egyaránt veszélyeztet. Örvénybetegség néven is ismert.

MYXOSPORIDIE: Vevsspesifikke sykdommer forårsaket av ulike myxosporidier (Myxozoa). Har økonomisk betydning over hele verden, og er vanlig både på fersk- og saltvannsfisk. Kjente sykdommer fra norske farvann er dreiesyke og proliferativ nyresyke (PKD).

MYXOSOMA: Powszechna, ważna ekonomicznie choroba swoista mięśni, powodowana przez pierwotniaki należące do typu Myxozoa, spotykana zarówno u ryb morskich, jak i słodkowodnych. Jest również nazywana kołowacizną pstrągów.

MYXOSOMA: Myxozoma filumu üyelerinden olan dünyada ekonomik öneme yol açan özel doku hastalığıdır. Tatlısu balıklarının yanısıra deniz balıklarında da yaygındır. Dönme hastalığı olarakta bilinir.

Was this helpful?
A genus of myxosporidean parasite common in fish.


MYXOBOLUS: Γένος μυξοσποριδιακού παρασίτου κοινού στα ψάρια.

MYXOBOLUS: Genre des myxospotidés, parasite commun des poissons.

MYXOBOLUS: Género de mixoesporidios, parásito común depeces.

MYXOBOLUS: Xénero de parasito mixosporidio / mixoesporidio común en peixes.

MYXOBOLUS: A Myxosporidea osztályba tartozó élősködő egysejtűek egyik nemzetsége.

MYXOBOLUS: Slekt av myxosporidier som er parasittiske på fisk.

MYXOBOLUS: Rodzaj pasożytniczych myksosporidiów (pierwotniaków) powszechnych u ryb.

MİKSOBOLUS: Balıklarda yaygın olarak bulunan, mikso spor oluşturan bir çeşit parazit

Was this helpful?
A tumour of connective tissue, containing mucous products.


ΜΥΞΩΜΑ (ΒΛΕΝΝΩΜΑ): Όγκος ατελούς συνδετικού ιστού, που περιέχει βλεννώδη προϊόντα.

MYXOME: Tumeur du tissu conjonctif lâche contenant du mucus.

MUCOSIDAD TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tejido conjuntivo que tiene mucosidad.

MUCOSIDADE TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tecido conxuntivo que ten mucosidade.

MYXOMA: Nyálkás állományú kötőszöveti daganat.

MYXOM (SLIMSVULST): Bindevevssvulst som inneholder slimprodukter.

ŚLUZAK: Guz (nowotwór) tkanki łącznej, zawierający produkty śluzowe.

MİKSOMA: Mukos ürünler içeren ve bağ dokusunda bulunan bir tümör

Was this helpful?
Parasitic copepod of mussels which infects the small intestine of the host and causes local lesions in the epithelium. Infection impairs the filtration speed and the passage of food through the gut. The growth of the mussel can eventually be affected, but in general M. intestinalis has little effect if the mussels are held in optimal growth conditions (i.e abundant food and a low level of suspended solids).


MYTILICOLA INTESTINALIS: Παρασιτικό κωπήποδο των μυδιών που προσβάλλει το μικρό έντερο του ξενιστή και προκαλεί τοπικές εκδορές στο επιθήλιο. Η μόλυνση αδυνατίζει την ταχύτητα διήθησης και την ροή της τροφής δια του εντέρου. Τελικά είναι δυνατόν να επηρεαστεί η ανάπτυξη του μυδιού, αλλά γενικά η μολύνση από το παράσιτο αυτό έχει ελάχιστες επιπτώσεις αν τα μύδια διατηρούνται σε καλές συνθήκες καλλιέργειας (δηλ. άφθονη τροφή και χαμηλά επίπεδα αιωρούμενων στερεών)

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépode parasite des moules qui infecte le petit intestin de lhôte et cause des lésions localisées de lépithélium. Linfection diminue la vitesse de filtration et le passage de la nourriture par lintestin. La croissance des moules peut être éventuellement affectée, mais leffet est en général réduit si les moules sont maintenues dans des conditions optimales de grossissement (cest-à-dire alimentation abondante et bas niveau de matières en suspension).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parásito de mejillones que infesta el intestino del huésped y causa lesiones localizadas del epitelio. La infección disminuye la velocidad de filtración y el paso de comida por el intestino. El crecimiento de mejillones puede ser eventualmente afectado, pero el efecto es generalmente reducido si los mejillones se mantienen en condiciones óptimas de engorde (es decir, alimentación abundante y bajo nivel de materias en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parasito de mexillóns que infesta o intestino delgado do hospedador e causa lesións localizadas do epitelio. A infección afecta á velocidade de filtración e ao paso do alimento polo intestino. O crecemento de mexillóns pode ser eventualmente afectado, pero en xeral o M. intestinalis ten pouco efecto nos mexillóns se se manteñen en condicións óptimas de engorde (é dicir, alimento abundante e baixo nivel de sólidos en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Étikagylókon élősködő evezőlábú rákfaj, amely a gazdaállat bélrendszerét fertőzi, és a hámrétegben helyi sérüléseket okoz. A fertőzés csökkenti a szűrés sebességét és akadályozza a táplálék áthaladását a bélcsatornán. A kagylók növekedését is befolyásolhatja, de erre legtöbbször csak jelentéktelen hatása van, ha az állatokat optimális körülmények között tartják (pl. megfelelő mennyiségű táplálék és kevés lebegő szilárd anyag).

MYTICOLA INTESTINALIS: Parasittisk hoppekreps på blåskjell, som infiserer tynntarmen og gir lokale skader i tarmepitelet. Infeksjon hemmer filtreringshastigheten og passasjen av mat gjennom fordøyelseskanalen. Veksten til blåskjell kan hemmes, men parasitten har liten effekt dersom skjellene holdes under optimale vekstforhold (dvs overflod av mat og lavt nivå av suspenderte stoffer).

MYTICOLA INTESTINALIS: Pasożytniczy widłonóg małży, który zakaża jelito cienkie gospodarza i powoduje miejscowe uszkodzenie nabłonka. Infekcja upośledza szybkość filtracji i przechodzenie pokarmu przez jelito. Wzrost małży może ostatecznie być ograniczony, ale na ogół M. intestinalis ma niewielki wpływ, jeśli małże są trzymane w optymalnych warunkach wzrostowych (tj. obfitość pokarmu i niski poziom zawiesiny stałej).

MYTICOLA INTESTINALIS: Midyelerin ince bağırsaklarına yerleşen ve epitel dokuda lokal lezyonlara sebep olan parazit bir copepoddur. Büyüme etkilense de, eğer midyeler en uygun büyüme şartlarında tutuluyorsa ( bol besin ve düşük askıda katı madde ) M. intestinalis midyelerin gelişmesini çok az etkileyecektir .

Was this helpful?
Inflammation of the muscle tissue.


ΜΥΙΤΙΣ: Φλεγμονή του μυϊκού ιστού.

MYOSITE: Inflammation du tissu musculaire.

MIOSITIS: Inflamación de tejido muscular.

MIOSITE: Inflamación de tecido muscular.

MYOSITIS: Az izomszövet gyulladása.

MYOSITT: Betennelse i muskelvev. Muskelbetennelse.

ZAPALENIE MIĘŚNI: Zapalenie tkanki mięśniowej.

MİYOSITIS: kas dokularının iltahaplanması

Was this helpful?
Collagenous sheets separating the myomers of muscle.


MYOSEPTA: MYOSEPTA

MYOSEPTES: Tissu connectif présent entre les myomères.

MIOSEPTO: Lámina de colágeno que separa los miómeros del músculo.

MIOSEPTO: Lámina de coláxeno que separa os miómeros do músculo.

MYOSEPTUM: Az izom miomereit elválasztó kollagéntartalmú lemez

MYOSEPTER (BINDEVEVSHINNER): Kollagenhinner mellom myomerene (muskelsegmentene).

MIOSEPTY: Kolagenowe przegrody rozdzielające miomery mięśnia.

MYOSEPTA: Kasların miyomerlerini ayıran kollajen tabaka.

Was this helpful?
(= muscular dystrophy) A condition in which wasting takes place in certain muscles.


ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ: Προΐόντα ατροφίας ορισμένων μυών. Μυϊκή δυστροφία.

MYOPATHIE: Atrophie progressive de certains muscles; dystrophie musculaire.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de ciertos músculos; distrofia muscular.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de certos músculos; distrofia muscular.

MIOPÁTIA: (= izomdisztrófia) Bizonyos izmok elsorvadásával jellemezhető állapot.

MUSKELSVINN (DYSTROFI): Tilstand der muskler brytes ned grunnet sykdom.

MIOPATIA : (= dystrofia mięśniowa). Stan, w którym ma miejsce wyniszczenie (zanik) pewnych mięśni.

MİYOPATİ: (= kas distrofi), belirli kaslarda harcamaya yol açan bir durum

Was this helpful?
A vertically-delineated segment of the lateral muscle mass.


ΜΥΟΜΕΡΕΣ: Εγκάρσια οριοθετημένο τμήμα της πλευρικής μυϊκής μάζας.

MYOMERE: Un des segments, délimité verticalement, constituant les masses musculaires latérales.

MIOMERO: Uno de los segmentos, delimitados verticalmente, que forman la masa muscular lateral.

MIÓMERO: Un dos segmentos, delimitados verticalmente, que forman a masa muscular lateral.

MYOMER: A testfal harántcsíkolt izomzatának függőlegesen csíkozott szelvényei.

MYOTOM: Vertikalt muskelsegment i den laterale muskelmassen hos fisk. Det er vanligvis like mange myotomer som ryggvirvler.

MIOMER (część mięśniowa metameru): Pionowo, metamerycznie ułożony segment mięśnia bocznego, występujący u niektórych dorosłych kręgowców (np. u ryb).

MİYOMER: Yatay kas ktlesinin dikey olarak belirtilen bölümü

Was this helpful?
Inflammation of the muscle of the heart.


ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΣ: Φλεγμονή του καρδιακού μυός.

MYOCARDITE: Inflammation du myocarde, le muscle du coeur.

MIOCARDITIS: Inflamación del miocardio, músculo del corazón.

MIOCARDITE: Inflamación do miocardio, músculo do corazón.

MYOCARDITIS: A szívizom gyulladása.

MYOKARDITT : (Hjertemuskelbetennelse). Betennelse i hjertemuskelen.

ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO: Zapalenie mięśnia sercowego.

MİYOKARDITIS: Kalp kası iltihaplanması

Was this helpful?
Contractile protein fibrils of muscle cells, composed of many myofilaments.


ΜΥΪΚΑ ΝΗΜΑΤΙΑ: Συσταλτά πρωτεϊνικά νημάτια των μυϊκών κυττάρων τα οποία αποτελούνται από μυϊκά ινίδια.

FIBRILLE MUSCULAIRE: Fibrilles protéiniques contractiles des cellules musculaires, composées de myofilaments

MIOFIBRILLAS: Fibras proteínicas contráctiles de células musculares, compuestas por numerosos miofilamentos.

MIOFIBRAS: Fibras proteínicas contráctiles de células musculares, compostas por numerosos miofilamentos

MIOFIBRILLUMOK: Az izomsejtek összehúzódásra képes fehérjerostjai, amelyek nagyszámú miofilamentumból állnak.

MYOFIBRILLER: Kontraktile proteinfibriller i muskelceller, sammensatt av mange myofilamenter.

MIOFIBRYLE: Kurczliwe włókna białkowe komórek mięśniowych, zbudowane z wielu monofilamentów.

MİYOFİBRİL: Kas hücrelerinin kontraktil protein fibrilleri, birçok miyofilamentten oluşur.

Was this helpful?
A disease caused by fungal infection.


ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ: Μία ασθένεια προκαλούμενη από μόλυνση με μύκητα.

MYCOSE: Affection provoquée par un champignon infectieux.

MICOSIS: Enfermedad provocada por hongos infecciosos.

MICOSE: Enfermidade provocada por fungos infecciosos.

MIKÓZIS: Gombás fertőzés által okozott betegség.

MYKOSE: Sykdom forårsaket av soppinfeksjon.

GRZYBICA: Choroba powodowana przez zakażenie grzybami.

MIKOSIS: Mantar enfeksiyonların yol açtığı bir hastalık

Was this helpful?
Micro-organisms belonging to the smallest and simplest subclass of bacteria.  Unlike typical bacteria, they have no cell walls, allowing them to invade tissue and penetrate inside cells.  Mycoplasmas are slow-growing and have been associated with a number of diseases. They have been isolated from moribund Penaeus monodon in Australia and China. They can be detected using DNA staining or PCR techniques.


ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ: Μικροοργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη μικρότερη και απλούστερη υποκλάση των βακτηρίων. Αντίθετα με τα κανονικά βακτήρια, δεν διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα με αποτέλεσμα να εισβάλουν εύκολα μέσα στους ιστούς και τα κύτταρα. Οι οργανισμοί αυτοί αυξάνονται αργά και είναι υπεύθυνοι για μια σειρά ασθενειών. Έχουν απομονωθεί από ετοιμοθάνατα άτομα Penaeus monodon στην Αυστραλία και την Κίνα. Ανιχνεύονται με χρώση του DNA η με τη χρήση τεχνικών PCR (βλ.λ.).

MYCOPLASMA SPP.: Micro-organismes appartenant à la sous-classe des plus petites et plus simples de bactéries. Au contraire des autres bactéries, ne possèdent pas de paroi cellulaire. Ceci les permet d’envahir les tissus et de pénétrer l’intérieure des cellules. La croissance est très lente. Associés à de nombreux pathologies. Isolés à partir de Penaeus monodon moribonde en Australie et Chine. Ils peuvent êtres décelés par des techniques de coloration d’ADN et par PCR.

MYCOPLASMA SPP.: Bacteria sin pared celular que fue aislada a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia y China, causando mortalidad gradual pero sin signos evidentes de patología aguda.

MYCOPLASMA SPP.: Xénero de microorganismos pertencentes á máis pequena e simple clase das bacterias. Diferente á bacteria típica, non posúen parede celular, o que lles permite invadir os tecidos e penetrar dentro das células. Os Micoplasmas teñen crecemento lento e foron asociados a numerosas enfermidades. Foron illados a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia e China. Poden detectarse usando tinguiduras de DNA ou técnicas de PCR.

MYCOPLASMA SPP.: A legkisebb méretű és legegyszerűbb felépítésű baktériumok. A legtöbb baktériumtól eltérően nincs sejtfaluk, amely lehetővé teszi, hogy behatoljanak a szövetekbe és a sejteken belülre. A Mycoplasma-félék lassan osztódnak és több betegséggel is kapcsolatosak. Moribund Penaeus monodon egyedekből izolálták Ausztráliában és Kínában. DNS-festéssel vagy PCR- technikákkal mutathatók ki.

MYCOPLASMA SPP.: Bakterie uten cellevegg som har blitt isolert fra døende voksen reke (Penaeus monodon) i Australia og Kina, den forårsaker gradvis død uten noen akutte patologiske tegn.

MYCOPLASMA spp. : Mikroorganizmy należące do najmniejszej i najprostszej podklasy bakterii. W przeciwieństwie do typowych bakterii nie mają ścianek komórkowych, co pozwala dokonywać im inwazji tkanki i przenikać do wnętrza komórek. Mikoplazmy powoli wzrastają i są łączone z licznymi chorobami. Zostały one wyizolowane z chorych krewetek Panaeus monodon w Australii i Chinach. Mogą być one wykrywane przy użyciu metody barwienia DNA lub technik PCR.

MYCOPLASMA SPP.: bakterilerin en küçük ve en basit alt sınıfına ait mikroorganizmalardır. Tipik bakterilerin tersine, onların hücre duvarları yoktur, dokuya işgal etmelerine izin verirler ve iç hücreye nüfuz ederler. Mycoplasmas yavaş büyüyen ve bir takım hastalıklara ilişkili olmuştur. Onlar ölmek üzere olan Penaeus monodon den Avustralya ve Çin de izole edilmiştir. Bunlar DNA veya PCR boyama teknikleri kullanılarak algılanabilir.

Was this helpful?
Bacteria belonging to the actinomycetes; up to 10µm long, occasionally showing filamentous growth; non-motile, acid-resistant, aerobic bacteria. Living in the bottom or parasitic on humans and animals.


ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ: Μη κινητό, οξυ-ανθεκτικό αερόβιο βακτήριο που ανήκει στους ακτινομύκητες. Μήκους μέχρι 10μm συχνά με νηματοειδή ανάπτυξη. Ζουν στο βυθό ή παρασιτικά στον άνθρωπο και σε άλλα ζώα.

MYCOBACTÉRIE: Bactérie affiliée aux actinomycètes; dune longueur allant jusquà 10 µm, forme souvent des filaments; immobile, acidorésistante et aerobie; vivant dans les sols ou parasite des hommes et des animaux.

MICOBACTERIA: Bacteria afiliada a las actinomicetos; su longitud puede llegar hasta 10 µm, a menudo presenta filamentos; inmóvil, resistente al ácido y aeróbica; vive en los suelos o como parásito de humanos y animales.

MICOBACTERIUM: Bacteria pertencente aos actinomicetos; a súa lonxitude pode chegar ata 10 µ ás veces presenta crecemento en filamentos; inmóbil, resistente ao ácido e aeróbica; vive nos chans ou como parasito de humanos e animais.

MYCOBACTERIUM: Az Actinomycetes csoportba tartozó baktériumok; legfeljebb 10 mikrométer hosszúak, néha fonalakat alkotnak; nem mozgásképes, savakkal szemben ellenálló, aerob baktériumok. Az aljzaton élnek, vagy emberi és állati élősködők.

MYKOBAKTERIER: Bakterie tilhørende Actinomycetales, som blir opp til 10µm lang. Viser iblant trådformet vekst. Ubevegelige, syrebestandige, aerobe bakterier. Lever i bunnsedimenter, eller er parasittiske på mennesker og dyr.

MYCOBACTERIUM: Bakterie należące do promieniowców (Actinomyces); dochodzi do długości 10 - 6 m, z rzadka wykazują nitkowaty wzrost; bakterie nieruchliwe, odporne na zakwaszenie środowiska, tlenowe. Żyją na dnie bądź pasożytują u ludzi i zwierząt.

MİKOBAKTERİUM: Aktinomisetlere ait olan bakterilerdir, 10µ m boyunda, bazen flament büyümesi görülen, hareket edemeyen, asitlere karşı dayanıklı, aerobik bakterilerdir. Dipte veya hayvanlar ve insanlar üzerinde parazir yaşarlar.

Was this helpful?
A chronic systemic bacterial disease of all fishes caused by Mycobacterium fortuitum. Although it used to be frequently diagnosed in Pacific salmon, the disease is now rarely seen because untreated frozen fish carrying the pathogen are no longer used in the diet of young salmonids. The disease occurs sporadically in nature and in aquarium fish. There is no known effective treatment.


ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ: Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από τοMycobacterium fortuitum. Μολονότι έχει συχνά διαγνωσθεί στο παρελθόν στον σολομό του Ειρηνικού, η ασθένεια σήμερα σπανίζει διότι δεν χρησιμοποιουνται πλέον στην δίαιτα των σολομοειδών ακατέργαστα κατεψυγμένα ψάρια-φορείς του παθογόνου. Η ασθένεια παρατηρείται σποραδικά στην φύση και σε ψάρια ενυδρείων. Δεν υπάρχει γνωστή αποτελεσματική θεραπεία.

MYCOBACTERIOSE: Maladie bactérienne systémique chronique de tous les poissons provoquée par Mycobacterium fortuitum. Si, dans le passé, cette maladie se manifestait fréquemment chez les saumons du Pacifique, les infections sont rares aujourdhui parce que les poissons congelés non-traités, porteurs de lagent pathogène, ne sont plus utilisés dans lalimentation de jeunes salmonidés. La maladie se manifeste sporadiquement dans la nature et chez les poissons daquarium. Aucun traitement efficace nest connu.

MIOBACTERIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica crónica de todos los peces, provocada porMycobacterium fortuitum. Si, en el pasado, esta enfermedad se manifestaba frecuentemente en los salmones del Pacífico, las infecciones son raras hoy en día, dado que los peces congelados no tratados, portadores del agente patógeno, ya no son utilizados en la alimentación de jóvenes salmónidos. La enfermedad se manifiesta esporádicamente en la natura y en los peces de acuario. No se conoce ningún tratamiento eficaz.

MIOBACTERIOSE: Enfermidade bacteriana sistémica crónica de todos os peixes, provocada porMycobacterium fortuitum. Se no pasado esta enfermidade se manifestaba frecuentemente nos salmóns do Pacífico, as infeccións son raras hoxe en día, dado que os peixes conxelados non tratados, portadores do axente patóxeno, xa non son utilizados na alimentación de novos salmónidos. A enfermidade maniféstase esporadicamente na natureza e nos peixes de acuario. Non se coñece ningún tratamento eficaz.

MYCOBACTERIOSIS: Valamennyi halfajt érintő idült, szisztémás, bakteriális eredetű betegség, amelyet a Mycobacterium fortuitum okoz. Habár egykor a Csendes-óceáni lazacfélék jellemző betegsége volt, ma már csak ritkán mutatható ki, mivel már nem használnak kezeletlen, fagyasztott halakat a fiatal lazacok etetésére. A betegség véletlenszerűen jelenik meg a természetesvízi és akváriumi halakban. Nincs ismert kezelési módja.

MYKOBAKTERIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk forårsaket av Mycobacterium fortuitum. Var tidligere vanlig på stillehavslaks, men er nå sjeldnere siden en har gått bort i fra å bruke infisert ubehandlet frossenfisk i yngelfôret. Sykdommen forekommer sporadisk i naturen og på akvariefisk. Finnes ingen effektive behandlinger.

MYKOBAKTERIOZA: Przewlekła systemiczna choroba bakteryjna wszystkich ryb powodowana przez Mycobacterium fortuitum. Często była ona diagnozowana u łososia pacyficznego, jednak obecnie jest rzadko notowana, ponieważ nie są już używane w diecie dla młodych ryb łososiowatych nieleczone mrożone ryby będące nosicielami patogena. Sporadycznie choroba ta występuje w warunkach naturalnych i u ryb akwariowych. Nieznana jest skuteczna metoda jej leczenie.

MİKOBAKTERIOSİS: Tüm balıklarda görülrn bir kronik sistemik bakteriyel hastalık Mycobacterium fortuitum . Her ne kadar besin olarak kullanılan Pazsifik salmonlarda nadir olarak görülen bir hastalık olsa da donmuş balıklar pathogen taşıma özelliğine sahip oldukları için artık genç salmonlarda, hastalık nadiren görülür. Hastalık spor olarak doğada ve akvaryumlarda bulunur. Bilinen etkili bir tedavisi yoktur.

Was this helpful?
The vegetative filaments of a fungus forming an interwoven mass.


ΜΥΚΗΛΙΟ: Τα βλαστικά νήματα ενός μύκητα που σχηματίζουν μία περιπεπλεγμένη μάζα

MYCELIUM: Appareil végétatif des champignons, formé de filaments ramifiés.

MICELIO: Aparato vegetativo de hongos, formado de filamentos ramificados.

MICELIO: Filamentos vexetativos dos fungos que forman unha masa entretecida.

MICÉLIUM: A gombák vegetatív fonalainak szövedéke.

MYCEL: Den vegetative delen hos sopp, som danner et komplekst ”rotsystem”.

GRZYBNIA: Wegetatywne nitki grzyba tworzące przeplatającą się masę.

MİSELYUM: örgülü kütle formundaki bir mantarın bitkisel lifleri

Was this helpful?
An alteration of the base sequence of a DNA or RNA molecule. Mutations usually involve the changing of one base for another (point mutation) or to the addition or deletion of one or more nucleotides. This will often lead to the mis-reading of codon sequences by the ribosome during protein synthesis (leading to a defective or absent protein). Such mutations are then termed frameshift mutations. Point mutations may be silent (as each amino acid may be coded by several codons) or lead to the subst


ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ (ΓΕΝΕΤΙΚΗ): Αλλαγή στην ακολουθία βάσεων ενός μορίου DNA ή RNA. Η μετάλλαξη συνήθως περιλαμβάνει την αλλαγή ενός ζεύγους βάσεων από κάποιο άλλο (σημειακή μεταλλαγή), ή την προσθήκη ή τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων νουκλεοτιδίων. Συνήθως οδηγεί στη λανθασμένη ανάγνωση των κωδικονίων από τα ριβοσώματα κατά τη διαδικασία σύνθεσης των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την παραγωγή ελαττωματικών ή την απουσία πρωτεϊνών. Οι μεταλλαγές αυτές ονομάζονται μεταλλαγές μετατόπισης σημείου. Οι σημειακές μεταλλαγές μπορεί να είν

MUTATION (GÉNÉTIQUE) : Altération de la séquence des bases dans un acide nucléique. Souvent ceci implique le changement d’une base pour une autre (mutation ponctuelle) ou l’addition ou délétion d’un ou de plusieurs nucléotides. Dans le deuxième cas, l’effet est souvent une mauvaise lecture de la séquence de codons par le ribosome pendant la synthèse protéique (avec comme résultat l’absence de la protéine en question ou d’une protéine défectueuse). Ce type de mutations est appelé mutation à glissement de cadre de lectu

MUTACIÓN (GENÉTICA): Alteración de la secuencia de bases de la molécula de ADN o ARN. Las mutaciones implican habitualmente el cambio de una base por otra (mutación puntual) o por la adición o delección de uno o más mucleótidos. Esto puede llevar a menudo a una lectura errónea de secuencias de codón en el ribosoma durante la síntesis proteica (implicando una proteína defectuosa o ausente). Estas mutaciones son llamadas mutaciones de cambio de bandas. Las mutaciones puntuales pueden ser silentes (dado que cada aminoá

MUTACIÓN (XENÉTICA): Alteración da secuencia de bases da molécula de ADN ou ARN. As mutacións normalmente implican habitualmente o cambio dunha base por outra (mutación puntual) ou pola adición ou delección dun ou máis mucleótidos. Isto pode levar a miúdo a unha lectura errónea de secuencias de codón no ribosoma durante a síntese proteica (implicando unha proteína defectuosa ou ausente). Estas mutacións son chamadas mutación con cambio, desprazamento ou desfase do marco de lectura. As mutacións puntuais poden ser si

MUTÁCIÓ (GENETIKAI): Egy DNS- vagy RNS-molekula bázissorrendjének megváltozása. A mutáció lehet egy bázis kicserélődése egy másikra (pontmutáció), illetve egy vagy több nukleotid beépülése vagy törlődése. Ez gyakran a kodonszekvenciák téves leolvasásához vezet a fehérjeszintézis során (működésképtelen vagy hiányos fehérjék). Az ilyen mutációkat keretelmozdulásos (frameshift) mutációknak nevezzük. A pontmutációk lehetnek "csendesek" (mivel minden aminosavat több kodon kódol) vagy a fehérjeszintézis során egy aminosav

MUTASJON GENETISK: En forandring i basesekvensen i et DNA- eller RNA-molekyl. Mutasjoner innebærer ofte at en base byttes med en annen (punktmutasjon), eller addisjon eller fjerning av et eller flere nukleotider. Dette vil ofte føre til ”feillesing” av kodonsekvenser i ribosomene under proteinsyntesen (fører til et defekte eller fraværende protein). Slike mutasjoner kalles da ”frameshift” mutasjoner. Punktmutasjoner kan være ”stille” (siden flere kodoner kan kode for samme aminosyren) eller føre til utbytting av e

MUTACJA (genetyczna): Zamiana podstawowej sekwencji w cząsteczce DNA lub RNA. Mutacje zwykle pociągają za sobą zamianę jednej zasady na inną (mutacja punktowa), dodawanie do/lub delecje jednego lub więcej nukleotydów. Prowadzić to często będzie do błędnego odczytu sekwencji kodonu (grupy nukleotydów kodujących aminokwasy) przez rybosom w czasie syntetyzowania białka (prowadząc do wadliwego lub braku białka). Mutacje takie są wówczas nazywane mutacjami ramkowymi. Mutacje punktowe mogą być bezobjawowe (ponieważ każdy

MUTASYON (GENETİK): Bir DNA yada RNA molekülünde baz sekansının değişimidir. Mutasyon genellikle ilk baz diğer baz (nokta mutasyonu) için değişir yada tek yada çok çekirdeklerin eklenip yada çıkarmasını içerir. Buda sık sık protein sentezi sırasında ribozomlar tarafından kodon sekansların hatalı okunmasına sebep olur (bir proteinin yok ya da eksikliğine sebep olur). Bazı mutasyonlar çerçeve kayması mutasyonu olarak söylenir. Nokta mutasyonu suskun olabilir (mesela birçok amino asit bazı kodonlar tafından kodlanabil

Was this helpful?
A sudden heritable change in the genetic material, most often an alteration of a single gene by duplication, replacement or deletion of a number of DNA base pairs. An individual that has undergone such a mutational change is called a mutant.


ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ: (1) Αιφνίδια και κληρονομήσιμη μεταβολή του γενετικού υλικού, συχνότατα μεταβολή ενός μόνο γονιδίου μέσω διπλασιασμού, αντικατάστασης ή διαγραφής ενός αριθμού ζευγών βάσεων του DNA. (2) Οι οργανισμοί που έχουν υποστεί μεταλλαγή ονομάζονται μεταλλαγμένοι.

MUTATION: Changement spontané et transmissible de la matière génétique, très souvent affectant un seul gène par lintermédiaire dune duplication, dune délétion ou dun remplacement de paires de nucléotides. Un individu ayant subi un changement mutationnel sappelle un mutant.

MUTACIÓN: Cambio espontáneo y transmisible de material genético, a menudo afecta un solo gen mediante duplicación, supresión o reemplazo de pares de nucleótidos. Individuo que sufre cambio mutacional llamado mutante.

MUTACIÓN: Cambio repentino e herdable no material xenético, a miúdo alteración dun só xene mediante duplicación, supresión ou reemplazo de pares de nucleótidos. Ao individuo que sufriu un cambio mutacional deste tipo chámaselle mutante.

MUTÁCIÓ: A genetikai anyag hirtelen bekövetkező, öröklődő változása, leggyakrabban egy gén megváltozása bizonyos számú DNS-bázispár duplikációjával, kicserélődésével vagy deléciójával. A mutációs változáson átesett egyedet mutánsnak nevezzük.

MUTASJON: Bra arvelig forandring i det genetiske materialet. Oftest ved forandring av et enkelt gen ved duplikasjon, utskiftning eller fjerning av basepar. Et individ som har gjennomgatt en mutasjon kalles en mutant.

MUTACJA: Nagła dziedziczna zmiana w materiale genetycznym, w większości zmiana pojedynczego genu przez duplikację, zamianę lub delecję (skasowanie) wielu par zasad tworzących DNA. Osobnik, który przechodzi taką mutacyjną zmianę jest nazywany mutantem.

MUTASYON: Genetk metaryalde ani kalıtsal değişimler, Bir grup DNAnın çoğalması, yerini alması ya da silinmesi gibi etkilerle tek bir gende meydana gelen değişiklik. Mutasyosla bir bireyde meydana gelen değişim.

Was this helpful?
Order of bivalvia typically marine or estuarine. Sedentary in the adult stage, attached by a byssus to a substratum. Characterized by their gill structure.


ΜΥΔΙ: Κατηγορία διθύρων που ζούν κυρίως στην θάλασσα ή τις εκβολές ποταμών. Εδραία κατά την ενήλικη φάση τους, προσκολλώνται στο υπόστρωμα με τον βύσσο. Χαρακτηρίζονται από την δομή των βραγχίων τους.

MOULE: Nom courant donné aux mytilidés (Bivalvia). Les adultes sont sédentaires, vivant fixés au substrat par le byssus. Caractérisées par la structure de leurs branchies.

MEJILLÓN: Nombre común que designa un tipo de bivalvos. Los adultos son sedentarios, viven fijados a un substrato por el biso. Caracterizados por la estructura de sus branquias.

MEXILLÓN: Orde de bivalvos tipicamente mariños ou estuarinos. Os adultos son sedentarios, viven fixados a un substrato polo biso. Caracterizados pola estrutura das súas branquias.

ÉTIKAGYLÓ: A kagylók egyik rendje, amelynek fajai általában tengerekben vagy folyótorkolatokban élnek. Kifejlett állapotban helytülők, kagylóselyemmel kapcsolódnak az aljzathoz. A kopoltyúik felépítése alapján jellemezhetők.

BLÅSKJELL: Svært vanlig musling langs hele norskekysten. Er fastsittende som adulte, festet til et substrat (båt, not, berg, kai etc.) ved hjelp av byssustråder. En lovende kandidat for akvakultur, siden oppdrett av denne arten krever små investeringer.

MAŁŻE: Rząd małży (Bivalvia) typowo morskich lub estuariowych. W stadium dorosłym osiadłe, przytwierdzające się nicią bisiorową do podłoża (substratu). Oznaczane na podstawie budowy ich skrzeli.

MİDYE : Genel olarak deniz veya tatlı su kabuklularının takımıdır. Yetişkin safhadaki yerleşik midyeler bisus iplikçikleriyle zemine tutunurlar, özdeşleşmiş alt kısım yapısıdır.

Was this helpful?
Collective term relating to all the muscles of an organism.


ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Συλλογικός όρος σχετιζόμενος με όλους τους μύες ενός οργανισμού.

MUSCULATURE: Terme global appliqué à lensemble des muscles dun organisme.

MUSCULATURA: Término global aplicado al conjunto de músculos de un organismo.

MUSCULATURA: Termo global aplicado ao conxunto de músculos dun organismo.

IZOMZAT: Egy szervezetben található összes izmot jelentő fogalom.

MUSKLATUR: Samlebetegnelse for alle musklene i en organisme.

UMIĘŚNIENIE (muskulatura): Wspólny termin odnoszący się do wszystkich mięśni organizmu.

Kas sistemi: Bir organizmanın tüm kaslarıyla ilişkili olarak kullanılan ortak bir kavramdır.

Was this helpful?
Having many cells.


ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ: Εχων πολλά κύτταρα.

MULTICELLULAIRE: Formé de plusieurs cellules.

MULTICELULAR: Formado de muchas células.

MULTICELULAR: Formado por moitas células.

MULTICELLULÁRIS: Sok sejtből álló.

FLERCELLET: Har mange celler.

WIELOKOMÓRKOWY: Mający wiele komórek.

ÇOK HÜCRELİ: Çok hücreye sahip

Was this helpful?
An organ composed of muscle tissue. Muscle tissue is characterized by its ability to contract hence producing movement. Muscle is divided into two main groups: striated and smooth. Striated muscle is capable of voluntary contraction; all involuntary muscles except the heart are termed smooth muscle.


ΜΥΣ: Οργανο αποτελούμενο από μυϊκό ιστό. Ο μυϊκός ιστός χαρακτηρίζεται από την δυνατότητά του να συστέλλεται και να διαστέλλεται. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες μυών : οι γραμμωτοί και οι λείοι. Οι γραμμωτοί συστέλλονται εκουσίως, ενώ οι λείοι ακουσίως. Εξαίρεση αποτελούν οι γραμμωτοι μύες της καρδιάς.

MUSCLE: Organe composé de tissu musculaire. Le tissu musculaire est caractérisé par sa capacité à se contracter pour produire du mouvement. Les muscles sont divisés en deux groupes principaux: les muscles striés et les muscles lisses. Un muscle strié est capable de contractions volontaires; tous les muscles à contraction non-volontaire, excepté le coeur, sont des muscles lisses.

MÚSCULO: Organo compuesto de tejidos musculares. El tejido muscular se caracteriza por su capacidad de contraerse para producir movimiento. Los músculos se dividen en dos grupos principales: Músculos estriados y músculos lisos. El músculo estriado es capaz de contraerse voluntariamente; todos los músculos con contarción involuntaria, excepto el corazón, son músculos lisos.

MÚSCULO: Órgano composto de tecidos musculares. O tecido muscular caracterízase pola súa capacidade de contraerse para producir movemento. Os músculos divídense en dous grupos principais: músculos estriados e músculos lisos. O músculo estriado é capaz de contraerse voluntariamente; todos os músculos con contracción involuntaria, agás o corazón, son músculos lisos.

IZOM: Izomszövetből álló szerv. Az izomszövet jellegzetessége, hogy össze tud húzódni, ezáltal mozgást tud előidézni. Az izmok két nagy csoportba sorolhatók: harántcsíkolt ill. simaizmok. A harántcsíkolt izmok akaratlagos összehúzódásra képesek. Az összes akarattól független működésű izom (a szívizom kivételével) simaizom.

MUSKEL: Organ som består av muskelvev. Muskelvev har som kjennetegn at det kan trekke seg sammen, for på den måten å gi bevegelse. Muskler deles inn i to hovedgrupper, glatte og stripete muskler. Stripete muskler er viljestyrte, mens glatte muskler ikke er viljestyrte. Hos fisk deles muskelmassen inn i rød (aerob, normal svømming) og hvit (anaerob, flukt) muskulatur, der hvit utgjør den største delen.

MIĘSIEŃ: Narząd składający się z tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa charakteryzująca się zdolnością kurczenia, skutkiem czego następuje ruch. Mięśnie dzielą się na dwie zasadnicze grupy: prążkowane i gładkie. Mięsień prążkowany jest zdolny do skurczów zależnych od woli; wszystkie niezależne od woli, oprócz serca, są nazywane mięśniami gładkimi.

Kas: Kas dokusundan oluşan bir organdır. Kas dokusu kasılma yeteneği sayesinde karakterize edilir böylece hareket üretilir. Kas iki ana gruba ayrılır: çizgili ve düz. Çizgili kas isteğe bağlı kasılma yeteneğine sahiptir; Kalp haricindeki tüm istemsiz kaslar düz kastır.

Was this helpful?
An effluent discharge structure having more than one (usually many) openings. It promotes rapid mixing.


ΔIΑΧΥΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΟIΓΜΑΤΩΝ: Διάταξη η οποία χρησιμεύει γιά την διάθεση λυμάτων με περισσότερα από ένα (συνήθως πολλά) ανοίγματα. Διευκολύνει την ταχεία ανάμιξη.

DIFFUSEUR MULTIPLE: Dispositif de décharge deffluent pourvu de plusieurs orifices. Permet un mixage rapide.

DIFUSOR: Dispositivo poroso utilizado para mejorar el intercambio de gases entre el aire y el agua. Eso mejora el transporte del oxígeno hacia el agua y la eliminación del gas carbónico.

DIFUSOR: Dispositivo poroso utilizado para mellorar o intercambio de gases entre o aire e a auga. Iso mellora o transporte do osíxeno cara á auga e a eliminación do gas carbónico.

TÖBBNYÍLÁSÚ PORLASZTÓ: Az elfolyóvíz elvezetésére szolgáló, sok nyílással ellátott szerkezet, amely elősegíti a gyors keveredést.

PERFORERT INNLOPSROR: Innløpsrør til fiskekar som er perforert med små hull i deler av eller hele sin lengde. Antall og størrelse på hull er avhengig av vannforbruket. Sikrer et godt strømbilde i karet.

WIELOKROTNY DYFUZOR: Układ wypływu ścieków mający więcej niż jeden wylotów. Sprzyja to szybszemu mieszaniu.

ÇOKLU BOŞALTIM AÇIKLIĞI: Birden fazla açıklığı olan boşaltım yapısı atığı

Was this helpful?
The slimy secretion of the mucous glands containing mucin.


ΒΛΕΝΝΑ: Το γλοιώδες έκκριμα των βλεννογόνων αδένων το οποίο περιέχει βλεννίνη.

MUCUS: Sécrétion visqueuse, contenant de la mucine, produite par les glandes à mucus.

MUCOSIDAD: Secreción viscosa que contiene mucina, producida por las glándulas de mucus.

MUCOSIDADE: Secreción viscosa que contén mucina, producida polas glándulas de mucus.

NYÁLKA: Mirigysejtek által termelt, mucint tartalmazó, síkos folyadék.

SLIM: Sleipt sekresjonsprodukt fra slimkjertler, inneholder mucin.

ŚLUZ: Śluzowata wydzielina gruczołów śluzowych zawierająca mucynę.

MUKUS: Mucos proteininden oluşan mukozanın yapışkan salgısı

Was this helpful?
A protein found in mucus.


ΒΛΕΝΝIΝΗ: Πρωτεϊνη ευρισκόμενη στην βλέννα.

MUCINE: Constituant protéique du mucus.

MUCINA: Proteína encontrada en la mucosidad.

MUCINA: Proteína presente no mucus.

MUCIN: A nyálkában megtalálható fehérje

MUCIN: Protein som finnes i slim.

MUCYNA: Białko znajdujące się w śluzie.

MUSIN: Mukusta bulunan bir protein

Was this helpful?
A generalized collective term for the epithelial lining of the internal body cavities. Syn. mucous membrane.


ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ: Γενικό όνομα γιά το επιθηλιακό κάλυμμα των εσωτερικών σωματικών κοιλοτήτων.(Συνων: βλεννογόνος μεμβράνη).

MUQUEUSE: Terme général décrivant la paroi épithéliale qui tapisse les cavités internes du corps. Syn. membrane muqueuse.

MUCOSA: Término general que describe la pared epitelial que cubre las cavidades internas del cuerpo. Sin. membrana mucosa.

MUCOSA: Termo xeral que describe a parede epitelial que cobre as cavidades internas do corpo. Sin. membrana mucosa.

MUCOSA: A testüregeket burkoló epiteliális hártyákat jelölő gyűjtőfogalom. Úm. nyálkahártya.

MUCOSA: Generell betegnelse for epitel som kler indre kroppshuler. Syn. slimhinne.

BŁONA ŚLUZOWA: Uogólniona wspólna nazwa wyściółki nabłonkowej wnętrza jamy ciała. Syn. śluzówka.

MUKOZA: Çoğunlukla sıcaklığı sabit tutabilmek için vücut dışını örten epitel hat.

Was this helpful?
Methane sulfonate: a chemical used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Usually administered by immersing fish in a bath solution.


MS 222: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

MS 222: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

MS 222: Metanosulfato de tricaína.

MS 222: Tricaíno-metano-sulfonato.: un composto químico usado para calmar e facilitar o manexo, cirurxía e procedementos de obtención de posta. Normalmente administrado por inmersión dos peixes nun baño de disolución.

MS 222: Metán-szulfonát; a halak lenyugtatására, a kezelési, sebészeti és szaporítási eljárások megkönnyítésére használt vegyszer. Általában fürdetés útján alkalmazzák.

MS 222: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

MS 222: Metanosulfonian trikainy, anestetyk: środek chemiczny używany do rozluźnienia, znieczulenia i ułatwienia manipulacji, zabiegów operacyjnych i przeprowadzaniem tarła. Zwykle stosowany przez zanurzenie ryby w roztworze anestetyku.

MS 222: Metan sülfanat; sağım, cerrahi müdahale, kolaylıkla elle tutma ve sakinleştirmek için kullanılan bir kimyasal. Genellikle balıkları banyo çözeltisine daldırma şeklinde uygulanır..

Was this helpful?
Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.


ΕΚΔΥΣΗ: Περιοδική εποβολή του εξωτερικού καλύμματος, όπως ο εξωσκελετός στα Αρθρόποδα (γαρίδες, καβούρια, αστακοί κλπ). Μετά την έκδυση τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην θήρευση. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτές οι φάσεις έκδυσης είναι ιδιαιτέρας σημασίας λόγω της αυξημένης τρωτότητας στον καννιβαλισμό.

MUE: Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.

PELECHAR: Despojo total y periódico del tegumento externo, como el exoesqueleto de artrópodos (gambas, cangrejos y langostas). Después de la muda los individuos son vulnerables a la predación. En acuicultura estas fases de muda tienen gran importancia aumentando la vulnerabilidad frente al canibalismo.

ECDISE / MUDA: Desprendemento periódico da cuberta externa, como acontece co exoesqueleto en Artrópodos (camaróns, cangrexos, lagostas). Despois da muda os espécimes son particularmente vulnerables á depredación. En acuicultura estas fases de muda son particularmente importantes porque incrementan a vulnerabilidade fronte ao canibalismo.

VEDLÉS: A kültakaró, például az ízeltlábúak (rákok) külső vázának időszakonkénti elveszítése. Vedlés után az egyedek könnyebben áldozatul esnek a ragadozóknak. Az akvakultúrában a vedlési életszakasznak különleges jelentősége van, mivel ilyenkor megnő a kannibalizmus veszélye.

SKALSKIFTE: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

ZRZUCANIE SKÓRY: Okresowe pozbywanie się zewnętrznego pokrycia, takiego jak szkielet skórny u stawonogów (krewetek, krabów, homarów). Po wylince osobniki są szczególnie podatne na drapieżnictwo. W akwakulturze fazy wylinki są szczególnie ważne, ze względu na zwiększoną podatność na kanibalizm.

KABUK DEĞİŞTİRME: Arkropoda ( karides, yengeç, istakoz) gibi kabuklu su ürünlerinin belli aralıklarla kabuk değiştirmesi, Kabuk değiştirdikten sonra genelde saldırganlara karşı zayıf olurlar. Yetiştiricilikte bu kabuk değiştirme safhası, kanibalizim olabileceği için, çok önemlidir.

Was this helpful?
Dietary deficiency preventing American lobsters from moulting; usually fatal.


ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΚΔΥΣΗΣ: Διαιτητική ανεπάρκεια που εμποδίζει την έκδυση στους αμερικάνικους αστακούς. Συνήθως μοιραίο.

SYNDROME DE LA MUE: Carence alimentaire supprimant la mue des homards américains; habituellement mortel.

SÍNDROME DE MUDA: Carencia alimentaria que impide la muda de la langosta americana; normalmente mortal.

SÍNDROME DE MORTALIDADE DA MUDA: Carencia alimentaria que impide a muda do lumbrigante americano; normalmente mortal.

VEDLÉSI HALÁL SZINDRÓMA: Az amerikai homárfélék vedlését megakadályozó, általában végzetes táplálkozási elégtelenség.

MOULT DEATH SYNDROM: Effekt av feilernæring hos amerikansk hummer, og dette hindrer hummeren i skifte skall. Ofte dødelig.

SYNDROM ŚMIERCI LINIENIA: Niedobór pokarmu uniemożliwiający amerykańskim homarom linienie; zwykle śmiertelny.

ÖLÜ DERİ SENDROMU: Amerikan ıstakozunda deri değiştirirken besin eksikliğinin önlenmesi, genellikle ölümcüldür.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES